Kaedah penyelidikan tn.hj jamaluddin hashim

26,938 views

Published on

Credit to Tn. Hj. Jamaluddin Bin Hashim...TQ Tuan!!! :D

9 Comments
14 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
26,938
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
1,184
Comments
9
Likes
14
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kaedah penyelidikan tn.hj jamaluddin hashim

 1. 1. KAEDAH PENYELIDIKAN OLEH : TN. HJ JAMALUDDIN BIN HASHIM
 2. 2. SEGMEN 1: ERTI/MAKNA PENYELIDIKAN <ul><li>Penyelidikan ertinya mencari maklumat. </li></ul><ul><li>Semua orang terlibat dalam mencari maklumat. </li></ul><ul><li>Maklumat memudahkan mencapai keputusan. </li></ul><ul><li>Semua orang membuat keputusan. </li></ul>
 3. 3. DUA JENIS PENYELIDIKAN YANG KITA FAHAMI HARI INI <ul><li>Penyelidikan peribadi/persendirian </li></ul><ul><li>Penyelidikan saintifik/professional </li></ul><ul><li>APAKAH PERBEZAAN DI ANTARA PENYELIDIKAN PERIBADI DENGAN PENYELIDIKAN SAINTIFIK? </li></ul>
 4. 4. CIRI-CIRI PENYELIDIKAN PERIBADI <ul><li>Penyelidikan itu khusus untuk diri individu berkenaan sahaja </li></ul><ul><li>Kaedah yang digunakan hanya diketahui oleh individu berkenaan sahaja </li></ul><ul><li>Penemuan tidak perlu diumumkan kepada orang ramai </li></ul><ul><li>Masalah yang diselidiki bukan masalah global </li></ul>
 5. 5. CIRI-CIRI PENYELIDIKAN SAINTIFIK <ul><li>Penyelidikan saintifik harus megikut kaedah tertentu dengan pendekatan yang biasa diamalkan pakar-pakar penyelidikan </li></ul><ul><li>Apa jua penemuannya dihebah dalam bentuk tesis atau dissertasi </li></ul><ul><li>Penyelidikan saintifik dikendalikan dengan sistematis, teliti dan penuh berhati-hati </li></ul>
 6. 6. DI ANTARA PENYELIDIKAN PERIBADI DENGAN PENYELIDIKAN SAINTIFIK YANG MANA LEBIH PENTING? <ul><li>PENYELIDIKAN SAINTIFIK TERBAHAGI KEPADA 2 KATEGORI : </li></ul><ul><li>(A) KUALITATIF </li></ul><ul><li>(B) KUANTITATIF </li></ul>
 7. 7. CIRI-CIRI PENYELIDIKAN KUANTITATIF <ul><li>Penyelidikan ke atas aspek-aspek sosial yang tidak dapat dibilang dengan tepat. </li></ul><ul><li>Contoh : Sikap, perasaan, pendapat, persepsi, minat, azam…… </li></ul><ul><li>Penemuannya tidak dapat dinilai dengan angka atau disukat dengan tepat. </li></ul><ul><li>Kesimpulan penemuan secara umum (generalization) </li></ul>
 8. 8. CIRI-CIRI PENYELIDIKAN KUANTITATIF <ul><li>Penyelidikan khusus bagi satu aspek tertentu </li></ul><ul><li>Contoh : Ubat untuk kanser </li></ul><ul><li>Penemuan yang boleh disukat </li></ul><ul><li>Contoh : IQ-120 </li></ul><ul><li>Mencari maklumat yang tepat </li></ul>
 9. 9. DATA <ul><li>Apabila melakukan penyelidikan maklumat diperlukan oleh penyelidikan. Maklumat ini disebut DATA. </li></ul><ul><li>APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN DATA? </li></ul>
 10. 10. DATA APA JUA MAKLUMAT YANG DIKUMPUL UNTUK MELENGKAPKAN PENYELIDIKAN Demographic Umur, jantina, Keturunan, agama Esei yang ditulis Oleh responden, Markah dari peperiksaan, Maklumat dari rekod lama Markah dari ujian dan pemeriksaan Pencapaian dari latihan dan lain-lain Respon dari temuduga, soal selidik, perbincangan
 11. 11. DATA PENYELIDIKAN TERBAHAGI KEPADA 2 KATEGORI <ul><li>DATA KUALITATIF </li></ul><ul><li>Semua maklumat yang dikumpul dari aktiviti penyelidikan. Maklumat ini mungkin dalam bentuk esei, paragraph, ayat atau rangkai kata. Kata kualitatif bermaksud hasil pemerhatian, keterangan ringkas, surat dan diari. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>2) DATA KUANTITATIF </li></ul><ul><li> Ini berupa maklumat tepat berupa angka, sukatan, taksiran, yang boleh dikira dan dinilai dengan jelas. </li></ul>
