Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Magazine het ondernemersbelang de kempen 01 2012

1,084 views

Published on

Magazine het ondernemersbelang de kempen 01 2012

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magazine het ondernemersbelang de kempen 01 2012

 1. 1. NR. 1 2012 DE KEMPEN Kwaliteit en specialisatie als de weg vooruitTransport zit Waterschoot Investeren in de toekomst “Opleidingsniveau onder- Ondernemers innoveren wegensuit Valkenswaard in het bloed geschikt aan enthousiasme kansen, niet om subsidies en motivatie”•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL
 2. 2. synergy to energy Ervaar de warmtepomp Zomer én Winter...Shell Fuel Save Gasolie is te verkrijgenbij ABC Olie Tilburg. Kijk ook op:www.abcolie.nl ofbel 013 542 52 00 Bezoek onze showroom 040 - 204 31 70 Leenderweg 184a - 5555 CJ Valkenswaard * incl. btw, ex. leidingwerk en montage. meten is weten, gissen is missen! Prisma Valmeris Glas- en Schilderwerken BV beschikt over veel ervaring en kennis in het uitvoeren van projecten. U mag van ons net iets meer verwachten dan vakmanschap, kwaliteit en service. Wij spelen snel en accuraat in op uw Alleen wie z’n informatie op orde heeft, kan specifieke wensen en beperken ons niet alleen tot het schilde- beleid maken en processen beheren. ren, maar voeren ook vele voorkomende werkzaamheden uit Op deze filosofie heeft VB&C een modern om in een accuraat en deskundig woningonderhoud te bedrijf gebouwd. kunnen voorzien. Een organisatie die alle bouwkundige, elektrotechnische en werktuigkundige AF-erkend gegevens van uw gebouwen en -installaties Als AF-erkend bedrijf komen wij in alle opzichten beter uit de in een geordend digitaal informatiesysteem verf! Dat geldt vanaf de eerste voorbespreking tot en met de samenbrengt en u daarmee naar een optimaal beheer leidt, waarin efficiency en definitieve oplevering en nazorg. U kunt rekenen op een veiligheid centraal staan. deskundig advies over kleur en toepassing, en op een professi- onele uitvoering met hoogwaardige verfsystemen. Pastoor Heerkensdreef 12 5552 BG Valkenswaard (NBr) Graag maken wij voor u een advies voor dat ene project van U! Tel: 040 - 201 26 65 fax 040 - 204 78 76 Website: www.vbcbv.nl E-mail: info@vbcbv.nl
 3. 3. De-hij-kent-uw-bedrijf-door-en-door-advocaat.
 4. 4. het ONDERNEMERS B E L A N GHet Ondernemersbelang vanDe Kempen verschijnt vijf keer per jaar Inhoud KWALITEIT EN SPECIALISATIE ALS DE WEG VOORUITAchtste jaargang, nummer 1, 2012 In een economie die nauwelijks groeit, neemt ook de hoeveelheid goederen dieOPLAGE moet worden vervoerd nauwelijks toe. De concurrentiedruk tussen de transport-5.000 exemplaren bedrijven is daardoor gestegen. De grote dienstverleners reageren op die druk met steeds scherpere tarieven, de kleinere met specialisatie en slimme oplossingen. OokCOVERFOTORondetafelgesprek de garagebedrijven leveren hun bijdrage aan dat streven naar kostenverlaging en ef-Fotografie: Hans van AschUITGEVER 08 ficiencyverhoging. Maar klanttevredenheid en klantentrouw worden niet enkel met efficiency bereikt. Ook in deze eeuw van online communicatie en energiebesparing speelt de ‘ouderwetse’ menselijke factor nog steeds een rol van betekenis.Jelte HutNovema Uitgevers bvPostbus 309860 AA Grootegast TRANSPORT ZIT WATERSCHOOT UIT VALKENSWAARD IN HET BLOEDWeegbree 19861 ES Grootegast Vervoer zit de familie Waterschoot uit Valkenswaard in het bloed. Meer dan hon-T 0594 - 51 03 03 derd jaar geleden begon het transportbedrijf met paard en wagen. InmiddelsF 0594 - 61 18 63 staat de vijfde generatie klaar om het stuur over te nemen. Door tijdig nieuweinfo@novema.nl wegen in te slaan, ziet de toekomst van het bedrijf er gelukkig goed uit.www.ondernemersbelang.nlEINDREDACTIENovema Grootegast 13Jørg van Caulilj.vancaulil@novema.nl INVESTEREN IN DE TOEKOMSTBLADMANAGERNovema Valkenswaard Het was een waagstuk. In 2010 breidde van Rijssel carrosseriebedrijf uit vanRonnie van Heertum 2000 m2 naar 2850m2. Midden in de crisis zette Johan van Rijssel, zoon van deT 040 - 84 50 457 oprichter Theo van Rijssel, een stap vooruit. “We hadden de ruimte nodig omr.vanheertum@novema.nl ons productieproces te stroomlijnen. In 2008 hebben we de eerste plannen gemaakt voor de uitbreiding van ons pand. Dan duurt het nog even voor allesVORMGEVING op de rit is. Zo’n proces stop je niet omdat de markt even tegenzit. We gelovenVDS Vormgeving! DrachtenDRUK 17 in onze aanpak en onze klanten geloven in onze kwaliteit. Daarom hebben we doorgezet. Het was doorbijten, maar we plukken er nu wel de vruchten van.“Scholma Druk, BedumAAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE: “OPLEIDINGSNIVEAU ONDERGESCHIKT AAN ENTHOUSIASME ENHans van AschNico de Beer MOTIVATIE”Hubertine van den Biggelaar In de Kempenregio is het bedrijf uit Hoogeloon al bijna twaalf jaar een bekendeCursief naam. Maar ook in de Peel timmert Plattland Uitzendorganisatie inmiddels zo’nSandra Kagie vier jaar hard aan de weg, voornamelijk binnen de agrarische sector. “Aange-Jeroen Kuypers zien we steeds op zoek zijn naar goede medewerkers voor onze klanten wordtMarco Magielse er binnenkort een vestiging geopend in Heeze, ook wel ‘parel van Brabant’Henk Roede (strip)André Vermeulen (columnist)Heidi Wils 19 genaamd.” In geheel Zuidoost-Brabant kunnen klanten en medewerkers nu te- recht voor alle vragen op het gebied van arbeid.ISSN 1873 - 8095ADRESWIJZIGINGENAdreswijzigingen, verandering vancontactpersoon of afmeldingen kuntu per mail doorgeven aan Tiny Klun-der, t.klunder@novema.nl.Vermeld ook de editie, dievindt u bovenaan in het colofon.Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemming vande uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deinhoud van de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 5. 5. Column■ En verder De geldpers van Tiberius04 Nieuws Een kleine 2000 jaar geleden speelde zich in het antieke Rome in grote lijnen hetzelfde af als in het tegenwoordige07 Tigchelaar Groep van alle markten thuis Europa. Er was een financiële crisis in het Romeinse Rijk die vele tienduizenden families aan de bedelstaf bracht.10 Jonkers Autobedrijven Lenen was in de tijd dat Jezus Christus zijn boodschap11 “Sjouwfeur is bij ons geen vies woord” verspreidde, net zo populair als in de moderne 21e eeuw. Slimme handelaren, voorlopers van bankiers, hadden12 Huybers bedrijfswagens wijzigt naam bedacht dat het lucratief was om mensen tegen een ogenschijnlijk redelijke rente geld te lenen, waarmee ze16 “Schoonmaken alsof het ons eigen pand is” land buiten de stad konden kopen of een huis met uitzicht18 Jezelf staande houden in schommelende markt? op de Palatijn, de heuvel waarop de keizerlijke familie resideerde. Aanvankelijk waren het alleen de decadente21 UWV mag niet meer terugkomen op eigen oordeel hogere kringen die het spel van lenen en speculeren gingen spelen, maar besmet met het virus van de23 ICT dienstverlening en consultancy heb zucht ging ook het gewone volk leven op de pof.24 Hoe belangrijk zijn sociale media? Het liep gigantisch uit de hand. De huizenprijzen schoten door het plafond en veel van de 500.000 Romeinse burgers uit de beginjaren van onze jaartelling consu- meerden zich suf met geleende sestertiën, de euro uit die dagen. Een heuse kredietcrisis was het gevolg. Leningen werden niet meer afbetaald, moord- en slachtpartijen waren aan de orde van de dag. De geldhandelaren draaiden de kredietkranen dicht waarna de prijzen van■ In het hartkatern onroerend goed in elkaar klapten. Half Rome ging failliet, menigeen stierf de hongerdood.Ondernemers innoveren wegens In het jaar 33 greep keizer Tiberius in. Uit zijn persoon-kansen, niet om subsidies lijk vermogen stopte hij 100 miljoen