Magazine Het Ondernemersbelang Haarlem 05 2011

842 views

Published on

Magazine Het Ondernemersbelang Haarlem 05 2011

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magazine Het Ondernemersbelang Haarlem 05 2011

 1. 1. NR. 5 2011 HAARLEM E.O. WerkgeversServicepunt UWV van start gegaanBorst metaalrecycling weet Meerbusiness Haarlem e.o. Snelle en servicegerichte De verkleinde schoenmaatraad met al uw oude metaal breidt uit naar IJmond standbouw! van Mark Rutte•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL
 2. 2. WW W WP P R O F L L E Y Y R E C E N E E R N N L W W. . R O F I I E T T R E C E N T T R . . LWW W WP P R O F L L E Y Y R E C E N E E R N N L W W. . R O F I I E T T R E C E N T T R . . L HEETIISSEER H T II R HEET SSEER HT RWINTERBANDENWINTERBANDEN WEEERTTJJD W ER II D WEEERTTJJD W ER II D VVOOR! OOR! VVOOR! OOR! ZOMERBAND ZOMERBAND WINTERBAND WINTERBAND ZOMERBAND ZOMERBAND WINTERBAND WINTERBANDGrip op je leven... Grip op de wegGrip op je leven... Grip op de wegGrip op je leven... Grip op de wegGrip op je leven... Grip op de wegDe hoofdoorzaak van auto-ongevallen inin de winter, is een slechte De hoofdoorzaak van auto-ongevallen de winter, is een slechte Auto’s die inin de wintermaanden op zomerbanden of op banden Auto’s die de wintermaanden op zomerbanden of op bandenDe hoofdoorzaak van auto-ongevallen inin de winter, is een slechte De hoofdoorzaak van auto-ongevallen de winter, is een slechte Auto’s die inin de wintermaanden op zomerbanden of op banden Auto’s die de wintermaanden op zomerbanden of op bandenvoorbereiding opop de snel veranderende weersomstandigheden. De voorbereiding de snel veranderende weersomstandigheden. De met onvoldoende profiel blijven rijden, hebben meer kans om inin met onvoldoende profiel blijven rijden, hebben meer kans omvoorbereiding opop de snel veranderende weersomstandigheden. De voorbereiding de snel veranderende weersomstandigheden. De met onvoldoende profiel blijven rijden, hebben meer kans om inin met onvoldoende profiel blijven rijden, hebben meer kans ombanden van uw auto spelen een cruciale rol bijbij uw eigen veilig- banden van uw auto spelen een cruciale rol uw eigen veilig- een slip tete raken. Door de bijzondere rubbersamenstelling bieden een slip raken. Door de bijzondere rubbersamenstelling biedenbanden van uw auto spelen een cruciale rol bijbij uw eigen veilig- banden van uw auto spelen een cruciale rol uw eigen veilig- een slip tete raken. Door de bijzondere rubbersamenstelling bieden een slip raken. Door de bijzondere rubbersamenstelling biedenheid enen die van anderen, omdat zij de enige verbinding vormen heid die van anderen, omdat zij de enige verbinding vormen winterbanden veel meer grip enen dus veiligheid. winterbanden veel meer grip dus veiligheid.heid enen die van anderen, omdat zij de enige verbinding vormen heid die van anderen, omdat zij de enige verbinding vormen winterbanden veel meer grip enen dus veiligheid. winterbanden veel meer grip dus veiligheid.tussen dede auto en het wegdek. tussen auto en het wegdek.tussen dede auto en het wegdek. tussen auto en het wegdek. Wanneer u winterbanden koopt bijbij Profile Tyrecenter, worden uw Wanneer u winterbanden koopt Profile Tyrecenter, worden uw Wanneer u winterbanden koopt bijbij Profile Tyrecenter, worden uw Wanneer u winterbanden koopt Profile Tyrecenter, worden uwBij temperaturen lager dan 7°C leveren winterbanden een aan- Bij temperaturen lager dan 7°C leveren winterbanden een aan- zomerbanden opgeslagen. Bij het omwisselen worden uw banden zomerbanden opgeslagen. Bij het omwisselen worden uw bandenBij temperaturen lager dan 7°C leveren winterbanden een aan- Bij temperaturen lager dan 7°C leveren winterbanden een aan- zomerbanden opgeslagen. Bij het omwisselen worden uw banden zomerbanden opgeslagen. Bij het omwisselen worden uw bandenzienlijk betere grip enen verkorte remweg. Belangrijke organisaties zienlijk betere grip verkorte remweg. Belangrijke organisaties gebalanceerd enen gecontroleerd op profieldiepte en slijtage. gebalanceerd gecontroleerd op profieldiepte en slijtage.zienlijk betere grip enen verkorte remweg. Belangrijke organisaties zienlijk betere grip verkorte remweg. Belangrijke organisaties gebalanceerd enen gecontroleerd op profieldiepte en slijtage. gebalanceerd gecontroleerd op profieldiepte en slijtage.als 3VO enen ANWB bevestigen dit. Desondanks gebruiken slechts als 3VO ANWB bevestigen dit. Desondanks gebruiken slechtsals 3VO enen ANWB bevestigen dit. Desondanks gebruiken slechts als 3VO ANWB bevestigen dit. Desondanks gebruiken slechtsweinig automobilisten inin Nederland winterbanden. weinig automobilisten Nederland winterbanden.weinig automobilisten inin Nederland winterbanden. weinig automobilisten Nederland winterbanden.Ook leaserijders kunnen voor winterbanden bij Profile Tyrecenter terecht. Ook leaserijders kunnen voor winterbanden bij Profile Tyrecenter terecht.Ook leaserijders kunnen voor winterbanden bij Profile Tyrecenter terecht. Ook leaserijders kunnen voor winterbanden bij Profile Tyrecenter terecht.Door de centrale afspraken van Profile met alle leasemaatschappijen, Door de centrale afspraken van Profile met alle leasemaatschappijen,Door de centrale afspraken van Profile met alle leasemaatschappijen, Door de centrale afspraken van Profile met alle leasemaatschappijen,kunnen alle berijders uitstekend geholpen worden. kunnen alle berijders uitstekend geholpen worden.kunnen alle berijders uitstekend geholpen worden. kunnen alle berijders uitstekend geholpen worden.T T 020 506 22 33 020 506 22 33T T 020 506 22 33 020 506 22 33Amsterdam, Isarweg 2 2 - Westpoort 3811Amsterdam, Isarweg 2 - Westpoort 3811 Amsterdam, Isarweg 2 - Westpoort 3811 Amsterdam, Isarweg - Westpoort 3811WILLEMSWILLEMSWILLEMSWILLEMS HHY YPPEERRSSPPEECCI IAAL LI ISST T HHY YPPEERRSSPPEECCI IAAL LI ISST TONDERHOUD APK REMMEN UITLATEN BANDEN VELGEN ONDERHOUD APK REMMEN UITLATEN BANDEN VELGENONDERHOUD APK REMMEN UITLATEN BANDEN VELGEN ONDERHOUD APK REMMEN UITLATEN BANDEN VELGEN OOK VOOR ZAKELIJKE RIJDERS OOK VOOR ZAKELIJKE RIJDERS OOK VOOR ZAKELIJKE RIJDERS OOK VOOR ZAKELIJKE RIJDERS
