Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EC: 7572 
"' ' í ; |` : =T : 
ip- «t» 'Ü'
0_&: :~ ` _. ` ¡“ u
-' Ja* DWV: Jçznrnu' -

Deformation in Origami: In Contr...
Elllílííüžâ (JOAS) ßäâ

The Purpose of . Japan Origami Academic Society'
š-í 2:35 č*. E E? 
š-šē âšwäífß

1. $âw%ifßlzčl7...
Maiitis lmaiknla

   
 

90-17?? Close-up

9-13 iífbíüíiäü)

FÜJHIIXŠIE
-vfšzH/ -Üaf/ tââttlƒc-

Deformation in Origam...
x

. Ü-. s, 
"IIHIü a' I «ä

~-„«, `_Tomoko's Room š 19 E

Big Star

: UJEEEK ~f§7U7CD Paolo Bascetta Elu03
Wcšnžfžímtfí...
šžíšmífâä

    
   
 

3WTt5EvFKß`
EŠEVFDEEÜEE 2

l: ""/ 779 -3O7FSZŠEH

C@š%T@h? U<
ummcmwßw
%äHä@N-9
ä? 

653 'y FUJߊElâIEEQHE

30$5Z$HCD'Š'%H
j

V

THI/ XG! -

8

  
  

ewäxa-a: s ƒwē 

 

6 äílíšmíäßiviƒüu ma 5* 2014...
$64EI
iēíšíä

Common Interesls

Origami and
its Neighbors

 Fuse Tomoko

%AüKä£ot£#M<mčä
*Jíšffšfų %-ta>¡In+fäc; t.1íJí'č
...
-: -~~. s--~s'-. n
Q ag! ! y' `› „ r ' , ' OngamsOdds and Ends
' 4 A 4 ` „ z
' o " " -' ` I 1
l t ›~ h
' › . - x xsi<~ė...
batvbtfiíbßt
DITCITÕ! ? QD 4

  

hkocügßēašmt
Olēßßžtšíííb

  
  

§õQ7FOtč5T Q? 
E^üš “

OOmDßE3šhf
Omäbtfäüb

 

Oß...
1

Dlífzäíbßtvölƒt
*Jßííatõlcäíē

   
   
 

Díēmbßt _
suutma 1

 
 
  

Iíâšíßlü

G~QDC
EI Udtõlčƒüē

7§EDUZLMŠ
...
60
"o
75217572

âbtt
íšbßž
Ä Dlíē

 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

 

. ›ų „ 34
7¥žmD§E 7¥ēüDäE
suutma suutma

  
 

ämm...
hFžüä/ x/C'
§õ^š IÜŠÜÖ

  
 
 

75% A
7% 1 1
anuzmows
9115

 
 

7§ėz7íž
âbütâíē

    
 
 
   
 
  

WGHICBTDŠLÜ
UF...
:El-XTV? 17103311;) -- - - *~-_n--_-- - -__

ä' . 

 

ílfbíšfčflšänübí"7zlbiäíâ
-452bu-yaycnm0t-

Deformation in Origami...
L w

_` Q ŠD-7C7"J7Ií'í`~; ~:„:425;. .

m0mw&m?7zwxä§
-45ZhU-9a7tNKbZ-

Deformation in Origami: In Contrast to lllustrati...
'ZEJII žü(ßb`*b-t*'č›) =1984£57C

ßlíßäížím ÜVMEEHTLŠí/ xßšítâ

frazoßíšxžmäžšlfâšišžšžíâ? r? ? ~¡
Kšrâwäž) 1 šzzzlēl-zõl...
Jâßčš

   

" 1"1;3
MLQčLQQ. .
" iínlâén 211 `: 

 

ŠEL

Bäbkšhélvėš 'bfíthe JOAS Libgâšyç ç
l: Mâtfr . L l: »s 

A...
žŠJLŠ/ L yŠ-VIKIÜIŠŠŠHIŠU)ÜVŠÝÜ'I
f: f'l'5čxf;7J`*í42U>I. '{U)$"ŠIQ/ ZFSJLÖ! :
fíüí¡”vÝč2L'CY. ä? ílíll›íív. ž`7š`ííšíš...
QD

Here We Are, THE oRRRlGAuvlil TANTEIDAN

§12El

 Il k Š / IL 7J` r) ÜJMŠ ŠŠ. JC 73
K. ŠHTZHIŠQNHIÝÜLŠ/ Äííščäl
Ura...
'/ `/. `/ ii. -Lrrüy I<`7'--? rV. Piia
1. I~ L m* HH L › Li

  

L x L 11'
JVL' *7 `/ `/ ii. l982íl3 `C'~
n- V`;...
1.1.; 15- Led Z 

FŠŠQŠÜDE°ŠŠŠEŠŠ ífâçkb muutmata 022021)

í Models Based on Diagrams and Crease Patterns of This Issue...
FHI/ DJ 115 I JIWEŠZBŠKPEB)

Dolphin; Kawahata Fumiaki (R26)
7J<íŠFč7EŠUDŠQ<ŠŠŠLCDJCÖHŠŠŠšiŠoÜõlčââlčbfcofâítüčß

x x , ...
35' 4E*¡¥“*¥*53?55E3 75?? 311`¥P!1Ý1"` '„

IKEHJVNVÜEJäbílâfščííšâšžzēšēēäšly/ ÝJDEVgÜJŠHODEŠIÄFŠŠŠ
fžlmüēč/ *Ztbfcšßčõaf...
d u: III:  „ „IJHrHuPI n

I n c I n
1. . ol, .ßmAHÖQmFFÝWnŠuWuDnPF na. .. .iw . „ „ 4.1 , . . . . „1 . .. _ .1 , r ...
rítžíiíâüü-älbízââbílí-I* (R38)
Ä, 91111011 Thw lntcwCcxlšog1r Or1g;111'1íC11'c|1'~s Aawz=111hly
 šiííííüíšü-Öll/ Qäíífíf...
1 mmmmmíäamawaao

From the Regular Meeting of Origami Tanteidan
Tokyo Group
1 Iélâmíiēllâčlah 1Mkoēíjüšnßõälcēiítßiâüíižä
...
'fILTl Dolohin 1111111321111

2013/8 Creation _ _
2014/ 3 Drawing Fug? ”

ata
Kawahata Fumiaki

1

-301191-

T? 

1 -1v›11...
Tßílížrâílõmíl: 

Ümiížbfâßíõ
šâüuäíviââ'

Ošlížßbüfiííõ

ifrtšlâlíälâivwvy ms a 2014 s; 27
Ožää
üfâífõ
Xünßiüē
wßäí

28 bílšuíämvƒƒ-äy ms 'é 2014 iti

Eíßlß

Õõiēí'
Ü*

âtöíbw
waėmwõ

2&~m&Huxõu
vín-ė-uėoatõ

31

...
' Š
' 2. " Jia' 
" ' *E 4
V: h . „ _. "e i
› . „ r ç
; o 4 w
'- V' ' „ . t
1 . < ' d
, u 1 ų , .. 
. „ ` v . 
_ g“ y...
Uíüflížolíõ mfč
Iâtõíílßlâlí öfüfüžolfč

50 l 51 | 52*
53442

ätƒ4s~4eolíēžäbsēL

_ gizoft ßíßíž
”ž§'~"~'”`°>”`"7"5 šaílu...
59 60
Hēlüíšíí*

 _ ' ~ _'_
wwrxasuxmcõ ŠÜŠ; ”Mmm sarm

ÄŠÝWDŠ JŠTHWŠT
on rca *č _ - 2 . 
 WuÜNIÖIRIL
159553'
IŠICÖMIUŠID...
73110335?? 
WLEJJJÜI: 

tmmžfß* Lomoamē

íšäíllčõobvhõâíšâšž
fâllšíilillšßvšíüčlõícöíč

nfvioztaâtrčâõ
tēantcí-Ißžųxänē
Iâ...
mmumõnsca»
: memm xom wvfßLf

  

Ysfotƒfcüíüflß? 

   
 

*hmm »mänguna-a
Fâüzríz. ųlfícwâíšâž? mgçųuçųau
m: õmßmu
...
:H suu; :hi-U : Ig
íI'= I„'"›f! llŠ„íuJí? -'r

 

lJiGZÜKčUíēšffííwíšicõü
L„„ Wßa6IJš+t/ JCLtnü 357575
” '3'›'C:7›Ý: ŠŠ{U...
H Mí-Híüí'iw! :í1í. '.. '¡0›. š.*«š2*ä/ &í ƒ
õzctšžâLíriííilfT f'¡£: :'6'i'š. i£{'. f:7“í(
„ti *HFä (V ^; ›:1>«y>a>
. mrw...
i
C ntx:  Ffíííífí

Ošga ēlíícajLg "

lmai Kota

Created: 2Ö14Ibžl01
Pa per Size: 48cm x48cm
Length: 17cm

'7 UJf/ čt...
gx-u-vanba-a: 5- IXÄJ

7 File-SS

ž$HíIEäē

Tsudu Yushio

Ičõuto
ėmmeuxmmeamwmäm
ä&%wē: tuüDšLt„@#
: mm%@«-ym4yae; -ß
ŠCT...
3cšžíifššíü-änxšžžiííâlzrlf~l~

Report: The lniaėr-College Origalhi C¡¡r“^3 

ŠEŠÄEDEA

Horiguchi Pkmto

3H22 - 23EL íšší...
Rabbit Ear

Olfšäüâšââ( 1 EE

HH? U ) L: ÄŠÜZ' )U` ). ›¡"ŠŠ'I. ¡Š7'U; if YCŠ“
 I'1>íi'? l*IILJ¡'{U'í" ”W '

'Qíüžßx TL...
. W V ___ `
ųiliDEäšJš= '.m*"z~ : š
. `J`/ ”"/ *)3>lífH>5YC7ŠŠl1č1l7§
lliiilzlll. »w›1'ži: `11'1íi'iliä-11419" 111.11?
iil...
O-Htbßlrõėtänēäß

Oäälēlšíübß

*šššíüíiíibßfbüí : IwV/ 'Javäw

&$TumßmuGwtwßh. %@š¥#š<ämähTUššEE&Ü9H~ : Wfm5Mt: töWwMUmJ

...
- '. §š16l§lâ'EDí1R0>š* 934” äšíâmâšâ

1111›1111a›11~; ›<- 11:21- ~ fƒ1:11~í1=¡`>; ›
512iííí1i1í7äd)íč2<í?71<1šš1;ü121;č=...
a; _. 

. t

 
 
 

   

I `. :""; a.'. ;` „ 9 1.
 
 »ex +
~° 

 
  

     
 
  

 
  
   
 

    
 ...
ēiėmffâlílvn» 2o14E5ä25E ēšzbš EW: Lišusē

bDtMJ čbfcíiältíilffüäío

* I-I-í l(Z'7'¡L7J5*žÄ$ft I2äx4ÖIÄ! 

'l
I. ¡„›4'
u
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Origami tanteidan magazine 145

