Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DOP-oppimisen suunnittelu

1,559 views

Published on

Enkenberg, J., Liljeström, A. & Vartiainen, H. (2017). DOP-oppimisen suunnittelu. Lappeenranta 23.1. / 24.1. / 25.1.2017

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

DOP-oppimisen suunnittelu

 1. 1. 1 designed by Freepik JORMA ENKENBERG, ANU LILJESTRÖM JA HENRIIKKA VARTIAINEN DOP-oppimisen suunnittelu
 2. 2. 2. PÄIVÄN OHJELMA 9.00 - 9.15 Koulutuspäivän avaus 9.15 -11.30 DOP-oppimisen suunnittelu: DOP-oppimispolku Prosessinaikainen arviointi 11.30-12.20 Lounas 12.20 -13.00 DOP- käytännössä: esimerkkejä 13.00 -14.30 Pienryhmätyöskentely: Projektin suunnittelu 14.30 -15.00 Mitä opettajat kokevat DOP-oppimisprojektin aikana? 2
 3. 3. 3
 4. 4. TAPAAMISTEN TEEMAT OPPIMISPROJEKTIN ETENEMINEN (projektit tehdään yhteistyössä oppilaiden ja/tai kollegoiden kanssa) 1. Koulutuskerta ke 11.1 Johdattelu ilmiö - sekä DOP-oppimiseen 1. tapaamisen jälkeen Oppimisen kontekstin ja ilmiön ideointi yhdessä oppilaiden kanssa 2. Koulutuskerta ma 23.1. / 24.1. / 25.1. DOP-oppimisen suunnittelu 2. tapaamisen jälkeen Oppimisprojektin suunnittelu ja aloittaminen 3. Koulutuskerta ma 6.2. / 7.2. /8.2. DOP-oppimisen toteutus 3. tapaamisen jälkeen Oppimisprojektin toteutus ja arviointi 4. Koulutuskerta ma 3.4 Oppimisprojektien esittely ja jakaminen konferenssissa 4
 5. 5. •Oppimisen lähtökohta oppilaiden kiinnostus ja identiteetti •Kuulun tähän porukkaan! Minulla on oma tärkeä rooli tässä projektissa! Haluan olla mukana! Minua kuunnellaan ja arvostetaan! •Olemme uteliaita, yritämme ratkaista ongelmia •Haluamme tehdä yhdessä: kokeilemme, testaamme, etsimme, rakentelemme, korjaamme, tutkimme, leikimme, pelaamme, arvioimme… •Luomme uutta, etsimme ratkaisuja, etsimme ratkaisuja myös ryhmän ulkopuolelta, ympäristöistä ja yhteisöistä •Jokaisen tuotoksia ja tekemistä arvostetaan •Ryhmämme jäsenet täydentävät toisiaan •Haluamme jakaa tuotoksemme toisille, jotta he voivat hyödyntää niitä DOP ESIMERKKINÄ OSALLISTAVASTA OPPIMISESTA
 6. 6. 7
 7. 7. Kysymykseen vastauksen etsiminen herättää usein uusia kysymyksiä – ”kysymysten evoluutio”, jossa tosiseikkoja etsivät kysymykset kehittyvät strategista tietoa etsiviksi
 8. 8. DOP! OPPIMISEN Prosessinaikainen arviointi
 9. 9. Linkki dokumentin tulostettavaan ja muokattavaan versioon blogissa: dop2017.blogspot.fi
 10. 10. PAIKANMÄÄRITYS KYLLÄ EI Keskustelimme siitä mitä haluamme oppia ja tulla tietämään tutkimusta tekemällä/toimintaa uudistamalla Keskustelimme ilmiöstä sekä siitä miten ja missä se on nähtävissä (esim. missä paikassa, tilanteessa, olosuhteessa jne.) Mietimme mistä suunnasta ilmiötä voisi lähestyä ja kenen silmin sitä voisi tutkia (tutkimus/työskentelynäkökulma) Ideoimme ilmiölle (tutkimus)kysymyksiä ja muokkasimme niitä edelleen Pohdimme mitä tiedämme jo ilmiöstä ja miten se tieto on saatu Pohdimme mistä, keneltä ja millä tavalla voisimme löytää uutta tietoa Teimme ennustuksia, olettamuksia tai hypoteeseja ilmiön toiminnasta tai käyttäytymisestä Sovimme työnjaosta (kuka, mitä, miten, milloin jne.) Keskustelimme eteentulleista ongelmista ja niiden ratkaisuehdotuksista Kysyimme asiantuntijalta tietoa ja/tai neuvoja siihen