Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yatağa Bağımlı, Terminal Dönem Ve Geriyatrik Hastada Hemşirelik Bakımı

4,717 views

Published on

Yatağa Bağımlı, Terminal Dönem Ve Geriyatrik Hastada Hemşirelik Bakımı
Hisar Intercontinental Hospital

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Yatağa Bağımlı, Terminal Dönem Ve Geriyatrik Hastada Hemşirelik Bakımı

 1. 1. YATAGA BAĞIMLI,YATAGA BAĞIMLI,TERMİNAL DÖNEM veTERMİNAL DÖNEM veGeriyatrik HastadaGeriyatrik HastadaHemşirelik BakımıHemşirelik Bakımı
 2. 2. Bilinçsiz hasta bakımında önemliBilinçsiz hasta bakımında önemlinoktalarnoktalar1.1. Hastanın tüm gereksinimlerinin sağlıkHastanın tüm gereksinimlerinin sağlıkpersoneli tarafında karsılanacağınıpersoneli tarafında karsılanacağınıbilmekbilmek2.2. Oluşabilecek komplikasyonlar yonundenOluşabilecek komplikasyonlar yonundenhastayı degerlendirmekhastayı degerlendirmek3.3. Bütün sistemleri değerlendirmek.Bütün sistemleri değerlendirmek.
 3. 3. Yatağa Bağımlı ve Geriyatrik HastaYatağa Bağımlı ve Geriyatrik HastaHastanın yatağa tam bağımlı olduğu durumlarda, hastaHastanın yatağa tam bağımlı olduğu durumlarda, hastaözel gereksinimlerini kendi karşılayamaz.özel gereksinimlerini kendi karşılayamaz. Hastanın geçici yatağa bağımlılığı, yatak istirahatiHastanın geçici yatağa bağımlılığı, yatak istirahati,iyileşme ve yenilenmeyi hızlandırır.,iyileşme ve yenilenmeyi hızlandırır. Hastanın herhangi bir yardıma gerek olmadan neleriHastanın herhangi bir yardıma gerek olmadan neleritehlikesizce yapabileceğini hemşire bilmelidir.tehlikesizce yapabileceğini hemşire bilmelidir. Gücünün dışında faaliyetler istendiğinde hastaGücünün dışında faaliyetler istendiğinde hastayeteneklerinin sınırlılığını iyice hissedeceğindenyeteneklerinin sınırlılığını iyice hissedeceğindenkaramsarlığa kapılmasına neden olurkaramsarlığa kapılmasına neden olur Bu yüzden hastanın başarabildiği basit faaliyetlerdenBu yüzden hastanın başarabildiği basit faaliyetlerdenbaşlanarak kendi güvenini kazanması ve bakımına katkıdabaşlanarak kendi güvenini kazanması ve bakımına katkıdabulunması sağlanmalıdır.bulunması sağlanmalıdır.Hemşire, hastanın yapmaya çalışarak başarısız olduğuHemşire, hastanın yapmaya çalışarak başarısız olduğudurumlarda doğan ruhsal tepkileri, soğukkanlılıkladurumlarda doğan ruhsal tepkileri, soğukkanlılıklakarşılamalıdır.karşılamalıdır.
 4. 4. Hemşirelik BakımıHemşirelik Bakımı Yatağa bağımlı hastalarda, devamlıYatağa bağımlı hastalarda, devamlıyatmaya bağlı vücudun belli kısımlarındayatmaya bağlı vücudun belli kısımlarındafazla basınç nedeniyle kan akımının azfazla basınç nedeniyle kan akımının azolması ve dokuların beslenememesi yatakolması ve dokuların beslenememesi yatakyarasına neden olur.yarasına neden olur. İyi bir hemşirelik bakımı ile bu yaralarİyi bir hemşirelik bakımı ile bu yaralarönlenebildiğinden amaç, yaralarınönlenebildiğinden amaç, yaralarınoluşmasını önlemektiroluşmasını önlemektir
 5. 5. BASI ÜLSERLERİBASI ÜLSERLERİ Bası yarası belli bir deri alanına aralıksızBası yarası belli bir deri alanına aralıksızve uzun süre süren bası sonucu meydanave uzun süre süren bası sonucu meydanagelen iskemi,hücre ölümü ve dokugelen iskemi,hücre ölümü ve dokunekrozudur.nekrozudur. Yük binen kemiksi çıkıntılar üzerindekiYük binen kemiksi çıkıntılar üzerindekideride daha sık görülür.deride daha sık görülür.
