Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Magazine Het Ondernemersbelang IJmond 0212

1,179 views

Published on

Magazine Het Ondernemersbelang IJmond 0212

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magazine Het Ondernemersbelang IJmond 0212

 1. 1. NR. 2 2012 IJMONDMet vertrouwen ensamenwerking helptde financiële sectorbedrijven naar de top!‘Het Nieuwe Bouwen’ Hollands Glorie in ‘Joh. Post BV doet meer Communicerenvolledig geïntegreerd de IJmond dan alleen verhuizen’ zonder logo’s•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL
 2. 2. Accountants en Adviseurs b.v. Wij zijn een groeiend kantoor gevestigd in Heemskerk. Onze accountant of adviseur is een betrouwbare steunpilaar voor iedere ondernemer in het MKB. Ons dienstenpakket voorziet in alle accountancy, administratieve en fiscale zaken die een ondernemer op zijn pad kan tegenkomen, zoals: Verwerken van administra tellen van tussentijdse rapportages samenstellen van jaarr rdelen van jaarrekeningen te en -advie verzorgen van salarisadministraties e sadviez ov van startende ondernemers Accountantskantoor Godthelp Accountants en Adviseurs De Trompet 1900 1967 T (0251) 75 02 71 M 06 24 78 41 10 De 10 x 10-gangenactie Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van restaurant De Vrienden van Jacob, organiseert Landgoed Duin & Kruidberg in de maanden mei en juni de 10 x 10-gangenactie. Gedurende de jubileumactie zal er een proeverij van tien culinaire gerechten voorbijkomen, die bestaan uit de highlights van tien jaar De Vrienden van Jacob. De kosten voor dit menu voor zowel lunch als diner, bedragen EUR 100,00 (exclusief wijn). De gerechten die geserveerd worden, heeft Chef-kok Alain Alders samen met zijn brigade de afgelopen jaren op de kaart gezet. De 10 x 10-gangenactie wordt gehouden op: 9 en 10 mei 16 en 17 mei 23 en 24 mei 30 en 31 mei 6 en 7 juniVolg ons op Twitter en Facebook! Landgoed Duin & Kruidberg@duinkruidberg Voor reserveringen kunt u contact opnemen met onze Restaurant De Vrienden van Jacob@vriendenvjacob receptiemedewerkers via telefoonnummer 023 - 512 18 00 Duin en Kruidbergerweg 60@brasseriedenk of stuurt u een e-mail naar: info@duin-kruidberg.nl 2071 LE Santpoort
 3. 3. Onze vernieuwde showroom is klaar! Kennis ht. c is onze kera ns c o Servi ! succeskantoorartikelen, kantoorinrichting & printing solutions www.Lnpartners.nl 0251 252288
 4. 4. het ONDERNEMERS B E L A N GHet Ondernemersbelang vanIJmond verschijnt vijf keer per jaar.Achtste jaargang, nummer 2, 2012 Inhoud MET VERTROUWEN EN SAMENWERKING HELPT DE FINANCIËLE SECTOR BEDRIJVEN NAAR DE TOP!OPLAGE3.500 exemplaren Samenwerking is in de financiële sector belangrijker dan ooit. Dat stellen Yvette Beumer, Ruud de Jonge en Roel de Vries, de drie deelnemers aan hetCOVERFOTO tafelgesprek van Het Ondernemersbelang over financiële dienstverlening.Roel de Vries (links), Ruud “Door constructief samen te werken komen we gezamenlijk tot producten die 07de Jonge (rechts) en Yvette Beumer de verwachtingen van de klant overstijgen. Daarmee winnen we vertrouwenFotografie: Luuk Gosewehr terug en houden we vertrouwen vast.”UITGEVERJelte HutNovema Uitgevers BVPostbus 30 ‘HET NIEUWE BOUWEN’ VOLLEDIG GEÏNTEGREERD9860 AA GrootegastWeegbree 1 Je hoort het wel eens… Van die berichten over ondernemers die zelfs in9861 ES Grootegast tijden van flinke economische tegenwind vertellen, dat ze eigenlijk niets vanT 0594 - 51 03 03 die hele crisis merken. Geloofwaardig of niet? Het gaat natuurlijk om deF 0594 - 61 18 63 argumentatie erachter. Inspirerend is het hoe dan ook! Zo ook het verhaalinfo@novema.nlwww.ondernemersbelang.nl van aannemersbedrijf Lokhorst Bouw en Ontwikkeling uit Beverwijk. Ja, notabene een bedrijf uit de bouwwereld. Dirk van Meegdenburg, directeurEINDREDACTIEYmi Hut-Liemburg 12 van het Beverwijkse bedrijf, vertelt…..y.hut@novema.nlT 0594 - 59 74 70 HOLLANDS GLORIE IN DE IJMONDBLADMANAGERMartin Glim Het begrip ‘stilzitten’ komt niet voor in het woordenboekje van AbekoT 0228 - 32 12 53 uit Beverwijk. Het bedrijf heeft naam gemaakt in grondverzet, sloop enm.glim@novema.nl baggerwerken. In de toekomst richt de Beverwijkse firma zich ook opVORMGEVING de overslag van goederen. Daarvoor is een kadewand van ruim 200VDS Vormgeving!, Drachten meter lengte aan het Zijkanaal aangelegd. Het wordt de ligplaats van de nieuwe sleephopperzuiger Contender. De aanpalende grond van 11.000DRUKScholma Druk, Bedum 20 vierkanter meter wordt overslagterrein voor dochterbedrijf Abeko Dredging & Marine Contractors.AAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEEGerrit BoerJasper van den Bovenkamp ‘JOH. POST BV DOET MEER DAN ALLEEN VERHUIZEN’JJFoto/Jan JongLuuk Gosewehr Voor de buitenwereld lijkt het eenvoudig om een verhuizing te organiseren,Jerry Helmers (Crown Media) maar niets is minder waar. “Gewoon de spullen van A naar B vervoeren is ietsJeroen Kuypers te makkelijk geconcludeerd,” zeggen de broers Martijn en Jeroen Kocx,Marco Magielse respectievelijk verantwoordelijk voor de administratie én operations enHenk Roede (strip) het commerciële beleid bij Joh. Post BV in Beverwijk. Het gereputeerdeAndré Staas – Comm’Art verhuis- en transportbedrijf heeft de focus voor de komende jaren nogAndré VermeulenRuud Voest 26 meer op de zakelijke markt gericht.Cock de Vries (ABCdVtekst & communicatieadvies)WIJZIGINGEN DOORGEVENAdreswijzigingen, veranderingvan contactpersoon of afmeldingenkunt u per mail doorgeven aanTiny Klunder, t.klunder@novema.nl.Vermeldt svp ook de editie er bij,die vindt u bovenaan in het colofon.ISSN 1873 - 7501Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemmingvan de uitgever. De uitgever kanniet aansprakelijk worden gesteldvoor de inhoud van de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 5. 5. Column■ En verder Verkeerde beeldvorming04 Nieuws Er gaat geen dag voorbij in Nederland of een of andere ‘deskundige’ beweert iets wat door een andere ‘deskun- dige’ een dag later weer wordt tegengesproken. Zo weet15 Onderhoud machines beter en tijdig inplannen je nooit wat waar is. Wie heeft er nu gelijk? Ik weet het, de waarheid bestaat niet, want zij is voor iedereen weer door geavanceerde meetmethoden anders. Maar toch, zwaarwegende beslissingen met vergaande gevolgen worden niet zelden genomen op basis van wat ‘deskundigen’ menen te moeten opmerken.16 Ondernemerspanel: Is sponsoring zinvol voor uw onderneming? Niet zelden ook gaat het dan later hartstikke fout of ontstaat er in de publieke opinie een verkeerd beeld.23 Engel Natuursteen uit Zaandam is een familiebedrijf uit 1906 Neem nou het gekrakeel over de pensioenen. Het beeld is dat de pensioenfondsen door het ijs zijn gezakt door de kredietcrisis, de bankencrisis en de eurocrisis. Sommige25 Waboplast bestaat 25 jaar pensioenfondsen gaan nu over tot verlaging van de uit- keringen aan 65-plussers. Wie de positie van de pensi-28 Van traditie naar vernieuwing oenfondsen bestudeert, ziet dat een kleine minderheid van vooral bedrijfspensioenfondsen het uitstekend doet. Zij hebben dekkingsgraden van 110 tot 130 procent. Shell, Rabobank, KLM, Unilever, C&A, maar ook het pensioenfonds van de slagers, ze lijden geen centje pijn. Kennelijk zitten daar mensen aan het stuur die precies weten hoe zij in deze ‘barre tijden’ verantwoord met het geld van anderen moeten omgaan. De meerderheid heeft er een■ In het hartkatern puinhoop van gemaakt. Menig pensioenfonds zin met z’n dekking onder de 90 procent.Communiceren zonder logo’s Ander voorbeeld. Poolse werknemers zijn wandelende wodkaflessen en werken ver onder de marktprijs. Dat isSocial media hebben