Magazine Het Ondernemersbelang Noord Holland noord 05-2011

641 views

Published on

Magazine Het Ondernemersbelang Noord Holland noord 05-2011

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
641
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Magazine Het Ondernemersbelang Noord Holland noord 05-2011

 1. 1. NR. 5 2011 NOORD-HOLLAND NOORD Regionale bouwers slaan handen ineenGroene ambitie op De Vork Breekland: open én veilig Ketensamenwerking: maak De verkleinde schoenmaat gebruik van elkaars kracht van Mark Rutte•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL
 2. 2. Met de juiste adviseur kan het toch een goed jaar worden Pieter van Stempvoort | JuristAls ondernemer probeert u zoveel mogelijk bedrijfsrisico’s uit te sluiten. De huidige economische situatie vergt meeraanpassingsvermogen van ondernemingen dan ooit. De Hooge Waerder kan u helpen bij het inspelen op de veranderdeomgeving met een reeks professionele diensten. Zoals advies over risicomanagement, managementinformatiesystemen,juridische hulp bij wanbetaling, professionele ondersteuning op fiscaal gebied, HRM en corporate finance. We hebbenzelfs een speciaal kredietteam geformeerd om financieringsaanvragen te begeleiden.
 3. 3. Brandpreventie vraagt om strenge eisen!De overheid stelt in het bouw- en gebruiksbesluit hoge eisen aan brandbeveiligingsinstallaties. Deze hogeeisen zijn nodig om de veiligheid van de gebruikers van een gebouw en omliggende gebouwen zoveel mogelijkte garanderen. Naast de overheid kunnen verzekeringsmaatschappijen of de gebruiker ook eisen stellen. Dezeworden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE). Protectiepartners kan u hierbij als erkend installatiebedrijfvolledig mee van dienst zijn. Wij leveren en installeren gecertificeerde brandmeld- en ontruimingsinstallatiesaangelegd conform de huidige regelgeving en normen. Focus op veiligheid. Focus op Protectiepartners! k inventarisatie gespre Bel voor een GRATIS ntoor, binnen uw bedrijf, ka over brandbeveiliging ma il l 072 - 53 4 85 86 of winkel of woning. Be pa rt ne rs .n l na ar in fo @p ro te ct ie BRANDBEVEILIGING Einsteinstraat 26 TOEGANGSCONTROLE 1704 RT Heerhugowaard T: 072 - 534 85 86 CAMERABEVEILIGING E: info@protectiepartners.nl www.protectiepartners.nl INBRAAKBEVEILIGING Protectiepartners is onderdeel van Elektropartners Kijk voor ons actuele vacatureoverzicht op www.protectiepartners.nl
 4. 4. het ONDERNEMERSHet Ondernemersbelang B E L A N GNoord-Holland Noord verschijntvijf keer per jaar. Inhoud REGIONALE BOUWERS SLAAN HANDEN INEENNegende jaargang, nummer 5, 2011 Deze zomer is de federatie Bouwend Nederland Noord-Holland NoordOPLAGE opgericht. Het initiatief daarvoor lag bij de besturen van de afdeling Alkmaar,5000 exemplaren De Noordkop en West-Friesland van Bouwend Nederland. De voorzitters daarvan,COVERFOTO respectievelijk Franc Kuyper, Klaas de Leeuw en Cor van Vliet, waren bereid een enFranc Kuyper (l.) & Cor van Vliet ander toe te lichten. Naast het voorzitterschap leiden ze tevens een bouwbedrijf.Fotografie: JJFoto /Jan JongUITGEVER 08 Bij het nieuwe verbond zijn meer dan 200 bedrijven aangesloten. Zij slaan de handen ineen voor de toekomst van de bouw in deze regio.Jelte HutNovema Uitgevers BVPostbus 309860 AA GrootegastWeegbree 1 GROENE AMBITIE OP DE VORK9861 ES GrootegastT 0594 - 51 03 03 De Vork wordt waarschijnlijk het meest duurzame bedrijventerrein vanF 0594 - 61 18 63 Heerhugowaard. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich melden bij deinfo@novema.nl gemeente: het virtuele informatieloket over De Vork is inmiddels geopend.www.novema.nl “Het terrein wordt begin 2012 bouwrijp gemaakt, in januari kan de eersteEINDREDACTIE schop in de grond.”Femke Hutf.hut@novema.nlT 0594 - 51 03 03 11WEBSITEwww.ondernemersbelang.nl BREEKLAND: OPEN ÉN VEILIGBLADMANAGERNovema Grootebroek Er komt cameratoezicht op bedrijventerrein Breekland in Oudkarspel. RedenArnold Stins is dat het terrein vrij geïsoleerd ligt van woonwijken, en er ook geen bewoninga.stins@novema.nl is bij de bedrijfspanden. “De camera’s geven bedrijven nog meer reden omT 0228 - 32 12 53 zich hier te vestigen.”VORMGEVING 19VDS Vormgeving!DrachtenDRUKDrukkerij Veldhuis, RaalteREDACTIEIsabelle Brus KETENSAMENWERKING: MAAK GEBRUIK VAN ELKAARS KRACHTJerry Helmers (Crown Media)Jeroen Kuypers Ketenintegratie in de bouw…. Het klinkt mooi; intensievere samenwerking, hetHenk Roede (strip) willen reduceren van faalkosten en het optimaliseren van logistieke processenAndré Staas (Comm’Art) in de bouw. Maar werkt het ook in de praktijk? De deelnemers aan het RondeAndré Vermeulen (columnist) Tafel Gesprek menen van wel. Sterker nog: ze zijn er van overtuigd. En ze zijnCock de Vries (ABCdV het er tevens over eens dat de behoefte aan ketensamenwerking zeker niet istekst & communicatieadvies) geboren uit nood. Integendeel: “Crisis of niet; je moet altijd nadenken overRené ZoetemelkFOTOGRAFIE 20 slimmer werken!” zo roepen de zeven deelnemers aan het gesprek bijna in koor.Gerrit BoerJur EngelchorLuuk GosewehrJan Jong (JJFoto)Marco MagielseADRESWIJZIGINGENAdreswijzigingen, veranderingenvan contactpersoon of afmeldingenkunt u per mail doorgeven aanTiny Klunder, t.klunder@novema.nl.Vermeldt svp ook de editie er bij,die vindt u bovenaan in het colofon.Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemmingvan de uitgever. De uitgever kanniet aansprakelijk worden gesteldvoor de inhoud van de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 5. 5. Column■ En verder We gaan de lucht in!04 Nieuws Files bestaan al sinds de auto een massavervoermiddel is. Als het in de jaren 60 op zondag mooi weer was, ston- den de wegen naar Zandvoort en Scheveningen propvol.06 Sparren met specialisten Opeenvolgende regeringen hebben sindsdien zonder er bij stil te staan van het verschijnsel file een echt economisch13 Gomes opent eerste Mercedes-Benz bedrijfswagen probleem gemaakt. Ga maar na. Om de naoorlogse woning- nood op te heffen, viel het besluit om woningen te gaan Experience Center in Nederland bouwen in het weiland. Zo ontstonden Almere, Zoetermeer, Nieuwegein en al die andere deprimerende nieuwbouw- oorden.15 Het belang van het juiste juridische fundament; de valkuilen In de loop der tientallen jaren zijn vele 100.000-en gezin- nen ‘naar buiten’ gegaan. Ik herinner mij nog een collega bij16 Ondernemerspanel: Heeft u nog vertrouwen in de euro? het toenmalig Economisch Dagblad in Den Haag, die elke ochtend om 7 uur zijn doorzonwoning in Salt Lake City ver- liet om om 8 uur op de redactie te kunnen zijn. Al rond 198025 Met ESNW zit je er warmpjes bij had hij een uur nodig om met de auto een afstand van nog geen 10 kilometer te overbruggen.26 Koken met kristallen! Inmiddels weten wij niet beter meer. Veel huishoudens nemen de files voor lief. Voor minder geld ruimer wonen in28 An American dream in Noord-Holland een rustig dorp in de Betuwe is voor hen belangrijker dan vlakbij het werk in Utrecht, Den Bosch of Rotterdam. De files zullen nooit verdwijnen. Zelfs als de forens in de toekomst met zijn volautomatische, elektrische