Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Magazine het ondernemersbelang drechtsteden 01 2012

1,622 views

Published on

Magazine het ondernemersbelang drechtsteden 01 2012

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magazine het ondernemersbelang drechtsteden 01 2012

 1. 1. NR. 1 2012 DRECHTSTEDEN“Stoombedrijf nuklaar vooreconomischherstel”Innoveren is de ABN AMRO koestert Barendrecht: eerste Ondernemers innoveren wegensverandering omarmen eeuwenoude klantenrelatie Bedrijven Investeringszone kansen, niet om subsidies•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL
 2. 2. Bedrijven in de spotlight! Scan onderstaande QR-codes om de bedrijfsvideo’s te bekijken of bekijk de bedrijfsvideo’s op www.ondernemersbelang.nlDe wolkVolgens Van Dale heeft wolk de volgende betekenis: Op zoek naar goedopeenhoping in de dampkring van kleine waterdruppels ofijskristallen. Bij een vertaling ontstaat er een geheel ander personeel, hoe doe Uitzendbureauinteressant woord: de cloud. je dat? IJsselmonde Voor iedere onderneming is het werven van gemotiveerd enZ oekend naar een betekenis Nu heeft de wolk als bijkomend laat ik Van Dale links liggen en kenmerk dat er weinig zicht of gekwalificeerd personeel een uitdaging. Waar begin je? Welke stuur mijn tablet de wolken helderheid is.in. Via een Google zoekopdracht Hoe moet je nu in de vooravond naar hulpmiddelen schakel je in? Waar bevindt die ene topper zich?krijgt ik als eerste een aantal hits met de cloud je bakens uitzetten ?commerciële links. Aanbieders met Houd je de werving in eigen beheer of besteed je deze uit?uitnodigende teksten over financiële In mijn adviestrajecten is de start Zvoordelen en zelfs zo ver dat ik gratis veelal een prijsmodel maar om org dat je goed helder hebt Een goed bureau beschikt over dede wolken in kan… echt ‘in de wolken’ te zijn met deze wat goed personeel precies nodige know-how en kan je tijd en aangepaste ict-omgeving is de (pe- aan jouw organisatie moet geld besparen. Het plaatsen van eenVerderop staan de meer wiki-achtige riodieke) toetsing van de aanbieder toevoegen. Het noemen van een advertentie levert kwantitatief geziensites en deze bevestigen mijn visie. doorslaggevend voor de kwaliteit, functienaam, opleiding en wel veel op, maar kwalitatief gezien kanHet model rondom de inrichting betrouwbaarheid en continuïteit. vereiste ervaringsjaren is in het het resultaat vaak tegenvallen. Nog losen het gebruik van de cloud is een algemeen onvoldoende voor een van de tijd en energie die je zelf in hetcombinatie van technologische, En mocht de wolk om wat voor reden succesvolle werving. Niet alleen wát werving- en selectietraject steekt.organisatorische en juridische toch oplossen, zorg dan dat er met je zoekt (de harde criteria) isexpertise. Duidelijk verschillende beide benen op de grond kan worden belangrijk, maar vooral wié je zoekt Mensen zijn de belangrijkste en meestvakgebieden maar alledrie van even gestaan… (de softe criteria) is van belang. onderscheidende factor in een organi-groot belang. satie. Het team van Uitzendbureau Laat je adviseren in het opstellen van IJsselmonde is zich hiervan bewustIn kwantiteit neemt het cloud aanbod een vacatureprofiel. Een goed begin en kan de wensen en behoeften vanverder toe. Aanbieders van ict-producten is het halve werk en wanneer je gaat een klant uitstekend vertalen naar déen diensten lijken vanuit de markt- adverteren met een helder en kandidaat voor uw vacature!werking de stap naar de cloud te Voor meer tips en adviezen: duidelijk profiel, ontvang je ook de Een bedrijf of product valt of staatmoeten maken ter behoud van hun Twitter: @ictipgever reacties waar je op zit te wachten. tenslotte met goed personeel!afzet. Blog: www.ictipgever.nl Maak daarnaast gebruik van je netwerk en vergeet de Social Media Uitzendbureau ijsselmondeOok de ondernemer kan de cloud niet niet. Hoewel het lokale krantje a professionalmeer ontwijken in zijn ict-plannen. tegenwoordig nog wel wordt gelezen, with personalityDe leverancier van de operationele is je doelgroep voor bijvoorbeeld eenbedrijfsapplicatie biedt het aan, de jonge professional veelal online te Vestiging Zwijndrechtexterne systeembeheerder heeft vinden. Stationsweg 15-17een oplossing, mogelijk komt de T 078 - 612 10 08telefonie al uit de wolken en zeker zo Het uitbesteden van je zoekopdrachttoenemend wordt de vraag vanuit kan ook een oplossing zijn. Een Vestiging Dordrecht Vestiging Rotterdammedewerkers die data ongeacht tijd uitzendbureau lijkt duur, maar een Vriesestraat 107 Laan op Zuid 486en locatie willen raadplegen. mismatch is duurder! T 078 - 611 73 73 T 010 - 215 09 47
 3. 3. Gespecialiseerd in verhuur van av apparatuur Tot 70% besparen op uw energieverbruik? Laat u adviseren door Kamerling Ennovatie!ONDERNEMEND VOOR ONDERNEMERS Door doen wij door: • het maken van energiescan van uw installatie Advies bedrijfsovernames • het adviseren in besparende oplossingen • het toepassen innovatieve technieken in verlichting Controle jaarrekeningen en energiebeheer Employee benefits • de levering van een breed pakket met innovatieve oplossingen • complete begeleiding in het subsidie traject Fiscaliteiten en Samenstelwerkzaamheden Voor meer info: www.e-nnovatie.nl ‘één van de vier accountantskantoren in Dordrecht met AFM-vergunning’ Kamerling Ennovatie Ohmweg 77 2952 BB Alblasserdam Tel.: 078 - 693 05 94 Fax: 078 - 693 39 89 info@e-nnovatie.nl www.e-nnovatie.nl
 4. 4. het ONDERNEMERS B E L A N GHet Ondernemersbelang vanDrechtsteden verschijnt 5 keer per jaarNegende jaargang, nummer 1, 2012 Inhoud INNOVEREN IS DE VERANDERING OMARMENOPLAGE Innovatie. De overheid stimuleert het proces met regelingen en subsidies, want5.500 exemplaren een innovatief bedrijfsleven stelt zijn eigen toekomst en die van het land zeker. De deelnemers aan het rondetafelgesprek van Het Ondernemersbelang hebbenCOVERFOTO een pragmatische benadering. Innoveren is inspringen op behoeften. Verras-George Bel sen. Vooruitlopen. Soms ligt er een langetermijnplanning aan ten grondslag,Fotografie: Jur EngelchorUITGEVER 08 dan weer gaat het om fingerspitzengefühl en niet zelden komt het plotseling. Eureka!Jelte HutNovema Uitgevers BVPostbus 309860 AA GrootegastWeegbree 1 EEUWENOUDE KLANTRELATIE KOESTEREN9861 ES Grootegast Een zakelijk partnerschap moet welhaast van titanium zijn om oorlogen,T 0594 - 51 03 03F 0594 - 61 18 63 economische rampspoeden en talloze fusies en overnames te kunneninfo@grootegast.nl doorstaan. De band tussen ondernemers in de Drechtsteden en ABN AMRO bank lijkt uit dit materiaal te zijn vervaardigd. Al bijna twee eeuwen duurtWEBSITE de goede verstandhouding. En ze wordt alleen maar sterker. “Kijk naar dewww.ondernemersbelang.nl financieringen” zegt Stef Bahlmann, oud directeur van ABN AMRO BedrijvenEINDREDACTIE 16 in de Drechtsteden. “Substantieele bedragen hebben wij in deze actieve regio uitstaan”.Jørg van Caulilj.vancaulil@novema.nlBLADMANAGER “STOOM BEDRIJF NU KLAAR VOOR ECONOMISCH HERSTEL”Harold van der LaanNovema Grootegast Wat doe je als ondernemer wanneer links en rechts de economische crisis overT 0594 - 51 03 03 het land jakkert? Het antwoord van George Bel, directeur van MKB Cursus &F 084 - 729 22 10 Training, is zo eenvoudig als doeltreffend. “Investeren in kennis en vaardig-h.vanderlaan@novema.nl heden is juist nu van groot belang. Dat maakt in deze markt het verschil. Trekt het economische tij weer aan, dan ben jíj de eerste die ervan gaatLAY OUT profiteren.”VDS Vormgeving!Postbus 6689200 AR DrachtenT 0512 - 38 11 14DRUK EERSTE BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE IN BARENDRECHTScholma Druk, Bedum Een bedrijventerrein of winkelhart dat als Bedrijven Investeringszone (BIZ)AAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE wordt aangemerkt, krijgt een kwaliteitsimpuls. Ondernemers en overheidBen van den AarssenJur Engelchor bepalen in samenspraak wat de omgeving nodig heeft. Het kan om adequateRichard van Hoek verlichting en beveiliging gaan, alsmede om de aanleg van glasvezel enJeroen Kuypers individuele reclame-uitingen. Het concept van de BIZ is losjes gebaseerd op de succesvolle Business Improvement Districts uit de VS en Groot-Brittannië. 