Magazine Het Ondernemersbelang Delft Westland Oostland 0212

1,004 views

Published on

Magazine Het Ondernemersbelang Delft Westland Oostland 0212

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magazine Het Ondernemersbelang Delft Westland Oostland 0212

 1. 1. NR. 2 2012 DELFT-WESTLAND / OOSTLAND Andere benutting ruimte biedt nieuwe kansenB2B-Oudeland: Unieke Het Meisjeshuis: Bijzondere SpoorBijster: Een echte Communiceren zonder logo’slocatie voor ondernemers locatie voor vergaderen Stationsrestauratie•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL
 2. 2. AdviesSubsidie voorduurzame bouw?U wilt als ondernemer dit jaar investeren in de bouw of verbouw van uwpand. Door de bouw, financiering en inrichting, heeft u wellicht al veel aanuw hoofd. Maar wist u dat u voor duurzame bouw in aanmerking kan komenvoor subsidie? Wij, als Alfa Accountants en Adviseurs, kunnen u daarin ont-zorgen en optimaal begeleiden. U kunt namelijk in aanmerking komen voorEnergie-investeringsaftrek (EIA) en/of Milieu-investeringsaftrek (MIA). Chris BoersN aast een besparing op uw Indien uw investering niet op de Energie- Indien u voor het bovenstaande in aan- gas- en/of elektriciteitsrekening, lijst staat, maar toch, aantoonbaar, voldoet merking wilt komen, moeten de volgende scoort u zo ook nog een fiscaal aan de besparingsnorm, dan kunt u toch acties worden ondernomen:voordeel door een extra aftrek op uw te in aanmerking komen voor EIA, door een De investering dient binnen drie maandenbetalen belasting. Indien u het toptarief zogenaamde ‘generieke’ aanvraag in te die- van aangaan van de verplichting gemeldin de inkomstenbelasting (52 procent) nen. Twijfelt u hieraan? Bel ons dan gerust. worden bij de juiste instantie, aan deze ter-betaalt, levert dit een netto besparing op mijn wordt strikt de hand gehouden, en tevan ca. 20 procent! Milieulijst laat is te laat. Tijdige en correcte indieningBij een investering van 200.000 euro bete- De overheid stimuleert niet alleen energie- van uw verzoek is dus van belang. Wij kun-kent dit dus 40.000 euro netto voordeel! besparende investeringen, naast de Ener- nen u daarbij van dienst zijn.Van groot belang bij de aftrek zijn de zoge- gielijst (voor de EIA) is er ook de Milieulijstnaamde ‘Energielijst’ en ‘Milieulijst’. Dit zijn voor de MIA. Nieuwe en/of gerenoveerde Neem nu contact op met onze subsidie-de lijsten die de overheid opstelt, waarop gebouwen met een keurmerk of een adviseur Chris Boers, tel. 088 - 253 24 66 omde investeringen staan die in aanmerking Groenverklaring komen in 2012 in aanmer- na te gaan of u in aanmerking komt voorkomen voor de fiscale aftrek. king voor deze Milieu-Investeringsaftrek. deze aantrekkelijke subsidie.Energielijst Op deze Milieulijst zijn 360 voorzieningenStaat de investering op de Energielijst, opgenomen, zoals regenwaterinstallaties,dan kunt u 41,5 procent van de investe- maar ook milieuvriendelijke verlichting,ringskosten extra in aftrek brengen op uw emissiearme verwarmingsketels of water-fiscale resultaat. Op deze energielijst staan besparende toiletten.in 2012 al meer dan 140 bedrijfsmiddelenbenoemd, verdeeld in diverse categorieën/ Op deze investeringen kunt u een extratechnieken, denk hierbij aan: aftrek claimen van maximaal 36 procent.• Isolatie en warmte (bijvoorbeeld Dit is iets minder dan de 41,5 procent van Alfa Accountants en Adviseurs warmtepompboiler, HR-glas, isolatie voor de EIA, maar nog steeds een aanzienlijk Tiendweg 6 bestaande constructie) fiscaal voordeel. 2671 SB Naaldwijk• Ventilatie, klimaat, koeling (bijvoorbeeld T 088 - 253 24 50 energiezuinig afzuigsysteem) Daarnaast is er de mogelijkheid op deze naaldwijk@alfa-accountants.nl• Verlichting en liften (bijvoorbeeld investeringen willekeurig af te schrijven led-verlichting) (VAMIL). U kunt hiermee het bedrijfsmiddel Hoekeindsweg 39• Duurzame energie (bijvoorbeeld voor 75 procent in één keer afschrijven en 2665 KA Bleiswijk warmte- en koudeopslag in de bodem, zo een aanzienlijk liquiditeits- en rente- T 088 - 253 18 50 zonnepanelen) voordeel behalen! bleiswijk@alfa-accountants.nl het ONDERNEMERS BELANG 01
 3. 3. het ONDERNEMERS B E L A N GHet Ondernemersbelang vanDelft-Westland/Oostland verschijntvijf keer per jaar. Inhoud B2B-OUDELAND IS EEN UNIEKE LOCATIE VOOR ONDERNEMERSZevende jaargang, nummer 2, 2012 B2B-Oudeland in Berkel en Rodenrijs is in korte tijd uitgegroeid tot hét bedrijvenpark van de Rotterdamse regio. Door de centrale ligging en eenOPLAGE geweldige uitstraling hebben zich er inmiddels al 70 bedrijven gevestigd.4.000 exemplaren De combinatie van bedrijfsruimten en kleinschalige kantoorruimten creëert een dynamische werkomgeving, waar ondernemers optimaal kunnen werkenCOVERFOTO aan een succesvolle toekomst. Het beeldbepalende project B2B staat voorDeelnemers aan het rondetafel-gesprek: Gebruik de lege ruimteFotografie: René Zoetemelk 07 ‘Business to Business’. Aan de zijde van de naastgelegen N471 lijkt het bijna 22 meter hoge kantoor boven de rijbaan te zweven en vormt daarmee een uniek herkenningspunt voor de omgeving.UITGEVERJelte HutNovema Uitgevers bv ANDERE BENUTTING RUIMTE