7,880 views

Published on

origami

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

Origami tanteidan magazine 145

 1. 1. EC: 7572 "' ' í ; |` : =T : ip- «t» 'Ü' 0_&: :~ ` _. ` ¡“ u -' Ja* DWV: Jçznrnu' - Deformation in Origami: In Contrast to Illustration EHI ŠEH Ogawa Tomo 'tr-- ųkä. . . ".L. ;*. *'. .L'J`; . Dolphin 'd JIIMHSZBš Kawahata Fumiqki , . '. _ : Nn os . _ -x ` z` ` `$u1 , x ` Mantís 'âäēíc Imai Kota . ' äaolēlííífčšēíäâlü DNUÜEVŠUHŠNWIŠ The 20th Origami Tanteidan Convention Now Open for Registration íšä
 2. 2. Elllílííüžâ (JOAS) ßäâ The Purpose of . Japan Origami Academic Society' š-í 2:35 č*. E E? š-šē âšwäífß 1. $âw%ifßlzčl7tšlíilšžâč Tčc 2. $âwâššTüõäífßlxc Japan Origami Academic Societyč Tõe 3. Äâwßlâífnítt JOASt'§'ē„ ä: % awam 1. tâtâ. líUlilšwíFílíllätííUâlíwšÄžwliišt 73501; -žnäžiâl/ (DIZUŠIW. HtíöíhlmčšíääčwíčâlčwlíâšžšâätTēo 2. š-Iâwiímíäwšfhčíläčtâ. ifrliítâwílf? žílüßwíüflčžííüíwlíílät ilil)lthlíßäí'š äkki? - Šiä¡h%„ šílšiílät IEE - Iäíƒlät žílßäâäšiíšwlíílâl li' - ää? ? 4 Mbäƒläšžiüâiiõc 3. š-Iâwiíüâtčwülíčlētt ilillítšwiiââüâšíülâwlííiíšíjt flillmíßšlímlßkâš ÜN žlilnížufâēl? õkblwâßžčššläšžíißž? õo ißßlštiâüíâß' Chapter l: Name and Purpose Article l: Name l. This socicty is to be called Nihon Origami Gakkai in Japanese. 2. This society is to be called Japan Origami Academic Society in English. 3. The abbreviated name of this society is JOAS. Article 2: Purpose l. Thc purposc of JOAS is to promote Studies of Origami. diffusion oforigzttni. and both domestic and intemational association oi' all origami-Iovers. 2. The studics of (irigami mcntioncd above includcs dcsigning. dcsigning tcchniques. criticism. mathemzttical studics. educational SIUdlCS. history. bibliography. Studies of the intellectual property rights. studies of industrial und commercial design. und so on. 3. Thc diffusion of Origami mcntioncd abovc includcs widcning zipprccizltion of Origami. expansion of the community of origami-lovers. scouting and rcaring the Origami talent. and so on. QJEUHmIQiHE SYMBOLS FOR FOLDING / [l Ä *L ¥i7lllüíč Üíllßž Line vndi-: riling Line lHÜVCJllHE, mm DŠIDPV í-giq najygy õ vgmey (ma incųvutnrri tuld lcrwavcis. Lųųuwqydg ML, “ „E _-, yg; ¡;, t_ ; „ / ON íâb G Õ li? ēlätü? " muta ffícäüâõ liitu HW. linn oanm DVH pull out A mçigmtrctl wtew č z õ n L-3_S{-4- Rüldllbn A h--Jdn-vt um: ”usu DJIEJOY m *x l rüvçgj (R36) lüilßfciü4íčtščšfƒhl9tßähfctââmlâlílíšßäčitâšílü) hfhfäoõ l Manns (p„35) Bõ/ vtčlßõffßâíâíâbčšõ/ *žtßtčwžlblwhžâlšäš7`cählčišxēb bušâlžēíšßâlâšßíčEoímšíoißlēlüb? ?Lzvälâšßhlcüßxädí) wlßiíftâühƒcč: Cčž¥č§'7'-7°`G¡3äžâitfõoííäšlšölčž+žžißlzš lƒčb* l by Imai Kota õâkwšíilšlčLēišlųaõo (Üčâšâiíltßšiâší) Comments : Hojyo Takashi 4 «
 3. 3. Maiitis lmaiknla 90-17?? Close-up 9-13 iífbíüíiäü) FÜJHIIXŠIE -vfšzH/ -Üaf/ tââttlƒc- Deformation in Origami: In Contrast to Illustration lilli HI Ogawa Toim) *KDE Diagrams and Crease Pattern 9-25 *ÜUÝJ Dolphin lllmíß Kawahata Funitaki P-36 Eßšíílíblčäléäíž! Crease Pattern Challenge! 7JV= FU Mantis âäšií Imai Kota DŠ-N-'ƒ Color 9.20 21"J7I`¡E°77r| *=l5175'J- Origami Photo Gallery 9130350 - äßälílšiíflíâzâib Models Based on Diagrams (. n(l Crease Patterns ol This Issue KES! - itíšíâič CÜHUHFHIŠ Hniyr Tųkawlii P-4 Š$l1¥<DšßlŠ Tomokds Room iiv? ??- Big Star Bbbiâaišßäâm Origami Odds and Ends f-r-l Ýwäwüüäí TeaBag Rabbit äõƒm Articles 9-15 äílâfčlílšâšwäílßäißõ From the Bookshelves of the JOAS Library Ššli - Bbbiäƒõvß *DU-X The "Noo-Origami Land" Series 9-18 IŠOSlJGEllEJQlŠIŠJ Here We Arc. THE ORRRIGAMI TANTEIDAN ílibšfttšäwišlšb(? )ēēl¥e Profundity of the Relationship between Origami and Music 9.37 r°-I "-77r)lx$7`-0JišēE Paper Foldors on File ŠŠHŠIEBE Tsuda Yoshio 9-33 iŠ-HTŠŠRÜ-Üll/ “žíäâl/ HÝ-l* Report: The liiter-College Origami Circles Assembly šlžâtiEEJiš/ k HunguLiu Naott) VíCäš uuring . lßhl lvlakculo P.8 äiš Morisue Ko: íßlšfčiâß Hatc-: i Ktwsliiro Jšb Columns P-7 ŠEDHŠUDIŠIE Origami and lts Ncighbors hüüti? Fuso lomoho P-34 ZBDÜU aww* Orisuzi ("FoId›Creases") mkiisi/ ilm" P.35 jrƒmßšlēlalē Elllšâä] _ „ _ _ Nishikawa Seni Origami-Zanmai (This Origami and That) lâēß P.39 Rabbit Ear šâülšlíffâlfi¥iâlíflüV/ Ýüüaüžilüžiüßšlíä The 20th Origami Tanteidan Convention Now Open for Roglstration Information l'l5ltl"-`Šll'llll'-"¡> L l li? 'u' Zlil-l 'l 3
 4. 4. x . Ü-. s, "IIHIü a' I «ä ~-„«, `_Tomoko's Room š 19 E Big Star : UJEEEK ~f§7U7CD Paolo Bascetta Elu03 WcšnžfžímtfíVkläžvbVčbxõo mwynnųaíría) YšäųwėtõtcfčííšííäčâiäžfíOtUtE-ƒcwä bfco *ECTTšTcONTZODŠTíO rbß/ *Zä-ų tmõâšíla fēžäíšäílctub 'cštšíči7b"9b'7íē<tič0)'ē'%õ')lfäbt. , ŠRO) Tƒížlētâäšēbfâõšoēbvfííläfío 4 4w'«: c;r; ~'»wLr1-s›; , , HS 'j EH! l l:
 5. 5. šžíšmífâä 3WTt5EvFKß` EŠEVFDEEÜEE 2 l: ""/ 779 -3O7FSZŠEH C@š%T@h? U< ummcmwßw %äHä@N-9
 6. 6. ä? 653 'y FUJߊElâIEEQHE 30$5Z$HCD'Š'%H j V THI/ XG! - 8 ewäxa-a: s ƒwē 6 äílíšmíäßiviƒüu ma 5* 2014 í? Tlâílíšflalâiâtß? itrEDt: :L: -y I~0)iZJ_b`` 4 *Jšäēâõtcínât ēwotßfzšßâšäíâžt: m _ | 'lí"y'7`7x9 -J E? LÄFrU Ežíüfčžtß L„ *čdbäâšž íJ-Il/ 'íētlrtßâčššõētčtíüžío Faílčtatč/ xfčílíč
 7. 7. $64EI iēíšíä Common Interesls Origami and its Neighbors Fuse Tomoko %AüKä£ot£#M<mčä *Jíšffšfų %-ta>¡In+fäc; t.1íJí'č ēäcäíâwâtemzí/ „zíbhwa fcçtöo 53133” Übwj ččâšwâšßfcčf) „Iâvēußo L1"i£z: r9âž%ē50)c; t2` 30%: »rēmâíißäēo *bvawõ , üäh*"ríj¥íėš`ēílítzt4číf>žfi'"cb šõmfübwßbäšawüäõ 'ēlííbâštiüâ : cDuHUJVMr-o) éšcä--Jfüâäēâäâžßšėwo c 0)ä›r; °)c; mēíä~WF-4Iēt7rėc'MW ähTH%0#; <&Q mmmm l-X`F äâßârßtėt VEv 715! -J tíâ] Li äéčßßčiíštäšš (20/°-~`/ ") žč`õfu<fččb Qh0Tžt„1yjÜ7%h75 +*7'~`/ :17b*`1?': â 4577/997134 ')*/ *7h"¡)t„t<fr›f: „ navmm 4IŠUIEUTLVC Fėärėlííavâēõax 4v%#umoTHžčš? @Eõ õ#, Ü#1U£L#Q; mE%W rmaēamnví= xnznaa “ära C/ uÜčCÕÕC! Jč| 'IVC<Õ; HJ; äc£U; v:DHäbēEhm¥ ííšißílíčmfvētnwwßfšbí, III wifžwââftläâafmüöâuwfíhéi %: c:fí9ä›I<zė14ē3&LTL~ē3 §l'r')ífažílet'š? žčž`/ päf"éiē>žē“šü) Eõõc tõy5fa»<r7âä/ „:`J;220›ä/ ¡ mč&Ht„NÜõähu@äw W)flllfwfríâėžüíēctžíēßäa ähnvc NiėMēOJZuzHFHWy ääu-xéírlofuxēktišėwt Eü„ßA&TMü<#@m&wL Jßuxmfâxmazrzmuų sm zatƒrmfígcwcmēių *iížyršßlē Hžfßčíâfõšēšrí/ ßkíõču č-Ýäė ws íwte íeíäüoufrbmrbâtcäâlyuėl ähf„%h#5H$5MžMš Pnírsißl ēstwanfíomwlzißv u-Lmm Jzwšéēm/ *zėthē ctfõõo 'äí'C*IJFíL'Círží›Ib*VI-X7Eä : ma fJT')íI7i7i'I?1“C'F'-5L: L'C Hėaížfcéilųlíu Wfroâšmdíißēo m %ä^Lc. šl$í¥Fr')0)f: čõ{Ýž310) IhuíGmēäELrdJ-Ftz '74' FKUNJVGI- „r im? @äm%%HtEštwõ„č? N #õy¥mč£ßõ#„ä;0&L fclí-*ifíâižēsocƒftiík l-. ofwaTrb žšâüfínfco ÄõVäYDUV/ iy yayfcieyzžcciryJ~mobs`ėm ißiâēš/ Uč. âfßíßížbētíílczižēün ä0)}¡í¡J£$f£č')Z`DOHš-7r"1lfčLv) cfhuäšų 7-í-4Xr - Hz- ? "4`/7"- h-FwIDšėmtiâE/ „río fílßlėäaí-zēoísciläírâríiißšén m UÝHEFHITIJŠVÝI¥> HB Ü 2014 "F- 7
 8. 8. -: -~~. s--~s'-. n Q ag! ! y' `› „ r ' , ' OngamsOdds and Ends ' 4 A 4 ` „ z ' o " " -' ` I 1 l t ›~ h ' › . - x xsi<~ėš o * 'f Ü(¡: _›<T: LŠ r `v „v'var]„ M Pink rw 5-4-¡*-y0'a›r›-= s-= a=" Tea-bag Rabbit Mēidääífââ muzssmvacxõt ç' 7 Model: Ono Tomoaki / Diagrams: Origami House 0 ' `› w-zcyämommxnx uxēiaweėcmmmaât íamucmman ' ēēšíoâlâlmâäíöžíšäírõän'čbâarcíirßžčßšübšš*. 4” šffíšßžtßbâiaf: 931. šßiššßíißmíš (Dßšlčßiotkßēü) DWHŠ Ečwßšäž lētb'*'L¡H7`)*5U.73lfč› âšlcmb/ xšf Eü%ž¥5EbtB<t čnldlčläb`3ččbvččē t7J0ü31D'%L 9470J12âlâ C<D@I§7âä< 'Jíž Ülbičâžfb tčõčâlíē 7í1â| J<7Jšß53`¥£<D~©tIšUcš5lC šíbäžülíč 7í7žííüßlčâbüfäíbâížíllíš QD x , ._ x x x x V 79'-č7ö=7čâbtžflųobbčiibší7čülíš 8 ! >¡~',5-f~'»"›. ;:í: ~t--„ , ni. u: 201 z : z
 9. 9. batvbtfiíbßt DITCITÕ! ? QD 4 hkocügßēašmt Olēßßžtšíííb §õQ7FOtč5T Q? E^üš “ OOmDßE3šhf Omäbtfäüb Oßmbßžâšhf Oßâbütäüb @~©člÝb&: ›*"` 7 t. : mbßējüõ db 4- §õw7?č 1 muuwa uovoäübßē 7?čmDßE Dßtbšlt äbütííš G baübt EDME DUIDS är owmėmtaämt ocanüzamo 7?ž§DßEâDüZäOMžDUē mmRHmvwv›m5G2m4$ 9
 10. 10. 1 Dlífzäíbßtvölƒt *Jßííatõlcäíē Díēmbßt _ suutma 1 Iíâšíßlü G~QDC EI Udtõlčƒüē 7§EDUZLMŠ ' 35053916 oowmēoawt Ečiüotžt äâžžoßívçkõlz ma Dßitėtõlcâíē 10 magmannwr-zy 145 19 2014 er:
 11. 11. 60 "o 75217572 âbtt íšbßž Ä Dlíē . ›ų „ 34 7¥žmD§E 7¥ēüDäE suutma suutma ämma awauxscma : > Omtčõbß ammune 9175 Düfkßēííbßč bßíüíüb Dlžítííbßt* bvšíüâüb 7Jl<čüõ^âlíõ Dlífzäíbßf Däčäíšdíõlcäíõ 63 'žít7ížâbüf übßžülíē IíNRJNIHLJJtFB 7?t7§žâbtZüē 7*t7*Eâ”tt HOME-Dlíē mmmamvwu 145 n 2014 ie l 1
 12. 12. hFžüä/ x/C' §õ^š IÜŠÜÖ 75% A 7% 1 1 anuzmows 9115 7§ėz7íž âbütâíē WGHICBTDŠLÜ UFEWRUIC Wßlžüõlƒ? Hütt-š 73:72 . . oma* Omccaßs tstdzâlzíē HžƒršKOõlƒē «rērcwawē „aga ENNE' EÜ“ suutma ^ âübüē ' - DUZUBR? 953117: EÕCBÜTE Irßiüšçkõí: 1- 315951: ~ = fmēíoõlƒē Hfbuiƒčüížüömäíē ƒ_)¡3¡tš$5|: §§ Wblulâübtílß 12 mamcėuawƒyu 145 H 2014 ir:
 13. 13. :El-XTV? 17103311;) -- - - *~-_n--_-- - -__ ä' . ílfbíšfčflšänübí"7zlbiäíâ -452bu-yaycnm0t- Deformation in Origami: In Contrast to Illustration ->: <-m11s„1at %1411Ýr1^1ž1§; *E11â?1?â3 y/ vß/ a `/1ZäS1,VZT? š-ÜÝŠÜ L : ääší1`?1?*J1<1?1T1%1:;3%š11š›? 7111/ 20:00? : a›0<1ē%-1,:1:1,t$a> Ta“ f! Š 1)”. ¡*1`1í"'J%'=1E'C1I11f›`*'C žõėdfwí” 1š: r*í'>`r_ ZQCŠLÝJÝ1ŠÄUŠŠ1Š' : '<)L")1l1”1IL`›F: 'M / JVEBé-RJL/ *çk12115111'1'-17.~*'1':1;f› č11-1{?1:111': '3šü^ : wkmízt 111 011111 251111. 1172: L 'C11l11žuv1 ')1:/ í<~')“š'<3' *čU›1_'š41`1'-')â'-1E<?3i¥šš : HJ XSL 1. 1751113 *"›1`1`-§'1!: ƒ›ē§› tíí'älíí`íflüt”> W&“G1i'C"5/'§«t1.~(. ž7› 1791 ~1ícL1;<L ~1:t1ß1* &¡3f1~›`› E: '. -"›Ct1:íc¡; ›c*: .*£íl 11111' 'NWJŠELFC ”17'J¡'E'č'¡3/JJ*'? 1111. "›U)1'ž„ . it 1 71' ä' 11,1; W1`11`¡)`1"*1'1.'i11117C*1`.1£Ýíf`; c›1 71~'?1š; ~'. -3:t1”21^ 111111113-31.x-3111::1.; ;v31.~-3; č7`£'; '>"ų; ›d›irt'.1611. 1"í^>')í4'= íf`číi 22111L1:<1112111:. ;:~›a1~-„Et 21' f. - ä ›'<_1t`"'1`š 21711111' «USM 11 w 1 'a 1: 1' 1171511*. 11111711) a: 11' 11*. 5;ė1111›11E'č1'1f>3-3:ta 14:17' L c 7>71`<§›')š'«1` 1115111 1/Z? ”1`11{<1Lf; ?'; - JLÜU) Ä 'Gxi/ kl *: .L'7.T*„“1ė1'. ,* 112213 h [CŠL “7J”_›'C7ŠA 1 1,; ) 'Ä l* 5-11 1” 1 1u›: ;:xA111/s11'11111;%11~c-1u5~u› 121 â›č"â›â"1lí"')â'ríf'čEéfíčtäí111 1361 ~11icLc/ ')'? .t'. ~"›'<(1;t; -›f:1›1„ Ed* : aut 2ėf11!1;1_. 'Cu›11'r1›~?11; ä: 172 Ff1`*`11"J. /1'CL *õ '11"í`1'{v1> 13111: 1 11122111“. ~23„t~7›1:, 'ė{'„ ~3E7` 151. ~"›E*1:íi1 11101111: 15211 1112312 FHM)1U1;1.'C1'1f? ?