Magazine Het Ondernemersbelang Rivierenland 5 2011

1,449 views

Published on

Magazine Het Ondernemersbelang Rivierenland 5 2011

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,449
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Magazine Het Ondernemersbelang Rivierenland 5 2011

 1. 1. NR. 5 2011 RIVIERENLAND B E L A N GKritischer kijken naar de werkelijke marktwaardeDe beste zijn en blijven Advies bij bedrijfsovername: Een totaalconcept bieden De verkleinde schoenmaat neem de tijd van Mark Rutte••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL het ONDERNEMERS BELANG
 2. 2. Fiscale ondernemersfaciliteiten Advies Drs. K.H. (Klaas) Hille RA, partner Van Ree AccountantsTezamen met de miljoenennota is door het kabinet ook het ‘Fiscaal Pakket’ aangebo-den aan de Tweede Kamer. De meeste voorgestelde maatregelen gaan in op 1 januari2012. De maatregelen zullen tijdens de parlementaire behandeling hun definitief beslagkrijgen. De rode draad is dat winstmakende zelfstandigen en innovatieve ondernemersworden beloond. In deze bijdrage een toelichting op enkele voorstellen alsook anderefiscale mogelijkheden die nog niet door iedereen ten volle worden benut.Zoals wellicht bekend is met ingang van 2011 de vervallen. Het totale bedrag aan giften dat kan wor- staan, mag in de jaren 2012 en volgende blijvenwerkkostenregeling ingevoerd. Hoewel veel bedrij- den afgetrokken wordt verhoogd van maximaal deelnemen in de levensloopregeling. De overgangs-ven de overstap nog niet hebben gemaakt, kan dit 10% van de winst naar maximaal 50% van de winst. regeling is niet langer gebonden aan leeftijd.fiscaal wel voordelig zijn. Gemakshalve wordt door u Het totaalbedrag aan aftrekbare giften mag per Concreet betekent dit dat de deelnemer jaarlijkswellicht gebruikgemaakt van de overgangsregeling jaar echter niet meer bedragen dan € 100.000. 12% van zijn jaarsalaris mag blijven doteren aan devan drie jaar (tot 2014) waarbij de oude syste- levensloopregeling, zolang op 1 januari van het jaarmatiek van vergoedingen en verstrekkingen in de Versnelde (willekeurige) afschrijving het saldo in de levensloopregeling niet meerLoonbelasting nog wordt gehanteerd. De kans is De regeling voor de versnelde (willekeurige) af- bedraagt dan 210% van het jaarsalaris.echter groot dat u hiermee uzelf tekortdoet. Dat schrijving op investeringen in bedrijfsmiddelen was Na 31 december 2011 wordt er geen levensloop-is natuurlijk jammer! Zeker als u personeel heeft een tijdelijke maatregel om de effecten van de crisis korting meer opgebouwd.zonder een uitgebreid pakket aan vergoedingen te verlichten. Dit jaar (2011) kunt u voor het laatsten verstrekkingen, kunt u wellicht een belasting- gebruikmaken van deze regeling. In het inves- Tip:voordeel realiseren. teringsjaar mag maximaal 50% worden afgeschre- Voor wie nog geen gebruikmaakt van de levens- ven en het restant in één of meer volgende jaren. loopregeling, is het te overwegen om er alsnog voorTip: Voor investeringen in 2011 geldt een ingebruik- eind van dit jaar gebruik van te maken en minimaalBegin nu nog in 2011 met het inventariseren van uw name eis van het bedrijfsmiddel voor 1 januari 2014. € 3.000 te storten op een levensloopbankrekeninghuidige vergoedingen en verstrekkingen aan werk- voor 31 december 2011. Hiermee stelt u een mooienemers en bepaal op grond hiervan of overstappen Tip: faciliteit voor vervroegd stoppen met werken veilig.op de werkkostenregeling voordeliger uitpakt. Het is te overwegen om toekomstige investeringenOp grond van deze inventarisatie kunt u dan naar voren te halen zodat deze nog in 2011 Hebt nu nog vragen, opmerkingen of wilt u meeralsnog besluiten om per 2012 over te gaan op de meegenomen kunnen worden in regeling voor de weten over onze dienstverlening, neem danwerkkostenregeling. Let er daarbij wel op dat uw willekeurige afschrijving. Een aandachtspunt hierbij vrijblijvend contact met ons op. Zie onderstaandeadministratie aan bepaalde voorwaarden moet vol- is het mogelijke effect op de investeringsaftrek. gegevens waardoor u direct met ons in contact kuntdoen. Met een door ons ontwikkelde rekenmodule treden.kunnen wij snel voor u in beeld brengen of de werk- Renteaftrek overnameholdingskostenregeling voordelig voor u uitwerkt. Er komt een aftrekbeperking voor rentelasten die Wij staan u graag te woord! betrekking hebben op overnames. Vanaf 2012Innovatie kunnen rentelasten alleen nog worden verrekendIn de innovatiebox betaalt u maar 5% Vennoot- met ‘eigen winsten’ van de overnameholding.schapsbelasting over de voordelen die u behaalt Om het MKB te ontzien, wordt de renteaftrek tot eenmet innoverende activiteiten. Het gaat dan om de bedrag van € 1.000.000 ongemoeid gelaten.winst die voortvloeit uit zelf ontwikkelde nieuwezaken. Als eis geldt dat er een WBSO-verklaring voor Tip:is afgegeven of dat er een octrooi op is verleend. Het effect van deze maatregel kan in bepaalde gevallen voor flinke aftrekbeperkingen zorgen.Tip: Ga tijdig de mogelijkheden na om het effect vanVerricht u WBSO-activiteiten? Ga dan na of het een flinke aftrekbeperking te ondervangen.aantrekkelijk is om de opbrengst uit activiteitenonder te brengen in de innovatiebox. De keuze voor Tweede leven voor de levensloopregeling Van Ree Accountantsde toepassing van de innovatiebox wordt gemaakt Veel DGA’s maken gebruik van de levensloop- De Panoven 29Abij het indienen van de aangifte Vennootschaps- regeling om hiermee fiscaalvriendelijk een eerdere 4191 GW Geldermalsenbelasting over het betreffende jaar. pensioendatum mogelijk te maken. Ondanks de T 0345 - 58 90 00 op Prinsjesdag aangekondigde beëindiging van de khille@vanreeacc.nl ofVerruiming giftenaftrek levensloopregeling in 2012, blijft de regeling toch in j.berkouwer@vanreeacc.nlDe giftenaftrek in de Vennootschapsbelasting wordt stand. Wie op 31 december 2011 een saldo van www.vanreeacc.nlverruimd. De drempel van € 227 komt te € 3.000 of meer op zijn levenslooprekening heeft het ONDERNEMERS BELANG 01
