Magazine Het Ondernemersbelang Eindhoven 05 2011

1,602 views

Published on

Magazine Het Ondernemersbelang Eindhoven 05 2011

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magazine Het Ondernemersbelang Eindhoven 05 2011

 1. 1. NR. 5 2011 eiNdhoveN Branding Brainportinnovatieve partner in Galvano Metaal kiest Riano geeft aluminium de verkleinde schoenmaatBrainport industries voor bovenkant markt bescherming fraai uiterlijk van Mark Rutte•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL
 2. 2. Shell Fuel Save Gasolie is te verkrijgen bij ABC Olie Tilburg. Kijk ook op: www.abcolie.nl of bel 013 542 52 00 Onze creativiteit bepaalt úw kwaliteit! Spraakmakende teksten als beeldbepalende succesfactorRedactie, ontwerp en productie van uw communicatiemiddelen Communicatieadvies en conceptontwikkeling Businesspark C-Mill Jan Campertstraat 5 6416 SG Heerlen, NL t (045) 574 24 80 f (045) 571 00 70 e info@vanzandvoortmedia.nl www.vanzandvoortmedia.nl
 3. 3. het ONDERNEMERS B E L A N Ghet ondernemersbelang vaneindhoven verschijnt vijf keer per jaarvijfde jaargang, nummer 5 van 2011 Inhoud CRisisdReiGiNG Maakt veRdeRGaaNde ClusteRiNG waaRsChijNlijkoplaGe6.000 exemplaren Griekse donderwolken pakken zich samen boven de economie, maar het blijft voor- lopig onduidelijk of de bui losbarst en hoe intens ze zal zijn. De maakindustrie in deCoveRfoto regio Eindhoven houdt het vooralsnog grotendeels droog. Ondernemers en overhe-foto: Marco Magielse den voelen zich bovendien beter gewapend dan ooit tegen een mogelijke terugval. 08 Brainport Regio Eindhoven kroop verrassend snel uit de recessie van 2008 en over-uitGeveR leefde twintig jaar terug een crisis van een nog groter kaliber. Toen ging DAF tenjelte hut onder en balanceerde Philips op de rand van de ondergang, nu lijkt de verregaandeNovema uitgevers Bv flexibiliteit van een andere gigant, ASML, een kenmerk van de hele maakindustrie.postbus 309860 aa Grootegastweegbree 1 iNNovatieve paRtNeR iN BRaiNpoRt iNdustRies9861 es Grootegastt 0594 - 51 03 03 In juni werd de Brainport Regio uitgeroepen tot de slimste regio ter wereld.f 0594 - 61 18 63 Maar het kan nóg slimmer, vindt Ferry van de Pasch van HTR. Hoogerdijkinfo@novema.nl Technical Rubber maakt hoogwaardige rubber- en kunststofschuimproducten voor onder meer de hightech industrie. Met de unieke samenwerking binnenBladMaNaGeRNovema Brainport Industries wil HTR samen met andere leveranciers de slimste regio 12paul willems handen en voeten geven.t 0499 - 31 31 13p.willems@novema.nlweBsitewww.hetondernemersbelang.nl GalvaNo Metaal kiest vooR BoveNkaNt MaRktlaY out/opMaak Galvano is een naam die in de regio Eindhoven (en ver daarbuiten) al bijnavds vormgeving! een eeuw lang klinkt als een klok. Als het aan directeur-eigenaar Hans Holtzerdrachten van Galvano Metaal ligt, blijft dat zo. “We hebben de afgelopen jaren keiharddRuk gewerkt om onze kwaliteit te verhogen. Daarvan plukken we nu de vruchten.”scholma drukBedumMedeweRkeRs aaN deZe uitGave 17hans van aschodette Beekmanshubertine van den BiggelaarGerrit Boer RiaNo Geeft aluMiNiuM BesCheRMiNG eeN fRaai uiteRlijkjur engelchorsandra kagie Een appel. Het is niet meteen het eerste item waar je aan denkt als je bij eenjeroen kuypers specialist in aluminiumveredeling binnenloopt. Directeur Gert Rietman vanhenk Roede (strip) Riano Eindhoven B.V. haalt het stuk fruit tevoorschijn. “Kijk, hier kan ik eigenlijkandré staas het best beschrijven waar we ons mee bezig houden”. “De schil beschermtandré vermeulen (columnist) de appel tegen het rottingsproces. Wij brengen ook een soort schil aan, 23Marco Magielse maar dan op onbewerkt aluminium. Daarmee voorkom je corrosie en slijtage.Ruud voest We noemen dat anodiseren.”jeroen wolbersvan Zandvoort MediaRené ZoetemelkadReswijZiGiNGeNadreswijzigingen, veranderingvan contactpersoon of afmeldingenkunt u per mail doorgeven aan Dirk Zeur - de directeur Voor al uw strips en illustraties: www.studioroede.nltiny klunder, t.klunder@novema.nl. Helaas Frits, na modernisering is jouw functie Hmm… internet …dat is misschien ookvermeld s.v.p. ook de editie erbij, op onze postkamer overbodig… en mail… wel een idee…die vindt u bovenaan in het colofon. Daar was ik al bang voor in deze tijd van internetissN 1873 - 8095 en mail…Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemming vande uitgever. De uitgever kan nietaansprakelijk worden gesteld voorde inhoud van de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 4. 4. Columnn En verder We gaan de lucht in!04 Nieuws Files bestaan al sinds de auto een massavervoermiddel06 Thuistest voor baarmoederhalskanker is. Als het in de jaren 60 op zondag mooi weer was, ston- den de wegen naar Zandvoort en Scheveningen propvol.07 Dynamiek en service op de bouwplaats Opeenvolgende regeringen hebben sindsdien zonder er bij11 Innovatieve opleider met ondernemersambitie stil te staan van het verschijnsel file een echt economisch13 Pellicaan over het nieuwe griffierechtenstelsel probleem gemaakt. Ga maar na. Om de naoorlogse woning-14 Op weg van meedenker naar bedenker nood op te heffen, viel het besluit om woningen te gaan15 “Vroegtijdig met de klant aan tafel is een must” bouwen in het weiland. Zo ontstonden Almere, Zoetermeer,16 Snelle en slimme service Nieuwegein en al die andere deprimerende nieuwbouw-18 Met DIT & Larex geen tekort aan technisch personeel oorden.19 Metaalafval gratis afgevoerd In de loop der tientallen jaren zijn vele 100.000-en gezin-20 Roland Gilsing weet alles van metaal(bewerking) nen ‘naar buiten’ gegaan. Ik herinner mij nog een collega bij21 High performance plastics and skills het toenmalig Economisch Dagblad in Den Haag, die elke24 Staalmarkt Eindhoven vergroot haar dienstverlening ochtend om 7 uur zijn doorzonwoning in Salt Lake City ver-25 Stockx geeft metaal een tweede leven liet om om 8 uur op de redactie te kunnen zijn. Al rond 198026 Heeft u nog vertrouwen in de euro? had hij een uur nodig om met de auto een afstand van nog28 Meester in ‘4kleinmetaal’ geen 10 kilometer te overbruggen. Inmiddels weten wij niet beter meer. Veel huishoudens29 KWF Kankerbestrijding doet graag iets terug voor het bedrijfsleven nemen de files voor lief. Voor minder geld ruimer wonen in30 Staal in de ruimste zin van het woord een rustig dorp in de Betuwe is voor hen belangrijker dan31 Nieuwe bedrijfshal Horstra Technology Hardenberg vlakbij het werk in Utrecht, Den Bosch of Rotterdam.32 Laat IT u niet langer irriteren De files zullen nooit verdwijnen. Zelfs als de forens in de toekomst met zijn volautomatische, elektrische auto overn In het hartkatern een geleiderail voortschuift, dan nog zit hij in een perma- nente slang van computergestuurde botsautootjes.De verkleinde schoenmaat van Mark Rutte Wie daaraan wil ontsnappen, gaat de lucht in! Nu al zie je dat geslaagde zakenlieden en captains of industry zich perTussen het aantreden van de liberaal Rutte als premieren dat van zijn liberale voorganger Cort van der Linden helikopter verplaatsen. Zo kan Hennie van der Most vijfzit bijna een eeuw. Honderd jaar lang moest hun stroming afspraken per dag aan, verspreid over het hele land. Indie post overlaten aan christendemocraten en sociaal- China gaat dat nog veel verder. In 2010 is het gebruik vandemocraten. En nu de liberalen eindelijk weer de eerste een privéhelikopter in de grootstedelijke agglomeratiesminister leveren is deze de leider van een minderheids- met 20 procent gestegen.kabinet dat voor elk wetsvoorstel moet soebatten met In Japan is sinds 2005 een eenpersoons heli te koop meteen gedoogpartner of de oppositie. Tijdens een rede inAntwerpen legde hij uit dat minderheidskabinetten in deze een motortje van 125 cc, een vermogen van 8 pk en eeneeuw niet de uitzondering maar de regel zullen vormen. topsnelheid van 90 kilometer per uur. Het ding kost 27.000 euro. De NASA experimenteert met een krachtiger versie,- Het Kantoorblok die elektrisch vliegt en 240 kilometer per uur haalt.