Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

756 views

Published on

Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 0312

 1. 1. NR. 3 2012 HAAGLANDEN Stef Bahlmann, ABN AMRO Den Haag: “Onze bank zit niet stil”Kwaliteit tegen criminaliteit Vergeet de formaliteiten niet Hoe belangrijk is uw Van ‘Wimbledon op straat’ tot IP-netwerk? gesubsidieerde studiebeurzen•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL
 2. 2. Belastingadviesin het hart van Den HaagSmit en de Wolf is hèt accountants- en belastingadvieskantoorin Den Haag. Van starter tot middelgroot MKB-ondernemer bentu voor accountancydiensten, administratieve werkzaamheden ofgedegen belastingadvies bij Smit en de Wolf aan het juiste adres.Smit en de Wolf is door haar meer dan 35-jarige historie eenbetrouwbare en deskundige partner van ondernemend Den Haagen omstreken gebleken. Door investeringen in jonge en onder-nemende specialisten met ervaring bij verscheidene grotereaccountantskantoren, heeft Smit en de Wolf de kwaliteitsslagkunnen maken die heden ten dage van een accountantskantoormag worden verwacht.Bent u benieuwd hoe Smit en de Wolf ook u of uw ondernemingkan bijstaan in uitdagende tijden? Neem gerust contact metons op voor een vrijblijvend gesprek.Met een gerust hart ondernemen begint hier.www.smitwolf.nlScheveningseweg 10 • 2517 KT Den Haag070 356 07 95 • info@smitwolf.nl
 3. 3. NR. 3 2012 HAAGLANDEN NR. 1 2012 2012 NR. 2 HAAGLA NDEN NDEN HAAGLA Stef Bahlmann, ABN AMRO Den HaFiscaal advies, tijdige “Onze bank zit nie ag: Bt stil” usinmanagementinformatie, Goed b ess Park ´Ble ere iz een du ikbaar met o´:begeleiding bij investeringen Ellens & Le ntze: urzam e uitda ging orteld Diepgew bodem Kwaliteit tegen criminaliteen strategische beslissingen. it Vergeet de formaliteit en niet Hoe belangrijk is uw in Haagse IP-netwerk? Van ‘Wimbledon op straat’ gesubsidieerde studiebeur tot zen WWW.ONDERNE MERSBELANG.NL B2B-Oud locatie eland: Unieke voor onde rnemersBuiten onze gedegen dienstverlening begeleiden Mijn bedr dan ik ijf leeft langer r logo’s Spiritkan ren zonde Communice van de toor in het hart macht der moet Welke provi WWW.O Onderne kansen, mers inno niet om veren wegens ELANG.NL NDERNE twikkeling ik kiezenwij u persoonlijk bij uw bedrijfsvoering. Vaart in heron subsidies doet het goed Plaspoelpo lder RNEM ERSB MERSB ELANG. W.ONDE Den Haag WW NLNiet alleen maar voor uw cijfers maar juistook als uw betrouwbaar klankbord!Wij geven wat een ondernemer vaneen goede accountant mag verwachten! NEEM CONTACT OP MET: MARTHIJN DE JONG, 0594  51 03 03 Prinsessegracht 33 2514 AP Den Haag T 070 - 346 94 42
 4. 4. het ONDERNEMERS B E L A N GHet Ondernemersbelang vanHaaglanden verschijnt vijf keer per jaar.Tiende jaargang, nummer 3, 2012. Inhoud STEF BAHLMANN, ABN AMRO DEN HAAG: “ONZE BANK ZIT NIET STIL”OPLAGE Stef Bahlmann van de ABN AMRO bank Den Haag zet kracht achter de ambitie4.000 exemplaren om zijn bank weer te positioneren als dé ondernemersbank in de regio Haag- landen. Begin 2012 werd hij als directeur Bedrijven het gezicht van ABN AMROCOVERFOTO voor ondernemend Den Haag. Op 31 mei organiseerde hij een symposium overV.l.n.r.: Marnix Norder, wethouder ontwikkelingen in en financiering van commercieel onroerend goed. Meer danstadsontwikkeling Den Haag,Stef Bahlmann, directeur ABN AMRODen Haag en Elco Brinkman, 07 300 ondernemers waren naar het Louwman automuseum gekomen om onder andere te luisteren naar Elco Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland en `Marnix Norder, wethouder Stadsontwikkeling Den Haag.voorzitter Bouwend NederlandFotografie: René ZoetemelkUITGEVER KWALITEIT TEGEN CRIMINALITEITJelte HutNovema Uitgevers bv DOM Sicherheitstechnik is kortgeleden verhuisd van Rijswijk naar het ForeparkPostbus 30 in Den Haag. Directeur Ernst Germann is trots op zijn nieuwe pand. “Wij hebben9860 AA Grootegast meer dan 20 jaar gewerkt vanuit een gebouw in de Plaspoelpolder in Rijswijk.Weegbree 1 Het werd tijd voor een sprong voorwaarts. Dit gebouw past meer bij de cultuur9861 ES Grootegast van ons bedrijf. Het straalt kwaliteit en flexibiliteit uit. We hebben werkruimtenT 0594 - 51 03 03 gemaakt die voldoen aan de hoogste norm van arbeidsomstandigheden. Ik leidF 0594 - 61 18 63info@novema.nlwww.ondernemersbelang.nl 10 mijn vaste klanten maar ook potentiële klanten graag rond in ons nieuwe pand.”EINDREDACTIEBaukje Bosma VERGEET DE FORMALITEITEN NIETT 0594 - 69 56 16b.bosma@ondernemersbelang.nl Het gaat een behoorlijk aantal ondernemers momenteel niet voor de wind. Reden genoeg om nog eens te letten op een aantal aspecten die van belangBLADMANAGER NOVEMA zijn voor met name de directeur grootaandeelhouders (hierna DGA) en zijn/haarMarthijn de Jong vennootschap(pen). De MKB praktijk leert ons dat de DGA’s regelmatig geenT 0594 - 51 03 03 schriftelijke overeenkomsten hebben opgesteld waarin de verhoudingenmarthijn.dejong@ondernemersbelang.nl tussen de DGA en zijn vennootschap(pen) onderling zijn vastgelegd.VORMGEVINGVDS Vormgeving!, Drachten 11 U zult zich afvragen waarom dit nodig is? U bent toch enig aandeelhouder?DRUKScholma Druk, Bedum HOE BELANGRIJK IS UW IP-NETWERK?Aan deze uitgave werkten mee: Als ondernemer of organisatie wilt u uw klanten snel en volgens het afgespro-Blinkfotografie ken serviceniveau bedienen. U investeert in uw personeel en leidt uw personeelJur Engelchor goed op. Om uw mensen uw relaties optimaal te laten bedienen schaft u hier-Jerry Helmers voor onder andere computers, applicaties, auto’s en telefoons aan. In de slagJeroen Kuypers om potentiële klanten binnen te halen merkt u dat de snelheid van het gevenMarco Magielse van de juiste informatie steeds belangrijker wordt. Alle informatie benodigdHenk Roede (strip)Wendy van SchieFrank Thooft 19 voor het bedienen van uw relaties is hiervoor elektronisch beschikbaar gemaakt. Door het elektronisch beschikbaar hebben van belangrijke informatie kunt u door snel en adequaat te handelen nieuwe klanten voor u winnen.André VermeulenRené ZoetemelkAdreswijzigingen, veranderingvan contactpersoon of afmeldingenkunt u per mail doorgeven aan Dirk Zeur - de directeur Voor al uw strips en illustraties: www.studioroede.nlTiny Klunder, t.klunder@novema.nl. In het kader van de bezuinigingen Dat scheelt Maar wat O, ik heb alVermeld s.v.p. ook de editie er bij, die heb ik, voor op het kantoor, deze ons heel veel moet er wat klaar gezet! allesbrander gekocht! gas! dan in?vindt u bovenaan in het colofon.ISSN: 1873-7102Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemming vande uitgever. De uitgever kan nietaansprakelijk worden gesteld voor deinhoud van de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 5. 