Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anoek Hoijtink Branddoctors Highway 2 Health 130911

2,583 views

Published on

Presentatie van Anoek Hoijtink van Branddoctors voor de trainingZorginnovatie in het kader van Highway 2 Health in Rotterdam. De presentatie gaat over het vermarkten van zorginnovaties.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Anoek Hoijtink Branddoctors Highway 2 Health 130911

 1. 1. Customer insightsen hun concrete toepassing<br />Highway2Health<br />Rotterdam<br />13 september 2011<br />
 2. 2. Branddoctors<br /><ul><li>Opgericht in 2001
 3. 3. maaktdeeluit van NewGenescreatief marketing netwerk
 4. 4. Ruim 25 senior Marketeers en Marktonderzoekers
 5. 5. Branddoctors helpt organisaties om vanuit het merk-DNA klantinzichten aan de basis te zetten van
 6. 6. strategie
 7. 7. branding
 8. 8. marketing
 9. 9. productontwikkeling
 10. 10. Om zoduurzaamwaarde toe tevoegenaan het bedrijf, de categorie, en het leven van de consument</li></li></ul><li>If you want to know how a lion hunts, you have to go to Africa, not to the zoo<br />
 11. 11. ‘What we are all striving for is authenticity;<br />`a spirit-to-spirit connection’<br />Oprah Winfrey <br />
 12. 12. Membersof the Board<br />
 13. 13. Het Innovatie Team<br />
 14. 14. € 1.000.000<br />€ 100.000<br />Mediaonder-steuning /<br />sales force<br />Interneprocessengereedmaken <br />€ 50.000<br />concept<br />Efficiënt omgaan met investeringen:Huiswerk vooraf goed doen!<br />Introductie: Waarom zoveel werk vooraf?<br />
 15. 15. Connecting inside-out & outside in<br />Outside-in<br />Inside-out<br />Merk<br />Klant<br />Klantinzicht<br />Wat drijft de klant?<br />Merk DNA<br />Wat drijft het merk?<br />
 16. 16. Insights in action<br />Zonder spanning geeninzicht<br />1<br />2<br />Op zoeknaarinzicht<br />3<br />Verbindendinzicht<br />4<br />Non-profit en zorg<br />
 17. 17. Inzichten<br />Inzichtgedreven marketing<br />Klantinzichten<br />Inzicht in de doelgroep<br />Insight driven <br />Wat is het inzichtachterdit concept?<br />Waarkomenjullieinzichten in je werktegen? Hoe dan?<br />
 18. 18. Zonder spanning<br />geen inzicht<br />1<br />
 19. 19. Behoefte vs. Inzicht<br />“Muziek luisteren tijdens het hardlopen<br />is stimulerend en helpt me om<br />het ritme vast te houden. Eigenlijk zou<br />het leuk zijn als ik, net als met een echte<br />coach, ook nog realtime feedback kreeg op<br />mijn hardloop prestaties”<br />Behoefte:<br />“Overal muziek kunnen luisteren’’<br />
 20. 20. Het verschil tussen nèt wel en nèt niet<br />
 21. 21. Het inzicht<br />Gebaseerd op:<br />Enerzijds iets dat de klant wil, soms onbewust: een positieve motivatie<br />En anderzijds iets dat dit in de weg staat: de barrière<br />Deze spanning of dit dilemma vormt de kern van het inzicht<br />
 22. 22. Even een voorbeeld: zuiveltoetjes voor kinderen<br />Het liefst geef ik mijn kind een zuiveltoetje dat ze zelf leuk vinden en van het schap pakken<br />Maar dat soort producten zijn allemaal mierzoet en zitten vol kunstmatige<br />toevoegingen<br />
 23. 23. Grootzakelijke inkoop van energie<br />Een bedrijf kan kosten besparen door op het juiste moment in te kopen<br />Bedrijven hebben liever een vast contract want dan weten ze zeker waar ze aan toe zijn<br />