20IngerMarlies LeeuwenburghMarco Magielse Bedrijventerrein Bijdorp is de eerste Bedrijven Investeringszone in Barendrecht.Martin NeytHenk Roede (strip)Tekstbureau VakmatenHenk VeenstraAndré Vermeulen (columnist)ADRESWIJZIGINGENveranderingen van contactpersoonof afmeldingen kunt u per maildoorgeven aan Tiny Klunder,t.klunder@novema.nl. Vermeld svpook de editie er bij, die vindt ubovenaan in het colofon.Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemmingvan de uitgever. De uitgever kan nietaansprakelijk worden gesteld voorde inhoud van de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 5. 5. Column■ En verder De geldpers van Tiberius04 MeerBusiness Nieuws Een kleine 2000 jaar geleden speelde zich in het antieke Rome in grote lijnen hetzelfde af als in het tegenwoordige05 Nieuws Europa. Er was een financiële crisis in het Romeinse Rijk06 Tien vragen die elke ondernemer zich moet stellen die vele tienduizenden families aan de bedelstaf bracht. Lenen was in de tijd dat Jezus Christus zijn boodschap11 Toolcare Nederland verspreidde, net zo populair als in de moderne 21e eeuw.13 Visitekaartje voor de toekomst Slimme handelaren, voorlopers van bankiers, hadden bedacht dat het lucratief was om mensen tegen een14 Adviesbureau Raad & Daad kwart eeuw gids in innovatieland ogenschijnlijk redelijke rente geld te lenen, waarmee ze15 Heeft u een plan voor elk scenario? land buiten de stad konden kopen of een huis met uitzicht15 Niet langer rente opsparen bij de Belastingdienst op de Palatijn, de heuvel waarop de keizerlijke familie resideerde. Aanvankelijk waren het alleen de decadente18 Oneindig duurzaam isoleren met schelpenN hogere kringen die het spel van lenen en speculeren23 Betrouwbaar partner op het gebied van mobiliteit gingen spelen, maar besmet met het virus van de heb zucht ging ook het gewone volk leven op de pof.24 Hoe belangrijk zijn sociale media voor uw onderneming? Het liep gigantisch uit de hand. De huizenprijzen schoten25 Méér dan vlaggen en masten door het plafond en veel van de 500.000 Romeinse burgers uit de beginjaren van onze jaartelling consu-26 Naar een nieuwe opzet van ruimtelijke ontwikkeling meerden zich suf met geleende sestertiën, de euro uit die27 Selectiekracht van Randstad dagen. Een heuse kredietcrisis was het gevolg. Leningen28 Snelle specialist in digitaal drukwerk werden niet meer afbetaald, moord- en slachtpartijen waren aan de orde van de dag. De geldhandelaren draaiden de kredietkranen dicht waarna de prijzen van■ In het hartkatern onroerend goed in elkaar klapten. Half Rome ging failliet, menigeen stierf de hongerdood.Ondernemers innoveren wegens In het jaar 33 greep keizer Tiberius in. Uit zijn persoon-kansen, niet om subsidies lijk vermogen stopte hij 100 miljoen sestertiën in deDe (euro)crisis dwingt Den Haag te bezuinigen, Romeinse economie door alle schuldenaren een rente-maar besparingen alleen krijgen een sputterende loze lening te geven waarmee zij hun leven weer kondeneconomie niet in een hogere versnelling. De BV oppakken. Zo zette hij dus op antieke wijze de geldpersNederland zal zich met betere en efficiënter tot aan. De hoofdrolspelers uit het drama, de bankierendestand gekomen producten internationaal moeten handelaren, liet hij een voor een publiekelijk afmaken.onderscheiden. Daarvoor is innovatie broodnodig. Hun bezittingen vervielen aan de keizer.Minister Maxime Verhagen staat voor een dubbeleuitdaging: met beperkte financiële middelen meer Met de krediet- en bankencrisis van 2008 en deinnovatie-rendement genereren. En hij moet er ook eurocrisis van vandaag beleven we dus niets nieuwsnog voor zorgen dat het MKB optimaal profijt heeft onder de zon. Hooguit is de huidige situatie complexervan de nieuwe regelingen. omdat er zeventien landen bij betrokken zijn. Hoewel ook dit relatief is, want Berlijn en Parijs dicteren- Stoom bedrijf nu klaar voor economisch herstel de andere vijftien wat er (niet) moet gebeuren. Zo is het- Logistic Force: De kracht van inleven en slim opleiden duo Merkozy de moderne variant van keizer Tiberius.- Testcase meet de werkelijke potenties Als ondernemer kun je in 2012 je maar het beste niets aantrekken van alle rampspoedverhalen op radio, tv, in de krant en op internet. Daar word je maar depressief van. Bankier heeft weinig gevoel Probeer eens een jaar lang het nieuws niet te volgen. voor familiebedrijf En werk gewoon keihard aan verdubbeling van het Ruim een half jaar is Hans Biesheuvel voorzitter van aantal klanten en aan behoud van de bestaande MKB-Nederland. Na acht jaar bestuurder-politicus Loek opdrachtgevers. Want daar moeten we het met z’n allen Hermans wilde de achterban wel weer eens een echte toch van hebben, nietwaar? ondernemer aan het roer. Hij moest zich wel even achter de oren krabben toen hij werd benaderd. Maar inmiddels André Vermeulen geniet hij met volle teugen van de wereld van het info@avoor.nl poldermodel. “Ik krijg er heel veel energie van!” het ONDERNEMERS BELANG 03
 6. 6. MeerBusiness nieuws Winnaar Ondernemersprijs Drechtstreek ziet Vooraankondiging volop groeikansen MeerBusiness GolfMeerBusiness is een uniek regionaalondernemersplatform en biedt Open 2012ondernemers de complete mediamix sector en ook wel in de elektro en voorom hun bedrijf in beeld te brengen bij een klein deel in de bouw. MeerBusiness heeft eenduizenden ondernemers in de regio. Toen hij begon kende hij de uitzend- traditie hoog te houden,Via de nieuwsbrief, de Wie-is-Wie branche al wel. Sinds 1999 had hij bij vandaar dat we ook ditBusinessgids of door aanwezig te zijn verschillende uitzendbureaus gewerkt jaar het MeerBusiness Golfbij door MeerBusiness georganiseerde tot hij in 2005 besloot voor zichzelf te Open weer organiseren. Reserveert u vastevenementen. Op deze pagina vindt u beginnen. Na zijn mts-opleiding elek- 25 mei in de agenda. Er zal zowel eennieuws over Partners van MeerBusiness trotechniek werkte hij als servicemon- wedstrijd als een clinic worden gehou-en over MeerBusiness zelf. teur. Die ervaring van de werkvloer den. De mooie locatie en het programma komt hem nog steeds van pas. Als blijven nog even een verrassing. U kunt uitzendbureau moet je weten wat de zich wel al aanmelden via de agenda opMetaalafdeling van klant wil. “Dus wij brengen in kaart wat onze site: zhz.meerbusiness.nlDrechtwerk Maakt het werk voorstelt en wat de eisen zijnonverwachte Doorstart voor het personeel. En wij weten heel goed wat onze mensen kunnen. Van Oplossingen voorIn november 2011 hebben wij u moeten Roosendaal behoort met zijn bedrijf archieven, bedrijfs-informeren over de sluiting van ons Onlangs werd Bart van Roosendaal tot de 20 procent van alle uitzendbu-metaalbedrijf, maar gelukkig kunnen wij door de Kamer van Koophandel reaus die volledig gecertificeerd zijn. verhuizingen en opslagu deze keer positiever nieuws brengen! uitgeroepen tot beste ondernemer Over de toekomst is Van Roosendaal De Haan (sindsWe zijn we niet bij de pakken gaan van het jaar in de Drechtstreek. “Het is optimistisch. “Sectoren als metaal, 1777) behoort tot deneerzitten maar zijn op zoek gegaan heel leuk om het mee te maken en te olie, gas en bagger zullen goed blijven oudste bedrijven vannaar een oplossing voor onze mensen en zien dat er zo positief over ons wordt draaien, want de vergrijzing leidt Nederland en is vooralafdeling. De afgelopen maanden hebben geschreven’, wijst Van Roosendaal tot personeelstekorten. En het zijn bekend van de verhuis-wij met verschillende partijen rond de op het juryrapport dat hem looft als branches waarin Nederland gewoon activiteiten. Zowel hettafel gezeten om de mogelijkheden van een gedreven ondernemer, die na de goed is.’’ Voorlopig wil hij graag projectmatig verhuizeneen eventuele, gedeeltelijke, doorstart start van zijn bedrijf in 2006 een sterke vanuit de kantoorvilla blijven werken. van bedrijven of instel-te bespreken. Inmiddels kunnen wij u groei heeft doorgemaakt en een solide Het is een sfeervolle ruimte met een lingen als het internationaal verhuizenmededelen dat wij een zeer betrouwbare basis heeft gelegd voor de toekomst. fraaie vergaderruimte en een bar om van inboedels voor particulieren of expatsovernamepartner hebben gevonden. Al- ‘Het bedrijf onder leiding van Bart van de werkweek ook op een gezellige van internationale ondernemingen.dipro Systems uit Etten–Leur gaat vanaf Roosendaal heeft alles in zich om door manier af te sluiten. www.vrtu. Het bedrijf beschikt over alle relevante31 maart zowel de spuiterij als de metaa- te groeien naar de top’, schrijft de jury. kwaliteitscertificaten en behoort hiermeelafdeling exploiteren. Er is een principe Toen hij in 2006 begon, had hij in zes tot de top van Nederland. De modernehuurovereenkomst gesloten voor negen weken tijd 35 mensen aan het werk klimaatgecontroleerde opslagfaciliteitenjaar met direct al een start voor vijftien gezet. Dat is sindsdien gegroeid tot in Alblasserdam zijn een uitkomst voor demedewerkers en twee leidinggevenden. circa 185, voornamelijk in de metaal- korte of lange termijn opslag van zakelijkZij zullen vanuit Drechtwerk gedeta- inventaris of seizoensgoederen.cheerd worden bij Aldipro Systems. Dedirectie van Aldipro Systems sluit echter Iberdeli uit Barendrecht genomineerd voor De Haan biedt haar klanten al ruim dertigniet uit dat zij al snel uitbreiding van jaar professioneel archiefbeheer. Zowelhet personeelsbestand nodig zullen Ondernemersprijs Rotterdam fysiek als digitaal denken de experts vanhebben. De productie wordt verder Iberdeli in Barendrecht, het bedrijf van Sandtvliet van Beach Club Royal in Hoek De Haan mee in oplossingen voor uwvoortgezet onder de namen Aldipro Paul Gonzalez, importeert sinds 2005 van Holland werden afgelopen zomer archieven. Een bedrijfsarchief neemt vaakCoatings & Aldipro Metaalbewerking. vleesproducten van hoge kwaliteit uit door Koninklijke Horeca Nederland uitge- teveel plaats in, ruimte die beter gebruiktWij zijn zeer blij met dit maatschappelijk Spanje en Noord-Amerika. Sinds eind roepen tot strandpaviljoen van het jaar. kan worden. De Haan verzorgt zowel hetondernemend bedrijf uit Etten–Leur 2010 is het personeelsbestand gegroeid Op www.kvk.nl/ondernemersprijs kunt opschonen van archieven, als ook heten hebben er dan ook alle vertrouwen van vier naar tien mensen, die hun pro- u de filmpjes van de genomineerden digitaliseren of vakkundig opslaan. Vraagin dat zij er renderende afdelingen van ducten aanbieden aan de groothandel en bekijken en stemmen op uw favoriet. vrijblijvend een Archief Quickscan aan omgaan maken. Tevens hopen wij dat onze restaurants in binnen- en buitenland. www.iberdeli.nl te zien hoeveel u bespaart.trouwe klanten, die toch een periode De andere genomineerden zijn Expandvan onzekerheid achter de rug hebben, Online in Rotterdam en Beach Club Royal De Haan beschikt over een team van hon-de nieuwe eigenaren een warm hart in Hoek van Holland. derd medewerkers met eigen vestigingenzullen toedragen. Het verheugt ons ook - Willem Blom, Robert Visser en Remy in Spanje. Als partner in de gerenom-dat de merken ComGuard, SmartGuard Bronckhorst van Expand Online in meerde Europese one-group is De Haanen KidsGuard hierdoor een degelijke Rotterdam hebben een online marke- een Europese speler van formaat met eendoorstart maken en verzekerd zijn van tingbureau. netwerk van bijna 2.500 internationaleeen gezonde toekomst - De broers Iem en Guus Kap en Peter van agenten. www.dehaan.nl04 het ONDERNEMERS BELANG
 7. 7. NieuwsVan Egmond University College Dordrecht stap dichterbij QR-codes maken uwRelatiegeschenken Het college van B&W van Dordrecht gebied van water(bouw), maritiem print uiting interactiefverhuisd stelt 100.000 euro beschikbaar voor en deltatechnologie zich ontwik- de vestiging van een University kelen tot een instituut dat onderwijs QR-codes College in de historische binnenstad. verzorgt voor circa 600 studenten. zijn barco- Het college voelt zich daartoe aange- “Investeren in de kennisontwikkeling des voor moedigd en ondersteund door het heeft een stimulerende invloed mobiele enthousiasme vanuit de samenleving op de werkgelegenheid in onze telefoons en de support van onder meer regio”, aldus wethouder Bert van de en tablets Werkgevers Drechtsteden, onder- Burgt. “Niet alleen worden wij als met een zoeksinstituten en het onderwijsveld. vestigingsplaats aantrekkelijker voor camera. De Wereldwaag aan de Wijnstraat 237 nieuwe bedrijven, maar ook is het De telefoon/tablet leest de QR-code is het beoogde pand dat vanaf 2013 een stimulans voor bedrijven die al in en vertaalt deze direct naar tekst,Van Egmond Relatiegeschenken is per kan fungeren als start van de Univer- de regio opereren om hun vestiging een weblink/bedrijfsvideo (URL)1 februari verhuisd. U bent hartelijk sity College. In een periode van vijf uit te breiden en/of te investeren in of SMS bericht. Dit biedt nog meerwelkom op het nieuwe adres: Noldijk jaar zal de bacheloropleiding op het onderzoek en ontwikkeling.” mogelijkheden voor een directe in-169 in Barendrecht. “Onze nieuwe teractie met uw potentiële klant. Delocatie beschikt over verschillende QR-code is perfect voor cross mediaruimtes voor onder andere relatiege- Diversiteit tijdens Dordtse Kil in Business campagnes. QR-codes zijn zeer ge-schenken, bedrijfskleding en einde- schikt om gedrukte media te combi-jaarsgeschenken. Tevens hebben we Op 9 februari vond de eerste editie neren met digitale media. QR-codeseen sfeervol wijnlokaal ingericht waar van Dordtse Kil in Business in 2012 maken uw print uiting interactief!wij geregeld wijnproeverijen organi- plaats. De opkomst van de bedrijven Kortom, een QR-code slaat echt eenseren”, vertelt directeur Raymond van was zeer divers. Ook de gemeente brug tussen offline en online enEgmond. “Hierbij bieden wij een com- Dordrecht was aanwezig bij dit verhoogt zeker uw conversie vanpleet verzorgd arrangement aan voor netwerkevenement voor bedrijven een offline campagne.uw businessclub, relaties, personeel aan de Dordtse Kil en voor regionaleof familie- en vriendenkring. U geniet bedrijven die met hen zaken willen Om een QR-code te scannen dientvan een professionele wijnproeverij doen. Organisator Lipman Events de juiste contacten te leggen tijdens u via iTunes (Iphone) of Marketmet luxe wijnen en culinaire hapjes toonde zich erg verheugd met de de netwerkborrel. De volgende editie (Android) een app te downloaden,terwijl u ontspannen met uw klanten, aanwezigheid van de gemeente van het evenement staat gepland op enkele opties:familie of relaties kunt netwerken.” en hoopt een uitstekend platform donderdag 24 mei 2012, wederom in • i-nigmaOok de mogelijkheden om een eigen te bieden om in contact te blijven Chez Heeren Jansen. • Neo-Readerbedrijfspresentatie te geven zijn met de ondernemers in het gebied. Kaarten zijn te verkrijgen via: • Quick-Markaanwezig. Meer informatie over deze Verder waren er zowel veel leden www.dordtsekilinbusiness.nl • QRReaderwijnproeverijen vindt u op: van de BusinessClub als nieuwe deel-www.wijwetenwat.nl en via nemende bedrijven aanwezig. Alle Op deze website is tevens de Vervolgens opent u de QR-scanner-Twitter: @WijWetenWat partijen roemden de mogelijkheden deelnemerslijst te vinden. app, richt u de camera van uw smartphone/tablet op de QR-code en de QR-code wordt automatischWeekers wil van blauwe Acceleratic naar Sliedrecht gescand. Ook in het Onderne-brief af mersbelang zult u deze QR-codes Binnen negen maanden tijd is het terugvinden, welke gekoppeld zijnDe traditionele blauwe brief van de internetbedrijf Acceleratic de Leer- aan een bedrijfsvideo of website. In-Belastingdienst gaat op termijn ver- damse zolderkamer ontgroeid. Roel middels is er naast het magazine ookdwijnen. Als het aan staatssecretaris Beun en Robin de Boer verhuizen de veel méér! Een uitgebreide websitevan Financiën Frans Weekers ligt, onderneming, die zij tijdens hun studie met diverse mogelijkheden, digitalewordt internet de nieuwe norm en hebben gestart, naar een kantoor in regionale nieuwsbrieven, bedrijfsvi-worden de brieven