SlideShare a Scribd company logo
! T E R V E T U L O A!
METSÄRETKELLE
TUTUSTU TUTKI JAA
Retkien aikataulut
to 4.9. klo 11.30 Lastentarhanopettajakoulutus
ma 8.9. klo 12.30 Luokanopettajakoulutus
ke 10.9. klo 12.30 Kotitalous- ja käsityönopettajakoulutus
Lähdemme matkaan linja-autolla yliopiston pääoven edestä tai
mäen alta Normaalikoulun parkkipaikan edustalta. Palaamme
Savonlinnaan klo 18 mennessä. Opintoretkellä vieraillaan ensin
Metsämuseo Lustossa, jonka jälkeen tutustumme
Metsäntutkimuslaitoksen tutkimuspuiston kohteisiin. Ruokailu on
Karjalankalliolla.
Matkalle mukaan
✓ Kamera, kännykkä tai muu laite valokuvien
ottamiseen (mikäli mahdollista)
✓Hyvät kengät maastossa kulkemiseen
✓Säähän sopiva ulkoiluvarustus
✓Lämpimänä päivänä on hyvä ottaa juomista mukaan
(voi myös ostaa Luston ravintolasta)
Retken toteuttaa ja rahoittaa Metsä
oppimisympäristönä - hanke,
Suomen Metsäsäätiö ja
Saimaan metsänhoitajat ry.
TUTUSTU
TUTKI
Valmisteilla oleva uusi perusopetuksen opetussuunnitelma on korostamassa
oppiainerajoja laajempia kokonaisuuksia, joita voidaan toteuttaa erilaisin
tutkivan oppimisen sovelluksin. Koska oppiminen ei rajoitu pelkästään
kouluun, vaan sitä tapahtuu myös erilaisissa fyysisissä ja teknologisissa
ympäristöissä sekä yhteisöissä koko elämän ajan, tulisi koulujen ulkopuolisia
ympäristöjä, kuten asiantuntijayhteisöjä ja -rakenteita sekä lähiympäristön
kohteita hyödyntää opetuksessa nykyistä laajemmin ja tehokkaammin.
Koulusta  tulisi astua ulos niin fyysisesti kuin virtuaalisesti osallistumaan,
tutkimaan ja oppimaan aitoja maailman ilmiöitä yhdessä lähiyhteisöjen
kanssa.
Tämän retken tavoitteena on tutustua Metsämuseo Luston sekä
Metsäntutkimuslaitoksen tutkimuspuiston ainutlaatuisten kohteiden kautta
oppimisen uusiin maisemiin. Samalla se pyrkii tarjoamaan uusille opiskejoille
tilaisuuden tutustua kanssaopiskelijoihin sekä tavata tutkijoita ja museoalan
asiantuntijoita. Tervetuloa!
Ennen ennen opintovierailua: Suosittelemme
tutustumaan etukäteen Punkaharjun kohteisiin ja
siellä toteuttavaan tutkimukseen
www.openmetsa.fi portaalista löytyvien
oppimisresurssien välityksellä.
TUTKI
Tutkimusten mukaan valokuvaus voi tarjota oivan välineen koulun ulkopuolisten
ympäristöjen ja kohteiden tutkimiseen. Valokuvauksen kautta voidaan
esimerkiksi tehdä havaintoja kohteista, dokumentoida tapahtumia ja jakaa
toisille omia kokemuksia.Valokuvauksessa myös korostuu oppijan vapaus valita
mitä kuvataan ja halutaan jakaa retken jälkeen toisille.
Opintovierailun oppimistehtävä, osa 1:
Museoon saavuttaessa jakautukaa 3-5 hlö/
pienryhmiin. Retken aikana ottakaa yhdessä
pienryhmänne kanssa valokuvia mielenkiintoisista
kohteista, tilanteista, tapahtumista jne. sekä
museossa että metsässä.
Museovierailun aikana voitte liikkua vapaasti ja tutustua teitä kiinnostaviin
museokohteisiin. Opas/oppaat ovat teidän käytettävissänne sekä museossa että
metsässä, mikäli haluatte kysyä jotakin tai keskustella heidän kanssaan retkeen
liittyvistä kohteista. Valokuvat toimivat sekä oppimisvälineenä että
aineistonkeruumenetelmänä tutkimusryhmämme oppimistutkimuksessa.
opiskelijoille
JAA
Retken jälkeen kokoamme kuvagallerian valokuvistanne
openmetsä- portaaliin. Kuvien välityksellä voitte tarkastella
metsän ja museon herättämiä erilaisia kokemuksia sekä
mielenkiinnonkohteita.
Opintovierailun oppimistehtävä, osa 2:
Retken jälkeen valitsette yhdessä
pienryhmänne kanssa kaikista
ottamistanne valokuvista 5 kpl kuvia,
jotka parhaiten kuvaavat kokemustanne
tästä retkestä.
Tämän jälkeen yksi ryhmäläisistä lähettää ryhmän yhdessä
valitsemat valokuvat sähköpostilla osoitteeseen
henriikka.vartiainen@uef.fi. Toivomme, että lähetätte
valitut kuvat viimeistään seuraavana päivänä.
Kuvat tulevat kaikille avoimesti esiin openmetsään ja ne ovat
käytettävissä ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Tällöin ne voivat
toimia avoimena oppimisresurssina myös muille kuin ko.
opintoretkeen osallistuneille opiskelijoille (esim. koululaiset,
matkailijat, harrastajat jne.). Mikäli julkaistavissa kuvissa esiintyy
ihmisiä, kysykää lupa ko. henkilöiltä kuvan julkaisemiseen.
JAA
Osallistu tutkimushaastatteluun!
Retken jälkeen toteutamme
lähettämänne valokuvien pohjalta
vapaaehtoisen pienryhmähaastattelun.
Haastattelussa valokuvat toimivat ns. reflektiivisenä peilinä,
joiden avulla pienryhmän kanssa keskustellaan opintoretken
herättämistä ajatuksista ja valokuvien merkityksestä.
Tutkimuksessa ei arvioida yksittäisen opiskelijan näkemyksiä tai
ominaisuuksia. Pienryhmähaastattelu kestää noin 15-30 min. ja
se toteutetaan mahdollisimman pian retkenne jälkeen.
Haastatteluun ilmoittautuminen tapahtuu etukäteen
sähköpostitse ja sen voi tehdä samassa yhteydessä valokuvien
lähettämisen kanssa (henriikka.vartiainen@uef.fi). Pyydämme
teitä sähköpostissa esittämään pienryhmällenne sopivaa
haastatteluaikaa. Haastatteluun osallistuminen on
vapaaehtoista, mutta toivottavaa. Näin saamme tärkeää tietoa
kokemuksistanne, joita voidaan hyödyntää opetuksen ja
oppimisen kehittämisessä.
Tarjoamme kaikille haastatteluun
osallistujille pullakahvit!
Tutkimuksen toteuttavat Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan
kampuksen Metsä oppimisympäristönä –hankkeen tutkijat.
Tutkimuksen tuloksia raportoidaan mm. kasvatustieteellisissä
konferensseissa sekä journaaleissa sekä hyödynnetään
opettajankoulutuksen opetus – ja kehitystyössä.
Lisätietoa tutkimuksesta antaa
HenriikkaVartiainen
Tutkijatohtori, Metsä oppimisympäristönä -hanke
henriikka.vartiainen@uef.fi
huone A005a

