Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
NR. 2     2012  ZEELANDDINS Opleidings- enAdviesbureau gereedvoor de toekomstRondetafelgesprek met      Snelle...
Uw bedrijfsgroen in goede handenOude Rijksweg 97 -4458 AK ‘s Heer Arendskerke - Tel: 0113 - 563798 - www.allemekinders.nl ...
het   ONDERNEMERS  B E L A N GHet Ondernemersbelang vanZeeland verschijnt vijf keer per jaar.Tiende jaargang, nummer 2,...
Columnn   En verder                                        Verkeerde beeldvormi...
NieuwsSuccesvol jaar voor              Novema Uitgevers neemt Kijk op het                  ...
ColumnRuim 15.000 bedrijven in de regio staan komende                        Wet aanpassing    ...
Bedrijven in de spotlight!                                        Scan onderstaande...
AdviesKop adviesU bent als werkgever wettelijk verplicht veiligheidsmaatregelen te treffen zodatuw werknemers in de uitoefe...
Interview                                              Tekst: Ben van den Aa...
tische	sector	begonnen	DINS,	liep	al	langer	rond	met	verhuisplannen.	Het	was	alleen	wachten	op	het	juiste	moment.	Dat	mome...
Rondetafelgesprek                                            Tekst: Ben van de...
Annabell Broere-de Gelder                            Martin Seine (PTC)   (Randstad)tijd  ...
Rondetafelgesprek                                                     ...
Martin Seine (Particuliere Transport Coöperatie):                                     ...
BedrijfsreportageDe kracht onder de vracht                                        ...
Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0212
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0212

568 views

Published on

Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0212

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0212

 1. 1. NR. 2 2012 ZEELANDDINS Opleidings- enAdviesbureau gereedvoor de toekomstRondetafelgesprek met Sneller schakelen voor Gereedkomen A4 betekent Communiceren zonder logo’stransport- en logistieksector duurzame resultaten een impuls voor Tholen•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL
 2. 2. Uw bedrijfsgroen in goede handenOude Rijksweg 97 -4458 AK ‘s Heer Arendskerke - Tel: 0113 - 563798 - www.allemekinders.nl Bouwplannen? Uw nieuwe pand van ontwerp tot oplevering! RenoVaTIeplannen? Uw bestaande pand weer als nieuw! hanse + staal een sterk verhaal De Weel 13 · 4306 NV Nieuwerkerk · 0111 641333 · www.hansestaalbouw.nl Wij brengen u en uw werknemer     vooruit.     Gezonde werknemers die met plezier naar het werk komen. Zo ziet u het toch ook graag? Wij streven er naar werknemers zo optimaal mogelijk te laten re-integreren. Dit doen wij met persoonlijke begeleiding, arbeidsdeskundig advies en een eerlijke kijk op mens en werk. Zo helpen wij u én uw werknemers vooruit. Kijk voor meer informatie op www.mcz.nu. • tweede spoor   re-integratie   • concrete en praktische   oplossingen • advies in wet- en regelgeving SCHAKEL NAAR WERK RE-INTEGREERT CONSULTEERT ZENDT UIT & MATCHT MCZ007 Adv_OB Zeeland_102x148.indd 1 3/15/12 5:38 PM
 3. 3. het ONDERNEMERS B E L A N GHet Ondernemersbelang vanZeeland verschijnt vijf keer per jaar.Tiende jaargang, nummer 2, 2012 Inhoud DINS OPLEIDINGS- EN ADVIESBUREAU GEREED VOOR DE TOEKOMSTOPLAGE Meebewegen met de markt en jezelf voorbereiden op betere tijden. Dat is wat 4.000 exemplaren gezonde organisaties op dit moment doen. DINS Opleidings- en Adviesbureau hoort daar zeker bij. Met een nieuw en van alle gemakken voorzien oplei-COVERFOTO dingscentrum, de begin dit jaar behaalde VCA* certificering en een onlangs Peter Kramer van DINS bekrachtigd partnerschap met een grote landelijke speler op het gebied van 08Opleidings- en Adviesbureau opleidingen is het bijna twintig jaar jonge DINS volop in ontwikkeling. Directeur Fotografie: Hugo Fermont Peter Kramer heeft alle vertrouwen in de toekomst. “Onze marktpositie is een stuk steviger geworden.’’UITGEVERJelte HutNovema Uitgevers BVPostbus 30 RONDETAFELGESPREK MET TRANSPORT- EN LOGISTIEKSECTOR9860 AA GrootegastWeegbree 1 De positie van Zeeland als logistiek scharnier staat onder druk. De winstmarges 9861 ES Grootegast zijn kleiner dan ooit en de loonkosten stijgen. Samenwerking en innovatie zijn T 0594 - 51 03 03 nodig om de recessie te overleven. Maar hoe krijg je een vanouds traditionele F 0594 - 61 18 63 sector in beweging? Vier direct betrokkenen geven hun mening. “Alles begint info@novema.nlwww.novema.nl met onderling vertrouwen.’’WEBSITEwww.ondernemersbelang.nl 10EINDREDACTIEJørg van Caulil BETER BEREIKBAAR, SNELLER SCHAKELEN, VOOR DUURZAMEj.vancaulil@novema.nl RESULTATENBLADMANAGER De huidige marktomstandigheden vragen veel van ondernemers. De liquiditeit moet Novema GrootegastHarold van der Laan op niveau blijven. Snel reageren op veranderingen in de markt is noodzaak. Om dat T 0594 - 51 03 03 met succes te doen is een betrouwbare bank nodig. Een bank die meedenkt in goede h.vanderlaan@novema.nl en moeilijke tijden. En die alles weet van de financiering van bedrijfsmiddelen. Bij ABN 18 Amro-Zeeland gaan ze voor duurzame resultaten. Peter Kamstra, directeur bedrijven, LAY OUT legt uit hoe hij de positie van ABN Amro in de zakelijke markt in Zeeland ziet. “Wij VDS Vormgeving!, Drachten staan altijd open om goede plannen te financieren.’’ DRUKD+L Printpartner GmbH, Bocholt GEREEDKOMEN A4 BETEKENT EEN IMPULS VOOR THOLENMEDEWERKERS AAN DEZE UITGAVEGerrit Boer Het gereedkomen van de A4 eind 2013 betekent een impuls voor Tholen. De Ben van den Aarssen nieuwe verbinding biedt extra kansen voor ondernemers en ook de leefbaar-Hugo Fermont heid in de kernen kan er op vooruit gaan. Maar dan moeten er wel duidelijke Jeroen Kuypers keuzes worden gemaakt. Samenwerking in de regio is nodig, tussen onderne-Marco Magielse mers onderling en met de betrokken overheden. Een aantal van hen kijkt op ons 24Willem Mieras verzoek alvast samen vooruit.Henk Roede (strip)André StaasAndré Vermeulen (columnist)Ruud VoestWIJZIGINGEN DOORGEVENAdreswijzigingen, veranderingvan contactpersoon of afmeldingenkunt u per mail doorgeven Dirk Zeur - de directeur Voor al uw strips en illustraties: www.studioroede.nlaan Harold van der Laan, Met onze ondernemingsraad En we hebben ook geen hebben we toch maar mooi de wegbezuiniging goedkope prut koffie Jawel, op deh.vanderlaan@novema.nl van onze koffieautomaat tegen in de automaat! bekertjes...Vermeld svp ook de editie er bij, gehouden!die vindt u bovenaan in het colofon. Zou er dan nergens op zijn bezuinigd?Niets uit deze uitgave magworden verveelvoudigd en/ofovergenomen zonder schriftelijketoestemming van de uitgever.De uitgever kan niet aansprakelijkworden gesteld voor de inhoudvan de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 4. 4. Columnn En verder Verkeerde beeldvorming04 Nieuws Er gaat geen dag voorbij in Nederland of een of andere ‘deskundige’ beweert iets wat door een andere ‘deskun-07 Ook voor zzp’ers geldt ‘werkgeversaansprakelijkheid’ dige’ een dag later weer wordt tegengesproken. Zo weet14 De kracht onder de vracht je nooit wat waar is. Wie heeft er nu gelijk? Ik weet het, de waarheid bestaat niet, want zij is voor iedereen weer15 Sealinq breidt uit met Techlinq anders. Maar toch, zwaarwegende beslissingen met 15 Voorkom kostbare arbeidsconflicten vergaande gevolgen worden niet zelden genomen op basis van wat ‘deskundigen’ menen te moeten opmerken. 