Magazine Het Ondernemersbelang Bergen op Zoom Roosendaal 0312

1,386 views

Published on

Magazine Het Ondernemersbelang Bergen op Zoom Roosendaal 0312

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magazine Het Ondernemersbelang Bergen op Zoom Roosendaal 0312

 1. 1. NR. 3 2012 BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAALRuimte voor bedrijvigheid in HalderbergeThere’s more fish in the sea, Met respect en de juiste Duurzame schoonheid, Van ‘Wimbledon op straat’ totif it’s a sea! communicatie bereik je meer ook in úw bedrijf gesubsidieerde studiebeurzen•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL
 2. 2. het ONDERNEMERS B E L A N GHet Ondernemersbelang Bergenop Zoom/Roosendaal verschijntvijf keer per jaar. Inhoud RUIMTE VOOR BEDRIJVIGHEID IN HALDERBERGEZesde jaargang, nummer 3, 2012 West-Brabant is een prima plek om je te huisvesten als bedrijf. Gelegen tussenOPLAGE grote wereldhavens is dit gebied een belangrijke poort van en naar Europa.3500 exemplaren Logistiek maar ook maintenance, de agrosector en biobased economy zijn indrukwekkende takken van sport hier, die echter wel de ruimte willen enCOVERFOTOv.l.n.r.: José Besters, Jack Steurs, moeten krijgen. Alleen dan kan deze regio economisch blijven floreren. NaarThom Engels, René Mens,André Lesage, Bert Suijkerbuijken Stef Have 08 aanleiding van door de KvK en Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging gemaakte rapporten organiseerde Het Ondernemersbelang samen met de gemeente Halderberge een rondetafelgesprek over dit belangrijke onderwerp.Fotografie: Nico de BeerUITGEVERJelte HutNovema Uitgevers BV THERE’S MORE FISH IN THE SEA, IF IT’S A SEA!Postbus 309860 AA Grootegast André Lesage is behalve ondernemer (Lesage ICT) tevens voorzitter vanWeegbree 1 Ondernemingskring Halderberge. Vanuit beide posities weet hij hoe9861 ES Grootegast belangrijk het is om verbintenissen te zoeken, te maken en te behouden.T 0594 - 51 03 03 De OKH wil daarin best een voortrekkersrol nemen maar, haast de sociaalF 0594 - 61 18 63 bewogen ondernemer zich te zeggen, wanneer andere organisaties metinfo@novema.nl initiatieven komen sluit ‘zijn’ club zich daar net zo graag bij aan. Hetwww.ondernemersbelang.nlEINDREDACTIE 20 belangrijkste is dat er wat gebeurt!Ymi Hut - Liemburgy.hut@novema.nlT 0594 - 59 74 70 MET RESPECT EN DE JUISTE COMMUNICATIE BEREIK JE MEERBLADMANAGERNovema Hoe behoudt je een goed contact met debiteuren die hun verplichtingen nietJasper van der Sluis tijdig voldoen? Dat hoeft geen dilemma te zijn. De oplossing is goede, oprechtej.vandersluis@novema.nl communicatie en dat lukt alleen wanneer het maatwerk is, passend bij uwT 0512 - 36 63 26 bedrijf en uw klanten. De juiste benadering is een dynamische en opbouwende werkwijze, die resultaat geeft zonder de verhouding met klanten al te veelVORMGEVING onder druk te zetten.VDS Vormgeving!, DrachtenDRUK 33Scholma Druk, BedumAAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEEBen van den Aarssen DUURZAME SCHOONHEID, OOK IN ÚW BEDRIJFBlinkfotografieNico de Beer Kent u het plaatje? Een representatieve bedrijfsentree met een fraaieHans Jorg van Broekhoven receptiebalie. Daarop een boeket bloemen wat nét niet helemaal frisJur Engelchor meer is. En dat terwijl er toch geregeld, misschien wel wekelijks, een nieuwJerry Helmers bloemetje wordt bezorgd. In de hoek een plant die zichtbaar wat aandachtJeroen KuypersMarco Magielse mist... Maar ja, die kosten hè? Toch hoeft dat geen punt van zorg meer te zijn met de duurzame en kostenbesparende oplossingen van Anne CelesteHenk Roede (strip)Wendy van SchieFrank Thooft 36 Collection uit Oudenbosch.Han VerbeemAndré VermeulenISSN: 1875-7715ADRESWIJZIGINGENAdreswijzigingen, veranderingen Dirk Zeur - de directeur Voor al uw strips en illustraties: www.studioroede.nlvan contactpersoon of afmeldingen In het kader van de bezuinigingen Dat scheelt Maar wat O, ik heb alkunt u per mail doorgeven aan heb ik, voor op het kantoor, deze ons heel veel moet er wat klaar gezet! allesbrander gekocht! gas! dan in?Jasper van der Sluis,j.vandersluis@novema.nlVermeldt svp ook de editie er bij, dievindt u bovenaan in het colofon.Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemmingvan de uitgever. De uitgever kan nietaansprakelijk worden gesteld voorde inhoud van de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 3. 3. Column■ En verder Verjaardagscadeau04 Nieuws Nederland is een van de weinige landen, zo niet het enige,06 Business Center Borchwerf2 opent vanaf juni de deuren waar acquisitie- en advertentiefraude op grote schaal10 Richard Oomen, Jora Oliehandel: ondernemen met Rabobank West-Brabant Noord voorkomt. Georganiseerde groepen oplichters bellen of11 t.o.g. Roosendaal Advocaten: een kompas waar de ondernemer blind op kan varen mailen met bedrijven en instellingen om (nep-)advertenties13 Een succesvol doe-het-zelf verhaal te verkopen, naamsvermeldingen in niet-bestaande gidsen14 Het Markland College voor een duurzame relatie of websites te slijten of spookfacturen te versturen voor16 Ondernemerspanel: Hoe verder na het kabinet Rutte? niet-verleende diensten.18 Samen groeien op bedrijvenpark Klaverweide Oud Gastel Het is goed mogelijk dat u zelf ooit bent benaderd met een22 Tebecon: sterk in beton, brede oriëntatie op de markt aanbod of voor een abonnementsverlenging; misschien23 ”Maatschappelijk verantwoord recyclen” heeft u wel een spookfactuur in uw postbus gevonden.24 Lesage ICT: de zekerheid van een professionele en kwalitatief hoogwaardige oplossing Mogelijk bent u er zelfs in getrapt. En bent u zó kwaad26 Seppe 2.0 komt er aan! geworden, dat u aangifte heeft gedaan bij de politie.28 Ondernemersprofiel Barry Knobel Daar heeft u dan waarschijnlijk te horen gekregen dat men30 BOVI Salespromotion en Drukkerij Novum helaas weinig of niets voor u kan doen.31 De zon schijnt altijd bij MP Promotions Het fenomeen acquisitiefraude bestaat al in Nederland sinds32 Snel en efficiënt geld innen de uitvinding van de boekdrukkunst. In de vorige eeuw nam34 Steur Oudenbosch: helemaal klaar voor de toekomst het een grote vlucht toen de fax zijn intrede deed. Dat inmid-38 Ondernemersgala Halderberge 2012 dels al weer bijna verdwenen apparaat maakte het kinderlijk39 Modelhelikopters een fascinerende hobby eenvoudig om een argeloze medewerker van de afdeling41 Van Dommel Advies Groep BV debiteuren/crediteuren een nepnota te laten betalen. Eén van de gedupeerde ondernemers richtte in 1995 het bureau Eerlijk Zaken Doen op om een vuist te kunnen maken tegen de oplichters. Zeven jaar later ging het initiatief■ In het hartkatern failliet wegens gebrek aan steun uit het bedrijfsleven en de overheid. Een idealistische dame met een achtergrond in deVan ‘Wimbledon op straat’ tot bankwereld nam de failliete boedel over en stortte zich volgesubsidieerde studiebeurzen passie op de bestrijding van de fraudeurs.Veel MKB-bedrijven sponsoren een plaatselijke Zij boekte meer succes dan haar voorganger. Langzaamsportvereniging, maar vaak meer uit gewoonte maar zeker begon haar geluid door te dringen bij organi-of sympathie dan strategie. Ondernemers kunnen saties van werkgevers en inmiddels wordt haar stichtingechter een groter rendement uit hun betrokken- financieel gesteund door enkele duizenden donateurs uitheid bij de sport halen door bewuster te het midden- en kleinbedrijf. Maar de gewraakte oplichtingsponsoren. Bijvoorbeeld door de Richard Krajicek vindt nog elke dag plaats. Volgens een ruwe schatting vanFoundation te steunen. Het Ondernemersbelangsprak met Richard Krajicek naar aanleiding van haar Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) harken de herenhet vijftienjarig jubileum van zijn Foundation. 