Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Magazine Het Ondernemersbelang Zwolle 0212

852 views

Published on

Magazine Het Ondernemersbelang Zwolle 0212

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magazine Het Ondernemersbelang Zwolle 0212

 1. 1. NR. 2 2012 ZWOLLE E.O. Onderneemkracht bundelt kennis en krachten van ondernemersStedelijk Museum Zwolle Het wordt een spannend Landstede al jaren partner Communicerenroept bedrijfsleven op tot economisch jaar Bouwbedrijf Heldoorn zonder logo’ssamenwerking•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL
 2. 2. ‘Make or buy? Dan nemen we ze gewoon over...’Grote ondernemingen staan vaak voor dito dilemma’s. Vraagstukken waarvan u strategisch precies weet wathet voor u kan betekenen, maar waarvan de impact op bijvoorbeeld fiscaal of juridisch gebied op zijn minstschemerig te noemen is. De accountants en adviseurs van Brouwers zijn precies de mensen die u in dat gevalkunnen laten excelleren in uw ondernemerschap. De intensieve begeleiding tijdens overnametrajectenbestaat bijvoorbeeld uit due dilligence onderzoeken, financieringsaanvragen, waarderingen, contracten, zelfsonderhandelingen. Brouwers doet dus véél meer dan alleen aangiftes, jaarrekeningen en salarisadministraties.Ook voor grote ondernemingen is Brouwers bijzonder breed. En altijd to the point. Bel maar eens...T / 038 - 8515200 E / info@brouwers.nl W / www.brouwers.nl V / Zwolle / Arnhem / Deventer / Genemuiden accountants / adviseurs
 3. 3. het ONDERNEMERS B E L A N GHet Ondernemersbelang Zwolle e.o.verschijnt vijf keer per jaarTiende jaargang, nummer 2-2012 Inhoud STEDELIJK MUSEUM ZWOLLE ROEPT BEDRIJFSLEVEN OP TOT SAMENWERKINGOPLAGE4.000 exemplaren Het Stedelijk Museum Zwolle wil de vorig jaar ingezette samenwerking met het bedrijfsleven intensiveren en uitbreiden. Museumdirecteur Adriaan de Regt zietCOVERFOTOOnderneemkracht met v.l.n.r. Mária hierin een prima alternatief om de positie van beide partijen te versterken envan Oorschot, Roel Riepma, Bart Zwolle verder op te stoten in de vaart der volkeren.Schouten, Suzanne Venes, Eugènevan Rooden en Corine den Hollanderfotografie: Gerrit Boer 07UITGEVERJelte HutNovema Uitgevers bv ONDERNEEMKRACHT BUNDELT KENNIS EN KRACHTENPostbus 309860 AA Grootegast VAN ONDERNEMERSWeegbree 19861 ES Grootegast Onderneemkracht staat voor de bundeling van zelfstandige dienstverlenendeT 0594 - 51 03 03 professionals in een uniek concept waarmee ze samen hun successen halen.F 0594 - 61 18 63 Onderneemkracht is actief in de regio Zwolle met drie netwerkkantoren waarinfo@novema.nl professionals worden verbonden, ontzorgd en gefaciliteerd. KennisdelingWEBSITEwww.ondernemersbelang.nl/zwolle 08 en krachtenbundeling zorgen voor een kwalitatief hoogwaardig en flexibel aanbod.EINDREDACTIEErik van RaalteT 0594 - 69 56 14e.vanraalte@novema.nl HET WORDT EEN SPANNEND ECONOMISCH JAARBLADMANAGER Anders dan twee jaar geleden, toen ondernemers de neiging hadden om deNovema gevolgen van de economische crisis te bagatelliseren, komen ze er nu voor uitYvonne Visser dat de economie niet goed draait en dat we er nog lang niet zijn. Vier ZwolseT 0594 - 51 03 03 ondernemers hopen dat in 2012 de bodem is bereikt en dat we volgend jaary.visser@novema.nl getuige zijn van vlot herstel. Maar ze houden hun hart vast dat de regering deLAY OUTVDS vormgeving!Postbus 668 18 economie niet kapot bezuinigt.9200 AR DrachtenT 0512 - 38 11 14F 0512 - 38 11 71info@vds-vormgeving.nl LANDSTEDE AL JAREN PARTNER BOUWBEDRIJF HELDOORNDRUK Langdurige relaties met opdrachtgevers die veel vastgoed in eigendomDrukkerij Veldhuis, Raalte hebben. Daar is bij Bouwbedrijf Heldoorn in Zwolle de bedrijfsfilosofie voor een deel op gestoeld. Met succes! De ING kan er over meepraten en ook ROCAAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEEBob Bakker Landstede vaart wel bij Heldoorns activiteiten. Voor de ING heeft Heldoorn inGerrit Boer drie jaar tijd meer dan honderd bankgebouwen in het hele land van een nieuwJeroen KuypersHarry KnevelbaardMarco Magielse 22 uiterlijk voorzien en voor Landstede - een onderwijsinstelling met 75 locaties en ruim 15.000 studenten - heeft het Zwolse bouwbedrijf diverse schoolcomplexen verbouwd en uitgebreid.Henk Roede (strip)André Staas (Comm’Art)André VermeulenRuud VoestADRESWIJZIGINGENAdreswijzigingen, verandering vancontactpersoon of afmeldingenkunt u per mail doorgeven aanTiny Klunder, t.klunder@novema.nl.Graag met vermelding voor welkeeditie van het Ondernemersbelangde wijziging betreftISSN: 1874 - 5466Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemmingvan de uitgever.02 het ONDERNEMERS BELANG
 4. 4. Column■ En verder Verkeerde beeldvorming4 Nieuws Er gaat geen dag voorbij in Nederland of een of andere ‘deskundige’ beweert iets wat door een andere ‘deskun-5 Procentje pakken dige’ een dag later weer wordt tegengesproken. Zo weet je nooit wat waar is. Wie heeft er nu gelijk? Ik weet het,6 Nog 395 m² in Het Cultuurhuis beschikbaar de waarheid bestaat niet, want zij is voor iedereen weer13 Korbeld Verhuur - verhuurders van huis uit anders. Maar toch, zwaarwegende beslissingen met vergaande gevolgen worden niet zelden genomen op15 Pensioen is NU basis van wat ‘deskundigen’ menen te moeten opmerken. Niet zelden ook gaat het dan later hartstikke fout of16 Is sponsoring zinvol voor uw onderneming? De mening van ons panel ontstaat er in de publieke opinie een verkeerd beeld.21 Equipe: ideale locatie voor uw bijeenkomst, feest of congres Neem nou het gekrakeel over de pensioenen. Het beeld is dat de pensioenfondsen door het ijs zijn gezakt door de kredietcrisis, de bankencrisis en de eurocrisis. Sommige pensioenfondsen gaan nu over tot verlaging van de uit- keringen aan 65-plussers. Wie de positie van de pensi- oenfondsen bestudeert, ziet dat een kleine minderheid van vooral bedrijfspensioenfondsen het uitstekend doet. Zij hebben dekkingsgraden van 110 tot 130 procent. Shell, Rabobank, KLM, Unilever, C&A, maar ook het pensioenfonds van de slagers, ze lijden geen centje pijn. Kennelijk zitten daar mensen aan het stuur die precies weten hoe zij in deze ‘barre tijden’ verantwoord met het geld van anderen moeten omgaan. De meerderheid heeft er een■ In het hartkatern puinhoop van gemaakt. Menig pensioenfonds zin met z’n dekking onder de 90 procent.Communiceren zonder logo’s Ander voorbeeld. Poolse werknemers zijn wandelende wodkaflessen en werken ver onder de marktprijs. Dat isSocial media hebben marketing en reclameingrijpend en permanent veranderd. Steeds meer het beeld. ING en Rabobank hebben samen eens bekekenondernemers ontdekken Facebook, Linkedin en hoe het echt zit. De 150.000 Polen in Nederland betalen 1,2Twitter en maken een eigen profiel aan. Maar helaas miljard euro belasting op jaarbasis (hoezo zwart werken?)gaan velen vervolgens op de oude wijze met deze en besteden 1,8 miljard voordat zij bij Enschede de grensnieuwe media om, met onpersoonlijke boodschappen passeren op weg naar Warschau. Zij nemen vrijwel geen ar-die bedroevend weinig respons uitlokken. Die omgang beidsplaatsen in van Nederlanders, maar scheppen nieuwis volgens Jeanet Bathoorn, social mediatrainer enschrijfster van het boek ‘Get Social’, typerend voor de werk. De lokale aannemer die daar een probleem mee heeft,overgangsperiode waarin we momenteel verkeren, moet bij zichzelf