16 Ingrediënten voor werkplezier Niet zelden ook gaat het dan later hartstikke fout of 16 Flexibele opleidingsconstructie ontstaat er in de publieke opinie een verkeerd beeld. Neem nou het gekrakeel over de pensioenen. Het beeld17 Is sponsoring zinvol voor uw onderneming? is dat de pensioenfondsen door het ijs zijn gezakt door de 21 Een eerlijke kijk op werk kredietcrisis, de bankencrisis en de eurocrisis. Sommige pensioenfondsen gaan nu over tot verlaging van de uit- 22 Plek waar de tijdelijke gast zich meteen thuis voelt keringen aan 65-plussers. Wie de positie van de pensi-29 Specialist in industriële isolatie oenfondsen bestudeert, ziet dat een kleine minderheid van vooral bedrijfspensioenfondsen het uitstekend doet. 29 Bedrijfsprofiel: BCON Energy Systems Zij hebben dekkingsgraden van 110 tot 130 procent. 31 De Buren Coating Shell, Rabobank, KLM, Unilever, C&A, maar ook het pensioenfonds van de slagers, ze lijden geen centje pijn. 32 Profiel: Ron Pelgrim Kennelijk zitten daar mensen aan het stuur die precies weten hoe zij in deze ‘barre tijden’ verantwoord met het geld van anderen moeten omgaan. De meerderheid heeft er eenn In het hartkatern puinhoop van gemaakt. Menig pensioenfonds zin met z’n dekking onder de 90 procent.Communiceren zonder logo’s Ander voorbeeld. Poolse werknemers zijn wandelende wodkaflessen en werken ver onder de marktprijs. Dat isSocial media hebben marketing en reclameingrijpend en permanent veranderd. Steeds meer het beeld. ING en Rabobank hebben samen eens bekekenondernemers ontdekken Facebook, Linkedin en hoe het echt zit. De 150.000 Polen in Nederland betalen 1,2Twitter en maken een eigen profiel aan. Maar helaas miljard euro belasting op jaarbasis (hoezo zwart werken?)gaan velen vervolgens op de oude wijze met deze en besteden 1,8 miljard voordat zij bij Enschede de grens nieuwe media om, met onpersoonlijke boodschappen passeren op weg naar Warschau. Zij nemen vrijwel geen ar-die bedroevend weinig respons uitlokken. Die omgang beidsplaatsen in van Nederlanders, maar scheppen nieuwis volgens Jeanet Bathoorn, social mediatrainer enschrijfster van het boek ‘Get Social’, typerend voor de werk. De lokale aannemer die daar een probleem mee heeft,overgangsperiode waarin we momenteel verkeren, moet bij zichzelf te rade gaan want hij is waarschijnlijk te duur.net als de angst voor het blootgeven van teveel Derde voorbeeld. De euro heeft Nederland meer welvaartpersoonlijke informatie. gebracht en is absoluut onmisbaar. Dat zegt premier Rutte en dat beweren de banken. Uit een opzienbarende studie van het CPB en het CBS samen, die zich steeds onafhanke-- Zalsman wil meer bedrukken…en meer betekenen lijker van de regering opstellen, blijkt eerder het tegendeel. Bovendien, zijn Denemarken, Zweden, Noorwegen, Engeland en Zwitserland al tot de bedelstaf geraakt omdat Loonkosten dalen in 2012 zij niet meedoen met de euro? De cao-onderhandelingen liggen bijna overal stil. Neelie Kroes, toch niet de eerste de beste, zei in februari dat Werkgevers en werknemers wachten op de uitwerking Europa er niets van merkt als Griekenland uit de euro stapt. van nieuwe kabinetsmaatregelen, die burgers en bedrijven vele miljarden gaan kosten. Voor ondernemingen Rutte was het ineens met haar eens, hoewel hij en schatkist- is de situatie gunstig, want voorlopig gelden de oude bewaarder De Jager tot dan toe hadden volgehouden dat cao-afspraken. In dit lopende jaar 2012 zullen de we niet zonder de Grieken kunnen. Ze weten het zelf dus ook loonkosten vermoedelijk lager uitvallen dan in 2011. niet. Wie dan wel, vraag je je af. Alleen bedrijven die niet onder de werking van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) vallen, André Vermeulen zullen hun loonkosten verder zien stijgen. info@avoor.nl het ONDERNEMERS BELANG 03
 5. 5. NieuwsSuccesvol jaar voor Novema Uitgevers neemt Kijk op het Terneuzen verbetertImpuls Noorden en Kijk op Oost Nederland over dienstverlening aan bedrijvenDe Zeeuwse ontwikkelingsmaatschappij Novema Uitgevers uit Grootegast heeft Novema Impuls heeft 2011 als succesvol jaar na de succesvolle overname in 2011 Uitgevers is een Terneuzen hoort bij de 25 afgerond. Met zeer goede resultaten in van Ondernemend Friesland (OF), per 1 professionele, Nederlandse gemeenten die het aantrekken van nieuwe bedrijven januari 2012 de magazines Kijk op het marktgedreven in februari het ‘Bewijs van naar Zeeland, een verdere uitbouw van Noorden en Kijk op Oost Nederland over- uitgever van Goede Dienst’ kregen van de activiteiten rond startende onderne- genomen. Hiermee versterkt Novema, te- met name ondernemersorgani-mingen en goede ontwikkelingen op vens uitgever van het businessmagazine zakenbladen, saties MKB Nederland het gebied van projectontwikkeling. In Het Ondernemersbelang, haar positie op waaronder Het en VNO-NCW. De 2011 heeft Impuls een verdere verzake- de Noord- en Oost-Nederlandse markt Ondernemersbe- certificaten worden lijking van haar koers ingezet en heeft voor (zaken)bladen.  lang. Dit magazine gegeven aan gemeenten daarbij een verdere focus aangebracht voor ondernemers heeft die hun dienstverlening in haar drie kernthema’s: het aantrekken Kijk op het Noorden en Kijk op Oost een oplage van 200.000 aan bedrijven doelgericht van nieuwe bedrijven, begeleiden en Nederland, die al ruim 40 jaar worden exemplaren en verschijnt aanpakken en verbeteren. medefinanciering startende onderne- uitgegeven, zijn toonaangevende maga- vijf keer per jaar in ruim De ondernemingsorga-mingen en projectontwikkeling binnen zines voor het bedrijfsleven, overheden 50 regio’s in Nederland. nisaties hebben de tien een aantal Zeeuwse topsectoren. Impuls en belangenorganisaties in Noord- en Ondernemend Friesland en haar belangrijkste landelijke onderne-is er in geslaagd om vorig jaar elf bedrij- Oost-Nederland. De bladen verschijnen subtitels verschijnen tien keer per jaar merswensen op het gebied van ven, ruim 340 directe arbeidsplaatsen acht keer per jaar in een gezamenlijke in een oplage van circa 8.500 exempla- gemeentelijke dienstverlening in en een hiermee samenhangend inves- oplage van 25.000 exemplaren per ren. Belangrijk in de uitgeversformule kaart gebracht. Die zijn omgezet teringsvolume van 16 miljoen euro naar keer. Alle ontwikkelingen op het gebied van Novema is de inzet van een in tien normen over onder meer Zeeland te halen. Dit is een stuk meer van economie, maatschappij, cultuur, combinatie van middelen, zoals print klantvriendelijkheid, de snelheid dan de doelstelling van tien bedrijven recreatie en politiek worden gevolgd. (magazines), website, digitale nieuws- van vergunningverlening, actuele en 100 arbeidsplaatsen. “We zijn des te Beide magazines zijn een belangrijk brief, bedrijfs-video en social media. digitale informatie en het goed en meer trots op dit resultaat omdat dit podium voor de noordelijke en oostelijke Met deze formule creëert Novema een tijdig beantwoorden van vragen is gelukt in een lastig economisch kli- provincies van Nederland (Friesland, hoge toegevoegde waarde en een van ondernemers. Door middel maat”, zegt Dick ten Voorde, algemeen Groningen, Drenthe, Overijssel en breed platform voor zowel de lezers van een meting heeft de gemeente directeur Impuls. Gelderland). als de adverteerders.  