auto over■ In het hartkatern een geleiderail voortschuift, dan nog zit hij in een perma- nente slang van computergestuurde botsautootjes.De verkleinde schoenmaat van Mark Rutte Wie daaraan wil ontsnappen, gaat de lucht in! Nu al zie je dat geslaagde zakenlieden en captains of industry zich perTussen het aantreden van de liberaal Rutte als premieren dat van zijn liberale voorganger Cort van der Linden helikopter verplaatsen. Zo kan Hennie van der Most vijfzit bijna een eeuw. Honderd jaar lang moest hun stroming afspraken per dag aan, verspreid over het hele land. Indie post overlaten aan christendemocraten en sociaal- China gaat dat nog veel verder. In 2010 is het gebruik vandemocraten. En nu de liberalen eindelijk weer de eerste een privéhelikopter in de grootstedelijke agglomeratiesminister leveren is deze de leider van een minderheids- met 20 procent gestegen.kabinet dat voor elk wetsvoorstel moet soebatten met In Japan is sinds 2005 een eenpersoons heli te koop meteen gedoogpartner of de oppositie. Tijdens een rede inAntwerpen legde hij uit dat minderheidskabinetten in deze een motortje van 125 cc, een vermogen van 8 pk en eeneeuw niet de uitzondering maar de regel zullen vormen. topsnelheid van 90 kilometer per uur. Het ding kost 27.000 euro. De NASA experimenteert met een krachtiger versie,- Het Kantoorblok die elektrisch vliegt en 240 kilometer per uur haalt.- LMG|KCND strategie creatie maakt het verschil Het is slechts een kwestie van tijd voordat de forenzende- Zicht: Een heldere kijk op zekerheid werknemer en de actieve ondernemer zich door de lucht- Veldhuis Media investeert anticyclisch in mensen en machines verplaatsen in hun eigen een- of tweepersoons minikopter. Daken van kantoorgebouwen worden landingsdek, par- Bedrijven zetten stap van keerterreinen veranderen in luchthaventjes. Ik ben ervan donateurschap naar partnership overtuigd dat dit voor het jaar 2050 volledig is ingeburgerd. Of u, waarde lezer, dat nog meemaakt, hangt dus vooral van Hulporganisaties kunnen een rol van doorslaggevend belang uw huidige leeftijd af. Misschien zit u tegen die tijd wel in spelen, voor het lenigen van acute nood, maar ook voor het bevorderen van zelfredzaamheid. Dat geldt zeker voor een echte luchtfile. de manier waarop UNICEF hulp biedt. Somalië kent een grootschalige hongersnood, maar buurland Ethiopië slaagt André Vermeulen erin, ondanks dezelfde droogte, de eigen bevolking te blijven info@avoor.nl voeden. In beide succesverhalen speelde UNICEF een cruciale rol. In deze wereldwijde VN-organisatie staat het gulle en actieve Nederland in de top als het gaat om donaties. het ONDERNEMERS BELANG 03
 6. 6. NieuwsDebiteurenbeheer Esther van Bronkhorst traint 700ste cursist bijVandaag de dag is een gedegen de Notaristelefoondebiteurenbeleid een must. Bedrijvenhebben nog nooit zoveel te kampen Maandag 19 september hebben degehad met openstaande facturen als medewerkers van de Notaristelefoonin het afgelopen jaar. Niet alleen de geproost op de 700ste getrainde cursist.recessie speelt hierbij een belangrijke De notaris ontving een hotelbon. Derol, ook het betalingsgedrag van medewerkers hebben een intensieveschuldenaren is erg verslechterd. Dit maatwerk training gevolgd met veelbetekent dat het debiteurenbeleid diepgang. De cursisten hebben veelhierop moet zijn aangepast en niet geleerd en adviezen van de traineralleen in slechtere economische tijden. ontvangen. Reacties cursisten: “De sfeerBetalingstermijnen dienen scherp in was zeer ontspannen en je bent nooitde gaten te worden gehouden en bij te oud om te leren. Het is interessantoverschrijding hiervan dient actie te op communicatief gebied te leren enworden ondernomen, want u dient ook niet alleen op vakinhoudelijk gebied.op tijd uw facturen te betalen, toch? Een heldere kijk op zekerheid Bijzonder dat ons telefoonteam erva-Meer info: de Ruijter & Willemsen ringen met andere deelnemers kondenGerechtsdeurwaarders en Incasso, Iedere ondernemer is op zoek naar de brengen wij uw bedrijfsrisico’s in kaart. delen, goede interactie. Het is prettigtelefoon: 072-8510011, www.drenw.nl beste oplossing voor bedrijfsrisico’s. Wij adviseren u over maatregelen, u dat onze praktijk en theorie op elkaar Ook voor u staat deze vraag centraal. maakt keuzes. Welke risico’s zijn voor u aansluiten. Mijn complimenten.” Maar hoe kunt u voor de beste oplossing acceptabel en welke kunt u door www.telefoontrainingopmaat.nl - kiezen als onvoldoende in beeld is welk preventie minimaliseren? Of welke telefoon: 072- 5280884 probleem opgelost moet worden? De risico’s wilt u met een verzekering Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs afdekken? Alles gericht op de vestiging in Alkmaar helpt u graag continuïteit van uw onderneming. hierbij. Met onze BedrijfsRisicoVerkenner www.zichtadviseurs.nl advertentie Transactus maakt nu deel uit van Sophista Interconsult Sophista Interconsult groeit: Paul Bossers versterkt team Sinds september 2011 maken alle bedrijfsactiviteiten van Transactus Misser Gemeente! uit Eindhoven deel uit van Sophista Interconsult te Alkmaar. Sophista is Het is weer eens gebeurt, afgelopen een adviesbureau op het gebied van zomer wilde een gemeente de bedrijfsoverdracht en corporate finance. vergunning van een flink aantal Paul Bossers, eigenaar van Transactus, ondernemers flink beperken. PreciesVeilig en zeker versterkt het team van Sophista met zijn tijdens de bouwvak is het bewuste jarenlange ervaring en deskundigheid besluit door de gemeente gepubliceerd.ondernemen en als specialist in bedrijfsoverdrachten. Als AMA hier niet scherp op wassuccesvol zijn Sophista, opgericht in 2000 door Pieter geweest hadden een flink aantal van den Berg en Jan Ziel, heeft zich bedrijven nog maar 10% van hunWist u dat binnen het MKB de in ruim tien jaar ontwikkeld tot een normale bedrijfsvoering uit kunnencoöperatie als organisatievorm in landelijk opererend adviesbureau voor voeren. De gemeente wilde deopmars is? Juist in deze tijd is het het midden- en kleinbedrijf. De negen hoeveelheid geluid die de bedrijvenheel aantrekkelijk om bepaalde medewerkers zetten zich met kennis bekend met het ondernemingsvak en mogen maken flink aanpakken. Doordatsamenwerkingsvormen om te zetten in van zaken, maar ook met hart en ziel daarmee gaat zijn bijdrage verder dan AMA namens meerdere ondernemerseen coöperatie. De fiscale en financiële in om ondernemers te adviseren en cijfers en wetten. Na een aantal andere zeer duidelijke zienswijzen heeftvoordelen van het oprichten van een te begeleiden bij bedrijfsovername, bedrijfsactiviteiten maakt hij nu weer ingediend heeft de gemeente eierencoöperatie zijn voor velen onbekend bedrijfswaardering, corporate finance, de overstap naar de dynamische markt voor haar geld gekozen en het besluitterwijl die juist zo aantrekkelijk zijn. business development en fiscaaljuri- van bedrijfsovernames. Bossers: voorlopig ingetrokken.Zo zijn de oprichters niet wettelijk dische zaken. De ondernemer zelf is “Juist in deze economisch onzekere Zo blijkt maar weer dat je alsverplicht geld in te leggen zoals bij een daarbij altijd het uitgangspunt. tijden is het van belang dat onder- ondernemer niet alleen op je klantenB.V. wel het geval is. Tegenwoordig kan Inmiddels heeft Sophista vele bedrijven nemers zich deskundig laten bege- en leveranciers moet letten. Ookdie verplichte inleg voor het opzetten in de regio en daarbuiten succesvol leiden, want een bedrijf verkopen ontwikkelingen binnen de gemeentevan een B.V. een struikelblok zijn voor naar een overname of fusie begeleid.  