400 miljoen euro op jaarbasis binnen. In april boekte SAF z’n voorlopig grootste succes. Het CDA en de SP in de Tweede Kamer brachten plannen naar buiten- Zorgeloos ondernemen met de MasterCard Business voor wetgeving tegen acquisitiefraude. Oplichting is- Mupol weliswaar strafbaar, maar de wijze waarop de heren u van uw geld afhelpen is vaak zo gehaaid, dat de rechter er weinig mee kan. In België en Oostenrijk bestaan al wetten tegen Tweede Women’s Conference Europe nep-acquisiteurs waardoor het verschijnsel daar de kop is op 30 november in Den Haag ingedrukt. Als de twee fracties een meerderheid voor hun plannen Wat is dat toch…? Die immer terugkerende discussie in vinden, en die kans is groot, komt er op acquisitiefraude Nederland over Het Glazen Plafond. En wat te denken van de (feitelijke!) constatering dat slechts 6% van de topposities in Nederland gevangenisstraf te staan en geldboetes die in het bedrijfsleven door vrouwen wordt bekleed? kunnen oplopen tot 450.000 euro. In 2013 bestaat SAF tien Nederland was toch uitgeëmancipeerd? Het antwoord op jaar. Het zou de kroon op het werk zijn als het Binnenhof al deze vragen ligt echter wel genuanceerd. volgend jaar een wet als verjaardagscadeau kan geven. Carmen Breeveld, voorzitter van de Federatie Zakenvrouwen, lid van het algemeen bestuur van VNO-NCW is André Vermeulen initiatiefnemer van The Women’s Conference Europe. info@avoor.nl het ONDERNEMERS BELANG 03
 4. 4. NieuwsDe Ondernemersvereniging Bosschenhoofd bestaat inmiddels al Ondernemers Kring Oudweer meer dan 10 jaar Gastel RoosendaalMet een 38-tal zelfstandige ondernemers een batig saldo overblijft, steunen we activiteit, maar daar geven we nu nog Gewoon netwerken, maar welals lid is het voor Bosschenhoofd daarmee een lokaal goed doel. even geen details van prijs. Wij zijn onze op hoog niveau!een redelijk grote vereniging. Wij De Kerstmarkt is, ondanks het grote leden dan ook dankbaar; mede door hunondersteunen deze ondernemers en succes van afgelopen jaren, komen te donatie kunnen wij deze activiteiten OKOR is een business- en netwerk-geven advies waar nodig. Het contact vervallen. De organisatie Kerstmarkt is mogelijk maken. Zo is de Ondernemers- club, een zakelijk platform en netwerkmet de gemeente Halderberge is goed ermee gestopt en het huidige relatief vereniging een vereniging waar voor ondernemende mensen enen indien nodig is er overleg met de kleine bestuur kan dit organisatorisch Bosschenhoofd best trots op kan zijn. organisaties. OKOR is in mei 2010wethouder. Daarnaast organiseren we niet alleen uitvoeren. Daarnaast ontbrak gestart om ondernemers uit de regioverschillende activiteiten in het dorp. het ook aan voldoende vrijwilligers om Oud Gastel en Roosendaal dichter bijTijdens die activiteiten schakelen we dit mede te organiseren en tijdens de elkaar te brengen. Om gemakkelijkerlokale verenigingen in. Zo krijgen deze markt zelf alles in goede banen te leiden. toegang te krijgen tot informatie,dan de mogelijkheid om hun clubkas Maar dit jaar zullen we weer wel de ideeën en contacten. Elke onder-wat te spekken. Wij proberen hiermee Hollandse Nieuwe binnenhalen en er nemer weet dat een goed netwerkte rouleren zodat alle verenigingen een een groot feest van maken. Ook wordt erg belangrijk is.kans krijgen. Indien er na een activiteit er gewerkt aan een terugkomende OKOR wil bijdragen in een stimulerende werking in hetKiwanis is een internationale organisatie van autonome serviceclubs, waarin opbouwen en onderhoudenmensen met de meest uiteenlopende beroepen elkaar ontmoeten van relaties.Kiwanis Halderberge ondersteunt vooral voorbeelden van. Maar ook de nieuwe We organiseren acht keer per jaar opmet raad en daad en financiële middelen activiteit Kiwanis Citygolf Halderberge de 4e woensdag van de maand eenwaar overheid en hulporganisaties geen en de bijdrage aan het Ondernemersgala netwerkbijeenkomst in ’t Veerhuisbijdrage kunnen of willen leveren. Halderberge mogen niet onbenoemd in Oud Gastel. Deze bijeenkomstenHet centrale thema van Kiwanis is blijven. Voor meer informatie over kenmerken zich door een educatief“Serving the children of the world”. Kiwanis, de projecten en goede doelen: en ontspannend karakter. De kostenBij alle projecten die worden georgani- www.kiwanisclubhalderberge.nl zijn laag, de sfeer informeel en deseerd komt de opbrengst ten goede structuur zakelijk en effectief. Tegenaan kinderen die in een achtergestelde ondernemers, die nog niet bekendpositie verkeren. Dat kan regionaal, zijn met OKOR willen we zeggen: Komnationaal of internationaal zijn. een keer langs om de sfeer te proeven en te ervaren hoe wij onderling zakenKiwanis organiseert evenementen vanuit naar elkaar weten te brengen.de fundraising gedachte, waarbij ook Aanmelden kan via www.okor.nl.altijd meespeelt om de inwoners enondernemers van Halderberge leukeevenementen aan te bieden die hetaantrekkelijk maken om in Halderbergete wonen en te werken. Het jaarlijkseHaringhappen in juni en de Oesterpartyin oktober zijn daar aansprekende Altijd dezelfde systeembeheerder Goede prijs/kwaliteit verhouding Betrouwbaar - Goede service Wij ondersteunen uw onderneming op het gebied van kantoorautomatisering en IP-telefonie in het gehele traject; Advies | Aanschaf | Installatie | Beheer | Helpdesk Pi-ict • Champetterberg 2 • 4707 DA Roosendaal Tel.: 0165-599401 info@pi-ict.nl • www.pi-ict.nl04 het ONDERNEMERS BELANG
 5. 5. De Bladmanager van hetUw nieuws Ondernemersbelang Bergen op Fotografie: Nico de BeerIs er een nieuwe directie aangetreden? Zoom – Roosendaal is voortaanHeeft u productnieuws? Gaat u Het Ondernemersbelang Bergen op bereikbaar onder een nieuwverhuizen, een nieuwe vestiging Zoom/Roosendaal nu ook op LinkedIn. telefoon nummer.openen of fuseren? Uw persberichten, Ga naar onze groep en meld u aan! Dit nieuwe nummer isbij voorkeur met foto, kunt u sturen 06-46295009.naar Novema, t.a.v. Jasper van der Of neem contact op met:Sluis, j.vandersluis@novema.nl, Jasper van der Sluis via Voor vragen over het blad kunt u Uw geld is goedTussendiepen 21, 9206 AA Drachten. j.vandersluis@novema.nl natuurlijk altijd bij hem terecht. opgeborgen, uwDe eerste editie van Doorstart ondernemersvereniging pincode houdt uHet Rode Loper Hoeven groot succesOndernemers Event geheim, uw Het was eind november 2011 dat Dankerteen geweldig succes Geene (directeur Arcus Groep/Sportpunt kostbaarheden Hoeven), Arjan de Wildt (eigenaar Wild-Op 9 en 10 Mei 2012 was het zover, stores) en Patrick Gijzen (directeur Albert liggen in dede eerste editie van Het Rode LoperOndernemers Event was een feit. Ruim Heijn Gijzen) de handen ineen sloegen om de ondernemersvereniging Hoeven kluis………..40 exposanten hadden zich verzameldin de St. Jan om hun diensten te tonen (OVH) een nieuw leven in te blazen. “De OVH was vroeger een kleine winkeliers- en uw data?aan de Roosendaalse Ondernemers. vereniging. Dit wilden wij ombuigen totDaarnaast is gebleken dat ook vele een ondernemersvereniging waarbij een We lezen het met enige regelmaat: “websitebezoekers buiten Roosendaal het laagdrempelig platform wordt gecreëerd van ministerie gehackt”, “honderdduizendenevent hebben bezocht. Het event in om lokaal b2b te kunnen netwerken” aldus klantgegevens op straat”, “e-mail adressencombinatie de diverse workshops die Dankert Geene, kersverse voorzitter van de van klanten openbaar gemaakt”, “medewerkergegeven werden bij Dakotaz is door OVH. Dat de OVH nieuwe stijl een schot in laat laptop in de trein