Magazine Het Ondernemersbelang Foodvalley WERV 0312

754 views

Published on

Magazine Het Ondernemersbelang Foodvalley WERV 0312

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magazine Het Ondernemersbelang Foodvalley WERV 0312

 1. 1. NR. 3 2012 FOODVALLEY/WERVFamiliebedrijven drijvendekracht achter NederlandseeconomieSturen met de juiste meters Up to date blijven in Volledige Telecom Van ‘Wimbledon op straat’ tot multimedia is cruciaal ontzorging gesubsidieerde studiebeurzen•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL
 2. 2. Bedrijven in de spotlight! Scan onderstaande QR-codes om de bedrijfsvideo’s te bekijken of bekijk de bedrijfsvideo’s op www.ondernemersbelang.nl Om een QR-code te scannen dient u via iTunes (Iphone) of Market (Android) een app te downloaden, enkele opties zijn i-nigma, Neo-Reader, Quick-Mark en QRReader. Vervolgens opent u de QR-scanner-app, richt u de camera van uw smartphone/tablet op de QR-code en de QR code wordt automatisch gescand.Kernreactorstraat 24a Postbus 1103903 LG Veenendaal 3900 AC VeenendaalT 0318 - 50 16 01 www.box-inn.nl T 0318 - 51 21 17 www.vandijkgroen.nlKoolhovenstraat 9 Bellstraat 153770 AB Barneveld 3771 AH BarneveldT 0342 - 40 51 40 www.visser-visser.nl T 0342 - 40 09 68 www.vanlaarreklame.nlKruisboog 45 Kazemat 143905 TE Veenendaal 3905 NR VeenendaalT 0318 - 54 76 66 www.lansingtelecom.nl T 0318 - 50 83 52 www.vdpb.nlGalileistraat 27-29 Turbinestraat 173902 HR Veenendaal 3903 LV VeenendaalT 0318 - 50 99 88 www.valleiautoverhuur.nl T 0318 - 50 09 44 www.vulka.nl50 jaar VOLVO/CHRYSLER VW/AUDI/SKODA SERVICE LEASEJ.G. Sandbrinkstraat 2a Albert Plesmanstraat 343901 EZ Veenendaal 3772 MN BarneveldT 0318 - 56 94 56 www.hzw.nl T 0342 - 49 15 71 www.brandsenauto.nl
 3. 3. Tekst: mr. M.J. Baan FBAdviesIn de eind mei verschenen Voorjaarsnota 2012 zijn de voorgenomenmaatregelen opgenomen uit het door VVD, CDA, D66, Groen Links en deChristenUnie gesloten Begrotingsakkoord 2013. Hieronder worden enkelebelangrijke voorgenomen wijzigingen op fiscaal gebied behandeld.Hoofdlijnen Marten Baanfiscale maatregelenbegrotingsakkoordH et algemene btw-tarief wordt per geleidelijk stijgt. Door deze maatregel is Vanaf 2013 kunnen reiskosten voor het 1 oktober 2012 verhoogd van 19% het vanaf 1 januari 2013 fiscaal gezien - niet woon-werkverkeer niet meer belastingvrij naar 21%. Met het vooruitbetalen langer mogelijk om een woning (deels) met worden vergoed. OV-abonnementen dievan facturen kunt u – naar verwachting – een aflossingsvrije hypotheek (waaronder vóór 25 mei 2012 zijn ingegaan wordengeen btw besparen. Het tijdstip waarop de de spaarhypotheek) te financieren. Het nog gerespecteerd voor de resterendeprestatie is verricht is veelal beslissend. financieren van een woning wordt zodoende looptijd.Tip: U kunt mogelijk nog wel btw besparen duurder. Voor zakelijke kilometers geldt in 2013 nogdoor de dienst/levering vóór 1 oktober 2012 wel een onbelaste vergoedingsmogelijk-te laten plaatsvinden. De tijdelijke verlaging van 6% naar 2% van heid, maar vanaf 2014 zal hiervoor de het overdrachtsbelastingtarief voor wonin- (verruimde) werkkostenregeling moetenPer 1 juli 2012 vallen podiumkunsten en gen blijft gelden. worden gebruikt.kunstvoorwerpen weer onder het lage btw- Omdat vanaf 2013 ook voor de auto vantarief. Goedgekeurd is dat het lage tarief al Pensioen / AOW de zaak het woon-werkverkeer als privémag worden toegepast op vergoedingen De pensioengerechtigde leeftijd gaat wordt gezien, zal voor de autobijtellingwelke vanaf 31 mei 2012 worden ontvangen omhoog. In 2013 wordt de AOW-leeftijd met veel eerder de 500 kilometergrens wordenvoor podiumkunsten die op of na 1 juli 2012 één maand verhoogd en daarna stapsgewijs bereikt. Bij op 25 mei 2012 bestaandeplaatsvinden. tot 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2023. Daarna leasecontracten geldt een nog beperkte wordt de AOW-leeftijd aan de levensverwach- overgangsregeling.Woningmarkt ting gekoppeld.Vanaf januari 2013 moeten nieuwe hypothe- In 2014 gaat de pensioenleeftijd voor aanvul- Let op: Het voorjaarsakkoord is nog nietken gedurende de looptijd in 30 jaar volledig lende pensioenen naar 67 jaar. Met deze aangenomen door de Eerste of Tweedeen ten minste annuïtair worden afgelost om maatregel wordt uitsluitend nieuwe opbouw Kamer. De toon is echter gezet! Wilt u op dein aanmerking te komen voor de hypotheek- geraakt. hoogte blijven van al deze ontwikkelingen?renteaftrek. De hypotheken van vóór 2013 Meldt u dan aan voor onze digitale nieuws-worden gerespecteerd. Inkomstenbelasting / Loonheffing brief via www.flynth.nlEen annuïteitenhypotheek bestaat uit een Hogere inkomens (inclusief bonussen)vast (bruto) maandelijks bedrag. Dit bedrag worden in 2013 tijdelijk extra belast met eenbestaat uit een rentedeel en een aflos- werkgeversheffing van 16% over lonen voor Flynthsingsdeel. Bij aanvang bestaat het grootste zover die in 2012 meer dan € 150.000 bedra- Klinkenbergerweg 4deel van het maandbedrag uit rente. Door de gen (“eenmalige crisisheffing”). Daarnaast 6711 MK Edemaandelijkse aflossing wordt het rentedeel wordt de werkgeversheffing op excessieve T 0318 - 61 91 34en daardoor de fiscale aftrekmogelijkheid vertrekbonussen (hoger dan € 531.000) ede@flynth.nlkleiner, waardoor de netto-woonlast verhoogd van 30% naar 75%. www.flynth.nl het ONDERNEMERS BELANG 01
 4. 4. het ONDERNEMERSHet Ondernemersbelang B E L A N GFoodvalley / WERV verschijntvijf keer per jaar Inhoud STUREN MET DE JUISTE METERSTiende jaargang, nummer 3-2012 Niet alleen in de luchtvaart is het van belang te sturen met de juiste meters,OPLAGE4.000 exemplaren ook in het bedrijfsleven is dit handig én nodig. De meeste bedrijven hebben veel data tot hun beschikking. Maar welke informatie is cruciaal in deCOVERFOTO bedrijfsvoering, hoe ontsluit je die en hoe stuur je daar vervolgens op?V.l.n.r. Jan van Leeuwen, Eline Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs ontwikkelde een innovatief,Walda, Cees Schagen, Leijdje Witte,Marcel Geerlings, Heddy van Dijk enJan Pieter van Leeuwen(Foto Guy Ackermans) 07 interactief dashboard dat ondernemers, directie- en managementteams daarbij helpt.UITGEVERJelte HutNovema Uitgevers BVPostbus 30 FAMILIEBEDRIJVEN DRIJVENDE KRACHT ACHTER NEDERLANDSE9860 AA Grootegast ECONOMIEWeegbree 19861 ES Grootegast Het familiebedrijf is vermoedelijk de meest roemruchte bedrijfsvorm in ons Ne-T 0594 - 51 03 03 derlands bestel. Trots, emoties, economisch tij en ontij, familieverbanden en his-F 0594 - 61 18 63info@novema.nl torie