BIEDT NIEUWE KANSENPostbus 30 Anders kijken naar bestaande bedrijfsgebouwen en grond levert nieuwe9860 AA Grootegast kansen op. Nieuwbouw is nu even niet aan de orde. Wij zullen het moetenWeegbree 1 doen met wat wij hebben. Toch zijn er mogelijkheden om geld te verdienen,9861 ES Grootegast bijvoorbeeld door meer efficiëncy, hergebruik, herontwikkelen van locaties enT 0594 - 51 03 03 betere benutting van bestaande gebouwen en terreinen. Maar hierbij is welF 0594 - 61 18 63 creativiteit nodig! Op het Juliana Sportpark in ’s-Gravenzande ontvangt Braminfo@novema.nlwww.ondernemersbelang.nlEINDREDACTIE 08 Kloos, voorzitter van Golfclub Westland, de deelnemers aan het, door uitgeverij Novema georganiseerde, rondetafelgesprek op enthousiaste wijze.Baukje BosmaT 0594 - 69 56 16b.bosma@novema.nl EEN BIJZONDERE LOCATIE VOOR VERGADEREN Uw gasten verwelkomen op een historische plek in Delft. Of in een van deBLADMANAGER sfeervolle zalen vergaderen en afsluiten met een drankje. In het MeisjeshuisNovema Helmond beseft u hoeveel een fijne locatie bijdraagt aan uw evenement. Het MeisjeshuisT 0492 - 82 01 57 is een stijlvolle locatie voor uw vergadering, presentatie, event, cursus enz.Marieke van Dijk gelegen in het centrum van Delft in het historische pand van het voormaligem.vandijk@novema.nl weeshuis voor meisjes (1578 -1954) aan de Oude Delft. Aan één van de mooisteVORMGEVINGVDS Vormgeving!, Drachten 14 grachten van Delft ligt Het Meisjeshuis, met een historie die teruggaat tot in de 14e eeuw.DRUKScholma Druk, Bedum MET SPOORBIJSTER KRIJGT DELFT ER EEN ECHTEAAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE STATIONSRESTAURATIE BIJGerrit Boer Niet alleen is Zalen- en Bedrijvencentrum Delftstede dé ideale locatie voor verga-Jeroen Kuypers deringen, trainingen, feesten en recepties, ook worden er aantrekkelijke bedrijfs-Ed LammeMarco Magielse ruimtes verhuurd. Startende ondernemers hebben Delftstede ontdekt omdat erJan Nass voor hen aantrekkelijke voorwaarden gelden. Er zijn ruime openingstijden en er isHenk Roede (strip) een goede bereikbaarheid van het gebouw op loopafstand van Station Delft en deAndré Staas - Comm’ArtAndré VermeulenRuud Voest 19 Phoenixgarage. In april is Grand-café SpoorBijster open gegaan. De nieuwe directeur Marcel Schram toont graag het enorme pand aan de Phoenixstraat 66. Schram heeft een ruime ervaring in de horeca, dienstverlening en organisatie.René ZoetemelkAdreswijzigingen, verandering vancontactpersoon of afmeldingen kuntu per mail doorgeven aanTiny Klunder, t.klunder@novema.nl.Vermeld s.v.p. ook de editie er bij,die vindt u bovenaan in het colofon.ISSN: 1877-2803Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemmingvan de uitgever. De uitgever kanniet aansprakelijk worden gesteldvoor de inhoud van de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 4. 4. Column■ En verder Verkeerde beeldvorming01 Subsidie voor duurzame bouw? Er gaat geen dag voorbij in Nederland of een of andere ‘deskundige’ beweert iets wat door een andere ‘deskun-04 Nieuws dige’ een dag later weer wordt tegengesproken. Zo weet je nooit wat waar is. Wie heeft er nu gelijk? Ik weet het,15 Architectuur voor lange duur de waarheid bestaat niet, want zij is voor iedereen weer17 VLP flexibele afscheidingen anders. Maar toch, zwaarwegende beslissingen met vergaande gevolgen worden niet zelden genomen op18 Een inspirerende architect basis van wat ‘deskundigen’ menen te moeten opmerken. Niet zelden ook gaat het dan later hartstikke fout of25 Ondernemerspanel: Is sponsoring zinvol voor uw onderneming? ontstaat er in de publieke opinie een verkeerd beeld.27 Van der Valk-Kleijn creëert op innovatieve wijze dubbelgrondgebruik Neem nou het gekrakeel over de pensioenen. Het beeld is dat de pensioenfondsen door het ijs zijn gezakt door de kredietcrisis, de bankencrisis en de eurocrisis. Sommige pensioenfondsen gaan nu over tot verlaging van de uit- keringen aan 65-plussers. Wie de positie van de pensi- oenfondsen bestudeert, ziet dat een kleine minderheid van vooral bedrijfspensioenfondsen het uitstekend doet. Zij hebben dekkingsgraden van 110 tot 130 procent. Shell, Rabobank, KLM, Unilever, C&A, maar ook het pensioenfonds van de slagers, ze lijden geen centje pijn. Kennelijk zitten daar mensen aan het stuur die precies weten hoe zij in deze ‘barre tijden’ verantwoord met het geld van anderen moeten omgaan. De meerderheid heeft er een■ In het hartkatern puinhoop van gemaakt. Menig pensioenfonds zin met z’n dekking onder de 90 procent.Communiceren zonder logo’s Ander voorbeeld. Poolse werknemers zijn wandelende wodkaflessen en werken ver onder de marktprijs. Dat isSocial media hebben marketing en reclameingrijpend en permanent veranderd. Steeds meer het beeld. ING en Rabobank hebben samen eens bekekenondernemers ontdekken Facebook, Linkedin en hoe het echt zit. De 150.000 Polen in Nederland betalen 1,2Twitter en maken een eigen profiel aan. Maar helaas miljard euro belasting op jaarbasis (hoezo zwart werken?)gaan velen vervolgens op de oude wijze met deze en besteden 1,8 miljard voordat zij bij Enschede de grensnieuwe media om, met onpersoonlijke boodschappen