Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rationella uttryck och nyttan

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Rationella uttryck och nyttan

 1. 1. + Rationella uttryck i praktiken Om vad man kan ha för nytta av de rationella uttrycken och varför vi lär oss om dem.
 2. 2. + Två tunga skäl  Användning inom naturvetenskap och teknik  Fysikaliska formler med nämnare  Signal – Brus  Resonans  En grund för ditt fortsatta lärande  Rationella funktioner  Gränsvärden  Derivator  Tillämningar över allt inom vetenskapen  Naturvetenskap  Medicin  Ekonomi
 3. 3. ? d=0 .+ Plattkondensatorn Plattkondensatorn består av två plattor som är elektriskt ledande. Mellan dem finns ett isolerande material. När spänning kopplas till plattorna uppstår en kapacitans genom de laddningar som lagras mellan plattorna. Kondensatorn på eng Wp
 4. 4. Gravitationskraften mellan två massor F = 2 *1020 N Vad händer om månen kommer riktigt nära jorden?+ G
 5. 5. RLC Växelström Se nästa sida+ RLC-kretsen Löser man andragradsekvationen för nämnaren ovan får man de värden då Y  oändligheten. RLC circuit
 6. 6. +
 7. 7. + De rationella funktionerna leder vidare inom matematiken!  De lodräta asymptoterna vet vi hur vi förklarar.  Men eftersom täljaren är en andra gradens funktion kunde det mycket väl saknas asymptoter helt.  Istället har vi dessutom en liggande asymptot!  På nästa bild ska vi undersöka den…
 8. 8. + Nu använder vi gränsvärden  Vad händer om x blir riktigt stort?  Man skriver x  ∞  Limes eller lim  En förenkling av uttrycket ger gränsvärdet = asymptoten f(x) = 1 Jag kan visa detta på tavlan
 9. 9. + Ett alternativt sätt att visa gränsvärdet y=1 Egentligen två asymptoter för positiva och negativa oändligheterna.
 10. 10. + Derivatan kommer ur gränsvärdet  Gränsvärdet ger derivatans definition.  Tangentens lutning visar derivatans värde i punkten. Förklarande figur på nästa sida
 11. 11. + Derivatan i verkligheten  Derivatan av funktionen s(t) är v(t).  Derivatan av läget är alltså hastigheten.  På samma sätt är derivatan av hastigheten lika med accelerationen.  Grafen till höger skulle kunna vara en st-graf eller en vt-graf.
 12. 12. + Derivera funktioner  Den kanske vanligaste tillämpningen av derivata är att räkna ut för vilket värde en funktion når sitt maximum.  Det gör man genom att sätta derivatan lika med noll. Derivatan på Wp
 13. 13. + PPT av Håkan Elderstig Wikiskola.se  Alla bilder är CC BY SA: Wikipedia

×