 3. 3. het ONDERNEMERS B E L A N GHet Ondernemersbelang vanRivierenland verschijnt vijf keerper jaar. DE BESTE ZIJN EN BLIJVEN Inhoud Uit recent onderzoek van de gemeente Tiel blijkt dat het veiligheidsgevoel vanAchtste jaargang, nummer 5, 2011 ondernemers op bedrijventerreinen in de stad hoge ogen gooit. Marco van TongerenOPLAGE van beveiligingsbedrijf Securitas Mobile: “Wij verzorgen in Tiel op de bedrijfsparken5.000 exemplaren Kellen, Medel, Latenstein en Westroijen de particuliere beveiliging. Daarnaast parti- ciperen we in de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Tiel (SBBT).” Op het TielseCOVERFOTO bedrijventerrein verzorgt Securitas de beveiliging aan de hand van preventieveDeelnemers rondetafelgesprek over surveillance en camerasystemen die 24/7 realtime worden uitgelezen. Bij alarm-bedrijfsovernamesFotografie: Marco Magielse 07 opvolging zorgt het beveiligingsbedrijf voor een hoge responstijd.UITGEVERJelte HutNovema Uitgevers bv KRITISCHER KIJKEN NAAR DE WERKELIJKE MARKTWAARDEPostbus 30 De prijzen van bedrijven staan sinds enkele jaren net zo onder druk als die9860 AA GrootegastWeegbree 1 van vastgoed en effecten. Bovendien eisen de banken meer zekerheden bij9861 ES Grootegast het financieren van een overname en lijkt de balans tussen het aantal kopersT 0594 - 510303 en verkopers langzaam maar zeker door te slaan in het nadeel van de laatste.F 0594 - 611863 Maar een crisistijd schept ook kansen voor ondernemers op het overname- ofinfo@novema.nl verkooppad. Het overnameproces is niet vastgelopen maar kiest in veel geval-www.ondernemersbelang.nl len een ander tijdpad. En crisis of niet, goed presterende bedrijven blijven zeerEINDREDACTIEBaukje Bosma 08 gewild.T 0594 - 69 56 16b.bosma@novema.nl ‘ONS ADVIES BIJ EEN BEDRIJFSOVERNAME: NEEM DE TIJD’BLADMANAGERS Het is onmogelijk om als ondernemer alle kennis voor een succesvolle bedrijfs-Novema NijmegenT 024 - 355 22 92 overname paraat te hebben. Geurt Hogenbirk: “Elk bedrijf heeft een eigen uniekeDanny van Alphen geschiedenis en ontwikkeling doorgemaakt. En dat maakt elk overnametrajectd.vanalphen@novema.nl anders en boeiend. Als uiteindelijk, door onze begeleiding, de overname succesvolFrits Schouten is afgerond, zien we dat beide partijen met andere vraagstukken komen te zitten.f.schouten@novema.nl En ook dan kunnen ze over de totale expertise van FSV Accountants en Adviseurs beschikken.” Kennis die niet uit boeken, maar uit ervaring komt is waardevol.VORMGEVINGMedia Collectief, Sneek 15DRUKDrukkerij Veldhuis, Raalte MET 7 VESTIGINGEN EN 2 MERKEN, KUN JE EENREDACTIE:Jasper van den Bovenkamp TOTAALCONCEPT BIEDENAndré Staas - Comm’Art De Van Hunnik Autogroep is gebouwd op negen stabiele peilers: 7 betrouw-Jeroen Kuypers bare vestigingen waardoor de keuzemogelijkheden en het totaalconcept aanHenk Roede (strip) service groot zijn, en 2 merken: waarbij het gecombineerde dealerschap vanHieke Stek Peugeot en Citroën elkaar versterkt. Dat maakt de Van Hunnik Autogroep eenAndré Vermeulen (columnist) Mekka voor de liefhebbers van de Franse auto’s, omdat zij hier kunnen kiezenRené Zoetemelk voor Peugeot of Citroën. Wie een Citroën of Peugeot koopt kiest in eerste in-FOTOGRAFIE:Guy Ackermans 30 stantie voor comfort. Dat is de spil waaromheen het hele merk draait. Maar het oog wil ook wat.Gerrit BoerJur EngelchorMarco MagielseHieke StekHenk VeenstraAdreswijzigingen, verandering vancontactpersoon of afmeldingen kunt uper mail doorgeven aan Tiny Klunder,t.klunder@novema.nl. Vermeld s.v.p.ook de editie er bij, die vindt u boven-aan in het colofon.ISSN: 1872 - 6038Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemmingvan de uitgever. De uitgever kan nietaansprakelijk worden gesteld voor deinhoud van de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 4. 4. Column We gaan de lucht in!■ En verder01 Fiscale ondernemersfiscaliteiten Files bestaan al sinds de auto een massavervoermiddel is. Als het in de jaren 60 op zondag mooi weer was, ston-04 Huisvesting na bedrijfsovername? den de wegen naar Zandvoort en Scheveningen propvol. Opeenvolgende regeringen hebben sindsdien zonder er bij05 Nieuws stil te staan van het verschijnsel file een echt economisch probleem gemaakt. Ga maar na. Om de naoorlogse woning-10 SIW werk(t) voor iedereen nood op te heffen, viel het besluit om woningen te gaan bouwen in het weiland. Zo ontstonden Almere, Zoetermeer,13 Alles op het gebied van bouwkundig tekenwerk Nieuwegein en al die andere deprimerende nieuwbouw- oorden.17 PilootKOEN geeft reizen een gezicht In de loop der tientallen jaren zijn vele 100.000-en gezin- nen ‘naar buiten’ gegaan. Ik herinner mij nog een collega bij19 Heeft u nog vertrouwen in de euro? De mening van ons panel het toenmalig Economisch Dagblad in Den Haag, die elke ochtend om 7 uur zijn doorzonwoning in Salt Lake City ver-23 Bedrijfsovername door werknemer of kinderen niet altijd gelukkig liet om om 8 uur op de redactie te kunnen zijn. Al rond 1980 had hij een uur nodig om met de auto een afstand van nog25 Kostenbesparende producten voor transport en industrie geen 10 kilometer te overbruggen. Inmiddels weten wij niet beter meer. Veel huishoudens27 Safira stelt zich voor nemen de files voor lief. Voor minder geld ruimer wonen in een rustig dorp in de Betuwe is voor hen belangrijker dan28 Wat is uw toegevoegde waarde? vlakbij het werk in Utrecht, Den Bosch of Rotterdam. De files zullen nooit verdwijnen. Zelfs als de forens in de toekomst met zijn volautomatische, elektrische auto over■ In het hartkatern een geleiderail voortschuift, dan nog zit hij in een perma- nente slang van computergestuurde botsautootjes.De verkleinde schoenmaat van Mark Rutte Wie daaraan wil ontsnappen, gaat de lucht in! Nu al zie jeTussen het aantreden van de liberaal Rutte als premier dat geslaagde zakenlieden en captains of industry zich peren dat van zijn liberale voorganger Cort van der Linden helikopter verplaatsen. Zo kan Hennie van der Most vijfzit bijna een eeuw. Honderd jaar lang moest hun stroming afspraken per dag aan, verspreid over het hele land. Indie post overlaten aan christendemocraten en sociaal- China gaat dat nog veel verder. In 2010 is het gebruik vandemocraten. En nu de liberalen eindelijk weer de eerste een privéhelikopter in de grootstedelijke agglomeratiesminister leveren is deze de leider van een minderheids-kabinet dat voor elk wetsvoorstel moet soebatten met met 20 procent gestegen.een gedoogpartner of de oppositie. Tijdens een rede in In Japan is sinds 2005 een eenpersoons heli te koop metAntwerpen legde hij uit dat minderheidskabinetten in deze een motortje van 125 cc, een vermogen van 8 pk en eeneeuw niet de uitzondering maar de regel zullen vormen. topsnelheid van 90 kilometer per uur. Het ding kost 27.000 euro. De NASA experimenteert met een krachtiger versie,- Het Kantoorblok die elektrisch vliegt en 240 kilometer per uur haalt.