liggen”, “USB stickiedereen zeer positief ontvangen en zal de roos bleek, dat hadden de bestuurders met vertrouwelijke informatie afgegevenzeker volgend jaar een vervolg krijgen. alleen maar durven dromen. Inmiddels telt bij hoofdkantoor De Telegraaf”, “Creditcard-De eerste inschrijvingen zijn alweer de vereniging bijna 70 actieve leden. Op Geene. De doorstart is duidelijk succesvol. gegevens op internet geplaatst”.binnen. Mocht u nu al meer willen weten 13 maart jl. was de eerste bijeenkomst van Momenteel sluiten er nog steeds wekelijksover het event volgend jaar neem gerust de OVH. Deze werd door ruim 60 onderne- nieuwe ondernemers aan bij de OVH. Met Incidenten? Misschien wel maar het zal jecontact op met de organisatie of neem mers zeer goed bezocht. Het programma een contributie van slechts € 60,00 per jaar als bedrijf toch maar overkomen. Uiteraardeen kijkje op de website bestond uit een kort formeel gedeelte is de financiële drempel ook niet hoog. De maakt u elke nacht een back-up. Toch?www.rodeloper-event.nl afgesloten met een boeiende presentatie OVH biedt standaard 2 bijeenkomsten per En om deze niet kwijt te raken ligt te tape van de Kamer van Koophandel (onderne- jaar, waarbij na een kort formeel gedeelte, bovenop de computerkast?Alle exposanten,bezoekers en overige men en internet) en een netwerkborrel. gestreefd wordt naar een interessante Kijk nu eens even in de spiegel en geef ubetrokken partijen namens de De OVH meent door middel van 2 jaarlijkse presentatie welke voor alle onder-nemers zelf een eerlijk antwoord…organisatie enorm bedankt voor het bijeenkomsten de drempel voor het on- interessant is en aansluitend een netwerk-mogelijk maken van dit event en graag derling contact tussen lokale ondernemers borrel. “We hebben gemerkt dat de eerste Een gerichte (computer) hack of het verliestot volgend jaar. laag te houden. In deze economische netwerkborrel al samenwerkingsverban- van een laptop kan grote gevolgen hebben. tijden is het goed om te weten dat een den tussen ondernemers heeft opgeleverd Denk maar aan verlies van klantinformatieMarian van Overveld hoop expertise en diensten/producten en dat is natuurlijk het grootste doel van of personeelsgegevens, het in verkeerdeOrganisatie: MOO Evenementen, gewoon in Hoeven te verkrijgen zijn. “Ik onze vereniging!” aldus Dankert Geene handen komen van betaalkaartgegevens,Raadhuisstraat 84a, 4701 PW ken veel ondernemers in Hoeven, dacht Voor meer informatie of uw aanmelding schade aan uw netwerk of derving vanRoosendaals. Tel.: 06-50871887 ik, maar ruim 60% van de aanwezigen voor lidmaatschap kunt u zich wenden tot online inkomsten en reputatieschade. OfE-mail: marian@moo-evenementen.nl waren nieuw en onbekend voor mijzelf de secretaris van de OVH: Arjan de Wildt. het nu gaat om de kosten die u maaktWebsite: www.moo-evenementen.nl en de andere bestuurders”, aldus Dankert Via e-mail: info@wildstore.nl ingeval van diefstal van gegevens of voor het voeren van verweer in verband met de content op uw website. Denk eens na om deze schade tegen een redelijke premie af te dekken door middel van een Data Risk Verzekering. Heeft u nog vragen of dit of een anderOuder worden, jezelf blijven... tot in de laatste levensfase onderwerp, neem dan gerust contact metPrivacy, rust, veiligheid, warmte en begeleiding en behandeling. van schenkingen, sponsoring en mij op. Bij voorkeur per email.kwaliteit van leven. Dat staat voorop vrijwillige bijdragen. Giften, grootin het nieuwe hospice Roosdonck In Roosdonck ontvangen onze of klein, zijn dan ook van harte Tot de volgende keer.van Groenhuysen, dat momenteel gasten hun naasten en kunnen zij welkom. Draagt u het toekomstigwordt gebouwd in Roosendaal. op een waardige manier afscheid hospice een warm hart toe? U kunt Met vriendelijke groet,Mensen die getroffen worden door nemen van het leven en van elkaar. Roosdonck steunen door een bedrag Chris Broederseen ziekte of aandoening die levens- Een warme, huiselijke sfeer, extra over te maken op rekeningnummer Erkend Hypotheekadviseurbedreigend is, kunnen bij Roosdonck voorzieningen en een mooie tuin; 65.37.49.570 ten name van Stichting Register Pensioenadviseurrekenen op betrokken ondersteu- dit alles kost veel geld, meer dan de Vrienden van Groenhuysen te T 0165 - 344 020ning, kwalitatief hoogwaardige beschikbare reguliere middelen. Het Roosendaal, onder vermelding van c.broeders@assurantiekantoorbroeders.nlpalliatieve hulpverlening, medische hospice is daardoor deels afhankelijk ‘donatie hospice’. Bedankt! het ONDERNEMERS BELANG 05
 6. 6. Interview Tekst: Han Verbeem • Fotografie: Marco Magielse Business Center Borchwerf2 opent vanaf juni de deuren Een nieuw zicht op bedrijfshuisvesting B orchwerf2 is een bedrijventerrein in ontwikkeling met een grote diversiteit aan bedrijvigheid en geldt als één van de belangrijkste zichtlocaties langs de A17. Qua ligging kan de locatie aan het Klerkenveld bijna niet strategischer zijn, stelt Van den Bergh. “Zowel de snelwegen, de stad Roosendaal als de omliggende dorpskernen liggen binnen handbereik.” Inderdaad ligt het Business Center letterlijk op een driesprong van de belangrijkste aan- en afvoerwegen. De centrale as is de Roosendaalsebaan die aan de noordzijde aansluit op snelweg A17 - minder dan een minuut rijden vanaf het Klerkenveld - en Een nieuwe lente brengt altijd weer wat moois met zich mee. Zo ook op bedrijvenpark Borch- aan de oostelijke zijde wordt doorgetrokken richting de A58 en het bedrijventerrein werf2 in Roosendaal. We schreven er al over in het najaar van 2011 maar nu is het eindelijk Majoppeveld. Eind 2013 is deze ontsluiting van het gebied voltooid. Richting het zuiden zover: het Business Center opgeleverd. Vanaf 1 juni zijn de 15 business-units en de 90 mega- ligt de Gastelseweg, een directe verbinding met het stadscentrum. Daarnaast is er volop garages klaar voor gebruik. En... er is nog volop ruimte beschikbaar. Maar wie wil beschikken groen en natuur in de directe omgeving. Het Business Center ligt namelijk direct aan een over de mooiste plaatsen doet er het best aan om niet al te lang te wachten. “De belangstel- breed opgezette groene bufferzone met na- tuur en waterpartijen en er is op Borchwerf2 ling is groot”, zeggen Alfons en Marc van den Bergh, directeuren van vastgoedbedrijf Zoom ook een sfeervol parkje voorzien waar het Invest en initiator van het project. heerlijk vertoeven is tijdens de lunchpauzes. Zakelijk en stijlvol Het is een stralende dag als directeur Alfons van den Bergh ons rondleidt langs de splinternieuwe bedrijfshuisvesting. Sinds het Alfons en Marc van den Bergh, slaan van de eerste paal door wethouders directeuren van vastgoedbedrijf Zoom Invest Suijkerbuijk (Halderberge) en Verbraak (Roosendaal) is de bouw voortvarend verlo- pen en het resultaat mag er zijn: ruim van opzet, volop parkeergelegenheid op het terrein en een zakelijke maar tegelijk stijlvolle uitstraling. De bedrijfs- en06 het ONDERNEMERS BELANG
