Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thực hiện hợp đồng ngoại thương

1,104 views

Published on

NVKDNT_Thực hiện hợp đồng ngoại thương

Published in: Economy & Finance
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Thực hiện hợp đồng ngoại thương

 1. 1. NHÓM 1 THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ Sinh viên Hà Minh Anh Triệu Văn Bình Nguyễn Thành Đạt Vũ Thị Hiền Dương Thị Hoài Nguyễn Thị Liên Bùi Mạnh Phi TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC D8 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
 2. 2. NỘI DUNG Các bước thực hiện hợp đồng mua bán quốc tế Những chứng từ và phương tiện tín dụng trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán quốc tế
 3. 3. CHƯƠNG I: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU Mở và kiểm tra L/C Xin giấy phép xuất khẩu Chuẩn bị hàng hoá Thuê tàu hoặc lưu cước Kiểm nghiệm và kiểm dịch hàng hoá Làm thủ tục hải quan Giao hàng lên tàu Mua bảo hiểm Làm thủ tục thanh toán và giải quyết khiếu nại
 4. 4. CHƯƠNG I: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU Xin giấy phép nhập khẩu Mở L/C Thuê tàu hoặc lưu cước Mua bảo hiểm Làm thủ tục hải quan Nhận hàng chở từ tàu chở hàng Kiểm tra hàng hoá (kiểm dịch và giám định) Giao hàng Làm thủ tục thanh toán Khiếu nại về hàng hoá bị thiếu hụt hoặc tổn thất
 5. 5. 1. CHUẨN BỊ HÀNG XUẤT KHẨU CHƯƠNG I: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ Bao gồm 3 khâu chủ yếu: 1: Thu gom tập trung làm thành lô hàng xuất khẩu 2: Đóng gói bao bì 3: Kẻ ký mã hiệu hàng xuất khẩu.
 6. 6. Thu gom tập trung làm thành lô hàng xuất khẩu CHƯƠNG I: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ
 7. 7. Đóng gói bao bì CHƯƠNG I: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ Là khâu quan trọng trong chuẩn bị hàng hóa Gồm:
 8. 8. Kẻ mã kí hiệu CHƯƠNG I: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ - Bằng số, bằng chữ, hoặc bằng hình vẽ Thông báo những chi tiết cần thiết cho việc Giao nhận, bốc dỡ, bảo quản.
 9. 9. Kẻ mã kí hiệu CHƯƠNG I: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ CÈn thËn dÔ vì ? Kh«ng ®ưîc mãc Nguy hiÓm Gi÷ kh« r¸o Tr¸nh nhiÖt XÕp theo hưíng nµy
 10. 10. 2. KIỂM TRA VÀ KIỂM NGHIỆM HÀNG XUẤT KHẨU Kiểm tra và kiểm nghiệm hàng xuất khẩu Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu CHƯƠNG I: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ
 11. 11. 3. THUÊ TÀU LƯU CƯỚC Đặc điểm hàng mua bán Điều kiện vận tải Những điều khoản của hợp đồng mua bán ngoại thương CHƯƠNG I: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ
 12. 12. 4. MUA BẢO HIỂM Phổ biến nhất Bảo hiểm hàng hoá đường biển Hợp đồng bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm bao (open policy) Hợp đồng bảo hiểm chuyến (voyage policy) CHƯƠNG I: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ
 13. 13. 5. LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN Khai báo hải quan Xuất trình hàng hoá Thực hiện các quyết định của hải quan CHƯƠNG I: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ
 14. 14. 6. GIAO NHẬN HÀNG VỚI TÀU Giao hàng xuất khẩu Giao nhận hàng nhập khẩu CHƯƠNG I: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ
 15. 15. 7. LÀM THỦ TỤC THANH TOÁN Thanh toán bằng thư tín dụng Thanh toán bằng phương thức nhờ thu CHƯƠNG I: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ
 16. 16. 8. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI Đối tượng Người bán Người vận tải Công ty bảo hiểm Phương pháp giải quyết Giao hàng thiếu Giao hàng tốt thay thế hàng kém chất lượng Sữa chữa hàng hỏng Giảm giá CHƯƠNG I: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ
 17. 17. 1. KHÁI NIỆM CHUNG Chứng từ Những chứng từ cơ bản của quá trình thực hiện hợp đồng mua bán ngoại thương CHƯƠNG II: NHỮNG CHỨNG TỪ VÀ PHƯƠNG TIỆN TÍN DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ
 18. 18. 2. CÁC LOẠI CHỨNG TỪ Chứng từ Chứng từ hàng hoá Chứng từ vận tải Chứng từ bảo hiểm Chứng từ kho hàng Chứng từ hải quan Hồi phiếu, séc v.v CHƯƠNG II: NHỮNG CHỨNG TỪ VÀ PHƯƠNG TIỆN TÍN DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ
 19. 19. Chứng từ hàng hoá Hóa đơn thương mại Hoá đơn tạm tính Hoá đơn chính thức Hoá đơn chi tiết Hoá đơn chiếu lệ Hoá đơn trung lập Hoá đơn xác nhận Hóa đơn lãnh sự CHƯƠNG II: NHỮNG CHỨNG TỪ VÀ PHƯƠNG TIỆN TÍN DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ
 20. 20. Chứng từ hàng hoá Bảng kê chi tiết Phiếu đóng gói Giấy chứng nhận phẩm chất Giấy chứng nhận số lượng Giấy chứng nhận trọng lượng CHƯƠNG II: NHỮNG CHỨNG TỪ VÀ PHƯƠNG TIỆN TÍN DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ
 21. 21. Chứng từ vận tải Vận đơn đường sắt: Vận đơn đường biển Biên lai thuyền phó Biên lai của cảng Giấy gửi hàng đường biển Vận đơn đường hàng không CHƯƠNG II: NHỮNG CHỨNG TỪ VÀ PHƯƠNG TIỆN TÍN DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ
 22. 22. CHỨNG TỪ HẢI QUAN CHƯƠNG II: NHỮNG CHỨNG TỪ VÀ PHƯƠNG TIỆN TÍN DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ 1/ Tờ khai hải quan 2/ Giấy phép XNK 3/ Giấy chứng nhận kiểm dịch 4/ Giấy chứng nhận vệ sinh 5/ Giấy chứng nhận xuất xứ 6/ Hoá đơn lãnh sự
 23. 23. CHỨNG TỪ BẢO HIỂM CHƯƠNG II: NHỮNG CHỨNG TỪ VÀ PHƯƠNG TIỆN TÍN DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ -Khái niệm - Chứng từ bảo hiểm thường được dùng là đơn bảo hiểm và giấy chứng nhận bảo hiểm.

×