SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
‫النيب‬‫أدعية‬

‫مجعها‬
‫البدر‬‫العباد‬‫احملسن‬‫عبد‬‫العالمة‬‫الشيخ‬
‫ا‬ً‫ق‬‫ساب‬‫باملدينة‬‫اإلسالمية‬‫اجلامعة‬‫رئيس‬
‫الشريف‬‫النبوي‬‫باملسجد‬‫واملدرس‬
‫اهلل‬‫حفظه‬
‫كتب‬ ‫من‬ ‫وغيرهما‬ ‫الصحيحين‬ ‫يف‬ ٌ‫ة‬‫ثابت‬ ٌ‫ة‬‫صحيح‬ ٌ‫ة‬‫نبوي‬ ٌ‫ة‬‫أدعي‬
»‫المناسك‬ ‫بأحكام‬ ‫الناسك‬ ‫«تبصير‬ ‫كتاب‬ ‫من‬ ٌ‫ة‬‫مأخوذ‬ ‫السنة‬
‫البدر‬ ‫اد‬ّ‫ب‬‫الع‬ ‫المحسن‬ ‫عبد‬ ‫ث‬ ّ‫المحد‬ ‫للشيخ‬
.‫الشريف‬ ‫النبوي‬ ‫بالمسجد‬ ‫المدرس‬
 ‫النيب‬‫أدعية‬3
11-َ‫ك‬ِ‫د‬ْ‫ع‬َ‫و‬َ‫ و‬َ‫ك‬ِ‫د‬ْ‫ه‬َ‫ع‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬‫َا‬‫ن‬َ‫أ‬َ‫و‬،َ‫ك‬ ُ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ع‬‫َا‬‫ن‬َ‫أ‬َ‫و‬‫ي‬ِ‫َن‬‫ت‬ْ‫ق‬َ‫ل‬ َ‫خ‬، َ‫نت‬َ‫أ‬ َّ‫ا‬‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ا‬‫ل‬‫ي‬ِّ‫ب‬َ‫ر‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬
ُ‫ء‬‫و‬ُ‫ب‬َ‫أ‬َ‫، و‬ َّ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ك‬ِ‫ت‬َ‫م‬ْ‫ع‬ِ‫ن‬ِ‫ب‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ ُ‫ء‬‫و‬ُ‫ب‬َ‫، أ‬ ُ‫ت‬ْ‫ع‬َ‫ن‬ َ‫ص‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِّ‫ر‬ َ‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫، أ‬ ُ‫ت‬ْ‫ع‬َ‫ط‬َ‫ت‬ ْ‫اس‬ ‫ا‬َ‫م‬
.)1(
» َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ َّ‫ا‬‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ُوب‬‫ن‬ ُّ‫الذ‬ ُ‫ر‬ِ‫ْف‬‫غ‬َ‫ي‬ َ‫ا‬‫ل‬ ُ‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ْ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫غ‬‫ا‬َ‫ف‬ ‫ي‬ِ‫ب‬ْ‫ن‬ َ‫ذ‬ِ‫ب‬
22-‫ي‬ِ‫ل‬ ْ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫غ‬‫ا‬َ‫ف‬ ، َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ َّ‫ا‬‫ل‬ِ‫إ‬  َ‫ُوب‬‫ن‬ ُّ‫الذ‬ ُ‫ر‬ِ‫ْف‬‫غ‬َ‫ي‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫و‬ ،‫ا‬ ً‫ير‬ِ‫َث‬‫ك‬ ‫ا‬ً‫م‬ْ‫ل‬ُ‫ظ‬ ‫ي‬ ِ‫س‬ْ‫ف‬َ‫ن‬ ُ‫ت‬ْ‫م‬َ‫ل‬َ‫ظ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬
.)2(
»ُ‫يم‬ِ‫ح‬ َّ‫الر‬ ُ‫ور‬ُ‫ف‬َ‫غ‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ ‫َّك‬‫ن‬ِ‫إ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫م‬ َ‫ح‬ْ‫ار‬َ‫و‬ َ‫ك‬ِ‫ْد‬‫ن‬ِ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ً‫ة‬ َ‫ر‬ِ‫ْف‬‫غ‬َ‫م‬
33-ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ِ‫ه‬ِّ‫ل‬ُ‫ك‬ ‫ي‬ِ‫ر‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ي‬ِ‫اف‬ َ‫ر‬ ْ‫س‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ْ‫ه‬ َ‫ج‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫َت‬‫ئ‬‫ي‬ِ‫ط‬ َ‫خ‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ْ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫غ‬‫ا‬ ِّ‫ب‬َ‫«ر‬
،‫ي‬ِ‫ْد‬‫ن‬ِ‫ع‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ ُّ‫ُل‬‫ك‬َ‫و‬ ،‫ي‬ِ‫ْل‬‫ز‬َ‫ه‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ْ‫ه‬ َ‫ج‬َ‫ي و‬ِ‫د‬ْ‫م‬َ‫ع‬َ‫و‬ َ‫اي‬َ‫اي‬َ‫ط‬ َ‫خ‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ْ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫غ‬‫ا‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ،‫ِّي‬‫ن‬ِ‫م‬
ُ‫م‬ ِّ‫د‬َ‫ق‬ُ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫ْت‬‫ن‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ت‬ْ‫ر‬ َ‫ر‬ ْ‫س‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ت‬ ْ‫ر‬ َّ‫خ‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ت‬ْ‫م‬ َّ‫د‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ْ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫غ‬‫ا‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬
.)3(
» ٌ‫ير‬ِ‫د‬َ‫ق‬ ٍ‫ء‬ ْ‫ي‬ َ‫ش‬ ِّ‫ُل‬‫ك‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬َ‫و‬ ُ‫ر‬ ِّ‫خ‬َ‫ؤ‬ُ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬َ‫و‬
44-.)4(
»ُ‫ه‬ َّ‫ر‬ ِ‫س‬َ‫و‬ ،ُ‫ه‬َ‫ت‬َ‫ي‬ِ‫ن‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫و‬ ،ُ‫ه‬ َ‫ر‬ ِ‫آخ‬َ‫و‬ ،ُ‫ه‬َ‫ل‬َّ‫و‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،ُ‫ه‬َّ‫ل‬ِ‫ج‬َ‫و‬ ،ُ‫ه‬َّ‫ق‬ِ‫د‬ ،ُ‫ه‬َّ‫ل‬ُ‫ك‬ ‫ي‬ِ‫ب‬ْ‫ن‬َ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ْ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫غ‬‫ا‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬
‫الدعاء‬‫هذا‬‫النبي‬‫وصف‬‫وقد‬ ‫أوس‬‫بن‬‫شداد‬‫عن‬)6306(‫البخاري‬‫رواه‬ 	(((
.‫االستغفار‬ ‫سيد‬ ‫بأنه‬
 ‫بكر‬ ‫أبي‬ ‫عن‬ )6869( ‫ومسلم‬ )834( ‫البخاري‬ ‫رواه‬ 	(((
 ‫موسى‬ ‫أبي‬ ‫عن‬ )6901( ‫ومسلم‬ )6398( ‫البخاري‬ ‫رواه‬ 	(((
 ‫هريرة‬ ‫أبي‬ ‫عن‬ )1084( ‫مسلم‬ ‫رواه‬ 	(((
 ‫النيب‬‫أدعية‬ 4
55-ِ‫ن‬ْ‫ب‬ ُ‫ج‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ل‬ َ‫َس‬‫ك‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ز‬ ْ‫ج‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫َن‬‫ز‬ َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِّ‫م‬َ‫ه‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬
.)1(
»ِ‫ال‬ َ‫ج‬ ِّ‫الر‬ ِ‫ة‬َ‫ب‬َ‫ل‬َ‫غ‬َ‫و‬ ِ‫ن‬ْ‫ي‬ َّ‫ الد‬ِ‫ع‬َ‫ل‬ َ‫ض‬َ‫ و‬ِ‫ل‬ ْ‫خ‬ُ‫ب‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬
66-ْ‫ر‬َ‫ى أ‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َّ‫د‬َ‫ر‬ُ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،ِ‫ن‬ْ‫ب‬ ُ‫ج‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،ِ‫ل‬ ْ‫خ‬ُ‫ب‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬
.)2(
»ِ‫ر‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫اب‬ َ‫ذ‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،‫ا‬َ‫ي‬ْ‫ن‬ ُّ‫الد‬ ِ‫َة‬‫ن‬ْ‫ت‬ِ‫ف‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬َ‫، و‬ِ‫ر‬ُ‫م‬ُ‫ع‬ْ‫ل‬‫ ا‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬
77-ِ‫َة‬‫ن‬ْ‫ت‬ِ‫ف‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ،ِ‫م‬ َ‫ْر‬‫غ‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫م‬َ‫ث‬ْ‫أ‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫م‬ َ‫ر‬َ‫ه‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ل‬ َ‫َس‬‫ك‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬
،‫َى‬‫ن‬ِ‫غ‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫َة‬‫ن‬ْ‫ت‬ِ‫ف‬ ِّ‫ر‬ َ‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ،ِ‫َّار‬‫ن‬‫ال‬ ِ‫اب‬ َ‫ذ‬َ‫ع‬َ‫و‬ ِ‫َّار‬‫ن‬‫ال‬ ِ‫َة‬‫ن‬ْ‫ت‬ِ‫ف‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ،ِ‫ر‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫اب‬ َ‫ذ‬َ‫ع‬َ‫ و‬ِ‫ر‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬
َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫، ال‬ِ‫ال‬ َّ‫ج‬ َّ‫الد‬ ِ‫يح‬ ِ‫س‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ ا‬ِ‫َة‬‫ن‬ْ‫ت‬ِ‫ف‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،ِ‫ر‬ْ‫ق‬َ‫ف‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫َة‬‫ن‬ْ‫ت‬ِ‫ف‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬َ‫و‬
َ‫ت‬ْ‫ي‬َّ‫ق‬َ‫ن‬ ‫ا‬َ‫َم‬‫ك‬ ‫ا‬َ‫اي‬َ‫ط‬ َ‫خ‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ي‬ِ‫ب‬ْ‫ل‬َ‫ق‬ ِّ‫َق‬‫ن‬َ‫و‬ ،ِ‫د‬ َ‫ر‬َ‫ب‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ج‬ْ‫ل‬َّ‫ث‬‫ال‬ ِ‫اء‬َ‫م‬ِ‫ب‬ َ‫اي‬َ‫اي‬َ‫ط‬ َ‫خ‬ ‫ِّي‬‫ن‬َ‫ع‬ ْ‫ل‬ ِ‫س‬ْ‫غ‬‫ا‬
َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ َ‫ت‬ ْ‫د‬َ‫ع‬‫ا‬َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫َم‬‫ك‬ َ‫اي‬َ‫اي‬َ‫ط‬ َ‫خ‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ْ‫د‬ِ‫اع‬َ‫ب‬َ‫و‬ ،ِ‫َس‬‫ن‬ َّ‫الد‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ض‬َ‫ي‬ْ‫ب‬َ ْ‫أ‬‫ال‬ َ‫ب‬ْ‫و‬َّ‫ث‬‫ال‬
.)3(
» ِ‫ب‬ِ‫ر‬ْ‫غ‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ق‬ِ‫ر‬ ْ‫ش‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬
88-ِّ‫ُل‬‫ك‬ َّ‫ب‬َ‫ر‬َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬َّ‫ب‬َ‫ر‬ ،ِ‫م‬‫ي‬ِ‫ظ‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫ش‬ ْ‫ر‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬ َّ‫ب‬َ‫ر‬َ‫و‬ ِ‫ض‬ْ‫ر‬َ ْ‫أ‬‫ال‬ َّ‫ب‬َ‫ر‬َ‫و‬ ِ‫ات‬َ‫و‬َ‫م‬ َّ‫الس‬ َّ‫ب‬َ‫ر‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬
َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ ،ِ‫ان‬َ‫ق‬ ْ‫ر‬ُ‫ف‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫يل‬ِ‫ْج‬‫ن‬ِ ْ‫إ‬‫ال‬َ‫و‬ ِ‫اة‬َ‫ر‬ْ‫َّو‬‫ت‬‫ال‬ َ‫ل‬ِ‫ْز‬‫ن‬ُ‫م‬َ‫و‬ ‫ى‬َ‫َّو‬‫ن‬‫ال‬َ‫و‬ ِّ‫ب‬ َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ق‬ِ‫ال‬َ‫ف‬ ،ٍ‫ء‬ ْ‫ي‬ َ‫ش‬
،ٌ‫ء‬ ْ‫ي‬ َ‫ش‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ َ‫س‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ف‬ ُ‫ل‬َّ‫و‬َ ْ‫أ‬‫ال‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ،ِ‫ه‬ِ‫ت‬َ‫ي‬ ِ‫َاص‬‫ن‬ِ‫ب‬ ٌ‫ذ‬ ِ‫آخ‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ ٍ‫ء‬ ْ‫ي‬ َ‫ش‬ ِّ‫ُل‬‫ك‬ ِّ‫ر‬ َ‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬
َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،ٌ‫ء‬ ْ‫ي‬ َ‫ش‬ َ‫ك‬َ‫ق‬ْ‫و‬َ‫ف‬ َ‫س‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ف‬ ُ‫ر‬ِ‫اه‬َّ‫ظ‬‫ال‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،ٌ‫ء‬ ْ‫ي‬ َ‫ش‬ َ‫ك‬ َ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ َ‫س‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ف‬ ُ‫ر‬ ِ‫خ‬ ْ‫آ‬‫ال‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬َ‫و‬
.)4(
»ِ‫ر‬ْ‫ق‬َ‫ف‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ‫َا‬‫ن‬ِ‫ن‬ْ‫غ‬َ‫أ‬َ‫و‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬ َّ‫الد‬ ‫َّا‬‫ن‬َ‫ع‬ ِ‫ض‬ْ‫ق‬‫ا‬ ،ٌ‫ء‬ ْ‫ي‬ َ‫ش‬ َ‫َك‬‫ن‬‫و‬ُ‫د‬ َ‫س‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ف‬ ُ‫ن‬ِ‫اط‬َ‫ب‬ْ‫ل‬‫ا‬
 ‫أنس‬ ‫عن‬ )6369( ‫البخاري‬ ‫رواه‬ 	(((
 ‫وقاص‬ ‫أبي‬ ‫بن‬ ‫سعد‬ ‫عن‬ )6365( ‫البخاري‬ ‫رواه‬ 	(((
 ‫عائشة‬ ‫عن‬ )6871( ‫ومسلم‬ )6368( ‫البخاري‬ ‫رواه‬ 	(((
 ‫هريرة‬ ‫أبي‬ ‫عن‬ )6889( ‫مسلم‬ ‫رواه‬ 	(((
 ‫النيب‬‫أدعية‬5
99-.)1(
» ْ‫ل‬َ‫م‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ْ‫م‬َ‫ل‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِّ‫ر‬ َ‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ت‬ْ‫ل‬ِ‫م‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِّ‫ر‬ َ‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬
1010‫ا‬َ‫يه‬ِ‫ف‬ ‫ي‬ِ‫ت‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫اي‬َ‫ي‬ْ‫ن‬ُ‫د‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ْ‫ح‬ِ‫ل‬ ْ‫ص‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،‫ي‬ِ‫ر‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ُ‫ة‬َ‫م‬ ْ‫ص‬ِ‫ع‬ َ‫و‬ُ‫ه‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ‫ي‬ِ‫ين‬ِ‫د‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ْ‫ح‬ِ‫ل‬ ْ‫ص‬َ‫أ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬
‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ً‫ة‬َ‫د‬‫ا‬َ‫ي‬ِ‫ز‬ َ‫ة‬‫ا‬َ‫ي‬ َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫اج‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫اد‬َ‫ع‬َ‫م‬ ‫ا‬َ‫يه‬ِ‫ف‬ ‫ي‬ِ‫ت‬َّ‫ل‬‫ا‬ ‫ي‬ِ‫ت‬ َ‫ر‬ ِ‫آخ‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ْ‫ح‬ِ‫ل‬ ْ‫ص‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،‫ي‬ ِ‫اش‬َ‫ع‬َ‫م‬
.)2(
» ٍّ‫ر‬ َ‫ش‬ ِّ‫ُل‬‫ك‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ً‫ة‬ َ‫اح‬َ‫ر‬ َ‫ت‬ْ‫و‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫اج‬َ‫و‬ ،ٍ‫ر‬ْ‫ي‬ َ‫خ‬ ِّ‫ُل‬‫ك‬
1111.)3(
»‫َى‬‫ن‬ِ‫غ‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ َ‫اف‬َ‫ف‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ‫ى‬َ‫ق‬ُّ‫ت‬‫ال‬َ‫و‬ ‫ى‬ َ‫د‬ُ‫ه‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬
1212ِ‫اب‬ َ‫ذ‬َ‫ع‬َ‫و‬ ِ‫م‬ َ‫ر‬َ‫ه‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬،ِ‫ل‬ ْ‫خ‬ُ‫ب‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ن‬ْ‫ب‬ ُ‫ج‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬،ِ‫ل‬ َ‫َس‬‫ك‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ز‬ ْ‫ج‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬
‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫و‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ ،‫ا‬َ‫َّاه‬‫ك‬َ‫ز‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ ُ‫ر‬ْ‫ي‬ َ‫خ‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ِّه‬‫ك‬َ‫ز‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫اه‬َ‫و‬ْ‫ق‬َ‫ت‬ ‫ي‬ ِ‫س‬ْ‫ف‬َ‫ن‬ ِ‫آت‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ،ِ‫ر‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬
ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ، ُ‫ع‬ َ‫ش‬ ْ‫خ‬َ‫ي‬ َ‫ا‬‫ل‬ ٍ‫ب‬ْ‫ل‬َ‫ق‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ، ُ‫ع‬َ‫ف‬ْ‫ن‬َ‫ي‬ َ‫ا‬‫ل‬ ٍ‫م‬ْ‫ل‬ِ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ،‫ا‬َ‫ه‬ َ‫ا‬‫ل‬ْ‫و‬َ‫م‬َ‫و‬
.)4(
»‫ا‬َ‫ه‬َ‫ل‬ ُ‫اب‬ َ‫َج‬‫ت‬ ْ‫س‬ُ‫ي‬ َ‫ا‬‫ل‬ ٍ‫ة‬َ‫و‬ْ‫ع‬َ‫د‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ، ُ‫ع‬َ‫ب‬ ْ‫َش‬‫ت‬ َ‫ا‬‫ل‬ ٍ‫س‬ْ‫ف‬َ‫ن‬
1313َ‫ك‬ِ‫ب‬َ‫و‬ ُ‫ت‬ْ‫ب‬َ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ُ‫ت‬ْ‫ل‬َّ‫ك‬َ‫َو‬‫ت‬ َ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫و‬ ، ُ‫ْت‬‫ن‬َ‫آم‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬َ‫و‬ ُ‫ت‬ْ‫م‬َ‫ل‬ ْ‫س‬َ‫أ‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬
ُّ‫ي‬ َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ ،‫ي‬ِ‫ن‬َّ‫ل‬ ِ‫ُض‬‫ت‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ َّ‫ا‬‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ا‬‫ل‬ َ‫ك‬ِ‫َّت‬‫ز‬ِ‫ع‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ، ُ‫ت‬ْ‫م‬ َ‫اص‬ َ‫خ‬
.)5(
»َ‫ُون‬‫ت‬‫و‬ُ‫م‬َ‫ي‬ ُ‫ْس‬‫ن‬ِ ْ‫إ‬‫ال‬َ‫و‬ ُّ‫ن‬ِ‫ج‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ُ‫وت‬ُ‫م‬َ‫ي‬ َ‫ا‬‫ل‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬
1414َ‫ك‬ِ‫ت‬َ‫م‬ْ‫ق‬ِ‫ن‬ ِ‫ة‬َ‫ء‬‫ا‬ َ‫ج‬ُ‫ف‬َ‫و‬ َ‫ك‬ِ‫ت‬َ‫ي‬ِ‫اف‬َ‫ع‬ ِ‫ل‬ُّ‫و‬ َ‫َح‬‫ت‬َ‫و‬ َ‫ك‬ِ‫ت‬َ‫م‬ْ‫ع‬ِ‫ن‬ ِ‫ال‬َ‫َو‬‫ز‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬
.)6(
» َ‫ك‬ِ‫ط‬ َ‫خ‬ َ‫س‬ ِ‫ع‬‫ي‬ِ‫م‬ َ‫ج‬َ‫و‬
 ‫عائشة‬ ‫عن‬ )6895( ‫مسلم‬ ‫رواه‬ 	(((
 ‫هريرة‬ ‫أبي‬ ‫عن‬ )6903( ‫مسلم‬ ‫رواه‬ 	(((
 ‫مسعود‬ ‫ابن‬ ‫عن‬ )6904( ‫مسلم‬ ‫رواه‬ 	(((
 ‫أرقم‬ ‫بن‬ ‫زيد‬ ‫عن‬ )6906( ‫مسلم‬ ‫رواه‬ 	(((
 ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫عن‬ )6899( ‫مسلم‬ )7383( ‫البخاري‬ ‫رواه‬ 	(((
 ‫عمر‬ ‫ابن‬ ‫عن‬ )6943( ‫مسلم‬ ‫رواه‬ 	(((
 ‫النيب‬‫أدعية‬ 6
1515.)1(
» َ‫ك‬ِ‫ت‬َ‫ع‬‫ا‬َ‫ط‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫ب‬‫و‬ُ‫ل‬ُ‫ق‬ ْ‫ف‬ ِّ‫ر‬ َ‫ص‬ ِ‫وب‬ُ‫ل‬ُ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ف‬ ِّ‫ر‬ َ‫ص‬ُ‫م‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬
1616َ‫م‬ِ‫ال‬َ‫ع‬ ،ِ‫ض‬ْ‫ر‬َ‫أل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ات‬َ‫و‬َ‫م‬ َّ‫الس‬ َ‫ر‬ِ‫اط‬َ‫ف‬ ، َ‫يل‬ِ‫اف‬ َ‫ر‬ ْ‫س‬ِ‫إ‬َ‫و‬ َ‫يل‬ِ‫َائ‬‫ك‬‫ي‬ِ‫م‬َ‫و‬ َ‫يل‬ِ‫ائ‬ َ‫ر‬ْ‫ب‬ َ‫ج‬ َّ‫ب‬َ‫ر‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬
‫ا‬َ‫م‬ِ‫ل‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫د‬ْ‫اه‬ ،َ‫ون‬ُ‫ف‬ِ‫َل‬‫ت‬ ْ‫خ‬َ‫ي‬ ِ‫يه‬ِ‫ف‬ ‫ُوا‬‫ن‬‫َا‬‫ك‬ ‫ا‬َ‫يم‬ِ‫ف‬ َ‫ك‬ِ‫اد‬َ‫ب‬ِ‫ع‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ُ‫ُم‬‫ك‬ ْ‫َح‬‫ت‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ ،ِ‫ة‬َ‫د‬‫ا‬َ‫ه‬ َّ‫الش‬َ‫و‬ ِ‫ب‬ْ‫ي‬َ‫غ‬ْ‫ل‬‫ا‬
.)2(
»ٍ‫م‬‫ي‬ِ‫َق‬‫ت‬ ْ‫س‬ُ‫م‬ ٍ‫اط‬ َ‫ر‬ ِ‫ص‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ُ‫ء‬‫ا‬ َ‫َش‬‫ت‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ ‫ي‬ِ‫د‬ْ‫َه‬‫ت‬ َ‫َّك‬‫ن‬ِ‫إ‬ ، َ‫ك‬ِ‫ن‬ْ‫ذ‬ِ‫إ‬ِ‫ب‬ ِّ‫ق‬ َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫يه‬ِ‫ف‬ َ‫ف‬ِ‫ُل‬‫ت‬ ْ‫اخ‬
1717َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬َ‫و‬، َ‫ك‬ِ‫ت‬َ‫ب‬‫و‬ُ‫ق‬ُ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ات‬َ‫ف‬‫ا‬َ‫ع‬ُ‫م‬ِ‫ب‬َ‫و‬، َ‫ك‬ِ‫ط‬ َ‫خ‬ َ‫س‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫اك‬ َ‫ض‬ِ‫ر‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬
.)3(
» َ‫ك‬ ِ‫س‬ْ‫ف‬َ‫ن‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ن‬ْ‫ث‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫َم‬‫ك‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ ، َ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ً‫ء‬‫َا‬‫ن‬َ‫ث‬ ‫ي‬ ِ‫ص‬ ْ‫ح‬ُ‫أ‬ َ‫ا‬‫ل‬ ، َ‫ْك‬‫ن‬ِ‫م‬
1818ِ‫َة‬‫ت‬‫ا‬َ‫م‬ َ‫ش‬َ‫و‬ ِ‫اء‬ َ‫ض‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫وء‬ ُ‫س‬َ‫و‬ ِ‫اء‬َ‫ق‬ َّ‫الش‬ ِ‫ك‬َ‫ر‬َ‫د‬َ‫و‬ ِ‫ء‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫ب‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫د‬ْ‫ه‬ َ‫ج‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬
.)4(
»ِ‫اء‬ َ‫د‬ْ‫ع‬َ ْ‫أ‬‫ال‬
1919‫ي‬ِ‫ف‬َ‫و‬ ،‫ا‬ً‫ُور‬‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ع‬ْ‫م‬ َ‫س‬ ‫ي‬ِ‫ف‬َ‫و‬ ،‫ا‬ً‫ُور‬‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ان‬ َ‫س‬ِ‫ل‬ ‫ي‬ِ‫ف‬َ‫و‬ ،‫ا‬ً‫ُور‬‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ب‬ْ‫ل‬َ‫ق‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ْ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫اج‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬
ْ‫ن‬َ‫ع‬َ‫و‬ ،‫ا‬ً‫ُور‬‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ين‬ِ‫م‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬َ‫و‬ ،‫ا‬ً‫ُور‬‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ت‬ ْ‫َح‬‫ت‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ،‫ا‬ً‫ُور‬‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ق‬ْ‫و‬َ‫ف‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ،‫ا‬ً‫ُور‬‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ر‬ َ‫ص‬َ‫ب‬
،‫ا‬ً‫ُور‬‫ن‬‫ي‬ ِ‫س‬ْ‫ف‬َ‫ن‬‫ي‬ِ‫ف‬ ْ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫اج‬َ‫و‬،‫ا‬ً‫ُور‬‫ن‬‫ي‬ِ‫ف‬ْ‫ل‬ َ‫خ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬،‫ا‬ً‫ُور‬‫ن‬ َّ‫ي‬ َ‫د‬َ‫ي‬ ِ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬،‫ا‬ً‫ُور‬‫ن‬‫ي‬ِ‫ال‬َ‫م‬ ِ‫ش‬
.)5(
»‫ا‬ً‫ُور‬‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ْ‫م‬ِ‫ظ‬ْ‫ع‬َ‫أ‬َ‫و‬
 ‫عمرو‬ ‫بن‬ ‫اهلل‬ ‫عبد‬ ‫عن‬ )6750( ‫مسلم‬ ‫رواه‬ 	(((
 ‫عائشة‬ ‫عن‬ )1811( ‫مسلم‬ ‫رواه‬ 	(((
 ‫عائشة‬ ‫عن‬ )1090( ‫مسلم‬ ‫رواه‬ 	(((
ِ‫اهَّلل‬ ُ‫ول‬ ُ‫س‬َ‫ر‬ َ‫َان‬‫ك‬« ‫ولفظه‬  ‫هريرة‬ ‫أبي‬ ‫عن‬ )6877( ‫ومسلم‬ )6347( ‫البخاري‬ ‫رواه‬ 	(((
.»... ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ذ‬َّ‫و‬َ‫ع‬َ‫ت‬َ‫ي‬ 
 ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫عن‬ )1797( ‫ومسلم‬ )6316( ‫البخاري‬ ‫رواه‬ 	(((
 ‫النيب‬‫أدعية‬7
2020ْ‫م‬َ‫ل‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ت‬ْ‫م‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬ِ‫آج‬َ‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬ِ‫اج‬َ‫ع‬ ِ‫ه‬ِّ‫ل‬ُ‫ك‬ ِ‫ر‬ْ‫ي‬ َ‫خ‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬
،ْ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ْ‫م‬َ‫ل‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ت‬ْ‫م‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬ِ‫آج‬َ‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬ِ‫اج‬َ‫ع‬ ِ‫ه‬ِّ‫ل‬ُ‫ك‬ ِّ‫ر‬ َّ‫الش‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬َ‫ْ و‬،‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫أ‬
‫ا‬َ‫م‬ ِّ‫ر‬ َ‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬َ‫و‬ ، َ‫ك‬ُّ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫ن‬َ‫و‬ َ‫ك‬ ُ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ع‬ َ‫ك‬َ‫ل‬َ‫أ‬ َ‫س‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ر‬ْ‫ي‬ َ‫خ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬
ْ‫و‬َ‫أ‬ ٍ‫ل‬ْ‫و‬َ‫ق‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ا‬َ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ب‬ َّ‫ر‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ َ‫ة‬َّ‫ن‬ َ‫ج‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ، َ‫ك‬ُّ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫ن‬َ‫و‬ َ‫ك‬ ُ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ع‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ َ‫ذ‬‫ا‬َ‫ع‬
ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬َ‫و‬ ٍ‫ل‬َ‫م‬َ‫ع‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ٍ‫ل‬ْ‫و‬َ‫ق‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ا‬َ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ب‬ َّ‫ر‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ِ‫َّار‬‫ن‬‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬َ‫، و‬ٍ‫ل‬َ‫م‬َ‫ع‬
.)1(
»‫ا‬ ً‫ر‬ْ‫ي‬ َ‫خ‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ُ‫ه‬َ‫ت‬ْ‫ي‬ َ‫ض‬َ‫ق‬ ٍ‫اء‬ َ‫ض‬َ‫ق‬ َّ‫ُل‬‫ك‬ َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫َج‬‫ت‬
2121،‫ي‬ِ‫ا ل‬ ً‫ر‬ْ‫ي‬ َ‫َ خ‬‫ة‬‫ا‬َ‫ي‬ َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ت‬ْ‫م‬ِ‫ل‬َ‫ع‬‫ا‬َ‫م‬‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫ي‬ ْ‫ح‬َ‫أ‬ ِ‫ق‬ْ‫ل‬ َ‫خ‬ْ‫ل‬‫ا‬‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ك‬ِ‫ت‬َ‫ر‬ ْ‫د‬ُ‫ق‬َ‫و‬ َ‫ب‬ْ‫ي‬َ‫غ‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ك‬ِ‫م‬ْ‫ل‬ِ‫ع‬ِ‫ب‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬
ِ‫ب‬ْ‫ي‬َ‫غ‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫َك‬‫ت‬َ‫ي‬ ْ‫ش‬ َ‫خ‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬َ‫و‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ،‫ي‬ِ‫ل‬ ‫ا‬ ً‫ر‬ْ‫ي‬ َ‫خ‬ َ‫ة‬‫ا‬َ‫ف‬َ‫و‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ت‬ْ‫م‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬َّ‫ف‬َ‫َو‬‫ت‬َ‫و‬
‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫د‬ ْ‫ص‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬َ‫و‬ ، ِ‫ب‬ َ‫َض‬‫غ‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ‫ا‬ َ‫ض‬ ِّ‫الر‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ِّ‫ق‬ َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ة‬َ‫م‬ِ‫َل‬‫ك‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،ِ‫ة‬َ‫د‬‫ا‬َ‫ه‬ َّ‫الش‬َ‫و‬
َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،ُ‫ع‬ِ‫ط‬َ‫ق‬ْ‫ن‬َ‫ت‬ َ‫ا‬‫ل‬ ٍ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ع‬ َ‫ة‬ َّ‫ر‬ُ‫ق‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬َ‫و‬ ، ُ‫د‬َ‫ف‬ْ‫ن‬َ‫ي‬ َ‫ا‬‫ل‬ ‫ا‬ً‫يم‬ِ‫َع‬‫ن‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،‫َى‬‫ن‬ِ‫غ‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ر‬ْ‫ق‬َ‫ف‬ْ‫ل‬‫ا‬
‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ِ‫ر‬َ‫ظ‬َّ‫ن‬‫ال‬ َ‫ة‬ َّ‫ذ‬َ‫ل‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬َ‫و‬، ِ‫ت‬ْ‫و‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ِ‫ش‬ْ‫ي‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫د‬ ْ‫ر‬َ‫ب‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬َ‫و‬،ِ‫اء‬ َ‫ض‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ َ‫ء‬‫ا‬ َ‫ض‬ ِّ‫الر‬
‫َّا‬‫ن‬ِّ‫َي‬‫ز‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ،ٍ‫ة‬َّ‫ل‬ ِ‫ض‬ُ‫م‬ ٍ‫َة‬‫ن‬ْ‫ت‬ِ‫ف‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫و‬ ٍ‫ة‬ َّ‫ر‬ ِ‫ض‬ُ‫م‬ َ‫ء‬‫ا‬ َّ‫ر‬ َ‫ض‬ ِ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫غ‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ك‬ِ‫ائ‬َ‫ق‬ِ‫ل‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ق‬ْ‫و‬ َّ‫الش‬َ‫و‬ َ‫ك‬ِ‫ه‬ ْ‫ج‬َ‫و‬
.)2(
»َ‫ين‬ِ‫َد‬‫ت‬ْ‫ه‬ُ‫م‬ ً‫ة‬‫ا‬ َ‫د‬ُ‫ه‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫اج‬َ‫و‬ ،ِ‫ان‬َ‫يم‬ِ ْ‫إ‬‫ال‬ ِ‫َة‬‫ن‬‫ي‬ِ‫ز‬ِ‫ب‬
2222َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫، ال‬ِ‫ة‬ َ‫ر‬ ِ‫خ‬ ْ‫آ‬‫ال‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ي‬ْ‫ن‬ ُّ‫الد‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ة‬َ‫ي‬ِ‫اف‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ َ‫و‬ْ‫ف‬َ‫ع‬‫ال‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬
ْ‫ن‬ِ‫آم‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ات‬َ‫ر‬ْ‫و‬َ‫ع‬ ْ‫ُر‬‫ت‬ ْ‫اس‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ،‫ي‬ِ‫ال‬َ‫م‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫أ‬َ‫و‬ َ‫اي‬َ‫ي‬ْ‫ن‬ُ‫د‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ين‬ِ‫د‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ة‬َ‫ي‬ِ‫اف‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ َ‫و‬ْ‫ف‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬
ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ال‬َ‫م‬ ِ‫ش‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ين‬ِ‫م‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ْ‫ل‬ َ‫خ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ َّ‫ي‬ َ‫د‬َ‫ي‬ ِ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ظ‬َ‫ف‬ ْ‫اح‬َ‫و‬ ،‫ي‬ِ‫ات‬َ‫ع‬ْ‫و‬َ‫ر‬
.)3(
»‫ي‬ِ‫ت‬ ْ‫َح‬‫ت‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫َال‬‫ت‬ْ‫غ‬ُ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ك‬ِ‫ت‬َ‫م‬َ‫ظ‬َ‫ع‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،‫ي‬ِ‫ق‬ْ‫و‬َ‫ف‬
.)1542(‫لأللباين‬»‫حيحة‬ َّ‫الص‬‫لسلة‬ ِّ‫«الس‬‫انظر‬،‫عائشة‬‫عن‬‫صحيح‬‫بإسناد‬)3846(‫ماجه‬‫ابن‬‫رواه‬ 	(((
 ‫ياسر‬ ‫بن‬ ‫عمار‬ ‫عن‬ ‫حسن‬ ‫بإسناد‬ )1305( ‫َّسائي‬‫ن‬‫ال‬ ‫رواه‬ 	(((
 ‫عمر‬ ‫ابن‬ ‫عن‬ ‫صحيح‬ ‫بإسناد‬ ‫وغيره‬ )5074( ‫داود‬ ‫أبو‬ ‫رواه‬ 	(((
 ‫النيب‬‫أدعية‬ 8
2323،ُ‫ه‬َ‫ك‬‫ي‬ِ‫ل‬َ‫م‬َ‫و‬ٍ‫ء‬ْ‫ي‬ َ‫ش‬ ِّ‫ُل‬‫ك‬ َّ‫ب‬َ‫ر‬،ِ‫ض‬ْ‫ر‬َ ْ‫أ‬‫ال‬َ‫و‬ ِ‫ات‬َ‫و‬َ‫م‬ َّ‫الس‬ َ‫ر‬ِ‫اط‬َ‫ف‬،ِ‫ة‬َ‫د‬‫ا‬َ‫ه‬ َّ‫الش‬َ‫و‬ ِ‫ب‬ْ‫ي‬َ‫غ‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫م‬ِ‫ال‬َ‫ع‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬
.)1(
»ِ‫ه‬ِ‫ك‬ ْ‫ر‬ ِ‫ش‬َ‫و‬ ِ‫ان‬َ‫ط‬ْ‫ي‬ َّ‫الش‬ ِّ‫ر‬ َ‫ش‬َ‫و‬ ‫ي‬ ِ‫س‬ْ‫ف‬َ‫ن‬ ِّ‫ر‬ َ‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ ، َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ َّ‫ا‬‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ا‬‫ل‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫د‬َ‫ه‬ ْ‫ش‬َ‫أ‬
2424ِ‫ات‬َ‫ب‬ِ‫وج‬ُ‫م‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،ِ‫د‬ ْ‫ش‬ ُّ‫الر‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ة‬َ‫يم‬ِ‫ز‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ،ِ‫ر‬ْ‫م‬َ‫أل‬‫ا‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ات‬َ‫ب‬َّ‫ث‬‫ال‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬
َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬َ‫و‬، َ‫ك‬ِ‫ت‬َ‫د‬‫ا‬َ‫ب‬ِ‫ع‬ َ‫ن‬ ْ‫س‬ ُ‫ح‬َ‫و‬، َ‫ك‬ِ‫ت‬َ‫م‬ْ‫ع‬ِ‫ن‬ َ‫ْر‬‫ك‬ ُ‫ش‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬َ‫و‬، َ‫ك‬ِ‫ت‬ َ‫ر‬ِ‫ْف‬‫غ‬َ‫م‬ َ‫م‬ِ‫َائ‬‫ز‬َ‫ع‬َ‫و‬، َ‫ك‬ِ‫ت‬َ‫م‬ ْ‫ح‬َ‫ر‬
‫ا‬َ‫م‬ ِّ‫ر‬ َ‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ر‬ْ‫ي‬ َ‫خ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،‫ا‬ً‫ق‬ِ‫اد‬ َ‫ص‬ ‫ًا‬‫ن‬‫ا‬ َ‫س‬ِ‫ل‬َ‫و‬ ،‫ا‬ً‫يم‬ِ‫ل‬ َ‫س‬ ‫ا‬ً‫ب‬ْ‫ل‬َ‫ق‬
.)2(
» ِ‫وب‬ُ‫ي‬ُ‫غ‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُ‫م‬ َّ‫ا‬‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ َ‫َّك‬‫ن‬ِ‫إ‬ ،ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ل‬ َ‫ك‬ ُ‫ر‬ِ‫ْف‬‫غ‬َ‫ت‬ ْ‫س‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ت‬
2525.)3(
»َ‫اك‬َ‫و‬ ِ‫س‬ ْ‫ن‬َّ‫م‬َ‫ع‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬ ْ‫ض‬َ‫ف‬ِ‫ب‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫ن‬ْ‫غ‬َ‫أ‬َ‫و‬ َ‫ك‬ِ‫ام‬ َ‫ر‬ َ‫ح‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬ َ‫ا‬‫ل‬ َ‫ح‬ِ‫ب‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫ْف‬‫ك‬‫ا‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬
2626،‫ي‬ِ‫ر‬ َ‫ص‬َ‫ب‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫اف‬َ‫ع‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ،‫ي‬ِ‫ع‬ْ‫م‬ َ‫س‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫اف‬َ‫ع‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ،‫ي‬ِ‫ن‬ َ‫د‬َ‫ب‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫اف‬َ‫ع‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬
َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ،ِ‫ر‬ْ‫ق‬َ‫ف‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ر‬ْ‫ف‬ُ‫ك‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ، َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ َّ‫ا‬‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ا‬‫ل‬
.)4(
» َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ َّ‫ا‬‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ا‬‫ل‬ ،ِ‫ر‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫اب‬ َ‫ذ‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬
2727  ْ‫ُر‬‫ك‬ْ‫َم‬‫ت‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ْ‫ُر‬‫ك‬ْ‫ام‬َ‫و‬ ، َّ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ر‬ ُ‫ْص‬‫ن‬َ‫ت‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ر‬ ُ‫ْص‬‫ن‬‫ا‬َ‫و‬ ، َّ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫ُع‬‫ت‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫و‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫ع‬َ‫أ‬ ِّ‫ب‬َ‫«ر‬
‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫اج‬ ِّ‫ب‬َ‫ر‬ ، َّ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫َى‬‫غ‬َ‫ب‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ر‬ ُ‫ْص‬‫ن‬‫ا‬َ‫و‬ ،‫ي‬ِ‫ل‬ ‫ى‬ َ‫د‬ُ‫ه‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫ر‬ ِّ‫س‬َ‫ي‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫د‬ْ‫اه‬َ‫، و‬ َّ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬
،‫ا‬ً‫ب‬‫ي‬ِ‫ن‬ُ‫م‬‫ا‬ً‫اه‬َّ‫و‬َ‫أ‬ َ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬‫ًا‬‫ت‬ِ‫ب‬ ْ‫خ‬ُ‫م‬ َ‫ك‬َ‫ل‬،‫ا‬ً‫ع‬‫ا‬َ‫و‬ْ‫ط‬ِ‫م‬ َ‫ك‬َ‫ل‬،‫ا‬ً‫ب‬‫ا‬َّ‫ه‬َ‫ر‬ َ‫ك‬َ‫ل‬،‫ا‬ً‫َّار‬‫ك‬َ‫ذ‬ َ‫ك‬َ‫ل‬،‫ا‬ً‫َّار‬‫ك‬ َ‫ش‬ َ‫ك‬َ‫ل‬
‫ي‬ِ‫ان‬ َ‫س‬ِ‫ل‬ ْ‫د‬ ِّ‫د‬ َ‫س‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ت‬ َّ‫ج‬ ُ‫ح‬ ْ‫ت‬ِّ‫ب‬َ‫ث‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ت‬َ‫و‬ْ‫ع‬َ‫د‬ ْ‫ب‬ِ‫ج‬َ‫أ‬َ‫ي و‬ِ‫ت‬َ‫ب‬ْ‫و‬ َ‫ح‬ ْ‫ل‬ ِ‫س‬ْ‫غ‬‫ا‬َ‫ي و‬ِ‫ت‬َ‫ب‬ْ‫َو‬‫ت‬ ْ‫ل‬َّ‫ب‬َ‫ق‬َ‫ت‬ ِّ‫ب‬َ‫ر‬
.)5(
»‫ي‬ِ‫ر‬ ْ‫د‬ َ‫ص‬ َ‫ة‬َ‫يم‬ِ‫خ‬ َ‫س‬ ْ‫ل‬ُ‫ل‬ ْ‫اس‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ب‬ْ‫ل‬َ‫ق‬ ِ‫د‬ْ‫اه‬َ‫و‬
 ‫هريرة‬ ‫أبي‬ ‫عن‬ ‫صحيح‬ ‫بإسناد‬ ‫وغيره‬ )3392( ‫الرتمذي‬ ‫رواه‬ 	(((
»‫حيحة‬ َّ‫الص‬‫لسلة‬ ِّ‫«الس‬‫وانظر‬‫حسن‬‫بإسناد‬‫أوس‬‫بن‬‫شداد‬‫عن‬)7135(»‫«الكبير‬‫يف‬‫الطرباين‬‫رواه‬ 	(((
.)3228( ‫لأللباين‬
.)266( ‫لأللباين‬ »‫حيحة‬ َّ‫الص‬ ‫لسلة‬ ِّ‫«الس‬ ‫وانظر‬ ‫علي‬ ‫عن‬ ‫حسن‬ ‫بإسناد‬ )3563( ‫الرتمذي‬ ‫رواه‬ 	(((
‫بكرة‬ ‫أبي‬ ‫عن‬ ‫حسن‬ ‫بإسناد‬ )5090( ‫داود‬ ‫أبو‬ ‫رواه‬ 	(((
 ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫عن‬ ‫صحيح‬ ‫بإسناد‬ ‫وغيره‬ )3551( ‫الرتمذي‬ ‫رواه‬ 	(((
 ‫النيب‬‫أدعية‬9
2828َ‫ا‬‫ل‬َ‫و‬ ، َ‫ت‬ ْ‫ض‬َ‫ب‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ل‬ َ‫ط‬ ِ‫اس‬َ‫ب‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫و‬ ، َ‫ت‬ْ‫ط‬ َ‫س‬َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ل‬ َ‫ض‬ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ق‬ َ‫ا‬‫ل‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ،ُ‫ه‬ُّ‫ل‬ُ‫ك‬ ُ‫د‬ْ‫م‬ َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬
‫ا‬َ‫م‬ِ‫ل‬ َ‫ع‬ِ‫ان‬َ‫م‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫و‬ ، َ‫ت‬ْ‫ع‬َ‫ن‬َ‫م‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ل‬ َ‫ي‬ِ‫ط‬ْ‫ع‬ُ‫م‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫و‬ ، َ‫ت‬ْ‫ي‬ َ‫د‬َ‫ه‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ِ‫ل‬ َّ‫ل‬ ِ‫ض‬ُ‫م‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫و‬ ،‫ت‬ْ‫ل‬َ‫ل‬ ْ‫ض‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ل‬ َ‫ي‬ِ‫اد‬َ‫ه‬
ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ط‬ ُ‫س‬ْ‫ب‬‫ا‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ، َ‫ت‬ْ‫ب‬َّ‫ر‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ل‬ َ‫د‬ِ‫اع‬َ‫ب‬ُ‫م‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫و‬ ، َ‫ت‬ ْ‫د‬َ‫ع‬‫ا‬َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ل‬ َ‫ب‬ِّ‫ر‬َ‫ق‬ُ‫م‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫و‬ ، َ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ط‬ْ‫ع‬َ‫أ‬
َ‫ا‬‫ل‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫يم‬ِ‫ق‬ُ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫يم‬ِ‫َّع‬‫ن‬‫ال‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ، َ‫ك‬ِ‫ْق‬‫ز‬ِ‫ر‬َ‫و‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬ ْ‫ض‬َ‫ف‬َ‫و‬ َ‫ك‬ِ‫ت‬َ‫م‬ ْ‫ح‬َ‫ر‬َ‫و‬ َ‫ك‬ِ‫َات‬‫ك‬َ‫ر‬َ‫ب‬
َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ، ِ‫ف‬ْ‫و‬ َ‫خ‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫م‬ْ‫و‬َ‫ي‬ َ‫ن‬ْ‫م‬َ ْ‫أ‬‫ال‬َ‫و‬ ،ِ‫ة‬َ‫ل‬ْ‫ي‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫م‬ْ‫و‬َ‫ي‬ َ‫يم‬ِ‫َّع‬‫ن‬‫ال‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ، ُ‫ُول‬‫ز‬َ‫ي‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫و‬ ُ‫ول‬ ُ‫ح‬َ‫ي‬
‫ي‬ِ‫ف‬ ُ‫ه‬ْ‫ن‬ِّ‫َي‬‫ز‬َ‫و‬ َ‫ان‬َ‫يم‬ِ ْ‫إ‬‫ال‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ْ‫ب‬ِّ‫ب‬ َ‫ح‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ، َ‫ت‬ْ‫ع‬َ‫ن‬َ‫م‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِّ‫ر‬ َ‫ش‬َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ط‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِّ‫ر‬ َ‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ٌ‫ذ‬ِ‫ائ‬َ‫ع‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬
‫َا‬‫ن‬َّ‫ف‬َ‫َو‬‫ت‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ،َ‫ين‬ِ‫د‬ ِ‫اش‬َّ‫الر‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫اج‬َ‫و‬ ،َ‫ان‬َ‫ي‬ ْ‫ص‬ِ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ َ‫وق‬ ُ‫س‬ُ‫ف‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ َ‫ر‬ْ‫ف‬ُ‫ك‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ْ‫ه‬ِّ‫َر‬‫ك‬َ‫و‬ ،‫َا‬‫ن‬ِ‫ب‬‫و‬ُ‫ل‬ُ‫ق‬
َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ،َ‫ين‬ِ‫ُون‬‫ت‬ْ‫ف‬َ‫م‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫َاي‬‫ز‬ َ‫خ‬ َ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫غ‬ َ‫ين‬ِ‫ح‬ِ‫ال‬ َّ‫الص‬ِ‫ب‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ق‬ِ‫ح‬ْ‫ل‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،َ‫ين‬ِ‫م‬ِ‫ل‬ ْ‫س‬ُ‫م‬ ‫َا‬‫ن‬ِ‫ي‬ ْ‫ح‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،َ‫ين‬ِ‫م‬ِ‫ل‬ ْ‫س‬ُ‫م‬
َ‫َك‬‫ز‬ ْ‫ج‬ِ‫ر‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫اج‬َ‫و‬ ، َ‫ك‬ِ‫يل‬ِ‫ب‬ َ‫س‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ َ‫ون‬ ُّ‫د‬ ُ‫ص‬َ‫ي‬َ‫و‬ ، َ‫ك‬َ‫ل‬ ُ‫س‬ُ‫ر‬ َ‫ون‬ُ‫ب‬ ِّ‫َذ‬‫ك‬ُ‫ي‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫ة‬َ‫ر‬َ‫ف‬َ‫ك‬ْ‫ل‬‫ا‬ ْ‫ل‬ِ‫ات‬َ‫ق‬
.)1(
» ِّ‫ق‬ َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫َاب‬‫ت‬ِ‫ك‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ُوا‬‫ت‬‫و‬ُ‫أ‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫ة‬َ‫ر‬َ‫ف‬َ‫ك‬ْ‫ل‬‫ا‬ ْ‫ل‬ِ‫ات‬َ‫ق‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ، َ‫ك‬َ‫ب‬‫ا‬ َ‫ذ‬َ‫ع‬َ‫و‬
2929‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬‫و‬ َ‫يم‬ِ‫اه‬ َ‫ر‬ْ‫ب‬ِ‫إ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ت‬ْ‫ي‬َّ‫ل‬ َ‫ص‬ ‫ا‬َ‫َم‬‫ك‬ ٍ‫د‬َّ‫م‬ َ‫ح‬ُ‫م‬ ِ‫آل‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫و‬ ٍ‫د‬َّ‫م‬ َ‫ح‬ُ‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ِّ‫ل‬ َ‫ص‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬
ٍ‫د‬َّ‫م‬ َ‫ح‬ُ‫م‬ ِ‫آل‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫و‬ ٍ‫د‬َّ‫م‬ َ‫ح‬ُ‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ك‬ِ‫ار‬َ‫ب‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬ّٰ‫ل‬‫ال‬ ، ٌ‫يد‬ِ‫ج‬َ‫م‬ ٌ‫يد‬ِ‫م‬ َ‫ح‬ َ‫َّك‬‫ن‬ِ‫إ‬ ،َ‫يم‬ِ‫اه‬ َ‫ر‬ْ‫ب‬ِ‫إ‬ ِ‫آل‬
.)2(
» ٌ‫يد‬ِ‫ج‬َ‫م‬ ٌ‫يد‬ِ‫م‬ َ‫ح‬ َ‫َّك‬‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫يم‬ِ‫اه‬ َ‫ر‬ْ‫ب‬ِ‫إ‬ ِ‫آل‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫و‬ َ‫يم‬ِ‫اه‬ َ‫ر‬ْ‫ب‬ِ‫إ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ْت‬‫ك‬َ‫ار‬َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫َم‬‫ك‬
.‫صحيح‬ ‫بإسناد‬ ‫الزرقي‬ ‫رفاعة‬ ‫عن‬ )15492( ‫أحمد‬ ‫اإلمام‬ ‫رواه‬ 	(((
 ‫جرة‬ُ‫ع‬ ‫بن‬ ‫كعب‬ ‫عن‬ )908( ‫ومسلم‬ )3370( ‫البخاري‬ ‫رواه‬ 	(((

