U Herceg Novom 11.01.2003. odrţan je u prostorijama ţupnog ureda sv. Jeronima sastanak s Hrvatima togpodruĉja i formirano ...
Usvojena odluka je (5 .02.2003.) da se u okviru izdavaĉke djelatnosti Društva poĉne priprema na izdavanjuAlmanaha-Godišnja...
Prvi broj "Hrvatskog glasnika", veljaĉa 2003. izašao iz tiskare "Art Gallery" -Tivat, 7.02.2003. u tiraţi od       ...
Intoniranje himne, II Skupština          Antun Dender otvara II Skupštinu u Tivtu    Generalni konzul RH Pet...
Dogovor oko politiĉkog organiziranja u KotoruIstaknuta je vaţnost ovog sastanka koji je upriliĉen povodom politiĉkog organ...
Zapoĉeta humanitarna akcija 27.03.2003. "Pomoć starim i iznemoglim osobama". Uz pomoć Hrvatskogcrvenog kriţa donirana je v...
HMI, promocija "Hrvatskog glasnika"          Promotori "Hrvatskog glasnika", H.Salopek,             ...
Pred zagrebaĉkom katedralom              Spomenik autoru "Lijepe naše"        Sljeme, vrijeme ruĉku ...
U suradnji s Podruţnicom HMI –Split i njenom voditeljicom Brankom Bezić Filipović, HGDCG3.07.2003.organizira nastup kazali...
Gori Petar Poljanić i don Branko Sbutega. Na otoku Gospa od Škrpjela pred Perastom predsjednik Mesićrazgovarao je s predsj...
Radni sastanak Velnić-Zmajević sa HGDCGPosjetili su biskupa Iliju Janjića, kao i Gospino svetište na otoku Gospa od Škrpje...
Ta manifestacija koja je trajala tjedan dana (22-28.09.2003.) a u organizaciji HGDCG uz pomoć, Hrvatskematice iseljenika, ...
Sveĉana misa u katedrali           Kolo Bokeljske mornariceManifestacija se završila Svetom misom u Zagrebaĉkoj ...
Formiranje podruţnice HGDCG u BaruPrilikom posjete Veleposlanika RH u Beogradu Davora Boţinovića, Generalnom konzulatu RH ...
NZCH u posjetu našem DruštvuNa sjednici Predsjedništva 21.11.200. odluĉeno da se Andrija Krstović i Albin Polak ĉlanovi pr...
Promocija knjige knjiţevnika KoĉanaStruĉna skupina Komiteta za kulturu Savjeta Europe 14.12.2003. posjetila je Kotor i tom...
Izloţba "Splitski Ċir ljubavi"Boţićni koncert u organizaciji našeg Društva i voditeljice HMI Podruţnice –Split Branke Bezi...
Okrugli stol "Pravo na pravo"Zapoĉet projekt izdavanja potvrda o pripadnosti hrvatskom narodu od strane HGDCG, HKD"Napreda...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Godina 2003 arhiva

1,180 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,180
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Godina 2003 arhiva

 1. 1. U Herceg Novom 11.01.2003. odrţan je u prostorijama ţupnog ureda sv. Jeronima sastanak s Hrvatima togpodruĉja i formirano je povjereništvo a za povjernika postavljena Seka Tonsati. Sastanak ĉlanova u Herceg NovomU prostorijama ljetnikovca kralja Nikole u Baru 16.01.2003. odrţan povijesni skup Hrvata Bara, Šušnja,Spiĉa i Sutomora s predstavnicima središnjice HGDCG iz Kotora (Tripo Schubert, Dario Musić, ZoranNikolić Ljerka Dragiĉević) i tom prilikom inicirana je ideja o osnivanju Podruţnice HGDCG za općinu Bar. Vladimir Marvuĉić, Krešo Hibšer, Tripo Schubert, Zoran Nikolić i Ljerka DragiĉevićSkupu je prisustvovao djelatnik Generalnog konzulata u Kotoru, konzul Krešo Hibšer. Skup je otvorioVladimir Marvuĉić iz Bara koji je upoznao prisutne s ciljevima odrţavanja skupa za kojeg je rekao da gasmatra povijesnim. Sastanku je prisustvovalo 40 ĉlanova od ukupno 46 koliko ih je do tada bilo uĉlanjeno. 1