5. Column■ En verder Verjaardagscadeau04 Nieuws Nederland is een van de weinige landen, zo niet het enige, waar acquisitie- en advertentiefraude op grote schaal05 Extreme Koersbewegingen voorkomt. Georganiseerde groepen oplichters bellen of mailen met bedrijven en instellingen om (nep-)advertenties12 Ondernemerspanel: Hoe verder na het kabinet Rutte? te verkopen, naamsvermeldingen in niet-bestaande gidsen of websites te slijten of spookfacturen te versturen voor15 Scheiden, maar niet van de zaak of de kinderen niet-verleende diensten. Het is goed mogelijk dat u zelf ooit bent benaderd met een17 Missie en focus bij topsport en ondernemerschap aanbod of voor een abonnementsverlenging; misschien heeft u wel een spookfactuur in uw postbus gevonden. Mogelijk bent u er zelfs in getrapt. En bent u zó kwaad geworden, dat u aangifte heeft gedaan bij de politie. Daar heeft u dan waarschijnlijk te horen gekregen dat men helaas weinig of niets voor u kan doen. Het fenomeen acquisitiefraude bestaat al in Nederland sinds de uitvinding van de boekdrukkunst. In de vorige eeuw nam het een grote vlucht toen de fax zijn intrede deed. Dat inmid- dels al weer bijna verdwenen apparaat maakte het kinderlijk eenvoudig om een argeloze medewerker van de afdeling debiteuren/crediteuren een nepnota te laten betalen. Eén van de gedupeerde ondernemers richtte in 1995 het bureau Eerlijk Zaken Doen op om een vuist te kunnen maken tegen de oplichters. Zeven jaar later ging het initiatief■ In het hartkatern failliet wegens gebrek aan steun uit het bedrijfsleven en de overheid. Een idealistische dame met een achtergrond in deVan ‘Wimbledon op straat’ tot bankwereld nam de failliete boedel over en stortte zich volgesubsidieerde studiebeurzen passie op de bestrijding van de fraudeurs.Veel MKB-bedrijven sponsoren een plaatselijke Zij boekte meer succes dan haar voorganger. Langzaamsportvereniging, maar vaak meer uit gewoonte maar zeker begon haar geluid door te dringen bij organi-of sympathie dan strategie. Ondernemers kunnen saties van werkgevers en inmiddels wordt haar stichtingechter een groter rendement uit hun betrokken- financieel gesteund door enkele duizenden donateurs uitheid bij de sport halen door bewuster te het midden- en kleinbedrijf. Maar de gewraakte oplichtingsponsoren. Bijvoorbeeld door de Richard Krajicek vindt nog elke dag plaats. Volgens een ruwe schatting vanFoundation te steunen. Het Ondernemersbelangsprak met Richard Krajicek naar aanleiding van haar Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) harken de herenhet vijftienjarig jubileum van zijn Foundation. 400 miljoen euro op jaarbasis binnen. In april boekte SAF z’n voorlopig grootste succes. Het CDA en de SP in de Tweede Kamer brachten plannen naar buiten- Zorgeloos ondernemen met de MasterCard Business voor wetgeving tegen acquisitiefraude. Oplichting is- Mupol Personeelsdiensten regelt Oost-Europese werknemers voor weliswaar strafbaar, maar de wijze waarop de heren u van steeds meer bedrijven uw geld afhelpen is vaak zo gehaaid, dat de rechter er weinig mee kan. In België en Oostenrijk bestaan al wetten tegen Tweede Women’s Conference Europe nep-acquisiteurs waardoor het verschijnsel daar de kop is op 30 november in Den Haag ingedrukt. Als de twee fracties een meerderheid voor hun plannen Wat is dat toch…? Die immer terugkerende discussie in vinden, en die kans is groot, komt er op acquisitiefraude Nederland over Het Glazen Plafond. En wat te denken van de (feitelijke!) constatering dat slechts 6% van de topposities in Nederland gevangenisstraf te staan en geldboetes die in het bedrijfsleven door vrouwen wordt bekleed? kunnen oplopen tot 450.000 euro. In 2013 bestaat SAF tien Nederland was toch uitgeëmancipeerd? Het antwoord op jaar. Het zou de kroon op het werk zijn als het Binnenhof al deze vragen ligt echter wel genuanceerd. volgend jaar een wet als verjaardagscadeau kan geven. Carmen Breeveld, voorzitter van de Federatie Zakenvrouwen, lid van het algemeen bestuur van VNO-NCW is André Vermeulen initiatiefnemer van The Women’s Conference Europe. info@avoor.nl het ONDERNEMERS BELANG 03
 6. 6. NieuwsInformatiecentrum Uw nieuwsPlaspoelpolder open Is er een nieuwe directie aangetreden?Op 1 mei zijn aan de Handelskade Heeft u productnieuws? Gaat u ver-49, bij de entree van het Rijswijkse huizen, een nieuwe vestiging openenbedrijventerrein, de deuren van het of fuseren? Uw persberichten, bijspiksplinternieuwe Informatie- voorkeur met foto, kunt u sturen naarcentrum Plaspoelpolder opengegaan. Uitgeverij Novema, redactie HOB Haag-Medio juni is het centrum officieel landen; t.a.v. Baukje Bosma; Postbusin gebruik genomen tijdens een 30, 9860 AA Grootegast, of per e-mail:feestelijke bijeenkomst. b.bosma@ondernemersbelang.nlHet Informatiecentrum is gereali-seerd door de Stichting Urbanisator,het samenwerkingsverband van degemeente Rijswijk, het Industrie- 071-ICT, ICT-Kringschap Plaspoelpolder (IPP), de Delft en ICT-Kringeigenaren van de Plaspoelpolder Zoetermeer gaanin samenwerking met de Belan- V.l.n.r. dhr. Van der Leegte (VDL Groep BV); dhr. Prof. dr. K.H.W. Knot (President van de Nederlandsche Bank samenwerkengenvereniging Bedrijven Rijswijk en voorzitter van de Koning Willem I Stichting), dhr. Evers (Norm-teq BV), dhr. van de Ven (Vencomatic BV) Drie regionale ICT-netwerken met(BBR). Remko Sebastiaan van Eldik, en Z.K.H. de Prins van Oranje. (Fotografie: Maarten Huisman) een achterban van zo’n 500 bedrijvenbeleidsmedewerker economische gaan gebruikmaken van elkaars kennis,zaken en accountmanager van de Z.K.H. de Prins van Oranje reikt contacten en competenties om noggemeente Rijswijk: “In het Informa- Koning Willem I Prijs en Plaquette uit slagvaardiger en effectiever te kun-tiecentrum kan men alles te weten nen werken. Samenwerking zal metkomen over de nieuwe ontwikkelin- VDL Groep BV (categorie Groot Bedrijf) aanwezigen waren tal van hoogwaar- name plaatsvinden op het gebied vangen op de Plaspoelpolder. & Vencomatic BV (categorie MKB) heb- digheidsbekleders: dhr. Prof. dr. K.H.W. evenementen, workshops en verdereDeelnemende eigenaren krijgen de ben uit handen van Zijne