of aankopen vergt een zorgvuldige waarin het bedrijf is gevestigd kunnenstartende ondernemers. De groei van Sophista heeft geresul- voorbereiding. Op bedrijfseconomisch, grote gevolgen hebben.Wilt u meer weten, neem dan contact teerd in de inlijving van Transactus en juridisch, maar zeker ook op persoonlijk Meer info: www.arbomilieuadvies.nlop met de experts van Meerloo@Co, daarmee gewenste uitbreiding van het gebied.” Voor meer informatie overbegeleiders in bedrijfseconomische, team. Paul Bossers is jurist en heeft ruim de dienstverlening van Sophistafiscale en administratieve zaken. 10 jaar ervaring in de begeleiding van Interconsult kunt u terecht opTelefoon: 0226-31 83 84 bedrijfsovernames. Hij is van huis uit www.sophista.nl.04 het ONDERNEMERS BELANG
 7. 7. ColumnOptimale luchtonvochtiging met eenadsorptiedrogerHVAC Nederland levert een breed capaciteit gerealiseerd wordt.assortiment aan luchtontvochtigers. De adsorptiedroger kan wordenNieuw in het assortiment zijn de aangedreven door vrijwel elke energie-adsorptiedrogers. Adsorptiedrogers zijn bron waaronder: stoom, gas, elektrisch,geschikt voor elk soort luchtdroging warm water, warmtepomp en zonne- Bouwen aanen speciaal voor luchtontvochtiging bij energie. Op deze manier kan de meestlage temperaturen en een lage Relatieve goedkope en milieuvriendelijke vormVochtigheid. Voor veel vocht en van energie gebruikt worden.klimaatproblemen is de adsorptiedroger Voor koel- en vriescellen zijn specialede enige oplossing. Naast de standaardunits levert HVAC Nederland op maatgemaakte systemen. adsorptiedrogers leverbaar welke ontworpen zijn voor drogen bij temperaturen van -25°C. Tevens de toekomstCapaciteiten tot meer dan 220 kg/h behoren er zogenaamde mobielemet luchtvolumes tot 50.000 m3/h. De adsorptiedrogers tot het leverings- Op 21 september heeft VNO-NCW Noordwest Holland samen met HDC mediaontvochtigers worden toegepast voor programma welke worden ingezet haar jaarlijkse miljoenenontbijt in Noordwest Holland georganiseerd. Wat opvielbescherming tegen corrosie, schimmel, bij tijdelijk taken zoals het drogen van was de positieve sfeer die tijdens de bijeenkomst heerste. Kenmerkend voorvoorkomen van condensatie, proces gebouwen bij waterschade. ondernemers zagen de aanwezigen de kansen van de toekomst en niet zozeerdrogen, droogopslag en het drogen De units worden compleet plug en play alleen maar bedreigingen. Elco Brinkman was de spreker die kwam vertellen watvan gebouwen. Industrieën waar deze geleverd met RV regelingen, sensoren, er globaal in de miljoenennota staat en wat dit betekent voor het land. Kernpuntontvochtigers gebruikt worden zijn filters en montagematerialen zoals van zijn verhaal was dat het allemaal nog niet zo slecht gaat. De bestedingen vanonder andere: voedsel industrie, wandhouders en vloersteunen. de overheid nemen nog steeds toe, het bruto nationaal product stijgt nog steedsfarmaceutische industrie, schepen, EN…. mensen blijven in huizen wonen…..ijsbanen/skihallen en waterbehandeling. Voor meer informatie kunt u contactAdsorptiedrogers hebben een roterend opnemen met: In mijn vorige column had ik al aangekondigd daar iets over te zullen zeggen.warmtewiel voorzien van een vocht HVAC Nederland Even wat cijfers: er zijn ongeveer 7 miljoen huizen in Nederland. Laten we zeggenabsorberende silicagel. De rotor bestaat Telefoon: (0255) 52 24 20 dat een huis 100 jaar meegaat. Dat betekent dat elk jaar 1% van de bestaandevoor meer dan 70 procent uit silicagel E-mail: info@hvac.nl voorraad vervangen moet worden. Dat zijn 70.000 huizen per jaar die we nieuwwaardoor een hoge ontvochtigings Internet: www.hvac.nl moeten bouwen, alleen al om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen. In 2010 zijn er bijna 56.000 nieuwe woningen opgeleverd (bron CBS). Dit betekent dat we zelfs de meest conservatieve prognose van de vervangingsvraag niet halen en 2011 zal echt niet veel beter zijn. De komende jaren zal het bouwvolume echt moeten toenemen, anders krijgen we tekorten op de woningmarkt. Wil ik nog even kijken naar de verdeling over het land naar de behoefte van nieuwe woningen. Als je bedenkt dat in sommige delen van Limburg nu al sprake is van een krimpende bevolking, dan zullen daar niet veel nieuwe woningen worden gevraagd. De prognose is dat de noordvleugel van de Randstad ook de komende 25 jaar blijft groeien in bevolkingsomvang. Dat betekent dat we daar wel nieuwe woningen nodig hebben, 60.000 wordt geroepen, maar waar? De discussie is natuurlijk al druk gaande: het kabinet zet in op de groei van Almere. Vanuit verschillende kanten wordt meegedaan in de discussie waar de groei moet plaatsvinden. Maar in plaats van elkaar te beconcurreren kunnen we elkaar ook helpen en versterken. Onze regio kan de ruimtelijke problematiek mee helpen oplossen. Wij hebben de ruimte, de inwoners en de infrastructuur. advertentie Onze regio moet haar verantwoordelijkheid nemen. Noordwest Holland moet de helpende hand toesteken en ruimhartig helpen met het bouwen van woningen voor de mensen die in de buurt van Amsterdam willen wonen. Laten we wel wezen: Amsterdam ligt een half uurtje van Hoorn en Alkmaar en met de nieuwe Coentunnel die er straks komt, is er ruimte genoeg op de weg. Dan is de file op de A7 weg en met de spitsstrook op de A9 rijden we daar ook weer. Ik voorzie voor de toekomst dat wij in Noordwest Holland intensief samenwerken met de metropoolregio Amsterdam. Leg je een stad als groot Londen over Amsterdam heen, dan blijkt Den Helder opeens een buitenwijk te zijn. Wij kunnen een oplossing bieden voor de vragen van de toekomst: waar bouwen we de benodigde woningen? Daarbij is niet alleen de locatie van belang, maar ook het tijdstip. Ja, het klopt dat er nu weinig woningen worden verkocht, maar dat heeft vele redenen en die zijn op te lossen. Het tijdstip is nu, nu moeten we gaan bou- wen aan de toekomst met nieuwe toekomstbestendige woningen die de vraag van de toekomstige bewoner van de noordvleugel kan invullen. Guido de Wit, Voorzitter VNO-NCW Noordwest Holland het ONDERNEMERS BELANG 05