ē11:1't~ m: 0)'›'1-›Ší EMHI] Ogawa Tomo Ä17SZ. `_'ŠZIÝUJ_Š'«Š' 5EU>LZJÜX 111' 11ä*17;<¡>í„'1`í'1“1{/ í'1d1.1fž`íš`ští. :')äciß ¡Š›ZJHL 37:11' 1š111'111"1i 11151 711112 flß/ UQHE 1"~13"ž? ít1>T~1l'tu`1 '151112 LT* 111 11131111; fiZ I~. ŠC"*>2ÜMŠ: fßVÜÄt «wc : a / ítt 1111. ~ tn1' 11111» 11111111 E LL“ '7r_/ '1^1L X Šjl V) ZULÜK 'X f 11211111 IL E? ? . -' <›„ . h 2.›$s.1r›= *2. alt x- ›7*`7vr›', ›< t'. ~"›. ¡ü'£1:t aa, P 'íwēí 'çt"3„í: *37Z: ,<Qí11.1i'C*` 1.5: 1112214: 11211111' 3 1; 1:31; U. 12/11: 7:11“ *311 L 71 'E1F37;*1)11›7_= '›>1'L1*: L 13:10 P ~. . 4„ ')`_Ší! i , 11.1: 2514 11' ika: 1,1' 757 2; 11 ><1: . ;o-`› L 11:11; a: )1»1„1:11v2;11<1:; ,-;1:111::12 ~`›: t7.~`~`3í›-')}2'<1` 55111: Irw, . â71›11>$2ėf1éu›11: 11”: 'I-.1I1"1£2.1>: ›£ urC-RT '17'11„/ ';2é11ēč: L -`)u›! t„ 'C 1317312" 111175: 3? . ';.11_'. '1:I; „ž5¡'r'› liiv? 22111 'I'd' ; '.›11::1-1L'C 72111 xšçtvä 0)! : 1'1'r*'11;k›1'›; *1112111 35:19:11 . `:Tj›'. .;1;'1`1'1'~1 1 11111: 115 11* '11 1 11; 22110 1; : "f. '.i"1.t:1' 1171112: 2111111111131 '1“1:in`^1š1í<1 7'= "7 7111 x L 1; 2211111 111113 'í'1{'/1`1'Ší1i'. 112115. : L 11151* id' f; f:1«1~11"17`i*"1"-74'1E1.: ;111173 : tíií 311 '1í1173xš11:: „t 19 :01111 (?1:'. '¥11'1é^| “1a&: 11113 1120111271*. ~1:. ;1111`111:ž113:u* 1. 1 ü: 1413:1*7-111.›<¡:111': ›:2; '1V'I>1'rí~'J1; 2ė1'11<1'7:› Wii/ fl' . ~1'1.~/1'1x<£11č*-1 ›7*`7-›; ›L›<$2Ltšėßdtgí íiíííē '1*1=. :~U`*= }:'11L 41151 11'11111!;17,š. :'. ';3<11 fd* : sauna1-2;s1111›11:1¡›: <011000: , P. 1„ 911 vd- ' m; )/1J~VV `_, l1;'„`£= ¡ 17 1, .1 u` n“ : C'C'l')0›1.”, :'1'171`111'C$3š21* čâui. ~'ču">2é1117b*1d7„› 11:1_rš1v»: › ~v»'-"š*1~›3:. ›'_ c <1` éėflētr. vät *JJJÜWHí`x1`õ11íí11fčíHMFCL 'õ/ J* . w . „ - Ja : m Lii-iw; Aomäčäxųh1 1›:11;: :1~šš-1ž/ „ 21'7;›2_'1'1-: %*.0› 21111121 „E . ää ä? v' 1 5111 1 ç 11/ 711412: U õ 11›}1"1›b1317›1›1š<5` : u›'I; `1/1'i); š^í'u* 11255171 1<1.: >'r-<:11*`7„20u› 111-117113135 o›':1„t1:1~1.1~: .'$113:m1' (1) -7`7›111z›<1,? mš›0)1:? `7›r¡b ›<L?1.š›: tb`*1šb57;1» (21?7>H1x><LTLV`äLV7)1:?7>r : I/xlƒčtnēäštƒbēhē : č 1:02t¡1í11«0>7;`1/1›R 5111) 1111: f ä X 1131 1-3 '11 «ää 2311 FHI; är? !11çmwfƒuvpf; TC' 2;¡11ē; ›0>':1:1;: 1711311. ~-3o›i; ~`~`1:1:':1 'C 11 2'1;'ß1£«'.1:1„ . BL “(1 ['41Ši111")$1Š1Ý11¡J1`Z11Z (Ü 'Ä WC“ ÄQÜEL T; J 07ŠYŠ1Ý1Š “Ljvdųr 37313151 '. *ÜŠDŠÜÜÜŠ/ 25101311. "Š ÄÜŠŠ '77 IL ŠÝJVŠ 37.17: EU)1Š1¡')ŠÄŠ›. Š ŠŠÄL “ŠŠÜ ŠIŠ ZUIAŠUWJŠŠŠLCŠÝJŠCLZ 1HJ1ÄŠUŠ4ŠIL ŠÝÄ1ŠCCŠ„ CÄUŠŠÄ 1 hÜíšlŠL Kui Š: L ÝŠVIHÜJXÜIV) 1 âmäkxš? Šžíššíäbfcš? 113072111111 13 §11<'.1-J`I11!1'v": ~.';
 14. 14. L w _` Q ŠD-7C7"J7Ií'í`~; ~:„:425;. . m0mw&m?7zwxä§ -45ZhU-9a7tNKbZ- Deformation in Origami: In Contrast to lllustration Šlllfü Ogawa Tomo 'G Ltd/ ü" . ?›T/ .›1*L; :t`›h" *JQWJ mlííífö, :L ~= ›-? "M-1L xžit; 521 / Efííßuät LJ.1`. ›11.7.›: L'7›* žßt ”Jäta č 23* 2672 ičft^"`íiif L k: ) HW) írííd) fƒčiWHIíí žéššėč: [JC C <f¡›'›„š~21 taara Iiwíšžštuíçlçißfllšėšä* : SO A! : 'Püh njėít xšd' MUL' (ÖXM) Üli Hthíšžšt *ēttç. ›`í_'íi. íi`âž žmívJiwõ MJ~ 14*. ~U>'C: :&L "čųõ 7» %U, ›{t; 'uf›¡: I` ; „I'M+`)Xl~2ö'~`t-„ t'r/ :Lzißntžėfâécçüõt` Lkí)llj: ›7) i*›'dv: ›t. '££~'„ ėkít : am-mw tu; Nii iuõíâžēc cam' äfßfuíní, 7›~U>. ¡Zâl'“<lä'i1_~&*›f; žéfßâfíääííäõ iptmuėwtzn 4-›¡-~'›sev; u› Hz; fuI hwU2`šíl`¥I7'J*5$&5*3?1'CL v; t : im 'J fIYÄlIÜI/ ŠŠ ŠJXTŠÄHYCL ”Š *CÕŠAÝJŠŠ Ü JėíäsfigL urccítfiç: VÜLx5fJ~ íbíâfí 1L'CLVÝQCLÄÕZ*ÝA l HfíííšL ct! : íŠ? :.š¡`ââ7ßIÜl7J*vuftt LT erržarlzznt) - Hi í«Iíi¡'1'~J: l;IIä": '-JUw; ' LL L ir/ *Zt r: ß i'm ~ frELhšLr/ L : âo›r: ;}{? ci›? `7›4-›L ›<7`J`*fLš#'3")t„; *›'íL(l )v`>í'f1lčj. š'>`r_ží›'t` L t "›} š Ü žß/ „fíí” Dâēišc/ Hžžlikü l 2{fld'<3'7„í›Ct{i'Cžšš`<Š`/ Ü Míätci HKDBEEL Qéfivčciíė-. šfdelwäüšwí' : CC âšíičââi "t *E JUWŠL 31.. ) _ ä' žėfíüífēčtíč *Š žüčíiíč L „t '3 1%] 1/2' Š flwížžēt MUU/ i' BEHJL/ čš wtbmhítxõ Ylâlíxííiç/ âõtzdtix I HJ~`IHšL 0)č„t: `_Š`âl". <JI'¡'~J7C: EéILJ1'-u%<: › c t ›': `<í>§“; '.í'í r". - c: m; ö Wcü' ißNfçâzõl: {57l~'C! ;tíi1¡bD>5'<5' '~. (I”; T:"L` žčėžč~g<nžäí+íb`<í HU) žēât*. »üuwnvx '›J'JU›. ~;7;I'zI'C-*¡ V: 13? ÝJVÝ£ÝJ"JÝLUJÝJ`ŠŠ hirm; (L CK . -. ,-_„, .. kb. 14 š“-<`. ¡.š¡. {L`II1 "tv, . l ß U' BUIJ í! fJ*I"›7,›3_'3ėíL u? ? "ŠUFÝJ" -jVí-üâšlEl* íščzfjwž7'ų*f_nčäh-'Jíjíkxžfaví' uut. ~¡*`7-›r›L›«li/ E%¡I¡IH>L'CL~ »fu. ~a›c: ` -7*7›4~›L›<L1'Lßtėžcž ZÜÄUŠL (Z)ol>1'4"Jč¡ ííašėēs' ECIŠWŠ”. C/ "u/ Š:W'J”ŠH'. `cŠ'L/ JŠ1V5 KW? YlíffšcdėâäuälíßfwtMÜÜ/ L I leviva w3/žf&. „**rr: Lf; w. ctiçcäß öumt f; Lfn! ;'ßí{ší}š(; liç/ w; *r-xlâaßšüfszwėwlšün är: 4säz. âsz›í<ė<tv›fJ`<šēšēk~ : g ißää'¡= ?}': :«3V›'CLßfėüfíthõovli ämxí %"›L"›£U){; M`U)â'i! <ž›`čč' r: s:: curzurwi/ yvislųäfära' üíçíųâė; 'ui'. =çí'tc%„u›tu›x`lzjirds'í'[t'r'mhi «'«: '›J: íf'4:: ;č; r›'cf. vsctißznmt :0)$: ~3›f; lžâ15›íš`_i2'; *'kt-vöi “xiß/ *Lš 'd' u“›~›«z`: ›č. £`~'›wvíällvutõl; £: ›;¡í>§ 511 '„1íí*¡YJ(1Miiâiíwíšvwėfídßízí 490!: (L üäâfT`čttžJk iííl: fi? 'A FU)ZQÝŠÄUHJJAÝJŠÜŠŠÝNŠC : L : käis U fd* rkzi>âunvußs Lumi Lx-š [Klziix . Käi/ tr MM L m? U m < Li 'rk flíílíllll 'TÜÜ/ V/ F ' JÝV-X „ W; {'77x FC? t' Büėiâkfėm ›1*t=4<ē7x~ / íšWJvJ . Ißėtrifw/ Ld) 557;* ro. ē, í›JZ"›(; fi1›1 í? číílçlßlldƒíųŠŠŠFÜŠŠIFMZ›Š7Š*Šif 111“. *Fí-Šíõi; Hífßííf . :1I›: „uf.1r: :~i›7~ . _;J. .2.›¡5,. __ CLK/ U: IHU J›LŠŠ= Š|"<1/L* 9521' : RE L. : *`› : ä IF: [212 Hííloäâwš? Fwuuxbtš? ä-*yvymTšitcš? v>{'¡í6„'. í.i é lmluƒßit ütšųJƒülLíHk/ *çcw 'cL~ē: ›a›1*L; õh mammu; L ~£u›1*§›ēs, k!30 ›! LHI/ í*1<„í< 2ėFl. ¡_L7:›. 'a; zçfííėwxüíw]ixųßēmrču: air 4' -íxhonšųjrcifžéfč: ^žßžt= `mtč›: tf)*5šzt*čfėíkš'<š`„ tzvxtcifíí r*'í^7¡`"| ]Hí0)l*„ŠL ~, í!š_¡í'ž'l'iffflcífõ: ää (Ül[`š1L'CL*7;›Ý'~? Š1/? Gxi : č/*Il/ Šíziâžâ Wii (2>UJEQFLUÄŠTUDHSJ'fitčíJVíítčä L : í-t. "ŠŠíLí'C£. íÝí-"JILŠ'C ti; -š iií«*; õ>? `~-z+ry U íšžütčžcƒt Ü? čŠCcLZŠNlÝÝLFJ/ ÝIŠŠŠVY "Šdßšâ/ WŠ fIJUJÜŠELŠUJWÜE. Šíšü' 4'lí"')7w"*lšü)Üčič5'čL; õ7U* fííü äēLšfíffuü/ E* hifi'íh'cu ~7„› kt: 511121* «Jš L f; Míßnßo* NJŠJJÝJÜLÜGWŠJZ 0 mai < „Fíjâísíiífd (LWÜŠÄŠÄYCL*ÖCZÜJHTZvT A;212s: ß;7» ä*. wčščü vii! " l'l'~J. ':~fIí"')šL/ UCL ~7»: «=Z~Hč: -›'Cēu`› žzäup tu! : mi: W. ) J<FLJTJCK vii ; :;t»r. -:›; ›=»ç»a~ : K-a H* 6:23* : f. »;'3*s" : viva : žcçuâitä (: /›: ):; ).J`*`J; : ŠŠÄíŠfšžÄŠÜLÝųt/ ÖÜ: 'isu' saēsvii 4:4:: :L2<t; uau›»z ie: JQIėJT/ 'íCtfJ*›Z~'¡í/ š;fíš¡f4í'L-"<ší Fíėhííc/ í'(Üxhfäéfßčbiõ txšėsm FčhŠU>LžčÄ픡í5Š'ŠíŠL/ *:¡”í'* : gm/ „t-n JYIÝSÄN/ *fynn l? wít? ? ma)Atarcawíųšõžƒčâth* aura* › -~, -4 `_'). ")_ za; fän; TP 11 l; =f`7a~zw<o›ízçâbüt: <äk L v)äíé. a'. if›xtf›1*rít›älšt (ÜX kätt/ K' 'Chi L»: Tšížíâööb *7<"`7-4“/ L í éėßėču) <"? ;›f1<fė'¡tí1§: 'í"'; aoųxyc: WP H'¡7;íâ›č"+›č"l; cL H/ „Jvėš
 15. 15. 'ZEJII žü(ßb`*b-t*'č›) =1984£57C ßlíßäížím ÜVMEEHTLŠí/ xßšítâ frazoßíšxžmäžšlfâšišžšžíâ? r? ? ~¡ Kšrâwäž) 1 šzzzlēl-zõlšlilšHlJšâ : L Elíäüäšââkíífäšíiâííšfíc ij-„L/ y ` Äšâšl44%? ¥šƒTLfCLTcfčLf: ¥ L _. _ ODäIEžŠYFCCââHJHAAFCKHšH L" _ 1 amsâíímšžänzrēwējtcm »W L' : Fēfšälßfrßtäčâäƒtíio Äça-ba L T' 5 3-*ä'£: fLšh-*›'CLžųnißlçkõtčõh* häkíirßJtcųäLzžLWWTUL fübâtí ufēctTäcßišžlēlLíííimš* )<â*L0)'č(i›Ü: L*/ )*č: !š_íLí'š` f! ? 0 m a; ) m5- í? (í 'Linna «b IF: b* íí- b in 'CLxäcäėuiííâtėäLfíšíífíčhõo) 'Cx 'räWBfíUCL~t; L~0£')0›: é:š'C 'ŠIIBGLICL Kačƒičftíšžh bšbä LTL ~ēctfß`flšhßm xísüvßč) Uíü: i(. l)7l`a)r; člí¡x›l`c`i '4i35'£"3"}í m' u) zé-Béžfųâ 913 L: IV: L r: 3% 'EE' 'ä' a Mccix -fVvrzl/ xžéfléz: <¥ž? «FiÜ'~Jč; iėžčlt L7J"`ŠL)`ZŠ)1¡.7SL Vrėwlí iir/ L. if; ÜH1Iüi3*. :': ;1i'š"í7r›í-› 'C V%Tč"bä"L'CL Wíolėē Jžß'fzçâ"ß)cç< L*fâ7¡ä`7)`}`í›')š'<37 mu mcsv/ Jfíílífdänâuäí-ŠJEM Fut-rt ”b ää: ä" L'C L č›f*'ėēų 7141171 621 š ”Jííē 'I“£= .7a<ä›z›0›f~c; tt; L "GL 257;» : Oxtõääfßl ~7J`~`/ ;*if'l: l:ēš›0Jž3* KÖPTL 'L*L%<ž7L'CJ+f: L~t! £LL~ ä? $5J: %Jéf! ē£$%'”Jf'llH'~J/ ?;eēšf/ íč: UJDâf£“<›“: â:£i'C-*šíÜ/ LL ffmâítíft (lux: ŠŠÝLÜÜHÝIÝCHÝVÕEŠÜL '{“}7FŠ~Š'{ y7>5a°= íž0›*, !<f›üíš')1°'d` L7¡L„ ēšâífííršfl1IJž›*7c›t17§: ›:í. íâEL'CLvs! : Li/ rŠTJšÜ/ LL ísLõf-âxhüéé fléti%žlžž. ší: .šíšėäižtL-L ~›č: :7›'L'°»SU› Vßi-rčwšč. i`›1č7r£L11šÜ/ L «âymž-fväo» EtLf mu; Fžwiítsâšâätçâížl: LAVLÜUL-«VCL ä: ) 'ÖLIÖ NL'čfü')äâišf'šxä*ėižíâš'i'í"q* ētšč; %h73*`¥iE7JH3'čžfL ß: tžšâlččk"acčcâíšílí/ LEÖŠÄ" tfėiwšēi OšDJé-fléēzâébƒdxíâä . íßėh'lriJHfí= zchßi CKLTL ät WM: ab VV! ?#70). ~:íb<I7ßiLab6h'CL ß): c`j~ƒ~âõ7í. 'čfí~ll'ščt7)clí<čik ~. ä". *iiv 'crhcíW*Xhü߃čzíšct ä' O)HVJHHVWJÜU: hWVšt/ YGQÜL~ hu xšcätlėtwííšt : cmtõtL-iâb* Lf›`-7"7ar1I/2<žéfšé£: fr5L VCLtüšabD IC<ŠUJÜÝJÝLLVŠLÝÄHLTL'ÕUYC čííčik'č`L. t'3fJ ät 'Mrl! ;t'r`c¡›SZLtšäí¥žt: OL~ 'CTŠÜžŠ-ílil Lä Lfmk âéíšē, PFR: L 'CßlčarpšüēfštxélJõšfmiüfüšä» mšnėzrf/ gäycƒzcciLxššü/ U If; ää: Liz-B L ~õ / L>f: .*ä£3›: *d'š›0) / JxkL~õuõėäšlllkíäšL~rHJä§f5aF3L~ ä? c-šLfcštícvLVččiL :11 MB ižžJcäƒ/ EL *ähíßs KCL ~: £'<3' inžíâzašíiL%›ífí5šš'<rtL Tíä Omalt: Nibmwlílē'ßmamõät U. >IE'1*`¡Š1'IE'I'<J`FS›CtlCLiZßUŠÜ/ ífl 4' sx }~UJIŠL<'9¥, J{Q")L ~'í-šlnilf. -íí`č'd') Üt;7) ÄŠ¥Š7čllÝ5': ›¡íQ<`: L'C"Z`čfč-›'CLL tfítfēhx : ç/L›t'ççzciizslfü lUšÜ/ štž: fl't¥'l<1›I-í'{&tL'CLVtfí JŠÝIŠGJÄ-YCŠŠVUŠIŠC f'l5¡lxtlr7')"1íí 11ä5š-›72£H: f:â1:í`. .. *;'Cš'z; 'šL< Jėítxíü' [H Fâ-ŠEŠRÄTETJEEOJEHšfâLCA: *JäštäcwctžâēēäLšLfç [2] T: f: L/ čhtâí^íüßíüâííf$ LŠJCZ'$ŠIŠLCŠÄŠC<Š_C`CJ7ŠL`ÝJ` *bbhšíž/ p EŠŠUDŠTŠčLTC CUDVHFELäEUYFfTBFŠTŠŠSí? ŠčUÕT/ T/ƒ/ ēšbēžšííä: 791076 "žUMŠ-âšižääčbüíb šõäõüƒlüífßäčhftßēb %čiížíšb`*íaš”í5?<7ēiētb* õltfjßõUíí čtäib7`t%h žšL/ ŠIUTE bfbfíčšü, "CUēäUÕEÜíšžLä/ (ŠZFJZU LfFJrJULÖÝVt/ Šíbäíi [3] č@: čl¡ä íüßíüžžííütbfzâí *J$E£1”F¡§č›0)%<tCâ5Lí MODE äžiäēwēlžžfjųiitfšâßâš? 0)I›¥Š'(a`õ%›Zät°E›BŠb9íL štfšívšší ßēšēíätcēâäß' äWJífvfšííätlüšč ÜŠÄHŠÖDHŠ Fiji WLtHJčLÖZDÜDEQFŠÜ* bVoíU5äßtíâj`b`hčačtffš< äUšē” 1íLLfEEžFŠ`CLJ<BL UWJžJŠÄčLTCTšüŠIQÄŠJŠŠÜVí Lü53`L0)Z'%í{i”Ö/ T7â:17`/7x 7b`*žšíšēbüč>'9“bčšžâč`õí [4] LM @ M l: JL x [5] t<t: }HlJ¥t&@iš'â *WBŠWJ ' ŠŠ @$B^J7§; %¡J¥Üč: ē?ēõ`ž? ž<t@š'b täíüâknžüõlųTfízííšWäžišHž ”tš*`; íb*h'čbš›čč7pb`*ēžēt Šštßšír ? 'í'횣f'f. x'I. '¡l~!1'í'-'I`; › Im v; zum n' 15