passeren op weg naar Warschau. Zij nemen vrijwel geen ar-die bedroevend weinig respons uitlokken. Die omgang beidsplaatsen in van Nederlanders, maar scheppen nieuwis volgens Jeanet Bathoorn, social mediatrainer enschrijfster van het boek ‘Get Social’, typerend voor de werk. De lokale aannemer die daar een probleem mee heeft,overgangsperiode waarin we momenteel verkeren, moet bij zichzelf te rade gaan want hij is waarschijnlijk te duur.net als de angst voor het blootgeven van teveel Derde voorbeeld. De euro heeft Nederland meer welvaartpersoonlijke informatie. gebracht en is absoluut onmisbaar. Dat zegt premier Rutte en dat beweren de banken. Uit een opzienbarende studie van het CPB en het CBS samen, die zich steeds onafhanke-- Zalsman wil meer bedrukken…en meer betekenen lijker van de regering opstellen, blijkt eerder het tegendeel. Bovendien, zijn Denemarken, Zweden, Noorwegen, Engeland en Zwitserland al tot de bedelstaf geraakt omdat Loonkosten dalen in 2012 zij niet meedoen met de euro? De cao-onderhandelingen liggen bijna overal stil. Neelie Kroes, toch niet de eerste de beste, zei in februari dat Werkgevers en werknemers wachten op de uitwerking Europa er niets van merkt als Griekenland uit de euro stapt. van nieuwe kabinetsmaatregelen, die burgers en bedrijven vele miljarden gaan kosten. Voor ondernemingen Rutte was het ineens met haar eens, hoewel hij en schatkist- is de situatie gunstig, want voorlopig gelden de oude bewaarder De Jager tot dan toe hadden volgehouden dat cao-afspraken. In dit lopende jaar 2012 zullen de we niet zonder de Grieken kunnen. Ze weten het zelf dus ook loonkosten vermoedelijk lager uitvallen dan in 2011. niet. Wie dan wel, vraag je je af. Alleen bedrijven die niet onder de werking van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) vallen, André Vermeulen zullen hun loonkosten verder zien stijgen. info@avoor.nl het ONDERNEMERS BELANG 03
 5. 5. NieuwsNovema Uitgevers neemt Kijk op het Impuls Wisselwerk BVNoorden en Kijk op Oost Nederland over maakt een nieuwe startNovema Uitgevers uit Grootegast belangrijk podium voor de Per 1 februari jl. heeft Impulsheeft na de succesvolle overname in noordelijke en oostelijke Wisselwerk uit Wateringen een2011 van Ondernemend Friesland provincies van Nederland nieuwe start gemaakt. Naast(OF), per 1 januari 2012 de magazines (Friesland, Groningen, uitzenden en detacheren gaat ImpulsKijk op het Noorden en Kijk op Oost Drenthe, Overijssel en zich vooral richten op werving enNederland overgenomen. Gelderland). selectie met name voor de MKB op MBO en HBO niveau. HiervoorHiermee versterkt Novema, tevens Novema Uitgevers is een wordt gebruikgemaakt van eenuitgever van het businessmagazine professionele, marktgedreven uitgebreid, maar zeer betaalbaar,Het Ondernemersbelang, haar uitgever van met name psychologisch testsysteem. Depositie op de Noord- en Oost-Neder- zakenbladen, waaronder Het nieuwe directeur-partner Roblandse markt voor (zaken)bladen.  Ondernemersbelang. Dit maga- Herrebout richt zich op grote zine voor ondernemers heeft een outplacement trajecten bij deKijk op het Noorden en Kijk op oplage van 200.000 exemplaren en Gemeente Den Haag en PostNL. OmOost Nederland, die al ruim 40 verschijnt vijf keer per jaar in ruim de grote aanwas van opdrachtgeversjaar worden uitgegeven, zijn toon- 50 regio’s in Nederland. aan te kunnen opent Impuls per 1aangevende magazines voor het mei een nieuwe vestiging in bruisendbedrijfsleven, overheden en belan- Ondernemend Friesland en haar Zoetermeer.genorganisaties in Noord- en Oost- subtitels verschijnen tien keer perNederland. De bladen verschijnen jaar in een oplage van circa 8.500acht keer per jaar in een gezamen- exemplaren. Belangrijk in de uitge-lijke oplage van 25.000 exemplaren versformule van Novema is de inzetper keer. Alle ontwikkelingen op het van een combinatie van middelen, Met deze formule creëert Novemagebied van economie, maatschappij, zoals print (magazines), website, een hoge toegevoegde waarde encultuur, recreatie en politiek worden digitale nieuwsbrief, bedrijfsvideo een breed platform voor zowel degevolgd. Beide magazines zijn een en social media. lezers als de adverteerders. Platina voor DB TelecomOnlangs heeft DB Telecom de Platina KPN en DB Telecom gaan nauwer sa- WestlandStek voorPartner-status verkregen van KPN. DB menwerken en zullen daarom als één toneelmeesterTelecom heeft hiermee de hoogste partij bij de klant aan tafel zitten. Zostatus als business partner in de kunnen we betere oplossingen bieden Burgemeester Van der Tak van dezakelijke markt. Dit betekent dat DB en flexibeler reageren. Klanten vragen gemeente Westland reikte zaterdagTelecom in staat is om op het hoogste heel terecht veel aandacht van onze 17 maart 2012 de WestlandStek uitniveau communicatieoplossingen aan mensen, door deze samenwerking aan de heer J.W.D.G. Wessels uitte bieden en klanten hierbij volledig kunnen we heel proactief te werk gaan Wateringen. De heer Wessels viertte ontzorgen. Voor de klant betekent en sneller nieuwe oplossingen van zijn 60-jarig jubileum bij Toneelgroephet Platina Partnership dat zij het KPN