sestertiën in deDe (euro)crisis dwingt Den Haag te bezuinigen, Romeinse economie door alle schuldenaren een rente-maar besparingen alleen krijgen een sputterende loze lening te geven waarmee zij hun leven weer kondeneconomie niet in een hogere versnelling. De BV oppakken. Zo zette hij dus op antieke wijze de geldpersNederland zal zich met betere en efficiënter tot aan. De hoofdrolspelers uit het drama, de bankierendestand gekomen producten internationaal moeten handelaren, liet hij een voor een publiekelijk afmaken.onderscheiden. Daarvoor is innovatie broodnodig. Hun bezittingen vervielen aan de keizer.Minister Maxime Verhagen staat voor een dubbeleuitdaging: met beperkte financiële middelen meer Met de krediet- en bankencrisis van 2008 en deinnovatie-rendement genereren. En hij moet er ook eurocrisis van vandaag beleven we dus niets nieuwsnog voor zorgen dat het MKB optimaal profijt heeft onder de zon. Hooguit is de huidige situatie complexervan de nieuwe regelingen. omdat er zeventien landen bij betrokken zijn. Hoewel ook dit relatief is, want Berlijn en Parijs dicteren- Stoom bedrijf nu klaar voor economisch herstel de andere vijftien wat er (niet) moet gebeuren. Zo is het- Logistic Force: De kracht van inleven en slim opleiden duo Merkozy de moderne variant van keizer Tiberius.- Testcase meet de werkelijke potenties Als ondernemer kun je in 2012 je maar het beste niets aantrekken van alle rampspoedverhalen op radio, tv, in de krant en op internet. Daar word je maar depressief van. Bankier heeft weinig gevoel Probeer eens een jaar lang het nieuws niet te volgen. voor familiebedrijf En werk gewoon keihard aan verdubbeling van het Ruim een half jaar is Hans Biesheuvel voorzitter van aantal klanten en aan behoud van de bestaande MKB-Nederland. Na acht jaar bestuurder-politicus Loek opdrachtgevers. Want daar moeten we het met z’n allen Hermans wilde de achterban wel weer eens een echte toch van hebben, nietwaar? ondernemer aan het roer. Hij moest zich wel even achter de oren krabben toen hij werd benaderd. Maar inmiddels André Vermeulen geniet hij met volle teugen van de wereld van het info@avoor.nl poldermodel. “Ik krijg er heel veel energie van!” het ONDERNEMERS BELANG 03
 6. 6. NieuwsNieuwe vendingmachine Excelleren.nu stimuleert leercultuur binnen mkb QR-codes maken uwontzorgt print uiting interactief “Personeel is de belangrijkste factor “Daarom zijn zij hun bedrijf aan het in mijn bedrijf”, zegt ondernemer herstructureren en nieuwe kansen QR-codes Willy van Mensvoort. De meeste voor groei aan het verkennen. zijn barco- ondernemers zullen dit beamen, Tegelijkertijd willen ze juist in deze des voor maar toch ontbreekt het vaak aan tijd investeren in de groei en ont- mobiele de tijd en knowhow om voldoende wikkeling van hun medewerkers. telefoons aandacht te besteden aan de In het adviestraject zijn we samen en tablets ontwikkeling van het personeel. aan de slag gegaan met het opzet- met eenDe roep om efficiënter werken binnen Het project Excelleren.nu van MKB- ten van een Personeelswijzer, het camera.veel organisaties is groot. Nieuwe Nederland richt zich op de ontwikke- herstructureren van de personeels- De telefoon/tablet leest de QR-codevindingen kunnen dan uitkomst bieden. ling en opleiding van medewerkers dossiers en het praten over welke en vertaalt deze direct naar tekst,Zoals de nieuwe vendingmachine voor van mkb-bedrijven. Honderden kwaliteiten er in de organisatie een weblink/bedrijfsvideo (URL)multimedia-producten. De vendingma- bedrijven zijn samen met een gratis nodig zijn”, vertelt Dorothé van den of SMS bericht. Dit biedt nog meerchine is een initiatief van MK2 Supplies. HR-adviseur aan de slag gegaan. In Aker, HR adviseur voor het project. mogelijkheden voor een directe in-De machine is een ‘snoepautomaat’, die Noord-Brabant en Zeeland zijn de Het project excelleren.nu loopt teractie met uw potentiële klant. Degeheel naar wens gevuld kan worden adviestrajecten uitgevoerd door tot 1 maart 2012. Gedurende het QR-code is perfect voor cross mediamet een zeer breed scala aan AV- en Dorothé van den Aker van Wissen- project wordt bijgehouden tegen campagnes. QR-codes zijn zeer ge-ICT-gerelateerde producten, zoals USB- raet Van Spaendonck. De trajecten welke problemen deze mkb’ers schikt om gedrukte media te combi-sticks, batterijen, portable harddrives en hebben tot fraaie resultaten geleid. aanlopen. De tips en resultaten die neren met digitale media. QR-codestelefoonladers. Maar ook onder andere Van Mensvoort Veghel is al jaren uit dit project naar voren komen maken uw print uiting interactief!adapters, muizen, koptelefoons, iPad- actief in grond-, weg- en waterbouw, worden via MKB-Nederland Kortom, een QR-code slaat echt eenladers, cd’s, dvd’s en blue tooth-dongels sloop, milieu en recycling en het gebundeld om zo ook andere mkb- brug tussen offline en online enkunnen in de automaat geplaatst bedrijf heeft het in deze tijd niet bedrijven te adviseren over leren op verhoogt zeker uw conversie vanworden. Voor personeel en bezoekers gemakkelijk. de werkvloer. een offline campagne.van bedrijven een uitkomst als zij ietsop dit gebied nodig hebben, voor Om een QR-code te scannen dientorganisaties een echte ‘ontzorger’. “We Nieuwe directeur Retail Rabobank u via iTunes (Iphone) of Marketbieden daarnaast service op maat. Zo Eindhoven-Veldhoven (Android) een app te downloaden,zijn er interessante extra opties, hebben enkele opties:instellingen de keuze uit verschillende Remco Kuipéri is toegetreden tot het • i-nigmaplaatsingsovereenkomsten en verzorgen directieteam van Rabobank Eindhoven- • Neo-Readerwij desgewenst ook het onderhoud aan Veldhoven. Hij zal de functie van • Quick-Markde multimediakast”, aldus Roel Vermaat statutair directeur Retail bekleden en • QRReadervan MK2 Supplies. krijgt daarmee de verantwoordelijkheid voor de bediening van de particuliere Vervolgens opent u de QR-scanner- markt (dienstverlening via de kantoren, app, richt u de camera van uwOok uw nieuws in het telefoon en internet). Kuipéri is afkomstig smartphone/tablet op de QR-code van ABN AMRO en heeft een jarenlange en de QR-code wordt automatischOndernemersbelang? ervaring in diverse directiefuncties. Zijn gescand. Ook in het Onderne-Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging laatste functie was Districts Directeur mersbelang zult u deze QR-codesopenen of heeft u een nieuw product? Particulieren in Eindhoven. Gedurende terugvinden, welke gekoppeld zijnLaat het ons weten en mail uw persbe- zijn loopbaan heeft Remco veel kennis aan een bedrijfsvideo of website. In-richten naar: j.vancaulil@novema.nl. en ervaring opgedaan in de financiële middels is er naast het magazine ookDan staat wellicht ook uw nieuws dienstverlening en heeft hij zowel in veel méér! Een uitgebreide websitebinnenkort in Het Ondernemersbelang. binnen- als buitenland gewerkt. met diverse mogelijkheden, digitale regionale nieuwsbrieven, bedrijfsvi- deo’s, een zakelijke marktplaats enUnica neemt volgende stap in uitbouwen ICT organisatie de inzet van andere nieuwe media maken het Ondernemersbelang tot Unica kiest voor het versterken van wat het nu is; een echt multimediaal haar onderneming op ICT gebied door platform voor ondernemers in de een fusie tussen Unica ICT en Schutte regio. Het Ondernemersbelang is Informatisering te realiseren. Het nieuwe dus onmisbaar in uw regionale bedrijf gaat verder onder de naam Unica business to business communicatie. Schutte ICT. “Deze fusie past naadloos in de toekomstvisie en strategie van Unica. In die visie is ICT naast gas, water en elektra de vierde nutsvoorziening. Met deze fusie tussen Unica ICT en Schutte Informatisering kunnen we samen onze ambities waar maken”, aldus Rik Dikken, algemeen directeur van de Unica Groep. Unica Schutte ICT is met haar gezamen- BEDRIJFSWAGENINRICHTING lijke dienstverlening de toonaangevende full service ICT partner voor alle bestaande en nieuwe relaties in Nederland en België. WWW.ZEVIM.NL04 het ONDERNEMERS BELANG