- LMG|KCND strategie creatie maakt het verschil Het is slechts een kwestie van tijd voordat de forenzende- Zicht: Een heldere kijk op zekerheid werknemer en de actieve ondernemer zich door de lucht- Veldhuis Media investeert anticyclisch in mensen en machines verplaatsen in hun eigen een- of tweepersoons minikopter. Daken van kantoorgebouwen worden landingsdek, par- Bedrijven zetten stap van keerterreinen veranderen in luchthaventjes. Ik ben ervan donateurschap naar partnership overtuigd dat dit voor het jaar 2050 volledig is ingeburgerd. Of u, waarde lezer, dat nog meemaakt, hangt dus vooral van Hulporganisaties kunnen een rol van doorslaggevend belang uw huidige leeftijd af. Misschien zit u tegen die tijd wel in spelen, voor het lenigen van acute nood, maar ook voor het bevorderen van zelfredzaamheid. Dat geldt zeker voor een echte luchtfile. de manier waarop UNICEF hulp biedt. Somalië kent een grootschalige hongersnood, maar buurland Ethiopië slaagt André Vermeulen erin, ondanks dezelfde droogte, de eigen bevolking te blijven info@avoor.nl voeden. In beide succesverhalen speelde UNICEF een cruciale rol. In deze wereldwijde VN-organisatie staat het gulle en actieve Nederland in de top als het gaat om donaties. het ONDERNEMERS BELANG 03
 5. 5. NieuwsGratis advies voor de Vliegende start voor Talenz Groepontwikkeling van uwpersoneel Ruim een jaar na de oprichting is Foto: Raoul Hollants Talenz Groep (Werving & Selectie,Wilt u de effectiviteit en output van Coaching & Trainingen) al toe aan eenuw medewerkers verhogen en daar groter onderkomen. Er is een nieuwdeskundige en praktische ondersteu- bedrijfspand in Boxtel betrokkenning bij ontvangen? Meld u dan aan waar vanuit het nu zevenkoppigvoor het project Excelleren.nu. Juist professioneel en enthousiast teamin deze tijd is het belangrijk om te opereert. Talenz Groep kan door dezeinvesteren in uw personeel en ervoor uitbreiding met ervaren medewerkerste zorgen dat u klaar bent voor de nog beter aan de vraag van de markttoekomst. Via opleiding en training, voldoen met haar motto “Oog voormaar ook door anders (samen) te talent”. Talenz Groep bemiddelt inwerken en te leren van elkaar. vaste banen op mbo+, hbo en wo ni- veau. Zowel kandidaten als bedrijvenInvesteren in de ontwikkeling van zijn klant en ondervinden de krachtuw medewerkers zal een positieve en toegevoegde waarde van een sterkuitstraling hebben op uw bedrijf en gemotiveerd team. Vanuit Boxtel isuw personeel en leiden tot een beter Talenz Groep zeer succesvol in debedrijfsresultaat. Via Excelleren.nu regio actief, maar ook daar buiten. Tot bedrijven en gerenommeerde inter- zeer diverse functies. Meer informatiekan aan bedrijven in Noord-Brabant de vaste klantenkring behoren mkb- nationals. Talenz Groep bemiddelt in www.talenzgroep.nlen Zeeland met minimaal tien me-dewerkers advies op maat wordengeboden op het gebied van groei en Werkgevers onderschatten dagje ziek van werknemer Eindhoven Besteontwikkeling van uw medewerkers.Gratis. Dit wordt uitgevoerd door Binnenstadeen HR adviseur met ruime ervaring Veel werkgevers nemen het ‘dagje onder ruim 1 miljoen werknemers.met opleidingsvragen, de ontwikke- ziek zijn’ van de werknemer niet Van het totale verzuim is 72 procent Eindhoven mag zich met trots deling van organisaties en de groei van serieus. Het probleem van kortdurend kortdurend. Volgens Hoedeman is komende twee jaar Beste Binnenstadmedewerkers. verzuim zit in de herhaling. Verzuim herhaling het grootste probleem van Nederland noemen. Dit maakteWees er snel bij, want er kunnen en vooral de frequentie van verzuim van kortdurend verzuim. Frequent Detailhandel Nederland bekendslechts twaalf bedrijven deelnemen! toont een patroon dat zich over de verzuim verstoort de planning, ontre- tijdens de Beste Binnenstad verkiezingMeer informatie via 06 - 542 466 88 jaren herhaalt en dat in ongeveer 50 gelt de personele bezetting, is slecht op 6 oktober. De stad is beoordeelden d.vandenaker@wispa.nl of kijk op procent van de gevallen binnen vier voor de sfeer en is ‘besmettelijk’. Een op haar winkelaanbod, bereikbaarheid,www.excelleren.nu. jaar leidt tot langdurig verzuim. Werk- terugkerend patroon stopt niet als je veiligheid, horeca en samenwerking gevers in Nederland zijn gemiddeld er geen aandacht aan besteedt. Het tussen winkeliers en gemeente. De 15 procent van de totale verzuimkos- bespreekbaar maken van dit verzuim titel Beste Binnenstad heeft voorNieuwe website ten kwijt aan kort verzuim. Dat stelt én het vergroten van de bevlogen- Eindhoven een grote waarde. Het Rob Hoedeman, verzuimexpert bij heid van werknemers is cruciaal om centrum van Eindhoven heeft in deNotariskantoor 365/ArboNed. De HR-dienstverlener kort frequent verzuim te verlagen en afgelopen jaren een aantal succesvolleBroekmans 365 heeft een analyse uitgevoerd te voorkomen. ontwikkelingen ondergaan met een prachtig resultaat. ”Onze dynamischeNotariskantoor Broekmans uit binnenstad is compact, compleetEindhoven heeft haar website Een heldere kijk op zekerheid en comfortabel. Het centrum vanwww.jouwnotaris.nl vernieuwd. Eindhoven heeft geen historischeDe vernieuwde site is een belang- uitstraling waardoor wij ons blijvenrijke informatiebron voor iedereen richten op de toekomst. Dat merk jedie meer wil weten over de dien- in alles en daar ligt onze kracht”, aldussten die een notariskantoor biedt. wethouder Henk Brink. In de categorie grote steden streed Eindhoven samenNotariskantoor Broekmans is een met Haarlem en Tilburg om de titel.full service notariskantoor voor de Daarnaast werd in de andere cate-regio Eindhoven. Zowel particulie- gorieën gestreden door middelgroteren als ondernemers kunnen bij het steden. Daarin waren de titels voorkantoor terecht voor juridische on- Hoogeveen en Venray.dersteuning. Het dienstenaanbodvan het kantoor is opgedeeld invier categorieën: huis & hypotheek, Iedere ondernemer is op zoek naar BedrijfsRisicoVerkenner brengenfamilie & relatie, bedrijf & beroep en de beste oplossing voor bedrijfsri- wij uw bedrijfsrisico’s in kaart. Wijestate planning. sico’s. Ook voor u staat deze vraag adviseren u over maatregelen, uNaast een uitgebreide beschrijving centraal. Maar hoe kunt u voor de maakt keuzes. Welke risico’s zijnvan de diensten van het notariskan- beste oplossing kiezen als onvol- voor u acceptabel en welke kunt utoor, vindt men op de website ook doende in beeld is welk probleem door preventie minimaliseren?actuele nieuwsberichten en kan opgelost moet worden? Of welke risico’s wilt u met een BEDRIJFSWAGENINRICHTINGmen gemakkelijk en rechtstreeks De Zicht, risico- en verzekerings- verzekering afdekken? Alles gerichtcontact opnemen met het notaris-kantoor. adviseurs vestiging in Eindhoven helpt u graag hierbij. Met onze op de continuïteit van uw onderne- ming. www.zichtadviseurs.nl WWW.ZEVIM.NL04 het ONDERNEMERS BELANG