vertalen naar onze klanten. Zo zijn Dennis Beekhuizen en Rene Schenk Sint Jan Baptist ‘93. In 1952 is de heerbeste van twee werelden krijgt. “Zowel we elkaars steuntje in de rug.” Wessels begonnen als één van dede service en kennis die men van DB aan. “Zo wordt de kwaliteit van de jongste toneelspelers. Zijn buiten-Telecom gewend is, als de scherpe “KPN zal op zijn beurt trainingen diensten gewaarborgd. KPN partners gewone inzet voor Toneelgroep Sintaanbiedingen en goede telecomoplos- geven aan de Account Managers van met een dergelijke certificering zijn Jan Baptist heeft zich vooral geuit insingen die KPN biedt”, vertelt Dennis DB Telecom en hierop een certificering gegarandeerd van alles op de hoogte. de jarenlange verantwoording voorBeekhuizen, directeur van DB Telecom. afgeven”, vult Rene Schenk, directeur Dat komt de kwaliteit van ons advies de decors, licht en geluid. Daarnaast“Het wordt bovendien duidelijker: Business Partner Organisatie van KPN, weer ten goede.” heeft hij vele jaren een bestuursfunc- tie vervuld binnen de vereniging. De WestlandStek werd hem uitgereiktWestland lanceert mobiele applicatie om problemen te melden voorafgaand aan de jubileumvoorstel-Inwoners van de gemeente Westland andere ongeregeldheden in de openba- bankje of andere misstanden. Het is nu ling ‘Herinnering’. De WestlandStekkunnen sinds vrijdag 9 maart via hun re ruimte. Westland komt met deze app nog makkelijker om deze problemen te - een zilveren opsteker met oorkondesmartphone met de BuitenBeter appli- tegemoet aan de wensen van burgers melden en ter plekke een foto door te - is een gemeentelijke onderscheidingcatie een melding doen van schade en om problemen ook mobiel te melden en sturen. De melder krijgt ook te horen wat die kan worden toegekend aan wil hiermee ook bijdragen de status is van de klacht. De applicatie personen die zich gedurende eenWethouder Arne Weverling neemt de app in gebruik (Fotografie: Thierry Schut) aan een eigentijdse dienst- is gratis te downloaden naar de smart- aaneengesloten periode van minimaal verlening. phone en werkt in heel Nederland. Op 12,5 jaar op bijzondere wijze hebben Het Meldpunt basis van de locatie wordt de melding ingezet voor de gemeente Westland Leefomgeving van de doorgegeven aan de juiste gemeente. op kerkelijk, cultureel, sociaal, maat- gemeente Westland De app is geschikt voor Android, iPhone, schappelijk of sportief gebied. Of als ontvangt regelmatig Blackberry en WindowsMobile telefoons. blijk van waardering voor een uitzon- meldingen van losse derlijke prestatie op het gebied van stoeptegels, gevaarlijke Het Meldpunt Leefomgeving is ook sport of cultuur, zoals het behalen van verkeerssituaties, kapotte telefonisch en via de website van de een Europees, Wereld- of Olympisch lantaarnpalen, een vernield gemeente bereikbaar. Kampioenschap.04 het ONDERNEMERS BELANG
 6. 6. Vrouwelijke ondernemers uit Haaglanden VB Projects legt distributienetwerk aan voorontmoeten elkaar Green Well Westland Dea Dia, Haagse Met het afronden van de boring voor de een diepte van 2.800 meter omhoog Vrouwenzaken eerste bron is ook de verdere uitvoering gepompt. De capaciteit ligt tussen de uit Den Haag en van het project Green Well Westland 120 en de 140 kubieke meter water Vrouwennetwerk in een stroomversnelling geraakt. VB per uur. Met het water zullen acht Zoetermeer Projects, onderdeel van de Verbakel- kwekerijen in hun energiebehoefte en omstreken Bomkas Groep, is verantwoordelijk voor kunnen voorzien. Het innovatieve (VNZ&O) deel het realiseren van het distributienetwerk project heeft financiële ondersteuning aan de avond. De voor de acht betrokken kwekers. In ontvangen via de Westland Agenda van organisatie rekent totaal moet 2.300 meter leidingwerk gemeente Westland. De deelnemende op 80 tot 100 worden aangebracht aan de Van kwekers zijn Kwekerij Zeurniet, deelnemers. De Ockenburghlaan in Honselersdijk. Het G. Verkade, J.C.M. Mulder, Zwingrow,Vier netwerken voor vrouwelijke bijeenkomst vindt plaats in Pijnacker. De vermogen van de installatie bedraagt T. Valstar, C. Endhoven, Kwekerijondernemers in de regio Haaglanden avond begint met een korte presentatie 10 Megawatt. Daarmee besparen Ten Have en Kwekerij M.C. van Velden/komen op woensdagavond 23 mei van de voorzitters van alle vier de bedrijven in totaal 5,8 miljoen Van der Hoeven. Roland Zwinkels enbij elkaar voor een gezamenlijke vrouwennetwerken. Daarna worden de kubieke meter aardgas en 10.300 ton Leon Lankester van Agro Adviesburonetwerkbijeenkomst. Deze deelnemers verdeeld in kleinere groepen CO2 per jaar. Het convenant tussen zijn verantwoordelijk voor debijeenkomsten vinden jaarlijks plaats en wordt er aan tafels doorgepraat de diverse partijen is ondertekend. algemene projectleiding.onder de noemer Netwerken in de over het thema Ladies have got Talent. Voor het aardwarmteproject Green V.l.n.r.: Sjon Mulder, Gert-Jan Verkade, Ted Zwinkels,Breedte. Dit jaar is NOOVA, het netwerk De avond wordt afgesloten met een Well Westland wordt water met een Jos Scheffers, Edward Verbakel, Teun Valstar,uit de regio Oostland (Pijnacker- gezellige borrel. De