 3. 3. het ONDERNEMERS B E L A N GHet Ondernemersbelang Haarleme.o. verschijnt vijf keer per jaar.Tweede jaargang, nummer 5, 2011 Inhoud WERKGEVERSSERVICEPUNT UWV VAN START GEGAANOPLAGE Op 1 november jl. was de officiële start en op 1 januari a.s. dient alles operationeel3000 exemplaren te zijn; het WerkgeversServicepunt van het UWV is de nieuwe vraagbaak voor werk- gevers en ondernemers in de regio. Volgens Leo Westerneng – adjunct-vestigings-COVERFOTO manager – wordt met de lancering ervan aan een grote behoefte voldaan. “CrisisTeam WerkgeversServicepunt UWV of niet: werkgevers hebben per definitie altijd veel vragen met betrekking tot deFotografie: Jur EngelchorUITGEVERJelte Hut 08 situatie op de arbeidsmarkt. Voorheen werkten we nog vanuit twee locaties, intussen zijn we gecentraliseerd waardoor we sneller intern kunnen schakelen en de markt beter van dienst kunnen zijn.Novema Uitgevers BVPostbus 309860 AA GrootegastWeegbree 1 HAARLEMS FAMILIEBEDRIJF BORST METAALRECYCLING WEET9861 ES GrootegastT 0594 - 51 03 03 RAAD MET AL UW OUDE METAALF 0594 - 61 18 63info@novema.nl Vader Ger en zoon Martin de Borst staan aan het roer van familiebedrijf Borstwww.novema.nl metaalrecycling. Al bijna een halve eeuw is het bedrijf dat oude metalen opkoopt een begrip op bedrijventerrein Waarderpolder. Roestvrij staal, ijzer, aluminium,EINDREDACTIE koper, bliksemkoper, nikkel, lood en zink, wie er vanaf wil kan uitstekend terecht 16Femke Hut aan de Nijverheidsweg 33a. Dat is ook een verstandig zet, want wie het bij Borstf.hut@novema.nl metaalrecycling inlevert ziet nog wat geld terug voor het ingeleverde metaal.T 0594 - 51 03 03WEBSITEwww.ondernemersbelang.nl MEERBUSINESS HAARLEM E.O. BREIDT UIT NAAR IJMONDBLADMANAGERNovema Grootebroek Sinds het begin van dit jaar is Meerbusiness Haarlem e.o. in een groter gebied actiefJeroen Schrandt-Malagride geworden en dat heeft daarom ook geleid tot een logische naamsverandering.j.schrandt@novema.nl Meerbusiness Haarlem e.o. wordt nu Meerbusiness Haarlem IJmond. Volgens deT 0228 - 32 12 53 drijvende kracht achter Meerbusiness Haarlem IJmond, directeur Simon Paagman,VORMGEVING is de uitbreiding van het werkgebied vooral ingegeven vanuit de vraag van onder- nemers uit Velserbroek. Velsen, IJmuiden en Beverwijk. “Het draagvlak is nu groter.VDS Vormgeving!Drachten 18 Nu zijn ondernemers nog meer in staat om kwalitatief, goed en effectief te netwerken met wellicht als gevolg dat men zaken gaat doen met elkaar.“DRUKDrukkerij Veldhuis, RaalteREDACTIE SNELLE EN SERVICEGERICHTE STANDBOUW!Jerry Helmers (Crown Media)Baart Koster (Koster Teksten) Standbouw, belettering en promotie: ondernemers die zichtbaar willen zijn,Jeroen Kuypers investeren vooral in die media. Directeur Fred Warmerdam van Dubbel AAHenk Roede (strip)Sjan Arts en Lilian Soerel typeert het kernachtig: “Wij maken reklame die je kunt vastpakken.” Het bedrijfAndré Staas (Comm’Art) viert dit jaar zijn zestigste verjaardag. Er is veel veranderd door de jaren, maarAndré Vermeulen (columnist) de aanpak van Dubbel AA Reklame niet: transparante offertes, een snelle en vakkundige opbouw van stands en een perfecte afwerking. 21René ZoetemelkFOTOGRAFIEGerrit BoerJur EngelchorLuuk GosewehrMarco MagielseADRESWIJZIGINGENAdreswijzigingen, veranderingenvan contactpersoon of afmeldingenkunt u per mail doorgeven aanTiny Klunder, t.klunder@novema.nl. Vermeldt svp ook de editie er bij,die vindt ubovenaan in het colofon.Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemmingvan de uitgever. De uitgever kanniet aansprakelijk worden gesteldvoor de inhoud van de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 4. 4. Column■ En verder We gaan de lucht in!04 Nieuws Files bestaan al sinds de auto een massavervoermiddel is. Als het in de jaren 60 op zondag mooi weer was, ston- den de wegen naar Zandvoort en Scheveningen propvol.11 De flexibele leverancier van doortastende doeners Opeenvolgende regeringen hebben sindsdien zonder er bij stil te staan van het verschijnsel file een echt economisch probleem gemaakt. Ga maar na. Om de naoorlogse woning-13 Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen nood op te heffen, viel het besluit om woningen te gaan bouwen in het weiland. Zo ontstonden Almere, Zoetermeer,14 Ondernemerspanel: Heeft u nog vertrouwen in de euro? Nieuwegein en al die andere deprimerende nieuwbouw- oorden. In de loop der tientallen jaren zijn vele 100.000-en gezin-23 KPN over Het Nieuwe Werken nen ‘naar buiten’ gegaan. Ik herinner mij nog een collega bij het toenmalig Economisch Dagblad in Den Haag, die elke ochtend om 7 uur zijn doorzonwoning in Salt Lake City ver-24 Innovatie en duurzaamheid, de nieuwe yin en yang? liet om om 8 uur op de redactie te kunnen zijn. Al rond 1980 had hij een uur nodig om met de auto een afstand van nog geen 10 kilometer te overbruggen. Inmiddels weten wij niet beter meer. Veel huishoudens nemen de files voor lief. Voor minder geld ruimer wonen in een rustig dorp in de Betuwe is voor hen belangrijker dan vlakbij het werk in Utrecht, Den Bosch of Rotterdam. De files zullen nooit verdwijnen. Zelfs als de forens in de toekomst met zijn volautomatische, elektrische auto over■ In het hartkatern een geleiderail voortschuift, dan nog zit hij in een perma- nente slang van computergestuurde botsautootjes.De verkleinde schoenmaat van Mark Rutte Wie daaraan wil ontsnappen, gaat de lucht in! Nu al zie je dat geslaagde zakenlieden en captains of industry zich perTussen het aantreden van de liberaal Rutte als premieren dat van zijn liberale voorganger Cort van der Linden helikopter verplaatsen. Zo kan Hennie van der Most vijfzit bijna een eeuw. Honderd jaar lang moest hun stroming afspraken per dag aan, verspreid over het hele land. Indie post overlaten aan christendemocraten en sociaal- China gaat dat nog veel verder. In 2010 is het gebruik vandemocraten. En nu de liberalen eindelijk weer de eerste een privéhelikopter in de grootstedelijke agglomeratiesminister leveren is deze de leider van een minderheids- met 20 procent gestegen.kabinet dat voor elk wetsvoorstel moet soebatten met In Japan is sinds 2005 een eenpersoons heli te koop meteen gedoogpartner of de oppositie. Tijdens een rede inAntwerpen legde hij uit dat minderheidskabinetten in deze een motortje van 125 cc, een vermogen van 8 pk en eeneeuw niet de uitzondering maar de regel zullen vormen. topsnelheid van 90 kilometer per uur. Het ding kost 27.000 euro. De NASA experimenteert met een krachtiger versie,- Het Kantoorblok die elektrisch vliegt en 240 kilometer per uur haalt.- LMG|KCND strategie creatie maakt het verschil Het is slechts een kwestie van tijd voordat de forenzende- Zicht: Een heldere kijk op zekerheid werknemer en de actieve ondernemer zich door de lucht- Veldhuis Media investeert anticyclisch in mensen en machines verplaatsen in hun eigen een- of tweepersoons minikopter. Daken van kantoorgebouwen worden landingsdek, par- Bedrijven zetten stap van keerterreinen veranderen in luchthaventjes. Ik ben ervan donateurschap naar partnership overtuigd dat dit voor het jaar 2050 volledig is ingeburgerd. Of u, waarde lezer, dat nog meemaakt, hangt dus vooral van Hulporganisaties kunnen een rol van doorslaggevend belang uw huidige leeftijd af. Misschien zit u tegen die tijd wel in spelen, voor het lenigen van acute nood, maar ook voor het bevorderen van zelfredzaamheid. Dat geldt zeker voor een echte luchtfile. de manier waarop UNICEF hulp biedt. Somalië kent een grootschalige hongersnood, maar buurland Ethiopië slaagt André Vermeulen erin, ondanks dezelfde droogte, de eigen bevolking te blijven info@avoor.nl voeden. In beide succesverhalen speelde UNICEF een cruciale rol. In deze wereldwijde VN-organisatie staat het gulle en actieve Nederland in de top als het gaat om donaties. het ONDERNEMERS BELANG 03
