Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to CNXHKH - Nhóm 8 (1).pptx(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

CNXHKH - Nhóm 8 (1).pptx

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI HỌC PHẦN: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC GV: TS. Trần Thị Minh Trâm
 2. Powerpoint Phạm Thành Vụ Thuyết trình Tạ Thị Huyền Trang Phản biện Đặng Thìn Trung Nội dung Vũ Thị Trang Thuyết trình Nguyễn Thành Vinh Nhóm trưởng Nội dung Vũ Minh Tú THÀNH VIÊN NHÓM 8 Phản biện Phan Thị Trang Nội dung Đinh Văn Trường
 3. Phân tích cơ sở xây dựng gia đình trong thời kì quá độ lên CNXH. Liên hệ với gia đình Việt Nam hiện nay Chủ đề:
 4. Cơ sở kinh tế - xã hội Cơ sở chính trị - xã hội Cơ sở văn hoá Chế độ hôn nhân tiến bộ Các yếu tố tác động Thành tựu & hạn chế Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kì quá độ lên CNXH Liên hệ với gia đình Việt Nam hiện nay Nội dung Phương hướng cơ bản Sự biến đổi của gia đình VN
 5. CƠ SỞ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI PHẦN I
 6. - Là chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa đối với tư liệu sản xuất, thay thế chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. - Xóa bỏ nguồn gốc của áp bức, bóc lột và bất bình đẳng, xây dựng gia đình bình đẳng. - Xóa bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất là: +Cơ sở để biến lao động tư nhân trong gia đình thành lao động xã hội trực tiếp. + Xóa bỏ sự thống trị của người đàn ông trong gia đình, bất bình đẳng nam nữ, giữa vợ và chồng. 1. Cơ sở kinh tế
 7. Thiết lập chính quyền nhà nước của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, nhà nước xã hội chủ nghĩa. Xóa bỏ những luật lệ cũ lạc hậu, đồng thời thực hiện việc giải phóng phụ nữ và bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nhà nước XHCN là cơ sở xây dựng gia đình trong thời kì quá độ lên CNXH thể hiện ở vai trò của hệ thống pháp luật. 2. Cơ sở chính trị - xã hội
 8. 2 Cơ sở văn hóa không đi liền với cơ sở kinh tế, chính trị, thì việc xây dựng gia đình sẽ lệch lạc, không đạt hiệu quả cao. 3 3. Cơ sở văn hoá Góp phần nâng cao trình độ dân trí, hình thành những giá trị, chuẩn mực mới, điều chỉnh các mối quan hệ gia đình. 1 Từng bước hình thành và dần dần giữ vai trò chi phối nền tảng văn hóa, tinh thần của xã hội.
 9. 4. Chế độ hôn nhân tiến bộ • Hôn nhân tiến bộ là hôn nhân xuất phát từ tình yêu giữa nam và nữ. • Đảm bảo có quyền tự do lựa chọn người kết hôn, không chấp nhận sự áp đặt của cha mẹ. • Có quyền tự do ly hôn nhưng không khuyến khích việc ly hôn với những lý do ích kỉ hoặc vì mục đích vụ lợi
 10. LIÊN HỆ VỚI GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY PHẦN II
 11. Những yếu tố tác động đến gia đình Việt Nam hiện nay Sự phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại Chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà Nước
 12. Sự phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
 13. Sự phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa +Tác động tích cực: Thúc đẩy nhanh chóng sự tăng trưởng kinh tế, tăng thu nhập cá nhân, là cơ sở cho việc củng cố và duy trì sự bền vững. +Tác động tiêu cực: phân hóa giàu nghèo giữa các gia đình, xu hướng ly tâm trong gia đình, xói mòn một số giá trị đạo đức.
 14. Sự phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
 15. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
 16. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: Tác động, làm biến đổi kết cấu của gia đình, chức năng kinh tế của gia đình truyền thống và chuyển biến thành gia đình hiện đại. Thay đổi các giá trị, chuẩn mực gia đình để hình thành các giá trị khác với truyền thống tạo nên hệ thống giá trị mới. Tạo tiền đề chuyển đổi cơ sở kinh tế gia đình từ tự cung tự cấp trở thành kinh tế hàng hóa,thay đổi cả lối sống của gia đình, biến đổi các mối quan hệ và chức năng của gia đình. 1 2 3
 17. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
 18. Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế Tích cực: Các giá trị của gia đình VN không còn bị khép kín trong biên giới quốc gia dân tộc, mà còn được mở rộng giao lưu, quảng bá đến thế giới, qua đó khẳng định bản sắc dân tộc, tiếp thu những giá trị tinh hoa của các gia đình hiện đại trên thế giới. Tiêu cực: + Phân hóa gia đình do mức độ tiếp cận, tận dụng cơ hội và khả năng vượt qua thách thức do toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của các gia đình khác nhau. + Áp lực của công việc, cạnh tranh toàn cầu có nguy cơ làm cạn kiệt thời gian dành cho việc chăm sóc gia đình.
 19. Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
 20. Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại
 21. Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại Việc xây dựng gia đình đạt hiệu quả cao và thuận lợi do ứng dụng thành tựu KHCN hiện đại. Mỗi cá nhân và gia đình có nhiều cơ hội tiếp thu tri thức mới, nâng cao chất lượng sống. Tích cực Giảm sút giao cảm giữa cá nhân với xã hội, giữa các thành viên trong gia đình. Sự thâm nhập và tiếp cận văn hóa không lành mạnh thông qua Internet. Tiêu cực
 22. Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại
 23. Chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà Nước
 24. Chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà Nước Ngày 28/6 hàng năm được chọn là “Ngày gia đình Việt Nam”, nhằm nhắc nhở mỗi thành viên của gia đình và toàn xã hội nêu cao trách nhiệm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc. Nhiều bộ luật liên quan đến gia đình được ban hành như: Luật Hôn nhân và gia đình, Pháp lệnh dân số,… Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đề ra mục tiêu:“xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.
 25. Chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà Nước
 26. Sự biến đổi của gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
 27. 1. Sự biến đổi của gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội - Cấu trúc gia đình truyền thống mất dần đi, gia đình hạt nhân đang trở nên phổ biến ở các đô thị và cả ở nông thôn - Phổ biến loại hình gia đình hạt nhân quy mô nhỏ, số lượng thành viên ít đi
 28. Về giá trị kinh tế của gia đình, Gia đình vẫn là đơn vị kinh tế, vẫn là chủ thể kinh doanh cũng như chủ thể tiêu dùng…. 1 Giữ được vai trò quan trọng trong việc giáo dục con người gìn giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc. 3 2.1. Thành tựu Các thành viên trong gia đình đã được dân chủ hơn trong việc thể hiện quan điểm của mình và đóng góp ý kiến với các thành viên khác… 4 Có điều kiện kinh tế hơn, có hiểu biết hơn về việc chăm lo, cải thiện sức khoẻ trong đó việc chăm sóc sức khoẻ cho bà mẹ và trẻ em, cải thiện chất lượng sinh sản. 5 Nhờ nền tảng MXH phát triển, các thành viên trong gia đình vẫn có thể chia sẻ, tâm sự dù khoảng cách địa lý xa. 2 2. Những thành tựu và hạn chế trong xây dựng gia đình ở Việt Nam
 29. 2.2. Hạn chế Quy mô gia đình có xu hướng ngày càng nhỏ lại: - Qui mô gia đình Việt Nam liên tục giảm trong vòng hơn 20 năm qua - Nguyên nhân là do giảm mức sinh, thay đổi mô hình chung sống giữa các thế hệ và những nguyên nhân khác như ly hôn, ly thân, độc thân ... Tình trạng hôn nhân không đăng ký: - Là nam nữ chung sống như vợ chồng - Chưa đăng ký kết hôn - Ở nước ta hiện tượng này tồn tại khá phổ biến - Do chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn, do phong tục tập quán lạc hậu, do thiếu sự hiểu biết
 30. Bạo lực giới trong gia đình • Là những mâu thuẫn vợ chồng nảy sinh trong làm ăn kinh tế • Nuôi dạy con cái, áp lực sinh con trai • Vợ, chồng ngoại tình Tệ nạn xã hội thâm nhập vào gia đình • Tội phạm trẻ tăng lên • Giảm sút vai trò của gia đình • Mất chức năng kiểm soát trẻ em Tâm lý chuộng con trai • Nguồn gốc tâm lý của thời trước • Tâm lý muốn có con trai nương tựa tuổi già
 31. 3. Phương hướng cơ bản xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam hiện nay • Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức của xã hội về xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam. • Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, kinh tế hộ gia đình.
 32. 3. Phương hướng cơ bản xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam hiện nay Kế thừa những giá trị của gia đình truyền thống, đồng thời tiếp thu những tiến bộ của nhân loại về gia đình trong xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay. Tiếp tục phát triển nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về bình đẳng giới.
 33. Trò chơi củng cố PHẦN III
 34. ISTM S M A PLAY H
 35. 1 2 3
 36. Câu 1: Đâu không phải là cơ sở xây dựng để xây dựng gia đình trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội? A. Cơ sở kinh tế - xã hội C. Cơ sở tổ chức - xã hội B. Cơ sở chính trị - xã hội D. Cơ sở văn hoá
 37. WRONG ANSWER x
 38. CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE!

