værd at vide…information om atarbejde for Randstad
velkommen til randstadVi er glade for at kunne byde dig velkommen hos     om randstadet af verdens største og mest dy...
mulighederne som vikarhvis du ønsker et fleksibelt jobVores stærke position på markedet sikrer, at vi kan  stabilitet og ...
kom godt fra starthvad forventer vi af dig?                 Vær imødekommende og fleksibel i relation til d...
spørgsmål og svarfår jeg en kontrakt af Randstad?            skal randstad bruge mit skattekort?Ja, når vi er e...
kan jeg få supplerende dagpenge?            hvad gør jeg, hvis jeg får en arbejdsskade?Hvis du er medlem af en...
kontakt70 10 13 12 stiller automatisk om til nærmeste Randstad-   Jyllandafdeling, med mindre du ringer fra en mobiltele...
Randstad Vikarbrochure
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Randstad Vikarbrochure

1,898 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,898
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Randstad Vikarbrochure

 1. 1. værd at vide…information om atarbejde for Randstad
 2. 2. velkommen til randstadVi er glade for at kunne byde dig velkommen hos om randstadet af verdens største og mest dynamiske vikar- og Vi er en del af Randstad koncernen, en stor inter-rekrutteringsbureauer. national koncern med hovedsæde i Amsterdam, Holland. Randstad er repræsenteret i en langHos Randstad er både du og vores kunder tilknyttet række lande i Europa, Nordamerika og Asien. Vién fast personalekonsulent. På den måde kan vi formidler hver dag jobs til over 300.000 menneskersikre, at vi tilbyder dig et job, som passer til både verden over.dine kvalifikationer og din personlighed. Det giver dig gode muligheder for at kommeVi vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe dig til et godt videre, når du har lyst. Vi anbefaler dig gerneog spændende job i en eller flere virksomheder, til vores forskellige afdelinger – både i Danmarkhvor du kan trives og udvikle dig. En forudsætning og i resten af verden. På de følgende sider kan dufor dette er, at vi både lærer dig og kunden godt at læse mere om, hvad vi kan tilbyde og hvad vi for-kende, så vi har det bedste udgangspunkt for at venter af dig.skabe et godt match mellem dig og en fremtidigarbejdsplads. Det er derfor, vores motto er: medlem af VICEgood to know you! Randstad er et certificeret bureau, som er medlem af VICE – Vikarbureauer Certificeret i Danmark.vi matcher mennesker og jobs VICE er en ny brancheforening på vikarområdet,Randstad er, med 11 afdelinger fordelt over hele hvor deltagende bureauer skal opfylde en rækkelandet, et af Danmarks førende vikar- og rekrut- krav til kvalitet og etisk betryggende forretningsfø-teringsbureauer. I vores afdelinger arbejder 45 per- ring for at blive certificerede. Vores medlemsskabsonalekonsulenter med at finde jobs til de vikarer, af VICE er med til at sikre dig dokumenterede ord-som er registreret i vores database. nede forhold, når du arbejder som vikar. Du kan læse mere om VICE på www.vice.dkRandstads personalekonsulenter kan tilbyde jobs,der enten er tidsbegrænsede vikariater eller fastestillinger. Vi er dermed på mange måder binde-leddet mellem en virksomhed og den rette kandi-dat til jobbet. randstad • 3