 5. 5. NieuwsEen heldere kijk op Nederlandse werkgevers onderschatten dagjezekerheid ziek van werknemerIedere ondernemer is op zoek naar Veel werkgevers nemen het ‘dagje ziek ruim 1 miljoen werknemers. Van hetde beste oplossing voor bedrijfsri- zijn’ van de werknemer niet serieus. totale verzuim is 72% kortdurend.sico’s. Ook voor u staat deze vraag Het probleem van kortdurend verzuim Volgens Hoedeman is herhaling hetcentraal. Maar hoe kunt u voor de zit in de herhaling. Verzuim en vooral grootste probleem van kortdurendbeste oplossing kiezen als onvol- de frequentie van verzuim toont een verzuim. Frequent verzuim verstoortdoende in beeld is welk probleem patroon dat zich over de jaren herhaalt de planning, ontregelt de personeleopgelost moet worden? en dat in ongeveer 50% van de gevallen bezetting, is slecht voor de sfeer en is Welke risico’s zijn voor u acceptabel binnen vier jaar leidt tot langdurig ‘besmettelijk’. Een terugkerend patroonDe Zicht, risico- en verzekeringsad- en welke kunt u door preventie verzuim. Werkgevers in Nederland zijn stopt niet als je er geen aandacht aanviseurs vestiging in Aalsmeer helpt minimaliseren? Of welke risico’s wilt gemiddeld 15% van de totale verzuim- besteedt. Het bespreekbaar maken vanu graag hierbij. Met onze Bedrijfs- u met een verzekering afdekken? kosten kwijt aan kort verzuim. Dat stelt dit verzuim én het vergroten van de be-RisicoVerkenner brengen wij uw Alles gericht op de continuïteit van Rob Hoedeman, verzuimexpert bij 365/ vlogenheid van werknemers is cruciaalbedrijfsrisico’s in kaart. Wij adviseren uw onderneming. ArboNed. De HR-dienstverlener 365 om kort frequent verzuim te verlagenu over maatregelen, u maakt keuzes. www.zichtadviseurs.nl heeft een analyse uitgevoerd onder en te voorkomen.Leenfietsen op winterbanden bij Profile Tyrecenter Willems De twee rode leenfietsen worden dage- vestigingen in Vlaanderen marktleider lijks gebruikt door klanten die hun auto in de Benelux. Profile Tyrecenter streeft in onderhoud hebben bij de vestiging naar ‘Excellente Service’ en werkt van Profile Tyrecenter. Ondernemer Mar- daarom uitsluitend met gepassioneerde cel Willems: “Winterbanden voor de fiets zelfstandige ondernemers. zijn helemaal nieuw. Onlangs kwam ik Profile Tyrecenter is pionier in winter- ze tegen op een vakbeurs in het Duitse banden in Nederland en biedt Lease- Essen en ik heb ze direct besteld. We maatschappijen & Private Fleetowners wijzen onze klanten altijd op het belang duurzame zomer- en winterbandenop- van winterbanden en dit is een leuke lossingen. Profile Tyrecenter is onder- manier om winterbanden nog eens deel van The Alwaysbemobile Company. extra onder de aandacht te brengen.” The Alwaysbemobile Company ontving Profile Tyrecenter is sinds 1989 dé in 2011 de FD Gouden Gazelle. Verder hyperspecialist in banden & velgen voor verwierf de succesvolle pionier in 2009, personen- en bestelwagens en recre- 2010 en 2011 de Titel ‘Best ManagedDe Nederlandse automobilist raakt haakt hier op een ludieke manier op in. atie- en bedrijfsvoertuigen. Daarnaast Companies’ in Nederland. Daarnaaststeeds meer bewust van de voordelen Zelfs de leenfietsen van de hyperspe- verzorgen veel ondernemers ook kwa- won The Alwaysbemobile Company devan winterbanden in de herfst- en win- cialist uit Amsterdam zijn voorzien van litatief onderhoud. Profile Tyrecenter is derde prijs bij de Piet Heyn SMA Awardterperiode. Profile Tyrecenter Willems winterbanden. met 175 vestigingen in Nederland en 32 2011.‘Albert Oomen wint 4e OSB / Crown Media Business Challenge’Belastingadviseur Albert Oomen uit Badhoevedorp is de winnaar geworden van de vierde OSB / Crown Media BusinessChallenge, die op maandag 10 oktober in Nieuwemeer plaatsvond. Tweede werd Rik Balder, directeur van Balder Logis-tiek uit Hoofddorp. Er deden bijna 100 ondernemers mee aan de Kennisquiz. “En met dit aantal hebben we een record inhanden; een week van te voren moesten we zelfs besluiten om naar een grotere locatie te verhuizen omdat het niet meerpaste!” zegt een tevreden Jerry Helmers van Crown Media. Vlnr: Robert van Eekhout, Bas van der Lans, winnaarHet Event is intussen het grootste Tot in de kleine uurtjes werd er aan WordPress Albert Oomen met de KennisTrofee, organisator JerryKennisEvent van Haarlemmermeer de bar van Restaurant de Meerzicht Dé WordPress Goeroe van Ne- Helmers van Crown Media en Elise van Poelgeest van degeworden. Dit jaar was er bovendien nageborreld (én genetwerkt!) en kon derland, Bas van der Lans (23) én Ondernemers Sociëteit Badhoevedorpeen wachtlijst van deelnemers. winnaar Albert Oomen de vele feli- Online Marktonderzoeker Robert (Fotografie: Dennis Bemelmans).“Natuurlijk willen ondernemers ken- citaties in ontvangst nemen.”  Albert van Eekhout (24),  namen hetnis opdoen en naar inspirerende en Oomen volgt Pieter Gabes op, direc- tweede deel van de avond voorinteractieve presentaties luisteren,” teur van Parentix uit Amsterdam, die hun rekening. Van der Lans en Van Conclusies van de avondvervolgt Helmers. “Maar men wil ook in 2010 de beste was. Eekhout – beiden ooit tijdens hun • Over 5 jaar bestaan er geennetwerken. Samen met de Onderne- studie begonnen met hun bedrijf- visitekaartjes meer.mers Sociëteit Badhoevedorp, mede- Social Media zijn vorig jaar vanuit Haarlem- • De website heeft zijn langsteinitiatiefnemer van deze Challenge in Het thema van deze Challenge mermeer verhuisd met hun bedrijf tijd gehad.2008, faciliteren we dat graag. Uit alle was Social Media. De ondernemers naar een locatie bij het Vondelpark • Ondernemers die niets doen methoeken van Haarlemmermeer waren kregen 25 kennisvragen over Social in Amsterdam. De twee zijn veel Social Media zullen binnen 5 jaarondernemers naar Nieuwemeer Media voorgelegd. En de quiz was gevraagde Social Media-sprekers omzet(aandeel) verliezen.gekomen. En niet alleen dat: ook on- moeilijk, zo bleek. Zelfs ook de en specialisten op het gebied vandernemers uit Helmond, Barneveld, doorgewinterde Social Media ken- effectief bloggen. In oktober 2012 wordt het eersteSchagen en Delft waren bereid om ners hadden moeite om de juiste Ook werd er een interactief debat lustrum gevierd van de OSB / Crownhet KennisEvent bij te wonen. antwoorden te vinden. gevoerd. Media Business Challenge.04 het ONDERNEMERS BELANG