vormen een vervaarlijke cocktail die niet iedere maag kan verdragen. Waarwww.ondernemersbelang.nl liggen de schoonheid en kracht van het familiebedrijf? En waar de valkuilen?EINDREDACTIEErik van RaalteT 0594 - 69 56 14 08 Tijd voor een goed gesprek.e.vanraalte@novema.nlBLADMANAGERFrits Schouten UP TO DATE BLIJVEN IN MULTIMEDIA IS CRUCIAALNovema HelmondT 0492 - 82 01 57 Moet ik gaan twitteren en facebooken? Inlinken en hyven? De website isF 0492 - 82 01 58 natuurlijk absolute must, maar is een brochure nu ouderwets en overbodig?f.schouten@novema.nl En bloggen? Podcasten? QR’en? De moderne ondernemer staat in een woudLAY OUT van mediamogelijkheden, waarin zijn klanten en prospects zich bevinden.VDS Vormgeving! Welke methode is de beste om contact te maken en te onderhouden? HoePostbus 668 besteed ik mijn reclame- en communicatiebudget optimaal? Vragen waarop9200 AR DrachtenT 0512 - 38 11 14F 0512 - 38 11 71 19 de vijf deelnemers aan de rondetafeldiscussie, onlangs gehouden in het fraaie Kasteel de Schaffelaar, een antwoord hebben gevonden.info@vds-vormgeving.nlDRUKD+L Printpartner GmbH, Bocholt LANSING TELECOM: VOLLEDIGE TELECOM ONTZORGINGAAN DIT NUMMER WERKTEN MEE Telefonische bereikbaarheid is voor bedrijven letterlijk van levensbelang.Guy Ackermans Tegelijk wil je als ondernemer weten waar je qua kosten aan toe bent en nietBlinkfotografieJur Engelchor vastzitten aan jarenlange abonnementen. ‘Dat kan allemaal,’ aldus Jan RoksJerry Helmers van Lansing Telecom uit Veenendaal. Als Approved Siemens Partner maaktJeroen Kuypers Lansing Telecom onderdeel uit van een selecte groep Premier partners die hetMarco Magielse bekroonde Siemens OpenScape Cloud Services mogen aanbieden.Jelmer van NimwegenHenk Roede (strip)Wendy van Schie 31Frank ThooftTekstbureau VakmatenAndré VermeulenADRESWIJZIGINGENAdreswijzigingen, verandering vancontactpersoon of afmeldingen Dirk Zeur - de directeur Voor al uw strips en illustraties: www.studioroede.nlkunt u per mail doorgeven aan In het kader van de bezuinigingen Dat scheelt Maar wat O, ik heb alTiny Klunder, t.klunder@novema.nl. heb ik, voor op het kantoor, deze ons heel veel moet er wat klaar gezet!Graag met vermelding voor welke allesbrander gekocht! gas! dan in?editie van het Ondernemersbelangde wijziging betreftISSN: 1872 - 5570Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemming van deuitgever. De uitgever kan niet aanspra-kelijk worden gesteld voor de inhoudvan de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 5. 5. Column■ En verder Verjaardagscadeau01 Hoofdlijnen fiscale maatregelen begrotingsakkoord Nederland is een van de weinige landen, zo niet het enige, waar acquisitie- en advertentiefraude op grote schaal04 Nieuws voorkomt. Georganiseerde groepen oplichters bellen of05 Wat te doen bij bedrijfseconomisch ontslag? mailen met bedrijven en instellingen om (nep-)advertenties te verkopen, naamsvermeldingen in niet-bestaande gidsen12 Staalbankiers: Onze dienstverlening in het kort of websites te slijten of spookfacturen te versturen voor12 Zet social media strategisch in! niet-verleende diensten. Het is goed mogelijk dat u zelf ooit bent benaderd met een13 Aan de zachte kant van de overdracht liggen de hardste risico’s aanbod of voor een abonnementsverlenging; misschien15 ABN AMRO nog altijd aanwezig én groeiend in het buitenland heeft u wel een spookfactuur in uw postbus gevonden. Mogelijk bent u er zelfs in getrapt. En bent u zó kwaad17 Leewis: Chevrolet-dealer voor Veenendaal geworden, dat u aangifte heeft gedaan bij de politie.22 Hoe verder na het kabinet Rutte? De mening van ons panel Daar heeft u dan waarschijnlijk te horen gekregen dat men helaas weinig of niets voor u kan doen.24 50 Jaar congressen in De Werelt Het fenomeen acquisitiefraude bestaat al in Nederland sinds25 Vergaderlocatie ’t Witte Hoes de uitvinding van de boekdrukkunst. In de vorige eeuw nam het een grote vlucht toen de fax zijn intrede deed. Dat inmid-27 De Kantonrechter zelf uitkiezen?! dels al weer bijna verdwenen apparaat maakte het kinderlijk28 Da’s Communicatie: Prettig gestoord en verrassend origineel eenvoudig om een argeloze medewerker van de afdeling debiteuren/crediteuren een nepnota te laten betalen.29 Korte films en e-learning zijn de toekomst Eén van de gedupeerde ondernemers richtte in 1995 het bureau Eerlijk Zaken Doen op om een vuist te kunnen maken tegen de oplichters. Zeven jaar later ging het initiatief■ In het hartkatern failliet wegens gebrek aan steun uit het bedrijfsleven en de overheid. Een idealistische dame met een achtergrond in deVan ‘Wimbledon op straat’ tot bankwereld nam de failliete boedel over en stortte zich volgesubsidieerde studiebeurzen passie op de bestrijding van de fraudeurs.Veel MKB-bedrijven sponsoren een plaatselijke Zij boekte meer succes dan haar voorganger. Langzaamsportvereniging, maar vaak meer uit gewoonte maar zeker begon haar geluid door te dringen bij organi-of sympathie dan strategie. Ondernemers kunnen saties van werkgevers en inmiddels wordt haar stichtingechter een groter rendement uit hun betrokken- financieel gesteund door enkele duizenden donateurs uitheid bij de sport halen door bewuster te het midden- en kleinbedrijf. Maar de gewraakte oplichtingsponsoren. Bijvoorbeeld door de Richard Krajicek vindt nog elke dag plaats. Volgens een ruwe schatting vanFoundation te steunen. Het Ondernemersbelangsprak met Richard Krajicek naar aanleiding van haar Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) harken de herenhet vijftienjarig jubileum van zijn Foundation. 400 miljoen euro op jaarbasis binnen. In april boekte SAF z’n voorlopig grootste succes. Het CDA en de SP in de Tweede Kamer brachten plannen naar buiten- Zorgeloos ondernemen met de MasterCard Business voor wetgeving tegen acquisitiefraude. Oplichting is- Mupol Personeelsdiensten regelt Oost-Europese werknemers voor weliswaar strafbaar, maar de wijze waarop de heren u van steeds meer bedrijven uw geld afhelpen is vaak zo gehaaid, dat de rechter er weinig mee kan. In België en Oostenrijk bestaan al wetten tegen Tweede Women’s Conference Europe nep-acquisiteurs waardoor het verschijnsel daar de kop is op 30 november in Den Haag ingedrukt. Als de twee fracties een meerderheid voor hun plannen Wat is dat toch…? Die immer terugkerende discussie in vinden, en die kans is groot, komt er op acquisitiefraude Nederland over Het Glazen Plafond. En wat te denken van de (feitelijke!) constatering dat slechts 6% van de topposities in Nederland gevangenisstraf te staan en geldboetes die in het bedrijfsleven door vrouwen wordt bekleed? kunnen oplopen tot 450.000 euro. In 2013 bestaat SAF tien Nederland was toch uitgeëmancipeerd? Het antwoord op jaar. Het zou de kroon op het werk zijn als het Binnenhof al deze vragen ligt echter wel genuanceerd. volgend jaar een wet als verjaardagscadeau kan geven. Carmen Breeveld, voorzitter van de Federatie Zakenvrouwen, lid van het algemeen bestuur van VNO-NCW is André Vermeulen initiatiefnemer van The Women’s Conference Europe. info@avoor.nl het ONDERNEMERS BELANG 03