- LMG|KCND strategie creatie maakt het verschil Het is slechts een kwestie van tijd voordat de forenzende- Zicht: Een heldere kijk op zekerheid werknemer en de actieve ondernemer zich door de lucht- Veldhuis Media investeert anticyclisch in mensen en machines verplaatsen in hun eigen een- of tweepersoons minikopter. Daken van kantoorgebouwen worden landingsdek, par- keerterreinen veranderen in luchthaventjes. Ik ben ervan Bedrijven zetten stap van overtuigd dat dit voor het jaar 2050 volledig is ingeburgerd. donateurschap naar partnership Hulporganisaties kunnen een rol van doorslaggevend belang Of u, waarde lezer, dat nog meemaakt, hangt dus vooral van spelen, voor het lenigen van acute nood, maar ook voor uw huidige leeftijd af. Misschien zit u tegen die tijd wel in het bevorderen van zelfredzaamheid. Dat geldt zeker voor een echte luchtfile. de manier waarop UNICEF hulp biedt. Somalië kent een grootschalige hongersnood, maar buurland Ethiopië slaagt André Vermeulen erin, ondanks dezelfde droogte, de eigen bevolking te blijven info@avoor.nl voeden. In beide succesverhalen speelde UNICEF een cruciale rol. In deze wereldwijde VN-organisatie staat het gulle en actieve Nederland in de top als het gaat om donaties. het ONDERNEMERS BELANG 03
 5. 5. Bedrijfsreportage Huisvesting na bedrijfsovername? Na overname van een bedrijf vindt een Overigens is niet alleen de huurprijs een verkopende partij. Dan is het vaak zeer verhuizing vaak niet direct plaats. De belangrijk aspect dat telkens opnieuw wenselijk om direct een andere locatie bestaande huisvesting wordt vaak als moet worden beoordeeld. Kritisch voor- te huren of te kopen, om het bedrijf los afdoende beschouwd. Ook al is de huis- raadbeheer kan ook leiden tot het afstoten van de invloeden van de voormalige vesting vaak inderdaad prima in orde, van (delen van) het magazijn. Recent eigenaar voort te kunnen zetten. In deze de prijs is dat vaak niet. Vaak worden adviseerde Rozenhage Makelaardij een onroerendgoedmarkt liggen voor alle huis- kantoor- en/of bedrijfsruimtes gehuurd bedrijf bij het afstoten van circa 20% van vestingsvraagstukken bij bedrijfsovername van de verkoper van het overgenomen de bestaande magazijnruimte. Dit bleek nu volop goede herhuisvestingskansen, bedrijf. Deze verkoper heeft bijvoorbeeld mogelijk door veranderd voorraadbeheer waarover de makelaars van Rozenhage u jarenlang trouw de huurprijs geïndexeerd en door de wijziging van de indeling van graag meer vertellen. Neem geheel vrijblij- waardoor deze nu op een meer dan het magazijn. vend hierover contact op via 0344 - 673567 marktconform niveau is gebracht. De of info@rozenhage.nl.  ervaring leert dat de huidige contract- In de huidige periode van economische vernieuwingen met prijsaanpassingen tegenwind hebben zij al vele bedrijven Rozenhage Makelaardij een financieel voordeel op kunnen geadviseerd bij de vernieuwing en/of Kellenseweg 4 leveren tussen 5% en 20% van de oude wijziging van de huurovereenkomst. 4004 JD Tiel huurprijs. Dit betekent in de laatste situ- T 0344 - 67 35 67 atie een besparing van een vijfde van de Een overgenomen bedrijf kan ook zijn info@rozenhage.nl.  huisvestingslast. gehuisvest in of bij de woning van de www.rozenhage.nl Boven Leeuwen Expeditieweg 10 1-16 Unit 3, 5, 10, 11 en 12: Gesitueerd in het hart van het gebouw (zowel begane gr. als verdieping). Opp. 242 m² vrij indeelbare ruimte. Huurprijs € 1.395,- per maand excl. BTW. Koopsom € 184.650,- v.o.n. excl. BTW. Unit 7 en 8: Gesitueerd op de kop van het gebouw (zowel begane grond als verdieping). Bedrijfsruimte met overhead deur op begane grond, kantoorruimte op 1e verdieping. Opp. vanaf 174 m² vrij indeelbare ruimte. Huurprijs € 1.549,- per maand excl. BTW. Koopsom € 203.300,- v.o.n. excl. BTW Unit 6 en 9: Gesitueerd op de kop van het gebouw (zowel begane grond als verdieping). Zeer geschikt voor gebruik als showroom i.c.m. kantoor. Opp. vanaf 183 m² vrij indeelbare ruimte. Huurprijs € 1.595,- per maand excl. BTW. Koopsom € 216.500,- v.o.n. excl. BTW Op centrale locatie op bedrijventerrein ‘Veesteeg’ recent opgeleverd ‘ Algemeen: bedrijfsverzamelcomplex Maas en Waal’, bestaande uit 16 bedrijfsunits. Koop is onder Bestemming: bedrijven in de categorie 2 tot en met 3b volgens de staat van bedri- jven behorend bij het geldend bestemmingsplan. zeer gunstige financieringsvoorwaarden mogelijk. Koopcondities: Unit 1, 2, 13 en 14: Gesitueerd aan de achterzijde van het gebouw Koop is mogelijk met voorfinanciering voor 25 % van de koopsom door de eigenaar. (zowel begane gr. als verdieping). Bedrijfsruimte met overhead deur op begane grond, kantoorruimte op 1e verdieping. Aanvaarding: In overleg Opp. 162 m² vrij indeelbare ruimte. Huurprijs € 1.095,- per maand excl. BTW. Koopsom € 142.100,- v.o.n. excl. BTW. Unit 15 en 16: Gesitueerd aan de achterzijde van het gebouw (zowel begane gr. als verdieping). Bedrijfsruimte met overhead deur op begane grond, kantoorruimte op 1e verdieping. Opp. 162 m² vrij indeelbare ruimte. Huurprijs € 995,- per maand excl. BTW. Rozenhage Makelaardij | Kellenseweg 4 | 4004 JD Tiel Koopsom € 115.000,- v.o.n. excl. BTW. T 0344 - 67 35 67 | info@rozenhage.nl | www.rozenhage.nl04 het ONDERNEMERS BELANG
 6. 6. Nieuws Remco Verkerk van Van Vulpen uit Gorinchem nam de prijs voor Beste Leerbedrijf Bouw & Infra 2011 in ontvangstVan Vulpen uit Gorinchem Beste LeerbedrijfBouw & Infra 2011 Nederlandse werkgevers onderschatten dagjeVan Vulpen uit Gorinchem is uitgeroepen tot Beste Leerbedrijf Bouw & Infra ziek van werknemer2011. Leermeester Thieu van Koolwijk, werkzaam bij Standvast Wonen inNijmegen, kreeg de prijs Beste Leermeester Bouw & Infra 2011. ERA Contour B.V. Veel werkgevers nemen het ‘dagje ziek zijn’ van de werknemer niet serieus.won de prijs voor Beste Leerlingbouwplaats 2011 voor project Nieuw Crooswijk Het probleem van kortdurend verzuim zit in de herhaling. Verzuim en vooral dein Rotterdam. Fundeon, het kenniscentrum voor de bouw- en infrasector, reikt frequentie van verzuim toont een patroon dat zich over de jaren herhaalt en datjaarlijks de Onderwijsprijzen Bouw & Infra uit. De winnaars van de prijzen Beste in ongeveer 50% van de gevallen binnen vier jaar leidt tot langdurig verzuim.Leerbedrijf Bouw & Infra en Beste Praktijkopleider Bouw & Infra dingen mee naar Werkgevers in Nederland zijn gemiddeld 15% van de totale verzuimkosten kwijtde landelijke verkiezing van Beste Leerbedrijf en Beste Praktijkopleider, georga- aan kort verzuim. Dat stelt Rob Hoedeman, verzuimexpert