Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kunskapsbaren 2011 Stockholm - Bättre affärsmässighet i IT-arbeten

384 views

Published on

Patrik Rising och Claes Oldenburgs presentation från Kunskapsbaren 2011 i Stockholm den 14 april. Ämnet var "Bättre affärsmässighet i IT-arbeten".

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kunskapsbaren 2011 Stockholm - Bättre affärsmässighet i IT-arbeten

 1. 1. STOCKHolm<br />14 april, 2011<br />
 2. 2.
 3. 3. Ursäkta oss, Leo<br />3<br />Alla fungerande IT-organisationer liknar varandra, medan varje dysfunktionell IT-organisation är dysfunktionell på ett unikt sätt<br />
 4. 4. Utmaningen<br />4<br />Utveckling<br />Utveckling<br />Uppehållande förvaltning<br />Uppehållande förvaltning<br />Drift<br />Drift<br />
 5. 5. Förändringsalternativ<br />5<br />Skapar nya produktkategorier<br />Kräver substantiella ändringar i design<br />och process<br />Gör existerande produkter obsoleta på längre sikt<br />Är en nyckel för innovation<br />Hybrider eller förbättringar av existerande system<br />Kräver minimala ändringar i process eller design, möjliggör snabb utveckling<br />Kräver mindre resurser för att utveckla en viss funktion<br />Stödjer verksamhet i närtid, kan upprätthålla nuvarande marknadsandel<br />Förbättring<br />Paradigmskifte<br />Förnyelse<br />Motsvarar nya ”systemlösningar” for kunder<br />Kräver mer resurser för att utveckla<br />Är en nyckel för tillväxt<br />
 6. 6. Patentmedicin<br />6<br />
 7. 7. generella avvägningar<br />7<br />Anpassad COTS<br />Ramverk<br />bibliotek<br />Helt skräddarsytt<br />COTS<br />Lägre<br />Högre<br />Anpassningsgrad<br />Lägre<br />Högre<br />Kostnad för utveckling och driftsättning<br />Lägre<br />Högre<br />Användbarhet/Tillämplighet<br />Lägre<br />Högre<br />Time-to-market<br />
 8. 8. TOGAF arkitekturmodell<br />8<br />Business Architecture<br />ApplicationArchitecture<br />Data Architecture<br />TechnologyArchitecture<br />
 9. 9. Köp eller bygg med TOGAF<br />9<br />TechnologyArchitecture<br />Finns färdiga lösningar som …<br />Hur viktigt är …<br />att äga eller kontrollera källkod<br />hårdvara<br />plattformsoberoende system<br />passar med<br />operativsystem<br />skalbarhet<br />middleware<br />backup<br />att ligga i teknikens framkant<br />it-strategi<br />stödjer<br />it-arkitetur<br />processer<br />
 10. 10. Köp eller bygg med TOGAF<br />10<br />Data Architecture<br />Finns färdiga lösningar som …<br />Hur viktigt är …<br />att styra informationsmodellen<br />begreppsmodell<br />att använda rätt termer<br />passar med<br />sekretesskrav<br />säkerhetskrav<br />övriga datalager<br />
 11. 11. Köp eller bygg med TOGAF<br />11<br />ApplicationArchitecture<br />finns färdiga paket för verksamhetsdelar som skall stödjas?<br />skulle endast en mindre del av det färdiga systemet användas?<br />föreligger unika eller särskilda verksamhetskrav?<br />är det sannolikt att verksamhetskraven ändras under systemets livstid?<br />vilka krav kommer sannolikt ändras?<br />finns det ett färdigt system som är konfigurerbart i dessa dimensioner?<br />
 12. 12. Köp eller bygg med TOGAF<br />12<br />Business Architecture<br />är systemet avsett att ge en konkurrensfördel?<br />finns organisatorisk förmåga att …<br />finns det pengar att …<br />är det acceptabelt att anpassa verksamhetens processer för att passa systemet?<br />analysera, designa, utveckla<br />ge support och underhålla<br />är risken med egen utveckling acceptabel?<br />dokumentera och utbilda om<br />är snabb lansering viktigt?<br />ett egenutvecklat system?<br />
 13. 13. Analysmodell<br />13<br />Vem? Varför? För vad?<br />Vad?<br />Hur?<br />Intressenter<br />Nyttor<br />Processer<br />implementeras av<br />Processer<br />önskar<br />leder till<br />Förmågor<br />Förmågor<br />utförs av<br />automatiseras av<br />Resultat<br />Resultat<br />förverkligas genom<br />Människor<br />talar för<br />motverkar<br />Teknik<br />Teknik<br />Krafter<br />Hinder<br />
 14. 14. Riskavvägning<br />14<br />
 15. 15. Var ligger kostnaderna?<br />15<br />30 % före driftsättning<br />70 % efter driftsättning<br />
 16. 16. Utmaningen<br />16<br />Utveckling<br />Utveckling<br />Uppehållande förvaltning<br />Uppehållande förvaltning<br />Drift<br />Drift<br />
 17. 17. Två fastighetsägare<br />17<br />
 18. 18. Vad skiljer?<br />18<br />20 samtal till fastighetsskötaren<br />20 samtal till fastighetsskötaren<br />Full beläggning<br />Ingen plan<br />Årlig plan<br />En del outhyrt<br />Planerade och styrda insatser<br />Ryckighet i insatser<br />Tänker tjänster<br />Tänker funktion och saker<br />Bra hyresnivåer<br />Prispress på hyror<br />Täta kundkontakter<br />Sparsam kontakt med kund<br />Pengar över till affärsutveckling<br />Litet utrymme för affärsutveckling<br />
 19. 19. Några fundament<br />19<br />Förmåga och process styr indelningen <br />Planer styr arbetet<br />Verksamheten styr<br />Tjänsteavtal<br />Ledningsfora med verksamhet och teknik<br />Omfördela till affärsutvecklng<br />
 20. 20. Några fundament<br />20<br />
 21. 21. Några fundament<br />21<br />
 22. 22. 22<br />Det finns inga rätt och fel avseende bygga nytt eller köpa färdigt<br />Det finns inga rätt och fel i hanteringen av systemstödets livscykel…<br />…men med en aktiv ledning…<br />…men med insikt om förmågor och processer…<br />…och utgångspunkt i verksamheten…<br />…blir valen lättare och åtgärderna tydligare!<br />…blir det mer resurser till affärsutvecklande IT-arbete<br />
 23. 23. På HiQ har vi inga produkter, vi har sett många it-organisationer, och vi lyssnar på era målsättningar. Därför vill vi vara era guider i <br />Äventyret vi kallar IT!<br />
 24. 24. STOCKHolm<br />14 april, 2011<br />
 25. 25. TACK!<br />
 26. 26. Köp ellerbygg<br />Förmågan avgör<br />Köp för att hänga med<br />Bygg för att leda<br />70% av kostnaden tas efter driftsättning<br />

×