Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Magazine Het Ondernemersbelang De Noordelijke Maasvallei 04 2011

756 views

Published on

Magazine Het Ondernemersbelang De Noordelijke Maasvallei 04 2011

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magazine Het Ondernemersbelang De Noordelijke Maasvallei 04 2011

 1. 1. NR. 4 2011 DE NOORDELIJKE MAASVALLEI B E L A N GDe meerwaarde vanvakmanschap in facilitairedienstverleningWivion gaat geen uitdaging Frisse start voor Olympia Vakmannen staan al veertig De verkleinde schoenmaatuit de weg Uitzendbureau Cuijk jaar klaar voor klant van Mark Rutte••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL het ONDERNEMERS BELANG
 2. 2. Primera SchipperheijnBoek- enKantoorvakhandelSchoolstraat 39,5451 AS MillTel. 0485-451362schipperheijn@primeranet.nlwww.primeraschipperheijn.nl hoorspecialis t
 3. 3. het ONDERNEMERS B E L A N GHet Ondernemersbelang vanDe Noordelijke Maasvallei verschijntdit jaar vier keer. Inhoud DE MEERWAARDE VAN VAKMANSCHAP IN FACILITAIRE DIENSTVERLENING De afgelopen vier jaar heeft de Nederlandse economie een afwisseling vanDerde jaargang, nummer 4, 2011 krimp en herstel meegemaakt en het ziet er naar uit dat 2012 enkel meer vanOPLAGE hetzelfde zal bieden. Bedrijven zijn daardoor gedwongen voortdurend op de3.000 exemplaren kosten te letten. Facilitaire dienstverlening is dan een voor de hand liggende post om op te bezuinigen, hetzij door taken te schrappen, hetzij door de prijsCOVERFOTO omlaag te onderhandelen. Maar het in onvoldoende mate schoonmaken,Deelnemers aan het rondetafelgesprek schilderen of bewaken van een bedrijfspand heeft rechtstreekse gevolgen voorover facilitaire dienstverlening.Fotografie: Marco Magielse 08 het primaire bedrijfsproces en kan tot veel hogere kostenposten leiden.UITGEVERJelte HutNovema Uitgevers bv WIVION GAAT GEEN UITDAGING UIT DE WEGPostbus 30 Willem Hofmans is al van jongs af aan een ondernemend type. Niemand kijkt9860 AA GrootegastWeegbree 1 dan ook raar op als hij - na zijn opleiding aan de HTS - zijn eigen bedrijf start.9861 ES Grootegast Met Wivion richt hij zich op de ontwikkeling van elektronica en software, waar-T 0594 - 51 03 03 bij hij zich heeft gespecialiseerd in meer complexe besturing van machines enF 0594 - 61 18 63 apparaten. Het bedrijf uit Overloon heeft zich in korte tijd bewezen. Het team isinfo@novema.nl inmiddels vijf man sterk, waarvan twee ontwikkelaars gevestigd zijn inwww.ondernemersbelang.nl Oost-Europa.EINDREDACTIEBaukje Bosma 15T 0594 - 69 56 16b.bosma@novema.nl FRISSE START VOOR OLYMPIA UITZENDBUREAU CUIJKBLADMANAGER De Olympia vestiging aan de Maasburg 14 in Cuijk heeft sinds kort een volledigNovema NijmegenRoel Timmermans nieuwe, ervaren bezetting. Vestigingsmanager Ankie van Heck-Veens staat aanT 024 - 355 22 92 het roer, ondersteund door Nicole Peters en Foekje Beckers. Nancy Janssen enr.timmermans@novema.nl Yvonne van Donzel zijn haar steun en toeverlaat op het gebied van account- beheer en procesverbetering. De vestiging in Cuijk bestaat al vijftien jaar en isVORMGEVING actief in alle branches in Cuijk en omgeving. Sinds zeven jaar is franchiseon-Media Collectief, Sneek derneemster Margot Zeevenhoven eigenaar van deze vestiging. De franchise-DrukScholma Druk Bedum 24 formule zorgt voor betrokkenheid, loyaliteit en korte lijnen.REDACTIE:André Staas - Comm’Art VAKMANNEN STAAN AL VEERTIG JAAR KLAAR VOOR KLANTJeroen Kuypers Of het nu gaat om het installeren van sanitair, warmtepompen, zonnepanelen,Huub LuijtenPatricia de Ryck zinkwerk of het onderhouden van een cv-installatie - bij Evers Installatieburo benHenk Roede (strip) je aan het juiste adres. Vakmannen staan op ieder moment klaar. Directeur MarcelCarola Rossing (Crossings.nU) Evers vertelt meer over het bedrijf, waar hij letterlijk mee opgegroeid is. In 2000André Vermeulen (columnist) heeft hij de leiding overgenomen. Sinds 1994 is het bedrijf gevestigd aan deRené Zoetemelk Grotestraat in Vierlingsbeek. Het pand onderging in 2006 een complete metamor-Van Zandvoort Media fose. Momenteel bestaat het team uit zes personen.FOTOGRAFIE:Gerrit Boer 26Jur EngelchorHuub LuijtenMarco MagielsePatricia de RyckADRESWIJZIGINGENAdreswijzigingen, verandering vancontactpersoon of afmeldingen kunt uper mail doorgeven aan Tiny Klunder,t.klunder@novema.nl.Vermeld s.v.p. ook de editie er bij, dievindt u bovenaan in het colofon.ISSN: 2211-7814Niets uit deze uitgave mag worden ver-veelvoudigd en/of overgenomen zonderschriftelijke toestemming van de uitge-ver. De uitgever kan niet aansprakelijkworden gesteld voor de inhoud van deadvertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 4. 4. Column We gaan de lucht in!■ En verder04 Nieuws Files bestaan al sinds de auto een massavervoermiddel is. Als het in de jaren 60 op zondag mooi weer was, ston-06 Hans Lemmens Tweewielers is een veelzijdig tweewielerbedrijf den de wegen naar Zandvoort en Scheveningen propvol.07 “De meeste mensen zijn van nature lui” Opeenvolgende regeringen hebben sindsdien zonder er bij stil te staan van het verschijnsel file een echt economisch11 Brandbeveiliging op maat probleem gemaakt. Ga maar na. Om de naoorlogse woning-12 Jonge hovenier staat klaar voor zijn klanten nood op te heffen, viel het besluit om woningen te gaan bouwen in het weiland. Zo ontstonden Almere, Zoetermeer,13 Derks Schilders heeft kennis van zaken Nieuwegein en al die andere deprimerende nieuwbouw-14 STER leverancier van de regio oorden. In de loop der tientallen jaren zijn vele 100.000-en gezin-16 Ontwerpen voor de toekomst nen ‘naar buiten’ gegaan. Ik herinner mij nog een collega bij17 Specialist in Rolls-Royce en Bentley het toenmalig Economisch Dagblad in Den Haag, die elke ochtend om 7 uur zijn doorzonwoning in Salt Lake City ver-19 Laat IT u niet langer irriteren liet om om 8 uur op de redactie te kunnen zijn. Al rond 198021 Specialist in reiniging 7 facilitaire services had hij een uur nodig om met de auto een afstand van nog geen 10 kilometer te overbruggen.23 Is beveiliging een sluitpost op uw begroting? De mening van ons panel Inmiddels weten wij niet beter meer. Veel huishoudens25 Brandveiligheid in gebouwen nemen de files voor lief. Voor minder geld ruimer wonen in een rustig dorp in de Betuwe is voor hen belangrijker dan27 Moderne teksten in ouderwetse kwaliteit vlakbij het werk in Utrecht, Den Bosch of Rotterdam.28 Passie voor apparatuur bij Electro World Cuijk De files zullen nooit verdwijnen. Zelfs als de forens in de toekomst met zijn volautomatische, elektrische auto over■ In het hartkatern een geleiderail voortschuift, dan nog zit hij in een perma- nente slang van computergestuurde botsautootjes.De verkleinde schoenmaat van Mark Rutte Wie daaraan wil ontsnappen, gaat de lucht in! Nu al zie jeTussen het aantreden van de liberaal Rutte als premier dat geslaagde zakenlieden en captains of industry zich peren dat van zijn liberale voorganger Cort van der Linden helikopter verplaatsen. Zo kan Hennie van der Most vijfzit bijna een eeuw. Honderd jaar lang moest hun stroming afspraken per dag aan, verspreid over het hele land. Indie post overlaten aan christendemocraten en sociaal- China gaat dat nog veel verder. In 2010 is het gebruik vandemocraten. En nu de liberalen eindelijk weer de eerste een privéhelikopter in de grootstedelijke agglomeratiesminister leveren is deze de leider van een minderheids-kabinet dat voor elk wetsvoorstel moet soebatten met met 20 procent gestegen.een gedoogpartner of de oppositie. Tijdens een rede in In Japan is sinds 2005 een eenpersoons heli te koop metAntwerpen legde hij uit dat minderheidskabinetten in deze een motortje van 125 cc, een vermogen van 8 pk en eeneeuw niet de uitzondering maar de regel zullen vormen. topsnelheid van 90 kilometer per uur. Het ding kost 27.000 euro. De NASA experimenteert met een krachtiger versie,- Het Kantoorblok die elektrisch vliegt en 240 kilometer per uur haalt.