Terneuzen getoetst in welke mate de dienstverlening voldoet aan deze normen en waar verbeterin-Fietsen naar je werk voor het goede doel gen nodig zijn. De resultaten van de meting vormen de basis voor Fietsen Scoort bestaat al twintig jaar, Zo komt er minder broeikasgas in een verbeterplan met gerichte maar biedt fietsers en geïnteresseer- de atmosfeer. De campagne blijft verbeteracties. Dit verbeterplan is den nu een primeur: door een stem zich actief verder ontwikkelen. Zo samen met vertegenwoordigers uit te brengen kan iedereen meebe- is recent de vernieuwde website van de ondernemers opgesteld. Dit palen welke van de genomineerde gelanceerd, www.fietsenscoort.nl, wordt onder de aandacht gebracht kleinschalige ontwikkelingsprojec- met groter gebruiksgemak en een van het lokale bedrijfsleven met ten 3000 euro ontvangen. ‘Fietsen duidelijk overzicht van behaalde een certificaat Bewijs van Goede Scoort voor een beter klimaat’ is een resultaten per bijvoorbeeld fietser, Dienst. “Niet alleen worden onder-Steeds meer werknemers laten de landelijke campagne die het fietsen regio of deelnemende organisatie. nemers beter en sneller geholpen auto staan en pakken de fiets, om naar het werk stimuleert. Fietsen Op de website worden vijftien geno- in de deelnemende gemeenten, zo deel te nemen aan de campagne draagt bij aan CO2 reductie en het mineerde ontwikkelingsprojecten, de ervaring leert dat er vooral een ‘Fietsen Scoort voor een beter klimaat’. tegengaan van klimaatverandering van kleinschalige vrijwilligersorga- cultuuromslag plaatsvindt bij be-Kilometers betekenen geld, want naast wereldwijd. Door met de fiets in nisaties, gepresenteerd. Hierop kan trokken ambtenaren. Goede dienst-individuele deelnemers doen bedrijven plaats van met de auto naar het tot 4 juni gestemd worden, zodat verlening aan bedrijven wordt en instellingen mee en sponsoren de werk te gaan wordt minder CO2 fietsers zelf bepalen waar hun bijeen de norm!”, aldus MKB-Nederland gefietste kilometers van werknemers. uitgestoten. gefietste sponsorgeld heen gaat. voorzitter Hans Biesheuvel.Zeeland biedt werk aan 2.500 mensen uit Oost-EuropaIn Zeeland waren er vorig jaar ruim 2.500 er discussie over de huisvesting van Verder laat het onderzoek zien dat deze en Instellingen Zeeland (RIBIZ) bestaat mensen aan het werk die afkomstig zijn buitenlandse werknemers in Zeeland. arbeidsmigranten goed zijn voor ruim sinds 1988 en is een samenwerkingsver-uit Oost-Europa. Dat is zo’n 1,5 procent De Zeeuwse gemeenten en de provincie 10 miljoen euro aan bestedingen in de band tussen de Kamer van Koophandel van het totaal aantal arbeidskrachten in willen dat er goede huisvesting is voor provincie. Zuidwest-Nederland, Provincie Zeeland, de regio. De meesten van deze arbeids- deze arbeidsmigranten. De cijfers uit het De totale omzet van het bedrijfsleven de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, migranten werkten in de landbouw en onderzoek zorgen voor onderbouwing in Zeeland is zo’n 23 miljard euro. Middelburg, Sluis, Schouwen-Duiveland, visserij. De komst van deze buitenlandse van het beleid rondom arbeidsmigranten Daarvan wordt voor 175 miljoen euro Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen. werknemers zorgde ervoor dat Zeeuwse bij de gemeenten en de provincie Zeeland. bijgedragen door deze buitenlandse Samen met de Kamer van Koophandel bedrijven het afgelopen jaar voor 175 Het onderzoek laat zien dat vooral in de arbeidskrachten. Bedrijven in de sector heeft de RIBIZ in mei-juni 2011 een in-miljoen euro aan omzet binnenhaalden. gemeenten Reimerswaal en Kapelle de Landbouw en Visserij maken relatief het ventarisatie gehouden van de werkgele-Dit komt voort uit het Ribiz-onderzoek meeste van deze buitenlandse werk- meest gebruik van deze arbeidskrachten. genheid in Zeeland. Uit het gezamenlijke van de provincie, gemeenten en de nemers aan de slag zijn. De gemeente In het Onderwijs en Openbaar Bestuur bestand van zo’n 31.000 bedrijven en Kamer van Koophandel onder 19.000 Hulst telt daarentegen het minste aantal komen ze nauwelijks voor. instellingen zijn bijna 19.000 vestigingen bedrijven in de regio. In 2011 was arbeidsmigranten uit Oost-Europa. De Regionale Informatiebank Bedrijven aangeschreven.04 het ONDERNEMERS BELANG
 6. 6. ColumnRuim 15.000 bedrijven in de regio staan komende Wet aanpassing gemeenschap vanjaren te koopMeer dan 15.000 ondernemers in Zeeland en West-Brabant zetten binnen nu en een paar jaar een punt achter hun bedrijf. Zij zijn de leeftijd van 55 jaar gepasseerd en goederen Odenken na over hun toekomst. Uit onder-zoek van de Kamer van Koophandel blijkt nder het recht van voor 1 50/240.000 x 300.000 euro = 62.500 euro dat vooral eenmanszaken grote moeite januari 2012 wordt de huwe- op de gemeenschap. hebben om hun bedrijf te verkopen. Zo lijksgemeenschap ontbonden lopen ruim 4.000 Zeeuwse ondernemers Het volledige programma is te lezen op met ingang van de datum waarop de Ander voorbeeld: Tot het privévermogen en zo’n 6.000 ondernemers uit West- www.kvk.nl/overnamedagzwn. echtscheiding een feit was. Dit is vanaf 1 van man behoort een huis met een Brabant de kans hun deuren te sluiten ‘Ondernemers die een bedrijf overne- januari 2012 gewijzigd. De huwelijksge- waarde van 500.000 euro. Man laat zonder opvolger. men, spelen een belangrijke rol in de meenschap wordt nu ontbonden door in- huis verbouwen voor 100.000 euro en Om ondernemers goed voor te bereiden economie op het gebied van werkgele- diening van een echtscheidingsverzoek. echtgenote betaalt deze kosten van de op de koop of verkoop van het bedrijf genheid, innovatie en productiviteit’, stelt De ontbinding van de gemeenschap aannemer uit eigen privévermogen. Kort organiseert de Kamer van Koophandel de Kamer van Koophandel. Gevestigde vindt dus eerder plaats dan de ontbin- na de verbouwing komt het huwelijk tussen 7 en 10 mei de gratis Overname- ondernemers die een bedrijf overnemen ding van het huwelijk. Hierdoor kan ten einde. Waarde huis ten tijde van dagen in Breda, Goes en Middelburg. hebben ook een bewezen grotere overle- gedurende de echtscheidingsprocedure echtscheiding is 550.000 euro. Het verlies Tijdens deze dagen krijgen potentiële vingskans op de markt dan starters. de huwelijksgemeenschap niet meer wordt gedragen naar rato van ieders kopers en verkopers de gelegenheid Na vijf jaar is zo’n 90 procent van de over- worden bezwaard met schulden, wat investering. Echtgenote heeft recht op kennis op te doen, praktijkervaringen uit nemers nog actief, tegenover 50 procent voor 1 januari 2012 wel mogelijk was en een vergoeding van 1/6 van 550.000 euro te wisselen en te netwerken. van de starters. vaak tot discussies leidde. Derden zijn is 91.666 euro. aan deze vervroegde ontbinding pas gebonden indien het echtscheidings- Bij de financiering van verbruiksgoederen Nieuwe regio-directeur Deutsche Bank verzoekschrift is ingeschreven in het omvat de vergoedingsvordering overi-West-Brabant en Zeeland huwelijksgoederenregister. gens enkel het nominaal geïnvesteerde bedrag. Hier moet gedacht worden aan Ruud van Haperen is aangesteld als kantoor waar Van Haperen destijds actief Een andere belangrijke wijziging zijn de een goed waarvan wordt aangenomen nieuwe