 7. 7. “Succes ondernemer hangt nooit af van geluk”Passie voor perfectie, tomeloze slagen en wat doe je als het écht enkele ondernemer die succesvolinzet en volharding kenmerken misgaat? ‘Ondernemers hebben is geworden dankzij ‘geluk’”, zegtde ondernemer die zonder nooit geluk’ is meer dan een typisch Ali Niknam. Hij was zeven jaar toenstartkapitaal in korte tijd een mil- zero to hero-verhaal. Op meesle- hij van Iran naar Nederland kwamjoenenbedrijf heeft opgebouwd. In pende wijze geeft het inzicht in de en nu, nog geen dertig jaar later,‘Ondernemers hebben nooit geluk’ mentaliteit die cruciaal is voor het leidt hij zijn eigen miljoenenbedrijfvertelt Ali Niknam openhartig over bereiken van succes. “De essentie is TransIP, de grootste domeinnaam-de obstakels en de valkuilen die dat het succes van een ondernemer en webhostingprovider van deelke ondernemer tegenkomt op de nooit afhangt van geluk. Want Benelux. Ali Niknam, Ondernemersroute naar zelfverwezenlijking en heb je tien keer pech, dan begin je hebben nooit geluk, Scriptumsucces. Hoe neem je de juiste beslis- gewoon opnieuw en uiteindelijk Uitgevers, ISBN 978 90 5594 893 2singen, hoe ga je om met tegen- gaat het wél goed. Ik ken ook geen (16,95 euro)“Geef mkb meer kans op overheidsopdracht” Hogere bevolkingsgroei in BrabantD66 wil dat middelgrote en kleine schoonmaakbedrijf of het kleine ingeni-bedrijven een betere kans maken eursbureau moet ook toegang hebbenop orders van de overheid. Jaarlijks tot de miljardenpot van de overheid”,zetten overheden voor ongeveer 100 stelt D66-Kamerlid Kees Verhoeven. “Temiljard euro aan opdrachten in de vaak worden aanbestedingsregels alsmarkt. Doordat gemeenten en publieke bezuinigingsinstrument ingezet, onderinstanties de opdrachten vaak bundelen het mom van massa is kassa. Terwijl dein grote pakketten, profiteren volgens beste kwaliteit voor een redelijke prijsD66 nu vooral grotere bedrijven, die juist gebaat is bij eerlijke concurrentiedeze orders aankunnen. Volgens de tussen grote en kleine bedrijven. Alspartij zouden de opdrachten minder je bruggen of spoortunnels wil latenvaak geclusterd moeten worden, zodat bouwen, eis dan niet dat uitvoerendeook kleinere bedrijven een kans maken. bedrijven miljoenen aan omzet moetenEen wetswijziging moet het mkb en draaien. Dan laat je het mkb letterlijk inzzp’ers een sterkere positie geven. “Het de kou staan.”Weekers wil van blauwe Beste Brabantse Werkgeverbrief af De bevolkingsgroei in Noord- Technisch ingenieursbureau ImProvia kelijke klussen ingezet om zich verder te Brabant ligt hoger dan eerder uit Etten-Leur mag zich samen met kunnen ontwikkelen. Het bedrijf startte werd verwacht. Hierdoor komt Het Parktheater in Eindhoven Beste in 2008 tijdens de crisis, maar slaagt er het omslagpunt van groei naar Brabantse Werkgever van 2011 in snel door te groeien. Er werken nu 80 krimp later. Wonen met zorg en noemen. Bert Pauli, gedeputeerde voor man, die ook worden betrokken bij de welzijn gaat de komende decennia economische zaken van de provincie strategie-ontwikkeling van het bedrijf”. meer en meer een rol spelen op Noord Brabant, maakte dat eind januari Volgens de jury onderscheidt Het de regionale woningmarkt, met bekend tijdens de tweede editie van de Parktheater zich “vanwege de warme, name door de sterke vergrijzing Business Meeting Brabant in Den Bosch. persoonlijke werksfeer. Vertrouwen van de Brabantse bevolking. DitDe traditionele blauwe brief van Opvallend bij ImProvia noemt de jury is daarbij de basis. In onderlinge ver- blijkt uit de nieuwe bevolkings- ende Belastingdienst gaat op termijn ‘dat het bedrijf bij werknemers te boek houdingen, maar ook richting publiek. woningbehoefteprognose Noord-verdwijnen. Als het aan staatssecretaris staat als professionele vriendenclub, met Daarom zijn er geen kaartcontroleurs. Brabant. De komende jaren neemtvan Financiën Frans Weekers ligt, wordt een bedrijfscultuur die wordt gedreven Publiek heeft een stem in de program- het aantal Brabanders toe vaninternet de nieuwe norm en worden de door geloof, durf en onbevangenheid. mering en er worden voorstellingen 2.454.000 in 2011 tot een maximumbrieven uiteindelijk verleden tijd. Door Projectleiders en ingenieurs -anders dan buiten de deur van het Parktheater van ongeveer 2.560.000 rond 2035.een wetswijziging kan het aantal brieven bij soortgelijke bedrijven- verdienen gegeven. Bijvoorbeeld in verzorgingste- Vergeleken met de vorige progno-omlaag met tientallen miljoenen per allemaal hetzelfde. Het bedrijf is sterk huizen, om ouderen te bereiken die niet ses groeit de Brabantse bevolkingjaar, stelt het ministerie van Financiën. gericht op ‘doorgroeien’. Iedereen meer naar het theater kunnen”, aldus sterker, waardoor een hoger ‘bevol-In de wet staat nu nog dat alle officiële wordt bewust om beurten bij ongebrui- het juryrapport. kingsmaximum’ wordt bereikt. Debeschikkingen op papier moeten staan. belangrijkste verklaringen hiervoorDe fiscus verstuurt nu jaarlijks zo’n 160 zijn een langere levensduur en hetmiljoen brieven. Weekers wil de wet aan- Gemiddelde leeftijd werknemer hoger feit dat zich meer buitenlanderspassen, zodat officiële berichten ook via in Brabant vestigen. De prognoseinternet verstuurd kunnen worden. Via Het aantal werkende mannen van boven Volgens het CBS kwam dat vooral doordat is een belangrijke bron vooreen digitale postbus kunnen particulie- de 50 was in 2011 voor het eerst groter er in de jaren negentig gunstige regelin- gemeenten, projectontwikkelaars,ren en bedrijven dan hun beschikkingen dan het aantal dertigers. Dat meldt het gen van kracht waren om vervroegd te bouwbedrijven en coöperatiesophalen. Als het aantal brieven in eerste Centraal Bureau voor de Statistiek. Onder kunnen uittreden. De gemiddelde leeftijd voor onder meer het onderbouweninstantie met 50 miljoen omlaag kan, vrouwen en mannen samen werkten er van een werkende is nu 41 jaar, tegen 36 in van beleid op het gebied vanlevert dat volgens berekeningen van nog net iets meer dertigers dan vijftigers. de jaren 90. In de landbouw en visserij ligt woningbouw, wonen met zorghet ministerie een besparing op van 95 Begin jaren negentig waren tegenover elke het gemiddelde met 44 jaar het hoogst en en welzijn, arbeidsmarktbeleid enmiljoen euro. 100 dertigers maar 42 vijftigers werkzaam. in de horeca, met gemiddeld 36, het laagst. leefbaarheid. het ONDERNEMERS BELANG 05
 8. 8. De nieuwe Ford Transit First Edition. 4.600,- introductievoordeel Financial Lease slechts 4,9% rente.Stiller. Zuiniger. Goedkoper per km. Standaard o.a. voorzien van:Om de introductie van de Transit Euro 5 te vieren brengt Ford eenextra uitgebreide First Edition uit. Uw voordeel: 4.600,-. Dat terwijlhij standaard al zo compleet is. En bovendien veel voordeligerin het gebruik. Zo is nog maar eens per twee jaar/50.000 kmonderhoud nodig. En zijn de nieuwe 2.2 TDCi motoren zuiniger,stiller en schoner door ECOnetic Technology. Volgens de ANWBen anderen is deze Transit zelfs de állerzuinigste bestelauto! DeFirst Edition is er met enkele of dubbele cabine en staat nu in de verstelbare bestuurdersstoel met armsteun en velours bekledingshowroom. Dus snel naar de dealer en profiteer van de voordelen!U rijdt de TRANSIT EURO 5 FIRST EDITION al vanaf 20.850,-.Er is al een TRANSIT EURO 5 vanaf 14.245,-.Prijzen incl. kortingscheque.Prijzen in euro’s excl. BTW/BPM en excl. kosten rijklaarmaken.
