Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web gi strongqlndt_stttt_ct2015s

198 views

Published on

Web-GIS for urban water management

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

Web gi strongqlndt_stttt_ct2015s

 1. 1. ỨNG DỤNG WEBGIS TRONG QUẢN LÝ TN NƯỚC ĐÔ THỊ TPCT PGS.TS. Nguyễn Hiêu Trung Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Email: nhtrung@ctu.edu.vn
 2. 2. Giới thiệu về dự án  Thực hiện từ 8/2010 đến 3/2014. Phối hợp giữa Viện NC BĐKH ĐHCT và tổ chức CSIRO của Úc.  Mục tiêu: • Nâng cao năng lực cộng đồng để thích nghi với các tác động của BĐKH thông qua việc áp dụng các giải pháp quản lý nước đô thị bền vững. • Xây dựng khung phát triển đô thị bền vững để: o Hỗ trợ các quyết định trong việc nâng cao khả năng tiếp cận nguồn nước sạch cho người dân TP. o Kiểm soát các tác động của các hoạt động phát triển và của BĐKH.  Dự án đã kết thúc và các sản phẩm đã chuyển giao cho Văn phòng Công tác Biến đổi Khí hậy TP Cần Thơ.
 3. 3.  Hệ thống thu hoạch nước mưa  Quy hoạch thí điểm hệ thống cấp nước bền vững Tiến trình thực hiện và các kết quả Khung quản lý tổng hợp nguồn nước đô thị (IUWM) có sự tham gia của các bên liên quan, kết hợp nâng cao năng lực Hiểu được các vấn đề hiện trạng Đánh giá rủi ro/ tác động Chiến lược thích ứng Điểm trình diễn các giải pháp Kết quả: Tổng hợp dữ liệu – phương pháp – các minh chứng khoa học  Phỏng vấn 1200 hộ dân  Xây dựng bộ Atlas và trang WEBGIS về tài nguyên nước TPCT  Năng lực thể chế  Hệ số cần nước  Các giải pháp  Đánh giá tổng hợp về tính khả thi và lợi ích đem lại
 4. 4. Dữ liệu, thông tin  kiến thức  tác động vào thực tế Số liệu (Data) Thông tin (Information) Kiến thức (Knowledge) Xử lý, phân tích Trao đổi, thảo luận Thông tin có ý nghĩa và hữu dụng cho nhà quản lý (người ra quyết định): -Bản đồ chuyên đề -Báo cáo kinh tế, kỹ thuật, xã hội… -Số liệu sơ cấp (quan sát, điều tra, phỏng vấn, đo đạc…) -Số liệu thứ cấp (sẵn có từ nghiên cứu trước đó do người khác thu thập: nội bộ, bên ngoài) Dựa trên số liệu đã có để phân tích nhằm trả lời các câu hỏi phục vụ quản lý. Vd: Vấn đề về nước hiện nay của địa phương là gi? Tổng diện tích ngập của huyện là bao nhiêu? … Để thông tin có thể thành kiến thức, thông tin phải được hiểu và sử dụng bởi các bên tham gia trong quản lý  cần được trình bày, thảo luận (thông qua họp, hội thảo, tập huấn…) - Các vấn đề hiện tại, dự báo vấn đề tương lai. - Các giải pháp thích ứng, giảm nhẹ tác động… - Các báo cáo khoa học, bài báo đánh giá tình hình, bản đồ chuyên đề. - Trang web, chương trình phổ biến kiến thức: khuyến nông, ngư… Các bên tham gia (stakeholders): nhà chính sách, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, các tổ chức dân sự, các cơ quan tài trợ, cấp vốn, nhà nghiên cứu, người dân.
 5. 5. GIS là gì • Geographic: Địa lý  Bản đồ • Information: Thông tin  thông tin về các đối tượng/thực thể trong bản đồ • System: Hệ thống  Kết hợp của nhiều thành phần
 6. 6. Một số ví dụ về ứng dụng GIS
 7. 7. - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 Sản lượng nước cấp năm 2008 Sản lượng nước cấp năm 2009 Sản lượng nước cấp năm 2010 Sản lượng nước cấp năm 2011
 8. 8. Bản đồ độ đục ngoài mạng lưới Bản đồ tỷ lệ thất thoát nước
