Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bussines Innovation Seminar - Intro & Programma - Henk De Folter

603 views

Published on

Fontys Management Seminar
Business Innovation
22 april 2009
-------------------------------------------------------
Presentatie Henk de Folter
Introductie & Programma

Published in: Business, Technology

Bussines Innovation Seminar - Intro & Programma - Henk De Folter

  1. 1. “Business Innovation” Innovatie betekent business, big business! Minister Van der Hoeven
  2. 2. Fontys Bedrijfshogeschool 11e Management seminar “Business Innovation” door Ton Schurgers Kees Groeneveld Herman Tuininga Fred Verstraaten
  3. 3. Bits & Chips (Kleine systemen door kleine bedrijven 28 oktober 2005) Wat is dat eigenlijk, innoveren? Bill Carrelli definieerde dat onlangs op de Flevum-dag als volgt: ‘Innoveren is het succesvol op de markt brengen van een goed idee.’ Kees le Pair bracht het nog simpeler: ‘Innoveren is iets nieuws maken dat goed verkoopt.’ Een goed idee is dus niet genoeg. Je moet ook de bijhorende marketing, sales, research, ontwikkeling, logistiek, service, financiën en management goed in balans hebben, anders komt er niks van terecht. De vijf grote bedrijven op ons gebied in Nederland hebben dat goed begrepen. De kleinere kunnen zo links en rechts nog wat verbeteren.
  4. 4. Programma (De Omgeving) Open innovatie en het belang daarvan voor de MKB  ondernemer. Ton Schurgers zal vanuit zijn ervaring als Fontys lector en directeur van United Brains en voorheen Syntens uitleggen hoe u voordeel kan halen uit het delen van uw intellectueel eigendom met anderen. Er is veel, heel veel kennis aanwezig bij onze  kennisinstellingen en ondernemingen. Kees Groeneveld zal vanuit zijn ervaring als directeur van de brancheorganisatie FHI en voorzitter van de Point-One MKB stuurgroep vertellen hoe kennis een product is geworden waarmee elk volwassen Nederlands bedrijf zich kan onderscheiden en geld kan verdienen.
  5. 5. Programma (voorbeeld succes model) Nieuwe business modellen die open innovatie stimuleren en  ondersteunen. Herman Tuininga zal vanuit zijn ervaring als directeur van Sallant Electronics en voorzitter van DevLab vertellen wat de condities dienen te zijn om tot een succesvolle samenwerking te komen. Als voorbeeld zal hij toelichten hoe DevLab tot stand is gekomen en waarom het samenwerken daar echt resultaat oplevert. “Het DevLab is een initiatief van twaalf technologiebedrijven uit het midden- en kleinbedrijf. Doel is om kenniscirculatie tussen Universteiten, HBO-instellingen en de MKB-lidbedrijven te stimuleren en concretiseren om business opportunities op de lange termijn mogelijk te maken.”
  6. 6. Programma (voorbeeld uit de praktijk) Luminis iQ Products - “Een uitvinding die nooit de R&D  afdeling heeft verlaten, blijft een uitvinding. Slechts nadat zo'n uitvinding in productie is genomen en zijn business value heeft bewezen, kan het als innovatie gezien worden.” Dit staat te lezen op de website van Luminis. Fred Verstraaten zal u vertellen hoe hij samen met zijn klanten succesvol innoveert, en waarom hij actief deelneemt aan de Development Club.
  7. 7. Programma (Discussie) Stelling van de avond:  Samenwerken tussen MKB ondernemers en open innovatie is de wonderolie die uw innovatie op gang krijgt?
  8. 8. 18.00 Ontvangst met koffie en een broodje 18.20 Welkom namens Fontys door Luc Maas Inleiding door Henk de Folter 18.30 Introductie door: Ton Schurgers over “open innovatie” “samenwerken en delen van intellectueel eigendomsrecht” 18:50 Kees Groeneveld over “geld verdienen met kennis” 19:20 Herman Tuininga over “condities voor en voorbeelden van succesvol samenwerkende MKB ondernemers” 19.55 (pauze) 20.15 Fred Verstraaten over “Hoe ontstaan de meest succesvolle innovaties?” 20.50 Discussie met de sprekers 21.05 Afsluitende borrel

×