 6. 6. Eindhoven lid van Design handtas gevuld met elegante wijnGlobal Design CitiesOrganisation Van de buitenkant lijkt het op een aan de buitenkant met het ingesloten designtas die is afgewerkt tot in detail. tapkraantje kan worden ingeschon-Burgemeester Van Gijzel van Eindho- Wie beter kijkt ziet dat in deze stijlvolle ken. Hierdoor is Vernissage ideaal voorven ondertekende op 26 september, tas een elegante wijn schuilgaat. feestjes, als cadeau of als eyecatchertijdens zijn werkbezoek aan Taiwan Vernissage is een nieuw en innovatief op de eettafel. Met de speciale designen China, het lidmaatschap van de product binnen de wijnwereld en wijntas probeert Vernissage deGlobal Cities Design Organisation brengt stijl, smaak en gemak samen in Nederlanders kennis te laten maken(GDCO). Doelstelling van GDCO is de een design bag-in-box. In de verpak- met deze vorm van wijndrinken enorganisatie van de jaarlijkse Global king zit een speciaal ontworpen bag schenken.Design Cities Summit als platform voor met drie liter robuuste rode of frisse Voor meer informatie:gewenste kennisuitwisseling met een witte Franse wijn, die voor het gemak www.josrijnaarts.nlfocus op Urban Design.Door zich aan te sluiten bij de GDCObevestigt Eindhoven op het gebied Dicht het gat tussen vraag en aanbodvan Design tot de wereldtop tehoren. Ieder jaar kan een van de Ongebruikte kantoorgebouwen, een fenomeen, een nieuwe manierpartnersteden zich kandidaat stellen laptops, ideeën en contacten: van denken. Lees praktische tips enom ‘president city’ te worden. De uit- samen hebben we meer welvaart inspirerende ervaringen van mensenverkoren stad organiseert dat jaar de en creativiteit dan we nodig hebben. die erin slaagden voor elkaar te krijgensummit. De GDCO is een netwerk van In het boek Durftevragen kun je wat ze wilden. Ontdek hoe ook jijwereldsteden die behalve de jaarlijkse lezen hoe je deze overwaarde slim kunt samenwerken met mensensummit ook een tweejaarlijkse General kunt benutten, gewoon door te binnen en buiten je netwerk.Assembly houden. Die assembly waar vragen! Nils Roemen en Fanny Durftevragen, en help meeom hetburgemeesters elkaar ontmoeten is, Koerts beschrijven hoe durftevragen gat tussen vraag en aanbod telos van de inhoudelijke doelstelling, uit Nederland heeft veroverd. Mede dichten – er is genoeg voor iedereen.relationeel oogpunt een interessant dankzij sociale media als Twitter en Durftevragen is onder meer verkrijg-netwerk op mondiaal burgemeesters- de hashtag #durftevragen groeide baar via managementboek.nl enniveau. het uit van een sympathiek idee tot bol.com.Communicatieprijs CCB voor heel BrabantDe Communicatieprijs van Com- tievereniging. Communicatieprijs op veel belangstelling kon rekenen uit andere Brabantse regio’s waar-municatieclub Bourgondië (CCB) uit Midden-Brabant heet vanaf nu van de bureauwereld. Binnen enkele onder Eindhoven, Den Bosch en OssTilburg geldt vanaf dit jaar voor heel Communicatieprijs Brabant. Com- jaren steeg het aantal inschrijvingen worden zelfs speciaal lid van CCB omBrabant. CCB heeft hiertoe besloten, municatieclub Bourgondië had de van amper tien naar enkele tiental- te kunnen deelnemen aanomdat steeds meer reclamebureaus communicatieprijs in 1995 in het len per jaar. De prijs staat inmiddels de prijs. De prijswinnaars wordenuit de hele provincie meedoen aan leven geroepen met als doel de als prestigieus te boek. Vooral de bekend gemaakt tijdens de nieuw-de prijs en daarvoor zelfs speciaal communicatieprestaties uit Midden- laatste jaren is ook de belangstelling jaarsbijeenkomst van CCB op 3lid worden van de van oorsprong Brabant beter over het voetlicht te van buiten de regio Midden-Brabant januari 2012. Voor meer informatieMidden-Brabantse communica- krijgen. Al gauw bleek dat de prijs sterk toegenomen. Reclamebureaus www.communicatieclub.nlQredits verruimt kredietmogelijkheid De Kade wint prijs voor beste pleinvoor kleine ondernemers Bedrijvenkontakt De Kade wist op de “Zeker de laatste jaren doen weStartende en bestaande onder- kaart gezet en hiermee een solide Regio Business Dagen de prijs voor het als ondernemersvereniging ergnemers kunnen sinds september basis opgebouwd met ruim 30 het “Beste Plein” in de wacht te sle- goed, we krijgen veel voor elkaarbij Qredits terecht voor een medewerkers en tien vestigingen pen. Het plein was dan ook zeer fraai voor onze leden.”microkrediet tot 50.000 euro (was door het hele land. Er zijn inmiddels en modern van opzet: overzichtelijk35.000 euro). Met deze verhoging is 1.750 microkredieten verstrekt. en met een gezellige bar. Volgend jaar is De Kade uiteraardQredits in staat nog meer (startende) Mede als gevolg van coaching en weer op de Regio Business Dagenondernemers te financieren en het intensieve begeleiding is het aantal Er was altijd wel iets te zien of te vinden. De eerste plannen voorondernemerschap in het kleinbedrijf ondernemers in de achterstand zeer te beleven, zoals het vakkundig een nog aantrekkelijker plein zijnverder te stimuleren. beperkt gebleven. Qredits is de han- uitdeuken van auto’s door De Kade gemaakt. delsnaam van Stichting Microkrediet Autoschade en de fabricage vanDe vraag naar microkredieten is het Nederland. Deze stichting (zonder ijsco’s met behulp van stikstof doorafgelopen jaar sterk toegenomen. winstoogmerk) is een uniek samen- het Gas Las Centrum. Het KadepleinIn de praktijk zag Qredits dat een werkingsverband tussen ABN AMRO werd door twee leden van De Kade,redelijk aantal aanvragen niet in Bank, ING Nederland en Rabobank Beluqa en Attrackz, bedacht en ge-behandeling kon worden genomen Nederland en het Fonds Werken aan maakt. “We staan door dit succesjeomdat het aangevraagd krediet Wonen, het ministerie van Economi- weer iets beter op de kaart”, aldusboven de 35.000 euro lag. sche Zaken, Landbouw en Innovatie voorzitter Ko Konings van De Kade,In ruim 2,5 jaar heeft Qredits  mi- en het ministerie van Sociale Zaken het oudste bedrijventerrein vancrokrediet in Nederland op de en Werkgelegenheid. Eindhoven. het ONDERNEMERS BELANG 05
 7. 7. Bedrijfsreportage Tekst: Annick ZegersPer jaar wordt er wereldwijd bij ongeveer 500.000 vrouwen baarmoederhalskanker vastgesteld. Bij een vroege diagnose is deoverlevingskans groot. Daarom worden in Nederland vrouwen vanaf het dertigste levensjaar om de vijf jaar opgeroepen vooreen uitstrijkje. Een derde van die vrouwen geeft echter geen gehoor aan de oproep. Om onder meer deze vrouwen toch te kunnenbereiken, hebben Delphi Bioscience, Rosti en VanBerlo samen de Delphi Screener ontwikkeld, een product waarmee vrouwen thuiszelf een monster kunnen afnemen en laten testen op baarmoederhalskanker. Deze methode vervangt dan het uitstrijkje.Thuistest voor ! baarmoederhalskanker R ené Hol, CEO Delphi Bioscience: Zelf testen Hiervoor werd VanBerlo benaderd. Samen “Het oorspronkelijke idee komt van Het idee achter deze afnamemethode is dat met Rosti werd de zelfafname methode weer drie Nederlandse gynaeco-logen. Zij vrouwen niet meer perse naar een huisarts geheel opnieuw belicht. Robert Fienieg, bedachten een unieke vaginale zelfafname of gynaecoloog hoeven om een uitstrijkje te Senior Designer en project leider bij VanBerlo methode. Met dit idee zijn ze naar Pantarhei laten maken, maar dat vrouwen dit op een licht dit toe: “Er moet namelijk een product Bioscience, een Nederlands farmaceutisch eenvoudige, pijnloze en betrouwbare manier gemaakt worden dat niet alleen functioneel bedrijf gestapt en samen hebben ze de zelf thuis kunnen doen. Ze brengen met een is, maar dat ook aanspreekt bij vrouwen en zelfafname methode verder ontwikkeld. Uit apparaatje een lichaamsvriendelijk vloeistof makkelijk in het gebruik is. Zeker aangezien het gezamenlijke project is de onderneming in de vagina. Zo worden cellen losgeweekt