Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aparell digestiu

26,308 views

Published on

 • MUY DIDÁCTICO
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Aparell digestiu

 1. 1. APARELL DIGESTIU
 2. 2. És el conjunt de processos mitjançant els quals tots els éssers vius intercanvien matèria i energia amb el medi ambient. Processos de la nutrició: <ul><li>Captació d’aliments </li></ul><ul><li>Digestió </li></ul><ul><li>Transport </li></ul><ul><li>Intercanvi de gasos </li></ul><ul><li>Excreció </li></ul>Què és la nutrició -Aparell digestiu -Aparell respiratori -Aparell circulatori -Aparell excretor Mitjançant 4 aparells
 3. 3. NO és el mateix: És el mateix alimentar-se que nodrir-se? Depén de l’alimentació Està influenciada per factors culturals, econòmics, socials, religiosos … No és educable És educable És involuntària És voluntària És inconscient És conscient NUTRICIÓ ALIMENTACIÓ
 4. 4. Aparell digestiu Aparell excretor Aparells implicats en la nutrició Aparell respiratori Aparell circulatori
 5. 5. La funció de nutrició
 6. 6. Esquema general de la nutrició Aliments i aigua Oxigen Sistema circulatori Cèl.lules Metabolisme Rebutjos i aigua CO 2 i vapor d’aigua Aparell respiratori Aparell respiratori Calor Aparell excretor Aparell digestiu
 7. 7. Anatomia de l’aparell digestiu <ul><li>Boca </li></ul><ul><li>Llengua </li></ul><ul><li>Dents </li></ul>Esòfag <ul><li>Estómac </li></ul><ul><li>Càrdies (entrada) </li></ul><ul><li>Pílor (sortida) </li></ul><ul><li>Suc gàstric </li></ul><ul><li>Intestí prim </li></ul><ul><li>Vellositats intestinals </li></ul><ul><li>Tres regions: duodè, jejú i ili </li></ul><ul><li>Intestí gros </li></ul><ul><li>Anus i apèndix vermiforme </li></ul><ul><li>Tres regions: cec, còlon i recte </li></ul>Tub digestiu <ul><li>Faringe </li></ul><ul><li>Epiglotis </li></ul><ul><li>Glàndules salivals </li></ul><ul><li>Saliva </li></ul><ul><li>Fetge </li></ul><ul><li>Bilis </li></ul><ul><li>Vesícula biliar </li></ul><ul><li>Pàncrees </li></ul><ul><li>Suc pancreàtic </li></ul>Glàndules digestives
 8. 8. Transformar els aliments en nutrients i així poder ser assimilats per les cèl.lules de l’organisme. <ul><li>boca </li></ul><ul><li>glàndula paròtida </li></ul><ul><li>glàndula sublingual </li></ul><ul><li>glàndula submaxil·lar </li></ul><ul><li>faringe </li></ul><ul><li>esòfag </li></ul><ul><li>estómac </li></ul><ul><li>fetge. </li></ul><ul><li>pàncrees </li></ul><ul><li>duodè </li></ul><ul><li>jejú </li></ul><ul><li>ili </li></ul><ul><li>còlon ascendent </li></ul><ul><li>còlon transvers </li></ul><ul><li>còlon descendent </li></ul><ul><li>cec </li></ul><ul><li>apèndix vermiforme </li></ul><ul><li>recte </li></ul><ul><li>anus </li></ul><ul><li>10-12. intestí prim </li></ul><ul><li>13-18. intestí gros </li></ul>Funció de l’aparell digestiu Format per: TUB DIGESTIU i GLÀNDULES ACCESÒRIES
 9. 9. 1. BOCA 2. FARINGE 3. ESÒFAG 4. ESTÒMAC 5. INTESTÍ iiii PRIM 6. INTESTÍ iiii GROS Òrgans per on passa l’aliment
 10. 10. FETGE PÀNCREES Recordeu que l’aliment no passa per les glàndules! Glàndules accessòries
 11. 11. La ingestió i la digestió d’aliments Inici digestió Final Ingestió <ul><li>Masticació -> dents </li></ul><ul><li>Insalivació -> saliva </li></ul>Llengua Dents Glàndules salivals Bol alimentari Esòfag Epiglotis Laringe Estómac Pàncrees Fetge Digestió <ul><li>Acció química </li></ul><ul><li>Acció mecànica </li></ul>
 12. 12. La ingestió i la digestió d’aliments Llengua Dents Glàndula salival paròtida Bol alimentari Epiglotis Laringe Glàndula salival submaxil·lar Glàndula salival sublingual Deglució Ingestió <ul><li>Masticació -> dents </li></ul><ul><li>Insalivació -> saliva </li></ul>