- LMG|KCND strategie creatie maakt het verschil Het is slechts een kwestie van tijd voordat de forenzende- Zicht: Een heldere kijk op zekerheid werknemer en de actieve ondernemer zich door de lucht- Veldhuis Media investeert anticyclisch in mensen en machines verplaatsen in hun eigen een- of tweepersoons minikopter. Daken van kantoorgebouwen worden landingsdek, par- keerterreinen veranderen in luchthaventjes. Ik ben ervan Bedrijven zetten stap van overtuigd dat dit voor het jaar 2050 volledig is ingeburgerd. donateurschap naar partnership Hulporganisaties kunnen een rol van doorslaggevend belang Of u, waarde lezer, dat nog meemaakt, hangt dus vooral van spelen, voor het lenigen van acute nood, maar ook voor uw huidige leeftijd af. Misschien zit u tegen die tijd wel in het bevorderen van zelfredzaamheid. Dat geldt zeker voor een echte luchtfile. de manier waarop UNICEF hulp biedt. Somalië kent een grootschalige hongersnood, maar buurland Ethiopië slaagt André Vermeulen erin, ondanks dezelfde droogte, de eigen bevolking te blijven info@avoor.nl voeden. In beide succesverhalen speelde UNICEF een cruciale rol. In deze wereldwijde VN-organisatie staat het gulle en actieve Nederland in de top als het gaat om donaties. het ONDERNEMERS BELANG 03
 5. 5. Nieuws Rechtgezet In het artikel van Primofol uit Mils- beek, op pagina 10 in De Noordelijke Maasvallei nummer 3, is helaas een storende fout geslopen. Onderaan de tekst bij de naw-gegevens staat een verkeerd telefoonnummer. Het juiste nummer is 0485-511445. Onze excuses hiervoor. Fotografie: Patricia de RyckSuccesvolle eerste editie Ondernemers VakdagenEvenementenhal Venray mag terugkijken op een zeer geslaagde eersteeditie van de Ondernemers Vakdagen. Deze nieuwe business-to-businessnetwerkbeurs gericht op regio Zuid-Oost Nederland vond plaats op 13, 14 en15 september en trok ruim 5200 bezoekers. “Met dit bezoekersaantal en ruim100 exposanten zijn we erg tevreden”, vertelt beursorganisator Robert Hoelen. Een heldere kijk op zekerheid“Belangrijker dan de aantallen zijn echter de ervaringen van de standhouders en Iedere ondernemer is op zoek naar de beste oplossing voor bedrijfsrisico’s. Ookde bezoekers. Er was erg veel enthousiasme over de opzet van de beurs en over voor u staat deze vraag centraal. Maar hoe kunt u voor de beste oplossing kiezenhet fullservice concept dat wij hanteren. Dit zorgt voor een bijzonder gastvrije als onvoldoende in beeld is welk probleem opgelost moet worden? De Zicht,setting, waarin het prettig zaken doen is.” De Ondernemers Vakdagen staan voor risico- en verzekeringsadviseurs vestiging in Gennep helpt u graag hierbij. Metvolgend jaar weer op de agenda. “Dan zal het evenement waarschijnlijk eind onze BedrijfsRisicoVerkenner brengen wij uw bedrijfsrisico’s in kaart. Wij advi-september plaatsvinden. We gaan verder op deze basis maar willen natuurlijk seren u over maatregelen, u maakt keuzes. Welke risico’s zijn voor u acceptabelgraag groeien. Zo hopen we volgend jaar nog meer Venlose ondernemers te en welke kunt u door preventie minimaliseren? Of welke risico’s wilt u met eenmogen begroeten en hoop ik ook dat Brabant sterker vertegenwoordigd zal zijn. verzekering afdekken? Alles gericht op de continuïteit van uw onderneming.Ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken”. www.zichtadviseurs.nlQR-Code / QR-Service van Scanology BoxmeerDe QR-code wordt steeds vaker van de code. Vaak voldoet deze niet ANSI en ISO standaarden; Producerengezien. Op straat, in stations, in aan de ANSI en ISO standaard en als van deze code op labels, plastic,tijdschriften en veel meer. Hij wordt gevolg daarvan veelal onleesbaar voor metaal en andere materialen; Con-voornamelijk gebruikt in de adver- de smart-phones. Met ruim 20 jaar troleren van de door uzelf verzorgdetentiemarkt om potentiële klanten ervaring is Scanology de marktleider proefdrukken en Verzorgen van devan een gedrukte publicatie naar in de Benelux voor de digitale opmaak mobiele website die het juiste lay-outde website van de aanbieder en het van barcodes en barcode kwaliteits formaat heeft voor het lezen met deliefst naar een rechtstreekse web- controle middels hoogwaardige nieuwe generatie smart-phones. Voorwinkel te leiden. Helaas zien we ook verificatie apparatuur. Met een eigen meer informatie: Info@scanology.nlsteeds vaker dat de QR-code door de QR-service kan Scanology u van dienst Tel. 0485 - 56 16 16.doelgroep niet ‘gelezen’ kan worden. zijn voor het: Aanmaken (ontwerpen)Dat wordt veelal veroorzaakt door de van een QR-code met een gegaran- Met uw smart-phone.slechte opmaak en/of het drukwerk deerd veilige opmaak, conform de U heeft wel een QR-code app nodig.Eigenaar Derks Schilders beklimthoogste berg van EuropaGeert-Jan Derks heeft de hoogste heid. Met vakkundig schilderon-berg van Europa, de Mont Blanc, derhoud zorgt het bedrijf voor hetbeklommen. Hiermee heeft de behoud van de meest uiteenlopendeeigenaar van Derks Schilders laten bouwkundige constructies. Dezien dat voor hem niet alleen in het opgebouwde ervaring in combinatiedagelijkse bedrijfsleven geen berg te met nieuwe materialen en slimmehoog is, maar dat hij ook in zijn vrije technieken zet Derks Schilders intijd graag de uitdaging aangaat om voor zeer gevarieerde objecten, vande top te bereiken. Geert-Jan’s drive particuliere woning en apparte-voor extreme bergbeklimmingen mentencomplex tot rijksmonument,heeft veel overeenkomsten met van fabriekshal tot ziekenhuis enzijn ondernemerschap. In zowel de zorginstelling. Daardoor heeft Derksbergsport als in zijn eigen bedrijf, is Schilders een aantal bijzondere speci-het namelijk belangrijk om voor elke alismen ontwikkeld die daadwerkelijkopdracht goede voorbereidingen het verschil maken. Bijvoorbeeld dete treffen en een uitgebreide risico- realisatie van bijzondere glascon-analyse uit te voeren. Al meer dan structies en de professionele advise-160 jaar maakt Derks Schilders uit het ring in functioneel kleurgebruik. VoorBrabantse Grave werk van duurzaam- meer info: www.derksschilders.nl04 het ONDERNEMERS BELANG