uiteindelijk ver- Sliedrecht. Acceleratic biedt webhosting, deo’s, een zakelijke marktplaats enleden tijd. Door een wetswijziging ‘SEO-analyse’ voor vindbaarheid bij de inzet van andere nieuwe mediakan het aantal brieven omlaag met zoekmachines en het softwarepakket maken het Ondernemersbelang tottientallen miljoenen per jaar, stelt ‘Olympus Knowledge Base’. Als speciale wat het nu is; een echt multimediaalhet ministerie van Financiën. In de aanbieding naar aanleiding van de ver- platform voor ondernemers in dewet staat nu nog dat alle officiële huizing biedt Acceleratic tot maart 2012 regio. Het Ondernemersbelang isbeschikkingen op papier moeten een gratis SEO-QuickScan. Het nieuwe dus onmisbaar in uw regionalestaan. De fiscus verstuurt nu jaarlijks adres is: Vierlinghstraat 5a in Sliedrecht. business to business communicatie.zo’n 160 miljoen brieven. Meer informatie: www.snelenzeker.nuWeekers wil de wet aanpassen, en www.olympussoftware.nlzodat officiële berichten ook viainternet verstuurd kunnen worden.Via een digitale postbus kunnenparticulieren en bedrijven dan hunbeschikkingen ophalen. Als hetaantal brieven in eerste instantiemet 50 miljoen omlaag kan, levert catering & traiteur BEDRIJFSWAGENINRICHTINGdat volgens berekeningen van hetministerie een besparing op van95 miljoen euro. www.kleinespijzen.nl - info@kleinespijzen.nl - 06-480 817 51 WWW.ZEVIM.NL het ONDERNEMERS BELANG 05
 8. 8. Bedrijfsreportage10 vragen die elke ondernemerzich moet stellen...Communiceren met uw doelgroep is vandaag de dag lastiger dan ooit. We vroegen Cor Statz van het Barendrechtse communicatie-bureau Statz & Co daarom om tien communicatietips voor de ondernemer van vandaag. Dat we bij dit no-nonsense bureau quacommunicatie-ervaring aan het juiste adres zijn, blijkt uit het feit dat ze deze maand hun 10-jarig jubileum vieren.06 het ONDERNEMERS BELANG
 9. 9. I n deze jaren heeft Statz & Co een omdat uw concurrent het doet. U doet het 10. Hoe maakt u van klanten fans? mooie mix van ervaring, creativiteit met heldere doelen voor ogen zodat het U wilt verkopen, begrijpelijk. Maar als en effectiviteit opgebouwd. Met effect ervan ook achteraf te beoordelen uw communicatie zich beperkt tot demedewerkers die voorop lopen in hun valt. Dus stel vast wat uw klant moeten transactie, laat u kansen liggen. Maak vanspecialismes. Zo zorgt Cors zoon Stijn weten, wat uw klant moet vinden, en wat klanten fans! Dan kopen ze vanzelf meer enStatz binnen het bureau voor een open uw klant moet doen naar aanleiding van worden zij ambassadeurs van uw productblik naar de snel veranderende toekomst. uw communicatie. of dienst en krijgt uw communicatie-euroDe laatste ontwikkelingen binnen social een hefboomeffect!media en internet worden gevolgd én 6. Hoe te evalueren?effectief toegepast. Communicatie is, net als alle andere kosten Moet u al deze vragen zelf beantwoorden? binnen uw onderneming, een investering Nee hoor … dat hoeft niet. Niets is moeilijkerDit alles wordt ook zichtbaar in de klanten die moet bijdragen aan het rendement. dan afstand nemen van uw eigen bedrijf enwaarvoor zij werken. Van bekende (inter)- Formuleer daarom vooraf heel duidelijke daar een kritische en opbouwende analysenationale A-merken als HAK en Beckers tot en meetbare criteria, waarlangs de van maken. Daarin schuilt een belangrijkregionale ondernemers zoals bijvoorbeeld effectiviteit van uw communicatie- onderdeel van de toegevoegde waardeTegelhuis Badkamers en Tegels. Cor Statz inspanningen kunnen worden gemeten. van Statz & Co, naast natuurlijk de vertalinggeeft als advies: “Stel uzelf eerst de juiste En bedenk wie bij het evaluatieproces van de oplossingen naar creatieve envragen en maak heldere keuzes in uw betrokken moeten worden. Natuurlijk ligt resultaatgerichte communicatie. Wilt umarketingcommunicatie”. Hij helpt u de keuze voor u als ondernemer voor de eens praten over uw eigen unieke situatiehierbij vast op weg... hand, en de eindverantwoordelijken voor als ondernemer? Dan bent u van harte marketing en communicatie mogen niet welkom bij de ondernemers van Statz & Co.1. Wie is uw doelgroep? ontbreken, maar hoe zit het met uwDé doelgroep bestaat niet. Is degene die salesorganisatie? Zij zouden moeten Zij horen graag van u!uw product gebruikt ook daadwerkelijk de profiteren van uw communicatie.persoon die uw product koopt? Of bent Hoe beoordelen zij de activiteiten?u actief op een markt, waarbij kopers en Cor Statzgebruikers zich sterk laten beïnvloeden 7. Hoe bereikt u uw doelgroep? c.statz@statz-co.comdoor influentials of opinion leaders? Mediakeuzes zijn vaak traditioneel. Veelal T 0180 - 55 77 66En heeft u wel alle doelgroepen daadwerkelijk wordt er eerst aan radio en tv gedacht, dangeïnventariseerd? Of kunt u doelgroepen wordt er geadverteerd in het vakblad waaronderscheiden door nét even anders te we al jaren in adverteren (samen met dekijken naar uw distributie, prijsstelling of concurrentie). Nieuwe media hebben eennaar andere landen? Wedden dat uw aardverschuiving teweeggebracht, omdataanbod interessant is voor meer ze heel direct één-op-één contact kunnendoelgroepen dan u dacht? realiseerden, vaak tegen lagere kosten en met een meetbaar resultaat. Maar ook2. Wat weet u van hen? met de inzet van een goede database ofNatuurlijk weet u ongeveer wel wie uw CRM van uw (potentiële) klanten, kunt uklanten zijn, maar wat vinden ze van uw de effectiviteit van de communicatie-eurobedrijf, merk, product of dienst, van uw vergroten en een dialoog aangaan met uwmedewerkers, uw service, uw bereikbaar- doelgroep (in plaats van de gebruikelijkeheid? En wat weet u eigenlijk van de monoloog).groepen die u graag als klant zou hebben?What makes them tick? Zodra u dat weet, 8. Hoe bent u innovatief?weet u ook wat u hen te vertellen hebt. Vaak wordt bij het denken over innovatie alleen maar gedacht aan producten of3. Wat wilt u zeggen? diensten, maar waarom geen vernieuwingHet lijkt een simpele vraag, toch is deze gezocht in de manier waarop u omgaatvaak moeilijk te beantwoorden. Vaak wil je met uw klanten, uw communicatie of uwals ondernemer alles over je eigen product distributie? Elke P uit de marketingmix kanof dienst vertellen. Maar daar zit uw klant aanleiding zijn voor innovatie!niet op te wachten. Die wil het antwoordop zijn vraag. Meer niet. 9. Hoe krijgt uw distributiepartners enthousiast?4. Wat maakt u onderscheidend? Vaak worden uw producten ofZie het maar onder ogen: uw product of diensten aangeboden via eendienst is generiek. U knokt met concurrenten distributienetwerk van retailers,die hetzelfde doen als u. Toch bent u zelf groothandels of dealers. Juistwél uniek. Waar zien we dat in terug? zij zijn het, die heel dicht bij uwHerken het, maak het relevant en geef uw klant staan en het verschilklanten een reden om voor u te kiezen. kunnen maken. Voor u uw eindklant benadert, is het dan5. Wat zijn communicatiedoelstellingen? ook slim om stil te staan bij deCommuniceren met uw doelgroep doet vraag hoe u deze belangrijkeu niet voor de gezelligheid, en ook niet doelgroep kunt beïnvloeden. het ONDERNEMERS BELANG 07
 10. 10. Rondetafelgesprek Tekst: Martin Neyt • Fotografie: Richard van HoekInnovatie. De overheid stimuleert het proces met regelingen en subsidies, want een innovatief bedrijfsleven stelt zijn eigentoekomst en die van het land zeker. De deelnemers aan het rondetafelgesprek van Het Ondernemersbelang hebben een pragmatischebenadering. Innoveren is inspringen op behoeften. Verrassen. Vooruitlopen. Soms ligt er een langetermijnplanning aan tengrondslag, dan weer gaat het om fingerspitzengefühl en niet zelden komt het plotseling. Eureka! Innoveren is deverandering omarmen08 het ONDERNEMERS BELANG
