Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Mine talenter - Henrik Bøggild

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
StrengthsProfile-2530301
StrengthsProfile-2530301
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 4 Ad

More Related Content

Similar to Mine talenter - Henrik Bøggild (20)

Advertisement

Mine talenter - Henrik Bøggild

  1. 1. Validering Henrik Bøggild Talent® Rapport Side 1 af 4 Talent oversigt med beskrivelser 1 Charmerende Jeg er charmerende. Jeg elsker at møde nye mennesker og få dem til at kunne lide jeg. Jeg kan altid finde noget at tale om, finde fælles interesser, og få gang i samtalen mellem mig og fremmede. I min verden er ingen fremmede men bare venner, som jeg ikke har mødt endnu. 2 Optimistisk Jeg er optimist og positiv, håber altid på det bedste, og mit gode humør smitter andre, som i øvrigt elsker at være sammen med mig. Hellere tro det bedste end frygte det værste, er mit slogan, og jeg kan altid finde den positive intention hos andre og se det positive i enhver situation. 3 Fleksibel Jeg lever i nuet, reagerer på det, der sker, uden at blive lammet af situationen. Jeg er ikke bange for det uforudsete - jeg forventer, at det kommer. Min fleksibilitet er stor. Måske kan jeg godt planlægge, men det gør ikke noget, hvis vi bliver overraskede: forandring er spændende. 4 Startende Godt begyndt er halvt fuldendt. Tingene skal i gang, og det med det samme! Vi kan altid rette tingene af senere, det vigtige er at komme i gang. Hvis jeg skal vente for lang tid på at komme i gang, bliver jeg utålmojeg, og det har jo intet formål. Det, der kan gøres nu, bliver gjort nu. Jeg er også god til at få andre til at gå i gang. 5 Målrettet Jeg vil opnå noget. Det at nå ting, få dem gjort, nå målet, tænder jeg på. Talentet får mig til at løbe hurtigere og altid tænke i nye mål. Jeg elsker at nå et mål, men finder lynhurtigt et nyt, når det er nået. Jeg er på jagt efter målene 24/7/365, og jeg er udholdende. 6 Ansvarlig Jeg føler ansvar for alt, hvad jeg går ind i. Når jeg først har sagt ja, bliver jeg ved, indtil jeg har nået det, jeg sætter jeg for. Jeg laver nok lidt for meget, men jeg når det og kommer aldrig for sent og bliver ikke nødt til at komme med dårlige undskyldninger. 7 Selvsikker Jeg har højt selvværd: jeg ved at jeg er dygtig, jeg kan mine ting, og ser ting, ingen andre ser. Kun jeg kan lede jeg - andre kan give råd, men jeg véd, hvad der er rigtigt. Jeg hviler i mig selv og véd, at jeg kan klare alt, hvad der kommer.
  2. 2. Validering Henrik Bøggild Talent® Rapport Side 2 af 4 8 Harmoniskabende Jeg finder de steder, vi kan mødes holdningsmæssigt, og går uden om dem, hvor der er konflikter. Jeg skaber harmoni. Jeg véd, at det er vigtigere at skabe samarbejde og ro end at skændes om såkaldte sandheder. 9 Kommunikerende Jeg kan lide at forklare og beskrive ting, og jeg er god til det, såvel én til én som i store grupper. Mit sprog er billedrigt, og jeg kan gøre det kedeligste spændende og det komplicerede enkelt. Jeg er kommunikator. 10 Idérig Jeg er vild med ideer, alt hvad der er nyt og giver nye spændende vinkler på tingene. En ny tanke, som sætter alt i nyt lys, noget som får det gamle til at få ny værdi. Og jeg har selv masser af disse tanker, så nogen kalder mig kreativ, andre siger jeg er en god filosof, og andre igen synes, jeg er original og ægte. 11 Relaterende Jeg kan lide at lære mennesker dybere at kende, og at de kender mig godt. Jeg ønsker dybe relationer. Jeg tør give af mig selv for at opnå endnu bedre relationer. Hellere blive gode venner end nøjes med at være bekendte. 12 Retfærjeg Retfærdighed og balance er afgørende for mig. Jeg er et værn mod det uretfærdige og ubalancerede. Jeg behandler alle ens og retfærdigt. Alle skal have den samme fair chance. 