Koninklijke Knot (President van de Nederlandsche ontwikkeling en uitbouw van hetgelegenheid om hun vastgoed en Hoogheid de Prins van Oranje de Bank en Voorzitter van de Koning Wil- netwerk. Het uiteindelijk doel is hetinitiatieven te presenteren. Koning Willem I Prijs 2012 ontvangen. lem I Stichting), Commissarissen van creëren van een breed ICT-netwerkEr wordt volop aandacht besteed Tevens werd voor het eerst de Koning de Koningin, diverse burgemeesters met diverse ondersteunende activitei-aan nieuwe kansen, initiatieven Willem I Plaquette voor Duurzaam en wethouders. Daarnaast was de ten ter stimulering van de regionale enen voorzieningen in het gebied.” Ondernemerschap uitgereikt aan top van ondernemend Nederland lokale ICT-bedrijvigheid. Het startschotWethouder René van Hemert Norm-teq BV. Dit gebeurde tijdens ruim vertegenwoordigd waaronder werd gegeven voor de samenwerkingverantwoordelijk voor Economie, de feestelijke uitreikingsavond op de veel eerdere winnaars van de Koning tijdens een goed bezochte bijeen-Stadsontwikkeling en Wonen Floriade te Venlo. De presentatie van Willem I Prijs. Voor informatie over de komst die georganiseerd werd doorvertelt dat verschillende gevestigde deze bijzondere avond lag in handen Koning Willem I Stichting en Prijs zie 071-ICT op het kantoor van De Clercqbedrijven en eigenaren al met van Ivo Niehe. Onder de ruim 400 www.kw1prijs.nl Advocaten Notarissen in Leiden. Dezeinitiatieven aan de slag zijn gegaan eerste kennismaking met collega’s uiten diverse nieuwe partijen de weg Zoetermeer en Delft werd enthousiastnaar de Plaspoelpolder hebben Solliciteren.nl lanceert: SollicitereninDenHaag.nl ontvangen. Voor de komende tijd staatgevonden. Van Hemert merkt op in ieder geval een aantal workshopsdat geïnventariseerd is wat er aan Speciaal voor het gemakkelijk zoeken het veranderde zoekgedrag van werk- voor het najaar in de agenda.voorzieningen in de Plaspoelpolder en vinden van mensen of werk in zoekenden: heel gericht en regionaal. Meer informatie: 071-ICT,ontbreekt. het Haagse is er sinds kort Solliciter- Solliciteren.nl rolt een netwerk aan www.071-ict.nl , Natascha van Duuren,“Wij missen een leuk restaurantje, eninDenHaag.nl: een platform waar nichevacaturebanken uit over n.vanduuren@declercq.com;een kleine supermarkt en kinder- werkgevers en werkzoekenden hun Nederland, waaronder in Den Haag. ICT Kring Delft, www.ictkring-delft.nl,opvang. Nieuwe initiatieven zijn vraag en aanbod in de stad kunnen Lees verder op de website: Jeroen Heemskerk, info@ictkring-delft.nl;daarom van harte welkom.” Wet- matchen. Snel en voordelig. http://www.solliciterenindenhaag.nl/ ICT Kring Zoetermeer,houder Van Hemert is enthousiast Het platform is een initiatief van nieuws/lancering-solliciteren- www.ictkringzoetermeer.nl , Henkover het nieuwe Informatiecentrum. solliciteren.nl en is een antwoord op indenhaag-nl/ Delfos, info@ictkringzoetermeer.nlHaagse reisorganisatie Experience NubiaDe Haagse reisorganisatie Experience macht waren in het oude Egypte. Deze De route voert over de rustige Weste-Nubia laat haar klanten kennismaken tempels zijn op initiatief van de Unesco lijke Nijloever door Nubische dorpen,met een ander Egypte, dat van de door een internationale reddingsactie langs de woestijn en groene land-Nubiërs. Een Afrikaanse minderheid op spectaculaire wijze naar hoger gele- bouwgebieden, via een kamelenmarktin het Egyptische zuiden en een van gen gebieden verplaatst en daarom nu en diverse faraotempels naar Luxor,de grootste bevolkingsgroepen in nog te bezichtigen. Eigenaar van Ex- van waaruit men weer huiswaartsSoedan. Door het ontstaan van het perience Nubia, Abdel Sabour Dahab, vertrekt, of nog wat langer verblijftNassermeer in het grensgebied als ge- zelf een Nubiër, maar alweer vele jaren om de Vallei der Koningen en anderevolg van de bouw van de Aswandam, woonachtig in Den Haag, laat mensen wereldberoemde hoogtepunten uitkwam midden vorige eeuw het oor- op een typisch Hollandse manier de faraocultuur te bezoeken. Ookspronkelijke leefgebied van de Nubiërs kennismaken met zijn geboortestreek. ontwikkelt Experience Nubia jaarlijksonder water te staan en moesten mil- Op degelijke Hollandse fietsen rijden vele maatwerkreizen, woestijnreizen,joenen mensen worden geëvacueerd. er nu vele, met name Nederlandse een schilderreis, cruises op de Nijl enBovendien waren er in dat gebied en Belgische, toeristen in een week op het Nassermeer etc. Neem eens eenvele tempels uit de periode van de van Aswan naar Luxor, begeleid door kijkje op de website voor het complete‘zwarte farao’s’ toen de Nubiërs aan de Nubische gidsen. aanbod: www.experiencenubia.com04 het ONDERNEMERS BELANG
 7. 7. Onderzoek ‘De Kracht van de Ondernemer Column nmuloC2012’ gestartThema: aansluiting onderwijs-arbeidsmarktOok dit jaar heeft Rabobank Vlietstreek- in onze regio te realiseren is inzet vanZoetermeer - samen met haar partners alle betrokken partijen nodig. Daarom Extreme Koersbewegingen- voor de zesde achtereenvolgende wordt voorafgaand aan het congreskeer het initiatief genomen voor het en als onderdeel van het onderzoek De beurskoersen zijn de laatste negatieve sentiment minder sterkproject ‘De kracht van de ondernemer’. een workshop georganiseerd waarin tijd enorm in beweging. In vaktaal: worden. In dat licht bezien, is het tijdMet het project worden ondernemers met een aantal regionale deskundigen de volatility is hoog. Aandelen die om te gaan winkelen op de beurs.en andere organisaties in de regio en belanghebbenden gediscussieerd op een dag met procenten dalen, Wees wel selectief. De wereld isvan informatie en kennis voorzien die wordt over de mogelijkheden en rand- stijgen soms de volgende dag met veranderd de laatste jaren. Met namebruikbaar is voor het stimuleren van de voorwaarden om dit samen in onze het dubbele percentage. Vaak ge- de invloed van internet heeft zichregionale economie. regio te realiseren. beurt dit zonder direct aanwijsbare doen gelden in veel bedrijfssectoren. reden. Het verband tussen de reële Zowel in positieve als negatieveDit jaar staat het thema ‘aansluiting Op woensdag 28 november 2012 economie en de beurskoersen lijkt zin. Denk bijvoorbeeld eens aan deonderwijs-arbeidsmarkt’ centraal. Door worden de onderzoeksresultaten soms ver weg. Hoewel het zeker zo gevolgen van het internetwinkelenmiddel van een onderzoek wordt in gepresenteerd. Net als voorgaande is dat de invloed