Design-suuntautunut pedagogiikka laajentuvissa oppimisen ympäristöissä ja –yhteisöissä

2,365 views

Published on

Esitys Ympäristökasvatuksen Ideapajassa 7.5.2014.

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,365
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,082
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Design-suuntautunut pedagogiikka laajentuvissa oppimisen ympäristöissä ja –yhteisöissä

 1. 1. LAAJENTUVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT - JA YHTEISÖT DOP!YMPÄRISTÖKASVATUKSEN IDEAPAJA 7.5.2014 HENRIIKKA VARTIAINEN
 2. 2. Mitä lastemme ja nuortemme tulisi OPPIA, tietää ja kyetä tekemään tÄMÄN AJAN JA Tulevaisuuden yhteiskunnassa? KUUMA KYSYMYS
 3. 3. 21. VUOSISADAN TAIDOT AJATTELUTAVAT ‣Luovuus,  krii+nen  aja0elu,  ongelmanratkaisu,   päätöksenteko,  oppiminen TYÖSKENTELYTAVAT ‣Kommunikoin9  ja  kollaboraa9o TYÖSKENTELYN VÄLINEET ‣Tieto-­‐  ja  vies9ntätekniikka   ‣Informaa9on  lukutaito ELÄMISEN TAIDOT ‣Kansalaisuus,  elämänura,  henkilökohtainen  ja   sosiaalinen  vastuullisuus Binkley  ym.,  2011 ATC21S
 4. 4. 21. VUOSISADAN TAIDOT (Fullan  &  Langworthy,  2013)     KOLLABORAATIO ‣Toisilta  oppiminen ‣Toisille  jakaminen ‣Toisen  ajatuksen  tai   ehdotuksen  edelleen   kehi0ely ‣Verkostoituminen ‣Myötäeläminen ‣Yhteenkuuluvuuden   tunteminen KANSALAISUUS ‣Tieto  globaalista ‣Herkkyys  ja  kunnioitus   muita  kul0uureja  kohtaan ‣Osallistuminen  kestävän   kehityksen  edistämiseen LUOVUUS JA MIELIKUVITUS ‣Taloudellinen  ja  sosiaalinen   yri0eliäisyys ‣Uusien  ideoiden    tavoi0elu  ja   tuo0aminen ‣Toiminnan  johtaminen HENKISET JA MORAALISET LUONTEENPIIRTEET ‣Rehellisyys ‣Itsesäätely ‣Vastuullisuus ‣Sitkeys ‣Empa9a ‣Itseluo0amus ‣Omasta  hyvinvoinnista ‣  huoleh9minen ‣Työurasuuntauneisuus ‣Elämisen  (arjen)  taidot   KRIITTINEN AJATTELU JA ONGELMANRATKAISU ‣Projek9n  suunni0elu ‣Projek9n  toteutus ‣Ongelman  ratkaisu ‣Päätöksenteko ‣Digitaalisten   työvälineiden   hyödyntäminen VIESTINTÄ ‣Suullinen  vies9ntä ‣Kirjallinen  vies9ntä ‣Digitaalisten   työvälineiden  käy0ö ‣Taito  kuunnella
 5. 5. YHTENÄ KESKEISEN MUUTOKSEN AJURINA ON OLLUT NOPEASTI KEHITTYNYT TEKNOLOGIA, JOKA ON MAHDOLLISTANUT UUDENLAISTEN YHTEISÖJEN JA YHTEENKERTYMIEN SYNTYMISEN SEKÄ KEHITTYMISEN FORMAALIN KOULUTUKSEN ULKOPUOLELLA (Thomas  &  Brown,  2011;  Jenkins  ym.,  2008)
 6. 6. OSALLISTAVA KULTTUURI ENG. PARTICIPATORY CULTURE