Editor's Notes

 1. Trò chơi có 8 ô tương ứng với 8 câu hỏi trắc nghiệm chọn A, B, C, D ạ Trong đó sẽ có 2 ô là 2 ô may mắn (LUCKY NUMBER), học sinh có thể nhận được quà mà không cần trả lời. Đó là câu số 3 và câu số 6 ạ Khi thầy cô ấn vào mỗi ô số bên trên, nó sẽ tự động chuyển đến phần câu hỏi tương ứng ạ
 2. Ở câu số 1, câu trả lời đúng là ý C ạ, khi thầy cô chọn vào thì ông già Noel sẽ di chuyển để tặng quà cho các bạn thầy cô có thể giải thích trước với học sinh như vậy) Khi thầy cô muốn quay lại slide số 2 để chọn các ô câu hỏi khác, thầy cô sẽ click vào hình ở góc phía bên tay trái – hình 2 hộp quà đó ạ (mỗi câu hỏi sẽ là một hình khác nhau)
 3. Khi thầy cô chọn đáp án sai, nó sẽ hiện ra hình như trên Thầy cô có thể chỉnh sửa WRONG ANSWER => CÂU TRẢ LỜI SAI (tùy theo thầy cô ạ) Khi muốn quay lại câu hỏi, thầy cô sẽ click vào dấu (x) ở phía trên đó ạ
Advertisement