te rade gaan want hij is waarschijnlijk te duur.net als de angst voor het blootgeven van teveel Derde voorbeeld. De euro heeft Nederland meer welvaartpersoonlijke informatie. gebracht en is absoluut onmisbaar. Dat zegt premier Rutte en dat beweren de banken. Uit een opzienbarende studie van het CPB en het CBS samen, die zich steeds onafhanke-- Zalsman wil meer bedrukken…en meer betekenen lijker van de regering opstellen, blijkt eerder het tegendeel. Bovendien, zijn Denemarken, Zweden, Noorwegen, Engeland en Zwitserland al tot de bedelstaf geraakt omdat Loonkosten dalen in 2012 zij niet meedoen met de euro? De cao-onderhandelingen liggen bijna overal stil. Neelie Kroes, toch niet de eerste de beste, zei in februari dat Werkgevers en werknemers wachten op de uitwerking Europa er niets van merkt als Griekenland uit de euro stapt. van nieuwe kabinetsmaatregelen, die burgers en bedrijven vele miljarden gaan kosten. Voor ondernemingen Rutte was het ineens met haar eens, hoewel hij en schatkist- is de situatie gunstig, want voorlopig gelden de oude bewaarder De Jager tot dan toe hadden volgehouden dat cao-afspraken. In dit lopende jaar 2012 zullen de we niet zonder de Grieken kunnen. Ze weten het zelf dus ook loonkosten vermoedelijk lager uitvallen dan in 2011. niet. Wie dan wel, vraag je je af. Alleen bedrijven die niet onder de werking van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) vallen, André Vermeulen zullen hun loonkosten verder zien stijgen. info@avoor.nl het ONDERNEMERS BELANG 03
 5. 5. NieuwsNovema Uitgevers neemt Kijk op het Coaching via E-mailNoorden en Kijk op Oost Nederland over praktisch èn effectief Uit onderzoeken is gebleken datNovema Uitgevers uit Grootegast van Nederland professionele coaching via E-mailheeft na de succesvolle overname in (Friesland, zowel praktisch is als effectief. Dit2011 van Ondernemend Friesland Groningen, concludeert Marga Spaanjaars,(OF), per 1 januari 2012 de magazines Drenthe, Overijssel eigenaar van coachingsbureauKijk op het Noorden en Kijk op Oost en Gelderland). HET KAN ANDERS in Zwolle, naarNederland overgenomen. aanleiding van onderzoek van de Novema Uitgevers Universiteit van Tilburg en onderzoekHiermee versterkt Novema, tevens is een professionele, dat zij de afgelopen maanden heeftuitgever van het businessmagazine marktgedreven uitgevoerd naar de effectiviteit enHet Ondernemersbelang, haar uitgever van met efficiency van coaching via E-mail.positie op de Noord- en Oost-Neder- name zakenbladen, E-coaching leidt tot snelle feedbacklandse markt voor (zaken)bladen.  waaronder Het van de coach bij oefensituaties, Ondernemersbelang. waardoor het leereffect wordtKijk op het Noorden en Kijk op Dit magazine voor vergroot. Verder komt men snelOost Nederland, die al ruim 40 ondernemers heeft een tot de kern via E-mailcontact. Ookjaar worden uitgegeven, zijn toon- oplage van 200.000 exemplaren en is aangetoond dat schrijven positiefaangevende magazines voor het verschijnt vijf keer per jaar in ruim werkt bij de verwerking van emoties.bedrijfsleven, overheden en belan- 50 regio’s in Nederland. Marga Spaanjaars is gecertificeerdgenorganisaties in Noord- en Oost- E-coach en werkt met de speciaalNederland. De bladen verschijnen Ondernemend Friesland en haar hiervoor ontwikkelde webomgeving:acht keer per jaar in een gezamen- subtitels verschijnen tien keer per coachcampus. Coachcampus is eenlijke oplage van 25.000 exemplaren jaar in een oplage van circa 8.500 beveiligde omgeving waarin deper keer. Alle ontwikkelingen op het exemplaren. Belangrijk in de uitge- dialoog tussen coach en gecoachtegebied van economie, maatschap- versformule van Novema is de inzet overzichtelijk wordt weergegeven, enpij, cultuur, recreatie en politiek van een combinatie van middelen, Met deze formule creëert waar ruimte is voor het uitwisselenworden gevolgd. Beide magazines zoals print (magazines), website, Novema een hoge toegevoegde van documenten en opdrachten. Voorzijn een belangrijk podium voor de digitale nieuwsbrief, bedrijfsvideo waarde en een breed platform voor meer informatie:noordelijke en oostelijke provincies en social media. zowel de lezers als de adverteerders.  www.hetkananders-coaching.nl.Windesheimstudenten ontwerpen bekerhouder NS kiest voor Brand Management-softwareuit gerecycled plastic van Capital ID Capital ID, specialist op het gebied van software voor Marketing Resource Ma- nagement (MRM) en Digital Asset Management (DAM), gaat zijn MRM-systeem ‘ID Manager’ implementeren bij NS. De vervoersorganisatie zet het platform in voor het beheer van de huisstijl en de publicatie van communicatie-uitingen. Op deze manier wil NS een consistente presentatie van het merk garanderen. Daar- naast zorgt ‘ID Manager’ voor een efficiëntere werkwijze door het automatiseren van de marketingcommunicatieactiviteiten van NS. ‘ID Manager’ omvat applicaties die de integrale levenscyclus van marketingcom- municatie volledig ondersteunen. Met de implementatie van dit systeem heeft NS de mogelijkheid om alle beschikbare marketing- en merkmaterialen op te slaan, te delen en aan te passen. Voor meer informatie zie www.capitalid.nl. Noordelijke Hypodomus kantoren gaan verder als Woonaccent MakelaarsKoffie halen met een bekerhouder, te stimuleren hun plastic flesjes in tegemaakt van gerecycled plastic? Bin- leveren. Er zijn vijftig speciale containers Vanaf 1 maart 2012 opereren vier Met deze vestigingen groeien wij naarnenkort kan dit, want vanaf 12 maart is van Van Gansewinkel geplaatst met vestigingen van Hypodomus in 25 kantoren en bieden wij een noger gestart met de inzameling van plastic daarop de tekst: “Lever hier je plastic Noord Nederland onder de naam sterker merk.” Onder de naam vanflesjes op de campus van Windesheim. fles in”. Woonaccent Makelaars. Het gaat om Hypodomus werden niet makelaar-De ingeleverde flesjes worden door Van Bij het productieproces van de beker- de vestigingen in Steenwijk, Zwolle, dijdiensten aangeboden, maar ookGansewinkel gescheiden ingezameld en houder is het lectoraat Kunststoftechno- Assen en Groningen. Woonaccent hypotheken en verzekeringen. Deomgezet tot PET-granulaat, een grond- logie een belangrijke partner. Met hun Makelaars behoort hiermee in één vier vestigingen zijn een fullservicestof die gebruikt wordt voor het maken technische kennis realiseren zij in hun klap tot de grootste makelaars van NVM makelaarskantoor, met daarbijvan nieuwe producten. En vervolgens eigen Polymer Science Park de productie. Noord Nederland. Deze overgang is erkende hypotheekadviseurs ondergegoten tot een bekerhouder, ontwor- een belangrijke stap volgens Robert de naam Hypotheekaccent. Met dezepen door studenten. De nieuw ontwikkelde bekerhouders Vonk, directeur van Woonaccent uitbreiding kijkt de franchiseformule zijn vanaf begin mei in de kleuren Nederland: “Hierdoor verdichten wij met veel optimisme naar de toekomst.Van Gansewinkel en ISS Catering werken oranje, rood, wit en blauw te koop op de ons netwerk en versterken wij onze Voor meer informatie:samen met Windesheim om studenten Campus. positie in de Nederlandse makelaardij. www.woonaccent.nl04 het ONDERNEMERS BELANG
