Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proeverij Trends En Beleidsuitdagingen (2)

443 views

Published on

Presentatie NICIS bij workshop trends en beleidsuitdagingen tijdens orientatie op wethoudersvak

Published in: Economy & Finance, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proeverij Trends En Beleidsuitdagingen (2)

 1. 1. Belangrijke trends en beleidsuitdagingen voor de komende periode(n) Wethoudersproeverij
 2. 2. Inhoud presentatie <ul><li>Wat is Nicis Institute en wie ben ik </li></ul><ul><li>De belangrijkste trends: een selectie </li></ul><ul><li>De beleidsuitdagingen voor de komende periode(n) </li></ul>
 3. 3. Enkele belangrijke trends <ul><ul><li>Verdere economische groei en verdubbeling koopkracht </li></ul></ul><ul><ul><li>Daling beroepsbevolking </li></ul></ul><ul><ul><li>Bevolkingsgroei of daling </li></ul></ul><ul><ul><li>Wijzigende huishoudsamenstelling </li></ul></ul><ul><ul><li>Hogere eisen kwaliteit woon- en leefomgeving </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociale dynamiek en individualisering </li></ul></ul>
 4. 4. Verdere economische groei (reëel) 2008-2040 100 200 300 400 500 600 700 800 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040
 5. 5. Toename reële inkomen per hoofd 2008-2040 100 150 200 250 300 350 400 450 1967 1977 1987 1997 2007 2017 2027 2037 2047
 6. 6. Daling beroepsbevolking <ul><ul><li>Commissie Bakker </li></ul></ul><ul><ul><li>Daling 1 miljoen </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekort 0,7 mln. in 2040 </li></ul></ul><ul><ul><li>Niet uniform over Nederland verdeeld </li></ul></ul>
 7. 7. Arnhem: vraag en aanbod arbeid 2007-2040
 8. 8. Nijmegen: vraag en aanbod arbeid 2007-2040
 9. 9. Regio: vraag en aanbod arbeid 2007-2040
 10. 10. Rotterdam: vraag en aanbod arbeid 2007-2040
 11. 11. Amsterdam: vraag en aanbod arbeid 2007-2040
 12. 12. Bevolkingsgroei: 2008-2025
 13. 13. Wijzigende huishoudsamensteling: toename eenpersoonshuishoudens 2008-2025
 14. 14. Wijzigende huishoudens 2008-2050 (2008 = 100)
 15. 15. Hogere eisen woon- en leefomgeving <ul><ul><li>Veranderende bevolkingssamenstelling </li></ul></ul><ul><ul><li>Verdubbeling koopkracht </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer keuzemogelijkheden </li></ul></ul><ul><ul><li>Wijzigende huishoudsamenstelling </li></ul></ul><ul><ul><li>Relatief veel huurwoningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Groen en blauw met rood verbinden </li></ul></ul><ul><ul><li>Wie een hoge kwaliteit van woon- en leefomgeving heeft, heeft de arbeidsmarkt </li></ul></ul>
 16. 16. Snelheid verbeteringen bestaande woningvoorraad? Nieuwbouw Sloop 1 % van de voorraad 0,20% van de voorraad
 17. 17. De doelgroepen voor het sociale beleid <ul><ul><li>Doe wat belangrijk is en niet wat goed voelt </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoogte uitgaven  omvang problematiek </li></ul></ul><ul><ul><li>Echte doelgroepen worden onvoldoende bereikt </li></ul></ul><ul><ul><li>De groep ‘behoeftigen’ wordt groter </li></ul></ul><ul><ul><li>Tegelijkertijd grote sociale dynamiek </li></ul></ul><ul><ul><li>Mondige en claimende burgers </li></ul></ul><ul><ul><li>U heeft onvoldoende middelen </li></ul></ul>
 18. 18. Beroepsbevolking en zorguitgaven (2008 = 100)
 19. 19. Aanpakken: lage participatiegraden
 20. 20. De beleidsuitdagingen voor de komende periode(n) <ul><ul><li>Aanzienlijke bezuinigingen: scherpere keuzes, duidelijke profilering, hoger aan de wind zeilen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vooral investeren in de structuurkenmerken van stad en regio </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>arbeidsmarkt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>onderwijs </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>massaal en snel verbeteren bestaande woningvoorraad </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Dat is tevens het goede antwoord op de crisis </li></ul></ul><ul><ul><li>Herdefinieer het sociale beleid: wat wel, wat niet, de échte doelgroepen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kies voor kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit bij alle korte termijn incidenten en crisissen </li></ul></ul>

×