20120207 presentatie

576 views

Published on

This presentation presents an overview over the protection of innovations especially protection of knowhow

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
576
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20120207 presentatie

 1. 1. Voordracht 7 februari Demcon Oldenzaal Ir H.C. de LangeOprichter van de Octrooifabriek B.V.
 2. 2. • Geheimhouding• Octrooirecht• Merkenrecht• Modelrecht• Handelsnaamrecht• Auteursrecht (databank-recht, naburige rechten)• Recht tegen oneerlijke handelspraktijken (slaafse nabootsing)• Topografieën van halfgeleiders• Kwekersrecht
 3. 3. • Beschermt een technische prestatie (selectie en kruising)• Beschermt uiterlijk en eigenschappen• Kosten Depot – Nederland (Wageningen) geschat 500-1500 € – Europa (Angers) geschat 1000-3000 € – Internationaal (UPOV, Geneve) – Plus kosten gemachtigde (1000-6000 €)• Vereisten voor geldigheid: nieuw, onderscheidbaar en stabiel (DUS: Distinct, Uniform, Stable)• 20 jaar
 4. 4. Bron: www.upov.int
 5. 5. Kanzi appels, inbreuk op kwekersrecht, wegens schenden licentie beperkingen20-11-2011 EUHvJ, C140/10
 6. 6. ë• Beschermt een technische prestatie (chipontwerp)• Kosten Depot – Nederland (NL Octrooicentrum, Den Haag) 79 € – Plus kosten gemachtigde (1000-1500 €)• Vereisten voor geldigheid: nieuw? twee jaar gratie na eerste exploitatie• Geheime delen kunnen voor bekendmaking worden uitgesloten• 10 jaar
 7. 7. ë• 2 depots sinds invoering van de wet, depots worden opgenomen in het octrooiregister.• Voorbeelden niet zichtbaar
 8. 8. Nabootsing, waarbij verwarring bij het publiekvalt te duchten en de nabootsende concurrentte kort schiet in zijn verplichting om bij datnabootsen alles te doen wat redelijkerwijsmogelijk en nodig is om te voorkomen dat doorgelijkheid van beide produkten gevaar voorverwarring ontstaat of vergroot wordt.Hoge raad 31-05-1990
 9. 9. Onkruidborstels; Rechtbank den Haag, 30-11-2011 geen slaafse nabootsing
 10. 10. Constructiespeelgoed, BanBao versus LegoRechtbank den Haag, 24-11-2011 slaafse nabootsing (en auteursrechtinbreuk)
 11. 11. “Uitsluitend recht van de maker van een werkvan letterkunde, wetenschap of kunst om ditopenbaar te maken of te verveelvoudigen”
 12. 12. Werken:1. boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en alle andere geschriften;2. tooneelwerken en dramatisch-muzikale werken;3. mondelinge voordrachten;4. choreografische werken en pantomimes;5. muziekwerken met of zonder woorden;6. teeken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografieën, graveer- en andere plaatwerken;7. aardrijkskundige kaarten;8. ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, de aardrijkskunde, de plaatsbeschrijving of andere wetenschappen;9. fotografische werken;10. filmwerken;11. werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid;12. Computerprogramma’s en het voorbereidend materiaal;en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welkewijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht.
 13. 13. • Ontstaat tijdens de creatie• Kosteloos• Bewijslast ligt bij oorspronkelijke maker van het werk (i-depot 35€ of datumstempel 0-100€)• Beschermt creatieve prestaties, die het persoonlijk stempel van de maker dragen• Tekst, vormgeving, muziek, theater, gebouwen, sportwedstrijden, computerprogramma’s etc.• 70 jaar na dood maker of indien commercieel, na het ontstaan
 14. 14. Bron: http://cyber.law.harvard.edu (Verdrag van Bern 09-09-1886)
 15. 15. Kantonrecht Wageningen 4-01-2012, LJN BV2096inbreuk auteursrecht foto, schadevergoeding 920 €
 16. 16. Geen inbreuk op auteursrecht in verband met afwijkende totaalindruk,Hof Amsterdam 17-01-2012
 17. 17. Inbreuk op auteursrecht in verband met ontlening door Banbao van Lego figuutjes,Rechtbank Den Haag 24-11-2011
 18. 18. “Alle tekens die vatbaar zijn voor grafischevoorstelling, met name woorden, met inbegripvan namen van personen, tekeningen, letters,cijfers, vormen van waren of verpakking, mits zijde waren of diensten van een ondernemingkunnen onderscheiden".
 19. 19. • Beschermt een onderscheidingsteken• Kosten depot: – Benelux 240 € (Den Haag) – Europa 900 € (OHIM, Alicante) – Internationaal 943 ChF (WIPO, Geneve) – Plus kosten gemachtigde (totaal 300-1000 €)• Vereisten voor geldigheid: geen verwarrende of overeenkomstige inschrijving, niet beschrijvend• Oneindig (elke 10 jaar verlengen en gebruiken)