 6. 6. BASI ÜLSERLERİBASI ÜLSERLERİEVRE 1EVRE 1 :Sağlam deride beyazlaşmayan:Sağlam deride beyazlaşmayaneritem.Deri bütünlüğü bozulmamıştır.eritem.Deri bütünlüğü bozulmamıştır.EVRE 2EVRE 2 :Dermis veya epidermisi etkileyen:Dermis veya epidermisi etkileyenparsiyel kalınlıkta deri kaybı mevcuttur.Bülparsiyel kalınlıkta deri kaybı mevcuttur.Büloluşumu vardır.oluşumu vardır.EVRE 3EVRE 3 :Tam kat deri kaybı olup ,subkütan:Tam kat deri kaybı olup ,subkütandokuları içine alır.Alttaki fasyaya kadardokuları içine alır.Alttaki fasyaya kadaruzanabilir ancak içine almaz.uzanabilir ancak içine almaz.EVRE 4EVRE 4 :Tam kat deri kaybı olup,daha:Tam kat deri kaybı olup,dahaderindir.Alttaki kas veya kemik ,eklemderindir.Alttaki kas veya kemik ,eklemkapsülüde etkilenmiştir.kapsülüde etkilenmiştir.
 7. 7. BASI ÜLSERLERİ EN SIK;BASI ÜLSERLERİ EN SIK;BAŞIN ARKA KISMIOKSİPİTALKÜREK KEMİKLERİNİNÇIKINTILARIKRİSTA İLİYAKASAKRUMDİRSEKLERTOPUKLARAVUÇAYALARI
 8. 8. BASI ÜLSERLERİBASI ÜLSERLERİ GELİŞİMİNDE 4 ANA FAKTÖRGELİŞİMİNDE 4 ANA FAKTÖRTANIMLANMIŞTIR:TANIMLANMIŞTIR:BASINÇSÜRTÜNMENEMGERİLME
 9. 9. KORUYUCU ÖNLEMLERKORUYUCU ÖNLEMLER Hareketleri azalmış,duyu bozukluğuHareketleri azalmış,duyu bozukluğuolan ,mental uyanıklık durumu bozuk olanolan ,mental uyanıklık durumu bozuk olanve sedatize edilmekte olan hastalar riskve sedatize edilmekte olan hastalar riskaltındadır.altındadır. KOMAKOMA OMURİLİK YARALANMASIOMURİLİK YARALANMASI MULTİPL TRAVMAMULTİPL TRAVMA
 10. 10. Önleyici uygulamalar;Önleyici uygulamalar; Braden skalasına göre risk belirlenmeli ve Braden skalasıBraden skalasına göre risk belirlenmeli ve Braden skalasıkoruma protokolü uygulamaya geçirilir.Riskli gruba girenkoruma protokolü uygulamaya geçirilir.Riskli gruba girenhastalara dekübütüs önleme ve standart bakım formuhastalara dekübütüs önleme ve standart bakım formudoldurulmalıdır,doldurulmalıdır, En az 2 saatte bir hastanın pozisyonuEn az 2 saatte bir hastanın pozisyonudeğiştirilmelidir,bası bölgeleri yastıkla desteklenmelidir,değiştirilmelidir,bası bölgeleri yastıkla desteklenmelidir, Her pozisyon değiştirme sırasında sıkı gözlem veHer pozisyon değiştirme sırasında sıkı gözlem veinflamasyon belirtisi olan alanlar basıdan korunmalıdır,inflamasyon belirtisi olan alanlar basıdan korunmalıdır, Sürtünmelerden hastalar korunmalıdır,Sürtünmelerden hastalar korunmalıdır, Havalı yatak kullanılmalıdır,Havalı yatak kullanılmalıdır, Topuk koruyucu kullanılmalıdır.Topuk koruyucu kullanılmalıdır. Hastanın cildi temiz ve kuru tutulmalıdır.Hastanın cildi temiz ve kuru tutulmalıdır. Basınç bölgelerine masaj yapılmalıdır.Basınç bölgelerine masaj yapılmalıdır. Yeterli ve dengeli beslenme ve sıvı alımı sağlanmalıdır.Yeterli ve dengeli beslenme ve sıvı alımı sağlanmalıdır.