marketing en reclameingrijpend en permanent veranderd. Steeds meer het beeld. ING en Rabobank hebben samen eens bekekenondernemers ontdekken Facebook, Linkedin en hoe het echt zit. De 150.000 Polen in Nederland betalen 1,2Twitter en maken een eigen profiel aan. Maar helaas miljard euro belasting op jaarbasis (hoezo zwart werken?)gaan velen vervolgens op de oude wijze met deze en besteden 1,8 miljard voordat zij bij Enschede de grensnieuwe media om, met onpersoonlijke boodschappen passeren op weg naar Warschau. Zij nemen vrijwel geen ar-die bedroevend weinig respons uitlokken. Die omgang beidsplaatsen in van Nederlanders, maar scheppen nieuwis volgens Jeanet Bathoorn, social mediatrainer enschrijfster van het boek ‘Get Social’, typerend voor de werk. De lokale aannemer die daar een probleem mee heeft,overgangsperiode waarin we momenteel verkeren, moet bij zichzelf te rade gaan want hij is waarschijnlijk te duur.net als de angst voor het blootgeven van teveel Derde voorbeeld. De euro heeft Nederland meer welvaartpersoonlijke informatie. gebracht en is absoluut onmisbaar. Dat zegt premier Rutte en dat beweren de banken. Uit een opzienbarende studie van het CPB en het CBS samen, die zich steeds onafhanke-- Zalsman wil meer bedrukken…en meer betekenen lijker van de regering opstellen, blijkt eerder het tegendeel. Bovendien, zijn Denemarken, Zweden, Noorwegen, Engeland en Zwitserland al tot de bedelstaf geraakt omdat Loonkosten dalen in 2012 zij niet meedoen met de euro? De cao-onderhandelingen liggen bijna overal stil. Neelie Kroes, toch niet de eerste de beste, zei in februari dat Werkgevers en werknemers wachten op de uitwerking Europa er niets van merkt als Griekenland uit de euro stapt. van nieuwe kabinetsmaatregelen, die burgers en bedrijven vele miljarden gaan kosten. Voor ondernemingen Rutte was het ineens met haar eens, hoewel hij en schatkist- is de situatie gunstig, want voorlopig gelden de oude bewaarder De Jager tot dan toe hadden volgehouden dat cao-afspraken. In dit lopende jaar 2012 zullen de we niet zonder de Grieken kunnen. Ze weten het zelf dus ook loonkosten vermoedelijk lager uitvallen dan in 2011. niet. Wie dan wel, vraag je je af. Alleen bedrijven die niet onder de werking van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) vallen, André Vermeulen zullen hun loonkosten verder zien stijgen. info@avoor.nl het ONDERNEMERS BELANG 03
 6. 6. NieuwsNovema Uitgevers neemt Kijk op het Noorden en Kijk op Oost Nederland overNovema Uitgevers uit Grootegast Noord- en Oost-Nederland. De heeft een oplage van 200.000heeft na de succesvolle overname bladen verschijnen 8 keer per jaar exemplaren en verschijnt 5 keerin 2011 van Ondernemend Friesland in een gezamenlijke oplage van per jaar in ruim 50 regio’s in(OF), per 1 januari 2012 de magazines 25.000 exemplaren per keer. Alle Nederland. Ondernemend FrieslandKijk op het Noorden en Kijk op Oost ontwikkelingen op het gebied van en haar subtitels verschijnen 10Nederland overgenomen. Hiermee economie, maatschappij, cultuur, keer per jaar in een oplage vanversterkt Novema, tevens uitgever recreatie en politiek worden gevolgd. circa 8.500 exemplaren. Belangrijkvan het businessmagazine Het Beide magazines zijn een belangrijk in de uitgeversformule van Uw nieuwsOndernemersbelang, haar positie podium voor de noordelijke en Novema is de inzet van eenop de Noord- en Oost-Nederlandse oostelijke provincies van Nederland combinatie van middelen, zoals Is er een nieuwe directie aangetreden?markt voor (zaken)bladen.  (Friesland, Groningen, Drenthe, print (magazines), website, digitale Heeft u productnieuws? Gaat uKijk op het Noorden en Kijk op Overijssel en Gelderland). nieuwsbrief, bedrijfsvideo en verhuizen, een nieuwe vestigingOost Nederland, die al ruim 40 Novema Uitgevers is een social media. Met deze formule openen of fuseren? Uw persberichten,jaar worden uitgegeven, zijn professionele, marktgedreven creëert Novema een hoge bij voorkeur met foto, kunt u sturentoonaangevende magazines uitgever van met name zakenbladen, toegevoegde waarde en een naar Novema, t.a.v. Martin Glim,voor het bedrijfsleven, overheden waaronder Het Ondernemersbelang. breed platform voor zowel de m.glim@novema.nl, Postbus 61,en belangenorganisaties in Dit magazine voor ondernemers lezers als de adverteerders.   1600 AB Enkhuizen. Specialist projectieschermen & projectiesystemen Macada Innovision levert al sinds 1996 vergaderruimte of showroom? Macada complete projectiesystemen – projec- Innovision adviseert en begeleidt u bij tiescherm, spiegel, frame, accessoires deze keuze en verzorgt bovendien de – of onderdelen daarvan. De wereld volledige montage ter plaatse. Bij onze van audiovisuele projectiesystemen showroom in Santpoort kunt u ons verandert voortdurend. Wat gisteren complete assortiment bekijken. nog onmogelijk leek, is vandaag realiteit. Ook kunt u hier de prestaties vanVoetballen bij Landgoed Duin & Kruidberg Bovendien komen er steeds nieuwe verschillende schermen vergelijken.tijdens EK 2012 producten met nieuwe mogelijkheden Bel ons voor een afspraak (023 5386027) op de markt. Lastig om daaruit de juiste en laat u vakkundig informeren over alleVoor de zakelijke gast, die behoefte het genot van een koud glas bier en keuze te maken? Welk projectiesysteem mogelijkheden.heeft aan sportiviteit tussen het bitterballen het EK-gevoel optimaal het beste zou zijn, bijvoorbeeld voor uw www.macada-innovison.nlvergaderen door, biedt Landgoed kunnen beleven. Tevens zal er deDuin & Kruidberg voor het eerst in haar mogelijkheid zijn om op het landgoedgeschiedenis het EK-arrangement. In bij de voetbalvelden te barbecueën,de uitgestrekte tuin van het landgoed voor € 27,50 per persoon.kunnen gasten naar hartenlust tegen Landgoed Duin & Kruidberg ligt inelkaar voetballen. Er is zowel een Santpoort-Noord en is van origine hetvoetbalveld op het gras uitgezet als grootste woonhuis van Nederland. Ineen beach soccer-veld. De velden zijn het landgoed zijn nu een viersterren-de gehele dag te betreden. Het EK- hotel, congrescentrum, Michelinster-arrangement is geldig vanaf 1 juni restaurant De Vrienden van Jacob en2012 tot en met 1 juli 2012. Het Brasserie & Loungebar DenK gevestigd.EK-arrangement is als supplement te Het hotel biedt 75 kamers, vijf authen-boeken bij ieder vergaderarrangement. tieke stijlkamers en negen modernePer boeking wordt gezorgd voor een conferentiezalen. Sinds 1961 is hetlederen voetbal en een scheidsrechter- landgoed eigendom van ABN AMRO,fluitje. Ook worden de EK-wedstrijden destijds de Nederlandsche Handelop een groot scherm vertoond in Maatschappij. Sinds 2002 is hetLoungebar DenK, zodat gasten onder opengesteld voor publiek.Verzekeraar GoedGenoeg lanceert urenregistratie-appZZP-verzekeraar GoedGenoeg lanceert naar een pc. De app is speciaal gemaakt tegelijk een van de grootste ergernissen.de urenregistratie-app voor iPhone, iPod voor freelancers en zelfstandige Met de GoedGenoeg urenregistratie-touch en iPad. Met de GoedGenoeg professionals. Daarnaast is de app ook app hoeven zelfstandig ondernemersurenregistratie kunnen ZZP’ers snel geschikt voor onder andere consultants, minder tijd te besteden aan hunen eenvoudig hun uren vastleggen en projectleiders en interim-managers. urenadministratie zodat zij zich kunnenverantwoorden. Onder andere door Jerry de Groot, marketingmanager van concentreren op het ondernemen.” Bovendien ontvangen gebruikers infunctionaliteiten zoals het kunnen GoedGenoeg: “Iedereen met meerdere In de app is ook een risicometer opge- de toekomst regelmatig coupons voorindelen in projecten/opdrachtgevers en opdrachtgevers of projecten, weet dat nomen. Hiermee krijgt de gebruiker extra ondernemersvoordeel. De appactiviteiten. Via een exportfunctie kun- een goede urenregistratie een must is. in een handomdraai een indruk van kan gratis worden gedownload in denen de bestanden worden uitgewisseld Maar uren- en facturenadministratie is zijn de persoonlijke financiële risico’s. Appstore.04 het ONDERNEMERS BELANG