More Related Content

More from Henriikka Vartiainen

Generative AI and Transformation of Educational Practices
Generative AI and Transformation of Educational PracticesGenerative AI and Transformation of Educational Practices
Generative AI and Transformation of Educational PracticesHenriikka Vartiainen
 
K-12 Computing Education for the AI Era: From Data Literacy to Data Agency
K-12 Computing Education for the AI Era: From Data Literacy to Data AgencyK-12 Computing Education for the AI Era: From Data Literacy to Data Agency
K-12 Computing Education for the AI Era: From Data Literacy to Data AgencyHenriikka Vartiainen
 
Generatiivinen tekoäly opetuksessa
Generatiivinen tekoäly opetuksessaGeneratiivinen tekoäly opetuksessa
Generatiivinen tekoäly opetuksessaHenriikka Vartiainen
 
Tekoäly- mahdollisuuksia, haasteita ja eettisiä kysymyksiä
Tekoäly- mahdollisuuksia, haasteita ja eettisiä kysymyksiäTekoäly- mahdollisuuksia, haasteita ja eettisiä kysymyksiä
Tekoäly- mahdollisuuksia, haasteita ja eettisiä kysymyksiäHenriikka Vartiainen
 
Avaintaitoja automaation aikakaudella
Avaintaitoja automaation aikakaudellaAvaintaitoja automaation aikakaudella
Avaintaitoja automaation aikakaudellaHenriikka Vartiainen
 