 6. 6. Specialistisch natlak Triumvir: maatwerk op financieel administratief CTS GROUP behaaltwerk bij spuiterij en fiscaal gebied belangrijk AEOTauber certificaatTauber Oppervlakte Techniek blijftzich onderscheidden. Daar waar veelspuiterijen zich richten op enkel enalleen poedercoaten blijft Tauber naastpoedercoaten zich vooral ook richtenop het natlakken.Onder andere veel duurzame kunststof-fen worden om deze reden bij Taubergespoten. Naast continue kwaliteitgeeft Tauber ook advies voor de bestelakken en systemen. Dit loopt vanzelf-sprekend per product uiteen. De meestesystemen kunnen ter plekke worden CTS GROUP heeft het certificaatgemaakt door middel van een eigen Triumvir is trots op haar nieuwe huis- Register Belastingadviseurs (RB) als de Authorised Economic Operatorkleurmakerij. Door de jaren heen, Tau- vesting: een nieuw pand met een fraai Nederlandse Orde van Administratie- en (AEO) hoogste niveau ontvangen uitber bestaat al sinds 1926, is er dermate uitzicht over Haarlems prachtige Spaarne Belastingdeskundigen (NOAB). Dit garan- handen van de Douane. Dit is eenveel kennis opgedaan dat u hier op uw zorgt voor een nieuwe motivatie om deert u dat wij continu up-to-date blijven certificaat dat in het leven is geroepenplaats bent voor zowel poedercoating bestaande en nieuwe cliënten van dienst binnen het al maar wijzigende regelwoud na de aanslagen in New York op 11als uw specialistisch natlak spuitwerk. te zijn. Onze administratieve dienstverle- waar u als ondernemer of particulier september 2001. De internationale ning kenmerkt zich door de persoonlijke tegenaan kunt lopen. aandacht voor veiligheid werd flink aanpak en vlotte afhandeling zonder in te Met extra veel energie zijn wij u vanuit opgeschroefd en ook voor de Trans- leveren op de kwaliteit! Om die kwaliteit ons nieuwe kantoor graag van dienst! port branche heeft de Europese Doua- te waarborgen zijn wij lid van zowel het www.triumvir.nl newetgeving de regels aangescherpt. ADVERTENTIE Om safety en security een belangrijke plaats te geven in het internationale goederenverkeer. Maar het behalen van dit certificaat heeft nog veel meer voordelen. Tegelijk met de invoering van die WWW.ZEVIM.NL wetgeving wil de Europese Unie het bedrijfsleven betere faciliteiten bieden. Om de regeldruk te verlagen BEDRIJFSWAGENINRICHTING en efficiënter te kunnen werken. Een goede mix ontstaat door aandacht voor de juiste regels. Minder controles en vereenvoudigdeDesign handtas gevuld met elegante wijn interne procedures maken dat zendingen naar het buitenland snellerVan de buitenkant lijkt het op een en dus goedkoper verwerkt kunnendesigntas die is afgewerkt tot in detail. worden.Wie beter kijkt ziet dat in deze stijlvolletas een elegante wijn schuilgaat. Vernis- Bij de audit voor de toewijzing van ditsage is een nieuw en innovatief product keurmerk wordt naar alle aspectenbinnen de wijnwereld en brengt stijl, gekeken van de supply chain security,smaak en gemak samen in een design diensten als vervoer, opslag, valuebag-in-box. In de verpakking zit een added services, maar ook de fysiekespeciaal ontworpen bag met drie liter beveiliging en financiële stabiliteitrobuuste rode of frisse witte Franse wijn, van de onderneming. Kortom, hetwelke voor het gemak aan de buitenkant behalen van dit AEO certificaat magmet het ingesloten tapkraantje kan een behoorlijke prestatie genoemdworden ingeschonken. Hierdoor is worden. Met dit vierde certificaat sluitVernissage ideaal voor feestjes, als CTS GROUP zich aan bij een selectecadeau of als eyecatcher op de eettafel. groep bedrijven met een hoge statusMet de speciale design wijntas probeert van safety en security. CTS GROUPVernissage de Nederlanders kennis te invloed heeft op de kwaliteit, waardoor zwarte tas bevat een robuuste mix van is al enige jaren in het bezit van hetlaten maken met deze vorm van wijn- ook de occasionele wijndrinker een Syrah en Cabernet Sauvignon waardoor ISO 9001-certificaat, TAPA-A en hetdrinken en schenken. Wijn in een box is wijntas in huis kan halen. Daarnaast is deze een fruitig en kruidig karakter heeft Keurmerk Transport en Logistiek.erg praktisch voor wijnliefhebbers; de de verpakking compleet recyclebaar met mooie houttonen.inhoud van drie liter is gelijk aan vier waardoor Vernissage ook bijdraagt aan Dit AEO certificaat betekent dat onzeflessen wijn en het uitschenken gaat een beter milieu. Verkrijgbaar bij: de wijnspeciaalzaak en klanten volledig vertrouwen kunneneenvoudig via het speciale tapkraantje. De Vernissage wijntas bestaat in twee alle vestigingen van de Bijenkorf hebben in onze hoge kwaliteit,De verpakking is zo gemaakt dat de wijn varianten. De witte tas bevat een frisse Voor meer informatie: efficiency en betrouwbare mate vanzes weken lang goed blijft zonder dat dit mix van Chardonnay en Viognier. De T 072 - 511 85 37 - www.josrijnaarts.nl dienstverlening. het ONDERNEMERS BELANG 05
 7. 7. accountants & adviseurs “Het beste advies komt van dichtbij” Klantgerichtheid en service zijn voor ons de Wij onderscheiden ons van onze concurrent sleutelwoorden voor succes, bij ons staat ú doordat wij alle gewenste expertise in eigen centraal. Suxesfully is dan ook een huis hebben. Onze gecertificeerde organisatie die zich karakteriseert door haar medewerkers op de helpdesk staan altijd laagdrempeligheid en korte lijnen. Wij voor u klaar om u te woord te staan, uw vullen de niche tussen de hardware probleem te inventariseren en op te lossen. leverancier om de hoek, die niet de Desgewenst komen zij bij u op locatie om aanvullende diensten kan leveren waar u de storing te verhelpen. Dat wij alles in behoefte aan heeft, en de grote eigen beheer doen, betekent voor u als automatiseerders waar u als ondernemer klant dat de overeengekomen Service Level een nummer bent en geen hoge prioriteit Agreements (SLA) direct gekoppeld zijn aan heeft. Suxesfully vormt voor u hèt single onze eigen omgeving. Hierdoor kunt u er Leidsevaart 578 | 2014 HT Haarlem point of contact voor al uw ICT en WEB zeker van zijn dat uw incidenten onze gerelateerde vraagstukken. hoogste prioriteit hebben. T 023-544 03 83 | F 023-544 03 77 adviseurs@ooijen.nl | www.ooijen.nl
