Magazine Het Ondernemersbelang De Kempen 0212

585 views

Published on

Magazine Het Ondernemersbelang De Kempen 0212

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magazine Het Ondernemersbelang De Kempen 0212

 1. 1. NR. 2 2012 DE KEMPEN Intermenselijk contact blijft de basisWarmlopen voor Duurzaam problemen Gratis vervoerscan Communiceren zonder logo’smaatwerk bij klanten oplossen = kostenbesparing voor mkb•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL
 2. 2. synergy to energy Ervaar de warmtepomp Zomer én Winter...Shell Fuel Save Gasolie is te verkrijgenbij ABC Olie Tilburg. Kijk ook op:www.abcolie.nl ofbel 013 542 52 00 Bezoek onze showroom 040 - 204 31 70 Leenderweg 184a - 5555 CJ Valkenswaard * incl. btw, ex. leidingwerk en montage. meten is weten, gissen is missen! Alleen wie z’n informatie op orde heeft, kan beleid maken en processen beheren. Op deze filosofie heeft VB&C een modern bedrijf gebouwd. Een organisatie die alle bouwkundige, elektrotechnische en werktuigkundige gegevens van uw gebouwen en -installaties in een geordend digitaal informatiesysteem samenbrengt en u daarmee naar een optimaal beheer leidt, waarin efficiency en veiligheid centraal staan. Pastoor Heerkensdreef 12 5552 BG Valkenswaard (NBr) Tel: 040 - 201 26 65 fax 040 - 204 78 76 Website: www.vbcbv.nl E-mail: info@vbcbv.nl
 3. 3. De-hij-kent-uw-bedrijf-door-en-door-advocaat.
 4. 4. het ONDERNEMERS B E L A N GHet Ondernemersbelang vanDe Kempen verschijnt vijf keer per jaarAchtste jaargang, nummer 2, 2012 Inhoud NIEUWE UITDAGINGEN VOOR DE COMMUNICATIEBRANCHEOPLAGE De huidige digitale revolutie plaatst grafische bedrijven en communicatiepro-5.000 exemplaren fessionals voor nieuwe uitdagingen, ook in De Kempen. Regionale ondernemers uit deze branche sparren over kansen en bedreigingen, over de toekomst vanCOVERFOTO papier en de zin en onzin van sociale media…. Hoe divers de ontwikkelingenRondetafelgesprek ook zijn: aan de basis is er weinig veranderd vinden de tafelgenoten. 08Fotografie: Hans van Asch “Bedrijven willen nog steeds zoveel mogelijk mensen bereiken.”UITGEVERJelte HutNovema Uitgevers bvPostbus 309860 AA Grootegast WARMLOPEN VOOR MAATWERK BIJ KLANTENWeegbree 19861 ES Grootegast Inductie: de meeste mensen denken dan aan koken. Maar deze techniek heeftT 0594 - 51 03 03 nog véél meer toepassingsmogelijkheden. Sterker nog: het is een belangrijkeF 0594 - 61 18 63 verbetering voor industriële processen. Want dankzij inductie kunnen bedrijveninfo@novema.nl sneller en nauwkeuriger gloeien, solderen, harden, smeden, smelten en plasticwww.ondernemersbelang.nl of kunststof lassen. Geen wonder dat steeds meer bedrijven warmlopen voor deze techniek. Mark de Haas van RF heating consult staat ondernemers metEINDREDACTIENovema GrootegastJørg van Caulil 19 raad én daad bij.j.vancaulil@novema.nlBLADMANAGER DUURZAAM PROBLEMEN OPLOSSEN = KOSTENBESPARING!Novema ValkenswaardRonnie van Heertum Conflicten met en tussen medewerkers, met klanten, met leveranciers;T 040 - 845 04 57 elke ondernemer heeft daar last van. Het is een enorme kostenpost voor hetr.vanheertum@novema.nl bedrijfsleven. Bedrijven realiseren zich onvoldoende hoeveel het instrumentVORMGEVING mediation hen kan opleveren. Ze hebben nauwelijks overzicht van de tijdVDS Vormgeving! Drachten en kosten die gemoeid zijn met het oplossen van geschillen.DRUKScholma Druk, Bedum 21AAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE:Hans van AschNico de Beer GRATIS VERVOERSCAN VOOR MKBHubertine van den BiggelaarCursief Files, parkeerdruk, leasecontracten, fiets van de zaak, reiskostenvergoeding:Gerrit Boer mobiliteit van medewerkers heeft méér aspecten dan menig ondernemer beseft.Hein Gijsbers Een goed mobiliteitsadvies is daarom waardevol voor ondernemers én medewer-Jeroen Kuypers kers. Het bespaart tijd en geld en draagt bovendien bij aan maatschappelijk verant-Marco Magielse woord ondernemen. TC&O in Eersel is al meer dan twintig jaar een professioneleHenk Roede (strip) ‘wegwijzer’ in woon-werk- en zakelijk verkeer. Die kennis en kunde deelt TC&OAndré StaasAndré VermeulenRuud Voest 23 graag met ondernemers uit de Kempen. Bijvoorbeeld met een gratis vervoersscan (!) en door mee te denken over goede mobiliteit op de Kempische bedrijvenparken.Heidi WilsISSN 1873 - 8095ADRESWIJZIGINGENAdreswijzigingen, veranderingvan contactpersoon of afmeldingenkunt u per mail doorgeven aanTiny Klunder, t.klunder@novema.nl.Vermeld ook de editie, dievindt u bovenaan in het colofon.Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemming vande uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deinhoud van de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 5. 5. Column■ En verder Verkeerde beeldvorming04 Nieuws Er gaat geen dag voorbij in Nederland of een of andere ‘deskundige’ beweert iets wat door een andere ‘deskun-06 Schoenmakers houdt zich staande in crisistijd dige’ een dag later weer wordt tegengesproken. Zo weet je nooit wat waar is. Wie heeft er nu gelijk? Ik weet het,07 Horen, zien en…spreken! de waarheid bestaat niet, want zij is voor iedereen weer10 “Organisatie heeft eigenlijk permanent een probleem” anders. Maar toch, zwaarwegende beslissingen met vergaande gevolgen worden niet zelden genomen op12 Een stagiair, goedkoop of duurkoop? basis van wat ‘deskundigen’ menen te moeten opmerken.13 Totale scala voor reclame-uitingen Niet zelden ook gaat het dan later hartstikke fout of ontstaat er in de publieke opinie een verkeerd beeld.14 Dierks Mediaproductions Eersel maakt Kempenfilm Neem nou het gekrakeel over de pensioenen. Het beeld15 Moeskops maakt alles in papier en karton is dat de pensioenfondsen door het ijs zijn gezakt door de kredietcrisis, de bankencrisis en de eurocrisis. Sommige16 Is sponsoring zinvol voor uw onderneming? pensioenfondsen gaan nu over tot verlaging van de uit- keringen aan 65-plussers. Wie de positie van de pensi-20 Persoonlijk, betrokken en oplossingsgericht oenfondsen bestudeert, ziet dat een kleine minderheid22 Achilleshiel of onoverwinnelijke held? van vooral bedrijfspensioenfondsen het uitstekend doet. Zij hebben dekkingsgraden van 110 tot 130 procent.26 Vick-prijs voor HAPERT-aanhangwagens Shell, Rabobank, KLM, Unilever, C&A, maar ook het pensioenfonds van de slagers, ze lijden geen centje pijn. Kennelijk zitten daar mensen aan het stuur die precies weten hoe zij in deze ‘barre tijden’ verantwoord met het geld van anderen moeten omgaan. De meerderheid heeft er een■ In het hartkatern puinhoop van gemaakt. Menig pensioenfonds zin met z’n dekking onder de 90 procent.Communiceren zonder logo’s Ander voorbeeld. Poolse werknemers zijn wandelende wodkaflessen en werken ver onder de marktprijs. Dat isSocial media hebben marketing en reclameingrijpend en permanent veranderd. Steeds meer het beeld. ING en Rabobank hebben samen eens bekekenondernemers ontdekken