 6. 6. Nieuw Bedrijfsverzamelgebouw Mill Op het nieuwe bedrijventerrein het De buitenzijde is afgewerkt met Spoor in Mill wordt een bedrijfsverza- onderhoudsvriendelijke materialen. melgebouw gerealiseerd, met daarin De locatie Van Hout is gelegen ten 25 multifunctionele bedrijfsruimten. zuiden van het centrum van Mill, tus- ‘Project Houtspoor’. De ruimten zijn sen de Wanroijseweg, de Parallelweg, afgestemd op het moderne midden- de 1e Industrieweg en de Bakhuisweg. en kleinbedrijf en zijn ook uitermate Het terrein is ruim 10 ha. groot en is geschikt voor ZZP bedrijven. Het in gebruik geweest bij houtverwer- gaat om multifunctionele ruimtes kingsbedrijf Van Hout. De locatie met een flexibele indelingen en een neemt een dominante positie in op moderne en eigentijdse uitstraling. bedrijventerrein Het Spoor. ADVERTENTIENauwe samenwerking met Duitse drukkerijSinds medio 2011 is Mondtotmond reclame een nauwe samenwerking aange-gaan met een Duitse firma qua drukwerk. De kwaliteit/service is uitstekend enwat bedrijven/organisaties ook zeker waarderen is de zeer scherpe prijsstelling.“Vooral in deze tijden merken we dat er aan diverse kanten vraag is naar eenbetrouwbare partij die niet alleen voordelig drukwerk kan leveren maar ook kanmeedenken met de uitvoering qua marketing eromheen. Doordat we groterinkopen ontstaat er nog meer voordeel voor onze (potentiële) klanten”, aldusMaarten Linders (links op foto). Zie ook enkele interessante aanbiedingen op deachterzijde van dit magazine.Het Land van Cuijk AD(H)D-café& Maasduinen Henk Penninkhof heeft in Cuijk,heeft haar eigen speciaal voor mensen met AD(H)DVastgoedsociëteit een café opgericht. Iedere tweedeOp 15 september 2011 heeft de zondag van de maand is het caféformele oprichting van de Stichting geopend. Familieleden komen erVastgoedsociëteit Land van Cuijk & om een beter beeld te krijgen vanMaasduinen, zoals de naam officieel de problematiek rondom ADHD.luidt, plaatsgevonden. Mensen met AD(H)D kunnen er hunDe Vastgoedsociëteit Land van verhaal kwijt. Het AD(H)D-café isCuijk & Maasduinen vormt een brug open van 20.00 tot 22.30 uur. Locatietussen partijen, die uit verschillende is ontmoetingscentrum Den Oeiep,vakgebieden actief zijn in de vast- Bernhardstraat 5 in Cuijk.goedwereld. Door middel van bijeen-komsten en excursies wordt kennis ADVERTENTIEgedeeld kunnen relaties ontstaan enonderhouden worden.Deelnemers aan de vastgoed-sociëteit zijn allen bouw en vastgoedgerelateerde bedrijven, met anderewoorden bedrijven die zich directbezighouden dan wel aanverwantzijn aan ‘ontwikkelen en beleggen BEDRIJFSWAGENINRICHTINGin onroerend goed’, die gevestigdzijn in de gemeenten Boxmeer, Cuijk,Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis, WWW.ZEVIM.NLGrave, Mook en Middelaar, Gennepen Bergen. Ook de gemeenten in deregio nemen actief deel aan de bijeen- Uw nieuwskomsten. Voor meer informatie kunt Is er een nieuwe directie aange-de website bezoeken op www.lvcm.nl treden? Heeft u productnieuws?of meldt u zich aan voor de kennisma- Gaat u verhuizen, een nieuwekingsbijeenkomst die op 1 december vestiging openen of fuseren?om 19.30 uur plaats zal vinden in Uw persberichten, bij voorkeurHotel-Restaurant Riche, Steenstraat 51 met foto, kunt u sturen naarte Boxmeer. Aanmelden hiervoor kan Uitgeverij Novema; redactie HOBper e-mail: info@lvcm.nl De Noordelijke Maasvallei; t.a.v. Baukje Bosma; Postbus 30; 9860 AA Grootegast of perVastgoedsociëteit LvCM e-mail: b.bosma@novema.nl Land van Cuijk & Maasduinen het ONDERNEMERS BELANG 05
 7. 7. Bedrijfsreportage Hans Lemmens Tweewielers is een veelzijdig tweewielerbedrijf Hans Lemmens Tweewielers, gevestigd aan de Gildekamp 17 in Cuijk is een modern tweewielerbedrijf dat geheel voldoet aan de wensen van de consument van nu. Sinds twee jaar is het bedrijf gevestigd in een modern nieuw pand, strategisch gelegen aan de A73 Nijmegen-Venlo. In de 1850 m² grote showroom inclusief professionele werkplaats wordt een groot assortiment fietsen aangeboden in diverse segmenten waar de grote Nederlandse en buitenlandse merken vertegenwoordigd zijn, zoals Koga, Gazelle, Trek, Cube, Bulls, Giant, Sparta en Cortina. I n een zich steeds verder ontwikkelende markt heeft Hans  In de showroom vindt u de grootste Koga inline store van Nederland. Lemmens Tweewielers hun specialisme gekoppeld met hun Het bedrijf is 1 van de Bulls offroad centres en geselecteerd tot 1 van ervaring en inzicht, om zich daarmee te onderscheiden in een de 5 Cube-life dealers, dus ruime keus, volledige collecties. branche in ontwikkeling, van de kleine fietsenmaker op de hoek tot een veelzijdig tweewielerbedrijf met een hoge mate van service en Vuurwerk klantgerichtheid. In de laatste weken van december staat Hans Lemmens Tweewielers   voor een groot deel in het teken van de verkoop van vuurwerk. Ook Showroom voor bedrijven kunnen ze hier iets in betekenen, u kunt denken aan In de ruim en warm opgezette showroom vindt u een compleet een mooi vuurwerkpakket in plaats van een standaard kerstpakket of assortiment van alle door het bedrijf vertegenwoordigde merken, een mooie fles champagne met een vuurpijl ernaast om het nieuwe advies op maat voor zowel de consument als voor bedrijven en jaar knallend in te luiden. fietsplannen. Daarop sluit naadloos aan de ruime ervaring in de werk- plaats met geschoold personeel, een professionele inrichting met Voor jubilarissen en uittredend personeel zijn er altijd ideeën voor het modernste gereedschap. In elk prijssegment kunnen de klanten een passend cadeau. Voor bedrijven is het interessant om haar kiezen uit een ruime keuze aan fietsen, of het nu een kinderfiets, werknemers gezond en fit te houden en te stimuleren tot beweging stadsfiets, racefiets, mountainbike of elektrische fiets betreft. Door de en wat is er Hollandser dan de fiets? Ook is het nuttig om te denken jarenlange ervaring, gepaard aan passie voor het product kan iedere aan bedrijfsfietsen voor intern gebruik, kostenbesparend, snel en klant altijd een fiets naar wens aangeboden worden. Uiteraard hoort milieubesparend. hierbij ook een ruim assortiment aan accessoires en onderdelen,   zoals tassen, een ruime kledinghoek voor dames en heren en alles De pijlers van Hans Lemmens Tweewielers zijn ervaring, kennis, wat verder met een fiets te maken heeft. Wat voorop staat is een assortiment en service, wat zich kenmerkt in onder andere de gratis totaalbeleving. haal- en bezorgservice binnen de regio.   Voor kleine en grote bedrijven biedt het bedrijf advies en invulling van fietsplannen voor werknemers, eventueel gekoppeld aan een onderhoudscontract voor de jaren erna.   Elektrische fietsen Met de komst van de elektrische fietsen en de ontwikkelingen in deze markt heeft Hans Lemmens Tweewielers zich gespecialiseerd in dit product. De vraag van de consument naar dit product vergt een specialisme waarin geïnvesteerd is door middel van scholing van het personeel. Uiteraard geldt dit voor elke ontwikkeling die deze branche zo kenmerkt. Met trots kunnen zij zeggen dat zij in de regio het grootste assortiment kunnen bieden in elektrische fietsen van hoge kwaliteit. Hans Lemmens Tweewielers   Gildekamp 17 Een ander specialisme is de sportieve kant van het fietsen, met name 5431 SP Cuijk het mountainbiken en wielrennen. Hierin wordt een zeer ruim as- T 0485 - 31 27 16 sortiment geboden, met daaraan gekoppeld de juiste kennis en liefde hanslemmens@home.nl voor de sport. www.hanslemmenstweewielers.nl06 het ONDERNEMERS BELANG