 7. 7. OSALLISTAVA KULTTUURI MATALA KYNNYS, KUKA TAHANSA VOI OSALLISTUA TAITEELLISEEN ILMAISUUN, ONGELMAN RATKAISUUN JNE. ITSEORGANISOITUVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT- JA YHTEISÖT OSALLISTAA LAAJOIHIN VERKOISTOIHIN, JOISSA LUODAAN JA RAKENNETAAN YHDESSÄ TUHANSIA ERILAISIA DIGITAALISIA RESURSSEJA OHJAA SEKÄ VALMENTAA UUDEN LUONTIIN JA SEN TULOKSENA OLEVAN JAKAMISEEN TOISILLE SE MITÄ KOKENEIMMAT TIETÄVÄT JA OSAAVAT SIIRRETÄÄN YHTEISÖLLISEN TOIMINNAN VÄLITTÄMÄNÄ ALOITTELEVIEN JA VASTA MUKAAN TULLEIDEN OMAKSI HETEROGEENISEN YHTEISÖN JÄSENET USKOVAT, ETTÄ OSALLISTUMISELLA JA OMALLA KONTRIBUUTIOLLA ON MERKITYSTÄ SEKÄ ITSELLE ETTÄ YHTEISÖLLE OSALLISTUJAT JATKUVASTI ARVIOIVAT ITSE OMAA SUORITUSTAAN SITÄ KEHITTÄÄKSEEN (esim.  Jenkins  ym.,  2008  ;  Thomas  ja  Brown,  2011;  NETP,  2010;  Enkenberg,  2014;  Bereiter  &  Scardamalia,  2003;  Scardamalia  ym.,2011;  Hakkarainen   ym.,  2013;  Eckert  ym.,  1997;  Wells,  2008;  Lemke,  2002;  Roth  ja  Lee,  2006  ym.)
 8. 8. OSALLISTAVA KULTTUURI MATALA KYNNYS, KUKA TAHANSA VOI OSALLISTUA TAITEELLISEEN ILMAISUUN, ONGELMAN RATKAISUUN JNE. OPPILAAN IKÄÄN SIDOTTU PROSESSI, JOKA EDELLYTTÄÄ OPPILAAN KOKOAIKAISTA LÄSNÄOLOA ITSEORGANISOITUVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT- JA YHTEISÖT OPETUSTA TOTEUTETAAN PAKOLLISEN OPETUSSUUNNITELMAN VIITOITTAMANA OSALLISTAA LAAJOIHIN VERKOISTOIHIN, JOISSA LUODAAN JA RAKENNETAAN YHDESSÄ TUHANSIA ERILAISIA DIGITAALISIA RESURSSEJA OPPIMINEN ANKKUROIDAAN LUOKKAHUONEESEEN JA OPPIKIRJOIHIN OHJAA SEKÄ VALMENTAA UUDEN LUONTIIN JA SEN TULOKSENA OLEVAN JAKAMISEEN TOISILLE OPETETAAN SITÄ MINKÄ JOKU TOINEN ON RAKENTANUT TAI JULKI TUONUT SE MITÄ KOKENEIMMAT TIETÄVÄT JA OSAAVAT SIIRRETÄÄN YHTEISÖLLISEN TOIMINNAN VÄLITTÄMÄNÄ ALOITTELEVIEN JA VASTA MUKAAN TULLEIDEN OMAKSI OPETTAJAN PUHEEN KUUNTELU JA MONISTEIDEN TÄYTTÄMINEN HETEROGEENISEN YHTEISÖN JÄSENET USKOVAT, ETTÄ OSALLISTUMISELLA JA OMALLA KONTRIBUUTIOLLA ON MERKITYSTÄ SEKÄ ITSELLE ETTÄ YHTEISÖLLE EDETÄÄN YKSIN TEHDEN JA SAMASSA TAHDISSA, JOLLOIN ERILAISUUS ON UHKA OSALLISTUJAT JATKUVASTI ARVIOIVAT ITSE OMAA SUORITUSTAAN SITÄ KEHITTÄÄKSEEN OPETTAJAN SUORITTAMA ARVIOINTI (esim.  Jenkins  ym.,  2008  ;  Thomas  ja  Brown,  2011;  NETP,  2010;  Enkenberg,  2014;  Bereiter  &  Scardamalia,  2003;  Scardamalia  ym.,2011;  Hakkarainen   ym.,  2013;  Eckert  ym.,  1997;  Wells,  2008;  Lemke,  2002;  Roth  ja  Lee,  2006  ym.) KOULUKULTTUURI
 9. 9. ”The unequal access to the opportunities, experiences, skills, and knowledge that will prepare youth for full participation in the world of tomorrow” THE PARTICIPATION GAP ( J e n k i n s   y m . , 2 0 0 8 )
 10. 10. Miten erilaisia koulujen ulkopuolisia ympäristöjä- ja yhteisöjä, fyysisiä sekä virtuaalisia, voidaan hyödyntää formaalissa kouluoppimisessa nykyistä laajemmin sekä tavalla, joka tukee tämän vuosituhannen oppimisen ja osaamisen edistämisen tavoitteita? HAASTE
 11. 11. DOP!DESIGN-SUUNTAUTUNUT PEDAGOGIIKKA
 12. 12. OPPIMINEN OSALLISTAVA TEKNOLOGIA YHTEISKEHITTELY OPPIMISKÄSITYS OPETUSMALLI TYÖVÄLINEET