 13. 13. Molars La ingestió i la digestió d’aliments Dents Deglució Incisives Canina Premolars Ingestió <ul><li>Masticació -> dents </li></ul><ul><li>Insalivació -> saliva </li></ul>
 14. 14. Dents Deglució Corona Coll Arrel Esmalt Dentina Polpa Cement Forat apical Geniva Vasos i nervis La ingestió i la digestió d’aliments Ingestió <ul><li>Masticació -> dents </li></ul><ul><li>Insalivació -> saliva </li></ul>
 15. 15. La ingestió i la digestió d’aliments Llengua Deglució Sentit del gust Òrgan musculós Ingestió <ul><li>Masticació -> dents </li></ul><ul><li>Insalivació -> saliva </li></ul>
 16. 16. <ul><li>- LLAVIS </li></ul><ul><li>- PALADAR </li></ul><ul><li>LLENGUA </li></ul><ul><li>- DENTS </li></ul>Parts de la boca
 17. 17. <ul><li>DIGESTIÓ MECÀNICA : </li></ul><ul><li>consisteix en mastegar els aliments mitjançant el moviment de les mandíbules, les dents i la llengua. D’aquesta manera es trituren i es barregen. </li></ul><ul><li>DIGESTIÓ QUÍMICA : </li></ul><ul><li>la duen a terme les glàndules salivals que aboquen a la boca la saliva que conté amilasa, enzim que comença a fer la digestió del midó. </li></ul>DURANT AQUESTS PROCESSOS ELS ALIMENTS ES TRANSFORMEN EN EL BOL ALIMENTARI , una massa ensalivada. Funcions de la boca
 18. 18. Comença la deglució del bol alimentari i aquest travessa la faringe i passa a l’ esòfag . És voluntària i provoca el tancament de l’ epiglotis sobre la laringe , per evitar el pas d’una part del bol a l’aparell respiratori. L’ esòfag és un tub que condueix el bol alimentari per moviments peristàltics des de la faringe a l’ estòmac . S’obre el càrdia i el bol passa a l’ estómac . La faringe és un tub musculós d’uns 13 cm que ajuda a respirar i es troba en el coll i està revestit per una membrana mucosa. Connecta el nas amb la tràquia i la boca amb l’esòfag. Passa l’aire i els aliments, és a dir ès un òrgan compartit per l’ap respiratori i el digestiu. Faringe i esòfag
 19. 19. DIGESTIÓ MECÀNICA : moviments barrejadors del bol. DIGESTIÓ QUÍMICA : les glàndules secreten substàncies, el suc gàstric : - àcid clorhídric  trenca enllaços químics, destrueix microbis i proporciona un medi àcid. - pepsina  enzim que degrada les proteïnes a pèptids. - mucina  protegeix les cèl.lules de la paret de l’estómac de l’àcid i la pepsina Pílor Després d’aquests processos el bol s’ha convertit en el quim i surt pel pílor per anar a l’intestí prim . Estòmac
 20. 20. La ingestió i la digestió d’aliments Estómac Moviments peristàltics Sucs gàstrics Quim Digestió gàstrica <ul><li>Acció química -> sucs gàstrics </li></ul><ul><li>Acció mecànica -> moviments peristàltics </li></ul>Càrdies Pílor Esòfag Estómac Pàncrees Fetge Moviments peristàltics Bol alimentari
 21. 21. La ingestió i la digestió d’aliments Esòfag Estómac Fetge Digestió gàstrica <ul><li>Acció química -> sucs gàstrics </li></ul><ul><li>Acció mecànica -> moviments peristàltics </li></ul>Moviments peristàltics Bol alimentari Pàncrees Bilis Suc pancreàtic Suc intestinal Quil
 22. 22. Té tres parts: duodé, jejú i ili DIGESTIÓ MECÀNICA : moviments peristàltics. DIGESTIÓ QUÍMICA : per tres tipus de sucs: -suc pancreàtic, prové del pàncrees -bilis, prové del fetge -suc intestinal FUNCIÓ PRINCIPAL: absorció de nutrients que passen a la sang. L‘intestí prim
 23. 23. Intestí prim -> duodé, jejú i ili Plecs intestinals Vas quilífer Vasos sanguinis Plec intestinal Nutrients Vellositats intestinals L’absorció de nutrients d’aliments
 24. 24. Té tres parts: cec, còlon i recte. NO HI HA DIGESTIÓ FUNCIONS: -Es produeix l’absorció d’aigua -Els bacteris fermenten les restes no absorbides i s’obté vitamina K -Es produeixen gasos com CH 4 , SH 2 , CO 2 L’intestí gros