 9. 9. Các lớp dữ liệu hố ga, cống thoát nước và cửa xã thoát nước Thoát nước của hẻm http://www.sivandesign.com/products/3dgis
 10. 10. 12/9/2015 12 VD: Tìm cống điều tiết lũ thuộc huyện Châu Phú (Chồng lớp bản đồ bằng SQL select) - Lưu kết qua: File/Save Copy As Phân tích không gian
 11. 11. 12/9/2015 13 Xây dựng mô hình địa hình số
 12. 12. Kết hợp GIS với mô hình toán để phân tích các bài toán phức tạp Phân tích xâm nhập mặn ĐBSCL trong trường hợp nước biển dâng + nước thượng nguồn về giảm Phân tích rủi ro ngập do tác động của nước biển dâng + mức lũ tương đương lũ năm 2000
 13. 13. 12/9/2015 15 Công cụ tính toán bản đồ Raster (Map Calculator)
 14. 14. WEBGIS là gì? WEB  chia sẻ thông tin toàn cầu WEBGIS  chia sẻ và xử lý thông tin không gian toàn cầu GIS chạy trên máy đơn hoặc trên mạng cục bộ >< WEBGIS chạy trên máy chủ (server) và chia sẻ thông tin đến các máy được nối mạng internet (client)
 15. 15. WEBGIS hoạt động như thế nào? http://www.gise.cse.iitb.ac.in/wiki/index.php/Web_Based_GIS_Route_Finder_System Số liệu GIS Bản đồ giấy, CAD…. CSDL mạng CSDL GIS Máy chủ Người dùng truy cập trang web Người vận hành hệ thống WEBGIS
 16. 16. Quá trình xây dựng hệ thống • Tổng hợp số liệu từ các sở ban ngành, công ty của thành phố Cần Thơ. • Tham vấn ý kiến về các thông tin cần đưa lên trang web. • Xây dựng cơ sở dữ liệu. • Xây dựng giao diện hệ thống. • Nhập và cài đặt các phần mềm. • Chạy thử và hiệu chỉnh. • Tập huấn cho các sở ban ngành của TP.
 17. 17. Giao diện của trang WEBGIS: http://webgis.ctu.edu.vn/csiroct
 18. 18. Bản đồ chỉ số chất lượng nước (WQI max) TP Cần Thơ (theo QĐ 879 - TCMT) WQI: chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc chất lượng nước, mô tả định lượng về chất lượng nước và khả năng sử dụng của nguồn nước; được biểu diễn qua một thang điểm.
 19. 19. Trang WEBGIS của CSIRO, Úc https://bit.ly/1yVXsX3
 20. 20. Tập huấn ứng dụng WEBGIS trong quản lý nước đô thị
 21. 21. Cần làm gì để ứng dụng GIS? Hình dung xây dựng một căn nhà: -Thiết kế - Thi công - Sử dụng, bảo trì - Mở rộng thêm
 22. 22. Cần làm gì để ứng dụng GIS? Quyết tâm của lãnh đạo (BGĐ, các phòng ban) Làm rõ chiến lược, mục tiêu khai thác hệ thống cho các công việc gì của cơ quan (Qui mô và khung thời gian một cách khả thi). Kê hoạch triển khai và kiểm tra đôn đốc. Bố trí nhân sự cho việc ứng dụng GIS trong cơ quan. Bố trí ngân sách (Đào tạo nhân sự, kinh phí xây dựng, vận hành, bảo trì, chuyên gia tư vấn)
 23. 23. Cần làm gì để ứng dụng GIS? Nhân sự: Điều phối chung: Nắm mục tiêu của hệ thống, điều hành cơ chế phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn. Phân công nhân sự của các phòng ban liên quan trong việc: (1) chuyển đổi dữ liệu sẵn có thành dữ liệu GIS, nhập số liệu mới; (2) phân tích dữ liệu thành thông tin hỗ trợ cho công việc của phòng ban và báo cáo cho cấp trên. Tìm nguồn tài trợ để chi phí cho: Thuê tư vấn thiết kế và chuyên gia xây dựng hệ thống. Trang bị hệ thống phần cứng (máy chủ, máy con). Trang bị phần mềm. Đào tạo CB sử dụng hệ thống, khai thác hệ thống. Tuyển nhân sự mới hoặc phụ cấp cho nhân sự đã có.
 24. 24. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý đại biểu!

×