Experiences of building expertise during dissertation
Experiences of building expertise during dissertationExperiences of building expertise during dissertation
Experiences of building expertise during dissertationHenriikka Vartiainen
 
Design- suuntautunut pedagogiikka toimintakulttuurin kehittäjänä
Design- suuntautunut pedagogiikka toimintakulttuurin kehittäjänäDesign- suuntautunut pedagogiikka toimintakulttuurin kehittäjänä
Design- suuntautunut pedagogiikka toimintakulttuurin kehittäjänäHenriikka Vartiainen
 
Computational thinking and making in the age of machine learning
Computational thinking and making in the age of machine learningComputational thinking and making in the age of machine learning
Computational thinking and making in the age of machine learningHenriikka Vartiainen
 
Insights for the development of 21st Century skills
Insights for the development of 21st Century skillsInsights for the development of 21st Century skills
Insights for the development of 21st Century skillsHenriikka Vartiainen
 
Design-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessa
Design-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessaDesign-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessa
Design-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessaHenriikka Vartiainen
 
Design-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessa
Design-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessaDesign-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessa
Design-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessaHenriikka Vartiainen
 
Connected Learning in Kindergarten: An illustrative case
Connected Learning in Kindergarten: An illustrative caseConnected Learning in Kindergarten: An illustrative case
Connected Learning in Kindergarten: An illustrative caseHenriikka Vartiainen
 
Kokemuksia artikkeliväitöksen yhteenvedon tekemisestä ja artikkelien kirjoitt...
Kokemuksia artikkeliväitöksen yhteenvedon tekemisestä ja artikkelien kirjoitt...Kokemuksia artikkeliväitöksen yhteenvedon tekemisestä ja artikkelien kirjoitt...
Kokemuksia artikkeliväitöksen yhteenvedon tekemisestä ja artikkelien kirjoitt...Henriikka Vartiainen
 
Ilmiöperustainen oppiminen käytännössä
Ilmiöperustainen oppiminen käytännössäIlmiöperustainen oppiminen käytännössä
Ilmiöperustainen oppiminen käytännössäHenriikka Vartiainen
 

More from Henriikka Vartiainen (20)

Generative AI and Transformation of Educational Practices
Generative AI and Transformation of Educational PracticesGenerative AI and Transformation of Educational Practices
Generative AI and Transformation of Educational Practices
 
K-12 Computing Education for the AI Era: From Data Literacy to Data Agency
K-12 Computing Education for the AI Era: From Data Literacy to Data AgencyK-12 Computing Education for the AI Era: From Data Literacy to Data Agency
K-12 Computing Education for the AI Era: From Data Literacy to Data Agency
 
Mopsipuolueen vaalikampanja
 Mopsipuolueen vaalikampanja Mopsipuolueen vaalikampanja
Mopsipuolueen vaalikampanja
 
Generation AI, Joensuun kick-off
Generation AI, Joensuun kick-off Generation AI, Joensuun kick-off
Generation AI, Joensuun kick-off
 
Generatiivinen tekoäly opetuksessa
Generatiivinen tekoäly opetuksessaGeneratiivinen tekoäly opetuksessa
Generatiivinen tekoäly opetuksessa
 
Tekoäly- mahdollisuuksia, haasteita ja eettisiä kysymyksiä
Tekoäly- mahdollisuuksia, haasteita ja eettisiä kysymyksiäTekoäly- mahdollisuuksia, haasteita ja eettisiä kysymyksiä
Tekoäly- mahdollisuuksia, haasteita ja eettisiä kysymyksiä
 
Avaintaitoja automaation aikakaudella
Avaintaitoja automaation aikakaudellaAvaintaitoja automaation aikakaudella
Avaintaitoja automaation aikakaudella
 
Experiences of building expertise during dissertation
Experiences of building expertise during dissertationExperiences of building expertise during dissertation
Experiences of building expertise during dissertation
 
Digifor 21skills
Digifor 21skillsDigifor 21skills
Digifor 21skills
 
Design- suuntautunut pedagogiikka toimintakulttuurin kehittäjänä
Design- suuntautunut pedagogiikka toimintakulttuurin kehittäjänäDesign- suuntautunut pedagogiikka toimintakulttuurin kehittäjänä
Design- suuntautunut pedagogiikka toimintakulttuurin kehittäjänä
 
Computational thinking and making in the age of machine learning
Computational thinking and making in the age of machine learningComputational thinking and making in the age of machine learning
Computational thinking and making in the age of machine learning
 