 8. 8. Interview Tekst: Jerry Helmers (Crown Media) • Fotografie: Jur Engelchor WerkgeversServicepunt van start gegaan MOp 1 november jl. was de officiële start en op 1 et ‘gezamenlijk’ doelt Wester- aan tafel om alle opties te bespreken. Die neng op de samenwerking van kunnen variëren van een goede kwaliteits-januari a.s. dient alles operationeel te zijn; het de verschillende gemeenten inventarisatie als ook de zoektocht naarWerkgeversServicepunt van het UWV is de nieuwe – Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, omscholingsmogelijkheden. Daarnaast Zandvoort, Beverwijk, Velsen, Heemskerk, proberen wij te matchen met ons bestandvraagbaak voor werkgevers en ondernemers in Haarlemmerliede-Spaarnwoude en aan openstaande vacatures waardoor erde regio. Volgens Leo Westerneng – adjunct-ves- Uitgeest – met de sociale werkplaatsen, minder ‘ernstige’ beslissingen hoeven te diverse werkgeversorganisaties, het on- worden genomen die grote consequentiestigingsmanager – wordt met de lancering ervan derwijs en uiteraard het UWV zélf. “Wijzelf hebben voor individuele personen. Werk-aan een grote behoefte voldaan. “Crisis of niet: ambiëren overigens niet de specifieke gevers ervaren deze gesprekken als een regiefunctie,” vervolgt Westerneng. “We eyeopener.”werkgevers hebben per definitie altijd veel vragen zijn met name meewerkend partner in deze “Tegelijkertijd zien we dat veel onderne-met betrekking tot de situatie op de arbeidsmarkt. cluster. We zien het als een doorontwikke- mers het lastig vinden om goed gekwali- ling van de succesvolle mobiliteitscentra ficeerd personeel te vinden. ‘Wat moet ikVoorheen werkten we nog vanuit twee locaties, in- die twee jaar geleden zijn ingericht. Werk- doen?’ is dan de noodkreet. Ook daarovertussen zijn we gecentraliseerd waardoor we snel- gevers profiteren hiervan.” gaan we in gesprek. Enerzijds hebben we een kloppende database van werkzoeken-ler intern kunnen schakelen en de markt beter van Collega Dennis de Hoop – senior adviseur den maar daarnaast leggen we graag uitdienst kunnen zijn. Bovendien is het een samen- werkgeversdienstverlening – herkent ver- dat het zich zal lonen om bijvoorbeeld ook schillende typen vragen vanuit de markt. eens te denken aan het inhuren van vijftigwerkingsverband van veel partijen, waardoor ken- “Zo zien we dat ondernemers soms conclu- plussers of mensen met een traditionelenis nog beter gedeeld wordt. Dit is een ware impuls deren dat ze ‘te veel’ medewerkers hebben. afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wordt De concrete vraag van hen is dan: ‘Hoe onze focus in 2012. Er bestaan nog te veelvan onze gezamenlijke dienstverlening.” gaan we hier mee om?’ Wij zitten dan graag vooroordelen. In tegenstelling tot wat vaak08 het ONDERNEMERS BELANG
 9. 9. Westerneng en de Hoop benadrukken “Je kunt dus niet iets specifieks zeggen dat ondernemers vooral niet pas aan de voor de regio, hoewel we tegelijkertijd deur van het WerkgeversServicepunt constateren dat het met de terugval in moeten kloppen als ‘de nood aan de man de sectoren administratief werk, techniek is’. “Het merkwaardige is dat je eigenlijk en detailhandel beslist nog meevalt. We altijd hoort dat het ‘goed’ met onderne- hoeven daar echt niet negatief over te mers gaat. Maar de werkelijke situatie zijn. Ik zie het jaar 2012 echter wel als een kan men veel beter gaan delen om juist transformatie jaar. Er zullen politieke en eerder effectieve oplossingen te vinden. economische keuzes worden gemaakt die Van ondernemers mag je visie voor de de basis gaan leggen voor de toekomst. lange termijn verwachten. Helaas zie je Wat er nu in Europa aan de hand is, is vrij nog dat men te veel binnen de termijn uniek en daar móeten we oplossingen van de orderportefeuille denkt. Echter, voor zien te vinden. Ik denk dat we aan de schaarste op de arbeidsmarkt is wel aan vooravond staan van een nieuwe econo- het ontstaan. Men dient dus veel meer mische orde, met dus veel gevolgen voor te gaan beredeneren vanuit een ander de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven.” perspectief, bijvoorbeeld op het vlak van diversiteit. “Over een dergelijk onderwerp Maar ook het WerkgeversServicepunt gaan wij dus ook graag het gesprek aan zélf heeft enkele heldere ambities met de werkgevers.” geformuleerd voor het nieuwe jaar. “Zo kunnen werkgevers nog meer digitaal Het tweetal weerlegt overigens de ‘kritiek’ contact met ons hebben. Ons systeem is of de ‘suggestie’ dat men bij het UWV of verbeterd. Verder zullen we ons focussen het WerkgeversServicepunt niet weet wat op bijvoorbeeld de mensen met een ‘ondernemen’ is. De Hoop: “Ten eerste WIA- of Wajong-uitkering; ook deze praten wij dagelijks met ondernemers. mensen moeten aan het werk. We zijn We weten dus wel degelijk wat er speelt er van overtuigd dat deze mensen ook en hoe de tendens is. Daarnaast zijn een fantastische bijdrage kunnen leveren ook wij als publiek-politieke organisatie aan het economisch reilen en zeilen in per definitie gedwongen om continu de regio. Dat gaan we veel inzichtelijker onze strategie aan te passen aan nieuwe maken voor de markt. Verder zullen weUWV werkelijkheden. Ook bij ons groeien de bomen niet tot aan de hemel; ook bij ons zijn de middelen beperkt. Dat vraagt creativiteit. Ook wij weten wat schaarste is. Net als ondernemers.” de samenwerking met al onze partners, die betrokken zijn bij het Werkgevers- Servicepunt intensiveren. We gaan meer, vaker en effectiever kennis delen en zo het algemene draagvlak voor succesvol Westerneng en de Hoop vinden het lastig ondernemerschap vergroten. Want…. Is om voor 2012 voorspellingen of uitspra- dat uiteindelijk niet iets wat we allemaal ken te doen. “Sowieso is ondernemen willen? Meer ondernemerschap, meer Leo Westerneng (l) en groter dan de regio,” zegt Westerneng. werk en dus meer groei.” Dennis de Hoop (r).wordt verondersteld, zijn ouderen juistloyaler, beslist niet altijd duurder en… zezijn minder vaak ziek. Diverse rapportenen onderzoeken hebben dit aangetoond.En, laten we vooral niet vergeten dat zeeen enorme vracht aan kennis en ervaringhebben, waar jongere medewerkers inde organisatie ongekend van kunnenprofiteren.”Westerneng voegt hier nog aan toe dat hetWerkgeversServicepunt tevens alle ant-woorden heeft over het woud aan regelsin subsidieland. “Zo hebben we viawww.werk.nl de SubsidieWijzer geïntro-duceerd. Noem het een subsidiecalculatorwaar de ondernemer vrij eenvoudig zietwat voor hem de mogelijkheden zijn. Enwaar mogelijkheden zijn, liggen kansen…..”Het WerkgeversServicepunt biedt tevensarbeidsjuridische dienstverlening. “Zittencontracten wel goed in elkaar?” zo vraagtWesterneng regelmatig aan ondernemers.“Als je het een en ander goed analyseert,dan ontdek je nog te vaak haken en ogen.” het ONDERNEMERS BELANG 09
