Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Beeldcultuur.nl // Oud Woensel, een wijk met perspectief.

3,845 views

Published on

De wijk Oud Woensel heeft een lange geschiedenis, want eeuwenlang was Woensel een dorp. Net als veel andere dorpen groeide het in de vorige eeuw middels annexatie fysiek samen met de stad Eindhoven. Als wijk van de vijfde stad van Nederland ontwikkelde Oud Woensel diverse stadse kenmerken. Tegelijk bleven ook allerlei dorpse karakteristieken behouden. Bij het maken van een culturele analyse van Oud Woensel speelt niet alleen de huidige multiculturele bevolkingssamenstelling een rol, maar ook de traditionele ‘botsing’ tussen stads- en dorpscultuur. Oud Woensel is later uitgegroeid tot het stadsdeel Woensel-Zuid.


ISBN/EAN: 978-90-808541-2-3

Published in: Technology, Real Estate
 • Be the first to comment

Beeldcultuur.nl // Oud Woensel, een wijk met perspectief.

 1. 1. Oud Woensel, een wijk met perspectief Analyserapport in de meest brede betekenis van het woord Inhoudsopgave Inleiding -------------------------------------------------------------------- pag. 004 1. Uitwerking van interviews met creatieve bewoners -------------------------- pag. 006 2. Oud Woensel in het perspectief van de stads- en de dorpscultuur ----------- pag. 088 3. Het perspectief van Oud Woensel als voordeelwijk -------------------------- pag. 094 4. Culturele analysekaart van Oud Woensel ------------------------------------ pag. 100 5. Kracht geven aan het (multi)culturele klimaat in Oud Woensel/Woensel-Zuid - pag. 108 6. Samenvatting van de interviews ----------------------------------- pag. 116 7. Voorstel: een community center als baken aan de Woenselse Markt ----------- pag. 126 Colofon ---------------------------------------------------------------------- pag. 132 002 003
 2. 2. Inleiding Basis van het rapport De titel van dit rapport zegt het luid en duidelijk: Oud Woensel is een De interviews bewijzen dat in de wijk een duidelijke behoefte bestaat aan wijk met perspectief. Veel bewoners zien, naast alle problemen, ook de voorzieningen die het leven in de wijk prettiger en veelzijdiger maken. Ook potentie van hun woonwijk! Beeldcultuur heeft voor dit rapport met veel bestaat er onder de bewoners volop bereidheid om actief bij te dragen aan bewoners een interview gehouden als basis voor een culturele analysekaart. de realisatie van een cultureel centrum of Community Center. Zoals we aan Vanuit de vraaggesprekken vallen positieve verwachtingen voor de wijk en onze naam Beeldcultuur verplicht zijn, schetsen we ook met concrete beelden nabije omgeving te schetsen. Het leefklimaat in Oud Woensel kan sterk hoe de wijk er over enkele jaren uit kan zien. Een ‘landmark’ of ‘baken’ in verbeteren door - in onderlinge samenhang - de juiste initiatieven te dit beeld, is het Community Center aan de Woenselse Markt. Dit rapport nemen; culturele, sociale, infrastructurele, enzovoort. Initiatieven en schetst hoe in Oud Woensel een kloppend economisch en cultureel hart kan verbeteringen die hun afstraling zullen krijgen op alle gebieden rondom de kloppen en in welke context de investering in een nieuw centrumgebouw Woenselse Markt. Wijken en buurten vallend onder de noemer Woensel-Zuid* maximaal kan renderen. zijn o.a. de