 6. 6. ColumnEnexis bouwt nieuw duurzaam regiokantoor in ZwolleNetbeheerder Enexis is begonnen dat in december van dit jaar klaar In de winter werkt deze ‘long’ alsmet de bouw van een nieuw duur- zal zijn, is een volgende stap in het een wintertuin, terwijl in de zomerzaam Regiokantoor in Zwolle. Het nieuwe huisvestingsbeleid van Enexis, het glasdak open kan en het eengebouw biedt plaats aan ruim 200 waarin duurzaamheid centraal staat. binnentuin wordt. De aanwezigemedewerkers die nu in bestaande Het initiatief is onderdeel van Enexis planten zuiveren het fijnstof uit depanden op het terrein werkzaam zijn. Duurzaam. ventilatielucht. Door het relatief groteDe gevels van het gebouw worden dakvlak van het atrium kan voldoende Procentje pakkengemaakt van composiet. Deze zijn in Een van de opvallende gedeelten in energie op het dak worden opgewekt In een recessie nadenken of je over pakhun vorm zonwerend en voorkomen het nieuwe regiokantoor van Enexis door PV-cellen. In combinatie met een hem beet acht jaar nog wel voldoende endat het extreem goed geïsoleerde is het centrale atrium. Dit zal, met een Warmte Koude Opslag (WKO) zorgt goed opgeleid personeel kunt vinden...gebouw teveel opwarmt door directe getemperd buitenklimaat waaruit dit ervoor dat gesproken kan worden klinkt dat gek? Absoluut niet! Ik werk nuzoninstraling. De bouw van het ener- verse ventilatielucht wordt getrokken, van een daadwerkelijk energieneutraal voor Zwolle maar was bij de NS zes jaar ge-gieneutrale Regiokantoor in Zwolle, gaan werken als een groene ‘long’. gebouw. leden verantwoordelijk voor de instroom van 100 jeugdwerklozen. Voor mij een mooie en leerzame klus, voor de NS eenTweede editie van Blue Friday groot succes uiting van haar zorg om de blijvende aan- was van personeel. Die 100 is in de jarenVrijdag 16 maart heeft bij Brasserie erna op 200 gezet en er zijn doelgroepenEquipe de tweede editie van Blue bij gekomen. De ‘bijzondere instroom’Friday plaats gevonden. Netwerken, beslaat nu 1% van de nieuwe NS-ers. Naastculinair genieten, muziek, luxe en jeugdwerklozen gaat het om Wajongersexclusiviteit stonden deze avond en speciale aandacht voor 50-plussers alscentraal. Ruim 300 professionals arbeidspotentieel. Ik denk dat deze aanpakgenoten deze avond samen met heel goed is door te vertalen naar uwvrienden en collega’s van een spec- bedrijf. Een korte blik op de arbeidsmarkttaculaire mix van entertainment en van 2020 leert ons dat er dan in alle secto-muziek. Een vuurspuwer, rouletteta- ren een krapte zal zijn. We zullen dan meerfel van Jack’s Casino, een flairtender, zorgen hebben over het vinden van goedDJ’s en dansers zorgden voor een personeel dan over concurrentie uit deunieke sfeer en onvergetelijke BRIC-landen. Met name geldt dit voor deervaring. sector techniek, nu al voelbaar, en de zorg. De uitstroom van 65- en 66-jarigen is dan enorm. Niet alleen op Europees niveau, maar ook gewoon in Zwolle en regio. Het lijkt me prachtig wanneer we met de Equipe, Studio TaS en Mediacon- vrijdag middag “experience” weten individuele bedrijven in Zwolle ook tot een nexion, de initiatiefnemers van dit neer te zetten. Naar verwachting zal 1% afspraak kunnen komen in het belang event, hebben met dit afterbusiness in de zomer de derde editie van Blue van de toekomstige werkgelegenheid. party concept een compleet nieuw Friday plaats vinden. In Zwolle zouden we met een dergelijke afspraak 850 – 900 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief kunnen geven. Dat kost nu wat extraWijn Bancair Advies: Een nieuwe, NBA-erkende, onderwijsinstelling moeite en energie, straks hebben we deze mensen hard nodig. Want we groeien inSinds 2008 verloopt de zakelijke en praktische NBA (Nederlandse Be- praktisch en meetbaar vergroten. Zwolle van 86.000 banen naar 100.000.relatie tussen MKB Nederland en de roepsorganisatie van Accountants) De ‘drive’ van Wijn Bancair Advies en Klinkt mooi, maar lukt het wel om diebanken steeds moeizamer. Door de erkende cursus ontwikkeld, speciaal haar partners is om MKB-bankzaken bijzondere instroom vast te houden? Bij decrisis en de daaropvolgende nieuwe voor ervaren accountants: Bedrijfsfi- redelijk, billijk, transparant, begrijpe- NS wat het slagingspercentage ongeveerregelgeving hebben banken zelf nanciering: “Kruip in de huid van de lijk en liefst goedkoper te maken. 50%. Bij ons zouden we dus jaarlijks 450minder beschikbare middelen om bankier”. mensen die nu een uitkering ontvangen,(zakelijke) financieringen te verstrek- Voor meer informatie: structureel aan een baan kunnen helpen.ken: zij kunnen hun Euro’s maar één Zo komen accountants te weten hoe www.wijnba.nl En het gebeurt al. Meerdere bedrijvenkeer uitlenen. Aan wie verstrekken het (interne) fiatteringsproces ver- zetten zich heel actief in voor mensen dieze nog wel bedrijfsfinancieringen? loopt, waar ze invloed op kunnen naast het arbeidsproces staan. Mis die hebben, welke rollen de verschil- boot niet, is mijn advies. Wanneer we hierAan de ondernemers die zich goed lende bankfunctionarissen hebben, samen de schouders onder zetten, zal dehebben voorbereid en die hun huis- wat de valkuilen in de bankoffertes Persberichten krapte op de arbeidsmarkt van 2020 voorbank (nog) beter kunnen overtuigen zijn, hoe je de bankaanbiedingen Is er een nieuwe directie aange- de regio Zwolle minder knellend zijn. Eenvan hun toekomstplannen. praktisch en inhoudelijk kunt verbe- treden? Heeft u productienieuws? keer doorpraten over de 1% instroom en teren en wat de verschillen tussen Gaat u verhuizen, een nieuwe de uitdaging voor 2020? Bel me.Accountants hadden al een belang- de banken onderling zijn. vestiging openen of fuseren? Uwrijke rol in dit bankenproces. Hun persberichten, bij voorkeur met Jan Nabersrol als adviseur c.q. vertrouwensper- Kortom, accountants kunnen hun foto, kunt u sturen naar Uitgeverij Hoofd Ruimte en Economiesoon voor MKB Nederland is sinds eigen toegevoegde waarde voor de Novema; redactie HOB Zwolle; Gemeente Zwolleenkele jaren steeds belangrijker MKB klanten t.a.v. Erik van Raalte; Postbus 30; M 06 - 51 06 32 84geworden. Oud zakenbankiers heb- 9860 AA Grootegast of per e-mail: g.j.nabers@zwolle.nlben daarom een zeer prikkelende middels deze PE-cursus concreet, e.vanraalte@novema.nl. Twitter @jannabers het ONDERNEMERS BELANG 05
 7. 7. Bedrijfsreportage Tekst: André Staas – Comm’Art • Fotografie: Gerrit BoerHet Cultuurhuis in de Zwolse groeiwijk Stadshagen is een gewilde vesti-gingsplek voor ondernemers. Op steenworpafstand van de A28 en de Zwolse Huurprijs vanaf130 euro per vierkante met per jaar, exclusief BTW.ringweg staat het gebouw aan de rand van het winkelcentrum van de Het Cultuurhuis in de Zwolse wijk Stadshagenjonge woonwijk. Parkeergelegenheid volop; een inspirerende plek om tevestigen. De derde etage wacht nog op huurders...Nog 395 vierkante meter inHet Cultuurhuis beschikbaar Eigen ingang casco op”, vertelt Van de Velde. “Er is alle een ideale plek is om zich te vestigen. Stadshagen is een dynamische, jonge wijk. ruimte om de etage naar eigen keus en Bijvoorbeeld een fysiotherapeut, een Een bruisend gebied met voorzieningen die smaak op te delen en in te richten. Dat kun- logopedist, een schoonheidsspecialiste of zijn gebundeld in Het Bewegingshuis (sport nen de huurders zelf doen, maar wij kunnen een psychologenpraktijk. Maar ook een en zakelijke dienstverlening), Het Gezond- ze ook adviseren en zelfs werk uit handen ballet- of muziekschool of een kunstuitleen heidshuis (zorg en welzijn) en Het Cultuur- nemen