 7. 7. ADEK Brand Meday UitzendbureauBestrijdings Systeem Meday UItzendbureau weet hoe moeilijk gespecialiseerd in Technisch, Productievoor riet- en grasdaken het is op de arbeidsmarkt. Niet alleen en Logistiek personeel/ vacatures. voor werknemers maar ook voor de Meday Uitzendbureau is op dit moment werkgevers. Als werknemer zou u het bezig met zowel de ISO-9001 als de VCU liefst een kijkje bij alle bedrijven binnen certificering en de verwachting is dat wij willen nemen. Als werkgever zou u het begin april gecertificeerd te zijn. liefst iedereen kort zien zonder dat dit Ik hoop u snel te zien en of te spreken al te veel tijd hoeft te kosten. Meday om ook u te helpen aan de ideale baan Uitzendbureau is uw ogen en oren. of aan de perfecte kandidaat. Door onze jarenlange expertise op de Roos Pieters (Manager), Nieuwe ‘WORKING arbeidsmarkt zijn wij in staat om het Meday Uitzendbureau, bedrijf en de werknemer dusdanig te CH Moensstraat 71, 1942 EB Beverwijk SHOWROOM’ bij L&N beschrijven dat het lijkt alsof u zelf Telefoon: 0251-745009, kantoorinrichting kennis heeft gemaakt. Op deze manier Mobiel: 06-51516246, info@meday.nl, weten wij tot de perfecte match te roos.pieters@meday.nl Met een innovatieve werkomgeving komen. Meday Uitzendbureau is www.meday.nl toont L&N kantoor- & projectinrichting betaalbare oplossingen voor innovatief werken. Met deze nieuwe kantoor- beleving hoeft werken niet langer op werken te lijken. Graag nodigen wij u uit voor een bezoek. Uiteraard staat de koffie voor u klaar! L&N Kantoor- & Projectinrichting Spoorsingel 47, Beverwijk, T 0251 - 25 22 88 info@lnpartners.nl www.lnpartners.nlEr is een compleet nieuw branddetectieen bestrijdingsmethode uitgevondenom rietdaken tegen brand of brand- AcceptSMSgevaar te beschermen. als nieuwsteHet ADEK riet Brand Bestrijding Systeem IP!is uitgevonden door ondernemer Arjan betalingsmogelijkheid Zakelijke FactuuranalyseDekker. Er is octrooi aangevraagd.Het onzichtbare branddetectie en T bij Snijder Incassobestrijdingssysteem zit volledig in hetrietpakket verwerkt en detecteert 24 uur Beste van Nederland! Vanaf 2 april heeft Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders een nieuwper dag. De brand wordt bestreden in betaalmiddel: AcceptSMS. Hiermee isde kern van het riet maar ook er buiten. Snijder Incasso de trendsetter in hetMenig andere methoden beschermen Geheel gratis, vrijblijvend en onafhankelijk. aanbieden van betalingsmogelijkhedenalleen maar oppervlakkig. ADEK BBS aan haar debiteuren. Snijder is deniet, beschermt het gehele pakket. Eigen eerste incasso- en deurwaarders- account- manager!Het blusmiddel krijgt een additief“ADEKTIVE” welke het brandgevaar blust Bel ons direct organisatie die de AcceptSMS naast alle andere betalingsmogelijkheden heeften direkt tegen herbranden of vliegvuur en laat uw mobiele ingevoerd. AcceptSMS is een nieuwebeschermt. Ook kan men het dak zakelijke facturen betalingsmogelijkheid die door Snijdervoornatten tijdens of voor oud en nieuw door ons analyseren. Incasso als eerste in de incassobrancheof als het huis van de buren vlam heeft GRATIS! wordt ingezet, net als de AcceptEmail. iPhone T-Mobile Flex 45gevat. Ook is er een mobiel systeem Mobiel betalen wordt steeds veiliger en 4S | 16GB 1e jaar slechts 2e jaaruitgevonden mocht U dit systeem nog toegankelijker. De betalingsmogelijk- € 20,00 p/m € 62,50 p/mniet geïnstalleerd hebben. heden – en zo ook Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders – gaan met haar SCHERPSTE toestel prijzen tijd mee. Zo hebben diverse banken al Apps ontwikkeld voor mobiel betalen GSMWEB.nl/zakelijk introduceert en zal betalen via Social Media in de "De Nederlandse Voordeeldienst" toekomst gebruikelijk worden. De Onze factuuranalyses blijken een eye opener AcceptSMS kan gezien worden als en de kosten kunnen in sommige gevallen zelfs een acceptgiro via de SMS en wordt GEHALVEERD worden! verzonden aan debiteuren die de NU ! telefoon niet opnemen of gedurendeADEK Brand Bestrijding Systeem bv, Bel ons 36 12 het telefoongesprek ophangen. Als det.a.v. Dhr. J.A.M. ( Arjan ) Dekker 20 751 0 direct! debiteur op de link in de AcceptSMSCommandeurslaan 26, ar En bespa klikt, dan komt men automatisch in1964 LZ Heemskerk, tel: 0251-206255 , het betalingsscherm van iDEAL. Defax. 0251-501155, mail: info@btbadek.nl T 020 751 36 12 zakelijk@gsmweb.nl gegevens staan al ingevuld en het geldMobiel: 06-12466291 F 020 751 36 56 www.gsmweb.nl/zakelijk kan direct worden overgemaakt. het ONDERNEMERS BELANG 05
 8. 8. Rondetafelgesprek Deelnemers tafelgesprek over financiële dienstverlening Notaris Yvette Beumer Sinds 2009 ben ik gevestigd in Velserbroek, maar mijn cliënten komen ook van ver buiten de gemeente Velsen. Dat komt door de opzet van mijn praktijk en deWij adviseren. Baker Tilly Berk ABN AMRO BANK wijze waarop ik die uitoefen.Ondernemen is keuzes maken. Steeds weer, kleine en grote. ABN AMRO Bank N.V. is een toonaan- Als voormalig bedrijfsjurist en metVaak zijn het de cijfers die het verschil maken tussen willen en gevende particuliere en zakelijke bank uitgebreide werkervaring opgedaan bijkunnen. Dat vereist een accountant en fiscalist die niet alleen die zijn wortels heeft in Nederland. Een o.a. grote advocaten- en notariskantoren,rekent, maar vooral een sparringpartner is. Baker Tilly Berk is bank die een goede balans tussen kosten kan ik mijn cliënten vaak meer juridischeeen sparringpartner die op alle onderdelen kan adviseren. en baten nastreeft. Daarom gaan we voor mogelijkheden aanbieden dan verwacht. gezonde en stabiele groei. We bouwen Naast mijn kennis van vastgoed, familie-, enDe basis van ons advies is accountancy en belastingadvies. onze sterke basis in Nederland verder uit ondernemingsrecht, ben ik gespecialiseerdWij hebben onze dienstverlening uitgebreid met - zoals wij en groeien internationaal mee met onze in Estate Planning. Ik besteed veel aandachtdat noemen - specials. Zoals btw-advies, estate planning, klanten. aan de gevolgen voor het vermogen vancorporate finance, advisering aan familiebedrijven, mijn cliënten, ook fiscaal. Dat maakt mijnIT Advisory, salarisadministratie en subsidie audit. Bij ABN AMRO staat het belang van onze advisering compleet, zowel voor de klanten altijd centraal. Succesvol zijn door ondernemer in privé als voor zijn bedrijf.Wij zijn onderdeel van het wereldwijde netwerk Baker Tilly het succes van onze klanten, dat is hetInternational. Zo’n 150 onafhankelijke kantoren in 120 landen doel van ABN AMRO. Vandaag, morgen Juridische kwaliteit, persoonlijke aandachtmaken hier deel van uit. Kantoren die in professionaliteit, cultuur en in de toekomst. Dat doel bereiken we en hoogstaande dienstverlening zijn deen klantgerichtheid op elkaar lijken. Samen vormen we een ac- door gericht te werken aan onze missie: pijlers van mijn praktijk. Ik behandel decountantsnetwerk dat tot de tien grootste van de wereld behoort. Verwachtingen overtreffen dankzij de dossiers zelf, ben makkelijk bereikbaar voor beste professionals die zorgen voor de ruggespraak en werk regelmatig op locatie.Dat is het voordeel van Baker Tilly Berk: de denkkracht van een meest tevreden klanten. Als juridische (business)partner