van het dagelijkse voor de kledingbranche.beeld gebracht waar zich knelpunten jaren belooft het een inspirerende sentiment op de beurskoersenbevinden in deze aansluiting en welke avond te worden met een afwisselend sterker is dan jaren geleden, is het Het zijn enerverende tijden op demogelijkheden er zijn om de discrepan- programma. erg belangrijk om de logica en ratio beurs. Het neerwaarts risico blijftties in de toekomst te beperken. Noteer de datum alvast in uw agenda! wel op de radar te blijven houden als natuurlijk aanwezig. Het opwaarts Via www.dekrachtvandeondernemer.nl belegger. Te veel toegeven aan de potentieel echter ook. Wij gaanOm een betere kwalitatieve aansluiting of Twitter: KrachtvandeO, blijft u op de waan van de dag kost de belegger de komende maanden zien of detussen vraag en aanbod van arbeid hoogte van alle ontwikkelingen. op termijn zeker geld. invloed van het sentiment afneemt. Het kapitalistische systeem is een Als dat het geval is, zal het kapitalis- anker voor de financiële markten in tische systeem haar werk doen enNieuw bedrijfspand DON Opleidingen het Westen. Een uitgangspunt van gaan de koersen omhoog.feestelijk in bedrijf genomen dit systeem is dat de hoogte van aandelenkoersen (waardering) sterk Edwin WierdaGedurende een tweedaags bepaald wordt door winstgroei en Algemeen Directeurevenement, met als thema ‘Een voorspelbaarheid van een bedrijf. e.wierda@wierdavermogensbeheer.nlWereld In Beweging’, werd op Des te meer winstgroei en voorspel-vrijdag 15 en zaterdag 16 juni baarheid, des te hoger de koersen.jl. het nieuwe bedrijfspand van Andersom geldt (helaas) ook: hoeDON Opleidingen in Naaldwijk lager de winst en voorspelbaarheid,feestelijk geopend. De West- hoe lager de koersen.landse specialist in opleidingen De winstgroei neemt natuurlijk denam op die twee dagen het laatste tijd af en de voorspelbaar-pand aan de Vierschaar officieel heid (lees zekerheid) ook. Lagerein gebruik. De open dag op aandeelkoersen zijn het gevolg.zaterdag heeft een zeer groot Wij denken echter dat de beurs welaantal Westlanders op de been De eigenaren van DON Opleidingen openden gezamenlijk officieel enigszins overdrijft. Veel aandelengebracht. Er werden ruim der- het pand (Fotografie: Frank Kraft) noteren lager dan men op basis vantienhonderd belangstellenden bedrijfsfeiten zou verwachten. Zelfsgeteld. Met het nieuwe bedrijfspand Opleidingen is daarmee een van als rekening wordt gehouden metheeft DON Opleidingen een belang- de grootste opleidingscentra van de problemen in de Eurozone.rijke stap gezet richting een verdere de regio Haaglanden. Het bedrijfuitbouw in de toekomst. Het bedrijf, staat tegenwoordig onder leiding Het is belangrijk te constaterendat zijn wortels heeft in de rijoplei- van Marco en Erwin Don. De nieuwe dat het verband tussen dedingen, is tegenwoordig veel breder locatie in Naaldwijk meet in totaal bedrijfsresultaten en deactief als opleidingspartner. Diverse 10.000 vierkante meter, waarvan beurskoersen uit het loodveiligheidstrainingen maken deel uit 2.500 vierkante meter bestemd is geslagen is. Het sentiment,van het programma. Hieronder valt voor kantoor- en opleidingsruimte. de Eurocrisis, domineert deonder andere; heftruck, hoogwerker, Verder zijn er op het terrein facili- markt, waardoor de ratioautolaadkraan, bedrijfshulpverlening, teiten voor trainingen met interne niet altijd meer aan bodVCA, ADR en chauffeurstrainingen transportmiddelen, brandbestrijding, komt. Uiteindelijk zal de hetin het kader van Code 95. DON motor parcour etc.Juiste baan maakt gelukkigerHet vinden van de juiste baan maakt geval deels aan bijdraagt. Slechts dertien Bekend vaneen belangrijk deel uit van iemandsalgehele geluk. Dit blijkt uit een poll procent geeft aan dat hun baan niet bij- draagt aan hun geluk en dat zij gewoon ‘Business Class’ opop Monster(board) onder bijna 3000 werken om geld te verdienen. Dit blijktrespondenten wereldwijd. Ruim 85% uit een wereldwijde poll onder 2972geeft aan dat een juiste baan beslissend bezoekers van de carrièresite Monster, inis voor hun algehele geluk, of er in ieder Nederland bekend als Monsterboard.nl het ONDERNEMERS BELANG 05
 8. 8. Tekst en fotografie: René Zoetemelk InterviewStef Bahlmann, als directeur Bedrijven van ABN AMROhét gezicht voor ondernemend Den HaagStef Bahlmann van de ABN AMRO bank Den Haag zet kracht achter de ambitie om zijn bank weer te positioneren als déondernemersbank in de regio Haaglanden. Begin 2012 werd hij als directeur Bedrijven het gezicht van ABN AMRO voorondernemend Den Haag. Op 31 mei organiseerde hij een symposium over ontwikkelingen in en financiering van commercieelonroerend goed. Meer dan 300 ondernemers waren naar het Louwman automuseum gekomen om onder andere te luisteren naar Elco Brinkman,voorzitter Bouwend Nederland en Marnix Norder, wethouder Stadsontwikkeling Den Haag. Er is bewust gekozen voor het Louwman museum alslocatie. Stef Bahlmann: “Het is het toonbeeld van ondernemerschap. Er is durf voor nodig om een dergelijk museum neer te zetten. Het gebouwen het landgoed hebben grandeur. De collectie auto’s is indrukwekkend. Een visitekaartje voor de regio Haaglanden. Een plaats waar visie,passie, lef en dus ondernemerschap samenkomen. Een inspirerende plek om ondernemers te ontmoeten en samen aan te toekomst te werken.”Stef Bahlmann, ABN AMRO Den Haag:“Onze Bank zit niet stil”I n het statige gebouw van de ABN wakker geschud en moeten vol aan de bak. vraag is dan of je moet gaan investeren in AMRO bank aan de Kneuterdijk in Den We gaan dat samen met ondernemend nieuwe bedrijfsmiddelen of afwachten tot Haag is de oude spirit duidelijk terug Den Haag doen. We staan open voor ‘de bui’ over is? Een andere vraag is of jete vinden. Stef Bahlmann: “Het was even initiatieven.” de productie moet terugdraaien of dat jewennen om als gerenommeerde bank door juist meer verkopers moet aannemen omhet stof te gaan. Die tijd ligt nu duidelijk Partner van onze relaties de productie op gang te houden. Moet hetachter ons. De Bank is terug of zoals we zelf Wij zijn voor alle ondernemers. Als het management van het bedrijf ingekrompenzeggen De Bank Anno Nu. Niets is echter goed gaat, maar ook in slechtere tijden. of vernieuwd worden? Alle vragen raken depermanenter dan verandering. We zullen Op dit moment hebben veel ondernemers bestaanszekerheid van een onderneming.steeds andere paden moeten bewandelen. het moeilijk. “De groei blijft bij de meeste Wij zijn partner, ook als het gaat over dezeDe crisis heeft ook voordelen. We zijn ondernemingen uit en de omzet daalt. De vragen. Ons doel is om met onze cliënten het ONDERNEMERS BELANG 07