 7. 7. kantorenunits variëren in oppervlakte van ness units, met afhankelijk van de unitgrootte122 tot 322 m2 en zijn zowel te huur als te drie tot tien eigen parkeerplaatsen voor dekoop. “De huurprijs voor de units begint bij € medewerkers of bezoekers.790 per maand en de koopprijzen zijn vanaf€129.700 vrij op naam.” De bedragen zijn MKB-sectoruiteraard exclusief btw. Het Business Center biedt tal van mogelijk- heden voor bedrijven in de MKB-sector,Vrij in te delen van éénmansbedrijven tot grotere onder-Van den Bergh toont een nog vrije business- nemingen. Vanaf 1 juni hebben belang-unit. Aan de gevelzijde meet de unit ruim stellenden de mogelijkheid om een kijkje tezeven meter in breedte. De eigen ingang nemen bij een drietal ondernemingen dieleidt naar een ontvangstruimte op de begane zich reeds in het Business Center hebbengrond en via de trap komen we bij een reeds gevestigd. “Het gaat om een opleidings- engestoffeerd kantoor, voorzien van alle functi- detacheringsbureau voor de logistieke sector,onele benodigdheden. “Deze ruimtes kunnen een administratiekantoor en een technischuiteraard naar eigen inzicht ingedeeld worden bedrijf”, legt Alfons van den Bergh uit. Maarmet tussenwanden”, legt Van den Bergh uit. vanzelfsprekend is het ook mogelijk om nogOpvallend is ook de rust, en ondanks de ves- vrijstaande ruimtes te bekijken.tiging op een bedrijven-terrein is er binnen-kamers nauwelijks enig omgevingsgeluid te Hoogwaardig én betaalbaar Wilt u graag méér weten over de voordelen van bedrijfshuis-horen. Ook als binnen afzienbare termijn alle Er is een ruime belangstelling voor de vesting in het Business Center op Borchwerf2? Kijk dan op deunits in gebruik genomen zijn, verwacht Van bedrijfsobjecten en sinds de vorige publicatie website www.bcborchwerf2.nl of neem contact op met Zoomden Bergh niet dat de diverse ondernemingen in Het Ondernemersbelang hebben zich al Invest: 0164-271030 en vraag naar de speciale brochure.veel van elkaar zullen merken. “De units zijn diverse geïnteresseerden bij Zoom Invest Uiteraard is het altijd mogelijk om een rondleiding aan teduurzaam gebouwd en goed geïsoleerd. We gemeld. “Natuurlijk is er een breed aanbod vragen. In de eerste weken van juni stellen bovendien de driehebben er uiteraard rekening mee gehouden van bedrijfsruimtes op de regionale markt”, al gevestigde ondernemingen hun deuren open voor belang-dat er verschillende bedrijfsactiviteiten in het geeft Van den Bergh toe. Het Business Center stellende bezoekers. Neem gerust een kijkje en overtuig uzelf!complex ondergebracht worden. Het van Zoom Invest weet zich duidelijk te on-mag natuurlijk niet zo zijn dat het derscheiden op het gebied van uitstraling enkantoorpersoneel mag meegenieten van de kwaliteit. “Het is een representatieve KERNGEGEVENSproductiewerkzaamheden in een naburig omgeving en voor de geleverde kwaliteit is de Het Business Center op Borchwerf2 is gelegen aan hetbedrijf. Daar hebben we bij de constructie prijs zeer scherp en absoluut concurrerend”, Klerkenveld 1 t/ 16 te Roosendaal en omvat 15 business-extra zorgvuldig op gelet.” merkt hij op. “Bij oplevering hebben de klan- units en 90 Mega-garages. Deze zijn zowel te koop als te ten de mogelijkheid om de ruimtes geheel huur. Een mega-garage is vanaf €275 per maand te huur.Mega-garageboxen naar eigen inzicht in te richten, we bieden wat De verkoopprijzen hiervoor zijn vanaf €42.900 en voorAan de achterzijde leidt een deur naar de dat betreft veel vrijheid. Maar uiteraard is het casco business-units €129.700. Ook de business-unitsmega-garagebox, die afzonderlijk van de ook mogelijk om gestoffeerde ruimtes te be- zijn te huur compleet afgebouwd in een mooie kantoor-business-units te huur (vanaf € 275 bruto per trekken waarbij de ondernemingen bij wijze kwaliteit al vanaf €790 (enkele etage) per maand.maand) of te koop (vanaf € 42.900) zijn. “De van spreken alleen nog de bureaus hoeven Garageboxen zijn beschikbaar in oppervlaktes van 36,garageboxen zijn zowel gelijkvloers als op de te plaatsen en de zonwering op te hangen.” 60,72 en 108 m2; de business-units zijn respectievelijk 122,etagelaag bereikbaar en zijn met een brede Van den Bergh noemt ook de voordelen 150, 175, 240 en 322 m2. Al met al biedt Business Centerroldeur van wand tot wand uitgevoerd. De van de individuele indeling van de kantoor/ Borchwerf2 een uitstekende prijs-kwaliteitsverhoudingboxen hebben een eigen aansluiting voor bedrijf-units, met eigen ingang en de mo- voor een blikvanger op zo’n toplocatie - met zoveelwater en elektriciteit. Daarmee zijn deze ook gelijkheid van individuele bedrijfs-reclames mogelijkheden en voorzieningen, aan een groenezeer geschikt als productie- of opslagruimte”, aan de gevelzijde. “De business-units vormen bufferzone die zonder meer inspireert.verduidelijkt de directeur van Zoom Invest. gezamenlijk één complex maar hebbenOok op het terrein zelf is voldoende parkeer- tegelijk de uitstraling van een zelfstandigegelegenheid voor de gebruikers van de busi- kantoorruimte.” het ONDERNEMERS BELANG 07
 8. 8. Interview Tekst: Hans Jorg van Broekhoven • Fotografie: Nico de Beer Ruimte voor bedrijvigheid in Halderberge HWest-Brabant is een prima plek om je te huisvesten als bedrijf. Gelegen tussen grote et is duidelijk een thema dat leeft bij ondernemend Brabant. Na eenwereldhavens is dit gebied een belangrijke poort van en naar Europa. Logistiek maar kort welkomstwoord door José Besters steken de aanwezigen al snel vanook maintenance, de agrosector en biobased economy zijn indrukwekkende takken van wal. Er zijn onder meer wat kanttekeningen bij de uitkomsten van het rapport. Zosport hier, die echter wel de ruimte willen en moeten krijgen. Alleen dan kan deze regio vraagt Stef Have zich af of ook de kleinere bedrijven aan bod zijn gekomen in heteconomisch blijven floreren. Naar aanleiding van door de KvK en Brabants Zeeuwse onderzoek en of hierdoor het geschetste beeld wel compleet is. Tafelgenoot RenéWerkgeversvereniging gemaakte rapporten organiseerde Het Ondernemersbelang samen Mens kan hem echter geruststellen, namens de BZW. Dat is zéker het geval. Tevensmet de gemeente Halderberge een rondetafelgesprek over dit belangrijke onderwerp. vraagt Stef Have zich af in hoeverre de snelheid van handelen, die als een van de adviezen uit het onderzoek naar voren komt, reëel is in het kader van RuimtelijkeLocatie: gemeentehuis Halderberge Ontwikkeling en beleid. André LesageTijdstip: 13.30 uur, 28 maart 2012 deelt die zorg. “Wat me ook opvalt, is datOnderwerp: Bedrijventerreinen in en om Halderberge veel bedrijven willen blijven waar ze zitten.Aanwezig: En die campus-gedachte; is dat anno nu• José Besters (beleidsmedewerker economische ontwikkeling en haalbaar? Er is veel behoefte aan onder- bedrijfscontactfunctionaris gemeente Halderberge) ling contact, dat wel.” Thom Engels doet• Thom Engels (namens het bestuur van de Coöperatieve Vereniging van Vestigende Bedrijven Borchwerf II) daarbij als suggestie dat dit ‘global’ het• Stef Have(directeur Vliegveld Seppe en voorzitter van de Toeristische Initiatief Groep Halderberge) geval is en er veel online en virtueel kan.• André Lesage (directeur Lesage ICT en voorzitter Ondernemingskring Halderberge) Dat spreekt ICT-er Lesage vanzelfsprekend• René Mens (regiomanager Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging en betrokken aan. “Het is belangrijk om bij elkaar te bij de totstandkoming van Borchwerf II) komen. Dat levert veel op aan kennis, en• Jack Steur (Industrial Coating BV, Truck Coating BV en Steur Autoschade BV) soms zelfs opdrachten die je alleen nooit• Bert Suijkerbuijk (wethouder gemeente Halderberge) had kunnen waarmaken. Alleen al daarom hebben bedrijventerreinen en clusters een belangrijke functie.” Thom Engels vult aan:08 het ONDERNEMERS BELANG