van mijninternationaal netwerk, de persoonlijke benadering van een cliënten mogen zij van mij verwachten datlokale speler. We bieden voor iedere zakelijke klant ik kritisch meedenk, zaken uitzoek, regel en een breed pakket met financiële diensten vastleg op de wijze die bij hen past.Mocht u geïnteresseerd zijn in een nadere kennismaking, dan en producten. We zien bankieren als eenkunt u altijd contact opnemen met: vak waarin we een persoonlijke lange Notaris • Yvette BeumerRoel de Vries (registeraccountant, r.devries@bakertillyberk.nl) termijn relatie nastreven en de beste Zeilmakerstraat 18Ed de Beule (belastingadviseur, e.debeule@bakertillyberk.nl) willen zijn. 1991 JC VelserbroekRutger van Uhm (registeraccountant, r.vanuhm@bakertillyberk.nl) We willen dat onze klanten ons ervaren T +31 (0) 23 5 13 04 00Richard Warmerdam (registeraccountant, als vertrouwd, deskundig en ambitieus. F +31 (0) 23 5 13 04 09r.warmerdam@bakertillyberk.nl) administratie@notarisyvettebeumer.nl Marktgebied IJmond www.notarisyvettebeumer.nlWij zijn bereikbaar op 0255 534 074 Afdeling Bedrijvenwww.bakertillyberk.nl 0251-276131 Lid EPN (Estate Planners in het Notariaat)06 het ONDERNEMERS BELANG
 9. 9. Tekst: Jasper van den Bovenkamp • Fotografie: Luuk Gosewehr Rondetafelgesprek Deelnemers tafelgesprek over financiële dienstverlening Met vertrouwen en samenwerking helpt de financiële sector bedrijven naar de top! het ONDERNEMERS BELANG 07
 10. 10. RondetafelgesprekYvette Beumer Samenwerking is in de financiële sector belangrijker dan ooit. Dat stellen Yvette Beumer, Ruud de Jonge en Roel de Vries, de drie deelnemers aan het tafelgesprek van Het Ondernemersbelang over financiële dienstverlening. “Door constructief samen te werken komen we gezamenlijk tot producten die de verwachtingen van de klant overstijgen. Daarmee winnen we vertrouwen terug en houden we vertrouwen vast.” V ertrouwen komt te voet en gaat medewerkers is het de uitdaging om hard te paard, citeert Roel de Vries, te werken aan het herstel van vertrouwen.” partner bij accountants- en Daarnaast constateert de directeur dat de belastingadvieskantoor Baker Tilly Berk vroegere graaicultuur een “zelfreinigende in Velsen-Zuid. Daarmee schetst hij werking” heeft gehad. “We denken met kernachtig de economische malaise z’n allen weer na over waar het precies die zich ontwikkelde in de wolkenkrabbers om draait. En dat weten we: het draait van de financiële sector. Langzaamaan om de klant. De klant is immers het enige sijpelden deze ontwikkelingen door tot in bestaansrecht van de bank. Ik zie binnen de onderste verdiepingen van het mkb. onze organisatie een verschuiving naar een De Vries herinnert zich het gevoelige steeds transparantere dienstverlening.” nieuws over de boekhoudschandalen als de dag van gisteren. “Dergelijke bericht- Persoonlijkere aanpak en duidelijke geving heeft niet bijgedragen aan het resultaten vertrouwen in onze branche.” Het notariaat heeft het wat beeldvorming betreft in het verleden ook niet goed Werken aan positieve beeldvorming gedaan, vindt Yvette Beumer van het Ruud de Jonge, directeur bedrijven bij gelijknamige notariskantoor in Velser- ABN Amro in Beverwijk, betreurt het dat broek. “Onze tarieven werden destijds de giganten in de financiële sector een vrijgegeven, mede onder druk van de Roel de Vries imago hebben dat ook afstraalt op het Vereniging Eigen Huis. Men vond dat ons kleinbedrijf. “Media bepalen het beeld van werk niet meer was dan op een knopje de banken en ze besteden vooral aandacht drukken en – floep – daar was de akte. aan beleid uit het verleden. Dit beleid werd Het notariaat vond men veel te duur. opgesteld door de top; 99 procent van de Dat beeld is ontstaan, omdat we te medewerkers had hier geen invloed op, weinig inzicht hebben gegeven in onze maar werd wel geconfronteerd met de werkzaamheden. Logisch dat klanten gevolgen. Het gevoerde beleid kende zijn geen flauw benul hadden van wat we goede punten, maar ook mindere kanten, allemaal controleerden en wat we achter zoals de bonussen en de gecreëerde de schermen regelden. Er was te veel ‘graaicultuur’.” afstand tussen de notaris en de klant. Daar ondervinden we nu hinder van. Een gevolg daarvan is dat financiële Daarom vind ik het persoonlijke dienstverleners te maken hebben gekregen contact met de klant zo belangrijk. met de Autoriteit Financiële Markten Die afstandelijkheid moet weg.” (AFM), zegt De Vries. “Om het vertrouwen te herstellen, is er een onafhankelijke De Vries sluit daarbij aan: “Wij zijn ons toezichthouder in het leven geroepen. meer dan in het verleden bewust van Als accountantsorganisatie moet je het feit dat je eerst moet weten wat de uiteraard voldoen aan alle relevante klantspecifieke bijzonderheden en wet- en regelgeving. Je dient een specifieke risico’s zijn. Alleen zo kun je kwaliteitsbeheersingssysteem te hebben de beste dienstverlening bieden.” dat toereikend is opgezet en goed functioneert. Daar word je door de AFM Het is dus belangrijk met je klant om tafel ook op getoetst. Wij beschikken daarbij te gaan, benadrukt Beumer. “Je moet over de hoogste WTA-vergunning. Dit interesse tonen en kritische vragen stellen. betekent dat onze klanten mogen verwach- Op die manier kom je wellicht tot een heel ten dat wij kwalitatief de ander resultaat dan je klant had gedacht. beste dienstverlening bieden.” Als je te weinig weet van de klant en zegt: ‘Komt u morgen maar terug om de akte te De Jonge voegt daar aan toe: “Onze tekenen’, bestaat de kans dat je te weinig bank bevindt zich momenteel in een hebt geregeld. Alles wat mogelijk van ontwikkelingsfase. Voor de huidige belang is, moet je meewegen.” 08 het ONDERNEMERS BELANG
 11. 11. Ruud de Jonge Klanten moeten de uitkomsten van onze in onze professioneel ingerichte bedrijfs- elkaar kruisen. In deze situaties kan dienstverlening altijd goed begrijpen, vindt processen, maar wordt ook sterk bepaald sprake zijn van tegengestelde en gemeen- De Vries. “Zodra onze klant ons product door de kwaliteit van het persoonlijk schappelijke belangen. Daar waar sprake niet begrijpt, schiet je je doel voorbij. contact. Er gaat bij ons bijvoorbeeld geen is van een gemeenschappelijk belang, Wat is je toegevoegde waarde dan?” De jaarrekening de deur uit zonder dat de geldt: hoe beter de financiële dienst- Jonge gaat nog een stapje verder. “Als de fiscalist ‘m onder ogen heeft gehad. verleners elkaar verstaan, hoe beter klant je product niet begrijpt, moet hij het Hierdoor zijn we in het vervolgtraject het voor de klant is.” eigenlijk niet afnemen. Als je je dat telkens voor onze klant merkbaar proactief.” Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn, realiseert, heb je een goede stok achter de zegt Beumer. “Je zoekt simpelweg deur.” Beumer: “Helemaal mee eens. Hoe Ook bij ABN Amro staat de samenwerking gesprekspartners die bij je passen. kan een klant, eenmaal weer thuis op de hoog genoteerd, aldus De Jonge. “Binnen De filosofie waar jij je door laat leiden, bank, zeggen dat hij geweldig geholpen is alle disciplines van onze organisatie leeft die wil je terugzien bij je gesprekspartners. als hij geen idee heeft waar het over ging? notie. We kennen geen eilanden. Ik moet Daarom moet je eerst met hem of haar de Voor mij is dit cruciaal. Ik mag niet eens een eerlijk zeggen dat die bewustwording de diepte in, zodat je elkaar leert kennen en handtekening incasseren als klanten niet laatste jaren een groeispurt heeft gemaakt.” vertrouwen. Op die manier voorkom je dat begrijpen waar we mee bezig zijn.” In grotere bedrijven is bouwen aan dat het vertrouwen van je klant noch door jou, vertrouwen lastiger dan in midden- en noch door je gesprekspartner, noch door je “Daarvoor is het belangrijk”, zegt De Jonge, kleinbedrijf, realiseert Beumer zich. eindproduct beschaamd wordt.” “dat je als gesprekspartner breder kijkt dan “Wat jij uitstraalt, Ruud, kan bij de je eigen vakgebied. Laat je klanten zien dat receptie verpest worden. Jouw filosofie Het verlangen om meer en meer samen te je begrijpt waarnaar ze op zoek zijn en moet een breedgedragen visie zijn in werken is de laatste jaren sterk gegroeid, doe er alles aan om een geschikt product te de hele organisatie.” signaleert De Jonge. Logisch, vindt hij. creëren. Op die manier win je vertrouwen.” “Als je goede gesprekspartners van elkaar Goed samenwerken voor vertrouwen bent, sta je open voor elkaar. Je bent Vertrouwen van de klant winnen Elke klant heeft voor zijn financiële zaken toegankelijk. Op die manier kun je en behouden in principe te maken met verschillende een eindproduct neerzetten dat de In de praktijk win je vertrouwen terug gesprekspartners, zoals een bankier, verwachting van de klant overstijgt.” door te doen. Toch? De Vries: “Het een notaris en een accountant/belasting- vertrouwen moet je winnen en behouden adviseur, zegt De Vries. “Er zijn veel Die openheid is erg belangrijk, vindt ook door uitstekende op maat gesneden situaties denkbaar waarin de wegen Beumer. “Je moet tegen je gesprekspartner dienstverlening. De kwaliteit is verankerd van de notaris, bankier en de accountant durven zeggen: ‘Hoor eens, ik snap het ONDERNEMERS BELANG 09
 12. 12. Rondetafelgesprek helemaal niet waar jij het over hebt. Leg van klanten kans van slagen hebben. begrijpen waar het om gaat. Het is dan eens uit wat jouw bedoeling is.’ Als je op de Zelf kun je dat niet altijd goed beoordelen. wel fijn als je gesprekspartners hebt, die hoge kruk blijft zitten en doet alsof je alles Zegt je gesprekspartner dat het zinloos je hierbij helpen.” begrijpt, is de samenwerking gedoemd is hierin te investeren, dan kun je dat te mislukken. Er moet geen sfeer hangen meteen aan je klant vertellen. Dat voor- Niet alleen het uitleggen van moeilijke waarin mensen bang zijn om uitgelachen komt teleurstelling en tijdverspilling. producten behoort tot service aan de klant, te worden.” Krijg je groen licht van je gesprekspartner, ook het vereenvoudigen van de producten dan weet je ook zeker dat je voor je klant helpt mee, stelt De Jonge. “Wij hebben de Organisaties in de financiële sector zullen aan de slag kunt.” afgelopen jaren verschillende ingewikkelde in de toekomst meer en meer gaan producten teruggebracht tot begrijpelijke samenwerken, verwacht ook De Vries. Extra waarde door samenwerken en inzichtelijke artikelen. We hadden “Wij zijn op en top gespecialiseerd in de Samenwerken heeft veel leuke kanten, bijvoorbeeld een keur aan spaarrekeningen. accountancy en fiscaliteit, maar we houden vindt Beumer. “Je leert veel van elkaar en Dit hebben we teruggebracht tot drie ons bij onze leest. Zitten we met een heel leert elkaars disciplines een beetje kennen. eenvoudige varianten.” lastig financieringsvraagstuk of met een Hierdoor kun je steeds beter inschatten juridisch complexe casus, dan gaan we daar hoe klanten reageren. Samen sta je sterk Buiten kijf staat in ieder geval dat financiële niet zelf mee experimenteren. Dan zoeken en zorg je ervoor dat dossiers niet gaan dienstverleners elkaar hard nodig hebben. we samenwerking met een specialist.” schuiven. Er is altijd één iemand die de Het is meer dan met de accountant en regie heeft.” de bankier samenwerken in de ver- De samenwerking heeft een positieve onderstelling dat driemaal één drie is”, invloed op het vertrouwen van klanten, Ook De Vries ziet de schoonheid van vult Beumer aan. “Je moet een synergie legt Beumer uit. “Je kunt al in een samenwerking in. “Neem een product als bewerkstelligen waardoor je de meer- vroeg stadium inventariseren bij je derivaten. Erg lastig om uit te leggen, maar waarde vermenigvuldigt.” “Inderdaad,” gesprekspartners of bepaalde vragen jij en je klant moeten van begin tot eind sluit De Vries aan, “drie keer één is zes.”10 het ONDERNEMERS BELANG
 13. 13. Met stevig veters strikken staat u nog niet sterk in uw schoenen. Noorderweg 42 1948 PK Beverwijk Postbus 1131 1940 EC Beverwijk tel.: 0251 27 00 20 fax: 0251 2 1 1 7 77 info@vannu.nl vannu.nlVan nu, voor u, voor morgen.Vanaf 1 januari is Hoogeveen Adviesgroep in Beverwijk verdergegaanonder de nieuwe naam Accountants Adviseurs VANNU. Aanleiding voor denaamsverandering is de komst van Jan Wokke RA als partner, waardooroprichter Piet Hoogeveen AA/RV niet langer exclusief boegbeeld is. Bovendientelt mee dat het bureau van accountants en adviseurs zich nog meerdan voorheen profileert als exponent van deze tijd: van nu, met het oog opmorgen. Een gesprek met beide heren.Thuis in de regioPiet Hoogeveen verliet in 1993 een groot ac- met de ondernemer, juist in deze vaak moei-countantskantoor om zich met een eigen zame tijden. Wij kijken dus zeker ook vooruit.”bureau vanuit Beverwijk op de belangen van “Kortom” vat Jan Wokke samen, “tegen alle ,mkb- en non-profit-klanten te richten. Hij zegt: ondernemers en bestuurders in de regio wil ik“Ik kom uit de regio, ben er altijd gebleven, zeggen: we zijn accountants en adviseurs van Accountancy.ken er veel ondernemers en heb dat typisch nu, voor u, met het oog op morgen!” VANNU levert een compleet pakket accountantsdiensten voor het mkb enIJmondiaanse gevoel dan ook behouden.” Jan non-profit klanten: van het opzetten enWokke voegt toe: “Hetzelfde geldt voor mij. Kwaliteit en vriendelijke prijzen uitvoeren van de administratieve organi-Ook ik kom uit de omgeving, heb net als Piet “Natuurlijk vallen wij ondernemers niet onge- satie inclusief ict-ondersteuning tot heteen grote accountancyfirma verlaten en kies vraagd lastig met advies als ze alleen een jaar- samenstellen van jaarrekeningen en het toetsen van ondernemingsplannen.er nu voor om zelfstandig mijn expertise in te rekening willen,” benadrukt Piet Hoogeveen.zetten voor ondernemers uit de regio. Samen “Klanten kunnen alles kiezen en krijgen wat Advisering.bieden we nu een compleet pakket van zake- ze bestellen, maar ons aanbod van zakelijke Daarnaast is VANNU sparringpartner vanlijke advies- en accountancydiensten.” diensten is wel compleet. Bovendien van de ondernemers en bestuurders. Kennis en ervaring vormen de basis van financiële, hoogste kwaliteit; aantoonbaar door alle rele- fiscale en bedrijfskundige adviezenGisteren, nu, morgen vante certificaten en opleidingen. Daarin ver- over strategische en tactische keuzes,Maar wat is daar anders en eigentijds aan? schillen wij niet van de grote firma’s. Alleen variërend van overnames, opvolgingenPiet Hoogeveen: “Anders zijn we, omdat we onze tarieven zijn ongetwijfeld vriendelijker.” en stakingen tot kostprijsberekeningen en subsidiemogelijkheden.niet alleen goed achteruit kunnen kijken. Na- Jan Wokke besluit: “Dat is niet alleen voor on-tuurlijk is het verleden belangrijk, maar vooral dernemers interessant, maar vooral ook voor Prijs en kwaliteit.om op basis daarvan verantwoorde beslis- de talloze non-profitorganisaties in de regio VANNU levert haar diensten volgens desingen te nemen voor vandaag en morgen. die hun budgetten voortdurend zien slinken. hoogste kwaliteitsnormen en doet in dat opzicht niet onder voor de grootsteDaarover willen we binnen onze gedrags- en Ik zou zeggen: bel eens op. We komen graag firma’s. Alleen het tarief is beduidendberoepsregels flexibel en creatief meedenken langs voor een kennismakingsgesprek.” vriendelijker.