 20. 20. Bron: http://www.managingip.com/ (Verdrag van Madrid 1891)
 21. 21. • Gebruik van merken in Google AdWords (Tempur-Energy Company) vormt inbreuk! (18-01-2012)• Google zelf gaat vrijuit LVMH-OHIM bij gebruik AdWords (23-03-2010)• Oppassen bij TM en ®, in EU geen juridische betekenis, in de VS geeft TM een VS-aanvraag voor een merkregistratie aan en ® een ingeschreven VS-merk. “False indication” is strafbaar onder VS-recht.
 22. 22. EU-merkaanvrage geweigerd na oppositie door Pfizer wegens hetongeoorloofd voordeel trekken uit naamsbekendheid Viagra, EU gerecht 25-01-2012T332/10
 23. 23. NL merkaanvrage geweigerd wegens gebrek aan onderscheidend vermogenBBIE 13-07-2011
 24. 24. EU-merkaanvrage afgewezen wegens verwarring met het Franse woordmerk VisualVoor de zelfde klasse (44, optische diensten), EU Gerecht 24-01-2012
 25. 25. • Als tekening of model wordt beschouwd het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel daarvan.
 26. 26. • Beschermt vormgeving• Kosten depot: – Benelux 240€ (Den Haag) – Europa 350 € (Alicante) – Internationaal 356 ChF (WIPO Geneve) – Plus kosten gemachtigde (totaal 600-1000€)• Vereisten voor geldigheid: territoriale nieuwheid (gratieperiode 1 jaar), niet uitsluitend technisch bepaald• 25 jaar
 27. 27. Bron: www.wipo.org (Hague convention 1925)
 28. 28. Binnenzijde warmtewisselaar, model nietigwegens o.m. gebrek aan zichtbaarheid
 29. 29. Buitenzijde warmtewisselaar, model wel in stand gebleven,zichtbaar en niet louter technisch bepaald
 30. 30. Hof den Haag, 24-01-2012: Samsung maakt geen inbreuk ophet EU model van Apple
 31. 31. • Naam van een onderneming• Onderscheiding• Vereisten nieuw, niet verwarrend met eerdere handelsnamen of eerdere merken, niet misleiden• Let op, misbruik is strafbaar• Inschrijving in Handelsregister• Duur onbeperkt
 32. 32. Bedrijfskleding Hengelo Bedrijfskleding AlmeloRechtbank Almelo augustus 2011: Inbreuk vastgesteld: naamswijziging
 33. 33. “Vatbaar voor octrooi zijn uitvindingen op allegebieden van technologie die nieuw zijn, opuitvindingswerkzaamheid berusten en toegepastkunnen worden op het gebied van denijverheid.”
 34. 34. • Beschermt een technische oplossing voor een technisch probleem• Kosten depot – Nederland 874 € (80 + 794 €, NL octrooicentrum den Haag) – Europa 3215 € (105 + 1105 + 525 + 1480 €, EPO den Haag) – Internationaal 4528 € (878 + 115 + 1785 + 1760 €, WIPO Geneve)• Kosten Gemachtigde (4000-8000 €)• Vereisten, nieuw, inventief, industrieel toepasbaar, voldoende geopenbaard• 20 jaar
 35. 35. Bron: www.wipo.org (Patent Cooperation Treaty, Washington 1970)
 36. 36. Conclusie1. Werkwijze voor het vervaardigen van een schaatsgestel voor een ijsschaats of een rolschaats……met het kenmerk dat het gestel wordt vervaardigd door uit te gaan van een hol geëxtrudeerd profiel met twee zijwanden en drie dwarswanden……
 37. 37. liggende verplaatsing met de transportmiddelen (16),1.e en verwijdermiddelen (30, 32) voor het verwijderen van de bol van een door de richtmiddelen (40) gericht bolgewas,1.f waarbij de richtmiddelen (40) een eerste geleiding (42) voor het richten van de bolneus van de bol van een bolgewas omvat,1.g alsmede een tweede geleiding (56) voor het richten van de bolbodem van de bol van een bolgewas,1.h waarbij de tweede geleiding (56) een aangedreven eindloze band (60) omvat, die in hoofdzaak evenwijdig aan de machinerichting is opgesteld en die meebeweegt met de transportmiddelen,1.i welke eindloze band (60) is voorzien van elastische elementen (62), die in hoofdzaak in dwarsrichting op de machinerichting verend beweegbaar zijn en waar de bolbodem tegenaan komt te liggen,1.j welke verend beweegbare elastische elementen (62) weerstand bieden zodat de bolneus tegen de eerste geleiding (42) aan blijft liggen in een afvoersectie (58) van 399580 / KG ZA 11-902 6 de richtmiddelen (40) waar de eerste en tweede geleiding (42; 56) in hoofdzaak 6 oktober 2011 evenwijdig zijn.2.4. Bij NL 378 horen de navolgende 3 afbeeldingen: Ontbolmachine Potveer B.V. Ontbolmachine Total Systems B.V. Rechtbank den Haag 06-10-2011 Octrooiinbreuk is komen vast te staan