 13. 13. ANTARA DATA KUALITATIF DENGAN DATA KUANTITATIF YANG MANA LEBIH PENTING?KEDUA-DUANYA PENTING? <ul><li>Peyelidikan kualitatif bergantung kepada data kualitatif, manakala penyelidikan kuantitatif memakai data kuantitatif </li></ul>
 14. 14. PENGKLASIFIKASIAN DATA DALAM PEYELIDIKAN SAINTIFIK <ul><li>Semua data sama ada KUALITATIF atau KUANTITATIF boleh diklasifikasi sebagai DATA UTAMA (primary data) atau DATA SAMPINGAN (secondary data). </li></ul><ul><li>Data utama atau data sampingan merujuk kepada penggunaanya dalam penyelidikan itu. </li></ul>
 15. 15. APA DATA UTAMA? <ul><li>Data utama ialah maklumat yang diperolehi secara terus dari aktiviti penyelidikan sebenar. Data utama amat mustahak untuk meyelesaikan penyelidikan. Tanpa data utama, penyelidikan tidak mungkin selesai. </li></ul>
 16. 16. APA DATA SAMPINGAN? <ul><li>Maklumat yang diperolehi dari sumber-sumber lain seperti perbualan orang, rencana akhbar, ucapan orang penting dan ulasan-ulasan media, dikenali sebagai data sampingan. </li></ul><ul><li>Data sampingan kurang penting. Jika tidak ada data sampingan penyelidikan itu masih boleh dihasilkan. </li></ul>
 17. 17. INSTRUMENT <ul><li>Apa jua peralatan yang digunakan oleh penyelidik disepanjang tempoh ia mengendalikan penyelidikan itu disebut INSTRUMENT. </li></ul><ul><li>Contoh-contoh instrument ialah soal selidik, soalan temuduga, rating scale, makmal dan peralatan terlibat, serta alat tulis. </li></ul>
 18. 18. INSTRUMENTATION <ul><li>Keseluruhan proses mengumpul data disebut INSTRUMENTATION. </li></ul><ul><li>INSTRUMENTATION bukan sahaja melibatkan pemilihan peralatan tetapi juga cara dan situasi peralatan itu diguna pakai. </li></ul>
 19. 19. INSTRUMENTATION samb… INSTRUMENTATION ADMINISTRATION Bagaimana data dikumpul? Siapa terlibat? Penyelidik atau pembantu TARIKH/MASA Bila data dikutip? Pagi, petang, malam KEKERAPAN Berapa kali? Sesekali, dua, tiga dan sebagainya LOKASI Dimana data dikutip? di rumah/di sekolah atau di mana-mana
 20. 20. SEGMEN 2 <ul><li>Erti (maksud) kaedah penyelidikan </li></ul><ul><li>Beberapa kaedah penyelidikan </li></ul><ul><li>Penerangan ringkas kaedah-kaedah ini </li></ul><ul><li>Beberapa cara mengutip data </li></ul>
 21. 21. MAKSUD KAEDAH PENYELIDIKAN (The meaning of Research Methods) <ul><li>Kaedah penyelidikan membawa maksud cara-cara mengendalikan penyelidikan. </li></ul><ul><li>Penyelidikan tidak bergantung pada satu cara sahaja tetapi ada berbagai-bagai cara. </li></ul><ul><li>Mana-mana cara boleh dipakai bergantung kepada kesesuaian aspek yang diselidiki. </li></ul>
 22. 22. BEBERAPA KAEDAH PENYELIDIKAN (Different Research Methods/ Designs) <ul><li>Practical Research </li></ul><ul><li>Historical Research </li></ul><ul><li>Action Research </li></ul><ul><li>Experimental Research </li></ul><ul><li>Descriptive Research </li></ul>
 23. 23. PENERANGAN RINGKAS KAEDAH-KAEDAH INI <ul><li>DI BAWAH INI KITA SAMA-SAMA BINCANGKAN SECARA RINGKAS MAKSUD SATU PERSATU KAEDAH INI. TUJUANNYA SUPAYA SEMUA PESERTA FAHAM MAKSUD TIAP-TIAP KAEDAH INI DAN BEZANYA ANTARA SATU SAMA LAIN. </li></ul>
 24. 24. PRACTICAL RESEARCH <ul><li>Ini adalah satu kaedah penyelidikan yang dimulakan dengan samar-samar tetapi berakhir dengan satu produk yang jelas. Penyelidikan praktikal biasa diamalkan oleh pengubah lagu (muzik), pelukis, pereka dan pencipta </li></ul>
 25. 25. sambungan <ul><li>Berasaskan pada produk itu penciptanya menulis report mengandungi maklumat berikut : </li></ul><ul><li>Tajuk penyelidikan dan penerangan ringkas mengenai tajuk yang dipilih </li></ul><ul><li>Tujuan penyelidikan dan isu yang menjadi masalah penyelidikan </li></ul><ul><li>Metodologi yang dipakai </li></ul><ul><li>Kemajuan dan kepentingan penyelidikan ini </li></ul>