 16. 16. Jâßčš " 1"1;3 MLQčLQQ. . " iínlâén 211 `: ŠEL Bäbkšhélvėš 'bfíthe JOAS Libgâšyç ç l: Mâtfr . L l: »s Aima 1ä-: sv›n= *a›ä/ ¡<°1 *xu-z* maamuna âmmaígí Icsrç The “Nec-Origami Land" Series by Momotani, et. al. šíížíčäíßäíä'JZOOOEÜ“6ZOOÕE1:Ütƒfâšíätččēßšífuíčäíkížäüfcâuš 3%! ? ° äâ*Jb``ä›tš`/ F`. í 9'J-xčíbtâššßöWcläikßõhšü/ vo 73673535: 0)? 'J-Ztäftxtčäofäšßäkßâfrüâlížížíšwšíifšffn'fčēUL %0) íäiíēžšäšifâäšbfēžíšäbvbäTäš äčšlčíšíßüüâžüblcäoíb âtßšbfcfíü ”-Š@#L1䚥â'H'E§§EŠ§â(D-âčLíÜēiifâlíüíšßžšbís žobųƒl: üčžt"čknõßä¥7`ä? ââbõčâbüü-Kßähžčâíšßbšío ä#Mä@@äwäET%â Lšwmuųcuõcäßfžē , =.'. =zia`n'ä1lJo>vßi1'c-a*o íž377šístž<žl wçtõzcâtéüíčcäíiâēcüwy/ I/čhíš mzēnnrc. fėkėäkēfėmäwof; 9šOJ¥IíIJCJ`iJW`NJVWZW5 F-Ilz/ VÜX «kw-näita ƒ-réucitnštâ1iLtL0› < 71 7 `"" Lf: 11513301!? Ü 7`â$7§$Ü70'<T"Ol1`›lížLTL*šífs E] Lüíixíiíâžíiížčhâfawšíuäíiââlf: “íšžš Ell`cDVí5D7ß`ä$šVF *QU-Xüxßš | H~>U-7;`) ccėlülēzlítífztgäí-*tlâíšä šíia*. :hcçtzoooíštâlccgtäßm täz-rcwšLrc. >ėcz<¥llyžllxä < L. äžoybxmiâžíüēžiâbnvc 111135 äínrçcßžf vu-žím EHE m: gcsinotsurßa m: swtmtsun<a+ : et katsuma 22412 ßwßhšâ šsä iēžovgõ mis : Iítžoüaõ m; :katsuma ma amauƒm m: ofrorõí-Iíõ štoé ä/ (õx-'M- iili »maavara ßUbühEIJSChwIíUL mat âtJ: ¡+2r$'-)ia<a›~ š 14% štotsufßân : uses äsüißärF-JLAÜX meä Eiwtsuißaz im! tsUßö/ Ý-yä-Ü-O tstmtanzvrmts ms: :Líítbwšw 'čtstäfílílüU-íüicšííšßiƒičíísíafís U. A'Fö“»í: ›:zcJ1›1<¡§&'L'-'<3'„ ƒií')ííšccšäb')frâlfcUdfâčsíž-: Z . šäÝ-Jiíßtíüƒčß'ZQCZTLOtÕÜR ä <cí)ät: tiilƒiíçš'rí)žälbk'č<f)"ší= ¥1“žpi'č šē:5LLžJ<¥ē4i1Zä11'cLWstwõ: ttühtblofäc íēlJžLrst". äí8č`= 'čläfjmuiífiičnõüßfahííß). *išíušėžííäblgvčžéfzžėžčotuõc t. 7lí3§l8ä3TCäžâížf27íIf3bW3abížk Llífiüščtílüífxrƒcēâäâäfēfiífâzcä ēäwõcz. číil¡ä= (l'›`<ll)'f'tstší»llx KWäftÜää`íLR4+Líi= HšUJHž. Šíä¥-LL ”äâfTccoL 'C. f11íís1Ež›`â11'CL ää. . u hliC0)~`/ ')-7{`0) “/ F1'xžF1^J` 7; Näf-är. :hfčtifėâüfdí Ezoâ <T£BUfJV1 iziä läUiâisUižßß §22ä 8"Jb*¡+5!0>1!# ŠZSš UKBUNÖ šzsä Bvmötâltfßžtä 'J-í-rųâ' 73-14 šzsē 8'-)fJ*3›víõI-7-4- 227;. : âsurßalėLw/ Jxm maa! âsuißölnmtvųlßõ 5112955 ēaüwtsuníaa meis âswßaatmš žsübßhâiüiė iazä öUh<a7í-¥: >d mat : svamm-m 2:34!: kasvav; issi JkilžwtsUfßh ma! ! <BLw=1IwBLJiJ<J+ 23715 <ßLžßöâstJb<h §1 - gųypųaapp; â37§ 1~4. 7. 8. 12. 13. 15. 22. 26. 30~37=E= M§H§¥ 21. 25 ¥=1£§ß§ - il¥§ 1 1¥= M§H§ ' ämí 5. 6. 9. 10, 17~20. 23. 24. 27. 28¥= $ß5íl? 'í 14. 16. 2Q¥= I|IMIHII~Q 7. 8. 12. 13. 15. 22. 26, 30~37í=1£§H§i 21, 25š= ßâßí ' ä? ?? HIFRŠHE ' EE! ? 5, 6, 9. 10, 17~20. 23. 24. 27. 28§=7ííßžíl? ¥ 14. 16, 29§= JII3$íBE¥ 16 níasrtfru-nv/ ƒyy us s; 201.: q: 20:21:11; íäšßšžâmâtcmaēnrux ēäífíimrâfrõ. äílíäâkßöwžēä/ xƒēčâšfrb 'Cušäß HHRQEUJESßJMRfŠšŠIŠITR- AN-imšääTžšm âšbdat. http: // origamignjp/ Library/ lc77txtƒt<fėėuo ftšížtäfli'<flcci+“n"c`ífhl 1JTD¥E čcäčhfcfííßrítLTFAiNHfßšLtK 'CLUB-ammu : m-yu-Xíbírėžç (I)$-*FÝ? TC'%'JMJJ7`J`ÄF›')Š'<Š`O %1u: 'iēilčrltíffr')%lšš*l4itLftâíüčcžéíš žílmx íšBēI1<Jäc¡^J': §›žâ/ Lí-L~ Začln; )}. 'í'C"cYç. ŠŠHIEwU-XLÝEL; Z<a){í3žš1L%L'CL~š›äE6bT-%EE lišííäšmlíi*'íTlküxkõčcšzß/ VC L*ííf"fímíßíšwülšlíčõäífbßž Zēíkēírēaâfu) fížß`1tíēítzcztc D m. í/ JJ'Jd'C'£`/ J7`I~Lvt7rf7>£iEHH 'čššT0)'č. wxifßärßâiíušéiífífanē: 7Ý1ŠL`JLT. ŠZL“ZCŠŠ'ÝL7ŠIL'ÜYÕTŠŠJ (p.17) wJ-: Ccoärnäž mtbfėfräb“âēšL%õ“ (stžtēLw) íšVFäčxffžlčllßčšäžēhfhšÜn L iwLēcißēlíílßfílcfíízéöä/ „äMaia itçL~-ųââzftfėâ"ža<äaš›d)f~â'„ äsžâ zczztsdxíeoßa; äâzäēczciírššíä FEW. . šēlõšlccâ7õâ= žüüibx %m. m$cmntas»0mw& LWíčßtgbfõ%¡'/ <tf1f›hč›£0)'6ciäâ DšJcž/ LiJÝUD-y'J-Üitcciíčhžßâš Ež»'CL7š›0)'č71“„ šwmfuížínrí) flíílllíllcciâšüžšjlhnnč)šljšräo)-jiíäâwcíši äíēcfēäƒč. ilzüčíhíwēßcno) ížíiß1ššktėiäcí1-íėėtL õbcƒfcâczíab 1 š1 š . FEbŠŠUJSUÜÝßJ
 17. 17. žŠJLŠ/ L yŠ-VIKIÜIŠŠŠHIŠU)ÜVŠÝÜ'I f: f'l'5čxf;7J`*í42U>I. '{U)$"ŠIQ/ ZFSJLÖ! : fíüí¡”vÝč2L'CY. ä? ílíll›íív. ž`7š`ííšíšäu› íkžüfpruuēíƒ+äš0){-›7*`›L: iIvan: Ší}FŠ/ §_', ”š{íL'C-ŠJ¡)L VrLQLL-fi' LH* čÄÄÄ-*ff-„lllƒčl ~<: t'č íßiēžüíüifç : r *HríiŠžlQL'CL3í“<5` ZÜ)_KVV)EC 'DL T' «E Äííiâ 3/2' ä* šuxfē; f; W; 'ēlfiinq 'ŠÝHU ƒƒ/ Š"›JÖ'? _¡. ;:)CŠ. LL_'VÕ 'ŠÜMIFKIJLIŠŠI L'í'L'“'/ EL¡$č1Š`Z›J: "›(CCŠTL VS: *ist Uč: ")0)UŠÄ”JLŠ. :Vii L r) íLiL›'L'1é¡ŠŠ'. *Št/ ')č: C7›L : UN/ U- čííitíaä/ ŠLL ”gti . šíiší-žž i'm, FH' / xl E; i X 'J >--7"' f `/ 'f/ 'LC Zéxíd LM). "*¡I'. ';11*›1*Ií")"3> "72x5<-*. _HJ? ')" EL mt? -FN”iffėdüíõtçfšdäh NMR ~zçciüväišíll“¥lfí`rí) , éėfßdfčížfšš Lia*. :ilmsėfüdJx-/ L-: y 'í 1/ -7 *z 'MH' U äélív) Urí15-šh~ F; í"; ~'r? L“íFč15^ 79%. . "ííífíwäí*MKMí›t`íü>üíšíížß'›'í` 'siil Lâífí ä' ä? ?? HL ÝFLEH: TÄWL* <p.17“› H'1¡I1L. :›¡3/f; BėFEäwSVJ/ žėvö ZCíiL LV/ BL WBIŠCÝVH) / JVEÝEÜ 7171*. čš/ ptõli. ÄUJZÝCŠŠVJ' Šíiß : sai ž (bUTi-Hw) =1991 22:21: ššínßtäėaēââmaâēzv ` ' Liit: [ämm tlßčlfrƒfuäTc ELL-E]'čfíwâšßlfíížšēébíšwtėtüßčíž “ 3 il LLVÜTL, *VCLLŠKÝ U`/ <!: YJ~'J„Ü`<; I+ (l983 íxiL 4:55:109%; âšēlčüčtçttmbtuč. lší; I)~7;"'iíl. *ßd›ßgäâviníjtííllííffííí) ÝšíídJ'íí'í`e`í7í*fíd)ėöb*LTL V/ gUJí-'L k ö är; :a›~'/ U~7<`L: £i8"f; ē'›¡>x5 : zíwérws 'L; <:32“? §*6¡› *iw F/ E ILFŠ. l T". ` Ü MJ Mälillllhâ Y/ ›<4'L? I¡1*2L'CLZ›0›%„#f¡*? £tfI<J'Cw3' ”7'L'-r. ~õ:1ä-~N7'A7I)-›¡- pätu v) . Lzši íüšfžfLiíJžx~`ä `| ':í: t"^}§í'; ' l L; ) '! dx`i1í. *2-1* fäunâjää1'íL ~f:0›1'-' wrzlz) V) 'Tfíų Zu")~`/ 'J*7§L'JC? `<¡J"}¡3 e? L: m] L fífíí' ~'› HE U) JJ; 4.: nu f; Jâ. *„, *äž/ Zâ'f£f1š3'7,›ížäílJä '41 r; L 'CL 05 : L ~"›ē”. „_*: lJa-*~„a7›*)fc'd' ämm: "m- 1212 žßšäíüâšíčšfšēlšn 7f~y717”'J- í-r/ Wíížâtäíšíímmíšíw Gâéßäfrß ŠšTžõ 3 â7›§0>í¥1Jf'E}íčžžt: fšč]'<fõß$L„ [š] Uííšüçäsfcííläwšííßwšßhēččíffííä hfva F92ē1Eē£: l;t'7)bhVLSLí/ L„£L čwöblíTlâõUíü/ bç Jčíâšžšhítßč 'V 170) '52 ›`rLi'n3"`")L'i„ íčffÝlš/ ZÝH ēficrčârhwų Ié<I-¡? ££ä; ::: „txtcL~ 11251 <íí`535ßp.17›, 'CčaB/ *WJUJ kiip»: ƒwiüížfííč/ ėčlíšälüt "čwíč L~ ƒtllblJw/ ç' ›F›J; LK›(EU›IJU7›`~`J›L p.7) `{; £U)k_`)l: L<l3?1i3s`ííšiC/ ŠC'›'C aâéíščvfírigmtu) MT! : " „tléēēllímç 1 Fßšsüöíõ" th P; ššíâ-*Etâfíâsílfícßš L' L ~-'› : t «í/ Gínsnâ] L? L »š mi' L? éí&L'CLLLJLEL'CL1LwƒüLų/ MJLL ífií, mt: 'LL <ÝVÝ"J3?JEŠ'Š'JY'IŠŠC“DL Liim. ” NLLXCL xõtL väųƒca* 74315171: CUÄ)/1§L'CÄÖ7„›ÝÜ"J míwí/ *Lílíâtfi WC*. žIíLL ~-ė, d)iß'čâ? f:tlílv›'čli 'ucƒíüví ííLIfLíäL"›UJLiI'I'›I</ M 2<~DMK)Lçüíbííšu)Hšälífßéüí; :t 'cvs-rana. L (¡›.17>t`4<«“'c. fs¡› íiIJ WECÖL Vili ”bLcšbüw : az LL Vríäâs fJ`<õ75nö`~`7Lš1Y 'JIJž_'C? š§7žíš'čt; t2 IŠí/ EÜIÜLVC íílJflífžfviíi ! C“)L'CHŠI'Š*-í LtL M/ gtL v): :ff lçfgfēLL “ETSI : U'›7Ä`š7ßčtíißo-Wxöäč-z/ Jâõt: ä; l<'o'i› ēßL xI-ƒü/ žfâíõwzçaėßwlíš4x Lf3/2í&ž">7;~? í2 í*rL'c¡`: 'L`j fin: fifötw ~'›L WJLčfrçt»fíi. lií'ēââ'lç(MU/ š Fíi; -7Jw: č11'CL~í"d1 : íhwifíffš ÝWŠ. ZIHUJVJLUJFŠÄÕETJÜŠŠUVJI IL U) [ni] `. '}*'I“l{7í' m; L 1 FM) m 1* L K; :ēíšíxíäßfš/ J*: rƒfíttaēstL aww! íílJfíwwívr-ƒh*Jšipärcr. xííiflxl3m : :fíídfíädíç "!1£Iš'FJl'¥I">x*-> “hääiätL v) t, i *EIMIL “CL íL*/ Lž›`~} : ÖL ~-› 72?? âžä* "05 < L 7»tlųäiírwccríižríkší č 4.17). J! í?3š'r: l'ėL xßilJftbßíL id' P lwLntõrg ífr- iswƒw-'žy XF : ;%u›7'*/ t7<1'lz„ žtfírrJ fülifnfr; ILULH ahh ííLJf'¡= *v>hfäi? *ILíÜ? š: L v; f; õ1â, rf. i7w_`› ära HJ L žžfr 5 *MM čítçéi/ 'U ítšíääzhfäfx f: l. ~ šUƒC-”rf Laursvu: mw „„ HS v; 2014 t:
 18. 18. QD Here We Are, THE oRRRlGAuvlil TANTEIDAN §12El Il k Š / IL 7J` r) ÜJMŠ ŠŠ. JC 73 K. ŠHTZHIŠQNHIÝÜLŠ/ Äííščäl Uran: til/ BFM“ schola Ifi âšíít ' ¡ u 4. wüírßž ¥Vr'ifxíšíšd>lžēlš'rlTKI/ žWC Mfxthčätfçríhfßäéüírčältíč-vöíu' : cm Iu'›, n“+%'= tlu›v7<~'<: ; Qotitfíd U). '7'}*"4"š„: 'č t 20tH: â': L'. L;{'L? nl¡čä1 r; *za a ~~› *x L"í*`§“š'Cíi. /¡1%'›3.*. „“}'c: ' L M R31* . HE/ E 2; L / :: IX' Ifš-'âtēųƒí ÝNHLw`›älíí›llífßf›¡lš'ní` Rlžfííâlē . Wčlačäíií ›š'âí7J~`1'KlIí-šfr›`› Wßšží-„Lƒtíi tízwšäfíxí. :awß-Lėkczi. rznrzzz- u. »; L. 'Cf'¡5Iti1'ų"ēí›č: L ~*›. í91:11L. :. Mi Hilli"15237?? 'íífßlíilUšlWiâí Lf; fli-íMTJUJIIEIHELVI/ Tēí ›7-~7z; fü':1/LfíLI)Li. :š›.0›*; =”r*¡au'›¡ k. V; 5%? 4.9 č / L L f: -'+Iržr1'<Jf5;¡*¥l *f3"Ä'Š. ŠÜÜ Li. 37* : ff1l_: |¡í! f:`E. Hfz= õ*iílv*'šlífjllšâi. W 4511173' ÜUVF-A-'L Š Š”. L_L”L'L"'L'~73¡~ L : Ü iJ<Ýr'jē'3čLč/ L~! :. hi M)I'L'L›. '.ibw3u›äLí $š1íížz"': ^0')¡í': íŠč: L. Hi: ) íiit'íä›u. 'ƒ! .". Lím č: L 'L' . M U Lisää. : u › 2* . nii fr tr J+1l*<~rcL *š L r: fPßšš 1.*. KW: HfííšäiJtívíírcâäēäv : f'L'-”d“7'ß. âlíöâču v)í1n3¡3£%í3¡| :äi¡'í'~J 7š'š37{llß'čc7r›'č. {Ií"J%{Ea›I2äL! ėII“<IL: :mu fülfík L'CUJLIL'E| L"LJ. ~Ü¥§L'Š". JE : '11 'CL 053: ižvíöc: et ššw Hfgiäälč' . "". ""Ä'íč1Š7"ŠíŠVŠZFLŠJ m'Uâlícßßrštiurzlf: rxcciw. LL ~L"LILL2.«. '.~; „*. =L . L t: ) äi. 2()Htíw”: uu*›r". `~`£': :.324;. :č u›#. 'r"r%2u›1-'›L; . H*`! '.'. '=“. ::/ :'%Ii} 'Ö'š›Cž: '/Ü“`r"? '~f*37?1š'~3' 1LJ»c; =›“-L› XÄÖU-LIÜWŠŠŠ. ŠŠLŠ/ L›. Š`ÜÜLŠLIF`Š/ Ldcv HI* 7:ž›~+iš-L! '/L *F/ > 'J . "í~"4"é1'-*Li. www > ff fß"d'7í›"5'šēši~š ”WW ä? 7J<13'«í›*A"é : ave L: L: .nm m L. L 4171 l8 : L zäfinTL r. s : if-L; ) VŠLUJŠ › v, f: 1137; EHI-l N Šâüšßtâäwžífcb* (2) Bēížz Profundity of the Relationship between Origami and [Vusic äčėfß? ? CL 3' ”HL *ZEUCIY- ›/ ';UL'C. "'{'2'JH'Š'H! LCŠ` fun*ėí^l”ž'éišíšlcž: šLLVC. zotitâėuu lííâv) r". '*ž*é'čcic. äílš *Ui- äšš *1í; *); £'<5' *člš/ *ifüíõ ç; š: 'G' h' Ý: L; f'I'31HI'šL'}: L v: ti. Illitēlííâl? v›. š=“älcí' (50 - Fvvy) 'CL. :'› f; z;L,7›. zoowtírçciíēlš E'4`~'J"7.}~~JU›¡*LN`JLL) ` ' : '<LEf'r›3ä1. Iitvwčfčlilčät Wii. 'WE-WII '/ "'J-` : R L›*). '"í"`§“-'C~"1': ~*j'íl í í_'¡, "¡í</ )1¡! :ifj/ Eížčƒ/ :Ckâfuž . W. fUí' ff 22?? 13 f? " lŠH 'äi' 031 K? ? *I~')E71* š-Etä-'Tlhčßfcčbmfšâšübçäõ í: :;_t-. ~„-: í~vtfíēstíiríüítü: Li: ü*. 'I: 32!1.*; '<L1U: „›; :JI: ~§1 wcngēyíazr , it ; . : L -u Mkíçßc/ fc (y v. Liz-Q g >u*›¡L= ;Lu›¡~: >:Liisu. HE. Lk. h Ei“. ~. Jr; vi'~= 'i': r.~v 'z âHšHtš/ íųü *HL LH ? ~1'=1Lv`2': “.Ešu'Wçė-*n/ Mwíėčšnhlt. mb Iti/ L 7. - 7 (IL I x--t-: v-I 'un ížifçjƒíž 'ma ÜUH PAPEH suutma ÄE L? 292 M T 7r< ~ m ›. šíírfâfíšü [Ffžíšííâšwfçwwtížšlííi] CDDVD : on-t-Ttädƒíüífälcršâíēsxa čbfcžífíížšßkb. Bratäalßäífė" Wäšžílâäžčvííäífbäíí: âääfrßd) Ežßí. í'íf`uí„iânüwišēüšštfívtfílßž WDT*. 35 Šäâšl: webman@origamí. gr. jp ž'č1íc? ><-llfčâsš`šü<fčäb. ílâšíšztâß Hatori Koshiro fíílttläh. IILPŠŠPTIÜJHJHŠÜJ'ÝŠWHŠT sõüx-Ibk - vf`r7.". :- - : F/*f- LvI-wzbcncthäíéšLfšlJēíííčfrtíL t = :~0.›íš2. tffwíérwííiíí/ „šâhí 150. I i 'fš1*£2()()5Ý!5č: NHKf}iŠ*'¥š”ēé l-rlžßíií: íšLí L ni? LM ma xēíflžwšēäécičí : čälėíš lxd>fl`šééäšš 'é čí-žßííí: čšL š <3` HV: nutma! ?›r;0JsJ2u9:3-n~ : Hz U. í<1&í"= : ~'>F'2:íí~ IL 'F›`VEI| IIL. ~t U. L: J mw: «n»: L f; J; čž: â”LE7i'§. `iŠ-1`› f; ¡J/ `H-'CH'~›; *;¡)L„Ed“ čščšrí. ) Šhčõ W*. HU* '›¡`/ "L UJLŠZ 51*. FŠJÝUÜ L; wzēwėa L"'; -~'2*é1'^<3“ Gíâfųí/ Ývßwšäiífxvu' «E ffíifüäa/ *IYCL Li Lr/ L/ü*. . :ov LžtLu*›D~'L)(' 1 )! ;!I*Äí":1`. ~Z`EÄ1'CL, war/ â! I*; L~J~»tIw: ƒ. J'vš: "ėo*›tt'í. ícyk- "Ja J › „W "J HE (. music p? K' > Š: „_y` Ä) 1 Origami? :'41 L / L TLL* JJLVVC-ÝN). šikid v) 1 0014? âíífwí Ýétēítç mh* 'ti 331lõčCÝŠHŠÜŠÜŠLŠICWZTL Lii? ! ZUMHIU*›f'15kl¡ll;4ž7›f: 'YCLŠ. HV; f'¡i>›f: ¡"'í'75`*5()f'Tíl`). ltųíšöl`nlfç7cö 'Gxi' íčâL/ *ítiuüíiė'§"-*äē2LLš`. HE ff: <" âsüß nr* ? í'f'l'-'Ilíl'<3`/ Z›Zt L”l'í'í'ė'CL : Õ 73733. Štííçtüfí: EH «'. £'f'L"›/ *:¡I1i7Ü`¡~L L (")#ßf'!5*311'EL*í «s ä;7J~“L7u4`. 'f`í`*<3'*ižli. MU x x T-A x ”WFŠQŠLLJQEKLIÖJLTL Law» - „_, „yx/ U. ) , r_ , *_ í`. L._: /". .„ 77 L; 4 o-n- ių-ž wnnrfršüli; /19784¡<L; iíü'›i3í 7 v y L; "P y Ju; 7. ü» Fvšírâžíviíi l. "rt <Iųí^`> I~ UV W: ) 'c ížívlíí/ žü* 3% 't-ƒc- L r; Liam {"T"2'ē*5/ w 'Är- 7) `1.7'~l~L: !ščJ›Luš: H-›'CL. viiv "íHÝF. 971'