 9. 9. Bedrijfsreportage Bij Tigchelaar Tilburg heeft zich een soort drie-een- heid gevormd waar het gaat om verkoop en/of lea- sing aan de zakelijke markt. Sander Klerks, Patrick Neutkens en Jan van Zoest zijn daar verantwoor- delijk voor de verkoop, leasing en after sales m.b.t. kleine en middelgrote bedrijfswagens. Na de acqui- sitie van oktober vorig jaar, waarin autobedrijf Van de Ven werd overgenomen door Tigchelaar staan nu de merken Ford, Fiat, Alfa Romeo, Lancia en Jeep gebroederlijk naast elkaar in de showroom.Bedrijfswagenverkoop TigchelaarTilburg drijft op een driemanschapS ander Klerks vertelt over zijn functie: “In ook ooit een particulier van adviezen voorzien, principe zijn Jan van Zoest en ik echte die voor een invalide familielid een speciaal Lijvige lease administratie Ford-mensen en dan vooral voor de aangepaste Ford Connect heeft aangeschaft. Patrick wil ook nog een niet onbelangrijklichte bedrijfswagens . Persoonlijk ben ik sinds Kijk, dat vind ik nu het leuke van mijn functie: aspect van zijn functie toelichten: “Een1 april vorig jaar in dienst bij Tigchelaar; ik ben niet alleen de grote klanten helpen maar ook groot gedeelte van de door mijn collega’safkomstig van een Ford-dealer uit het westen de enkeling. Zo vullen Sander en ik samen verkochte bedrijfswagens wordt geleased.van het land. Van de andere merken die wij onze eigen expertise in. Vorig jaar hebben Behalve bij onze eigen divisie Tigchelaarvertegenwoordigen is het alleen Fiat waarvan we bijna 120 bedrijfswagens verkocht in ons Auto Lease worden de leasecontracten ookwij kleine bedrijfswagens als de Fiorino in het verzorgingsgebied.” ondergebracht bij andere externe lease-pakket hebben.” maatschappijen, waaronder bijvoorbeeld Administratieve vraagbaak Ford Business Lease, Volker-Wessels Lease,Grote wagenparken Waar iets verkocht wordt, moet uiteraard ook Dutch Lease, etc. Met deze maatschappijenSander vervolgt: “Mijn relatiebestand bestaat worden geadministreerd. Dat doet Patrick onderhoud ik de contacten en ik begeleidvoornamelijk uit bedrijven met grote wagen- Neutkens voor Sander Klerks en Jan van Zoest. hun contracten. Al met al een redelijkparken. Meestal betreft het bedrijfswagens Patrick begint met zijn 17-jarig dienstverband intensieve taak, maar wat dat betreft benvan Ford, maar ook wel die van Fiat. Maar ook bij Tigchelaar Tilburg langzaam te behoren ik wel wat gewend én ik heb er nog steedsal gaat het in mijn geval om bedrijfswagens, tot de classificatie ‘meubelstuk’. Hij verzorgt veel plezier in.”als een klant ook behoefte heeft aan perso- de verkoop-binnendienst voor de centralenenwagens, dan zeg ik natuurlijk geen nee. Zo uitlevering vanuit Tilburg. Daarmee is hij ookben ik momenteel bijvoorbeeld bezig met een de vaste vraagbaak voor de twee bovenge-bedrijfswagenklant die denkt over de aanschaf noemde verkoopadviseurs als het gaat omvan 25 stuks Ford Fiesta.” inkoop en voorraadbe- heersing.Specifieke wensenZoals gezegd heeft ook Jan van Zoest een echtFord-hart. Jan loopt alweer acht jaar rond bijTigchelaar Tilburg en is goed in de benaderingvan het MKB. “Deze kleine middenstanderskomen soms met de ingewikkeldste vragen,waarvan ik het steeds weer een uitdaging vindom die op te lossen. Elk type ondernemingheeft zo zijn eigen wensen, maar ook parti-culieren die een kleine bedrijfswagen willenaanschaffen hebben hun specifieke vragen.”120 Bedrijfswagens“We hebben bijvoorbeeld een taxibedrijf met80 Transit busjes, waaronder enkele die zijningericht voor rolstoelvervoer. Maar ik heb het ONDERNEMERS BELANG 07
 10. 10. Rondetafelgesprek Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Hans van Asch Jos Das Kees van LitsenburgDe schuldenberg en de kostenvalkuil vermijden:Kwaliteit en specialisatie als de weg vooruitIn een economie die nauwelijks groeit, neemt ook de hoeveelheid goederen die moet worden vervoerd nauwelijks toe. De concur-rentiedruk tussen de transportbedrijven is daardoor gestegen. De grote dienstverleners reageren op die druk met steeds scherperetarieven, de kleinere met specialisatie en slimme oplossingen. Ook de garagebedrijven leveren hun bijdrage aan dat streven naarkostenverlaging en efficiencyverhoging. Maar klanttevredenheid en klantentrouw worden niet enkel met efficiency bereikt. Ook indeze eeuw van online communicatie en energiebesparing speelt de ‘ouderwetse’ menselijke factor nog steeds een rol van betekenis.08 het ONDERNEMERS BELANG
 11. 11. Jan Pruimenboom Noud Waterschoot Max JonkersC afé-zaal-restaurant De Bijenkorf Absolute levergarantie snelle reparatie”, aldus de nieuwe eigenaar, in Hooge-Mierde ligt in een Maar het rollend materiaal is nu eenmaal Kees van Litsenburg. “En we proberen onze uitgesproken landelijk deel van het werkkapitaal. Om die reden heeft Jos prijzen aantrekkelijk te houden door zoveelde Kempen. De grote steden liggen op Das, directeur van DAS Koerier & Logistics mogelijk samenwerking te zoeken. Dat kantientallen kilometers afstand, maar de in Veldhoven, er voor gekozen dit niet te zowel met overkoepelende brancheorga-Kempense bedrijven trekken zich van leasen en er eigen kapitaal in te investeren. nisaties, voor bijvoorbeeld de opleidingdeze afstand natuurlijk niets aan. Hun “Dat maakt je onafhankelijker van externe van monteurs, maar ook met andere ga-goederen moeten over het hele land en financiers en dus minder kwetsbaar. ragebedrijven in de regio om gezamenlijkzelfs internationaal worden verdeeld. Het Daarnaast hebben we gekozen voor onderdelen in te kopen.”Ondernemersbelang nodigde een vijftal in specialisatie. Wij zijn een koeriersbedrijf Ook Max Jonkers ziet de duidelijkede regio gevestigde ondernemers uit die met 28 wagens die alle soorten ladingen toegevoegde waarde van het universeleactief zijn in de sector transport & logistiek aankunnen, van pallets tot pakketjes, in de garagebedrijf. “Op voorwaarde dat deom in De Bijenkorf van gedachten te wis- hele Benelux. Maar we hebben gemerkt dat transporteur zijn wagens goed en regelma-selen over de uitdagingen waarvoor zij en veel opdrachtgevers ontevreden zijn over tig laat onderhouden heb je als universeelhun branche zich gesteld zien. de grote koeriers en daarom op zoek gaan bedrijf meer mogelijkheden de kosten te naar een middelgrote. Ze willen dat hun drukken dan als dealerbedrijf. Er kan alLangere overgangstijd pakket bijvoorbeeld op een welbepaald eens een gereviseerd onderdeel in wordenEen van de problemen voor transport- tijdstip wordt bezorgd en eisen absolute gezet en dat hoeft niet noodzakelijk vanbedrijven is de snelle opvolging van levergarantie. Die bieden wij. Dan is prijs hetzelfde merk als de vrachtauto te zijn,milieueisen die de overheid hen oplegt. niet langer de doorslaggevende factor, zonder dat de kwaliteit daaronder lijdt. Om“Je investeert in een zuinige en schone maar kwaliteit.” die aanpak ook in de naam tot uiting tevrachtwagen maar je krijgt de tijd niet brengen hebben wij het garagebedrijf datmeer die investering terug te verdienen”, Betrouwbaarheid we jaren terug in Valkenswaard hebbenzei Noud Waterschoot, van Waterschoot Jan Pruimenboom, werkzaam bij Van Beek overgenomen zijn oorspronkelijke naam te-Transport in Valkenswaard. “Neem de Sneltransport in Waalre, herkende dit. “Wij ruggegeven: Jonkers Automobielbedrijven.Tweede Maasvlakte. Vanaf 2013 mag je die vormen een klein transportbedrijf, met In de eeuwige discussie of het nu gaat omenkel nog op met een Euro 6 vrachtwa- enkele wagens en enkele oproepkrachten. de tent of de vent hebben wij de vent tochgen. Een bedrijf dat nu een moderne Euro De klanten voor wie wij rijden hebben dus weer naar voren geschoven.”5 aanschaft kan die binnen een jaar dus meestal direct met de eigenaar, Robertal niet meer optimaal inzetten. Dat is veel van Beek, of mijzelf te