 6. 6. NieuwsHoogste punt nieuwbouw Van Veen advocaten 90 Jaar schilderen door J. van Dijk & Zonen B.V.Dinsdag 22 mei 2012 vierde Advo-catenkantoor Van Veen Advocatenhet hoogste punt van haar nieuwe inaanbouw zijnde kantooronderkomen aande Keesomstraat. Het advocatenkantooris nu nog gevestigd in het kantoorpandernaast, maar zal aan het einde van 2012 FOTO: Jan-Fotografie, Veenendaalverhuizen naar haar nieuwe pand.Van Veen Advocaten is al jaren één van Schildersbedrijf J. van Dijk & Zonende vooraanstaande advocatenkantoren Van Veen Advocaten is al sinds de De keuze voor de locatie is gevallen op B.V. viert dit jaar haar 90-jarig jubileum.in het midden van het land. Het kantoor oprichting gevestigd in de gemeente het perceel naast het huidige kantoor De leiding van dit puur Veenendaalseheeft 18 advocaten en ruim 20 onder- Ede en is momenteel gevestigd aan de tegenover de AH XL. Deze locatie biedt bedrijf is inmiddels in handen van desteunende medewerkers in dienst en Keesomstraat. Omdat het huidige on- nog steeds uitstekende voordelen van- derde generatie Van Dijk. Een echt fa-bedient klanten in zowel de zakelijke- als derkomen gehuurd wordt en de ambitie wege de centrale ligging en de diverse miliebedrijf, waar men naast schilderende particuliere markt. Door de jarenlange bestond om zelf eigenaar te zijn van uitvalswegen. ook terecht kan voor wandafwerking enervaring en goede interne samenwerking haar onderkomen, is er voor gekozen glaszetten. De opdrachtgevers zijn heeltussen de advocaten, wordt elke zaak om een nieuw kantoorpand te laten te Voor meer informatie: divers: van particulieren tot gemeenten,zorgvuldig en grondig behandeld. bouwen. www.vanveen.com instellingen, woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren, maar ook kerken en scholen.Display Concepts neemt The Banner Company over Schildersbedrijf J. van Dijk & Zonen B.V. is altijd met de tijd meegegaan. Huidig standaard assortiment van The Banner directeur Marcel van Dijk: ‘Dat is ook Cyrill Gill (links) Company met goede producten tegen onze kracht, we springen telkens snel in en Kees Mouissie een aantrekkelijke prijs en anderzijds bij op nieuwe ontwikkelingen in de markt.’ (rechts) Display Concepts een assortiment met Zowel het bedrijfspand aan de Laan der meer unieke oplossingen van de hoogste Techniek in Veenendaal als de website kwaliteit en met de beste service. Cyrill hebben een fris en modern uiterlijk, Gill, die uitgebreide ervaring heeft met maar met behoud van het authentieke de verschillende presentatiesystemen, logo dat ooit door grootvader Jan van is verantwoordelijk voor The Banner Dijk werd bedacht. Voorbeelden van Company. projecten, zoals in Veenendaal Het Per- Volgens Kees Mouissie, directeur van ron en de Oude Kerk, zijn te vinden op Display Concepts, is de overname van www.schildersbedrijfjvandijk.nl The Banner Company een logische stap om klanten op een zo breedMet ingang van 1 april heeft Display Con- met een levenslange garantie, met de mogelijk vlak van dienst te kunnen zijn, Persberichtencepts uit Barneveld The Banner Company meest persoonlijke service, met 250m² met handhaving van de focus en deuit Haarlem overgenomen. Beide be- showroom en met altijd een persoonlijke onderscheidende kwaliteiten van beide Is er een nieuwe directie aangetreden?drijven hebben al enkele jaren een rela- aflevering van de bestelde producten. bedrijven. Heeft u productienieuws? Gaat u verhui-tie.  Op het gebied van het grootformaat The Banner Company daarentegen biedt Op www.bannercompany.nl zijn naast zen, een nieuwe vestiging openen of fuse-printen bracht The Banner Company haar klanten een standaard assortiment, het assortiment ook de nieuwe bedrijfs- ren? Uw persberichten, bij voorkeur metwerk voor de presentatiewanden bij Dis- waarbij een lage prijs een belangrijk voor- gegevens te vinden. Voor de topservice foto, kunt u sturen naar Uitgeverij Novema;play Concepts onder. Display Concepts deel is. Door de overname door Display en -producten van Display Concepts redactie HOB Foodvalley; t.a.v. Erik vanbedient haar klanten met een uitgebreid Concepts hebben de klanten van beide is de website www.displayconcepts.nl Raalte; Postbus 30; 9860 AA Grootegast ofassortiment van alleen A-merk producten bedrijven nu de keuze uit enerzijds een beschikbaar. per e-mail: e.vanraalte@novema.nl.Glasvezel op alle bedrijventerreinen in VeenendaalAlle zeven bedrijventerreinen in Veenen- santer als vestigingsplaats voor bedrijvendaal krijgen in 2012 een glasvezelnet. Dit en geeft een nieuwe impuls aan deis uniek in Nederland, want niet eerder ontwikkeling van de lokale economie.kregen zoveel terreinen in één gemeente Het levert werkgelegenheid op entegelijkertijd glasvezel. Het Veenendaalse versterkt het ondernemende imago vanbedrijf SB Groep startte hiervoor in Veenendaal. Bovendien draagt het bijseptember vorig jaar een zogenoemde aan de ambitie van Veenendaal om ICT-vraagbundeling onder de ondernemers centrum te zijn. De start van de aanlegop de bedrijventerreinen. Dat deed zij van het glasvezelnet is naar verwachtingsamen met de Coöperatieve Verenigin- in juni. KPN verwacht binnen een jaargen op de bedrijventerreinen, Promotie alle terreinen te voorzien van glasvezel.Veenendaal en gemeente Veenendaal. Ondernemers die ook gebruik willenNu heeft KPN bekend gemaakt dat de maken van het glasvezelnet, kunnen voorschop de grond in kan. meer informatie of een offerte aanvraagGlasvezel maakt Veenendaal nóg interes- terecht op www.glasvezelveenendaal.nl.04 het ONDERNEMERS BELANG