netwerkavond is temperatuur van 85 graden Celsius van Roland Zwinkels en Marco de BruijneNootdorp en Lansingerland) gastvrouw gratis toegankelijk voor leden van de viervan de avond. NOOVA heeft als thema deelnemende netwerken. Introducés zijnvan de avond gekozen voor ‘Ladies have ook van harte welkom. Zij betalen eengot Talent’ want ‘ondernemen gaat toegangsprijs van 15 euro per persoon.het om het succesvol inzetten van je Aanmelden kan via het e-mailadrestalenten’, aldus de organisatie. Behalve info@noova.nl. Meer informatie over deNOOVA nemen ook het Delftse netwerk avond vind je op www.noova.nl.De Winter Logistics viert 20-jarig jubileumDe Winter Logistics vierde op 1 april bedrijf in wagens en personeel. Nadat2012 zijn 20-jarig jubileum. Van nog een carrosseriebedrijf (CCW) eneenmansbedrijf is het in twee decennia Van Es Logistics in Aalsmeer werdenuitgegroeid tot een organisatie met overgenomen, werd De Winterruim 260 personeelsleden en 70 Logistics de organisatie die het nu is.vrachtwagens. De Winter Logistics staat In 2011 trok Ton de Winter zich terugbekend als de belangrijkste logistieke uit het bedrijf en werd de aansturingdienstverlener in de sierteeltsector van De Winter Logistics opnieuwin het Westland. Het familiebedrijf bekeken. De komst van Mariannewordt nu geleid door broer en zus bleek een welkome aanvulling voorEric en Marianne de Winter. De Winter het familiebedrijf. De focus is gerichtLogistics is opgericht in 1992 door Ton op de toekomst. Een toekomst waarbijde Winter. In 1996 raakte hij in gesprek de tevredenheid en de verwachtingenmet zijn broer Eric de Winter over de van de klant en de medewerker leidendmogelijkheden in de markt. Eric had op zijn en blijven. De Winter Logisticsdat moment een tuinbouwbedrijf dat wil ook de komende twintig jaar alshij van zijn vader had overgenomen. professionele organisatie de marktDoor diverse overnames groeide het blijven bedienen.MKB Westland drie jaar lang verzekerdvan sponsoring drie vaste sponsors. Drie Westlandse ondernemingen hebben hun naam verbonden aan de activiteiten van de actieve Westlandse ondernemersclub. De sponsorovereenkomsten zijn ondertekend met Koornneef Retailgroep, Westland Infra en Westland Partners. Door die financiëleMKB Westland is de komende drie ondersteuning is het voortbestaan vanjaar verzekerd van aanvullende de populaire bijeenkomsten van MKBinkomsten door het aantrekken van Westland voor drie jaar lang verzekerd. het ONDERNEMERS BELANG 05
 7. 7. Bedrijven in de spotlight! Scan onderstaande QR-codes om de bedrijfsvideo’s te bekijken of bekijk de bedrijfsvideo’s op www.ondernemersbelang.nl Om een QR-code te scannen dient u via iTunes (Iphone) of Market (Android) een app te downloaden, enkele opties zijn i-nigma, Neo-Reader, Quick-Mark en QRReader. Vervolgens opent u de QR-scanner-app, richt u de camera van uw smartphone/tablet op de QR-code en de QR code wordt automatisch gescand. Voor ondernemers en particulierenLeeuwenhoekstraat 342652 XL Berkel en Rodenrijs Govert van Wijnkade 40T 010 - 461 42 13 (algemeen) 3144 EG MaassluisT 010 - 260 17 91 (verkoop) www.protex.nl T 010 - 591 26 11 www.hollanddiesel.nlTanthofdreef 21 Jupiter 2092623 EW Delft 2675 LV HonselersdijkT 015 - 270 01 11 www.biothane.com T 0174 - 62 65 61 www.bongersexpeditie.nlAdres kookstudio: Adres catering:Hoflaan 29 Slotenmakerstraat 24 M 06 - 14 23 12 852691 AM ‘s-Gravenzande 2672 GD Naaldwijk info@bisi-consultancy.nlT 0174 - 44 35 55 www.Kookstudio-detuinkamer.nl @2bisi www.bisi-consultancy.nl BV Adrianalaan 389 Interieurbouw,M 06 - 11 60 08 99 3053 JB Rotterdam tentoonstellingenT 085 - 273 79 20 www.skia-eu.org T 010 - 422 11 12 en projecten
 8. 8. Tekst: Ed Lamme • Fotografie: Jan Nass Bedrijfsreportage B2B-Oudeland is een unieke locatie voor ondernemers Daniëlle de Haan: “Voor ondernemers is dit bedrijfspaviljoen een unieke kans” B2B-Oudeland in Berkel en Rodenrijs is in korte tijd uitgegroeid tot hét bedrijvenpark van de Rotterdamse regio. Door de centrale ligging en een geweldige uitstraling hebben zich er inmiddels al 70 bedrijven gevestigd. De combinatie van bedrijfsruimten en kleinschalige kantoorruimten creëert een dynamische werkomgeving, waar ondernemers optimaal kunnen werken aan een succesvolle toekomst.H et beeldbepalende project B2B artist impression, zien dat deze laatste uit riant dakterras te realiseren van maar liefst 80 staat voor ‘Business to Business’. 