Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Business development plan henk bleijenburg

331 views

Published on

BD plan

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Business development plan henk bleijenburg

  1. 1. Vraagstelling • Succesvol in de markt zetten van Business Development Services bij …. 1Henk Bleijenburg
  2. 2. Analyse fase (interne)  Wie zijn de huidige klanten,  Omschrijf Development services, voordelen, kenmerken, achterliggende proces,  Wat zijn de competitieve voordelen,  Welke marketingactiviteiten zijn reeds gedaan en wat zijn de resultaten. 2Henk Bleijenburg
  3. 3. Analyse fase (externe)  De markt: grootte? Evolutie? Trends?  Marktsegmenten: klant, eindklant, infuencers  Wie zijn de beslissers, hoe te bereiken  Concurrentie 3Henk Bleijenburg
  4. 4. Operationeel Hoe genereren wij naamsbekendheid Hoe overtuigen wij de doelgroep Welke marketing activiteiten 4Henk Bleijenburg
  5. 5. In gesprek met de markt om duidelijk de strategie en kennis over te brengen. Welke ‘problemen en uitdagingen’ lossen wij op voor de ‘problem owner’ voor het leveren van toegevoegde waarde Welke kansen bieden wij de ‘problem owner’ door het leveren van toegevoegde waarde 5Henk Bleijenburg
  6. 6. Doelgroep • Bestaande klanten • Nieuwe klanten • Influencers • Eindklanten 6Henk Bleijenburg
  7. 7. Regie krijgen over de markt • Maken van tactisch sales plan:  Overview (pipeline, closed, proposals)  Tactical Ideas, swot  Marketing (seminar, beurs, free publicity)  Action plan: resources, milestones, details, calls, visits 7Henk Bleijenburg

×