 19. 19. '/ `/. `/ ii. -Lrrüy I<`7'--? rV. Piia 1. I~ L m* HH L › Li L x L 11' JVL' *7 `/ `/ ii. l982íl3 `C'~ n- V`; _'I_'_'I`/ ""~' vLuLçagL. ~›v/ *›„~»= .›y : ŠL/ Lkųfƒt `_ y Išl/ ILHNL L'T$›*`Š. “f; «'1()”›¡*v)I 71 »x p |1í'-. ¡íL`C'. ~„3i`J' r. » u-«: .-L-~; v:L~L= <u›L+'2. L: ;s~: Lu› C'LŠ'LJ; 'J'JLL; ~“'; SL)LLIIL Pasi ŠLŠLJLLELL) 1' '" ž l*'C`tf"I1*E; '„^í'Lš/ i 'rščä li*. MEK? " ZOOSŠIR 'LF/ 'w/ 'IIL äwrv/ Ijė 7 'Q L*. íšlė 'Lii f; M U L“ M 'klaslvlzsof Origmni 71%? ? ffí-Š ä' äLčLf; 55211; -IL. JLH/ x/yc: '~/ --š„L. -;`7-/ '7u`>í`D/ íí'líh9ílß` 25:= ›fL'<LLēL'L: '2 L ini“ rw 'II- max 231) *f-'Câšžšlw/ I~"'1"IL? «l; l;íi1/v | < v" LL m: LL: v* L; s - ~ m' 3.3 U. :s U) M Uw L". ILLUFZIIL; 'rzLyißėšluv 7.7>"'/ I”'G. EHL? L`Ä'¡í7'J'1`, »Ý; /Š› fV L? ! U! !! ; 'J*J'Ý. ~L`; L"L'L'1LE Lft > -'L'-r1-›w7-' Origami Foslivealä1ž. HOME Paun-r Musir Inn! íLL L mu ä-lb-äkvTß/ tčfšlíä [Paper MusicJ UDCD 1991 íL%: ;:; {-u` 3>]%%'A: tâßLIL; tt*)-:5Lõ5 = Lwzíššíšíííšn žšäšRš-íiíšížčßä 32 ? lí*)â-žßēlfė'ea>šēäâfšäíč›bx$ēšzlä | T Lfėšíüâííßí? ESL? ? if; _ . 17. 72.JLŠÜŠZÜOFÜLVJčŠJiLŠ/ EÜE“ 'J'/ .L'C§ILL7L'L'L? FL. J:~'›. LIrI¡. ›'; ~u>§; ~`L'é 'âäL'; IJ'í*L“›U~i? fL. ~*: CMÜLJJs-*ŠLVÝ uwčc›U~L; :„L. HLLEHUL ~f; *›í; ¡í<3L, ~*_-¡› ILLUK: L) íísž- m: U 'LV/ is mi: 5323/1. m ¡›%*1Ef'Lí'= ;'. -':3 L ~. '. LUL-. FLLLLI/ í;01334' Ka' anta L`CL dd* LLLJLJLŠVT*<»K;1J›L; L'LFLLS£LŠLLftcnl; :; . äf7`âēulííL Ltmlícc. "" ' ` 'L-QVI WJWIÄ 'šâj/ ŠCIHI Lââaw í *l KU) Ü khUE72~k LLN/ :Lƒ/ H* L' lxrzrcLiLíf içšçyüíx* š ü. 'eFuW/ :zf/ "Ü LFLŠŠ. 'IŠ'LÄ: LŠŠV) ç-íšâiçfííiltlčäLELLILLL ~í'›; ~ü~7'›~x '/ LJ~L<“`~'äL': L íâuwluí. «n L. . ~í'L? ~'›'L"*lEf'I-"š<v›ÝLLLLL/ Zki'J! m : .t; *ų<'cššwš* 1-77- rzL"`/ */> 'cs-J' 15.1. LLL`"/ `w, ›:jc'/ LLL»; “.1 4 * P op“ ei ` . MU§¡"„G. * L l-y7-üüwjyârčfičíäifPaper MusicJ UDCD r í ' “ _ s; ~ . .. . ßlsikâ . , v -`L'L~í'â'. "čč„l7›«'l('3). ZOOSUwULLíHFÄLÝÄŠ (JM-LJ: > d; 2 : a > u 1.21. išlL. ›'t“c~: näi' 'x- rL~7 u»x7~›. --*«> 'ALHWLLLL' LCŠÄUZLÝ; '/ `/`/ ß-*FI- ILYLLECINLWJLJL V: UU>`/ `/{Š. LVIYCN-H- 3.1- ; v 7/Z'{'L= `¡íl! '«3`¡3f3í ftfƒ; š. I*T“L¡. -Lí'~¡` ¡; ;". `~`2'§'/ "1L-7 'CTíIl/ /íų/ 'J' ä' EHŠUC. EHIC„ŠZÖçCDčšVlfžß: Fyfífėí '. ~f'; *'›š13^ : U)I/ "IL"`/ VCŠŠ. xy 'ä-UJI **.7J*. Lž'›ELÝsfv-Víšííiw , ~': LLLLL'L'$2<>xä-fßfLwiL. :mäe štbf߃ßz; L Rix/ í” 1 ä fLLfL Lílí* l IL: ) v; u Hßfíä 23/ L1;5`n_*/ I` lçcš. 5' ^/ */> E n ti'-¡v-9`1~7v>t: ~y7-: Liiv/ valimata t» V > ä' J> W 'w LVL: »LEJŠŠDÝRFJ I ÜIHIJUHÄ: U. rLt'>L/ >7L= >=L›'r~vLví-íüfhil- C. 2O()77L"-I; ('l) Papm' Xlusiv fh 'LIíLLíL E Li: LTZI L 7-7- rv LL wh: V” L' 1454)? 'RLHE/ ŠF: IL"LJ šlliüí`í ET U L"`/ V) u > LÝLLL L Li Amazing (Š(^()lll(*ll`i(` Origami L: I-Š: DVDJŠL* H 'afŠljCL LäÜJųJL*. :ŠUJIRŠÄILL EN* 2 ^' ÜfJLLÜJ? 1111”. *7§›"C"'› " L"'L"Cf"¡= `*`, ›ä Li: L"'L°"'4"é. ' . LK / HLí/ 'gç šv›BL`. ?l! ;¡LžiL: cíbâų*. LHV > WLWŠŠŠIŠfMZJŠRŠŠžLXT v *Nu Lfçxfskií; LKULLJlLLI/ ŠŠWLÄ 1. http: //www. opusarte. com/ detaíIs/ OA1013D 2. http: //www. papersonics. com/ d0wn|0ads. htm 3. http: //www. I0oping. me. uk/ 4. httpz/ /ct-collectivecom/ index. cfm? page= music&albumid=25 L ~. ė2:L`“~L: L:- , IL: =: `_'lIl1 L 19
 20. 20. 1.1.; 15- Led Z FŠŠQŠÜDE°ŠŠŠEŠŠ ífâçkb muutmata 022021) í Models Based on Diagrams and Crease Patterns of This Issue Comments: Hojyo Takashi (P.20-21) 4$'č/ Tc'5b“-3~<= LlC. käbtšžöõbbâäbēßšâo ¥? E'ŠJEOJ¥EHSUJÄTIŠDDEIŠŠŠUHYDZ„ Ešßlíšížššälßēífƒâ “âwiäälčbb'čžfē£b{'šäa7ēj<offšb<o T7UIDZ9-J VE I ? E1J`í§§[l¥(P. 4) Frilled Star: Fuse Tomoko (PA) š$iíiíšlâíšbEílN-ülčišíöžčhíbēäíõ IL Eâíšíââüßiílíbfšäčšâžčnfbäío mu fčlčßääßülžßšíc CCDEECDEC<EDŠU -Ec ßü'l*ä'(7)9čäbõäßē'=7čtfjb'č= čžõ7ä7 EVOIV/ Dklētfcšfc. 77"y"/ ad'7')lzUI'fU 7`J1ÝŠDEÜWŠŠ$JFÜ4vw$ía`ßäbk FEW? lētttšíâäíšõfšmfcäßšwšlâžētäí: 'CUšíDK ččžšílííx (AÕKAÖUŠÜŠVIV íäíščíšjíiíčfíäßäbtäfēt. šßßšíšââfüšõ *Iēfrübflšüíug ['7-. _{_¡ (wgayjäųgj n; ¡ ¡J§7í§š(p_8) Fur-lY-yädšääíffšžfíofcífâčlųtlētŠÜJIIŠEEUJF5~f-ICVÜOJI*T7J4_ Temaag Rabbn: Ono To¡noak¡ (P.8) ffäKíílõfYCtßšíc LztPbFíiEL§<OJŠH§IC$ŠäŠÜŠUŠJífFÜYŠŠULÜÝ lí-Ffâíšlųtbüâßõfíošíäííwkíültƒfßtßofcwtßâlšlíräüšßüü$ ßfEšččõē/ bšíšcm? ?lētšiübüßhšäbüväQzčõffššíščUDKXíčížbf JhüüaVíēODICUDTCDUD? `uES2Ü'fXTJWŠBHŠUO / T y ` 1A I 1 / `* C 15 ` v ä „ „ V? 1 x p - I 9' . ` 20 1'5-: &.= ;11'›. '11:1z--1~, › 11n1J2n14í:
 21. 21. FHI/ DJ 115 I JIWEŠZBŠKPEB) Dolphin; Kawahata Fumiaki (R26) 7J<íŠFč7EŠUDŠQ<ŠŠŠLCDJCÖHŠŠŠšiŠoÜõlčââlčbfcofâítüčß x x , , › sungēííšâõßmšmäėšäío4>Ü4F7Üt~mšš§t£í£â'č(3. _, „„ K; . i ų Fâššwēfíäuērlc. íšatšâäčžzâänüžfcßēfrâubwšlctí ' / ` čzčtbüiėšâƒčüâõbâébbtcõfíoffâíâßülciéßblēlējfâšoâ * , z 1212251 müra-sära ac: aaucâarzmžaäääuctgmpt asun. , l. r f__ ÜJ7$UJ (E 5 Mantís: Imai Kota (R36) " r' 17%; ēšßüžíšiížübšífâžâüíííēßälč. EPEŠIHU ččžšâbftßbšt 'QTDDk ? ED$R`CIJ{EJÝJ“PD'P'§<Z. (EJDWŠRKJZODDX, HTDHLXMUDŠ Rââššíčtísfščbttčü)Hííüßüüíšščwäçâäßčlíâ] l$„ šíšl: iâofžtbiēwƒrõbhäüfuo Tēšhčšššhčšbüžõnēíâ - J žßifcâßššč Cmƒõfâlžíēwbų Zíälčäíšíšííšēwš? 1 âlífžčžtlßēääíšüääšDä3`c f x / ,Q _ r» « / P 1% Š- s. , " i z «P V, fäx JA _ s" »1 A? ,í ` Ä . A . kw/ ƒ ` _ '7;` `ƒ 1.71%. yx k , ,r 1. '5 " , 1 .1 n' ' 1 „f 1'r«~. *.11~'›'<1r1:›c~; ų 113112011 u. 21
 22. 22. 35' 4E*¡¥“*¥*53?55E3 75?? 311`¥P!1Ý1"` '„ IKEHJVNVÜEJäbílâfščííšâšžzēšēēäšly/ ÝJDEVgÜJŠHODEŠIÄFŠŠŠ fžlmüēč/ *Ztbfcšßčõafcbk íFíEIEt1ÝŠOJYLEíŠ-EEEFPILIC Äâiƒ-íšížßf: 7í$7ēâižtbfžíbfcííííš7âöitžíuē1 ŠTC. BŠIEZ'J*JTJL›JI›-JI›BL< DDWIõZQ ríčížlâ"ÄíƒgäųjV7'XFÜŠIŠIŠŠŠŠEÜŠÜVNJÜBVâŠÜÜŠŠWŠŠ íävhfi ŠŠEŠDKÄÜXÖKÄ7Š1ŠŠÖÖ`15.QÜC@7ŠŠÄQŠ>Š7ŠHÄÝŠLTCbY ix Kawamura Miyuki Maekawa Jun Minamijima Kazuhide Ono Tomoaki V "Li" Kamo Hiroo 22 ^ -. `.~"-:1"1!119'1, ; 11311'
 23. 23. d u: III: „ „IJHrHuPI n I n c I n 1. . ol, .ßmAHÖQmFFÝWnŠuWuDnPF na. .. .iw . „ „ 4.1 , . . . . „1 . .. _ .1 , r x. ,. Ä. , kinnlh» . 0 1 , ää _ _ „, . z „. . _ . ž r . 1. Š , .. ,w „ s . Š 1 . .„ . . . . . s . m 1. , . w w „ „ 1u. ..1Ä„m. xw¡ü„w1 Yxmųä. . Sugímoto Masako, Yoshidâ Jun „ ; Model: Tsugawa Mio
 24. 24. rítžíiíâüü-älbízââbílí-I* (R38) Ä, 91111011 Thw lntcwCcxlšog1r Or1g;111'1íC11'c|1'~s Aawz=111hly šiííííüíšü-Öll/ Qäíífífíšžíbß» ž/ UHCFL 35 212-233. Ššâšíüíšííššßtü9-'č7ížíííüÜ-7lbščíííâ7ffšäfrn ' 1» Ýcíäâläížíßürísüüfffžä` Efíčfųzfčßfßčfßíílčâäčäb. ŠE]73(DÜ"'9JLID`E>S4ÄDVŠLŠDTCE / 1 *' r . /` 4 Lx. : ~. ~: . 4:15 ms AORUXE(žitícžkílšíėßälcfíâjíükēänüšrcä tíßâíxízäžžšLllibíšiJfff/ č.íšwíüírėßšíâüífâífēßwcâotuē 19 ` ] , _ Jíõrč, šlJíff/ LlßfčutâââzßüvvllßäíDcuíšffâxuf; _ E ka. . »VV/ bctƒcēüfšâBFätäüffšßFilcâšírhtwšítfčėíä/ Kííâšš . ' 1íbnturc„ 1 Ä . r NÜ e: Z 1 «w _ _ ~_ 4 -~ - , ~= .9 *ä ^` íçlx: ä' 'vi-i 1 „ j1 L x . : I _ . s ' _. ' _ ¡_ xx/ 'üä _ . j '11 ~ _ T - , Ä J 1- " r" “s ~ ”n : i ƒ Äçí; Az`. A_ “ ` . sƒ-i f ' är. : . Ažíaųíßu f? ` »VM 1 / ` a. í-1: *~ 1 v «x ' s 11111." - s › v ' ' „" 7 s k . _, ._ 1:92; x «J . _ mrm »ųraäaâzâmxēxämnvemrm/ „rg 1 . . ' « we . - V ¡ 'r ` , fē : La , ~ , .z "" AlJvkšžšit-YE A§E? ä(1š1?š7<$)~í? I ` . _ : í . . v Açnwrgmxžmx 41179122 1,21: Axagų-w um 111-112 24 <"1 1115111111.» 9,; 1132131111-51
 25. 25. 1 mmmmmíäamawaao From the Regular Meeting of Origami Tanteidan Tokyo Group 1 Iélâmíiēllâčlah 1Mkoēíjüšnßõälcēiítßiâüíižä žēbfco muna. 1 A'č7.ēb'51 Oäüššžbfcšâšēlßēo â ífâiiēh šíääwâjmdfčlílßtfčlíēo Hlíâčwõēßläē iištlAfcfčâ-Tcbn httpz/ /wwworigamígnjp/ ttt/ Miyamoto Kazuhide „ Kimura Yoshihisa 1 'r `“ ' "°"° “a” Mlneo Shotaro(Age13) Origami Origami ATC3H§â(20145-6H5E)0J To the Participants of the Workshop for Origami ATC mížânußíž IATCCIJ. 7-74ZFFI/ -74V77J-IqDßo 2.5X3.5'f`J9" (¥'1J64X89mm) Qíiißß (D7J-MCHŠ7EJCÕíCŠŠŠLFC EŠQÜÖCUÕÖÜDTCŠ, Origami ATCHŠYŠIEL -2.5X3.5›f`/9"(¥*J84><89mm)'č1$1i2`9`ē„ . JOASm-JI/ 'CQÜHICI [ŠMHHUntlAčüâÖäívčííbfcATßžßšmšä0750 ä? ÝEÖHWJŠŠE] Düjknēç, lâk ââEUVELFCETCÜ-FwščüPfíšiščââčbfcbx SŠÜIŠJUHHEfíDTCÜ-F -| ä]l3í-”*ƒ»{y0)7J-| <ž? §§5zí1žš„ EVEDTEKNTZDbtKÄÖo §HÜ¡$§Uč4â| CHLOT ö튊IC§ÜÜLTCTčžTCbo (Š -Effžßíšíēfcäß IŠÖISBmmLLI-FICUŠO Ifílâíí) http: //www. origamihouseJp/ informations/ ioascourse/ indexhtmI -í--vlnâlcƒgpo 'lülílân ßníiäwēšâčx Bßlíäß (IV/ Fila EJ) 1 Clíofcßrbíßfčíiíčíčiwââütâüífšâ» Il; äííškßtfübšš%w3tâēßí“ššžko , Origami Artist Trading Card omama _ „i 1 11.' -Origami ATCEIŠJU "`"""" Ä 7 ”Wmrnikn í-'ÜKVESHÜ 1:1 eee mmamgeâexp ' " " : ƒ ': ':<*': <-+â~j', taemtnšēaaarc - " * iēíšäâšífäžfâžâlƒc aonwnxõawsâm ' n», Aäßüšlâlfč ` „ mââß Eičšnua 3%(12ox235mm›J7â W ____ _„ ma 1 7Elobšžíäâčšlä ŠÜWWM* ml“ ^! Eäš3””" anrçoyß-xon-F (Ewmēâg) A: a>%14n12.5x3.54ya<(mszixaemm) hí8£1z1r11-11-n¡›'› 1.15 1121114 ir: 25
 26. 26. 'fILTl Dolohin 1111111321111 2013/8 Creation _ _ 2014/ 3 Drawing Fug? ” ata Kawahata Fumiaki 1 -301191- T? 1 -1v›11›1.'¡': '1'= '›>U> 111 1121* 1'11'~11<rt2í; ~0:1ö 11i11<1*t»7_~›: V» 26 1111111121111-11-1* Us", 1.1.'.1;-2111.1 114
 27. 27. Tßílížrâílõmíl: Ümiížbfâßíõ šâüuäíviââ' Ošlížßbüfiííõ ifrtšlâlíälâivwvy ms a 2014 s; 27
 28. 28. Ožää üfâífõ Xünßiüē wßäí 28 bílšuíämvƒƒ-äy ms 'é 2014 iti Eíßlß Õõiēí' Ü* âtöíbw waėmwõ 2&~m&Huxõu vín-ė-uėoatõ 31 Eíßlb zszrēluxötcéžöío CTŠI t? bbftõ JZÕKLT OžHí/ âšíßíl? *Hímflížolfõ ->| |<- %õmm: :št 35 H ¡ Ä ää ää çųxnmx ` y. ü! n Ožííäâšü? öfÜTllžotfõ L L
 29. 29. ' Š ' 2. " Jia' " ' *E 4 V: h . „ _. "e i › . „ r ç ; o 4 w '- V' ' „ . t 1 . < ' d , u 1 ų , .. . „ ` v . _ g“ y _ u. v '~ ; n, ` „ x V , w v ` , , ._. . , 1 v» a: ¡ ` „ J '„ › ' ' ; ›_ ' , u . ä, .m A . .ç . . ~ q I . __ . k A . . " ' n '. ' . 7 r. ~ . - „a . „„ __. _¡ w a? ` "a" kg; ' „ 'R ž v. :7 xegäu-ųvüwv-a. „í› r. : < - ' u“ " r ' V ' ' «"" 1 ' " 4 _ : E E Q E 'i