Insights for the development of 21st Century skills
Insights for the development of 21st Century skillsInsights for the development of 21st Century skills
Insights for the development of 21st Century skills
 
Design-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessa
Design-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessaDesign-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessa
Design-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessa
 
Design-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessa
Design-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessaDesign-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessa
Design-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessa
 
Connected Learning in Kindergarten: An illustrative case
Connected Learning in Kindergarten: An illustrative caseConnected Learning in Kindergarten: An illustrative case
Connected Learning in Kindergarten: An illustrative case
 
Osallistava oppimispolku
Osallistava oppimispolkuOsallistava oppimispolku
Osallistava oppimispolku
 
Osallistava oppimispolku
Osallistava oppimispolkuOsallistava oppimispolku
Osallistava oppimispolku
 
DOP-oppimisen suunnittelu
DOP-oppimisen suunnitteluDOP-oppimisen suunnittelu
DOP-oppimisen suunnittelu
 
Kokemuksia artikkeliväitöksen yhteenvedon tekemisestä ja artikkelien kirjoitt...
Kokemuksia artikkeliväitöksen yhteenvedon tekemisestä ja artikkelien kirjoitt...Kokemuksia artikkeliväitöksen yhteenvedon tekemisestä ja artikkelien kirjoitt...
Kokemuksia artikkeliväitöksen yhteenvedon tekemisestä ja artikkelien kirjoitt...
 
Ilmiöperustainen oppiminen käytännössä
Ilmiöperustainen oppiminen käytännössäIlmiöperustainen oppiminen käytännössä
Ilmiöperustainen oppiminen käytännössä
 