vrouwen de Delphi Screener straks moge- Delphi Bioscience ontstaan. Dr. Maarten rondom de baarmoedermond. De vloeistof lijkerwijs ook zelf bij de apotheek kunnen Wiegerinck uit Eindhoven, één van de drie met de losgeweekte cellen wordt vervolgens kopen. Dan moet het een laagdrempelig gynaecologen die het idee bedacht hebben, weer teruggezogen en opgevangen. Deze product zijn waarvoor vrouwen zich niet maakt tevens deel uit van de directie van opgevangen vloeistof moet vervolgens naar schromen om het te gebruiken.” Hij spreekt Delphi Bioscience, en is nauw betrokken bij de het laboratorium worden gestuurd voor van een perfecte samenwerking: “ De medi- verdere wetenschappelijke ontwikkeling van onderzoek. sche know-how van Delphi, de technische de Delphi Screener.” Rosti, een bedrijf dat kunststof ontwikkelt en achtergrond van Rosti en onze expertise op produceert en dat vooral gespecialiseerd is in het gebied van design hebben geleid tot een medische apparaten en verpakkingen, heeft eenvoudig en mooi product. Testen met dit een eerste produceerbaar product gemaakt. nieuw vormgegeven product hebben uitge- “Deze eerste generatie van de Delphi Screener wezen dat vrouwen zeer te spreken zijn over was vooral functioneel en zag er heel het gebruik van de Delphi Screener.”Robert Fienieg, technisch uit”, aldus Ivo Speetjens, projectSenior Designer, manager bij Rosti. “En is dan ook met name Op de marktVanBerlo gebruikt in studies om de betrouwbaarheid De Delphi Screener zal in de komende van de zelfafname methode aan te tonen. periode, in navolging van andere landen, in Om te laten zien dat het product op medisch Nederland verkrijgbaar zijn. “Wanneer precies gebied doet wat het doen moet.” En die en waar de Delphi Screener beschikbaar betrouwbaarheid is aangetoond. De Delphi komt, dat hangt van de overheid af”, zegt Screener toont minstens zo goede resul- René Hol. “De Nationale Gezondheidsraad taten als het uitstrijkje. Dat komt door- heeft het advies gegeven om zelfafname dat er bij het testen van het monster mogelijk te maken om zo vrouwen die geen uit de Delphi Screener gebruik wordt uitstrijkje laten doen, toch te kunnen berei- gemaakt van moleculaire diagnostiek; ken. De minister moet hier een standpunt onderzoek op basis van DNA. De Natio- over in nemen en af-hankelijk daarvan volgt nale Gezondheidsraad heeft inmiddels de uitrol in Nederland.” geadviseerd om ook het uitstrijkje op basis van DNA-test uit te voeren. Vormgeving Toen de bruikbaarheid van de zelfafname methode was aangetoond, kon er Beemdstraat 29, 5653 MA Eindhoven worden nagedacht over een meer T 040 - 292 90 92 commercieel product dat vrouwen niet F 040 - 292 90 99 meteen afschrikt. www.vanberlo.nl06 het ONDERNEMERS BELANG
 8. 8. Tekst: Jeroen Wolbers Bedrijfsreportage RijnDijk Construction:dynamiek en service op de bouwplaatsDe foto’s op de website van RijnDijk Construction zijn imposant. Eén voor éénverschijnen ze in beeld. Indrukwekkende geraamtes van fabrieken, veelalmet grote destillatietorens. Een imposante brug die twee bergen met elkaarverbindt. Stuk voor stuk zware constructies waarin staalbouw domineert.Een staalbedrijf pur sang? “Nee, zeker niet”, pareert commercieel directeurJan Moons. “Typeer ons liever als de aannemer die staalgeconstrueerdecomplexe projecten vanaf de fundatie volledig realiseert.”R ijnDijk Construction voert vooral de industriële markt. “Door de synergie multidisciplinaire projecten uit voor van krachten en specialismen kunnen de (petro) chemische industrie, we een project moeiteloos van A tot Zzware industrie, energiesector en utiliteits- voor de klant realiseren. De klant heeft RijnDijk Construction BVbouw. Bij het realiseren van zo’n opdracht niet te maken met allerlei onafhankelijke Beukenlaan 115gaat het bedrijf niet over één nacht ijs. onderaannemers, waarvan hij maar moet 5616 VC EindhovenOmdat RijnDijk Construction de behuizing afwachten wie er op het werk verschijnt.” T 040 - 246 72 28van een fabriek maakt, wordt het vaak als F 040 - 246 75 48eerste bij het plan betrokken. Het bedrijf Unieke projecten info@rijndijk.comis specialist als het gaat om complexe Samenwerken met RijnDijk Construction www.rijndijk.comconstructieprojecten in al haar facetten. houdt in samenwerken met een centraalEen traject van engineering, productie aanspreekpunt. De klant is daardooren montage volgt. “In Eindhoven bevindt verzekerd van continuïteit, capaciteitzich ons kloppend hart met onder meer en kwaliteit. Moons: “We doen alles meteen grote tekenkamer met constructeurs hetzelfde team mensen en houden zelfen engineers. Zij leggen de basis voor een de touwtjes strak in handen. We nemenkostenefficiënt project”, vertelt Moons. de zorg voor de klant volledig weg.De productie vindt plaats in de fabrieken Dat vinden wij juist zo interessant.”in Budel en Schagen. Daar worden debenodigde staalconstructies gemaakt. De industriële klanten, veelal multina- tionals, zijn de grootste opdrachtgevers.Krachten bundelen Ook internationale ingenieursbureaus enVaak omvat een project meer dan alleen grote aannemers uit binnen- en buitenlandcomplex constructiewerk. Ook dak- en kloppen aan de deur. “De helft van degevelbekleding, elektriciteitsinstallaties, opdrachten gaat de grens over”, weetstaal-betonvloeren en luchtbehandeling de directeur. “Dat maakt het werk zokunnen nodig zijn. In dat geval hoeft de interessant en dynamisch. Je weet nooitopdrachtgever niet op zoek naar andere wat je over een jaar doet. Elk project ispartijen. RijnDijk Construction treedt dan uniek. Alles wat we doen, maken we maarop als multidisciplinair aannemer. één keer. We bouwen geen rijtjeshuizen,“Hiermee kunnen we maximale service maar grote, veelal complexe fabrieken.verlenen en onze toegevoegde waarde En dat ook nog in verschillende landen.laten zien”, zegt Moons, die met zijn Dat varieert van Koeweit tot Zweden.”bedrijf deel uitmaakt van Andus Group. Altijd volgens het motto: ‘Serving theDeze organisatie bestaat uit twaalf industry’. Daarmee is het bedrijf dezusterbedrijven die allemaal actief zijn op afgelopen decennia groot geworden. het ONDERNEMERS BELANG 07
 9. 9. Rondetafelgesprek Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse Pieter van der Leegte Branding Brainport: Crisisdreiging maaktverdergaande clustering waarschijnlijk DGriekse donderwolken pakken zich samen boven en Haag, het ambtelijk centrum niet vergeten dat ASML, een van de groot- van Nederland, is de minst ste uitbesteders in deze regio, in 2010 dede economie, maar het blijft voorlopig ondui- conjunctuurgevoelige regio, hoogste omzet en het hoogste winstniveau Eindhoven, het technologische hart van in zijn geschiedenis behaalde. De maak-delijk of de bui losbarst en hoe intens ze zal zijn. ons land, de meeste. Uitzendbureaus en industrie in deze regio heeft verrassend detacheerders merken dus reeds de gevol- snel niet alleen de inzinking maar ook deDe maakindustrie in de regio Eindhoven houdt gen van een conjuncturele afkoeling. “Deze naweeën van de recessie van 2008/2009het vooralsnog grotendeels droog. Ondernemers zomer is het tij gaan keren,” zegt Gert-Jan achter zich gelaten.” van de Pol, regiomanager van Dit Bouw enen overheden voelen zich bovendien beter gewa- Techniek. Voor ik op vakantie ging vroeg ik Behouden en bijhouden me af waar we de technici vandaan zouden De Deeltijd WW is twee jaar geleden eenpend dan ooit tegen een mogelijke terugval. Brain- blijven halen om in de vraag te voorzien, uitstekend hulpmiddel gebleken. “Het viel toen ik terugkwam zag