 7. 7. Een bedrijfsverhuizing vraagt veel NIEUW: De Verhuismanager organisatie en kennis. Het is immers veel meer dan ‘even’ de boel in- en uitpakken. Bert Cost van Qualità-advies uit Leersum weet als verhuismanager precies wat hier allemaal bij komt kijken. Met zijn jarenlange ervaring in de inrichtring van kantoren, kan hij het hele traject optimaal begeleiden. Offertes worden vergeleken, planning en bud- getten worden bewaakt en werkzaam- Wat te doen bij heden naadloos op elkaar afgestemd. Ook zijn kennis van de Arbo-wetgeving bedrijfseconomisch komt uitstekend van pas. Niet alleen ontslag? de hoogte van de bureaus en stoelen, N maar ook verlichting, brandveiligheid en og steeds leidt de economische situatie bijvoorbeeld klimaatbeheersing dienen tot ontslag van medewerkers. in orde te zijn om problemen te voorko- men. Verder kan hij met behulp van 2- of Zowel voor werkgever als werknemer is ontslag 3-D tekeningen inzichtelijk maken hoe ingrijpend. Het dient goed en tijdig te worden aan- het nieuwe of vernieuwde kantoor eruit gepakt. Als dat niet gebeurt, kan dat vervelende komt te zien. Wie ook graag terug wil gevolgen hebben. Voor een werkgever kan dat kijken op het verhuisproces als op ‘een hoge kosten met zich mee brengen. Onderbou- geoliede machine’ kijkt op wing van stellingen kan dat voorkomen. www.qualita-advies.nl of bel naar 0343 - 41 07 58. Zo dient de werkgever bij bedrijfseconomisch ontslag de noodzaak tot het afscheid nemen van werknemers aan te tonen en ook dat hetIGI treedt toe tot Capitar Hans de Leeuw vertrekt bij Rabobank Vallei en Rijn afspiegelingsbeginsel in acht is genomen. Het is niet automatisch meer zo dat de werknemer dieSinds begin april maakt IGI deel uit Met het samengaan van Friesland Bank het laatst in dienst is gekomen, ook het eerst dientvan de Capitar Holding. Onlangs werd en Rabobank is een nieuw directieteam te vertrekken. Nadat een overzicht is gemaaktovereengekomen dat Capitar een en een nieuwe raad van commissarissen van alle medewerkers, dient gekeken te worden100% belang in IGI neemt. Hans van bij Friesland Bank aangetreden. Hans de welke werknemers dienen te vertrekken. Ook dientVlaanderen blijft Algemeen Directeur Leeuw, directievoorzitter bij Rabobank inzichtelijk te worden gemaakt dat er geen sprakevan IGI en wordt Commercieel Directeur Vallei en Rijn is per direct benoemd is van andere passende functies.van Capitar. De Capitar Holding bestaat tot directievoorzitter van de Frieslandnu uit vier partijen, waaronder naast Bank. Hij gaat leidinggeven aan de Staat vast dat van de betreffende werknemerIGI ook ZX uit Ede. Sinds een aantal integratie tussen de Friesland Bank als afscheid dient te worden genomen, dan dient demaanden werkt IGI intensief samen met 100% dochter van Rabobank Nederland. juiste weg te worden bewandeld.deze dochter van Capitar. IGI ontwik- De keuze van Friesland Bank om eenkelt en levert clouddiensten, zoals coöperatieve fusie aan te gaan met Wellicht kan met de werknemer tot overeenstem-Zimbra (e-mail) en Alfresco (Document Rabobank heeft eveneens gevolgen ming worden gekomen. Anders wordt het de gangManagement). ZX is al meer dan 15 voor Rabobank Vallei en Rijn. Vanwege naar de rechter of naar het UWV WERKbedrijf.jaar gespecialiseerd in advies, ontwerp, het vertrek van De Leeuw is Barry van deimplementatie en beheer van maatwerk Lagemaat, momenteel directeur Bedrij- Ontslag dient goed doordacht en onderbouwd teICT-infrastructuren met focus op de ven bij Rabobank Vallei en Rijn, door de worden aangepakt. Als een werkgever voorbarigrealisatie van bedrijfskritische diensten. raad van commissarissen benoemd tot ontslag aanvraagt of de aanvraag niet goedVoor meer informatie: www.capitar.nl. waarnemend directievoorzitter. Hans de Leeuw (r.) en Barry van de Lagemaat onderbouwt, kan dat tot afwijzing leiden. Het is raadzaam dat u zich tijdig tot een specialistRuiter Barneveld introduceert hoogwaardige terrasoverkapping op het gebied van het arbeidsrecht wendt.Ruiter in Barneveld heeft het dealer- aan deze overkapping zit in de Daardoor is het mogelijk exclusieve Voor meer informatieschap verworven van SunParadise waterafvoer. Een speciale goot voert vouw- of schuifwanden onder neem contact op met:terrasoverkappingen. Het unieke het water niet aan de voorzijde af. de overkapping te monteren van Mr. Annette Wolters gelaagd of geïsoleerd glas. Dit geeft Advocaat een enorme meerwaarde aan een wolters@advocatenkantoorwolters.nl overkapping. Tevens kan in het glasdak ventilatie opgenomen wor- den. Met een SunParadise overkap- ping is het zo jaarrond genieten van het buiten-zijn. De vanaf prijzen zijn concurrerend laag. Vanaf 30 juni in Advocatenkantoor Wolters de showroom te bezichtigen aan de Newtonstraat 3 Nijverheidsweg 11 in Barneveld. 3902 HP Veenendaal Tel. 0342-490253. T 0318 - 70 12 20 Voor meer informatie: info@advocatenkantoorwolters.nl www.equa-zonwering.nl. www.advocatenkantoorwolters.nl het ONDERNEMERS BELANG 05
 8. 8. Massage op de werkplek • Kostenbesparend want:voor info en/of vrijblijvendedemonstratie: voorkomt en verhelpt arbeidsgerelateerde klachtenT. 0318-595472intouch@hetnet.nl • Wordt ervaren als secundairewww.intouch-total-balance.nl arbeidsvoorwaarde • Fiscaal aftrekbaar ook voor relatiebeheer op beurzen Uw adres voor: Cafetaria Catering Bedrijfslunches Warme en Koude hapjes Ruim belegde broodjesGroeneveldeselaan 31 - 3902 HA VeenendaalTel.: 0318508610www.lunchroomdeboulevard.nlinfo@lunchroomdeboulevard.nlFacebook: lunchroom de boulevardTwitter: LunchBoulevard Administratie- & Belastingadviesburo WIJNBERGER Voor: alle administratieve diensten Wij zijn in de fiscale advisering fiscale aangiften avonduren opstellen jaarrekeningen bereikbaar! LID VAN Kerkewijk 71 (boven) Postbus 345 3901 EC Veenendaal telefoon 0318-513872 telefax 0318-541879 e-mail: wijnberger@hetnet.nl DICK VAN LAAR BOUWKUNDIG ONTWERP - EN TEKENBUREAU B.V. nieuwbouw, verbouw, restauratie, renovatie, milieuvergunning, vergunning brandveilig gebruik; en onafhankelijk bouwkundige advisering Indien gewenst bodemonderzoek, bestek en toezicht tijdens de bouw. Elsterstraatweg 83, 3922 GE Elst (Utr). Telefoon: 0318 - 47 25 22, Telefax: 0318 - 47 22 16 Mobiel: 06 - 51 31 50 64, e-mail: info@botdickvanlaarbv.nl website : www.botdickvanlaarbv.nl