 9. 9. Interview aanpassen. Het Strijkijzer is bijvoorbeeld een gebouw dat is aangepast aan dezeElco Brinkman van Bouwend Nederland tijd. Het is een top vergaderlocatie.” Hijbreekt een lans voor nieuwe investeringen noemt ook het nieuwe wonen als een uitdaging. “Kleinschalig opdrachtgever- schap is in opmars.” Hij geeft als voorbeeld de kavelverkoop in Den Haag. Er is grote vraag naar mogelijkheden van eigen initiatief. Mensen sliepen voor de deur om een kavel te bemachtigen. “Men wil dus investeren, maar heeft daar wel de banken voor nodig. Ook die zullen anders moeten gaan denken.” Hij ziet voldoende kansen voor het ontwikkelen van commercieel vastgoed in Den Haag. “Den Haag groeit en heeft de laagste leegstand van kantoren als het gaat om de grote steden in Nederland.” Hij zet zich in voor zijn wereldstad aan zee. “Kijk naar de kust van Europa en je vindt niet snel een tweede grote stad zo dicht bij zee. De stad is uitermate aantrekkelijk voor investeringen. Grote bedrijven en instellingen weten de weg naar Den Haag te vinden. Neem bijvoorbeeld de interna- tionale rechtspraak. Den Haag heeft het grootste aaneengesloten winkelaanbod van de wereld. In de zeventiger jaren was er sprake van een leegloop nu groeit de stad de juiste beslissingen te nemen zodat zij nieuwe investeringen. “Het mijden van gestaag. Die groei biedt kansen.” de moeilijke tijd goed doorkomen. Een nog risico’s lijkt een nieuwe mode geworden. lastigere vraag is of je nog moet investeren We organiseren somberheid. Neem bijvoor- in gebouwen. Het commerciële vastgoed beeld tunnels. In het kader van veiligheid leek ons daarom een mooi onderwerp voor moeten ze steeds korter en op een groot een bijeenkomst met onze relaties.” aantal punten open vanwege veiligheids- aspecten. Als ik kijk naar de vele tunnels in Gewaagde onderwerpen Europa dan schieten we door.” Brinkman De thema’s vastgoed en bouw zijn in kijkt overigens verder wel positief naar de deze tijd voor een bank gewaagde toekomst. “Terugkijken heeft weinig zin. onderwerpen. Waarom dan dit symposium Het gaat nu om het stellen van prioriteiten. dat bedoeld is om contact te leggen met Waar geef ik mijn geld aan uit? Ik brand ondernemers? Stef Bahlmann: “Na Amster- mijn kaarsje voor vastgoed. Stenen en dam vinden in Den Haag de belangrijkste asfalt stemmen echter niet. Dat betekent vastgoedtransacties plaats. Een deel van de dat een organisatie als Bouwend Nederland commerciële vastgoedbranche heeft het nodig is om het vuurtje aan te wakkeren. moeilijk, maar juist dan moet je laten zien Anders is somberheid troef.” Volgens Brink- dat je als ABN AMRO staat voor je klanten. man is er ruimte voor ontwikkelingen. Er is Je bent partner in moeilijke tijden. Ook nu sprake van veranderingen in de ruimtelijke is er ruimte voor initiatieven. Marnix Norder ordening. Dat komt onder andere doordat zegt het in zijn bijdrage. Er worden in Den er meer thuis wordt gewerkt. Er ontstaan Haag 1500 woningen per jaar gebouwd. andere behoeften met de veranderingen Te weinig voor de jaarlijkse aanwas van in tijd. “Er is echter geld en moed nodig.” 6000 inwoners. Het rekensommetje Bouwend Nederland heeft een centrale rol leert dat er dus markt is voor bouw van als het gaat om investeringen in wegen woningen en dat de stad dus nog steeds en vastgoed. “Er is veel niet goed gegaan, groeit. De veranderende vastgoedmarkt maar juist nu kunnen veel waardevolle geeft mogelijkheden. Een crisis wil niet investeringen worden gedaan.” Bouwend zeggen dat er geen ruimte is voor nieuwe Nederland ziet in de ABN AMRO bank een ontwikkelingen. De ABN AMRO bank staat belangrijke partner op weg naar nieuwe open voor initiatieven en is bereid mee te investeringen. denken in de financiering van commercieel Wethouder Marnix Norder wist zijn toe- onroerend goed. Kom maar op, zou ik hoorders te boeien met zijn uitgesproken zeggen.” manier van denken. “Je moet het wel anders gaan doen, want anders snap je Symposium de nieuwe wereld niet.” Hij wijst daarbij Gastsprekers met grote ambitie luisterden op het nieuwe werken waarbij flexibiliteit het symposium op. Elco Brinkman van de boventoon voert. “Je moet daar de Meer dan 300 ondernemers waren naar Bouwend Nederland brak een lans voor inrichting van de stad en de gebouwen op het Louwman automuseum gekomen08 het ONDERNEMERS BELANG
 10. 10. Tot slot merkte hij op dat het vooral gaat nog kansen voor nieuw vastgoed op goede Bank relaties mogen prospecten. Klantenom de wil tot veranderen. “De grootste locaties. mogen echter wel op eigen initiatief terug-beperking is uw eigen schaduw waar u keren bij onze bank. Veel oude relaties zijnoverheen moet stappen.” Anders denken Aanloop nu weer nieuwe klanten en ervaren onzedus. Ondernemers hebben in deze moeilijke nieuwe spirit. De terugkeer betekent dat tijd een partner nodig die deskundigheid we in rap tempo het marktaandeel kunnenKommer en kwel combineert met partnerschap. Stef Bahl- verhogen. Ons streven is om de komendeDe toespraken van Hoofd Real Estate mann: “Wij hebben veel geleerd van onze vijf jaar het aandeel weer op 35% te krijgen.Advisory van ABN AMRO, Erik Steinmaier problemen en zijn er beter van geworden. We staan dus open voor nieuwe business!en Directeur Real Estate Finance Robert Wij willen onze nieuwe spirit delen met Nieuwe klanten en klanten die terugkomenvan Deelen gaven een goed beeld van de onze relaties. Er is juist nu ruimte voor de kunnen rekenen op de hoogste inzet vanhuidige situatie. Die is niet rooskleurig. toekomst. Iedere teruggang is het begin mij en de medewerkers. Er is een grote“Het is back to basic, ook voor bankiers” van een aanloop naar beter. Belangrijk is spirit om mee te werken aan een nieuweVolgens Erik Steinmaier. Het is echter niet nu dat we in ieder geval met droge voeten toekomst. Samen de dip nemen en danallemaal kommer en kwel. Het blijkt dat door de crisis komen. Laat ons daar een weer groeien. Onze bank zit niet stil.”er nog steeds vraag is naar toplocaties partner in zijn. Wij willen graag financieren.in de non-food sector. De foodmarkten Bij ons worden relatiemanagers niet afgere-hebben een stabiele identiteit en er is een kend op de winstmarges van de bank