ik de orders teruglo- me op, dat niet alleen de grote bedrijvenport Regio Eindhoven kroop verrassend snel uit de pen en de opdrachtgevers terughoudender deze regeling gebruikten om hun perso- worden.” Maar, deze teruggang lijkt zich neel extra te scholen, maar ook de kleinere.recessie van 2008 en overleefde twintig jaar terug te beperken tot de flexibele schil. “Bij veel Daar plukken die ondernemingen nu deeen crisis van een nog groter kaliber. Toen ging bedrijven is het orderboek goed gevuld en vruchten van,” aldus Hans van Brussel, van is men opgelucht dat er eindelijk een even- het Centrum Innovatief Vakmanschap.DAF ten onder en balanceerde Philips op de rand wicht is tussen de hoeveelheid werk en het De Deeltijd WW heeft volgens Martin van aantal beschikbare vakmensen,” aldus Ferry Acht, van de Tegema Groep, namelijk nietvan de ondergang, nu lijkt de verregaande flexibi- van de Pasch, algemeen directeur van HTR alleen bijgedragen aan het béhouden van Rubber and Foam. “Ik beschouw het voort- vakmensen, maar ook aan het bijhoudenliteit van een andere gigant, ASML, een kenmerk durende berichten over een naderende van kennisontwikkelingen. “Deze regio recessie daarom als een gevaar op zich, als moet het van innovatie hebben en is dusvan de hele maakindustrie. De grootste onzekere een aanpraten van een teruggang die er ook wel verplicht voorop te blijven lopen.factor situeert zich niet in maar buiten de regio, niet is.” Jan van Mourik, secretaris van de Potentieel alleen is daarvoor niet genoeg. Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging Dat bewijst Twente wel, die regio heeft opin Den Haag. (BZW) voegt daar aan toe: “Laten we ook het gebied van het te gelde maken van08 het ONDERNEMERS BELANG
 10. 10. BV, de verlate verbreding van autosnel- Hans van Brussel wegen in het Brabantse symbolisch voor de geringere aandacht vanuit ministeries: “Onze ringweg verzekert nu een goede doorstroming, maar hoe lang heeft het niet geduurd eer we die kregen? Wij staan achter in de rij.” Ferry van de Pasch legt de vinger op een zere plek van psychologische aard: “We zijn veel te bescheiden. De Eindhovense maakindustrie heeft niet alleen voor Nederland een enorm belang, ze is ook onmisbaar voor de omringende regio’s. De bedrijvigheid beperkt zich al- lang niet meer tot Eindhoven en omgeving. Werknemers komen evengoed uit het Roergebied als uit Belgisch Limburg, en zowel de bedrijven als de kennisinstel- lingen werken grensoverschrijdend samen. Handelspartners uit China of Singaporeinnovatie haar zaken lang niet zo goed op de Nederlandse bevolking, maar we zijn maken trouwens dat subtiele onderscheidorde als de onze.” Gert-Jan van de Pol wijst goed voor 25 procent van de export en niet tussen Eindhoven en Hasselt of Aken.op een negatief effect van een eventuele 35 procent van de private investeringen Voor hen is het vaak al één high tech regio.”hernieuwde conjuncturele terugval. in research & development zijn voor“De cycli volgen elkaar momenteel te snel op. Eindhoven en omgeving, 52 procent van Inkopen als regioTechnici die kiezen voor tijdelijke verbanden de patenten worden hier aangevraagd. Heeft het voordelen het belang vanervaren te sterk de onzekerheid van werk De overheden beseffen heus wel hoe Brainport regio Eindhoven meer collectiefen inkomen en veranderen niet alleen essentieel dit gebied is voor het succes te etaleren en dus ook de belangen meervan baan maar ook van vak. En een-maal van de Nederlandse economie. collectief te verdedigen? Heeft het, metweg keren ze niet meer terug. We hebben andere woorden, zin dat Brainport nietal zo’n tekort aan vaklieden, wéér een Aandachtsvacuüm alleen een beschrijvende naam maar ookrecessie kan ervoor zorgen dat veel technici Waarom staat Brainport minder scherp op een merknaam, een ‘brand’ is? Pieter vanvoorgoed verloren zijn voor de industrie.” het Haagse netvlies dan bijvoorbeeld Main- der Leegte, adjunct-directeur van de VDL port? Een mogelijkheid is de geleidelijke Groep, denkt van wel. Een vertaalslag vanGeen regeling in de maak afkalving van de invloed van het CDA, dat de clustering op het gebied van de produc-Maar Den Haag biedt geen zicht op een decennialang Brabant als grootste kie- tie naar de politiek kan misschien een evennieuwe regeling voor Deeltijd WW, noch zersbasis had. Een machtsvacuüm zou zo krachtige vuist opleveren. “Wij hebbenop een nieuwe impuls voor het behoud tot een aandachtsvacuüm hebben geleid. gemerkt dat samenwerking tussen grote envan kenniswerkers, die andere essentiële “Maar de regio Brainport heeft wel degelijk kleine bedrijven op alle terreinen loont. Wegroep werknemers. “In Duitsland heeft de goede contacten bij de ministeries,” trekken bijvoorbeeld collectief op als hetpolitiek er geen enkel probleem mee dat relativeert Theo Stevens. Toch vindt Jan gaat om het inkopen van staal. Wanneer jeer geregeld een tijd lang tienduizenden Moons, directeur van RijnDijk Construction dat als regio doet, blijk je zelfs meer invloedindustriearbeiders in de wacht staan.Daar beseft men maar al te goed dat hetalternatief, reguliere werkloosheid, veel Ferry van de Paschkostbaarder is. Wij hebben alleen al vijf-duizend kenniswerkers in deze regio, maarniets duidt erop dat er vanuit het ministerieiets voor hen in de maak is,” zegt JohnTummers, projectmanager bij DHV BV.Jan van Mourik vult aan: “Het lijkt eropof de rijksoverheid onvoldoende besefthoeveel welvaart Eindhoven brengt voorde BV Nederland. Ooit was er een tijd datde overheid ontwikkelingsmaatschappijenopzette voor de perifere, economischzwakke gebieden in Nederland. Als jestrikt naar de cijfers kijkt dan horen die nueerder thuis in de Randstad dan inBrabant. Want haal de financiëlesector eruit weg en je ziet dat, met afstand,het meeste geld niet in de Randstadverdiend wordt maar hier.”Theo Stevens, directeur operations vanBrainport Development N.V. , illustreertdeze bewering met een aantal cijfers:“In de Brainport regio woont 4 procent van het ONDERNEMERS BELANG 09
 11. 11. Rondetafelgesprek Jan Moons John Tummers Gert-Jan van de Pol Jan van Mourik te kunnen uitoefenen op de staalprijzen de vermogens aangetast en in hoeverre zijn dan als groot bedrijf. Maar wij hebben dit- ze twee jaar later weer op peil gebracht? zelfde voordeel ondervonden als het gaat “Ik denk dat er wel degelijk behoefte is aan om het plaatsen van Wajong-jongeren, om meer kapitaal,” zegt Jan van Mourik. “Daarom het regelen van gunstig geprijsde telefonie, is het belangrijk dat bestaande netwerken enfin, eigenlijk bij alles wat je collectief zich openen voor buitenstaanders die bereid kunt regelen of inkopen.” zijn te investeren in regionale mkb-bedrijven. Onder die bereidwilligen bevinden zich Te geringe prijsdaling vermogende particulieren, maar ook andere Inkopen of positioneren als regio is een ondernemingen en buitenlands venture logische stap na de clustering waartoe de kapitaal. Die geldschieters komen natuurlijk voorbije twintig jaar al zoveel bedrijven in niet vanzelf. Je moet bijeenkomsten orga- de maakindustrie zijn overgegaan. Erwin niseren voor geïnteresseerden, en waar dat Martin van Acht Claassen, directeur van Vd Berg Kunstbe- gebeurt trekken die ook kapitaalverschaffers. werking geeft toe dat het voor individuele Ook daarin zou de maakindustrie collectief ondernemingen steeds moeilijker wordt kunnen optreden.” profijt te hebben van de prijsdalingen die gewoonlijk op een recessie volgen. “In 2009 Gemengde signalen zijn de prijzen van grondstoffen niet zo ver De economische signalen