Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ontwikkelingspsychologie 1<br />De peuter<br /> (1,5 jaar – 3 jaar)<br />
1. Lichamelijke ontwikkeling<br />Groei lengte/gewicht vertraagt<br />Blijft asynchroon<br />
1. Lichamelijke ontwikkeling<br />       Baby           	 Peuter<br />
1. Lichamelijke ontwikkeling<br />        Peuter    Jonge kleuter<br />
1. Lichamelijke ontwikkeling<br />Melkgebit volledig<br />
2. Motorische ontwikkeling<br />Fundamentele bewegingsactiviteiten<br />Bvb. springen, rennen, klimmen, vangen, werpen, zw...
2. Motorische ontwikkeling<br />Middagdutje<br />Zindelijkheidstraining<br />Potje doet zijn intrede <br />Stimuleren, NI...
3. Tekenontwikkeling<br />Krabbelstadium blijft (tot 4 j)<br />Oudere peuter: beheerst krabbelen<br />
4. Perceptuele ontwikkeling(Peuter en Kleuter)<br />Voorwerp herkennen met ≠ zintuigen<br />Globale waarneming<br />Hoe ou...
5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)<br />Pre-operationeel stadium (Piaget)<br />‘Geïnterioriseerd experimenteren...
 ‘Doen alsof’-spelletjes
 Geboeid door sprookjes, verhalen, etc.
 Anticiperen</li></li></ul><li>5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)<br />Pre-operationeel stadium (Piaget)<br />V...
5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)<br />MAAR: Denkfouten!<br />Enkele experimenten:<br />Conservatieproeven<br ...
5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)<br />Conservatieproeven<br />Inhoud<br />Aantal<br />Filmpje: http://www.you...
5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)<br />Conservatieproeven<br />Massa<br />Filmpje: http://www.youtube.com/watc...
5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)<br />Verklaring conservatieproeven?<br />3 denkfouten:<br />Centratie: één o...
5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)<br />‘Drie bergen’-experiment<br />
5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)<br />Verklaring ‘Drie bergen’-experiment<br />4de denkfout<br />Egocentrisch...
5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)<br />‘Sally en Anne’-proef<br />
5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)<br />Klasse-inclusie-experiment<br />
5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)<br />Verklaring Klasse-inclusie-experiment<br />5de denkfout<br />Geen onder...
5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter)<br />Verwarring fantasie – werkelijkheid<br />Peuterverwarring<br />Antropomorfisme of ...
5. Cognitieve ontwikkeling(Kleuter)<br />Verwarring fantasie – werkelijkheid<br />Kleuterverwarring<br />Finalisme<br />Al...
6. Taalontwikkeling<br />Betekenisvol taalgebruik<br />Begrijpt meer dan het kan zeggen<br />Volwassene = spreekbuis, want...
6. Taalontwikkeling<br />Betekenisvol taalgebruik<br />Egocentrisch taalgebruik<br />Vanaf 2j: <br />	Tweewoordzinnen <br...
7. Sociaal-emotionele ontwikkeling<br />Zelfbewustzijn<br />Bvb. zichzelf herkennen op foto/in spiegel<br />‘Zelf doen’, ‘...
8. Seksuele ontwikkeling<br />Interesse voor eigen en ander lichaam<br />Grote behoefte aan lichamelijk contact<br />‘Viez...
9. Persoonlijkheidsontwikkeling<br />Zelfbewustzijn<br />‘Ik kan zelf dingen willen en/of doen’<br />Egocentrisch<br />Peu...
9. Persoonlijkheidsontwikkeling<br />Autonomie versus schaamte/twijfel (Erikson)<br />Voorwaarde autonomie<br />Veilige ge...
9. Persoonlijkheidsontwikkeling<br />Genderidentiteit<br />= Besef van eigen geslacht<br />Uiterlijke kenmerken<br />Sekse...
10. Morele ontwikkeling<br />Weten wat mag en wat niet<br />Gelinkt aan ‘aanwezigheid’ ouders<br />Gericht op gevolgen van...