 13. 13. KOULUYHTEISÖ (oppijat, opettajat, muu henkilökunta) YHTEISKEHITTELY ASIANTUNTIJOIDEN KANSSA (esim. tutkijat, museo-oppaat) YHTEISÖÖN LIITTYMINEN (esim. openmetsä) AVOIMET HAASTEET SEKÄ SITÄ TARKENTAVAT TUTKIMUSKYSYMYKSET (oppijoiden oman mielenkiinnon suunnassa) TODELLISEN MAAILMAN KOHTEIDEN TUTKIMINEN (esim. ilmiötä välittävä museoartefakti, luontokohde) JAETUT OPPIMISEN RESURSSIT (esim. ilmiöön tai sitä edustavaan kohteeseen liittyvä tutkimusdata, oppijoiden tuottamat digitarinat jne.) VÄLINEET IDEOIDEN, KIINNOSTUKSEN SEKÄ OSAAMISEN VÄLITTÄMISEEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELUUN (esim. tutkimussuunnitelmat, luonnokset jne.) AINEISTON KERUUN, ORGANISOINNIN JA TYÖSTÄMISEN VÄLINEET (esim. asiantuntijan toimintaa välittävät mittavälineet, oppijoiden omat älypuhelimet jne.) VUOROVAIKUTUKSEN VÄLINEET (esim. kommunikointiin, julkaisemiseen, jakamiseen jne.) TOIMIJATKOHTEETVÄLINEET PÄIVÄKOTI/KOULU/ YLIOPISTO LUONTO-JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ TEKNOLOGIA- YMPÄRISTÖ DOPOPPIMISEN KONTEKSTI
 14. 14. DOP 1. ORIENTATION ACTIVITIES 3. INQUIRY 2. INQUIRY PLAN4. GENERALIZATION • Discussion about things that interest in a forest • Discussion about research perspectives • Studying the research narratives and story analysis • Selection and anchoring of open challenge • Research perspective • Forming ideas and selection of research theme • Forming ideas and selection of inquiry object • Selection of inquiry tools • Agreement on forms of work • Arrival at Punkaharju • Gathering of inquiry tools • Carrying out the inquiry • Discussion about inquiry • Departure from Punkaharju • Processing of data and interpreting of findings • Reporting on the learning project • Evaluation of meaning of project PUNKAHARJU 1. ILMIÖN/HAASTEEN ARTIKULOINTI 3. AINEISTONKERUU 4. RATKAISUN RAKENTAMINEN JA JAKAMINEN • Keskustelu haasteesta tai ilmiöstä • Oppimista ohjaavan tehtävän artikulointi ja kiinnittäminen • Ekosysteemien jakaminen • Työskentelysääntöjen laatiminen • Oppimiskohteiden valinta • Resurssien kartoittaminen (informaatioresurssit, työvälineet, yhteisölliset resurssit) • Tutkimus-/toimintasuunnitelman laatiminen • Työskentely laajennetussa oppijayhteisössä • Tutkimusten suorittaminen • Aineiston keruu (esim. video, audio, kuvat, havainnoinnit, haastattelut jne.) • Kootun aineiston järjestäminen, yhdistäminen ja analysointi • Digitaalisen artefaktin tuottaminen ja julkaiseminen KOULU LAAJENNETTU OPPIMISYHTEISÖ- JA YMPÄRISTÖ 2. KONTEKSTIN SUUNNITTELU OPETUSMALLI http://www.openmetsa.fi/dopvideo