zijn gemengd en gedaald, en vervolgens ook eerder opnieuw dus zijn ook de toekomstverwachtingen gaan stijgen, als je eigenlijk had mogen ver- verschillend. De ondernemers die op wachten na zo’n recessie. In het geval van verzoek van Het Ondernemersbelang kunststof bijvoorbeeld hebben grote Chinese bijeen zijn gekomen in Motel Van der partijen een onevenredig sterke invloed op Valk schommelen tussen voorzichtig de beschikbaarheid en op de prijs.” optimisme en uitgesproken pessimisme. Voor Gert-Jan van de Pol is de hamvraag Nieuwe kapitaalverschaffers of en wanneer de grote orders terugkeren, Erwin Claassen Wie niet goedkoop kan zijn moet slim zijn voor Jan Moons hoe lang de internationale om toch op de wereldmarkt te kunnen schuldencrisis boven de reële economie concurreren. En als er één ding is waaraan blijft hangen. “Want andere sectoren, met de maakindustrie gelukkig geen gebrek name de bouw, hebben zich nog lang niet heeft dan is het slimheid. Maar ook het hersteld tot het punt waar de maakindu- uitdokteren van intelligente en betaalbare strie al is. Die zijn extra kwetsbaar en dus de oplossingen vergt geld. Tijdens de crisis brandhaarden voor een nieuwe recessie.” van 1992 waren het de grote uitbesteders Maar los van ieders inschatting spreken die in acute geldnood verkeerden. sommige feiten positief voor zich. Brainport Vrachtwagenfabrikant DAF viel om en regio Eindhoven heeft zich nu al enkele Philips kon zich enkel staande houden malen uiterst veerkrachtig getoond en bo- door een rigoureuze reorganisatie, vendien blijk gegeven van een groot lerend operatie Centurion. Opvallend aan de laatste vermogen. De kans is groot dat de regio Theo Stevens recessie is dat het grootbedrijf op geen een eventuele conjuncturele inzinking nog enkel moment in financieel zwaar weer beter pareert dan de vorige keer, zoals het terecht is gekomen en dat ook het mkb ook zo goed als zeker lijkt dat de onder- dat van deze reuzen afhankelijk is overeind linge samenwerking tussen toeleveranciers bleef. Blijkbaar zijn de lessen van ’92 goed en uitbesteders er niet onder zal lijden geleerd en onthouden. Maar hoe sterk zijn maar juist door versterkt zal worden.10 het ONDERNEMERS BELANG
 12. 12. Tekst: Van Zandvoort Media • Fotografie: Odette Beekmans Bedrijfsreportage School voor Techniek: Innovatieve Hans van Brussel opleider met ondernemersambitieGeen wonder dat de School voor Techniek goed gedijt in een regio als Eindhoven. opleidingen, in afstemming met het bedrijfsleven. We willen natuurlijk zorgenWant in deze broedplaats van technische bedrijvigheid wordt over en weer dat onze studenten opgeleid worden naar de eisen en maatstaven van de praktijk. Zodruk samengewerkt tussen de (high-)technische ondernemingen en de snijdt het mes aan twee kanten.”Eindhovense ROC-telg. Specifieke opleidingen “Voor het beroep van treinmonteur bestaatN geen opleiding,” geeft hij als voorbeeld. iet alleen vinden de 2100 bedrijfsleven. Met het CIV willen we die “Op verzoek hebben we daar een specifieke leerlingen van maar liefst 37 vraag vóór zijn en zelf gericht opleidingen opleiding van gemaakt. Voor DAF werden verschillende opleidingen ontwikkelen en aanbieden. We zijn dus in opleidingen voor een nieuwe machinelijner hun weg naar stage- en praktijkop- feite schoorvoetend ondernemer aan het ontwikkeld. “Wij schaffen dan op schoolleidingsplaatsen, laat het bedrijfsleven worden.” ook zo’n machine aan,” voegt Van Brusselhaar medewerkers op maat opleiden en toe. “Althans, eentje met exact dezelfdewerven ze samen leerlingen om werkend Erkend leerbedrijf eigenschappen, zodat medewerkers erte leren. Ook slaan ze de handen ineen om Jos Hegeman, directeur van de ROC School hier bij ons en op de werkvloer meete zorgen dat de kennis op het gebied van voor Techniek, waar gedoceerd wordt kunnen trainen.”productietechnologie op wereldniveau in mechatronica, elektrotechniek, enginee-concurrerend blijft. Daarom gaat eind dit ring, werktuigbouw, metaalbewerking en Nauwe contactenjaar het Centrum Innovatief Vakmanschap constructietechniek, haakt in: “We zijn een “Opleiden is onze core-business. Wevan start. Hierin gaan tien bedrijven en de hele ondernemende school en hebben hebben er alles voor in huis om leerlingenSchool voor Techniek nauw samenwerken diverse samenwerkingsverbanden met en medewerkers op te leiden en bij teom dit ook voor middenkaderfuncties voor het bedrijfsleven, zoals het SPOMM dat scholen, met een erkend diploma op deelkaar te krijgen. hier gevestigd is en nog voortkomt uit koop toe,” vat Hegeman samen. Zonder de oude Philips Bedrijfsopleidingen. de nauwe contacten met het bedrijfsleven “Er klinkt werkelijk een roep uit de De 35 bedrijven die daarin participeren, zou dat niet kunnen. “We staan middenregio om in te spelen, of liever nog besteden hun praktijkopleiding uit aan in de maatschappij, doen mee aante anticiperen, op de steeds hogere ons, als erkend leerbedrijf.” duurzame projecten en zijn partner vankennis- en vaardigheidseisen op techno- het bedrijfsleven, waarmee we samen vialogisch gebied. Bedrijven voelen zelf de Maatwerk het Centrum Innovatief Vakmanschapnoodzaak om samen met ons hierin te Hegeman ziet dat steeds meer bedrijven eraan gaan bijdragen dat het bedrijfsleveninvesteren. De overheid heeft bovendien maatwerk willen voor scholing van hun hier op technisch gebied blijft meespelen‘hightech systems and materials’ als eigen mensen of als ze leerling-plaatsen in de wereldeconomie,” herhaalt Vaneconomisch speerpunt aangemerkt. willen gaan aanbieden. De School voor Brussel de missie.Vandaar de extra gelden die we krijgen Techniek speelt er graag op in. “Ont-om samen met het bedrijfsleven het wikkelingen gaan steeds sneller, ook ROC Eindhoven – SchoolCentrum voor Innovatief Vakmanschap hier bij ons op school,” vertelt Hegeman. voor Techniek(CIV) op te richten,” vertelt Hans van “Vroeger ging je pas repareren als iets Frederiklaan 60aBrussel, manager van dit centrum in spe. kapot was, nu pleeg je preventief 5616 NJ Eindhoven“Tot nu toe beantwoorden we aan de onderhoud. Dat vergt een andere manier T 040 - 269 52 00specifieke opleidingsvraag van het van denken en dat vertalen we naar onze www.roceindhoven.nl het ONDERNEMERS BELANG 11
 13. 13. Bedrijfsreportage Tekst: Hubertine van den Biggelaar • Fotografie: Hans van Asch HTR BV Rubber and Foam:Innovatieve partner in Brainport IndustriesIn juni werd de Brainport Regio uitgeroepen tot de tech toeleveranciers veel kansen om de OEMs ren. Indien nodig, verzorgen wij het ontwerpslimste regio ter wereld. Maar het kan nóg slimmer, te ondersteunen bij het gehele ontwikkelpro- en de engineering van een nieuw product. ces van concept tot productrealisatie. Juist Daarin zijn we op een gezonde manier eigen-vindt Ferry van de Pasch van HTR. Hoogerdijk Tech- door eerdere en intensievere samenwerking wijs. Logisch, want onze medewerkers hebben kunnen we onze professionaliteit en interna- hart voor hun vak. Ze willen hun kennis graagnical Rubber maakt hoogwaardige rubber- en kunst- tionale concurrentiekracht vergroten. Boven- delen met anderen.” Dat is een van de redenen dien gaat outsourcing bij OEMs een steeds waarom HTR steeds vaker betrokken is bij destofschuimproducten voor onder meer de hightech prominentere rol spelen, óók in de ontwik- ontwikkeling van innovatieve prototypes of kelfase. Het mooie is dat de krachten binnen producten. “Vanwege onze kennis en ervaring,industrie. Met de unieke samenwerking binnen Brain- Brainport Industries gebundeld worden en dat