bij 365/ArboNed.niseerd door Colo in opdracht van het ministerie van OCW. Het Beste Leerbedrijf De HR-dienstverlener 365 heeft een analyse uitgevoerd onder ruim 1 miljoenBouw & Infra is gekozen uit de winnaars van vier brancheprijzen die ook op werknemers. Van het totale verzuim is 72% kortdurend. Volgens Hoedeman is29 september zijn uitgereikt. Huybregts Relou B.V. uit Son won de brancheprijs herhaling het grootste probleem van kortdurend verzuim. Frequent verzuimBeste Leerbedrijf Bouw. De overige brancheprijzen gingen naar Frans Nooren verstoort de planning, ontregelt de personele bezetting, is slecht voor de sfeerB.V. uit Stadskanaal (Gespecialiseerde Aannemerij), Woningcorporatie Thuis- en is ‘besmettelijk’. Een terugkerend patroon stopt niet als je er geen aandachtvester uit Oosterhout (Middenkader) en Van Vulpen uit Gorinchem (infra). aan besteedt. Het bespreekbaar maken van dit verzuim én het vergroten van de bevlogenheid van werknemers is cruciaal om kort frequent verzuim te verlagen en te voorkomen.Sanadome zet verpleeghuis Margrietin het zonnetje Een heldere kijk op zekerheidOp maandag 3 oktober heeft steund door het duo ‘Vrolijke Noten’,Sanadome Nijmegen een verwenmid- een gemengd senioren repertoire in Iedere ondernemer is op zoek naar de beste oplossing voor bedrijfsrisico’s.dag georganiseerd voor verpleeghuis bijpassende kleding. Zoals verwacht Ook voor u staat deze vraag centraal. Maar hoe kunt u voor de beste oplossingMargriet. Sanadome maakt zich werd er volmondig meegezongen. Te- kiezen als onvoldoende in beeld is welk probleem opgelost moet worden?ieder jaar hard om een ‘social vens kregen de dames een handver- De Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs vestiging in Apeldoorn helpt u graagevents’ te organiseren voor mensen zorging en werden de nagels gelakt. hierbij. Met onze BedrijfsRisicoVerkenner brengen wij uw bedrijfsrisico’s in kaart.die een steuntje in de rug kunnen Van der Wielen personenvervoer heeft Wij adviseren u over maatregelen, u maakt keuzes. Welke risico’s zijn voor ugebruiken. Zo ondersteunt Sanadome speciaal voor deze dag het vervoer acceptabel en welke kunt u door preventie minimaliseren? Of welke risico’s wiltmeerdere goede doelen zoals o.a. geregeld van en naar het verpleeghuis u met een verzekering afdekken? Alles gericht op de continuïteit van uw onder-Stichting Tante Lenie en Stichting Margriet. www.sanadome.nl neming. www.zichtadviseurs.nlKinderdroomwens. Op uitnodigingvan Sanadome zijn 20 cliënten vanverpleeghuis Margriet in Nijmegen,in de watten gelegd. Zo werd er eenvolledig verzorgde middag georga-niseerd met een ‘High Tea’ inclusiefzoetige en hartige hapjes en drankjes. High Tea Sanadome, Verpleeghuis MargrietDe ‘High Tea’ werd muzikaal onder- ADVERTENTIE Verhuizing Vandermeer visuele communicatie Vandermeer visuele communicatie in Culemborg is begin november verhuisd. BEDRIJFSWAGENINRICHTING Het nieuwe adres: Goilberdingerdijk 23, 4105 LB Culemborg, tel. 0345 - 65 60 WWW.ZEVIM.NL 60. Het faxnummer komt te vervallen, overige gegevens blijven wel gelijk. het ONDERNEMERS BELANG 05
 7. 7. Tekst: Jasper van den Bovenkamp | Fotografie: Guy Ackermans BedrijfsreportageSecuritas MobileDe beste zijn en blijvenUit recent onderzoek van de gemeente Tiel blijkt dat het veiligheidsgevoel van ondernemers op bedrijventerreinen inde stad hoge ogen gooit. Marco van Tongeren van beveiligingsbedrijf Securitas Mobile: “Wij verzorgen in Tiel op debedrijfsparken Kellen, Medel, Latenstein en Westroijen de particuliere beveiliging. Daarnaast participeren we in deStichting Beveiliging Bedrijventerreinen Tiel (SBBT).” Marco van Tongeren: “We werken uitsluitend met opgeleide specialisten”V an Tongeren, zelf woonachtig in beelden van de camera’s onder bij de Regi- Ook lopen we brand-sluitrondes in Tiel, is sinds 1995 bij de veiligheid onale Toezicht Ruimte in Nijmegen. Op die bedrijfspanden, om er zeker van te zijn dat op de Tielse industrieterreinen manier combineren we het private en het er niemand meer aanwezig is. Daarnaastbetrokken. “Toen de gemeente ooit besloot publieke domein met elkaar. De beveiliger, doen we tijdens deze controle lampenreclamebelasting te gaan heffen, werd de centralist en de politie lezen samen de uit en zetten we kopieermachines in debepaald dat uit de inkomsten de collectieve beelden uit. Deze vorm van samenwerking slaapstand.”beveiliging kon worden gefinancierd. is redelijk uniek.”Op die manier werkt het nog altijd.” Wereldwijd Hoe uitgerust bedrijventerreinen ook zijn Securitas is in de beveiligingswereld geenDat de formule succesvol is, bewijst de met moderne apparatuur, van groot belang onbekende. Sterker nog, met 280.000uitslag van het gemeentelijk onderzoek. is het vooral dat een beveiligingsbedrijf medewerkers in 45 landen is de onder-“We voeren structureel overleg binnen de de ondernemingen kent, onderstreept neming wereldwijd kennisleider in beveili-SBBT, waaraan ook de gemeente, de On- Van Tongeren. “Wij zorgen ervoor dat we ging. In de vestigingen Tiel en Ede zijn 105dernemers Coöperatie Tiel, de brandweer weten welke bedrijvigheid er plaatsvindt. mensen werkzaam. “We werken uitsluitenden de politie deelnemen. Op die manier Daarnaast adviseren we bedrijven over de met opgeleide specialisten”, verduidelijktzijn we altijd op de hoogte van de actuele inrichting van hun kantoor. Het komt vaak Van Tongeren. Niet voor niets heeftsituatie en kunnen we accuraat inspelen op genoeg voor dat een bureau met groot Securitas dan ook het keurmerk Particuliereveranderingen.” flatscreen dichtbij een raam wordt geposi- Beveiligingsbranche, het KEMA-keurmerk tioneerd. Ook verzorgen we een kosteloze en het ISO-certificaat. Evenwel heeft hetPreventie quick security scan voor bedrijven die dat internationale bedrijf nog ambities te over.Op het Tielse bedrijventerrein verzorgt willen. We proberen kortom op zoveel mo- “We willen niet alleen de beste zijn, weSecuritas de beveiliging aan de hand gelijk manieren preventief te beveiligen.” willen ook de beste blijven!”van preventieve surveillance en camera-systemen die 24/7 realtime worden Eigen personeeluitgelezen. Bij alarmopvolging zorgt In dat kader verzorgt Securitas tevens Securitas Mobilehet beveiligingsbedrijf voor een hoge audits en desgewenst visitaties bij uitgaand Morsestraat 20bresponstijd. “We doen er kortom alles aan personeel. Niet geheel overbodig, aldus 4004 JP Tielinbrekers preventief te ontmoedigen. De Van Tongeren, want maar liefst 20 procent T 0344 - 62 19 52camera’s zijn bijvoorbeeld ook uitgerust van alle diefstallen wordt gedaan door F 084 - 835 33 31met kentekenherkenning. Daarnaast zijn eigen personeel. “In dat kader checken we hosutiel@securitas.nlde terreinen beveiligd met slagbomen. ook regelmatig vuilnisbakken bij bedrijven. www.securitasmobile.nlAan het eind van dit jaar brengen we de Die worden veelvuldig gebruikt bij diefstal. het ONDERNEMERS BELANG 07 7