 9. 9. BedrijfsreportageNiet alleen in de luchtvaart is het vanbelang te sturen met de juiste meters,ook in het bedrijfsleven is dit handigén nodig. De meeste bedrijven hebbenveel data tot hun beschikking. Maarwelke informatie is cruciaal in debedrijfsvoering, hoe ontsluit je dieen hoe stuur je daar vervolgens op?Visser & Visser Accountants-Belasting-adviseurs ontwikkelde een innovatief,interactief dashboard dat onder-nemers, directie- en management-teams daarbij helpt.O p 10 mei jl. organiseerde Visser & Visser de bijeenkomst ‘Sturen in de Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs crisis’ waarop het dashboard ge- presenteert innovatieve managementtoolpresenteerd werd. De bijeenkomst in Voort-huizen had een spectaculair tintje, omdat desplinternieuwe Visser & Visser luchtballongedoopt werd. Maar daarover later meer Sturen met deJaap van Beek, vestigingsleider van Visser &Visser Barneveld, vertelt over de business-intelligence tool. “Het door ons ontwikkeldedashboard fungeert als een schil om dediverse in gebruik zijnde HRM-, CRM- en juiste metersERP-pakketten. Door de relevante informatieuit deze pakketten overzichtelijk te ontsluiten,krijgen ondernemers, directeuren en managers Het sturen op basis van de juiste cijfers Meer weten over hoe u met de juistebeter zicht op hoe hun bedrijf ervoor staat. wordt steeds belangrijker. Niet alleen voor meters kunt sturen? Neem contact op metHet dashboard is bovendien interactief. bedrijven zelf, ook banken willen bijvoor- Jaap van Beek om eens vrijblijvend vanZakken de meters onder de door jou gestelde beeld weten dat je ‘in control’ bent. gedachten te wisselen over de mogelijk-normen, dan krijg je een waarschuwing. Met dit dashboard maken we dat eenvoudig heden die het dashboard u kan bieden.Je kunt dan meteen ingrijpen.” en daarnaast volledig betrouwbaar.” Visser & Visser Accountants-Belasting-Het dashboard brengt volgens Van Beek adviseurs biedt diensten op het gebiedmanagementrapportages naar een nieuw Tijdens de bijeenkomst ‘Sturen in de van accountancy, audit, belastingadvies,niveau. Het biedt bedrijven meer overzicht, crisis’ was er naast kennisuitwisseling salarisverwerking, pensioenen en corporateinzicht en vergelijkingsmogelijkheden met over het dashboard ook genoeg ruimte finance. Naast de vestiging in Barneveldeerdere periodes.” voor ontspanning. De verrassing van de zijn er ook locaties in Apeldoorn, Barendrecht, bijeenkomst was de doop van de Visser & Dordrecht, Gouda, Middelharnis en Visser luchtballon. Jaap van Beek vertelt: Oud-Beijerland.  “De Visser & Visser luchtballon is een ballon Jaap van Beek die gezien mag worden. Je bent gewend om je eigen logo op veel materialen tegen te komen: brochures, visitekaartjes, de website en dergelijke. Maar om dan een Vestiging Barneveld: luchtballon te zien in je eigen stijl, dat is Koolhovenstraat 9 echt uniek. De ballon willen we inzetten Postbus 60 om onze klanten en relaties een unieke 3770 AB Barneveld ervaring te bieden. Even de waan van T 0342 - 40 51 40 alle dag ontstijgen en de zaken vanuit de F 0342 - 40 51 45 hoogte te beschouwen biedt verrassende barneveld@visser-visser.nl perspectieven.” www.visser-visser.nl het ONDERNEMERS BELANG 07
 10. 10. Rondetafelgesprek Tekst: Felix de Fijter • Fotografie: Guy Ackermans Familiebedrijven drijvende kracht achter Nederlandse economieHet familiebedrijf is vermoedelijk de meest roemruchte bedrijfsvorm in ons Nederlands bestel. Trots, emoties, economisch tij en ontij,familieverbanden en historie vormen een vervaarlijke cocktail die niet iedere maag kan verdragen. Waar liggen de schoonheid enkracht van het familiebedrijf? En waar de valkuilen? Tijd voor een goed gesprek. :eline walda strategisch marketing advies08 het ONDERNEMERS BELANG
 11. 11. “In de loop der tijd zijn bepaalde verbanden ontstaan, soms zonder aanwijsbare redenen. Ik heb wel eens bedrijf begeleid dat werd gerund door een vijftal familieleden, zonder dat iemand echt de leiding had. Maar krijg je dan te maken met een opvolging of overlijdt iemand, dan heb je de poppen aan het dansen. Een proces komt onder druk te staan en dat is over het algemeen niet bevorderlijk.” Eigenaar Jan van Leeuwen van Cooster coaching accountants in Barneveld herkent het beeld dat Witte schetst. “Wij proberen onze klanten dan ook vroegtijdig te laten nadenken over opvolging, verkoop of wat dan ook. Maar je merkt dat dat al gauw heel gevoelig ligt”, aldus Van Leeuwen. “Heb je de zaak zelf opgebouwd of uitgebouwd en nadert het moment dat je knopen moet door hakken, dan spelen plots ook onderbuikge- voelens en emoties een rol. Zo’n bedrijf is je Harde én softe kantA an tafel bij Hotel De Werelt in kindje geworden.” Bankier Marcel Geerlings van Staal- Lunteren, zitten drie vertegenwoor- bankiers in Oosterbeek heeft geregeld digers van familiebedrijven en vier Van dat sentiment heeft Cees van Schagen, contact met mensen zoals Cees. “Ze zittendeskundigen die er op één of andere manier eigenaar van ColourPrint in Veenendaal in de laatste fase van hun werkzamegeregeld mee van doen hebben. bepaald geen last. Tenminste, dat denkt leven en moeten gaan nadenken over de hij nu. “Ik heb in ruim dertig jaar een mooi laatste twintig, dertig jaar van hun leven.Eline Walda bijvoorbeeld. De zelfstandig bedrijf opgebouwd, waarmee ik een prima En daarbij gaat het niet alleen om demarketingadviseur uit Veenendaal helpt boterham kan verdienen. En hoewel de technische, maar ook om de ‘softe’ kant.bedrijven hun onderscheidend vermogen drukkerijwereld tegenwoordig behoorlijk op Je merkt dat die mensen hun ziel envinden of versterken. “Wat maakt bedrijven z’n gat ligt, gaat het bij ons nog altijd goed. zaligheid hebben gestoken in het bedrijf.relevant? Hoe kunnen ze hun uniciteit voor Maar ik en mijn vrouw zijn op een leeftijd En moet de zaak dan verkocht worden ofhet voetlicht brengen op een manier die hun aangekomen dat we moeten nadenken over overgenomen, dan is dat ingrijpend.”klanten ervan overtuigt dat ze gerust een de toekomst. En die ziet er in deze branchepaar euro meer willen neertellen voor een nog niet bepaald rooskleurig uit.” Geerlings is het opgevallen datproduct of dienst?” familiebedrijven zich veelal laten Een belangrijke stap zette Van Schagen al in kenschetsen door grote betrokkenheid.Familiebedrijven hebben volgens Walda 2004. Hij haalde z’n jongere broer, Bert van Op het bedrijf, maar vooral ook op dehierbij al gauw een voordeel. “Ze hebben een Schagen en Frank Möller binnen. “Ik was een medewerkers. “Continuïteit vinden zesterk verhaal; vaak druipt de historie er van af. beetje in slaap gesust, en het was dan ook heel belangrijk. Het kan immers niet zoZe doen hun werk vanuit betrokkenheid en erg goed dat deze twee - ook met het oog zijn dat werknemers die een leven langmet besef voor het verleden. En dat is belang- op het digitale tijdperk - het bedrijf kwamen zich hebben ingezet voor het bedrijf vanrijk. Je concurrenten kunnen jouw product versterken. Ze gaan ervoor en dat legt ons de ene op de andere dag hun baan kwijtvaak ook leveren, maar het gaat erom welk geen windeieren.” zijn.”verhaal erachter schuilgaat.” Op het moment dat dat commitmentHeddy en Jan Pieter van Dijk van Decokay niet door alle aandeelhouders binnenVan