 8. 8. Bedrijfsreportage Tekst: Isabelle Brus • Fotografie: JJFoto / Jan JongZodra ik de drempel overstap is mij letterlijk in een flits duidelijk wat voor bedrijf Blom Elektrotechniek is: de lichten in het kantoorgaan automatisch aan. “Lichtschakelaars zijn inderdaad niet meer helemaal van deze tijd.” Uitgebreid vooroverleg met bouwpartners voorkomt faalkosten voor klant Sparren met specialisten B lom Elektrotechniek is een begrip niet had gewild. Door in een vroeg stadium kantoren, hotels, scholen, zorginstellingen, in de regio. Het bedrijf heeft goede met elkaar rond de tafel te gaan zitten, maken grote en kleine woningbouwprojecten. Ook contacten met diverse aannemers we veel gedetailleerdere plannen.” Door deze luxe villa’s met ‘slimme’ domotica-installaties. en bouwbedrijven, waaronder de buren in vorm van ketenintegratie -de engineering “Gevarieerd werk, dat steeds om een eigen, Warmenhuizen: M.J. de Nijs en Deurwaarder. wordt feitelijk gewoon naar voren gehaald- specifieke aanpak vraagt”, vertelt Blom. “Van BAM Woningbouw Alkmaar en Amster- valt de begroting altijd goedkoper uit. De meeste medewerkers zijn daarom dam, en met Dura Vermeer Bouw Amsterdam gespecialiseerde vakmensen. Heel waardevol en Haarlemmermeer zijn we zelfs officieel Allround voor je bedrijf, aldus Blom. “Het zijn tenslotte ketenpartner”, vertelt directeur Arnold Arnold Blom nam het bedrijf vijf jaar geleden uiteindelijk altijd de mensen die het verschil Blom. Ketenpartner zijn betekent dat er over van zijn vader Peter Blom die begin moeten maken. Straks zit de Nederlandse voorafgaand aan een project intensief over- jaren zeventig in Tuitjenhorn Blom Elektro- bouw-sector te springen om goed opgeleide leg wordt gevoerd tussen de verschillende techniek startte. In 2007 verhuisde Blom naar en deskundige vakmensen.” Tot de uitgangs- partijen die erbij betrokken zijn om zo Warmenhuizen. “In Warmenhuizen werken punten van Blom Elektrotechniek horen de onnodige faalkosten te voorkomen. nu ongeveer zeventig mensen en op onze korte lijnen. “Onze klanten praten altijd met “Absoluut een belangrijk punt. Geen vestiging in Beverwijk werken er circa dertig”, één contactpersoon die precies weet wat er opdrachtgever wil betalen voor zaken die hij vertelt Blom. De Beverwijkse vestiging is speelt. Dan kun je altijd snel schakelen, en het gevolg van een overname in 2010 van dat is in het belang van de klant.” een bestaand elektrotechnisch bedrijf. “Zij Specialisten én allround zijn onder andere ook gespecialiseerd in Blom Elektrotechniek beschikt over de De medewerkers van Blom Elektrotechniek verstaan service en onderhoud, beveiligingswerk en certificaten BRL6000, NCP en VCA**. hun vak. Leerlingen vinden bij ons een perfecte verbouwingen. Dat deden wij ook, maar in “Wij zetten altijd gecertificeerde specialisten opleidingsplaats! Zo zijn we bezig met zaken als: mindere mate”, zegt Blom, die zijn klanten nu in. Ook als we die niet zelf in huis hebben.” • installaties voor licht- en kracht een compleet concept aanbiedt: ontwerpen, • centrale energievoorziening installeren en onderhouden, een belangrijke • noodstroom onderscheidende factor. Blom Elektrotechniek • nood- en transparantverlichting De Camper 10 • toegangscontrole Breed pakket 1749 BX Warmenhuizen • CCTV De meeste klanten van Blom Elektrotechniek T 0226 - 39 25 50 • CAI zitten in Noord-Holland en in en rond warmenhuizen@blomelektrotechniek.nl • inbraakbeveiliging Amsterdam. Onder de projecten vallen www.blomelektrotechniek.nl • brandmelding en ontruiming • CO/LPG detectie • veiligheidsaarding • bliksembeveiliging • glasvezelnetwerken voor data en telefoon. Van ontwerp tot oplevering en nazorg. V.l.n.r: Steef Vader, Marco Dekker, Arnold Blom en Pascal Groot06 het ONDERNEMERS BELANG
 9. 9. groenmeesters, meesterlijk groen tuinaanleg | interieurbeplantingPER SALDO HET BESTE !Factureren is één, betaald krijgen is een tweede.Blijkt de derde stap erg lastig?
 10. 10. Interview Tekst: Cock de Vries (ABCdV tekst en communicatieadvies) • Fotografie: JJFoto / Jan JongCor van Vliet (l.) & Franc Kuyper Regionale bouwers slaan handen ineen Kille sanering De bouw kenmerkt zich traditioneel door Deze zomer is de federatie Bouwend Nederland Noord-Holland Noord opgericht. Het initiatief pieken en dalen die met enige regelmaat de kop opsteken. Afgelopen dertig jaar was daarvoor lag bij de besturen van de afdeling Alkmaar, De Noordkop en West-Friesland van er elk decennium wel een stevige dip. Maar Bouwend Nederland. De voorzitters daarvan, respectievelijk Franc Kuyper, Klaas de Leeuw en vandaag de dag speelt een aantal factoren een rol die een grote invloed hebben op Cor van Vliet, waren bereid een en ander toe te lichten. Naast het voorzitterschap leiden ze de sector. De economische malaise laat diepe sporen na. De woningmarkt is weinig tevens een bouwbedrijf. Bij het nieuwe verbond zijn meer dan 200 bedrijven aangesloten. Zij mobiel, onder meer door de strenge regels bij het afsluiten van een hypotheek. De slaan de handen ineen voor de toekomst van de bouw in deze regio. potentiële koper blijft dus voorlopig zitten waar hij zit. Bovendien nemen financiële prikkels, zoals de startersssubsidie en H et gaat niet goed in de bouw. pers, bouwers en afbouwers. Maar ook om koopgaranties, af. Waardoor voor veel Die stelling wordt van harte vertegenwoordigers van de politiek en starters de vurig gewenste eigen woning onderschreven door boven- woningcorporaties. En niet in de laatste onbereikbaar is geworden. Ook het beleid genoemd trio. Zij kennen de markt, plaats om de potentiële bewoners en ge- van de woningcorporaties is gewijzigd. Het hebben verstand van zaken en zijn goed bruikers. Klagen en passief afwachten past eigen vermogen is fors gedaald, waardoor ingevoerd in zowel de bouw als de poli- niet bij deze ondernemers. Bovendien lost minder investeringen plaatsvinden. Veel tiek. Die harde constatering leidde tot een dat niets op. Hun stelling luidt: “De ma- voormalig huurwoningen worden verkocht overwogen initiatief, namelijk de oprich- laise in de bouw is een maatschappelijk en er is weinig nieuwbouw. Een grote groep ting van de federatie. Om de malaise in probleem waar alle inwoners van deze potentiële kopers verdient overigens net te de bouw een halt toe te roepen, zijn de regio vroeg of laat mee te maken krijgen. veel om voor huursubsidie in aanmerking te krachten gebundeld. Met de intentie om Waar mensen zijn, is bouw. Die twee komen en te weinig om een hypotheek af te met alle betrokkenen af te stemmen hoe kunnen niet zonder elkaar. Dat maakt kunnen sluiten. Met alle gevolgen van dien. de bouw vlot kan worden getrokken. Het de situatie in de bouw tot een branche- Ook de utiliteitsbouw ligt op zijn gat. Er is gaat om projectontwikkelaars, ontwer- overstijgend probleem.” een overvloed aan leegstaande kantoren- 08 het ONDERNEMERS BELANG