als ze dat willen.” is denkbaar, net als een adviesbureau of huis waar allerlei sociaal-culturele diensten Het Cultuurhuis is een bijzondere plek om een economisch, administratief of financieel worden aangeboden. In Het Cultuurhuis te vestigen. Het is een markant gebouw dienstverlener.” zijn onder meer gevestigd de Bibliotheek van fraaie architectuur met veel glas; het Van de Velde vult aan: “Ook voor wijkge- Zwolle, Stichting Wijz, Kinderdagverblijf ligt niet in een monotoon kantorengebied, richte activiteiten is Het Cultuurhuis een Allio, RIBW, Informatiecentrum Stadshagen maar in een levendige woonwijk. ideale plek, bijvoorbeeld studiebegeleiding en Wijkservicepunt Stadshagen. “De bereikbaarheid is uitstekend, zowel met of jeugdactiviteiten. Stadshagen telt De derde etage van het zeven jaar jonge de auto als met het Openbaar Vervoer. Er honderden zelfstandig professionals: voor gebouw is nog niet in gebruik. De eigenaar, is volop gratis parkeergelegenheid en de hen is Het Cultuurhuis een mooie mogelijk- institutioneel belegger Bouwinvest, derde etage heeft een eigen entree. Door heid om vlakbij huis een kantoorruimte te heeft twee makelaarskantoren in de arm het grote glasoppervlak is het binnen heel huren. Je hoeft niet een bedrijf met twintig genomen om huurders te vinden. Maarten licht en hebben gebruikers een fantastisch medewerkers te zijn; ook zelfstandig profes- van Gurp, mede-eigenaar van het Zwolse uitzicht. Ze kunnen kiezen tussen trap en lift sionals kunnen in Het Cultuurhuis terecht. 10HOOG Vastgoedadviseurs, vertelt: “De en hebben verschillende voorzieningen om Wij maken in overleg een indeling, voor elk eerste etage is tot volle tevredenheid van de hoek, waaronder een kinderdagverblijf, is er dus wat wils.” de huurders al enkele jaren in gebruik. Sinds een pizzeria en een broodjeszaak. Een kort is op de tweede etage het RIBW geves- geavanceerd technisch systeem zorgt voor tigd. Deze instelling heeft de beschikking een schoon en aangenaam binnenklimaat. Rebo - Van der Worp over een eigen ingang, die ook toegang Er is een toiletgroep aanwezig en er is alle Dr. Klinkertweg 20A biedt tot de derde etage. Deze telt 395 m² ruimte en gelegenheid om bijvoorbeeld Postbus 40056 multifunctionele ruimte en is een ideale een receptie of een pantry te plaatsen.” 8004 DB Zwolle vestigingsplek voor bedrijven die zijn gere- T 038 - 455 97 77 lateerd aan het sociaal-culturele domein.” Voor elk wat wils info@rebo-vanderworp.nl Het moderne gebouw in de dynamische www.rebo-vanderworp.nl Goed bereikbaar, gratis parkeren omgeving inspireert tot werken met plezier. Van Gurp is samen met Ben van de Velde, “De ruimte is geschikt voor een of twee 10HOOG vestigingsmanager Zwolle van bedrijfsma- grote huurders, maar een aantal kleine Hanzeplein 11 kelaardij Rebo - Van der Worp, druk doende huurders is ook een optie”, aldus Van Gurp. 8017 JD Zwolle om huurders te vinden voor de derde etage “Ik kan mij voorstellen dat het vooral voor T 038 - 455 27 00 van Het Cultuurhuis. “We leveren de etage ondernemers in de sociaal-culturele hoek info@10hoog.nl www.10hoog.nl06 het ONDERNEMERS BELANG
 8. 8. Tekst: Harry Knevelbaard • Fotografie: Gerrit Boer Bedrijfsreportage‘Volop mogelijkheden om elkaar te versterken’ Het Stedelijk Museum Zwolle wil de vorig jaar ingezette samenwerking met het bedrijfslevenStedelijk Museum Zwolle intensiveren en uitbreiden. Museumdirec- teur Adriaan de Regt ziet hierin een primaroept bedrijfsleven op alternatief om de positie van beide partijen te versterken en Zwolle verder op te stoten in de vaarttot samenwerking der volkeren.H et Zwolse museum staat erom bekend museumdirecteur een verdere toename van het met ondernemers altijd wel een deal kunnen dat het het heden en verleden met bezoekersaantal tot 45.000. sluiten die voor beide partijen aanlokkelijk is. elkaar verbindt. Dat komt bijvoorbeeld Wij kunnen bijvoorbeeld altijd korting biedentot uiting in de combinatie van haar monumen- Ook dit jaar - van 9 april tot 12 augustus - wordt op de toegangsprijs als een ondernemer eentaal pand met nieuwbouw. Twee uitersten in weer een zomertentoonstelling gehouden die groep klanten een bezoek aan het museum wilde vorm van oudbouw van het Drostenhuis en heden en verleden met elkaar verbindt: ‘Stil aanbieden.”de in 1997 gebouwde vleugel van glas en staal. Even’. Deze expositie laat zowel hedendaagseDe koppeling van heden en verleden is echter als 17e eeuwse werken zien die in hun onder- De Regt hoopt samen met ondernemers die zichvooral zichtbaar in de tentoonstellingen waarin linge samenhang en volgorde het thema tijd aan het museum willen verbinden tot nieuwecultuurhistorie en actualiteit of hedendaagse verbeelden, het tijdsbeeld bekritiseren, maar producten te komen. “We kunnen elkaar ver-kunst worden samengebracht. ook tijd vragen. Voor veel mensen zal het ver- sterken”, motiveert hij. “Een museum genereert schil tussen werktijd, stress, de klok en vakantie altijd veel publiciteit en belangstelling. Als men-Succesvolle formule of ontspanning heel herkenbaar zijn. sen besluiten voor een bezoek aan het museumZo was er vorig jaar de zomertentoonstelling naar Zwolle te reizen, hebben ook ondernemers‘She Me’, die het vrouwbeeld in de hedendaagse Veel exposure daar baat bij. Onze bezoekers trekken ook altijdkunst door vrouwelijke kunstenaars combi- De Regt verwacht dat ‘Stil Even’ veel landelijke de binnenstad in om koffie te drinken en evenneerde met portretten van vrouwen gemaakt en zelfs internationale exposure zal krijgen, te winkelen. Van een goede samenwerking kun-door mannelijke kunstenaars uit de 17e tot 20e onder meer via websites - ook van de betrokken nen alle partijen dan profiteren. Daar moeten weeeuw. Een expositie die een groot succes werd kunstenaars - en in tal van trendy magazines. meer op inzetten.”en waarbij werd samengewerkt met diverse Ook het museum zelf geeft rondom ‘Stil Even’lokale ondernemers, met name van modezaken. weer een eigen magazine uit dat breed wordtDe Regt: “We hebben wederzijds reclame voor verspreid. De Zwolse VVV haakt op het initiatiefelkaar gemaakt, onder meer op websites en in met een wandelroute door Zwolle die ook in Stedelijk Museum Zwollein onze brochure. Verder konden bezoekers het magazine wordt opgenomen. Bezoekadres:bijvoorbeeld op vertoon van een kassabon van Melkmarkt 41, Zwollede deelnemende winkels met 50% korting het Samen profiteren Postadres:museum in. Een formule die is aangeslagen.” De museumdirecteur roept het bedrijfsleven op Voorstraat 34, 8011 ML Zwolle om volop mee te profiteren van alle publiciteit T 038 - 421 46 50De Regt wijst erop dat het bezoekersaantal van en de samenwerking met het museum te zoe- muszwol@stedelijkmuseumzwolle.nlhet museum vorig jaar met 12% is toegenomen, ken. “Ik denk hierbij onder meer aan winkeliers www.stedelijkmuseumzwolle.nlvergeleken met een jaar eerder. In totaal heb- in de binnenstad”, zegt De Regt, “maar metben 36.000 mensen het museum bezocht van het thema tijd in het achterhoofd bijvoorbeeldwie alleen al 15.000 op ‘She Me’ afkwamen. ook aan verzekeringsmaatschappijen die ietsZe kwamen voor het grootste deel uit Overijs- doen met pensionering, beleggers, juwelierssel, met opvallend genoeg Noord-Holland etc. Verder zouden we bijvoorbeeld met Adriaan de Regt:op een tweede plaats, voor Gelderland en hotels aantrekkelijke arrangementen kunnen “Als museum kunnen wij altijd wel eenZuid-Holland. Veel Randstedelingen kwamen samenstellen. Eigenlijk is deal sluiten met ondernemers diespecifiek voor ‘She Me’. Voor dit jaar verwacht de het zo dat wij als museum voor beide partijen aanlokkelijk is” het ONDERNEMERS BELANG 07