 11. 11. Ap Kremer Wim Maat Marina van Helvoort A ls Archimedes, gezeten in bad, drong reclamebureau Statz & Co in Barendrecht. het idee zich aan hem op. Het klit- Peter Boswinkel, client services director van tenband op handschuurmachines is Statz & Co. ontwaart nieuwsgierigheid bij Ap een irritatie voor velen, het slijt, laat los en op Kremer. “Je wilt steeds meer weten, totdat je den duur is het gehele apparaat onbruikbaar. op een gegeven moment denkt: dat kan ik Plaats er een vervangbare laag tussen, dacht beter dan de rest.” Louis Ouwerkerk, directeur Wim Maat, directeur van het van het Dordtse subsidie- en innovatieadvies- ‘s-Gravendeelse Toolcare Nederland, bureau Raad & Daad, ziet een tendens. “Er ligt specialist in inspectie van arbeidsmiddelen wel degelijk een goed idee aan ten grondslag. en gereedschapsbeheer. De tussenzool was Houtconstructies passen in de tijdgeest.” geboren. Kremer is toegeeflijk op dit punt. “Misschien “Je reageert op een probleem. Het is geen was het toch meer dan gevoel. We richten wereldschokkende uitvinding, maar dat hoeft ons in elk geval op kleinschalige projecten. ook niet. Innoveren staat niet per definitie Het innovatief karakter huist in de samenwer- gelijk aan revolutionaire vernieuwing. De king met andere bedrijven. Houten objecten tussenzool zorgt ervoor dat machines langer worden uitgerust met LED-verlichting, meegaan. Inmiddels ligt het hulpmiddel in zonnepanelen en, als het bijvoorbeeld om de schappen, maar het verdienmodel was carports gaat, met elektrische laadpunten. in deze minder belangrijk. Als ondernemer Een duurzame kruisbestuiving.” heb je de markt op je netvlies. Waar heeft de Inmiddels zijn er meerdere loten aan Ap- klant behoefte aan? Zo’n vondst als de tus- houtconstructies gegroeid. Het bedrijf kent senzool biedt gewoonweg een kant-en-klare spin-offs als Aplandscaping -tuinen- en Apre- oplossing. Het is een aanvulling op onze creatiewoningen. “Die twee zijn momenteel dienstverlening.” veelbelovend. Ik moet me blijven focussen op Wim Maat vergelijkt ondernemen met zeilen, hout. In al zijn variaties.” er moet onafgebroken worden gewerkt om het schip op koers te houden. “Ooit leunde Over de heg ik even achterover omdat ik een grote Bedrijven die zichzelf telkens opnieuw uitvin- opdrachtgever had. De klant vertrok en toen den, Peter Boswinkel vindt ze inspirerend. “Jij lag ik stil in het water. Dat overkomt me integreert bestaande tools”, reageert hij op niet meer. Het is noodzakelijk om de zeilen Ap Kremer. “De combinatie levert een verras- voortdurend te trimmen ofwel te innoveren. send product op. Ik weet zeker dat het bedrijf Zonder innovatie kom je nergens.” er over tien jaar weer anders uitziet. Je zoekt passende businesspartners op en probeert Dat kan ik beter gewoon van alles uit. Sommige testen leveren Gevoel stuwde ondernemer Ap Kremer niets op, anderen zijn succesvol. Trial and richting houten recreatiewoningen, eco- error, ook dat is innovatie.” lodges, overkappingen, bruggen, vlonders, Over de heg kijken, zo schetsen Peter Boswin- damwanden en andere houtobjecten. Kremer kel en Stijn Statz, accountmanager van Statz zat reeds jaren in de weg- en waterbouw en & Co, de werkwijze van hun reclamebureau kreeg een ingeving: ik ga me op houtbouw in grove lijnen. “We lopen een tijd met een richten. De eerste opdracht voerde hij in bedrijf mee en komen met effectieve oplos- de Dordtse Biesbosch uit. Inmiddels heeft singen”, zegt Stijn Statz. “Het is een onder- het bedrijf Aphoutconstructies, gevestigd steunende rol. Ook daarin kun je innovatief in Alblasserdam, talloze projecten op zijn te werk gaan. Net even anders kijken, dat is naam staan. “Waarom hout? Geen idee. Ik onze kracht.” kreeg als aannemer een opdracht voor een Peter Boswinkel wijst op de beweging van houten bijgebouw. Aha, er is een markt voor. ‘bricks naar clicks’, de transformatie van Vol enthousiasme heb ik me op het segment panden naar online dienstverlening. “Klinkt gestort.” natuurlijk leuk, nu moet een bedrijf nog de Je doet jezelf tekort, stellen de discussie- dialoog met de klant aangaan. Er is geïnves- partners, bijeengekomen op de locatie van teerd in een CRM-systeem, maar wordt dit het ONDERNEMERS BELANG 09
 12. 12. Rondetafelgesprek optimaal benut? Vaak niet. Wij vinden dat er de RDA, de nieuwe Research & Developmen meer uit customer relationship management Aftrek, hebben we contact opgenomen met kan worden gehaald. CRM is niet alleen een de Erasmus Universiteit en het ministerie van verzameling klantgegevens voor presales, ELI. Vervolgens hebben we in samenwerking sales en aftersales, het kan een instrument met Exatech een softwarepakket ontwikkeld. zijn voor uitmuntende service.” De software geeft ondernemers inzicht in hun Open staan voor verandering, haar omarmen, specifieke fiscale mogelijkheden.” het vermogen bezitten om mee te buigen. Een software-innovatie om innovatie bij Volgens Boswinkel zijn het kenmerken van ondernemingen mogelijk te maken. Helaas is innovatieve bedrijven. “Soms is een herpo- het onontkoombaar. De overheid wil dat het sitionering nodig. Om houtbouw weer als bedrijfsleven voorbij de horizon blijft kijken voorbeeld te nemen, een ontwerp voor een en stimuleert vindingrijkheid, maar daardoor tuinhuis is voor een ander wellicht een prach- is er een woud aan regelingen ontstaan. De tige garage. Bijna hetzelfde product, andere nieuwste is het Innovatiefonds MKB+, per 1 doelgroep. Een ondernemer moet alleen even januari ingevoerd. Louis Ouwerkerk laat er Stijn Statz een gedachtesprong maken.” welhaast een Archimedische formule op los. “Innovatie = uitvinding + markt + financie- actieradius van honderd kilometer beschikt, Groten der aarde ring. Dan heb je alle onderdelen benoemd.” voldoende voor dagelijks woon-werkverkeer. Vooral doén. De tafelgasten weten dat die Eind 2012 volgt de snellader. Binnen afzien- houding noodzakelijk is om vooruit te komen. Gouden toekomst bare tijd is 80 procent van de accu gevuld.” Ze realiseren zich tegelijkertijd dat het De overheid moet het bedrijfsleven voorna- Micha Roco juicht de drang naar vooruitgang makkelijker is gezegd dan gedaan. Niet alle melijk bij staan, vinden de gesprekspartners. van zijn werkgever toe. “De automobielbran- bedrijven hebben het vermogen om ideeën “Wij zijn doeners”, zegt Wim Maat, “we che is doorgaans vrij behoudend. Sommige te verwezenlijken. En conservatisme kan hebben geen tijd om ons in allerlei regels te bedrijven spelen in op de wetgeving een blokkade vormen, dat overkomt zelfs de verdiepen.” Maar hebben de verschillende en komen dan met zogenaamd groene groten der aarde. De naam Kodak klinkt. overheden de eigen regels, fondsen en alternatieven op de proppen. Wij vinden dat “Aan de wieg van de digitale fotografie staan projecten helder voor ogen? Micha Roco innovatie in het product auto tot uiting moet en dan als laatste eindigen”, omschrijft Louis en Marina van Helvoort van Auto Indumij, komen en bieden elektrische oplossingen.” Ouwerkerk de lijdensweg van de multina- specialist in onder andere zakelijk elektrisch Rekken oliemaatschappijen de productie van tional. “De onderneming durfde niet door te rijden, ervaren in de praktijk dat dit zeker niet elektrische voertuigen niet onnodig lang? zetten omdat ze bang was de eigen markt altijd het geval is. Hoe zit het met vuile energie afkomstig van van klassieke fotografie leeg te eten. Angst “Den Haag roept Stichting e-laad voor het kolencentrales? Wanneer is er een gedegen voor verlies van marktaandeel zet een rem op plaatsen en onderhouden van laadpunten in infrastructuur? De tafelgenoten hebben ontwikkeling. Dat besef begint nu ook een het leven, maar communiceert dit kennelijk vragen. Peter Boswinkel vindt ze terecht beetje in het bedrijfsleven door te dringen. onvoldoende want gemeenten weten van maar onderkent tevens dat doemdenken een De CEO van Philips zei recentelijk: we moeten niets”, stelt Micha Roco, directeur sales van blokkade kan vormen. “Bij elke verandering weer ondernemer worden.” Auto Indumij. “Kijk naar Breda”, vult Marina zien mensen beren op de weg. Negatieve Raad & Daad, het bedrijf van Ouwerkerk, van Helvoort, z.e. sales representative in geluiden hoorde je in 1996 ook over mobiele focust zich volledig op innovatie. De onder- Etten-Leur, aan. “Het is zowat de meest telefonie en internet. Kijk eens waar we nu neming brengt ideeën naar de oppervlakte duurzame stad van Nederland, maar in eerste zijn. Misschien duurt