Skautsky pruvodce

230 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Skautsky pruvodce

 1. 1. MALÝPRŮVODCE SKAUTSKÝM SVĚTEM Pro rodiče členů oddílu Veverky. Máte někdy pocit, že nerozumíte dobře tomu, co se v oddíle děj e? Chtěli byste vědět více, ale nevíte kde to naj ít?Nevíte, co Vaše dítě v oddíle vůbec dělá za činnost či kdo se to o Vaše děti vůbec stará? Jestli j ste si odpověděli alespoň na j ednu otázku v duchu ano, pak j e pro Vás tady tento malý Průvodce skautským světem, ve kterém se Vám budeme snažit přiblížit vše podstatné. Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Kopřivnice
 2. 2. Veškeré dění v oddíle plánuj e oddílová rada,která mívá schůzku asi j ednou do měsíce. Natzv. " rádcovské" vymýšlíme program, řešímeproblémy a dělíme se o radosti z oddílu. Tatorada j e složena z vedoucích družin, vedoucíhooddílu a j eho zástupce a dalších činovníků,kteří pomáhaj í s chodem oddílu. (21 let)
 3. 3. (1 9 let)
 4. 4. - chipsy, vše, co je sladké :-) zpěv (holka umííí!!), tanec,scénky a jiné divadelnípokusy
 5. 5. , vůdcovská zkouškachleba s máslem a rajčetem lvice jak vyšitá
 6. 6. Vaše dítě navštěvuj e j ednu z několika družin - Včelky, Vážky,Muchomůrky, Kukačky nebo j inou, j e členem oddílu Veverek,střediska Kopřivnice, okresu Nový Jičín, Moravskoslezskéhokraj e a nakonec patří do celé organizace Junák, svaz skautů askautek ČR, který j e členem mezinárodních organizací j ako j eWAGGGS či WOSM. Uf. Málo toho není a když j eště připoj ímepřezdívky všech kamarádek a vedoucích, tak z toho máme hotovýguláš. Takže znovu a hezky pomalu. Družina Družina Družina Družina
 7. 7. SchůzkyTýden co týden maj í družinytzv. schůzky. Trvaj í vždy dvěhodiny a j sou pod vedenímrádkyně a podrádkyně družiny.Na schůzkách maj í děti šanci seněco málo naučit ale hlavně býtse skupinkou kamarádů a bavitse s nimi. Nachystány j sou vždysuper hry a nabitý program aždo poslední minuty schůzky.VNS (= věci na schůzku) : seznamvěcí, které si vždy nosíme naschůzky - blok, psací potřeby,šátek, provázek, nožík,píšťalka, KPZVýpravyVětšinou každou sobotu j sou pro členy oddílu nachystány výpravynebo j iné různé akce. Často vyrážíme někam do přírody, občas naněj aký kopec, čas od času zůstaneme v klubovně a j indy zasemáme nachystanou večerní akci. O program j e vždy postaráno. Prozlepšení programu na výpravách chystáme někdy výpravy " pouzepro světlušky" (mladší holky) a někdy zase j en pro skautky (nad11 let) . Ale tradiční j sou výpravy oddílové a družinové.Informace o výpravách naj dete vždy na webových stránkách, veVeveráku nebo v bloku Vaší ratolesti. V celoročním programu j sou samozřej mě j eště další specialitky - prázdniny, víkendové akce, tábor, vánoční schůzka, velikonoční akce, sbírky a další. Ale kdybych se měla věnovat každé z nich, tak by se z této příručky stal hotový román. Akcí j e zkrátka hodně. Malé vysvětlení toho, proč se máme ve skautu tak dobře, naj dete na vedlej ší stránce : -)