 30. 30. Uíüflížolíõ mfč Iâtõíílßlâlí öfüfüžolfč 50 l 51 | 52* 53442 ätƒ4s~4eolíēžäbsēL _ gizoft ßíßíž ”ž§'~"~'”`°>”`"7"5 šaíluēlâumfmâšß rítfßälíõ 53 54$ A-IB 4 - V mfßlėšlçtõt: íēaílzcöíõ 26~28'C"JU'7`: " : A wkėmßz: W”TUT"*'*>°*F'> " Izafgxõuöíõ 30 mmmuavyw ms H 2014 n:
 31. 31. 59 60 Hēlüíšíí* _ ' ~ _'_ wwrxasuxmcõ ŠÜŠ; ”Mmm sarm ÄŠÝWDŠ JŠTHWŠT on rca *č _ - 2 . WuÜNIÖIRIL 159553' IŠICÖMIUŠID Calžâabft. Ožüßfsí: lēllčäüčlõlšäõ Iâílõßüblnít 65 _, magu *bomb WCÕMBIŠJU 67 äėâäwfēlšvmõ *WW Iâlcõíiílbfíít Füšõfßlßfâíü vimaeam-«nw [45 ä 2014 it'- 31
 32. 32. 73110335?? WLEJJJÜI: tmmžfß* Lomoamē íšäíllčõobvhõâíšâšž fâllšíilillšßvšíüčlõícöíč nfvioztaâtrčâõ tēantcí-Ißžųxänē Iâuõßlbwwzívt Iâuxötcmõ Xäíšíšßíiâčõiöl: *Wƒítölcäč WLÕMŠHB Wfwlicmmü Tfwimâzíßou ~ru ~z› - - 7 . WOTUTWRIJK: &FD: U "`]*°*”'”"“' uauaíwuųmu *müüma Ofílžßíbítfírõ fâllöíiilblíllí : magan 79 li? ” râtõílllblâit 32 «temata-arvu 145 9 20|4 f?
 33. 33. mmumõnsca» : memm xom wvfßLf Ysfotƒfcüíüflß? *hmm »mänguna-a Fâüzríz. ųlfícwâíšâž? mgçųuçųau m: õmßmu 83 szorâtv/ xē ífefėwšíšâ) zmmnwerâzz: c - : wbâšfäžäofžbųxß; arugi QŠŠ„K? Š¡Š ŠŠÜÝÕ Iâuõímlblēlu Wíillwííâšžēlžüíâ' Wmtcßžmƒfõ lüífíüíä? . wwncämku uauamlmmu : mamm „ -. „. . räuõínlbläl: ”“°M"°”" 39 `“ 90 4339939) woíž* râuõíißlblâlt WERHHIVIJVV |45 ä 2014 *r- 33
 34. 34. :H suu; :hi-U : Ig íI'= I„'"›f! llŠ„íuJí? -'r lJiGZÜKčUíēšffííwíšicõü L„„ Wßa6IJš+t/ JCLtnü 357575 ” '3'›'C:7›Ý: ŠŠ{UÝJ¡ÄL'ŠŠC`ÝLJLÕEIH íwzmxvmoßwmmėmam j? íŠ7J"`ŠJÜ£LƒQ› : âvčííišífäâílßk 7¡`*¡'*3Šfr`čU)+f~7/Lt: 'õ”<"AíŠL §íturcwnx2mnväšnuu: a:» j_ . ':'4*"'Jul')taččč*gítēš›_tõl: tu-Kß e: fü0›¥'z>i= í/E kžUCL „EL/ t jg Mzs›í: -:: ;¡ lí'rč„d)¥itížlfrí'č : Hilli v . aüurJä/ „UJ š'lí~waė1âu›üii'äšsėkllí› . Mš¡'„'¡0>2ė1`šė/ Jlcížšâtdxídüíčšē 'li(¥í. ~'„'ii*/ :íyčf. 's`= -a'čhüü*T « ~ž'ü*/ "lxišâl'č„ fí'üíiívrl`ßi¥ííēf2ííii”? ; trAw: u:k„wmHwm: t›. n0n< ~ J+Ei'3'd`t: '¡'~3$íšHL*KHVILBJŠ Il U„>71?: š|“l:1y/ "»saylçžšüíltšk, j 2: "išuriäizičâ/ „žyßriuluí-czxig »z u u u. k» . , „ç r* . ' r.1A . 4. 34 ; v¡v: £1:. ¡›. 'ų: <;-. ›o~, ~„ u. : v; :mm Orisuzi("Fold-Creases")| ni r r. -: . c -: r' »t x r v r „a › A, n a - *Wßfšēäâčbf My New Life with Origami <ízg`ēbüä</ `)'číí” : čwíälííníl 1 HiUxsIJėk-'x 412;: M thiécfnēllíėzçíz Atž; `JJ1rJv'; ›; ; 1,: ›*I-›'C”Híl: 'TíUí'd' :1Lš“: ;~:3 r. ~Zt: +>”-71Lt: â3U¡ILí3šLf: žƒk43%fn^il~rlo, ›fšllíėžßätçiUäšžw' *ēí I: ¡'1')z: +%~äxb/ *íbiēxéštšLr: šffčd)š”l'âš'číi. LVK a* Ig 'U' ä. : 'tųųUdf/ Lfflxlíll/ íyíčv/ iífč L ~f; fi š š L f: "i INFO) m. : L: ųiéríí- 0 m a = a. /7 'Ü E „ fIlíÄlxllxí/ 'VÜÝÝŠ 5/3 „Ü Š: “Ü 'Š Š , Aff L<ÝÜÕO`JI 'TŠŠŠLZ “CLÝŠEŠLŠL *ŠÜ 7LJ`Š ÜÕWÝ EL ŠŠ'H'7Š›C_E7.Š›L>J"Š VC wii! : 7c0›; *`›c;1*„rí~rCLEL/ JG: »is Ö *L (C 'm' 'J HU: HH MTŠVÝS âžíÜsíää WŠ 'E IŠZEICEŠŠLÜ? LŠŠCŠLÝJVC`ŠŠŠLÝQ ». ... „.„„. ..«. ;`. 4ų. ..`. ¡„. ä#%¥ mmmwm2ru` %ärvtßHa: tLU&mwm" ")'C"$ í/ "LHFÜLMÝJ ÝŠ/ LEÄ Ä W hMm: Mvíäčõ: twWHN%í jžųdfėt 'EZFŠ/ *íxäíuíß EL L` : ;:›, ~', x:ų: :›3vs~^ '^„¡-›< Llųfm- csih 2 31 t' Zxiílílütyėw “` í; '7J: >'›I-„JOAS: I:-1L WL ”ÜJM ŠÝJIIHÝųÜÄ7IDJJ3ŠLÝ; Š . tUfßmi'5'q“U)J1›ž›Jšf'Iíf„HEE/ „E j: /uJ7'1>: :t; '). käJâZIlnkJ/ â' JELL ~Mf v LIHIJŠ, 5<7ŠPYC ÜIŠWŠÝŠVŠÜVJŠCÕ/ *Srííß/ Š' Ü f'. í_`šl; `çč'<f„í+ßlld)fšllížčx íIí6|[I}u›¥”§ -é 1;*: ¡«Ig1:›n'»v2=25um: ua aa»: I äƒčíš' ' m, 'r
 35. 35. H Mí-Híüí'iw! :í1í. '.. '¡0›. š.*«š2*ä/ &í ƒ õzctšžâLíriííilfT f'¡£: :'6'i'š. i£{'. f:7“í( „ti *HFä (V ^; ›:1>«y>a> . mrwnmg Hšíífslíwl: V: 3111' L wifi' LWŠIJÜ : ma Šé-í0>f! í~')f{iEf1-' urr'¡7J`*`? *Š"í'I51”ÝU'C-'a*í›')„ 211.44: m Ka) rää- miíívlfí-í ä? 1 uwßr; (Fiiß 1% atzâkw It: ä.'›š1¥*. "d*>: ›íim; ēšífiēm H0'>? ä”; *QF? f3:: I¥J1›')ítííüfiíä/ Ví) üdbžítb ~"›. «`;7;”›kf›-t`u£ kUJ/ šckfšt 7š71ē7b~`fC13` ŠŠZ{I¡5FÝLŠŠŠŠ'ÜI`ŠŠIÜ*'J t: mtü-I *”JF'E? â“ M fit HI t; rw ku; ) K: f'rä”'íJčlí›U)1*í'<íži›íílš {?7„~R%Z»: &:7ß`. íü *väära ~í'ö'hx%ė%ė, u›ēžíf'xē#ha U)HäėâöŠJJI^J7SäiTiI4H>PJIí'FŠNJWŠWWE Lcciēlíüfzßžušdí. l I M? šßvkfâvēci Ficäčüí: träųzçíJí-I) aEââš-'ėâvçrí tüki; (t 7CU>FEFHKÜL m' . _ „. o: FR Hâ HV; “C” ”J/ L~~. '_ är? ímßlíšââfífíliíäílâšfiífßiâšß The List of Models Usable for Origami Instructor flâ15í'JU>. í'hí¡? ¡`£›Z* 'í Hs): ~'c'r. '¡-%ž1*: ėf„" üísillcbíilâtƒi/ ží 32 «Niēlžífėfitdöiâėwc; . -ēlífívísâüü âlhíâšėw ( Uni M k' u J . m 'fLč t a” Jßlš IS; {? `J"2'. íâš`¥17;`~§›73 HJ' FH; ä' fwnzçm r; l I âxníští*; -"íėâ›íâfšfh iėíėi, i£{ai: ė'¡t: íJL“c T"«VJ%U)ÝŠÄÝYŠ hšíųrlâžškß? tft. xõctfsíwzėvä-ēsėa) get . :11h~›3mia$«: i.gie{at73*ž tkxõäčhawßg7w<»: s> 'čfí)"ž'ßšížf'lfxšfu7i'iíšít`ē`ēâlííäl; tiff) *Iírâííxžäušžšsųtinâíßščâtardírrfíēiícöfü "íäiíiíífíc/ *JuiüčllmLt/ tėffížížli ívßíiíwlurüiéiívzíõUHčLrƒsIL : <I›r££2014<3íI. *I| h<`( mėhwllšäžzo l 4 MänniI~2(›15í¡i3›131¡Ivsfüvßē '«3`Z›: ž;7.›“`tl14íš„f; '7 HiJllíí-Ší íčfifíllßllküíiZ| ¡(í1EJ¡| $~I¥›IkDŠL£ 'J~fí: t'1í/ *:1E 3fí11I'/ j_: LE„ Hin] 11 ßcíß Vii! | l¡âüíxI`JlE„ ilšIƒö í: fjfílškß . ltífâžrí-'í 'E LR üíjlllžüílíųln IšiJEwI l éGcnfFâí U>*›'-¥č/ ^'L! :'T›'í¥l<' lėfíâ-'ífíífz U: ~tt`L ~ 'CL (íHíäídxfläš? ?ÄSHWŠ; Ekíwičl (i IüŠL10)LíRL`"? Ý:ŠfífßíâííEÜ. N 'Ni UÜ HHEL? fIt-Míšzou vili/ š 557711' : JU í 'd' I l 4<fJí›%£E"3-'= 횣šríidwâhíétçcifšíißí ėLlEƒíi/ Šfllíífšz V; 73 E 4š'l`›'í~šíž7t {ri*ü íųžzfiHlf. *ttč}¡§›J: -3l§ífi-›'Câ`5')š'<3'„ [1] 77`>fr~"õ4> httpz/ /wwworigami. gr. jp/ IPríghts/ JOASGuideIínepdf [2] HÝUÄÝŠÄETÝUŠŠEŠŠŠÜÝFŠTŠŠE httpz/ /origamignjp/ Instructor/ I¡st20140401 . pdf EJIIŠEZE Níshikawa Seiji El7¥š¥ßííašžâ FíäEfč{L'uIrIx'-Iß; '> nr. s; zum n: 35
 36. 36. i C ntx: Ffíííífí Ošga ēlíícajLg " lmai Kota Created: 2Ö14Ibžl01 Pa per Size: 48cm x48cm Length: 17cm '7 UJf/ čtlllllx LÕÄCUVŠLÜÜJŠ' L-/2L'C'n3<'d“ : äwėtäicwõ fr: ( í ŠÜVŠZVJŠ: HÜŠŠBÄ -Ux/ :r-IJ/ í: Jimmy: ußnavn§r4r¡v› f; c~*>in'. 'tfč«. í*›fm“. 7„›7JWE, L1L3ELJ' / L L›'M„ iir#-H*1:+¡ü3§r:75'25:: r; „tvrç 'Ltšüz 'âší”c'íišl*witk~: t fßilƒíiââtçßpísfíäHėšaušdg : um íUeU1=L v. 4: 'zíísiííüfíluímâí l: žíč›*-J'i'{7)`ä}IJuUMWHLFZÝÝJL ft/ ítvx : íííííälxç í§`í0>$1E/ £f'Lg"›: Šjfßšiä tL r; štaíají~lz~gJtí Iäíüäšâšíüz: Lƒçlí: FM: hääwJäxffníwizç-: iw: suru »': ›„tv`›: :/: -'›3<'Li: hššiüzzísh 'C£~'›Lt'>~ų'›: rx (y Ni ¡`. Ifí? 'ßiIL/ '›l~'7`"č'<i` fužšil'l? rv>*3"čžíí fƒ-VCL vfsšWiixäwyčš*'= E-›'C¡är ÝJ-`Š7ŠŠ¡›ŠKŠL„ÝLŠC7J. 17›3E'>£17`. ::t7ß` «tuwmrlcwššzųžtžhjím: /Jč «: :,"x]; `§-|1;*JWikičxkčšf~i`ltfßflär>ßé ESCUHÝÝÜÜM. TUVŠ-'Jí/ Hißčx; E. V): vaf'ü›í~'âötça›x* '7í42~J>íš*Jf'¡? .': £'! {%~~L7Z'. üížâcfc: všííâ' hääjüwuíiírlų' g, . ' I7£¡~J: í Ni L lçflrlllíllƒjíž: ) L í ÜLJJ¡II. 'LÜŠ h'›§,1:£„; .rsLvc%„ '. df; tI1;. :5ru'C är? ? U : suu mw. ~< I/ wp mi L f; ' z ~3E di r; m? AIM l: «žürii ('*); *nš›7„›v`>'C : script f 133;] üü! : ltč! IHŠLJZI. tflíL WÖ{ 6,: :x -"*. J¡1"w'; g , l :3 . , : nl l í: f'íífuäfí~šüií~íí: 11211 íi“5'_„_~ : :=: >"'¡Ig; ,°; .` " 48?? '~rz: rg%I”›2/: ~"V~ `/ c ; L 'Lab U E : a>1"<l: ;<â-. L'xu›2c/ »=f› 14.7: awßçí: ~'› E a-a„›~c; r¡r› í;7^`¡/ Ý5f~ƒt'r¡3|Jí'. íI. : 1.1: ¡ 'ŠÜŠIUWŠÜÜŠCLŠCŠŠÄQÝJ: 'ÜÜÜŠ ä; r; « *i < : Ifi < 'L' k' V 'C£¡'„í*(ä7§›u">1`. šfígäíž HJ-*z/ xfí; 'ç )›L. f'}w>; ų:)n_čƒ: lƒjílíjj EJJL ší'<í` Vlšfšš] '¥1/Z"3'f: ~í; iž . 'iä : HM f: {£IJ`U`JIä¡íFU£ ÄNU íí/ žHííx 550) LtiíTíi TT. H: l:5f. ':í¥. ~!L'Cč: ` „s%iI1*5“i”/ 'L. ;Z' s: l3Ý}ž(;4`? í"›`CL VZ 721 Väli: ) 7» Ýrƒfrí) 393131 VršLJiíL *ii / žfífifíílčíllilščl Lffi, ¡: ^Š(_JVE'I: 'ÜÄQÝJÖVTL *UVCŠTE . LTLLLK/ *ííčl * HL? ¡'; Jl`›'<] / rí LUMJFYJ* tHWŠ/ JÄHHL (í lųü*/ ríniíííímčētüšíf I
 37. 37. gx-u-vanba-a: 5- IXÄJ 7 File-SS ž$HíIEäē Tsudu Yushio Ičõuto ėmmeuxmmeamwmäm ä&%wē: tuüDšLt„@# : mm%@«-ym4yae; -ß ŠCTŠEŠŠÜHWirÜēOJT-Th*. Šlul umm7n74~»%m0mmnw š%âäEEhO<ššš<: ttÜ 'Jšbfčn I: Emb5U Eßtmmwwufēmwrwí íc~mųmžüw: ē#5mwí wē¥wmäWä/ WäwbBU? 3„ä5~mmw%tLímvfžh “H%šwb5U? íc “H%ämb5U%nM@m% %tLíwb5Uų2Wm; EWwíw : bio ėtícíwíšíhč*Fßtēlßxížfßtç owíußwvümmätkßääų (k%NDtwõ$&mmLtmf` EÄIWOJâõšÜLiE/ *C/ „Tēsf <rsa n. Mm%â; m@b5Uuųwuä %wm%äēwü&âw%ußDš í„Mw$%%äwtbumW%w wčwõäíšâiíütcífššffa*. Bam T%%%äžLTwfmâõ%mm mwamememamšmėmwm Nâucvčwšöy íšíüâcík résíkaíi . '30)5I"›fh"1:1/n7§`7(¥šfülü1?7j` A MU (Äšâßovēlßií) A [ru/ wa] (täßsaēiēít) ~`/ "y98'›ž)*<>. lííšäämvfžü? ? F7T~`7}l/ U)ÝJJ'_P„ âēukhwēwírfš 5OT:4'73`:4"`E'J VIŠLIŠÜ)C7)Š<ÝŠŠÖ 'CVxâ/ JETU "Jää (ßätzíšis')h`ä+` 2003457. 8, 9H E) 7386131. v/ EituÜülfäâlgtloüííiíüčííl lüíč/ žfäävíftƒ'čk^õäi“č„ 'Jxäíšßi tßbübsfwmmümäätä ÜŠÝQIV/ /ŠŠÝŠUTIHŠÜD W/ F-ėa 7' - xyliVäš-'čßíčšâíbfcv/ Eâli ttēžßäčiíâsíiƒčkíräw/ žfšöfäší 'Cx č'C£'| `â&f<tbv›f: zI›'číí'J{'F LT ašLfchümėilznvžj`v`yssäų fš ftíl= a°I?7j`°/ "y¡35%). ėotiâíâfč/ ē: ~rx/7žf: *i“)a~y: x7`v/ t"žcí). kõēc Pâffíčâųöfēkfch *EŠŠÄOTL š`<ƒç Išēščžiâíiašė häš30üíL~šE<DräJc: âšäšméií LL§Fr'J¥žž£#J`%$ä#L : aut ßmüutofmmäâtmēíw ißféL wiäčßžíšllwíēcäžßšvçm Tvnšiƒfaâ FLCiEVSBfmLVÖZJR D ítfížißíaí < Fll šėnüt; f'I= ' Rxddsíérf ž 'Jo frbhwätbâšbfcßicifrhtw BL<„ 'Píšbfk LLHč; t'| í?üfJ; <a*Iíhč› : g 7g`4'<_/ 0)Iâ1fä'č„ ycamaėo) Tih. li? šēfštfílíiíšíäwißšíntščío 'näit AfEKJ(2k§%115=`š-¥S¡! ) OišEHEšE (Dfž-Jíbēb) =1954 Ešíšíížha lílízlâšâäííõííšâäí Eííša Hwílēžlíífâbfkßēoš §l: L›§| J1'F? H'J¥üž'D<š„í (käi EEK 1985E) íüwäštíßšâäšß (1bßaž§š 201 35) 0 íL0›M-I. '¡R.0›rr1í'c3m Fcfr: ;(£1£â$: $s wßânßíí- FrUä-J (š<“EF„ė-1JF5¡)h1¥›n 8%)Jž+'z£-1J(ž¥lII. 1985<1UW5I" `/ Zí`LV`/ J(›'é`ELŠÄíI6')ÝJ`J$IOS'FŠL P? *fhí-aü; (imik 19854HL Üš~< õ5JH%üumWMM$16š>`VFäJ ($ž*ē{£iL-'H$r'r')l: š<l£! ė10ä). (ää fäl*›°]?7J"°/ "`/115%)J~7/EEJ728 ÝJŠÜÝŠŠM5¡I¡IIYC"<ŠÜ~. Ýžjų/ M/ŠT-Ýgâü â2~1r; rmz(usr#1¡~z1u (80 him HrEZJ U2wDäēuųF4>: JQU2 íâä¥äšílüdfrí`fí`¥í) txäcgtõšvēšf: KEÖEIHJX ä; -›<E'5><>: L'<íž`ē ä£Lfwít„ Iâlíwâioítßkßtíčšõčž #fí')$šh`nxu~ttt, ¥;lõa)tâ` few í=4ėi5n«. *¡rä1žr: or: Ifkonííbäífeär) tlnõPšílcšfščífctiaVčžfztžx ÝHUHVEEŠLI'CBŠ„L7›L*Äčßiâžčv KVŠK F1'I}<I›f'I= 'uTMY;7°I/ -EVI~L'C gâėcäēhfçē: ž ääícäų íAiJ`1*Fr')¥lí7rí£šU'Cflâíš-0f: - š 0)äÄLiI-LlLJf-£â/ LT. ÜO LULIŠ/ L čítlöfšofcüNií-íčšíš zrsbbíäi; 73* GIJFIJä11r; :Z›'ē_ FšíÜK'FÄ_/ LŠÄŠ"5*F 'CLtfJR %äuxšíš'šfšš„š âõüžßíä' Jė : ífrmräfäile~ti¥frriiių` Fífríícíšiâšíâhív iâvy vžiâuffoézislltäēuctç» 'cwí-ė: Wiíâíít: xüx~¥`yfršlfiääze1 _fclílßííš*1`í'íš0õä štczâa är? käigu: 'CžHDfŠÜf: Z'7:-? `/ZU FT: 70›h}í'íi%z: ravim ä: Wu mw ŠEIPETIAžVFLTŠIŠVKIš Lfco Ičntrõ L íí'Jf'FfFr')íf1E>žO<š.1 (kH Jul: ) tL~õ4i7žtLiLTbw33O4tífJ`%¥*6í Lfczßfų tr/ „tirkžâ/ *cfßcfzím HOJÝÜÖHŠZŠVEäFŠfUHKŠ-: Tlß šíí, ;r¡a§a5¡c¡¡«na›z/ -;› ma = ,'~ 2014 ir 37