Facebook, LinkedIn en hoe het echt zit. De 150.000 Polen in Nederland betalen 1,2Twitter en maken een eigen profiel aan. Maar helaas miljard euro belasting op jaarbasis (hoezo zwart werken?)gaan velen vervolgens op de oude wijze met deze en besteden 1,8 miljard voordat zij bij Enschede de grensnieuwe media om, met onpersoonlijke boodschappen passeren op weg naar Warschau. Zij nemen vrijwel geen ar-die bedroevend weinig respons uitlokken. Die omgang beidsplaatsen in van Nederlanders, maar scheppen nieuwis volgens Jeanet Bathoorn, social mediatrainer enschrijfster van het boek ‘Get Social’, typerend voor de werk. De lokale aannemer die daar een probleem mee heeft,overgangsperiode waarin we momenteel verkeren, moet bij zichzelf te rade gaan want hij is waarschijnlijk te duur.net als de angst voor het blootgeven van teveel Derde voorbeeld. De euro heeft Nederland meer welvaartpersoonlijke informatie. gebracht en is absoluut onmisbaar. Dat zegt premier Rutte en dat beweren de banken. Uit een opzienbarende studie van het CPB en het CBS samen, die zich steeds onafhanke-- Zalsman wil meer bedrukken…en meer betekenen lijker van de regering opstellen, blijkt eerder het tegendeel. Bovendien, zijn Denemarken, Zweden, Noorwegen, Engeland en Zwitserland al tot de bedelstaf geraakt omdat Loonkosten dalen in 2012 zij niet meedoen met de euro? De cao-onderhandelingen liggen bijna overal stil. Neelie Kroes, toch niet de eerste de beste, zei in februari dat Werkgevers en werknemers wachten op de uitwerking Europa er niets van merkt als Griekenland uit de euro stapt. van nieuwe kabinetsmaatregelen, die burgers en bedrijven vele miljarden gaan kosten. Voor ondernemingen Rutte was het ineens met haar eens, hoewel hij en schatkist- is de situatie gunstig, want voorlopig gelden de oude bewaarder De Jager tot dan toe hadden volgehouden dat cao-afspraken. In dit lopende jaar 2012 zullen de we niet zonder de Grieken kunnen. Ze weten het zelf dus ook loonkosten vermoedelijk lager uitvallen dan in 2011. niet. Wie dan wel, vraag je je af. Alleen bedrijven die niet onder de werking van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) vallen, André Vermeulen zullen hun loonkosten verder zien stijgen. info@avoor.nl het ONDERNEMERS BELANG 03
 6. 6. NieuwsInterconnect rolt “Anticipeer nu op nieuwe wetgeving”glasvezelnetwerk uitISP Interconnect heeft aangekondigd dat De BPM wordt geleidelijk afgebouwd.zij haar glasvezelnetwerk in Eindhoven Daarvoor in de plaats komt een CO2-verder uit gaat rollen. Vorig jaar opende heffing. Deze CO2 heffing gaat per 1Interconnect haar tweede datacenter juli a.s gepaard met een wijziging in deop bedrijventerrein Park Forum. Op fiscale bijtellingpercentage voor privé-dit terrein worden binnenkort de gebruik van de zakelijke auto. Olaf vaneerste ondernemingen aangesloten. Ham, Business Unit Manager FleetsalesMaar Interconnect is ook van plan om bij Audi- en Volkswagen-dealer Van denondernemingen in andere delen van Udenhout, weet als geen ander wat deEindhoven aansluiten. De van oorsprong veranderende regelgeving omvat. “ErBossche provider heeft al veel ervaring zijn auto’s die nu goed zijn voor 14 pro-met glasvezel. Via partners levert cent en naar 20 procent gaan. HetzelfdeInterconnect glasvezelverbindingen door geldt voor diverse uitvoeringen die nuheel Nederland. In Eindhoven is ervoor passen in het 20 procent-regime en naargekozen om in eigen beheer glasvezel 25 procent gaan.” Volgens Van Ham isaan te bieden. Het bedrijf heeft, voor de nu het moment om te profiteren van hetbouw van haar nieuwe datacenter, al maximale voordeel. De keuzemogelijk- Business Unit Fleetsales van Van den Udenhout: van links naar rechts Olaf van Ham, Maurice Nouwens , Patrick Coppen.intensief gebruik gemaakt van glasvezel. heden voor 14 of 20 procent-auto’s zalNu wordt de infrastructuur ingezet om bij veel merken duidelijk afnemen na 1andere ondernemingen aan te sluiten op juli. “Bij Volkswagen bieden de Passat, TDI BlueMotion Technology, die komt van de huidige situatie is er voor derazendsnel internet.Organisaties die inte- de Golf en de Polo nog tal van fiscaal tot 1 juli 2012 nog voor 20 procent in sneller beslissers geen verandering dus.”resse hebben in een glasvezelaansluiting interessante mogelijkheden maar het aanmerking. Voor 1 juli registreren, Audi- en Volkswagen-dealer Van denkunnen vrijblijvend een voorstel aanvra- is van belang om nu zaken te doen. betekent nog maximaal zestig maanden Udenhout is gevestigd in ’s-Hertogen-gen via de website www.interconnect.nl. Neem de Volkswagen Passat Variant 1.6 profiteren van voordeel. “Ten opzichte bosch, Eindhoven, Oss en Son.Dat geldt uiteraard ook voor het nieuwedatacenter. VDL Groep winnaar Koning Willem I Prijs 2012 Cijfers Philips beterSubsidie voor dan verwachtInnovatie in de dernemers in Nederland. De prijs wordtBrabantse Kempen één keer in de twee jaar uitgereikt door Omzet en winst van Philips zijn in de Koning Willem I Stichting. De Stich- de eerste drie maanden van 2012Na de afronding van een succesvol ting heeft als doelstelling de nationale gestegen. De omzet kwam uit opproject waarin 66 Kempische onder- economie van nieuwe impulsen te 5,6 miljard euro, bijna 7 procentnemers subsidie hebben ontvangen, voorzien en daarmee het aanzien van meer dan in 2011. De nettowinst isheeft Stichting IPK (Innovatie Prestatie het Nederlandse bedrijfsleven te ver- bijna verdubbeld tot 249 miljoenContract de Kempen, onderdeel van groten. De criteria waarop beoordeeld euro. De cijfers zijn beter dan doorhet Kempisch Ondernemers Platform) Wim van der Leegte (uiterst links) met onder anderen wordt zijn durf, daadkracht, duurzaam- analisten was verwacht. Volgensbegin januari wederom een aanvraag Klaas Knot (president van de Nederlandsche Bank) en heid en doorzettingsvermogen. In het Philips werpen de reorganisatie eningediend om gebruik te maken van prins Willem-Alexander. (Foto: Maarten Huisman) juryrapport spreekt het Bestuur van de de kostenbesparingen inmiddelsde subsidieregeling innoveren (IPC). Koning Willem I Stichting bijzondere hun vruchten af. Zo was er na zevenDitmaal voor dertien ondernemers De VDL Groep heeft de prestigieuze waardering uit voor het feit dat VDL maanden van dalende omzet weeruit het midden- en kleinbedrijf in de Koning Willem I Prijs 2012 gewonnen een voorbeeld is voor de Nederlandse sprake van groei bij de lichtdivisie.Brabantse Kempen. in de categorie Groot Bedrijf. De prijs maakindustrie, waarbij VDL de strategie In de divisie Healthcare (medischeHet ministerie van Economische werd door prins Willem-Alexander heeft om de maakindustrie voor en apparatuur) steeg de omzet met 9Zaken, Landbouw en Innovatie uitgereikt aan Wim van der Leegte op in Nederland te behouden. Durven te procent. Bij Consumer Lifestyle, het heeft de plannen de Floriade in Venlo. De Koning Willem I