Dijk hebben zeker zo’n verhaal. Hun een familiebedrijf aan de dag wordtgrootvader zette in de jaren twintig een gelegd, kan er wel eens frictie ontstaan,schildersbedrijf in Veenendaal op poten en in weet Witte. “Ik heb meegemaakt dat1959 voegden vader en broer zich in de zaak er een aantal familieleden wel een rolen breidden vervolgens uit met een winkel. hadden binnen een bedrijf, maar erHoewel broer en zus er aanvankelijk helemaal met de pet naar gooiden. Tegelijkertijdgeen brood in zagen om een rol te vervullen speelden ze wel hun positie als familielidbinnen Decokay is het er toch van gekomen. uit door te klagen over salarissen enHeddy: “Ik dacht, ik probeer het een jaartje, dergelijke.”maar inmiddels zijn we dertig jaar verder.” Dat komt Walda bekend voor. “Ik kenOpvolging situaties waarin een aantal familieledenEn zo maakt de geschiedenis soms vreemde geen functie vervulden, maar welbochten, weet ook Leidje Witte uit Ede. aandeelhouder waren. En vanuit dieDe zelfstandig trainer-adviseur begeleidt positie hielden ze stevig de hand op devanuit haar functie, samen met collega’s uit knip als het om investeringen gaat. ‘Laathaar netwerk, familiebedrijven die te maken die nieuwe fabriekshal maar even zitten,hebben met opvolgingskwesties. want dat drukt de winst alleen maar.’” het ONDERNEMERS BELANG 09
 12. 12. RondetafelgesprekWIE IS WIE? an Eline Wa naar v lda is sind en is eige jaar in Ve s ruim zes Leeuw ntants in enendaal J an van accou gevestigd ing op als zelfsta r coach ht zich ndig strate Cooste kan toor ric gisch ma d. Het eregel d in “We helpe rketingad Ba rnevel ierbij g n bedrijve n ontdekk viseur. mt h uniciteit li en waar h B en ko . “We k ijken gt. En daa un het MK drijven rbij hebbe iebe bedrijven n familie- t famil al gauw e k ing me alleen .” en sterk v aanra cijfers erhaal.” lle dan ki verder tijd zag hij in en. Na verloop van tussen het gera tel van de drukpers 14-jarige jongen al ij “die werkelijk alle s doet.” Cees va n Schagen liep als . Een familiedrukker ColourPrint op n en richtte in 1979 dat hij het zelf beter ko j zijn broer pen liep, haalde hi toen die samen werking op de klip compagnon, maar dochter.” Het werkt prima, zegt Van Scha gen begon met een er ook z’n vrouw en rond, waarond er veel familieleden erbij. “E n inmiddels lopen e plek neerzet.” jes maar op de juist Van Schagen. “Z olang je de poppet t van wat meer waarop hij het liefs etjes aan richting de leeftijd dernemer loopt still ima.” Tot die tijd is het De Veenendaalse on iddag verkop en, dan is me dat pr an ik de zaak vanm een machine vrije tij d gaat genieten. “K end. “Als ‘r ‘s nachts ge n is niet anders gew en, maar Van Scha hard werken geblaz e. En geloof me, va ak lopen die er om de drie uur naar to loopt, dan moet ik gewoon door.” machines ‘s nachts Heddy en Jan Pieter van Dijk hebben dergelijke onenigheid gelukkig niet. Jan Pieter: “Je hebt wel eens ruzie op zakelijk vlak. Maar dat houden we zakelijk. ‘s Avonds gaan we gewoon bij elkaar naar de verjaardag. En daar gaat ook nooit verandeirng in komen.” Dat is Heddy roerend met hem eens. “Natuurlijk ga je ook met je familie anders om dan een willekeurige andere betrokkene binnen je bedrijf. Je bent toch familie. Bovendien, we bemoeien ons niet al te veel met elkaar. Jan Pieter heeft het schildersbedrijf en ik heb de winkel. Het overkoepelende gedeelte, de belangrijke beslissingen, stemmen we af, maar daar blijft het bij.” Hete aardappel Volgens Van Leeuwen is het van het grootste belang dat over dergelijke zaken inderdaad afspraken worden gemaakt. “Dat is natuurlijk niet altijd even leuk. 10 het ONDERNEMERS BELANG
 13. 13. rs lbankie me ns Staa ing s zit na aanrak lG eerling gere geld inMarce s komt bedrijf . Heddy en Jan Pieter van Dijk konden fel. G eerling en familie dertigaan ta en binn hun jaar geleden interieurzaak en schildersbed gh ebbend se van rijf met b e- lan la atste fa het al in de e moet Decokay Van Dijk van hun vader overnem “Meest ant, ho en. en. W me lev Maar ze peinsden er niet over. Toch kwa werkza men ” verder? ze beiden op hun schreden terug. straks Heddy: “Ik heb de Hogere Hotelschool ged aan in Maastricht, maar het werk dat ik vervolgens deed beviel totaal niet .” Jan Pieter, zelf HEAO-student, kwam op een gegeven moment naar z’n zus toe en zei dat hij het ook wel spijtig zou vinden als er niets met het bed rijf, dat al sinds 1929 bestaat, zou gebeuren. “Toen ben ik er ingestapt”, zegt Heddy. Jan Pieter volgde later. Leidje W De taakverdeling binnen Decokay is held itte beg er. Heddy is verantwoordelijk voor eleidt als zelfstan de winkel, Jan Pieter draagt zorg over het dig train schildersbedrijf. “En dat heeft altijd er-advis familieb eur vaak prima gewerkt. We weten privé en zake edrijven lijk uitstekend te scheiden.” Broer en die kam kwesties pen met zus hebben allebei kinderen, maar een ove . Mooi, m opvolgin rname ligt niet gelijk voor de hand. aar ook gs- “Hoe ga spannen “M’n zoontje van elf wil schilder worden je bijvoo d werk. ”, lacht Jan Pieter. “Maar daar kun je rbeeld oopvolge m met m niet op wachten.” r zijn, m ensen d aar wel ie niet erfgena am?” Decokay is na bijna een eeuw veel meer dan een schildersbedrijf. De interieurwinkel biedt behalve verf en behang inmiddels ook gordijnen, zonwering, laminaat en tapijt. “We zijn van alle markten thuis.”Want je moet knopen doorhakken; ook “En dan komen er soms zaken naar En soms zie je dat een bedrijf in de loopover de centen. Maar zo’n proces is nog boven die je in geen honderd jaar had der tijd, gedreven door veranderingenaltijd beter dan het maar vooruitschuiven kunnen bevroeden”, zegt Van Leeuwen. van buitenaf, heel andere producten ofvan de hete aardappel. Vroeg of laat “Er blijken tussen de familieleden diensten gaat leveren, terwijl de kerndoen zich problemen voor als je de problemen uit het verleden te spelen van het bedrijf, de essentie, behoudenzaken níet afstemt en níet zwart op wit die niets met de onderneming te maken blijft. Het draait ook niet om het product,zet. Als accountant vind ik het ook mijn hebben, maar wel ineens op tafel maar om de mensen erachter.” “Eenverantwoordelijkheid om daar op te komen.” familiebedrijf wordt een verlengstuk vanwijzen.” de eigenaars”, haakt Geerlings in. “Met je familie moet je toch door”, zegt “Als iemand me vraagt naar Decokay,Witte knikt instemmend. “We hebben Geerlings. “En dan mag je hopen dat je zeg ik: ‘Dat zijn Heddy en Jan Pieter.eens een proces begeleid van zeven de zaken niet dertig jaar hebt opgekropt ColourPrint? Dat is