 38. 38. 3cšžíifššíü-änxšžžiííâlzrlf~l~ Report: The lniaėr-College Origalhi C¡¡r“^3 ŠEŠÄEDEA Horiguchi Pkmto 3H22 - 23EL íššítėíēížíäšfltyél-'č7C$¥E$£E*7~7/lxš`č%âb*f3šíb*h f: õäßamäßíüčžßl ššâüJYčäâäššâšvšEífčflHšíšžšti ät flėznhh/ Wšēíä - âžRßžSE ' Jšältäâtíäílübíšf: *žwßšßížšíēšâšíš ŠYŠE ížíiOrisl W W W žéx M H' W: ^| ¡íEv'›”*í'~TJ`7ytftäišéžíčb íšhal? “JU “f” Ü IL 2Ü` 1334 Äää ' › „t V1š›J': -¥Iíí'=1': $'<'-'¡š - '›"~. uo›fü` ZZH t; .': ¡`¡. §~”ä'x'i írvfllííž äia- „čščö . í:c;2¡i. '¡r: &iu*Jäär; HH ovimíukçíž n"'„"')í'lší, ~""5ííílí'lí í= ē2;v›f£*# 552234 1% m: *anu äctbízßx; ¡}u›ikltvcx mt kwhė Ldčcžß 1.21' 'ää ni' 4: l: U; «x : Jimâuwr-7;Lz: „k¡: ›.§âšf=3& âēäiržt Hs Wš. ė'1-'. '1'; ų '?3í'č. ';/ ž;'. ~ 'Jiíâtt 145217: 'š 3: : H fr na' "1 : n 7" *ėnp/ V/ >:1>“C| .T. |_'I: lI-T›, f: J'-';5'}. í? 'C l' . tw gu 1 'Karm ›, ':: 'Hšâci Älíâfíâit- 'nb Nß “I »Z uk L„ 71°= Ha`íT<3čF¡'~J«Š£ 'ämm' [ENE M › Wíâiídhöéf/ tk ė. ¡`. T¡-_I'IJ: ;I; %+. I<: 'io0<3¡. í; 'isiäzwiß ka; '7í5žčt`»*f; í'oft"š'f'<LLš-”i'ífE`J`Ýi? '› V) m ~"; *"! Ių£u« ›il¡. *ä'ų'«›'r; l4s. x.' ų. _- „ , - çŠ ` “EQ "J ähuü-wl/ dčäçku “PH-JFELWŠTuW' ›«: f„'<~'›#. '<£'¡*c»*'~ “Hfí” k mi: L «i 3:12 x ur ų: .1I: ILh. fm s: ü 7 7 : Q . Ýší g ) „ , , ¡ r: .rT . ~ " ~ v» T , „ ß `* . „ íšlßâíü7~mcšâtâlíēâšnüâíš 38 fu ~í. !;“~'»“u: :|wr; , , n: : ru x 's Earl*. öíäcßí. f:›f'; #.~= „f^r= . 70*L„ fâllltb")f7í")íííí"čft~ ` Ýrj : TERE č; t'; .5žčf3`›11/': V›í'i'„ ~'; .'; i: ~š<3' ä íitücíƒWJíífšü-'iiboRUxEfėä iēl zkšfšš) ííllfíäf'iä. š.«šíx. :.s'r~íLL x ieėš*utas1*kí~: íi : çlė-i ff; Kiiu Hėâwíc ktwžífuíí; í'í; 'lí›”jēč„v>'čLf; fm); ";›'7ut›: .E-J»*Jm Fa"; "=. §s: :t„*¡›~'›„ MU: Gri: m» ; `«T; J:UI'~5'; ?+^E' L : f Luba : ta v. ~šâß<iz . íttç-íäLr; (šâlžkžâßmíēl äēiâmftš Eiēš/ U 33". vv - 7 : L Ja : ;~v. o.1„mini EÜT* *l IL ]~`7**' 70) if; KHL wnrx. : 7'{: "4"éí; fė{L ųčki' MM w , lr"íšâu)ílčfƒšx âaēz' . WH ; '.v~`*! «.'~5=3 L*ri`i»~'›1*^ä1 (šäēaíícžvíväríš *ƒ-7¡l/ W.O. L.F.1”c`â äžššâkh ä? ? kíiíiiííllílím 'CIHI 'č-"ç L MF l; 'älwluw (K) I~'Cftü`»*! 'f«› Fk 19242112;: .}: h~'c~čē k” tr ÝŠUJ 33 L f; f': š`lí'7v¡ií›'„~`* 'ii J lk: Míf/ uäw HHLU ~ : « ä: U JT; »- 'Š ų . ` '› u x ~4 -. _ „ L ' I [Ä VM. .. l ` 1 f* " ` 1 * E/ í-*AžäšßžēēžâfēâēHíšēfââėâší 4:54' ç , . a' ` 'o' x: V -f ` q 'Vt ` šíče j v EEK *FíšížčžíiUí L/ f: $mU¥fŠÜ-7)b ÜHÝŠJ ÝŠŠŠ 7J<ŠÝ 3333 . ŠžäÝPŠHJŠŠ/ ŠHHÜLÝE f'I5¡'1l'H51|Š{¡¥'+íCC Wii. ” 711353 L V. `fllšllllll. l! ÜÜHÜŠI 'í-“JA . M `-'~í~'; í'ž"ífi* f<'. *i: '1í'lí2'›'1č?1 E' . iw 9%: *R čöérhií; š' v". r: »íjí nii* '5<¡7;>'. V"C š' * L f: <L§§k$¥E%£žÜ-7)bOristKš EPWSBŠ) 11313374' 'EV' Üí/ íÜfn *J 1L<*<›! (.›rfuI ííifíUšLí7tiLfiL/ tílfâyē-(Tčlíhßx I: í¡r¡'§I'¡L'CL*Z›f;8›/ ›. íŠ'Jf'F= "``J? '>ÄH¥š/ Ý; : *¡í'~'›$:1V: '1'›L`, ~t LTL ~õfüuwƒ~äzb Eíäžâtíííuštfiēíítüíčhífßäíßx *¥í*JŠ5š“Zl: t;")3íLf; (šäíšžíäíüžéä *ƒ-ällxcolorfulífâ ífäfíėâšâ) }| ƒ`¡`í~1¥; +f-*/ :L | ~r1~ '7 uėççL-c 7”'›")'(v*'. “'f>IZ';7"J{ILfLYC. Fldíč: " “ ' " -Ý/ ¡L; *Ö*Š'}Š_V¡1ffč›/ ) ujíLf: Piim/ r*- é . Ýä"›rl'í'jíc~')žlí'l (ii X? EU? ~E*7*-'7¡lzLšbõ~íJšä / J Kšíštíb iva: 2 1íiäíía1ž; J;cä73š-*~7 Pßlíšífšíbívšē* - { u- ' 1 1 „ Š u â ƒ "ww-ä ' Š . I ' / ¡` Y I
 39. 39. Rabbit Ear Olfšäüâšââ( 1 EE HH? U ) L: ÄŠÜZ' )U` ). ›¡"ŠŠ'I. ¡Š7'U; if YCŠ“ I'1>íi'? l*IILJ¡'{U'í" ”W ' 'Qíüžßx TL -HV/ }~ L w uk ”Vika- ` uēlvéyíjí. 'Cíi , Iiriųtí ? T¡"')"›'¡': ~Š*'*"'`J¥Ü 'uttu Vii? JJ; äT`j-"t"ß”-Jn”xi Eia šííxí: 'ížírjß r1:2:~r% *xu*›LL. |H ižníiííiíífíU*>7'~l~v›'isFE7;: ííüíívk YÖRHJí*-í'ž§›„âšfšü«'ír íüt L 'C L »í v? Olâbíčšílē ”i híéuw 0 (rw r~ 543?” 5.1.' tüíír *IA-NL „sarm s; L* › 1' w L ` 7', <2()= 25?„111r*; ::: ¡(›« l2*„›¥“(”-j{ ;0~r= ::. ..'u*; .:z1rr Išízíäíülíšííwížifíâzcėmf : Tüli f 'm 1' E: : , h m *'11 -J ›¥“<'-'; ä K h L . ų „ 2FWi'2s`: *§i; $': '›! ' ä}'›}cí~~? '; z n' : h : E 5”<>'; =>“L-~2.. .'›5'; Gym Iífsrl fi 125? Q fi. U 121 ' E ~3]¡. ž:~'«J: ;rs rizn 11%“ r; 'w ki- »MI Liųíü 'FJ'w*Jí: ~0'~> w 354 z ` Hib 4%“ *FŠífŠfßYJŠÜÜUŠÜ-f : UUÜVYŠŠJŠŠIL Hi: l tl? ! I'C>Jü: `:/ &'J£11` f°¡J>1.'t2'/ 'i 13: : mw «`"¡' L t! !! L3$¡"›K: ~5< 100 U; L mlIm. í;, *:»7:›k; '„~<17ií: ;1(›: ›;ė}: _ 3034* ä»: uuézmmL; ;:I»: ;:›~. :LK¡IL3L:7s%'čtIJv›8H8I írírzçzßzl I 0>-`/ '~. ~v'/ ›L<? L'C` WÄ¡JLJ`(ŠH"/ Š~ŠÄ`HU) mamm' : o~JšFH}e. It_sH:171J'L* lk 'LHV/ IL' *7 WL” Vz`i? ív7`›`xi›'I'-Iç›'; *) ž .3 : _~. «›; Vçífzüiš. :12-9; ä* (VI: J: mw „ší 3' , al l xų OWD âäâíišš äičíxƒ »Aku/ xy 2 21) „x r; : i~'Jėíí-'›í4'-IE¥'<>§š'c-ų“ : „~›¥'<'<1~í: i„'*: ›:›'. wI Hw^›%-%: ,1 v fvƒrj ULLM «MJ m. pt wi` Hf, i`f'V5„? ';'<LCAQ k~'›<“: „ : u «y 31 > `C`¥ÝJŠL`C . VK 1í-'i'¡1,; ė'. ~~ "JJ LL xwhxnlh ü? ?? U. f'Ių“„'„ KUė/ rcbé I Ü£'7*ž>;1a"ŠfšíTIU> ųigružw 'CK 'PS ƒƒfiC/ KŠ] a” IF: », ~U¡1u'›: ":§¡^: ~'~`x_ LL: gič: ozrsâuašaâ: L íaiiw] 1 (')()YI= ¥'7›„, I~U1J 31 ¡'Kâ›*`›§! ,š í* **. <"`; Lč'J›šš! ēí. xâlí* › ' „x ŠQ Oíiâäíšųšâäâât Pâšâlâlltää „ 3: ›3` š'1„[1'i" ' „ ŠŠHUCLŠHÖ? .„ "ZVLW L h 1 Ü i inf; ilíiíUí; i`['~! `;U ()(]()›'J2". r*A&`_/ ~'J2Šf, 'Iíßjixƒfy' V Š š Ü Š_` mšäya `AL"Ä`LAIII`K1IŠÄŠ`Z âszrc". . š u: ni* 'zv-avux* H: :A äaolēlíümâšíâa : MV/ Day ällllilibíēēäšíä eoumeaussųmaeauxuvana) â$= §ž¥x¥1 ēascaēâsßxzâz) âfšwšší-íšââēíēšla TU-JÜVFDNI t-EE (49U7)I:7›E1E! onL:20@â3iéEž„čžší@? Eâ&H¥1äEJ: syxxyvak“š $£â3>^`»a>0)âÜ£:6OSME„ šõlēäíuíríšdmž- *šäž-šíäßíšâššbfâšíndnē Fmí/ xwânužâšíē 9%Aäbüšėwmtç*šíštnolēlšēfäkâczsxėh Luxxwßíšßüčaâcâtíxvwíõrs. , | ¡_I¡ „ ~. , „ J` ›1:`_ " 4.- 1. k. 'L OHTDHTÖf UNIėíf„~í; tg^'š= „säLtmí mi* 71, _ ` líílfäēv' “r '^ '; '›1,f; _. 714” 57' 'L NYÄIJÜV ų. 11 ç 4; ü* '4 IMÄC. *uVPvJ-'Jlí Mu M 'L~f*. t:'_«ärlv. L / L `~` 3 °I1J`LŠU` ›f't›Ü1f; /'L' 'I jCÄ=5,OOOlIJ ŠE=4DOOPŠ*d. tßäš„žçšf**lâfâki žâ¥šuēl / J? $LJT2âíTitŠ1f§E]J= xxaooomääbasoomxxâszâ) MM' nata , V-ųugų. › t; 'JH'I, ”['. '.Š : mw IMGNUH HK. '(1 M . .Ü„ŠI`J^' L› «Tw-ILNL L v›'r. ”t*ší: â*fē HVÜ. ~1<`3^ ârííyírí ~ 11* Il ”v l 'z l k 'vru xfäní/ xiügliíügxí* Oíßüímbičažíž *' WinMUJLHHIEILKUX“lUl'1ė"¡' , m HL' Ex L _'1*L{*L*J: f_: í:`/ v' v 'wcca í *lmiē / z- . -. . ›': *l'›1“6 . ųzs-'J i/ :ç . ~ E$#Hík££$“â`$íš! š=?1 13-0001 írââßííälíaųn-aa-sews TEL&FAX/ O3-5684-608O IM: H! aííiu ¡Sg2;'<»L/ ~›Lí? ;fk} m; n , mi. -- v: ' x», x-„- L“í'_. '_'l xI/ QIHL k. '¡_; _`. ` JM u~_¡_«`. `:"›'1`¡. ','. ' 'J , „ 113 „I : m L It fšf)
 40. 40. . W V ___ ` ųiliDEäšJš= '.m*"z~ : š . `J`/ ”"/ *)3>lífH>5YC7ŠŠl1č1l7§ lliiilzlll. »w›1'ži: `11'1íi'iliä-11419" 111.11? iiliulzil/ žiâstliíüüíât ~ rßšíštē 1.'i1.; .r›U.3;J: -i'„ 'VV-V U. 1119511 141111 l<„1;1!i'«12'i12:; <1 l ^i<1li 'ƒß I : lífitwl/ ÝQQZÖŠ EYH) ESE/ y; Š-„Ä t”H[["Š; “E›l“¡)äri-FI”il: V"L. Mēš llilil: /1l; l¥. llž: f;Q iiiziiliišâll * :1>«`>v; ,›i>l1i111“<í*1.- 43111112:- ~ Iõäíiäwšfeí* âLlitbLAutWi/ y äwiiscâäfm äiēščšovâlttâliizßäi) gli Tl/ *z ; "f'l? i"i. 'ii . Mai (Hi. 'i'll i" iiwvíillti éíw l'g`li"rlj/ ß'ųiič"lifí` lrų 'ei 1iil£ll'l. ;il'~¡'¡3:l; l':111~: ]'-. " " 974111.: 11 t 3:11 1 tâiitížfrâ-ųcƒ/ Vrbßkšfíi 9"7>1:1-1<` I l`l1i'tlti"45ll'll~il llP vi 171; N y ; zi> tfiíiiž/ w 9 lí¡)›i1`iVlŠŠ'C`3' -Ül7i: `~`›$^s`¡i§čf)t7Jl) r 2014 íš 6 FHEE! i í 'âllflíäüÜíičjyízß 'Niit 811111 l'v'i“': >,'„ 1(). ~S1'i`lll'l1i'*~'› iili; -P 'a le l: ' . ílííL líißjifßíb. : tu): *<$l11lä'i3i" VC: ifvi' JOAS r: esile-Vaira: risitl 1221?! Niit l„_', ›ijlfr`šli`liJi“ltvHill 1'ii1ir; ii*; .<= -i-: liin-c 111: »íßėiiė ”: lí'i"~'J**lV: "'5"“-i` *c L, 4 › r. JOAS t? :Fíšlšlaäi 1321 1:21 i. s v 1 ítsilzbtßilâofr? : i-vmiamsâ) . -1--- l i „ti 11. . il . . ›r-~*/ :.; L / *:íNl: l`l. IlV`Hiužlí; {)s "Clit 1111111 ėíziii 1'i. ¡'11=1?3 l' - m: «L a 111 '11 5 ti-í? i'm) t-l › r. 1». - $3AFlâšf£Ä¥7ííi $7"7>D-t~"i? i'r¥&3¥lšEâHPO [IF/ N »ažēššiN-'žJätilííäče a' 'ßõšíílâwwilí2o14í7ääíü i 45051111; in Tokyo" ii: (š lill 111 iiâiilu* › 115* - «'31 - 3? i“ 1` 11.1 17.3% í: .ii-L v > ä: '11' fi ii* lill l^í 'il í, " Ü l 5()7i'1l51'_i>í7.› l, ” 11' *Š Š? `”í`? i<? ; 1 51 . zj-'Hii' ' “V” 1čfi;11i1›i“~11"; *t viišiēi; ifiiigilllli. 'l^čäU; 'ii-1Ul; '{ll'}lll. lll›'íš : oi 6 H 9 1 1'c1'. -i-i11~'›t11=31 123111' 121111 / E-*ß täitu › liitis' 'ilmad <Elli§âšä0>mš> 1. XÜÜJ-Ib âmlaiiziiiēslliiii1<11i~› 1311 0104111111 enn) 2014 11-12 11 l 11.: ~'›: :i<tw„; 'iti n' l* origaiiii. giz_j11/611511101" iliiaow-/ w ä w 21.11 : Miil/ te liililflUCl. 13:23' ŠDHŠEQOLl 4111311 1011101: +1? 251100 1'1 "; "t'lr 151100 111 40 iii „ž~. l1`1.1l'. "¡, . l 1". i. : Lflll l il šmäälzillrl 11-11; il si 11321?- 412 20000111 "l-“lė 111000111 lßš) 11311111:llžlâvísl*žl~líi. ißtl*. 1? lriílll? ” 'i ir* g' . ni 11“. .ílíilíä -7-*1 “o, "i 'i iiíõiíilfkíitä; " 'Ll7}'(liil5(f1' : ží 'A éi~ 1: : i : i > ä' : it ii 1 ' 1111192* i li) l; 'Ifßíl li? 131 113321' 8%? llllliílll "Zf~l1lJJ: Lt"/ .i. ilmu/ lävii . iL 811 ll lllill “HRK ililƒlíiiiiiíílí ' ' ^ * "Cšrogory" [ípps JE *illiíiiiíšíí 811 12 ll(ll›l"' *Hi Wfiíiiiíílí ^^^ "lilli H' i“. 'i KK 'Ýlližlíiíííí Šitíiží? ^^^^^ ”ųíJ; !F___l; h›}-A]L 8 ll 13 l 111191 - Fílƒž . iili 1111' WlŠTIŠ 2. BŠHŠŠŠFÄ 11:11; k' 1iigiixi= s 1 11 20th Origami Tanteidan Convention Call for Diagrams and Models We will be holding the 20th Origami Tanteidan Convention from August 15th to 17th, 2014. We are currently accepting diagrams for the annual convention book. You will receive a complimentary copy if your diagrams are included. Templates are available on the JOAS website. The deadline for submission is June 30th. Durlng the convention. we will also hold the Sin JOAS Origami Model Competitio" with three Categories. two JOAS awards themed on "evolution" and "sheep", and the Origami House award with no theme set. For more details, please visit the JOAS website. http: //www.0rigami. gr. jp/ Convention/20th/ index-e. html „šlíüíi iijiäü '*}il< i . ížiülllk Li"c: :“›i*:2ė1;il£l Tall, i“': l'l". “:i”-: li! ! '1`: :".1*1 rhíllíâ T" ii: L ti' 3. ? E¥lš#§lâlíl: >/"7~`/ a7'š| ž tížíâhuíētwlâü 21111 '18 11 15 17121 s 1711 11» 13151'- l<'; *='c-1l'ill1lâš1ižbäē 30 iililiiēlt 12111111:) «xy y : w 4 vll lillčl 122. Üli 3 › «xy › : l › *'„: <1ii11f'ii„~*l“- ; Š): "J: |/HE; `IJ"{L? IT)¡J 111' ¡llí')_›”/ Š'Jll / £l«íiii~lií'11f'. ~?§›"1`l: .tJ*i'~A/ ›l; GOSME 'U>J? Š^'Jlli. 'í'5íí1`„v'í"! l „YQH ƒ - - . ^_ TV' »v i~ - = .. „'t - t/ i v. _ š V k, , _/ › " › Jo". . _, ¡ :3. __ z -- r ' ua Y ß/ íšífçt Uõžíšíítžēfƒxäâ-*iž