 10. 10. Advies w w w.camuswines.nlMindTheirBusiness:Ondernemers hiervoor ondernemersdaar Camus wines; er waait een nieuwe zwoele wind het uit het westen. Die wind neemt je mee naarIk ben Carla Kersten, een Interim Financial gevestigd in Heem- zonovergoten wijngaarden in een prachtig gebied onder de Californische zon.stede. Al enige tijd ben ik lid van Oikocredit Nederland. Enkele Camus is op zoek gegaan naar wijnboeren die met passie en liefde voor hun vak wijn maken en heeftmaanden geleden werd ik gebeld of ik tijd en zin had om een contacten gelegd met prachtige ‘wineries’ in Californië, van Santa Rita Hills tot Mendocino County. Deze wijnen worden exclusief aan Camus wines geleverd en zullen worden verkocht aan restaurants,interim opdracht bij Oikocredit Nederland uit te voeren. Dat bedrijfsleven en consument. Camus Wines denkt ook graag met u mee over het geven van de juiste relatie- en kerstgeschenken enhad ik zeker en de dag na het sollicitatiegesprek ben ik van verzorgt ook wijnproeverijen.start gegaan met de job. Benieuwd wat Camus Wines voor u kan betekenen? Graag komen wij bij u langs. Camus wines; als u echt iets bijzonders wil drinken!H et doel van Oikocredit, namelijk mensen we- w w w.camuswines.nl reldwijd uit de armoedehelpen door ze te stimuleren en tehelpen een kleine onderneming terunnen, spreekt mij erg aan. Ik vinddat dit de beste manier is om armemensen te helpen en daarom belegik sinds kort ook in Oikocredit.Dat doe ik via Oikocredits nieuweondernemersnetwerk MindTheir-Business.nl .Een bedrijf met 200 euroMindTheirBusiness biedt onder-nemers de kans zich te profilerenbinnen een netwerk van tientallenondernemers. Ze hebben een binnen tien minuten had ik mijnding gemeen: ze geven arme, profiel aangemaakt, te zien op: The finest winesondernemende mensen een kans. www.mindtheirbusiness.nl. DaarMet 200 euro kan een ondernemer vind je ook de verhalen van onder- from California‘daar’ al een eigen bedrijfje starten. nemers aan de andere kant van deZo behaal je ‘hier’ een hoog sociaal wereld. Hopelijk tot ziens!rendement, maar ook een finan-cieel rendement. MindTheirBusiness is powered byOikocredit is een professionele,gedreven organisatie. Sociaalethisch én zakelijk. En ik ben weereen ervaring én een investeringrijker. Ik zou het leuk vinden om MindTheirBusinessmeer ondernemers uit mijn regio in T 030 - 234 10 69het MindTheirBusiness-netwerk te info@mindtheirbusiness.nlontmoeten. Meedoen is vrij simpel; www.mindtheirbusiness.nl10 het ONDERNEMERS BELANG
 11. 11. Tekst: Baart Koster (Koster teksten) Bedrijfsreportage Met 55 vestigingen door het hele land is Timing Uitzendteam B.V. een organisatie met slagkracht op het gebied van arbeids-bemiddeling en –voorziening. Het OndernemersBelang sprak regiomanager Lonneke Eelman op vestiging Haarlem over de kracht van Timing en de positieve mogelijkheden die doortastende arbeidskrachten uit de X- en Y-generatie MKB-ondernemers bieden.Timing Uitzendteam B.V.De flexibele leveranciervan doortastende doenersA ls regiomanager is Lonneke Eelman verantwoordelijk voor het coachen en aansturen van deintercedenten Shanice, Ryanda, Manon enSabina op vestiging Haarlem en daarnaaststuurt ze de andere Noord-Hollandsevestiging in Alkmaar aan. Verder bezoektLonneke regelmatig klanten en praat zemet hen over de ontwikkelingen binnenhun bedrijven, om haar dienstverleningdaarop af te stemmen. “We voorzien opbrede wijze in arbeidskrachten die op eenuitvoerend niveau in organisaties hunsteentje bijdragen in functies tot manage-mentniveau. Anders gezegd: onze mensenparticiperen in uitvoerend werk tot MBO+niveau.”Payrolling, ofwel: totale ontzorging‘Onze mensen’, die woorden van Lonneketyperen de betrokken manier waarop menbij Timing met de arbeidsbemiddeldenomgaat. “Wij geven doeners glans. Vaakworden zij maatschappelijk wat onderge- uitzendbranche en doen wij payrolling tot een bepaalde opdracht geeft. Het gaatwaardeerd, maar dat is helemaal niet te- vijf medewerkers, grotere aantallen worden steeds om het ‘waarom’. Dat vergt eenrecht. Doeners brengen zaken in beweging, behandeld door Persoonality.” inspanning van leidinggevenden, maarvoeren uit wat anderen bedenken. Waar daar staat tegenover dat Y’ers vervolgensonze maatschappij voldoende bedenkers De X + Y generatie: gouden krachten op heel efficiënte en gemotiveerde manierheeft, daar zijn goede doeners zeldzaam. Ook het personeel dat Timing bemiddelt hun werk doen. Betrek Y’ers dus bij je be-Die vertegenwoordigen wij dus met trots. kan naast ondersteuning op begrip drijfsprocessen en beslissingen en je hebt Wij doen!En we willen ook dat zij trots zijn op het rekenen. Lonneke en haar collega’s weten gouden krachten aan ze. X’ers, geborenwerk dat ze doen, want daar is alle reden precies wat er op de werkvloer speelt tussen ’61 en ’81, zijn vertrouwd met devoor.” en wat de uitvoerende functies op die multimedia, maar tegelijkertijd gewend om werkvloer inhouden. Wat zij óók weet is dat gefocust met taken bezig te zijn. X’ers zijn“Wij zijn een uitzendorganisatie, we de kwaliteiten van de X- en Y-generatie niet bovendien gezagsgetrouwer en houdendetacheren, doen werving en selectie altijd op waarde worden geschat. “Er zijn zich goed aan afspraken. Ook daar zittenen kunnen in payrolling voorzien. Sinds vooroordelen dat vooral de Y’ers, diegenen duidelijke voordelen aan. Wij hebben zoweleen half jaar is Persoonality een label van die na 1982 geboren zijn, gemakzuchtig en de X- als de Y-generatie in huis en daarmeeTiming. Het bedrijf Persoonality is specialist ongedisciplineerd zouden zijn en niet altijd dus ook die voordelen. Ondernemers moe-in payrolling en was al onderdeel van bereid om full time te werken. Maar dat ligt ten daar vooral van profiteren. Ze hoevenonze holding de Asito Dienstengroep. veel genuanceerder. Je kunt bijvoorbeeld maar te bellen voor een afspraak.”Het voordeel van de payrolling service zeggen dat vooral Y’ers kritisch en oplos-is dat Persoonality alle HR-diensten van singsgericht zijn. Autoritair leidinggevenklanten overneemt. Ze pakken dus de werkt niet bij hen. Het is vaak ook een Timing uitzendteamhele administratieve rompslomp op, maar uitdaging voor ondernemers om hen Gedempte Oude Gracht 71nemen ook de werkgeversrisico’s voor anders te sturen.” 2011 GM Haarlempersoneel over. Als uitzendorganisatie Hoe ziet die andere vorm van leidinggeven T 023 - 551 27 27werkt Timing conform de ABU CAO voor de eruit? “Je moet uitleggen waarom je hen www.timing.nl het ONDERNEMERS BELANG 11
 12. 12. WWW.AVI-TOTAAL.NL Ontlakken/Stralen Poedercoaten in standaard RAL kleuren & Specials Natlakken in circa 3000 kleuren Eigen kleurmakerij Zeer specialistisch spuitwerk Kunststof / Hout / Aluminium / Staal / RVS Aangesloten bij de VOM en de Metaalunie Gevestigd in Haarlem vanaf 1926 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 7.00 t/m 16.00A. Hofmanweg 44 Telefoon 023 - 532 00 062031 BL Haarlem Fax 023 - 542 22 65(Industrieterrein Waarderpolder) www.spuiterijtauber.nl