 9. 9. Bedrijfsreportage Tekst: André Staas - Com’Art • Fotografie: Gerit Boer e.a. Deelnemende partners en ‘vrienden van’ De oorsprong van Onderneemkracht ligt drie jaar geleden toen initiatiefnemers Frank Dek- kers en Rob Henstra een interessante markt- ontwikkeling waarnamen: er kwamen steeds meer zelfstandige professionals (zp’ers), die vooral bezig wilden zijn met waar ze goed in zijn (hun vak), maar er veelal alleen voor stonden en facilitaire ondersteuning misten. Ze zochten contact met andere zp’ers en vanOnderneemkracht het een kwam het ander. Met als resultaat dat met de opening van de derde vestiging aan de Nieuwe Deventerweg in Zwolle-Zuid, 12 april 2012, Onderneemkracht nu stevig inbundelt kennis zijn schoenen staat als verbinder, ontzorger en faciliteerder van zp’ers in dienstverlening, MKB-ondernemers en instellingen. Deze on- dersteunende organisatie bedient pakwegen krachten 200 MKB-organisaties en zp’ers. Inmiddels zijn 90 zp’ers aangesloten als ‘Deelnemend partner’ of ‘Vriend van’. Daarnaast werkt Onderneemkracht nauw samen met eenvan ondernemers aantal samenwerkingpartners, zoals de gemeente Zwolle, de provincie Overijssel, de Rabobank, Kennispoort Regio Zwolle, de Kamer van Koophandel, Syntens en de MBO- en HBO-onderwijsinstellingen in Zwolle.Onderneemkracht staat voor de bundeling van zelfstandige dienstverlenende professio- Kennisdeling en krachtenbundelingnals in een uniek concept waarmee ze samen hun successen halen. Onderneemkracht is Onderneemkracht is meer dan een onder- nemershuis met faciliteiten op het gebiedactief in de regio Zwolle met drie netwerkkantoren waar professionals worden verbonden, van werk- en vergaderplekken en telefoon- diensten. “Naast deze reguliere faciliteringontzorgd en gefaciliteerd. Kennisdeling en krachtenbundeling zorgen voor een kwalitatief biedt Onderneemkracht kennisdeling en krachtenbundeling”, vertelt deelnemendhoogwaardig en flexibel aanbod. partner Mária van Oorschot die zich toelegt op project- en managementoplossingen voor overheid, onderwijs, arbeidsmarkt en (jeugd)zorg. “Door samen te werken en op projectbasis precies die kennis en ervaring te bieden die nodig is, zijn uitgerekend zp’ers in een uniek netwerk in staat om een honderd procent oplossing aan te dragen voor problemen. Veel beter en flexibeler dan grote bedrijven dat doen.” Van Oorschot is ook één van de drijvende krachten achter ZP Netwerk Zwolle-Zuid. Daar zijn meer dan zevenhonderd zp’ers gevestigd. Vanaf 12 april is hier de derde locatie van Onderneemkracht gevestigd. “We stimuleren onderlinge verbindingen en kijken hoe we de ondernemers kunnen ondersteunen. We komen vier keer per jaar bij elkaar in een school, een wijkcentrum, een bedrijf uit de wijk of een sportkantine. Zo ontstaan leuke ideeën en activiteiten.” Volgens partner Bart Schouten van Ideoom, dat ondernemers helpt bij het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten en08 het ONDERNEMERS BELANG
 10. 10. Onderneemkrachtbusinessmodellen, valt het op dat “het al- van opdrachtgevers die vragen hebben, een Missielemaal zo organisch gaat. Zaken doen is niet zelforganiserend proces is. “Door elkaar te Onderneemkracht biedt zelfstandige professionals enprimair ons doel; het gaat erom dat je eerst ontmoeten, te leren van elkaar en plezier bedrijven ruimte om te ondernemen. Dit doet zij door dezeelkaar goed leert kennen en ontdekt dat er met elkaar te maken, ontstaan samenwer- ondernemers faciliteiten te bieden om:om de hoek heel veel expertise aanwezig is.” kingsverbanden voor klanten. Gelukkig • Te ontmoeten en te werken; ondersteunt Onderneemkracht ons op het • De krachten te bundelen;Multidisciplinaire expertise gebied van de ledenadministratie en de • Zich te ontwikkelen.Krachtenbundeling vindt bij Onder- mailings voor leden. Het is mooi om te zienneemkracht plaats rondom innovatie, het dat veel van deze actieve zp’ers participeren Initiatiefnemers zijn Rob Henstra en Frank Dekkers op de fotobinnenhalen van grote opdrachten en…. in ZPProjectkracht.” vergezeld door operationeel manager Bianca Hutten.maatschappelijk verantwoord ondernemen.Ter illustratie van dit laatste vertelt Corine Ook BV8, een samenwerking van in-den Hollander van het nazorgcentrum voor novatoren waarvan Bart Schouten mede-mensen met kanker Intermezzo: “We wilden initiatiefnemer is, is ontstaan vanuit hetgraag een symposium organiseren, maar Onderneemkracht-netwerk. “Met een aantalhadden het geld en de menskracht niet. We andere innovator-ondernemers ontdektenkwamen in contact met Onderneemkracht we de behoefte en hebben BV8 opgericht.en toen heb ik ervaren dat ondernemers Gefaciliteerd door Onderneemkracht stimu-veel meer interesses hebben dan zakendoen leren we elkaar, versterken we elkaar vanuitalleen. We hebben onze wensen op een verschillende expertises en komen samen totrij gezet en in een mum van tijd waren er mooie dingen. Zo bereiken we resultaten diezo’n vijftien zp’ers die allemaal vanuit hun we op eigen houtje nooit zouden hebbeneigen expertise iets wilden bijdragen. In één bereikt”, vertelt Schouten.woord: hartverwarmend!” Eigen baas te midden van collega’sEen mooi voorbeeld van krachtenbundeling Onderneemkracht organiseert en faciliteertonder de noemer van maatschappelijk dus netwerken, kenniskringen, kenniscircula-verantwoord ondernemen. Ook regulier tie en nog veel meer. Daarnaast ondersteuntondernemen gebeurt bij Onderneemkracht het perfect passende concepten aan dedoor middel van krachtenbundeling. Spe- hand van gebundelde kennis en ervaring. Ondernemers die deel willen uitmaken van Onderneemkrachtciaal hiervoor is ZPProjectkracht opgezet. En de recht-toe-recht-aan facilitering dan? kunnen voor 45 euro per maand ‘Deelnemend partner’Directeur Eugène Tijhaar vertelt: “We “Natuurlijk zijn we er ook voor de ontzorging worden. Zij kunnen dan gebruik maken van onder meervormen een netwerk van professionals met van zp’ers”, aldus Suzanne Venes, locatiema- ontmoetingsruimten en 10 kosteloze flexuren per maand.uiteenlopende disciplines, die we gebundeld nager van Onderneemkracht van de vesti- Daarnaast krijgen ze korting op het huren van andere ruimten.in projecten aanbieden. We zien vaak dat be- ging IT PerformanceHouse, gehuisvest in het Ook worden ze uitgenodigd voor ontbijtsessies en vrijdag-drijven en overheden dure multidisciplinaire FC Zwolle stadion. “We bieden ondernemers middagborrels en hebben ze voorrang bij bijeenkomsten,expertise met hoge uurtarieven van veraf werkplekken, vergaderruimte, spreekruimte, symposia, kennissessies en kennisuitwisselingsprogramma’s.laten invliegen, terwijl die expertise dichtbij secretariële ondersteuning, telefoonservice,in de regio aanwezig is. ZPProjectkracht administratie, enzovoort. We ontzorgen ze Voor 100 euro per kalenderjaar kunt u ‘Vriend vanricht zich op het zichtbaar bundelen van helemaal, zodat zij zich kunnen toeleggen Onderneemkracht’ worden. Daarvoor krijgt u onder meerdeze disciplines en komt zo tot perfect op hun kerntaken.” toegang tot