Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jaarvergadering 2014

525 views

Published on

Presentatie jaarvergadering Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jaarvergadering 2014

 1. 1. Welkom op de jaarvergadering van de “Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek” Sneek, 29 september 2014
 2. 2. Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek Opgericht: 20 december 2013 Website: http://hemdijk.weebly.com/ E-mail adres: wijkbelangenhemdijk@gmail.com
 3. 3. Programma 19.15 : Zaal open 19.30 : Welkom door voorzitter 19.35 : Bestuurszaken 19.50 : Wijkpanel Openbaar Groen 20.00 : Wijkpanel Verkeer en Veiligheid 20.10 : Wijkpanel Spoordok 20.20 : Wijkpanel Jeugd, Ouderen, Sociale cohesie 20.30 : Pauze 20.45 : Wijkzorgteam Hemdijk 21.00 : Presentatie Spoordok door gemeente 21.45 : Vragen? 22.00 : Sluiting
 4. 4. Algemeen Bestuur Samenstelling • Voorzitter: Henk Polman • Secretaris: Bertus Sustring • Penningmeester: Paul Albersen • Bauke Faber en Hilbrand Tigchelaar Spoordok en Bolswarderpoort • Annelies Strijker Openbaar groen, openbare ruimtes, gebouwen en zorginstellingen • Vacant Jeugd, Ouderen, Sociale Cohesie • Jeffrey van Dam Verkeer en veiligheid • Herman van Schie Webmaster.
 5. 5. Externe adviseurs • Jan Leijstra - Gemeente Súdwest-Fryslân • Sandra Ordelman - Timpaan • Luuk van der Wal - Accolade • Theo de Jong - Politie
 6. 6. Doelstellingen
 7. 7. Doelstelling 1 Het vertegenwoordigen van de algemene belangen van de bewoners van de wijk ten opzichte van anderen
 8. 8. Doelstelling 2 Het behartigen en bevorderen van de belangen en onderlinge contacten van de bewoners van de wijk Hemdijk te Sneek, in het bijzonder op het vlak van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk
 9. 9. Bestuurszaken
 10. 10. Financiën Jaaroverzicht 2013 en Begroting 2014 (ook geldend voor 2015)
 11. 11. Jaaroverzicht 2013
 12. 12. Begroting 2014 (ook geldend voor 2015)
 13. 13. Secretariaat
 14. 14. Webbeheer
 15. 15. Webbeheer Webbeheerder • Herman van Schie Websiteadres • http://hemdijk.weebly.com Facebook • Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek Twitteradres • @HemdijkSneek
 16. 16. Webbeheer • Informatieplatform met betrekking tot wijkaangelegenheden • Vermaak • Reactiemogelijkheid
 17. 17. Webbeheer
 18. 18. Webbeheer
 19. 19. Webbeheer
 20. 20. Webbeheer
 21. 21. Wijkpanel Groen, Openbare ruimtes, Gebouwen en Zorginstellingen Leden: • Annelies Strijker (coördinator) • Marri Langeraap • Antje v.d.Heide-Bosma • Bertus Sustring • Harmen Zijlstra
 22. 22. Wijkpanel Groen, Openbare ruimtes, Gebouwen en Zorginstellingen • Verbeteren onderhoud openbaar groen • Beperken uitdijende hagen • Verduidelijken herplantbeleid gemeente • Capaciteit riolering in kaart brengen • Aansluiting zoeken bij project “Energiesprong Sneek” • Rug aan Rug woningen: status en opname in Welstandsnota • Monitoren ontwikkelingen ziekenver-voer door de lucht
 23. 23. Wijkpanel Verkeer en Veiligheid Leden : • Jeffrey van Dam (coördinator) • Gerard Blanksma • Paul Albersen • Falko Stolk • René Spaan
 24. 24. Wijkpanel Verkeer en Veiligheid • Beperken rijsnelheid in de wijk • Parkeerdruk in de wijk in kaart brengen • Analyseren verkeerssituatie Meeuwenlaan/Bolswarderweg • Parkeersituatie Simmerdyk in kaart brengen • Verkeerssituatie Plevierenpad in beeld brengen • Verbeteren onderhoud trottoirs
 25. 25. Wijkpanel Spoordok en Bolswarderpoort Leden: • Hilbrand Tigchelaar (coördinator) • Bauke Faber • Jetze Sandstra • Suzan Rijpma-Heins • Joost van der Heide
 26. 26. Wijkpanel Spoordok en Bolswarderpoort • Stand van zaken Bolswarderpoort • Stand van zaken Spoordok
 27. 27. Bolswarderpoort Geen auto’s meer
 28. 28. Bolswarderpoort • Functie als parkeerterrein beëindigd • Kansen • Geen plannen • Oud bestemmingsplan • Moeilijke locatie
 29. 29. Spoordok Schelpenpad vernieuwd
 30. 30. Spoordok Schelpenpad vernieuwd
 31. 31. Spoordok Brug geschilderd
 32. 32. Spoordok Preventief snoeien
 33. 33. Spoordok Container geplaatst
 34. 34. Spoordok Nieuw bestemmingsplan
 35. 35. Spoordok Uitgevoerd • Schelpenpad vernieuwd • Brug geschilderd • Snoeien bomen • Container geplaatst • Himmelwike • Afspraak schaatsroute • Nieuw bestemmingsplan
 36. 36. Spoordok In voorbereiding • Beheersplan Toelichting na de pauze • Laatste nieuws • Spoordok in de verkoop
 37. 37. Wijkpanel Jeugd, Ouderen, Sociale Leden : Cohesie • Coördinator: vacant • Diny Ebink • Niels Hoekstra • Herman van Schie • Judith Otto • Ida Stolk • Paul Grondsma
 38. 38. Wijkpanel Jeugd, Ouderen, Sociale Cohesie Waar staan wij voor? • Organiseren van activiteiten die de samen-hang in de wijk Hemdijk bevorderen oftewel • Mensen met elkaar in contact brengen zodat wij elkaar beter leren kennen
 39. 39. Wijkpanel Jeugd, Ouderen, Sociale Cohesie
 40. 40. Wijkpanel Jeugd, Ouderen, Sociale Cohesie Wijkvisie
 41. 41. Wijkpanel Jeugd, Ouderen, Sociale Cohesie Wijkvisie
 42. 42. Wijkpanel Jeugd, Ouderen, Sociale Cohesie Terugblik • Start: behoeftepeiling d.m.v. enquête • Lunches bij “Lekker Nij” in Bogerman • Paasactiviteit • Contacten met scholen • Contacten met andere organisaties • Buurtbarbecue
 43. 43. Wijkpanel Jeugd, Ouderen, Sociale Cohesie Terugblik
 44. 44. Wijkpanel Jeugd, Ouderen, Sociale Cohesie Terugblik
 45. 45. Wijkpanel Jeugd, Ouderen, Sociale Cohesie Terugblik
 46. 46. Wijkpanel Jeugd, Ouderen, Sociale Cohesie Vooruitblik • Sint-Maarten-activiteit voor kinderen en ouders • Lunches bij “Lekker Nij” in Bogerman
 47. 47. Wijkpanel Jeugd, Ouderen, Sociale Cohesie Meehelpen? • Vrijwilligers en sponsoren zijn welkom
 48. 48. Pauze
 49. 49. Wijkzorgteam Hemdijk
 50. 50. Beheersplan Spoordok • Dhr. Leijstra (van Gemeente Súdwest-Fryslân) • Dhr. De Groot (van Gemeente Súdwest-Fryslân)
 51. 51. Vragen ?
 52. 52. Dank voor uw komst

×