regiodirecteur binnen Deutsche was. “Deutsche Bank is een toonaan- vergoedingsvorderingen, welke kunnen dat het bij normaal gebruik in de loop der Bank. Hij volgt Rogier Verburgh op die gevende internationaal georiënteerde ontstaan als vermogensverschuivingen tijd niet zijn waarde behoudt. De beleg-regiodirecteur is geworden binnen bank met eigen kantoren in 74 landen en hebben plaatsgevonden (artikel 1:87 gingsleer is hier dus niet van toepassingdezelfde bank in Dordrecht. Van Haperen meer dan 100.000 medewerkers”, aldus B.W.). De wetgever denkt aan de situatie is reeds ruim tien jaar actief in het Van Haperen. “Wij benutten ons globale dat de ene echtgenoot met privéver- De nieuwe regeling is omgeven met betreffende werkgebied. Voorheen was netwerk om op regionaal niveau klanten mogen van de andere echtgenoot een vragen en onzekerheden en zal wellicht hij werkzaam voor ABN AMRO bank in toegevoegde waarde te bieden. Concreet buiten enige gemeenschap vallend een bron voor procedures gaan vormen. Roosendaal. Deutsche Bank nam in april betekent dit dat wij producten kunnen goed verkrijgt en aan de situatie dat Houd uw administratie bij en maak schrif-2010 een gedeelte over van het zakelijk aanbieden die bedrijven daadwerkelijk verbeteringen aan het goed worden telijke afspraken over vergoedingsrech-gedeelte van ABN AMRO waaronder het helpen hun profijtelijkheid te vergroten.” aangebracht en de daarvoor aangegane ten. Voor vragen kunt u bij ons terecht. schuld wordt voldaan met privévermo- gen van de andere echtgenoot. Deze W.E. de Wit-de WitteScherp toezicht op webwinkels regeling is van toepassing ongeacht Huisman Advocaten het huwelijksgoederenregime van de www.huismanadvocaten.nlToezichthouder de Consumentenautori- inbreng.” Bij overtreding van de regels kan echtgenoten. In het ‘oude’ recht gold teit wil snel optreden tegen webwinkels de Consumentenautoriteit ervoor zorgen voor vergoedingsrechten het nominale die regels overtreden. Het aantal klachten dat de webwinkel uit de lucht gaat. Ook stelsel wat inhoudt dat het bedrag dat over webwinkels neemt toe. Het gaat om kan zij consumenten waarschuwen tegen is overgeheveld moet worden vergoed het niet leveren van bestelde producten of deze winkels. Verder gaat de Consumen- na echtscheiding. Dit werd over het niet terugbetalen als binnen de wettelijke tenautoriteit ondernemers voorlichten algemeen als onbillijk ervaren. In het termijn van de koop wordt afzien. “We over de regels voor webwinkels. huidige recht wordt uitgegaan van de willen snel optreden tegen webshops die beleggingsleer. De bijdrage van de de regels overtreden met als doel de con- andere echtgenoot geeft aanspraak op sumentenschade te beperken en het ver- een gedeelte van de uiteindelijke waarde trouwen te herstellen”, zegt directeur Van van het goed, evenredig aan het gewicht Buchem van de Consumentenautoriteit. van de investering. Voorbeeld: man en “De signalen die wij ontvangen via ons vrouw zijn gehuwd in gemeenschap loket ConsuWijzer zijn daarbij belangrijke van goederen. Man krijgt bijvoorbeeld 50.000 euro geschonken onder uitslui- ADVERTENTIE tingsclausule op een speciaal daarvoor geopende rekening. Man koopt huis voor Administratiekantoor Van Beers BV 240.000 euro dat in de gemeenschap Belastingzaken, jaarrekeningen, boekhoudingen, valt. Voor de financiering wordt o.a. dat loonadministraties, financieringsvraagstukken. privévermogen – die 50.000 euro - van de man gebruikt. Partijen scheiden in 2012. Mariekerkseweg 48 - 4364 AS Grijpskerke Het huis is dan 300.000 euro waard. De telefoon (0118) 59 28 28 - fax (0118) 59 32 11 www.admvanbeers.nl man heeft een vergoedingsvordering van het ONDERNEMERS BELANG 05
 7. 7. Bedrijven in de spotlight! Scan onderstaande QR-codes om de bedrijfsvideo’s te bekijken of bekijk de bedrijfsvideo’s op www.ondernemersbelang.nl Om een QR-code te scannen dient u via iTunes (Iphone) of Market (Android) een app te downloaden, enkele opties zijn i-nigma, Neo-Reader, Quick-Mark en QRReader. Vervolgens opent u de QR-scanner-app, richt u de camera van uw smartphone/tablet op de QR-code en de QR code wordt automatisch gescand. organisatieadviseurs en opleiders Een stevige opleiding volgen dicht bij huis? Geen files en lange reisduur? Dat kan! Leergang Projectmanagement (IPMA standaard) 4 woensdagen; start 18 april 2012 Leergang Hoger Bedrijfskundig Management 9 maanden; start 24 september 2012 Kijk voor overige diensten en opleidingen op de website. De leergangen worden in Middelburg en Vlissingen gegeven. www.zionetwerk.nl info@zionetwerk.nl 0118 - 49 96 00 BEKIJK DE QR PROMO Voor een leuke en leerzame cursus kun je terecht bij DINS Opleidings- en Adviesbureau in Terneuzen of Oosterhout (NB) Maakt u al werk van opleiden? Wat dacht u van: HEFTRUCK BASIS – 2 dagen cursus € 355,00 HEFTRUCK HERHALING – 1 dag cursus € 195,00 HEFTRUCK EVC – 1 uur toetsing € 50,00 * HOOGWERKER (herhaling) – 1 dag cursus € 215,00 VCA 1 CURSUS IN 1 DAG! € 195,00 BHV Basis NIBHV – 2 dagen cursus € 325,00 BHV herhaling NIBHV – 1 dag cursus € 215,00 * EVC brutoprijs € 379,- p.p. WVA € 329,- p.p. nettoprijs € 50,- p.p. cursuslocaties: Terneuzen en Oosterhout (NB). Prijzen zijn exclusief 19% BTW. Alle cursussen zijn inclusief lesmateriaal, certificaat (behalve SOG) en lunch Meldt je snel aan, want deelname voor deze superprijzen is beperkt! DINS Opleidings- en Adviesbureau kan u ook voorzien van CCV code 095 voor beroepschauffeurs rijbewijs C opleidingen. Bel voor informatie of bekijk onze site! DINS Opleidings- en Adviesbureau Axelsestraat 4 4537 AJ Terneuzen Tel: 0115-630188 of 0162 – 456643 www.dinsopleidingen.nl info@dinsopleidingen.nl06 het ONDERNEMERS BELANG
 8. 8. AdviesKop adviesU bent als werkgever wettelijk verplicht veiligheidsmaatregelen te treffen zodatuw werknemers in de uitoefening van hun werkzaamheden geen schade lijden.rechtslijnendHoge Raad:Ook voor zzp’ersRechtslijnendIntro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro introgeldt ‘werkgevers-intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro iintro intro intro introintro intro intro intro intro intro intro intro intro intro iintro intro intro introaansprakelijkheid’ Body body body body body body body E A erste alinea eerste alinea eerste Body body body body body body body ls door onvoldoende veiligheidsmaat- alinea eerste alinea eerste alinea door de buitenschilder (zzp’er) aan het pand Body body body body body body body bevelen om de zzp’ers uitdrukkelijk schriftelijk regelen door u ingeschakelde zzp’ers eerste alinea eerste alinea eerste van een adviesbureau (werkgever) vallen niet Body body body body body body body te instrueren over de veiligheidsvoorschriften schade lijden bij de uitvoering van alinea eerste alinea eerste alinea eerste ali- onder de werkzaamheden van het beroep of Body body body body body body body die binnen de onderneming gelden en de hun werk, dan is de opdrachtgever net als voor nea eerste alinea eerste alinea eerste alinea bedrijf van de werkgever. Het tijdelijk inhuren Body body body body body body body zzp’ers in de overeenkomst te verplichten deze zijn eigen werknemers verantwoordelijk. Dat eerste alinea eerste alinea eerste alinea van een secretaresse door een accoun- Body body body body body body body voorschriften strikt na