het niet eens zo lang en zorgt ervoor dat ze daadwerkelijk worden instantie wist de gemeente niet hoe ze op voordat elektrisch rijden de norm is.” uitgevoerd. Subsidieaanvragen en lobby’s de komst van laadpalen moest reageren. Pas Marina van Helvoort haalt Amsterdam richting regionale politiek, Den Haag en na een presentatie werd duidelijk waar we Elektrisch aan, het hoofdstedelijk project dat Brussel vormen een belangrijk deel van de naartoe moeten.” in een fijnmazig netwerk van laadpunten dienstverlening. Ondanks de onwennigheid van bepaalde en forse subsidies voor zakelijk elektrisch Ouwerkerk: “Het uitpluizen van innovatie- gemeenten ziet Marina van Helvoort een rijden voorziet. “Amsterdam Elektrisch is een regelingen en het leggen van contacten gouden toekomst voor elektrisch rijden weg- blauwdruk voor andere steden. Tezamen met met overheden zijn niet bepaald favoriete gelegd. Zeker nu Renault, het merk waarvan de komst van betere accu’s en laadsystemen, bezigheden van ondernemers. Maar het Auto Indumij dealer is, volgens haar binnen- kunnen we over een écht duurzame ontwik- zou zonde zijn als ze geld waar ze recht op kort vooruitstrevende modellen op de markt keling spreken. Het is absoluut zeker dat alles hebben, laten liggen. Dus doen wij dat. Voor brengt. “Zoals de stadsauto die over een anders wordt. Maak er gebruik van.” Louis Ouwerkerk Micha Roco Peter Boswinkel10 het ONDERNEMERS BELANG
 13. 13. Tekst: Ben van den Aarssen • Fotografie: Richard van Hoek Bedrijfsreportage ToolCare Nederland:Inspecteren van arbeidsmiddelen en zoveel meerNet een stapje verder gaan dan andere bedrijven die zich richten op de periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen.Dat is de missie van Wim Maat, directeur en inspirator van het in ’s-Gravendeel gevestigde ToolCare Nederland. ToolCare maakt hetverschil met een totaalpakket, waarin ook het repareren en doelmatig beheer van arbeidsmiddelen tot de speerpunten behoort.Meerwaarde bieden, dat is waar het volgens Maat om gaat. “We doen zoveel meer dan enkel keuren.’’H et gesprek vindt plaats in de knusse Ook zijn er plannen om het netwerk in het ToolCare Nederland B.V. kantine van het bedrijf. Aan de noorden van het land te verstevigen met daar Griendweg 57 muur hangen de certificaten die gestationeerde keurmeesters. Maat wil boven- 3295 KV ’s-Gravendeeldoor de jaren heen zijn behaald. Het is een dien nog meer werk maken van goeie service T 078 - 673 20 62imposante wand geworden waarop de trots en aftersales, om op die manier de kwaliteit F 078 - 673 57 78van de keurmeesters valt terug te lezen. van de dienstverlening op een nog hoger plan info@toolcare.nlVaak is het toonaangevende DNV (Det Norske te brengen. Hoewel hij tegenwoordig meer www.toolcare.nlVeritas) de instantie die de getuigschriften manager is, blijft Maat zoveel mogelijk voelingheeft toegekend. ToolCare is sterk in de houden met het werk zelf. Het kalibrerenmeest uiteenlopende disciplines, van het van apparatuur, het ontwikkelen vaninspecteren van vast opgestelde machines en beheersystemen die de logistiek van deinstallaties tot klimmaterialen, elektrisch arbeidsmiddelen beter inzichtelijkhandgereedschap, hefbruggen en hijsmiddelen. maken, graag steekt hij daarvoorDe sinds de start in 1997 opgebouwde lijst zelf de handen uit de mouwen.met referenties en vakgebieden is veelomvat- “We zijn hier altijd op zoek naartend. Een mooi voorbeeld van de vakkennis slimme oplossingen die de klanten de solide naam van ToolCare in de markt vooruit helpen.’’is het vorig jaar verworven certificaat voor deinspectie van elektrisch gereedschap. Samen Zorg uit handenmet Smit Opleidingen heeft de firma ITV Een mooi voorbeeld van deuit Almere daarvoor een nieuw programma uitvinder in Maat: een lijn tussen-opgezet dat voldoet aan alle eisen van zowel zolen waardoor er efficiënter metwetgever als verzekeringsmaatschappijen, schuurmachines kan worden gewerkt.en dat door ToolCare wordt getoetst. De De kernactiviteit blijft echter het inspecteren.keurmeesters van ToolCare hadden daarmee “Een verplichting die wij voor onze opdracht-een primeur in Nederland. Natuurlijk is Wim gevers ook leuk proberen te maken, door zeMaat daar trots op. Maar het is volgens hem alle zorg uit handen te nemen’’, aldus Maat.uiteindelijk de klant die er zijn voordeel mee De keurmeesters van ToolCare komen overal,doet. “We kunnen nu de veiligheid van dit in alle mogelijke branches van het bedrijfs-soort gereedschap optimaal waarborgen.’’ leven, in het onderwijs en bij de overheid. Veel wordt verwacht van een pilot bij deKwaliteit brandweer in de regio Zeist die mogelijk bijDe zorgplicht voor werkgevers heeft in korpsen in het hele land wordt uitgerold.de achterliggende jaren een hoge vlucht ToolCare is partner voor zowel training, syllabus,genomen. Het was met name het Arbo-besluit meetapparatuur, software en beheer van dedat de zorg voor veilige arbeidsmiddelen een door het korps gebruikte arbeidsmiddelen.prominente plek op de agenda heeft gegeven. Ook bij ruim vijftig vestigingen van hetMaat, destijds een gevorderd elektricien, Akzo-concern staat het bedrijf uit ’s-Gravendeelheeft van meet af aan de kansen gezien. garant voor veilige arbeidsmiddelen. VanoudsVan eenmanszaak groeide ToolCare uit tot zijn verfleveranciers een belangrijke doelgroep.een landelijke speler, met ondertussen veer- Het totaalpakket van ToolCare is daarbij eentien medewerkers. De groei zet door, met bin- belangrijk concurrentievoordeel. “Alles ondernenkort een extra keurmeester en een planner één dak, van het keuren en repareren totom het werk in goede banen te leiden. beheren, mooier kan het niet.’’ het ONDERNEMERS BELANG 11
 14. 14. VHB Elektro Service BV Bijdorp Oost 12 2992 LA Barendrecht T 0180 - 62 02 98Yarden & Verkaik Uitvaartzorg Dordrecht Iedere uitvaart uniek. YardenThema 2012: 078 711 0201 / 06 19 47 28 15Yarden & Verkaik Toermalijnring 1020 mirjam.verkaik@yarden.nlUitvaartzorg Dordrecht 3316 LC Dordrecht www.yarden.nl
 15. 15. Tekst: Ben van den Aarssen • Fotografie: Richard van Hoek Bedrijfsreportage Het in Alblasserdam gevestigde APHoutconstructies heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een gerenommeerd bouwer van houten landhuizen, recreatiewoningen en andere houten objecten. Innovatie en duurzaamheid staan hoog in het vaandel. Tot de spraakmakende projecten behoort een energieleverende carport, op de Miljonairfair in december vorig jaar onderscheiden met een eerste prijs. De nieuwste troef: een duurzaam en luxueus tweede huis dat voldoet aan de hoogste energienorm. De modelwoning is in het Zeeuwse Renesse te bewonderen. “Wij maken graag iets bijzonders.’’ APHoutconstructies opent nieuwe horizonten:Visitekaartje voor de toekomstE en wereldverbeteraar wil hij zich niet Carport met zonnepanelen noemen. Wel is directeur Ap Kremer APHoutconstructies heeft de wind in de verhuurkantoor opent volgens Kremer nieuwe van APHoutconstructies een bevlogen zeilen, zeker ook dankzij de in duurzaam horizonten, zowel als het gaat om esthetiek alsmens. Iemand met een missie. Natuurlijk wil eikenhout uitgevoerde carport met zon- duurzaamheid. De woning wordt gebouwdKremer graag geld verdienen. Maar dan wel nepanelen. De prestigieuze onderscheiding met gebruikmaking van duurzame materialen,op een maatschappelijk verantwoorde manier. op de Miljonairfair heeft voor veel publiciteit gecertificeerde houtsoorten, superisolerendVijf jaar geleden begon hij voor zichzelf. Op de gezorgd en de eerste orders zijn geplaatst. glas en speciale dakpannen. In de luxe keukenzolderkamer. Met een achtergrond in civiele Volgens Kremer past het ontwerp in een en de bij het interieur passende haard draaittechnieken en een voorliefde voor duurzaam onomkeerbare trend: elektrisch transport. Met alles om hoog rendement. Ook een oplaad-hout. Eerst waren het vooral boot- en vis- in het verlengde daarvan de verdere stap: een punt voor de elektrische fiets en elektrischesteigers, waterkeringen, stuwen, uitkijktorens eigen elektriciteitsvoorziening. De carport van auto behoren tot het pakket. De ecologischeen vogelkijkhutten, om maar een greep uit APHoutconstructies levert ruim 4000 kilowatt voetafdruk wordt verder beperkt door optiesalle houtconstructies te doen. Zijn motto: stroom per jaar op, ruim voldoende om de als zonnepanelen, een aardwarmtepomp, eenals het in hout te construeren is, kunnen wij elektrische auto op het eigen oplaadpunt van regenwater recyclesysteem en integrale LED-het maken. Van het een kwam het ander. de noodzakelijke stroom voorzien. Afspraken verlichting. Door de gestandaliseerde bouwKlanten gingen vragen om botenhuizen, met energieleveranciers over teruglevering kan het Time Out Second Home snel wordentuinhuizen, stallen en APHoutconstructies had van reststroom zijn zelfs nodig, zegt Kremer. gerealiseerd en blijven de bouwkosten binnende oplossing beschikbaar. Met altijd duurzaam “Deze carport verdient zichzelf terug.’’ de perken. APHoutconstructies is partner in(eiken)hout als basis. Authentiek materiaal het hele traject, vanaf engineering en vergun-dat op ambachtelijke wijze werd gebruikt, Wooncomfort in optima forma ningen tot en met het onderhoud. Kremermet pen-en-gat-verbindingen en bijzondere Alle vakmanschap en verzamelde kennis van heeft hoge verwachtingen van het concept.kapconstructies. Dankzij het vakmanschap APHoutconstructies komen samen in het “Ons visitekaartje voor de toekomst.’’en de unieke benadering van de markt heeft concept Time Out Second Home, waarvan hetAPHoutconstructies een stevige groei doorge- prototype in Renesse wordt geëxploiteerd.maakt. De zolderkamer is al lang ingeruild voor Ingericht volgens de wensen van de opdracht- APHoutconstructies B.V.een echt bedrijfspand, het bedrijf telt onder- gever, voorzien van de beste materialen en Wattstraat 1tussen bijna twintig personeelsleden en maakt apparatuur die beschikbaar zijn, kortom, 2952 AX Alblasserdamdeel uit van een netwerk van gespecialiseerde wooncomfort in optima forma. Een aantal in-partijen die elkaar aanvullen en bijna allemaal delingsvarianten zijn al door APHoutconstruc- Postbus 48in Alblasserdam of directe omgeving zijn ge- ties en de partners Bongers Architecten 2950 AA Alblasserdamvestigd. Wat bij hetzelfde is gebleven: de focus (Oud Alblas) en BHVK Leisure uit Burgh- T 078 - 699 96 21op duurzaamheid en luxueuze uitstraling. “Wij Haamstede bedacht. De combinatie F 078 - 699 96 22kiezen altijd voor kwaliteit.’’ van een ambachtelijk bouwer, een ge- M 06 - 135 101 58 renommeerd architect en een ervaren info@aphoutconstructies.nl www.aphoutconstructies.nl het ONDERNEMERS BELANG 13
 16. 16. Bedrijfsreportage Tekst: Martin Neyt • Fotografie: Richard van Hoek tafel te dirigeren. De industrieel ontwerpers, werktuigbouwkundigen, technische bedrijfs- kundige en fiscaal specialist van Raad & Daad beschikken over de noodzakelijke kennis om een project te dragen. Ze betrekken tevens de juiste partijen bij een innovatieproces. Zo namen onder andere TU Delft, Erasmus Universiteit, Hogeschool Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam deel aan de ontwikkeling van het lichtgewicht container- schip Mer-Green, een opdracht van de Zwijndrechtse Mercurius Shipping Group. “Het schip is ontworpen in de gedachte van planet, people en profit”, vertelt Louis Ouwerkerk. “De technologie, ontwerp en stroomlijning garanderen minder uitstoot en minder waterweerstand, waardoor op brand- stof wordt bespaard.” Drie jaren duurde het voordat de Mer-Green in het najaar van 2011 kon worden gedoopt. Niet alleen de administratieve en ontwikkelings- handelingen nemen veel tijd in beslag. Er moet met de juiste personen worden overlegd. Raad & Daad beschikt dan ook over contacten bij ministeries en op Europees niveau. “Een sterke lobby richting de overheid is onmisbaar.” Innovatiesprong Dit jaar bestaat Raad & Daad een kwart eeuw. Adviesbureau Raad & Daad kwart eeuw gids in innovatieland Begonnen als allrounder, focust het bedrijf zich sinds de millenniumwisseling volledig opIdeeën komen tot leven innovatie. Ondernemingen in de maritieme sector en offshore zijn belangrijke opdracht- gevers, maar het adviesbureau werkt voor bedrijven in alle branches, van chemie en bouw tot onderwijs en welzijn.Innoveren en ondernemen kunnen in één adem worden genoemd. Ondernemers dragen de wil Gevraagd naar een favoriete project, noemt Louis Ouwerkerk twee aansprekendeom producten en diensten continu te verbeteren als vanzelfsprekend in zich. Aan ideeën ont- kantoorgebouwen aan de Maas: De Brug van Unilever en De Bolder van Van Seumeren.breekt het dan ook niet. Het realiseren ervan is een ander verhaal. De route van vaag plan naar Beide werden gerealiseerd met subsidievoltooid project vraagt om marktexpertise, onderzoeksgegevens, kennis van wet en regelge- Individueel Flexibel Demontabel (IFD) Bouwen. “We mochten de completeving en de juiste contacten. Het Dordtse subsidieadviesbureau Raad & Daad wijst de weg tijdens subsidietrajecten voor Dura Vermeer en Hollandia bij De Brug en voor Heeremadeze tocht. “Ondernemers hebben vaak meer recht op financiële ondersteuning dan ze denken.” Zwijndrecht bij De Bolder uitvoeren.” Eigenlijk vindt hij het nog het mooist wanneer ondernemers de ‘innovatiesprong’ wagen, H et team van Louis Ouwerkerk, die zijn uitbesteed aan universiteiten en ongeacht de omvang en aard van een project. directeur van subsidieadviesbureau kennisinstellingen.” “Veel plannen stranden in de waan van de Raad & Daad, heeft het druk. Nu Een ondernemer moet het maar allemaal dag. Ontwikkelingskosten en administratieve duurzaamheid zich stevig heeft verankerd in weten. De nieuwe wetten worden naast de rompslomp kunnen het aanvankelijk enthousi- het bedrijfsleven groeit het aantal subsidieaan- bestaande Wet Bevordering Speur en Ontwik- asme temperen. Het is prachtig als wij de vonk vragen voor milieuvriendelijke innovaties. kelingswerk (WBSO), waarmee bedrijven voor mogen overbrengen, mensen vooruit helpen, De overheid stimuleert groene initiatieven, een gunstige loonkostenregeling in aanmer- zodanig dat er na verloop van tijd een goed maar het landschap van fiscale voordelen is, king komen, ingevoerd. “Deze regelingen product ontstaat.” zoals zo vaak, ondoorzichtig. vereisen veel uitzoekwerk en gedetailleerde Ouwerkerk wijst op een artikel uit Het onderbouwingen, niet iets waarmee de Financieele Dagblad. Daaruit blijkt dat twee meeste bedrijven zich willen bezighouden. op de vijf entrepreneurs in het mkb de nieuwe Maar ondernemers hebben er wél recht op, Research & Development-aftrek (RDA) niet vaak meer dan ze denken. Wij nemen zo- Subsidieadviesbureau Raad & Daad kennen. “Het eerste deel van de RDA wordt dit doende de volledige subsidieverwerving over.” Albert Cuypsingel 281 – 283 jaar van kracht. Bedrijven kunnen 40 procent 3311 HD Dordrecht van de kosten voor R&D-investeringen en Van vergader- naar tekentafel T 078 - 614 70 70 exploitatiekosten in mindering brengen op de Aanvragen vormen een onderdeel van de F 078 - 614 02 28 inkomsten- of vennootschapsbelasting. dienstverlening van Raad & Daad. Het team info@subsidieraad.nl In 2013 volgt een extra aftrek voor activiteiten helpt ideeën van de vergader- naar de teken- www.subsidieraad.nl14 het ONDERNEMERS BELANG