het uitgebreide netwerk, de netwerkborrels enpassende aanbiedingen voor gemeente, de ontmoetingsruimtes, naast voorrang bij inschrijving voorprovincie, groot bedrijf of instelling voor Zo is Onderneemkracht een eigentijds activiteiten. Deze en nog veel meer voordelen van hetzorg of onderwijs.” antwoord op eigentijdse vragen, gebaseerd ‘deelnemend partnerschap’ of ‘’Vriend van Onderneemkracht’ op faciliteiten, kennisdeling en krachtenbun- staan op www.onderneemkracht.nlNetwerksamenleving deling.Roel Riepma van NZCHT (voor ontwikkeling Wethouder René de Heer:van mens en organisatie) onderstreept de “Als ondernemers elkaarvoordelen van deze wijze van werken: “Grote Onderneemkracht weten te vinden, ontstaan eraanbieders zijn vanzelfsprekend markt-, T 038 - 429 82 00 mooie dingen. Bundeling vanklant- en vraaggericht bezig. Maar vanuit secretariaat@onderneemkracht.nl krachten en ideeën brengthun eigen aanbod en vaak volgens bu- www.onderneemkracht.nl de vitaliteit van de Zwolsereaucratische patronen en procedures. Dat economie op een hogerschuurt steeds meer in een netwerksamen- Vestiging IT Performance House plan. Dat is mijn overtuiging. Ik ben daarom blij te zien datleving, zoals die zich op dit moment ontwik- Stadionplein 11, 8025 CP Zwolle steeds meer ondernemers, bedrijven en zp’ers zich aansluitenkelt. Wij spelen hierop in en gaan honderd bij deze maatschappelijke beweging. Als gemeente willen weprocent uit van de vraag.” Als medeoprichter Vestiging Oosterlaan daar ondersteunend in zijn, door voortrekkers te faciliteren enen stichtingsvoorzitter van de ZP-vereni- Oosterlaan 5, 8011 GA Zwolle ideeën te verbinden. We zien dat het werkt: zp’ers die zichtbaargingen van de Netwerkonderneming geeft worden, elkaar aanvullen en versterken, opdrachten binnenha-Riepma aan dat het proces van professionele Vestiging Zwolle-Zuid len, innovaties ontwikkelen en daarmee een bijdrage leverenkrachtenbundeling van zp’ers ten behoeve Nieuwe Deventerweg 94A,8014 AK Zwolle aan een krachtige economie in Zwolle en de regio.” het ONDERNEMERS BELANG 09
 11. 11. Een aantal deelnemende partners en Vrienden van Onderneemkracht: bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal!Exclusieve AVB voor partners envrienden van OnderneemkrachtRisico’s: loopt u ze, of neemt u ze?Wij hebben samen met Onderneemkracht een unieke AVB samen-gesteld die volledig past bij de wensen van u als ZP-er. Een AVB,inclusief o.a. vermogenschade, voor slechts € 250,- per jaar.Interesse? Kom bij ons langs of neem contact met ons op.Wij regelen het graag voor u!Univé ZwolleNieuwstraat 126T (038) 750 14 85E zwolle@unive.nlwww.unive-zwolle.nl Daar plukt ú de vruchten van!
 12. 12. Een aantal deelnemende partners en Vrienden van Onderneemkracht: Mária van Oorschot Project- & Managementoplossingen Mediation; een goed en betaalbaar alternatief voor een gerechtelijke procedure. Samenwerken om tot het gewenste resultaat te komen, lijkt vaak gemakkelijker Geen griffiekosten dan het is. U hebt te maken met verschillende Geen advocaatkosten partijen, belangen, bedrijfsculturen én communicatieve vaardigheden. Mária van Een snelle oplossing Oorschot is een resultaatgerichte project- leider en beleidsmatige bruggenbouwer in Omdat je als ondernemer liever geen beren op je weg houdt… de driehoek onderwijs, arbeidsmarkt en (jeugd)zorg met passie voor mensen die het Van Rechterenmarke 18 8016 KE Zwolle zelfstandig niet redden. Veel ruimte voor Rob Kuijpers Mediation T 038 - 460 41 50 dialoog, maar vooral wordt het doel voorwww.mariavanoorschot.nl Oosterlaan 5 8011 GA Zwolle ogen gehouden. T. 06 1991 52 61 mediationzwolle.nl geeft richting zet aan tot actie maakt creatief versterkt het teamwerk Roel Riepma overbrugt tegenstellingen Trainer | adviseur | coach verbindt motiveert Koperslagerstraat 5 verdiept 8043 EL ZWOLLE onderbouwt 06-55325718 | @nzcht | nzcht.nl "Ons doel is om uw ambities en doelstellingen te realiseren!" Wij staan voor: een pragmatische aanpak, resultaatgerichtheid en het betrekken van medewerkers.Dekkers HR Solutions: De diensten die wij leveren zijn:begeleidt organisaties bij veranderingen enbiedt oplossingen voor personeel enorganisatie. Neem dan contact met ons op. Frank Dekkers, Luuk Drost en Suzanne Liebeek www.hrsolutions.nl
 13. 13. Meeting op het menu? Meeting op het menu?VanVan alle gemakken voorziene vergaderzalen,57 stijlvol ingerichte alle gemakken voorziene vergaderzalen, 57 stijlvol ingerichtehotelkamers enen een ideale ligging tussen de Randstad en het noorden. hotelkamers een ideale ligging tussen de Randstad en het noorden.Bilderberg Grand Hotel Wientjes biedt u alle ingrediënten voor een Bilderberg Grand Hotel Wientjes biedt u alle ingrediënten voor eensuccesvolle meeting met een persoonlijke touch. UU heeft de keuze uit succesvolle meeting met een persoonlijke touch. heeft de keuze uit verschillende aantrekkelijke vergaderarrangementen.verschillende aantrekkelijke vergaderarrangementen. Meer weten?Meer weten? 425 42 54 of mail naar: wientjes@bilderberg.nl Bel met 038Bel www.bilderberg.nl 54 of mail naar: wientjes@bilderberg.nl met 038 425 42www.bilderberg.nl
 14. 14. Bedrijfsreportage Tekst: André Staas – Comm’Art • Fotografie: Gerrit Boer Zalsman wil meer V orig jaar betrok Zalsman Kampen het indrukwekkende pand van de voormalige drukkerij Thieme aan de Steinfurtstraat op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle. Het faillissement van bedrukken… en Thieme staat voor de lastige tijden die de grafische bedrijven doormaken, en zij niet alleen. “De markt krimpt door de digitalisering in de communicatie en de economische meer betekenen hapering”, vertelt Verlind. “Ons antwoord hierop is: investeren in efficiënt produceren, een brede dienstverlening en een vitale relatie met onze klanten.” Gertjan Boers van Zalsman Groningen begaf zich ook op het overnamepad. Plaatsgenoot Doorn Drukkerij Tweet, tweet, ik hoor je wel maar ik volg je niet. werd overgenomen. Beide ondernemers kiezen bewust om te groeien. De insert met het Twitter-vogeltje dat lezers Kampen, Zwolle en Groningen van Het Ondernemersbelang ongetwijfeld De roots van Zalsman liggen in Kampen, waar de drukkerij in 1857 werd opgericht. kennen, is écht Zalsman. De drukkerij staat In 1960 nam Verlinds vader het bedrijf over. In de jaren zeventig begon de groei, die graag in de kijker met een brede dienstverlening, eigenlijk nog steeds doorgaat. Gertjan Boers begon zijn grafische carrière bij Zalsman die verder gaat dan alleen drukken. “We willen in Kampen en staat nu aan het roer van Zalsman Groningen dat inmiddels vijftien bovenal een betrouwbare partner in roerige jaar bestaat. In Kampen heeft Zalsman voet aan de grond gehouden door een prachtige tijden zijn”, vertellen directeuren Hugo Verlind samenwerking met SW-bedrijf IMpact. Samen met Drukkerij Stroeve uit IJsselmuiden en Gertjan Boers. is daar nu IMpact Sociale Media gestart. Deze drukkerij met 20 medewerkers met een arbeidsbeperking bedient de lokale markt. In totaal telt Zalsman nu 160 medewerkers die op een prettige manier samenwerken. Zelfs flessen whiskey Zalsman is de regio ruimschoots ontgroeid. Terwijl de oude inventaris van de drukkerij uit Kampen nu deel uitmaakt van een klein museum in het bedrijfs- pand in Zwolle, levert Zalsman het ONDERNEMERS BELANG