te komen. geldt bijvoorbeeld bij bedrijfsongevallen. Zo tantskantoor die werkzaamheden als zzp’er Body body body body body body body Verder is het goed om, voordat u een zzp’er besliste de Hoge Raad recent in een geval van Body body body body body body body uitvoert, hoort wel tot het beroep of bedrijf Body body body body body body body inhuurt, na te gaan of hij zich voldoende voor Body body body body body body body een zzp’er die op de werkvloer van een bedrijf Body body body body body body body van de opdrachtgever. Body body body body body body body ziekte en arbeidsongeschiktheid heeft verze- Body body body body body body body een been verloor en het bedrijf aansprakelijk Body body body body body body body Body body body body body body body kerd. Daarnaast is het te adviseren om in de Body body body body body body body stelde voor zijn arbeidsongeschiktheid. Body body body body body body body Body body body body body body body Gevolgen overeenkomst van opdracht op te nemen dat Body body body body body body body De uitspraak van de Hoge Raad leidt voor Body body body body body body body in de aan de zzp’ers te betalen beloning een Personen die buiten dienstbetrekking voor een Body body body body body body body zzp’ers tot meer bescherming voor zover Body body body body body body body volledige compensatie is begrepen voor een opdrachtgever werkzaamheden verrichten Body body body body body body body zij werkzaamheden verrichten die normaal Body body body body body body body volledige verzekering voor het risico van ziekte in de uitoefening van diens beroep of bedrijf Body body body body body body body gesproken binnen de onderneming van de Body body body body body body body en arbeidsongeschikt eid ter hoogte van zijn hvallen dus ook onder de werkgeversaanspra-Body body body body body body body opdrachtgever worden verricht. Body body body body body body body inkomen. Deze bepaling zal niet voldoende kelijkheid, waardoor de zorgplicht van de Body body body body body body body Deze aansprakelijkheid kan zeer vergaande ge- Body body body body body body body zijn om de aansprakelijkheid te voorkomen, werkgevers/opdracht evers door de Hoge gBody body body body body body body volgen hebben. Bij werknemers is er een risico Body body body body body body body maar kan in een voorkomend geval mogelijk Raad nader wordt uitgebreid tot de bedoelde Body body body body body body body van loondoorbetaling, maar dat is beperkt tot Body body body body body body body wel in de afwikkeling de schade voor de personen. Dit was al zo voor ingeleend perso-Body body body body body body body in beginsel twee jaar; daarna volgt de WIA. Bij Body body body body body body body opdrachtgever enigszins beperken.neel zoals uitzendkrachten.Body body body body body body body een zzp’er zou dit wel eens veel langer kunnen Body body body body body body body Body body body body body body body zijn, eventueel zelfs tot pensioengerechtigde Body body body body body body body Art van der Staal AABody body body body body body body Voorwaarde leeftijd. De daarmee gemoeide bedragen kun- Body body body body body body body De Hoge Raad stelt hierbij de voorwaarde Body body body body body body body nen rigoureus zijn. Body body body body body body body dat de schade moet zijn ontstaan tijdens Body body body body body body body Body body body body body body body werkzaamheden die feitelijk tot de beroeps- of Body body body body body body body Body body body body body body body Overeenkomstbedrijfsuitoefening van de opdrachtgever Body body body body body body body Opdrachtgevers van zzp’er zullen als gevolg Body body body body body body body behoren. Hiermee wordt bedoeld: werk dat Body body body body body body body van deze uitspraak vaker geconfronteerd wor- Body body body body body body body NAW Gegevensnormaal gesproken binnen de onderneming Body body body body body body body den met schadeclaims bij bedrijfsongevallen. Body body body body body body body NAW Gegevenswordt verricht.Body body body body body body body Bent u opdrachtgever, dan is het raadzaam om Body body body body body body body NAW Accountants & Belastingadviseurs ESJ GegevensDe vraag is dus: in welke gevallen behoren Body body body body body body body naast inachtneming van de zorgplicht, uw ver- Body body body body body body body NAW Gegevens Waterfront 392werkzaamheden tot het beroep of het bedrijf Body body body body body body body zekeringspolis te raadplegen om na te gaan of Body body body body body body body NAW Gegevens 4531 HZ Terneuzenvan de werkgever/opdrachtgever? Dit hangt Body body body body body body body de door u ingeschakelde uitzendkrachten en Body body body body body body body NAW Gegevens 00 T 088 - 032 06af van de werkzaamheden binnen het bedrijf Body body body body body body body zzp’ers ook onder de dekking van uw aanspra- Body body body body body body body NAW Gegevens terneuzen@esj.nlvan de werkgever en moet van geval tot geval Body body body body body body body kelijkheidsverzekering c.q. bedrijfsongeval- Body body body body body body body NAW Gegevens www.esj.nlworden bepaald. Schilderwerkzaamheden Body body body body body body body lenverzekering vallen. Daarnaast is het aan te Body body body body body body body NAW Gegevens het ONDERNEMERS BELANG 07
 9. 9. Interview Tekst: Ben van den Aarssen • Fotografie: Hugo FermontDINS Opleidings- en Adviesbureau:Ideaal plaatje,gereed voorde toekomst W Meebewegen met de markt en jezelf voorbereiden op betere tijden. Dat is wat gezonde or- e ontmoeten elkaar op de oude locatie aan de Axelsestraat. DINS ganisaties op dit moment doen. DINS Opleidings- en Adviesbureau hoort daar zeker bij. Met is er een begrip geworden. Hartje Terneuzen. Voor een opleider die uit zijn jasje een nieuw en van alle gemakken voorzien opleidingscentrum, de begin dit jaar behaalde groeit niet de ideale plek. De praktijklessen werden ondertussen al op vier verschillende VCA* certificering en een onlangs bekrachtigd partnerschap met een grote landelijke spe- locaties gehouden. De twee theorielokalen aan de Axelsestraat hadden ook zo hun ler op het gebied van opleidingen is het bijna twintig jaar jonge DINS volop in ontwikke- nadelen. Neem alleen al het betaald parkeren en de blauwe zone in de directe omgeving. ling. Directeur Peter Kramer heeft alle vertrouwen in de toekomst. “Onze marktpositie is een Niet echt uitnodigend of gastvrij. Kramer, sinds twee jaar het gezicht van het ooit als stuk steviger geworden.” uitzendbureau voor de industriële en nau-08 het ONDERNEMERS BELANG