 8. 8. Rondetafelgesprek Tekst: Jeroen Kuypers | Fotografie: Marco Magielse Badwill en goodwill bij bedrijfsoverdracht: Kritischer kijken naar de De prijzen van bedrijven staan sinds enkele jaren net zo onder druk als die van vastgoed en effecten. Bovendien eisen de banken meer zekerheden bij het financieren van een overname en lijkt de balans tussen het aantal kopers en ver- kopers langzaam maar zeker door te slaan in het nadeel van de laatste. Maar een crisistijd schept ook kansen voor ondernemers op het overname- of verkooppad. Het overnameproces is niet vastgelopen maar kiest in veel gevallen een ander tijdpad. En crisis of niet, goed presterende bedrijven blijven zeer gewild.De prijzen van bedrijven staan sinds enkele jaren net zo onder druk als die van vastgoed en effecten. Bovendien eisen de bankenmeer zekerheden bij het financieren van een overname en lijkt de balans tussen het aantal kopers en verkopers langzaam maarzeker door te slaan in het nadeel van de laatste. Maar een crisistijd schept ook kansen voor ondernemers op het overname- ofverkooppad. Het overnameproces is niet vastgelopen maar kiest in veel gevallen een ander tijdpad. En crisis of niet, goedpresterende bedrijven blijven zeer gewild. H et fraaie Kasteel Wijenburg Directeur Bedrijven bij ABN AMRO in Tiel. Achtergestelde lening te Echteld, waar een zevental Christ van Rooy, register adviseur bedrijfs- Het beeld van de ondernemer die een specialisten op verzoek van het opvolging en eigenaar van Bedrijfsover- handtekening onder het koopcontract zet Ondernemersbelang samenkwam, is in zijn name Nederland in Tiel, voegde hier aan en vervolgens zijn waterskies en golfsticks eeuwenlange geschiedenis meer dan eens toe: “Banken willen een gezonde balans, achter in de auto gooit om af te reizen naar het voorwerp geweest van een overname, zeker als het om een MKB bedrijf gaat. het zuiden houdt nog weinig verband met de eerst met het zwaard maar later met de Bovendien worden ze net nu geconfron- werkelijkheid. De bedrijfsovername krijgt in geldbuidel. Het kasteel zou anno 2011 teerd met de strengere eisen voor hun steeds meer gevallen een gefaseerd karakter. minder opleveren dan anno 2006, en dat is eigen balans in Basel 3. De koper zal dus “Er ontstaan constructies als vijf ton direct ook de meest zichtbare verandering in de tussen de twintig en de vijfentwintig en één ton op het eind. Het geld van zo’n markt van bedrijfsovername. “Zo goed als procent van de overnamesom zelf achtergestelde lening wordt dan in wezen in de jaren vóór 2007 wordt het voorlopig moeten financieren. Ik sluit zelfs niet uit risicokapitaal van de verkoper,” stelde Geurt niet meer,” zei Bas van den Engel, partner dat we naar vijfendertig procent eigen Hogenbirk, directeur bij FSV Accountants bij Company Brokers in Geldermalsen. vermogen evolueren. ” De banken kijken + Adviseurs in Zaltbommel. “We zien ook ook met een andere blik naar het over te trajecten waarbij de verkoper nog enkele Meer eigen vermogen nemen bedrijf, aldus Henri Brom, senior jaren verbonden zal blijven aan het bedrijf, De nieuwe marktomstandigheden weer- adviseur Overnames & Opvolging bij al beperkt zich dat in de praktijk toch vaak spiegelen zich ook in de financiering. “Vóór GIBO Groep in Arnhem. “Voorheen werd tot een half jaar.”Een parallelle ontwikkeling 2007 kon een koper in sommige gevallen er vooral op cashflow en rendement is het uit beeld verdwijnen van de branche- een bedrijf overnemen zonder zelf iets mee gefinancierd, nu meer op zekerheden. vreemde koper. “Banken letten er nu op of te nemen. De bank financierde voor de Die verschuiving kan gevolgen hebben een potentiële koper verstand heeft van de volle honderd procent. Negentig procent voor de verkoper. Hij kan moeten beslui- branche waarin hij kan opereren,” aldus Christ was zelfs vrij normaal. Dat is nu echt niet ten wat aandelen in het bedrijf te laten van Rooy. “Als buitenstaander een autobedrijf meer mogelijk,” zei Herber Blokland, zitten.” overnemen is niet zo makkelijk meer.”08 het ONDERNEMERS BELANG
 9. 9. werkelijke marktwaarde Henk van Noord, Van Noord Accountants en Belastingadviseurs Christ van Rooy, Bedrijfsovername Nederland iseursHans Everse, Van Noord Accountants en Belastingadv Herber Blokland, ABN AMROHenri Brom, GIBO Groep Geurt Hogenbirk, FSV Accountants + Adviseurs Stressscenario om een (nog) kritischer evaluatie van de wer- Nog een verschil met de situatie van vóór kelijke waarde van het bedrijf. Tegelijk moet 2007 is dat de omzetprognoses van de meeste er een beter besef zijn van de mogelijkheden bedrijven die werden verkocht indertijd de vorm en beperkingen van een branche. “Dat laatste hadden van een hockeystick: het kon alleen maar geldt ook voor ons, de specialisten die be- beter worden. De voorbije jaren is het beeld drijfsovernames begeleiden,” zei Hans Everse, gedifferentieerder geworden. Herber Blokland vennoot bij Van Noord Accountants en Belas- stelde daarom voor dat potentiële kopers een tingadviseurs. “Neem nou een hypotheekshop. stressscenario laten opstellen: “Hoe verhoudt Het verdienmodel van een dergelijke onderne- de onderneming die je wilt overnemen zich in ming is grondig veranderd. Hoe verkoop je die? een crisissituatie? Ga eens van het slechtste uit In zo’n geval is de markt niet slechts veranderd Bas van den Engel, Company Brokers en kijk daarom ook opzettelijk naar de prestaties maar simpelweg op zijn kop gezet.” van het bedrijf in de recente recessiejaren.” Henk reëler wordt ingeschat dan daarvoor. Goed van Noord, vennoot van Van Noord Accountants Maar voor de specialisten die bedrijfsoverna- presterende ondernemingen gaan nog altijd en Belastingadviseurs in Beesd, gaf aan, dat een mes begeleiden zijn al deze veranderingen vlot van de hand, slecht presterende kunnen slechtlopend bedrijf kopen niet noodzakelijk de eerder uitdagingen dan hindernissen. “De een buitenkansje zijn. De huidige markt vergt aanschaf van een kat in de zak hoeft te zijn. “Er grootste