 9. 9. “Er moet sneller op ontwikkelingen worden gebonden bedrijvigheid. Bij de ontwikke- beaamt dit. “Ook op Borchwerf II is hetingespeeld en samen gaat dat beter. Zo kun ling van dit terrein wordt parkmanagement meteen ingevoerd en ondergebracht in eenje ook samen aan een eindproduct werken, ingevoerd met de nadruk op het ‘ontzorgen’ aparte stichting. Het werkt alleen als ieder-of gezamenlijk inkopen.” van huurders, bij voorbeeld door met een verplicht bijdraagt, maar het levert ook groenbeheer, glasbewassing en dergelijke. veel concreets op. We volgen zo’n stichtingHet blijkt niet in alle sectoren zo te werken. Daar is duidelijk behoefte aan, zo blijkt in en de uitgaven vanzelfsprekend kritisch.Jack Steur heeft althans andere ervaringen de praktijk. Punt is vooral: Waar ligt de grens tussenmet samenwerkingsverbanden. “Je wilt wat zo’n ondernemersfonds moet doen ennatuurlijk ook niet te afhankelijk worden, Bereikbaarheid en veiligheid bekostigen en wat des overheids is.” Daarzéker niet van leveranciers.” Hij neemt Een ander belangrijk punt is natuurlijk heeft René Mens wel een antwoord op. Eenmeteen de gelegenheid te baat om zijn bereikbaarheid. De regio biedt het allemaal; Service Level Agreement kan een oplossingverbazing te uiten over het succes van weg, water, spoor en zelfs luchtvaart. Het is zijn. “Wanneer je een convenant opstelt metBorchwerf II. Daar wil wethouder Bert wel zaak om die logistieke mogelijkheden gemeentes waarin duidelijke termijnen enSuijkerbuijk natuurlijk op antwoorden. te optimaliseren, wil je interessant zijn en een verdeling van verantwoordelijkheden“We zijn vooral blij met dat succes. Dat is blijven voor serieuze bedrijvigheid. Daar zijn opgenomen kun je het aardig borgen.”het mede geworden door de flexibiliteit in komt bij dat veel ondernemers zich graagde bestemmingsplannen. Met die ervaring vestigen in, of toch minstens in de buurt Het is dus, zoals zo vaak, vooral een kwestiewillen we dan ook naar andere bedrijven- van hun woonplaats. Het moet echter van samenwerken, duidelijke afspraken enterreinen gaan kijken.” Jack Steur reageert wel kunnen. Je raakt niet alleen bedrijven open vizieren. De bedrijvigheid en al danverheugd en heeft meteen wat tips. “Houd en werkgelegenheid kwijt als zij zich ge- niet lokale overheden hebben elkaar nodig.het klein. Zorg voor de nodige faciliteiten dwongen voelen te verkassen. Het betekent Er dient een goede mix te zijn van gezamen-en probeer het dynamisch te krijgen. Met tevens verlies van kapitaal en kennis in je lijke en eigen verantwoordelijkheden, eigenbijvoorbeeld een horecagelegenheid en regio als ondernemers verhuizen. André en gedeelde initiatieven. En voor de vraagwat consumentengerichte handel zoals Lesage beaamt in die zin de woorden van waar het centrale punt hiervoor zou moetenmeubelzaken zorg je voor levendigheid en de wethouder, wanneer deze aangeeft dat liggen, in ieder geval op lokaal niveau, heeftwat meer sfeer. Dat maakt daar werken ook vraaggestuurd aanbieden heel belangrijk Jack Steur nog wel een idee. Hij zou heelaangenamer. Zo kun je bestaande terreinen is. Daar hoort bereikbaarheid een wezenlijk graag een ondernemersloket zien. Bertzelfs prima revitaliseren.” aspect in te zijn. Alle aanwezigen zijn het Suijkerbuijk heeft er wel oren naar. daar grondig mee eens natuurlijk. Wordt vervolgd?Op dat revitaliseren en inrichten wil René Lastiger ligt het thema Veiligheid. De over-Mens graag wat aanvullen. “Dat werkt pas heid dient hierin haar verantwoordelijkheidécht goed wanneer overheid, gemeentes te nemen, geven sommige ondernemersen bedrijven gaan samenwerken. Een aan. Echter, budgetten voor veel meer dan Enkele punten uit Ondernemersvisieregionale invulling is belangrijk, soleren wat boa’s (buitengewoon opsporingsamb- Bedrijventerreinen Brabant:kan namelijk leiden tot een eenzijdig en tenaren) hebben gemeenten meestal niet.onvolledig aanbod.” Bert Suijkerbuijk weet Sterker nog, de hele regio moet het doen De rapportages zijn gemaakt op verzoek van de provincie.te melden dat er al een en ander gebeurt. met een paar agenten in het weekend en Die staat op het punt om afspraken met de BrabantseEr komt een commissie die hierin een ’s avonds. Vraag is dus: moet extra gemeenten te maken over de verbetering van bestaanderegierol krijgt waarbij de West-Brabantse beveiliging ondergebracht worden bij park- en de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Uit hetgemeenten en Tholen samen tot een goed management of een ondernemersfonds? rapport blijkt echter dat de meeste ondernemers nietaanbod willen komen. Dat betekent ook Er zijn immers wel meer zaken die daarmee zitten te wachten op nieuwe terreinen. Zij blijven lieverovercapaciteit en tekorten vergelijken in één keer geregeld kunnen worden. op hun eigen locatie en willen dat de overheid investeertbijvoorbeeld, met inderdaad oog voor een Daarbij moet de overheid niet voor haar in die bestaande terreinen, mede omdat te veel nieuwetoekomst waarin op een gegeven moment verantwoording weglopen, vindt bijna terreinen kunnen leiden tot verpaupering van bestaandeweer vraag zal zijn naar meer bedrijfsruimte. iedereen, maar zo kun je wel een hoop extra locaties en tot waardevermindering van grond enStef Have vraagt zich daarbij af of in die voorzieningen realiseren. Stef Have heeft er gebouwen. Wél vindt men het verstandig om nu alsamenwerking ook gekeken wordt naar de veel ervaring mee. “Ik kom uit de leisure en nieuwe ruimte te reserveren en de uitgifte daarvantoegevoegde waarde die nieuwe bedrijven- zie het als heel belangrijk. Goed geregeld gefaseerd in te zetten als er vraag naar komt. Het beleidterreinen moeten hebben ten opzichte van parkmanagement draagt bij aan de uitstraling moet zich vooral op de regionale economie richten.wat er al is. Op Vliegveld Seppe ontwikkelt van je bedrijf. Mijn klanten vinden het in Dus gemeenten moeten bereid zijn om ruimte-hij Seppe Airparc, een kleinschalig terrein ieder geval erg fijn dat ze zich daar zelf niet problemen samen op te lossen.dat specifiek bestemd is voor luchtvaart mee bezig hoeven houden.” Thom Engels Het campus-concept moet daarbij gereserveerd worden voor topsectoren. Ook moet zorgvuldig worden omgegaan met de uitgiftes van terreinen voor bedrijven met speciale vestigingseisen zoals hoge milieucategorieën, grote kavels, ligging aan diep vaarwater of multimodaal ontsloten. Er dient één provinciebreed plan te komen voor deze bijzondere locaties. Voor een aantal categorieën geldt nu al een nijpend ruimtetekort, maar dat speelt in deze regio niet zo. Uitzondering daarop zijn de zogenaamde Nimby- bedrijven (not in my backyard), die gemeenten liever niet op hun grondgebied gevestigd zien. Hier moet serieuze aandacht voor komen. het ONDERNEMERS BELANG 09
 10. 10. Bedrijfsreportage Tekst: Ben van den Aarssen • Fotografie: Nico de BeerWat verwacht een ondernemer van zijn bank? We vroegen het Richard Oomen, directeur van Jora Oliehandel in Oud Gastel.Oomen is klant van Rabobank West-Brabant Noord. Vanwege de traditie en omdat er met Bert Schreuders als accountmanagerGrootzakelijk bij Rabobank een vast aanspreekpunt beschikbaar is. “Ik wil een bankier die me vertrouwt en mijn bedrijf kent. Iemanddie denkt als een ondernemer en snel schakelt bij investeringsbeslissingen.’’ Snel handelen Oomen is een ondernemer die vooruit wil. Actief in een moeilijke branche. Bijna elke wereldgebeurtenis heeft invloed op de olieprijs. En daarmee op de omzet en de winstmarges van Jora. Snel handelen is in deze markt een absolute noodzaak. Het betekent dat de liquiditeit en solvabiliteit op orde moeten zijn. Daar heb je dus een onder- nemende bank voor nodig. Rabobank, om precies te zijn. Ondernemen is ook kansen zien, en benutten. Zoals Oomen deed met zijn eigen tankstation op bedrijventerrein Korenweide. Sinds kort uitgebreid met Bufkes, een brood- jeszaak met een onderscheidend aanbod van ambachtelijke en verse producten. In een tijd van krappe winstmarges in de oliehandel moet je als ondernemer zoeken naar alternatieven. Samen met een bank die gelooft in je plannen. Ondertussen denkt Oomen alweer na over een carwash als extra voorziening. Ondernemen R ichard Oomen heeft het hart op Trouw is tenslotte op tijd de bakens verzetten en de tong. Gesmeerd en vertrouwd Met nostalgie praat Oomen over vroeger. investeren. Met een bank die je begrijpt. En zaken doen, dat is bij Jora Oliehan- Toen er nog volop bedrijvigheid in de net als jou gelooft in gesmeerd en vertrouwd del het motto. Meer dan vijfenveertig jaar is Koelestraat was. Midden in het dorp, andere zaken doen. Voor Oomen is het Rabobank het bedrijf actief op het gebied van opslag, tijden. De jaren van Ton Kuipers als directeur West-Brabant Noord. Zoals het ook voor zijn transport en levering van brandstoffen van Rabo, met toen nog een eigen kantoor in vader was. De lat ligt hoog bij Oomen. “Zelf en smeermiddelen. Een mooie zaak. Oud Gastel. Zaken besprak je aan de pomp. ben ik 24 uur per dag met mijn zaak bezig. Opgebouwd door zijn ouders, Jan Oomen Of even aanbellen bij de bank en naar boven. Dat verwacht ik ook van mijn bank.’’ en Annie Rasenberg. Opgebouwd met hard Binnen de kortste keren was het probleem werken. Als vanzelf is hij in die voetsporen opgelost. Door Kuipers of diens rechterhand getreden. Eerst op zaterdag en de vrije Ad Lodders. Zo zou het eigenlijk nog moeten uren van school. “Aan de pomp staan. Even zijn, vindt Oomen. Hij heeft zich jaren Jora Oliehandel B.V. een tankwagen wassen. Je wist niet beter.’’ geërgerd, bekent hij. Aan de banken. Hoe Koelestraat 33 Ruim dertig jaar geleden nam Oomen de ze verdwenen uit de dorpen. Steeds verder 4751 CA Oud Gastel zaak over. Zoals ook zijn broers en zijn zus weg kwamen ze te zitten. In die jaren heeft hij T 0165 - 51 12 07 zelfstandig ondernemer werden, met eigen zijn voelhorens wel eens uitgestoken. Om te F 0165 - 51 27 77 tankstations of een garagebedrijf. Een telg kijken of het ergens anders misschien beter info@joraoliehandel.nl uit een echte ondernemersfamilie dus. Een was. Tot hij ontdekte dat het bij alle banken www.joraoliehandel.nl familie die al zaken deed met de Rabobank zo ging. Daarom bleef hij Rabobank trouw. voor het die naam kreeg. Oomen is nooit En met Bert Schreuders heeft hij eindelijk Rabobank West-Brabant Noord meer overgestapt naar een andere bank. weer te maken met een bankman die hij Bredaseweg 170 “Als ondernemer heb je een goede ac- vertrouwt. “Een door de wol geverfd iemand, 4872 LA Etten-Leur countant nodig, een advocaat, een notaris aan wie ik niet telkens heel mijn doopceel T 076 - 513 44 45 en een accountmanager die weet wat er in hoef te vertellen en die beschikt over een ruim F 076 - 513 44 33 je bedrijf speelt en die de markt kent.’’ mandaat als het gaat om het honoreren van info@wbn.rabobank.nl kredietaanvragen.’’ www.wbn.rabobank.nl10 het ONDERNEMERS BELANG
 11. 11. Tekst: Ben van den Aarssen • Fotografie: Nico de Beer BedrijfsreportageEen gedegen juridisch adviseur bij zaken rond arbeidsrecht, overeenkomstenrecht en andere kwesties die het ondernemerschapraken. Dat is het kantoor t.o.g. Roosendaal Advocaten. Maaike Breewel-Witteveen legt uit wat zij met haar ondernemerspraktijk voorhet regionale bedrijfsleven kan betekenen.t.o.g. Roosendaal Advocaten: een kompas waar deondernemer blind op kan varenN iemand kan er om heen: we Met alle reorganisaties en herpositioneringen t.o.g. Roosendaal Advocaten zitten in een recessie en de als gevolg van de recessie verwacht Breewel Mw. mr. Maaike Breewel-Witteveen arbeidsmarkt wordt steeds een verdere groei. Nog een trend die ze Vughtstraat 3flexibeler. Voor ondernemers is het zaak signaleert: steeds meer ondernemers 4701 NJ Roosendaalom in elk opzicht scherp aan de wind te schakelen haar in aan het begin van een Postbus 194zeilen. In de praktijk van alledag valt het traject. Het is een ontwikkeling die Breewel 4700 AD Roosendaallang niet altijd mee om de juiste koers uit toejuicht. “Door tijdig goed advies in te T 0165 - 56 07 04te zetten. Een ondernemer is bezig met winnen voorkom je vaak dat een zaak F 0165 - 56 06 72zijn zaak, nu meer dan ooit. Kopzorg escaleert. En als het onverhoopt toch tot een info@roosendaaladvocaten.nlover arbeidsovereenkomsten, arbeids- procedure komt, weet je als ondernemer www.roosendaaladvocaten.nlvoorwaarden, loonvorderingen en het dat je in ieder geval de juiste stappen hebtontbinden van arbeidsovereenkomsten gezet en is het dossier op orde.’’en andere ontslagprocedures, geen onder-nemer zit er op te wachten. Precies zo met Persoonlijkhet afsluiten van verbintenissen, overeen- Nog iets dat opvalt: steeds meerkomsten rond koop of huur en incasso’s. ondernemers maken gebruik van mailHet zijn allemaal zaken die een ondernemer of telefoon om zich te laten adviseren.juridisch afgedekt wil zien. Maar ondertussen t.o.g. Roosendaal Advocaten verschaft,is de markt volop in beweging en verandert snel en gedegen, een betrouwbaarde regelgeving voortdurend. Daarom winnen advies. Een kompas waar de onder-steeds meer midden- en kleinbedrijven uit nemer blind op kan varen. OmdatWest-Brabant advies in bij t.o.g. Roosendaal t.o.g. Roosendaal AdvocatenAdvocaten. Maaike Breewel-Witteveen is het hecht aan duurzame relaties metgezicht van het kantoor. Arbeidsrecht is haar haar opdrachtgevers kent Breewelspecialisme. Een rechtsgebied dat boeit, veel ondernemers persoonlijkelke dag weer. Doelbewust heeft ze haar en is ze op de hoogte van debrede juridische achtergrond verdiept met bedrijfscultuur. Bovendien kent zeaanvullende studies, juist op dit specifieke vanuit haar ervaring de andere kantrechtsgebied. Het resultaat: een voor de van de medaille: het verhaal vanregio ongeëvenaard kennisniveau. Direct de werknemer, met zijn vaak socialebeschikbaar, om de hoek. Laagdrempelig aspecten. Op de weegschaal vanen persoonlijk. “Dat is het voordeel van een het juridisch advies zijn het allemaalkleinschalige en platte organisatie.’’ zaken die meetellen. Met als resultaat: de oplossing die het best past bij de aardTegenover en schaal van de organisatie. BreewelAls praktijk bestaat het kantoor inmiddels wordt bij t.o.g. Roosendaal Advocaten inprecies tien jaar. Vanouds gevestigd in het de rug gesteund door een secretaressemarkante witte pand in hartje Roosendaal, die beschikt over alle kwaliteiten om sneltegenover het Stadskantoor. In 2007 werd en adequaat te handelen. Bovendien isBreewel eigenaar van het kantoor. Vanaf er deskundige back up van Julie Scanlan,1 oktober 2009 onder de naam t.o.g. haar voormalige kantoorgenote. Klein-Roosendaal Advocaten. Mettertijd is het schaligheid is bij t.o.g. Roosendaalaandachtgebied van het kantoor, dat zich Advocaten volgens Breewel eenook nog steeds richt op particulieren, meer kracht. “We spelen kort op de Maaike Breewel-Witteveenen meer richting ondernemers verschoven. bal, met altijd het belang legt uit wat zij met haarOp dit moment wordt ongeveer de helft van van onze klanten ondernemerspraktijk voor hetde omzet gehaald op de zakelijke markt. voor ogen.’’ regionale bedrijfsleven kan betekenen het ONDERNEMERS BELANG 11