 14. 14. Bedrijfsreportage Tekst: Jerry Helmers (Crown Media) • Fotografie: Luuk Gosewehr en Lokhorst bouw & ontwikkeling ‘Het recept voor creatieve, ondernemende en succesvolle toekomst’ Lokhorst Bouw en Ontwikkeling heeft ‘Het Nieuwe Bouwen’ volledig geïntegreerd Je hoort het wel eens… Van die berichten over ondernemers die zelfs in tijden van flinke economische tegenwind vertellen, dat ze eigenlijk niets van die hele crisis merken. Geloofwaardig of niet? Het gaat natuurlijk om de argumentatie erachter. Inspirerend is het hoe dan ook! Zo ook het verhaal van aannemersbedrijf Lokhorst Bouw en Ontwikkeling uit Beverwijk. Ja, notabene een bedrijf uit de bouwwereld. Hoe is het toch mogelijk dat de glijdende schaal naar beneden niet is genomen en dat het bedrijf blijkbaar in staat is om tegen de klippen op juist wel vooruit en omhoog te kijken? Dirk van Meegdenburg, directeur van het Beverwijkse bedrijf, vertelt….. I n 2008 was overduidelijk de onze feitelijke en gewenste identiteit? ommekeer, vertelt Van Meegdenburg We hebben toen al besloten dat we ons op zijn kantoor aan de Havenstraat. verminderd zouden profileren in risicovolle “Op macro-economisch niveau was er ontwikkelingen. We wilden niet meer gaan duidelijk wat aan de hand en natuurlijk voor het zogenoemde snelle verdienmodel. vraag je je dan als bedrijf af welk antwoord Het was voor ons de introductie van Het je kunt formuleren op het virtuele Nieuwe Bouwen.” economische onheil dat op je af dreigt te komen. Ook wij hebben aan kritische Volgens Van Meegdenburg weet iedere zelfreflectie moeten doen. Wie willen we ondernemer natuurlijk dat je moet eigenlijk zijn in de bouwkolom? Wat is luisteren naar de klant. “Echter, het is de Dirk van Meegdenburg, directeur van het Beverwijkse bedrijf12 het ONDERNEMERS BELANG
 15. 15. kunst om goed te luisteren. Wat wil deklant écht? Wij hebben er een drieslagaan gekoppeld; we willen leuk, leerzaamen lonend werk doen. Deze aspectendienden op natuurlijke wijze vanuit debedrijfsvoering aan elkaar gelieerd teworden. Met andere woorden; lean werkenwerd het credo. We gingen veel meer opzoek naar effectieve samenwerkingen omnu eindelijk eens echt de faalkosten in debouw te verminderen. Het geheim van eengoede samenwerking is wat mij betreft danook het lef om jezelf kwetsbaar te durvenopstellen. Wij hebben onszelf continu devraag gesteld wat wij (!) moeten doenom de klant of samenwerkingspartnerste kunnen laten excelleren in húnuitdagingen. Juist ja, Het Nieuwe Bouwendus. Een andere rol in de bouwkolom.”Van Meegdenburg is zich er van bewust Team Lokhorst doet mee aan beklimming Alpe D’Huzesgeraakt dat men meer dan ooit louter Tien medewerkers van Lokhorst Bouw en Ontwikkeling – inclusief adjunct-directeurvan de sterke punten van iedere Cees Bakhuijs – gaan op 6 en 7 juni van dit jaar de misschien wel meest ultiemebetrokkene moest uitgaan. “Een mens uitdaging aan. De groep doet mee aan de jaarlijkse beklimming van de Alpe D’Huzesraakt enthousiaster als hij mag doen waar in Frankrijk, waarmee geld wordt ingezameld voor het Kankerfonds (KWF). Vanhij goed in is. En dus hebben we ook bij Meegdenburg is de Chef de Mission. “Het is een prachtig initiatief dat vanuit het bedrijfinterne opleidingstrajecten gekeken hoe is ontstaan en ook goed gekoppeld is aan onze maatschappelijke betrokkenheid.we mensen sterker kunnen maken. Een De deelnemers zijn al wekenlang hard aan het trainen want… opgeven is geen optie!werkvoorbereider moeten we niet willen En zo hoort het ook. De top moet bereikt worden. Op dit moment zitten we al op eenlaten boekhouden. En vice versa. Maar totaalbedrag aan 30.000 euro aan sponsortoezeggingen. Ik ben bij voorbaat al apetrotsdat is ook veel meer gaan gelden bij het op de medewerkers die dit gaan doen. We kijken ontzetten uit naar dit Event. Natuurlijkinhuren van andere partijen. Je vraagt klopt het ook bij onze bedrijfsprofilering dat we inspanning willen leveren en dat weook niet aan een elektricien of hij het willen doorgaan totdat het beste eindresultaat is bereikt. Maar bovenal vinden wesanitair wil aanleggen.” oprecht vanuit ons hart dat we zo veel mogelijk willen bijdragen aan het bestrijden van de ziekte kanker.”De inzet van geavanceerde softwaretelt ook mee. “Zo werken we intensiefmet 3D-BIM. We bouwen het projectvirtueel waardoor we van te voren kunnen we extra opdrachten zelfs ook nog De nieuwe profilering van Lokhorst Bouwzien waar mogelijke bouwtechnische, binnen de kaders verrichten. Dat heeft en Ontwikkeling heeft in de afgelopenlogistieke of financiële knelpunten effectievere werkmethodes opgeleverd weken ook geleid tot een nieuwe huisstijl.ontstaan. Dit kunnen we koppelen aan en de terechte aandacht voor de “Het is allemaal wat strakker, modernereen planning, waardoor we ‘real-time’ detaillering die architecten graag wilden. en frisser geworden,” zegt Van Meegden-zien hoe het proces zich zal ontwikkelen. We hoeven niet te overdrijven; in veel burg. “We hebben daar samen met deBovendien zie je direct de consequenties Noord-Hollandse media is er veel lof medewerkers over gebrainstormd. Hetvan alle keuzes die je in de bouwkolom geweest over de wijze waarop het beeldmerk is ook iets aangepast maarmaakt. We hebben echt het gevoel dat nieuwe gemeentehuis van Heemskerk nog wel zeer herkenbaar aan wie wewe daarmee een flinke stap hebben is gebouwd. De publieke waardering is waren en wie we willen zijn. Wegemaakt en dat we ons dus terecht groot. Ja, daar zijn we trots op.” hebben Het Nieuwe Bouwen compleetkunnen profileren met dit Nieuwe Bouwen. geïntegreerd in onze genen. Dit is hoeDit alles móet de reden zijn dat wij Ook trots is Van Meegdenburg op de we ons de komende jaren verder opzeer tevreden zijn met de inhoud en bouw van drie appartementgebouwen de markt zullen begeven.”diversiteit van onze werkportefeuille. op het voormalig SHELL-terrein inWat dat betreft zien wij de komende jaren Amsterdam-Noord. “We bouwen daarmet veel vertrouwen tegemoet.” drie complexen. De eerste – De Zeven Provinciën – wordt in april opgeleverd.Een eerste goed en recentelijk voorbeeld Het gaat daar om 62 appartementen invan ‘Het Nieuwe Bouwen’ is de oplevering het hogere prijssegment. Meteen Lokhorst bouw & ontwikkeling– vorig jaar – van het nieuwe gemeentehuis aansluitend is de oplevering van de Havenstraat 3-7van Heemskerk. “Door ons met een andere twee resterende gebouwen – de Willem 1948 NP Beverwijkrol in de bouwkolom te profileren is het Barentsz en de Zeearend - van elk 22 Postbus 79eindresultaat beter geworden,” weet appartementen. Ook hier hebben we 1940 AB BeverwijkVan Meegdenburg. “We zijn binnen een andere rol in de kolom aangenomen T 0251 - 26 50 00het budget alsook binnen de gestelde waarin we het beste van veel verschillende F 0251 - 26 50 50tijdspanne gebleven. Daardoor konden werelden bij elkaar hebben gebracht.” info@lokhorst.nl het ONDERNEMERS BELANG 13