13 Konkurrerende Jeg sammenligner mig selv med andre og vil være endnu bedre, end de er. Jeg kan lide mål og at være i en konkurrerende situation. Jeg vil vinde, og tænder på at få at vide, at noget ikke kan lade sig gøre - for så skal jeg nok vise dem! 14 Inddragende Alle skal være med, jo flere desto bedre. Jeg hader eksklusivitet og ønsker, at alle kan deltage. Jeg dømmer ikke og bryder jeg ikke om, at andre dømmer hinanden. Jeg véd, at dybest set er vi alle ens, så derfor bør vi alle inkluderes. 15 Udviklende Jeg ser andres potentiale, deres mulighed for succes. Jeg kan lide at få dem til at vokse og elsker, når jeg kan se, at de vokser. Jeg roser og elsker at hjælpe og udvikle andre mennesker. 16 Anerkendelsessøgende Jeg vil have andres respekt, jeg vil høres, jeg vil være endnu bedre. Jeg vil anerkendes for den særlige person, jeg er. Jeg ønsker også, at andre skal tage sig sammen, dygtiggøre sig og markere sig. Jeg elsker anerkendelse og søger kvalifikationer og resultater ud over det normale.
  3. 3. Validering Henrik Bøggild Talent® Rapport Side 3 af 4 17 Fix-It Jeg er en problemløser. Jeg finder løsningen, selv når det ser allermest håbløst ud. Faktisk motiverer det jeg, at udfordringen er stor. Måske har jeg et speciale, måske er jeg til lidt af hvert, men nærmest intuitivt véd jeg, hvad der skal til for at få ting eller situationer til at lykkes. 18 Fremtidsorienteret Jeg elsker at se ud i fremtiden, at se mulighederne, se de mulige forbedringer og hvor fantastisk, det kan blive. Jeg kan inspirere andre, når jeg maler billeder om den kommende strålende fremtid. 19 Værdifast Jeg har faste værdier, jeg véd, hvad der er vigtigt. Jeg tror på kerneværdier som familien, hårdt arbejde, etik, spiritualitet/religion o.lign. Jeg er troværdig og tillidsvækkende og skal tro på det, jeg arbejder med. Jeg tror på eviggyldige sandheder. Jeg har en passion for det, jeg gør. 20 Styrende Jeg styrer, og kan lide det. Når jeg har fundet min holdning, går jeg straks i gang med at få andre til at følge den. Konfrontationer er en fordel for jeg, for jeg kan bruge dem til at få de andre til at forstå min sag. Jeg vil have ærlighed og er altid selv ærlig. Jeg står frem og står ved jeg selv. 21 Forbedrende Jeg elsker dygtighed, ikke kun lidt over middel, men det fremragende. Jeg tænder på at kunne hjælpe andre til excellence, og jeg elsker, når jeg selv er bedre end bedst og når nye højder. Jeg kan lide det unikke og samtidig fantastiske, og jeg omgås helst mennesker, som er bragende dygtige - det er sjovere og mere udfordrende. 22 Holistisk Alt har en årsag, og alt hænger sammen, dét véd jeg. Jeg opfører jeg ansvarligt, for jeg véd, at det ellers vil ramme jeg i nakken. Så fordi alt påvirker alt, og der er en mening med alt, gør jeg mit for at opnå og for at få andre til at forstå sammenhæng. Jeg hjælpe andre til at se og forstå meningen med ting. 23 Lærende Jeg elsker at lære. Selve processen, som får jeg fra lille viden til egentlig kompetence, tænder jeg. Det kan være alt muligt, jeg gerne vil lære: sprog, madlavning, geografi eller historie. Det er måske ikke så vigtigt som, hvor godt jeg har det, når jeg er i gang, og hvor god jeg er til det. 24 Fokuserende Hvor skal vi hen, jeg? - det har jeg brug for at vide. Jeg skal kende målet og have lov til gå efter det uden for mange forstyrrelser. Jeg forstår at bide jeg fast og blive ved at styre uden om ligegyljeghederne. Jeg irriteres af forhindringer og lader jeg ikke lokke på afveje. Jeg kan lide at have få fokusområder.
  4. 4. Validering Henrik Bøggild Talent® Rapport Side 4 af 4 25 Filosoferende Jeg kan lide at tænke, at bruge hjernen og finde endnu mere gennemtænkte svar. Jeg bruger tid alene for at kunne få lov til at tænke. Hvad jeg tænker på er ikke afgørende, men jeg elsker det og er god til det.

×