 11. 11. BASI YARASI DURUM CETVELİBASI YARASI DURUM CETVELİ YERİYERİ BİÇİMİBİÇİMİ BÜYÜKLÜĞÜBÜYÜKLÜĞÜ DERİNLİĞİDERİNLİĞİ KENARLARIKENARLARI DERİ ALTINDAKİ NEKROTİK DOKUDERİ ALTINDAKİ NEKROTİK DOKU EKSUDAEKSUDA ÇEVRELEYEN DERİ DURUMUÇEVRELEYEN DERİ DURUMU
 12. 12. Yatağa bağımlı olmanın kas veYatağa bağımlı olmanın kas veiskelet sistemine etkisiiskelet sistemine etkisi Vücutta kullanılmayan kaslar zamanla gücünüVücutta kullanılmayan kaslar zamanla gücünükaybeder. Kaslarda oluşan kuvvetsizlik ve ağrılar kaskaybeder. Kaslarda oluşan kuvvetsizlik ve ağrılar kasatrofisi ile sonuçlanır. Hareketsizlik aynı zamandaatrofisi ile sonuçlanır. Hareketsizlik aynı zamandakalsiyum metabolizmasını etkiler. Kana çekilen kalsiyum,kalsiyum metabolizmasını etkiler. Kana çekilen kalsiyum,fosfor ile birlikte idrar ile atılır. Bu nedenle da hastadafosfor ile birlikte idrar ile atılır. Bu nedenle da hastadaosteoporoz görülebilir.osteoporoz görülebilir. Ayrıca eklem hareketlerinin kısıtlanması ve eklemAyrıca eklem hareketlerinin kısıtlanması ve eklemçevresindeki dokuların kısalması nedeniyle, ayakçevresindeki dokuların kısalması nedeniyle, ayakdüşmesi, el bileği düşmesi, kalçanın eksternal rotasyondüşmesi, el bileği düşmesi, kalçanın eksternal rotasyonkontraktürü görülür.kontraktürü görülür.
 13. 13.  Yatakta yapılan vücut egzersizleri, kas ve iskeletYatakta yapılan vücut egzersizleri, kas ve iskeletsisteminde olabilecek komplikasyonları önlendiğisisteminde olabilecek komplikasyonları önlendiğigibi geçici yatağa bağımlı hastada iyileşmegibi geçici yatağa bağımlı hastada iyileşmedevresini kısaltır.devresini kısaltır. Hastaya, durumuna göre, doktorunHastaya, durumuna göre, doktorunönereceği egzersizler düzenli olarak yaptırılır.önereceği egzersizler düzenli olarak yaptırılır.Hastada olanak olduğu ölçüde kendi bakımınıHastada olanak olduğu ölçüde kendi bakımınıhastanın kendisine yaptırmak, doğru hareketlerihastanın kendisine yaptırmak, doğru hareketlerigöstermek, sakınca yoksa yatak içinde hastayıgöstermek, sakınca yoksa yatak içinde hastayıdöndürmek gerekirdöndürmek gerekir
 14. 14.  Oturur pozisyona gelebilen hasta, başını öne, arkaya,Oturur pozisyona gelebilen hasta, başını öne, arkaya,sağa ve sola sırayla eğerek boyun kaslarını ve ekleminisağa ve sola sırayla eğerek boyun kaslarını ve ekleminiçalıştırır.çalıştırır. Omuz ve bel kaslarını kuvvetlendirmek amacıylaOmuz ve bel kaslarını kuvvetlendirmek amacıylaoturabilen hasta, kollarını başın üzerinde birleştirerekoturabilen hasta, kollarını başın üzerinde birleştirerekbedeni iki yana eğip çevirmelidir. Ayrıca hasta yüzüstübedeni iki yana eğip çevirmelidir. Ayrıca hasta yüzüstüyatarken kollarının yardımı olmadan baş ve gövdesiniyatarken kollarının yardımı olmadan baş ve gövdesinikaldırmaya çalışır. Kollar geri ve yukarı uzatılır.kaldırmaya çalışır. Kollar geri ve yukarı uzatılır. Parmakları özellikle başparmağı hareket ettirmek çokParmakları özellikle başparmağı hareket ettirmek çokönemlidir. Hasta başparmağı ile diğer parmak uçlarınaönemlidir. Hasta başparmağı ile diğer parmak uçlarınadokunmaya çalışmalıdır.dokunmaya çalışmalıdır. Aksi halde başparmağın kaşık, dişfırçası gibi malzemeleriAksi halde başparmağın kaşık, dişfırçası gibi malzemeleritutma yeteneği kaybolur.tutma yeteneği kaybolur.