 10. 10. tische sector begonnen DINS, liep al langer rond met verhuisplannen. Het was alleen wachten op het juiste moment. Dat moment diende zich aan toen De Feyter Forklift services, sinds jaar en dag een strategisch partner van DINS, de voormalige kazerne van de regionale brandweer aankocht. Of het niks voor DINS was? Dat was de vraag die Kramer kreeg voorgelegd. Hij hoefde niet lang over het antwoord na te denken. “Ik zag meteen het ideale plaatje voor me.” Modern opleidingscentrumAl geruime tijd is DINS bezig met de inrich-ting van het nieuwe opleidingscentrum. Bijna is het proces voltooid. De eerste cursisten hebben er ondertussen al les gehad. Soms moest er wat geïmproviseerd worden. Ieder-een nam het voor lief. Met de week zagen de cursisten het gebouw opknappen. Met de streep in zicht is Kramer enthousiast, en trots. De leegstaande kazerne is getransformeerd in een modern opleidingscentrum, bij uitstek geschikt voor de opleidingen en cursussen Peter Kramer: trots op het behaalde VCA* certificaatdie DINS aanbiedt in met name de industrie, logistiek en offshore. Binnen de kortste keren werd het trainingscentrum operationeel gemaakt. De voormalige garage van ruim Schaalvergroting en dezelfde focus op kwaliteit. Iedereen 400 m2 is praktijkruimte geworden voor Het zijn in alle opzichten woelige tijden, ook wordt beter van deze samenwerking, onze onder andere de heftruckopleidingen en voor een opleider als DINS. Natuurlijk zijn de opdrachtgevers voorop.” het werken met flensverbindingen. Nog is er gevolgen van de recessie voelbaar. Neem voldoende ruimte om iedere andere prakti- bijvoorbeeld de teloorgang van Zalco, met in Nieuwe mijlpaalsche training een plaats te geven. De 380 m2 het verlengde daarvan de nadelige effecten DINS is op vele fronten actief. Door de aan kantoorruimte wordt het operationeel op de vele toeleveranciers. Kramer signaleert samenwerking met Vakmasters heeft DINS kantoor van DINS, met een representatieve bij ondernemend Zeeland een tendens om indirect zelfs het detacheren van personeel ontvangstruimte, uitgebreide kantinefacilitei- even wat minder te investeren in opleidingen. weer opgepakt. Na vragen vanuit de markt ten en vijf theorielokalen. Het buitenterrein Bovendien zijn er nieuwe spelers op de werden twaalf kraanhulpen opgeleid en van zo’n 1000 m2 is ideaal voor praktijklessen markt bij gekomen, deels gesteund met heeft DINS een participatie in het inlenen van met hoogwerker, bobcat en verreiker. Om overheidsgeld. “Je mag bijna wel spreken van deze medewerkers. Ondertussen vragen de praktische redenen is de entree van weleer oneerlijke concurrentie.” Ondertussen is het laatste details rond de definitieve oplevering gedraaid en krijgt DINS een eigen ingang aan proces van schaalvergroting in opleidersland van het nieuwe pand de nodige aandacht. de Industrieweg 18A. Nog een sterk punt: de in volle gang. Daarom ook heeft DINS zich Ook is DINS bezig met de voorbereidingen goede bereikbaarheid en de ruime (gratis) georiënteerd op een partnerschap met een van hun presentatie tijdens de Havendagen parkeergelegenheid op eigen terrein. Kramer: grote en landelijke partij. Met succes, hoewel in Terneuzen, eind juni. Tijd voor veel “We zijn hier gereed voor de toekomst.” Kramer de naam nog niet kan noemen. De toeters en bellen met de opening van het laatste juridische hobbels moeten nog geno- opleidingscentrum aan de Industrieweg is er Kwaliteit men worden. Wel is de intentieovereenkomst daarom niet. Bovendien bereikt DINS eind dit De nieuwe locatie past in het streven van getekend. Het gaat volgens Kramer om een jaar alweer een nieuwe mijlpaal. Dan bestaat DINS om voortdurend te investeren in partner met internationale ambities die sterk de organisatie twintig jaar. Kramer denkt nog kwaliteit. Op een concurrerende markt is het is in haven gerelateerde opleidingen en na over een eventueel feestje. Belangrijker volgens Kramer zaak om je te onderscheiden. offshore. Hij is blij met de overeenkomst en vindt hij het dat de cursussen en opleidingen Daarom ook is hij trots op het per 1 januari rekent, naast een slag op het gebied van ef- staan. En dat het Zeeuwse bedrijfsleven de 2012 behaalde VCA* certificaat. DINS loopt ficiency, op de nodige synergetische effecten. weg naar het nieuwe trainingscentrum aan daarmee in Zeeland voorop en wordt met “Je wordt als relatief kleine opleider minder de Industrieweg 18A in grote getale weet te het behaalde predicaat een nog aantrek- kwetsbaar. Je kunt ziekte van personeel beter vinden. “Wij zijn in ieder geval klaar voor de kelijker partij om zaken mee te doen. DINS opvangen. Er valt winst te behalen door het betere tijden.”heeft al langer de NIBHV erkenning voor BHV voeren van een gezamenlijke financiële admi- opleidingen en was toe aan een volgende nistratie. Onze nieuwe partner beschikt over stap. De VCA* certificering hoort daarbij. Kra- eigen lesmateriaal en eigen trainers. Je komt DINS Opleidings- en Adviesbureaumer: “Je wilt je als opleider zo sterk mogelijk als organisatie sterker in je schoenen te staan Industrieweg 18Apositioneren in de hele keten. Vrijwel al onze en kunt nog sneller en flexibeler reageren op 4538 AH Terneuzenklanten behoren tot de VCA gecertificeerde vragen uit de markt. Door deze partnership Postbus 456bedrijven die hun personeel bij ons VCA laten zullen we ook sterker worden in met name de 4530 AL Terneuzenopleiden. Dan is het eigenlijk een vreemde offshore. Omgekeerd bieden wij als DINS voor T 0115 - 63 01 88zaak dat je zelf niet over dat predicaat onze partner een interessante entree op de F 0115 - 64 86 86beschikt. Aan die onvolkomenheid is nu een Zeeuwse markt. Voor het overige blijft DINS info@dinsopleidingen.nleinde gekomen.” wie ze is, met dezelfde vertrouwde gezichten www.dinsopleidingen.nl het ONDERNEMERS BELANG 09
 11. 11. Rondetafelgesprek Tekst: Ben van den Aarssen • Fotografie: Willem MierasSamen zoeken naar nieuwe concepten, kostenbeheersing, een beter imago en meer synergieGereed zijn voor dena de recessie D De positie van Zeeland als logistiek scharnier staat e plek voor het gesprek is goed Zuidwest-Nederland onlangs haarscherp gekozen. Bij C-Port is de dyna- in beeld bracht. Bij ondernemers in de onder druk. De winstmarges zijn kleiner dan ooit miek van de Zeeuwse economie logistieke sector neemt het pessimisme nog elk moment van de dag merkbaar. toe. Met name maken de ondernemers Zeeschepen worden er voor de deur zich zorgen over de omzetontwikkeling en de loonkosten stijgen. Samenwerking en inno- gelost. Dit is het hart van het Zeeuwse op de binnenlandse markt. Eerst en vooral havengebied. Hier wordt aangepakt. zijn er de hoge brandstofkosten. Maar ook vatie zijn nodig om de recessie te overleven. Maar Door (haven)logistieke specialisten, door oneerlijke concurrentie, een tekort zoals bijvoorbeeld C-Port die levert. De aan deskundig personeel en fouten in de hoe krijg je een vanouds traditionele sector in be- haven als draaischijf en aanjager van afhandeling van orders staan de marges de regionale economie: op de kade aan onder druk. Te vaak ook rijden Zeeuwse weging? Vier direct betrokkenen geven hun me- de Ierlandweg in Vlissingen-Oost wil je transporteurs met een lege truck terug er graag in geloven. Toch is er ook een naar huis. Ondertussen neemt de uitstoot ning. “Alles begint met onderling vertrouwen.” schaduwzijde, zoals de Logistieke Monitor van chauffeurs als gevolg van de ver- 10 het ONDERNEMERS BELANG