mistä, keneltä tai millä tavalla voimme löytää uutta tietoa Otimme selvää tai seurasimme miten ilmiön parissa työskentelevä asiantuntija/henkilö toimii tai käyttäytyy Laadimme tutkimus- /toimintasuunnitelmaa tai muokkasimme sitä edelleen Testasimme ennustuksiamme, olettamuksiamme tai hypoteesejamme tekemällä kokeiluja Pyrimme tekemällä välittämään muille ideoitamme ja ajatuksiamme ( esim. miellekartalla, luonnostelemalla, nikkaroimalla, rakentamalla, purkamalla, ohjelmoimalla) Kerroimme tai esittelimme luokkatovereille sitä mitä olemme tähän mennessä tehneet ja saaneet selville Kysyimme neuvoa toisilta (esim. luokkakavereilta,opettajalta tai kotiväeltä) Autoimme toisia (esim. luokkakavereita, opettajaa tai kotiväkeä) Keräsimme aineistoa ideoinnin ja/tai toteutuksen tueksi (esim. katsomalla mitä eri tietolähteissä sanotaan, tekemällä omia havainnointeja, haastatteluja tai tutkimuksia paikan päällä jne.) Kokeilimme ajatella tai tehdä asian uudella tavalla (esim. miettimällä asiaa jonkun toisen näkökulmasta, vaihtamalla menetelmää, materiaalia, välinettä tms.) Tallensimme omaa toimintaa / tutkimusta (esim. ottamalla valokuvia, videota, tekemällä muistiinpanoja siitä miten tutkimusta on tehty) Järjestimme, luokittelimme, yhdistelimme ja editoimme kerättyä aineistoa Arvioimme toimintaamme liittyviä vahvuuksia ja heikkouksia (esim. missä olemme olleet hyviä ja missä voisimme tehdä paremmin?) Linkki dokumentin tulostettavaan ja muokattavaan versioon blogissa: dop2017.blogspot.fi
 11. 11. DOP! KÄYTÄNNÖSSÄ Esimerkkiprojektit
 12. 12. PIENRYHMÄTYÖSKENTELY Projektin suunnittelu
 13. 13. KYSELY Mitä opettajat kokevat DOP-oppimisprojektin aikana?
 14. 14. TAPAAMISTEN TEEMAT OPPIMISPROJEKTIN ETENEMINEN (projektit tehdään yhteistyössä oppilaiden ja/tai kollegoiden kanssa) 1. Koulutuskerta ke 11.1 Johdattelu ilmiö - sekä DOP-oppimiseen 1. tapaamisen jälkeen Oppimisen kontekstin ja ilmiön ideointi yhdessä oppilaiden kanssa 2. Koulutuskerta 23.1. / 24.1. / 25.1. DOP-oppimisen suunnittelu 2. tapaamisen jälkeen Oppimisprojektin suunnittelu ja aloittaminen 3. Koulutuskerta 6.2. / 7.2. /8.2. DOP-oppimisen toteutus 3. tapaamisen jälkeen Oppimisprojektin toteutus ja arviointi 4. Koulutuskerta ma 3.4 Oppimisprojektien esittely ja jakaminen konferenssissa 40
 15. 15. • Kysymykset, kysymyksillä leikittely (tärkeämpiä kuin vastaukset) • Kirjoittaminen (auttaa ymmärtämään) • Liikkuminen yksityiskohdista kokonaisuuksiin ja kääntäen • Säännönmukaisuudet (niiden etsiminen) • Yksityiskohdat (niiden tutkiminen) • Useat näkökulmat ilmiöön/asiaan (asianosaisten hahmottaminen) • Ideoilla leikittely (ideat jalostuvat) • Monimutkaisen yksinkertaistaminen (mallin muodostaminen) • Yksinkertaisen monimutkaistaminen (ideoiden tuottaminen) • Sitkeys toiminnassa (ahdistuksen kautta löytyy ilo) • Tyhmät ajatukset mahdollisuutena (ideoiden synnyttämisessä ja ratkaisujen herättämisessä) DOP-OPPIMISTOIMINNASSA KOROSTETTAVIA ASIOITA