10. Morele ontwikkeling<br />Straffen<br />Fysiek, activiteit, sociaal/psychologisch<br />Aandachtspunten<br />Consequent ...
10. Morele ontwikkeling<br />Belonen<br />Materieel, activiteit, sociaal, symbolisch<br />Aandachtspunten<br />Afspraken n...
11. Schoolse ontwikkeling<br />School: Nieuwe wereld gaat open.<br />6 basisbehoeften peuters/jongste kleuters:<br />Licha...
13. Indien ontwikkeling anders loopt …<br />Autisme<br />Typisch autistisch gedrag bestaat niet<br />Stoornis heeft betrek...
13. Indien ontwikkeling anders loopt …<br />Eetstoornissen<br />Voedingsstoornis op zuigelingenleeftijd<br />Onvoldoende v...
Samengevat<br />Groei lengte/gewicht vertraagt<br />Fundamentele bewegingsactiviteiten<br />Zelfredzaamheid <br />Tekenen...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hoofdstuk 4 de peuter pbko

5,752 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

Hoofdstuk 4 de peuter pbko

 1. 1. Ontwikkelingspsychologie 1<br />De peuter<br /> (1,5 jaar – 3 jaar)<br />
 2. 2. 1. Lichamelijke ontwikkeling<br />Groei lengte/gewicht vertraagt<br />Blijft asynchroon<br />
 3. 3. 1. Lichamelijke ontwikkeling<br /> Baby Peuter<br />
 4. 4. 1. Lichamelijke ontwikkeling<br /> Peuter Jonge kleuter<br />
 5. 5. 1. Lichamelijke ontwikkeling<br />Melkgebit volledig<br />
 6. 6. 2. Motorische ontwikkeling<br />Fundamentele bewegingsactiviteiten<br />Bvb. springen, rennen, klimmen, vangen, werpen, zwemmen, etc.<br />Fundamenteel = Belangrijk in leven<br />Zelfstandigheid/<br /> zelfredzaamheid <br />
 7. 7. 2. Motorische ontwikkeling<br />Middagdutje<br />Zindelijkheidstraining<br />Potje doet zijn intrede <br />Stimuleren, NIET forceren!<br />
 8. 8. 3. Tekenontwikkeling<br />Krabbelstadium blijft (tot 4 j)<br />Oudere peuter: beheerst krabbelen<br />
 9. 9. 4. Perceptuele ontwikkeling(Peuter en Kleuter)<br />Voorwerp herkennen met ≠ zintuigen<br />Globale waarneming<br />Hoe ouder, hoe meer oog voor details<br />Bvb. tekening van opa<br />Peuter: opa = cirkel <br />Jonge kleuter: opa = kopvoeter<br />Schoolkind: opa heeft armen, benen, handen, voeten, hoofd, mond, neus, etc. <br />Aandacht voor boeiende details<br />
 10. 10. 5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)<br />Pre-operationeel stadium (Piaget)<br />‘Geïnterioriseerd experimenteren’<br />Imitatie van modellen<br />= Leren via nabootsing, bvb. mama, zus, …<br />Uitgesteld = Beginnend symbolisch denken<br /><ul><li> Voorstellingsvermogen - fantasie
 11. 11. ‘Doen alsof’-spelletjes
 12. 12. Geboeid door sprookjes, verhalen, etc.