maarsterke behoefte aan kwaliteit en het juiste op de relatie met de klant. Doet uw bedrijfproduct. Ook in de vastgoed is verandering het goed, dan doen wij het goed.” ABN AMRO Bedrijvenzichtbaar: “Er is een andere afweging van Den Haag en omstrekenkoop versus huur. Er zijn meer kansen voor Uitbreiding zakenrelaties Kneuterdijk 8commerciële huurwoningen.” Onder druk van de Europese Unie heeft de 2514 EN Den HaagDe kantorenmarkt staat onder druk. In ABN AMRO bank door de fusie met Fortis Postbus 3862011 liet de gebruikersmarkt echter een twaalf kantoren moeten verkopen aan 2501 BJ Den Haagsterk herstel zien. “Er is wel ruimte voor Deutsche Bank. Ook de bedrijven afdeling T 070 - 375 22 70topproducten op toplocaties. Problemen van de ABN AMRO viel daaronder. Stef M 06 - 533 255 21doen zich vooral voor bij ouder vastgoed Bahlmann: “Onderdeel van de verkoop was Stef.bahlmann@nl.abnamro.comop mindere locaties.” Kortom, er zijn zeker dat wij drie jaar lang niet op de Deutsche www.abnamro.nl het ONDERNEMERS BELANG 09
 11. 11. Bedrijfsreportage Tekst en fotografie: René ZoetemelkDOM Sicherheitstechnik is kortgeleden verhuisd van Rijswijk naar het Forepark in Den Haag. Directeur Ernst Germann is trots op zijn nieuwepand. “Wij hebben meer dan 20 jaar gewerkt vanuit een gebouw in de Plaspoelpolder in Rijswijk. Het werd tijd voor een sprong voorwaarts. Ditgebouw past meer bij de cultuur van ons bedrijf. Het straalt kwaliteit en flexibiliteit uit. We hebben werkruimten gemaakt die voldoen aan dehoogste norm van arbeidsomstandigheden. Ik leid mijn vaste klanten maar ook potentiële klanten graag rond in ons nieuwe pand. Wij hebbenhet pand zo ingericht dat onze showroom is te bereiken via de technische werkruimten. Door die transparantie ziet men onze productiekwaliteit.” Ze leveren hoge kwaliteit en uitermate goede service. Wij leveren ook standaardproducten via de ijzerhandel. Direct klaar voor de eindgebruiker. Onze kracht? Naast kwaliteit is dat flexibiliteit. Bestellingen komen vaak laat binnen. Het is dan snel handelen, maar de klant kan rekenen op de beste service. Voor mij is onze flexibiliteit en kwaliteit gewoon, maar ik merk dat buitenstaanders steeds weer verrast zijn.” Mechanisch en elektronisch DOM levert verschillende sluitsystemen. Ernst Germann: “Het mechanische sluitsysteem DOM Diamant magSylvain Gfeller en Ernst Germann (rechts) voor gerekend worden tot de top. Hethun bedrijf DOM Sicherheitstechnik systeem diamant beantwoordt aan de hoogste eisen met betrekking van bescherming en sluitcomfort en biedt compromisloze kwaliteit. Het is een sluitsysteem waar we trots op zijn.” Sylvain Gfeller: “Er is veel vraag naar Elektronische toegangscontrole. Bij een mechanisch systeem is het verliezen van een sleutel en zeker de hoofdsleutel, een DOM Sicherheitstechnik: groot probleem. Een elektronisch sluitsy- steem kan veel opwinding, tijd en bovendien ook veel geld schelen.” Ernst Germann: “Onze systemen zijn volledig ontwikkeld op Kwaliteit tegen basis van de hoogste veiligheidstechnieken en worden gemaakt naar de wensen van de gebruikers. Onze sluitsystemen worden verwerkt in gebouwen waar de hoogste veiligheidsnormen criminaliteit gelden. Wij leveren onder andere aan banken & financiële Instanties, en zwaar beveiligde overheids- gebouwen.” Domweg Op de dag van het interview bij DOM was er D OM is van oorsprong een Duits Flexibel nieuws over het aantal woninginbraken in bedrijf en werkt al sinds 1936 aan Commercieel Manager Sylvain Gfeller wijst Nederland. Ernst Germann: “Als je dan net sluitsystemen met het hoogste op de flexibileit van DOM. “De klant bepaalt vandaag leest dat er in 2011 een toename veiligheids- en comfortniveau. Ernst Ger- en wij gaan aan de slag. Of het nu om is geweest van 4000 woninginbraken mann: “Wij bieden producten die de hoogst standaardoplossingen gaat of om hele weet ik dat we domweg gewoon nodig zijn. mogelijke weerstand bieden tegen inbraak- specifieke wensen wij leveren de hoogste Een veilig slot mag geen sluitstuk zijn van technieken, zoals boren, kloppen en trekken.” service. Er moet regelmatig voor een klant een bouwproject. Het is kwaliteit contra Het gaat om sluitsystemen van de beste een specifiek product worden ontwikkeld. criminaliteit. En wij leveren de voorsprong.” kwaliteit. Dit kan een eenvoudige cilinder Naast techniek en veiligheid wordt er ook voor uw brievenbus zijn maar ook een slot meegedacht over design en inbouwtoepas- DOM Nederland met zware veiligheidseisen voor een geldau- sing. Iedere vraag naar niet-standaard Tiber 32-34 tomaat. DOM biedt voor iedere toepassing producten is een uitdaging.” Ernst Germann 2491 DH Den Haag de juiste oplossing. “Wij leveren complete is trots op zijn medewerkers. “Het zijn T 070 - 319 30 06 mechanische en elektronische sluitsystemen hoogopgeleide mensen met passie voor ons www.dom-nederland.nl maar ook losse kwaliteits- cilindersloten.” bedrijf. e.germann@dom-nederland.nl10 het ONDERNEMERS BELANG
 12. 12. Tekst: Wendy van Schie • Fotografie: Blinkfotografie Bedrijfsreportage Zorgeloos ondernemen met de MasterCard BusinessOndernemers kunnen niet meer zonder creditcard. In Nederland is het nog ICS laat ondernemers graag kennismaken met de MasterCard Business en biedt deze daarom het eersteniet in alle situaties vanzelfsprekend de creditcard te gebruiken, maar dat is jaar gratis aan.snel aan het veranderen. De creditcard biedt namelijk behalve betaalgemak Zie het bijgevoegde aanvraagformulier of ga naar de website: www.icsbusinesscards.nl/ondernemersbelangook veel andere zakelijke voordelen, vertelt Mike van der Voort, managerSales en Marketing Commercial Cards van International Card Services (ICS). International Card Services Wisselwerking 32 1112 XP DiemenMasterCard Business Rentevrij werkkapitaalICS heeft een nieuwe zakelijke creditcard Bovendien kan de ondernemer Postbus 23225gelanceerd: de MasterCard Business. beschikken over rentevrij werkkapitaal. 