 12. 12. Annabell Broere-de Gelder Martin Seine (PTC) (Randstad)tijd Overlevingsstrategie collega-ondernemers.” De Maat heeft goede De ontstaansgeschiedenis van 2W Logistiek ervaringen met een platform van Zeeuwse spreekt wat dat betreft boekdelen. Twee transporteurs die elkaar nog steeds gere- voormalige concurrenten kozen enkele geld ontmoeten. “In alle openheid elkaar jaren voor fuseren als overlevingsstrategie. bijpraten over ontwikkelingen in de markt. De Zeeuwse familiebedrijven Wondergem Dan praat je zonder terughoudendheid ook Kapelle en Van der Wekken Food Logistics, over kostprijzen, vrachtprijzen en dergelijke beide gespecialiseerd in het gekoeld gevoelige informatie. “ De Maat deed er zijn geconditioneerd vervoer van levensmid- voordeel mee. “In onze bedrijfspiek konden delen, kwamen er tijdens een logistiek we bijvoorbeeld gebruik maken van de innovatieproject achter dat ze bezig waren chauffeurs van een bietentransporteur die elkaar in de wielen te rijden. Beide bedrijven juist op dat moment niet veel om handen werkten voor dezelfde klant: Sligro Food had.” Een dergelijk overleg is volgens De Group. Om de groeikansen daadwerkelijk te Maat uitzonderlijk. “In onze branche over- benutten werd ingezet op samenwerking, heerst de achterdocht. Bijna niemand laat en later zelfs een heuse fusie. De Maat heeft het achterste van zijn tong zien.” het hele proces van nabij meegemaakt en spreekt nu van een gouden zet. De fusie Binnenvaartschippers heeft geleid tot synergie, kostenbeheersing De Particuliere Transport Coöperatie is en een groei van het aantal vrachtwagens. nog zo’n voorbeeld van een geslaagde Behalve op retail in heel Zuid-Nederland samenwerking in de branche. Individuele richt 2W Logistiek zich op horeca, met name binnenvaartschippers trekken in de PTC het bevoorraden van Zeeuwse strandpa- samen op en versterken daardoor hun viljoens. “In ons marktsegment, voedsel, concurrentiepositie. Volgens Martin Seine voelen we de recessie niet. Hoe slechter het van PTC heeft Zeeland de potentie om een met de economie gaat, hoe meer mensen internationale draaischijf te worden tussen gaan leven. Ze geven het geld misschien Frankrijk en Noord-Europa. “Door de ontwik- niet meer zo snel uit in restaurants, maar wel keling van de Seine-Noord verbinding zal de in de supermarkt. En daar hebben wij weer betekenis van de internationale havens van voordeel van.” Terneuzen en Vlissingen alleen maar toe- nemen.” Om de kansen te benutten moet Meer efficiency er wel wat veranderen, vindt Seine. “In de Natuurlijk merken ze bij 2W Logistiek wel afhandelingstijden van binnenvaartschepen dat er in deze tijd iets aan de hand is. “De kan nog een hoop verbeterd worden.” dieselprijzen zijn voor ons moordend.” grijzing toe en kampt de sector met een Betere planning van ritten en meer ef- Transparantie negatief imago, zodat het niet meevalt om ficiency zijn daarom ook bij 2W Logistiek Helemaal aan de voorkant van het logistieke jongeren voor een baan in de logistiek te nodig. Op bescheiden schaal wordt gebruik proces moet het roer ook om. Dat is de stel- interesseren. Voor Joost de Maat van 2W gemaakt van een transport regiesysteem. lige overtuiging van Roel Latuheru, general Logistiek uit Kapelle is het een bekend “Wij kunnen tenslotte ook niet met een manager van C-Port. Zijn bedrijf stelt zo’n verhaal. De Maat is een uitgesproken onsje boterhamworst naar Maastricht 160 (haven)logistieke medewerkers te werk voorstander van meer onderlinge samen- rijden.” De Maat heeft deelgenomen aan in de Zeeuwse havens en tegenwoordig ook werking in de sector. Sterker nog, samen een door Syntens en brancheorganisatie in Moerdijk en Rotterdam. “Mensen zijn ons optrekken is volgens hem een absolute TLN geïnitieerd netwerk waarin relatief kapitaal.” Volgens Latuheru is het tijd voor noodzaak om de concurrentiepositie veilig kleine transportondernemers elkaar helpen. sociale innovatie. “Ondernemers willen hun te stellen en zo mogelijk te verstevigen. “Het gaat in dit werk ook om de gun-factor.” vaste kosten, waaronder loonkosten, steeds “Hoewel wij in ons deel van de markt een Het systeem zou nog veel beter kunnen. flexibeler maken. Aan de andere kant volgen behoorlijke speler zijn, redden we het ook “Maar dan stuit je op de arrogantie van de vakbonden die ontwikkeling met argus- niet zonder collega’s.” grote vervoerders, en op achterdocht van ogen. Omgekeerd willen wij als werkgever, het ONDERNEMERS BELANG 11
 13. 13. Rondetafelgesprek KwaliteitenRoel Latuheru Tim van Rooij Samenwerking en innovatie in de hele (C-Port) (VIBO-BV keten moet ervoor zorgen dat Zeeland zijn Transport College) prominente positie in de logistieke sector behoudt en zo mogelijk versterkt. Daarbij wordt van de provinciale overheid een rol als voortrekker verwacht. Latuheru: “Het belang van containers in goederenstro- men zet zich mondiaal gezien gewoon door, ook in de huidige recessie. Het bete- kent dat we hier moeten blijven investeren in meer containerfaciliteiten. Het is simpel: er moet een containerterminal komen, hoe je hem ook noemt. Anders missen we straks letterlijk de boot. Niet alleen de net als de vakbonden, de mensen meer Persoonlijke benadering havenbedrijven maar ook de hele schil van zekerheid bieden. Het betekent dat je in de Tim van Rooij, begeleider praktijk leren leveranciers en ondersteunende bedrijven hele keten op zoek moet gaan naar nieuwe bij VIBO-BV Transport College, gelooft daaromheen.” De overheid werkt volgens concepten.” Ook hier draait alles om trans- niet in doemdenken. “We moeten af van De Maat op dit moment eerder remmend. parantie. “Onze loonkosten zijn vorig jaar de idee dat elke jongere tussen de flip- “Zeeland heeft door zijn strategische lig- gemiddeld met 4 procent gestegen. In deze perkast en de frikadellen vandaan moet ging en hoge arbeidsmoraal de potentie recessie kun je dat bedrag nooit in zijn geheel worden gehaald.” VIBO-BV timmert aan de om een logistieke hotspot te worden. doorrekenen aan de klant. Het betekent wel weg met een onderwijsconcept dat zich Maar dan moeten de kwaliteiten van het dat je met open vizier moet communiceren onderscheidt door kleinschaligheid en een gebied wel overal onder de aandacht met de inlenende bedrijven. Samen moeten persoonlijke benadering. De aanpak werkt: gebracht worden.” De diverse imagocam- we in het hele logistieke proces op zoek naar de instroom van jongeren in de mbo- pagnes hebben volgens Broere te weinig de schakels waar nog winst te halen valt. Door opleiding Logistiek Medewerker overtreft effect gehad. “Nog steeds is te weinig het werk anders in te delen, door personeel alle verwachtingen. Volgens van Rooij bekend dat Zeeland een prachtig gebied multi-inzetbaar te maken, door zaken beter begint alles met een goede introductie, is om te wonen en te werken. Het vertrek af te stemmen met leveranciers en zeker ook waarbij ook de ouders worden betrokken. van jong talent uit de provincie moet wor- door te investeren in een andere attitude van Het aanleren van voldoende werkne- den omgebogen in demografische groei. mensen, in elke laag van de organisatie.” mersvaardigheden staat in de eerste fase Anders kun je de economische kansen ook centraal. Daarna komen de jongeren in niet benutten.” Het pessimisme in de lo- Vervangingsvraag dienst bij een van de deelnemende bedrij- gistieke sector moet hoe dan ook van tafel, Net als bij de transporteurs moeten ook ven en leren ze in de praktijk alle kneepjes vindt Van Rooij. “Natuurlijk is nu iedereen bij de overslagbedrijven de ramen open. van hun beroep. Een heftruckopleiding, bezig met het blussen van de brandjes van Latuheru: “Op de Zeeuwse markt heb je VCA opleiding en/of volledig ADR diploma alledag. Maar we moeten ook met z’n allen elkaar gewoon nodig. Rotterdam heeft een maken deel uit van het programma. De durven investeren in