Kronehoef, Limbeek, Woensel-West, de Woenselse Watermolen, de Barrier, de Oude Toren, de Oude Gracht, Eckartdal, etc. De bewoners en Naast de interviews vormen de inzichten van waaruit Beeldcultuur actief is ondernemers van deze gebieden zien de Kruisstraat en de Woenselse Markt een tweede basis voor dit rapport. Beeldcultuur denkt en werkt vanuit een namelijk als het hart van Woensel-Zuid. Zij zijn dus tegelijk consument en stelsel van maatschappelijke, culturele, ecologische, duurzame en gebruikers van het gebied. De stadsdelen Woensel-Noord en Woensel-Zuid stedenbouwkundige visies, alle verwoord vanuit een visuele manier van vertegenwoordigen als Woensel samen het grootste stadsdeel van Eindhoven, denken. Beide bronnen hebben in dit rapport een eigen plaats gekregen. namelijk over de 100.000 bewoners. Het spreekt voor zich dat alle investeringen Zoals de naam Beeldcultuur al weergeeft, vormt visuele communicatie voor en verbeteringen aan Oud Woensel dit hele stadsdeel Woensel ten goede ons de kern. Naast de eigen visualisatie hoe het nieuwe centrum aan de komen. Waar in dit rapport dan ook over Oud Woensel of ‘de wijk’ gesproken Woenselse Markt eruit kan zien, is in het rapport een grote hoeveelheid aan wordt, dient dit steeds in dit bredere perspectief van het stadsdeel beeldmateriaal opgenomen. Wereldwijd bestaan tal van inspirerende Woensel-Zuid te worden gezien. voorbeelden van geslaagde (en duurzame) combinaties van stads- en dorpscultuur. Met afbeeldingen uit het eigen beeldarchief en van Internet proberen we in dit rapport onze stedenbouwkundige en ecologische ideeën Opbouw van het rapport helder te verbeelden. Een dergelijke kosmopolitische denkwijze komen we ook Dit rapport geeft een schets van de positie van Oud Woensel als (voormalig) tegen in een artikel over Civic Centers van Hans van den Oord, dorp binnen de stad, van de huidige positie als (multiculturele) beleidsambtenaar Maatschappelijke Ontwikkeling. Hij noemde Oud Woensel achterstandswijk en van de uitgangssituatie om het culturele klimaat te daarin niet voor niets “het Soho van het Zuiden”. kunnen versterken. We doen aanbevelingen voor de ontwikkeling van de wijk op cultureel, sociaal en stedenbouwkundig gebied. En conform de opdracht besteden we speciale aandacht aan de mogelijkheden voor de realisatie van Dankbetuiging een Community Center op de Woenselse Markt. Beeldcultuur.nl wil bij deze graag alle bewoners/geïnterviewden bedanken voor hun medewerking en bijdrage aan dit onderzoek. Zonder hun persoonlijke, Het bezit van een natuurlijk, levenskrachtig centrum kan één van de sterke enthousiaste, en vooral inspirerende en verrassende inzet was het ontstane, punten worden van de wijk. Nieuwe voorzieningen op deze plaats hebben gegroeide beeld over de kansen van Oud Woensel hier minder divers en uitstraling naar de hele wijk. Ze renderen echter pas echt als ze worden uitgesproken geweest! Alle interviews zijn integraal, ná accordering, in geplaatst in een bredere context. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw dit rapport opgenomen. zijn tal van ‘losse’ projecten uitgevoerd in de wijk. Om tot een wezenlijke verbetering van het culturele en het leefklimaat te komen, is samenhang Ook danken wij diverse medewerkers van de Sector Gebiedsontwikkeling / DMO tussen investeringen in projecten en voorzieningen hoognodig. Oud Woensel van de gemeente Eindhoven én medewerkers van de Woningbouwcorporatie Domein kan zich van een achterstandswijk met een lage welstand en veel verouderde voor het goede contact en voor hun vertrouwen om te kunnen komen tot deze (huur)woningen ontwikkelen tot een dynamische en aantrekkelijke culturele wijkverkenning ‘Oud Woensel, een wijk met perspectief’. woon-/werkwijk gelegen tegen het stadshart van Eindhoven. (*Woensel-Zuid omvat de wijken: Oud Woensel, Limbeek, Hemelrijken, Gildebuurt, Woenselse Watermolen, Erp, Groenewoud, Woensel-West, Kronehoef, Eindhoven, maart 2009 Barrier, Mensfort, Rapenland, Vredeoord, Generalenbuurt, Oude Toren, Stichting Beeldcultuur.nl Hondsheuvels, Oude Gracht-West, Oude Gracht-Oost, Eckartdal.) 005 004
 3. 3. Notities: Hoofdstuk 1. Uitwerking van interviews met creatieve bewoners Hans van Melis Mike Tasci Domien Coppelmans Peet Merkelbach Ilse Koppen Peer Rave Marc Koppen Maarten van Loosbroek Denvis Grotenhuis Henk Marinussen Paul Oosterbaan Cécile Kortland Hansz Deijnen Eric van de Lest Gerard Merkelbach Christine Adriaensen Bram van Vijfeijken Onno Kortland John Maasakkers Darko Groenhagen Anouk Okunde Georgios Uanis John van den Berk Johan Vlemmix Jacques Offenbach Henck van Dijck Tom Vaessen Peggy Rommers Said Moustati Cecile Cranen Theo Maassen 007 006
 4. 4. Hans van Melis over cultuur in Oud Woensel 10.Bezoekt u wel eens een van de volgende instellingen? Hoe vaak? Adres: Kortenaerstraat 2c Theater/toneel/musical Allang niet meer. In de tijd van Hair was ik er wel te Burgerlijke staat: Ongehuwd vinden Leeftijd: 67 jaar Bioscoop/filmhuis Kinderfilm met mijn kleinzoon onlangs Kinderen: Geen Concertzaal/muziekcafé In de oude Effenaar was ik wel eens, en de oude Dynamo Beroep: Gepensioneerd (in vrije tijd wijkarchivaris) Café/terras Soms, bij elke bierproeverij in de Baron (de Bergen) Reistijd: n.v.t. Restaurant/eetcafé Zeer weinig, laatste keer Spaans Restaurant op de Woenselse Markt en op de Kruisstraat, naast de slijter, een Pizzeria 1. Hoe lang woont u al in Oud Woensel? Museum/galerie Nee nooit, alleen bij Beeldcultuur, en het Gemeente Met tussenpozen 67 jaar. Ik heb hier gewerkt bij de Rabobank, uhm... laten we zeggen Archief, heet tegenwoordig anders, met moeilijke naam 25 jaar. 11. Voldoet het huidige cultuuraanbod in Oud Woensel aan uw woonwens? Zo niet, wat 2. Waarom bedrijf/huis in Oud Woensel? mist u? Omdat het binnen loopafstand van mijn werk was en ik hier geboren ben. Ik mis hier de cultuur van het café-leven, van de borreltafel. Mocht er nog eens op de Woenselse Markt een Metal-concert gegeven worden, als Dynamo Out-Door, dan sta 3. Heeft Oud Woensel zich in positieve zin ik vooraan; Heavy Metal - maar mag ook Hard Rock zijn - is mijn smaak. Ik mis ook ontwikkeld? een Grand Café. Met terrasje met bomen en een autovrije markt. Jeu de Boules-banen ’t Is er niet beter op geworden, mag ik en bankjes met platanen, om Oud Woensel een Zuid Frans tintje te geven. En een dat zeggen...? traditioneel-achtige kiosk. Het Elektra huisje kan ook als uitgangspunt dienen voor een café. ‘t Moet daar wel blijven staan! 4. Wat mist u in Oud Woensel? Veel! 5. Wat vindt u positief aan Oud Woensel? Initiatief van jeugdige bewoners zoals het T+huis en toch ook de Zaterdagse Markt. 