blijven en werkgelegenheid te creëren vroegere consumentenelektronica, van de individuele Prijs wordt gezien als de Oscar voor on- maakt VDL tot een uniek concern. was een daling. ondernemers en de samenwerking onderling en met kennisinstellingen Sterke groei Eindhoven Airport bovengemiddeld beoordeeld en Opnieuw hebben meer passagiers segment van 23 procent. Het aantal verstrekt deze groep gebruik gemaakt van Eindhoven passagiers op vakantiecharters nam ruim 350.000 euro Airport. Het aantal reizigers groeide af: van 9200 in het eerste kwartaal subsidie voor hun in- in het eerste kwartaal naar 539.000, vorig jaar naar 6800 nu. Voor heel noverende plannen. dat is 22 procent meer dan in de 2012 denkt Eindhoven Airport door Het project heeft eerste drie maanden van vorig jaar. te groeien naar een totaal van bijnaeen looptijd van twee jaar, waarin de De groei is voornamelijk te danken 3 miljoen passagiers.ondernemers diverse individuele en aan dertien nieuwe lijndiensten.collectieve projecten uitvoeren en In het eerste kwartaal werden Onder meer de luchtvaartmaat-samen werken met publieke kennisin- 529.000 passagiers van en naar 47 schappijen Ryanair, Transavia,stellingen. Kijk voor meer informatie bestemmingen vervoerd. Dat waren van en naar 34 bestemmingen, Onur Air, Corendon Air en Arke Flyop www.hetkop.nl. in 2011 nog 432.000 passagiers wat resulteert in een groei in dit vliegen op Eindhoven Airport.04 het ONDERNEMERS BELANG
 7. 7. ColumnBijzonder bedrijfsuitje Daarna krijgt u een rondleiding bij de thuisbasis van de Lichtjesroute aan de Eindhovense Pastoriestraat. Uiteraard sluit u deze avond af met hapje en drankje, waarbij u op een ontspannen manier kunt netwerken. Zo´n ervaring wilt u toch niet missen? Sterker nog: die ervaring wilt u Duurzaam duurt vast delen met klanten,Wilt u uw medewerkers of zaken- medewerkers of vrienden!relaties trakteren op een bijzonder Voor slechts 60 euro per persoonbedrijfsuitje? Nodig ze dan uit in bouwt u op een bijzondere manierseptember de Lichtjesroute vanuiteen historische legervoertuigen tebeleven! U rijdt de Lichtjesroute in een aan uw relatie met zakenrelaties of medewerkers! Aanmelden kan via het langstvoertuig uit de Tweede Wereldoorlog. www.lichtjesroute-eindhoven.nl. I k kom Boeddha, bij de Nepalese ken. Ondernemers die hun wegen burgerlijke stand bekend als Sid- verduurzaamden kregen als beloningB&G Hekwerk verhuist, maar blijft in Best dhartha Gautama, steeds vaker zo’n stempel van goedkeuring. Maar tegen. Waar zijn serene gezichtstrekken omdat verduurzamen investeren is enB&G Hekwerk ruilt het huidige terrein mij aanvankelijk alleen door glaspuien investeren geld kost, gingen velen pre-aan de Zandstraat in Best in voor een van winkels bereikten, daar kan ik nu cies genoeg doen om dat stempeltje tenieuwe locatie aan de Industrieweg. geen woonwijk meer doorwandelen. verdienen. Een echte mentaliteitsomslag“B&G ontwikkelde zich de laatste Terwijl ik mij nog goed herinner hoe het vindt in Nederland nu eenmaal alleendecennia van pure hekwerkproducent begon. Aanvankelijk zat de tevreden plaats als die niks hoeft te kosten. Wattot leverancier van totaaloplossingen prins namelijk nog alleen te glimlachen dát betreft verandert onze mentaliteitin terreinbeveiliging. De nieuwe in de interieurs van mensen die met hem niet. Maar het duurzaamheidsstempeltjehuisvesting sluit daar beter op aan”, hun leven dieper inhoud probeerden ging daardoor steeds meer staan vooraldus algemeen directeur Arthur van der straks over een modern kantoorgebouw te geven. Die mensen waren meestal al opportunisme en steeds minder voorGraaf. B&G begon in 1963 in Eindhoven, dat voldoet aan alle duurzaamheids- eens op reis geweest naar Nepal en had- écht groen ondernemen.vier jaar later vestigde het bedrijf zich eisen. Naast het kantoor, ook aan de den wat boeken over hun leermeester inin Best, eerst aan de Hallenweg en later Industrieweg, staat een assemblagehal de kast. Onze overheid is helaas geen haarop de huidige prominente zichtlocatie met magazijn. Verderop staan twee beter. Die stelde groene subsidies teraan de A2. Dit jaar verhuist B&G naar productiehallen. De assemblagehal is Maar stapje voor stapje zette de man die beschikking, maar hief vele snel weerIndustrieweg 187/187A. Dit voormalige met 2.800 vierkante meter volgens Van voornamelijk met rust gelaten wilde wor- op wegens succes. Op school leerde ikterrein van Heijmans Prefab (voorheen der Graaf ruim twee keer zo groot als de den om rustig te kunnen mediteren, zijn dat je menselijk gedrag door middel vanBestcon) is maar 150 meter verwijderd huidige faciliteit. Om de bedrijfsproces- opmars voort. Steeds meer huiskamers de wortel in een gewenste richting kuntvan de huidige locatie. sen zo weinig mogelijk te verstoren, zal zag hij van binnen. Nu ook van mensen sturen. Maar onze overheid heeft eenDe nieuwe locatie is twee hectare groot. B&G gefaseerd verhuizen. In de tweede die door zijn aanblik verleid waren in soort begrenzingsreactie ontwikkeld.De helft daarvan bestaat uit open terrein helft van 2012 betrekt het bedrijf eerst tuincentra, waarmee een drempel werd Zodra gewenst gedrag gaandeweg ont-dat zal worden gebruikt voor opslag. het nieuwe kantoorgebouw. Daarna gepasseerd. Want wie is hij voor die staat, maar serieus subsidiegeld blijkt teDe rest is bebouwd. B&G beschikt er volgen de assemblage en de productie. uitdijende groep nieuwe kopers? Iemand kosten, trekt zij zich als een haas in haar die goed in het interieur past omdat hij leger terug. Met de wortel. ‘een stukje’ sfeer en rust toevoegt?Peugeot dealerbedrijven verder Terwijl het goede voorbeeld nota beneals Nefkens Midden-Brabant Zoiets moet het haast wel zijn. Want ik door onze Oosterburen wordt gegeven. geloof niet dat ik, omdat ik Boeddha links Duitsland maakt heldere keuzes, inves-De vier Peugeot dealerbedrijven van met Peugeot; het bedrijf is al sinds laat liggen, ineens tot een minderheid teert substantieel en zie; duurzaamheidvoormalig dealer Vingerhoets, geves- 1933 onlosmakelijk verbonden met dit van de Nederlanders behoor. Het lijkt er is daar echt van de grond gekomen.tigd in Diessen, Oisterwijk, Tilburg en merk. Bas Kuijs is bedrijfsdirecteur van meer op dat de Boeddhabeeldenrage Hopelijk doet dit goede voorbeeld vol-Waalwijk, zijn vanaf begin maart onder Nefkens Midden-Brabant en zit al sinds een teken is van de tijd waarin wij leven. gen, want er is alle reden toe. De Duitsersde naam Nefkens Midden-Brabant 2005 in de Nefkens organisatie. “De Waarin vlaggen in afnemende mate beginnen, omdát ze duidelijk en tijdigvoortgezet. Nefkens is met 27 vestigin- kracht van Nefkens ligt in het persoon- ladingen dekken. Waarin wij graag begin- kozen voor duurzaam ondernemen en in-gen de grootste vertegenwoordiger lijke en professionele, alle medewerkers nen met een fles krachtige, volle wijn die noveren, er nu ook geld aan te verdienen.van het merk Peugeot in Nederland. die voorheen in dienst waren bij Vin- vervolgens door constante toevoegingNefkens heeft een rijke familietraditie gerhoets zijn nu in dienst bij Nefkens van water langzaam verandert in een ka- ‘De cost gaet voor de baet uyt.’ Het is Brabant. Klanttevredenheid staat hoog rakterloze, laffe substantie. Terwijl we het een oud-Hollandse wijsheid. De Duitsers in het vaandel bij Nefkens en met een brouwseltje stug wijn blijven noemen. hebben die klok niet alleen horen luiden, team van uitstekend opgeleide, ervaren ze weten ook waar de klepel hangt. Nu en gemotiveerde collega’s kunnen wij Iets soortgelijks zie je bij duurzaam wij nog. onze doelgroep op maat bedienen”, ondernemen. Daar startten we zo’n aldus Nefkens. Komt u vooral eens een vijftien jaar geleden mee. De ambities Baart Koster kijkje nemen bij één van de vier vesti- waren flink en zoals dat in Nederland (freelance zakelijk & economisch gingen in Diessen, Oisterwijk, Tilburg of gaat, ontwikkelden we eerst keurmer- journalist en copywriter) Waalwijk, de koffie staat voor u klaar! het ONDERNEMERS BELANG 05
 8. 8. Bedrijfsreportage Tekst: Jack van Eekelen • Fotografie: Hein Gijsbers Schoenmakers Druk & Print houdt zich staande in crisistijd Vliegen voor de klant communicatie-uitingen weggelegd. “Er zijn zoveel zaken die op papier blijven bestaan. Neem het voorbeeld van digitale nieuwsbrieven. Gebleken is dat de respons bij een papieren nieuwsbrief groter is dan bij een digitale. Die wordt eerder wegge- klikt. Ik zie wat dat betreft de laatste jaren een omslag, een terugkeer naar papier. En daar ben ik niet rouwig om. Mensen willen graag iets tastbaars, zo is de ervaring. Het is zeker waar dat het papierverbruik de afgelopen jaren sterk is afgenomen. Dat is de realiteit waar ook wij mee te maken hebben. Natuurlijk spelen we ook in op de digitale revolutie. Zo gaan wij investeren in een nieuwe digitale straat. Het besluit daarover valt eind dit jaar, na een bezoek aan de toonaangevende grafische beurs Drupa in Düsseldorf.” Hecht team De grafische sector beleeft barre tijden. De ene na de andere drukkerij valt om. “Voor ons is er in Valkenswaard en omstreken nog voldoende rendement te halen. Wij klagen niet. Ik weet dat het slecht gaat in de branche. Daar probeer ik me zo min mo- gelijk van aan te trekken, hoewel ik het wel vervelend vind. Maar ik moet toch vooralDe grafische sector maakt moeilijke tijden door. In tien jaar tijd is het aantal drukke- mijn eigen toko runnen.” Schoenmakers werkt met een klein, hecht team. “Ik benrijen gehalveerd. Ondanks de tegenwind houdt een aantal bedrijven in de branche zich trots op mijn mensen, die al jarenlang hier werken. Ze zijn niet te beroerd om indiengoed staande. Een goed voorbeeld hiervan is Schoenmakers Druk & Print in Valkenswaard. dat nodig is over te werken. Belangrijk is om dit team bij elkaar te houden”, stelt de“Onze kracht is flexibiliteit en snelheid gecombineerd met een aantrekkelijke prijs. We directeur-eigenaar. “Onze kracht is snelheid en flexibiliteit. Wij willen vliegen voor onzeproberen snel te schakelen.” klanten. In onze nek voelen wij de hete adem van de concurrentie, bijvoorbeeld uit België. Dat dwingt je snel en kwalitatief goed werk af te leveren. Alleen zo kun je P erry Schoenmakers is oprichter en diensten. Particulieren, die bijvoorbeeld overwinnen.” directeur-eigenaar van het bedrijf geboortekaartjes laten drukken, maar dat negen man personeel in dienst vooral bedrijven (met name in het mkb), heeft en zich vooral op Valkenswaard instellingen en verenigingen. Brochures, richt. Perry heeft het grafische vak met de huisstijlen, posters, (digitale) nieuwsbrie- paplepel ingekregen. “Mijn vader heeft zijn ven, doosjes en andersoortig druk- en hele leven bij drukkerij Gestel in Eindhoven printwerk – het aanbod van Schoenma- gewerkt. Sinds hij in de vut is, is hij hier kers is breed. Wat de verenigingen betreft: manusje-van-alles. Hij kan het werken niet Schoenmakers produceerde eerder dit jaar Schoenmakers Druk & Print laten. Dit is het mooiste vak dat er bestaat.” onder meer carnavalskrant De Strieper. Goudenrijderhof 38 5551 VJ Valkenswaard Breed aanbod Investeren T 040 - 207 59 10 Schoenmakers Druk & Print heeft een be- De digitale revolutie is niet te stoppen. F 040 - 207 59 15 stand van zo’n 1100 klanten, die regelmatig Toch ziet Perry Schoenmakers een info@schoenmakers.com en onregelmatig gebruik maken van haar rooskleurige toekomst voor papieren www.schoenmakers.com06 het ONDERNEMERS BELANG
 9. 9. Tekst: Hubertine van den Biggelaar • Fotografie: Hein Gijsbers BedrijfsreportageEen perfecte uitstraling; offline in de vorm van huisstijlen en drukwerk en online in de vorm van websites en webshops met eveneensperfecte vindbaarheid, dat staat bij VisionEars centraal. Sinds de start in 2008 is VisionEars letterlijk en figuurlijk gegroeid. De achtmedewerkers werken vanuit hun eigen specialisme aan alle vormen van digitale communicatie en drukwerk. Met als gezamenlijkdoel: hun inspanning moet resulteren in een hechtere relatie met uw klanten, meer klanten en dus meer omzet! Om dit doel te berei-ken besteedt VisionEars veel tijd en aandacht aan het gestructureerd in kaart brengen van een onderneming en mogelijke kansen.VisionEars hecht er veel waarde aan omte horen en te zien wat een onderne-ming drijft om zo de boodschap te ver-talen in aansprekende communicatie.Een helder beeld“Een website, huisstijl, drukwerk, zoekma-chinemarketing en social media draagt elkop een eigen manier bij aan een helderbeeld en het succes van een onderneming.Juist daarom is het belangrijk dat we bijVisionEars een helder beeld hebben vanonze klanten en hun doelstellingen”, lichteigenaar Jacques Stoop toe. Hij startte vierjaar geleden samen met mede-eigenaarLeander Snijders VisionEars. “We hechten Links Leander Snijders en rechts Jacques Stoopveel waarde aan het gestructureerdVisionEars ideale partner in digitale communicatie en drukwerk Horen, zien en…spreken!vastleggen van de visie, ambities en middelgrote en grotere bedrijven date. Maar nog belangrijker is dat we onzedoelstellingen van potentiële klanten. die zich er bewust van zijn dat digitale voelsprieten vooral in de markt gebruiken.Door vooraf met een potentiële klant de communicatie een waardevolle investeringdiepte in te duiken, kunnen we tijdens het is in klantencontact. We weten welke ontwikkelingen er gaandeproces beter en sneller presteren. Simpel- We scheppen altijd duidelijkheid. zijn en spelen daar snel en pragmatisch opweg omdat we weten wat een klant zoekt Niet alleen in ons product, maar ook in in. We willen en kunnen meegroeien meten wil en we die verwachtingen kunnen onze werkwijze. Wij bespreken vooraf de wensen van onze klanten. En dat latenmanagen. Dat betekent ook dat wij actief wat