16 bedrijfsunits en een bijzonder vrijstaand m². Voor ondernemers is dit bedrijfspaviljoen Aan de zijde van de naastgelegen bedrijfspaviljoen bestaat en variatie biedt in een unieke kans!”N471 lijkt het bijna 22 meter hoge kantoor oppervlakte, uitstraling en gebruiksmogelijk-boven de rijbaan te zweven en vormt heden. “De bedrijfsunits die aan de waterzijde Tot slot benadrukt Daniëlle de Haan dat bijdaarmee een uniek herkenningspunt voor de liggen beschikken over een glazen pui die het ontwerpen van bedrijvenpark B2B-Oude-omgeving. De hellingbaan geeft toegang tot voor veel lichtinval zorgt en een mooi uitzicht land hoog is ingezet op kwaliteit en uitstra-het parkeerdak, dat met ca.175 parkeerplek- over het water biedt. De units hebben een ling door de toepassing van onderhoudsarmeken ruim voldoende plaatsen biedt voor oppervlakte op de begane grond, variërend en degelijke materialen. “Om de kwaliteit, ende kantoorgebruikers en bezoekers. Achter van ca. 45 m² tot 105 m² en worden casco op- daarmee ook de waardeontwikkeling van dehet gebouw bevinden zich op maaiveld de geleverd voorzien van een verdiepingsvloer bedrijfsruimten ook in de toekomst te waar-bedrijfsruimten. Door de heldere opzet, tegen en verkoopprijs vanaf 109 duizend borgen, wordt een Vereniging van Eigenarenontsluiting, de toegepaste materialen euro. Desgewenst kunnen ze ook compleet (VvE) opgericht die de belangen van alleen kleuren, en de eenduidige reclame- worden afgebouwd. Inmiddels hebben eigenaren gaat behartigen. Daardoor wordenaanduidingen ontstaat er een hoogwaardig diverse belangstellenden zich gemeld”. alle zaken rond een eigendom goed geregelden representatief bedrijvencentrum met zeer en kan een ondernemer zich volledig richtenruime gebruiksmogelijkheden. Bedrijfspaviljoen op de groei van zijn of haar bedrijf!” Opvallend is het in het oog springendeFase III vrijstaande bedrijfspaviljoen. Daniëlle de Heembouw is als totaalaanbieder actief inIn het fraaie ‘zwevende’ kantoorpand aan Haan: “Het kent zijn gelijke niet in de regio. de bouwbranche op het gebied van nieuw-de Leeuwenhoekstraat heeft een van de 5 Door de ligging en uitstraling is dit pand het bouw en renovatie van bedrijfs- en utili-vestigingen van Heembouw zich gevestigd. eerste dat in het oog springt. Voor een bedrijf teitsgebouwen, kantoren en woningen.Daniëlle de Haan van Heembouw Ontwikke- een bijzondere kans zich goed te profileren. Als ontwikkelende aannemer is de uit-ling is trots op B2B-Oudeland. “Heembouw De optimale indeling waar opslag, showroom, voering in handen van de vijf aanne-Ontwikkeling heeft samen met ons eigen bedrijfsruimte en kantoor zijn samengebracht, mersvestigingen in Amersfoort, Breda,architectenbureau Habeon Architecten dit maken het bedrijfspaviljoen tot een multi- Noordwijkerhout, Roelofarendsveen enplan ontworpen, waarna B2B-Oudeland door functioneel pand met 8 parkeerplaatsen. Rotterdam.ons in fasen is ontwikkeld. De afrondende Het gebouw biedt alle kansen om het naarfase III gaat de entree naar het bedrijvenpark eigen wens en smaak aan te passen en in te Nadere informatie: www.B2B-oudeland.nl,vormen.” Zij laat, aan de hand van een richten. Daarnaast is het mogelijk om een www.oudeland.nl en www.heembouw.nl het ONDERNEMERS BELANG 07
 9. 9. Rondetafelgesprek Tekst: Ed Lamme • Fotografie: René ZoetemelkAndere benutting ruimte biedt nieuwe kansen Anders kijken naar bestaande bedrijfsgebouwen en grond levert nieuwe kansen op. Nieuwbouw is nu even niet aan de orde. Wij zullen het moeten doen met wat wij hebben. Toch zijn er mogelijk- heden om geld te verdienen, bijvoorbeeld door meer efficiëncy, hergebruik, herontwikkelen van locaties en betere benutting van bestaande gebouwen en terreinen. Maar hierbij is wel creativiteit nodig!08 het ONDERNEMERS BELANG
 10. 10. Westlan d estland olfclub in het W rzitter G de g olfsport nende os, voo doel om de begin B ram Klo tland heeft als hd aarbij op n lub Wes richt zic ooien va De Golfc iteren en de toern leren e n te facil tivit eiten en t tea m van te stimu e golfac door he olfer. All gevoerd uwe rderde g rden uit ij de nie en gevo and Ope n wo ingscen trum b half jaar Westl ijn golftr ain ds twee ën stichting tevens z s, die reeO p het Juliana Sportpark in architect / directeur Molenaar en Co cht. Kloo nge in Bram K loos, die rgebra de D riving Ra t ’s-Gravenzande ontvangt Bram architecten, Jan-Willem Dijksman van tie he eft onde en en le ssen op olfsp ort in he organisa zijn training nsen om de g Kloos, voorzitter van Golfclub Dijksman & Kruiper Bedrijfsmakelaars en ol is met ierdoor meer ka succesvWestland, de deelnemers aan het, door Taxateurs, Carlien van der Zwet, directeur nzan de, ziet h ’s-Grave ikkelen.uitgeverij Novema georganiseerde, van Sociëteit Het Meisjeshuis in Delft, Wim er te ontw Westl and verd eft de le ssenrondetafelgesprek op enthousiaste wijze. van Leeuwen, directeur van VLP Flexibele tland ge Golfc lub Wes en driving-Voordat wij gaan praten over betere Afscheidingen in Naaldwijk en Geert sterrein eigen le ark op hun a Sportpbenutting van ‘lege’ ruimte wil hij eerst de Nieuwenhuis, directeur van Allure Bouw in Julian rang e op het v olop e. Hier isdrivingrange en de 9 holes golfbaan van de Rijssen. venzand in ’s-Gra eidnieuwe Golfclub Westland laten zien. Bram elegenh parkeergKloos: “Jullie staan hier op een tweetal SpoorBijstervoetbalvelden die wij ook gebruiken voor Marcel Schram van Delftstede geeft de d Westlan Golfclubde golfsport. Ik zag hier kansen omdat de voorzet met de opmerking dat je met eg 154 Julianaw Koninginvoetbalvelden door de week nauwelijks bestaande gebouwen heel veel leuke ‘s-Grav enzande 2691 GHgebruikt worden. De efficiënte benutting dingen kunt doen. “De werkzaamheden 5 T 06 - 1 9 15 25 9 lis maar 7%. De gemeente was enthousiast in onze Spoorzone in Delft brengen niet lfclubw estland.n