maken. Door de De problemen waarmee transportonder-te vlug.” jaren heen schept dat een band en vooral nemingen te kampen hebben wordenMax Jonkers, directeur van de EMA vertrouwen. Wij rijden soms met één deels veroorzaakt door de overfinancieringAutomobielgroep, voegt daar aan toe dat pallet naar het noorden van het land en van wagenparken en deels door te lagede Verenigde Staten in dit opzicht een weer leeg terug, eenvoudigweg omdat de rendementen, waarbij sommige bedrijventotaal andere politiek voeren dan Europa. opdrachtgever dat zo wenst. Inderdaad zijn voor kostprijs of zelfs daaronder rijden. De“Daar telt vooral de vraag of een truck kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid dan gezonde ondernemingen hebben zowel denog technisch voldoet. Je ziet oudere de doorslaggevende factoren en niet het schuldenberg als de kostenvalkuil wetendiesels met 120 kilometer per uur over de kostenplaatje.” te ontwijken. Zij kiezen in plaats daarvansnelweg scheuren. Zeer slecht voor het voor specialisatie, kwaliteitsverhoging enbrandstofverbruik en het milieu, maar Duidelijke toegevoegde waarde betrouwbaarheid. “Ik denk wel dat we nogals je op die manier je opdrachtgever Transportondernemers die het van een aardige efficiencyslag kunnen makentevreden kunt stellen vindt iedereen het kwaliteit moeten hebben zijn extra gebaat als we meer zouden samenwerken”, aldusbest daar. Ik heb geen oordeel over het bij een goed garagebedrijf als partner. Dat Noud Waterschoot. “Maar dan moeten ookAmerikaanse systeem, maar ik constateer partnership is dan ook een van de elemen- de opdrachtgevers meewerken. Als ik bijwel dat het een langere overgangstijd ten waarop Trucks and Vans de Kempen, wijze van spreken voor Sony op de heen-biedt van vervuilende naar schonere het vroegere Huybers Bedrijfswagens, in weg heb gereden, mag ik op de terugwegvrachtwagens. En wat die oudere wagens Reusel, zich profileert. “Het voordeel van niet voor Philips een lading meenemen.betreft die er in Europa noodgedwongen een universeel garagebedrijf als het onze is Het zou beter zijn voor alle partijen, en nietuit gaan: die gaan simpelweg elders rijden dat de vervoerder er ook ’s avonds terecht in de plaats voor het milieu, als we ook daaren dus vervuilen.” kan, of het nu gaat om een lamp of een een stap vooruit konden zetten.” het ONDERNEMERS BELANG 09
 12. 12. Bedrijfsreportage Jonkers Autobedrijven B.V. Service, kwaliteit en prijzen op maat Met een geschiedenis die meer dan 90 jaar terug in de tijd gaat is Jonkers Autobedrijven een begrip in Valkenswaard. In 1921 start Driek Jonkers met het verkopen en repareren van auto’s, motoren en fietsen. 28 jaar later staat de beroemdste ster ter wereld op zijn bedrijfspand, de ster van Mercedes-Benz. D riek Jonkers had altijd een Mercedes-Benz producten te vinden die Al bij al genoeg redenen om Jonkers eenvoudige visie. De klant staat nergens anders op de wereld bij elkaar zijn Autobedrijven eens te bezoeken. centraal. Een visie die tot op de gebracht. Alle auto en motorsport gerela- dag van vandaag wordt gehanteerd door teerde activiteiten vinden plaats onder de de huidige eigenaar Max Jonkers, hij is de overkoepelende naam Autoville, te vinden kleinzoon van Driek Jonkers. op www.autoville.nl Jonkers Autobedrijven B.V. Jonkers Autobedrijven biedt sinds kort ook Luikerweg 38, Om deze visie waar te kunnen maken is de mogelijkheid om auto’s te importeren 5554 NC Valkenswaard de betrokkenheid met de klant ontzettend uit het buitenland. Deze auto’s hebben T 040 - 207 14 00 belangrijk. Of het nu gaat om een meer opties, lagere kilometerstanden en info@jonkers.eu personenauto, lichte bedrijfswagen, een zijn vaak voordelig geprijsd. www.jonkersvalkenswaard.nl nieuwe of gebruikte auto. Elk individu heeft specifieke wensen. Daar tegenover staan de vele modellen van Mercedes-Benz. Deze hebben weer verschillende motoren, uitvoeringen en opties. Het persoonlijke contact helpt om de wensen van de klant te vertalen in een auto. Door de centrale ligging en het kleine gespecialiseerde team is Jonkers Autobe- drijven in staat deze persoonlijke aandacht te geven. De werkplaats en showroom liggen in het centrum van Valkenswaard. Hierdoor is het aanspreekpunt altijd dichtbij. Het klein aantal medewerkers heeft als voordeel dat de klant altijd een bekend gezicht ziet. De werknemers hebben jarenlange ervaring met Mercedes-Benz. De klant wordt altijd voorzien van het beste advies voor onderhoud en mobiliteit. Museum Tevens is er in het weekend het Mercedes- Benz Museum te bezoeken van Christian de Vaan. Hierin is een uitgebreide collectie10 het ONDERNEMERS BELANG
 13. 13. Tekst: Cursief • Fotografie: Heidi Wils BedrijfsreportageVan Beek Sneltransport“Sjouwfeur is bij onsgeen vies woord”“Wij werken met vier vaste, ervaren chauffeurs. Onze klanten zien dus telkensweer dezelfde bekende gezichten”, vertelt Robert van Beek, directeur van VanBeek Sneltransport in Waalre. “Dat persoonlijke contact schept het wederzijdsevertrouwen dat in de huidige transportwereld steeds schaarser wordt.”R oberts ouders, Bart en Ria van leveren.” Kleinschaligheid is bij Van Beek vaak wat extra hulp gebruiken. De Beek, hebben het bedrijf al in Sneltransport uitgegroeid tot een belang- chauffeurs van Van Beek Sneltransport 1989 opgestart. In 1996 neemt rijk wapen. “Een bewuste keuze, want op hebben twee rechterhanden en springenRobert het stuur over. Nog altijd wordt die manier kunnen wij kwalitatief hoge in geval van calamiteiten graag evenhet familiaire karakter liefdevol gekoes- en vooral persoonlijke service bieden. bij. Wat ooit onschuldig begon metterd. “Wat je doet, moet je ook perfect Wij staan 24 uur per dag en zeven dagen het ophangen van wat bordjes op eendoen. Er zit veel positieve energie in in de week klaar voor onze klanten. stand van een horecabeurs, is inmiddelsons team en we hebben een enorme En indien nodig, schakelen wij hulp in uitgegroeid tot een extra service. “Wijkennis en ervaring opgebouwd, van koe- van betrouwbare collega’s. We kunnen leveren niet alleen goederen af. Klantenrierswerk tot groot transport. Kwaliteit, daardoor kort op de bal spelen. De klant kunnen ons ook inhuren voor montageflexibiliteit en professionaliteit: daarom heeft één aanspreekpunt. Dat zorgt voor en demontage. Soms komt een monteurdraait het. Wij werken alles secuur af, van duidelijkheid. Met goede communicatie onverwacht niet opdagen. Dan stekenenveloppe tot vrachten van 10 ton. Tot maak je in deze tak van sport het verschil. we met vereende krachten de handen uitonze klanten behoren diverse sectoren. Een klein misverstand kan immers grote de mouwen, zodat de werkzaamhedenWe werken bijvoorbeeld voor een groot gevolgen hebben. Ons motto luidt dan volgens schema worden voltooid. Onzeaantal interieurbouwers en leveren al ook: bij twijfel direct bellen.” mensen beschikken bovendien overjaren het drukwerk van diverse grote en heftruckcertificaten, waardoor ze kunnenkleine drukkerijen op het juiste adres af. Net dat beetje extra helpen bij het laden en lossen. Voor onsEn dat tegen een aantrekkelijke prijs- De dienstverlening van Van Beek is geen vraag is te gek. Daardoor is elkekwaliteitverhouding.” Sneltransport gaat verder dan alleen het dag anders en dat maakt dit vak zo mooi. afleveren van een pakketje. “Sjouwfeur Ons devies luidt dan ook: behandel deAltijd in beweging is bij ons zeker geen vies woord. Actief klant zoals het hoort en bied net datVan Beek Sneltransport blijft altijd in meedenken met de klant is vanzelfspre- beetje extra.”beweging. “We zijn druk met het VCA- kend. Voorbeelden? “Bij het transport vancertificaat. Een must, als je voor grote drukwerk merken we soms dat de vrachtbedrijven wilt werken. Vooruitlopen bij het afleveradres op een vochtige plekop de ontwikkeling hebben we het Air- wordt opgeslagen. Daar kan papier na-Freight Security certificaat behaald voor tuurlijk niet tegen. Op zulke momenten Van Beek Sneltransportal onze medewerkers en zijn hiermee wordt snel een telefoontje gepleegd om Gorlooplaan 5officieel gecertificeerd voor luchtvracht. de fout te herstellen.” 5582GN, WaalreHet certificaat wordt binnenkort verplicht T 040 - 222 24 56gesteld voor alle bedrijven die op Ook op beurzen en congressen kunnen M 06 - 229 101 09Schiphol en andere luchthavens willen organisatoren volgens Robert van Beek www.vanbeeksneltransport.nl het ONDERNEMERS BELANG 11