 41. 41. O-Htbßlrõėtänēäß Oäälēlšíübß *šššíüíiíibßfbüí : IwV/ 'Javäw &$TumßmuGwtwßh. %@š¥#š<ämähTUššEE&Ü9H~ : Wfm5Mt: töWwMUmJ 2005) „ âTfD7'Jlfâl-Ll-Ešírhíwētš-: Tbiâšflaíükų 557190 ”V 5* íšžiéßžx šíšßšwâßumwtēēšžēszmíeēuē: tzßfâēílēlä (íšfšä) »am Lēsēüíccaēíäžíšâmíâēí-râēuēėna. WH; (›R1(; .-M¡z2Uwwäēi < k ä? 'oma*Imâiėabazxuuçt:23 l'_*< «šcz3ä11'hw3£%0>fųíitžéžjyš? üxktt~õbx thríiftrßaiçtumL 'C ėâfw“čf*ēėr'däėiy~`lš'džräLTL v; RIU; '7fIítx/ w>u›+r<2:“+)-r; %ö#U^2Eų-§TAftmk& {'I51'I¡'1¡1'Š73"'ŠH7)`7Š 171' . 'iž“$rí«'2'~: ¡1í£c:1iöçíwitth ~f'1=; '„';0› - '3f1`"J5ä*'1f¡č/ ›>'í'(í4<U>f'SH“u'¡fJ*LAIÝ› Ä U: ) ÜÜÜ/ Šif'|5t'17'x¡J-Š'CŠ)Ö O*{'3»$£264Ií7H12í1( l: ) ~ “WAZZG His! 1281? (l I› O A ma' *H ~ <F17'ž- )<"š"1'l{I. ()()0I'J IJ~- I II- mžwasoovl -X-MM ííwíšl ííi'llí"`ž"f'ßíí. "š`¥í 15704 „IKNI-ílfâiíš í/ wzßílldl Otšēlfííšltßēlšäi 10:00 ~ 1 7Z()()( J`ÝI`IÄŠU, )"ŠZ'Y~J'Ü`Š 1 6: 0š¥i| líiäüäâžääliiš šíršfäžšėníų ššâüítââaššâb 'Štötítäßäfmâšííšžžíšíštlšofsc SH -4š0õiššläl7ššžšâšífčläöâēbf Šßšífčg 7Ä37l”I<í*'2*53í2žčiLš'130!LJOASIh- zbctífƒnf; Q*J: I#'¡J:14â'„ 'AIJts-JJLI olríií Fž'i{^5'$íží¡i; ~'r^`›0J 42.70 r". e: nt fíâl Uč )éli+í: HIi; í Hlßiųtēé 7 ííiífíít; 23: 373: LJ. «VÝCOMEJi : WSIWI li žėžšé' w) $1E*iž9ė„ til šírfck ~1'F¡'I`›`n'¡f t 220 ›. :': ,-' HKN FŠÝJEJZF). I= iJIJ22-23r Iz: ír4›21,*; ' L ".1-'r§í'í-š:1E+f- 'HL 'äēâtít w HZ 3777717» › t < *¡<"}'”I+J'- *nL/ zēâiížž : ç-w. va: .íí"ib: h~}~75:*: <!1ííu›: č5 Vcwíä uííšlnlíltčcíâ'4í| ~rlíš¡Jf'¡íI; !I`U›3447173 '>¡n1:: ;r› -x-iu›us¡~r1›r¡a7;«tramm au Fli/ í' 71 âsFfšu›fíí'í›tHL7 H: I: :fa }: "›&: %$iit U. ~-`›3v›u› rßäšzç4rlf. 7`w~7mwxw<-: ;3¡; r1/2;¡;1JU{&2›; L- ! ~I~'1-IF.272>; ›'»`: .:Law) l: ' ; u›:7y«`y>: ¡`/ v. 'šl 'IÜíÜL/ žzč-*íxílLJNWE*. "KE ›1 ç HEIN IJie}£u*>f3”š^~'z. '1!^rl; I wv/ ; : w rížšhuL í: ¡`i›; *'JLv'. ~wÝ›«-›'r`"< , "Wífųíhhí '; `*J>`J>*`»: i`/ l; = :-23u= ›1*ų “'r»`»'J¡ré? ;U*J'. ";'>'-: :L va. 303513 0% ffíí l í 4<lí(¡s'f4<í! `1`í fíavüí: 7.11! 0838 . ';'; '›7;r„11,*. L â. r_'. *,~n¡ųr 4 Inna” 43 šųtų '? ?lí›'„›1/«>-*«IL '7"`/ 1~fš'/ '›<', J : mi-naa 975 7278 "1>C^= '›*/ ” '< ° NLV-íít? í NM? ? íííí"l. ^írâížvíilíhixt ""›'JŠ. C'II'â= ŠL'CL víš um UÜ. " HE Qaíizomíšsä23E(: t)~24Ei(Ei) 4? U) 'i'-Ií; š'"('~ží ä”. '(313 Wfâíė' W-': *}'J„`›'âíí¡í Zž. ,`3£{ž? ¡ē.72~'.13: Qâtšz/ vf/ Ü/I/ J-Z/ 'ítlílb hltpz- '*. hisuuulyhxw›¡I1s`j¡)»' Õäüüš í kk 70,000 '7>r> ŠÜŠLLÄT 50,000 75% kÄ+? f¥? (/JV$E) 100.000"M> §ží¥íâšíšžâwâxši3QOooöx> Õ$7JU$biÄߊTÜí7H14B~7H31E Qžâwííâšâfüšfíi 7H14Ei~7H31E ÕMUŠYSHŠI7H14E~7HB1B Oâüß/ AŠŠŠH: 7H14E~7FJ31E Õščíšzėílššlâžíâtífšžâ FníLVâhtž-Eâbilâi ššüßšfšžâ E-Mail: koamail@hanmail. net ššâüíiâfßšââ 'c; «x, *: ; ':2í+`2:; ír~›f; !z%¡_fš'c: t. IL» > i : D 'CV`)Š~Y'FJ'J¡ÄÜJ¡'JIŠ; „E *ížzfv / L u; :arm l): wzrųvuz nlÜíiíčž' v. v; kik 'z 4 f; ŠN: hRJJŠŠiŠžlšv1?J2(SfI„. I(). ›S: f:~ ›L„': 'L'7'r»f; ?}"JLlr`í'Iill'Ý/ ¡ M 'dt ßėíkíší-'éíídißíclēs 4?í"~'›? %':1'; ž.HiíJ'; .7; lf>51!<-'›? '~í! li'*'Jíí4"~J~›Jéâäšír ”Fluiíbííälâ meínu: í mnf; tldâéíJ k ”7U›; TS¡JNJI: !'r`. !'d`21›¡i2*ē{. ›'*l: .'i¥2Ud>U3fffäŠ-í'fc'Cf; í: w`>| ív"I'~J'` ? í'u›? ~”â1?+: „~*žf» s"i<'l'u*~r*s| „ėtr'rí L„ Nägu*›, Ü'IK'IJ'VLI; 'DV. "Cēsuu Ka) ` hää' “ší . E . WC «is í : E 'C . í. 'ŠJ¡'J<'i' = ':›! .:s! í:|2£íž~í4:': t ~ íf;3'›': .ä3>; í* hígčâß Qtfí'í'! lfl'ßí. í` : nii 'cd mnenluwzß; LA í '4§~¡`Š'| Š'íí3J~' Vč fdLl-l`ŠCŠíÝJÜŠÄ¡JŠJŠŠÜÕÝ1` H WÜCMLÜII<T`J`ÄJCWL'DL “LÜŠŠiL (TV r; .Yaēääni ípíí¡š`. ų`wiítží)čílƒz`í järk-LM (ML Uč kw i-Ldšƒē. ßEífL“z': v1F3>/ < I1lI¡): w', ~"`' . sunni›i. r›1'. jpx" a»: 'J»UC'£!1'. '°›`<'4í~žr| äL'CL~£fž3„t -a mäss: * EÜL* Šlâíųčfƒüßíš ° 337 „ * › . " *g"al'1íL'CL vžb Víšäfšíqçšvinwívâtíēšííäšââ
 42. 42. - '. §š16l§lâ'EDí1R0>š* 934” äšíâmâšâ 1111›1111a›11~; ›<- 11:21- ~ fƒ1:11~í1=¡`>; › 512iííí1i1í7äd)íč2<í?71<1šš1;ü121;č= í“ U; ,12 -c âlí-ít11häzšüb: .Emt 11 x 1: 1011161718 11 13111;1í11;'1~ä15511141112 : »>1í1~`; *f - : Hr - 111111 ?115*2v>1'›íŠ, -;7č 2<'£~111<:1.1'1'1'C ŠVŠŠŠ _í: .;f. '; 551' L 1.: ) -21 11131' : 0 11 22 1 11 1 1'› 1000 15:01) 11šƒz1iís1h Cvížzis: 111011“ 1›: -_1(1.5:11~›L f11111^£1'1'1: k: }-;1K.1'1111 13118217) -`-"z`~1'1111"í1-1'<1Zšmšü/ L "'11 âís: Lš1*:1*_~'t 1 1191' -10 'KM 'Š : Ššíšäwâwífâä 11í'1*1í1“'1ž311'11~J'I1111111'4U>.7ž'I`1115Jv> 1111111 , LV ): Ý1¡151^11¡1ÜL{, l 3171' ųíyÜíi „1411)_í:1„1›: ›<;1 »<-- 11) 'g'¡§1*, ?ƒ1 ;11›1 ¡1:|1'111111)1";11'›1*:1*'1í1`11'17£¡I'11`.1I;12£›1<' ž: 71 '? ¡1t. `; 9121111:) 1 2 . W 1"- 731: 151 11111111 Ši/ ÄŠŠ 1()()1/I51'11I11`Ä l TÜ): :: ~›*11:„t1'1%11'111-1:1y «xy :1 '-1 y '52139111142 »MU 71 111113. 1111111 y 1171141 j: 11,; z 1111 11111111!: 12:15 = 18:()O1`l 11¡11J11<1'11'11 112131 11; 17:00 är: âiäaJoAsm-uy äbnfhkxscoß wäiuTaoom) BâH§=14IOO~ 16:00 až1%â=16:00~1'1#1iš1;13:45) ~ 6F17E1(i) .11'1'1í111i:11<'I11`íí7£ - 11í1“11*1:x 'lyižlwß ~ 7Š5E(: t> 111'1'11'1111IT1:1E11_1'1Ä íTr * › 'th _ _ lzçzl». i-. _;o1<š`r1'iks et. . âiâkfíivíâēíírrçtuíüíttínßi* äün '; “i=7CA5OOP3(= P$$LJT112OOP3> aâ Fš1=10:30~1 5:00 "“r~'t1'$11;:1:1J : ` -. '$1'11.›'11.. :L~'1“ 'ŠT1'1H1I`NE , ¡V__T_. r_ L -n v sš1a1awar1= '13111111211112:11»: 1' 11 UIÖZŠŠLŠŠ TW1›¡J'! ŠIŠFI Äßçk 1115' 'E : íy/ V/y : DH *J 1”'1`1'›4ž. 'i1'1*Š'1č'ä1`›„›. . , :: -'. "I 'ââfßßēšíívíkž üäfzlÝxAä 303?? ? ŠÜHTFÝCÄSOOPŠÜPŠŠŠE LJTIJZOOFŠ) ÜŠ1Š51=13:OO~15:30 41111 1: aL' 112: aL' iä: 111111; 14 w 21:11 1> htlpųw/ joas-Lukai, fa11->ilc.11m EŠCCYŠtWLI l1 I 1 p. (JSNIF 1-11161111111 '11.`11>[l1_`. l11]1"I 111 . ›;1*~. },'=1i1;›. í?1 '-: f:. *í: “:" 1 : Ju-L žgí -: ”J11”15'. 1"'1`¡. I“Š1'í j1›21«1111<e11 - ` I f : r1 51101101 fl' *m `í _ -" I 1 . r - ` är. .L . r -RWFEUDE/ 'Tíßlízž L id' ~ 6ä2113(:1:) 1111311-111215.: 111511: uL' ` 111"lJ¡`Š1¡; IŠ*1Š'IŠŠ WÜHIHÄŠÜŠŠ 1 š; gaƒgrėzl): ųâsėxėēmrsaâsçėaētšíš âíš= âöífüíššâf1íšíüt>â- 3 [Šžššßäžíí ŠŠUDÝFSOOPŠ BBš=6 5225 BšEí=1O1OO~16IOO ~ 1O: OO~11:O0=.11'«311111I1'1:11 111; 1"1 1=1'1:, :«'›~'›1'„«ämvän- 5:11* 11:00~ 12IOO=111'I's§'11“1IŠ1.', WCVŠ 13 111]1IO1'i; „›.1111i lš1›l Š: 51111' l-'l1›'.1~11`/ {”“"/ 'i' 1,3 »'11 13:00~15:30211131111111111" /1,11:11)1:'-1Z. ".) : 1 3O=1'11;'; ;'1“-č Rv '11l1 Š? M »if išífžžíšícēmitšaisrėuštēzí: âišzš= íäfítäí7l<yt4F âŠÜCTPFSOO FHEPŠZLJTINOOFEJ) ”6H22El(E) BŠFŠ=13COON1ÕIOO âížčšßíižííížíß „1.'1'›ē'7*131`íi11 *Ü '51' 13111: 1`7H27EHE1 BâFaí=13:00~16:O0 %15;= %461111?: § „1.'›'11111:11£.1111 11; 111 ÜHIIŠÄULŠ VORIGAM! TANTEIDAN MAGAZINE / No. '.45 / Pubhshed on 25, May 2014 by Japan Ongzrm Academm: Socmty. 1-33-8-216 I-lakusan Bunkycrku 113-0001 Tokyo JAPAN / cover Photo , “Manus" Produced by Imav Kota . Photo- graphed by ORIGAMI HOUSE / Pubhshe! 1 Tsuda Yostmio / Ednor 1n Cruef Yarnaguch: Makoio I' Edntov . Matsuura Erko, Kamxya Satosh: I Edutonal Descgn : ORIGAMI HOUSE / Translator . Tatelshu Koch: ' ; 11.3 11211110 . JOASFR-JIIŠŠŠUJŠFE xiní'níä1za1›>kší1âwmuât Ä [Origami ATCEWYŠJ 6FJ5EM7K) âšbufíenooomííntíäz? 3111 11:0O~16:OO šâíä17<1°ē=7- ?1X1~-N/ ~-7--r>777~1~`(ATC)f'EU<`L25 *Jšfišäíšiâüâžíwhäžfíííšâš 2.11%: mišš? íēi=2oíē1 : ni 7`„: ~`.1~`>'<= Lí*-<Ý. t*š; 1:11 ųy 1,1 -í fíißwâßē] 61321811: aashmaau? žâbu 11225001? 12:3o~16:o0 Tíä= 28% '1'-*1I: :I1~; '1f:1: 12”. ': .": .*: V; t. : *121111111 * 1511 1111.: ›11'1* 'JmtÜŠ g ä äíüâtífēäwšâzí] 71516E1(B117Fš13E1(E1)(213č61â1U šfčâm= í^wēfší šíuíäíiä: "/ 'Q7JD~7 âDÜ! 'r`=3,000P](#71šF4 12511; 11:00~16:oo 3ž£1=2881 *. _ `: _',1_ 1 j r! , L/n' 1: ~ - ' 1 11 : '11 11) 1 ,1 '1.:1 › ”k : j 'l : ':<: '1H . »~1"'. ' 'ífíiL E71vJ1.Qš1.L'í': Q'.1 1;„7J[10)ž5$lyíl1?›11FAX(03-5684- 2 6080)3Z1ix-)lzinfo@origamihouse. ` iDT1ž%J$F)íEmailfF1Šfšš§% ŠŠÝJD säästis: âšääž$säíl^šü<fšâu fiíÝí-íššč 1 `JOAS$~JLTUJOr1gamI ATCVPYUÜEJV- ?4X| ~~1~lx-7_'<`/7-7J-F1D*E§'JJ:7J“MZŠÜ'( Ušz 1' VPčl/ U. 7)'bl. 1„T`? ~Š7JBš(JC'§ē'-Ä(íh' U í7ÄŠŠlEU)*7'^fX(64x8Šmm1UDFPICFFJDETHŠ] fžâíšíšžTē TUTIDŠDHŠL-'IÝTÜLŠßšžçččf) ííäbfiíiínnē. í"J7'il«šhüžš1zisš1í-? âoi inöšââihäíräüšfâhâfšâščíßäbhƒč ws 1`1'›1>Hb2`£fü'č„ ēa. *&<7). ;"›1:xâ<@<: :11y Tžƒxbâfčkhfgččõßälfíwēçtčí' Ämč: :ēfât MW 25')72'¡›1$'3T<7)Z>51"/ `/3,17 WŠŠUJXŠŠHŠÝŠFŠŠŠÝLÜLŠ , t Š *fhbNOAfD 7f>54»a T. : T 'ŠŠÄLL„: J5¡JYJ“J›LSÕTT`? ŠÄ 'ėčüülbtbíb I f+`âčÝ7>ši200s§LLl. t„«(P) EMi? ? ííâítítHP ífwíxçaí hltp: //wwvv. orIgami. gr. jp/ ÝHíKEE¥Š1`°= TâV7J">`> 2o14íššä2sčišäí 31259519; íäšhßfâ ščííšß Bâüßâšžâ 171 13-0001 íEŠíšBXIílZE1lJ1-33-8-216 Phone 81 Fax 03-5684-6080 ššmk iílaíâí : +411 ma L. 12314917 mnâäíwētēsč žv-ƒy : swrmzõf íEžš- V Zíšžüâtišē1imääíríš~tižžšuží
 43. 43. a; _. . t I `. :""; a.'. ;` „ 9 1. »ex + ~° „ * : aga . . l. -ŠBÄ * _ ~_ ema" §Šaz~ g eas lžžâaeaidfíâ' ma? 55.3%? ? „i Üíšíbâífčâdßaičââfe šßäßßču 'Etuēmaat ' ~ T äâflâgâeßä: 'sâšmaea *ÄEQfFßJRikfV » ~ Ščsčmynzzíaâwâíí? ? Šäēewasnma ~ L í čtâfâßžēi . 1 , . 'šä : txâäėüõēüfš-éšíâätâbâgâäížígíâmâš* . › * ' . x 25.10? saatest? ” matrix“ Ššēšbââäâífjíäâââwâäâēēwíiâš . šâlâgífçiâjėžüäíf' A ` t : ~ " l š › 1". ' v: „ç-: äų-š ]-~ 1 “3754 ? =?ä"'7' _ T' g . Š`íâg. fí. gašjuf . „ - „ints-I“ ^ -p u* „ _': - T; K " : „ „ , ` v`v „› '. -.„` - . . ~›„- . , __ Šlâ, ,CQ âançzjízmųrėnínâasíėäâ” e , čaâlímâlâčäēígjíßíf li; Š . . ` . h W Ema . ` âívšu- ' T-113-D001 šâšßíälíâml-SS-e-QIB TEL: (03) 5684-6040 FAX: (03) 5684-6080 E-mail : info@origamihouse. jp ' ē~a 12Bâ~15Bâ i~B~Rl0Bâ~18Bâ ; r' . _ V _. „ . ų , gt : II#-LL-_L| uu; .¡i-u_'
 44. 44. ēiėmffâlílvn» 2o14E5ä25E ēšzbš EW: Lišusē bDtMJ čbfcíiältíilffüäío * I-I-í l(Z'7'¡L7J5*žÄ$ft I2äx4ÖIÄ! 'l I. ¡„›4' u w < (Híiä) . pärusmaa l vßgwiųâ-é . _, _ š ~ žäžCCääEēt/ Yxí-Ilzüõ-žuė „JŠ t. 13 LE! ämma, vamaueēiēzsi. šxbryuvsazuixnvjz-ç: KMA f P* ¡ „í 4ė0)7"lx-t„EIč: .íší„13`*Äa'čLšTo ONE' : yrsxrßsâuxxaßwyynu fšäíatzíixiíwíío osmx Trnrllmßlnczxewxsaünmbvs r. ä? *ç nagu I--a- z: m-uN-ü hnps/ fwww-kidslovoxtoųp Xßižífš / ßš/ Šâšü / ŠEJtijŠEFE / *Lßštbšâiíß . „ 'CNOT _„__» j- . í / .; M âiäâälíwšüââüm

×