www.goover de plannen en met het bestuur van alleen overlast met zich mee, maar ook eende voetbalvereniging kon ook tot overeen- heleboel goeds. Wij spelen daarop in met museumkwartier instemming gekomen worden. Zo mogen ons Grand-Café SpoorBijster. Het restaurant Rotterdam zijn wij actief.” Geertwij gebruikmaken van de faciliteiten in het wordt een unieke stationshal met mooie Nieuwenhuis: “Hergebruik spreekt ookclubgebouw van FC s’-Gravenzande.” tafels en eerste- en tweedeklas treinbanken. ons aan. Ik zal een voorbeeld geven. EenHij voegt er aan toe dat de golfbaan de De kaart wordt vormgegeven als een ondernemer in Assen hield er mee op, maarenige in het Westland is. “Natuurlijk ligt spoorboekje met eerlijke Nederlandse het bedrijfspand was niet meer te verhuren.er een aantal banen aan de rand van het gerechten voor een redelijke prijs.” Op nog Wij hebben het verbouwd naar kleinegebied, maar over het algemeen is het vrij vele andere manieren wordt het thema eenheden die startende ondernemersduur om er te golfen, vooral voor ouderen uitgewerkt. “Zo rijdt er op 2.20 meter per dag konden huren. Voor weinig gelden de jeugd. hoogte langs de wanden een stoomloc kunnen zij nu een kantoor betrekken. Een met wagonnetjes op een schaal van 1 op ander voorbeeld is het RDM-gebouw inBij ons betaalt men maar 200 euro per jaar! 22. Andere eyecatchers zijn een origineel Rotterdam dat een mooi schoolgebouw isDit sportpark ligt midden in ’s-Gravenzande sein uit Frankrijk, diverse NS-bordjes en geworden.” Carlien van der Zwet van Heten dus gemakkelijk bereikbaar. Veel van andere zaken die je in stations tegenkomt. Meisjeshuis: “Flexwerken is heel erg in ont-onze inmiddels 250 leden komen op de Wij hopen hiermee veel bezoekers te wikkeling. Daar spelen wij graag op in, wijfiets. Wij geven hier ook les en het GVB trekken. In Delftstede verhuren wij aan verhuren bij ons zalen voor bijeenkomstenwordt dan op banen in de omgeving zo’n 40 ondernemers bedrijfsruimten en en sinds kort kan men dus ook terecht voorgehaald. Voorlopig zitten wij hier prima. daarmee wordt er een nieuwe invulling flexwerken, vooral voor startende onderne-Het is een mooi voorbeeld van een gegeven aan het oude pand van het mers is dit interessant. Voor € 7,50 per uuroptimale invulling van ruimte. Als je met voormalige Hippolytus ziekenhuis.” kun je bij ons al werken aan je ‘eigen’ tafel.elkaar om de tafel gaat zitten heb je veel te In het verderop gelegen Meisjeshuis, draait Als ondernemer moet je natuurlijk altijdwinnen. Ik ben een gelukkig mens!” het om de sociëteit. Carlien van der Zwet: de nieuwe trends in de gaten houden, de “Het is één van de mooiste plekjes van ontwikkelingen rond het nieuwe werken,Alvorens de deelnemers aan het woord te Delft. Leden van de sociëteit komen voor daar haken we graag op in.”laten stellen zij zich even voor. Naast Bram een goed gesprek, een feestelijke avondKloos zijn aangeschoven Marcel Schram, en een gewaardeerd gezelschap. Sociëteit Herbestemmingdirecteur van Delftstede, Jan Zwinkels, Het Meisjeshuis is dé ontmoetingsplek voor Joris Molenaar gaat nader in op herbestem- architect / directeur Zwinkels personen die op enerverende, integere ming van gebouwen. “Gemeenten geven Architecten BNA BV in De Lier, en bijzondere wijze betekenis geven aan weliswaar aan dat zij willen meewerken, Arjan Koeleman, projectontwik- Delft. Jong en oud ontmoeten elkaar en maar de praktijk is anders. Ambtenaren kelaar van Heembouw maken plannen voor de toekomst. Ook wij zien wel de noodzaak in om met verande- Ontwikkeling in Roelof- maken gebruik van een historisch pand: het ringen mee te gaan, maar dat blijft lastig.” arendsveen, Joris voormalige weeshuis voor meisjes.” Arjan Koeleman van Heembouw: “Je hebt Molenaar, de politiek nodig voor het aanpassen van Flexwerken de wet- en regelgeving, een ambtenaar Joris Molenaar merkt op dat de markt heeft zich hier ook aan te houden, dus kan compleet is veranderd. “Nederland is nu ook vaak niet meewerken. Als je met uitgebouwd. Er is geen behoefte meer aan een wethouder in gesprek gaat kan er Vinex-locaties. In de koopwoningmarkt daarentegen al meer gebeuren.” Nieuwen- is de realiteit veranderd door de crisis. Er huis beaamt dat. “Wij maakten een plan moet meer respect komen voor bestaande voor een gebouw met een publieke functie gebouwen. Je zult die gebouwen vitaal en dat liep wat moeilijk bij de ambtenaren. moeten houden. Wij zijn gespecialiseerd Ik ben met de wethouder om tafel gaan in oude gebouwen die wij een nieuwe zitten en die vond het een mooi plan. Er bestemming geven, bijvoorbeeld het kwam meteen een handtekening onder.” voormalige Aardwetenschappen van de Die handtekening kreeg ook Bram Kloos. TU-Delft Mijnbouwstraat 120. Ook in het “Een ambtenaar, vaak gelimiteerd door wet Vervolg op pagina 10 het ONDERNEMERS BELANG 09