nieuwe concepten, gesloten havencultuur. Daar kom je als intensieve begeleiding van de jongeren zowel als het gaat om scholing als om de Zeeuws bedrijf lastig binnen. In Antwerpen werpt zijn vruchten af. De lat ligt hoog bij steeds meer flexibiliserende arbeidsmarkt. ligt het nog moeilijker. Het betekent dat we VIBO-BV. “Wij willen de ultieme werkne- Als we dat niet doen, schieten we in onze op de Zeeuwse schaal moeten zoeken naar mer creëren.” eigen voet en laten we kansen liggen.” meer effi ciency en flexibele oplossingen.” C-Port werkt bijvoorbeeld samen met andere Vebego bedrijven en Randstad Uitzend- bureau om slagvaardig in te spelen op de Joost de Maat (2W Logistiek) vraag vanuit de inlenende bedrijven. “We vissen deels in dezelfde vijver maar vullen elkaar aan waar het nodig is..” Ook rayon- manager Annabell Broere-de Gelder van Randstad pleit voor een strategische visie. “We mogen ons niet langer laten leiden door trots, emotie of een te enge concurrentie- drang. Neem alleen al de vervangingsvraag als gevolg van de vergrijzing. Nog te weinig ondernemers zijn zich daarvan bewust. We moeten investeren in het aantrekken en binden van jonge mensen. Vooral omdat de sector niet sexy is en kampt met een negatief imago. We moeten nu zorgen dat we met z’n allen gereed zijn voor de tijd na de recessie.” Het zijn woorden die De Maat enkel maar kan onderstrepen. “Logistiek en transport zijn de eerste sectoren die het merken als de vraag weer aantrekt.” 12 het ONDERNEMERS BELANG
 14. 14. Martin Seine (Particuliere Transport Coöperatie): Ook uw partner in logistiek!“Zeeland kaninternationale Uitzenden & Detacheren | Professionals | Search & Selection | HR Solutions | Inhouse Servicesdraaischijf worden” De specialist voor Zuid- West Nederland met eigen MBO² chauffeursvakscholen onder goedkeuring van ministerie van OC&W.“Ondernemers zijn meestal een klantvriendelijker beleid naar Begeleider Praktijkleren Tim van Rooij:optimisten die naar de toekomst bedrijven als er aanvragen liggen 06-22825751 timvanrooij@vibo-bv.nlkijken en vooruit willen, door hun voor wijziging, uitbreiding en/of indivualisme is de focus soms teveel vernieuwing.op het eigen bedrijf gericht.” De soms jarenlange procedures Bezoekadres: remmen bedrijven af. Dat heeft zijn Nijverheidsweg 6“Pessimisme is een negatieve nevenwerking op de bedrijven die 4421 SG Kapelleeigenschap waarmee je een het uitvoeren.”onderneming/sector op een zijspoor T 0113 - 34 20 07rangeert in de hoop dat de recessie “Qua container vervoer zit Zuidwest- www.2wlogistiek.nloverwaait. Nederland ingeklemd tussen Recessie kan echter ook positief info@2wlogistiek.nl Rotterdam en Antwerpen in de werken om bedrijven te stimuleren afhandelingstijden van binnen-meer samen te werken en nieuwe vaartschepen kan daar nog een uitdagingen aan te gaan om zo hoop verbeterd worden. Hier zou kosten te besparen, dat kan door Zuidwest-Nederland een voortrek-samenwerking of afstoten van kersrol kunnen vervullen.”onderdelen die niet effi ciënt zijn.” “Zeeland heeft nog ruimte en “Met Vlissingen en Terneuzen heeft kan een internationale draaischijf Zuidwest-Nederland internationale worden tussen Frankrijk en havens van betekenis met de Noord-Europa, maar ook met de Vlissingen-Oost • Moerdijkontwikkeling van de Seine-Noord ontwikkeling van Vlissingen als Tel. 0118-464222verbinding zal de betekenis alleen aanloophaven voor zeevaart, zowel maar toenemen.” bulk als containers. “ Tel. 0168-382659 www.c-port.nl“Marges staan bij de meeste bedrij- “Vlissingen kan profiteren van de ven onder druk maar dat dwingt ons grote trafieken die er tussen ook om eens kritisch naar onszelf Antwerpen en Rotterdam zijn, maar te kijken, waardoor vaak creatieve ook de zeevaart hoeft zo minder hetoplossingen gevonden worden binnenland in. Iets wat meer het waarmee de marktpositie verstrekt specialisme van de binnenvaart is.”kan worden.”“De overheid kan daaraan bijdragen Particuliere Transport Coöperatie Thuis in de haven!door haar verantwoording te nemen Rivium 1e straat 117 met (haven)logistieke specialistenin o.a. criminaliteitbestrijding wat 2909 LE Capelle a/d IJsselbedrijven handen vol geld kost en www.ptcba.nl
 15. 15. BedrijfsreportageDe kracht onder de vracht Afvoer van afvalhoutDe Palletcentrale Groep B.V. is gespecialiseerd in het in- en verkopen van gebruikte pallets in alle Via Hout-snipper B.V. kunnen grotere volu- mes houtafval met behulp van containers soorten, maten en uitvoeringen. Het op grote schaal produceren van nieuwe pallets en het afvoeren worden afgevoerd. Dit wordt verwerkt tot houtspaanders en afgezet naar onder an-van afvalhout. Begin 2012 is de ultramoderne nieuwe productievestiging in Sas van Gent geopend. dere energiecentrales voor de opwekking van groene stroom. Kortom: groen moet D e nieuwe productielocatie in Sas Gebruikte pallets je doen! van Gent heeft volledig geauto- 3,5 miljoen gebruikte pallets worden per matiseerde productielijnen, de jaar verkocht in de meest uiteenlopende Duurzaamheid is verankerd in onze totale jaarcapaciteit bedraagt anderhalf uitvoeringen voor de meest uiteenlo- onderneming. Duurzaamheidprojecten zijn miljoen pallets. Het productengamma is pende gebruiksdoeleinden. De pallets beloond met de Lean and Green Award van zeer divers van bulkproductiepallets tot worden bij binnenkomst vakkundig het ministerie van Milieu en Infrastructuur. zeer specialistische maatpallets. Kortom: uitgesorteerd en indien nodig in originele alle faciliteiten zijn aanwezig om op staat gerepareerd. De handelsvoorraad Kijk voor meer informatie over de Pallet- alle mogelijke vragen uit de markt een bij de Nederlandse vestigingen bedraagt centrale Groep BV op www.palletcentrale.nl antwoord te geven ruim 500.000 stuks. De gebruikte pallet die u zoekt is bij de Palletcentrale te vinden in Totale palletoplossing grote en kleine aantallen. Veel pallets voor De Palletcentrale biedt alle palletoplos- exportdoeleinden moeten HT-behandeld singen. Jaarlijks worden 3,5 miljoen worden. Binnen de groep is voldoende gebruikte pallets en ruim één miljoen behandelingscapaciteit aanwezig om de nieuwe pallets verkocht. De afnemers pallets van de juiste ISPM no15 – behan- bevinden zich in de meest uiteenlopende deling te voorzien. Vanaf vijf vestigingen worden branches. De belangrijkste zijn de chemi- de pallets bij klanten van de sche industrie, de voedingsindustrie en de Afvoer van pallets Palletcentrale Groep B.V. logistieke sector. Met 25 eigen transport- De overtollige pallets worden afgevoerd geleverd en opgehaald: eenheden kunnen klanten altijd rekenen in opdracht van onze klanten. Direct na - Palletcentrale Rotterdam B.V op een tijdige levering. De Palletcentrale ontvangst van de pallets worden deze - Palletcentrale Helmond B.V. levert aan klanten in Nederland, België, uitgesorteerd op maat, type en heel of - Palletcentrale Noord-Holland B.V. Duitsland en Noord-Frankrijk. Praktisch kapot. Per jaar worden anderhalf miljoen - Palletcentrale Moerdijk B.V. alle soorten en maten zijn beschikbaar kapotte pallets verwerkt. Deze worden - Palletcentrale Productie B.V. en worden geleverd in grotere en kleine in de reparatieloods in originele staat Binnen de gehele Groep zijn volumes. gerepareerd voor hergebruik. 130 mensen werkzaam.14 het ONDERNEMERS BELANG

×