 15. 15.  Hasta sırt üstü yatarken ayak bileklerini veHasta sırt üstü yatarken ayak bileklerini veparmaklarını dışa ve içe doğru çevirmelidir. Ayrıcaparmaklarını dışa ve içe doğru çevirmelidir. Ayrıcaayağa destek olacak, ayak tahtalarını kullanarakayağa destek olacak, ayak tahtalarını kullanarakayak düşmeleri önlenirayak düşmeleri önlenir . Egzersiz yapılmadığı aralarda ayak, bacak ve. Egzersiz yapılmadığı aralarda ayak, bacak vekalça eksternal rotasyon kontraktürlerini önlemekkalça eksternal rotasyon kontraktürlerini önlemekiçin, bu kısımlar kum torbaları ile desteklenmelidir.için, bu kısımlar kum torbaları ile desteklenmelidir. Yatağa bağımlı hastayı yatak içinde hareketYatağa bağımlı hastayı yatak içinde hareketettirmek ve sakıncası yoksa yataktan sedyeyeettirmek ve sakıncası yoksa yataktan sedyeyeveya sandalyeye almak gerekir. bu nedenleveya sandalyeye almak gerekir. bu nedenlegüçsüz bir hastayı hareket ettirme, kaldırmagüçsüz bir hastayı hareket ettirme, kaldırmataşımada dikkatli olunmalıdır.taşımada dikkatli olunmalıdır. Hastanın ilk kez ayağa kaldırılmasında, ortostatikHastanın ilk kez ayağa kaldırılmasında, ortostatikhipotansiyon nedeniyle dikkatlihipotansiyon nedeniyle dikkatliolunmalıdır.olunmalıdır.
 16. 16. Diğer Sistemler üzerinde etkileriDiğer Sistemler üzerinde etkileri Yatar pozisyonda kalbin yükü daha çokYatar pozisyonda kalbin yükü daha çokartacağından, sakınca yoksa hasta destekleartacağından, sakınca yoksa hasta destekleoturtulmalıdır.oturtulmalıdır. Hasta yatak içinde iken üst gövde kaslarınıHasta yatak içinde iken üst gövde kaslarınıhareket ettirip intratorasik basıncın yükselmesinehareket ettirip intratorasik basıncın yükselmesineneden olduğundan, venöz basınç yükselir.neden olduğundan, venöz basınç yükselir. Hastanın tuttuğu nefesini birden bırakması ileHastanın tuttuğu nefesini birden bırakması ileintratorasik basınç düşer. Koroner akımınintratorasik basınç düşer. Koroner akımınyavaşlamasına bağlı kardiyak arrest veya emboliyavaşlamasına bağlı kardiyak arrest veya emboligelişebilir. Bu durum özellikle kalp hastalarındagelişebilir. Bu durum özellikle kalp hastalarındaönemlidir.önemlidir. Ayrıca hareketsizlik kanın akışkanlığında azalmaAyrıca hareketsizlik kanın akışkanlığında azalmayaptığından, koagülasyon kolaylaşır. Bu nedenleyaptığından, koagülasyon kolaylaşır. Bu nedenlesakınca yoksa hastaya bol sıvı verilmelidirsakınca yoksa hastaya bol sıvı verilmelidir
 17. 17.  Solunumun fizyolojik olarak devamındaSolunumun fizyolojik olarak devamındavücut duruşu önemlidir, yardımcı kaslardavücut duruşu önemlidir, yardımcı kaslardasolunuma katıldığından, oturur pozisyonsolunuma katıldığından, oturur pozisyonsolunumun en rahat olduğu pozisyondur.solunumun en rahat olduğu pozisyondur. Bu nedenle yatağa bağımlı hastanınBu nedenle yatağa bağımlı hastanınpozisyonu ve desteklenmesi, diyaframpozisyonu ve desteklenmesi, diyaframkasının rahatça hareket etmesine olanakkasının rahatça hareket etmesine olanaksağlayacak şekilde olmalıdır.sağlayacak şekilde olmalıdır. Hastaya solunum ve öksürme egzersizleriHastaya solunum ve öksürme egzersizleriöğretilmelidir. Genellikle asıl sorunöğretilmelidir. Genellikle asıl sorunegzersizlerini yapması için uyarmalıdır.egzersizlerini yapması için uyarmalıdır.