 12. 12. Het nieuwe werken. Wordt er dan nog • Heeft u de strategische bedrijfsdoelstellingen al ingericht met Talentmanagent voor de 21e eeuw? wel gewerkt..? • Bent u ook op zoek naar verbetering van uw bedrijfsrendement? Scan deze QR-code voor • Zijn uw teams optimaal ingericht op talenten de oplossing! en drijfveren? • Werft en selecteert u CV’s of bent u op zoek naar passende talenten? • Zijn uw medewerkers, afdelingen in evenwicht t.o.v benodigde talenten? www.icdee.nl Meer weten www.lascoperta.nl of info@lascoperta.nl - gsm 0653908600 U kunt veel tijd en kosten besparenDE kracht van persoonlijke aanpak door al uw belangrijke informatiein al uw bedrijfsadviezen eninterimwerk slim te ordenen eenduidig op te slaanFLARHE Interim & Consultancy up-to-date te houdenondersteunt mensen en organisa-ties in ontwikkeling en het sneller terug te vindenbereiken van doelen. Via eenpragmatische benadering Wilt U weten wat passende en vooral haalbaregekoppeld aan een persoonlijke mogelijkheden voor uw organisatie zijn, neemaanpak. Een heldere en dan contact met ons op voor een vrijblijvendedaadkrachtige steun in hetvertalen van wensen en ideeën afspraak.naar een vorm die in de praktijkwerkt. FLEX ProjectwerkCoaching is erop gericht een ander tehelpen zichzelf professioneel en Schellerweg 33persoonlijk te ontwikkelen en om doelen 8017 AE Zwollete bereiken. De coach begeleidt en T 038 - 465 51 53ondersteunt het proces. raoul.hendrickx@flexadvies.nlOrganisatie Advies richt zich op het www.flexadvies.nlontwikkelen van personeelsbeleid,implementeren van personeelsinstru- Flarhe Interim & consultancy Uw sparringpartner voor eenmenten en begeleiden van medewerkers. Europastraat 18 goede informatiehuishouding. 4641 CK OssendrechtInterim Advies betekent dat eenervaren HRM Adviseur/Manager T 06 - 397 556 69gedurende een periode in uw bedrijf raoul.hendrickx@flarhe.nlwerkt aan een project. www.flarhe.nl
 13. 13. Tekst: Hans Jorg van Broekhoven • Fotografie: Nico de Beer Bedrijfsreportage Een succesvol doe-het-zelf verhaal Sommige Formido bouwmarkten zijn eigendom van zelfstandige franchisenemers. Zij hanteren deze formule omdat ze overtuigd zijn Agneta Witkamp en bedrijfsleider Rien van Venrooy van het succes en kunnen toch een groot aantal zaken zelf bepalen. Dat geldt gedeeltelijk voor de samenstelling van het assortiment maar hoog wordt.” Agneta heeft veel last gehad van epilepsieaanvallen. Dat verstoorde al ook voor bijvoorbeeld personeelsbeleid. Formido Zevenbergen is zo’n in haar jeugd het schoolbezoek en het afronden van opleidingen. Voornamelijk franchisevestiging en daar is Agneta Witkamp erg blij mee. Zij heeft er in stresssituaties kan het mis gaan. Het is veelzeggend dat ze zo’n aanval hier, bij een leuke baan gevonden, met hulp van WVS-groep. Bedrijfsleider Rien Formido, nog nooit gehad heeft. “Hier voel ik me goed, omdat het een fijn team is en van Venrooy is ook verheugd. Hij heeft aan Agneta een prima kracht. ik het werk ook leuk vind. Ik hoop dat m’n halfjaarcontract wordt verlengd.” ien is al vijf jaar bedrijfsleider bij de budgetten om haar in dienst te houden De basis voor succes s u deze vestiging. Hiervoor was hij in en moest haar eind 2011 laten gaan. Rien vertelt dat er waar nodig natuurlijk dienst van Formido, vooral ingezet altijd de back-up is van WVS-groep. Vasteals troubleshooter bij vestigingen die niet Het gaat veelzeggend goed a e contactpersonen houden een spreekwoor-goed liepen. Aangezien hij woonachtig Agneta had echter geluk. Kort daarop delijke vinger aan de pols en begeleiden ookis in Zevenbergen en een echte band werd de Zevenbergse winkel eigendom wanneer daar behoefte aan is, bijvoorbeeldopbouwde met deze winkel, is hij blij dat ie van een zelfstandige ondernemer die wanneer een conflict dreigt of er onbegriphier kon blijven. “Het lokale karakter van de wel mogelijkheden zag. Met financiële en is voor iemands functioneren. Gelukkig isFormido winkels draagt bij aan het werk- praktische ondersteuning van WVS-groep dat hier zelden nodig. Dit team redt hetplezier. Je hebt meer band met de regio en kon ze terug naar haar gewaardeerde over het algemeen prima, met een oprechtde klanten. Het zijn veel trouwe bezoekers werkplek. Daar heeft ze het opnieuw erg betrokken bedrijfsleider aan het roer en eenen vaste gezichten. Dat maakt het ook naar haar zin. Ook haar leidinggevende werknemer als Agneta die de perfecte baangezelliger.” De bedrijfsleider is duidelijk een merkt dat aan alles. Rien: “Ze heeft zelfs heeft gevonden. Gevraagd naar het succes‘mensenmens’. Wellicht draagt dat bij aan nul komma nul verzuim. Dat zegt wel iets.” achter deze werksituatie geeft Rien aan dathet succes van zijn team, waar Agneta na Zelf vertelt de verkoopmedewerkster: het eigenlijk niet zo moeilijk is. “Als je maareen korte onderbreking opnieuw deel van “Het is fijn om een baan te hebben in je goede afspraken maakt en een beetje begripuitmaakt. Ze kwam hier twee jaar geleden eigen woonplaats. Zeker in een leuk team hebt voor elkaar. Dan komt het vaak best inin dienst via WVS-groep, toen de winkel en een winkel als deze. Ik krijg ook meer orde. Het levert hier in ieder geval een primanog niet van een franchisenemer was. De verantwoordelijkheden en dat gaat me sfeer op en dat heeft zelfs een positieveFormido organisatie had helaas niet langer goed af. Zolang de werkdruk maar niet te weerslag op onze klanten.” het ONDERNEMERS BELANG 13
 14. 14. BedrijfsreportageHet Markland College voor een duurzame relatieHalderberge is onlosmakelijk verbonden met hetvoortgezet onderwijs. Al in de 19e eeuw volgdenhonderden leerlingen in de dorpskern Oudenboschonderwijs dat gegeven werd door de broedersvan Saint Louis en door de zusters van SintAnna. In de wederopbouwperiode na de TweedeWereldoorlog werden nieuwe scholen voor bedrijfsvoering, ook binnen een school. verloopt. We zijn aan het brainstormen,middelbaar onderwijs opgericht en fusies in de Joost Oomen: “Bij stabiele relaties met want als we onze exploitatie verbeteren, bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf, hoef kunnen we met minder geld onzejaren negentig tussen de Oudenbossche scholen je niet elke keer het proces van hoe en wat gebouwen in stand houden. Het geld - dat tijd en dus geld kost - op te starten.” dat overblijft kunnen we gebruiken voorThomas More College, Pius Mavo, Hellemons Mavo, Ook het slim investeren in materiële mensen en het onderwijs zelf. Dit komt duurzaamheid zal op langere termijn grote weer ten goede aan de leerlingen, hunKatholieke Technische School (KTS), lhno-school effecten hebben. “Er is natuurlijk al een tevredenheid en die van hun ouders met bewustwordingsproces gaande: licht als gevolg soepel lopende processen. Dat isNieuwenbosch en de Zevenbergse Catharina Mavo uit wanneer je het lokaal verlaat, minder weer gunstig voor het aantal leerlingen dat kopiëren en printen, deuren niet open voor de middelbare schoolloopbaan naarleidden tot het huidige Markland College. laten staan, enzovoort. Daarbij investeren het Markland College Oudenbosch komt we onder meer in klimaatbeheersing, kijken en kunnen we, met als thuisbasis de we hoe het is wanneer de verwarming een gemeente Halderberge, de betrouwbare D e school en Halderberge hebben graadje lager wordt gezet en isoleren we bondgenoot in de regio blijven waar een duurzame relatie, waarbij in- slecht te verwarmen plekken. Daarnaast modern en kwalitatief degelijk onderwijs vesteren in de relatie tussen school letten we op het materiaal dat in de gegeven wordt binnen traditionele en inwoners van Halderberge en omliggende praktijklokalen wordt gebruikt, gaan we structuren: duurzaamheid is een cyclisch gemeenten, de gemeente, ondernemingen het netwerk optuigen met zogenoemde gebeuren,” aldus Joost Oomen. en organisaties van groot belang is. thin cliënts, hebben we voor een schoon- “Iedere ondernemer weet dat, wanneer hij maakbedrijf gekozen dat werkt met de een duurzame relatie heeft met een klant microvezel methode, denken we aan zon- en er vertrouwen is, het minder energie nepanelen, willen