6. Wonen er familie of vrienden in de buurt of dichtbij? Ja. 7. Hoe ziet u uw toekomst in Oud Woensel? Ik hoop de onderkeldering van de wijk nog mee te maken en de Woenselse Markt autovrij. En een terrasje onder de bomen te kunnen pakken (en een huisbrouwerij op de van Brakelstraat). 8. Wat verstaat u onder cultuur? Oh jeeh, (stilte) Nou gaan we een beetje filosofisch te werk. (stilte) Ik heb geen idee van wat ik onder cultuur versta. In ieder geval wél de van Abbestichting, maar 12. Naast de zaterdagmarkt, vindt u de Woenselse Markt geschikt voor één of meerdere niet het van Abbemuseum, en zeker niet de gemeente Eindhoven die alles afbreekt van bovengenoemde faciliteiten? Welke? wat ik mooi vind. Ik ben het meest Ik ben een geweldige voorstander van Multi-cultureel maar in Oud Woensel op de geïnteresseerd in de manier waarop Woenselse Markt is de balans verdwenen en een allochtone monocultuur ontstaan. Ik stenen gestapeld worden, zoals in de kijk al op als ik iemand zonder hoofddoekje zie. De kansrijke autochtoon is allang van Kinsbergenstraat als enclave van verdwenen. De sociale functie moet zich opnieuw oriënteren naar het westen. oude gebouwen. Cultuur heeft zeker met duurzaamheid te maken. 13. Vindt u de Woenselse Markt geschikt om openluchtconcerten, festivals of evenementen te organiseren? 9. Kunt u die cultuur terugvinden in Dat heb ik al gezegd, ja natuurlijk, de enige en beste markt van Eindhoven daarvoor. Oud Woensel Ja, die heb ik al min of meer 14. Heeft u een idee hoe we de Woenselse Markt hiervoor kunnen inzetten? beantwoord in de vorige vraag, daar Mooi strak geplaveid, podium bij elektrahuisje, de Markt mag niet nog kleiner kan ik cultuur terugvinden in Oud worden, terrasjes heb ik al 6x gezegd, grote bomen, platanen. Woensel. Jammer genoeg hoorde ik niet bij de doelgroep van la Bolleur na de 15. Heeft u nog opmerkingen en aanvullingen of wilt u ideeën kwijt? sluiting, kort voor de afbraak, dat Nee, ik ben een waarnemer en levensgenieter, geen man van de ideeën. had ik graag willen meemaken. Ik ben een mee-op-loper! 008 009
 5. 5. Mike Tasci over cultuur in Oud Woensel 9. Kunt u die cultuur terugvinden in Oud Woensel Adres: Woenselse Markt 51 In Oud Woensel kun je cultuur niet ontwijken. Een paar panden van mijn pand vandaan Burgerlijke staat: Ongehuwd is het Turks café. Dit café is lang open en zorgt voor sociale controle op de Leeftijd: 43 jaar Woenselse Markt. Er blijft daardoor namelijk leven aan deze kant door de Turken die Kinderen: Geen op en neer lopen en hun zaakjes nog doen. Beroep: Zelfstandig Ondernemer Reistijd: vanaf Woensel Noord ongeveer 5 á 6 km 10.Bezoekt u wel eens een van de volgende instellingen? Hoe vaak? Theater/toneel/musical Nooit Bioscoop/filmhuis Regelmatig 1. Hoe lang woont u al in Oud Woensel? Concertzaal/muziekcafé Niet / stand-up commedian, De Effenaar / Wildeman Al 25 jaar in Woensel Noord. Vanwege de binding met Eindhoven, altijd de Café/terras Veel in horeca maar dan in de binnenstad gezelligheid wezen halen in Eindhoven. Restaurant/eetcafé Veel in Mundial / Manhattan / Centraal Museum/galerie Niet zo veel / Oorlogsmuseum Hogeloon 2. Waarom bedrijf/huis in Oud Woensel? Anders Antiekwinkeltjes Bedrijf Videoland, vanwege