 14. 14. Bedrijfsreportage Tekst: Hubertine van den Biggelaar • Fotografie: Nico de Beer Betrouwbare service voor alle mer- ken bedrijfswagens: daar heeft Huybers in Reusel in de Kempen een goede naam mee opgebouwd. Vanaf 1 maart wijzigt het bedrijf de naam in Trucks and Vans de Kem- pen. “De naam is nieuw, maar onze service blijft net zo vertrouwd”, zegt eigenaar Kees van Litsenburg. “Met de nieuwe naam benadrukken we waar we goed in zijn: verkoop, lease, verhuur, onderhoud, onder- delenverkoop en reparatie van alle merken bedrijfswagens.”Huybers bedrijfswagens wijzigt naam in Trucks and Vans de KempenNieuwe naam, vertrouwde service N iet alleen de naam Trucks and Vans de rit gezet wordt: of het nu om aanschaf, willen of kunnen investeren in een eigen de Kempen is nieuw. Ook Kees verhuur, schade, reparatie of onderhoud wagenpark. Maar het biedt ook soelaas van Litsenburg is nieuw in het gaat. We regelen alles en maken duidelijke voor ondernemers die tijdelijk vervangend bedrijf. “Eind vorig jaar ben ik toegetreden afspraken. En wat we afspreken, doen we vervoer nodig hebben. Daarnaast verkopen tot Huybers en sinds 1 maart 2012 ben ik ook.” Van Litsenburg is doordrongen van de we ook jong gebruikte bedrijfswagens, zodat directeur-eigenaar. Veel mensen vinden het economische waarde van bedrijfswagens. ondernemers voor een aantrekkelijke prijs gedurfd dat ik in deze tijd zo’n stap zet. Maar “Stilstand is voor ondernemers een dure zaak. kunnen beschikken over een betrouwbare ik heb jarenlang in de bedrijfswagenbranche En dus willen we koste wat kost de stilstand bedrijfswagen. En omdat we graag een gewerkt. Daar ligt mijn hart en dus greep ik beperken, zéker als wagens op de weg zitten. complete service willen bieden, breiden we de kans om dit prachtbedrijf over te nemen. Daarom hebben we ons aangesloten bij Top onze activiteiten uit met een dealerschap De economische recessie biedt trouwens óók Truck Nederland. Dit is een internationaal voor laad- en lossystemen. Daarnaast zijn we mogelijkheden die ik graag wil benutten. samenwerkingsverband, waarmee abonnees ook dealer van MKG autolaadkranen en Valkx Daar komt nog bij dat Huybers Bedrijfswa- verzekerd zijn van 24 uurs pechservice door assen. Daardoor kunnen we de aanschaf, het gens na 26 jaar een goede uitgangspositie heel Europa. In deze regio handelen wij met onderhoud en de keuringen van kranen en heeft. We zijn een universele, dus merkon- onze speciale servicewagen alle meldingen assen verzorgen. Onze vijf medewerkers zijn afhankelijk, bedrijf dat voor Kempische van Top Truck af. Maar we regelen uiteraard blij met al deze nieuwe diensten. Het geeft bedrijven ‘om de hoek’ zit.” ook dit serviceabonnementen voor regionale ze nog meer uitdagingen, terwijl ze klanten ondernemers.” nóg beter en completer van dienst kunnen Top Truck zijn.” De gunstige ligging van Truck and Vans de Uitbreiding diensten Kempen biedt veel perspectieven vindt Van Maar Trucks and Vans de Kempen heeft nog Litsenburg. “In deze regio zitten veel bedrij- meer te bieden. “We willen uitgroeien tot dé Trucks and Vans de Kempen ven en zzp’ers. Het is fijn als ze dicht bij huis universele, allround bedrijfswagenleverancier Lange Voren 33 terecht kunnen voor alle service omtrent hun in de regio”, aldus Van Litsenbrug. “Daarom 5541 RS Reusel bedrijfswagen. Maar het allerbelangrijkste hebben we ons dienstenpakket uitgebreid. T 0497 - 64 32 03 is dat we snappen dat een ondernemer zijn Zo verhuren we via maatwerkcontracten F 0497 - 64 15 52 bedrijfswagen simpelweg niet kan missen. bedrijfswagens in alle klassen. Dat is een info@tvkdekempen.nl Daarom zorgen we ervoor dat alles snel op uitkomst voor ondernemers die niet www.tvkdekempen.nl12 het ONDERNEMERS BELANG
 15. 15. Tekst: Hubertine van den Biggelaar • Fotografie: Heidi Wils BedrijfsreportageTransport zit Waterschoot uit Valkenswaard in het bloed“De vijfde generatie staat klaarom het stuur over te nemen ”Vervoer zit de familie Waterschoot logistieke proces rondom de inzameling voorbeeld voor internationaal of nationaal van elektronica bij kleinere klanten van Sims vervoer. Alleen dan kan ik over een aantaluit Valkenswaard in het bloed. Meer Mirec. We plannen de ophaalroute in, halen jaren een gezond bedrijf aan mijn zoon de spullen op, sorteren de onderdelen op ‘doorgeven’.” Waterschoot heeft er ookdan honderd jaar geleden begon ons eigen terrein, slaan ze op en bieden de bewust voor gekozen om het wagenpark voorraad in bulk bij Sims Mirec aan. Je zult zoveel mogelijk in eigen beheer te onder-het transportbedrijf met paard en je als transporteur steeds meer moeten spe- houden. “Dat past gewoon bij ons”, vindt cialiseren en meer service moeten bieden. Noud. “Ons materieel is de basis van onswagen. Inmiddels staat de vijfde Ontzorgen van de klant gaat een steeds bedrijf. Daar voelen we ons verantwoordelijk grotere rol spelen in de transportbranche. voor. Door zelf het onderhoud te verzorgengeneratie klaar om het stuur over te Ons bedrijf verandert van puur transport in weten we zeker dat ons wagenpark goed op een logistieke dienstverlener. En daar heb- orde is. Daarnaast willen we dat onze dienst-nemen. Door tijdig nieuwe wegen ben we veel zin in.” verlening net zo goed op orde is. Daarom bouwen we graag aan een duurzame relatiein te slaan, ziet de toekomst van het Keuzes met onze klanten. Maar ook nieuwe klanten Ondanks de toenemende specialisatie zijn voor betrouwbaar transport bij ons aanbedrijf er gelukkig goed uit. verzorgt Waterschoot nog steeds regulier het goede adres.” transport voor verschillende bedrijven uit de regio. Toch hoort daar ook specialisatie bij. Noud: “We hebben ervoor gekozen om ons te concentreren op het zo efficiënt mogelijkD e transportbranche heeft het benutten van ons wagenpark. Zo kunnen Waterschoot Transport momenteel niet gemakkelijk”, stelt we onze tarieven marktconform houden Maastrichterweg 127 directeur Noud Waterschoot. “De en zelf ook nog wat verdienen. Ook in het 5554 CA Valkenswaardkosten en eisen van leveranciers worden algemeen transport merk je dat de logis- 5602 BC Eindhovenhoger, maar de prijzen dalen en staan onder tieke planning steeds belangrijker wordt. T 040 - 201 32 67druk. Het is belangrijk om je te specialiseren Daarnaast zijn prestatieafspraken sterk in F 040 - 201 35 66als transportbedrijf en je toegevoegde opkomst. Ik zie voor ons veel mogelijkheden info@waterschoot-transport.comwaarde aan klanten duidelijk te maken. binnen deze ontwikkelingen. Maar dan www.waterschoot-transport.comDaarom hebben we in 2011 een paar duide- moeten we duidelijke keuzes maken, bij-lijke keuzes gemaakt.”RecyclingDat betekent dat Waterschoot zich heeftgespecialiseerd in de recycling van elektro-nica. En dat gaat véél verder dan transportalleen. Noud: “We verzorgen al jaren hettransport voor Sims Mirec. Dit bedrijf zameltafgeschreven elektronica in bij bedrijvenen overheid en recyclet de verschillendematerialen ervan. Tot medio 2011 verzorgenwij puur het vervoer van de elektronicavoor deze klant. Door de ontwikkelingen inde transportmarkt werd ik aan het denkengezet. Onze branche staat onder hoge druk.De kosten stijgen en klanten worden veelei-sender. Tegelijkertijd dalen de vervoerstarie-ven. Door klanten een toegevoegde waardete bieden, willen we onze relatie verstevigenen onze service uitbreiden. Reden omsamen met Sims Mirec te bekijken hoe wenog beter hun logistieke proces kondenondersteunen. Nu organiseren we het hele het ONDERNEMERS BELANG 13