 38. 38. Conclusie:…..welke eindloze band (60) is voorzien van elastischeelementen (62), die in hoofdzaak in dwarsrichting op demachinerichting verend beweegbaar zijn en waar debolbodem tegenaan komt te liggen,welke verend beweegbare elastische elementen (62)weerstand bieden zodat de bolneus tegen de eerstegeleiding (42) aan blijft liggen in een afvoersectie (58) vande richtmiddelen (40) waar de eerste en tweede geleiding(42; 56) in hoofdzaak evenwijdig zijn.
 39. 39. • Knowhow (TRIPS): Iets dat geheim is in de zin dat zij, globaal dan wel in de juiste samenstelling en ordening van de bestanddelen, niet algemeen bekend is of bij of gemakkelijk toegankelijk voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met desbetreffende informatie• Iets, dat handelswaarde bezit omdat het geheim is• Iets dat is onderworpen aan, gezien de omstandigheden, redelijke maatregelen door de persoon die rechtmatig over de informatie beschikt, om deze geheim te houden.
 40. 40. Knowhow (EU verordening mededingingsrecht 772/2004)• is een geheel van (nog) niet-geoctrooieerde praktische kennis die voortvloeit uit ervaring en onderzoek en die:• Geheim is, dat wil zeggen niet algemeen bekend of gemakkelijk verkrijgbaar is,• Wezenlijk is, dat wil zeggen, belangrijk en nuttig is voor de productie van de contractproducten,• Bepaald is, dat wil zeggen zodanig volledig beschreven is dat kan worden nagegaan of deze kennis aan de criteria van geheim-zijn en wezenlijkheid voldoet.
 41. 41. • Geheim• Wezenlijk• Waarde heeft, omdat het geheim is• Bepaald (volledig beschreven)• Onderworpen aan maatregelen
 42. 42. • Beschermd een technische prestatie, creatieve prestatie, strategische en/of commerciële gegevens• Beschermde procedures, werkwijzen en/of recepturen• Geen formele eisen of depot• Vereist organisatorische interne handhaving• Oneindige duur
 43. 43. Ieder bedrijf heeft geheimen:- Klantenbestand- Marges- Offertes- Projectkostencalculatie- Personeelsgegevens- Omzetten, doorzetten
 44. 44. Technische Knowhow is toch anders:zodra het geheim openbaar is, is de waarde weg ofgrotendeels gereduceerd
 45. 45. Bedrijfsprocessen op geheimhouding ingestellen- In de arbeidsovereenkomst met al het personeel, ook de directeur/eigenaar een geheimhouding opgenemen- Vertrouwensperso(o)n(en) voor de geheime technologie aanwijzen, (ceremonie, apart contract, iets betere arbeidsvoorwaarden, een eer om te worden uitverkoren)
 46. 46. In contract met de vertrouwenspersonen opnemen:- Wat wordt er geheim gehouden (twee stappen)?- Wat gebeurt er indien de geheimhouding wordt gebroken?- Wie heeft de kennis? (eventueel wie heeft de kennis met name niet)- Wat zijn de sancties (boete, en schadevergoeding)?
 47. 47. Twee stappen:- Eerst overeenkomen, dat iemand vertrouwenspersoon is met condities, voorwaarden en sancties- Daarna pas de gedetailleerde beschrijving het geheim tonen en aan het contract aanhechten, copie met aangehecht document In kluis of in bewaring geven bij Notaris/gerechtsdeurwaarder; NOOIT MEEGEVEN!!!!!
 48. 48. • Productie in bereiken opdelen:• Bereik met beperkte toegang, alleen voor vertrouwenspersonen• Meerdere levels, met sluizen
 49. 49. Hof Amsterdam, 09-05-2011: spuitkoppen voor aanbrengen van gekleurde chocolaIs geen geheime knowhow Chocolate King (2009) tegen Dobla (2005)
 50. 50. • Dobla c.s.: Chocolate King c.s.bij de productie en het op de markt brengen van de Neo Choc en Shell gebruik maken van door Y en Z bij Dobla c.s. verworven geheime kennis van hun bedrijfsprocessen en klantenbestand en dat Y en Z daarmee de door hen ondertekende geheimhoudingsbedingen hebben overtreden. Daardoor hebben Y en Z volgens Dobla c.s. boetes verbeurd en pleegt Chocolate King, die van de wanprestatie van Y en Z bewust profiteert, jegens Dobla c.s. een onrechtmatige daad.
 51. 51. Conclusies• Er is een veelvoud van bescherming van innovatie mogelijk• Geheimhouding kan een goede beschermingsvorm zijn met name voor recepturen en werkwijzen• Geheimhouding staat latere octrooibescherming niet in de weg, sterker is voorwaarde voor eventuele octrooibescherming• Voor goede geheimhouding de bedrijfsinrichting aangepassen!
 52. 52. Voordracht 7 februari Demcon Oldenzaal Ir H.C. de LangeOprichter van de Octrooifabriek B.V.

×