 15. 15. aan klanten in heel Europa. Boers vertelt: “Wehebben in en om Zwolle en Groningen veelklanten, maar ook ver daarbuiten. Met eenbreed pakket aan producten en diensten wilZalsman iets betekenen voor haar klanten.We zijn niet zomaar een drukkerij die braafhaar opdrachten uitvoert. We willen onzeopdrachtgevers zoveel mogelijk zorgen uithanden nemen. Daarom hebben we eenheel scala aan mogelijkheden naast de velefaciliteiten op het gebied van drukken,printen en afwerking. Het gaat zelfs nogverder: we hebben een groot logistiekcentrum met 2.500 palletplaatsen en 15.000meter aan planklocaties. Daar houden wevoor klanten drukwerk, gimmicks en zelfswhisky op voorraad. Hessenpoort is eenideale locatie voor logistieke diensten, zovlak aan de A28. Niet voor niets hebbenook bedrijven als DHL en GLS zich hiergevestigd. En je bent zo in de Randstad of inGroningen!” Niet zomaar bomen, maar bomen die Veraf en dichtbij vruchten dragen als peper en nootmuskaat. Zalsman is niet alleen veraf betekenisvolEcht maatschappelijk verantwoord Zo geven we de lokale economie ook nog bezig, maar ook dichtbij. Verlind: “Ons mottoondernemen een positieve impuls. De bomen vangen dit jaar is “Meer drukken door meer te beteke-Zalsman werkt met indrukwekkende CO2 af, en helpen de dorpsbewoners aan nen”. We investeren in efficiënte drukpersendrukpersen. Maar liefst elf in groot, midden inkomsten.” Zalsman was de eerste drukkerij die 24/7 draaien, waardoor onze kostprijs laagen klein formaat. Daarnaast twee Nexpress in Nederland die haar Carbon Footprint heeft is. Daarnaast investeren we in ICT en prepress:digitale printmachines die zelfs drieluiken laten certificeren. Boers: “Dat vinden we op in bestelsystemen, personaliseren, logistiekeaankunnen: drie pagina’s A4 naast elkaar. zich niet zo belangrijk. Belangrijk is dat we oplossingen, allemaal bedoeld om het onzeHet paradepaard in Zwolle is de Komori continu bezig zijn onze afdruk te verkleinen klanten gemakkelijk te maken. We willen henachtkleurenpers. Verlind: “Als eerste in en dat onvermijdelijke uitstoot op een aan- helpen om geld te verdienen. Door op dezeEuropa stelden we die vorig jaar in bedrijf. sprekende manier wordt gecompenseerd.” manier te ontzorgen, ontstaat er een logischeEen supermachine die ook lakken drukt, lijn naar de drukkerij: meer drukken door meerbijvoorbeeld goud of spot, en via H-UV te betekenen.”het drukwerk meteen droogt. Dat is veelmilieuvriendelijker dan de traditionele Uitbouwen en doorgroeienUV-droging.” Milieuvriendelijk, dat is Boers en Verlind willen de betrouwbaarheidZalsman volgens Verlind door en door. van het bedrijf nog eens benadrukken.“Maatschappelijk verantwoord ondernemen “Zalsman wil vertrouwen uitstralen”, zo steltzit ons in de genen; het is hier geen hype of Boers. “We zijn een gezond bedrijf en doenverkooppraatje, maar het is écht. Niet voor wat we zeggen. Dat willen we waarmaken,niets hebben we vorig jaar de MVO-prijs dag in dag uit. Dat kúnnen we ook waarma-gewonnen.” Boers vult aan met een voorbeeld ken, met kundige en betrokken medewerkersvan CO2-neutraal produceren: “We zorgen er- en de allernieuwste machines.”Zalsmanvoor dat we zo weinig mogelijk CO2 uitstoten, investeert niet alleen in productie en dienst-en wat we toch uitstoten, compenseren we verlening, maar ook in de relatie met haarmiddels een project in Indonesië. Daar planten klanten. “Onze klanten staan altijd centraal”, we bomen op voormalige rijstvelden, aldus Verlind, “We zien niets liever dan dat waar de bodem uitgeput is. zij supertevreden zijn en zich gedragen als ambassadeurs voor ons bedrijf.”Uitbouwen en doorgroeien, dat is de ambitie van Zalsman. Daarom willen Boers en Verlind laten zien dat Zalsman hét grafisch bedrijf is waar klanten graag zaken mee doen. Zalsman Zwolle Zalsman Groningen IMpact Sociale Media Steinfurtstraat 1 Osloweg 85 Gildestraat 1 Postbus 1025 Postbus 5189 Postbus 344 8001 BA Zwolle 9700 GD Groningen 8260 AH Kampen T 038 - 337 18 00 T 050 - 313 66 22 T 038 - 386 99 66 info@zalsman.nl info@zalsmangroningen.nl info@impact-zalsman.nl www.zalsman.nl www.zalsman.nl www.impact-zalsman.nl het ONDERNEMERS BELANG
 16. 16. Interview Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse Social media hebben marketing en reclame ingrijpend en permanent veranderd. Steeds meer ondernemers ontdekken Facebook, Linkedin en Twitter en maken een eigen profiel aan. Maar helaas gaan velen vervolgens op de oude wijze met deze nieuwe media om, met onpersoonlijke bood- schappen die bedroevend weinig respons uitlokken. Die omgang is volgens Jeanet Bathoorn, social mediatrainer en schrijfster van het boek ‘Get Social’, typerend voor de overgangs- periode waarin we momenteel verkeren, net als de angst voor het blootgeven van teveel persoonlijke informatie. Social media zullen de grens tussen het zakelijke en het persoonlijke steeds diffuser maken. De ondernemers die het grootste rendement genereren zijn dan ook degenen die virtueel het best de dialoog aangaan.Jeanet Bathoorn:“Ik verwacht eerder delancering van bijvoorbeeldeen sub-Facebook dan vaneen compleet nieuwenetworkingsite” De Diffuse grens tussen zakelijk en persoonlijk op social media Communiceren zonder logo’s het ONDERNEMERS BELANG
 17. 17. I n de voorbije twintig jaar zijn er letterlijk wat betekent dat zij op dit terrein achterlopen duizenden social mediasites opgestart, bij ons. De Amerikaanse eigenaren van soms winstgevend verkocht maar Facebook, Linkedin en Twitter volgen danvervolgens meestal weer verdwenen. ook met bijzondere interesse de evolutieDe Chinezen en de Singaporezen hebben in Nederland, dat ze als een proeftuinhun eigen versies van onze sites, maar in beschouwen.”Nederland lijkt het landschap definitief Werkgevers die hun werknemers verbiedeningevuld door de Amerikanen. We hebben op Social Media actief te zijn, ondernemersFacebook, Twitter, Linkedin en het autoch- die twitteren maar ‘onzin’ en vrouwentone Hyves. “Google + is de enige succes- die het ‘eng’ vinden, het zijn stuk voorvolle nieuwkomer, “ zegt Jeanet Bathoorn, stuk achterhoedegevechten, vindt Jeanet“maar in feite is dit al geen networkingsite Bathoorn. “Ik heb zelf met de zakelijkemeer. Vanzelfsprekend staan de techno- mogelijkheden van internet kennisgemaaktlogische ontwikkelingen niet stil, maar ik toen ik jaren geleden als recruiter werkte.verwacht eerder de lancering van bijvoor- Toen waren er collega’s die weigerden tebeeld een sub-Facebook dan die van een recruiten via het web en tegenwoordig zijncompleet nieuwe networkingsite.” die er nog. Wat die mensen over het hoofd Maar ook dan geldt weer: communiceer zien, is dat het netwerk dat we via de Social op een zodanige wijze dat er een dialoogAanknopingspunten Media opbouwen het netwerk is waartoe ontstaat met de doelgroep, of die nuSocial Media zijn het point of no return we altijd en overal toegang hebben. vrienden of volgers heten, en wordtal gepasseerd. Ook als het gebruik ervan Jongere werknemers en ondernemers dus ook zelf een vriend of volger diemorgen niet meer gratis zou zijn, nam stellen via hun iPad snel even een vraag. actief reageert bij anderen. Bathoorn:80 tot 90% van de gebruikers overmorgen Soms zijn dat vragen die je vroeger aan een “Ondernemers zijn gewend te denkeneen betaald account. Dat besef lijkt onder- collega in dezelfde kantoorruimte zou stellen, in termen van return on