 18. 18.  ““Solunum egzersizi için, hastaSolunum egzersizi için, hastaolanak olduğu ölçüde akciğerleriniolanak olduğu ölçüde akciğerlerinişişirecek derin bir inspirasyonuşişirecek derin bir inspirasyonuyavaş yavaş yapması ve 3 saniyeyavaş yavaş yapması ve 3 saniyekadar soluğunu tuttuktan sonrakadar soluğunu tuttuktan sonrayavaş yavaş ekspirasyon yapmasıyavaş yavaş ekspirasyon yapmasıöğretildiği gibi balon şişirme ve ıslıköğretildiği gibi balon şişirme ve ıslıkçalma eylemleri de yaptırılabilir.çalma eylemleri de yaptırılabilir.
 19. 19.  Solunum yollarında salgıların birikmesineSolunum yollarında salgıların birikmesineyatkın olan bu hastalara öksürmeyatkın olan bu hastalara öksürmeegzersizinden önce, sekresyonlarınegzersizinden önce, sekresyonlarınhareket edebilmesi için bol sıvı verilir.hareket edebilmesi için bol sıvı verilir.Öksürme egzersizi için, karın kaslarınıÖksürme egzersizi için, karın kaslarınıiçine çekerek derin soluk alma diyaframıniçine çekerek derin soluk alma diyaframıntamamen aşağı inmesi ve ciğerlerintamamen aşağı inmesi ve ciğerlerinbütününün genişlemesini sağlar..bütününün genişlemesini sağlar..
 20. 20.  Bronşlarda salgılar varsa derin solunumBronşlarda salgılar varsa derin solunumöksürüğü uyarır. Sonra karın kaslarını veöksürüğü uyarır. Sonra karın kaslarını vesolunuma yardımcı diğer kaslarısolunuma yardımcı diğer kaslarıkullanarak kuvvetle öksürüp, soluk vermekullanarak kuvvetle öksürüp, soluk vermegenellikle etkili olarak biriken sekresyonungenellikle etkili olarak biriken sekresyonundışarıya atılmasını sağlar.hemşire,dışarıya atılmasını sağlar.hemşire,öksürük ile atılmayan sekresyonlarıöksürük ile atılmayan sekresyonlarıaspirasyonla temizlemeli, hastaya yardımaspirasyonla temizlemeli, hastaya yardımederek, öksürme egzersizlerini yapmasıederek, öksürme egzersizlerini yapmasısağlanmalıdır.sağlanmalıdır. Gerekli durumlarda, doktor istemine göreGerekli durumlarda, doktor istemine görehastaya postural drenaj pozisyonlarıhastaya postural drenaj pozisyonlarıverilebilirverilebilir
 21. 21.  Hastanın yatağa bağımlı olması, sekresyonunHastanın yatağa bağımlı olması, sekresyonunbronşlarda daha çok sırt üstü yatması nedeniylebronşlarda daha çok sırt üstü yatması nedeniylede akciğerlerin alt kısım bronşlarındade akciğerlerin alt kısım bronşlarındabirikmesine ve enfeksiyona yatkın bir ortamabirikmesine ve enfeksiyona yatkın bir ortamaneden olur.neden olur. Bu durumlar da hipostatik pnomoniye nedenBu durumlar da hipostatik pnomoniye nedenolacağından, hasta ateş, öksürük, göğüs ağrısı,olacağından, hasta ateş, öksürük, göğüs ağrısı,yeşil balgam, lökosidoz yönünden gözlenmeli,yeşil balgam, lökosidoz yönünden gözlenmeli,akciğer infiltrasyonu yönünden röntgen ileakciğer infiltrasyonu yönünden röntgen iledeğerlendirilmelidir.değerlendirilmelidir.