 26. 26. EXPERIMENTAL RESEARCH <ul><li>Ini adalah satu pendekatan penyelidikan menerusi percubaan yang berubah-ubah untuk mendapat kejayaan yang dicari. Contoh : ALTON MAYO & WESTERN ILLINOIS ELECTRIC COMPONY-USA </li></ul><ul><li>Terangkan cerita ini denga jelas dan menyeluruh </li></ul>
 27. 27. ACTION RESEARCH <ul><li>Ini adalah satu kaedah penyelidikan yang memerhatikan perkembangan atau perubahan pada bahan yang diselidiki. Contoh: Biji kacang-apa berlaku pada hari pertama, ke dua dan ke tiga. </li></ul><ul><li>Laporkan penemuan ini dalam bentuk tesis/dissertasi </li></ul>
 28. 28. HISTORICAL RESEARCH <ul><li>Ini adalah satu pendekatan yang mana semua maklumat yang dikutip oleh penyelidik datang dari sumber-sumber sejarah seperti : </li></ul><ul><li>buku-buku sejarah dari perpustakaan </li></ul><ul><li>Artifak dari muzium </li></ul><ul><li>Dokumen dari arkib </li></ul><ul><li>Perbincangan dari orang-orang tua </li></ul>
 29. 29. DESCRIPTIVE RESEARCH <ul><li>Penyelidikan descriptive bertujuan untuk mencari penerangan (penemuan) terperinci mengenai sesuatu permasalahan pada objek, proses atau individu. </li></ul><ul><li>PENYELIDIKAN DISKRIPTIF MELALUI BEBERAPA PERINGKAT </li></ul><ul><li>Kenalpasti permasalahan…… </li></ul><ul><li>Nytakan hipotesis, jika ada…… </li></ul><ul><li>Kenalpasti kaedah penyelidikan(design) </li></ul><ul><li>Nyatakan metodologi </li></ul><ul><li>1. instrumen </li></ul><ul><li>2. mengutip maklumat </li></ul><ul><li>3. menganalisa maklumat </li></ul><ul><li>Penemuan, kesimpulan dan saranan </li></ul><ul><li>Tesis/dissertasion </li></ul>
 30. 30. PENYELIDIKAN DISKRIPTIF(SURVEY) <ul><li>Mengutip maklumat mengenai sesuatu kejadian dari orang ramai. Instrument boleh berupa soal selidik atau soalan temuduga atau pemerhatian </li></ul><ul><li>PENYELIDIKAN DISKIPTIF </li></ul><ul><li>“ CASUAL-COMPARATIVE” </li></ul><ul><li>Melihat sebab masalah antara kejadian. </li></ul><ul><li>Contoh : tahap merokok dengan kemerosotan </li></ul><ul><li>kesihatan. </li></ul>
 31. 31. PENYELIDIKAN DISKRIPTIF “CORRELATIONAL STUDIES” mengkaji kaitan /pertalian antara dua atau lebih peristiwa. Contoh: keruntuhan rumah tangga anak-anak lemah dalam akademik. <ul><li>PENYELIDIKAN DISKRIPTIF </li></ul><ul><li>“ KAJIAN KES ” </li></ul><ul><li>Ini adalah kajian mendalam keatas sesuatu peristiwa atau situasi yang menjadi fokus kepada penyelidik. Contoh : adat perkahwinan dalam masyarakat Orang Asli di tanah Melayu. </li></ul><ul><li>Falsafah </li></ul><ul><li>Objektif </li></ul><ul><li>Pendekatan </li></ul><ul><li>Hasilnya/pencapaian </li></ul>
 32. 32. PENYELIDIKAN DISKRIPTIF “ DEVELOPMENTAL STUDIES ” Ini biasanya mengkaji sebarang perubahan yang berlaku keatas objek bahan melalui jarak masa, disebabkan oleh faktof-faktor tertentu seperti pendidikan, malapetaka, peperangan, perubahan sikap, kepercayaan dan pegangan agama. <ul><li>PENYELIDIKAN DISKRIPTIF </li></ul><ul><li>“ DEVELOPMENTAL STUDIES” </li></ul><ul><li>DUA KATEGORI : </li></ul><ul><li>Longitudinal studies </li></ul><ul><li>Cross-sectional studies </li></ul><ul><li>ELEBORATE/ EXPLAIN(TRHOUGHLY) </li></ul>
 33. 33. KESIMPULAN <ul><li>Maklumat berikut menyatakan keseluruhan kategori PENYELIDIKAN DISKRIPTIF </li></ul><ul><li>Survey </li></ul><ul><li>Causal- Comparative studies </li></ul><ul><li>Correlational studies </li></ul><ul><li>Case studies </li></ul><ul><li>Developmental studies </li></ul><ul><li>- longitudinal studies </li></ul><ul><li>- cross-sectional studies </li></ul>