de ligging en de prijs. Eerst een bedrijf in Geldrop en toen kon ik terug naar Eindhoven. De prijs was hier beter dan daar. 11. Voldoet het huidige cultuuraanbod in Oud Woensel aan uw woonwens? Zo niet, wat mist u? 3. Heeft Oud Woensel zich in positieve zin ontwikkeld? Door de mensen hier in de buurt die niet zo rijk Sinds 6 maanden geen zwervers meer gezien dus qua veiligheid wel, maar qua kwaliteit zijn, bepaalt dit ook wel de winkeltjes die hier is er niet veel. Het is fijn dat er een Hema op de Woenselse Markt is, en de mooie zijn, zoals die kwartjeswinkels aan beide zijden van damesmodezaak Bastiaans en Herenmodezaak Van Buul, Na de roofoverval in juli 2007 mijn winkel. Ik zou toch graag meer kwaliteit willen ben ik toch voorzichtiger met de winkelmeisjes die hier ’s avonds werken. Daar maak zien in de vorm van delicatesse-winkeltjes; noten, ik me toch wel druk om. kaas, groenten, én een mooier aangeklede markt. 4. Wat mist u in Oud Woensel? 12. Naast de zaterdagmarkt, vindt u de Woenselse Kwaliteit in de ruime zin van het woord. Dan praat ik over gemis aan Markt geschikt voor één of meerdere van bovengenoemde delicatessezaakjes, zoals noten kaas en groenten, Natuurlijk ook mooie bomen, veel faciliteiten? Welke? groen dus op het plein met prieeltjes en terrasjes. In ieder geval vind ik dat er iets gedaan moet worden aan het parkeerprobleem. Het veelgenoemde 5. Wat vindt u positief aan Oud Woensel? parkeerpark onder de Woenselse markt zou voor mij Het mooie aan Oud Woensel is dat, ondanks een eerste prioriteit zijn. dat er een mulitculti bevolking leeft, men Goed restaurant, Japans of Thais, Bengel (restaurant), toch flexibel is naar elkaar toe. Bijv. hotel, delicatessenzaak, veel groen, mooie bomen, als je op de markt loopt en er loopt een leuke prieeltjes, mooi plein. vrouw met een kinderwagen, dan loop je er omheen of je wacht. Je merkt dan weinig 13. Vindt u de Woenselse Markt geschikt om irritatie. openluchtconcerten, festivals of evenementen te organiseren? 6. Wonen er familie of vrienden in de Ja, er is plek zat. buurt of dichtbij? Ja, mijn familie en vrienden wonen 14. Heeft u een idee hoe we de Woenselse Markt hiervoor allemaal in Eindoven Noord en Son. kunnen inzetten? Elk Holland Casino heeft nu een parkeerpark onder het bedrijf, we kunnen dit ook 7. Hoe ziet u uw toekomst in Oud Woensel? doen onder de Woenselse Markt. Dan komt er ruimte op de markt vrij. Ik werk hier nu 7 jaar en een paar maanden. Als er kwaliteit komt dan blijf ik hier, anders ga ik weg. 15. Heeft u nog opmerkingen en aanvullingen of wilt u ideeën kwijt? • Veiligheid- meer blauw op straat 8. Wat verstaat u onder cultuur? • Betaald parkeren op de markt ik wil best € 100,00 betalen voor een jaar parkeren Ik versta onder cultuur datgene wat mensen van huis uit meekrijgen. Bijvoorbeeld in voor een parkeerkaart, als ondernemer op de markt. Azië schudden mensen de hand niet met links maar met rechts; waarom? Omdat ze met • En zoals al eerder gezegd de kwaliteit moet gewoon terug op de Woenselse Markt. links hun billen afvegen op de wc. Die verschillen... Er kan ook door de marktkooplieden netter worden omgegaan met bijvoorbeeld het ijs waarin de vis gekoeld wordt. Dit wordt nu zó over de straat uitgegooid, wat de nodige stank en rotzooi oplevert. 011 010
