Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chanoeka

1,737 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chanoeka

 1. 1. Chanoeka Het Chanoeka feest,Inwijdings of toewijdings-feest Vernieuwings-feest Lichtjes-feest
 2. 2. Terwijl thuis de chanoekia voor het raam staat te stralen, worden in het gezin spelletjes gespeeld, speciale gerechten gegeten en cadeautjes uitgepakt.Chanoeka (Inwijdingsfeest) is het enigebelangrijke feest dat niet in de bijbelgenoemd wordt. Het wordt gevierd terherinnering aan de herinwijding van deTempel in Jeruzalem door de Makkabeeën,nadat deze, in het jaar 165 voor de gewonejaartelling, de Syriërs verslagen hadden.
 3. 3. Snel-Curses Chanoekah• Antiochus IV Epiphanes (Grieks voor verschenen God)• 164 v.Chr. koning van de hellenistische Seleuciden.• Grieks Syrisch.• Beeld van (een) Antichrist.
 4. 4. Wat deed Antiochus Epiphanes?Verbood besnijdenisOntwijdde Joodse tempelOfferde een varken op het altaarBracht afgodsbeeld van Zeus in de tempel
 5. 5. Juda de Maccabeeër Juda de Hamer‘ komt in opstand. Beschreven in Maccabeeën
 6. 6. Her-inwijding, toewijding Tempel Gods
 7. 7. Gods Wonder van Chanoeka!De Maccabeeers vonden voor 1 dag speciale Menorah-olie, maar de Menorah bleef 8 dagen branden!
 8. 8. Wat kunnen we hier van leren?• Het gevaar van antisemitisme, Jodenhaat, anti-Israel.• Er komt een Antichrist, die zich verzet tegen al wat van God is, die zich in de Tempel zal zetten, zeggende dat hij God is.• Wij moeten in opstand komen tegen antisemitisme.• Laten wij met onze tempel van de Heilige Geest licht brengen in deze donkere, duistere wereld.• Wij moeten ons toewijden aan God, en zo wij lauw zijn geworden of afvallig, ons her-toewijden aan Yeshua.• Zorgen dat we – in deze laatste der dagen – genoeg olie bij ons hebben. Denk aan de 5 dwaze en 5 wijze maagden.• God wil het Chanoeka-wonder van de vermenigvuldiging van de olie, van de Heilige Geest, ook nu nog in ons leven verrichten, en de Heer zal dat zeker doen voor allen die God daarom vragen.• Dat er na het voeren van de goede strijd, altijd hoop is van God op een nieuw begin!
 9. 9. Het aansteken van de Chanoekia Menorah!
 10. 10. Yeshua is de Sjamasj: De Dienaar “Gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.” (Mattheus 20:28 De Sjamasj / Yeshua kwam als het Licht in deze wereld, om het licht van Gods Geest in ons te ontsteken. Zodat wij - door de Sjamasj aangestoken - tevens een licht in de wereld zijn, en dienaars van Yeshua en van elkaar zijn. “Dient de Here.” (Romeinen 12:11c) “Dient elkander door de liefde.” (Galaten 5:13c)
 11. 11. Toen kwam het Vernieuwings (Chanoeka) feest te Jeruzalem; het was winter. En Yeshua/Jezus wandelde in de tempel, in de zuilengang van Salomo. (Johannes 10:22,23)
 12. 12. Alles draait om YeshuaHaMaShiach (Messias)Een eeuwenoud Joods gezegde zegt al:“Heel de wereld is geschapen voorMessias”.Dus ook Chanoeka!‫אכנכיא אורא להועול םא להלהלךא אחרי‬ ַ‫ םָ יִ לֹ םָ לֹ םָ יַ ךֵ א ְ יַ ַרֲ י‬‫לאא ילךא בחשךא כי־לוא אורא לה יַיי ם‬ ִ‫י‬ ּ‫ךֵ ךֵ א ְ ּ ׁ א ְ ּ לֹ לֹ יַח‬ ִ‫יַ ְךֶ י‬a·no·khi or ha·o·lam, ha·ho·lekha·cha·rai,lo ye·lekh ba·cho·shekh, ki-lo orha·chay·yim"Wederom dan sprak Jezus tot hen enzeide: Ik ben het licht der wereld; wieMij volgt, zal nimmer in de duisterniswandelen, maar hij zal het licht deslevens hebben.“ (John 8:12)
 13. 13. “Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een bergligt, kan niet verborgen blijven.” (Mattheus 5:14)
 14. 14. Gebruiken, feest, lekkers• Latkes • SoefganiotDeze lekkernijen worden speciaal met Chanoeka gegeten omdat ze in olie bereid worden,als herinnering aan het wonder van de olie.
 15. 15. Er worden special Chanoeka liederen gezongen, waaronder ‘Haneerot Halaloe’ en ‘Ma’oz Tsur’• Liedjes/Zang Maoz Tzur (Rock of Ages) Ma-oz Tzur Yshu-a-ti Le-cha Na-eh Lsha-bei-ach Ti-kon Beit Tfi-la-ti Vsham To-da Nza-bei-ach Leit Ta-chin Mat-bei-ach Mi-tzar Ham-na-bei-ach Az Eg-mor Bshir Miz-mor Cha-nu-kat Ha-miz-bei-ach Az Eg-mor Bshir Miz-mor Cha-nu-kat Ha-miz-bei-ach
 16. 16. Oorspronkelijk kregen kinderen met Chanoeka wat zakgeld, waarvan ze geacht werden een gedeelte af te staan aan tsedaka. Nu wordt het Geld vaak in chocolademunten gegeven en daarnaast worden cadeautjes uitgewisseld.• Chanoeka-Geld
 17. 17. Het Dreidel SpelDe dreidel is een vierkantig tolletje waarmeetegenwoordig vooral kinderen spelen. Toende joodse studie tijdens de Chanoeka- Het bijbehorend spelletje werkt met een potepisode onder de Syrische bezetter (net als ganzenbord). Op het tolletje staanverboden was, werd het tolletje gebruikt om vier Hebreeuwse letters noen, giemel, heein het geheim te studeren; als studenten en sjien; deze betekenen:werden betrapt deden zij net alsof zij een In het Hebreeuws: Nes Gadol Haja Sjam –onschuldig spelletje speelden. een groot wonder gebeurde daar!
 18. 18. EINDEFijn Chanoeka-feest gewenst!

×