 34. 34. SEGMEN 3 BILA MEMULAKAN PENYELIDIKAN <ul><li>Apabila berlaku maslah yang membimbangkan/ mengganggu/ memporakperandakan kejiranan/ masyarakat/ negara. Tetapi maslah ini benar-benar penting untuk menjayakan penyelidikan. </li></ul><ul><li>Apabila timbul fenomena yang tidak ada penjelasannya </li></ul><ul><li>Apabila ada keperluan meyakinkan sebuah teori yang sedia ada </li></ul><ul><li>PENYELIDIK MESTILAH JELAS DENGAN MASLAH YANG WUJUD. JANGAN MELAKUKAN PENYELIDIKAN TANPA MEMAHAMI MASALAH SEBENAR </li></ul>
 35. 35. BAGAIMANA MEMEULAKAN PENYELIDIKAN <ul><li>Untuk mencapai kecemerlangan penyelidikan, penyelidikan itu mestilah saintifik. Oleh itu persediaan yang rapi mesti dilakukan. </li></ul><ul><li>Luaskan pembacaan-penyelidikan lampau </li></ul><ul><li>Rujuk literatur yang relevan </li></ul><ul><li>Berbincang dengan pakar-pakar penyelidikan </li></ul><ul><li>Biasakan dengan terminologi penyelidikan </li></ul>
 36. 36. TINDAKAN SEBELUM PENYELIDIKAN <ul><li>Kecilkan skop penyelidikan </li></ul><ul><li>Berikan tajuk penyelidikan yang sesuai </li></ul><ul><li>Tentukan kaedah(design)penyelidikan </li></ul><ul><li>Sebutkan dengan jelas metodologi penyelidikan </li></ul><ul><li>Mula tulis cadangan penyelidikan </li></ul><ul><li>(PROPOSAL) </li></ul><ul><li>ANDA BERADA PADA LANDASAN YANG BETUL </li></ul>
 37. 37. PROSES PENYELIDIKAN DEFINE THE PROBLEM REVIEW THE LITERATURE FORMULATE HIPOTHESIS (jika ada) TENTUKAN KAEDAH PENYELIDIKAN KUTIP MAKLUMAT (DATA) ANALISA MAKLUMAT(DATA) PENEMUAN, KESIMPULAN, SARANAN Pada umumnya penyelidikan itu harus melalui beberapa peringkat
 38. 38. SEDIAKAN CADANGAN PENYELIDIKAN(RESEARCH PROPOSAL) <ul><li>MENGAPA PERLU CADANGAN (PROPOSAL) </li></ul><ul><li>Memberikan halatuju yang jelas </li></ul><ul><li>Cadangan mengawal penyelidikan </li></ul><ul><li>Cadangan memberikan kaedah penyelidikan yang baik </li></ul><ul><li>Cadangan menentukan (input)/(output)penyelidikan </li></ul>
 39. 39. KANDUNGAN CADANGAN PENYELIDIKAN(contents of research proposal) <ul><li>PENGENALAN </li></ul><ul><li>Fakta, teori atau kebimbangan yang meyakinkanpenyelidikan bahawa satu penyelidikan saintifik mustahak </li></ul><ul><li>KEPENTINGAN PENYELIDIKAN </li></ul><ul><li>Penyelidik yakin bahawa penyelidikan itu penting kepada orang ramai. </li></ul>
 40. 40. CADANGAN PENYELIDIKAN(samb…) <ul><li>MASALAH PENYELIDIKAN </li></ul><ul><li>- Nyatakan apa masalah yang diselidiki, terangkan dengan jelas dan tepat permasalahan itu </li></ul><ul><li>Tiga perkara dikaitkan dengan masalah yang diselidiki </li></ul><ul><li>1. delimitation </li></ul><ul><li>2. limitation </li></ul><ul><li>3. hipotesis (jika ada) </li></ul>
 41. 41. PENYELIDIKAN MASA LAMPAU/LITERATUR <ul><li>Berikan ringkasan semua penyelidikan yang telah lalu atau segala bahan bacaan yang berkaitan dengan penyelidikan anda </li></ul><ul><li>METODOLOGI </li></ul><ul><li>Umumkan kaedah melakukan penyelidikan ini. Contoh : kaedah mengutip data, populasi/sampel/kaedah pensampelan, instrumen yang digunakan, cara mrnganalisis data, bagaimana mencapai penemuan </li></ul>
 42. 42. CADANGAN PENYELIDIKAN (samb….) <ul><li>RUPA BENTUK TESIS </li></ul><ul><li>(outline of the thesis) </li></ul><ul><li>BAB 1 : RANCANGAN PENYELIDIKAN </li></ul><ul><li>Pengenalan </li></ul><ul><li>Kepentingan penyelidikan </li></ul><ul><li>Masalah penyelidikan </li></ul><ul><li>- delimitation </li></ul><ul><li>- limitation </li></ul><ul><li>- hipotesis (jika ada) </li></ul><ul><li>Metodologi </li></ul><ul><li>BAB 2 : PENYELIDIKAN YANG TELAH LALU DAN BAHAN-BAHAN BACAAN/ </li></ul><ul><li>RUJUKAN </li></ul><ul><li>BAB 3: DATA DAN ANALISA DATA </li></ul><ul><li>BAB 4: RINGKASAN/PENEMUAN/KESIMPULAN/SARANAN </li></ul><ul><li>BIBILOGRAFI </li></ul>