 22. 22.  Hastanın yatağa bağımlı olması ile fizikselHastanın yatağa bağımlı olması ile fizikselaktivitelerinin kısıtlanması, vücudun normal dışkılamaaktivitelerinin kısıtlanması, vücudun normal dışkılamapozisyonunu alamaması ve hastaların sürgüyüpozisyonunu alamaması ve hastaların sürgüyükullanamamaları konstipasyon oluşmasının artırır. Hattakullanamamaları konstipasyon oluşmasının artırır. Hattauzun süre yatan bazı hastalarda dışkı tıkacı oluşabilir.uzun süre yatan bazı hastalarda dışkı tıkacı oluşabilir. Hastanın günlük aldığı sıvı miktarı arttırılırken, aynıHastanın günlük aldığı sıvı miktarı arttırılırken, aynızamanda konstipasyonu önleyecek diyet ayarlamasızamanda konstipasyonu önleyecek diyet ayarlamasıyapılır. Belirli saatlerde hastaya sürgü verilebilir.yapılır. Belirli saatlerde hastaya sürgü verilebilir. Alınan önlemler yeterli gelmediğinde doktor istemineAlınan önlemler yeterli gelmediğinde doktor isteminegöre ılık vazelin veya serum fizyolojik ile lavmangöre ılık vazelin veya serum fizyolojik ile lavmanyapılabilir.yapılabilir. Devamlı yatan hastalarda hücrelerin enerji gereksinimiDevamlı yatan hastalarda hücrelerin enerji gereksinimiazaldığından çoğunda anoreksiya görülür. Konstipasyonazaldığından çoğunda anoreksiya görülür. Konstipasyoniçin olduğu gibi ayrıca bu nedenle de diyet ayarlamasıiçin olduğu gibi ayrıca bu nedenle de diyet ayarlamasıönemlidir.önemlidir.
 23. 23.  Yatağa bağımlı hastalarda sürgü veya ördek kullanmak perianalYatağa bağımlı hastalarda sürgü veya ördek kullanmak perianalkasların gevşemesini önlediğinden, ayrıca hastalar tarafındankasların gevşemesini önlediğinden, ayrıca hastalar tarafındanutanma ve sıkılmaya neden olduğundan mesanedeki idrarutanma ve sıkılmaya neden olduğundan mesanedeki idrarboşaltılamaz.boşaltılamaz. Bu yüzden mesanede gerilme ve retansiyon oluşur. HastayaBu yüzden mesanede gerilme ve retansiyon oluşur. Hastayayeterli sıvı verilmeli, hasta pozisyondan dolayı idrarınıyeterli sıvı verilmeli, hasta pozisyondan dolayı idrarınıyapamıyorsa kadın hastalar sürgü üzerinde oturur pozisyona,yapamıyorsa kadın hastalar sürgü üzerinde oturur pozisyona,erkek hastalar da sakınca yoksa yatak kenarında ayakta dururerkek hastalar da sakınca yoksa yatak kenarında ayakta dururpozisyona getirilmelidir. Hastanın idrarını yapması içinpozisyona getirilmelidir. Hastanın idrarını yapması içinmesaneye sıcak uygulama, abdomene el ile hafifçe baskımesaneye sıcak uygulama, abdomene el ile hafifçe baskıyapmak yararlı olabilir.yapmak yararlı olabilir. Mesanenin boşaltılmaması bir süre sonra idrarın yapacağıMesanenin boşaltılmaması bir süre sonra idrarın yapacağıbasınçtan dolayı böbrek fonksiyonlarını etkiler.basınçtan dolayı böbrek fonksiyonlarını etkiler. Bu yüzden gerekirse aseptik şartlarda kateterizasyon uygulanır.Bu yüzden gerekirse aseptik şartlarda kateterizasyon uygulanır.Fakat enfeksiyon olasılığını artırdığından çok gerekmedikçeFakat enfeksiyon olasılığını artırdığından çok gerekmedikçekateterizasyon yapılmamalıdırkateterizasyon yapılmamalıdır