Cees.’”opvolgers en vijf overdragers. Niets om plotseling tot een enorme uitbarstingwas geregeld! Het wonderlijke was te komen.” “Het zakelijke en het persoonlijke aspectdat het bedrijf al drie generaties had lopen in elkaar over”, knikt Witte. “Eendoorstaan en dat de bedrijfsvoering Verlengstuk betrokkenheid die maakt dat ook inenkel en alleen gevoelsmatig was Die wisselwerking, soms tegen wil en moeilijke tijden voortdurend gezochtgeregeld. Nou, dan kun je aan de bak dank, vinden de tafelgasten een mooi wordt naar nieuwe kansen, oplossingen.kan ik je verzekeren. We hebben er een element van familiebusinesses. Walda: De investeringen stoppen niet, ze krijgenstructuur in aangebracht, belangen een “Bij Cees draait het ‘m ook niet zozeer juist een extra impuls. Dat is één van deplek gegeven en de zaken langzaam om de machines, de folders of wat redenen waarom de BV Nederland heelmaar zeker schoon geregeld. Maar dat is dan ook, maar om het proces. Je kunt blij mag zijn met familiebedrijven. Zebepaald niet eenvoudig.” gezamenlijk veel bereiken. vormen de motor van onze economie.” het ONDERNEMERS BELANG 11
 14. 14. BedrijfsreportagesStaalbankiersOnze dienst-verlening inhet kortU krijgt als cliënt van Staal- bankiers de garantie op direct, persoonlijk contacten toegang tot de kennis vangespecialiseerde adviseurs die uonafhankelijk advies geven. Onzedienstverlening begint bij het inkaart brengen van uw financiële Zet social mediahuishouding, uw wensen en uwdoelstellingen. Deze analyse wordtvertaald naar de inrichting van uw strategisch in!beleggingsportefeuille. ENaast deze financiële planning – vaak line Walda, strategischgecombineerd met estate planning marketingadviseur uit– verleent Staalbankiers diensten en Veenendaal, is eenproducten die u van een gespeciali- meer beleggingscategorieën aan vrouw met een missie:seerde private bank mag verwachten. uw portefeuille toe te voegen. Deze mkb-ondernemersDaarbij kunt u denken aan beleg- beleggingscategorieën omvatten helpen op eengingsadvies en orderuitvoering, aandelen van bedrijven uit volwassen unieke manier re-spaarproducten (inclusief deposito’s), en opkomende markten, staats- en levant te zijn voorbetalingsverkeer (inclusief betaalpas bedrijfsobligaties en obligaties uit hun klanten. Elineen creditcard), (woonhuis-) financie- opkomende markten, hedgefondsen, vertelt: “Voor bedrijven isring en DGA-advies. grondstoffen, vastgoed, private het essentieel om onderscheidendWelke vorm van dienstverlening equity en liquiditeiten. Door te te zijn. Juist nu. Vaak wordt vooralu ook wenst, Staalbankiers zorgt variëren met deze categorieën prijs ingezet als marketinginstrument,ervoor dat u steeds de best passende kan een extra rendement worden maar er zijn zoveel alternatieven. Met heldereoplossing aangereikt krijgt. Zorg- toegevoegd of juist een dempend Ook als je product of dienst op zich doelen maak je devuldigheid, persoonlijke aandacht effect worden gerealiseerd. Zodanig niet uniek is, kun je een bijzondere juiste keuzes en zet je socialen onafhankelijkheid staan daarbij dat wij tegemoet komen aan uw plek in het hoofd en hart van je klant media strategisch in, als integraalvoorop. rendementsverwachtingen. veroveren. Ik help ondernemers dat onderdeel van je marketingmix.” te bereiken met een optimale mar-Ons beleid is erop gericht de ketingmix en door het echte verhaal Eline Walda Strategisch Marketingoptimale balans te vinden tussen het achter hun bedrijf boven water te Advies uit Veenendaal staat voor ruimdoor u geaccepteerde risico in relatie krijgen. Bedrijven hebben vaak goud 20 jaar ervaring met resultaatgerichttot het door u gewenste rendement. in handen en realiseren het zich niet.” marketing-, communicatie- enOp basis van deze twee uitgangspun- verkoopmanagement in hetten stellen wij via een gestructureerd “Ondernemers vragen me regelmatig bedrijfsleven. Eline’s belangrijksteproces uw portefeuille samen. In dit Stationsweg 44, Oosterbeek. hoe ze social media succesvol kunnen adviezen zijn gebundeld in het boekproces optimaliseren wij het rende- T 026 - 339 65 00 inzetten”, aldus Eline Walda. “Ze vinden ‘Marketing voor ondernemers’, datment bij een gegeven risico door www.staalbankiers.nl dat ze er ‘iets mee moeten’, maar eind 2010 bij Sdu verscheen. vinden het lastig dat op een goede manier te doen. Ik vraag ze: ‘Wat is je doel? Wat en wie wil je bereiken?’ Juist via social media kun je het :eline walda bijzondere verhaal van jouw bedrijf strategisch vertellen en horen wat je klanten marketing bezighoudt. Social media zijn geen advies doel op zich, maar een middel om je bedrijfsdoelstellingen te realiseren. www.elinewalda.nl12 het ONDERNEMERS BELANG
 15. 15. Bedrijfsreportage Aan de zachte kant van de overdracht opvolging in liggen de vertrouwde hardste risico’s handen Leidje Witte begeleidt samen met een aantal collega’s in een netwerk familiebedrijven bij de opvolging. Hun aanpak kenmerkt zich met name door de volgende elementen: I nterdisciplinaire benadering De familieraad is in de governance- Bij de overdracht van een bedrijf structuur de enige plek waar familie zijn de financiële, de juridische en en bedrijf bij elkaar komen. Doel is fiscale invalshoek van belang en 90% dat de familieleden met elkaar in van de adviseurs richten zich vooral gesprek komen en dat zij, zonder daarop. zich te hoeven verdedigen en zonder De menselijke kant, de communicatie, kritiek te krijgen, kunnen vertellen de verhoudingen en relaties binnen wat voor ieder van hen belangrijk is het systeem zijn minstens zo belangrijk in het kader van de opvolging. Het omdat daar zaken zitten waar niet is de plek waar ook de familieleden expliciet over gesproken wordt, juist die niet direct betrokken zijn bij de om dat het ook om familiebanden opvolging, maar er wel mee te maken gaat. Daar mee werken is een hebben, een stem krijgen. belangrijke succesfactor. Als de techniek deugt en de relaties Meer informatie? staan onder spanning dan red je het Leidje Witte Coaching niet. & Training, Ede, T 06 - 212 422 55 Werken met triades www.leidjewitte.nl We werken bij alle klanten met een triade. Deze bestaat uit drie adviseurs: een is coach/contact voor de opvolger, een heeft die rol voor de over- drager en er is een adviseur die de techniek overziet, alles wat niet relationeel geordend is. De familieraad De familieraad vormt het centrum waar de familie en het bedrijf samenvallen en waar de gesprek- ken over opvolging kunnen plaatsvinden. Cooster coaching accountants In principe zijn alle leden Koolhovenstraat 2 – 3772 MT – Barneveld – 0342-425842 van de ondernemendeSoestdijkseweg Zuid 280 – 3721 AK Bilthoven – 030-7670987 familie daarbij www.cooster.nl aanwezig. het ONDERNEMERS BELANG 13