 13. 13. www.kantoorblok.nu Uw kantoorvakhandel: Groot in kantoorartikelenHoe krijgt u een gezonde werkplek, hoe spaart u het milieu, wat die uitermate geschikt zijn voor middelgrote en kleine bedrijvenzijn onmisbare artikelen en waar vindt u de meest scherpe en die ook nog eens voordelig geprijsd zijn. Wilt u meer advies ofprijzen? Dit alles leest u in Het Kantoorblok. Het Kantoorblok zoekt u een verkooppunt, ga dan naar www.kantoorblok.nu enstaat vol met tips van uw kantoorvakhandel over kantoorartikelen vind de kantoorvakhandel bij u de buurt. Dymo Labelwriter LW-450 Turbo voor de prijs van een LW-450 Label sneller. Verzend slimmer. Werk efficiënter. Vanaf nu drukt u etiketten af zonder kopzorgen met de LabelWriter 450. Een gezonde werkplek Met de gepatenteerde Dymo Productivity Kijk op pagina 3 Software kunt u onder meer adres-, barcode-, dossier-, naambadge- en verzendetiketten creëren en afdrukken, allemaal zonder extra werk en geknoei met etiketvellen op een gewone desktop- Art.nr. Omschrijving van voor printer. Druk etiketten direct af vanaf Mi- 930120 LW-450 € 105,00 € 89,00 crosoft Word, Excel, Outlook, QuickBooks 930121 LW-450 Turbo € 139,00 € 89,00 en andere populaire programma’s. Na 930122 LW-450 Twin Turbo € 189,00 € 129,00 eenmaal werken met de Dymo labelwriters 930123 LW-450 Duo € 209,00 € 129,00 Checklist voor wilt u niet meer zonder! groen printen Kijk op pagina 5 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<
 14. 14. Of u nu een klein of groot bedrijf hebt, iedereen gebruikt kantoor- artikelen. Wilt u even een notitie voor een collega achterlaten, die niet zo maar wegwaait, dan bieden de Post-it Super Sticky memoblaadjes uitkomst. Deze memoblaadjes vallen op door de van uw gegevens en bijvoorbeeld de Pentel Rollerpen BL77 felle kleur en kleven op alle soorten datum van binnenkomst. Art.nr. Omschrijving van voor ondergrond. Bezoekt u een klant dan 614441 zwart € 2,10 € 1,59 komt u goed voor de dag met de Op deze pagina vindt u nog veel meer 614442 rood € 2,10 € 1,59 Rillstab schrijfmap in lederlook, met handige en voordelig geprijsde kantoor- 614443 blauw € 2,10 € 1,59 een schrijfblok en opbergruimte voor artikelen. Uw kantoorvakhandel vertelt u 614449 paars € 2,10 € 1,59 A4-documenten en visitekaartjes. Daar- er alles over. Kijk op www.kantoorblok.nu naast zijn de verschillende Colop stem- voor de vakhandel bij u in de buurt en pels ideaal om documenten te voorzien nog meer topaanbiedingen. << Door deSuper Sticky lijmlaag zijn de memo’soveral op toe te passenPost-it Super Sticky Memoblok Rainbow Colop tekststempel Greenline Rillstab schrijfmap MaastrichtArt.nr. Omschrijving van voor Art.nr. Omschrijving van voor Art.nr. Omschrijving van voor392503 76x76mm blanco pak € 18,31 € 14,95 350851 47x18mm 513037 25mm zwart 98544 € 38,42 € 29,95 à 12 stuks 654SSU 4-5 regels 30G € 18,46 € 9,95 513038 40mm zwart 98504 € 39,80 € 32,50 350852 59x23mm 5-6 regels 40G € 23,24 € 12,95 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rapid Niettang Classic Art.nr. Omschrijving van voor 304200 chroom € 25,10 € 14,95>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Met de producten van Loeff’s patent brengt u in een handomdraai orde op uw werkplek en in uw archief. De producten sluiten naadloos op elkaar aan en zijn modulair aan te passen aan uw organisatie. Met Loeff’s patent bespaart u ruimte, tijd en geld! Koop een van de actieproducten, kras en win een verblijf in Landal Loeff’s archiefdozen GreenParks! Op alle Loeff´s patent Art.nr. Omschrijving van voor producten vindt u een sticker metLoeff’s Bundelbeugels 531594 345x250x80mm daarop een krasvlak. Als u dezeArt.nr. Omschrijving van voor Filingbox 3003 € 0,77 € 0,59 wegkrast, vindt u een unieke code.531565 100mm 1222 € 31,80 € 24,95 531021 370x255x115mm U kunt deze code activeren via de531566 180mm 1224 € 37,20 € 28,50 Jumbobox 3007 € 1,50 € 1,29 website www.loeffs.nl.<<2 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<
 15. 15. Verander regelmatig van houdingDe zelfstandige kantoorvakhandel is een betrouwbare partij,die weet waar ze het over heeft. Lokale aanwezigheid, een zeercompleet assortiment, een gunstige prijs en deskundig advies.Ook op gebied van ergonomie bent u bij uw kantoorvakhandelaan het juiste adres, want wist u dat de kantoorvakhandelu uitgebreid kan adviseren over een gezonde en prettigewerkomgeving? Zo is iedereen een stuk beter af.Vaak is een werkomgeving met een tueel ziekteverzuim met zich meebrengt.paar kleine aanpassingen al te ver- Uw kantoorvakhandel kan u adviserenbeteren. Wanneer u daarnaast zelf ook over welke meubels voor u het meesteen aantal stappen onderneemt om uw geschikt zijn. Zorg ook voor voldoendewerkomstandigheden te verbeteren, beweging. Wie een goede conditie heeft,bent u goed op weg. Richt uw werk- kan meer aan. Haal eens een kopje kof-plek bijvoorbeeld zo in dat u geen last fie of maak eens een praatje met eenheeft van te veel (zon)licht en verplaats collega op een andere afdeling. Maak inzonodig uw meubels. Indien nodig de pauze een korte wandeling door deverstelt u uw bureau en stoel en zet u omgeving. Met een frisse blik kunt u deuw bureaustoel op een stoelmat, zodat dag een stuk beter aan.u comfortabel aan de slag kunt. Met al uw vragen over ergonomischeLaten de arbeidsomstandigheden op kantoorartikelen kunt u terecht bijuw werk te wensen over, praat er dan uw kantoorvakhandel. Kijk opover met uw werkgever. De kosten van www.kantoorblok.nu en vind uween nieuwe bureaustoel staan niet in specialist in de buurt. <<verhouding tot de kosten die even- Afvalbakken die een speciale, stijlvolle Stoelmat voor harde vloeren uitstraling geven aan het interieur Art.nr. Omschrijving van voor van uw kantoor 489080 120x90cm polyester 97100 € 50,14 € 42,50 489077 120x150cm polyester 97173 € 79,70 € 69,00 489088 120x180cm polyester 97180 € 103,73 € 85,00Durable RVS-lijn metalen papierbakkenArt.nr. Omschrijving van voor Stoelmat voor zachte vloeren394442 RVS papierbak 15L met perforatie € 50,85 € 45,- Art.nr. Omschrijving van voor394441 RVS papierbak 15L € 42,42 € 35,- 489078 120x90cm polyester 97200 € 43,01 € 39,00394443 RVS papierbak met vlamdover € 69,92 € 59,- 489079 120x150cm polyester 97273 € 67,05 € 59,00890514 RVS staande as-papierbak € 132,75 € 109,- 489089 120x180cm polyester 97280 € 96,14 € 79,00 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<< 3