 8. 8. Bedrijfsreportage Sport- en gezondheidscentrum 1.2.b-fitt ‘De meeste mensen zijn van nature lui’ Ondernemersechtpaar William en Monique Berns “Hoewel iedereen weet dat bewegen goed W illiam Berns is sinds 5 anderzijds met de noodzaak van bewe- voor je is, doet een grote groep mensen relatief jaar - samen met zijn vrouw gen. “De meeste mensen zijn van nature Monique - ondernemer van lui, zowel als het gaat om eten, als met weinig aan sport”, vertelt William Berns van sport- en sport- en gezondheidscentrum 1.2.b-fitt bewegen. Wij maken mensen bewust in Cuijk. “Voorheen was ik werkzaam in van wat ze wel en beter niet kunnen gezondheidscentrum 1.2.b-fitt uit Cuijk. “Wij de metaalbranche en in mijn vrije tijd zat eten, maar ook hoe belangrijk en leuk ik veel op de fiets. Ik was wedstrijdrenner bewegen is.” Berns erkent dat het soms proberen mensen continu te motiveren voldoende op een hoog amateurniveau. Enkele lastig is om mensen gemotiveerd te jaren geleden bouwde ik het fanatieke houden. “Daarom zijn wij continu bezig te bewegen. Dat doen we vooral door het uitgangs- wielrennen af en in plaats daarvan ging met vernieuwen, bijvoorbeeld ons les- ik spinninglesssen geven.” Dit beviel aanbod. We spelen in op datgene waar punt van de sporter centraal te stellen. Commer- Berns dusdanig goed, dat hij de metaal- vraag naar is. We hebben een uitgebreid sector volledig achter zich liet. lesaanbod waardoor het makkelijk is om cieel gezien is dat soms wat minder interessant, “Ik wilde ook qua werk iets gaan doen af en toe een keer te wisselen van les. wat ik echt leuk vond. Het was voor mij Daardoor blijft het leuk en blijf je dus maar het gaat mij in eerste instantie niet om bijna vanzelfsprekend dat dit iets met beter gemotiveerd.” sport moest zijn.” omzetverhoging, maar om mensen gezonder te Bedrijfsfitness Lange termijn Behalve een gevarieerd lesaanbod zijn er laten leven.” Berns volgde een opleiding tot fitness- nog tal van andere facetten die bijdragen instructeur. “Behalve spinninglessen gaf aan plezierig sporten. “Een gezelligeEen groepsles in een van de zalen van 1.2.b-fitt ik ook groepslessen zoals bodypump en huiselijke sfeer”, aldus Berns, “maar en buikspiertrainingen. Ik werkte voor ook een persoonlijke benadering door verschillende sportscholen en fitness- de instructeurs. Ook hygiëne speelt een centra, maar had al snel het verlangen belangrijke rol; de sport- en kleedruimtes om voor mezelf te beginnen. We zijn moeten altijd schoon zijn. Wat de toen op zoek gegaan naar een geschikt mensen verder willen, is een sportschool pand en dat vonden we in Cuijk. In 2007 op korte reisafstand en met ruime par- hebben we daar 1.2.b-fitt geopend. Ons keergelegenheid.” Volgens Berns willen doel was een sport- en gezondheids- mensen ergens sporten waar ze zich centrum te realiseren waarbij de sporter thuis en op hun gemak voelen. “Daarom centraal staat. Commercieel gezien is ben ik ook blij met de veranderingen die dat echter niet altijd even interessant.” volgend jaar ingaan met betrekking tot Berns noemt als voorbeeld het Ben bedrijfsfitness. Mensen kunnen dan zelf Fit voedingsprogramma. “Als we snel beslissen dat zij het beschikbare budget omzet wilden maken, zouden we allerlei willen uitgeven aan fitness en tevens zelf shakes verkopen waardoor mensen snel bepalen naar welk sportcentrum hun afvallen. Dat heeft echter alleen effect op voorkeur uitgaat.” korte termijn, wij focussen ons liever op de lange termijn waarbij bewustwording Sport- en gezondheidscentrum 1.2.b-fitt centraal staat.” Lange Beijerd 14a 5431 SJ Cuijk Die bewustwording heeft enerzijds te T 0485 - 31 45 51 maken met slechte eetgewoonten en www.12b-fitt.nl het ONDERNEMERS BELANG 07
 9. 9. InterviewDe meerwaarde van vakmanschap in facilitaire dienstverlening:Een investering in plaatsDe afgelopen vier jaar heeft de Nederlandse economie een afwisseling van krimp en herstel meegemaakt en het ziet er naar uit dat 2012enkel meer van hetzelfde zal bieden. Bedrijven zijn daardoor gedwongen voortdurend op de kosten te letten. Facilitaire dienstverleningis dan een voor de hand liggende post om op te bezuinigen, hetzij door taken te schrappen, hetzij door de prijs omlaag te onderhan-delen. Maar het in onvoldoende mate schoonmaken, schilderen of bewaken van een bedrijfspand heeft rechtstreekse gevolgen voorhet primaire bedrijfsproces en kan tot veel hogere kostenposten, in de zin van ziekte of schade, leiden. Een beroep doen op het creatievevermogen van de facilitaire dienstverlener kan de kool en de geit helpen sparen: een hogere kwaliteit en beheersbare kosten.Z ijn het kosten of investeringen? Het lijkt ondernemer. Wie schilderwerk als kostenpost zijn klanten en personeel heeft. “Wij hebben in maar een woordspelletje, maar het etiket beschouwt zal geneigd zijn een jaartje over te een fabriekshal geschilderd waar in een bepaald dat hij aan facilitaire dienstverlening slaan, wie dit als een investering beziet, zal zich gedeelte de omgevingstemperatuur te hooghangt, geeft richting aan het denken van de afvragen welk effect een afbladderend pand op was,” zegt Geert Jan Derks, van Derks Schilders Bas Snellen, van Snellen Horeca Service in Heijen Frank van Elsen,, van Fire Safety Engineering in Beers Fra k an sen a Fiir af ty Enginee ng Be rs Frank an Ellsen van Fire Safety Engiineeriing in Beers ra e r afety Eng ne f ngi Be ee Geert Jan Derks,, van Derks Schilders in Grave Geer Geert Jan Derks van Derks Schiilders i Grave eert Derks an Derks Schilders Grave ks k Derk ch lders ders Haico Klerks, van AMC in Wychen Maurice van den Hoogen,, Ma i Maurice de Hoog n Maurice van den Hoogen, Hooge g08 het ONDERNEMERS BELANG