 11. 11. Rondetafelgesprek Marcel Schram, dir ecteur Delftstede Delftstede is gevestig d in het voormalige aan de rand van het Hippolytus ziekenhuis centrum van Delft. He vergaderingen, traini t is de ideale locatie ngen, feesten en rec voor Delftstede Grand-café epties. Onlangs werd SpoorBijster geopen in restaurant Kwasi Kw d. Hier was voorhee ame gevestigd, maar n gelegenheid graag nie Marcel Schram wilde uw leven inblazen. Me deze Spoorzone, waar vo t een knipoog naar de lgens hem wel dege zijn te doen. Delftsted lijk heel leuke dinge e verhuurt bedrijfsruim n mee therapieruimte, kan tes o.a. geschikt als toor of atelier. Er zijn er is goede bereikbaa ruime openingstijde rheid van het n en gebouw op loopafst and van Station Delft en de Phoenixga rage. Delftstede kent aantrekkelijke vo orwaarden voor startende onderneme rs. Delftstede Phoenixstraat 66 2611 AM Delft Ir. Jor is M olena T 015 - 213 55 71 Molen ar, ar aar & chite ct / d www.delftstede.com burea Co ar irecte u dat chitec ur Mo in dag ten is lenaa geno blade in ruim emd e n, vak 26 jaa r & Co nieuw n ger blade r uitg archit ing va oemd n en a egroe ecten n Akr . Spra rchite id tot De Go opolis akma ctuur een uden hof in kend gidse Zaand Piram de Po zijn d n wor am m ide Rij e ren dt et WA ksprij ptaho ovatie renov M arc s 201 f Delf en ve atie v hitect 1 en h t, gen r- Corbu an he en. Pr et Go omin sier o t kant lden T eerd v en regelgeving, tevens geremd door de oit na oor va estigie ulip h oor terda ar Ne n het us wa otel in eeuwig veranderende koers in het politieke m. Bo derlan gebo s de o tijd én uwen d reis uwco pdrac van z is voo de: de mplex ht tot spel, kan vanuit zijn positie geen algehele ijn ou rtbou Van N waarv ons w ders, wen. elle fa oor Le verantwoordelijkheid nemen voor nieuwe erk na zoeke “Zoals briek het ve ar vlo n wij elk m in Rot rleden eiend in ens e - initiatieven. Hij zal zich gesteund moeten verbin e lijne en kin koms n die d is va weten door bestuurders, verantwoordelijke t. Nie den m n zijn mode ts is z et de rn te w o oud toe- wethouders. Geert Nieuwenhuis: “Ik vind erwet illen z s als a ijn.” ltijd dat gek, een ambtenaar staat toch in dienst Molen van de burger, past de wet toe, maar niet aar & Co ar Maerte chitec alleen naar de letter maar ook de geest!” n Tro ten 2628 mpstr RC D aat 25 Carlien van der Zwet is minder sceptisch. elft T 015 “Ik krijg ambtenaren over de vloer die Netwerk, waarbij - 256 84 44 www.m enthousiast burgers adviseren en die het leuk beleidsmakers, olena arenc o.nl vinden om ook buiten werktijd aan de slag bewoners, te gaan. Zo hadden we afgelopen week de ondernemers Gemeente Delft in huis met en eigenaren van vastgoed het Binnenstad met elkaar in gesprek gingen met een huis gemeenschappelijk doel, namelijk het visie onder- et M eisjes teit H verbeteren van woon- en werkklimaat in de steund door Arjan ocië k van teur S gsple lijk als stad. Dan ben je goed bezig! Kijk wel naar Koeleman: “Er is een grote vraag et, di rec tm oetin l zake sen, er Zw dé on ess, zowe e men met wie je in gesprek bent en vraag je af naar bedrijfsverzamelgebouwen, echter an d uis is sgierig aag hunCar lien v isjesh busin w et Me e core rs zijn nieu delen gr of je bij de juiste persoon bent.” Architect wel naar kleinere en dus goedkopere. Socië teit H is onz e n wijnt je op erken ezoek erd e Jan Zwinkels: “Het is altijd handig om een Mensen zijn er na al die jaren aan gewend “ Netw .O nze b ën gage en ... een htige Delft. pelijk lijk ge belev , prac goede relatie met de ambtenaren te geraakt dat vastgoed aldoor meer waard d schap h appe w at te er kcafé vrien aatsc g wel netw id. De , l en m lke da n, een enhe ering onderhouden. Het moet eigenlijk niet werd. Dat is voorlopig afgelopen. Het is van cu lturee Er is e trede geleg ergad et u! e n op a rkeer or een v nodig zijn om zaken pas voor elkaar te groot belang dat er meer wordt afgelost en erk m ing, e nde p en vo netw en lez steke word krijgen via contact met een wethouder.” afbetaald anders zit je muurvast. Je moet rras, e ad, uit uurd het te e, hartje st ok ge h nc nen o ie, dan een te hoge huur of koopsom vragen ambia zale n kun rel, r ecept Realiteit om uit de kosten te komen. Veel eigenaren sfeer volle u s, bor w erk. , curs maat “Eigenaren van gebouwen moeten kunnen financieel nog niet de stap zetten osium veren symp h. Wij le p timale , lunc gst, o ed realistischer worden,” aldus om de huurprijs, dan wel koopsom te party ntvan we go soon lijke o at is waar bedrijfsmakelaar Jan-Willem verlagen. Die hebben dus een dubbel Per d ning tverle Dijksman. “Men verwacht een probleem. Als je een vastgoedportefeuille diens !” hogere opbrengst dan hun meer aflost ben je in de toekomst veel flexi- in zijn panden nu waard zijn. Eigenaren beler, niet alleen naar jezelf, maar ook naar huis eisjes die in koop- of huurprijs zakken je omgeving.” Dijksma met een sombere Het M 112 Delft komen verder. Als je een pand blik: “Het is allemaal veel te gek geweest!” Oude elft 13 04 2611 CG D -49 20 hebt dat goed en reëel in prijs Geert Nieuwenhuis heeft over dit onder- 2 / 06 - 21 5 99 6 l is, is de kans op slagen groter. werp nog een mooi voorbeeld: “Wij kregen T 015 huis.n eisjes info @hetm .nl Wees dus realistisch. Panden zijn nu te maken met een oude opslagloods met shuis meisje ww w.het immers minder waard.” Hij wordt in zijn een onooglijke buitengevel en waar binnen 10 het ONDERNEMERS BELANG

×