 16. 16. Bedrijfsreportage Tekst: Jasper van den Bovenkamp – Tekstbureau Vakmaten • Fotografie: Jur Engelchor / Henk VeensttraMKB Cursus & TrainingStoom bedrijf nu klaarvoor economisch herstelWat doe je als ondernemer wanneer links en O p hoog niveau woedt de discussie Bestendige zekerheid al jaren. Wil Nederland in het jaar rland Toch kun je in die grillige omstandigheden grilrechts de economische crisis over het land jakkert? naangevend 2020 een toonaangevend kennis- or als bedrijf of organisatie een buitengewoon land zijn, dan moet het Rijk daar vandaag et bestend bestendige zekerheid inbouwen, redeneertHet antwoord van George Bel, directeur van MKB in investeren. Economische turbulentie Be Bel. “Veel bedrijven denken dat kopers doet er op zo’n moment niet zoveel toe. alleen letten op de prijs. Ik zeg: ‘Nee, dat isCursus & Training, is zo eenvoudig als doeltreffend. Sterker nog: hoe hoger de golven van de r niet waar!’ Kennis en vaardigheden maken financiële malaise tegen ons econom anciële economisch het verschil. Wil je onderscheidend zijn in“Investeren in kennis en vaardigheden is juist nu bestel beuken, hoe dringender d de de markt, zorg er dan vooral voor dat je noodzaak om te investeren in training en medewerkers goed opgeleid zijn, dat ze in opleiding. Klinkt nogal a anticyclisch. positieve zin opvallen. Als jij de telefoonvan groot belang. Dat maakt in deze markt het En dat is het ook. goed opneemt, sta je al met drie-nul voor. Door te investeren in kwaliteit voorkomverschil. Trekt het economische tij weer aan, dan George Bel knikt bedachtzaam. Als directeur kni je achterstanden en ben je helemaal klaar van het land landelijk opererende trainings- als het herstel inzet. Dit is dé tijd om voor-ben jíj de eerste die ervan gaat profiteren.” en cursus cursusbureau gaan hem de huidige sprong op je concurrent te nemen.” econom economische ontwikkelingen niet voorb “Al een paar jaar leven we in voorbij. Nieuwe trainingen een pprecaire situatie. De huizencrisis, Niet voor niets is het adagium van MKB de kkredietcrisis, de eurocrisis, de banken- Cursus & Training ‘Wat je vandaag leert, cris ze stapelden de ene onzekerheid crisis: pas je morgen toe’. De organisatie verzorgt op de andere.” in het hele land ruim vijftig verschillende Op tal van locaties in het land worden de cursussen van MKB C&T gehouden, zoals hier in Papendrecht (foto Henk Veenstra) het ONDERNEMERS BELANG
 17. 17. trainingen en cursussen. De onderwerpenvariëren van een mediatraining en eenbasistraining bedrijfshulpverlening tot eneffectief leidinggeven en ‘Hoe gebruik iksocial media?’ Het aanbod is breed. alBel: “We spelen voortdurend in op nieuwewensen van onze doelgroep. Zo zijn op hetmoment trainingen als ‘Management vanstagnerende medewerkers’, ‘Debiteuren- incasserebeheer en telefonisch incasseren’ en‘Succesvol financieren’ erg in trek.Daarnaast zijn opleidingen voor deondernemingsraad populair. Wij biedentrainingen aan waarin we focussen opbetere samenwerking tussen bestuurdersen werknemers. Meer dan ooit is het nu vanbelang om constructief samen te werken.”PraktischDe nadruk ligt bij MKB Cursus & Training oppraktische sessies. Bel: “Deelnemers hebbengeen behoefte aan theoretisch gezwets.Ze willen gewoon weten hoe het werkt inde praktijk.” MKB Cursus & Training is watdat betreft een echte insider. “We komenvoort uit MKB-Nederland – een echte George Bel: “Cursusdeelnemers hebben geen behoefte aanwerkgeverscultuur – en zijn hun partner theoretisch gezwets” (foto Jur Engelchor)voor bedrijfsopleidingen. We kennen hetstereotype beeld van de ondernemer: hij ofzij wordt geacht een duizendpoot te zijn, Klanten aan het woord... adviseerde mij om dat bij MKB Cursus & Trainingmaar kan simpelweg niet alles.” te doen. Daar heb ik geen spijt van. De dag was Welke voordelen biedt MKB Cursus & Training u perfect verzorgd, alle communicatie verliep primaIn de modder nog meer? Klanten vertellen over hun bevindingen en de trainer was zeer professioneel.”De trainers van MKB Cursus & Training staan met het landelijk opererende cursus- en trainings-dan ook, om met Bel te spreken, “met beide bureau. Khalid Achaaboune, medewerker NEBObenen in de modder.” De directeur legt uit. Cursus: Klantgericht verkopen“Onze cursussen en trainingen zijn geënt op René Slagmolen, directeur Twilmij “Wij hebben met twintig collega’s twee keer tweehet principe ‘learning by doing’: de theorie Cursus: Effectief leidinggeven avonden mogen luisteren naar een zeer kundigewordt direct in de praktijk toegepast. Deel- “Twee jaar geleden hebben we binnen ons bedrijf trainer. Voordat we met de cursus begonnen, wasnemers oefenen in rollenspellen of bootsen een managementteam gevormd. Met de vijf hij al verschillende keren bij ons geweest om depraktijksituaties na. Op deze manier leren managers volgen we nu de in-company training, actuele situatie binnen ons bedrijf te bespreken.deelnemers heel concreet, gewoon door omdat we allen afzonderlijk met bepaalde vragen Daar sprong hij tijdens de training voortreffelijkte oefenen. Dat vergroot de effectiviteit en situaties zaten. Die konden we vooraf voorleggen op in. Het sloot perfect aan op de praktijk zoals wijvan onze trainingen en cursussen enorm. aan de trainer. Ze heeft ons gevraagd wat we willen die kennen. Veel medewerkers hebben de cursusRelevant is het dan wel dat de trainer de leren, welke vragen er leven en waar we tegenaan echt ervaren als een opfrismoment. Je bent al jarenpraktijk vanbinnen en vanbuiten kent. Op lopen. Tijdens de cursus gaat ze heel specifiek op verkoper, maar ben je je wel bewust van hoe je hetdat criterium selecteren wij onze trainers.” onze situatie in. En dat schiet merkbaar wortel doet? Als een klant komt, heeft hij een probleem op de werkvloer. We voeren op het moment en daarvoor zoekt hij bij jou een oplossing. Ont-Altijd dichtbij bijvoorbeeld functioneringsgesprekken. Tijdens de vang een klant dus altijd met open armen en toonPlezierige bijkomstigheid is dat een training training krijgen we veel praktische tips over hoe interesse, benadrukte de trainer. Onze verkopersof cursus van MKB Cursus & Training altijd we dat het best kunnen aanpakken. Zeer leerzaam zijn hier daadwerkelijk mee aan de slag gegaan.”om de hoek wordt georganiseerd. Op tal en praktisch toepasbaar!”van locaties in het land vinden de sessies Michel van den Berg, interieuradviseurplaats. “Het is jammer als je in een sessie Jacques Ravoo, general manager bij Van Waay Interieurs in Benthuizenvan drie bijeenkomsten onverhoopt een Parkhotel Den Haag Cursus: Time managementkeer absent bent. Gelukkig wordt diezelfde Cursus: Financiële basiskennis “Tijdens deze cursus heb ik heel duidelijk geleerdbijeenkomst drie weken later een paar “Heel duidelijk werd in deze cursus uitgelegd wat prioriteiten te stellen. Regelmatig word ik van dekilometer verderop weer georganiseerd. het verschil is tussen de balans en de winst- en werkvloer gehaald, omdat klanten op elk wille-Dat is een van de voordelen van een grote verliesrekening. Voor veel van onze medewerkers keurig moment binnen kunnen komen. Dat isorganisatie.” was dat echt een eyeopener. Ook hadden we veel niet goed voor je concentratie. Dankzij de cursus aan de uitleg over de kasstromen binnen je bedrijf. heb ik leren tijdschrijven. Ik houd per activiteit Het hoofd van onze technische dienst doet jaarlijks bij hoe lang ik ermee bezig en ik noteer de reden MKB Cursus & Training een heel aantal dure investeringen. Hoe ga je daar van onderbrekingen. Op die manier maak ik voor Bezuidenhoutseweg 12 mee om? We kregen veel nuttige en praktische mezelf inzichtelijk hoe ik het meest praktisch mijn 2594 AV Den Haag informatie. Lang geleden heb ik een dergelijke trai- dag kan inplannen. Daardoor kan ik ook duidelijk T 015 - 219 13 90 ning al eens gevolgd, maar ik wilde alles weer even aangeven: dan en dan kan ik een afspraak met u www.mkbct.nl ophalen. De eigenaar van Parkhotel Den Haag maken. Ik wil namelijk kwaliteit blijven leveren.” het ONDERNEMERS BELANG