 2. 2. Usvojena odluka je (5 .02.2003.) da se u okviru izdavaĉke djelatnosti Društva poĉne priprema na izdavanjuAlmanaha-Godišnjaka "Bokeški ljetopis" i je usvojena programska koncepcija.Na lokalnoj radio postaji Budva 6.02.2003.emitiran je program o radu Hrvatskog graĊanskog društva .Govorili su Tripo Schubert, Ljerka Dragiĉević i Vedran Milošević.Prisustvo naših predstavnika na Okruglom stolu u Tivtu 7-8.02.2003. na temu "Uloga i znaĉaj Hrvatskemanjine u Crnogorskom društvu", a u organizaciji Agencije za lokalnu demokraciju iz Nikšića.HGDCG nakon više od pola stoljeća obnovilo je tradicionalnu feštu "Tripundanska veĉer" koja se odrţavalau prošlosti o blagdanu sv.Tripuna, a bila zabranjena nakon Drugog svjetskog rata. U tjednu proslavesv.Tripuna 8.02.2003. u restoranu "Ellas" u Dobroti blizu Kotora, Hrvatsko graĊansko društvo Crne Goreupriliĉilo je puĉanstvu Boke jedno ugodnu zabavnu veĉer "Tripundanska veĉer". Manifestacija se odrţalapod pokroviteljstvom HRT-a uz nastup klape "Vela Luka" iz Vela Luke s Korĉule i estradne umjetniceIzabele Martinović iz Splita. Prilika se pruţila i našim mladim izvoĊaĉima nastupati na tako lijepoj fešti, pasu bili pozvani: vrlo nadarena mlada pjevaĉica iz Tivta Nina Petković i popularna rok grupa "Incident" izHerceg Novog. Zabavu su uveliĉali i ugledni gosti, Generalni konzul Republike Hrvatske u Kotoru PetarPoljanić sa suprugom, predsjednik Hrvatske gospodarske komore iz Zagreba Nadan Vidošević sa suprugomi svojim suradnicima, predstavnik veleposlanstva RH u Beogradu Stipan Medo, crkveni veledostojnici iugledni graĊani Boke kotorske. Klapa "Vela Luka" sa Korĉule Ugledni gosti veĉeri: don Branko Sbutega, supruga Generalnog konzula Vanja Poljanić i Generalni konzul Petar PoljanićU Kotoru 10.02.2003.otvoreno je predstavništvo Hrvatske gospodarske komore i tom prilikom uprostorijama našeg Društva upriliĉen je razgovor sa direktorom HGK, Nadanom Vidoševićem o budućojsuradnji i mogućnostima uposlenja naših ljudi u budućim predstavništvima hrvatskih tvrtki u Crnoj Gori. Marina Brainović, tajnica HGK, Nadan Vidošević, Damir Pinjatić, Vedran Milošević, Stanka Montan, Tripo Schubert 2
 3. 3. Prvi broj "Hrvatskog glasnika", veljaĉa 2003. izašao iz tiskare "Art Gallery" -Tivat, 7.02.2003. u tiraţi od 1200 primjeraka. Prvi broj "Hrvatskog glasnika " veljaĉa 2003U Podgoricu u Press centru 27.02.2003. promoviran prvi broj " Hrvatskog glasnika". Na promociji sugovorili glavni urednik Tomislav Grgurević i predsjednik društva Tripo Schubert.Druga redovna Skupština Društva odrţana je u Tivtu 1.03.2003. Skupštinu je otvorio predsjedavajući prveskupštine Antun Dender i nakon usvajanja izmjena Statuta predao predsjedavanje Zoranu Nikoliću.Skupštinski odbor tvorili su Tripo Schubert, Antun Dender, Zoran Nikolić, Zdenka Đurović i Dario Musić. Bedţ II SkupštineNa Skupštini su bili nazoĉni Stipan Medo predstavnik Veleposlanstva RH u Beogradu, Generalni konzul RHu Kotoru Petar Poljanić, pomoćnik ministra za zaštitu nacionalnih i etniĉkih grupa Crne Gore SabahudinDelić, predsjednik Crnogorskog helsinškog komiteta Slobodan Franović, Kotorski biskup Ilija Janjić,Predsjednik općine Tivat Zoran Radović, Vojislav Nikĉević predsjednik Društva crnogorsko-hrvatskogprijateljstva "Ivan Maţuranić" sa Cetinja, te ĉelnici hrvatskih Udruga i predstavnici nekoliko asocijacija ,institucija i privrednika. 3