 43. 43. BAGAIMANA RUPA KESELURUHAN CADANGAN PENYELIDIKAN <ul><li>TAJUK PENYELIDIKAN </li></ul><ul><li>Pengenalan </li></ul><ul><li>Kepentingan penyelidikan </li></ul><ul><li>Masalah penyelidikan </li></ul><ul><li>Delimitation </li></ul><ul><li>Limitation } italics </li></ul><ul><li>Hipotesis(jika ada) </li></ul><ul><li>Penyelidikan yang telah lalu/liteatur </li></ul><ul><li>Metodologi/prosedur </li></ul><ul><li>Rupabentuk tesis </li></ul><ul><li>bibliografi </li></ul>
 44. 44. PERINGATAN APABILA MENYEDIAKAN CADANGAN PENYELIDIKAN <ul><li>Cadangan penyelidikan harus ringkas, tepat, tidak meleret-leret tanpa hala tuju.(10-12 m/s) </li></ul><ul><li>Cadangan ditaip langkau sebaris dan ikut format penulisan yang betul </li></ul><ul><li>Harus mengikut sistem(manual of forms)yang telah diiktiraf </li></ul><ul><li>Tidak perlu dijilid(binding)Cuma distapler </li></ul><ul><li>Tidak perlu diasing-asingka kepada beberapa bab (capter) tertentu. Pembahagi antara bahagian ialah center heading </li></ul><ul><li>Center head tidak digaris (underscore) </li></ul><ul><li>Penuhkan mukasurat dari margin atas hingga kebawah </li></ul><ul><li>Cadangan penyelidikan seperti kontrak tetapi masih boleh berubah dengan kebenaran penyelia. </li></ul><ul><li>Gunakan cadagan penyelidikan ini sebagai pemandu dalam penyelidikan </li></ul>
 45. 45. PENYELIDIKAN SAINTIFIK PERLU BERSANDAR PADA PENYELIDIKAN YANG TELAH LALU OLEH ORANG LAIN ATAU LITEATUR
 46. 46. DEFINISI <ul><li>Penyelidikan yang telah lalu ertinya sebarang penyelidikan oleh orang-orang terdahulu yang dianggap oleh penyelidik sebagai ada kaitan dengan penyelidikannya </li></ul><ul><li>Literatur ialah apa jua berupa buku, jurnal, majalah, tabloid, akbar, kertas kerja dan lain-lain bahan bacaan yang boleh dirujuk semasa melakukan penyelidikan </li></ul>
 47. 47. GUNA PENYELIDIKAN YANG LALU/ LITERATUR <ul><li>Selaku pemangkin kepada penyelidikan. Ia menjadi pencetus idea-idea baru. </li></ul><ul><li>PL/L memudahkan penyelidikan kerana ia sebagai pembimbing </li></ul><ul><li>PL/L sebagai kosmetik. Adanya PL/L dalam tesis mencerminkan pandangan pembacaan yang luas </li></ul>
 48. 48. CARA MENGGUNAKAN PL/L <ul><li>Baca dengan rapi dan teliti. Cuba fahamkan dengan mendalam, analisa semua bahagian dan fikirkan dari sudut mana yang boleh dipinjam oleh penyelidikan anda. </li></ul><ul><li>Beri ringkasan pada aspek yang anda baca lihat bagaimana anda boleh padankan dengan penyelidikan yang sedang anda lakukan. </li></ul><ul><li>Sebarang rujukan mesti ada bibliografi dan rujukan mesti mengikut sistem yang tertentu </li></ul>
 49. 49. DIMAN LETAKNYA PL/L DALAM TESIS SEBENAR <ul><li>Biasanya pada bab 2 </li></ul><ul><li>Sekurang-kurangnya 5 PL/L. Cuma aspek yang relevan dengan penyelidikan sahaja yang dirujuk bukan keseluruhan bahan itu </li></ul><ul><li>Tiap-tiap rujukan mesti dalam bentuk asal, jangan ditokok tambah dan tafsiran sendiri </li></ul><ul><li>Susun PL/L dengan teratur dan jangan bertaburan </li></ul>
 50. 50. POPULASI DAN SAMPEL <ul><li>HAMPIR SEMUA PENYELIDIKAN DISKRIPTIF MENDAPATKAN MAKLUMAT(DATA) DARIPADA ORANG RAMAI. ORANG RAMAI INI DISEBUT POPULASI </li></ul><ul><li>GENERAL </li></ul><ul><li>TARGET } POPULATION </li></ul><ul><li>ACCESSIBLE </li></ul>
 51. 51. POPULATION UMUM(GEN. POPULATION) <ul><li>Ertinya kumpulan orang-orang yang berkait dengan tajuk penyelidikan berkenaan. </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Tajuk penyelidikan, “sikap ibu bapa terhadap matapelajaran matematik kejuruteraan”. Disini populasi umum ialah semua ibubapa yang ada anak sedang bersekolah di seluruh negara. Orang-orang yang tidak ada anak bersekolah tidak termasuk dalam populasi umum </li></ul>