 16. 16. EXPOSITIE t/m 25 MEI 2012 Op maandag, dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 15.00 uur. is een initiatief van Niek Braun B.V. www.meo.nl Your logistic solution! MEO BV Uiverstraat 2 Resultaat door inzet! 1671 EL MEDEMBLIK Postadres Postbus 64 1670 AB MEDEMBLIK Telefoon +31 227 54 99 00 Fax +31 227 54 99 11 Vestigingen : E-mail Beverwijk - Velsen Noord - Amsterdam info@meo.nlNovita Uitzendbureau BV Tel. 0251- 230 267Zeestraat 42 Fax. 0251- 230 9391942 AR Beverwijk www.novita-uitzendbureau.nl STEVEDORING WAREHOUSING SERVICES
 17. 17. Bedrijfsreportage Tekst: André Staas – Comm’Art • Fotografie: Gerrit Boer Zalsman wil meer V orig jaar betrok Zalsman Kampen het indrukwekkende pand van de voormalige drukkerij Thieme aan de Steinfurtstraat op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle. Het faillissement van bedrukken… en Thieme staat voor de lastige tijden die de grafische bedrijven doormaken, en zij niet alleen. “De markt krimpt door de digitalisering in de communicatie en de economische meer betekenen hapering”, vertelt Verlind. “Ons antwoord hierop is: investeren in efficiënt produceren, een brede dienstverlening en een vitale relatie met onze klanten.” Gertjan Boers van Zalsman Groningen begaf zich ook op het overnamepad. Plaatsgenoot Doorn Drukkerij Tweet, tweet, ik hoor je wel maar ik volg je niet. werd overgenomen. Beide ondernemers kiezen bewust om te groeien. De insert met het Twitter-vogeltje dat lezers Kampen, Zwolle en Groningen van Het Ondernemersbelang ongetwijfeld De roots van Zalsman liggen in Kampen, waar de drukkerij in 1857 werd opgericht. kennen, is écht Zalsman. De drukkerij staat In 1960 nam Verlinds vader het bedrijf over. In de jaren zeventig begon de groei, die graag in de kijker met een brede dienstverlening, eigenlijk nog steeds doorgaat. Gertjan Boers begon zijn grafische carrière bij Zalsman die verder gaat dan alleen drukken. “We willen in Kampen en staat nu aan het roer van Zalsman Groningen dat inmiddels vijftien bovenal een betrouwbare partner in roerige jaar bestaat. In Kampen heeft Zalsman voet aan de grond gehouden door een prachtige tijden zijn”, vertellen directeuren Hugo Verlind samenwerking met SW-bedrijf IMpact. Samen met Drukkerij Stroeve uit IJsselmuiden en Gertjan Boers. is daar nu IMpact Sociale Media gestart. Deze drukkerij met 20 medewerkers met een arbeidsbeperking bedient de lokale markt. In totaal telt Zalsman nu 160 medewerkers die op een prettige manier samenwerken. Zelfs flessen whiskey Zalsman is de regio ruimschoots ontgroeid. Terwijl de oude inventaris van de drukkerij uit Kampen nu deel uitmaakt van een klein museum in het bedrijfs- pand in Zwolle, levert Zalsman het ONDERNEMERS BELANG
 18. 18. aan klanten in heel Europa. Boers vertelt: “Wehebben in en om Zwolle en Groningen veelklanten, maar ook ver daarbuiten. Met eenbreed pakket aan producten en diensten wilZalsman iets betekenen voor haar klanten.We zijn niet zomaar een drukkerij die braafhaar opdrachten uitvoert. We willen onzeopdrachtgevers zoveel mogelijk zorgen uithanden nemen. Daarom hebben we eenheel scala aan mogelijkheden naast de velefaciliteiten op het gebied van drukken,printen en afwerking. Het gaat zelfs nogverder: we hebben een groot logistiekcentrum met 2.500 palletplaatsen en 15.000meter aan planklocaties. Daar houden wevoor klanten drukwerk, gimmicks en zelfswhisky op voorraad. Hessenpoort is eenideale locatie voor logistieke diensten, zovlak aan de A28. Niet voor niets hebbenook bedrijven als DHL en GLS zich hiergevestigd. En je bent zo in de Randstad of inGroningen!” Niet zomaar bomen, maar bomen die Veraf en dichtbij vruchten dragen als peper en nootmuskaat. Zalsman is niet alleen veraf betekenisvolEcht maatschappelijk verantwoord Zo geven we de lokale economie ook nog bezig, maar ook dichtbij. Verlind: “Ons mottoondernemen een positieve impuls. De bomen vangen dit jaar is “Meer drukken door meer te beteke-Zalsman werkt met indrukwekkende CO2 af, en helpen de dorpsbewoners aan nen”. We investeren in efficiënte drukpersendrukpersen. Maar liefst elf in groot, midden inkomsten.” Zalsman was de eerste drukkerij die 24/7 draaien, waardoor onze kostprijs laagen klein formaat. Daarnaast twee Nexpress in Nederland die haar Carbon Footprint heeft is. Daarnaast investeren we in ICT en prepress:digitale printmachines die zelfs drieluiken laten certificeren. Boers: “Dat vinden we op in bestelsystemen, personaliseren, logistiekeaankunnen: drie pagina’s A4 naast elkaar. zich niet zo belangrijk. Belangrijk is dat we oplossingen, allemaal bedoeld om het onzeHet paradepaard in Zwolle is de Komori continu bezig zijn onze afdruk te verkleinen klanten gemakkelijk te maken. We willen henachtkleurenpers. Verlind: “Als eerste in en dat onvermijdelijke uitstoot op een aan- helpen om geld te verdienen. Door op dezeEuropa stelden we die vorig jaar in bedrijf. sprekende manier wordt gecompenseerd.” manier te ontzorgen, ontstaat er een logischeEen supermachine die ook lakken drukt, lijn naar de drukkerij: meer drukken door meerbijvoorbeeld goud of spot, en via H-UV te betekenen.”het drukwerk meteen droogt. Dat is veelmilieuvriendelijker dan de traditionele Uitbouwen en doorgroeienUV-droging.” Milieuvriendelijk, dat is Boers en Verlind willen de betrouwbaarheidZalsman volgens Verlind door en door. van het bedrijf nog eens benadrukken.“Maatschappelijk verantwoord ondernemen “Zalsman wil vertrouwen uitstralen”, zo steltzit ons in de genen; het is hier geen hype of Boers. “We zijn een gezond bedrijf en doenverkooppraatje, maar het is écht. Niet voor wat we zeggen. Dat willen we waarmaken,niets hebben we vorig jaar de MVO-prijs dag in dag uit. Dat kúnnen we ook waarma-gewonnen.” Boers vult aan met een voorbeeld ken, met kundige en betrokken medewerkersvan CO2-neutraal produceren: “We zorgen er- en de allernieuwste machines.”Zalsmanvoor dat we zo weinig mogelijk CO2 uitstoten, investeert niet alleen in productie en dienst-en wat we toch uitstoten, compenseren we verlening, maar ook in de relatie met haarmiddels een project in Indonesië. Daar planten klanten. “Onze klanten staan altijd centraal”, we bomen op voormalige rijstvelden, aldus Verlind, “We zien niets liever dan dat waar de bodem uitgeput is. zij supertevreden zijn en zich gedragen als ambassadeurs voor ons bedrijf.”Uitbouwen en doorgroeien, dat is de ambitie van Zalsman. Daarom willen Boers en Verlind laten zien dat Zalsman hét grafisch bedrijf is waar klanten graag zaken mee doen. Zalsman Zwolle Zalsman Groningen IMpact Sociale Media Steinfurtstraat 1 Osloweg 85 Gildestraat 1 Postbus 1025 Postbus 5189 Postbus 344 8001 BA Zwolle 9700 GD Groningen 8260 AH Kampen T 038 - 337 18 00 T 050 - 313 66 22 T 038 - 386 99 66 info@zalsman.nl info@zalsmangroningen.nl info@impact-zalsman.nl www.zalsman.nl www.zalsman.nl www.impact-zalsman.nl het ONDERNEMERS BELANG