 8. 8. Skauting - to j e parta a příležitost.Že to zní vznešeně? Každou chvilku, kterou dítě stráví voddíle, prožívá v partě lidí, která tvoří nej en skvělou" základnu" kamarádů, ale také dítě podporuj e, motivuj e klepším výsledkům. Základním kamenem takové party bývá rádce -starší než ostatní děti, ale pořád člen party.A co j e tou příležitostí? Ve skautu má dítě j edinečnou šancise osamostatnit, být soběstačný, umět zaj istit důležité věci,postarat se o sebe. Ale nej en o sebe. Pohyb ve skupiněvyžaduj e také spolupráci a starost o druhé. A tak i nepřímo sevšichni učíme j ak spolupracovat s ostatními, j ak ostatnírespektovat a udržet si tak dobré vztahy.A vše toto probíhá u netradičních a zaj ímavých činností,praktických činností a často v úzkém spoj ení s přírodou.
 9. 9. Skauting to j e nenásilná a hravá forma výchovy ksamostatnosti, pod vedením dospělých, kteří nechávaj í dětivyj ádřit svůj názor a od kterých se mohou učit, zakořeněná užv dávné historii ( Komenský, Rousseau, zakladatelé Seton aBaden-Powell - poč. 20. stol. ) . Ve světě se tak skautingrozvíj í nepřetržitě od roku 1907 a v Česku j sme letos slavilivýročí 100 let skautingu ( vznik 1912 - A. B. Svoj sik) - že tonebylo století klidu, by nám dosvědčilo mnoho skautů,pamětníků. Junák byl zakázán nej en během druhé světové války,ale také během nadvlády komunistické strany. I přes tytonáročné zkoušky se Junák nadechl k životu vždy, když mělšanci ( 1968) , a přetrval do dnešních dní j ako hnutí, j ehožčleny j e asi 46 000 lidí bez ohledu na věk, vzdělanost nebonáboženské vyznání. WOSM = World WAGGGS = World Organization of Scout Association of Girl Movement Znak Junáka Guides and Girl Scouts
 10. 10. Internetové zdroj eInformace pro širokou veřejnost Skautské centrum Vanaivanvydávané z ústředí Junáka Komenského 1520www.skaut.cz Kopřivnice Naše "malá" milá klubovna!Skautské centrum Vanaivanwww.vanaivan.czOddíl Veverkywww.veverky.vanaivan.cz Každý pátek na schůzkách v klubovně naj deteBuď připraven! ­ simulační někoho, kdo rád poradí!hra s krizovými situacemiwww.budpripraven.czSkautská křižovatka ­ proskauty a skautkywww.krizovatka.skaut.czPro všechny skautské týpky Akce pro veřej nost, aneb kdewww.teepek.cz j e nás vidět Skautská pouť ­ září Kimegal ­ říjen Motýlek ­ přehlídka tvorby handicapovaných dětí Květinový den ­ sbírka na podporu boje proti rakovině ... a další nepravidelné akce
 11. 11. Registrační poplatek- 500, - za rok - platba do konce říj na ( nej lépe ; není nutno platitihned po první schůzce)- zahrnuj e zdravotní poj ištění během celého roku včetně tábora( poj . Generali)- j e z něj kryta většina nákladů na oddílovou činnostKroj e- nákup probíhá hromadně přes internetový obchod kolem měsíce května- během oddílového roku kroj není nutný, avšak j sou akce, kde senosí; pořízení kroj e j e pak nutné na letní tábor- kroj j e vizitkou skauta, podle kroj e pozná skauta i neskaut ; -)- cena se pohybuj e se vším všudy kolem 550, -Tábor a chaty- podzimní a j arní prázdniny většinou patří společným chatám; hrazenyj sou zvlášť, cena většinou okolo 350, -- letní prázdniny zase patří letnímu táboru, vyvrcholení celéhooddílového roku: trvá 3 týdny (většinou v červenci) a cena j estabilně 3000, - Informace k táboru doplňuj eme průběžně během roku.Nováčci- oddílový rok sice začíná j iž v září ale nováčky přivítáme klidně iv lednu, takže pokud víte o někom, kdo váhá, tak může dorazit
 12. 12. vyrobilo studio Lusy a Indi

×