More Related Content

What's hot

Manzil quraan dua
Manzil quraan duaManzil quraan dua
Manzil quraan duaasihan
 
كتاب جمع القراءات العشر الكبرى تلاوة الشيخ أحمد طلبة وإشراف الشيخ يسري عوض وت...
كتاب جمع القراءات العشر الكبرى تلاوة الشيخ أحمد طلبة وإشراف الشيخ يسري عوض وت...كتاب جمع القراءات العشر الكبرى تلاوة الشيخ أحمد طلبة وإشراف الشيخ يسري عوض وت...
كتاب جمع القراءات العشر الكبرى تلاوة الشيخ أحمد طلبة وإشراف الشيخ يسري عوض وت...سمير بسيوني
 
قصيدة أنا المقر بأنني وهابي للعلامة الملا عمران بن رضوان الشافعي اللنجي الفارسي
قصيدة أنا المقر بأنني وهابي للعلامة الملا عمران بن رضوان الشافعي اللنجي الفارسيقصيدة أنا المقر بأنني وهابي للعلامة الملا عمران بن رضوان الشافعي اللنجي الفارسي
قصيدة أنا المقر بأنني وهابي للعلامة الملا عمران بن رضوان الشافعي اللنجي الفارسيOm Muktar
 
Surah Sajda and Surah Mulk
Surah Sajda and Surah MulkSurah Sajda and Surah Mulk
Surah Sajda and Surah Mulkmuhammed_1000
 
الاتقان لتلاوة القرآن تفريغ لشرح الشيخ أيمن سويد على متن المقدمة الجزرية
الاتقان لتلاوة القرآن تفريغ لشرح الشيخ أيمن سويد على متن المقدمة الجزريةالاتقان لتلاوة القرآن تفريغ لشرح الشيخ أيمن سويد على متن المقدمة الجزرية
الاتقان لتلاوة القرآن تفريغ لشرح الشيخ أيمن سويد على متن المقدمة الجزريةسمير بسيوني
 
Madinah Arabic Reader Book 4
Madinah Arabic Reader Book 4 Madinah Arabic Reader Book 4
Madinah Arabic Reader Book 4 Sonali Jannat
 
Quran with Tajwid Surah 83 ﴾القرآن سورۃ المطففين﴿ Al-Mutaffifeen 🙪 PDF
Quran with Tajwid Surah 83 ﴾القرآن سورۃ المطففين﴿ Al-Mutaffifeen 🙪 PDFQuran with Tajwid Surah 83 ﴾القرآن سورۃ المطففين﴿ Al-Mutaffifeen 🙪 PDF
Quran with Tajwid Surah 83 ﴾القرآن سورۃ المطففين﴿ Al-Mutaffifeen 🙪 PDFCaller To Islam / الداعية الإسلامي
 
الجزء7 جامع القراءات
الجزء7 جامع القراءاتالجزء7 جامع القراءات
الجزء7 جامع القراءاتسمير بسيوني
 
تربيط التوبه
تربيط التوبهتربيط التوبه
تربيط التوبهeman amona
 
كتاب القراءات العشر الكبرى للشيخ المعصراوي بهامش مصحف التجويد بالترميز اللون...
كتاب القراءات العشر الكبرى للشيخ المعصراوي بهامش مصحف التجويد بالترميز اللون...كتاب القراءات العشر الكبرى للشيخ المعصراوي بهامش مصحف التجويد بالترميز اللون...
كتاب القراءات العشر الكبرى للشيخ المعصراوي بهامش مصحف التجويد بالترميز اللون...سمير بسيوني
 

What's hot (20)

Manzil quraan dua
Manzil quraan duaManzil quraan dua
Manzil quraan dua
 
كتاب جمع القراءات العشر الكبرى تلاوة الشيخ أحمد طلبة وإشراف الشيخ يسري عوض وت...
كتاب جمع القراءات العشر الكبرى تلاوة الشيخ أحمد طلبة وإشراف الشيخ يسري عوض وت...كتاب جمع القراءات العشر الكبرى تلاوة الشيخ أحمد طلبة وإشراف الشيخ يسري عوض وت...
كتاب جمع القراءات العشر الكبرى تلاوة الشيخ أحمد طلبة وإشراف الشيخ يسري عوض وت...
 
Quran with Tajwid Surah 68 ﴾القرآن سورۃ القلم﴿ Al-Qalam 🙪 PDF
Quran with Tajwid Surah 68 ﴾القرآن سورۃ القلم﴿ Al-Qalam 🙪 PDFQuran with Tajwid Surah 68 ﴾القرآن سورۃ القلم﴿ Al-Qalam 🙪 PDF
Quran with Tajwid Surah 68 ﴾القرآن سورۃ القلم﴿ Al-Qalam 🙪 PDF
 
Surah Mulk
Surah MulkSurah Mulk
Surah Mulk
 
زکوۃ
زکوۃزکوۃ
زکوۃ
 
قصيدة أنا المقر بأنني وهابي للعلامة الملا عمران بن رضوان الشافعي اللنجي الفارسي
قصيدة أنا المقر بأنني وهابي للعلامة الملا عمران بن رضوان الشافعي اللنجي الفارسيقصيدة أنا المقر بأنني وهابي للعلامة الملا عمران بن رضوان الشافعي اللنجي الفارسي
قصيدة أنا المقر بأنني وهابي للعلامة الملا عمران بن رضوان الشافعي اللنجي الفارسي
 
09 Quick Arabic Grammar Lessons
09 Quick Arabic Grammar Lessons 09 Quick Arabic Grammar Lessons
09 Quick Arabic Grammar Lessons
 
Quran with Tajwid Surah 44 ﴾القرآن سورۃ الدخان﴿ Ad-Dukhan 🙪 PDF
Quran with Tajwid Surah 44 ﴾القرآن سورۃ الدخان﴿ Ad-Dukhan 🙪 PDFQuran with Tajwid Surah 44 ﴾القرآن سورۃ الدخان﴿ Ad-Dukhan 🙪 PDF
Quran with Tajwid Surah 44 ﴾القرآن سورۃ الدخان﴿ Ad-Dukhan 🙪 PDF
 
Quran with Tajwid Surah 67 ﴾القرآن سورۃ الملك﴿ Al-Mulk 🙪 PDF
Quran with Tajwid Surah 67 ﴾القرآن سورۃ الملك﴿ Al-Mulk 🙪 PDFQuran with Tajwid Surah 67 ﴾القرآن سورۃ الملك﴿ Al-Mulk 🙪 PDF
Quran with Tajwid Surah 67 ﴾القرآن سورۃ الملك﴿ Al-Mulk 🙪 PDF
 
كيف تحفظ القرآن
كيف تحفظ القرآن كيف تحفظ القرآن
كيف تحفظ القرآن
 
Surah Sajda and Surah Mulk
Surah Sajda and Surah MulkSurah Sajda and Surah Mulk
Surah Sajda and Surah Mulk
 