 6. 6. Domien Coppelmans over cultuur in Oud Woensel • En we hebben een Cultureel Centrum nodig, bioscoopje, restaurantje, ook voor Adres: Hemelrijken 75e de plaatselijke harmonie een ruimte. We moeten niet de gefragmenteerdheid aan Burgerlijke staat: Ongehuwd wijkinitiatieven hebben in deze wijk. Dat verdeelt en veroorzaakt ruzies onderling. Leeftijd: 51 jaar Kinderen: geen 8. Wat verstaat u onder cultuur? Beroep: Vrij beroep / kunstenaar Cultuur kan te maken hebben met twee zaken. Dwangmatig; dan is cultuur een vijand Reistijd: n.v.t. die je zaken oplegt en je dus geen vrijheid geeft. Én open cultuur; dan is cultuur een vriend die je keuzes laat maken, alhoewel je wel altijd alert moet blijven. 1. Hoe lang woont u al in Oud Woensel? 9. Kunt u die cultuur terugvinden in Oud Woensel 20 jaar. Een buurtvereniging bijvoorbeeld kan in plaats van een vriend een vijand blijken, een soort buurtterrorist door opportunistisch en egocentrisch gedrag en een 2. Waarom bedrijf/huis in Oud Woensel? mentaliteit laten zien van binnenhalen en er vervolgens niets voor terug doen. Nemen Omdat hier in de oude school, waarin ik zit, op Hemelrijken de benodigde atelier/ en niet geven! Onze buurt wordt door verschillende belangenverenigingen vaak tegen bedrijfsruimte was. elkaar uitgespeeld, waardoor er geen samenhang is en je niet tot één “groot goed” kan komen, namelijk overal tevredenheid. Daar moeten we wél naar streven in deze 3. Heeft Oud Woensel zich in positieve zin ontwikkeld? buurt. Niet ons laten versnipperen maar samen de handen in elkaar slaan. Ja, opknapbeurt via woningen, mooie nieuwe straatjes zoals de huizen op de Nieuwe Fellenoord, hoeren op Hemelrijken zijn weg. 10.Bezoekt u wel eens een van de volgende instellingen? Hoe vaak? Theater/toneel/musical Nee 4. Wat mist u in Oud Woensel? Bioscoop/filmhuis Nee Ik mis een cultureel hart, bijvoorbeeld een cultureel centrum op de Woenselse Concertzaal/muziekcafé Ja Vaak Markt, als podium voor een verscheidenheid aan activiteiten die zich hier – ook van Café/terras Ja Vaak elders – kunnen afspelen. Zoals de schatgravers, de mijnwerkers, die alle verborgen Restaurant/eetcafé Ja Vaak schatten uit de grond trekken, zichtbaar maken wat nu nog diep verborgen zit. De Museum/galerie Ja Soms cultuur als onuitputtelijke bron van Oud Woensel. Een Landmark waar je van verre Anders Concertjes optredens underground vaker naar toe wordt gezogen, als het ware. Geen versnippering door overal maar dingen te organiseren, maar een cultureel hart dan zich centreert hier op deze plek. De 11. Voldoet het huidige cultuuraanbod in Oud Woensel aan uw woonwens? Zo niet, wat buurt hier is gelaagd en divers, dan moet je dat ook terugbrengen in een gebouw. En mist u? niet teveel gericht zijn op alleen maar multiculturele cultuur. Ook de architectuur Een cultureel hart (zie boven 4**). De Woenselse Markt als cultureel middelpunt. moet kloppen hier. Het andere nieuwe schooltje op Hemelrijken, aan het begin, is afschuwelijke architectuur. 12. Naast de zaterdagmarkt, vindt u de Woenselse Markt geschikt voor één of meerdere van bovengenoemde faciliteiten? Welke? 