 19. 19. Interview Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse Social media hebben marketing en reclame ingrijpend en permanent veranderd. Steeds meer ondernemers ontdekken Facebook, Linkedin en Twitter en maken een eigen profiel aan. Maar helaas gaan velen vervolgens op de oude wijze met deze nieuwe media om, met onpersoonlijke bood- schappen die bedroevend weinig respons uitlokken. Die omgang is volgens Jeanet Bathoorn, social mediatrainer en schrijfster van het boek ‘Get Social’, typerend voor de overgangs- periode waarin we momenteel verkeren, net als de angst voor het blootgeven van teveel persoonlijke informatie. Social media zullen de grens tussen het zakelijke en het persoonlijke steeds diffuser maken. De ondernemers die het grootste rendement genereren zijn dan ook degenen die virtueel het best de dialoog aangaan.Jeanet Bathoorn:“Ik verwacht eerder delancering van bijvoorbeeldeen sub-Facebook dan vaneen compleet nieuwenetworkingsite” De Diffuse grens tussen zakelijk en persoonlijk op social media Communiceren zonder logo’s het ONDERNEMERS BELANG
 20. 20. I n de voorbije twintig jaar zijn er letterlijk wat betekent dat zij op dit terrein achterlopen duizenden social mediasites opgestart, bij ons. De Amerikaanse eigenaren van soms winstgevend verkocht maar Facebook, Linkedin en Twitter volgen danvervolgens meestal weer verdwenen. ook met bijzondere interesse de evolutieDe Chinezen en de Singaporezen hebben in Nederland, dat ze als een proeftuinhun eigen versies van onze sites, maar in beschouwen.”Nederland lijkt het landschap definitief Werkgevers die hun werknemers verbiedeningevuld door de Amerikanen. We hebben op Social Media actief te zijn, ondernemersFacebook, Twitter, Linkedin en het autoch- die twitteren maar ‘onzin’ en vrouwentone Hyves. “Google + is de enige succes- die het ‘eng’ vinden, het zijn stuk voorvolle nieuwkomer, “ zegt Jeanet Bathoorn, stuk achterhoedegevechten, vindt Jeanet“maar in feite is dit al geen networkingsite Bathoorn. “Ik heb zelf met de zakelijkemeer. Vanzelfsprekend staan de techno- mogelijkheden van internet kennisgemaaktlogische ontwikkelingen niet stil, maar ik toen ik jaren geleden als recruiter werkte.verwacht eerder de lancering van bijvoor- Toen waren er collega’s die weigerden tebeeld een sub-Facebook dan die van een recruiten via het web en tegenwoordig zijncompleet nieuwe networkingsite.” die er nog. Wat die mensen over het hoofd Maar ook dan geldt weer: communiceer zien, is dat het netwerk dat we via de Social op een zodanige wijze dat er een dialoogAanknopingspunten Media opbouwen het netwerk is waartoe ontstaat met de doelgroep, of die nuSocial Media zijn het point of no return we altijd en overal toegang hebben. vrienden of volgers heten, en wordtal gepasseerd. Ook als het gebruik ervan Jongere werknemers en ondernemers dus ook zelf een vriend of volger diemorgen niet meer gratis zou zijn, nam stellen via hun iPad snel even een vraag. actief reageert bij anderen. Bathoorn:80 tot 90% van de gebruikers overmorgen Soms zijn dat vragen die je vroeger aan een “Ondernemers zijn gewend te denkeneen betaald account. Dat besef lijkt onder- collega in dezelfde kantoorruimte zou stellen, in termen van return on investment, dushand in alle lagen van het bedrijfsleven maar aangezien we dankzij Het Nieuwe als zij tijd en moeite investeren in eente zijn doorgedrongen. Er is bijna geen Werken op steeds meer verschillende networkingsite willen ze daar resultaatondernemer meer die niet vindt dat hij of plekken ons werk doen, en ook vaak alleen van zien, liefst zo snel mogelijk. Maarzij ‘iets’ moet met Social Media. Maar, meer zitten, thuis, is dat virtuele netwerk steeds het rendement van Social Media is eendan een van hen twittert of facebookt alsof belangrijker aan het worden.” kwestie van lange adem, en vaak krijgdit instrumenten van ouderwetse massa- je de tegenprestatie pas na maanden ofreclame zijn. Ze plaatsen berichten die niet Rendement van lange adem jaren en via allerlei omwegen. Zorg dat jeuitnodigen om op te reageren en die dus Niet elke networkingsite is voor elke onder- er plezier in hebt, stel je verwachtingenop zijn best voor kennisgeving worden nemer even belangrijk, maar tezamen zijn in eerste instantie niet al te hoog en houdaangenomen. “Dit ouderwetse zenden ze van groot belang voor de BV Nederland. vol. Na verloop van tijd ga je vanzelf dewerkt niet op social networkingsites,” aldus “Linkedin is voor de beter opgeleiden, vruchten ervan plukken.”Jeanet Bathoorn. “Ik raad ondernemers Hyves is vooral voor basisschoolkinderen,dan ook altijd aan om naast een bedrijven- pubers, huisvrouwen, de laagopgeleide ‘Get Social’account, een account op persoonlijke titel beroepsbevolking en senioren. Op Linkedin Jeanet Bathoorn staat erom bekendte openen, en ook hun werknemers onder wordt zuiver zakelijk gecommuniceerd, op voor iedereen toegankelijke workshopseigen naam actief te laten zijn. Dat wekt Hyves vooral over vakanties en televisie- te geven in heldere taal. Haar boekde interesse. En wees persoonlijk, com- programma’s. Toch kan Hyves heel geschikt ‘Get Social’ werd geprezen als een primamuniceer zonder logo’s. Gebeurtenissen als zijn voor een winkelier als zijn doelgroep gids voor beginners waar echter zelfseen geboorte, een huwelijk, ziekte en dood juist uit lager opgeleiden en jongeren gevorderden nog tips uit kunnen halen.bieden bedrijven aanknopingspunten om bestaat. Vandaar dat een supermarktketen Een workshop is volgens haar het besteop een emotionele en dus diepgaande als Dirk van de Broek zeer succesvol is in middel om niet alleen een hoop fouten enwijze met hun relaties in contact te treden, het werven en reclame maken via Hyves,” tijdverspilling te voorkomen maar ook omen toch zijn er veel bedrijven die zich deze zegt Jeanet Bathoorn. angsten en vooroordelen te overwinnen.kans liever laten ontglippen dan hem aan Ondanks haar succes verwacht ze niet dete grijpen. Ik suggereerde het tijdens een rest van haar werkzame leven met hettraining van medewerkers van een verzeke- schrijven over en trainen in Social Media teringsmaatschappij, waarop zij reageerden vullen. “Over een aantal jaren treedt er eenmet: ‘Daar beginnen wij niet aan, hoor.’ generatie aan die de omgang met SocialToch wordt het persoonlijke steeds Media thuis en op school met de paplepelbelangrijker dankzij de Social Media. heeft ingegoten gekregen. Dan zal deDe nieuwe generatie gaat al veel minder grens tussen het zakelijke en het persoonlijkekrampachtig hiermee om dan de oudere.” nog een stuk vager zijn geworden en de dialoog met klanten weer wat vanzelf-Nederland als mondiale proeftuin sprekender.” Ondernemers die nu nogJongeren lopen voorop in het gebruik van hun neus ophalen voor Social Media en zeSocial Media, maar Nederland als geheel is nog steeds als hype betitelen kunnen diemondiaal koploper. “Wij hebben de hoogste voorspelling maar beter ter harte nemen.internetpenetratie ter wereld, maar we Hun voorgangers die een eeuw geledenhebben ook een handelsgeest, een open bleven zweren bij de hondenkar, deeconomie en dus een open karakter,” paardentram en de ponyexpress hebbenverklaart Jeanet Bathoorn. “Duitsers zijn ook moeten toegeven dat de gemechani-bijvoorbeeld veel hiërarchischer ingesteld seerde varianten ervan geen uitvindingenen veel meer beducht voor hun privacy, van voorbijgaande aard waren. het ONDERNEMERS BELANG

×