 10. 10. Tekst: Jeroen Kuypers / Fotografie: Marco Magielsevan een kostenpost in Grave. “Daardoor lag het ziekteverzuim tussen ervoor te zorgen dat een werknemer ook op de een dwangsom, maar wie de brandweer te vaak laat de 10 en de 12%. Reken maar uit hoeveel dat kost juiste manier beweegt is sporten onder deskundige uitrukken voor een valse melding zou daarvoor de bij 45 fulltime werknemers. Het plaatsen van een begeleiding,” aldus William Berns van 1.2.b-fitt komende jaren ook letterlijk wel eens de rekening hittescherm bracht dat verzuim onvoldoende in Cuijk. “Werknemers gaan echter niet naar de kunnen worden gepresenteerd. Investeren in brand- naar beneden, maar toen wij de muren en vloeren sportschool enkel en alleen omdat het ‘gratis’ is. Je veiligheid loont dus aan twee kanten.” in frisse lentekleuren schilderden werd het ook moet dat via de sportschool stimuleren en zo ook psychologisch koeler en daalde het verzuim verder. verifiëren of het bewegen effect heeft.” Zonder op de kwaliteit toe te leggen De kosten van het schilderwerk waren dan ook snel Ook een groene omgeving en waardering in de Beveiliging is uiteindelijk vaak een wettelijke terugverdiend.” vorm van een bedrijfsfeest ondersteunen de verplichting, zodat bedrijven daarop maar tot op productiviteit. Ook dit zijn aspecten waarin de leve- zekere hoogte kunnen bezuinigen, met betrekking Beheersbaar houden van kosten ranciers constructief meedenken bij het beheersbaar tot schoonmaak wordt gemakkelijk op de verkeerde De productiviteit van het personeel bepaalt in houden van de kosten. “Planten dragen bij aan een manier bezuinigd of gaat men over op inbesteding. belangrijke mate de hoogte van de winst. Nu de betere luchtkwaliteit en zorgen dus voor minder “Er wordt dan een keuze gemaakt om schoonmaak- gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking al op hoofdpijn en verkoudheid. Wij minimaliseren het werkzaamheden weg te strepen, voor snelle kos- 43 jaar ligt, wordt het van essentieel belang fysieke onderhoud, maar we houden ook rekening met tenbesparing dus, zonder dat rekening gehouden slijtage af te remmen. “Het menselijk lichaam is de ergonomische eisen van schoonmakers en wordt met de consequenties op de lange termijn,” gemaakt om te bewegen. De beste manier om glazenwassers,” verduidelijkt Michel Hermens van aldus Haico Klerks, van schoonmaakorganisatie AMC MH Hoveniers in Beugen. in Wychen. “Denk aan hygiëne in het gebouw en de levensduur van afwerkmaterialen. ” En Toon Pelzer, Bas Snellen, van Snellen Horeca Service in Heijen, van Pelzer Schoonmaakbedrijf in Boxmeer, vult zegt dat de uitgaven voor personeelsfeesten onder aan: “Wat personeel wél kan doen is de vuile kopjes druk staan. “Maar werkgevers moeten de bindende in de vaat zetten, zodat schoonmakers daar geen kracht die van zulke evenementen uit gaat niet on- tijd meer mee verspillen, maar verder is het veel derschatten, zeker voor werknemers in technische verstandiger met het schoonmaakbedrijf in overleg beroepen, die overal terecht kunnen, en ook voor te gaan over zaken als de frequentie en intensiteit de medewerkers in de flexibele schil. Een alternatief waarmee bepaalde taken worden vervuld. Zo kun is de vrijdagborrel, een gedeeltelijk alternatief is het je als dienstverlener nagaan of je besparingen kuntvan M & M Security iin Milsbeekvavan Security ill bee Security n Milsbeek iity ilsbee t Michel Hermens van MH Hoveniers in Beugen kerstpakket. Daarop wordt door bedrijven gelukkig realiseren zonder op de kwaliteit te hoeven toeleg- minder bespaart, al is het gemiddeld bedrag per gen.” pakket wel weer gedaald. ” Volgens Haico Klerks is er nu een ontwikkeling Besparen op loze meldingen in de branche gaande om kwaliteit weer voorop Technische vernieuwingen kunnen zowel de kwali- te laten staan in aanbestedingstrajecten. “Onze teit verhogen als de operationele kosten verlagen. branche heeft eindelijk een convenant gesloten Dat geldt met name voor de bewakingsbranche. waarbij we met zowel opdrachtgevers als bonden “Wij zetten bijvoorbeeld steeds meer intelligente hebben afgesproken om reële afspraken met elkaar Toon Pelzer, van Pelzer Schoonmaakbedrijf in Boxmeer camerasystemen in op bouwplaatsen,” zegt Maurice te maken. Een goede ontwikkeling, al deed AMC van den Hoogen, van M & M Security in Milsbeek. dit altijd al. Wij gaan namelijk voor jarenlange “Die systemen werken autonoom en zijn volledig relaties met opdrachtgevers en dat kan enkel met ‘hufterproof’. De opdrachtgever kan gedetailleerd een gezonde basis. Bezuinigen doe je samen met je aangeven welke plekken en toegangswegen hij opdrachtgever. Wij adviseren dan ook te allen tijde gemonitord wil zien en welke personeelsleden tot hoe het gebouw zo efficiënt en zo goed mogelijk wanneer vrij toegang hebben. Hij bespaart boven- onderhouden kan worden.” dien enorm op loze meldingen, van voorbijrijdend William Berns van 1.2.b-fitt in Cuijk verkeer tot konijnen die in beeld huppelen.” Facilitaire dienstverleners hebben jarenlang de kost Als het op brandveiligheid aankomt kan een combi- kunnen verdienen met hun vak juist omdat het natie van moderne apparatuur en deskundig advies vaklieden zijn. “We doen het werk stukken sneller en het bedrijf helpen eenzelfde effect te bereiken. beter dan onervaren en onopgeleide werknemers,” “Steeds meer bedrijven stellen het aanpassen van zegt Toon Pelzer. Vakmanschap heeft zijn prijs, hun apparatuur en maatregelen uit tot het laatste omdat het ook zijn meerwaarde heeft. Die meer- moment,” zegt Frank van Elsen, van Fire Safety Engi- waarde vertaalt zich in een optimale werkomgeving neering in Beers. “Dat kan gevaarlijk zijn, maar ook en een hogere productiviteit van het personeel van duur uitpakken. Wie te laat is riskeert bijvoorbeeld de opdrachtgever. het ONDERNEMERS BELANG 09
 11. 11. Tekst en fotografie: Patricia de Ryck BedrijfsreportageDe telefoon van Frank van Elsen van FE-Fire Safety Engineering staat roodgloeiend na de grote brand in Moerdijk.Ongeruste ondernemers bellen hem, omdat ze willen weten hoe het met de brandveiligheid van hun bedrijf staat.Een simpel antwoord kan hij daar niet op geven; daar dient een uitvoerige inspectie aan vooraf te gaan.F E-Fire Safety Engineering biedt een “Periodiek wordt vervolgens de brand- van Fire Safety Engineering. Met deze werk- breed scala aan diensten aan. Van veiligheid bij het desbetreffende bedrijf wijze kijkt het bedrijf naar de kern: de veilig- Elsen: “Wij adviseren projectontwik- gecontroleerd”, vervolgt Van Elsen. “Bij af- heid. Iets dat volgens de regels nog wel eenskelaars, aannemers, architecten, maar ook wijkingen na bijvoorbeeld een verbouwing, vergeten wordt. “Volgens het bouwbesluiteigenaren en gebruikers over alle aspecten checken we of alles nog steeds in orde is. worden een metaalverwerkingsbedrijf envan brandveiligheid van gebouwen. Denk bij- Deze eindconclusie verwerken we ook weer een pallet handel hetzelfde behandeld.voorbeeld aan een brandveiligheid inspectie, in het dossier. Naast onze conclusie bewa- Qua branduitbreiding en vuurbelasting zijnvuurlast berekeningen, CFD simulatie, coör- ren we op de server ook logboeken, certi- er wezenlijke verschillen; daar letten wijdinatie en projectmanagement van brand- ficaten, het ontruimingsplan, tekeningen allemaal wel op. De overheid heeft dezebeveiligingsmaatregelen en installaties.” en andere