 24. 24.  Hasta yatar pozisyonda iken, yerçekimi ortadanHasta yatar pozisyonda iken, yerçekimi ortadankalktığından, idrar renal pelviste toplanarakkalktığından, idrar renal pelviste toplanarakdurgunlaşır. Durgunlaşan idrar içindeki partiküldurgunlaşır. Durgunlaşan idrar içindeki partikülve kristaller renal taşlara neden olur. Ayrıcave kristaller renal taşlara neden olur. Ayrıcadevamlı yatma durumlarında kalsiyumdevamlı yatma durumlarında kalsiyumkemiklerden çekilip kana verilir. Bu da atım içinkemiklerden çekilip kana verilir. Bu da atım içinidrara geçerek, idrardaki kalsiyum miktarını,idrara geçerek, idrardaki kalsiyum miktarını,dolayısıyla renal taşların oluşmasını artırır.dolayısıyla renal taşların oluşmasını artırır.Oluşan taşlar idrar yolları enfeksiyonuna da yolOluşan taşlar idrar yolları enfeksiyonuna da yolaçmaktadır.açmaktadır. Renal taşların oluşmaması için hastaya bolRenal taşların oluşmaması için hastaya bolsıvı verilerek, olanak olduğu ölçüde yataktasıvı verilerek, olanak olduğu ölçüde yataktaaktif ve pasif egzersizler yaptırılır. Hasta ayağaaktif ve pasif egzersizler yaptırılır. Hasta ayağakalkabilecek durumda olduğu anda ayağakalkabilecek durumda olduğu anda ayağakaldırılmalıdır.kaldırılmalıdır.
 25. 25. Hastanın beslenmesiHastanın beslenmesi Konstipasyon ve renal taşların oluşmasını önlemekKonstipasyon ve renal taşların oluşmasını önlemekiçin hastaya bol sıvı verilmelidir. Dışkı tıkacı olmaması içiniçin hastaya bol sıvı verilmelidir. Dışkı tıkacı olmaması içinkayısı, kuru erik suyu ve ılık su sabahları aç karnınakayısı, kuru erik suyu ve ılık su sabahları aç karnınaverilmelidir. Yatan hastanın enerji gereksinimi azalırken,verilmelidir. Yatan hastanın enerji gereksinimi azalırken,protein gereksinimi artmıştır.protein gereksinimi artmıştır. Hastada görülen iştahsızlık durumu da hipoproteinemi veHastada görülen iştahsızlık durumu da hipoproteinemi vemalnutrisyona neden olduğundan üzerinde önemlemalnutrisyona neden olduğundan üzerinde önemledurulmalıdır. Bu nedenle olduğu gibi, ayrıca da yatakdurulmalıdır. Bu nedenle olduğu gibi, ayrıca da yatakyarası durumlarında bu bölgedeki doku iyileşmesiniyarası durumlarında bu bölgedeki doku iyileşmesinihızlandıracağından diyette bol protein ve bol vitaminhızlandıracağından diyette bol protein ve bol vitaminiçeren besinlere yer verilmelidir.içeren besinlere yer verilmelidir. Hemşire, hastaya yüksek besin değeri olan ve sevdiğiHemşire, hastaya yüksek besin değeri olan ve sevdiğiyiyecekleri seçmesinde yardımcı olmalı ve yemesi içinyiyecekleri seçmesinde yardımcı olmalı ve yemesi içinhastayı özendirmelidir. Besinler hastaya az ve sık sıkhastayı özendirmelidir. Besinler hastaya az ve sık sıkverilmelidir. Ayrıca yedikleri gözlenerek kaydedilmelidir.verilmelidir. Ayrıca yedikleri gözlenerek kaydedilmelidir.İstekleri göz önüne alınmalıdır.İstekleri göz önüne alınmalıdır.