الاتقان لتلاوة القرآن تفريغ لشرح الشيخ أيمن سويد على متن المقدمة الجزرية
الاتقان لتلاوة القرآن تفريغ لشرح الشيخ أيمن سويد على متن المقدمة الجزريةالاتقان لتلاوة القرآن تفريغ لشرح الشيخ أيمن سويد على متن المقدمة الجزرية
الاتقان لتلاوة القرآن تفريغ لشرح الشيخ أيمن سويد على متن المقدمة الجزرية
 
Madinah Arabic Reader Book 4
Madinah Arabic Reader Book 4 Madinah Arabic Reader Book 4
Madinah Arabic Reader Book 4
 
Quran with Tajwid Surah 83 ﴾القرآن سورۃ المطففين﴿ Al-Mutaffifeen 🙪 PDF
Quran with Tajwid Surah 83 ﴾القرآن سورۃ المطففين﴿ Al-Mutaffifeen 🙪 PDFQuran with Tajwid Surah 83 ﴾القرآن سورۃ المطففين﴿ Al-Mutaffifeen 🙪 PDF
Quran with Tajwid Surah 83 ﴾القرآن سورۃ المطففين﴿ Al-Mutaffifeen 🙪 PDF
 
الجزء7 جامع القراءات
الجزء7 جامع القراءاتالجزء7 جامع القراءات
الجزء7 جامع القراءات
 
Quran with Tajwid Surah 69 ﴾القرآن سورۃ الحاقة﴿ Al-Haqqa 🙪 PDF
Quran with Tajwid Surah 69 ﴾القرآن سورۃ الحاقة﴿ Al-Haqqa 🙪 PDFQuran with Tajwid Surah 69 ﴾القرآن سورۃ الحاقة﴿ Al-Haqqa 🙪 PDF
Quran with Tajwid Surah 69 ﴾القرآن سورۃ الحاقة﴿ Al-Haqqa 🙪 PDF
 
تربيط التوبه
تربيط التوبهتربيط التوبه
تربيط التوبه
 
Ayat ul kursi
Ayat ul kursiAyat ul kursi
Ayat ul kursi
 
كتاب القراءات العشر الكبرى للشيخ المعصراوي بهامش مصحف التجويد بالترميز اللون...
كتاب القراءات العشر الكبرى للشيخ المعصراوي بهامش مصحف التجويد بالترميز اللون...كتاب القراءات العشر الكبرى للشيخ المعصراوي بهامش مصحف التجويد بالترميز اللون...
كتاب القراءات العشر الكبرى للشيخ المعصراوي بهامش مصحف التجويد بالترميز اللون...
 
Quran with Tajwid Surah 56 ﴾القرآن سورۃ الواقعة﴿ Al-Waqi'a 🙪 PDF
Quran with Tajwid Surah 56 ﴾القرآن سورۃ الواقعة﴿ Al-Waqi'a 🙪 PDFQuran with Tajwid Surah 56 ﴾القرآن سورۃ الواقعة﴿ Al-Waqi'a 🙪 PDF
Quran with Tajwid Surah 56 ﴾القرآن سورۃ الواقعة﴿ Al-Waqi'a 🙪 PDF
 

More from Hesham Abdalla هشام عبدالله

دليل الطبخ الصحي لمرضى السكري وزارة الصحة
دليل الطبخ الصحي لمرضى السكري وزارة الصحةدليل الطبخ الصحي لمرضى السكري وزارة الصحة
دليل الطبخ الصحي لمرضى السكري وزارة الصحةHesham Abdalla هشام عبدالله
 
القرأن الكريم من الجزء الحادي والعشرين وحتى الجزء الثلاثون
القرأن الكريم  من الجزء الحادي والعشرين وحتى الجزء الثلاثونالقرأن الكريم  من الجزء الحادي والعشرين وحتى الجزء الثلاثون
القرأن الكريم من الجزء الحادي والعشرين وحتى الجزء الثلاثونHesham Abdalla هشام عبدالله
 
القرأن الكريم من الجزء الحادي عشر وحتى نهاية الجزء العشرون
القرأن الكريم  من الجزء الحادي عشر وحتى نهاية الجزء العشرونالقرأن الكريم  من الجزء الحادي عشر وحتى نهاية الجزء العشرون
القرأن الكريم من الجزء الحادي عشر وحتى نهاية الجزء العشرونHesham Abdalla هشام عبدالله
 
شهادة المحفز المعتمد الأمريكية - وزارة السعادة الإماراتية
شهادة المحفز المعتمد الأمريكية - وزارة السعادة الإماراتيةشهادة المحفز المعتمد الأمريكية - وزارة السعادة الإماراتية
شهادة المحفز المعتمد الأمريكية - وزارة السعادة الإماراتيةHesham Abdalla هشام عبدالله
 

More from Hesham Abdalla هشام عبدالله (15)

PM process groups and processes
PM process groups and processesPM process groups and processes
PM process groups and processes
 
دليل الطبخ الصحي لمرضى السكري وزارة الصحة
دليل الطبخ الصحي لمرضى السكري وزارة الصحةدليل الطبخ الصحي لمرضى السكري وزارة الصحة
دليل الطبخ الصحي لمرضى السكري وزارة الصحة
 
إمساكية شهر رمضان - مدينة الرياض
إمساكية شهر رمضان - مدينة الرياضإمساكية شهر رمضان - مدينة الرياض
إمساكية شهر رمضان - مدينة الرياض
 
دليلك في شهر رمضان الكريم
دليلك في شهر رمضان الكريمدليلك في شهر رمضان الكريم
دليلك في شهر رمضان الكريم
 
العلاج الطبيعي لاحتكاك وخشونة الركبة
العلاج الطبيعي لاحتكاك وخشونة الركبةالعلاج الطبيعي لاحتكاك وخشونة الركبة
العلاج الطبيعي لاحتكاك وخشونة الركبة
 
مائة حديث صحيح للحفظ من قصار الأحاديث
مائة حديث صحيح للحفظ من قصار الأحاديثمائة حديث صحيح للحفظ من قصار الأحاديث
مائة حديث صحيح للحفظ من قصار الأحاديث
 
استراتيجية حل المشكلات Problem Solving
استراتيجية حل المشكلات Problem Solvingاستراتيجية حل المشكلات Problem Solving
استراتيجية حل المشكلات Problem Solving
 
القرأن الكريم من الجزء الحادي والعشرين وحتى الجزء الثلاثون
القرأن الكريم  من الجزء الحادي والعشرين وحتى الجزء الثلاثونالقرأن الكريم  من الجزء الحادي والعشرين وحتى الجزء الثلاثون
القرأن الكريم من الجزء الحادي والعشرين وحتى الجزء الثلاثون
 
القرأن الكريم من الجزء الحادي عشر وحتى نهاية الجزء العشرون
القرأن الكريم  من الجزء الحادي عشر وحتى نهاية الجزء العشرونالقرأن الكريم  من الجزء الحادي عشر وحتى نهاية الجزء العشرون
القرأن الكريم من الجزء الحادي عشر وحتى نهاية الجزء العشرون
 
القرأن الكريم أول عشر أجزاء
القرأن الكريم  أول عشر أجزاءالقرأن الكريم  أول عشر أجزاء
القرأن الكريم أول عشر أجزاء
 
شهادة المحفز المعتمد الأمريكية - وزارة السعادة الإماراتية
شهادة المحفز المعتمد الأمريكية - وزارة السعادة الإماراتيةشهادة المحفز المعتمد الأمريكية - وزارة السعادة الإماراتية
شهادة المحفز المعتمد الأمريكية - وزارة السعادة الإماراتية
 
كتالوج مصنع كرفانات فانا دقة الطباعة
كتالوج مصنع كرفانات فانا دقة الطباعةكتالوج مصنع كرفانات فانا دقة الطباعة
كتالوج مصنع كرفانات فانا دقة الطباعة
 
كتالوج مصنع كرفانات فانا
كتالوج مصنع كرفانات فاناكتالوج مصنع كرفانات فانا
كتالوج مصنع كرفانات فانا
 
Emarketing world
Emarketing world Emarketing world
Emarketing world
 
عالم التسويق الإلكتروني
عالم التسويق الإلكتروني عالم التسويق الإلكتروني
عالم التسويق الإلكتروني
 