belangrijke documenten. Deze werkwijze goedgekeurd, waardoor onze zijn via internet ‘pasword geautoriseerd’ te klanten zich geen zorgen hoeven te maken”,Ondernemers staan amper stil bij brand- allen tijde oproepbaar.” legt Van Elsen uit.preventie en zijn zich onvoldoende bewustdat de wettelijke verantwoordelijkheid Engineering Daarnaast heeft deze wetenschappelijkebij hen rust. De gemeente is slechts de Het team van Van Elsen, die zelf adjunct benadering nog een aantal voordelen. “We‘toetser’. Alleen als er een calamiteit in de Hoofd Brandmeester Preventie is, bestaat kunnen op deze manier maatwerk leveren,media wordt uitgelicht, heerst er onrust. uit zes ervaren specialisten. Deze vakkennis waarbij we ook het kostenaspect niet uit hetVolgens Van Elsen is dit een verkeerde maakt het mogelijk om te werken op basis oog verliezen.”gang van zaken. Volgens hem is het zaakom continu op de brandveiligheid te letten.Die ene check bij oplevering van een nieuw Frank van Elsen adviseert bedrijven op het gebied van brandveiligheidpand is niet voldoende. “Een magazijn ligtna verloop van tijd voller, waardoor devuurlast toeneemt. Wordt dit niet regelma-tig gecontroleerd en er breekt onverhooptbrand uit dan volgt er een lastige discussiemet de verzekeraar.”Elektronisch Gebouw DossierMet het Elektronisch Gebouw Dossier (EGD)kan dit voorkomen worden. “De eigenaarvan een pand kan dan met een druk op deknop aantonen of het actuele brandveilig-heidniveau nog voldoet aan het vereiste engewenste niveau.” Van Elsen legt uit: “Wij FE-Fire Safety Engineeringinspecteren en leggen de huidige stand Hoenderstraat 3van zaken vast. Waar nodig rapporteren wij 5437 AC Beerswelke aanpassingen benodigd zijn. Als de T 0485 - 78 51 91brandveiligheid weer up-to-date is, leggen info@fe-fire-safety-engineering.nlwe dit vast in het dossier, dat op een ex- www.fe-fire-safety-engineering.nlterne en speciaal beveiligde server draait.” het ONDERNEMERS BELANG 11
 12. 12. Bedrijfsreportage Tekst: Patricia de Ryck / Fotografie: MH HoveniersBedrijf krijgt meer uitstraling dankzij MH HoveniersJonge hovenier staat klaarvoor zijn klanten!De mogelijkheden voor een tuin zijn eindeloos; Michel Hermens van MH Hoveniers uit Beugen kan er dan ook uren met veel passieover vertellen. “Een goed aangelegde en onderhouden tuin geeft niet alleen een woning, maar ook een kantoor, extra uitstraling.” M H Hoveniers is van alle markten aantal vaste partners, die mij ondersteunen Onderhoud thuis. “Wij zijn zowel op de tijdens drukke tijden. Je kunt niet altijd alles Ieder wil een mooie tuin, maar tijd om deze zakelijke, als particuliere markt zelf, dat moet je ook niet willen. Daarom te onderhouden hebben we vaak niet. actief in het ontwerp, aanleg en onderhoud besteed ik de aanleg van zwembaden en Daarom biedt MH Hoveniers onderhouds- van buitenruimten. Van bestrating, zwemvijvers ook uit aan professionals”, legt contracten aan. “Wij zorgen er vervolgens verlichting tot automatische beregening. Hermens uit. voor dat de tuin er altijd goed uitziet. Wij vertalen de wensen van onze klanten Daarnaast kunnen we bij de beplanting tot een tuin die precies bij ze past. Trendy, Wel blijft Hermens persoonlijk betrokken. met kleuren spelen, zodat de buitenruimte onderhoudsvriendelijk of romantisch met “Ik denk dat ik mij door de korte lijnen met ieder jaar een andere uitstraling heeft.” veel bloemen en bomen; we kunnen het klanten en heldere communicatie weet allemaal.” Klanten hoeven daarbij niet bang te onderscheiden van collega’s. Het weer te zijn dat hun tuin precies op die van de gooit in onze branche nog wel eens een buurman lijkt. “Ik ontwerp nooit hetzelfde”, planning in de war; kun je daardoor niet zegt Hermens resoluut. aan de slag, dan moet je dat wel aan de klant laten weten.” Vakkennis De jonge ondernemer heeft al van kleins 3D af aan groene vingers. “Als klein manneke Hermens heeft niet alleen in de zomer- was ik al in de weer met planten”, vertelt maanden een goedgevulde agenda. “Herfst hij lachend. Niemand kijkt dan ook vreemd en winter zijn bij uitstek de seizoenen om op als hij kiest voor de opleiding tot na te denken over een nieuwe look voor Uitvoerder Hoveniersbedrijf. “Dankzij deze je tuin. Tijdens het eerste, vrijblijvende opleiding beschik ik over veel vakinhoude- gesprek luisteren wij naar de klant en lijke kennis, waardoor ik een volledig traject vertalen de wensen naar een schets en van ontwerp tot oplevering en nazorg van offerte. Is de klant akkoord, dan werken buitenruimten voor mijn rekening kan we de schets verder uit. Dit kan zelfs in 3D- nemen.” animatie, zodat de klant als het ware door zijn toekomstige tuin kan lopen.” MH Hoveniers Begin 2008 heeft Hermens MH Hoveniers Molenheideweg 1 opgericht. Met succes, want sinds dit jaar “In de winter worden we ook ingeschakeld 5835 CL Beugen heeft hij zelfs een medewerker in dienst om sneeuw te schuiven en paden vrij te T 06 - 53 84 18 99 genomen en is hij aangemerkt als erkend maken. Verder is dit de tijd om te snoeien info@mhhoveniers.nl leerbedrijf. “Ik beschik daarnaast over een en hout te versnipperen.” www.mhhoveniers.nl12 het ONDERNEMERS BELANG
 13. 13. BedrijfsreportageDerks Schilders heeft kennis van zakenDerks Schilders voert gedegen facilitair onderhoud uit aan uw bedrijfspand.Vooraf worden heldere afspraken gemaakt, zodat u weet waar u aan toebent. Sinds hun oprichting, 165 jaar geleden, heeft Derks de opgedane kennisen ervaring van generatie op generatie doorgegeven. Zij kunnen u daaromuitstekend van dienst zijn.D erks Schilders is uw partner in er mankementen aan het pand ontstaan! kleuradvisering. Schilderen wordt • De afspraken en overeenkomsten hierdoor van kostenpost een gelden voor de hele onderhouds-investering, die terugverdiend wordt door periode. Zo weet u vooraf precies waarverbeteringen in uw productieproces. u aan toe bent. • Een heldere en realistische offerte voor-Advies komt financiële tegenvallers.De medewerkers van Derks Schilders zetten • De vakschilders kennen de afspraken overhun deskundigheid in om u een uitste- planning en kleur die vooraf zijn gemaakt.kende kleuradvisering te geven. Dit is voor U kunt ze overal op aanspreken en veelkantoren en bedrijven zeer waardevol. Met dingen ter plekke regelen.het juiste kleurgebruik kunnen zij namelijk • Er wordt gewerkt volgens een vasteeen bijdrage leveren aan: methodiek. De kwaliteitsprocedures zijn• Procesoptimalisatie hierin volledig geïntegreerd.• Het verbeteren van veiligheid en hygiëne • De winst voor de opdrachtgevers wordt• Het terugdringen van ziekteverzuim behaald uit de logistiek; door de planningen en werkzaamheden optimaalOnderhoud van uw bedrijfspand aan de situatie aan te passen.Derks Schilders heeft zich toegelegd op fa- • Er wordt u de mogelijkheid geboden omcilitair onderhoud. Graag houden ze uw be- de gehele budgettering van het facilitairdrijfspand in een uitstekende conditie. Het onderhoud uit handen te laten nemen.team van Derks werkt daarbij volgens eentotaalconcept. De afspraken zijn vooraf op Bel of mail onsdirectie- of managementniveau vastgelegd. Aarzel niet om contact op te nemen metHet planmatige, resultaatgericht facilitair Derks Schilders wanneer u meer wilt weten Derks Schildersonderhoud levert u uiteindelijk veel winst over facilitair onderhoud en/of kleurenad- Kooikersweg 7op. De voordelen van vastgoedonderhoud visering: 5361 VA Gravevoor u op een rij: • Bel via 0486 - 47 76 00. T 0486 - 47 76 00• Vooraf wordt een duidelijke planning • Benader Derks Schilders per e-mail via F 0486 - 47 76 06 gemaakt. De acties worden ingezet voor info@derksschilders.nl. info@derksschilders.nl www.derksschilders.nl het ONDERNEMERS BELANG 13