 11. 11. panden en bedrijven investeren sinds het bieders gekeken. Met als gevolg dat bij een uitstroom van vijf procent tegen eenuitbreken van de crisis in 2008 nauwelijks aanbestedingen offertes, waar weken werk instroom van 1.5 procent. Bovendienin nieuwbouw. Daarnaast heeft de sector in is gaan zitten, binnen enkele minuten van lekt vakkennis weg. Dat betekent datte maken met een gestage uitstroom. tafel worden geveegd. Degene die het werk er op termijn kwalitatief en kwantitatiefVeel vaklieden zijn de afgelopen jaren als wel wordt gegund, krijgt nauwelijks tijd minder gebouwd gaat worden. Espeq, hetZZP’er aan de slag gegaan, anderen hebben voor de voorbereiding omdat je bij wijze opleidingscentrum van en voor de bouw,de bouw definitief de rug toegekeerd. van spreken dezelfde dag moet beginnen. levert vakbekwame mensen af. HelaasBranches die direct gekoppeld zijn aan de De uiteindelijke gunning kan leiden tot zorgen de beroepsopleidingen van diversebouw, zoals architecten, projectontwik- hectische situaties als bij de oplevering de ROC’s niet altijd voor de juiste mensenkelaars, grondverzetbedrijven en de afbouw kwaliteit onder de maat blijkt te zijn. Dat met de gewenste inslag. De overheid en(schilders, behangers, loodgieters en instal- kost uiteindelijk meer geld. Bovendien krijgt het onderwijs zouden zich dus wat meerlateurs) delen in de malaise. Daarentegen de aannemer de Zwarte Piet toegespeeld. moeten laten leiden door de vraag uit deworden de regels en voorschriften steeds Terwijl die er in een aantal gevallen markt. Dat geldt ook voor allerlei voorwaar-strenger. “De bouw ondergaat de laatste nauwelijks iets aan kon doen.” Ook ridicule den. Overheid, onderwijs en bouw kijkenjaren een kille sanering met verregaande voorschriften op het gebied van onder naar elkaar, maar overzien nauwelijks hetgevolgen”, aldus de drie voorzitters. meer veiligheid en milieu moeten eens totaalproces. Dat willen we bespreekbaar“Een aantal ontwikkelingen houden we onder de loep. Waarbij bouwend Nederland maken. Dat is het enige voordeel van eenniet tegen. Maar we kunnen wel partijen beslist geen voorstander is van ‘Chinese crisis, dan moet je wel met alternatievenmobiliseren en de handen ineen slaan om praktijken’. “Als in Azië een stuwmeer wordt komen. Op dat snijvlak bevinden we onsadequaat op deze ontwikkelingen in te aangelegd of een stadswijk wordt ontwik- momenteel. Ruim tweehonderd bouwge-spelen. Dat is goed voor de sector, maar ook keld, zorgt de overheid er wel voor dat de relateerde bedrijven in deze regio hebbenvoor de maatschappij.” grond vrij komt. Dat gaat vaak ten koste elkaar gevonden. Zij kennen de praktijk, van de oorspronkelijke bewoners. Zo iets omdat zij in het bouwproces letterlijk metKetenintegratie is in Nederland ondenkbaar. Daarentegen hun ‘poten in de klei staan’. Namens henDe belangrijkste motieven voor het oprich- kunnen de sporen van beschermde planten gaan wij met gemeenten en corporaties inten van de federatie zijn de bevordering of dieren in ons land leiden tot jarenlange gesprek over de praktijk van de bouw envan de onderlinge samenwerking, het procedures of hoge kosten. Daar zit geen de aanbestedingen. Wij zitten bewust aaninitiëren van activiteiten en initiëren van zinnig mens op te wachten.” de voorkant van het traject om begrip tefaciliteiten, het ondersteunen en stimuleren krijgen voor het standpunt van onze sector.van opleidingsfaciliteiten en een kostenbe- Oog voor de praktijk Dat moet leiden tot transparante afsprakensparing door meer samenwerking en betere Het moet dus anders in de bouw, vindt de over mogelijkheden en voorwaarden. Deonderlinge afstemming. “Het uitgangspunt federatie. Uitgangspunt is een afweging opdrachtgever heeft vaak geen idee van deis ketenintegratie. Dat wil zeggen dat alle van alle – soms tegenstrijdige – belangen praktijk. Wel hebben we allemaal baat bijbetrokken partijen belang hebben bij en begrip voor elkaars standpunt. Daarover een kwalitatief goede, betaalbare bouw eneen optimale onderlinge afstemming en moeten overheid en branche gerichte een optimale openbare infrastructuur. Deverregaande samenwerking. De tijd dat afspraken maken en meer samenwerken. dagelijkse praktijk bewijst dat het andersarchitecten zich verheven konden voelen Ook de opleidingen kunnen beter. “Voor moet. Daar gaan wij namens de bouwsectorboven de aannemers of dat projectontwik- de toekomst van de bouw moeten we de met alle relevante partijen eens goed overkelaars de toon bepaalden, ligt achter ons. vakopleidingen waarborgen. Er is jaarlijks praten.”We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.Daarom moeten we er ook samen aan wer-ken om het totale bouwtraject zo efficiëntmogelijk te laten verlopen. De bouw was Klaas de Leeuwaltijd redelijk traditioneel. De afzonderlijkepartijen bewaakten vooral de belangenvan de eigen bloedgroep. Samenwerkingkwam wel voor, maar was geen standaarduitgangspunt. In diverse andere branches isde ketenintegratie al jaren gemeengoed. Debouw heeft daar nog niet zo lang ervaringmee. Het levert wel voordelen op omdat af-stemming tussen de afzonderlijke delen vande keten een meerwaarde oplevert. Heldereafspraken en duidelijke voorwaardenmoeten er uiteindelijk toe leiden dat hetbouwproces transparanter wordt. Dat ideebegint aardig te wortelen in onze sector.”IntegriteitsbeginselOp dit moment is het integriteitsbeginselactueel. Bij openbare aanbestedingen wilde overheid de regels tijdens de procedurenog wel eens veranderen. Ook is de laagsteprijs bijna altijd het criterium. “In een tijdvan economische krimp is dat verklaarbaar,maar er wordt nauwelijks naar de kwaliteitvan het werk of de ervaring van de aan- het ONDERNEMERS BELANG 09
 12. 12. Tekst: Isabelle Brus • Fotografie: JJFoto / Jan Jong BedrijfsreportageHeerhugowaard wil slagvaardig van start met nieuw bedrijventerreinGroene ambitie op De Vork De Vork wordt waarschijnlijk het meest duurzame bedrijventerrein van Heerhugowaard. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich melden bij de gemeente: het informatieloket over De Vork is inmiddels geopend. “Het terrein wordt begin 2012 bouwrijp gemaakt, in januari kan de eerste schop in de grond.”H et nieuwe bedrijventerrein De Duurzaam voorop De Vork. “We willen beslist geen park Vork beslaat 110 hectare en De gemeente mag de harde all-electric vol zogenaamde blokkendozen”, zegt komt te liggen ten oosten van eis voor de eerste fase van De Vork Baijards, die voor meer informatie over dede Zandhorst-terreinen, net ten noorden hebben laten vallen (alleen gas indien architectonische eisen verwijst naarvan de sportvelden De Vork. Het terrein nodig voor productieprocessen), aan de de deskundigen bij het virtuele loket.wordt begrensd door de Middenweg en duurzaamheidsambities is in principe niets “Die kunnen ook helpen bij het aanvragende Hasselaarsweg. De Vork zal te bereiken veranderd, aldus Baijards. “Ik spreek het van subsidies en het leggen van contactzijn via de nog aan te leggen Westfrisiaweg liefst over een klimmende ambitie. Als tussen verschillende bedrijven om eenover de Zandhorst naar de N242, en in de gemeente hebben we onze ogen niet duurzame energievoorziening zoalstoekomst via een ontsluitingsweg met de willen sluiten voor de actuele realiteit, warmte-koude-opslag.” Om het groeneHasselaarsweg. “De Middenweg zal geen maar we willen bedrijven wel verleiden aanzicht van het park te waarborgen,extra verkeer te verwerken krijgen”, stelt om via het verkooploket een zo hoog legt de gemeente veel groen en water-wethouder Gretha Baijards. mogelijk niveau te halen.” Met andere partijen aan op De Vork. Zo komt er voor woorden: er is nog wel degelijk sprake elke kavel een groene heg om het zichtBedrijven erbij van stimuleren van de ondernemers tot op auto’s zoveel mogelijk te ontnemen,Met de aanleg van het nieuwe bedrijven- de hoge duurzaamheid op De Vork waar worden er wandelpaden aangelegd voorterrein wil Heerhugowaard het aantal de gemeente naar streeft. De wethouder lunchende werknemers en komt er om hetbedrijven in de gemeente omhoog brengen. constateert dat er vanuit het bedrijfsleven terrein heen een brede groenstrook.