 15. 15. Liljeström,  A.,  Enkenberg,  J.  &  Pöllänen,  S.  (2013).  Making  learning  whole:  an  instruc9onal  approach  for  media9ng   the  prac9ces  of  authen9c  science  inquiries.  Cultural  Studies  of  Science  Educa9on.  8  (1),  51-­‐86.  DOI:  10.1007/ s11422-­‐012-­‐9416-­‐0 Liljeström,  A.,  Enkenberg,  J.,  &  Pöllänen,  S.  (2013).  The  case  of  design-­‐oriented  pedagogy:  What  students’  digital   video  stories  say  about  emerging  learning  ecosystems.  Educa9on  and  Informa9on  Technologies.  DOI:10.1007/ s10639-­‐013  9284-­‐6 Liljeström,  A.,  VarAainen,  H.,  Vanninen,  P.,  Enkenberg,  J.,  &  Pöllänen,  S.  (2013).  First-­‐year  teacher  educa9on   students  reflec9ons  and  interpreta9ons  about  sustainable  development  and  enhancing  learning  prac9ces:   Teoksessa  T.  Issa,  N.  M.  Sharef,  T.  Issa  &  P.  Isaías  (toim.)  Proceedings  of  the  Interna9onal  Conference  on   Sustainability,  Technology  and  Educa9on  (STE2013).  IADIS  Press.  53-­‐63. Vanninen,  P.,  Liljeström,  A.,  VarAainen,  H,.  Enkenberg,  J.,  Pellikka,  I.  &  Pöllänen,  S.  (2013).  Forest  in  teacher   educa9on:  The  Open  Forest  portal  as  a  novel  resource  for  learning:  Teoksessa  T.  Issa,  N.  M.  Sharef,  T.  Issa  &  P.  Isaías   (toim.).  Sustainability,  Technology  and  Educa9on.  Proceedings  of  Interna9onal  Conference  on  Sustainability,   Technology  and  Educa9on  (STE2013).  IADIS  Press.  111-­‐114. VarAainen,  H  &  Enkenberg,  J.  (2013).  Learning  from  and  with  museum  objects:  design  perspec9ves,  environment,   and  emerging  learning  systems.  Educa9onal  Technology  Research  &  Development,  61(5),  841-­‐862.   VarAainen,  H.  &  Enkenberg,  J.  (2014).  Par9cipant-­‐led  photography  as  a  media9ng  tool  in  object-­‐oriented  learning   in  museum.  Visitor  Studies,  17(1),  66-­‐88. VarAainen,  H.  &  Enkenberg,  J.  (2013).  Reflec9ons  of  design-­‐oriented  pedagogy  for  sustainable  learning:  An   interna9onal  perspec9ve.  Journal  of  Teacher  Educa9on  for  Sustainability,  15  (1),  43-­‐53.   VarAainen,  H.,  Liljeström,  A.,  &  Enkenberg,  J.  (2012).  Design-­‐oriented  pedagogy  for  technology-­‐enhanced  learning   to  cross  over  the  borders  between  formal  and  informal  environments.  Journal  of  Universal  Computer  Science,  18 (15),  2097–2119. DOP
 16. 16. Binkley,  M.,  Erstad,  O.,  Herman,  J.,  Raizen,  S.,  Ripley,  M.,  &  Rumble,  M.  (2011).  Defining  21st  century  skills.  In  P.  Griffin,  B.  McGaw,  &   E.  Care  (Eds.),  Assessment  and  teaching  of  21st  century  skills  (pp.  17–66).  New  York:  Springer. Bereiter,  C.  &  Scardamalia,  M.  (2003).  Learning  to  work  crea9vely  with  knowledge.  Teoksessa  E.  De  Corte,  L.  Verschaffel,  N.  