 14. 14. Snellen Horeca ServiceSTER leverancier van de regioSnellen Horeca Service uit het Noord- vertellen over de juiste samenstellingLimburgse Heijen bij Gennep is al ruim 40 van úw kerst-, feest- of verwenpakket.jaar succesvol actief in de horecabranche Uw wensen in combinatie met onzein de breedste zin van het woord. Het deskundigheid vormen een goede basisverzorgingsgebied is geconcentreerd in om gezamenlijk een succesvol pakketnoord- en midden Limburg, oostelijk noord op maat samen te stellen. Maak eenBrabant, het zuid-oosten van Gelderland afspraak voor ’n inspirerend bezoek aanen een deel van het aangrenzende onze showroom en u zult versteld staanDuitsland. Snellen Horeca Service is een van de mogelijkheden. U kunt ook onzegeheel zelfstandig familiebedrijf waarbij verwenpakkettenbrochure aanvragen omklantgerichte service en een grote mate alvast een indruk te krijgen van wat wij uvan flexibiliteit speerpunten zijn van de zoal te bieden hebben.organisatie.Samen STERker zijn door klein te blijven, persoonlijkeSnellen Horecaservice is onderdeel van benadering en een no-nonsense beleid.de STER in- en verkoopcombinatie. Hethoofddoel van de inmiddels 24 leden Evenemententellende STER organisatie is het bundelen Het bevoorraden van (grootschalige)van inkoopvolume met als uiteindelijk doel evenementen is Snellen Horeca Servicesamen sterker te kunnen opereren. op het lijf geschreven. Of het nu gaat om bier, fris, snacks of ijs; wij zorgen ervoor. Gekoelde biertanks met enorme capaciteit zorgen ervoor dat uw festijn niet voor verrassingen komt te staan. Kerstpakketten Ook voor kerstpakketten bent u bij Snellen Horeca Service aan het juiste adres. Inmiddels hebben we een specialiste Openingstijden op dit gebied in huis die u alles kan Maandag t/m vrijdag: 08.30 -17.00Private label Zaterdag: 08.30 -12.00Zo is SUBLIEM het markante boegbeeld Zondag: 10.00 -11.00van de leden die zijn aangesloten bij deSTER. Het eigen merk onderscheidt zichdoor een sterke focus op kwaliteit voor eenuitstekende prijs.TotaalleverancierSnellen Horeca Service ziet zichzelf alstotaalleverancier op het gebied van Snellen Horeca Servicefood- en non-food voor o.a. café’s, Boxmeerseweg 2acafetaria’s, restaurants, hotels, scholen, 6598 BK Heijenbedrijven, (sport)kantines, instellingen en Telefoon: 0485-513434evenementen. Fax: 0485-518322Onze kracht bestaat daarbij uit een E-mail: info@snellenhorecaservice.nlcombinatie van diverse factoren als: groot www.snellenhorecaservice.nl
 15. 15. www.kantoorblok.nu Uw kantoorvakhandel: Groot in kantoorartikelenHoe krijgt u een gezonde werkplek, hoe spaart u het milieu, wat die uitermate geschikt zijn voor middelgrote en kleine bedrijvenzijn onmisbare artikelen en waar vindt u de meest scherpe en die ook nog eens voordelig geprijsd zijn. Wilt u meer advies ofprijzen? Dit alles leest u in Het Kantoorblok. Het Kantoorblok zoekt u een verkooppunt, ga dan naar www.kantoorblok.nu enstaat vol met tips van uw kantoorvakhandel over kantoorartikelen vind de kantoorvakhandel bij u de buurt. Dymo Labelwriter LW-450 Turbo voor de prijs van een LW-450 Label sneller. Verzend slimmer. Werk efficiënter. Vanaf nu drukt u etiketten af zonder kopzorgen met de LabelWriter 450. Een gezonde werkplek Met de gepatenteerde Dymo Productivity Kijk op pagina 3 Software kunt u onder meer adres-, barcode-, dossier-, naambadge- en verzendetiketten creëren en afdrukken, allemaal zonder extra werk en geknoei met etiketvellen op een gewone desktop- Art.nr. Omschrijving van voor printer. Druk etiketten direct af vanaf Mi- 930120 LW-450 € 105,00 € 89,00 crosoft Word, Excel, Outlook, QuickBooks 930121 LW-450 Turbo € 139,00 € 89,00 en andere populaire programma’s. Na 930122 LW-450 Twin Turbo € 189,00 € 129,00 eenmaal werken met de Dymo labelwriters 930123 LW-450 Duo € 209,00 € 129,00 Checklist voor wilt u niet meer zonder! groen printen Kijk op pagina 5 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<
 16. 16. Of u nu een klein of groot bedrijf hebt, iedereen gebruikt kantoor- artikelen. Wilt u even een notitie voor een collega achterlaten, die niet zo maar wegwaait, dan bieden de Post-it Super Sticky memoblaadjes uitkomst. Deze memoblaadjes vallen op door de van uw gegevens en bijvoorbeeld de Pentel Rollerpen BL77 felle kleur en kleven op alle soorten datum van binnenkomst. Art.nr. Omschrijving van voor ondergrond. Bezoekt u een klant dan 614441 zwart € 2,10 € 1,59 komt u goed voor de dag met de Op deze pagina vindt u nog veel meer 614442 rood € 2,10 € 1,59 Rillstab schrijfmap in lederlook, met handige en voordelig geprijsde kantoor- 614443 blauw € 2,10 € 1,59 een schrijfblok en opbergruimte voor artikelen. Uw kantoorvakhandel vertelt u 614449 paars € 2,10 € 1,59 A4-documenten en visitekaartjes. Daar- er alles over. Kijk op www.kantoorblok.nu naast zijn de verschillende Colop stem- voor de vakhandel bij u in de buurt en pels ideaal om documenten te voorzien nog meer topaanbiedingen. << Door deSuper Sticky lijmlaag zijn de memo’soveral op toe te passenPost-it Super Sticky Memoblok Rainbow Colop tekststempel Greenline Rillstab schrijfmap MaastrichtArt.nr. Omschrijving van voor Art.nr. Omschrijving van voor Art.nr. Omschrijving van voor392503 76x76mm blanco pak € 18,31 € 14,95 350851 47x18mm 513037 25mm zwart 98544 € 38,42 € 29,95 à 12 stuk s 654SSU 4-5 regels 30G € 18,46 € 9,95 513038 40mm zwart 98504 € 39,80 € 32,50 350852 59x23mm 5-6 regels 40G € 23,24 € 12,95 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rapid Niettang Classic Art.nr. Omschrijving van voor 304200 chroom € 25,10 € 14,95>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Met de producten van Loeff’s patent brengt u in een handomdraai orde op uw werkplek en in uw archief. De producten sluiten naadloos op elkaar aan en zijn modulair aan te passen aan uw organisatie. Met Loeff’s patent bespaart u ruimte, tijd en geld! Koop een van de actieproducten, kras en win een verblijf in Landal Loeff’s archiefdozen GreenParks! Op alle Loeff´s patent Art.nr. Omschrijving van voor producten vindt u een sticker metLoeff’s Bundelbeugels 531594 345x250x80mm daarop een krasvlak. Als u dezeArt.nr. Omschrijving van voor Filingbox 3003 € 0,77 € 0,59 wegkrast, vindt u een unieke code.531565 100mm 1222 € 31,80 € 24,95 531021 370x255x115mm U kunt deze code activeren via de531566 180mm 1224 € 37,20 € 28,50 Jum bobox 3007 € 1,50 € 1,29 website www.loeffs.nl.<<2 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<