 4. 4. Intoniranje himne, II Skupština Antun Dender otvara II Skupštinu u Tivtu Generalni konzul RH Petar Poljanić pozdravlja skup Tomo Grgurević promovira prvi broj Hrvatskog GlasnikaSkupštinu su pozdravili prisutni gosti a posebno s velikim aplauzom su bile prihvaćene pozdravne rijeĉiVjekoslava Verone najstarijeg ĉlana Društva. Predsjednik Društva u svojem referatu upoznao je okupljene suspjesima i problematikom društva i podnio financijski izvještaj za proteklu godinu. Na Skupštini je usvojenprogram rada i financijski plan za 2003. Istaknuto je kako Društvo na dan odrţavanja Skupštine ima upisano912 ĉlanova. Na Skupštini je došlo do nekih manjih izmjena i dopuna u Statutu Društva, utvrĊeno jeformiranje podruţnica kao temeljnih organizacijskih dijelova Društva, izmjenjen je mandat Skupštine, ĉimeje dobila drugaĉiji znaĉaj, uvedeno je Predsjedništvo kao novi organ Skupštine, koje će biti manje operativnotijelo od 5 ĉlanova. Skupština potvrĊuje izbor ĉlanova predsjedništva, kojeg predlaţe Upravni Odbor.Ĉlanovi Predsjedništva meĊusobno biraju predsjednika s jednogodišnjim mandatom. PredsjednikPredsjedništva je ujedno i predsjednik Društva. Na Skupštini je prema novim izmjenama i dopunama Statutaizabrano predsjedništvo Društva u sustavu: Tripo Schubert (Kotor), Dario Musić (Kotor), prof.dr MilenkoPasinović, (Kotor) Andrija Krstović (Tivat), Albin Polak (Tivat). Poseban dio skupštine bio je posvećenpromociji prvog broja "Hrvatskog glasnika" kojeg je zvaniĉno predstavio njegov glavni urednik TomislavGrgurević.Na inicjativu Predsjedništva HGDCG 17.03.2003. organiziran je sastanak s pozvanim Hrvatima kotorskeopćine u prostorijama Društva na temu politiĉko organiziranje Hrvata u Kotoru. Sastanku su nazoĉili: TripoSchubert predsjednik, Dario Musić tajnik HGDCG, Boško Grgurević odvjetnik, dr.Mato Petrović, StankaMontan sluţbenica (Perast), Vedran Milošević privrednik, Nikola Donĉić pomorac, Davor Biskupovićsluţbenik, Anto Prskalo taksist (Risan) i Nikša Pasković sluţbenik (Muo). 4
 5. 5. Dogovor oko politiĉkog organiziranja u KotoruIstaknuta je vaţnost ovog sastanka koji je upriliĉen povodom politiĉkog organiziranja Hrvata na podruĉjuopćine Kotor. Posebno se osvrnulo na iskustvo politiĉkog organiziranja Hrvata u Tivtu i apeliralo nazajedništvo svih Hrvata u Crnoj Gori. Odluĉeno je neka sudionici sastanka sluţbeno predstavljajuInicijativni odbor buduće politiĉke stranke. Za predsjednik inicjativnog odbor izabran je odvjetnik BoškoGrgurević.Dan nakon ovog sastanka 18.03.2003.odrţan je zajedniĉki sastanak predstavnika HGDCG (Tripo Schubert,prof.dr. Milenko Pasinović, Dario Musić) HGI-Tivat (Dalibor Burić, Marija Vuĉinović, Antun Ţegura ) iInicijativnog Odbora za organiziranje stranke u Kotoru (Boško Grgurević, Nikola Donĉić, Anto Prskalo)Sastanku je pribivao predstavnik konzulata RH u Kotoru Igor Grabar. Donesen je zakljuĉak neka se nastavisa dosadašnjim zajedniĉkim radom koji ima za cilj stvaranje jedne politiĉke opcije na razini općina Tivat,Kotor i šire, kako bi se djelovalo jedinstveno na politiĉkoj sceni RCG.Ĉlanovi Predsjedništa (Tripo Schubert, Dario Musić, Milenko Pasinović i Albin Polak) s povjerenikom izBudve Ljerkom Dragiĉević odrţali su 23.03.2003. sastanak s ĉlanovima Društva u Podgorici. Sastanak je biou prostorijama ţupnog ureda katoliĉke crkve na Koniku i prisustvovalo je 17 od ukupno 24 ĉlana. Osnivanje podruţnice Podgorica , Dario Musić,Tripo Schubert, dr.Đuro KojanSkupu je predsjedavao dr.Đuro Kojan povjerenik za Podgoricu. Nakon upoznavanja ĉlanstva s odlukamadonesenima na godišnjoj skupštini Društva u Tivtu, pristupilo se osnutku podruţnice HGDCG – Podgorica..Za predsjednika je je izabran dr.Đuro Kojan dok su za ĉlanove U.O. izabrani dr. Svjetlana Zeković i IvanNikić. 5