we in Zevenbergen gaan zal kosten: hij weet immers hoe en wat, en uitbreiden op het zuiden en zijn er ideeën de klant weet wat hij van de ondernemer over de opslag van warmte die in de winter kan verwachten. Ook voor onze scholen is gebruikt kan worden.” vertrouwen en een goede samenwerking Markland College Oudenbosch met bijvoorbeeld de overheid en onder- Cyclisch Pagnevaartweg 7 nemingen belangrijk, al was het alleen “Verder wordt in 2014-2015 in Oudenbosch 4731 AA Oudenbosch al voor de excursies, stages en technasium- De Vossenberg, een oud en moeilijk te T 0165 - 39 03 90 opdrachten voor onze leerlingen,” aldus isoleren gebouw, gesloten en krijgen ook Joost Oomen, directeur bedrijfsvoering de bovenbouwleerlingen vwo en havo Markland College Zevenbergen van het Markland College. vanaf dat jaar al hun lessen op de campus Gildelaan 82 van de school. Voor aanpassingen van de 4761 BA Zevenbergen Slim investeren in duurzaamheid campusgebouwen en het terrein krijgen T 0168 - 33 10 80 Slim investeren in duurzaamheid op het we van de gemeente een continuïteits- gebied van relaties levert geld op dat subsidie om ervoor te zorgen dat de info@markland.nl gebruikt kan worden voor een betere uitfasering van De Vossenberg vlekkeloos www.markland.nl14 het ONDERNEMERS BELANG
 15. 15. Column De pensioen- en financiële wereld zijn volop in beweging. Pensioenadviseurs en accountants moeten opnieuw bewijzen dat zij aan alle wettelijke eisen voldoen door het behalen van het nieuwe pensioen-certificaat. Ferdy van Meurs FvM Logistiek Advies Heeft u een gecertificeerd I: www.fvmlogistiekadvies.nl M: info@fvmlogistiekadvies.nl T: 06-47974845 pensioenadviseur? D it resulteert er waarschijnlijk U moet er toch niet aan denken dat in dat slechts een derde de huilende weduwe bij u op de stoep van de bestaande pensioen- staat die een nabestaandenpensioen adviseurs door mag gaan met eist van € 20.000 per jaar… pensioenadvisering. Dit maakt de spoeling dun, maar betekent tevens Geen provisie en lagere kosten dat adviseurs die wel gecertificeerd Maar uiteraard zijn er niet alleen nadelen zijn, alle specifieke kennis in huis op te noemen. Al uw pensioencontracten hebben om u adequaat te adviseren worden omgezet naar netto producten, en te begeleiden in uw pensioen- met als gevolg dat uw adviseur geen vraagstukken. provisie meer ontvangt. Daarnaast zullen meer nieuwe producten met lagere Deskundig advies en persoonlijk contact kosten worden geadviseerd. Het kan zijn dat uw accountant of assurantietussenpersoon u binnenkort Het voordeel voor werkgever en werk-Voor ondernemers, vertelt dat zij niet verder gaan in pensioenadvisering. Uiteraard nemer is dat door deze nieuwe inzichten het pensioenvermogen 30% hoger zaldoor ondernemers begeleiden zij u dan keurig naar een gecertificeerd adviseur met kennis van zijn dan in de bestaande situatie. Toch iets om over na te denken.... zaken, zoals Progrezz Pensioenen. Waarom is het belangrijk goed naar uw pensioenzaken te kijken? • De pensioenadviseur van Progrezz bekijkt alle contracten op juridische status. Het is goed mogelijk dat u aangesloten moet zijn bij een bedrijfstak pensioenfonds. Uw Adriaan Beirnaert pensioenadviseur regelt dit voor u. Pensioen Specialist • In het verleden is door werknemers Dahliastraat 94, 4613DP Bergen op Zoom afstand gedaan van het pensioenrecht, T 0164 - 24 64 99 terwijl in de juridische documenten info@progrezz.nl staat dat dit niet kan. Iets dat zeker www.progrezz.nl direct opgelost moet worden. Twitter @progrezzadriaan het ONDERNEMERS BELANG 15
 16. 16. OndernemerspanelHoe verder na het kabinet Rutte?Het Catshuisoverleg is mislukt. De 2 regeringspartijen CDA en VVD hebben geen akkoord over eenbezuinigingspakket kunnen sluiten met gedoogpartner PVV. Nederland kan zich gaan opmaken voornieuwe verkiezingen op 12 september. Zullen de verkiezingen duidelijkheid bieden over de politiekeverhoudingen of is een zakenkabinet in deze tijden de beste oplossing. Wat zijn naar uw mening devoornaamste taken van het nieuw te vormen kabinet? De mening van ons panel. ■ René van Broekhoven René van Broekhoven - WVS-groep moeten doen maar de plannen die er lagen waren wel Vooropgesteld is de val van een Kabinet over het erg rigoreus en kort door de bocht. Een nieuw Kabinet algemeen geen goede ontwikkeling. Zeker in deze tijd moet ongeacht de politieke kleur snel zorgen voor een waarin belangrijke besluiten genomen moeten worden eerlijke verdeling van de lasten die we met z’n allen om financieel gezond de toekomst in te gaan. Voor ons zullen moeten dragen om ons land weer economisch, en vele andere sociale werkvoorzieningen biedt de val sociaal en financieel gezond te krijgen. Geen ‘links- wel weer perspectief. Niet dat we ons niet realiseren rechts’ discussies meer maar met gezond verstand de dat we moeten bezuinigen en bepaalde zaken anders keuzes maken die nodig zijn! ■ Paul van der Rijt Paul van der Rijt - Van der Rijt Advocatuur voorkeur een goede oplossing kunnen zijn. De Afhankelijk van de verkiezingsuitslag op 12 september belangrijkste taak voor een nieuw kabinet is immers aanstaande zou een zakenkabinet met ministers het brengen van rust en stabiliteit om zo toe te werken zonder politieke kleur of zonder uitgesproken politieke naar een nieuwe periode van groeiende welvaart. ■ Piet Walraven Piet Walraven - pi-ict Roosendaal maatregelen niet de mensen hard moet treffen die dit In deze moeilijke tijd van extreme bezuinigingen lijkt zelf niet (meer) kunnen corrigeren zoals ouderen en een zakenkabinet op zijn plek. De komende 4 jaar zorgbehoevenden. Uiteraard moet dit ook wel kritisch moeten we pas op de plaats maken en even roeien gevolgd worden zodat er geen misbruik mogelijk is. met de riemen die we hebben. Eerst maatregelen Misbruik moet sowieso hard aangepakt worden, of het nemen die er voor zorgen dat we onze schulden onder nu om belastingontduiking gaat of het misbruik van controle krijgen en die tevens positief effect hebben op declaraties. Onlangs werden bij een verkeerscontrole werkgelegenheid. Daarbij moet wel gezorgd worden van 7200 auto’s 24 auto’s in beslag genomen van dat de last hiervan evenredig verdeeld wordt over de mensen met een totale belastingschuld van 644.000 bevolking en bedrijven. Een zakenkabinet moet dus euro. Dat is een goed begin. In totaal zijn er zo’n 8 een sociale kant hebben. Als uiteindelijk de balans maar miljoen voertuigen in Nederland. Met een heel snel weer de goede kant op gaat. Persoonlijk vindt ik dat rekensommetje kom je dan op 715 miljoen… ■ Leo Meerman Leo Meerman - CELT Consultancy de maatregel wel voor gaat gelden en die er dus een De vraag naar de voornaamste taken zou ik willen fikse kostenpost bij krijgen wordt bij voorbaat alvast beperken tot één. Het vereenvoudigen van de gemeld dat voor hen aan een compensatieregeling regelgeving! En dan deze keer écht aanpakken! gedacht wordt. Ter illustratie een zeer recent voorbeeld dat me deed Wat gaat dat weer aan extra administratie kosten? verzuchten: het moet toch niet gekker worden. En wat zal uiteindelijk de echte opbrengst van deze Belasting heffen op de zogenaamde rode diesel. maatregel zijn? Natuurlijk wordt er misbruik gemaakt Bij voorbaat worden er al grootgebruikersgroepen in de huidige situatie. Maar over de hoogte van de uitgesloten van deze maatregel, zoals binnenvaart financiële schade voor de schatkist lees ik niets in dat en luchtvaart (vanwege eerder aangegane voorstel. Alstublieft nieuw kabinet, ga nou eens echt internationale verplichtingen). Voor boeren, waar vereenvoudigen!16 het ONDERNEMERS BELANG

×