1100 DS DiemenEen bankonafhankelijke creditcard die “De creditcard is een betaalproduct en T 020 - 660 09 88ondernemers veiligheid, zekerheid en geen kredietproduct, maar kan als gratis businesscards@icscards.nlgemak biedt. “Een zakelijke creditcard voorfinanciering worden gebruikt.” www.icsbusinesscards.nlverschaft tijd en liquiditeit en houdt privé Van der Voort rekent het voor: “Wij sluitenen zakelijk goed gescheiden”, aldus Van af op de vierde van de maand. Dan sturender Voort. “Het is bijvoorbeeld niet meer we een rekeningoverzicht. Als we datnodig om bonnetjes te verzamelen. vooraf hebben afgesproken, dan kanWij verstrekken maandelijks een overzicht de ondernemer het bedrag binnenvan de uitgaven. Als medewerkers een 30 dagen overmaken. Wie dus op decreditcard van de zaak gebruiken, spreken vijfde van de maand een aankoop doetwe van tevoren af wie het rekeningoverzicht met de creditcard, hoeft pas tweekrijgt en wie betaalt: de medewerker of maanden later te betalen.” Zo kan dehet bedrijf. Ook kunnen we voor bepaalde baat voor de kost uit gaan.uitgaven het gebruik uitschakelen.” Altijd veilig betalenOnline managementinformatie De creditcard is een zeer veilige manier vanNeemt een bedrijf meer dan 25 creditcards betalen. “De Card is uitstekend beveiligd.af, dan is een online tool beschikbaar. Voor internetgebruik zijn er aanvullende“Daarmee kunnen de transacties altijd beveiligingsprotocollen met een zelfge-online worden bekeken en heeft de kozen wachtwoord. Raakt de Card zoek,ondernemer direct toegang tot dan kunnen wij binnen 24 uur zorgenwaardevolle managementinformatie.” voor een nieuwe, ook in het buitenland.Het systeem kan worden gekoppeld aan Ook kan de gebruiker in geval van noodhet eigen boekhoudsysteem, waardoor de heel snel over contant geld beschikken.interne declaratieprocessen sterk worden Met een creditcard van ICS weet je zekervereenvoudigd. dat je altijd overal kunt betalen.”International Card Services (ICS) verzorgt de uitgifte, verwerking en service van creditcards vanVisa en MasterCard. ICS is in 1988 ontstaan en is op het gebied van de uitgifte van creditcardsmarktleider in de Benelux. Met inbegrip van de Duitse en Belgische vestigingen werken er bijICS circa 500 medewerkers. ‘Operational Excellence’ is het motto. De serviceafdelingen van ICSzijn zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar. Alle servicewerkzaamheden voert ICS ineigen huis uit. Mike van der Voort: “De creditcard is een betaalproduct en geen kredietproduct, maar kan als gratis voorfinanciering worden gebruikt” het ONDERNEMERS BELANG
 13. 13. Interview Tekst: Jerry Helmers – Crown Media • Fotografie: Jur EngelchorWat is dat toch…? Die immer terugkerende discussie in Nederland over Het Glazen Plafond. En wat te denken van de (feitelijke!)constatering dat slechts 6% van de topposities in het bedrijfsleven door vrouwen wordt bekleed? Nederland was toch uitgeëmancipeerd?Het antwoord op al deze vragen ligt echter wel genuanceerd. Carmen Breeveld, voorzitter van de Federatie Zakenvrouwen, lid vanhet algemeen bestuur van VNO-NCW is initiatiefnemer van The Women’s Conference Europe. Afgelopen november voor de eerstekeer georganiseerd, komend november weer op de agenda. “Het principe dat vrouwen hun carrière afbreken, zit veel te diep in onzegenen geworteld. We moeten daarom het statement blijven maken.”Tweede Women’s Conference Europe op 30 november in Den Haag ‘Vrouwen moetencalvinistische grondslag doorbreken’ TIPS voor vrouwen die willen empoweren…. 1. Besef dat je een maatschappelijke verantwoorde- lijkheid hebt. Transformeer van consumptief handelen naar productief denken. Het is je verplichting om bij te dragen aan de maatschappij waarin je leeft. 2. Doe niet alles zelf. Heb focus. En laat dingen los. Alleen dán kun je succesvol zijn. Je kunt niet alles tegelijk. (Mannen kunnen dit ook niet!) 3. Vrouwen dienen onderling veel meer solidariteit te hebben. Het lijkt er op alsof we elkaar alleen maar een hak willen zetten. Stop daarmee. het ONDERNEMERS BELANG
 14. 14. B reeveld maakt zich grote zorgen over de toekomst van Nederland. “Waar is onze handelsgeest gebleven?Enkele eeuwen geleden waren we hétondernemersvoorbeeld voor de rest vande wereld. Nu zakken we langzaam weg opinternationale ranglijsten. De reden? Carmen Breeveld:We verliezen concurrentiekracht. De oorzaak? “Nederland zaktWe zitten in een mechanisme waarin we langzaam wegniet al het talent (willen) benutten dat op internationalewe hebben. Enerzijds met dank aan het ranglijsten”ongelooflijke gepamper en betuttel vantraditioneel ingestelde vakbonden,anderzijds zijn er maatschappelijke, fiscaleen sociaal-culturele aspecten die er nog steedsvan uitgaan dat mannen de kostwinnermoeten zijn. Het is grote noodzaak om diecalvinistische grondslag vaarwel te zeggenen in te zetten op een nog grootser debatwaarin we onszelf kritisch afvragen waaromwe het blijkbaar vanzelfsprekend vindendat vrouwen niet mogen bijdragen aan degroei en dynamiek van de economie.”Het gaat om bewustwording in optima “De leden denken immers hetzelfde. hebben over corporate responsability?forma. “We zijn op zoek naar een krachten- Maar wil je meer rendement, dan heb je Verder hebben we Angela Merkel enbundeling van vrouwen. Eigenlijk wat The meer innovatie nodig. En dán moet je Michelle Obama uitgenodigd. Te hoogOld Boys altijd deden en doen. Ze hielpen op zoek naar verschillende gedachten, gegrepen? Helemaal niet. Sowieso is deelkaar. Vrouwen kunnen elkaar echter ook visies en discussies. Vrouwen hebben Women’s Conference een initiatief datempoweren. In een netwerk van Fresh een andere kijk op ooit al succesvolGirls. Maar begrijp me niet verkeerd; we het leven. En op in Amerika waszijn helemaal niet van mening dat mannen zakendoen. Nee, ‘Vrouwen moeten het ontstaan. We zijnmoeten worden uitgesloten. Integendeel. het is niet altijd dus zeker geenZelfs ook op onze conferentie hebben beter, maar die lef hebben effectievere lokaal clubje.we manlijke gastsprekers. En, mannen diversiteit kan wel Ook in Amerika isworden van harte uitgenodigd om de veel opleveren. keuzes te maken’ de conferentie eenconferentie te bezoeken. Zo moeten we Op dit moment doorslaand succesgezamenlijk aan de slag om bijvoorbeeld sluiten we bewust met als gevolg dathet diversiteitsvraagstuk op een hoger en onbewust vrouwen uit. Wat mij er een groot maatschappelijk debat opniveau te brengen. We kunnen veel meer betreft hebben we Nieuw Leiderschap gang is gebracht. Ik vond het van belangdan we denken. Vrouwen moeten het lef nodig om onszelf, ons land dus, weer om het Event ook jaarlijks in Europa tehebben effectievere keuzes te maken. écht vooruit te helpen. Creëer een organiseren en te laten zien dat wij vrouwenZe doen alles maar ‘een beetje’. Maar als ondernemender klimaat waarin vrouwen met elkaar verbonden zijn en dat weje alles maar ‘een beetje’ doet, dan