 6. 6. Zapoĉeta humanitarna akcija 27.03.2003. "Pomoć starim i iznemoglim osobama". Uz pomoć Hrvatskogcrvenog kriţa donirana je veća koliĉina pelena za odrasle i besplatno podijeljena ĉlanovima korisnicima napodruĉju Crne Gore.Vlada Republike Hrvatske 5.04.2003. raspisuje javni natjeĉaj za projekte Hrvatskih zajednica van Hrvatske.HGDCG je na tom natjeĉaju konkuriralo s tri projekta. 1. Osnivanje Hrvatskog kulturnog centra u Kotoru 2. Izdavanje Almanaha Hrvata Crne Gore 3. Izdavaĉka djelatnostDubrovaĉka klapa "Ragusa " za kratko vrijeme tri puta je gostovala u Kotoru. U organizaciji HGDCG5.04.2003. u dvorani kulturnog centra u Kotoru odrţan je treći koncert klape "Ragusa".Od 14. do 16.04.2003. izaslanstvo HGDCG ( Tripo Schubert, Dario Musić, Luka Ciko, don Branko Sbutegai prof.dr.Milenko Pasinović) na poziv Hrvatskog Sabora, Odbora za ljudska prava i prava nacionalnihmanjina i pododbora za nacionalne manjine Hrvata u Saboru Republike Hrvatske nazoĉili su sjednici uZagrebu. Zasjedanje saborskog odbora Posjet NZCH-a Posjet "Bokeljskoj mornarici 809" Posjet glavnom stoţeru HDZ-aSjednicom su predsjedavali Zdenka Babić Pertiĉević i Furio Radin uz nazoĉnost jednog broja Saborskihzastupnika i predstavnika pojedinih Ministarstava. Tom prilikom izaslanstvo je posjetilo: PoglavarstvoGrada Zagreba, Skupštinu Grada Zagreba, MVP-Odjel za manjine, Hrvatski crveni kriţ, Nacionalnuzajednicu Crnogoraca Hrvatske, Hrvatsku bratovštinu "Bokeljska mornarica 809 i stoţere politiĉkih stranakaHDZ, Ivu Sanader i HNS Vesnu Pusić. U Hrvatskoj matici iseljenika 16.04.2004. promoviran je "Hrvatskiglasnik". 6
 7. 7. HMI, promocija "Hrvatskog glasnika" Promotori "Hrvatskog glasnika", H.Salopek, D.Musić,T.Schubert,don B.Sbutega, L.CikoOd strane Ministrarstva PravosuĊa RH 13.06.2003. dobiveno je Rješenje o registraciji našeg predstavništvau Zagrebu. Za povjerenika postavljen Luka Ciko.Obiljeţena druga obljetnica HGDCG u Kotoru 23.06.2003. Za dvije godine postignuti su rezultati koje susamo rijetki oĉekivali. Osnovane su podruţnice u svim većim mjestima Boke kotorske, Baru, Podgorici ...otvoreno predstavništvo u Hrvatskoj u gradu Zagrebu. Tereza Pušić tisućiti ĉlan DruštvaZa ovo vrijeme 1030 Hrvata iz Crne Gore postali su ĉlanovi našeg Društva, a na sveĉanom skupu u dvorištuprostorije Društva tisućitom ĉlanu Terezi Pušić iz Bara, uruĉen je dar. Sveĉanom skupu obiljeţavanja drugeobljetnice Društva nazoĉio je i Generalni konzul RH u Kotoru Petar Poljanić.HGDCG je uz pomoć Grada Zagreba i Turistiĉke zajednice Grada Zagreba organiziralo prvo ljetovanjedjece naših ĉlanova u Zagrebu (50 djece) od 23.06. – 2.07.2003. Djeca su boravila na Sljemenu u domuCrvenog kriţa Hrvatske i posjetila povijesne i kulturne znamenitosti Grada Zagreba i Hrvatskog Zagorja. 7
 8. 8. Pred zagrebaĉkom katedralom Spomenik autoru "Lijepe naše" Sljeme, vrijeme ruĉku U ZOO vrtu Maksimir Rekreacija u prirodiO djeci su se tijekom puta i boravka u Zagrebu skrbili Misroslav Franović, Ljubinko Biskupović i ĉasnasestra Brigita iz Herceg Novog.Ove godine, druga generacija završenih srednjoškolaca hrvatske nacionalnosti iz Crne Gore, organizirano,preko našeg Društva i HMI - Zagreb, ukupno jedanaestero, nastavlja svoje školovanje na fakultetima uHrvatskoj u 2003/2004. školskoj godini.U muzeju grada Perasta 26.06.2003. promovirana je knjiga "Ţivot i djelo Vladislava Brajkovića", skupradova prof. Brajkovića i skup radova o profesoru Brajkoviću, kao zajedniĉki projekt HGDCG, Nacionalnezajednice Crnogoraca Hrvatske i Bokeljske mornarice. Promocije prve knjige "Ţivot i Djelo Vladislava Brajkovića" "Ţivot i djelo Vladislava Brajkovića"O knjizi i ţivotu bivšeg Admirala Bokeljske mornarice i akademika prof. Vladislava Brajkovića su govorili:prof.dr Ivo Grabovac, akademik Mijat Šuković, dr.Miloš Milošević, dr. Marija Radulović, dr, RadomirPavićević. 8