 24. 24. Mobiel-bellende kinderen<br />Voor ouders is het belangrijk dat hun kinderen hen altijd kunnen bereiken<br />Bij de prepaid telefoon van je kinderen zul je net zien dat op onverwachte momenten hun beltegoed op is<br />
 25. 25. Deze spanning vertaald in eenuitgeschreven inzicht<br />Huidigesituatie:<br />Eenschets van de huidigesituatie, context waar de klantzich in bevindt<br />(klantentaal)<br />Dilemma:<br />Wat is het huidige dilemma/ de spanning<br />Gewenstesituatie<br />Wat is de gewensteeindsituatie (niet de oplossing)<br />
 26. 26. Zo dus<br />“Mijn kinderen eten graag een lekker toetje en ze lusten ook graag yoghurtdrink. <br />Het liefst natuurlijk dingen die ze zelf uitkiezen en dat zijn dan vaak van die echte kinderproducten in felgekleurde verpakkingen. Maar deze producten zijn allemaal mierzoet en ze zitten volgens mij vol met kunstmatige toevoegingen. Voor een keertje als verwennerijtje mag dat natuurlijk wel, maar dagelijks heb ik dat liever niet.<br />Ik zou willen dat er meer zuivelproducten waren die kinderen echt leuk en lekker vinden en die ik ze toch met een gerust hart kan voorzetten"<br />huidige situatie<br />dilemma (en waarom)<br />gewenste eindsituatie<br />
 27. 27. Nog een voorbeeld: B-to-B dienstverlening<br />Als ZZP’er werk ik vanuit huis en heb daar dus mijn eigen kantoor<br />Maar bij een zakelijk overleg met klanten vind ik mijn werkkamer niet er representatief en een externe locatie is nogal prijzig<br />Ik wil mijn klanten ontvangen op een betaalbare, representatieve plek<br />huidige situatie<br />dilemma (en waarom)<br />gewenste eindsituatie<br />
 28. 28. Inzicht?<br />Tiktegel voor het werken met <br />kinderen met autisme<br />
 29. 29. Inzicht?<br />Kinderafdeling van de GGZ in Friesland<br />
 30. 30. Inzicht?<br />50.000 geselecteerde artsen wereldwijd die elkaar hebben genomineerd als ‘beste arts’ in een vakgebied<br />Patiënten kunnen terecht voor zeer specialistische vagen of voor een secondopinion.<br />
 31. 31. Motivatie<br />GEDRAG<br />Capaciteit<br />Gelegenheid<br />Triade: wetenschappelijke toolom dilemma’s te kunnen identificeren<br />De mate waarin de persoon intrinsieke belangstelling heeft voor (het resultaat van) gedrag. <br />De mate waarin de externeomgeving faciliterend of <br />belemmerend werkt op <br />een gedrag van de <br />consument.<br /><ul><li>Fysieke omgeving
 32. 32. Beschikbare tijd
 33. 33. Het weer</li></ul>De mate waarin iemand zelf over eigenschappen, skillsen hulp(middelen) beschikt om een gedrag te kunnen vertonen. <br />Fysiek<br />Mentaal<br />Financieel<br />In een inzicht is er altijd sprake van spanning tussen twee of meer elementen van de Triade, waardoor er een dilemma ontstaat<br />
 34. 34. Spanning ontleed m.b.v. Triade<br />+ Positieve Motivaties<br />- Negatieve motivaties<br />Dilemma wordtgevormd door spanning tussen: <br />Enerzijds<br />+ Positievemotivatie<br />Anderzijds<br /><ul><li>Negatievemotivatie</li></ul>of<br /><ul><li>Gelegenheidsbarriere</li></ul>of<br /><ul><li>Capaciteitsbarriere</li></ul>GEDRAG<br />+ Gelegenheids drivers<br />- Gelegenheid barrieres<br />+ Capaciteits drivers<br />- Capaciteits barrieres<br />Branddoctors hanteert het Triade-model in samenwerking met prof. dr. Theo B.C. Poiesz,<br />op basis van een jaarlijks toegekende kwaliteits endorsement<br />