“We focussen echt op nieuwe bedrijven, al wel degelijk interesse is in duurzaamzullen er vast een paar bedrijven van andere ondernemen, er valt immers gewoonterreinen binnen de gemeente verhuizen geld mee te verdienen. “Maar er gaannaar De Vork.” Het nieuwe bedrijventerrein ook investeringen mee gepaard die onder-moet een aanvulling zijn. Om die reden heeft nemers in deze krappe economische tijd Gemeente Heerhugowaardde gemeente de oudere Heerhugowaardse niet altijd op kunnen brengen.” Parelhof 1bedrijventerreinen al gerevitaliseerd. “Voor 1703 EZ Heerhugowaardhet stationsgebied is een ruimtelijke visie in Groene blik T 140 72 (nieuw, zonder netnummer)de maak zodat ook dit gebied opgeknapt Naast duurzaamheid hecht de gemeente info@heerhugowaard.nlkan worden”, vertelt Baijards. ook veel belang aan architectuur op www.heerhugowaard.nl het ONDERNEMERS BELANG 11
 13. 13. Bedrijfsreportage Gomes opent eerste Mercedes-Benz bedrijfswagen Experience Center in NederlandVrijdag 30 september beleefde Mercedes-Benz dealer Gomes Noord-Holland B.V. een primeur in Nederland. Aan Jorus Vos, directeurbedrijfswagens Mercedes-Benz Nederland, de eer om het eerste bedrijfswagen Experience Center van Nederland te openen. Metde opening speelt Gomes helemaal in op de wensen die de huidige markt verwacht van een showroom voor bedrijfswagens.V oor de huidige berijders van bedrijfsauto’s is de bestelwagen allang niet meer een eenvoudigvervoersmiddel om hun werk uit teoefenen. Vandaag de dag worden erhoge eisen gesteld aan comfort, duur-zaamheid, veiligheid en milieu. Wie inde laatste generatie Mercedes-Benz Vitoof Sprinter heeft gereden, moet ookbeamen dat de beleving meer weg heeftvan een luxe personenwagen dan eenbedrijfswagen.ShowroomGomes Noord-Holland B.V. heeft als eerstebedrijfswagendealer van Nederlandhierop ingespeeld. Op de vestiging inAlkmaar is de complete bovenverdiepingmet een oppervlakte van 900 m² ingerichtals showroom voor bedrijfswagens.Het unieke van het concept is dat de Regionale functie Bezoekshowroom een thematische indeling Het Experience Center vervult de vestiging Ook op zaterdagen is het Experiencekent. Geheel conform de eisen van van Gomes in Alkmaar een regionale Center geopend van 10.00 tot 16.00 uur.Daimler AG is een ontwerp gemaakt functie voor acht vestigingen. Verkopers Iedereen is van harte welkom.waarbij merkbeleving en de standaards van bedrijfswagens van alle vestigingendie de klant van een Mercedes-Benz dealer kunnen, indien gewenst, met klantenverwacht, zijn verwerkt tot een Experience naar Alkmaar gaan om hier een bezoek te Gomes Noord-Holland B.V.Center. Naast het complete producten brengen of om hun bedrijfswagen te laten Robbenkoog 2gamma zijn er diverse ontvangst- en afleveren. Hierbij moet gezegd worden dat 1822 BB  Alkmaarpresentatiemogelijkheden. Met het de verkoopfunctie op de andere vestigin- T 072 - 567 04 00Experience Center is Gomes klaar voor gen gewoon in stand blijft inclusief de F 072 - 567 04 01de komst van de “Small Van” die medio bijbehorende voorraad voertuigen alkmaar@gomes.nl2012 wordt verwacht. en demo’s. www.gomes.nl het ONDERNEMERS BELANG 13
 14. 14. Schagen T: 0224-29 87 11 E: info@BBSvW.nl I: www.BBSvW.nl * Ontwerptekeningen * Produc etekeningen * Direc e-begro ngen * Bestektekeningen * Werkvoorbereiding * Inschrijf-begro ngen * Technische omschrijvingen * Projectleiding * Kostenramingen * Vergunningen * Advies * Budget-bewaking * Bouw-begeleiding * Bouw-Toezicht * Bouw-Direc e
 15. 15. www.kantoorblok.nu Uw kantoorvakhandel: Groot in kantoorartikelenHoe krijgt u een gezonde werkplek, hoe spaart u het milieu, wat die uitermate geschikt zijn voor middelgrote en kleine bedrijvenzijn onmisbare artikelen en waar vindt u de meest scherpe en die ook nog eens voordelig geprijsd zijn. Wilt u meer advies ofprijzen? Dit alles leest u in Het Kantoorblok. Het Kantoorblok zoekt u een verkooppunt, ga dan naar www.kantoorblok.nu enstaat vol met tips van uw kantoorvakhandel over kantoorartikelen vind de kantoorvakhandel bij u de buurt. Dymo Labelwriter LW-450 Turbo voor de prijs van een LW-450 Label sneller. Verzend slimmer. Werk efficiënter. Vanaf nu drukt u etiketten af zonder kopzorgen met de LabelWriter 450. Een gezonde werkplek Met de gepatenteerde Dymo Productivity Kijk op pagina 3 Software kunt u onder meer adres-, barcode-, dossier-, naambadge- en verzendetiketten creëren en afdrukken, allemaal zonder extra werk en geknoei met etiketvellen op een gewone desktop- Art.nr. Omschrijving van voor printer. Druk etiketten direct af vanaf Mi- 930120 LW-450 € 105,00 € 89,00 crosoft Word, Excel, Outlook, QuickBooks 930121 LW-450 Turbo € 139,00 € 89,00 en andere populaire programma’s. Na 930122 LW-450 Twin Turbo € 189,00 € 129,00 eenmaal werken met de Dymo labelwriters 930123 LW-450 Duo € 209,00 € 129,00 Checklist voor wilt u niet meer zonder! groen printen Kijk op pagina 5 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<
 16. 16. Of u nu een klein of groot bedrijf hebt, iedereen gebruikt kantoor- artikelen. Wilt u even een notitie voor een collega achterlaten, die niet zo maar wegwaait, dan bieden de Post-it Super Sticky memoblaadjes uitkomst. Deze memoblaadjes vallen op door de van uw gegevens en bijvoorbeeld de Pentel Rollerpen BL77 felle kleur en kleven op alle soorten datum van binnenkomst. Art.nr. Omschrijving van voor ondergrond. Bezoekt u een klant dan 614441 zwart € 2,10 € 1,59 komt u goed voor de dag met de Op deze pagina vindt u nog veel meer 614442 rood € 2,10 € 1,59 Rillstab schrijfmap in lederlook, met handige en voordelig geprijsde kantoor- 614443 blauw € 2,10 € 1,59 een schrijfblok en opbergruimte voor artikelen. Uw kantoorvakhandel vertelt u 614449 paars € 2,10 € 1,59 A4-documenten en visitekaartjes. Daar- er alles over. Kijk op www.kantoorblok.nu naast zijn de verschillende Colop stem- voor de vakhandel bij u in de buurt en pels ideaal om documenten te voorzien nog meer topaanbiedingen. << Door deSuper Sticky lijmlaag zijn de memo’soveral op toe te passenPost-it Super Sticky Memoblok Rainbow Colop tekststempel Greenline Rillstab schrijfmap MaastrichtArt.nr. Omschrijving van voor Art.nr. Omschrijving van voor Art.nr. Omschrijving van voor392503 76x76mm blanco pak € 18,31 € 14,95 350851 47x18mm 513037 25mm zwart 98544 € 38,42 € 29,95 à 12 stuks 654SSU 4-5 regels 30G € 18,46 € 9,95 513038 40mm zwart 98504 € 39,80 € 32,50 350852 59x23mm 5-6 regels 40G € 23,24 € 12,95 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rapid Niettang Classic Art.nr. Omschrijving van voor 304200 chroom € 25,10 € 14,95>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Met de producten van Loeff’s patent brengt u in een handomdraai orde op uw werkplek en in uw archief. De producten sluiten naadloos op elkaar aan en zijn modulair aan te passen aan uw organisatie. Met Loeff’s patent bespaart u ruimte, tijd en geld! Koop een van de actieproducten, kras en win een verblijf in Landal Loeff’s archiefdozen GreenParks! Op alle Loeff´s patent Art.nr. Omschrijving van voor producten vindt u een sticker metLoeff’s Bundelbeugels 531594 345x250x80mm daarop een krasvlak. Als u dezeArt.nr. Omschrijving van voor Filingbox 3003 € 0,77 € 0,59 wegkrast, vindt u een unieke code.531565 100mm 1222 € 31,80 € 24,95 531021 370x255x115mm U kunt deze code activeren via de531566 180mm 1224 € 37,20 € 28,50 Jumbobox 3007 € 1,50 € 1,29 website www.loeffs.nl.<<2 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<