 9. 9. U suradnji s Podruţnicom HMI –Split i njenom voditeljicom Brankom Bezić Filipović, HGDCG3.07.2003.organizira nastup kazališne predstave "Poštarska bajka", Kazališta mladih iz Splita na XI.kotorskom festivalu kazališta za djecu i izloţbu filatelista grada Splita u prostorijama "Atrija" u Staromgradu. Kazališna predstava "Poštarska bajka " Izloţba filatelista SplitaU okviru odrţavanja kulturne manifestacije "Dani Istre u Boki" izaslanstvo "Bokeljska Mornarica 809" izPule 14.07.2003. posjetili su ured našeg Društva u Kotoru, dr.Fredi Tripović predsjednik Bratovštine sasuradnicima, Dinkom Tripovićem knjiţevnikom, Danijelom Naĉinovićem i prof. Crljenkom i u ugodnom iprijateljskom razgovoru s ĉelništvom Društva Tripom Schubertom, Dariom Musićem i prof.dr. MilenkomPasinovićem dogovarali buduću suradnju.Vlada Republike Hrvatske 15.07.2003. donosi odluku neka se prihvati naš projekt "Izgradnja Hrvatskogkulturnog centra u Kotoru" i odobrava Kn 300.000 (40.000 €) kao namjenska sredstva za poĉetak realizacijeprojekta.Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić i ministar vanjskih poslova Tonino Picula primili su16.07.2003. u Zagrebu predstavnike Hrvata iz Crne Gore: Tripa Schuberta, predsjednika HrvatskoggraĊanskog društva Crne Gore iz Kotora, Dalibora Burića predsjednika politiĉke stranke Hrvatske graĊanskeinicijative i Silvija Markovića predsjednika Hrvatskog kulturnog društva "Napredak " iz Tivta. Kod predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića u ZagrebuSusretu su pribivali i Veleposlanik Republike Hrvatske u Beogradu Davor Boţinović i Generalni konzul RHu Kotoru Petar Poljanić.Hrvatski Predsjednik Stjepan Mesić boravio je u nesluţbenoj posjeti Crnoj Gori 22.08.2003. Na graniĉnomprijelazu Konfin doĉekao ga je predsjednik Republike Crne Gore Filip Vujanović. U Kotoru je ugledne gosteiz Hrvatske pozdravio Milo Đukanović, predsjednik Vlade Republike Crne Gore, Hrvatski konzul u Crnoj 9
 10. 10. Gori Petar Poljanić i don Branko Sbutega. Na otoku Gospa od Škrpjela pred Perastom predsjednik Mesićrazgovarao je s predsjednicima hrvatskih udruga i politiĉke stranke, Tripom Schubertom, HGDCG- Kotor,Silviom Markovićem, HKD "Napredak" Tivat, Zoranom Nikolićem, KZD "Napredak" Gornja Lastva,Daliborom Burićem, HGI-Tivat i njihovim suradnicima. Posjet Predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića Kotoru Stjepan Mesić sa Hrvatima na školju Gospa od ŠkrpjelaTom prilikom su istaknute aktivnosti hrvatskih graĊana u drţavi Crnoj Gori.Ĉlanovi promatraĉke misije Europske Unije sa sjedištem u Podgorici, Bruno Wahrbichler, Gerardo Galettinoi Selma Mehović posjetili su naš ured u Kotoru 26.08.2003. i s njima su razgovarali prof.dr. MilenkoPasinović i Dario Musić. Posjet promatraĉke misije Europske UnijeKako je to bio prvi posjet promatraĉke misije Europske unije jednom hrvatskom društvu, gosti su ţeljeli ĉutišto više o djelokrugu rada, uspjesima i planovima kao i o pravima Hrvata i problemima s kojima sesvakodnevno susrećemo.Od strane OSCE-a iz Podgorice organiziran je u Ţabljaku