uitdaging was en blijft het matchen extra inzicht en inspanning van alle betrokken gaan ondernemingen van de hand voor niet meer van persoonlijkheden,” zei Bas van den partijen. Het afstand doen van een bedrijf lijkt dan de symbolische ene euro. In dat geval finan- Engel. “Ook al komen er partijen bij, zoals de daarom voor veel oudere ondernemers nu net ciert de koper niet zozeer activa als wel schulden, participatiemaatschappijen die een grotere zulk pionierswerk te worden als het opstarten ofwel badwill in plaats van goodwill. Voor een rol gaan spelen, daardoor wordt het hooguit ervan in hun jonge jaren. Des te meer reden ondernemer met visie en mogelijkheden kan interessanter, niet lastiger.” Herber Blokland gedurende dit proces specialisten in de arm de sanering van zo’n bedrijf het begin van de voegde daar iets gelijkaardigs aan toe: “De bui- te nemen die dit pionierswerk reeds meer dan spreekwoordelijke gouden handel zijn.” Ook voor tenwereld denkt dat banken minder overnames eens verricht hebben. Zowel toen als nu geldt ondernemers die een strategische overname willen financieren, maar niets is minder waar. immers dat ondernemerschap het verschil kan willen doen blijkt de huidige conjunctuur vaak Bij de ABN AMRO hebben we een hele desk met maken tussen succes en falen. goudgerand. Geurt Hogenbirk: “Met name ervaren specialisten. Die expertise willen we Duitse bedrijven, die goed bij kas zitten, kopen kunnen inzetten, niet verloren laten gaan.” tegenwoordig bedrijven in ons land om de keten sluitend te maken, al zijn dat wel vaak specialisti- De gemiddelde prijs voor een bedrijfsovername sche firma’s. Het is dus een nichemarkt.” is lager en ondernemingen staan langer in de etalage dan vóór 2007. Maar de markt is niet De werkelijke waarde bepalen tot stilstand gekomen. Net als voor andere Bij de koper en bij de verkoper vraagt deze tijd activa geldt dat de waarde van een bedrijf het ONDERNEMERS BELANG 09 9
 10. 10. Bedrijfsreportage Fotografie: Henk VeenstraMaatschappelijk verantwoord ondernemen:SIW werk(t) voor iedereenVoor de SIW staat niet het denken in beperkingen hierin centraal, maar uitsluitend hetdenken in mogelijkheden. Met een vergrijzende arbeidsmarkt in het vooruitzicht is het‘Werken naar Vermogen’ zich als een herkenbaar begrip aan het ontwikkelen.D e komende jaren zal de uitstroom vanuit passen die ofwel op gebied van aanpassingen de arbeidsmarkt in steeds toenemende arbeidsplek, ofwel op gebied van aansturing extra mate de instroom in de arbeidsmarkt gaan begeleiding nodig heeft; Mevrouw José Spoolder (rechts), directeur SIWoverschrijden. Daar tegenover staat een steeds verder • Welke functies zouden daarvoor in aanmerkingtoegenomen groep jongeren en werkzoekenden met kunnen komen, gericht op de arbeidsbeperking;een ogenschijnlijk gediagnosticeerde ‘beperking’, die • Hoe creëert u draagvlak daarvoor binnen uw Is uw interesse gewekt?om uiteenlopende redenen nog niet zijn plaats binnen organisatie; SIW maakt graag een afspraak met u voorde arbeidsmarkt heeft weten te verwerven, maar wel • Hoe dient de begeleiding daarop ingezet te worden, een vrijblijvend gesprek waarin zij hundegelijk over mogelijkheden beschikt. eventueel zowel intern als extern; dienstverlening nader aan u uiteenzetten. • Welke voordelen maar ook aandachtspunten zijn Contactpersoon SIW: Thea van Beusichem,De een zal daarbij meer begeleiding en ondersteuning aan de orde bij het creëren van mogelijkheden voor tel. 0183-610660 - info@siw-werkaanbod.nlnodig hebben voor het vinden en creëren van een plaatsing van iemand met een arbeidsbeperking;dergelijke plaatsing dan een ander. Een steun daarbij • Welke regelingen en voorzieningen kunt u Stichting Integratie & Werkaanbod (SIW)in de rug van een maatschappelijk verantwoorde aanspraak op maken bij plaatsing. Edisonweg 21bwerkgever die bereid is een plaats beschikbaar te 4207 HE Gorinchemstellen, is daarbij van essentieel belang. Dit zijn allemaal vragen waar de SIW u met een T 0183 - 61 06 60 professionele deskundigheid ten aanzien van het F 0183 - 61 06 99Maar hoe dat in te vullen als werkgever? maatschappelijk verantwoord ondernemen van info@siw-werkaanbod.nl• Waar binnen de organisatie zou iemand kunnen dienst kan zijn. www.siw-werkaanbod.nl Mocht het ooit zover komen... ... bent u er dan klaar voor? Maatwerkoplossingen voor bedrijfshulpverlening www.secucare-bhv.nl10 het ONDERNEMERS BELANG
 11. 11. Sterk Staaltjebetaalbaar technisch vernuftIndustriële deuren moeten tegen een stootje kunnen. Maar ze moeten ook betaalbaarzijn. De ISO en ALU sectionaaldeuren van Alpha Deuren Nederland combineren het bestevan twee werelden. Al 15 jaar zet Alpha Deuren namelijk Europees een ijzersterke norm,dankzij hightech productiefaciliteiten, een compleet leveringsprogramma, een helderewerkwijze, zeer scherpe prijzen en service rond de klok.Een Alpha deur is altijd net even anders. In vorm, functie, detaillering en montagegemak.Anders en beter, doordachter en duurzamer. Een sterk staaltje betaalbaar technischvernuft, dát is wat u mag verwachten. Benieuwd naar de vele voordelen en ongekendetoepassingsmogelijkheden? Kijk dan op www.alpha-deuren.nl voor een verkoopkantoorbij in de buurt. Onze deur staat altijd open!www.alpha-deuren.nl www.alpha-zuid.nlalpha opent mogelijkheden deuren nederland
 12. 12. BedrijfsreportageBouwkundig Tekenburo Slob:Alles op het gebied vanbouwkundig tekenwerk • ‘Voorlopig ontwerp.’ Dat zijn de bouwtekeningen voor een overleg met u als opdrachtgever, met de gemeente, met de welstandscommissie. • ‘Aanvraag omgevingsvergunning / bouwaan- vraag.’ De tekeningen groeien van fase naar fase. Steeds meer informatie komt er op de tekeningen te staan en worden weer aangepast en aangescherpt. De aanvraagformulieren worden ingevuld. Er is overleg met construc- teurs, installateurs en weer teruggekoppeld naar de opdrachtgever. Er worden berekeningen gemaakt van de constructie, daglicht, ventilatie en de energieprestatiecoëfficiënt wordt bere- kend. Ook de opmerkingen en aanvullingen van de gemeente worden verwerkt. • ‘Bouwvergunning.‘ Na de goedkeurig van de gemeente worden de tekeningen aangevuldBouwkundig Tekenburo Slob is gestart in De tekenaars onderscheiden zich door hun en vergeleken met het bestek. Zodat het woord creatieve aanpak, hun professionaliteit en hun be- (bestek) en beeld (tekeningen) één geheel zijn.1992. Het heeft in de loop der jaren al heel trokkenheid. Ieder is deskundig op zijn eigen vak- De offertes kunnen worden aangevraagd bij de gebied in de woningbouw, appartementenbouw, bouwbedrijven.wat bouwplannen uitgewerkt. Woon- utiliteitsbouw, verbouwingen, inmeten / invoeren • ‘Aanbesteding.’ Na de aanbesteding komt de van bestaande gebouwen (digitaliseren) en uitvoeringsfase en de bouw kan beginnen.wijken, appartementen, winkels, lood- 3D-visualisaties, bouw informatie model (BIM). Het bovenstaande zijn in grote lijnen de Uw projecten wil Bouwkundig Tekenburo Slob werkzaamheden van het bureau.sen, woonhuizen, rijksmonumenten, samen met u en uw medewerkers naar een goed einde brengen. Daarnaast zijn er ook zaken als invoeren van be-kantoren, renovaties, maar ook verbou- staande gebouwen / objecten. Het ‘digitaliseren’ Zij zijn bij elke opdracht in staat goed in te spelen het invoeren /natekenen van papieren tekeningenwingen, dakkapellen, uitbouwen en op de situatie. Behalve over vakkennis beschikken of inmeten en invoeren van bestaande winkels, zij over actuele informatie van hun branche. woonhuizen, Rijksmonumenten, enz.aanbouwen aan woonhuizen. Daarom zijn hun ondersteuningen op maat Voor het laten maken van tekenwerk, bouwbe-Het zijn allemaal projecten die binnen het bureau gemaakt, waarbij u kunt putten uit hun kennis sluitberekeningen of heeft u vragen, dan kunt utot in de puntjes worden uitgewerkt. Binnen het op het gebied van brandveiligheid, energiepres- contact opnemen met Richard Slobbureau zijn twee soorten opdrachtgevers. tatienorm, daglicht- en ventilatieberekeningen, (m. 06 - 54 32 01 52).• Architecten/ontwerpers en aannemers. bouwbesluit, Arkey-systeem, ASD-methodiek. Die met deels ingevoerde of hardgemaakte tekeningen hun werk uitbesteden. In deze groep U wilt gaan bouwen of verbouwen opdrachtgevers is vaak de overeenkomst onder- Binnen een voorbereidend bouwproces zijn de ling het ‘teken software - Arkey-ASD’ waarmee fases wel hetzelfde, elk project is daarin is weer Bouwkundig Tekenburo Slob getekend wordt i.v.m. uitwisselbaarheid van de nieuw en fascinerend. De stappen om te komen Middelweg 33 bestanden. tot de uiteindelijke bouw zijn o.a.: 4196 JG Tricht• Opdrachtgevers die op papier nog niets hebben • ‘Kennismaking.’ Een persoonlijk gesprek, uw T 0345 - 50 45 11 voorbereid maar wel willen gaan bouwen of plannen en wensen, de prijsaanbieding en info@slobsite.nl verbouwen. overeenkomst. www.slobsite.nlOvereenkomstige tekensoftwareVoor deze opdrachtgevers is Bouwkundig Teken-buro Slob een bureau dat met het tekenpakketArkey resultaatgericht, pragmatisch en betrouw-baar de projecten invoert.Zij hebben hun eigen visie op de projectgerichtetekenstrategie en ontwikkelen hun eigen teken-technieken en trucendozen, passend binnen detekenmethoden van ASD. het ONDERNEMERS BELANG 13
 13. 13. Blik Beveiliging: een scherpe Blik op beveiliging DIT WORDT HET JAAR VAN DE NIEUWE FIAT DOBLÒ CARGO. IN LAADVERMOGEN: TOT 1.00 KILO TOT 1.000 IN LAAG VERBRUIK: 4,8 L/100 KM MET DE 1.3 MULTIJET II EURO 5 VERSIE 8 L/100 1.3 MULTIJET EURO V MULTIJET VERSIE IN MILIEUVRIENDELIJKHEID: EURO 5 MOTOREN MET START&STOP-SYSTEEM O MOTOREN MET ST N START&STOP-SYSTEEM IN COMFORT EN WEGLIGGING, DANKZIJ DE ONAFHANKELIJKE BI-LINK WIELOPHAN WIELOPHANGING WWW FIATPROFESSIONAL NL WWW.FIATPROFESSIONAL.NL WW F DOBLÒ CARGO DIESEL VANAF €9.995 WE HOUDEN HET LIEVER BIJ DE FEITEN. SCHOUTEN ALMKERK B.V. SCHOUTEN TIEL A Paulus Pott I: www.blikbeveiliging T fo@blikbeveiliging.nl TIEL INDOORTENNISCENTRUM Te huur tennisbanen voor Het leukste elk seizoen, huur nu uw bedrijfsbaan! relatiegeschenk Ook voor uw personeels voor 2012! Een jaar la klantenbin ng ding! of bedrijfsfeest. Bepaal uw eigen give-away! Maak iede re maand symbool. In het ondeeen vakje open Spaar de . Achter symbolen rstaande schema elk vakje worden vindt u uitgekeer achter elk vakje ziet u welk e symbolen een krasvakje. digt geen d in de maa en verdien , in welk Kras waarde en is niet nd overeenkomst het cade au aantal, rechdit vakje open verhande ig waarin dat in het sche t geven en vind op een cade een Op de Kras lbaar. deze verd ma staat -Kalender iend zijn. verm au. vindt u naas Deze spaa eld. De cadeau’s t de maa rkaart verte ndelijkse genwoor- krasvakje s, 9 spec Januari ials. Hier mee kunt t/m decem u een extra Kruis het aantal gevo ber: cadeau nden symb olen aan: Gewonne 6 n cadeau: Taart voor 8 personen 7 Fruitman ©2011, Kras-Kalender is een activiteit van Square Design Nijkerk. Vanaf* d 8x IJsmachi ne 9x Krat frisd rank naar 10 x keuze 4 Toegangs 3,50 kaarten pretpark 9 extra’ 4 Toegangs kaarten theater Bij 4 x hetz elfde symb ool: * Prijs ex. BTW, handling-, verzend- en portikosten Valentijn sdag en envelop. Niet geschikt voor wederverkoop. Schrikke ldag Dinerbon /Spa/Bloe Pasen men/Thea ter/... Designklo k/Sfeerka Koniginn arsen/Para edag plu/... Chocolad e-Paaseier en/Brunc pst. bij 250 ex. EK Voet h/FatBoy/. bal .. Oranjetaa rt/Gebak/S Olympisch taatslot/S e Spelen hirt/... Shirt/TV/L Excl. BTW uchtbed/ Tickets/... Sinterklaa s Engelse drop/ Ticke Tiel Indoortennisscentrum ts/museum Kerstmis kaarten/. .. Strooigoe d/Banket Oudjaar staaf/Cho 2012/201 coladelett 3 Kerstpakk er/... of et/Diner/( cadeau)b on/... Oude Medelsestraat 11 Naam: Champagn e/Oliebol Heef len/Vuurw Adres: t u op deze Kras erk/... een cade -Kalender PC/Plaats au vertegenwoord een juiste : igen, neem combinatie van Gepersonaliseerd! Handteke t u dan cont symbolen Na alit elit auta ning: act gevond magniat t alissismod vendign estrud erci exer iamet, vera 4005 EK Tiel Tel. 0344-664833 o od tum essi niscili smol tis alisl exer ad esto con tat. facilla aliqu vel ute dolo Ut hendrem i te do conse feug bore Voorzijde lam alit. nonsequa ait t. uam, cor lan augaitl- Download de datasheet met alle info op: Achterzijd e www.tielindoortennis.nlUw bed+ rijfslogofull- color ind ruk! www.Kras-Kalender.nl
