Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Suring Pampanitikan

6,874 views

Published on

Suring Pampanitikan

  1. 1. KAHULUGAN Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang kalagayanat suliraning panlipunan ng lipunang kinabibilangan ng may-akda. Naipakikita rito ang pamaraan ngmga tauhan sa pagsugpo sa suliranin o kalagayan ng lipunan na nagsisilbing gabay sa mga mambabasa sa magpuksa sa mga katulad na suliranin.
  2. 2. HALIMBAWA Ibig kong maging malaya upang makatayo nang mag-isa ,mag-aral,hindi para mapailalim sa sinuman, at higit sa lahat , hindi para pag-asawahin nang sapilitan. Ngunit dapat tayong mag-asawa, dapat ,dapat. Ang hindi pag-aasawa ang pinakamalaking kasalanang magagawa ng isang babaeng Muslim; Itoang pinakamalaking kahihiyang maipagkakaloob ng isang katutubong babae sa kanyang pamilya.
  3. 3. KAHULUGANAng layunin ng panitikan ay ipakita ang mgakaranasan at nasaksisan ng may-akda sa kanyanglipunan. Samakatuwid, ang panitikan ay hango satotoong buhay ngunit hindi tuwirang totoosapagkat isinaalang-alang ng may-akda angkasiningan at pagkaefektibo ng kanyang sinulat.
  4. 4. HALIMBAWABuong kasabikan kong sinalubong ang pagdating ng bagongpanahon;totoong sa pusot koy hindi ako nabibilang sa daigdig ngmga Indian ,kundi sa piling ng aking mga puting kapatid na babaena tumatanaw sa malayong Kanluranna bagong kababaihan ngEurope;subalit nakatali ako sa mga lumang tradisyong hindimaaring suwayin . Balang araw maaring lumuwag ang tali Kungpahintulutan lamang ng mga batas ng aking bayan, wala akong ibiggawin kundi ang ipagkaloob ang sarili sa mga nagtratrabahotnagsisikap .
  5. 5. KAHULUGAN Ang teoryang Naturalismo ay nagtataglay ng mga pinasidhing katangian ng teoryang Realismo. Sa teoryang Naturalismo, itinuturing na mabangis na gubat ang buhay sa mga walang kalaban-labang mga tao. Mas detalyado ang paglalarawan ng mga kasuklam-suklam na pangyayari sa buhay ng tao. Tinitignan ang tao na parang hayop na pinag- eeksperementuhan sa isang laboratoryo. Natural sa teoryangito ang pagkakahati ng lipunan: mayaman at mahirap, babae at lalaki, mabait at masama.
  6. 6. HALIMBAWANang tumuntong ako ng ikalabindalawang taong gulang, akoy itinali sa bahay- kinakailangang "ikahon" ako. Ikinulong ako at pinagbawalangmakipag-ugnayan sa mundong nasa labas ng bahay, ang mundong hindiko na makikita marahil liban kung kasama ko na ang mapapangasawang estranghero, isang di-kilalang lalaking pinili ng mga magulang ko, ang lalaking ipinagkasundo sa akin nang di ko namamamalayan

×