 3. 3. mulighederne som vikarhvis du ønsker et fleksibelt jobVores stærke position på markedet sikrer, at vi kan stabilitet og tryghedtilbyde dig vikariater inden for stort set alle om- i et skiftende miljøråder af arbejdsmarkedet. Det betyder, at du kan Uanset om du arbejder for os i en periode mellembruge din tid hos os på at vedligeholde og udbygge to faste jobs, eller du har valgt vikarjobbet pådine færdigheder – og ikke mindst prøve nye længere sigt, fordi den fleksible tilværelse passerudfordringer. dig godt, er det vigtigt, at vores samarbejde bygger på gensidig loyalitet.Randstad er specialiseret inden for mangeområder, især: Vi lægger vægt på, at du vil komme til at opleve Randstad som en god og ansvarlig arbejdsgiver, der• Administration og regnskab sørger for, at du føler dig godt tilpas og tryg ved• Callcentre og kundeservice dit ansættelsesforhold. Det betyder helt konkret, at• IT du kan være sikker på følgende:• Teknik• Lager • Du er til enhver tid beskyttet af den gældende• Produktion overenskomst. Igennem vores medlemskab af• Kantine Dansk Erhverv har vi overenskomst med HK, 3F, TL, TIB og NNFSammen med din personalekonsulent kan du plan- • Du får din løn direkte ind på dinlægge din karriere ud fra dine egne muligheder lønkonto hver 14. dagog ønsker. Måske har du et langsigtet mål, som vi • Du modtager feriepenge og helligdagsbetalingi Randstad kan hjælpe dig med at nå? osv. fra din første arbejdsdag • Du får de almindelige sociale ydelser og pensionhvis du ønsker faste forbindelser i det omfang, du er berettiget til demHvis du ønsker et fast job, kan Randstad også hjæl- • Du får udbetalt ledighedsdage, såfremt du erpe dig med det. Mange af vores kunder tilbyder medlem af en A-kasse og i øvrigt opfylder dedeciderede fastansættelser eller fastansættelser arbejdsmæssige betingelserefter vikariatets ophør. Vi har en særlig aftale med • Du får mulighed for at være med i hyggeligevores kunder om fastansættelser af vikarer. Du kan sociale arrangementer, hvor du kan møde dinealtså til enhver tid acceptere ansættelsen – bare vi vikarkollegerogså er orienteret om det. • Du får en professionel allieret i din personale- konsulent. Hos Randstad er alle personalekonsu-Randstad gør opmærksom på, at hvis en kunde lenterne specialister inden for deres fagområde.ansætter dig som følge af et vikariat, kan kunden De er desuden veluddannede og gode at taleblive opkrævet et jobformidlingsgebyr. med. Du kan altid kontakte din konsulent, hvis du har brug for hjælp, rådgivning eller bare en uformel snak. • Du får en seriøs arbejdsgiver, der er medlem af VICE - Vikarbureauer Certificeret i Danmark.
 4. 4. kom godt fra starthvad forventer vi af dig? Vær imødekommende og fleksibel i relation til dineDet er vigtigt, at du repræsenterer Randstad så nye arbejdsopgaver. På den måde vil du kommegodt som muligt i alle situationer. Vores omdømme hurtigere ind i jobbet og alle vil få et større udbyt-bygger nemlig i høj grad på den kvalitet og indsats, te af din arbejdsindsats.som du yder. Når vores kunder oplever, at vikarerudsendt af os er dygtige og motiverede, får vi flere Vær diskret, når du ser eller hører fortrolige oplys-og flere opgaver og kunder. På den måde er vi ninger hos kunderne. Den slags oplysninger skali stand til at udvide vores område – og tilbyde dig selvfølgelig forblive fortrolige, og du må underendnu flere spændende arbejdsopgaver! ingen omstændigheder diskutere dem med uden- forstående.Når du er i kontakt med kunderne, er du ambassa-dør for os. Du er vores ansigt over for kunden, og Følg de regler og retningslinier, der er på arbejds-det er derfor afgørende, at du altid agerer profes- pladsen. Du skal have kendskab til disse regler,sionelt og høfligt. da nogle af dem også dækker over sikkerheds- bestemmelser og bestemte procedurer, der kanVi forventer med andre ord, at du i dit vikariat være vigtige.optræder med samme