 16. 16. A MEGLER L KNA nu ller. kna eve .me ga losi www exp eest De m aanbiedingen van uw kant oors peci alist e helderheid! Indrukwekkend 3M LCD-PROJECTOR X21 • Compacte projector met indrukwekkende helderheid. • Scherp beeld. • 2700 ANSI Lumen. • Ideaal voor de zaken–reiziger, slechts 2,2kg. • XGA (1024x768). • Fluisterstand. • Beste functionaliteit in zijn klasse. • Volledige connectiviteit. • Ideaal voor middelgrote tot grote vergaderruimten. Art.nr. Omschrijving Van Voor • Pincodebeveiliging. • Afmetingen 306x221x77mm. 484049 3M projector X21 695,00 599,00 De prijzen zijn exclusief BTW, bijzondere belastingen en heffingen. Geldig zo lang de voorraad strekt doch uiterlijk tot en met 4 december 2011. Ga naar www.kantoorblok.nu voor de voorwaarden Met dit Navigator papier print u altijd opdikking, betere opaciteit en een milieuverantwoord. Het papier wordt uitstekende vlakliggendheid. Daarnaast namelijk vervaardigd met behulp van de is houtvrij en chloorvrij. Het papier is nieuwste technologie op het gebied van geschikt voor laser- en inkjetprinting de papierproductie. Navigator Universal en colourcopiers en voorzien FSC én heeft daarnaast een schitterende uni- Europese bloem certificering. Koop het versele hoogwitte papierkwaliteit Het nu ook nog extra voordelig! << papier bestaat uit 100% Eucalyptus Globulus vezel, waardoor het uitste- kende eigenschappen krijgt, zoals extra Pak à 500 vel, doos à 5 pakken, prijs per pak Art.nr. Omschrijving van voor 129097 1 doos A4 80gr wit € 8,15 € 3,95 129097 2 dozen A4 80gr wit € 8,15 € 3,65 129097 20 dozen A4 80gr wit € 8,15 € 3,50 129097 40 dozen A4 80gr wit € 8,15 € 3,254 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<
 17. 17. Kyocera multifunctionals en printers passen prima in een groene be-drijfsvoering door het ECOSYS-concept. Dit concept combineert milieu-effiëntie met economische efficiëntie.Dit betekent duurzame componenten, Checklist voor groen printenaangevuld met een milieugericht • Maak dubbelzijdige prints en kopieënontwerp, energiebesparende, stille en print eventueel meerdere pagina’sen schone technologie en minimali- op één kant van het vel om afval ensering van het gebruik van chemische kosten te besparenstoffen. • Print nooit te veel documenten • Gebruik de functie ‘controleren enKyocera Mita gebruikt ook gerecyclede vasthouden’ om een document te wanneer hij niet print of kopieertmaterialen bij de productie van haar ma- controleren voor dat u een grote • Recycle gebruikte tonercassetteschines. De behuizing wordt bijvoorbeeld printopdracht geeft • Zorg dat kantoorapparatuur goedvervaardigd uit gerecyclede hars van • Gebruik apparatuur met het wordt onderhouden, zodat deze zoplastic drankflessen en de verpakking Energy Star keurmerk efficiënt mogelijk werktwordt gemaakt van pulp dat afkomstig • Zorg dat kopieerapparaten, multi- • Gebruik voor al uw printwerk milieu-is van kringlooppapier. functionals en printers ’s nachts verantwoord papier dat niet met worden uitgeschakeld chloor gebleekt is, of 100%Wilt u dat uw zuinige machines ook • Activeer de slaapstand van uw kringlooppapier <<efficiënt printen, bekijk dan de checklist printer of kopieerapparaat, zodatvoor groen printen. het energieverbruik minimaal is Met de multifunctionals van Kyocera kunt u snel en eenvoudig printen, scannen, kopiëren én faxen! Deze machines zijnheel gemakkelijk aan te sluiten via USB 2.0 hi-speed interface. De capaciteit is uit tebreiden met verschillende papiercassettes. Kleurenlasermultifunctional FS-C2126MFP+ van € 1350,- voor € 995,- Lasermultifunctional FS-1128MFP van € 795,- voor € 595,- Met de laserprinters van Kyocera maakt u de mooiste afdrukken in zwart-wit of in kleur. Ook beide laserprinters zijn uit te breiden voor meer papiercapaciteit. Infor- meer bij uw kantoorvakhandel naar de geschikte papiercassettes. Alle printers van Kyocera zijn voorzien van het Energy Star keurmerk.Laserprinter FS-3920DN Kleurenlaserprinter Dit is een keurmerk voor energie-van € 665,- voor € 495,- FS-C5150DN efficiënte producten. van € 435,- voor € 295,- >>>> Specificaties en accessoires vindt u op www.kantoorblok.nu <<<<
 18. 18. delaren staat en voor hen al 90 jaar de inkoop en logistiek verzorgd. Zodat zij zich kunnen richten op hun klant, u! De kantoorvakhandel is altijd in de buurt, biedt een zeer compleet Het breedste assortiment assortiment tegen een gunstige prijs en weet waar ze het over heeft. en een gunstige prijs Uw kantoorvakhandel beschikt over het Op de kantoorvakhandel kunt u vertrouwen. meest uitgebreide assortiment kantoor- artikelen, waar A-merken een groot deel van uitmaken. Quantore werkt nauw samen met leveranciers om ervoor te zorgen dat uw kantoorvakhandel kan beschikken over het meest uitgebreide assortiment producten. Zo blijven de prijzen laag en daar profiteert u van. Duurzaam Ook op het gebied van duurzaamheid bent u bij uw kantoorvakhandel aan het juiste adres. Uw kantoorvakhandel vergroent namelijk waar mogelijk het bestaande assortiment en breidt het assortiment uit met nieuwe groene en innovatieve producten. Een deel daarvan bent u al tegen gekomen in Het Kantoorblok. Daarnaast beschikt de kantoorvakhandel over milieucatalogus het Groene Boek. Hierin staan meer dan 2.500 kantoorartikelen met een milieuvriendelijke claim. Vraag uw kan- toorvakhandel naar de catalogus en maak de juiste keuze voor uw kantoor- artikelen. Deskundig advies Bent u op zoek naar een specifiek artikel, heeft u vragen over bepaalde apparaten of bent u benieuwd naar de ideale kantoorinrichting? Uw kantoor- Altijd dichtbij vakhandel helpt u verder. Kijk voor meer Uw kantoorvakhandel is altijd dichtbij. Quantore, de grootste voorraadhou- informatie en een kantoorvakhandel bij Maar achter de gevel van de winkel dende in- en verkooporganisatie voor u in de buurt op de website. << gaat een grootse operatie schuil. Uw kantoorartikelen. Een sterke organisatie, www.kantoorblok.nu kantoorvakhandel is aangesloten bij die achter meer dan 500 kantoorvakhan- >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Canon Rekenmachine BP26/36-LTS Deze Canon rekenmachines hebben een fluorescerend display, een ruim toetsenbord en voorzien van de fluisterstille Bubble Jet printtechnologie. De 3+1 Pritt Correct-it GRATIS printsnelheid is 5,6 regels per seconde. correctieroller Ecocomfort Deze correctieroller is speciaal ontworpen voor zijdelings corrigeren. De rollers zijn Art.nr. Omschrijving van voor Koop nu drie gemaakt van 89% natuurlijke materialen. correctierollers 423639 Canon BP26-LTS en krijg er één (10 cijfers) € 113,45 € 99,- Art.nr. Omschrijving van voor helemaal gratis bij! 423638 Canon BP36-LTS 416563 Correctieroller Pritt (12 cijfers) € 121,85 € 109,- Ecocomfort 4,2mm € 3,02 € 1,956 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<

×