investment, dushand in alle lagen van het bedrijfsleven maar aangezien we dankzij Het Nieuwe als zij tijd en moeite investeren in eente zijn doorgedrongen. Er is bijna geen Werken op steeds meer verschillende networkingsite willen ze daar resultaatondernemer meer die niet vindt dat hij of plekken ons werk doen, en ook vaak alleen van zien, liefst zo snel mogelijk. Maarzij ‘iets’ moet met Social Media. Maar, meer zitten, thuis, is dat virtuele netwerk steeds het rendement van Social Media is eendan een van hen twittert of facebookt alsof belangrijker aan het worden.” kwestie van lange adem, en vaak krijgdit instrumenten van ouderwetse massa- je de tegenprestatie pas na maanden ofreclame zijn. Ze plaatsen berichten die niet Rendement van lange adem jaren en via allerlei omwegen. Zorg dat jeuitnodigen om op te reageren en die dus Niet elke networkingsite is voor elke onder- er plezier in hebt, stel je verwachtingenop zijn best voor kennisgeving worden nemer even belangrijk, maar tezamen zijn in eerste instantie niet al te hoog en houdaangenomen. “Dit ouderwetse zenden ze van groot belang voor de BV Nederland. vol. Na verloop van tijd ga je vanzelf dewerkt niet op social networkingsites,” aldus “Linkedin is voor de beter opgeleiden, vruchten ervan plukken.”Jeanet Bathoorn. “Ik raad ondernemers Hyves is vooral voor basisschoolkinderen,dan ook altijd aan om naast een bedrijven- pubers, huisvrouwen, de laagopgeleide ‘Get Social’account, een account op persoonlijke titel beroepsbevolking en senioren. Op Linkedin Jeanet Bathoorn staat erom bekendte openen, en ook hun werknemers onder wordt zuiver zakelijk gecommuniceerd, op voor iedereen toegankelijke workshopseigen naam actief te laten zijn. Dat wekt Hyves vooral over vakanties en televisie- te geven in heldere taal. Haar boekde interesse. En wees persoonlijk, com- programma’s. Toch kan Hyves heel geschikt ‘Get Social’ werd geprezen als een primamuniceer zonder logo’s. Gebeurtenissen als zijn voor een winkelier als zijn doelgroep gids voor beginners waar echter zelfseen geboorte, een huwelijk, ziekte en dood juist uit lager opgeleiden en jongeren gevorderden nog tips uit kunnen halen.bieden bedrijven aanknopingspunten om bestaat. Vandaar dat een supermarktketen Een workshop is volgens haar het besteop een emotionele en dus diepgaande als Dirk van de Broek zeer succesvol is in middel om niet alleen een hoop fouten enwijze met hun relaties in contact te treden, het werven en reclame maken via Hyves,” tijdverspilling te voorkomen maar ook omen toch zijn er veel bedrijven die zich deze zegt Jeanet Bathoorn. angsten en vooroordelen te overwinnen.kans liever laten ontglippen dan hem aan Ondanks haar succes verwacht ze niet dete grijpen. Ik suggereerde het tijdens een rest van haar werkzame leven met hettraining van medewerkers van een verzeke- schrijven over en trainen in Social Media teringsmaatschappij, waarop zij reageerden vullen. “Over een aantal jaren treedt er eenmet: ‘Daar beginnen wij niet aan, hoor.’ generatie aan die de omgang met SocialToch wordt het persoonlijke steeds Media thuis en op school met de paplepelbelangrijker dankzij de Social Media. heeft ingegoten gekregen. Dan zal deDe nieuwe generatie gaat al veel minder grens tussen het zakelijke en het persoonlijkekrampachtig hiermee om dan de oudere.” nog een stuk vager zijn geworden en de dialoog met klanten weer wat vanzelf-Nederland als mondiale proeftuin sprekender.” Ondernemers die nu nogJongeren lopen voorop in het gebruik van hun neus ophalen voor Social Media en zeSocial Media, maar Nederland als geheel is nog steeds als hype betitelen kunnen diemondiaal koploper. “Wij hebben de hoogste voorspelling maar beter ter harte nemen.internetpenetratie ter wereld, maar we Hun voorgangers die een eeuw geledenhebben ook een handelsgeest, een open bleven zweren bij de hondenkar, deeconomie en dus een open karakter,” paardentram en de ponyexpress hebbenverklaart Jeanet Bathoorn. “Duitsers zijn ook moeten toegeven dat de gemechani-bijvoorbeeld veel hiërarchischer ingesteld seerde varianten ervan geen uitvindingenen veel meer beducht voor hun privacy, van voorbijgaande aard waren. het ONDERNEMERS BELANG
 18. 18. Interview Tekst: André Vermeulen • Fotografie: Marco Magielse Loonkosten dalen in 2012 Bedrijf zonder cao veel duurder uitDe cao-onderhandelingen liggen bijna overal stil. Werkgevers en werknemers wachten op de Een deel van de verklaring voor dit relatief grote verschil luidt dat invulling vanuitwerking van nieuwe kabinetsmaatregelen, die burgers en bedrijven vele miljarden gaan vacatures vaak duurder uitpakt dan was verwacht omdat het steeds moeilijkerkosten. Voor ondernemingen is de situatie gunstig, want voorlopig gelden de oude cao- wordt om goed opgeleide vakmensen te vinden. “In deze onzekere tijden blijvenafspraken. Behalve voor bedrijven waarvan het personeel niet onder een cao valt. mensen zitten waar ze zitten. Als iemand toch van baan verandert, doet hij het alleen als ie er echt op vooruitgaat”, zegt De Cock. Bedrijven die werken met loonschalen en dienstjaren en personeel belonen op basis van functiebeschrijvingen gekoppeld aan een salarisschaal, zijn door de bank genomen goedkoper uit dan een onderneming waar de baas omhoog zit met een vacature en iemand aanneemt voor een te hoog salaris. Van alle werkenden in Nederland valt ongeveer twee derde onder de werking van een cao. Op 31 december liepen 550 cao’s af. Daarvan waren er 150 aangepast/vernieuwd. Van de overige 400 cao’s is in het eerste kwartaal van 2012 nauwelijks meer iets vernomen. In januari en februari werden slechts veertien nieuwe cao’s afgesloten. Voor deze gang van zaken zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Om te beginnen ligt de FNV bij de psychiater op de bank in een ongekende identiteitscrisis. Dit voorjaar moet blijken of de vakbe- weging zichzelf nieuw leven kan inblazen. Cao-onderhandelingen staan dus even niet bovenaan de prioriteitenlijst. I n dit lopende jaar 2012 zullen de loon- De verschillen in loonontwikkeling tussen Een andere, belangrijker oorzaak is de kosten vermoedelijk lager uitvallen dan cao-gebonden ondernemingen en alsmaar voortdurende maatschappelijke in 2011. Zeker na aftrek van de inflatie. bedrijven die volledig zelf bepalen discussie over de pensioenen. Alleen bedrijven die niet onder de werking wat zij hun medewerkers betalen, zijn Het akkoord hierover van vorig jaar van een collectieve arbeidsovereenkomst significant. Zo stegen de lonen vorig jaar zomer moet nog worden uitgevoerd. (cao) vallen, zullen hun loonkosten verder met gemiddeld 1,8 procent in bedrijven Er verschijnen steeds meer berichten zien stijgen, tenzij ze inkrimpen. Deze met een cao. In de bedrijven uit het over verlaging van de pensioenen, verwachting spreekt Loes de Cock (42) uit, Eprom-bestand gingen de loonkosten eufemistisch afstempelen of korten directeur van Eprom Organisatie Adviseurs met gemiddeld 3,9 procent omhoog. genoemd. De vakbonden zullen in Den Haag, dat vier keer per jaar de Dat zijn ondernemingen uit het dit gecompenseerd willen zien in salarisgegevens van zo’n 500 bedrijven en mkb-segment (tot 250 werknemers) uit hogere cao-lonen. Daarbij komt nog instellingen verzamelt en analyseert. alle mogelijke sectoren en branches. dat de werkgevers af willen van het het ONDERNEMERS BELANG

×