 52. 52. TARGET POPULASI <ul><li>Penyelidikan tidak mampu mengutip data dari semua ibu bapa di seluruh negara. Oleh itu, yang lojik di lakukan oleh penyelidik ialah memilih satu lokasi. Contoh : pantai barat semenanjung dari …… hingga lumut Perak. Semua ibubapa dalam seluruh lokasi tersebut yang ada anak sedang bersekolah tergolong sebagai target populasi. </li></ul>
 53. 53. ACCESSIBLE POPULATION <ul><li>Sekiranya jumlah target population itu ramai, penyelidik harus memilih seribu sahaja. Jumlah seribu orang itu disebut accessible population. Selain dari itu, accessible population ini juga disebut sebagai sampel. Kaedah memilih seribu sampel dari target dari population itu disebut SAMPLING METHODS (kaedah persampelan) </li></ul>
 54. 54. DUA KAEDAH PERSAMPELAN <ul><li>RANDOM SAMPLING </li></ul><ul><li>Random sampling ertinya semua orang dalam target poulation itu mempunyai peluang yang sama terpilih sebagai sampel </li></ul><ul><li>NON-RANDOM SAMPLING </li></ul><ul><li>Ertinya tidak semua orang dalam target population itu mempunyai peluang yang sama terpilih sebagai sampel </li></ul>
 55. 55. ADA 4 KATEGORI RANDOM SAMPLING <ul><li>SIMPLE RANDOM SAMPLING </li></ul><ul><li>SYSTEMATIC RANDOM SAMPLING </li></ul><ul><li>STRATIFIED RANDOM SAMPLING </li></ul><ul><li>CLUSTER RANDOM SAMPLING </li></ul><ul><li>Tiap-tiap kategori mempunyai cara pemilihan yang tersendiri dan menarik </li></ul>
 56. 56. SEGMEN 5: PEMBENTUKAN HIPOTESIS <ul><li>Menurut Fraenkel (1993) menyatakan hipotesis ialah merupakan suatu ramalan terhadap kemungkinan dapatan di dalam penyelidikan.  </li></ul><ul><li>Menurut Ahmad Mahdzan Ayob (1992) menyatakan bahawa hipotesis ialah merupakan saranan sementara tentang hubungan antara dua angkubah (atau lebih) yang didapati melalui deduksi.  </li></ul><ul><li>Menurut Maleske (1995) menyatakan bahawa hipotesis ialah merupakan peramalan terhadap apa yang akan berlaku pada masa hadapan.  </li></ul>
 57. 57. Jenis – jenis Hipotesis <ul><li>1. Hipotesis Induktif.  Di dalam hipotesis ini ianya dibentuk melalui proses cerapan.  Di dalam hipotesis ini penyelidik akan menentukan susur galur dan kemungkinan hubungan antara pemboleh ubah yang dikaji. </li></ul><ul><li>2. Hipotesis deduksi.  Di dalam hipotesis ini ianya dibentuk daripada teori.  Ianya akan memandu penyelidikan ke arah sistem pengetahuan yang lebih umum. </li></ul>
 58. 58. Kelebihan menggunakan Hipotesis <ul><li>  </li></ul><ul><li>1. Penyelidikan boleh dilakukan dengan lebih mendalam.  </li></ul><ul><li>2. Dengan memulakan dengan hipotesis ianya melibatkan falsafah sains.  </li></ul><ul><li>3. Dengan menggunakan hipotesis ianya dapat mengesan atau tidak hubungan antara perkara yang dikaji.  </li></ul><ul><li>4. Mengetahui perkara yang ingin dikaji. </li></ul>
 59. 59. Ciri – Ciri hipotesis <ul><li>Menduga hubungan antara dua atau lebih pemboleh ubah.  Dengan kata lain ianya cuba untuk mengkaji sama ada kedua – dua hubungan tersebut mempunyai hubungan ataupun tidak (mampu diuji). </li></ul><ul><li>Hipotesis tersebut seharusnya dinyatakan secara logik, jelas dan terang.  Dengan kata lain ianya harus seragam dan tepat terhadap apa yang ingin diukur.    </li></ul>
 60. 60. Ciri – Ciri hipotesis <ul><li>3. Selain itu ianya berupaya untuk diuji sama ada hipotesis itu ditolak atau disahkan. Ianya cuba untuk mengenal pasti apakah hubungan antara kedua – dua pemboleh ubah tersebut.  Ini bermaksud bahawa ianya cuba untuk membandingkan sama ada terdapat perkaitan atau tidak pada bab hasil dan perbincangan.      </li></ul>