od 27-30.08 2003, seminar na temu"Identitet,stavovi, predrasude i stereotipi". Od strane našeg Društva na seminaru je bila Veselinka Janković.Potpredsjednik gradske Skupštine i Predsjednik Turistiĉke zajednice Grada Zagreba Vladimir Velnić idirektor Turistiĉke zajednice Zagreba Marijo Zmajević, 27-28.08.2003. boravili su u Kotoru radi dogovora spredstavnicima HGDCG o predstojećoj manifestaciji "Tjedan Hrvata Crne Gore u Zagrebu" kao i proširenjusuradnje i realizaciji nekih tekućih projekata. Za vrijeme dvodnevnog boravka u Boki kotorskoj, Velnić iZmajević sastali su se s predstavnicima politiĉke stranke HGI i HKD "Napredak" u Tivtu i predstavnikomHGK u Kotoru. 10
 11. 11. Radni sastanak Velnić-Zmajević sa HGDCGPosjetili su biskupa Iliju Janjića, kao i Gospino svetište na otoku Gospa od Škrpjela u pratnji don SrećkaMajića i predstavnika HGDCG. Upriliĉen im je kraći izlet u etno selo u Gornjoj Lastvi gdje ih je doĉekaodomaćin Zoran Nikolić.U skladu odobrenih financijskih sredstava od strane Vlade Republike Hrvatske za izgradnju Hrvatskogkulturnog centra u Kotoru na ruševinama crkve sv.Franja u starom gradu, 1.09.2003. odrţana je osnivaĉkasjednica Odbora za izgradnju. Imenovani su ĉlanovi Odbora: prof.dr. Milenko Pasinović, Antun Denderpravnik, Mojmir Milošević arhitekt, don Antun Belan predstavnik kotorske biskupije, Ljubinko Biskupović iDario Musić kao predstavnici HGDCG, te Tripo Schubert, predstavnik investitora- predsjednik HGDCG.Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić 10.09.2003. je u sluţbenoj posjeti SRJ u Beogradu i za tupriliku Predsjednik SRJ Svetozar Marović organizira prijem u Palaĉi federacije na koji su bili pozvani TripoSchubert predsjednik HGDCG, Silvio Marković Predsjednik HKD "Napredak" i dr.Dalibor Burićpredsjednik HGI. Tom prilikom su obavljeni razgovari s više visokih duţnosnika Hrvatske odnosno Srbije iCrne Gore i s djelatnicima Veleposlanstva RH u Beogradu.Po prvi puta na "Tjednu hrvatskih manjina" koji se odrţava u Zagrebu svake godine posljednjeg tjedna umjesecu rujnu, ove godine predstavljaju se Hrvati iz Crne Gore pod nazivom "Tjedan Hrvata iz Crne Gore". Otvaranje manifestacije, prijatelji na okupu 11
 12. 12. Ta manifestacija koja je trajala tjedan dana (22-28.09.2003.) a u organizaciji HGDCG uz pomoć, Hrvatskematice iseljenika, Grada Zagreba, Turistiĉke zajednice Grada Zagreba, a pod pokroviteljstvom PredsjednikaRepublike Hrvatske Stjepana Mesića, zagrebaĉkoj publici predstavljena je kulturna i povijesna baštinaHrvata Crne Gore. Odrţana je izloţba povijesnih fotografija hrvatskih društava, starih razglednica Boke iumjetniĉke fotografije Boke. "Bokeška kuţina" "Na kotorskoj pjaceti" Dr. Miloš Milošević-promocija knjige Izloţba "Pomorci i trgovci Boke "Promotivna degustacija bokeške kuţine uz prigodan zabavni program ţenske klape "Bisernice Boke" podnazivom "Na kotorskoj pjaceti". Promocija knjiga "Pomorski trgovci ratnici i mecene" autora dr.MilošaMiloševića, "Ţivot i djelo Vladislava Brajkovića" u Izdanju HGDCG, NZCH i Bokeljske rnornarice, "Zbirnadijela don Iva Stjepĉevića" iz Gornje Lastve i izdanja NIP "Gospa od Škrpjela" popraćena filmskimprilozima. Koncert bokeljskih skladatelja "Betula u malu valu" kazališna predstavaIzloţba u Galeriji "Klovićevi Dvori" Pomorskog muzeja i Povjesnog arhiva Kotor pod nazivom "Pomorci itrgovci Boke", izloţba slikara Eda Murtića "Boka i Murtić" te "Maslina –kamen-ţena" Barskog slikara JozaĆetkovića. Koncert bokeljskih skladatelja (A.Homen, A.Kopitović, Brkanović i Ţ.Brkanović) poddirigentskom palicom Miroslava i Roberta Homena. Odrţane su dvije kazališne predstave: "Betula u maluvalu" i "Bokeški D-Mol" u produkciji Centra za kulturu iz Tivta. 12
