Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoe schrijf je een zakelijk blogartikel

875 views

Published on

Slimme ondernemers zien in, dat zakelijk bloggen veel relevant webverkeer oplevert en bijdraagt aan een online expert-status.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hoe schrijf je een zakelijk blogartikel

  1. 1. Hoe schrijf je een zakelijk blogartikel?STAP 1. GEBRUIK DE BLOGGING WORKSHEETMet behulp van deze blogging worksheet kun je de zoektermen vinden, die je ideale klantgebruikt om meer te weten te komen over problemen, die jouw onderneming voor ze op kanlossen. Als je niet met HubSpot werkt, kun je ook de Keyword Tool van Google gebruiken.STAP 2: SCHRIJF EEN BLOGARTIKELKies één van de 5 artikelen, die je in stap 1 bij elkaar hebt verzameld en begin met hetschrijven van een artikel. Een blogartikel moet ongeveer 200 tot 400 woorden bevatten.Wanneer je aan het schrijven gaat, concentreer je alleen op de tekst en denk nog niet na overzoektermen, plaatjes, links of call-to-actions. Dit komt later wel aan bod.STAP 3: VOEG EEN AFBEELDING TOEAls je het artikel geschreven hebt, wordt het tijd om een leuke afbeelding te zoeken, die vantoepassing is op het artikel. Zorg ervoor, dat je het plaatje dezelfde naam geeft als dezoekterm, die je in stap 1 hebt uitgekozen. Let er ook op, dat de "alt tekst", die bij deafbeelding hoort ook deze zoekterm bevat.Je kunt rechtenvrije fotos vinden met het programma Compfight. Zorg er wel voor, dat je demaker van de foto credits geeft, door een link op te nemen naar de originele foto.STAP 4: PLAATS ZOEKTERMVRIENDELIJKE "ANCHOR TEXT LINKS "Plaats in je blogartikel altijd 1 of 2 interne links naar paginas van je website. Ook is hetgebruikelijk om links naar externe websites op te nemen. Let er op, dat je de tekst, die jegebruikt om de link te beschrijven, relevante zoektermen bevatten, bijvoorbeeld: InboundMarketing Bureau.
  2. 2. STAP 5: VOEG ALTIJD EEN "CALL-TO-ACTION " TOEIeder blogartikel moet aan het eind een oproep bevatten ("call-to-action"). Mogelijke CTAs zijn:"vraag onze white paper aan" of "neem contact op voor een demo".STAP 6: FORMULEER ENKELE BELANGRIJKE "TAKEAWAYS" VOOR IEDER ARTIKELAan het eind van ieder artikel kun je een opsomming geven van 1 tot 5 conclusies, die ervoorzorgen, dat de lezer weet, wat deze geleerd heeft en/of welke acties ondernomen moetenworden. (Als ik eerlijk ben, wordt deze stap op dit blog eigenlijk altijd overgeslagen...)STAP 7: ZORG VOOR WITREGELSGrote lange blokken tekst schrikken de lezer af. Probeer daarom zoveel mogelijk witregels tegebruiken. Het komt de overzichtelijkheid ten goede.STAP 8: SCHRIJF BELANGRIJKE TEKST IN DIKGEDRUKT LETTERTYPEDoor dikgedrukte lettertypen te gebruiken voor belangrijke tekst kunnen lezers snel inschatten,waar het artikel over gaat en inzicht krijgen in het nut van het artikel.Daarnaast kennen zoekmachines extra gewicht toe aan dikgedrukte woorden, een reden temeer dus om belangrijke zoektermen dikgedrukt weer te geven.STAP 9: SCHRIJF EEN STERKE META DESCRIPTIONEen artikel moet een sterke meta description bevatten. Wanneer een blogartikel in dezoekresultaten verschijnt, is de meta description de tekst, die onder de titel staat. Beschrijf in demeta description dus duidelijk, waarom op de link geklikt moet worden. De meta descriptionmag maximaal 150 woorden bevatten.
  3. 3. STAP 10: "TAG" HET ARTIKELGebruik voor ieder artikel maximaal 3 "tags" om de hoofdonderwerpen van een blogartikel tebeschrijven. Een "tag" is een soort label, die het artikel beschrijft in één themawoord. Door vaakmet dezelfde "tags" te werken, is het voor de lezer makkelijk om artikelen over een bepaaldthema te selecteren.STAP 11: DE TWEE GOUDEN REGELS VAN REGELMAATSchrijf minimaal eens per week een blogartikel, maar nooit meer dan één op dezelfde dag. Gunje lezer ook wat rust...Meer informatie over bloggen?www.heuvelmarketing.com

×