Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Doe meer met CaseWare

579 views

Published on

Presentatie

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Doe meer met CaseWare

  1. 1. Doe meer met CaseWare De consultants van Full.Finance willen samen met ude uitgebreide functionaliteit van CaseWare benutten om op efficiënte wijze advieskansen te creëren.
  2. 2. Samenwerkende software• CaseWare Working Papers• CaseWare Office Connector• Microsoft Excel
  3. 3. • CaseWare: Historische financiële data direct beschikbaar op diverse gestandaardiseerde niveau’s – Details (grootboekniveau) – Samengevatte gegevens (leadsheetniveau) – Kwantitatieve gegevens• CaseWare Office Connector – Op stabiele wijze gegevens ophalen• Excel – Bewerking tot gewenste output – Presentatie
  4. 4. CaseWare Office Connector• Meest onderschatte softwareproduct dat CaseWare levert.• Met dit gereedschap bent u in staat eigen overzichten op te zetten die automatisch gevuld worden met gegevens uit de CaseWare database.• Deze overzichten worden gepresenteerd in Word of Excel en zijn via Office relatief eenvoudig op te zetten danwel aan te passen.• Een laagdrempelige manier om standaardisering binnen uw kantoor door te voeren.
  5. 5. Financial forecasting (5 jaren)• Prognosebalans• Prognose winst-en-verliesrekening• Prognose kasstroom• Grafische weergaven• Ratios
  6. 6. Financial forecasting (perioden)• Opbouw prognose/budget• Na afronding jaarrekening – Prognose ‘ongewijzigd beleid’ – Bijstelling o.b.v. bespreking met cliënt• Periodiek – Confrontatie realisatie versus prognose • Cijfermatig met standaardrapportage FTV • Aanvullend specifieke managementinfo via connector – Cijfermatig – Grafische weergaven – Dashboard • Bespreking voortgang met cliënt
  7. 7. Diversen• Basischecks dossiers• Nog toe te wijzen• Analyse splitsrekeningen• Centenafronder
  8. 8. CaseWare,…………….daar moet je meer doen….. Dia 8

×