 35. 35. Triade bij Fruit2Day<br />"Ik leid een druk leven, maar ik probeer toch een beetje gezond te eten.<br />En ik weet dat ik dan eigenlijk twee stuks fruit per dag moet eten, om aan mijn dagelijkse portie vitaminen moet komen. <br />Maar ik vind het een hoop gedoe om elke dag fruit te schillen, en je krijgt er van die plakhanden van.<br />Ik zou willen dat er een makkelijke manier was om toch aan mijn dagelijkse portie fruit te komen."<br />Dilemma is hier <br />een spanning<br />tussen een positieve<br />motivatie<br />en een gelegenheids<br />barrière<br />
 36. 36. Triade voor…<br />Kinnik<br />Best Doctors<br />De tiktegel<br />Wat zijn respectievelijk de triggers en barrières op motivatie, capaciteit en gelegenheid?<br />
 37. 37. Op zoek naar inzichten<br />2<br />
 38. 38. Probleem vs. Oplossing<br />“If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses” – Henry Ford<br />In consumentenonderzoek leer je welke problemen een consument heeft<br />Taak van de marketeers om met relevante oplossing te komen<br />
 39. 39. Want wat mensen zeggen en wat ze doen<br />
 40. 40. Wat zie je?<br />
 41. 41. Als je zelfbezig bent het kopen van een rode mini…zie je opeensallemaal rode mini’s<br />
 42. 42. Opnieuw leren kijken<br />Ons brein <br />kleurt bij voortduring onze perceptie<br />probeert steeds wat we zien en horen, te matchen met ons mentale referentiekader<br />En dus oordelen we voortdurend, in plaats van echt te observeren of te luisteren<br />
 43. 43. Research Techniques:<br />Whatpeople:<br />Knowledge:<br />Surface<br />Say<br />Think<br />Interviews<br />Explicit<br />Do<br />Use<br />Observable<br />Observations<br />Tacit<br />Know<br />Feel / Dream<br />Latent<br />Deep<br />Generative Techniques<br />Technieken om dieper te graven<br />
 44. 44. Luisteren en observeren: KPN<br />i<br /><ul><li> Workspace meetings with entrepeneurs.</li></ul>Discovering<br /><ul><li> the huge dependency on digital information: loss of data = loss of business
 45. 45. that backing up is done at ad-hoc base
 46. 46. that back up DVDs & CD’s get lost</li></li></ul><li>Er zijn diverse startpunten<br />Bijvoorbeeld:<br /><ul><li>Je hebt een briljant idee
 47. 47. Het MT geeft een opdracht
 48. 48. Er is een business probleem</li></ul> Kijk altijd of de oplossing die je voor ogen hebt, aansluit bij de business doelstelling<br />
 49. 49. Voorbeelden van aansluiting op je business doel<br />Halverwege de jaren 90 was Interpolis een wat bureaucratische verzekeringsmaatschappij: <br />Achterhaalde producten, <br />Steeds meer bureaucratisch gedoe, <br />te ingewikkelde polissen, ‘de kleine lettertjes’, <br />controle op controle, <br />vertragingen in de afhandeling, <br />gemor van klanten<br />De directie probeerde het anders aan te pakken<br />Men wilde een andere relatie met de klanten en een andere manier van werken binnen het bedrijf<br />Die moest leiden tot groei van het aantal nieuwe klanten en toegenomen loyaliteit van bestaande klanten <br />
 50. 50. Nieuw business doel<br />In 2000 zijn ze naar buiten gekomen met ‘Interpolis Glashelder’<br />Het gaat om polissen die in mensentaal zijn opgesteld, die transparant zijn<br />Met dezepropositiewerden de businessdoelengeadresseerd:<br />Groei in aanwasnieuweklanten<br />Verhogingloyaliteit<br />Glashelder<br />
 51. 51. Distributie<br />Product<br />Prijs<br />+ Service<br />Personeel<br />Glashelder<br />Promotie<br />Claim / Communicatie<br />Proces<br />
 52. 52. Verbindend<br />inzicht<br />3<br />