 61. 61. Ciri – Ciri hipotesis <ul><li>4. Hipotesis itu juga seharusnya bersifat khusus dan bukannya bersifat umum.  Jelasnya hipotesis yang dibentuk adalah khusus kepada sesuatu perkara yang ingin diukur.  Ianya tidak boleh melebihi daripada apa yang seharusnya dan bersifat umum.  Jelasnya ia perlu mengukur pemboleh ubah – pemboleh ubah  yang dikaji sahaja.        </li></ul>
 62. 62. Ciri – Ciri hipotesis <ul><ul><li>5.  Hipotesis yang dibentuk juga seharusnya berbentuk khusus agar ianya berupaya dijadikan panduan.  Jika hipotesis tersebut adalah khusus, secara tidak langsung ianya akan memudahkan proses untuk memastikan terdapat hubungan / perkaitan atau perbezan antara pemboleh ubah - pemboleh ubah tersebut.     .        </li></ul></ul>
 63. 63. Ciri – Ciri hipotesis <ul><li>6. Sesuatu hipotesis tidak seharusnya mempunyai pertimbangan nilai, moral atau etika iaitu saranan yang menyatakan sesuatu itu baik atau buruk (Ahmad Mahdzan Ayob, 1992).   </li></ul><ul><li>7. Hipotesis yang dijalankan seharusnya dinyatakan secara konsepsi sahaja dan tidak dinyatakan dengan operasional (Ahamd Mahdzan Ayob,1992).     .        </li></ul>
 64. 64. Ciri – Ciri hipotesis <ul><li>8.    Mempunyai hubungan antara teori yang ingin dikaji (Sharma et al, 1988).  </li></ul><ul><li>9.     Perlu spesifik terhadap perkara yang ingin dikaji.     .        </li></ul>
 65. 65. Pembentukan Hipotesis berasaskan Tanggapan <ul><li>Di dalam menentukan hipotesis kajian, penyelidik berhadapan dengan realiti dua tahap pengukuran kajian dapat dijalankan.  Dua tahap tersebut ialah : </li></ul><ul><li>1.  Tahap Operasional.  Bagi tahap opersional penyelidik seharusnya mentakrifkan fenomena - fenomena di dalam istilah yang boleh diperhatikan dan diuji.  Ianya hampir sama dengan definisi operasional.    </li></ul><ul><li>2. Tahap Konseptual.  Bagi tahap konseptual penyelidik seharusnya mentakrifkan fenomena - fenomena dalam istilah yang asas (dasar) bersama dengan kejadian lain.  Konsep sedemikian sememangnya sukar untuk diukur.  Ini kerana ianya melibatkan definisi yang luas.  Ianya hampir sama dengan definisi konseptual.  Jelasnya penyelidik perlu menggunakan definisi operasional di dalam proses pengukuran.       </li></ul>
 66. 66. Pengujian Hipotesis <ul><li>Pengujian hipotesis ialah satu proses untuk memastikan sama ada sesuatu andaian saintifik yang dilakukan itu diterima atau sebaliknya.  </li></ul><ul><li>Tujuan utamanya ialah untuk menentukan probabiliti (kemungkinan) yang sesuatu itu adalah benar dan dapat disokong oleh fakta.   </li></ul><ul><li>Daripada sini hipotesis kajian boleh dibentuk sama ada hipotesis tersebut berarah atau tidak berarah.  </li></ul><ul><li>Hipotesis yang berarah ialah merupakan hipotesis yang menentukan arah jangkaan jawapan kajian dan sebaliknya bagi hipotesis tidak berarah.       </li></ul>
 67. 67. Pernyataan Hipotesis <ul><li>1.   Hipotesis Nul (kosong)  </li></ul><ul><li>Hipotesis ini adalah merupakan hipotesis sementara yang tidak pincang (Mohd Majid, 1998).  </li></ul><ul><li>Ianya adalah merupakan hipotesis negatif atau menunjukkan tiada perbezaan / tiada terdapat persamaan / tiada perhubungan / tiada terdapat perkaitan antara kedua – dua pemboleh ubah (sama  ada berarah atau tidak berarah).  </li></ul><ul><li>     </li></ul>
 68. 68. Pernyataan Hipotesis <ul><li>2.   Hipotesis Alternatif / penyelidikan </li></ul><ul><li>Ianya biasa dibentuk pada peringkat awal sesuatu penyelidikan (Mohd Majid, 1998).  </li></ul><ul><li>Hipotesis ini digunakan sebelum data dicerapkan.  Ianya adalah merupakan versi hipotesis positif atau menunjukkan terdapat hubungan / terdapat persamaan / terdapat perbezaan / terdapat perkaitan antara kedua – dua pemboleh ubah (sama  ada berarah atau tidak berarah). </li></ul><ul><li>     </li></ul>