أدعية النبي محمد ﷺ

 • 2. ‫كتب‬ ‫من‬ ‫وغيرهما‬ ‫الصحيحين‬ ‫يف‬ ٌ‫ة‬‫ثابت‬ ٌ‫ة‬‫صحيح‬ ٌ‫ة‬‫نبوي‬ ٌ‫ة‬‫أدعي‬ »‫المناسك‬ ‫بأحكام‬ ‫الناسك‬ ‫«تبصير‬ ‫كتاب‬ ‫من‬ ٌ‫ة‬‫مأخوذ‬ ‫السنة‬ ‫البدر‬ ‫اد‬ّ‫ب‬‫الع‬ ‫المحسن‬ ‫عبد‬ ‫ث‬ ّ‫المحد‬ ‫للشيخ‬ .‫الشريف‬ ‫النبوي‬ ‫بالمسجد‬ ‫المدرس‬
 • 3.  ‫النيب‬‫أدعية‬3 11-َ‫ك‬ِ‫د‬ْ‫ع‬َ‫و‬َ‫ و‬َ‫ك‬ِ‫د‬ْ‫ه‬َ‫ع‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬‫َا‬‫ن‬َ‫أ‬َ‫و‬،َ‫ك‬ ُ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ع‬‫َا‬‫ن‬َ‫أ‬َ‫و‬‫ي‬ِ‫َن‬‫ت‬ْ‫ق‬َ‫ل‬ َ‫خ‬، َ‫نت‬َ‫أ‬ َّ‫ا‬‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ا‬‫ل‬‫ي‬ِّ‫ب‬َ‫ر‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬ ُ‫ء‬‫و‬ُ‫ب‬َ‫أ‬َ‫، و‬ َّ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ك‬ِ‫ت‬َ‫م‬ْ‫ع‬ِ‫ن‬ِ‫ب‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ ُ‫ء‬‫و‬ُ‫ب‬َ‫، أ‬ ُ‫ت‬ْ‫ع‬َ‫ن‬ َ‫ص‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِّ‫ر‬ َ‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫، أ‬ ُ‫ت‬ْ‫ع‬َ‫ط‬َ‫ت‬ ْ‫اس‬ ‫ا‬َ‫م‬ .)1( » َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ َّ‫ا‬‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ُوب‬‫ن‬ ُّ‫الذ‬ ُ‫ر‬ِ‫ْف‬‫غ‬َ‫ي‬ َ‫ا‬‫ل‬ ُ‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ْ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫غ‬‫ا‬َ‫ف‬ ‫ي‬ِ‫ب‬ْ‫ن‬ َ‫ذ‬ِ‫ب‬ 22-‫ي‬ِ‫ل‬ ْ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫غ‬‫ا‬َ‫ف‬ ، َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ َّ‫ا‬‫ل‬ِ‫إ‬  َ‫ُوب‬‫ن‬ ُّ‫الذ‬ ُ‫ر‬ِ‫ْف‬‫غ‬َ‫ي‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫و‬ ،‫ا‬ ً‫ير‬ِ‫َث‬‫ك‬ ‫ا‬ً‫م‬ْ‫ل‬ُ‫ظ‬ ‫ي‬ ِ‫س‬ْ‫ف‬َ‫ن‬ ُ‫ت‬ْ‫م‬َ‫ل‬َ‫ظ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬ .)2( »ُ‫يم‬ِ‫ح‬ َّ‫الر‬ ُ‫ور‬ُ‫ف‬َ‫غ‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ ‫َّك‬‫ن‬ِ‫إ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫م‬ َ‫ح‬ْ‫ار‬َ‫و‬ َ‫ك‬ِ‫ْد‬‫ن‬ِ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ً‫ة‬ َ‫ر‬ِ‫ْف‬‫غ‬َ‫م‬ 33-ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ِ‫ه‬ِّ‫ل‬ُ‫ك‬ ‫ي‬ِ‫ر‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ي‬ِ‫اف‬ َ‫ر‬ ْ‫س‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ْ‫ه‬ َ‫ج‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫َت‬‫ئ‬‫ي‬ِ‫ط‬ َ‫خ‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ْ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫غ‬‫ا‬ ِّ‫ب‬َ‫«ر‬ ،‫ي‬ِ‫ْد‬‫ن‬ِ‫ع‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ ُّ‫ُل‬‫ك‬َ‫و‬ ،‫ي‬ِ‫ْل‬‫ز‬َ‫ه‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ْ‫ه‬ َ‫ج‬َ‫ي و‬ِ‫د‬ْ‫م‬َ‫ع‬َ‫و‬ َ‫اي‬َ‫اي‬َ‫ط‬ َ‫خ‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ْ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫غ‬‫ا‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ،‫ِّي‬‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫م‬ ِّ‫د‬َ‫ق‬ُ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫ْت‬‫ن‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ت‬ْ‫ر‬ َ‫ر‬ ْ‫س‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ت‬ ْ‫ر‬ َّ‫خ‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ت‬ْ‫م‬ َّ‫د‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ْ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫غ‬‫ا‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ .)3( » ٌ‫ير‬ِ‫د‬َ‫ق‬ ٍ‫ء‬ ْ‫ي‬ َ‫ش‬ ِّ‫ُل‬‫ك‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬َ‫و‬ ُ‫ر‬ ِّ‫خ‬َ‫ؤ‬ُ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬َ‫و‬ 44-.)4( »ُ‫ه‬ َّ‫ر‬ ِ‫س‬َ‫و‬ ،ُ‫ه‬َ‫ت‬َ‫ي‬ِ‫ن‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫و‬ ،ُ‫ه‬ َ‫ر‬ ِ‫آخ‬َ‫و‬ ،ُ‫ه‬َ‫ل‬َّ‫و‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،ُ‫ه‬َّ‫ل‬ِ‫ج‬َ‫و‬ ،ُ‫ه‬َّ‫ق‬ِ‫د‬ ،ُ‫ه‬َّ‫ل‬ُ‫ك‬ ‫ي‬ِ‫ب‬ْ‫ن‬َ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ْ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫غ‬‫ا‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬ ‫الدعاء‬‫هذا‬‫النبي‬‫وصف‬‫وقد‬ ‫أوس‬‫بن‬‫شداد‬‫عن‬)6306(‫البخاري‬‫رواه‬ ((( .‫االستغفار‬ ‫سيد‬ ‫بأنه‬  ‫بكر‬ ‫أبي‬ ‫عن‬ )6869( ‫ومسلم‬ )834( ‫البخاري‬ ‫رواه‬ (((  ‫موسى‬ ‫أبي‬ ‫عن‬ )6901( ‫ومسلم‬ )6398( ‫البخاري‬ ‫رواه‬ (((  ‫هريرة‬ ‫أبي‬ ‫عن‬ )1084( ‫مسلم‬ ‫رواه‬ (((
 • 4.  ‫النيب‬‫أدعية‬ 4 55-ِ‫ن‬ْ‫ب‬ ُ‫ج‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ل‬ َ‫َس‬‫ك‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ز‬ ْ‫ج‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫َن‬‫ز‬ َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِّ‫م‬َ‫ه‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬ .)1( »ِ‫ال‬ َ‫ج‬ ِّ‫الر‬ ِ‫ة‬َ‫ب‬َ‫ل‬َ‫غ‬َ‫و‬ ِ‫ن‬ْ‫ي‬ َّ‫ الد‬ِ‫ع‬َ‫ل‬ َ‫ض‬َ‫ و‬ِ‫ل‬ ْ‫خ‬ُ‫ب‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ 66-ْ‫ر‬َ‫ى أ‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َّ‫د‬َ‫ر‬ُ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،ِ‫ن‬ْ‫ب‬ ُ‫ج‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،ِ‫ل‬ ْ‫خ‬ُ‫ب‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬ .)2( »ِ‫ر‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫اب‬ َ‫ذ‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،‫ا‬َ‫ي‬ْ‫ن‬ ُّ‫الد‬ ِ‫َة‬‫ن‬ْ‫ت‬ِ‫ف‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬َ‫، و‬ِ‫ر‬ُ‫م‬ُ‫ع‬ْ‫ل‬‫ ا‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ 77-ِ‫َة‬‫ن‬ْ‫ت‬ِ‫ف‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ،ِ‫م‬ َ‫ْر‬‫غ‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫م‬َ‫ث‬ْ‫أ‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫م‬ َ‫ر‬َ‫ه‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ل‬ َ‫َس‬‫ك‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬ ،‫َى‬‫ن‬ِ‫غ‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫َة‬‫ن‬ْ‫ت‬ِ‫ف‬ ِّ‫ر‬ َ‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ،ِ‫َّار‬‫ن‬‫ال‬ ِ‫اب‬ َ‫ذ‬َ‫ع‬َ‫و‬ ِ‫َّار‬‫ن‬‫ال‬ ِ‫َة‬‫ن‬ْ‫ت‬ِ‫ف‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ،ِ‫ر‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫اب‬ َ‫ذ‬َ‫ع‬َ‫ و‬ِ‫ر‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫، ال‬ِ‫ال‬ َّ‫ج‬ َّ‫الد‬ ِ‫يح‬ ِ‫س‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ ا‬ِ‫َة‬‫ن‬ْ‫ت‬ِ‫ف‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،ِ‫ر‬ْ‫ق‬َ‫ف‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫َة‬‫ن‬ْ‫ت‬ِ‫ف‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬َ‫و‬ َ‫ت‬ْ‫ي‬َّ‫ق‬َ‫ن‬ ‫ا‬َ‫َم‬‫ك‬ ‫ا‬َ‫اي‬َ‫ط‬ َ‫خ‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ي‬ِ‫ب‬ْ‫ل‬َ‫ق‬ ِّ‫َق‬‫ن‬َ‫و‬ ،ِ‫د‬ َ‫ر‬َ‫ب‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ج‬ْ‫ل‬َّ‫ث‬‫ال‬ ِ‫اء‬َ‫م‬ِ‫ب‬ َ‫اي‬َ‫اي‬َ‫ط‬ َ‫خ‬ ‫ِّي‬‫ن‬َ‫ع‬ ْ‫ل‬ ِ‫س‬ْ‫غ‬‫ا‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ َ‫ت‬ ْ‫د‬َ‫ع‬‫ا‬َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫َم‬‫ك‬ َ‫اي‬َ‫اي‬َ‫ط‬ َ‫خ‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ْ‫د‬ِ‫اع‬َ‫ب‬َ‫و‬ ،ِ‫َس‬‫ن‬ َّ‫الد‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ض‬َ‫ي‬ْ‫ب‬َ ْ‫أ‬‫ال‬ َ‫ب‬ْ‫و‬َّ‫ث‬‫ال‬ .)3( » ِ‫ب‬ِ‫ر‬ْ‫غ‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ق‬ِ‫ر‬ ْ‫ش‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ 88-ِّ‫ُل‬‫ك‬ َّ‫ب‬َ‫ر‬َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬َّ‫ب‬َ‫ر‬ ،ِ‫م‬‫ي‬ِ‫ظ‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫ش‬ ْ‫ر‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬ َّ‫ب‬َ‫ر‬َ‫و‬ ِ‫ض‬ْ‫ر‬َ ْ‫أ‬‫ال‬ َّ‫ب‬َ‫ر‬َ‫و‬ ِ‫ات‬َ‫و‬َ‫م‬ َّ‫الس‬ َّ‫ب‬َ‫ر‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ ،ِ‫ان‬َ‫ق‬ ْ‫ر‬ُ‫ف‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫يل‬ِ‫ْج‬‫ن‬ِ ْ‫إ‬‫ال‬َ‫و‬ ِ‫اة‬َ‫ر‬ْ‫َّو‬‫ت‬‫ال‬ َ‫ل‬ِ‫ْز‬‫ن‬ُ‫م‬َ‫و‬ ‫ى‬َ‫َّو‬‫ن‬‫ال‬َ‫و‬ ِّ‫ب‬ َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ق‬ِ‫ال‬َ‫ف‬ ،ٍ‫ء‬ ْ‫ي‬ َ‫ش‬ ،ٌ‫ء‬ ْ‫ي‬ َ‫ش‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ َ‫س‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ف‬ ُ‫ل‬َّ‫و‬َ ْ‫أ‬‫ال‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ،ِ‫ه‬ِ‫ت‬َ‫ي‬ ِ‫َاص‬‫ن‬ِ‫ب‬ ٌ‫ذ‬ ِ‫آخ‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ ٍ‫ء‬ ْ‫ي‬ َ‫ش‬ ِّ‫ُل‬‫ك‬ ِّ‫ر‬ َ‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،ٌ‫ء‬ ْ‫ي‬ َ‫ش‬ َ‫ك‬َ‫ق‬ْ‫و‬َ‫ف‬ َ‫س‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ف‬ ُ‫ر‬ِ‫اه‬َّ‫ظ‬‫ال‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،ٌ‫ء‬ ْ‫ي‬ َ‫ش‬ َ‫ك‬ َ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ َ‫س‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ف‬ ُ‫ر‬ ِ‫خ‬ ْ‫آ‬‫ال‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬َ‫و‬ .)4( »ِ‫ر‬ْ‫ق‬َ‫ف‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ‫َا‬‫ن‬ِ‫ن‬ْ‫غ‬َ‫أ‬َ‫و‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬ َّ‫الد‬ ‫َّا‬‫ن‬َ‫ع‬ ِ‫ض‬ْ‫ق‬‫ا‬ ،ٌ‫ء‬ ْ‫ي‬ َ‫ش‬ َ‫َك‬‫ن‬‫و‬ُ‫د‬ َ‫س‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ف‬ ُ‫ن‬ِ‫اط‬َ‫ب‬ْ‫ل‬‫ا‬  ‫أنس‬ ‫عن‬ )6369( ‫البخاري‬ ‫رواه‬ (((  ‫وقاص‬ ‫أبي‬ ‫بن‬ ‫سعد‬ ‫عن‬ )6365( ‫البخاري‬ ‫رواه‬ (((  ‫عائشة‬ ‫عن‬ )6871( ‫ومسلم‬ )6368( ‫البخاري‬ ‫رواه‬ (((  ‫هريرة‬ ‫أبي‬ ‫عن‬ )6889( ‫مسلم‬ ‫رواه‬ (((
 • 5.  ‫النيب‬‫أدعية‬5 99-.)1( » ْ‫ل‬َ‫م‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ْ‫م‬َ‫ل‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِّ‫ر‬ َ‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ت‬ْ‫ل‬ِ‫م‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِّ‫ر‬ َ‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬ 1010‫ا‬َ‫يه‬ِ‫ف‬ ‫ي‬ِ‫ت‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫اي‬َ‫ي‬ْ‫ن‬ُ‫د‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ْ‫ح‬ِ‫ل‬ ْ‫ص‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،‫ي‬ِ‫ر‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ُ‫ة‬َ‫م‬ ْ‫ص‬ِ‫ع‬ َ‫و‬ُ‫ه‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ‫ي‬ِ‫ين‬ِ‫د‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ْ‫ح‬ِ‫ل‬ ْ‫ص‬َ‫أ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ً‫ة‬َ‫د‬‫ا‬َ‫ي‬ِ‫ز‬ َ‫ة‬‫ا‬َ‫ي‬ َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫اج‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫اد‬َ‫ع‬َ‫م‬ ‫ا‬َ‫يه‬ِ‫ف‬ ‫ي‬ِ‫ت‬َّ‫ل‬‫ا‬ ‫ي‬ِ‫ت‬ َ‫ر‬ ِ‫آخ‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ْ‫ح‬ِ‫ل‬ ْ‫ص‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،‫ي‬ ِ‫اش‬َ‫ع‬َ‫م‬ .)2( » ٍّ‫ر‬ َ‫ش‬ ِّ‫ُل‬‫ك‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ً‫ة‬ َ‫اح‬َ‫ر‬ َ‫ت‬ْ‫و‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫اج‬َ‫و‬ ،ٍ‫ر‬ْ‫ي‬ َ‫خ‬ ِّ‫ُل‬‫ك‬ 1111.)3( »‫َى‬‫ن‬ِ‫غ‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ َ‫اف‬َ‫ف‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ‫ى‬َ‫ق‬ُّ‫ت‬‫ال‬َ‫و‬ ‫ى‬ َ‫د‬ُ‫ه‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬ 1212ِ‫اب‬ َ‫ذ‬َ‫ع‬َ‫و‬ ِ‫م‬ َ‫ر‬َ‫ه‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬،ِ‫ل‬ ْ‫خ‬ُ‫ب‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ن‬ْ‫ب‬ ُ‫ج‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬،ِ‫ل‬ َ‫َس‬‫ك‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ز‬ ْ‫ج‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫و‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ ،‫ا‬َ‫َّاه‬‫ك‬َ‫ز‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ ُ‫ر‬ْ‫ي‬ َ‫خ‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ِّه‬‫ك‬َ‫ز‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫اه‬َ‫و‬ْ‫ق‬َ‫ت‬ ‫ي‬ ِ‫س‬ْ‫ف‬َ‫ن‬ ِ‫آت‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ،ِ‫ر‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ، ُ‫ع‬ َ‫ش‬ ْ‫خ‬َ‫ي‬ َ‫ا‬‫ل‬ ٍ‫ب‬ْ‫ل‬َ‫ق‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ، ُ‫ع‬َ‫ف‬ْ‫ن‬َ‫ي‬ َ‫ا‬‫ل‬ ٍ‫م‬ْ‫ل‬ِ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ،‫ا‬َ‫ه‬ َ‫ا‬‫ل‬ْ‫و‬َ‫م‬َ‫و‬ .)4( »‫ا‬َ‫ه‬َ‫ل‬ ُ‫اب‬ َ‫َج‬‫ت‬ ْ‫س‬ُ‫ي‬ َ‫ا‬‫ل‬ ٍ‫ة‬َ‫و‬ْ‫ع‬َ‫د‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ، ُ‫ع‬َ‫ب‬ ْ‫َش‬‫ت‬ َ‫ا‬‫ل‬ ٍ‫س‬ْ‫ف‬َ‫ن‬ 1313َ‫ك‬ِ‫ب‬َ‫و‬ ُ‫ت‬ْ‫ب‬َ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ُ‫ت‬ْ‫ل‬َّ‫ك‬َ‫َو‬‫ت‬ َ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫و‬ ، ُ‫ْت‬‫ن‬َ‫آم‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬َ‫و‬ ُ‫ت‬ْ‫م‬َ‫ل‬ ْ‫س‬َ‫أ‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬ ُّ‫ي‬ َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ ،‫ي‬ِ‫ن‬َّ‫ل‬ ِ‫ُض‬‫ت‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ َّ‫ا‬‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ا‬‫ل‬ َ‫ك‬ِ‫َّت‬‫ز‬ِ‫ع‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ، ُ‫ت‬ْ‫م‬ َ‫اص‬ َ‫خ‬ .)5( »َ‫ُون‬‫ت‬‫و‬ُ‫م‬َ‫ي‬ ُ‫ْس‬‫ن‬ِ ْ‫إ‬‫ال‬َ‫و‬ ُّ‫ن‬ِ‫ج‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ُ‫وت‬ُ‫م‬َ‫ي‬ َ‫ا‬‫ل‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ 1414َ‫ك‬ِ‫ت‬َ‫م‬ْ‫ق‬ِ‫ن‬ ِ‫ة‬َ‫ء‬‫ا‬ َ‫ج‬ُ‫ف‬َ‫و‬ َ‫ك‬ِ‫ت‬َ‫ي‬ِ‫اف‬َ‫ع‬ ِ‫ل‬ُّ‫و‬ َ‫َح‬‫ت‬َ‫و‬ َ‫ك‬ِ‫ت‬َ‫م‬ْ‫ع‬ِ‫ن‬ ِ‫ال‬َ‫َو‬‫ز‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬ .)6( » َ‫ك‬ِ‫ط‬ َ‫خ‬ َ‫س‬ ِ‫ع‬‫ي‬ِ‫م‬ َ‫ج‬َ‫و‬  ‫عائشة‬ ‫عن‬ )6895( ‫مسلم‬ ‫رواه‬ (((  ‫هريرة‬ ‫أبي‬ ‫عن‬ )6903( ‫مسلم‬ ‫رواه‬ (((  ‫مسعود‬ ‫ابن‬ ‫عن‬ )6904( ‫مسلم‬ ‫رواه‬ (((  ‫أرقم‬ ‫بن‬ ‫زيد‬ ‫عن‬ )6906( ‫مسلم‬ ‫رواه‬ (((  ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫عن‬ )6899( ‫مسلم‬ )7383( ‫البخاري‬ ‫رواه‬ (((  ‫عمر‬ ‫ابن‬ ‫عن‬ )6943( ‫مسلم‬ ‫رواه‬ (((
 • 6.  ‫النيب‬‫أدعية‬ 6 1515.)1( » َ‫ك‬ِ‫ت‬َ‫ع‬‫ا‬َ‫ط‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫ب‬‫و‬ُ‫ل‬ُ‫ق‬ ْ‫ف‬ ِّ‫ر‬ َ‫ص‬ ِ‫وب‬ُ‫ل‬ُ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ف‬ ِّ‫ر‬ َ‫ص‬ُ‫م‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬ 1616َ‫م‬ِ‫ال‬َ‫ع‬ ،ِ‫ض‬ْ‫ر‬َ‫أل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ات‬َ‫و‬َ‫م‬ َّ‫الس‬ َ‫ر‬ِ‫اط‬َ‫ف‬ ، َ‫يل‬ِ‫اف‬ َ‫ر‬ ْ‫س‬ِ‫إ‬َ‫و‬ َ‫يل‬ِ‫َائ‬‫ك‬‫ي‬ِ‫م‬َ‫و‬ َ‫يل‬ِ‫ائ‬ َ‫ر‬ْ‫ب‬ َ‫ج‬ َّ‫ب‬َ‫ر‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ل‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫د‬ْ‫اه‬ ،َ‫ون‬ُ‫ف‬ِ‫َل‬‫ت‬ ْ‫خ‬َ‫ي‬ ِ‫يه‬ِ‫ف‬ ‫ُوا‬‫ن‬‫َا‬‫ك‬ ‫ا‬َ‫يم‬ِ‫ف‬ َ‫ك‬ِ‫اد‬َ‫ب‬ِ‫ع‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ُ‫ُم‬‫ك‬ ْ‫َح‬‫ت‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ ،ِ‫ة‬َ‫د‬‫ا‬َ‫ه‬ َّ‫الش‬َ‫و‬ ِ‫ب‬ْ‫ي‬َ‫غ‬ْ‫ل‬‫ا‬ .)2( »ٍ‫م‬‫ي‬ِ‫َق‬‫ت‬ ْ‫س‬ُ‫م‬ ٍ‫اط‬ َ‫ر‬ ِ‫ص‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ُ‫ء‬‫ا‬ َ‫َش‬‫ت‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ ‫ي‬ِ‫د‬ْ‫َه‬‫ت‬ َ‫َّك‬‫ن‬ِ‫إ‬ ، َ‫ك‬ِ‫ن‬ْ‫ذ‬ِ‫إ‬ِ‫ب‬ ِّ‫ق‬ َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫يه‬ِ‫ف‬ َ‫ف‬ِ‫ُل‬‫ت‬ ْ‫اخ‬ 1717َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬َ‫و‬، َ‫ك‬ِ‫ت‬َ‫ب‬‫و‬ُ‫ق‬ُ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ات‬َ‫ف‬‫ا‬َ‫ع‬ُ‫م‬ِ‫ب‬َ‫و‬، َ‫ك‬ِ‫ط‬ َ‫خ‬ َ‫س‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫اك‬ َ‫ض‬ِ‫ر‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬ .)3( » َ‫ك‬ ِ‫س‬ْ‫ف‬َ‫ن‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ن‬ْ‫ث‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫َم‬‫ك‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ ، َ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ً‫ء‬‫َا‬‫ن‬َ‫ث‬ ‫ي‬ ِ‫ص‬ ْ‫ح‬ُ‫أ‬ َ‫ا‬‫ل‬ ، َ‫ْك‬‫ن‬ِ‫م‬ 1818ِ‫َة‬‫ت‬‫ا‬َ‫م‬ َ‫ش‬َ‫و‬ ِ‫اء‬ َ‫ض‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫وء‬ ُ‫س‬َ‫و‬ ِ‫اء‬َ‫ق‬ َّ‫الش‬ ِ‫ك‬َ‫ر‬َ‫د‬َ‫و‬ ِ‫ء‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫ب‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫د‬ْ‫ه‬ َ‫ج‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬ .)4( »ِ‫اء‬ َ‫د‬ْ‫ع‬َ ْ‫أ‬‫ال‬ 1919‫ي‬ِ‫ف‬َ‫و‬ ،‫ا‬ً‫ُور‬‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ع‬ْ‫م‬ َ‫س‬ ‫ي‬ِ‫ف‬َ‫و‬ ،‫ا‬ً‫ُور‬‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ان‬ َ‫س‬ِ‫ل‬ ‫ي‬ِ‫ف‬َ‫و‬ ،‫ا‬ً‫ُور‬‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ب‬ْ‫ل‬َ‫ق‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ْ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫اج‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬َ‫و‬ ،‫ا‬ً‫ُور‬‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ين‬ِ‫م‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬َ‫و‬ ،‫ا‬ً‫ُور‬‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ت‬ ْ‫َح‬‫ت‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ،‫ا‬ً‫ُور‬‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ق‬ْ‫و‬َ‫ف‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ،‫ا‬ً‫ُور‬‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ر‬ َ‫ص‬َ‫ب‬ ،‫ا‬ً‫ُور‬‫ن‬‫ي‬ ِ‫س‬ْ‫ف‬َ‫ن‬‫ي‬ِ‫ف‬ ْ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫اج‬َ‫و‬،‫ا‬ً‫ُور‬‫ن‬‫ي‬ِ‫ف‬ْ‫ل‬ َ‫خ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬،‫ا‬ً‫ُور‬‫ن‬ َّ‫ي‬ َ‫د‬َ‫ي‬ ِ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬،‫ا‬ً‫ُور‬‫ن‬‫ي‬ِ‫ال‬َ‫م‬ ِ‫ش‬ .)5( »‫ا‬ً‫ُور‬‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ْ‫م‬ِ‫ظ‬ْ‫ع‬َ‫أ‬َ‫و‬  ‫عمرو‬ ‫بن‬ ‫اهلل‬ ‫عبد‬ ‫عن‬ )6750( ‫مسلم‬ ‫رواه‬ (((  ‫عائشة‬ ‫عن‬ )1811( ‫مسلم‬ ‫رواه‬ (((  ‫عائشة‬ ‫عن‬ )1090( ‫مسلم‬ ‫رواه‬ ((( ِ‫اهَّلل‬ ُ‫ول‬ ُ‫س‬َ‫ر‬ َ‫َان‬‫ك‬« ‫ولفظه‬  ‫هريرة‬ ‫أبي‬ ‫عن‬ )6877( ‫ومسلم‬ )6347( ‫البخاري‬ ‫رواه‬ ((( .»... ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ذ‬َّ‫و‬َ‫ع‬َ‫ت‬َ‫ي‬   ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫عن‬ )1797( ‫ومسلم‬ )6316( ‫البخاري‬ ‫رواه‬ (((
 • 7.  ‫النيب‬‫أدعية‬7 2020ْ‫م‬َ‫ل‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ت‬ْ‫م‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬ِ‫آج‬َ‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬ِ‫اج‬َ‫ع‬ ِ‫ه‬ِّ‫ل‬ُ‫ك‬ ِ‫ر‬ْ‫ي‬ َ‫خ‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬ ،ْ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ْ‫م‬َ‫ل‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ت‬ْ‫م‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬ِ‫آج‬َ‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬ِ‫اج‬َ‫ع‬ ِ‫ه‬ِّ‫ل‬ُ‫ك‬ ِّ‫ر‬ َّ‫الش‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬َ‫ْ و‬،‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِّ‫ر‬ َ‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬َ‫و‬ ، َ‫ك‬ُّ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫ن‬َ‫و‬ َ‫ك‬ ُ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ع‬ َ‫ك‬َ‫ل‬َ‫أ‬ َ‫س‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ر‬ْ‫ي‬ َ‫خ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ٍ‫ل‬ْ‫و‬َ‫ق‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ا‬َ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ب‬ َّ‫ر‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ َ‫ة‬َّ‫ن‬ َ‫ج‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ، َ‫ك‬ُّ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫ن‬َ‫و‬ َ‫ك‬ ُ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ع‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ َ‫ذ‬‫ا‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬َ‫و‬ ٍ‫ل‬َ‫م‬َ‫ع‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ٍ‫ل‬ْ‫و‬َ‫ق‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ا‬َ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ب‬ َّ‫ر‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ِ‫َّار‬‫ن‬‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬َ‫، و‬ٍ‫ل‬َ‫م‬َ‫ع‬ .)1( »‫ا‬ ً‫ر‬ْ‫ي‬ َ‫خ‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ُ‫ه‬َ‫ت‬ْ‫ي‬ َ‫ض‬َ‫ق‬ ٍ‫اء‬ َ‫ض‬َ‫ق‬ َّ‫ُل‬‫ك‬ َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫َج‬‫ت‬ 2121،‫ي‬ِ‫ا ل‬ ً‫ر‬ْ‫ي‬ َ‫َ خ‬‫ة‬‫ا‬َ‫ي‬ َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ت‬ْ‫م‬ِ‫ل‬َ‫ع‬‫ا‬َ‫م‬‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫ي‬ ْ‫ح‬َ‫أ‬ ِ‫ق‬ْ‫ل‬ َ‫خ‬ْ‫ل‬‫ا‬‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ك‬ِ‫ت‬َ‫ر‬ ْ‫د‬ُ‫ق‬َ‫و‬ َ‫ب‬ْ‫ي‬َ‫غ‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ك‬ِ‫م‬ْ‫ل‬ِ‫ع‬ِ‫ب‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬ ِ‫ب‬ْ‫ي‬َ‫غ‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫َك‬‫ت‬َ‫ي‬ ْ‫ش‬ َ‫خ‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬َ‫و‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ،‫ي‬ِ‫ل‬ ‫ا‬ ً‫ر‬ْ‫ي‬ َ‫خ‬ َ‫ة‬‫ا‬َ‫ف‬َ‫و‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ت‬ْ‫م‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬َّ‫ف‬َ‫َو‬‫ت‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫د‬ ْ‫ص‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬َ‫و‬ ، ِ‫ب‬ َ‫َض‬‫غ‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ‫ا‬ َ‫ض‬ ِّ‫الر‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ِّ‫ق‬ َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ة‬َ‫م‬ِ‫َل‬‫ك‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،ِ‫ة‬َ‫د‬‫ا‬َ‫ه‬ َّ‫الش‬َ‫و‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،ُ‫ع‬ِ‫ط‬َ‫ق‬ْ‫ن‬َ‫ت‬ َ‫ا‬‫ل‬ ٍ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ع‬ َ‫ة‬ َّ‫ر‬ُ‫ق‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬َ‫و‬ ، ُ‫د‬َ‫ف‬ْ‫ن‬َ‫ي‬ َ‫ا‬‫ل‬ ‫ا‬ً‫يم‬ِ‫َع‬‫ن‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،‫َى‬‫ن‬ِ‫غ‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ر‬ْ‫ق‬َ‫ف‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ِ‫ر‬َ‫ظ‬َّ‫ن‬‫ال‬ َ‫ة‬ َّ‫ذ‬َ‫ل‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬َ‫و‬، ِ‫ت‬ْ‫و‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ِ‫ش‬ْ‫ي‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫د‬ ْ‫ر‬َ‫ب‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬َ‫و‬،ِ‫اء‬ َ‫ض‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ َ‫ء‬‫ا‬ َ‫ض‬ ِّ‫الر‬ ‫َّا‬‫ن‬ِّ‫َي‬‫ز‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ،ٍ‫ة‬َّ‫ل‬ ِ‫ض‬ُ‫م‬ ٍ‫َة‬‫ن‬ْ‫ت‬ِ‫ف‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫و‬ ٍ‫ة‬ َّ‫ر‬ ِ‫ض‬ُ‫م‬ َ‫ء‬‫ا‬ َّ‫ر‬ َ‫ض‬ ِ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫غ‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ك‬ِ‫ائ‬َ‫ق‬ِ‫ل‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ق‬ْ‫و‬ َّ‫الش‬َ‫و‬ َ‫ك‬ِ‫ه‬ ْ‫ج‬َ‫و‬ .)2( »َ‫ين‬ِ‫َد‬‫ت‬ْ‫ه‬ُ‫م‬ ً‫ة‬‫ا‬ َ‫د‬ُ‫ه‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫اج‬َ‫و‬ ،ِ‫ان‬َ‫يم‬ِ ْ‫إ‬‫ال‬ ِ‫َة‬‫ن‬‫ي‬ِ‫ز‬ِ‫ب‬ 2222َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫، ال‬ِ‫ة‬ َ‫ر‬ ِ‫خ‬ ْ‫آ‬‫ال‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ي‬ْ‫ن‬ ُّ‫الد‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ة‬َ‫ي‬ِ‫اف‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ َ‫و‬ْ‫ف‬َ‫ع‬‫ال‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬ ْ‫ن‬ِ‫آم‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ات‬َ‫ر‬ْ‫و‬َ‫ع‬ ْ‫ُر‬‫ت‬ ْ‫اس‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ،‫ي‬ِ‫ال‬َ‫م‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫أ‬َ‫و‬ َ‫اي‬َ‫ي‬ْ‫ن‬ُ‫د‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ين‬ِ‫د‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ة‬َ‫ي‬ِ‫اف‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ َ‫و‬ْ‫ف‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ال‬َ‫م‬ ِ‫ش‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ين‬ِ‫م‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ْ‫ل‬ َ‫خ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ َّ‫ي‬ َ‫د‬َ‫ي‬ ِ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ظ‬َ‫ف‬ ْ‫اح‬َ‫و‬ ،‫ي‬ِ‫ات‬َ‫ع‬ْ‫و‬َ‫ر‬ .)3( »‫ي‬ِ‫ت‬ ْ‫َح‬‫ت‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫َال‬‫ت‬ْ‫غ‬ُ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ك‬ِ‫ت‬َ‫م‬َ‫ظ‬َ‫ع‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،‫ي‬ِ‫ق‬ْ‫و‬َ‫ف‬ .)1542(‫لأللباين‬»‫حيحة‬ َّ‫الص‬‫لسلة‬ ِّ‫«الس‬‫انظر‬،‫عائشة‬‫عن‬‫صحيح‬‫بإسناد‬)3846(‫ماجه‬‫ابن‬‫رواه‬ (((  ‫ياسر‬ ‫بن‬ ‫عمار‬ ‫عن‬ ‫حسن‬ ‫بإسناد‬ )1305( ‫َّسائي‬‫ن‬‫ال‬ ‫رواه‬ (((  ‫عمر‬ ‫ابن‬ ‫عن‬ ‫صحيح‬ ‫بإسناد‬ ‫وغيره‬ )5074( ‫داود‬ ‫أبو‬ ‫رواه‬ (((