 18. 18. Interview Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Ministerie van EL&I / Cartoon: Marco Magielse Ondernemers innoverenwegens kansen, niet om subsidiesDe (euro)crisis dwingt Den Haag te bezuinigen, maar besparingen alleen krijgen een sputterende economie niet in een hogere versnelling.De BV Nederland zal zich met betere en efficiënter tot stand gekomen producten internationaal moeten onderscheiden. Daarvoor isinnovatie broodnodig. Uitgerekend nu moet het departement van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) zijn bijdrageleveren aan de bezuinigingen blijkt ook nog eens dat het subsidiëren van innovatie veel minder effectief is dan werd aangenomen.Minister Maxime Verhagen staat dus voor een dubbele uitdaging: met beperkte financiële middelen meer innovatie-rendementgenereren. Of eigenlijk een drievoudige: er ook nog voor zorgen dat het MKB optimaal profijt heeft van de nieuwe regelingen. het ONDERNEMERS BELANG
 19. 19. O nder de opeenvolgende kabinetten voor zijn groeiplannen. Het uitgangspunt Losse schroeven? Balkenende werd innovatie tot een van de lening is dat deze pas weer wordt De economen onder die onderzoekers voor- van de speerpunten van het econo- terugbetaald wanneer de investering tot spellen hernieuwde economische tegenwindmisch beleid uitgeroepen. De bedragen die winst leidt. Op die manier kunnen veel voor 2012. Den Haag heeft al extra om-de overheid uittrok om innovatie te steunen meer MKB-ers profiteren van het fonds buigingen aangekondigd om de verwachtezijn daardoor de voorbije acht jaar ongeveer dan wanneer je hen subsidies zou geven.” tegenvallers in de begroting te compenseren.verdubbeld. De effectiviteit van die subsidies Hoe groot is de kans dat de beloofde belasting-is het afgelopen jaar echter onder een Verzilveren van kansen voordelen van Verhagens ministerie daardoorvergrootglas gelegd en in twijfel getrokken. Maxime Verhagen gelooft ook in een op losse schroeven komen te staan? En watDat laatste gebeurde in de slipstream van stimulering die meer omvat dan enkel het behelzen ze eigenlijk precies?een algehele onzekerheid over het precieze overschrijven van geldbedragen van de ene “Bij economische tegenwind is het des tenut van overheidssubsidies, een gevoel dat rekening naar de andere. De focus op kans- belangrijker dat we ondernemers de ruimtewerd bevestigd door de uitkomsten van een rijke sectoren is één verandering, een andere geven en belemmeringen wegnemen,”onderzoek van de Algemene Rekenkamer. is meer samenspraak met het bedrijfsleven aldus de minister. “Dat geldt zeker ook voorDe discussie deed overigens denken aan het en de kennisinstellingen; weer een andere MKB’ers. Ondernemers vormen immers deeeuwige gehakketak over de vraag of het is een verschuiving van specifieke subsidies ruggengraat van onze economie. Zij leverenglas nu half vol of half leeg was. Wie naar naar generieke lastenverlichting. Speelt de banen en inkomsten op die we zekerde droge cijfers kijkt moet toegeven dat die hier trouwens ook het verlangen naar een in deze tijd goed kunnen gebruiken. Omsubsidies het Nederlandse bedrijfsleven toch kleinere overheid een rol en wellicht al een vernieuwende ondernemers de wind in deergens gebracht hebben. Het percentage vroeg vermoeden dat er aan de effectiviteit zeilen te geven krijgen zij belastingkorting.innovatieve bedrijven was in 2009 gedaald van subsidies gesleuteld moest worden? Wie investeert in nieuwe apparatuur voornaar 35% . De piek van 2002 lag echter “Vernieuwing en economische groei komen het maken van vernieuwende producten kanmaar twee procent hoger. In 2011 stond niet uit Den Haag maar van alle onderne- bijvoorbeeld rekenen op een korting vanNederland nog steeds niet in de top vijf van mers die Nederland rijk is,” antwoordt de tien procent. In 2015 loopt deze op tot eeninnovatieve landen. Inderdaad, maar in de minister. “Daarom heb ik bij de start van dit totaal van vijfhonderd miljoen euro. Na 2012Global Competitevness Index van het World kabinet meteen gezegd dat ondernemers zullen de belastingvoordelen dus niet kleinerEconomic Forum zijn ‘we’ wel gestegen van en onderzoekers zelf aan het stuur van het worden maar groter.”de achtste naar de zevende plaats. bedrijvenbeleid moeten zitten. Tegelijkertijd moeten we inderdaad constateren dat de in- De BV Nederland kan zich niet veroorlovenFonds voor vernieuwende ondernemers novatiesubsidies van de afgelopen jaren niet te wachten tot de economische crisis op eenKortom, Nederland innoveert wel degelijk, het gewenste effect hebben gehad. Ik denk miraculeuze manier vanzelf overgaat, ze zalen dus is dit een tijd om gas te geven en niet dan ook dat ondernemers niet innoveren zich vooral uit de recessie moeten innoveren.om op de rem te gaan staan. Het Ministerie vanwege subsidies maar omdat ze kansen Dan is het goed te weten dat Den Haag datvan EL&I trekt daarom € 1,5 miljard uit voor zien, en ik vind dat de overheid onderne- proces optimaal tracht te ondersteunen doorhet steunen van een negental topsectoren, mers moet ondersteunen bij het verzilveren elke subsidie-euro een zo hoog mogelijksectoren waarin Nederland al bewezen heeft van die kansen, in plaats van het gieteren rendement te geven en de ondernemerinnovatief en internationaal concurrerend met subsidies. Daarom maken we simpele een maximale controle over zijn eigente zijn, zoals de agro-food, de logistiek, en regelingen waarvan alle ondernemers innovatieproject. In feite heeft het Ministeriede energiesector. Maar elke topsector kent kunnen profiteren. Zo krijgen vernieuwende van Economische Zaken, Landbouw &zijn topspelers. Hoe voorkomt EL&I dat de ondernemers belastingkorting en zorgen Innovatie eerst zelf geïnnoveerd omanderhalf miljard vooral bij projecten van we voor minder regeldruk vanuit de over- vervolgens anderen in staat te stellen beterhet grootbedrijf terecht komt in plaats van heid. En dat alles bovenop die anderhalf te innoveren. Misschien telt zo’n feit ookbij de start ups en kleinere spelers die niet miljard euro voor vernieuwende plannen die mee, de volgende keer dat het Worldzelden het meest vernieuwend zijn? ondernemers en onderzoekers samen met Economic Forum beslist welke vijf landen tot“De topsectoren zijn diegene die voor de de overheid maken,” de meest innovatieve ter wereld behoren.Nederlandse economie het belangrijkst zijn,”zegt minister Verhagen. “En juist in dezesectoren zijn veel kleine en middelgroteondernemers actief die er voor zorgen datons land vooroploopt met het ontwikkelenen toepassen van vernieuwde producten endiensten. Die ondernemers zijn dus ook vangroot belang voor de concurrentiepositievan onze economie en zorgen voor nieuwebanen en inkomsten. Om innovatie te stimu-leren zorgen we ervoor dat hun bedrijvenmakkelijker financiering kunnen krijgenvoor risicovolle projecten om innovatieveproducten te ontwikkelen. Hiervoor komteen fonds voor vernieuwende ondernemers,het Innovatiefonds MKB+. Dit fonds zal in2015 vijfhonderd miljoen euro bedragen enkomt bovenop de anderhalf miljard die istoegezegd voor de topsectoren. Hier profi-teert met name het midden- en kleinbedrijfvan, omdat het vooral ook het MKB is datmoeite heeft financiering te blijven vinden het ONDERNEMERS BELANG

×