klanten van ons verwachten en maken we ook graag zien. Bijvoorbeeld op onzeluisteren naar onze klanten en hun wensen heldere afspraken hoe we die verwach- gloednieuwe website www.visionears.nl.vertalen in een gebruiksvriendelijk en tingen concreet uitwerken. Niet alleen in Daar kunnen ondernemers zelf zien wie weomzetverhogend product. Wij zijn namelijk geld, maar ook in tijd, proces, eindproduct zijn en wat we doen. En natuurlijk horenpas tevreden als ons werk matcht met en vervolgtraject, zoals een website of we graag van ondernemers die meer willendatgene wat de klant voor ogen heeft.” webshop. Want ook op de lange duur is weten over onze dienstverlening…” goede online vindbaarheid een belangrijkIdeale klant aandachtspunt om blijvendVisionEars zoekt dan ook nadrukkelijk succes te garanderen.”klanten die mee willen gaan in haar profes- VisionEars Reclame & Mediasionele, gestructureerde aanpak. Stoop: Ogen en oren openhouden Deken Frankenstraat 14“We focussen op de ideale klant, waarmee VisionEars houdt altijd open oog en 5554 HK Valkenswaardwe in nauwe samenwerking het meest oor voor nieuwe ontwikkelingen. “Onze T 040 - 202 15 80optimale resultaat kunnen bereiken. We medewerkers volgen regelmatig trainingen F 040 - 787 92 14zijn een professionele gesprekspartner voor en cursussen”, verduidelijkt Jacques Stoop. info@visionears.nlmarketingcommunicatiemanagers van “Daardoor houden we onze kennis up-to- www.visionears.nl het ONDERNEMERS BELANG 07
 10. 10. Rondetafelgesprek Tekst: Jack van Eekelen • Fotografie: Hans van AschDe huidige digitale revolutie plaatst grafische bedrijven en communicatieprofessionals voor nieuwe uitdagingen, ook in De Kem-pen. Regionale ondernemers uit deze branche sparren over kansen en bedreigingen, over de toekomst van papier en de zin en onzinvan sociale media…. Hoe divers de ontwikkelingen ook zijn: aan de basis is er weinig veranderd vinden de tafelgenoten. “Bedrijvenwillen nog steeds zoveel mogelijk mensen bereiken.” Nieuwe uitdagingen voor de communicatiebranche Intermenselijk contact blijft de basis De digitale ontwikkeling is niet te stuiten. Digitalisering Wij zullen in elk geval niet meer in drukper- De deelnemers aan het rondetafelgesprek sen investeren, maar wel in geavanceerde verdienen allemaal hun boterham in de printers.” Desondanks gelooft de Valkens- communicatiebranche, in de breedste zin waardse ondernemer, net zo min als zijn des woords. Het bedrijf van Erik Moeskops tafelgenoten, dat papieren communicatie is producent van presentatie- en opber- haar langste tijd heeft gehad. Digitaal gingsmiddelen. Tot de vele producten drukwerk vervangt papier niet, al wordt van de Bladelse onderneming behoren het aandeel wel groter, meent Moeskops. ook borden met aanbiedingen Schoenmakers: “Momenteel is de voor supermarkten. “Op verhouding digitaal-papier bij dit punt rukt de ons 25 procent - 75 procent. digitalisering ook Ik verwacht dat die op, een ontwik- verhouding binnen keling die zich enkele jaren fiftyfifty is. vanuit de VS Je ziet dat bedrijven verder ver- hun best blijven spreidt”, doen om zoveel schetst mogelijk mensen te Moes- Perry Schoenmakers (Drukkerij Schoenmakers BV) bereiken. Papier of kops. digitaal, op welke manier maakt ze Z e hebben beiden afgelopen mei niet zoveel uit. ’s werelds meest toonaangevende Onze ervaring is grafische beurs Drupa in Düsseldorf trouwens dat papie- bezocht. De tegenvallende bezoekerscijfers ren nieuwsbrieven zijn Perry Schoenmakers (directeur beter worden gelezen Drukkerij Schoenmakers) en Erik Moeskops dan digitale. Dat is een (directeur Moeskops Grafisch Afwerkings- positief teken.” bedrijf) allerminst ontgaan. Het is volgens hen een teken aan de wand. De bouwers van drukpersen hebben kennelijk nog volop vertrouwen in hun producten”, meent Schoenmakers. “Hal na hal was gevuld met drukpersen. Maar in mijn ogen grijpt men zich vast aan de laatste strohalm. Op de volgende beurs verwacht ik minder gevulde hallen. Erik Moeskops (Moeskops Grafisch Afwerkingsbedrijf BV)08 het ONDERNEMERS BELANG
 11. 11. gebruik zie ik momenteel helemaal niet zit- ten. Al kan het over een paar jaar helemaal anders zijn”, meent Schoenmakers. “Het heeft waarschijnlijk ook met onze generatie te maken dat we nogal terughoudend zijn met sociale media”, geeft Moeskops aan. Maarten Dierks: “Inderdaad, de jeugd groeit er mee op. Laatst was ik aan het filmen. Vroeg iemand: ‘hoe spel je jouw naam’? ‘Ik twitter’, zei die persoon, ‘misschien krijg je er werk door’. Ja, zo werkt het kennelijk.” De ontwikkelingen in de communica- tiebranche gaan razendsnel, toch is de praktijk volgens Erik Moeskops minder een- voudig. “Natuurlijk gaan de veranderingen in onze sector snel, maar in minder hoog tempo dan ze zijn voorspeld. Zo zou offset al niet meer mogen bestaan. Dus je moet niet aan het overdrijven slaan en gewoon blijven doen waar je goed in bent.” Ondanks de realisatie van het digitale paradijs geloven de Kempische onderne- mers nog heilig in traditionele manieren van communicatie met klanten. Jan Tops: “Afspraken over samenwerking maak je niet digitaal, dat gebeurt face-to-face. De techniek kan het directe contact van mens tot mens nooit vervangen, wel efficiënter maken. Intermenselijk contact blijft de basis.”Maarten Dierks (Dierks Mediaproductions)Maarten Dierks, producent van bedrijfsre- hem bij. “Prijzen verlagen is het begin vanportages, documentaires en commercials, het einde. Begin je daarmee, dan volgt jeonderschrijft dit. “In Groot-Brittannië zie concurrent veertien dagen later en belandje ook al steeds meer flatscreens in su- je in een neerwaartse spiraal. Belangrijkpermarkten. Als wij op deze manier in het is dat je de sterkte van je bedrijf blijfthele land reclame maken voor pindakaas, uitdragen.”zo is de redenering, dan bereiken wij metlagere kosten meer mensen dan met een face-to-facecommercial op de tv”, aldus de onderne- Jan Tops (Business Design & Development)mer uit Eersel. “Maar,” zegt Dierks tegen is organisatieadviseur en als zodanigMoeskops, “ik moet overigens nog zien betrokken bij communicatieprocessendat die mooie borden die jullie maken ook in organisaties. Hij maakt slechts mond-daadwerkelijk uit de winkels verdwijnen.” jesmaat gebruik van moderne digitalePerry Schoenmakers vreest dat de kleine communicatiemiddelen, zo laat hij weten.spelers in de markt het op termijn niet “Waarom niet? Omdat ik vind dat dieredden. “Als je met deze ontwikkelingen manier te afstandelijk is. Mijn werk gaatmee wilt gaan, dien je te concurreren met over verbeteren van de samenwerking,de heel grote jongens. Wij kunnen daar niet afstemmen over wat je wilt. Daarbij moettegenop. Voor ons blijft er werk, maar je elkaar zien, elkaar ervaren. Dat is in mijnje moet er stevig naar blijven zoeken. ogen het meest effectief.” Persoonlijk con-Gelukkig zijn wij minder kwetsbaar, omdat tact heeft dus in dat opzicht een duidelijkewij een groot aantal klanten bedienen.” meerwaarde.Het onvermijdelijk woord crisis valt. Ook Van de aanwezigen is Tops overigens welMaarten Dierks merkt in zijn branche dat de de enige die af en toe gebruik maakt vanbomen niet meer tot in de hemel groeien. Twitter. Bescheiden, zo beklemtoont hij.“Er wordt langer gewacht met opdrachten. Van LinkedIn maakt hij wat meer gebruik,Eén ding verandert niet. Ik kan de klant evenals Moeskops en Schoenmakers.altijd recht in de ogen kijken en zeggen: “Mits je het goed doet, kun jedit is een eerlijke prijs. Wil je het goedko- er werk aan overhouden.per, dan geef ik een lijst met namen van Maar eerlijk gezegd heb ikandere bedrijven. Aan een prijzenwedloop er te weinig tijd voor. Enonttrekken we ons.” Erik Moeskops valt Facebook voor zakelijk Jan Tops (Business Design & Development) het ONDERNEMERS BELANG 09