 17. 17. Verander regelmatig van houdingDe zelfstandige kantoorvakhandel is een betrouwbare partij,die weet waar ze het over heeft. Lokale aanwezigheid, een zeercompleet assortiment, een gunstige prijs en deskundig advies.Ook op gebied van ergonomie bent u bij uw kantoorvakhandelaan het juiste adres, want wist u dat de kantoorvakhandelu uitgebreid kan adviseren over een gezonde en prettigewerkomgeving? Zo is iedereen een stuk beter af.Vaak is een werkomgeving met een tueel ziekteverzuim met zich meebrengt.paar kleine aanpassingen al te ver- Uw kantoorvakhandel kan u adviserenbeteren. Wanneer u daarnaast zelf ook over welke meubels voor u het meesteen aantal stappen onderneemt om uw geschikt zijn. Zorg ook voor voldoendewerkomstandigheden te verbeteren, beweging. Wie een goede conditie heeft,bent u goed op weg. Richt uw werk- kan meer aan. Haal eens een kopje kof-plek bijvoorbeeld zo in dat u geen last fie of maak eens een praatje met eenheeft van te veel (zon)licht en verplaats collega op een andere afdeling. Maak inzonodig uw meubels. Indien nodig de pauze een korte wandeling door deverstelt u uw bureau en stoel en zet u omgeving. Met een frisse blik kunt u deuw bureaustoel op een stoelmat, zodat dag een stuk beter aan.u comfortabel aan de slag kunt. Met al uw vragen over ergonomischeLaten de arbeidsomstandigheden op kantoorartikelen kunt u terecht bijuw werk te wensen over, praat er dan uw kantoorvakhandel. Kijk opover met uw werkgever. De kosten van www.kantoorblok.nu en vind uween nieuwe bureaustoel staan niet in specialist in de buurt. <<verhouding tot de kosten die even- Afvalbakken die een speciale, stijlvolle Stoelmat voor harde vloeren uitstraling geven aan het interieur Art.nr. Omschrijving van voor van uw kantoor 489080 120x90cm polyester 97100 € 50,14 € 42,50 489077 120x150cm polyester 97173 € 79,70 € 69,00 489088 120x180cm polyester 97180 € 103,73 € 85,00Durable RVS-lijn metalen papierbakkenArt.nr. Omschrijving van voor Stoelmat voor zachte vloeren394442 RVS papierbak 15L met perforatie € 50,85 € 45,- Art.nr. Omschrijving van voor394441 RVS papierbak 15L € 42,42 € 35,- 489078 120x90cm polyester 97200 € 43,01 € 39,00394443 RVS papierbak met vlamdover € 69,92 € 59,- 489079 120x150cm polyester 97273 € 67,05 € 59,00890514 RVS staande as-papierbak € 132,75 € 109,- 489089 120x180cm polyester 97280 € 96,14 € 79,00 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<< 3
 18. 18. A MEGLER L KNA nu ller. kna eve .me ga losi www exp eest De m aanbiedingen van uw kant oors peci alist e helderheid! Indrukwekkend 3M LCD-PROJECTOR X21 • Compacte projector met indrukwekkende helderheid. • Scherp beeld. • 2700 ANSI Lumen. • Ideaal voor de zaken–reiziger, slechts 2,2kg. • XGA (1024x768). • Fluisterstand. • Beste functionaliteit in zijn klasse. • Volledige connectiviteit. • Ideaal voor middelgrote tot grote vergaderruimten. Art.nr. Omschrijving Van Voor • Pincodebeveiliging. • Afmetingen 306x221x77mm. 484049 3M projector X21 695,00 599,00 De prijzen zijn exclusief BTW, bijzondere belastingen en heffingen. Geldig zo lang de voorraad strekt doch uiterlijk tot en met 4 december 2011. Ga naar www.kantoorblok.nu voor de voorwaarden Met dit Navigator papier print u altijd opdikking, betere opaciteit en een milieuverantwoord. Het papier wordt uitstekende vlakliggendheid. Daarnaast namelijk vervaardigd met behulp van de is houtvrij en chloorvrij. Het papier is nieuwste technologie op het gebied van geschikt voor laser- en inkjetprinting de papierproductie. Navigator Universal en colourcopiers en voorzien FSC én heeft daarnaast een schitterende uni- Europese bloem certificering. Koop het versele hoogwitte papierkwaliteit Het nu ook nog extra voordelig! << papier bestaat uit 100% Eucalyptus Globulus vezel, waardoor het uitste- kende eigenschappen krijgt, zoals extra Pak à 500 vel, doos à 5 pakken, prijs per pak Art.nr. Omschrijving van voor 129097 1 doos A4 80gr wit € 8,15 € 3,95 129097 2 dozen A4 80gr wit € 8,15 € 3,65 129097 20 dozen A4 80gr wit € 8,15 € 3,50 129097 40 dozen A4 80gr wit € 8,15 € 3,254 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<
 19. 19. Kyocera multifunctionals en printers passen prima in een groene be-drijfsvoering door het ECOSYS-concept. Dit concept combineert milieu-effiëntie met economische efficiëntie.Dit betekent duurzame componenten, Checklist voor groen printenaangevuld met een milieugericht • Maak dubbelzijdige prints en kopieënontwerp, energiebesparende, stille en print eventueel meerdere pagina’sen schone technologie en minimali- op één kant van het vel om afval ensering van het gebruik van chemische kosten te besparenstoffen. • Print nooit te veel documenten • Gebruik de functie ‘controleren enKyocera Mita gebruikt ook gerecyclede vasthouden’ om een document te wanneer hij niet print of kopieertmaterialen bij de productie van haar ma- controleren voor dat u een grote • Recycle gebruikte tonercassetteschines. De behuizing wordt bijvoorbeeld printopdracht geeft • Zorg dat kantoorapparatuur goedvervaardigd uit gerecyclede hars van • Gebruik apparatuur met het wordt onderhouden, zodat deze zoplastic drankflessen en de verpakking Energy Star keurmerk efficiënt mogelijk werktwordt gemaakt van pulp dat afkomstig • Zorg dat kopieerapparaten, multi- • Gebruik voor al uw printwerk milieu-is van kringlooppapier. functionals en printers ’s nachts verantwoord papier dat niet met worden uitgeschakeld chloor gebleekt is, of 100%Wilt u dat uw zuinige machines ook • Activeer de slaapstand van uw kringlooppapier <<efficiënt printen, bekijk dan de checklist printer of kopieerapparaat, zodatvoor groen printen. het energieverbruik minimaal is Met de multifunctionals van Kyocera kunt u snel en eenvoudig printen, scannen, kopiëren én faxen! Deze machines zijnheel gemakkelijk aan te sluiten via USB 2.0 hi-speed interface. De capaciteit is uit tebreiden met verschillende papiercassettes. Kleurenlasermultifunctional FS-C2126MFP+ van € 1350,- voor € 995,- Lasermultifunctional FS-1128MFP van € 795,- voor € 595,- Met de laserprinters van Kyocera maakt u de mooiste afdrukken in zwart-wit of in kleur. Ook beide laserprinters zijn uit te breiden voor meer papiercapaciteit. Infor- meer bij uw kantoorvakhandel naar de geschikte papiercassettes. Alle printers van Kyocera zijn voorzien van het Energy Star keurmerk.Laserprinter FS-3920DN Kleurenlaserprinter Dit is een keurmerk voor energie-van € 665,- voor € 495,- FS-C5150DN efficiënte producten. van € 435,- voor € 295,- >>>> Specificaties en accessoires vindt u op www.kantoorblok.nu <<<<

×