 13. 13. Sveĉana misa u katedrali Kolo Bokeljske mornariceManifestacija se završila Svetom misom u Zagrebaĉkoj katedrali koju je predvodio kotorski biskup IlijaJanjić uz asistenciju don Branka Sbutege i don Srećka Majića i uz pratnju zbora "Kralj Zvonimir" izZagreba. Nakon mise na platou ispred Katedrale odred Bokeljska mornarica iz Kotora i Tivta uz pratnjuglazbenog orkestra "ZET"-a izveo "Kolo Bokeljske mornarice". Tjekom odrţavanja ove manifestacijeizaslanstvo HGDCG: Tripo Schubert, Dario Musić,Vladimir Marvuĉić i Luka Ciko obavili su niz znaĉajnihrazgovora u Ministarstvu Vanjski poslova sa Svjetlanom Berkovićem pomoćnikom ministra, u Ministarstvuunutarnji poslova Darkom Vidom naĉelnikom uprave, u Ministarstvu kulture Blaţom Ţilićem pomoćnikomministra, u Ministarstvu prosvjete i športa Ratimirom Kvaternikom pomoćnikom ministra kojom jeprigodom inicirana ideja o poĉetku organiziranja nastave na hrvatskome jeziku u Boki. Razgovori u MVP, u ZagrebuRazgovori su obavljeni i u Hrvatskoj Gospodarskoj komori sa proĉelnicom Zdenkom Peterle i Turistiĉkojzajednici Grada Zagreba s predsjednikom Vladimirom Velnićem. TakoĊer su upriliĉeni susreti spredstavnicima HRT i novim Ravnateljem Hrvatske matice iseljenika, Nikolom Jelinĉićem. Svaki našboravak u Zagrebu, pa i ovaj, prihvaćen je s dobrodošlicom od strane naših Hrvata podrijetlom iz Boke, tenaših kolega iz Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske.Ustrojena Podruţnica HGDCG u Baru 17.10.2003. Podruţnica koja broji 110 ĉlanova za predsjednika jeizabrala Vladimira Medovića, a za ĉlanove Upravnog odbora: Zdenku Đurovića, Radojku Mijaĉ, VladimiraMarvuĉića i Iliju Vukotića. Sastanku su prisustvovali Tripo Schubert, predsjednik HGDCG, Dario Musićtajnik, Albin Polak ĉlan predjedništva i drugi konzul RH u Kotoru, Ivan Sabolić. 13
 14. 14. Formiranje podruţnice HGDCG u BaruPrilikom posjete Veleposlanika RH u Beogradu Davora Boţinovića, Generalnom konzulatu RH u Kotoru 21.10.2003. naše izaslanstvo (Tripo Schubert i Vladimir Marvuĉić) je upoznalo Veleposlanika o aktivnostima iprogramima Društva. Tom prigodom se govorilo o izdavanju hrvatskih dokumenata, domovnica, Hrvatima uCrnoj Gori s posebnim osvrtom na Hrvate Bara, te o politiĉkom organiziranju Hrvata u Kotoru i Tivtu.Na svojoj sjednici 27.10.2003. Predsjedništvo je razmotrilo ostavku ĉlana Predsjedništva MilenkaPasinovića i usvojilo njegov zahtjev.Na inicjativu HGDCG 5.11.2003. odrţan je u Kotoru sastanak sa izaslanstvom HGI-a iz Tivta. Razgovaralisu Tripo Schubert i Dario Musić (HGDCG), dr.Dalibor Burić i Marija Vuĉinović (HGI), o zajedniĉkomnastupu na izradi Zakona o nacionalnim manjinama u Crnoj Gori i poloţaju Hrvata u njemu.U Tivtu 13.11.2003. u Centru za kulturu, odrţan sastanak aktivista HGDCG zbog priprema ustrojaPodruţnice Tivat. Nazoĉili su: Tripo Schubert, Dario Musić, Andrija Krstović, Albin Polak, Selma Krstović,Vicko Krstović, Rikardo Kubiĉek, Slavko Marović i Ivica Boţinović. Sastanak ĉlanstva u TivtuU Generalnom konzulatu RH u Kotoru u nazoĉnosti generalnog konzula Petra Poljanića 13.11.2003. odrţaose sastanak predstavnika hrvatskih udruga: HGDCG iz Kotora, HKD "Napredak" iz Tivta i politiĉke strankeHGI iz Tivta, sa pomoćnikom Ministra vanjskih poslova RH, Svjetlanom Berkovićem. Sastanku su odstrane HGDCG-a nazoĉili Tripo Schubert i Dario Musić.Izaslanstvo Nacinalne zajednice Crnogoraca Hrvatske i Kulturnog prosvjetnog i sportskog društva "Moraĉa"iz Slovenije posjetilo je 15.11.2003. naše društvo gdje su voĊeni razgovori o budućoj suradnji izajedniĉkim projektima u idućoj godini . 14