maar zeker ook vanwege onze werkwijze. We ‘out of the box-denken gestimuleerd wordt en hebben korte lijnen, kunnen snel leveren enport Industries wil HTR samen met andere leveran- er mogelijk zelfs nieuwe OEMs gaan ontstaan!” flexibel werken. En we blijven altijd kritisch naar onszelf kijken,” aldus Ferry van deciers de slimste regio handen en voeten geven. Klein onderdeel, grote winst Pasch. “Daarom zullen we komend jaar onze Juist out of the box denken is karakteristiek organisatie herstructureren. Doordat teams voor HTR. Bijna 60 jaar geleden begon het verantwoordelijk worden voor hun eigen I n onze slimste regio zitten belangrijke bedrijf als leverancier van rubber en kunst- klanten, komen er nog kortere lijnen. Dat komt OEMs. Deze Original Equipment Manu- stofschuimproducten. Sinds die tijd maakt en onze service en flexibiliteit ten goede.” facturers zoeken betrouwbare partners levert het bedrijf een scala aan onderdelen: om nieuwe producten te ontwikkelen en van groot tot uiterst klein en van massapro- Vleugels uitslaan bestaande producten te innoveren. Waarom ductie tot prototype. Daarbij is nooit getornd Hoewel HTR van oudsher geworteld is in zouden we als toeleveranciers niet samen het aan de drie belangrijkste pijlers van het bedrijf. de regio, heeft het bedrijf de vleugels flink wiel uitvinden voor onze opdrachtgevers door “Kwaliteit, service en leverbetrouwbaarheid,” uitgeslagen. In 2008 is een Duitse vestiging ge- een open supply chain te organiseren? Dat is somt Ferry van de Pasch op. “Rubberonder- opend, waar de sales en engineering voor het de kerngedachte achter Brainport Industries, delen zijn een klein maar wezenlijk onderdeel Duitstalig deel van Europa zetelt. Daarnaast vat Ferry van de Pasch het samen. Hij is een van veel apparaten, machines, voertuigen en is HTR in Turkije een joint venture aangegaan van de ‘founding fathers’ van dit gloednieuwe constructies. Als de productie stokt op zo’n met een bestaande rubberfabriek. En in India samenwerkingsverband. “Er liggen voor high relatief klein onderdeel betekent dat een fikse opent in oktober een eigen vestiging. Ferry kostenpost. Daarom zorgen wij ervoor dat van de Pasch: “India – en trouwens ook Turkije onze onderdelen een hoge kwaliteit hebben – zijn traditionele rubberproducenten. Daar zit én snel geleverd kunnen worden. Want dus veel kennis en ervaring over dit materiaal. door tijdig de juiste onderdelen en Vanwege stijgende grondstofprijzen, lagere in de juiste specificaties te leveren productiekosten en tijdelijke tekorten is het kunnen onze klanten grote kosten ook prettig een globale spreiding te hebben besparen.” in onze productie. Zo kunnen we onze klanten zo goed en snel mogelijk blijven leveren.” Toch Partner zal HTR altijd in deze regio haar hoofdkantoor Daarbij stelt HTR zich nadrukkelijk houden. “We hebben de ambitie om samen te op als partner. “Samen met de werken met de slimste bedrijven ter wereld. klant willen we vooraf 100 procent Dan hoor je in deze regio thuis.” zeker zijn dat de technische specificaties in orde zijn. Er bestaan Kijk voor meer info over Brainport Industries veel verschillende rubberrecepturen, op www.brainportindustries.com. elk met verschillende eigenschappen. Daarom willen we van klanten HTR BV Rubber and Foam ( Hoogerdijk Technical Rubber) weten waarvoor ze Postbus 20 onderdelen gaan 5690 AA Son gebruiken, T 040 - 290 26 10 zodat we ze F 040 - 290 26 50 goed kun- info@htr-nl.com nen advise- www.htr-nl.com12 het ONDERNEMERS BELANG
 14. 14. AdviesMet ingang van 1 juli 2011 is er het nodige veranderd in de kosten en detoegang tot de rechter. Sommige van deze veranderingen zijn goed nieuwsvoor ondernemers. Pellicaan informeert over het nieuwegriffierechtenstelselD e vergoeding die door partijen mengen, ermee te maken kunnen krijgen. Voordeel aan de rechtbank moet worden Denk aan rechtszaken over arbeidsover- Voor ondernemers in het mkb is dit goed betaald voor de behandeling van eenkomsten, de huur, of over kleine nieuws, aangezien nu een fors gedeelteeen rechtszaak, wordt griffierecht genoemd. geldbedragen (consumentenkoop). Voor van de zaken over onbetaalde facturen,De hoogte van het griffierecht wordt bepaald bedragen tot 5.000 euro kon men bij de waarvoor vroeger door de civiele rechterdoor het geldbedrag waarover partijen goedkope, laagdrempelige kantonrechter moest worden beslist, nu door de kanton-procederen, door het onderwerp van de zaak terecht. Bij hogere bedragen ging de rechter kan worden afgehandeld. Dit kanen door de vraag of een partij een natuurlijke wetgever ervan uit dat de partijen die per debiteur 140 tot 330 euro aan incasso-persoon of een rechtspersoon is. Er zijn daarover strijden wel wat kapitaalkrachti- kosten schelen. Voor ondernemers die opdaarom verschillende griffierechten voor ger zouden zijn en vermoedelijk ook vaker de kleintjes willen letten, kan het daaromverschillende categorieën. “zakendoen”. Zulke partijen zouden wel de moeite waard zijn om het totaal van opgewassen zijn tegen hogere kosten openstaande posten van een debiteur nietOp 1 juli 2011 zijn de griffierechten gewij- en ingewikkeldere procedureregels. Bo- verder op te laten lopen dan 25.000 eurozigd. Dat gebeurt regelmatig; elke zoveel vendien vraagt een hogere inzet van het (inclusief vertragingsrente) alvorens tottijd gaan de griffierechten met een paar geding om meer procedurele waarborgen rechtsmaatregelen over te gaan.tientjes omhoog. Ook dit keer zijn de grif- voor een goede beslissing. Daaromfierechten (fors) verhoogd. Maar doordat werden (handels-)zaken met een hogere Hou het in de gatendeze griffierechtenwijziging gepaard ging inzet dan 5.000 euro door de duurdere en Inmiddels staan er overigens alweermet het verhogen van de zogenaamde formelere civiele rechtbank beslist. nieuwe wijzigingen te komen. Er ligt een“kantonrechtersgrens”, wordt procederen wetsvoorstel klaar, dat de griffierechtenin sommige gevallen toch goedkoper. Nu is het maximale geldbedrag waarover voor zaken met een belang tussen 5.000 de kantonrechter mag beslissen 25.000 en 12.500 euro doet stijgen, maar tegelijkKantonrechter euro geworden. Terwijl zowel de grif- die tussen 12.500 en 25.000 euro doetHet kantongerecht is een aparte sector fierechten voor de kantonrechter als dalen. Pellicaan volgt de ontwikkelingenbinnen de rechtbank, die speciaal bedoeld de griffierechten voor de civiele rechter op de voet.is om gemakkelijk en toegankelijk te zijn. verhoogd zijn, zijn de griffierechten voorDe procedure is minder formeel en de de kantonrechter wel lager geblevenkosten zijn lager dan bij andere sectoren. dan die voor de civiele rechtbank. VoorDeze eenvoudige en goedkopere zaken met een inzet van tussen de 5.000 Neem voor persoonlijk advies over uwrechtsgang werd gereserveerd voor en 25.000 euro zijn de kosten dus in feite (oplopende) debiteurenportefeuille ofzaken waarin het onderwerp zodanig is verlaagd, omdat daarvoor nu slechts het over procederen in het algemeen contactdat ook “gewone mensen,” mensen die kantonrechterstarief hoeft te worden op met Jop Reijnders van Pellicaanzich bewust weinig in het zakelijk verkeer betaald. Advocaten: 040 - 851 83 00 het ONDERNEMERS BELANG 13
