Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wikiskola en lärplattform bildspel

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wikiskola en lärplattform bildspel

 1. 1. En wiki i skolan framtidens läromedel
 2. 2. Min bakgrund MSc Teknisk fysik, lärare ma, Fy, Tekn, Master ikt och lärande (nästan klar) Wikiskola och 1-1 i fyra år Grundskola och gymnasium Windows, edubuntu, och Mac os Creative Commons och Mediawiki
 3. 3. Lärplattformar Sverige är en liten marknad Långsam utveckling Låg användarvänlighet Många tekniska begränsningar
 4. 4. Distinktion Lärplattform Skoladministration = Slutet En lärmiljö = Öppet
 5. 5. Bra iup Schema Närvaro Självrättande prov Resultat Omdömen Betyg Privata meddelanden I skoladministrationsprogrammet
 6. 6. Utanför skoladmin Den interaktiva läroboken Multimedia Självbedömning Kollaborativt lärande Publicering Kommunikation med världen Möten mellan lärare elever, föräldrar, släkt och vänner
 7. 7. Vilken nytta har man av att publicera fritt? Återanvändning Många publicister Snabbt Flexibelt Uppdaterat Kvalitet Marknadsföring Goodwill Utvecklar svensk skola
 8. 8. Hur kan man jobba på Wikiskola? Lärare kan planera, skapa kurser, upgifter, tester, mm Man kan bädda in media från Google Drive Youtube SlideShare Prezi GeoGebra WolframAlpha Och många fler Elever kan skriva, redigera, samarbeta Didaktiska reflektioner på diskussionssidorna Extensions för en mängd extra funktioner
 9. 9. Bygg inte – Bädda in
 10. 10. Mer Wikiskola Länka till Wikiskola.se från er hemsida och från skoladminprogrammet. Bädda in WikiskolapLaneringar i hemsidan eller adminportalen (även eleverna kan bädda in) Skaffa er egen kanal i Wikiskola Utbilda all personal I wikipublicering Skaffa en strategi för digitala läromedel
 11. 11. Länkar och exempel Datorteknik Histori Creative Commons Uppgiftsruta med facit Derivator med Quiz Tekniska System med KeyNote Inbäddade Google Drive Khan Programmering Film med responser Wikiskola-sida inbäddad i html Min Utsiktenpresentation WHICH WAS WHAT WE WANTED
 12. 12. Övriga frågor Extension Education Program - Från och med Mediawiki 1.20 Ett intressant kommande utbildningspaket till Mediawiki Bilderna är Creative Commons och från Wikimedia eller Wallbase.cc

×