 26. 26. Psikolojik yaklaşımPsikolojik yaklaşım Uzun süre yatağa bağımlı olmak, kişilerdeUzun süre yatağa bağımlı olmak, kişilerdedepresyona ve laterjiye (uyuşukluk hali) neden olur.depresyona ve laterjiye (uyuşukluk hali) neden olur. Yalnızlık, istenmeme, düşmanlık duygusu yatağaYalnızlık, istenmeme, düşmanlık duygusu yatağabağımlı kişilerde daha fazla görülür.bağımlı kişilerde daha fazla görülür. Özellikle de hastanede yatanlarda belirgindir. Hasta,Özellikle de hastanede yatanlarda belirgindir. Hasta,kendisi ile ilgilenen hemşireye kötü davranırken, aslındakendisi ile ilgilenen hemşireye kötü davranırken, aslındaonu hastaneye yatıranın akrabalarına kin dolu olabilir.onu hastaneye yatıranın akrabalarına kin dolu olabilir. Hastanın duygusal tepkisi karşısında hemşire hastayıHastanın duygusal tepkisi karşısında hemşire hastayıolduğu gibi kabul ettiğini belirtir ve duygusal durumlarınolduğu gibi kabul ettiğini belirtir ve duygusal durumlarınnedenlerini ortaya çıkarmaya çalışır.nedenlerini ortaya çıkarmaya çalışır.
 27. 27.  HASTA VE YAKINLARININ EĞİTİMİHASTA VE YAKINLARININ EĞİTİMİ Yatağa bağımlılık nedeni ileYatağa bağımlılık nedeni ilekomplikasyonların oluşmaması için bakımkomplikasyonların oluşmaması için bakımile ilgili bilgiler hasta ailesineile ilgili bilgiler hasta ailesineaçıklanmalıdır. Hastada yatak yarasınınaçıklanmalıdır. Hastada yatak yarasınınönlenmesinde temizliğin, pozisyonunönlenmesinde temizliğin, pozisyonundeğiştirilmesinin ve masajın sık sıkdeğiştirilmesinin ve masajın sık sıkyapılmasının önemi aileye söylenmelidir.yapılmasının önemi aileye söylenmelidir. Pozisyon değişikliklerinde kas atrofisi vePozisyon değişikliklerinde kas atrofisi vekontraktürlerin oluşmasını engellemek içinkontraktürlerin oluşmasını engellemek içinhastanın desteklenmesi gösterilmelidir.hastanın desteklenmesi gösterilmelidir.
 28. 28.  Bol sıvı almasının, diyet ayarlamasının gerekliliğiBol sıvı almasının, diyet ayarlamasının gerekliliğisöylenerek, sürgü veya ördek kullanma öğretilmelidir.söylenerek, sürgü veya ördek kullanma öğretilmelidir. Kişiler hastalıkları sırasında çeşitli duyguların etkisindeKişiler hastalıkları sırasında çeşitli duyguların etkisindekalır.kalır. Aile hastanın görüşünü dikkate alarak bakım planıAile hastanın görüşünü dikkate alarak bakım planıgeliştirmelidir.geliştirmelidir. Rehabilitasyonun önemi anlatılarak yatakta hastayaRehabilitasyonun önemi anlatılarak yatakta hastayayaptırılması gereken egzersizlerin yapılış sıklığı veyaptırılması gereken egzersizlerin yapılış sıklığı venedenleri aileye açıklanmalıdır.nedenleri aileye açıklanmalıdır. Hastayı yatakta döndürmek, sandalyeye ve sandalyedenHastayı yatakta döndürmek, sandalyeye ve sandalyedenyatağa almanın pratik yolları aileye öğretilerek, hastayayatağa almanın pratik yolları aileye öğretilerek, hastayabakan kişilerin yorulmamaları ve hastanın canınıbakan kişilerin yorulmamaları ve hastanın canınıyakmamaları sağlanmalıdır.yakmamaları sağlanmalıdır. Masajın yapılışı gösterilerek, kan dolaşımını sağladığı veMasajın yapılışı gösterilerek, kan dolaşımını sağladığı vedolayısıyla yatak yaralarını önlediği açıklanmalıdır.dolayısıyla yatak yaralarını önlediği açıklanmalıdır.

×