 12. 12. AdviesEen organisatie heeft eigenlijk permanent aandacht nodigOrganiseren is werkenaan commitmentOp het eerste gezicht is duidelijk waar een organisatie voor staat, maar door de continuestroom van in- en externe veranderingen zijn doorlopend aanpassingen nodig. Na verloopvan tijd, het kan ook schoksgewijs gaan, raken functies en procedures achterhaald en blij-ven de prestaties achter. De organisatie voldoet niet meer en past niet meer bij de actualiteit. “Ik geloof in - vanuit een M aar juist omdat die gevestigde po- Voor mij ligt de essentie besloten in de vraag sities en routines meestal jarenlang welke zaken directie, management, profes- gedeelde visie - geleidelijk uitstekend hebben voldaan, is er in sionals en medewerkers in hun functie en voor de organisatie weerstand tegen noodzakelijke aanpassen aan veranderende de klanten belangrijk vinden. Afhankelijk van aanpassingen. omstandigheden.” de concrete situatie kunnen zowel zakelijke Maar juist omdat die gevestigde posities en als persoonlijke aspecten daarbij een rol routines meestal jarenlang uitstekend hebben geeft. En voor de medewerker wordt het écht spelen. Deze insteek leidt er toe dat mensen voldaan, is er in de organisatie weerstand inspirerend wanneer deze ruimte ervaart voor zelf nieuwsgierig worden naar onvermoede tegen noodzakelijke aanpassingen. eigen initiatief en daarin wordt erkend. mogelijkheden. Verbinding leggen met Organiseren is niet af en toe, maar doorlopend Dat gaat helaas nogal eens mis. Er wordt persoonlijke motivatie vergroot de betrokken- werken aan de juiste mix van presteren en be- bijvoorbeeld onvoldoende richting gegeven, heid en het commitment aan de noodzakelijke lonen, en vooral zorgen dat dit zo kan blijven. er ligt overmatig druk op de prestatie of er veranderingen. gaat teveel energie zitten in uiteenlopende Geïnspireerd samenwerken belangen. Mensen presteren dan minder dan Focus op blijvend resultaat Mijn ervaring is dat mensen graag samen- ze kunnen en zouden willen. Bij deze processen houd ik de focus op het werken. Een heldere taakstelling is daarbij Ik ken een leidinggevende die voor zijn me- beoogde resultaat. Ik zie mijn projecten niet van belang. Van de leidinggevende wordt dewerkers geregeld een actueel blog schrijft als adviseren maar als training-on-the-job. daarbij verwacht dat hij of zij duidelijk richting over hoe je naar de organisatie en het werken Al samenwerkend brengen we in kaart welke daarin kunt kijken. Daardoor worden mensen context belangrijk is, wat we willen en hoe steeds opnieuw geprikkeld na te denken dat bereikt kan worden. De benodigde ver- over hoe het gaat. Dit vind ik een schitterend anderingen krijgen zo een vanzelfsprekende voorbeeld van hoe je mensen in een en vruchtbare bodem. Een bodem waarop organisatie alert houdt. niet alleen de actuele veranderingen kunnen plaatsvinden, maar die ook een goede basis Organiseren is faciliteren biedt voor de toekomst. Een basis waarin Die niet meer passende en werkende het vanzelfsprekend is om met permanente processen of omstandigheden trek ik graag aandacht aan commitment te werken. vlot. Of het nu gaat over beleid, procedures, samenwerken, intern ondernemerschap of de aanpak van een complex planningsprobleem. “Commitment van de Daarin is elke organisatie uniek, er bestaat leiding werkt door in de geen standaard oplossing, al zit er wel een lijn in mijn aanpak. hele organisatie.” In gesprek met de mensen wordt me duidelijk wat er nodig is voor de gewenste verandering en ontwikkel ik een aanpak om deze daad- Jan Tops werkelijk te implementeren. Dan wordt het BDND Business Design & Development mogelijk om moeilijk bespreekbare zaken Ambachtslaan 47 Het hightech bedrijf XPressPE wordt al vier jaar begeleid doortastend en met respect voor ieder te 5506 AD Veldhoven door Jan Tops, op het gebied van strategie, positionering, verhelderen en in beweging te krijgen. M 06 - 51 69 89 43 bedrijfsvoering en samenwerking. En krijgt ieder handvatten om stappen te www.bdnd.nl zetten in de goede richting. jantops@bdnd.nl10 het ONDERNEMERS BELANG
 13. 13. AdviesAls ondernemer hebt u een goede kans dat u benaderd wordt, of al wel eensbenaderd bent, door scholieren of scholen met de vraag of u een stage wiltaanbieden. Veel ondernemers bieden ook stageplaatsen aan vanwege hetwin-win karakter van de stage. De stagiair doet immers wat praktijkerva-ring op en u als ondernemer hebt een – vaak gemotiveerde – arbeidskrachtdie weliswaar niet alles kan, maar ook bijna niets kost. Tot zover het idealeplaatje.Een stagiair,goedkoop ofduurkoop?A ls u schade lijdt door een zich tegen door de stagiair veroorzaakte fout van een stagiair – niet schade had verzekerd. De verzekeraar ondenkbaar gelet op het vaak van de school dacht daar echter heelontbreken van enige ervaring – dan is anders over en omdat zowel de (ver-de stagiair alleen een goedkope arbeids- zekeraar van de) school, als de stagiair,kracht geweest als u die schade kunt aansprakelijkheid van de hand wezen, het heel anders kunnen aflopen. In deverhalen. En dat blijkt in de praktijk niet ging de konijnenhouder naar de rechter. overeenkomst stond namelijk alleen dataltijd het geval, zo merkte onlangs ook Bij de rechter betoogde de konijnen- de school een verzekering zou afsluiteneen konijnenhouder. Hij moest van het houder dat stagiair onrechtmatig had tegen het financiële risico van wettelijkegerechtshof zelf de schade dragen van gehandeld en dat ook de school – als aansprakelijkheid voor schade aan de or-een fout van een stagiair. ‘bovengeschikte’ van de stagiair – voor ganisatie. Hieruit volgt echter niet dat deWat was er aan de hand? Een leerling had zijn schade aansprakelijk was. Maar ook school ook aansprakelijk (of verzekerd)in het kader van zijn beroepsopleiding bij de rechter ving hij bot. Hoewel de is voor schade die niet het gevolg is vantot manager veehouderij gedurende overeenkomst tussen de stagiair en de opzettelijk of bewust