 16. 16. GRENZEN ENBARRIÈRES WEGNEMEN Dat is internationaal zakendoen anno nu Overal in de wereld zaken kunnen doen. Zonder grenzen en barrières. Dat is waar het bij internationaal zakendoen om draait. Met meer dan 180 jaar ervaring weten wij als geen andere bank hoe wij voor onze klanten internationale deals soepel en snel tot een succes kunnen maken. Dat is internationaal zakendoen anno nu. Kijk voor meer informatie op abnamro.nl/internationaal
 17. 17. Tekst: Jelmer van Nimwegen • Fotografie: Denise Keus Bedrijfsreportage Ondernemen ís al niet gemakkelijk in deze tijd, maar wie dan ook nog buiten de landsgrenzen onderneemt, die kan wel een stevige partner gebruiken. ABN AMRO was voor de crisis een belangrijke internationale bank en is dat na alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren eigenlijk nog steeds. Met eigen vestigingen in 27 landen en partnerships met correspondentbanken is ABN AMRO prominent en deskundig aanwezig op de mondiale marktplaats. Van advies rond de opstart en financiering van de noodzakelijke investeringen tot de afhandeling van betalingsverkeer. In het laatste kwartaal van 2011 werd een nieuw kantoor in Hong Kong operationeel en onlangs opende ABN AMRO een vestiging in Shanghai, waarmee de bank, in combinatie met oplossingen via de partnerbanken, op diverse plaatsen in China klaarstaat om ondernemers en investeerders de helpende hand toe te steken. ABN AMRO nog altijd aanwezig én groeiend in het buitenland Hans Gunning: “Wij hebben of vinden oplossingen voor de hobbels die een ondernemer in het buitenland tegenkomt”W ij hebben of vinden Te weinig afzetmogelijkheden, hoge per- “Wij helpen cliënten bij het ontwikkelen oplossingen voor de hobbels soneelskosten en te weinig gelegenheid van een buitenlandstrategie. De vraag die een ondernemer in het om risico’s te spreiden. Vaak redenen komt op ‘U hebt zo’n prachtig product,buitenland tegenkomt, vertelt Hans om over de grens te gaan kijken. Wie dat dat doet het vast niet alleen maarGunning, International Commercial Banker doet heeft meestal hulp nodig: vanwege goed op de Nederlandse markt. Laatvoor ABN AMRO. “Dat deden wij vóór de taal, de wetgeving, de commerciële Agentschap NL, het voormalige EVDde crisis, dat doen wij nu en dat zullen – en zelfs financiële cultuur ter plaatse. (Economische Voorlichtingsdienst)wij ook doen als deze dip achter de ABN-AMRO probeert haar relaties zo eens onderzoeken in welke landen derug is. Ook al hebben wij buitenlandse goed mogelijk te volgen in het buiten- markt nog openligt?’” Als de klant danbelangen overgenomen of verkocht, het land en derhalve is zij (weer) aanwezig tot een keuze komt, heeft ABN AMRO inzit niet in de stenen, maar in de genen. in voor de cliëntèle belangrijke landen vele landen uitgebreide netwerken, bijProfessionals met kennis en ervaring op en regio’s. Gunning legt uit waarom ABN welke intermediairs een nieuwkomerinternationaal terrein hebben wij nog AMRO een internationale propositie desgewenst geïntroduceerd kan worden.steeds in onze gelederen.” heeft; “Joseph Luns, oud-Minister van “Wij, en onze partners, doen in feite allesGunning licht toe dat elk land eigen Buitenlandse Zaken, zei het helder: ‘Als om te zorgen, dat onze relatie optimaalkarakteristieken kent. Niet alleen een klein land hebben wij enorm veel buiten- kansrijk de markt op gaat. Dat is onsandere taal, maar ook een andere wijze land”. Wij streven er naar om overal waar uitgangspunt altijd geweest en ook devan zaken doen. “China is een treffend Nederlandse ondernemers hun vleugels bank Anno Nu huldigt dat principe.”voorbeeld. België is dichtbij gesitueerd en willen uitslaan hen met raad en daadde taal lijkt ogenschijnlijk op Nederlands, terzijde te staan. En omdat Nederlanders Commercial Banking Internationalmaar toch is België voor ons Nederlanders van nature pioniers zijn, zoeken zij alle van ABN AMRO Bank is voor allede meest onderschatte (export)markt. uithoeken van de aarde op, voor ons ondernemers in de Gelderse ValleiDe cultuurverschillen zijn enorm. Belgen een uitdaging om hen daarbij zo goed bereikbaar via het kantoor te Ede.zijn geen Nederlanders met een zuidelijk mogelijk van dienst zijn.”accent, onze zuiderburen hebbenduidelijk een heel andere volksaard en Matchmakingdaar moet je weet van hebben om er Hoewel er momenteel natuurlijk veelsuccesvol te kunnen ondernemen.” bedrijven zijn die pas op de plaats ABN AMRO Marktgebied Ede maken, zijn er ook voor wie het verleg- Arnhemseweg 7Nederland is te klein gen of uitbreiden van activiteiten naar 6711 GP EdeVoor veel bedrijven en investeerders is/ het buitenland nu heel verstandig en T 0318 - 68 22 50wordt Nederland te klein. lucratief is. www.abnamro.nl het ONDERNEMERS BELANG 15
 18. 18. Juridische adviezen en procedures voor ondernemers en particulieren. Gespecialiseerd in: - Arbeidsrecht - Ondernemingsrecht - Contractenrecht De klant staat centraal en krijgt een ervaren, gedreven en mr. A.L. (Annette) Wolters betrokken advocaat. Advocaat 06 - 575 610 94 Dienstverlening van hoge kwaliteit, met korte lijnen en Advocatenkantoor Wolters tegen redelijke tarieven. Newtonstraat 3 3902 HP Veenendaal T 0318 - 70 12 20 Speciaal voor ondernemers is er een juridisch advies info@advocatenkantoorwolters.nl abonnement. www.advocatenkantoorwolters.nlTE HUUR:TURN-KEY KANTOORRUIMTE MET BINNENTUINIn de FoodValley regio is er deze unieke kantoorruimte metbinnentuin beschikbaar. De kantoorruimte is gesitueerd ophet Agro Business Park te Wageningen en biedt voornamelijkruimte aan bedrijven die kennisintensieve producten ofdiensten leveren.In het kantoorgebouw hebben wij op de eerste verdieping circa230 m² kantoorruimte beschikbaar. Kantoorgebouw “DeSchans” is zeer flexibel indeelbaar en beschikt over diversekantoorruimten die voorzien zijn van nagenoeg alle gemakkendie een gebruiker wenst. Het gebouw is geheel gebouwd op eenwijze die past in de Agro-omgeving en beschikt ondermeer overeen prachtige binnentuin met per verdieping aanwezige terras-sen, een representatieve entree met ontvangstruimte, eenintercominstallatie en toegangscontrole door middel vanmagneetsleutels. Prima parkeermogelijkheid op eigen terrein.Ondermeer Contined, Ceradis, Menzis en TDI/TOP zijn u alvoorgegaan.Het is mogelijk kantoorruimte te huren vanaf circa 80 m².Huurprijs € 120,00 per m² per jaar (excl. BTW).

×