seriøsitet, respekt ogomtanke, som du ville gøre i ethvert andet job. Randstad har altid en fast aftale om arbejdstid med kunden. Den bliver du selvfølgelig også informeretat leve op til forventningerne om, før du starter i et vikariat.Her er et par tip til, hvordan du får den rigtige start– allerede fra første dag på den nye arbejdsplads. Det er desuden vigtigt, at du kontakter din perso- nalekonsulent hos Randstad, hvis der sker væsent-Kom lidt før arbejdsdagen begynder den første lige ændringer i dine arbejdsopgaver. Men uansetdag. Så er du sikker på at møde til tiden, og du hvad du kommer ud for i dit vikariat, er du altidundgår at give et forkert indtryk fra starten. velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.Husk at præsentere dig overfor dine nye kolleger. spørgsmål og svarNår man først har givet hånd og sagt goddag, erman godt i gang med at gøre det rigtige indtryk. randstad • 5
 5. 5. spørgsmål og svarfår jeg en kontrakt af Randstad? skal randstad bruge mit skattekort?Ja, når vi er enige om, at vi vil arbejde sammen, Ja, ved ansættelsen skal du aflevere dit skattekortindgår vi en tilknytningskontrakt. Kontrakten er til os, da vi skal bruge det som grundlag for bereg-grundlaget for vores fremtidige samarbejde. ningen af din skat. Hvis du bruger dit frikort hos os,Tilknytningskontrakten gør, at både du og vi ken- skal vi have det originale kort fra dig.der de gældende betingelser, der er fastlagt af fag-foreningerne og af lovgivningen. betaler I min transport? Det er kun undtagelsesvist, at der indgås aftalerhvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg? om kørselsgodtgørelse.Du skal altid melde sygdom til din personalekonsu-lent, som så vil finde en anden løsning, mens du er kan jeg holde en fridag?syg. Kun i de tilfælde, hvor du skal møde før Det vil du oftest kunne. Hvis du har brug for enRandstads kontortid, skal du selv meddele kunden, fridag, skal du helst sige det til din personalekonsu-at du er syg – men husk at ringe til os bagefter. lent i god tid, så I sammen kan informere kunden. Opstår der et akut behov, så snak med arbejdsplad-Sygedagpenge, barnets første sygedag eller løn sen om det, men husk at informere din personale-under sygdom udbetales efter gældende overens- konsulent.komstregler. Du har ikke krav på at holde fridage, når du førsthvordan og hvornår får jeg løn? er i gang med et vikariat hos en kunde, men detI forbindelse med din ansættelse viser vi dig, er som regel ikke noget problem at aftale sig fremhvordan du udfylder din arbejdsseddel. Det er til det.vigtigt, du gør det korrekt, da arbejdssedlen dan-ner grundlag for din lønudbetaling. får jeg fri, når virksomheden holder lukket? Hvis den virksomhed, hvortil du er tilknyttet somDin løn beregnes på baggrund af de indsendte vikar, holder lukket på en hverdag, er denne dagarbejdssedler. Lønnen vil være til rådighed på den at betragte som en på forhånd varslet feriedag.konto, du ønsker, hver anden fredag. Du modtager Eksempler på sådanne hverdage kan være fredagen lønseddel med en oversigt over de udbetalte efter Kristi Himmelfartsdag, 1. maj, 5. juni, 27-30.timer i forbindelse med hver lønudbetaling. december og den 31. december.Husk at din arbejdsseddel skal være os i hænde får jeg feriepenge?senest mandag morgen hver uge. Alle vikarer er berettiget til at modtage feriepenge. Randstad indbetaler løbende dine indtjente netto- feriepenge til Feriekonto. Du vil herefter modtage et feriekort fra Feriekonto. Feriekortet kan benyttes til at få dine feriepenge udbetalt, når du holder ferie.