 53. 53. Definitie van een inzicht<br />Een ontdekking over de klant die ons in staat stelt een connectie te maken tussen ons merk en hun leven<br />Daarmee vormt het inzicht de springplank naar:<br />een nieuw productidee<br />de positionering van een bestaand product<br />de communicatie van een bestaand of<br /> nieuw product<br />een merk<br />‘Zij begrijpen ons echt’<br />
 54. 54. Verbinding op meerdere levels<br /><ul><li> Brand insight
 55. 55. Communicatoninsight
 56. 56. Innovation insight
 57. 57. Shopperinsight
 58. 58. Customer experience </li></ul> insight<br />Door klant<br />bewust of onderbewust<br />ervaren<br />spanningen<br />Adresseren van één, groter<br />insight<br />Veelal<br />onbewuste<br />spanningen<br />Adresseren<br />van serie<br />insights<br />
 59. 59. Brand insight<br />Inzicht op overkoepelend niveau<br />Spanning zit vaak in een (impliciete) wens<br />Vaak een Accepted Consumer Belief dat geloofwaardig gekoppeld kan worden aan het merk<br />Bij voorkeur een insight dat direct leidt tot activatie<br />“Er zijn al zoveel dingen die moeten.<br />Het is toch heerlijk om even alles even los te kunnen laten. <br />Genieten zoals een kind dat kan, dat willen we toch allemaal?”<br />
 60. 60.
 61. 61. Communication insight<br />Het dilemma leidt niet tot een nieuwe product oplossing<br />Maar benoemt wel een barrière bij de klant die de adoptie belemmert<br />“Ik geloof wel dat het handig is, zo’n multifocale bril – geen gesleep met twee brillen...maar past zo’n bril wel bij mij – kunnen mijn ogen daaraan wennen? Het is per slot een hele investering”<br />
 62. 62. Innovation insight<br />Inzicht addresseert concreet klantdilemma<br />Het dilemma zit meestal op functioneel niveau<br />De benefit kan overigens meestal wel weer naar een emotioneel niveau worden doorvertaald<br />“Ik lees graag in bed, maar het is zo’n gedoe met een zwaar boek” <br />“Onderweg lees ik graag maar ik wil niet de hele dag met een zwaar boek slepen’ <br />
 63. 63. Shopper insight<br />Inzicht is onbewust en sterk momentgebonden<br />Kan meestal niet als uitgeschreven inzicht gevalideerd worden<br />Reeks van kleine, onbewuste issues: ze stuk voor stuk effectief adresseren leidt tot effectief aankoopproces<br />“If I buy a new flat TV, I want it to be bigger than my current one, I want to improve my viewing experience. Yet is should not look out of place in my interior”<br />“When I came home, the TV appeared to be far too big. I than realized that in store, they all look smaller than they actually are”<br />
 64. 64. Experience insight<br />Spelen bij de service experience<br />Spanning zit in mismatch klantverwachting en daadwerkelijke experience<br />Reeks van kleine issues; ze stuk voor stuk adresseren leidt tot hogere klanttevredenheid / NPS<br />‘Het moet binnen 10 seconden duidelijk zijn wat het onderwerp en de strekking van de brief is’<br />‘Ik zit niet te wachten op een bevestiging van mijn probleem, maar op een oplossing’<br />‘Ik ben al tijden klant. Spreek me dan minstens persoonlijk aan in plaats van te blijven hangen in algemeenheden’<br />‘De persoon die mijn brief ondertekent wil ik graag kunnen benaderen. Dus niet de marketing directeur’<br />
 65. 65. Non-profit en <br />zorg<br />4<br />