En-­‐   twistle,  &  J.  van  Merriënboer  (Toim.),  Powerful  learning  envi-­‐  ronments:  Unraveling  basic  components  and  dimensions  (Ad-­‐   vances  in  Learning  and  Instruc9on  Series).  Oxford,  UK:  El-­‐  sevier  Science,  55——68. Eckert,  P.,  Goldman,  S.,  and  Wenger,  E.  (1997).  The  School  as  a  Community  of  Engaged  Learners.  Retrieved  2013  from  h0p:// www.stanford.edu/~eckert/PDF/SasCEL.pdf Enkenberg,  J.  (2014).  Aika  muu0aa  nykyinen  toimintakul0uuri.  h0p://www.9edeseura.es/2014/01/aika-­‐muu0aa-­‐nykyinen-­‐ toimintakul0uuri.html Fullan,  M.&  Langwothy,  M.  (2013)  Towards  a  New  End:  New  Pedagogies  for  Deep  Learning.  Saatavilla  (online):  h0p:// www.newpedagogies.info/ Hakkarainen,  K.,  Paavola,  S.,  Kangas,  K.,  &  Seitamaa-­‐Hakkarainen,  P.  (2013).  Socio-­‐cultural  perspec9ves  on  collabora9ve  learning:   Towards  collabora9ve  knowledge  crea9on.      In  C.  Hmelo-­‐Silver,  C.  Chinn,  C.  Chan  &  A.  O'Donnell  (Eds.),  InternaFonal  handbook   of  collaboraFve  learning  (pp.  57-­‐73).  New  York:  Routledge. Jenkins,  H.,  Clinton,  C.,  Purushotma,  R.,  Robison,  A.  J.,  &  Weigel,  M.  (2008).  ConfronFng  the  challenges  of  parFcipatory  culture:  Media   educaFon  for  the  21st  century.  Chicago,  IL:  John  D.  and  Catherine  T.  MacArthur  Founda9on.  Retrieved  Jan  28,  2014,  from  h0p:// www.nwp.org/cs/public/print/resource/2713 Na9onal  Educa9on  Technology  Plan.  (2010).  Transforming  American  educaFon.  Learning  powered  by  technology.  Retrieved  Aug  05,   2013,  from  www.ed.cov/technology/netp-­‐2010. Lemke,  J.  (2002).  Becoming  the  village:  Educa9on  across  lives.  In  G.  Wells,  &  G.  Claxton  (Eds.)  Learning  for  Life  in  the  21st  Century  (pp   34-­‐45).  Oxford:  Blackwell  Publishers. Roth,  W-­‐M.,  &  Lee,  Y.  J.  (2006).  Contradic9ons  in  theorizing  and  implemen9ng  communi9es.  EducaFonal  Research  Review,  1(1),   27-­‐40. Scardamalia,  M.,  Bransford,  J.,  Kozma,  R.,  &  Quellmalz,  E.  (2011).  New  assessments  and  environments  for  knowledge  building.  In  P.   Griffin,  B.  McGaw,  &  E.  Care  (Eds.),  Assessment  and  teaching  of  21st  century  skills  (pp.  231–300).  New  York,  NY:  Springer. Thomas,  D.  &  Brown,  J.S.  (2011).  A  New  Culture  of  Learning:  Cul9va9ng  the  Imagina9on  for  a  World  of  Constant  Change. Wells,  G.  (2008).  Dialogue,  inquiry  and  the  construc9on  of  learning  communi9es.    In  B.  Lingard,  J.  Nixon  and  S.  Ranson  (Eds.),   Transforming  Learning  in  Schools  and  CommuniFes:  The  Remaking  of  EducaFon  for  a  Cosmopolitan  Society  (pp.  236-­‐256).   London:  Con9nuum. lähteet

×