 13. 13. Anticiperen</li></li></ul><li>5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)<br />Pre-operationeel stadium (Piaget)<br />Voorstellingsvermogen <br />  Voorstelling van het zelf<br />Geheugen<br />Uitgestelde imitatie<br />Absorberen, maar geen bewust/ intentioneel gebruik<br />
 14. 14. 5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)<br />MAAR: Denkfouten!<br />Enkele experimenten:<br />Conservatieproeven<br />Het ‘drie bergen’-experiment<br />De ‘Sally en Anne’-proef<br />Het klasse-inclusie-experiment<br />
 15. 15. 5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)<br />Conservatieproeven<br />Inhoud<br />Aantal<br />Filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=YtLEWVu815o&feature=related<br />
 16. 16. 5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)<br />Conservatieproeven<br />Massa<br />Filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=U64V-z56TRg<br />
 17. 17. 5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)<br />Verklaring conservatieproeven?<br />3 denkfouten:<br />Centratie: één opvallend kenmerk<br />Geen reversibel (omgekeerd) denken<br />Statisch-gericht denken: geen oog voor ‘overgang’ of transformatie<br />
 18. 18. 5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)<br />‘Drie bergen’-experiment<br />
 19. 19. 5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)<br />Verklaring ‘Drie bergen’-experiment<br />4de denkfout<br />Egocentrische perspectiefname<br />
 20. 20. 5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)<br />‘Sally en Anne’-proef<br />
 21. 21. 5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)<br />Klasse-inclusie-experiment<br />
 22. 22. 5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter en Kleuter)<br />Verklaring Klasse-inclusie-experiment<br />5de denkfout<br />Geen onderscheid deel-geheel<br />
 23. 23. 5. Cognitieve ontwikkeling(Peuter)<br />Verwarring fantasie – werkelijkheid<br />Peuterverwarring<br />Antropomorfisme of animisme<br />Objecten krijgen eigenschappen die kind zelf ervaart<br />Fysiognomisch waarnemen<br />Objecten krijgen een ‘gezicht’ met emotionele geladenheid.<br />Artificialisme<br />Alles wordt door ‘iemand’ gemaakt.<br />
 24. 24. 5. Cognitieve ontwikkeling(Kleuter)<br />Verwarring fantasie – werkelijkheid<br />Kleuterverwarring<br />Finalisme<br />Alles heeft een bedoeling.<br />Onlogische, irrationele verbanden<br />Verbanden tussen dingen die toevallig samengaan.<br />Magisch denken<br />‘Ik kan dingen beïnvloeden.’<br />
 25. 25. 6. Taalontwikkeling<br />Betekenisvol taalgebruik<br />Begrijpt meer dan het kan zeggen<br />Volwassene = spreekbuis, want leren door ‘nazeggen’/ imitatie<br />Bedmonologen<br />‘s Avonds in bed<br />Over gebeurtenissen, verhalen, etc.<br />Uiten van diepste wensen, fantasieën, angsten<br />Soms al zingend brabbelen<br />
 26. 26. 6. Taalontwikkeling<br />Betekenisvol taalgebruik<br />Egocentrisch taalgebruik<br />Vanaf 2j: <br /> Tweewoordzinnen <br /> Gebruik persoonlijke voornaamwoorden<br />Meertaligheid<br />Tweede taal: associatie met persoon/situatie <br />Langzamer leren praten en communiceren<br />Hoe vroeger, hoe beter<br />
 27. 27. 7. Sociaal-emotionele ontwikkeling<br />Zelfbewustzijn<br />Bvb. zichzelf herkennen op foto/in spiegel<br />‘Zelf doen’, ‘Niet willen’, ‘nee’, <br /> driftbuien, gilpartijen<br /><ul><li> peuterfase = koppigheidsfase</li></li></ul><li>7. Sociaal-emotionele ontwikkeling<br />Conflict zelfstandigheid - afhankelijkheid<br />Bvb. in de war bij vertrek ouders<br />Transitionele objecten: vervanging ‘ouders’ bij afwezigheid<br />Gevoelens<br />Schaamte versus trots<br />Afgunst / jaloezie<br />Agressie<br />