 69. 69. Pernyataan Hipotesis <ul><li>Beberapa perkara perlu diambil kira dalam menjalankan pembentukan hipotesis dan mengenalpasti permasaalahan. Di antaranya adalah kita perlu tahu akan : </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>sebab dan akibat/kesan </li></ul><ul><li>objektif – pencapaian, ruang diantara perancangan dan kejadian kemungkinan </li></ul><ul><li>pencapaian dan polisi atau dasar </li></ul><ul><li>rangkakerja polisi iaitu pelaksanaannya </li></ul><ul><li>kajian awal </li></ul><ul><li>penyelidikan/kajian sedia ada </li></ul><ul><li>sejarah atau latar belakang </li></ul><ul><li>kaedah membuat penilaian </li></ul><ul><li>penjelasan </li></ul><ul><li>komen , komplen </li></ul><ul><li>trend semasa </li></ul><ul><li>perubahan pada persekitaran </li></ul><ul><li>ruangan diantara kejadian sebenar dan perancangan </li></ul><ul><li>laporan dan kejadian sebenar </li></ul><ul><li>       </li></ul>
 70. 70. Pengunaan Pembolehubah bagi Pembinaan Hipotesis <ul><li>Pembolehubah (variables) adalah satu bahan yang berlainan bentuk. Ia adalah simbol bagi pernomboran atau nilai yang dinyatakan e.g jantina, pendapatan, kelas sosial dan sbgnya. </li></ul><ul><li>Pembolehubah yang di waikil oleh X boleh dimasukkan sebagai sebarang nilai set e.g. dalam kes kepandaian kita memberi nilai sebagai contoh rendah hingga tinggi atau 50 hingga 100. Pembolehubah juga boleh mempunyai hanya dua nilai seperti jantina (lelaki, perempuan). </li></ul><ul><li>       </li></ul>
 71. 71. Jenis-Jenis Pembolehubah <ul><li>1 Pembolehubah bebas (independent) adalah pembolehubah yang menjadi penyebab sesuatu perkara kejadian </li></ul><ul><li>2 Pembolehubah bersandar (dependent) adalah pembolehubah yang dihasilkan oleh kesan pembolehubah bebas       </li></ul>
 72. 72. Jenis-Jenis Pembolehubah <ul><li>3. Pembolehubah aktif adalah pembolehubah yang boleh dimanupulasi seperti cara pemakanan, kepercayaan politik </li></ul><ul><li>4. Pembolehubah penyumbang (attributes) adalah pembolehubah yang boleh dimanupulasi tetapi boleh di ukur seperti sikap manusia, kebolehan       </li></ul>
 73. 73. Jenis-Jenis Pembolehubah <ul><li>5. Pembolehubah discrete adalah pembolehubah yang boleh diukur secara unit menyeluruh seperti bilangan anak didalam keluarga </li></ul><ul><li>6. Pembolehubah berterusan (continous) adalah pembolehubah yang boleh mewakili nilai diantara dua nilai yang diberi seperti tumbesaran kanak-kanak      </li></ul>
 74. 74. Jenis-Jenis Pembolehubah <ul><li>7. Pembolehubah terkawala dalah sama dengan pembolehubah berterusan </li></ul><ul><li>8. Pembolehubah tidak terkawal adalah pembolehubah yang dihasilkanmelalui sesuatu perkara yang berpunca dari perkara yang lain    </li></ul>
 75. 75. Jenis-Jenis Pembolehubah <ul><li>Pembolehubah kualitatif adalah pembolehubah seperti keadaan rumah, keadaan kesihatan </li></ul><ul><li>Pembolehubah discrete dichotomous adalah pembolehubah yangmempunyai hanya dua kelas atau gred seperti Ya atau Tidak, Mati atau Hidup.    </li></ul>
 76. 76. Jenis-Jenis Pembolehubah <ul><li>11.Pembolehubah Kategori Terhad adalah pembolehubah discrete yang mempunyai 3 hingga enam gred seperti taraf perkahwinan -> bujang, bertunangm berkahwin, janda, duda </li></ul><ul><li>12.Pembolehubah Kaetgori pelbagai adalah pembolehubah yang mempunyai enam hingga 20 gred seperti gred sekolah </li></ul>
 77. 77. Jenis-Jenis Pembolehubah <ul><li>13.Pembolehubah Random adalah pembolehubah yang nilai-nilainya ditentukan secara proses tidak sengaja yang tidak dikawal oleh pemerhati </li></ul><ul><li>14.Pembolehubah Constant hanya mempunyai satu nilai K dimana K adalah sebarang pilihan </li></ul>

×