 6. 6. kan jeg få supplerende dagpenge? hvad gør jeg, hvis jeg får en arbejdsskade?Hvis du er medlem af en A-kasse og i øvrigt er dag- Kræver skaden behandling, så får du selvfølgeligpengeberettiget, kan du få som vikar supplerene det overstået først. Dernæst skal du sørge for atdagpenge, hvis du arbejder 29,5 timer eller mindre udfylde en anmeldelsesblanket om arbejdsskaden.om ugen. Det er en god ide, at du kontakter din A- En arbejdsskade skal altid meldes til brugervirksom-kasse for at få den detaljerede beskrivelse af de hedens forsikring. Anmeldelsen vil danne grundlaggældende regler. Her kan du også få oplyst det for en senere erstatningssag. Husk at udfylde blan-beløb, som du vil kunne få suppleret op med. ketten ved alle arbejdsskader, da nogle skader først rigtig får konsekvens efter et par dage eller uger.hvor lang tids opsigelse har jeg?Som vikar er dit opsigelsesvarsel altid i henhold til Du er altid dækket af den samme forsikring som degældende overenskomst (dvs. den overenskomst, fastansatte på arbejdsstedet. I har præcis de sammedu er ansat efter). Din tilknytningskontrakt gælder vilkår på det område.som frigørelsesattest over for din A-kasse. får jeg pension?Kommer du ud i et længerevarende vikariat, kan Randstad er medlem af Dansk Erhverv og har tiltrådtdit opsigelsesvarsel ændre sig. Spørg gerne din en række overenskomster i forbindelse hermed. Detpersonalekonsulent, hvis du er i tvivl om dit op- betyder, at Randstad betaler pension i henhold tilsigelsesvarsel. gældende overenskomster. Spørg altid din persona- lekonsulent, hvis du er i tvivl. randstad • 7
 7. 7. kontakt70 10 13 12 stiller automatisk om til nærmeste Randstad- Jyllandafdeling, med mindre du ringer fra en mobiltelefon. Du kan Randstad Esbjerg Tlf. 75 10 21 70også klikke ind på vores hjemmeside www.randstad.dk; Torvegade 4 Fax: 75 10 21 77her kan du læse mere om mulighederne som vikar og 6700 Esbjerg Mail: esbjerg@randstad.dkdu kan søge i vores database over ledige stillinger.Du er desuden altid velkommen til at komme ind og Randstad Herning Tlf: 97 14 55 84tage en snak med os om dine fremtidige jobudsigter. Birk Centervej 40, Birk Fax: 86 18 52 40Vær opmærksom på, at vores afdelinger kan have 7400 Herning Mail: herning@randstad.dkforskellige åbningstider. Randstad Kolding Tlf. 75 50 70 80 Sdr. Torv 1 Fax: 75 50 67 00 6000 Kolding Mail: kolding@randstad.dkLønbogholderiet Randstad Randers Tlf: 86 40 61 66Tlf: 33 37 90 07 Gl. Stationsvej 5 Fax: 86 18 52 40Fax: 33 93 41 56 8900 Randers Mail: randers@randstad.dkSjælland Randstad Sønderborg Tlf: 74 43 06 22Randstad City Tlf: 33 93 08 00 Rådhustorvet 6, 2.sal Fax: 74 43 06 33Gothersgade 45 Fax: 33 93 41 56 6400 Sønderborg Mail: sonderborg@randstad.dk1123 København K Mail: city@randstad.dk Randstad Aalborg Tlf: 98 10 27 23Randstad Ballerup Tlf: 44 65 91 00 Østre Kanalgade 16 Fax: 98 16 27 33Centrumgaden 24, 1 Fax: 44 97 00 86 9000 Aalborg Mail: aalborg@randstad.dk2750 Ballerup Mail: ballerup@randstad.dk Randstad Århus Tlf: 86 12 95 88Randstad Hillerød Tlf: 48 24 64 31 Frederiksgade 1 Fax: 86 18 52 40Slotsgade 24, Baghuset Fax: 48 24 64 33 8000 Århus C Mail: aarhus@randstad.dk3400 Hillerød Mail: hilleroed@randstad.dkFynRandstad Odense Tlf: 66 13 66 77 70 10 13 12 stiller automatisk om til nærmeste afdeling.Th. B. Thriges Gade 26-28 Fax: 66 13 58 205000 Odense C Mail: odense@randstad.dk www.randstad.dk

×