 66. 66. Adoptie van het inzicht denken<br />Overheid <br />Dienstverlening<br />Schade<br />verzeke-<br />raars<br />Ministe-<br />ries<br />Durables<br />Telecom<br />Onder-<br />wijs<br />Instel-<br />lingen<br />FMCG<br />Banken<br />Energie<br />Zorg<br />verzekeraars<br />Zorg<br />OV<br />Post<br />Non profit <br />
 67. 67. Verbreding naar customer experience marketing<br /><ul><li> Shopper</li></ul>Experience<br /><ul><li> Customer</li></ul>Experience<br />Brand<br />Promise<br />Brand<br />Delivery<br /><ul><li> Innovatie
 68. 68. Positionering
 69. 69. Acquisitie
 70. 70. Klantgroei
 71. 71. Retentie
 72. 72. Promotors</li></li></ul><li>ROC Midden Nederland: positionering<br />Busi<br />Inside-out<br />Outside-in<br />Beleef je toekomst nu<br />“Ik leef nu. En ik begrijp vaak niet hoe de leerstof die ik vandaag krijg, bouwt aan het vak wat ik straks wil gaan uitoefenen<br />- ‘Een leven lang leren’<br />- Kennisoverdracht<br />
 73. 73. ROC Midden Nederland: invulling mix<br />
 74. 74. ROC Midden Nederland: communicatie<br />
 75. 75. Watdoen we met het inzicht?<br />5<br />
 76. 76. Bouwstenen van een propositie<br />Huidigesituatie<br />Het inzicht in de klant <br />waarbij diens dilemma <br />centraal staat.<br />Dilemma<br />Gewenstesituatie<br />De belofte die je als merk doet aan jouw klant om zijn dilemma op te lossen.<br />Functionelebelofte<br />Emotionelebelofte<br />Reason Why <br />Het bewijs dat je als merk levert waardoor de klant jou gelooft.<br />Reason to believe<br />
 77. 77. Voorbeeld<br />Als ik wakker word in de winter is het donker 's ochtends en voelt het alsof het nog midden in de nacht is. Ik voel me dan slaperig en futloos bij het opstaan. In de zomer is opstaan veel makkelijker - ik voel me meteen fit en wakker. Het zou mooi zijn als ik 's winters wakker zou kunnen worden met evenveel energie als in de zomer.<br />Inzicht<br />Met de Philips “Wake up Light” sta je ook bij donkere dagen ‘s ochtends lekker uitgeslapen op. <br />Alsof het een zomerse dag is!<br />Belofte<br />De “Wake up light” laat je geleidelijk ontwaken doordat het licht langzaam sterker wordt. Met de “Wake-Up Light” kun je rustig aan je dag beginnen. Je kunt je “Wake-Up Light” naar eigen wens instellen: 3 verschillende geluiden en instelbare lichtsterkten.<br />Bewijs<br />
 78. 78. Verzekeren doe je voor het gevoel van zekerheid, maar ik vind verzekeringspolissen vaak ingewikkeld en er zit voor mijn gevoel altijd wel een addertje onder het gras. Dan weet ik nog niet of het goed geregeld is. Ik zou het fijn vinden als het duidelijk zou zijn wat ik nu precies krijg.en achteraf geen gedoe<br />Inzicht<br />Interpolis maakt verzekeren en alles wat daarmee samenhangt simpel (glashelder). Met één telefoontje kunt u al uw verzekeringszaken zonder problemen regelen. Zo hoeft u zich niet meer te irriteren rondom situaties die vaak toch al vervelend zijn.<br />Belofte<br />Interpolis heeft simpele en begrijpelijke voorwaarden en eenvoudige contracten en simpele procedures. Zo kunt u in 1 polis al uw verzekeringszaken regelen, hoeft u geen bonnetjes te overleggen en kunnen onze medewerkers u altijd begrijpelijk te woord staan aangezien ze exact de zelfde polistukken als u voor zich hebben liggen. <br />Bewijs<br />Voorbeeld<br />
 79. 79. Het concept van…<br />Kinnik<br />Tiktegel<br />Bestdoctors<br />Wat zijn inzicht, belofte en bewijs?<br />
 80. 80. Tot slot<br />Vragen?<br />Opmerkingen?<br />Dilemma’s ?<br />

×