 28. 28. 8. Seksuele ontwikkeling<br />Interesse voor eigen en ander lichaam<br />Grote behoefte aan lichamelijk contact<br />‘Vieze woorden’-spelletjes<br />Anale fase (Freud)<br />Stoelgang op potje = lustbeleving<br />Geschenk of protest?<br />
 29. 29. 9. Persoonlijkheidsontwikkeling<br />Zelfbewustzijn<br />‘Ik kan zelf dingen willen en/of doen’<br />Egocentrisch<br />Peuter kijkt vanuit ‘eigen’ standpunt<br />Ander standpunt bestaat niet<br />Bvb. iemand pijn of verdriet doen, moeilijk te begrijpen want peuter voelt pijn zelf niet<br />
 30. 30. 9. Persoonlijkheidsontwikkeling<br />Autonomie versus schaamte/twijfel (Erikson)<br />Voorwaarde autonomie<br />Veilige gehechtheid<br />Exploreren binnen veilige <br /> grenzen<br />Schaamte/twijfel<br />Exploreren beperken<br />Overbescherming<br />
 31. 31. 9. Persoonlijkheidsontwikkeling<br />Genderidentiteit<br />= Besef van eigen geslacht<br />Uiterlijke kenmerken<br />Seksestereotiep gedrag<br />Gendergerelateerde verwachtingen<br />
 32. 32. 10. Morele ontwikkeling<br />Weten wat mag en wat niet<br />Gelinkt aan ‘aanwezigheid’ ouders<br />Gericht op gevolgen van gedrag<br />Beloning of straf = mag/mag niet<br />Later: <br />Weten wat niet mag maar ‘toch doen’<br />Of schuld op iemand anders steken<br />Geleidelijk ‘verinnerlijken’ van regeltjes<br />
 33. 33. 10. Morele ontwikkeling<br />Straffen<br />Fysiek, activiteit, sociaal/psychologisch<br />Aandachtspunten<br />Consequent zijn<br />Gedrag bestraffen, niet de persoon<br />Voorspelbare straf<br />Uitvoerbare straf<br />Volgen op ongewenste gedrag<br />…<br />
 34. 34. 10. Morele ontwikkeling<br />Belonen<br />Materieel, activiteit, sociaal, symbolisch<br />Aandachtspunten<br />Afspraken nakomen<br />Volgen op gewenst gedrag<br />Zorg voor afwisseling (verrassende beloning)<br />Niet overdrijven<br />Wegvallen van straf = beloning<br />…<br />
 35. 35. 11. Schoolse ontwikkeling<br />School: Nieuwe wereld gaat open.<br />6 basisbehoeften peuters/jongste kleuters:<br />Lichamelijke behoeften<br />Behoefte aan affectie, warmte en tederheid<br />Behoefte aan veiligheid, duidelijkheid en continuïteit<br />Behoefte aan erkenning, ‘aan iemand zijn’ <br />Behoefte zichzelf als kundig te ervaren<br />Behoefte om moreel in orde te zijn<br />
 36. 36. 13. Indien ontwikkeling anders loopt …<br />Autisme<br />Typisch autistisch gedrag bestaat niet<br />Stoornis heeft betrekking op:<br />Communicatie<br />Sociaal inzicht<br />Verbeelding<br />Begeleiding/ondersteuning:<br />Vertrekken van wat kind kan, zijn mogelijkheden<br />
 37. 37. 13. Indien ontwikkeling anders loopt …<br />Eetstoornissen<br />Voedingsstoornis op zuigelingenleeftijd<br />Onvoldoende voedselinname <br />Kind blijft achter op gewicht of verliest gewicht<br />Prikkelbaar, ontroostbaar, ontwikkelingsachterstand, …<br />Pica<br />Eten van niet-voedzame stoffen<br />Minimum 1 maand<br />
 38. 38. Samengevat<br />Groei lengte/gewicht vertraagt<br />Fundamentele bewegingsactiviteiten<br />Zelfredzaamheid <br />Tekenen = krabbelen = bewegingsspel<br />Globale waarneming<br />Pre-operationeel stadium<br />Denkfouten<br />Verwarring fantasie – werkelijkheid<br />Betekenisvol taalgebruik<br />
 39. 39. Samengevat<br />Koppigheidsfase<br />Ontwikkeling van sekse-identiteit<br />Anala fase: stoelgang  lust<br />Egocentrisch<br />Morele regels  aanwezigheid ouders<br />6 basisbehoeften ( schoolse aanpak)<br />Bewegingsspel, ‘doen alsof’-spel, constructiespel maar parallel<br />Autisme en eetstoornissen<br />

×