Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

хөгжмийн онол

4,327 views

Published on

хөгжмийн онол

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

хөгжмийн онол

  1. 1. Бүтэн ноот Хагас ноот Дөрөвт ноот Наймт ноот Буцах Онол Дасгал Хөгжмийн онолын анхан шатны мэдэгдэхүүн 2-р сургуулийн багш П.Батхишиг
  2. 2. За хүүхдүүдээ!Хөгжмийн онолын хамгийн чухал зүйл нь ноот юм.Ноот нь цэг,иш,цацлагаас бүтнэ.Ноотыг эгшиглэх уртаас нь хамаарч бүтэн,хагас,дөрөвт,наймт,арван зургаат гэж ангилдаг. Буцах
  3. 3. Энэ бол бүтэн ноот 1и 2и 3и 4и Гэж тоолно. Дан дугуй дүрсээс бүтэх хамгийн урт ноот. 1и 2и 3и 4и Дагаад тоолоорой Буцах
  4. 4. Энэ бол хагас ноот 1и 2и гэж тоолно. Дан дугуй дүрсэн дээр иш нэмээд хагас ноот болно. 1и 2и Дагаад тоолоорой Буцах
  5. 5. Энэ бол дөрөвт ноот 1 и гэж тоолно. Хагас ноотны дугуйг битүү будвал дөрөвт ноот болно. 1 и Дагаад тоолоорой Буцах
  6. 6. Энэ бол наймт ноот 1 и гэж тоолоход 2 удаа дугарна. Дөрөвт ноотонд цацлага нэмээд наймт ноот болно. 1 Дагаад тоолоорой и Буцах
  7. 7. Эдгээр дасгалыг гүйцэтгэж чадвал энэхүү хичээлийн зорилго биелэлээ олно Хамгийн урт ноотыг нэрлэнэ үү? 1 тоолоход 2 удаа дугардаг ноот бол ........... юм. Хагас ноот болон дөрөвт ноотны ялгаа нь юу вэ? Хөгжмийн онолын хамгийн чухал зүйл нь ...... Юм. Буцах
  8. 8. Анхаарал хандуулж амжилттай суралцсан хүүхдүүддээ баярлалаа.Дараа илүү сонирхолтой хичээлээр уулзацгаая Буцах

×