 17. 17. Verander regelmatig van houdingDe zelfstandige kantoorvakhandel is een betrouwbare partij,die weet waar ze het over heeft. Lokale aanwezigheid, een zeercompleet assortiment, een gunstige prijs en deskundig advies.Ook op gebied van ergonomie bent u bij uw kantoorvakhandelaan het juiste adres, want wist u dat de kantoorvakhandelu uitgebreid kan adviseren over een gezonde en prettigewerkomgeving? Zo is iedereen een stuk beter af.Vaak is een werkomgeving met een tueel ziekteverzuim met zich meebrengt.paar kleine aanpassingen al te ver- Uw kantoorvakhandel kan u adviserenbeteren. Wanneer u daarnaast zelf ook over welke meubels voor u het meesteen aantal stappen onderneemt om uw geschikt zijn. Zorg ook voor voldoendewerkomstandigheden te verbeteren, beweging. Wie een goede conditie heeft,bent u goed op weg. Richt uw werk- kan meer aan. Haal eens een kopje kof-plek bijvoorbeeld zo in dat u geen last fie of maak eens een praatje met eenheeft van te veel (zon)licht en verplaats collega op een andere afdeling. Maak inzonodig uw meubels. Indien nodig de pauze een korte wandeling door deverstelt u uw bureau en stoel en zet u omgeving. Met een frisse blik kunt u deuw bureaustoel op een stoelmat, zodat dag een stuk beter aan.u comfortabel aan de slag kunt. Met al uw vragen over ergonomischeLaten de arbeidsomstandigheden op kantoorartikelen kunt u terecht bijuw werk te wensen over, praat er dan uw kantoorvakhandel. Kijk opover met uw werkgever. De kosten van www.kantoorblok.nu en vind uween nieuwe bureaustoel staan niet in specialist in de buurt. <<verhouding tot de kosten die even- Afvalbakken die een speciale, stijlvolle Stoelmat voor harde vloeren uitstraling geven aan het interieur Art.nr. Omschrijving van voor van uw kantoor 489080 120x90cm polyester 97100 € 50,14 € 42,50 489077 120x150cm polyester 97173 € 79,70 € 69,00 489088 120x180cm polyester 97180 € 103,73 € 85,00Durable RVS-lijn metalen papierbakkenArt.nr. Omschrijving van voor Stoelmat voor zachte vloeren394442 RVS papierbak 15L met perforatie € 50,85 € 45,- Art.nr. Omschrijving van voor394441 RVS papierbak 15L € 42,42 € 35,- 489078 120x90cm polyester 97200 € 43,01 € 39,00394443 RVS papierbak met vlamdover € 69,92 € 59,- 489079 120x150cm polyester 97273 € 67,05 € 59,00890514 RVS staande as-papierbak € 132,75 € 109,- 489089 120x180cm polyester 97280 € 96,14 € 79,00 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<< 3
 18. 18. A MEGLER L KNA nu ller. kna eve .me ga losi www exp eest De m aanbiedingen van uw kant oors peci alist e helderheid! Indrukwekkend 3M LCD-PROJECTOR X21 • Compacte projector met indrukwekkende helderheid. • Scherp beeld. • 2700 ANSI Lumen. • Ideaal voor de zaken–reiziger, slechts 2,2kg. • XGA (1024x768). • Fluisterstand. • Beste functionaliteit in zijn klasse. • Volledige connectiviteit. • Ideaal voor middelgrote tot grote vergaderruimten. Art.nr. Omschrijving Van Voor • Pincodebeveiliging. • Afmetingen 306x221x77mm. 484049 3M projector X21 695,00 599,00 De prijzen zijn exclusief BTW, bijzondere belastingen en heffingen. Geldig zo lang de voorraad strekt doch uiterlijk tot en met 4 december 2011. Ga naar www.kantoorblok.nu voor de voorwaarden Met dit Navigator papier print u altijd opdikking, betere opaciteit en een milieuverantwoord. Het papier wordt uitstekende vlakliggendheid. Daarnaast namelijk vervaardigd met behulp van de is houtvrij en chloorvrij. Het papier is nieuwste technologie op het gebied van geschikt voor laser- en inkjetprinting de papierproductie. Navigator Universal en colourcopiers en voorzien FSC én heeft daarnaast een schitterende uni- Europese bloem certificering. Koop het versele hoogwitte papierkwaliteit Het nu ook nog extra voordelig! << papier bestaat uit 100% Eucalyptus Globulus vezel, waardoor het uitste- kende eigenschappen krijgt, zoals extra Pak à 500 vel, doos à 5 pakken, prijs per pak Art.nr. Omschrijving van voor 129097 1 doos A4 80gr wit € 8,15 € 3,95 129097 2 dozen A4 80gr wit € 8,15 € 3,65 129097 20 dozen A4 80gr wit € 8,15 € 3,50 129097 40 dozen A4 80gr wit € 8,15 € 3,254 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<
 19. 19. Kyocera multifunctionals en printers passen prima in een groene be-drijfsvoering door het ECOSYS-concept. Dit concept combineert milieu-effiëntie met economische efficiëntie.Dit betekent duurzame componenten, Checklist voor groen printenaangevuld met een milieugericht • Maak dubbelzijdige prints en kopieënontwerp, energiebesparende, stille en print eventueel meerdere pagina’sen schone technologie en minimali- op één kant van het vel om afval ensering van het gebruik van chemische kosten te besparenstoffen. • Print nooit te veel documenten • Gebruik de functie ‘controleren enKyocera Mita gebruikt ook gerecyclede vasthouden’ om een document te wanneer hij niet print of kopieertmaterialen bij de productie van haar ma- controleren voor dat u een grote • Recycle gebruikte tonercassetteschines. De behuizing wordt bijvoorbeeld printopdracht geeft • Zorg dat kantoorapparatuur goedvervaardigd uit gerecyclede hars van • Gebruik apparatuur met het wordt onderhouden, zodat deze zoplastic drankflessen en de verpakking Energy Star keurmerk efficiënt mogelijk werktwordt gemaakt van pulp dat afkomstig • Zorg dat kopieerapparaten, multi- • Gebruik voor al uw printwerk milieu-is van kringlooppapier. functionals en printers ’s nachts verantwoord papier dat niet met worden uitgeschakeld chloor gebleekt is, of 100%Wilt u dat uw zuinige machines ook • Activeer de slaapstand van uw kringlooppapier <<efficiënt printen, bekijk dan de checklist printer of kopieerapparaat, zodatvoor groen printen. het energieverbruik minimaal is Met de multifunctionals van Kyocera kunt u snel en eenvoudig printen, scannen, kopiëren én faxen! Deze machines zijnheel gemakkelijk aan te sluiten via USB 2.0 hi-speed interface. De capaciteit is uit tebreiden met verschillende papiercassettes. Kleurenlasermultifunctional FS-C2126MFP+ van € 1350,- voor € 995,- Lasermultifunctional FS-1128MFP van € 795,- voor € 595,- Met de laserprinters van Kyocera maakt u de mooiste afdrukken in zwart-wit of in kleur. Ook beide laserprinters zijn uit te breiden voor meer papiercapaciteit. Infor- meer bij uw kantoorvakhandel naar de geschikte papiercassettes. Alle printers van Kyocera zijn voorzien van het Energy Star keurmerk.Laserprinter FS-3920DN Kleurenlaserprinter Dit is een keurmerk voor energie-van € 665,- voor € 495,- FS-C5150DN efficiënte producten. van € 435,- voor € 295,- >>>> Specificaties en accessoires vindt u op www.kantoorblok.nu <<<<