kun je volop meedoen!” onszelf ook verplicht moeten voelennooit excelleren.” een bijdrage te leveren.” “In deze snel veranderende wereldZelf heeft Breeveld altijd duidelijke keuzes moeten we ons dan ook weer zien te Tijdens de conferentie wordt er opgemaakt. “En ja, ik heb ook ‘gewoon’ twee onderscheiden,” vervolgt ze. “Natuurlijk strategisch niveau dieper ingegaan opkinderen, die niets te kort komen. Ik ben is dat lastig voor een land met ‘slechts’ het vraagstuk van Empowerment voorer voor mijn man, en hij is er voor mij. 17 miljoen inwoners. Wij kunnen wat dat vrouwen en de rol die vrouwen kunnenMaar ik zeg wel; het gesprek over je eigen betreft nooit op tegen een Brazilië, of innemen in het ondernemersklimaat vanontplooiing begint al aan de keukentafel. een China . Of een India. De focus moet Nederland. “We gaan reflecteren.Ik weet nog dat mijn man ooit zei, nog dus op het slimmer laten worden van de We gunnen onszelf die kritische noot.vóórdat we kinderen hadden, dat hij mensen. Investeer in onderwijs. Het komt We gaan het daar allemaal op 30 novembergeen behoefte had aan een vaatwasser. onze economische kracht ten goede. over hebben. Maar bovenal hopen weToen ik hem duidelijk maakte, dat hij dan Maar laten we daarbinnen vrouwen wel op een sterkere bewustwording bij al diedegene zou zijn, die dan ’s avonds de afwas heel veel kansen geven.” inspirerende vrouwen. Laten we onzezou moeten doen, was er in no time een talenten vol benutten; uiteraard moetenvaatwasser. Want, zo kon ik ’s avonds – na Aan de gastsprekers van de tweede we daar zelf keihard voor werken en onzehet eten – ook nog aan het werk waarbij ik Conference zal het niet liggen. Trots meldt verantwoordelijkheid in nemen maardus geen tijd hoefde te besteden aan al die Breeveld, dat intussen Carla Bruni, de laten we vooral ook op sociaal-cultureelflauwe keukenklusjes. Ik wilde me namelijk echtgenote van de Franse president vlak de ingesleten waarden durvenook ontwikkelen. Ik wilde ook een carrière.” Sarkozy, is gestrikt als gastspreekster. te doorbreken. Dat is goed voor deVolgens Breeveld moeten organisaties de “Maar ook Neelie Kroes – beschermvrouwe vrouwen. Dat is goed voor alle mannen.uitdaging aangaan om écht het beste uit van de conferentie – zal haar zegje doen. Het is bovendien goed voor de kwaliteitzichzelf te halen. “Leiding geven aan een En wat te denken van voormalig premier van ons ondernemerschap. En dus is hetmonocultuur is niet zo moeilijk,” zegt ze. Jan Peter Balkenende, die het met ons wil goed voor Nederland.” het ONDERNEMERS BELANG
 15. 15. Tekst: Daan Appels • Foto: Mupol BedrijfsreportageMupol Personeelsdiensten regelt Oost-Europese werknemers voor steeds meer bedrijven‘Vakmensenmet eengoedementaliteit’ De agrarische sector, de bouw, de industriële productiesector en de metaal, kunnen anno 2012 niet zonder buitenlandse werknemers. Nu een tewerkstellingswerkvergunning voor inwoners van de Europese Economische Ruimte niet meer nodig is (uitgezonderd voor Bulgaren en Roemenen), vinden met name Poolse arbeidskrachten met duizenden werk in ons land. Mupol Personeelsdiensten is één van de bedrijven die bemiddelt tussen vraag en aanbod.V an een negatief imago van zijn verkrijgen van een sofi-nummer en bank- Mupol Personeelsdiensten BV Oost-Europese werknemers wil rekeningnummer, de afdracht van belastingen Garnizoenstraat 6c, 5363 VX Velp(NB) directeur Fred Mulder van Mupol en sociale premies en ook huisvesting. In veel M 06 - 203 630 49niets weten. Hij staat op het standpunt gevallen worden meerdere buitenlandse T 0486 - 76 00 07dat we blij mogen zijn dat buitenlanders werknemers ondergebracht in woningen die F 0486 - 47 48 78het werk willen doen waar de meeste door Mupol worden verzorgd. f.mulder@mupol-personeelsdiensten.nlNederlanders niet voor zijn te porren. www.mupol-personeelsdiensten.nl Fred Mulder: “De Polen komen in een vreemd“Want zo is het wel. En we weten ook land en dan is het prettig als belangrijke zakenallemaal waarom. Als je hier geen werk goed voor je worden geregeld. Dat doen wij. Payrollinghebt, krijg je een uitkering. Een Pool die Alles volgens de regels die daarvoor gelden. Naast het samenbrengen van Neder-geen werk heeft, zit thuis en heeft geen Met illegale zaakjes laten we ons niet in. landse werkgevers en werknemers uitinkomsten. Dan wil je wel naar het buiten- We betalen de salarissen die gelden volgens Oost-Europese landen, houdt Mupol zichland om de kost te verdienen.” de inleners-cao, we zijn NEN gecertificeerd bezig met payrolling voor Nederlandse en we beschikken over het Certified Flex bedrijven. Dus zowel voor de NederlandseMupol Personeelsdiensten helpt voor- Home-keurmerk voor huisvesting. als Oost Europese werknemer. Payrollingnamelijk Polen en Litouwers aan werk en Daarom doen veel werkgevers graag houdt in dat een bedrijf het werkgever-incidenteel Hongaren. De meesten komen zaken met ons.” schap uit handen geeft en het personeeluit het arme oosten van Polen, het gebied op de loonlijst komt van Mupol.dat grenst aan Wit-Rusland en Oekraïne. Volgens Mulder is het een misverstand teFred Mulder: “Via ons netwerk organiseren denken dat Polen alleen geschikt zijn voor het Fred Mulder: “Vooral bij kleinere bedrijvenwe contactbijeenkomsten waar mensen ‘domme werk’. “Het werk dat wij aanbieden is tot ongeveer vijftien werknemers iszich kunnen inschrijven. Als we een baan lang niet alleen voor ongeschoolden. In heel payrolling in opkomst. Een ondernemervoor ze hebben komen ze naar Nederland. veel gevallen hebben we het over vakmensen hoeft hiervoor geen boekhouder in deDe periode dat ze hier werken is heel ver- met een goede mentaliteit. Polen passen zich arm te nemen en kan zich helemaal rich-schillend. De één kiest voor acht weken op ook gemakkelijk aan. Zeg tegen ze wat ze ten op zijn core business. Wij regelen alleen twee weken af, anderen blijven soms moeten doen en ze doen het. Van jong tot juridische en administratieve rompslompwel een heel seizoen, bijvoorbeeld jonge- oud. In de fruitpluk hebben we een keer een en nemen hem daarmee een hoop werkren die in de tuinbouwsector werken.” echtpaar geplaatst die beiden tegen de tachtig uit handen. Een voorbeeld van ontzorgenEenmaal voor het eerst in Nederland zorgt liepen. Die zagen het werk als een leuk uitje in optima forma.”Mupol voor alle bijkomende zaken als het waarmee ze nog geld verdienden ook.” het ONDERNEMERS BELANG

×