5. Wat vindt u positief aan Oud Woensel? Ja alle activiteiten, net zoals hierboven in het lijstje! Je zult een flinke zaal In Oud Woensel is heel veel mogelijk, alleen de ligging moeten hebben, of meerdere, misschien een openluchtpodium, van alles wat!... En dus al, zo dicht bij het centrum en het station. En de nabije zowel geschikt voor binnen als voor buiten, wat past bij de schaal van de Woenselse ligging van de wegen. Ideaal! Markt. Een gebouw als een landmark wat van veraf zichtbaar en herkenbaar is. Een • Stadscentrum mag lineair verder worden uitgebreid; gebouw wat gaat over Oud Woensel! voorbeeld van centrum naar Kruisstraat, dan Woenselse Markt, en verder richting Woensel Noord. 13. Vindt u de Woenselse Markt geschikt om openluchtconcerten, festivals of • Het is een erg fijne buurt om er te werken, te verblijven, evenementen te organiseren? laagdrempelig en heel gewoon. De Woenselse Markt heeft de oppervlakte om dit soort activiteiten te organiseren, • Fellenoord is goede ontwikkeling als mogelijk voorbeeld dus gewoon doen! voor de stadsontwikkeling hier. • De Oude School is nog een soort “architectonisch 14. Heeft u een idee hoe we de Woenselse Markt hiervoor kunnen inzetten? lichtpuntje” op Hemelrijken, om op aan te haken. Sinds 10 jaar is men zó bezig dat de versnippering in deze wijk groter wordt, zonder het grote eindbelang te verdedigen. Het belang moet niet gaan over een persoonlijke 6. Wonen er familie of vrienden in de buurt of dichtbij? of emotionele visie, maar over een extentiële visie, die gaat boven de individuele Veel vrienden visie. Het moet gaan over vitalisering van een oude buurt die in de loop der jaren zo versnipperd is geraakt door allerlei plannen en nieuwkomers. Door een heldere 7. Hoe ziet u uw toekomst in Oud Woensel? visie voor ogen te houden kan men komen tot één samenhangend beleidsplan, welke de • Ik blijf er werken! basis vormt voor de concrete en fysiek sterke uitvoering. • Het is zeer kneedbaar. Er is nog geen permanent karakter in de buurt. • De kruisstraat behoeft meer kwaliteit. 15. Heeft u nog opmerkingen en aanvullingen of wilt u ideeën kwijt? 013 Mensen kunnen niet alleen zijn, dus wordt er iets georganiseerd, dan komt men altijd. 012
 7. 7. Peet Merkelbach over cultuur in Oud Woensel kunnen komen. Ik heb wel gehoord dat er een T-huis hier verderop is, maar het is mij Adres: Van Kinsbergenstraat 13 niet duidelijk waar dit T-huis voor is. Burgerlijke staat: Gehuwd Leeftijd: 41 jaar 8. Wat verstaat u onder cultuur? Kinderen: 3, in de leeftijd van 18, 16 en 6 jaar Gewoonte, waarden en normen, architectuur, taal, kleding. Beroep: Zelfstandig Ondernemer/ parttime SPW’er Reistijd: n.v.t. 9. Kunt u die cultuur terugvinden in Oud Woensel? Ja 1. Hoe lang woont u al in Oud Woensel? 10. Bezoekt u wel eens een van de volgende instellingen? Hoe vaak? 20 jaar. Ik kom uit Veldhoven, daarna naar Eindhoven en door Gerard in Oud Woensel Theater/toneel/musical nee gaan wonen. Bioscoop/filmhuis ja 6x per jaar Concertzaal/muziekcafé ja 4x per jaar 2. Waarom Bedrijf in Oud Woensel? Café/terras Mc Donalds regelmatig Beide wonen en werken aan huis en in de zorg op Meerhoven Restaurant/eetcafé Uit eten 2x per maand Museum/galerie nee 3. Heeft Oud Woensel zich in positieve zin ontwikkeld? Anders Pretparken zoals Billy Bird, 55 ha! lol voor de kinderen! Aan de ene kant: ja, in die zin van dat ik wel iemand ben die graag met de tijd meegaat. Maar de nieuwe tijd brengt niet altijd de mensen bij elkaar. 