 25. 25. Flora intestinal Intestí gros Anus Recte Femta Apèndix vermiforme Colòn ascendent Còlon transvers Còlon descendent Escherichia coli Egestió Cec Còlon sigmoide L’egestió
 26. 26. RECORDA: l’aliment NO passa pel fetge. - Es sintetitzen proteïnes - Produeix la detoxificació de drogues, com l’alcohol - Síntesi d’urea - Secreta la bilis formada per aigua, sals biliars, colesterol, etc. El fetge emulsiona els greixos
 27. 27. RECORDA: l’aliment NO passa pel fetge. <ul><li>Segrega el suc pancreàtic a l’intestí prim, que conté: </li></ul><ul><li>Enzims digestius </li></ul><ul><li>com la tripsina, quimotripsina, lipasa </li></ul><ul><li>Bicarbonat sòdic </li></ul><ul><li>que neutralitza l’acidesa de l’estómac i permet que els enzims actuïn. </li></ul>El pàncrees
 28. 28. Enzims digestius Glucosa Aminoàcids Pentoses i bases -Glúcids -Pèptids -Nucleòtids -Carboxilasa -Aminopeptidasa -Nucleases INTESTÍ PRIM Aminoàcids Aminoàcids Desoxinucleòtids Ribonucleòtids Àcids grassos i glicerol -Proteïnes -Proteïnes -ADN -ARN -Lípids -Tripsina -Quimotripsina -Desoxiribonucleasa -Ribonucleasa -Lipasa PÀNCREES Aminoàcids -Proteïnes -Pepsina ESTÓMAC Glucosa -Glúcids: midó -Amilasa BOCA ALLIBERA: ACTUA SOBRE: ENZIM ON SE SEGREGUEN
 29. 29. Glúcids Monosacàrids Àcids nucleics Lípids Proteïnes Pentosa, glùcid i base nitrogenada Aminoàcids Es transformen en la boca i l’intestí prim Es transformen en l’intestí prim Es transformen en l’estómac i l’ intestí prim Es transformen en l’estómac i l’intestí prim Monosacàrids Àcids grassos Es transformen en l’intestí prim Pentosa, glùcid i base nitrogenada Aminoàcids En què es transformen els nutrients
 30. 30. La digestió dels aliments i l’obtenció de nutrients La ingestió i la digestió dels aliments Inici Final digestió Monosacàrids AG + glicerol Aminoàcids Duodè Estómac Boca Proteïnes Greixos Glúcids complexos Nutrients resultants Digestió Components dels aliments
 31. 31. El procés digestiu acaba quan els nutrients són absorbits. L’ absorció consisteix en el pas dels nutrients a la sang, que circula de l’intestí al fetge mitjançant venes que conflueixen en la vena porta hepàtica. Els monosacàrids i els aminoàcids Els àcids grassos L’absorció dels nutrients SANG passen directament vasos limfàtics
 32. 32. Els aliments són transformats en nutrients pels enzims secretats per les glàndules digestives i en els trams del tub. Així els nutrients , molècules més senzilles, poden ser absorbits per l’intestí prim I així seran transportats pel sistema circulatori a totes les cèl.lules del cos i podran obtindre ENERGIA pel procés de respiració. Resum del procés digestiu
 33. 33. Egestió : eliminació de les substàncies no digerides <ul><li>Digestió : transformació dels aliments en nutrients </li></ul><ul><ul><ul><li>Acció mecànica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Acció química </li></ul></ul></ul>Classificació de les funcions digestives Ingestió : entrada d’aliments al tub digestiu Absorció : els nutrients passen a la circulació sanguínia
 34. 34. Malalties de l’aparell digestiu Càries Restrenyiment Úlceres Gastroenteritis Cirrosi hepàtica Bacteris Absorció excessiva d’aigua Helicobacter pylori Mort del teixit Inflamació de les membranes internes
 35. 35. Raspallar-se després de cada àpat i abans d’anar a dormir Temps mínim: 2 minuts Anar al dentista de manera regular Reduir-ne el consum Procés per raspallar-se correctament les dents Anar al dentista de manera regular Reduir-ne el consum Malalties de l’aparell digestiu: prevenció Procés per raspallar-se correctament les dents Dents permanents Dents de llet Dents permanents Dents de llet

×