 • 8.  ‫النيب‬‫أدعية‬ 8 2323،ُ‫ه‬َ‫ك‬‫ي‬ِ‫ل‬َ‫م‬َ‫و‬ٍ‫ء‬ْ‫ي‬ َ‫ش‬ ِّ‫ُل‬‫ك‬ َّ‫ب‬َ‫ر‬،ِ‫ض‬ْ‫ر‬َ ْ‫أ‬‫ال‬َ‫و‬ ِ‫ات‬َ‫و‬َ‫م‬ َّ‫الس‬ َ‫ر‬ِ‫اط‬َ‫ف‬،ِ‫ة‬َ‫د‬‫ا‬َ‫ه‬ َّ‫الش‬َ‫و‬ ِ‫ب‬ْ‫ي‬َ‫غ‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫م‬ِ‫ال‬َ‫ع‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬ .)1( »ِ‫ه‬ِ‫ك‬ ْ‫ر‬ ِ‫ش‬َ‫و‬ ِ‫ان‬َ‫ط‬ْ‫ي‬ َّ‫الش‬ ِّ‫ر‬ َ‫ش‬َ‫و‬ ‫ي‬ ِ‫س‬ْ‫ف‬َ‫ن‬ ِّ‫ر‬ َ‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ ، َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ َّ‫ا‬‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ا‬‫ل‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫د‬َ‫ه‬ ْ‫ش‬َ‫أ‬ 2424ِ‫ات‬َ‫ب‬ِ‫وج‬ُ‫م‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،ِ‫د‬ ْ‫ش‬ ُّ‫الر‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ة‬َ‫يم‬ِ‫ز‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ،ِ‫ر‬ْ‫م‬َ‫أل‬‫ا‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ات‬َ‫ب‬َّ‫ث‬‫ال‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬َ‫و‬، َ‫ك‬ِ‫ت‬َ‫د‬‫ا‬َ‫ب‬ِ‫ع‬ َ‫ن‬ ْ‫س‬ ُ‫ح‬َ‫و‬، َ‫ك‬ِ‫ت‬َ‫م‬ْ‫ع‬ِ‫ن‬ َ‫ْر‬‫ك‬ ُ‫ش‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬َ‫و‬، َ‫ك‬ِ‫ت‬ َ‫ر‬ِ‫ْف‬‫غ‬َ‫م‬ َ‫م‬ِ‫َائ‬‫ز‬َ‫ع‬َ‫و‬، َ‫ك‬ِ‫ت‬َ‫م‬ ْ‫ح‬َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِّ‫ر‬ َ‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ر‬ْ‫ي‬ َ‫خ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،‫ا‬ً‫ق‬ِ‫اد‬ َ‫ص‬ ‫ًا‬‫ن‬‫ا‬ َ‫س‬ِ‫ل‬َ‫و‬ ،‫ا‬ً‫يم‬ِ‫ل‬ َ‫س‬ ‫ا‬ً‫ب‬ْ‫ل‬َ‫ق‬ .)2( » ِ‫وب‬ُ‫ي‬ُ‫غ‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُ‫م‬ َّ‫ا‬‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ َ‫َّك‬‫ن‬ِ‫إ‬ ،ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ل‬ َ‫ك‬ ُ‫ر‬ِ‫ْف‬‫غ‬َ‫ت‬ ْ‫س‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ 2525.)3( »َ‫اك‬َ‫و‬ ِ‫س‬ ْ‫ن‬َّ‫م‬َ‫ع‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬ ْ‫ض‬َ‫ف‬ِ‫ب‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫ن‬ْ‫غ‬َ‫أ‬َ‫و‬ َ‫ك‬ِ‫ام‬ َ‫ر‬ َ‫ح‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬ َ‫ا‬‫ل‬ َ‫ح‬ِ‫ب‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫ْف‬‫ك‬‫ا‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬ 2626،‫ي‬ِ‫ر‬ َ‫ص‬َ‫ب‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫اف‬َ‫ع‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ،‫ي‬ِ‫ع‬ْ‫م‬ َ‫س‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫اف‬َ‫ع‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ،‫ي‬ِ‫ن‬ َ‫د‬َ‫ب‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫اف‬َ‫ع‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ،ِ‫ر‬ْ‫ق‬َ‫ف‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ر‬ْ‫ف‬ُ‫ك‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ، َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ َّ‫ا‬‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ا‬‫ل‬ .)4( » َ‫ْت‬‫ن‬َ‫أ‬ َّ‫ا‬‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ا‬‫ل‬ ،ِ‫ر‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫اب‬ َ‫ذ‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ 2727  ْ‫ُر‬‫ك‬ْ‫َم‬‫ت‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ْ‫ُر‬‫ك‬ْ‫ام‬َ‫و‬ ، َّ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ر‬ ُ‫ْص‬‫ن‬َ‫ت‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ر‬ ُ‫ْص‬‫ن‬‫ا‬َ‫و‬ ، َّ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫ُع‬‫ت‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫و‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫ع‬َ‫أ‬ ِّ‫ب‬َ‫«ر‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫اج‬ ِّ‫ب‬َ‫ر‬ ، َّ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫َى‬‫غ‬َ‫ب‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ر‬ ُ‫ْص‬‫ن‬‫ا‬َ‫و‬ ،‫ي‬ِ‫ل‬ ‫ى‬ َ‫د‬ُ‫ه‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫ر‬ ِّ‫س‬َ‫ي‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫د‬ْ‫اه‬َ‫، و‬ َّ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ،‫ا‬ً‫ب‬‫ي‬ِ‫ن‬ُ‫م‬‫ا‬ً‫اه‬َّ‫و‬َ‫أ‬ َ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬‫ًا‬‫ت‬ِ‫ب‬ ْ‫خ‬ُ‫م‬ َ‫ك‬َ‫ل‬،‫ا‬ً‫ع‬‫ا‬َ‫و‬ْ‫ط‬ِ‫م‬ َ‫ك‬َ‫ل‬،‫ا‬ً‫ب‬‫ا‬َّ‫ه‬َ‫ر‬ َ‫ك‬َ‫ل‬،‫ا‬ً‫َّار‬‫ك‬َ‫ذ‬ َ‫ك‬َ‫ل‬،‫ا‬ً‫َّار‬‫ك‬ َ‫ش‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ ‫ي‬ِ‫ان‬ َ‫س‬ِ‫ل‬ ْ‫د‬ ِّ‫د‬ َ‫س‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ت‬ َّ‫ج‬ ُ‫ح‬ ْ‫ت‬ِّ‫ب‬َ‫ث‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ت‬َ‫و‬ْ‫ع‬َ‫د‬ ْ‫ب‬ِ‫ج‬َ‫أ‬َ‫ي و‬ِ‫ت‬َ‫ب‬ْ‫و‬ َ‫ح‬ ْ‫ل‬ ِ‫س‬ْ‫غ‬‫ا‬َ‫ي و‬ِ‫ت‬َ‫ب‬ْ‫َو‬‫ت‬ ْ‫ل‬َّ‫ب‬َ‫ق‬َ‫ت‬ ِّ‫ب‬َ‫ر‬ .)5( »‫ي‬ِ‫ر‬ ْ‫د‬ َ‫ص‬ َ‫ة‬َ‫يم‬ِ‫خ‬ َ‫س‬ ْ‫ل‬ُ‫ل‬ ْ‫اس‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ب‬ْ‫ل‬َ‫ق‬ ِ‫د‬ْ‫اه‬َ‫و‬  ‫هريرة‬ ‫أبي‬ ‫عن‬ ‫صحيح‬ ‫بإسناد‬ ‫وغيره‬ )3392( ‫الرتمذي‬ ‫رواه‬ ((( »‫حيحة‬ َّ‫الص‬‫لسلة‬ ِّ‫«الس‬‫وانظر‬‫حسن‬‫بإسناد‬‫أوس‬‫بن‬‫شداد‬‫عن‬)7135(»‫«الكبير‬‫يف‬‫الطرباين‬‫رواه‬ ((( .)3228( ‫لأللباين‬ .)266( ‫لأللباين‬ »‫حيحة‬ َّ‫الص‬ ‫لسلة‬ ِّ‫«الس‬ ‫وانظر‬ ‫علي‬ ‫عن‬ ‫حسن‬ ‫بإسناد‬ )3563( ‫الرتمذي‬ ‫رواه‬ ((( ‫بكرة‬ ‫أبي‬ ‫عن‬ ‫حسن‬ ‫بإسناد‬ )5090( ‫داود‬ ‫أبو‬ ‫رواه‬ (((  ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫عن‬ ‫صحيح‬ ‫بإسناد‬ ‫وغيره‬ )3551( ‫الرتمذي‬ ‫رواه‬ (((
 • 9.  ‫النيب‬‫أدعية‬9 2828َ‫ا‬‫ل‬َ‫و‬ ، َ‫ت‬ ْ‫ض‬َ‫ب‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ل‬ َ‫ط‬ ِ‫اس‬َ‫ب‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫و‬ ، َ‫ت‬ْ‫ط‬ َ‫س‬َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ل‬ َ‫ض‬ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ق‬ َ‫ا‬‫ل‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ،ُ‫ه‬ُّ‫ل‬ُ‫ك‬ ُ‫د‬ْ‫م‬ َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ل‬ َ‫ع‬ِ‫ان‬َ‫م‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫و‬ ، َ‫ت‬ْ‫ع‬َ‫ن‬َ‫م‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ل‬ َ‫ي‬ِ‫ط‬ْ‫ع‬ُ‫م‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫و‬ ، َ‫ت‬ْ‫ي‬ َ‫د‬َ‫ه‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ِ‫ل‬ َّ‫ل‬ ِ‫ض‬ُ‫م‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫و‬ ،‫ت‬ْ‫ل‬َ‫ل‬ ْ‫ض‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ل‬ َ‫ي‬ِ‫اد‬َ‫ه‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ط‬ ُ‫س‬ْ‫ب‬‫ا‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ، َ‫ت‬ْ‫ب‬َّ‫ر‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ل‬ َ‫د‬ِ‫اع‬َ‫ب‬ُ‫م‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫و‬ ، َ‫ت‬ ْ‫د‬َ‫ع‬‫ا‬َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ل‬ َ‫ب‬ِّ‫ر‬َ‫ق‬ُ‫م‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫و‬ ، َ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ط‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ َ‫ا‬‫ل‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫يم‬ِ‫ق‬ُ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫يم‬ِ‫َّع‬‫ن‬‫ال‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ، َ‫ك‬ِ‫ْق‬‫ز‬ِ‫ر‬َ‫و‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬ ْ‫ض‬َ‫ف‬َ‫و‬ َ‫ك‬ِ‫ت‬َ‫م‬ ْ‫ح‬َ‫ر‬َ‫و‬ َ‫ك‬ِ‫َات‬‫ك‬َ‫ر‬َ‫ب‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ، ِ‫ف‬ْ‫و‬ َ‫خ‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫م‬ْ‫و‬َ‫ي‬ َ‫ن‬ْ‫م‬َ ْ‫أ‬‫ال‬َ‫و‬ ،ِ‫ة‬َ‫ل‬ْ‫ي‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫م‬ْ‫و‬َ‫ي‬ َ‫يم‬ِ‫َّع‬‫ن‬‫ال‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ ْ‫س‬َ‫أ‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ، ُ‫ُول‬‫ز‬َ‫ي‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫و‬ ُ‫ول‬ ُ‫ح‬َ‫ي‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ُ‫ه‬ْ‫ن‬ِّ‫َي‬‫ز‬َ‫و‬ َ‫ان‬َ‫يم‬ِ ْ‫إ‬‫ال‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ْ‫ب‬ِّ‫ب‬ َ‫ح‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ، َ‫ت‬ْ‫ع‬َ‫ن‬َ‫م‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِّ‫ر‬ َ‫ش‬َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ط‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِّ‫ر‬ َ‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ٌ‫ذ‬ِ‫ائ‬َ‫ع‬ ‫ِّي‬‫ن‬ِ‫إ‬ ‫َا‬‫ن‬َّ‫ف‬َ‫َو‬‫ت‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ،َ‫ين‬ِ‫د‬ ِ‫اش‬َّ‫الر‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫اج‬َ‫و‬ ،َ‫ان‬َ‫ي‬ ْ‫ص‬ِ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ َ‫وق‬ ُ‫س‬ُ‫ف‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ َ‫ر‬ْ‫ف‬ُ‫ك‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ْ‫ه‬ِّ‫َر‬‫ك‬َ‫و‬ ،‫َا‬‫ن‬ِ‫ب‬‫و‬ُ‫ل‬ُ‫ق‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ،َ‫ين‬ِ‫ُون‬‫ت‬ْ‫ف‬َ‫م‬ َ‫ا‬‫ل‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫َاي‬‫ز‬ َ‫خ‬ َ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫غ‬ َ‫ين‬ِ‫ح‬ِ‫ال‬ َّ‫الص‬ِ‫ب‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ق‬ِ‫ح‬ْ‫ل‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،َ‫ين‬ِ‫م‬ِ‫ل‬ ْ‫س‬ُ‫م‬ ‫َا‬‫ن‬ِ‫ي‬ ْ‫ح‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،َ‫ين‬ِ‫م‬ِ‫ل‬ ْ‫س‬ُ‫م‬ َ‫َك‬‫ز‬ ْ‫ج‬ِ‫ر‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫اج‬َ‫و‬ ، َ‫ك‬ِ‫يل‬ِ‫ب‬ َ‫س‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ َ‫ون‬ ُّ‫د‬ ُ‫ص‬َ‫ي‬َ‫و‬ ، َ‫ك‬َ‫ل‬ ُ‫س‬ُ‫ر‬ َ‫ون‬ُ‫ب‬ ِّ‫َذ‬‫ك‬ُ‫ي‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫ة‬َ‫ر‬َ‫ف‬َ‫ك‬ْ‫ل‬‫ا‬ ْ‫ل‬ِ‫ات‬َ‫ق‬ .)1( » ِّ‫ق‬ َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫َاب‬‫ت‬ِ‫ك‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ُوا‬‫ت‬‫و‬ُ‫أ‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫ة‬َ‫ر‬َ‫ف‬َ‫ك‬ْ‫ل‬‫ا‬ ْ‫ل‬ِ‫ات‬َ‫ق‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ، َ‫ك‬َ‫ب‬‫ا‬ َ‫ذ‬َ‫ع‬َ‫و‬ 2929‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬‫و‬ َ‫يم‬ِ‫اه‬ َ‫ر‬ْ‫ب‬ِ‫إ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ت‬ْ‫ي‬َّ‫ل‬ َ‫ص‬ ‫ا‬َ‫َم‬‫ك‬ ٍ‫د‬َّ‫م‬ َ‫ح‬ُ‫م‬ ِ‫آل‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫و‬ ٍ‫د‬َّ‫م‬ َ‫ح‬ُ‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ِّ‫ل‬ َ‫ص‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫«ال‬ ٍ‫د‬َّ‫م‬ َ‫ح‬ُ‫م‬ ِ‫آل‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫و‬ ٍ‫د‬َّ‫م‬ َ‫ح‬ُ‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ك‬ِ‫ار‬َ‫ب‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬ّٰ‫ل‬‫ال‬ ، ٌ‫يد‬ِ‫ج‬َ‫م‬ ٌ‫يد‬ِ‫م‬ َ‫ح‬ َ‫َّك‬‫ن‬ِ‫إ‬ ،َ‫يم‬ِ‫اه‬ َ‫ر‬ْ‫ب‬ِ‫إ‬ ِ‫آل‬ .)2( » ٌ‫يد‬ِ‫ج‬َ‫م‬ ٌ‫يد‬ِ‫م‬ َ‫ح‬ َ‫َّك‬‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫يم‬ِ‫اه‬ َ‫ر‬ْ‫ب‬ِ‫إ‬ ِ‫آل‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫و‬ َ‫يم‬ِ‫اه‬ َ‫ر‬ْ‫ب‬ِ‫إ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ْت‬‫ك‬َ‫ار‬َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫َم‬‫ك‬ .‫صحيح‬ ‫بإسناد‬ ‫الزرقي‬ ‫رفاعة‬ ‫عن‬ )15492( ‫أحمد‬ ‫اإلمام‬ ‫رواه‬ (((  ‫جرة‬ُ‫ع‬ ‫بن‬ ‫كعب‬ ‫عن‬ )908( ‫ومسلم‬ )3370( ‫البخاري‬ ‫رواه‬ (((