roekeloos handelenzeven weken stage gelopen bij een konijnenhouder géén arbeidsovereen- van de stagiair.konijnenhouder. De konijnenhouder komst is (de stagiair ontvangt immers Een stagiair wil nog wel eens foutenhad een nieuwe stal en kon de stagiair geen loon), oordeelt de rechter dat de maken en u doet er verstandig aan degoed gebruiken. De stagiair kreeg al snel regels met betrekking tot aansprake- gevolgen daarvan vooraf goed te rege-de opdracht ongeveer 200 voedsters lijkheid van werknemers voor bij de len. Voorkom dat goedkoop duurkoop(vrouwelijke konijnen) over te zetten naar werkgever toegebrachte schade, óók wordt en maak duidelijke afsprakende nieuwe stal. Enige tijd later heeft de voor de stagiair gelden. Dit betekent dat over de aansprakelijkheid voor door destagiair met een ontsmettingsmiddel de de stagiair slechts aansprakelijk is voor stagiair gemaakte fouten!nieuwe stal ook gereinigd. Het gevolg: schade die het gevolg is van opzettelijk Uiteraard kunt hiervoor altijd bij onseen schone stal, maar ook 100 dode of bewust roekeloos handelen. Hiervan terecht.voedsters en een veelvoud daarvan aan was geen sprake en de stagiair was nietdode jonge konijnen. aansprakelijk. DijkmansBergJeths AdvocatenDat de konijnenhouder schade had, De konijnenhouder vond dat daarop een Sniederslaan 14 | Postbus 110 | 5530 AC Bladelis evident en hij dacht die schade op uitzondering gemaakt moest worden, T 0497 - 36 04 60de stagiair en op de school te kunnen omdat de school verzekerd was tegenverhalen. De stagiair had volgens hem door de stagiair veroorzaakte schade. Beemdstraat 52 | Postbus 8821 | 5605 LV Eindhovenhet ontsmettingsmiddel niet goed Ook hierin volgde de rechter hem niet. T 040 - 291 06 91gebruikt en in de overeenkomst tussen Als de afspraken over de aansprakelijk-de konijnenhouder, de school en stagiair heid voor de fouten van de stagiair info@dijkmansbergjeths.euwas immers opgenomen dat de school echter anders waren vastgelegd, dan had www.dijkmansbergjeths.eu12 het ONDERNEMERS BELANG
 14. 14. BedrijfsreportageSARI-Sign biedt totale scala voor reclame-uitingenSARI-Sign is een jong en dynamisch bedrijf. Dankzij het bescheiden bedrijfs- autobelettering, full-colour printwerk, raam- decoraties, wanddecoraties, reclamebordenformaat staat de persoonlijke aandacht voor de klant nog voorop. “Na elf (in elk formaat), bouwborden, gevelreclame, spandoeken/vlaggen/banners.jaar in loondienst in de Signbranche heb ik iets meer dan vier jaar geleden Ook het promotionele reclamewerk zorgt voor mooie kansen om naamsbekendheidde knoop doorgehakt en is mijn lang gekoesterde droom van zelfstandig te verwerven, denk aan EK-stickers voor op bijvoorbeeld auto’s (fullcolor of gewoonondernemerschap werkelijkheid geworden”, aldus Tom van Ampting. snijteksten), bijna alles is mogelijk. Verder kunt u bij ons terecht voor een fullH et is vaak een uitdaging om met Door van begin tot eind een duidelijke en carwrap, dit is het volledig inpakken van een klanten mee te denken en mee te open communicatie te voeren, komen we voertuig met een kleur vinyl naar keuze of sturen waar nodig, want zij hebben tot een mooi eindresultaat dat naar ieders met fullcolour printwerk.vaak bepaalde ideeën hoe het een en ander tevredenheid is.er uit zou moeten zien. Maar men heeft vaak De voordelen ten opzichte van spuitwerkgeen flauw benul wat de mogelijkheden zijn U kunt bij SARI-Sign terecht voor het is op de eerste plaats het kostenplaatje enmet de grote variëteit aan materialen. totale scala wat betreft reclame-uitingen: zeker niet onbelangrijk: de tijdsduur dat u uw voertuig moet missen. ’s Morgens brengen en de volgende dag ’s middags weer rijden. Maar wat sommige mensen ook niet weten, is dat er geen verandering op uw kenteken- bewijs nodig is (wat bij spuiten wel het geval is). Dus voor een vrijblijvende prijsaanvraag of eventuele informatie over de mogelijkheden kunt altijd contact opnemen. SARI-Sign M 06 - 24 59 61 43 info@sari-sign.nl www.sari-sign.nl het ONDERNEMERS BELANG 13
 15. 15. Bedrijfsreportage Dierks Mediaproductions Eersel maakt Kempenfilm “De Kempen heeft alles”De vijf Kempengemeentes, Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel Oirschot en Bergeijk heb- suggesties. Ik heb wel materiaal voor tien films, maar ik moet nu eenmaal kiezen.ben in samenwerking met Stichting Kempen Goed en het KOP (Kempisch Ondernemers Kun je iets vertellen over je keuzes?Platform) aan Dierks Mediaproductions uit Eersel de opdracht gegeven om een film te maken “In ieder geval zal er geen enkel plaats- naambordje of bedrijfsnaam expliciet inter promotie van de streek. beeld komen. Het gaat om de Brabantse Kempen. Toch werkten alle betrokkenen voor honderd procent mee. Dwars door gemeentegrenzen en bedrijven heen wil ik met de film een schets geven van het leven in de Brabantse Kempen. Ik heb niet de pretentie compleet te zijn. Verre van dat. Maar het is hoe ik de Brabantse Kempen beleef, vanuit mijn eigen werk, mijn wonen, en historie. Dat is ook de kracht van de camera: ik kan de kijker deelgenoot hiervan maken, en mijn positiviteit uitstralen.” Waarom is de film voor kijkers uit de Kempen en daarbuiten interessant? “Ik denk dat mensen uit de streek verrast zullen zijn, althans dat hoop ik. De mensen erbuiten wil ik laten zien hoe fijn het wonen, werken, leren en recreëren is in onze streek. De Kempen heeft alles en de Kempen heeft het helemaal, zeg ik wel eens.” Branding de Kempen dus “Ja, en en dat wil ik uitserveren naar de rest van Nederland en daarbuiten. Daarnaast hebben we ook merchandising verzorgd in A ls echte Kempenaar, maak ik al Wat bedoel je met uitdaging? de vorm van vlaggen, banners, USB-sticks meer dan 25 jaar voor diverse “Het is een uitdaging om je streek, je eigen en pennen. Eerst nog in beperkte oplage, bedrijven uit de regio promotio- mensen te promoten. Dat we iets goed maar het is een goede manier om onze nele video’ s. Ik kan eindelijk een van mijn kunnen, zeggen wij Kempenaren niet streek uit te dragen.” hartenwensen gaan uitvoeren: een film zo vaak over onszelf. We zijn een volkje over onze fantastische streek om in van doeners, loyaal aan onze werkgever, te wonen, werken, leren en recreëren”, hart voor de zaak, betrokken en vooral vertelt Maarten Dierks. authentiek. We hebben ook wel negatieve karakter- Hoezo eindelijk? trekjes maar die compenseren we met Maarten Dierks: “Ja, zo’n film had ik twintig onze Bourgondische levensstijl en groot jaar geleden ook wel willen maken. We relativerend vermogen. hebben hier fantastische bedrijven, grote en kleine ondernemers, geweldige mensen Hoe gaat die film er uitzien? en vooral gedrevenheid. ‘Passie’ is eigenlijk “Je begrijpt dat ik daar nog niet alles van het beste woord daarvoor. kan vertellen. Half juni moet hij klaar zijn, Dierks Mediaproductions Eersel met daarbij een korte trailer en een recla- Koppenhoek 15 Voor mijn werk kom ik in veel streken in mespot. We zijn nu aan het monteren en 5521 GW Eersel binnen- en buitenland. En dan besef ik eens het is een echte puzzel. Overal waar ik ge- M 06 - 30 64 49 16 te meer hoe geweldig de Brabantse Kem- filmd heb was de medewerking fantastisch. maarten@dierks.nl pen zijn. Dat ik daar dan een film over mag Zodra ik zei dat ik een promotiefilm voor de www.dierks.nl maken is dan ook nog eens een uitdaging.” streek ging maken, kwamen de verhalen en14 het ONDERNEMERS BELANG