 16. 16. Liljeström, A., Enkenberg, J. & Pöllänen, S. (2013). Making learning whole: an instructional approach for mediating the practices of authentic science inquiries. Cultural Studies of Science Education. 8 (1), 51-86. DOI: 10.1007/s11422-012-9416-0 Liljeström, A., Enkenberg, J., & Pöllänen, S. (2014). The case of design-oriented pedagogy: What students’ digital video stories say about emerging learning ecosystems. Education and Information Technologies. DOI:10.1007/s10639-013 9284-6 Liljeström, A., Enkenberg, J., Vanninen, P., Vartiainen, H. & Pöllänen, S. (2014). The Openforest portal as an open learning ecosystem: Co-developing in studing of a multidisciplinary phenomenon in a cultural contexts. In P. Kommers, T. Issa, T. Issa, D-F. Chang & P. Isaías (Eds.), Proceedings of the International Conference on Educational Technologies (ICEduTech 2014) and The International Conference on Sustainability, Technology and Education (STE2014). IADIS Press. Liljeström, A., Vartiainen, H., Vanninen, P., Enkenberg, J., & Pöllänen, S. (2013). First-year teacher education students reflections and interpretations about sustainable development and enhancing learning practices: Teoksessa T. Issa, N. M. Sharef, T. Issa & P. Isaías (toim.) Proceedings of the International Conference on Sustainability, Technology and Education (STE2013). IADIS Press. 53-63. Vanninen, P., Liljeström, A., Vartiainen, H,. Enkenberg, J., Pellikka, I. & Pöllänen, S. (2013). Forest in teacher education: The Open Forest portal as a novel resource for learning: Teoksessa T. Issa, N. M. Sharef, T. Issa & P. Isaías (toim.). Sustainability, Technology and Education. Proceedings of International Conference on Sustainability, Technology and Education (STE2013). IADIS Press. 111-114. Vartiainen, H & Enkenberg, J. (2013). Learning from and with museum objects: design perspectives, environment, and emerging learning systems. Educational Technology Research & Development, 61(5), 841-862. Vartiainen, H. & Enkenberg, J. (2014). Participant-led photography as a mediating tool in object-oriented learning in museum. Visitor Studies, 17(1), 66-88. Vartiainen, H. & Enkenberg, J. (2013). Reflections of design-oriented pedagogy for sustainable learning: An international perspective. Journal of Teacher Education for Sustainability, 15 (1), 43-53. Vartiainen, H., Liljeström, A., & Enkenberg, J. (2012). Design-oriented pedagogy for technology-enhanced learning to cross over the borders between formal and informal environments. Journal of Universal Computer Science, 18(15), 2097–2119. Vartiainen, H. (2014).Principles for Design-Oriented Pedagogy for Learning from and with Museum Objects. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Education, Humanities, and Theology., no 60. University of Eastern Finland, 2014. Vartiainen, H. (2014). Designing participatory learning. In P. Kommers, T. Issa, T. Issa, D-F. Chang & P. Isaías (Eds.), Proceedings of the International Conference on Educational Technologies (ICEduTech 2014) and The International Conference on Sustainability, Technology and Education (STE2014). IADIS Press. Vartiainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen uudelleenmuotoilua. Teoksessa J. Julkunen (Toim.) Porrassalmi VIII. Etelä-Savon kulttuurin vuosikirja 2015. Vartiainen, H., Pöllänen, S., Liljeström, A., Vanninen, P. & Enkenberg, J. (submitted). Designing connected learning: Emerging learning systems in a craft teacher education course. DOP-oppimistutkimus

×