 15. 15. NZCH u posjetu našem DruštvuNa sjednici Predsjedništva 21.11.200. odluĉeno da se Andrija Krstović i Albin Polak ĉlanovi predsjedništvarazriješene duţnosti i prihvate novu duţnost – rad na terenu općine Tivat, a izabrani su novi ĉlanovi: dr IvanIlić (lijeĉnik iz Tivta), Pavle Jurlina (farmaceut iz Tivta ) i Slobodan Viĉević (ekonomist iz Kotora). Dr. Ivan Ilić, Pavle Jurlina, Tripo Schubert (predsjednik) Slobodan Viĉević, Dario Musić (tajnik)Dana 22.- 23.11.2003. u Kotoru u prostorijama Generalnog konzulata RH odrţani su izbori za zastupnike uHrvatskom saboru. Kao ĉlanovi biraĉkih odbora sudjelovali su i ĉlanovi našeg Društva. Hrvatska televizijasa redateljem Stjepanom Mijovićem Koĉanom, uz asistenciju našeg Društva, snimala je u prosincudokumentarni film o bokeljskim mandraćima i ţivotu ribara na Muo.U kotorskom Kulturnom centru 9.12.2003. u organizaciji HGDCG predstavljena je knjiga "Sred zaviĉajnihnebesa" autora Stjepe Mijovića Koĉana, konavljanina iz Đurinića. O pjesniku i njegovom stvaralaštvugovorili su Tripo Schubert i dr Miloš Milošević. 15
 16. 16. Promocija knjige knjiţevnika KoĉanaStruĉna skupina Komiteta za kulturu Savjeta Europe 14.12.2003. posjetila je Kotor i tom prilikom od straneOpćine Kotor naše je Duštvo pozvano na sastanak. Kao naš predstavnik sastanku je prisustvovao prof dr.Milenko Pasinović. Rad struĉne komisije Savjeta EuropeNa manifestaciji "Dani kulture pripadnika nacionalnih i etniĉkih grupa u Crnoj Gori" 14.12.2003. uPodgorici prisustvovalo je i naše izaslanstvo: Tripo Schubert, Slobodan Viĉević i Pavle Jurlina uzsudjelovanje ţenske klape "Bisernice Boke" iz Kotora.Okrugli stol "MeĊuetniĉka tolerancija i suradnja graĊana i lokalnih vlasti u regiji" odrţan je u Kotoru19.12.2003. na kojemu su sudjelovali i naši predstavnici: Antun Dender, prof.dr. Milenko Pasinović i TripoSchubert. Tom prilikom prikazana je i izloţba splitskog fotografa FeĊe Klarića "Splitski Ċir ljubavi". 16
 17. 17. Izloţba "Splitski Ċir ljubavi"Boţićni koncert u organizaciji našeg Društva i voditeljice HMI Podruţnice –Split Branke Bezić Filipović,odrţan je u Kotoru i Baru 20.-21.12.2003. uz sudjelovanje muške klape "Guc" iz Korĉule, "Bokeljskimornari" iz Kotora i ţenske klape "Bisernice Boke" iz Kotora. Klapa "Guc" sa Korĉule Ţenska klapa "Bisernice Boke"-Kotor Klapa "Bokeljski mornari" – Kotor Publika u koncertnoj dvorani crkve sv.Duha glazbene škole u KotoruOdrţan okrugli stol "Pravo na pravo" 22.12.2003. kojeg je organizirao Rifat Rastoder potpredsjednikSkupštine RCG. U raspravi o manjinskim pravima i njihovoj zaštiti sudjelovali su Tripo Schubertpredsjednik HGDCG, prof.dr.Milenko Pasinović i odvjetnik Antun Dender, ĉlanovi Društva. 17
 18. 18. Okrugli stol "Pravo na pravo"Zapoĉet projekt izdavanja potvrda o pripadnosti hrvatskom narodu od strane HGDCG, HKD"Napredak" iHGI, na osnovu dogovora s veleposlanikom Davorom Boţinovićem u Veleposlanstvu RH u Beogradu, a usvrhu izdavanja Domovnice.Tiskan je kalendar i novogodišnje ĉestitke za 2004. godinu.U 2003. godini tiskano 6 brojeva "Hrvatskog glasnika", tiraţ 800 primjeraka. 6 brojeva "Hrvatskog glasnika (1 -6) 18

×