 17. 17. Bedrijfsreportage Tekst: Jasper van den Bovenkamp – Tekstbureau Vakmaten • Fotografie: Jur Engelchor / Henk VeensttraMKB Cursus & TrainingStoom bedrijf nu klaarvoor economisch herstelWat doe je als ondernemer wanneer links en O p hoog niveau woedt de discussie Bestendige zekerheid al jaren. Wil Nederland in het jaar rland Toch kun je in die grillige omstandigheden grilrechts de economische crisis over het land jakkert? naangevend 2020 een toonaangevend kennis- or als bedrijf of organisatie een buitengewoon land zijn, dan moet het Rijk daar vandaag et bestend bestendige zekerheid inbouwen, redeneertHet antwoord van George Bel, directeur van MKB in investeren. Economische turbulentie Be Bel. “Veel bedrijven denken dat kopers doet er op zo’n moment niet zoveel toe. alleen letten op de prijs. Ik zeg: ‘Nee, dat isCursus & Training, is zo eenvoudig als doeltreffend. Sterker nog: hoe hoger de golven van de r niet waar!’ Kennis en vaardigheden maken financiële malaise tegen ons econom anciële economisch het verschil. Wil je onderscheidend zijn in“Investeren in kennis en vaardigheden is juist nu bestel beuken, hoe dringender d de de markt, zorg er dan vooral voor dat je noodzaak om te investeren in training en medewerkers goed opgeleid zijn, dat ze in opleiding. Klinkt nogal a anticyclisch. positieve zin opvallen. Als jij de telefoonvan groot belang. Dat maakt in deze markt het En dat is het ook. goed opneemt, sta je al met drie-nul voor. Door te investeren in kwaliteit voorkomverschil. Trekt het economische tij weer aan, dan George Bel knikt bedachtzaam. Als directeur kni je achterstanden en ben je helemaal klaar van het land landelijk opererende trainings- als het herstel inzet. Dit is dé tijd om voor-ben jíj de eerste die ervan gaat profiteren.” en cursus cursusbureau gaan hem de huidige sprong op je concurrent te nemen.” econom economische ontwikkelingen niet voorb “Al een paar jaar leven we in voorbij. Nieuwe trainingen een pprecaire situatie. De huizencrisis, Niet voor niets is het adagium van MKB de kkredietcrisis, de eurocrisis, de banken- Cursus & Training ‘Wat je vandaag leert, cris ze stapelden de ene onzekerheid crisis: pas je morgen toe’. De organisatie verzorgt op de andere.” in het hele land ruim vijftig verschillende Op tal van locaties in het land worden de cursussen van MKB C&T gehouden, zoals hier in Papendrecht (foto Henk Veenstra) het ONDERNEMERS BELANG
 18. 18. trainingen en cursussen. De onderwerpenvariëren van een mediatraining en eenbasistraining bedrijfshulpverlening tot eneffectief leidinggeven en ‘Hoe gebruik iksocial media?’ Het aanbod is breed. alBel: “We spelen voortdurend in op nieuwewensen van onze doelgroep. Zo zijn op hetmoment trainingen als ‘Management vanstagnerende medewerkers’, ‘Debiteuren- incasserebeheer en telefonisch incasseren’ en‘Succesvol financieren’ erg in trek.Daarnaast zijn opleidingen voor deondernemingsraad populair. Wij biedentrainingen aan waarin we focussen opbetere samenwerking tussen bestuurdersen werknemers. Meer dan ooit is het nu vanbelang om constructief samen te werken.”PraktischDe nadruk ligt bij MKB Cursus & Training oppraktische sessies. Bel: “Deelnemers hebbengeen behoefte aan theoretisch gezwets.Ze willen gewoon weten hoe het werkt inde praktijk.” MKB Cursus & Training is watdat betreft een echte insider. “We komenvoort uit MKB-Nederland – een echte George Bel: “Cursusdeelnemers hebben geen behoefte aanwerkgeverscultuur – en zijn hun partner theoretisch gezwets” (foto Jur Engelchor)voor bedrijfsopleidingen. We kennen hetstereotype beeld van de ondernemer: hij ofzij wordt geacht een duizendpoot te zijn, Klanten aan het woord... adviseerde mij om dat bij MKB Cursus & Trainingmaar kan simpelweg niet alles.” te doen. Daar heb ik geen spijt van. De dag was Welke voordelen biedt MKB Cursus & Training u perfect verzorgd, alle communicatie verliep primaIn de modder nog meer? Klanten vertellen over hun bevindingen en de trainer was zeer professioneel.”De trainers van MKB Cursus & Training staan met het landelijk opererende cursus- en trainings-dan ook, om met Bel te spreken, “met beide bureau. Khalid Achaaboune, medewerker NEBObenen in de modder.” De directeur legt uit. Cursus: Klantgericht verkopen“Onze cursussen en trainingen zijn geënt op René Slagmolen, directeur Twilmij “Wij hebben met twintig collega’s twee keer tweehet principe ‘learning by doing’: de theorie Cursus: Effectief leidinggeven avonden mogen luisteren naar een zeer kundigewordt direct in de praktijk toegepast. Deel- “Twee jaar geleden hebben we binnen ons bedrijf trainer. Voordat we met de cursus begonnen, wasnemers oefenen in rollenspellen of bootsen een managementteam gevormd. Met de vijf hij al verschillende keren bij ons geweest om depraktijksituaties na. Op deze manier leren managers volgen we nu de in-company training, actuele situatie binnen ons bedrijf te bespreken.deelnemers heel concreet, gewoon door omdat we allen afzonderlijk met bepaalde vragen Daar sprong hij tijdens de training voortreffelijkte oefenen. Dat vergroot de effectiviteit en situaties zaten. Die konden we vooraf voorleggen op in. Het sloot perfect aan op de praktijk zoals wijvan onze trainingen en cursussen enorm. aan de trainer. Ze heeft ons gevraagd wat we willen die kennen. Veel medewerkers hebben de cursusRelevant is het dan wel dat de trainer de leren, welke vragen er leven en waar we tegenaan echt ervaren als een opfrismoment. Je bent al jarenpraktijk vanbinnen en vanbuiten kent. Op lopen. Tijdens de cursus gaat ze heel specifiek op verkoper, maar ben je je wel bewust van hoe je hetdat criterium selecteren wij onze trainers.” onze situatie in. En dat schiet merkbaar wortel doet? Als een klant komt, heeft hij een probleem op de werkvloer. We voeren op het moment en daarvoor zoekt hij bij jou een oplossing. Ont-Altijd dichtbij bijvoorbeeld functioneringsgesprekken. Tijdens de vang een klant dus altijd met open armen en toonPlezierige bijkomstigheid is dat een training training krijgen we veel praktische tips over hoe interesse, benadrukte de trainer. Onze verkopersof cursus van MKB Cursus & Training altijd we dat het best kunnen aanpakken. Zeer leerzaam zijn hier daadwerkelijk mee aan de slag gegaan.”om de hoek wordt georganiseerd. Op tal en praktisch toepasbaar!”van locaties in het land vinden de sessies Michel van den Berg, interieuradviseurplaats. “Het is jammer als je in een sessie Jacques Ravoo, general manager bij Van Waay Interieurs in Benthuizenvan drie bijeenkomsten onverhoopt een Parkhotel Den Haag Cursus: Time managementkeer absent bent. Gelukkig wordt diezelfde Cursus: Financiële basiskennis “Tijdens deze cursus heb ik heel duidelijk geleerdbijeenkomst drie weken later een paar “Heel duidelijk werd in deze cursus uitgelegd wat prioriteiten te stellen. Regelmatig word ik van dekilometer verderop weer georganiseerd. het verschil is tussen de balans en de winst- en werkvloer gehaald, omdat klanten op elk wille-Dat is een van de voordelen van een grote verliesrekening. Voor veel van onze medewerkers keurig moment binnen kunnen komen. Dat isorganisatie.” was dat echt een eyeopener. Ook hadden we veel niet goed voor je concentratie. Dankzij de cursus aan de uitleg over de kasstromen binnen je bedrijf. heb ik leren tijdschrijven. Ik houd per activiteit Het hoofd van onze technische dienst doet jaarlijks bij hoe lang ik ermee bezig en ik noteer de reden MKB Cursus & Training een heel aantal dure investeringen. Hoe ga je daar van onderbrekingen. Op die manier maak ik voor Bezuidenhoutseweg 12 mee om? We kregen veel nuttige en praktische mezelf inzichtelijk hoe ik het meest praktisch mijn 2594 AV Den Haag informatie. Lang geleden heb ik een dergelijke trai- dag kan inplannen. Daardoor kan ik ook duidelijk T 015 - 219 13 90 ning al eens gevolgd, maar ik wilde alles weer even aangeven: dan en dan kan ik een afspraak met u www.mkbct.nl ophalen. De eigenaar van Parkhotel Den Haag maken. Ik wil namelijk kwaliteit blijven leveren.” het ONDERNEMERS BELANG
 19. 19. Interview Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Ministerie van EL&I / Cartoon: Marco Magielse Ondernemers innoverenwegens kansen, niet om subsidiesDe (euro)crisis dwingt Den Haag te bezuinigen, maar besparingen alleen krijgen een sputterende economie niet in een hogere versnelling.De BV Nederland zal zich met betere en efficiënter tot stand gekomen producten internationaal moeten onderscheiden. Daarvoor isinnovatie broodnodig. Uitgerekend nu moet het departement van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) zijn bijdrageleveren aan de bezuinigingen blijkt ook nog eens dat het subsidiëren van innovatie veel minder effectief is dan werd aangenomen.Minister Maxime Verhagen staat dus voor een dubbele uitdaging: met beperkte financiële middelen meer innovatie-rendementgenereren. Of eigenlijk een drievoudige: er ook nog voor zorgen dat het MKB optimaal profijt heeft van de nieuwe regelingen. het ONDERNEMERS BELANG

×