Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nobelpriset 2012

 • Login to see the comments

Nobelpriset 2012

 1. 1. Nobelpriset i Fysik 2012 Av Åke Dahllöf
 2. 2. Pristagarna David Wineland  National Institute of Standards and Technology Serge Haroche  Collège de France
 3. 3. Antikens fysik Kloka män tänkte fram hurnaturen borde fungera Ingen forskning och ingaexperiment utfördes Aristoteles
 4. 4. Klassisk fysik På 1500-talet och 1600-talet började manutforska naturen med hjälp av experiment Gamla föreställningar ersattes med Newtonmodeller som stämmer med verkligheten Isaac Newton och Galileo Galilei var tvåföregångare Galilei
 5. 5. Modern fysik Tidigt 1900-tal – nya experiment hittarfenomen klassiska fysiken inte kan förklara Fysiker som Albert Einstein, Niels Bohr, Einsteinm. fl. arbetar fram nya modeller Relativitetsteorierna och kvantfysikenutgör dessa nya modeller Bohr
 6. 6. Kvantfysik Förklarar fenomen i mikrokosmos. T.ex.  Elektronernas rörelse runt atomen  Hur partiklar som träffar på ett hinder uppför sig  Att ljus är partiklar (men också vågor) Kvantfysik ger oss verktygen för att jobba med  Elektroner, protoner och andra partiklar  Materialvetenskap  Halvledarteknik  Laser, sensorer, detektorer
 7. 7. Mätningar på kvantnivå Varje mätning man gör påverkar det du mäter  T.ex. Mät temperaturen på ett kallt glas mjölk och du kommer värma mjölken med termometern Kvantfenomen är mycket känsliga tillstånd.  Små störningar, t.ex. värme, ljus, vibrationer, påverkar kvanttillstånden helt  Man mäter därför ofta i extrema miljöer, t.ex. i temperaturer nära absoluta nollpunkten, 0 K
 8. 8. 2012 års Nobelpris i Fysik Nobelpriset 2012 ges till två forskare som jobbat med kvantfysik De har kommit på nya och mer exakta metoder att studera kvantfysikaliska fenomen Deras metoder tillåter dem att studera kvantfysikaliska fenomen utan att störa/förstöra systemen de observerar
 9. 9. Metoderna Forskarnas studier behandlar hur ljus och partiklar påverkar varandra  Serge Haroche fångade in fotoner, ljuspartiklar, och använde joner för att mäta och styra dem Bilden CC ByNC: isgtw
 10. 10. Metoderna Forskarnas studier behandlar hur ljus och partiklar påverkar varandra  David Wineland fångade in joner, laddade atomer, och använde ljus för att mäta och styra dem Bilden CC ByNC: isgtw
 11. 11. Ev framtida upptäckter Pristagarnas forskning kan ev i framtiden ge oss  Kvantdatorer – datorer som skulle vara många tusen gånger snabbare än dagens datorer  Nya exaktare klockor – skulle ge forskarna verktyg att genomföra mer exakta mätningar än idag  Noggrannare GPS-navigationssystem  osv

×