Metsäretki 2014

  • 1. ! T E R V E T U L O A! METSÄRETKELLE TUTUSTU TUTKI JAA Retkien aikataulut to 4.9. klo 11.30 Lastentarhanopettajakoulutus ma 8.9. klo 12.30 Luokanopettajakoulutus ke 10.9. klo 12.30 Kotitalous- ja käsityönopettajakoulutus Lähdemme matkaan linja-autolla yliopiston pääoven edestä tai mäen alta Normaalikoulun parkkipaikan edustalta. Palaamme Savonlinnaan klo 18 mennessä. Opintoretkellä vieraillaan ensin Metsämuseo Lustossa, jonka jälkeen tutustumme Metsäntutkimuslaitoksen tutkimuspuiston kohteisiin. Ruokailu on Karjalankalliolla. Matkalle mukaan ✓ Kamera, kännykkä tai muu laite valokuvien ottamiseen (mikäli mahdollista) ✓Hyvät kengät maastossa kulkemiseen ✓Säähän sopiva ulkoiluvarustus ✓Lämpimänä päivänä on hyvä ottaa juomista mukaan (voi myös ostaa Luston ravintolasta) Retken toteuttaa ja rahoittaa Metsä oppimisympäristönä - hanke, Suomen Metsäsäätiö ja Saimaan metsänhoitajat ry.
  • 2. TUTUSTU TUTKI Valmisteilla oleva uusi perusopetuksen opetussuunnitelma on korostamassa oppiainerajoja laajempia kokonaisuuksia, joita voidaan toteuttaa erilaisin tutkivan oppimisen sovelluksin. Koska oppiminen ei rajoitu pelkästään kouluun, vaan sitä tapahtuu myös erilaisissa fyysisissä ja teknologisissa ympäristöissä sekä yhteisöissä koko elämän ajan, tulisi koulujen ulkopuolisia ympäristöjä, kuten asiantuntijayhteisöjä ja -rakenteita sekä lähiympäristön kohteita hyödyntää opetuksessa nykyistä laajemmin ja tehokkaammin. Koulusta  tulisi astua ulos niin fyysisesti kuin virtuaalisesti osallistumaan, tutkimaan ja oppimaan aitoja maailman ilmiöitä yhdessä lähiyhteisöjen kanssa. Tämän retken tavoitteena on tutustua Metsämuseo Luston sekä Metsäntutkimuslaitoksen tutkimuspuiston ainutlaatuisten kohteiden kautta oppimisen uusiin maisemiin. Samalla se pyrkii tarjoamaan uusille opiskejoille tilaisuuden tutustua kanssaopiskelijoihin sekä tavata tutkijoita ja museoalan asiantuntijoita. Tervetuloa! Ennen ennen opintovierailua: Suosittelemme tutustumaan etukäteen Punkaharjun kohteisiin ja siellä toteuttavaan tutkimukseen www.openmetsa.fi portaalista löytyvien oppimisresurssien välityksellä. TUTKI Tutkimusten mukaan valokuvaus voi tarjota oivan välineen koulun ulkopuolisten ympäristöjen ja kohteiden tutkimiseen. Valokuvauksen kautta voidaan esimerkiksi tehdä havaintoja kohteista, dokumentoida tapahtumia ja jakaa toisille omia kokemuksia.Valokuvauksessa myös korostuu oppijan vapaus valita mitä kuvataan ja halutaan jakaa retken jälkeen toisille. Opintovierailun oppimistehtävä, osa 1: Museoon saavuttaessa jakautukaa 3-5 hlö/ pienryhmiin. Retken aikana ottakaa yhdessä pienryhmänne kanssa valokuvia mielenkiintoisista kohteista, tilanteista, tapahtumista jne. sekä museossa että metsässä. Museovierailun aikana voitte liikkua vapaasti ja tutustua teitä kiinnostaviin museokohteisiin. Opas/oppaat ovat teidän käytettävissänne sekä museossa että metsässä, mikäli haluatte kysyä jotakin tai keskustella heidän kanssaan retkeen liittyvistä kohteista. Valokuvat toimivat sekä oppimisvälineenä että aineistonkeruumenetelmänä tutkimusryhmämme oppimistutkimuksessa. opiskelijoille
  • 3. JAA Retken jälkeen kokoamme kuvagallerian valokuvistanne openmetsä- portaaliin. Kuvien välityksellä voitte tarkastella metsän ja museon herättämiä erilaisia kokemuksia sekä mielenkiinnonkohteita. Opintovierailun oppimistehtävä, osa 2: Retken jälkeen valitsette yhdessä pienryhmänne kanssa kaikista ottamistanne valokuvista 5 kpl kuvia, jotka parhaiten kuvaavat kokemustanne tästä retkestä. Tämän jälkeen yksi ryhmäläisistä lähettää ryhmän yhdessä valitsemat valokuvat sähköpostilla osoitteeseen henriikka.vartiainen@uef.fi. Toivomme, että lähetätte valitut kuvat viimeistään seuraavana päivänä. Kuvat tulevat kaikille avoimesti esiin openmetsään ja ne ovat käytettävissä ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Tällöin ne voivat toimia avoimena oppimisresurssina myös muille kuin ko. opintoretkeen osallistuneille opiskelijoille (esim. koululaiset, matkailijat, harrastajat jne.). Mikäli julkaistavissa kuvissa esiintyy ihmisiä, kysykää lupa ko. henkilöiltä kuvan julkaisemiseen.
  • 4. JAA Osallistu tutkimushaastatteluun! Retken jälkeen toteutamme lähettämänne valokuvien pohjalta vapaaehtoisen pienryhmähaastattelun. Haastattelussa valokuvat toimivat ns. reflektiivisenä peilinä, joiden avulla pienryhmän kanssa keskustellaan opintoretken herättämistä ajatuksista ja valokuvien merkityksestä. Tutkimuksessa ei arvioida yksittäisen opiskelijan näkemyksiä tai ominaisuuksia. Pienryhmähaastattelu kestää noin 15-30 min. ja se toteutetaan mahdollisimman pian retkenne jälkeen. Haastatteluun ilmoittautuminen tapahtuu etukäteen sähköpostitse ja sen voi tehdä samassa yhteydessä valokuvien lähettämisen kanssa (henriikka.vartiainen@uef.fi). Pyydämme teitä sähköpostissa esittämään pienryhmällenne sopivaa haastatteluaikaa. Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista, mutta toivottavaa. Näin saamme tärkeää tietoa kokemuksistanne, joita voidaan hyödyntää opetuksen ja oppimisen kehittämisessä. Tarjoamme kaikille haastatteluun osallistujille pullakahvit! Tutkimuksen toteuttavat Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen Metsä oppimisympäristönä –hankkeen tutkijat. Tutkimuksen tuloksia raportoidaan mm. kasvatustieteellisissä konferensseissa sekä journaaleissa sekä hyödynnetään opettajankoulutuksen opetus – ja kehitystyössä. Lisätietoa tutkimuksesta antaa HenriikkaVartiainen Tutkijatohtori, Metsä oppimisympäristönä -hanke henriikka.vartiainen@uef.fi huone A005a