 20. 20. delaren staat en voor hen al 90 jaar de inkoop en logistiek verzorgd. Zodat zij zich kunnen richten op hun klant, u! De kantoorvakhandel is altijd in de buurt, biedt een zeer compleet Het breedste assortiment assortiment tegen een gunstige prijs en weet waar ze het over heeft. en een gunstige prijs Uw kantoorvakhandel beschikt over het Op de kantoorvakhandel kunt u vertrouwen. meest uitgebreide assortiment kantoor- artikelen, waar A-merken een groot deel van uitmaken. Quantore werkt nauw samen met leveranciers om ervoor te zorgen dat uw kantoorvakhandel kan beschikken over het meest uitgebreide assortiment producten. Zo blijven de prijzen laag en daar profiteert u van. Duurzaam Ook op het gebied van duurzaamheid bent u bij uw kantoorvakhandel aan het juiste adres. Uw kantoorvakhandel vergroent namelijk waar mogelijk het bestaande assortiment en breidt het assortiment uit met nieuwe groene en innovatieve producten. Een deel daarvan bent u al tegen gekomen in Het Kantoorblok. Daarnaast beschikt de kantoorvakhandel over milieucatalogus het Groene Boek. Hierin staan meer dan 2.500 kantoorartikelen met een milieuvriendelijke claim. Vraag uw kan- toorvakhandel naar de catalogus en maak de juiste keuze voor uw kantoor- artikelen. Deskundig advies Bent u op zoek naar een specifiek artikel, heeft u vragen over bepaalde apparaten of bent u benieuwd naar de ideale kantoorinrichting? Uw kantoor- Altijd dichtbij vakhandel helpt u verder. Kijk voor meer Uw kantoorvakhandel is altijd dichtbij. Quantore, de grootste voorraadhou- informatie en een kantoorvakhandel bij Maar achter de gevel van de winkel dende in- en verkooporganisatie voor u in de buurt op de website. << gaat een grootse operatie schuil. Uw kantoorartikelen. Een sterke organisatie, www.kantoorblok.nu kantoorvakhandel is aangesloten bij die achter meer dan 500 kantoorvakhan- >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Canon Rekenmachine BP26/36-LTS Deze Canon rekenmachines hebben een fluorescerend display, een ruim toetsenbord en voorzien van de fluisterstille Bubble Jet printtechnologie. De 3+1 Pritt Correct-it printsnelheid is 5,6 regels per seconde. GRATIS correctieroller Ecocomfort Deze correctieroller is speciaal ontworpen voor zijdelings corrigeren. De rollers zijn Art.nr. Omschrijving van voor Koop nu drie gemaakt van 89% natuurlijke materialen. correctierollers 423639 Canon BP26-LTS en krijg er één (10 cijfers) € 113,45 € 99,- Art.nr. Omschrijving van voor helemaal gratis bij! 423638 Canon BP36-LTS 416563 Correctieroller Pritt (12 cijfers) € 121,85 € 109,- Ecocomfort 4,2mm € 3,02 € 1,956 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<
 21. 21. Tekst: René Zoetemelk • Foto: LMG|KCND BedrijfsreportageSuccesvol ondernemen is sterk afhankelijk van inzet en enthousiasme van de ondernemer. Perry Kentin is directeur van LMG|KCNDstrategie creatie. Een nuchtere Zeeuwse ondernemer die vooruit denkt en doelgericht is. Hij heeft in 10 jaar tijd het succesvolle fullservice reclamebureau opgezet. Vanuit de vestigingen van LMG|KCND in Leiden, Roosendaal en Goes wordt gewerkt voor landelijkeen internationale ondernemingen, organisaties en het MKB. “Van onze ontwikkelingskracht en internationale ervaring profiterenonze klanten. Veel ondernemers hebben moeite een strategie te bedenken en daar een vooruitgang aan te koppelen. Ik wil in vollevaart vooruit en dat de er een positieve ontwikkeling is bij mijn klanten. Als het moet gaan we dwars door de crisis naar de toekomst.”LMG|KCND strategie creatie maakt het verschilP erry Kentin: “Als ondernemer wil je “Het vaststellen van het DNA van een groeien, in omzet of naamsbekend- organisatie kun je alleen als je dicht bij heid bij de doelgroep. LMG|KCND de kern van de zaak komt. Er moet eenhelpt de juiste strategie te bepalen en vertrouwen zijn bij de klant. Alleen danwerkt dit uit in passende communicatie- kunnen we de zaak sturen in de richtingmiddelen zodat een onderneming als sterk van een goede toekomst. Daarin willen wemerk in de markt staat. Wij kunnen alles ons onderscheiden van andere bureaus.op het gebied van reclame, communicatie, Wij werken niet voor een klant, wij werkengrafische vormgeving en webdesign, met een klant. En dat voor een zeermaar het gaat uiteindelijk om het resultaat. concurrerende prijs.”En dat garanderen wij. Ons advies moetnaamsbekendheid en nieuwe klanten Creatieopleveren. Onze service stopt niet na het “Creatie brengt een idee tot leven.afronden van het advies. Wij gaan door tot Het maakt een boodschap niet zomaarhet resultaat zichtbaar is.” een bericht maar een communicatiemiddel dat wordt gevoeld. De merkidentiteit krijgtEigen team of deeladvies een gezicht met een logo en huisstijl.Voor een doordachte visie op strategie, Een passend ontwerp zorgt er voor datcreatie en mediapresentaties kan iedereen een magazine, flyer, brochure en websitebij LMG|KCND terecht. “We maken totaal aankomt bij de doelgroep en interactieconcepten voor reclamecampagnes, TV- oplevert. Met groei tot gevolg.”commercials, radiocommercials, richtensocial media in en kopen ook zendtijd in.” Trends zijn geen verrassingMeer dan 20 medewerkers staan klaar om Perry Kentin: “Laat je verrassen doorde toekomst van organisaties en bedrijven onze aanpak en het uiteindelijke resultaat.veilig te stellen en groei te garanderen. Organisaties en ondernemingen hebbenPerry Kentin: “Wij doen dat met vaste wij zien opbloeien. Ze werden weercontactpersonen voor persoonlijke succesvol. Anderen bouwden hun succesbinding. Dit kunnen complete teams zijn verder uit. Zekerheid over de toekomstvoor een totaal pakket aan diensten maar krijg je door in te spelen op ontwikkelingen.ook specialisten op deelgebieden.” Wij verkennen de markt en houden ontwik- kelingen op het gebied van marketing Perry Kentin: “Wij werken niet voor een klant, wij werken met een klant”Strategie nauwlettend in de gaten. Trends zijn voorEen sterk merk is gebaseerd op het DNA ons geen verrassing en wij houden devan een bedrijf. Het zorgt voor een concur- vaart er in. Je ziet in deze crisis, maar ook inrerende positie in de markt, waardoor het goede tijden, veel ondernemers achteruit LMG|KCND strategie creatieopvalt en onderscheidend is. LMG|KCND denken terwijl vooruit de toekomst ligt.helpt het DNA van een organisatie te be- Wij helpen ze terug op koers en brengen Roosendaal Leiden Goespalen en de juiste positionering te kiezen. vaart in positieve ontwikkelingen. Maak Markt 54 3e Binnenvestgracht 23P Frans den Hollanderlaan 7ADaar koppelen ze vervolgens de juiste het verschil door met ons te kijken naar 4701 PH Roosendaal 2312 NR Leiden 4461 HL Goesmarketing- en communicatiestrategie de toekomst en laat je verrassen door de T 0165 - 58 77 95 T 071 - 408 13 08 T 0113 - 85 08 99aan. Deze werkwijze geeft direct resultaat, resultaten en niet door de ontwikkelingenmaar heeft ook impact op de lange termijn. in de markt.” www.lmgkcnd.nl het ONDERNEMERS BELANG

×