 15. 15. Bedrijfsreportage Tekst: Sandra Kagie • Fotografie: Marco Magielse Projectorganisatie Tegema: Op weg van meedenker naar bedenker aanzienlijk kunnen worden verbeterd door een zeer doordachte organisatie en inrichting. Dit door de repeteerbaarheid van een machine optimaal te combineren met de intelligentie van de mens. Het LCIA-gedachtegoed wordt uitgedragen onder de naam AVIAS en is een initiatief van Blom Consultancy, Omron en Tegema. Tegema is van deze drie partijen verantwoorde- lijk voor het ontwerp en de realisatie. Vandaar dus deze opstelling in Son die binnenkort bij de klant in bedrijf gesteld zal worden. In het voorbijgaan zijn we ook nog langs een apparaat van dochterbedrijf MA3 gewandeld - een micro- assemblage-unit voor printkoppen. MA3 houdt zich namelijk als specialist bezig met micro assemblage- en micro doseringsvraagstukken. De dosering bijvoorbeeld van micro-, nano- en picoliters, ofwel één miljoenste, miljardste en biljoenste deel van een liter. En dan kan het volgens Van Acht nog kleiner, want de vraag naar nog kleinere druppeltjes is er volgens hem zeker. Met name in de biomedische sector. “In dat geval hebben we het over een femtoliter,‘Ontwikkelpartner’ voor klanten. Het zijn de woorden die Chief Commercial Officer (CCO) druppeltjes die nog duizend keer kleiner zijn dan een picoliter”, legt hij uit.Martin van Acht gebruikt om de multidisciplinaire projectorganisatie Tegema kort en Van meedenker naar bedenkerbondig te introduceren. Vanuit het hoofdkantoor van Tegema in Son en vestigingen in “Ons werkgebied wordt steeds ruimer”, vertelt de CCO van Tegema terug op zijn werkkamer.Arnhem en Enschede werken zo’n 120 slimme mensen dagelijks aan de meest uiteenlopende “Dat moet ook want richting 2015 is het onze doelstelling door te groeien van meedenkertechnische totaaloplossingen voor klanten. Dit in de brede markt van hightech systemen, naar bedenker. We gaan daarom steeds vakermedische technologie, automotive industrie, factory automation en de maritieme sector. partnerships en strategische samenwerkings- verbanden aan. Niet alleen met OEM’ers en system suppliers, maar juist ook met start-ups en spin-offs vanuit diverse kennisinstellingen. Zo willen we in zoveel mogelijk ketens een T egema fungeert volgens Van Acht als elektromechanici, technische informatici en onmisbare schakel vormen. Een complete pro- het verlengstuk van de R&D afdeling werktuigbouwkundigen.” jectorganisatie dus die niet alleen meedenkt, van een klant. Zowel nationaal als in- maar ook bedenkt.” ternationaal. Bovendien heeft Tegema volgens Heel diverse projecten de CCO in ruim 34 jaar een goede naam opge- Om aan te geven hoe divers de projecten zijn bouwd op het gebied van procesbeheersing en waaraan Tegema werkt, biedt Van Acht ons een projectmanagement. kijkje in de keuken. Zo wordt er in een grote hal De organisatie werkt hierbij in projectgroepen in Son momenteel gewerkt aan een opklapbaar die worden geleid door een project manager balkon, een typisch werktuigbouwkundige Tegema en een systeemarchitect. “Zij stellen vervolgens constructie. Enkele meters verderop vinden we Science Park 5080 een team van technische experts samen om een opstelling van een productiestraat. 5692 EA Son een uitdagend ontwikkelproject tot een succes Het betreft hier een productielijn waarin het T 040 - 267 76 77 te brengen”, legt Van Acht uit. “We kunnen LCIA-concept wordt toegepast. Waarbij LCIA F 040 - 267 76 00 hierbij putten uit zeer uiteenlopende eigen staat voor Low Cost Intelligent Automation. info@tegema.nl deskundigen zoals fysici, medisch technologen, Een methode waarmee assemblageprocessen www.tegema.nl14 het ONDERNEMERS BELANG
 16. 16. Tekst: René van Zandvoort BedrijfsreportageMareco Kunststoffen staat voor optimale producten, enorme kostenbesparing en korte ‘time to market’ “Vroegtijdig met de klant aan tafel is een must”Mareco Kunststoffen BV is gespecialiseerd in het vervaardigen van kunststof spuitgietproducten en assemblages voor voornamelijk techni-sche toepassingen. De onderneming is preferred supplier bij diverse grote multinationals en produceert kunststof halffabricaten in het hogeresegment. Met name voor de medische wereld levert Mareco producten voor geavanceerde toepassingen, de paradepaardjes van het bedrijf.M areco werd in 1939 als gereed- ontwerpfase signaleren en aanbrengen, dan wanneer een schapmakerij opgericht door product al is goedgekeurd en in productie is genomen. Vroeg Sjraar Janssen en Iet Schmetz. mee aan tafel zitten is absoluut in het voordeel van de klant.Zij bouwden later ook de eerste matrij- Dan hoef je naderhand geen kunstgrepen uit te halen. Makenzen, waarmee in de jaren zeventig het en meedenken, dat is wat wij doen.”spuitgieten letterlijk vorm werd gegeven.In ruim 70 jaar heeft Mareco zich ontwik- Time to marketkeld tot producent van hoogwaardige Vroegtijdig meedenken is ook belangrijk omdat de ‘time tokunststof onderdelen en assemblages, met market’ voor producten steeds korter wordt. “Om aan dieklanten over de hele wereld. In 1993 werd ultieme klantwens te kunnen voldoen, heb je veel kennisdochter Mareco Prototyping B.V. geboren, Want al die verschillende batches vereisen nodig. De uiteindelijke kwaliteit van de eindproducten wordtgespecialiseerd in het vervaardigen van telkens weer schone machines. Het ene sterk bepaald door een optimale afstemming tussen engineerkunststof prototypes voor functionele en product mag het andere namelijk niet en producent. Wij leiden onze mensen ook deels zelf op totcreatieve toepassingen. Mareco hanteert vervuilen doordat er resten zouden het vereiste kennisniveau en vakmanschap. Wij zijn geeneen heel breed palet producten, maar wel achterblijven. Dat zou ten koste gaan van productdesigners, maar kunnen wel op aangeven van de klantuitsluitend op basis van hoogwaardige de kwaliteit en dat is nu net waar Mareco de gewenste matrijzen bouwen. Door middel van moldflow-polymeren. Klant zijn fabrikanten van sterk in is: kwaliteit en leverbetrouwbaar- simulaties kunnen we het productdesign al in het vroegstemedische apparaten en toepassingen heid. Al onze producten en diensten zijn ontwerpstadium optimaliseren.”tot producenten van printers, sensoren, voorzien van het Mareco Quality Label,spoeltjes en waterreinigingsapparatuur. ons kwaliteitsmerk. Wij zijn ISO 9001:2008Zij weten al jaren tevreden de weg naar gecertificeerd en zijn bezig met de ISOMareco in Venlo te vinden. 14001-certificering.”Arbeidsintensief Vroegtijdig meedenken“Wij produceren in opdracht kleinere en Mareco Kunststoffen wil zich in de marktmiddelgrote series, variërend van 500 tot onderscheiden. Door innovatie, maar500.000 stuks,” licht commercieel directeur ook door al in een heel vroeg stadiumMarc Janssen tijdens de recente beurs met de klant mee te denken, waardoorKunststoffen 2011 in Veldhoven toe, een uiteindelijk zo efficiënt mogelijk kan wordenvan de vele kunststoffenbeurzen waar geproduceerd. “Een prototype moet goedMareco zich graag laat zien. “Die kleinere reproduceerbaar zijn,” zegt Marc Janssen.series zijn heel arbeidsintensief en vragen “Met name modificaties aan producten Optimalisatieveel aandacht van onze medewerkers. kun je beter vroegtijdig of gaandeweg de Een ander sterk punt bij Mareco is dat kunststof restproducten bij de productie worden gerecycled en hergebruikt in daarvoor geschikte producten. Bij enkele processen is dit zelfs al geheel geautomatiseerd. Gedurende het productieproces worden alle restmaterialen ook zorgvuldig gescheiden, waardoor geen grondstoffen verloren gaan. Deze manier van werken leidt tot optimale spuitgiettechnische productontwerpen, een enorme kostenbesparing en een reductie van de ‘time to market’. Mareco Kunststoffen B.V. Rijnaakkade 20 5928 PT Venlo T 077 - 387 50 50 F 077 - 387 38 38 info@mareco.nl www.mareco.nl het ONDERNEMERS BELANG 15

×