 14. 14. Tekst en fotografie: Hieke Stek BedrijfsreportageOns advies bij een bedrijfsovername: neem de tijdHet is onmogelijk om als ondernemer alle kennis voor een succesvolle Geurt Hogenbirk: “Kwaliteit is bij ons vanzelfsprekend”bedrijfsovername paraat te hebben. Geurt Hogenbirk: “Elk bedrijf heeft eeneigen unieke geschiedenis en ontwikkeling doorgemaakt. En dat maakt elkovernametraject anders en boeiend. Als uiteindelijk, door onze begeleiding,de overname succesvol is afgerond, zien we dat beide partijen met anderevraagstukken komen te zitten. En ook dan kunnen ze over de totale exper-tise van FSV Accountants + Adviseurs beschikken.”Als zelfstandige ondernemer schuift u mis- die manier kunnen we ons ook inleven inschien het idee van een bedrijfsovername de psychologische en sociale aspecten dievooruit, maar toch is het goed om bijtijds bij bedrijfsovername een rol spelen. En hoeover de vorm na te denken en hierover van eerder we in het proces worden betrokken,gedachten te wisselen met betrouwbare des te sneller wordt het toekomstperspectiefmensen die er verstand van - en ervaring mee duidelijker, maar het blijft de ondernemer zelfhebben: FSV Accountants + Adviseurs is dan die de stappen richting overname maakt éneen uitstekende én geïnteresseerde partner. het tempo bepaalt .”Geurt Hogenbirk is hier één van de negenaandeelhouders. “En daar ligt ook meteen Koop- en verkooptrajectonze kracht: wij zijn zélf ondernemers met elk Fiscaal, juridisch en accountancy zijn deeigen specialisaties. De gebundelde krachten drie belangrijke ingrediënten die nodig zijnbinnen FSV, in combinatie met een team bij een bedrijfsovername. “Dat hebben wevan ruim honderd medewerkers, waarborgt allemaal in eigen huis en we kunnen dezeervaring, kennis en continuïteit. En kwaliteit? diensten inzetten voor een completeDie is bij ons vanzelfsprekend. Met deze vier advisering/begeleiding in zowel het koop-belangrijke peilers kunnen wij er samen met als verkooptraject. We kijken naar de groei-u voor zorgen dat er in belangrijke beslis- en investeringsprognoses, de omzet en desingen, zoals bedrijfsovername, de juiste kosten welke tezamen de waarde van dekeuzes worden gemaakt. We werken vanuit onderneming bepalen. In ons overname-drie vestigingen: Waalwijk, Zaltbommel en onderzoek nemen we bijvoorbeeld perso-Tiel en voelen ons hierdoor regionaal nauw neel, contracten, cijfers en bezittingen onderverbonden met ondernemers: onze relaties de loep. En als alle lichten op groen staanzijn geen dossiers, maar mensen!” begeleiden we de onderhandelingen en stellen de benodigde overeenkomsten/Eigen tempo contracten op. Onze totale dienstverleningKennis die niet uit boeken, maar uit ervaring is erop gericht dat de nieuwe ondernemerkomt is waardevol. “De oprichters van FSV een goede start kan maken en de ver-hebben stap voor stap het bedrijf aan ons kopende partij met een tevreden gevoelovergedragen. Ik zeg bewust ‘stap voor stap’ op de overname terugkijkt,” besluit hij.omdat tijd ongelooflijk belangrijk is in elkeovernamesituatie. Willen we hierin een goedeen eerlijke sparringpartner zijn, is het een FSV Accountants + Adviseursmust om kennis te hebben van de historie, Hogeweg 43de cultuur en het financiële plaatje van het 5301 LJ Zaltbommmelbedrijf. Daarom bouwen we met elke klant T 0418 - 57 96 79aan een duurzame relatie die gebaseerd is zaltbommel@fsv.nlop betrokkenheid en vertrouwen. Alleen op www.fsv.nl http://www.fsv.nl het ONDERNEMERS BELANG 15
 15. 15. EXCLUSIEVE BUSINESSLOCATIE VOOR EEN ALL-INCLUSIVE BETAALBAARHEID UW EIGEN VASTE FLEX OFFICE VANAF € 450,00 PER MAAND Zilverhoek is een uniek eigentijds Business Center met een all-in concept voor wie flexibel wil werken maar ook behoefte heeft aan een vaste locatie. Een office unit in Zilverhoek biedt zo’n vaste locatie in een luxe compleet gefaciliteerde ambiance, zonder de gebruikelijke hoge maandlasten.EEN COMPLETE IN TE RICHTEN NAAR EEN CENTRAAL GELEGENSERVICEFORMULE ZONDER WISSELENDE BEHOEFTE Het gebouw is gelegen op het nieuwe enSTARTKOSTEN Gevestigde ondernemingen huren steeds ruim opgezette bedrijventerrein Papland inVoor zowel startende ondernemers, Gorinchem, aan de rand van Het Groenezzp-ers als groeiende en internationale korte termijn projecten of als lokale Hart, op het kruispunt van de snelwegenbedrijven zijn de full service kantoren in kantoorruimte in het buitenland. Om om A15 en A27. Medio 2012 wordt eenBusiness Center Zilverhoek een ideale te kunnen gaan met snel veranderende treinstation gerealiseerd.oplossing. U huurt een representatief markten zijn de all-in units ontworpen omingerichte ruimte met een eigen uw bedrijf te kunnen laten groeien zonder UTRECHTvestigingsadres en telefoonnummer op te hoeven verhuizen of van huisnummer te A27een centraal gelegen bedrijventerrein. veranderen.Zonder investering kun je direct A2gebruik maken van meubilair, IT en EXTRA SERVICES NIJMEGENtelefoonsystemen, vergaderruimtes, Zilverhoek voorziet in vrijwel alle ROTTERDAM A15kopieerapparaten en receptieomgeving secretariële en facilitaire services die A15met coffeecorner en lounge. Meer betalen ondernemers tijd en geld besparen, GORINCHEMdan nodig is niet meer van deze tijd. De zoals: bezorging en verwerking van deall-in contracten zijn dan ook al af te dagelijkse post, ontvangst bezoekers, A27sluiten met een beperkte looptijd. telefoonbeantwoording met uw bedrijfs- ‘S-HER TOGENBOSCH naam, onderhoud en schoonmaak, BREDA afhandeling speciale wensen. Zilverhoek Business Center - Papland 18 - 4206 CL Gorinchem t 0183-820010 - f 0183-820011 - e info@zilverhoek.nl WWW.ZILVERHOEK.NL
 16. 16. www.kantoorblok.nu Uw kantoorvakhandel: Groot in kantoorartikelenHoe krijgt u een gezonde werkplek, hoe spaart u het milieu, wat die uitermate geschikt zijn voor middelgrote en kleine bedrijvenzijn onmisbare artikelen en waar vindt u de meest scherpe en die ook nog eens voordelig geprijsd zijn. Wilt u meer advies ofprijzen? Dit alles leest u in Het Kantoorblok. Het Kantoorblok zoekt u een verkooppunt, ga dan naar www.kantoorblok.nu enstaat vol met tips van uw kantoorvakhandel over kantoorartikelen vind de kantoorvakhandel bij u de buurt. Dymo Labelwriter LW-450 Turbo voor de prijs van een LW-450 Label sneller. Verzend slimmer. Werk efficiënter. Vanaf nu drukt u etiketten af zonder kopzorgen met de LabelWriter 450. Een gezonde werkplek ge onde erkplek Met de gepatenteerde Dymo Productivity Kijk op pagina 3 Software kunt u onder meer adres-, barcode-, dossier-, naambadge- en verzendetiketten creëren en afdrukken, allemaal zonder extra werk en geknoei met etiketvellen op een gewone desktop- Art.nr. Omschrijving van voor printer. Druk etiketten direct af vanaf Mi- 930120 LW-450 € 105,00 € 89,00 crosoft Word, Excel, Outlook, QuickBooks 930121 LW-450 Turbo € 139,00 € 89,00 en andere populaire programma’s. Na 930122 LW-450 Twin Turbo € 189,00 € 129,00 eenmaal werken met de Dymo labelwriters 930123 LW-450 Duo € 209,00 € 129,00 Checklist voor wilt u niet meer zonder! groen printen Kijk op pagina 5 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<

×