 16. 16. Bedrijfsreportage Tekst: André Staas – Comm’Art • Fotografie: Gerrit Boer Zalsman wil meer V orig jaar betrok Zalsman Kampen het indrukwekkende pand van de voormalige drukkerij Thieme aan de Steinfurtstraat op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle. Het faillissement van bedrukken… en Thieme staat voor de lastige tijden die de grafische bedrijven doormaken, en zij niet alleen. “De markt krimpt door de digitalisering in de communicatie en de economische meer betekenen hapering”, vertelt Verlind. “Ons antwoord hierop is: investeren in efficiënt produceren, een brede dienstverlening en een vitale relatie met onze klanten.” Gertjan Boers van Zalsman Groningen begaf zich ook op het overnamepad. Plaatsgenoot Doorn Drukkerij Tweet, tweet, ik hoor je wel maar ik volg je niet. werd overgenomen. Beide ondernemers kiezen bewust om te groeien. De insert met het Twitter-vogeltje dat lezers Kampen, Zwolle en Groningen van Het Ondernemersbelang ongetwijfeld De roots van Zalsman liggen in Kampen, waar de drukkerij in 1857 werd opgericht. kennen, is écht Zalsman. De drukkerij staat In 1960 nam Verlinds vader het bedrijf over. In de jaren zeventig begon de groei, die graag in de kijker met een brede dienstverlening, eigenlijk nog steeds doorgaat. Gertjan Boers begon zijn grafische carrière bij Zalsman die verder gaat dan alleen drukken. “We willen in Kampen en staat nu aan het roer van Zalsman Groningen dat inmiddels vijftien bovenal een betrouwbare partner in roerige jaar bestaat. In Kampen heeft Zalsman voet aan de grond gehouden door een prachtige tijden zijn”, vertellen directeuren Hugo Verlind samenwerking met SW-bedrijf IMpact. Samen met Drukkerij Stroeve uit IJsselmuiden en Gertjan Boers. is daar nu IMpact Sociale Media gestart. Deze drukkerij met 20 medewerkers met een arbeidsbeperking bedient de lokale markt. In totaal telt Zalsman nu 160 medewerkers die op een prettige manier samenwerken. Zelfs flessen whiskey Zalsman is de regio ruimschoots ontgroeid. Terwijl de oude inventaris van de drukkerij uit Kampen nu deel uitmaakt van een klein museum in het bedrijfs- pand in Zwolle, levert Zalsman het ONDERNEMERS BELANG
 17. 17. aan klanten in heel Europa. Boers vertelt: “Wehebben in en om Zwolle en Groningen veelklanten, maar ook ver daarbuiten. Met eenbreed pakket aan producten en diensten wilZalsman iets betekenen voor haar klanten.We zijn niet zomaar een drukkerij die braafhaar opdrachten uitvoert. We willen onzeopdrachtgevers zoveel mogelijk zorgen uithanden nemen. Daarom hebben we eenheel scala aan mogelijkheden naast de velefaciliteiten op het gebied van drukken,printen en afwerking. Het gaat zelfs nogverder: we hebben een groot logistiekcentrum met 2.500 palletplaatsen en 15.000meter aan planklocaties. Daar houden wevoor klanten drukwerk, gimmicks en zelfswhisky op voorraad. Hessenpoort is eenideale locatie voor logistieke diensten, zovlak aan de A28. Niet voor niets hebbenook bedrijven als DHL en GLS zich hiergevestigd. En je bent zo in de Randstad of inGroningen!” Niet zomaar bomen, maar bomen die Veraf en dichtbij vruchten dragen als peper en nootmuskaat. Zalsman is niet alleen veraf betekenisvolEcht maatschappelijk verantwoord Zo geven we de lokale economie ook nog bezig, maar ook dichtbij. Verlind: “Ons mottoondernemen een positieve impuls. De bomen vangen dit jaar is “Meer drukken door meer te beteke-Zalsman werkt met indrukwekkende CO2 af, en helpen de dorpsbewoners aan nen”. We investeren in efficiënte drukpersendrukpersen. Maar liefst elf in groot, midden inkomsten.” Zalsman was de eerste drukkerij die 24/7 draaien, waardoor onze kostprijs laagen klein formaat. Daarnaast twee Nexpress in Nederland die haar Carbon Footprint heeft is. Daarnaast investeren we in ICT en prepress:digitale printmachines die zelfs drieluiken laten certificeren. Boers: “Dat vinden we op in bestelsystemen, personaliseren, logistiekeaankunnen: drie pagina’s A4 naast elkaar. zich niet zo belangrijk. Belangrijk is dat we oplossingen, allemaal bedoeld om het onzeHet paradepaard in Zwolle is de Komori continu bezig zijn onze afdruk te verkleinen klanten gemakkelijk te maken. We willen henachtkleurenpers. Verlind: “Als eerste in en dat onvermijdelijke uitstoot op een aan- helpen om geld te verdienen. Door op dezeEuropa stelden we die vorig jaar in bedrijf. sprekende manier wordt gecompenseerd.” manier te ontzorgen, ontstaat er een logischeEen supermachine die ook lakken drukt, lijn naar de drukkerij: meer drukken door meerbijvoorbeeld goud of spot, en via H-UV te betekenen.”het drukwerk meteen droogt. Dat is veelmilieuvriendelijker dan de traditionele Uitbouwen en doorgroeienUV-droging.” Milieuvriendelijk, dat is Boers en Verlind willen de betrouwbaarheidZalsman volgens Verlind door en door. van het bedrijf nog eens benadrukken.“Maatschappelijk verantwoord ondernemen “Zalsman wil vertrouwen uitstralen”, zo steltzit ons in de genen; het is hier geen hype of Boers. “We zijn een gezond bedrijf en doenverkooppraatje, maar het is écht. Niet voor wat we zeggen. Dat willen we waarmaken,niets hebben we vorig jaar de MVO-prijs dag in dag uit. Dat kúnnen we ook waarma-gewonnen.” Boers vult aan met een voorbeeld ken, met kundige en betrokken medewerkersvan CO2-neutraal produceren: “We zorgen er- en de allernieuwste machines.”Zalsmanvoor dat we zo weinig mogelijk CO2 uitstoten, investeert niet alleen in productie en dienst-en wat we toch uitstoten, compenseren we verlening, maar ook in de relatie met haarmiddels een project in Indonesië. Daar planten klanten. “Onze klanten staan altijd centraal”, we bomen op voormalige rijstvelden, aldus Verlind, “We zien niets liever dan dat waar de bodem uitgeput is. zij supertevreden zijn en zich gedragen als ambassadeurs voor ons bedrijf.”Uitbouwen en doorgroeien, dat is de ambitie van Zalsman. Daarom willen Boers en Verlind laten zien dat Zalsman hét grafisch bedrijf is waar klanten graag zaken mee doen. Zalsman Zwolle Zalsman Groningen IMpact Sociale Media Steinfurtstraat 1 Osloweg 85 Gildestraat 1 Postbus 1025 Postbus 5189 Postbus 344 8001 BA Zwolle 9700 GD Groningen 8260 AH Kampen T 038 - 337 18 00 T 050 - 313 66 22 T 038 - 386 99 66 info@zalsman.nl info@zalsmangroningen.nl info@impact-zalsman.nl www.zalsman.nl www.zalsman.nl www.impact-zalsman.nl het ONDERNEMERS BELANG

×