11. Voldoet het huidige cultuuraanbod in Oud Woensel aan uw woonwens? Zo niet, wat En aan de andere kant: nee, want de nostalgie is weg; het buurtgevoel. Als voorbeeld mist u? wil ik Hilaria noemen, die de kermis groots maakt, maar toen de Woenselse Markt nog Nee, alle bovengenoemde zaken zou ik het liefst in de buurt willen, dan er toch de plek was waar de kermis was, was dit ook goed voor de contacten in de buurt. Zo iedere keer verder voor te moeten gaan! stond je gemakkelijk te praten met de ouders die ook hun “kiendjes” in de draaimolen hadden zitten. Het is slechts een voorbeeld natuurlijk, want 5 dagen per jaar 12. Naast de zaterdagmarkt, vindt u de Woenselse Markt geschikt voor één of meerdere bepalen natuurlijk niet de rest van de sfeer in de wijk, door het hele jaar. van bovengenoemde faciliteiten? Welke? Als ik de jeugd vergelijk met een 10 jaar terug, toen mijn zoon nog uit de Allemaal uiteraard! speeltuin werd gespuugd, letterlijk omdat hij niet Turks was, is er wel iets gebeurd met de jeugd van nu wat integratie betreft. Diezelfde zoon gaat nu wel om 13. Vindt u de Woenselse Markt geschikt om openluchtconcerten, festivals of met Turkse jongens! Ikzelf maak ook mee dat ik in de buurt meegeholpen wordt, als evenementen te organiseren? ik bijvoorbeeld mijn jongste zoontje van 6 aan het zoeken ben. Als er wederzijds Ja, uitermate geschikt! respect is kom je een heel eind! Dan is er zeker sprake van integratie die 10 jaar geleden niet denkbaar was. Ik merk dat het slopen van het huis aan de overkant, om 14. Heeft u een idee hoe we de Woenselse Markt hiervoor kunnen inzetten? daar een fietsenstalling te maken een veel grotere impact heeft. Dit trekt namelijk Gewoon organiseren! Ik merk het aan de omzet van mijn winkeltje én de aanloop, dat zwervers en drugsgebruikers aan die daar gaan zitten. als er activiteiten gepland worden, dit ook goed is voor mijn bedrijfje. 4. Wat mist u in Oud Woensel? 15. Heeft u nog opmerkingen en aanvullingen of wilt u ideeën kwijt? Als ik met de verkiezingen ga stemmen en ik kom in dat mooie gebouw (Hemelrijck) dan Cultuurkrant zou wel fijn zijn, om de ontwikkelingen bij te houden die er in de buurt denk ik bij mezelf, waarom kom ik hier niet vaker?... Is hier wat te doen en wat plaatsvinden, en de activiteiten. Ook niet te groot, gewoon op een A4tje. is er te doen?... Ook in Sancta Maria is zo’n plek waar ik nog nooit geweest ben. Verbondenheid is ver te zoeken. De markt is wel zo’n plek die zich leent voor een soort van gemeenschapshuis. 5. Wat vindt u positief aan Oud Woensel? Zie 3 6. Wonen er familie of vrienden in de buurt of dichtbij? Ja vrienden, geen familie. 7. Hoe ziet u uw toekomst in Oud Woensel? Over 5 jaar zou het wel fijn zijn als hier een gebouw zou zijn waar ik bijvoorbeeld ook met mijn workshops naar toe zou kunnen. Met lage tarieven, zodat juist de mensen uit de buurt hier naar toe zouden kunnen gaan. Ik heb het er wel eens over gehad met mijn man om ons huis met de grond gelijk te maken en hier een echt T-huis te maken, waar mensen die pauze hebben even een broodje zouden kunnen eten en hier even bij 015 014
 8. 8. Ilse Koppen over cultuur in Oud Woensel 11. Voldoet het huidige cultuuraanbod in Oud Woensel aan uw woonwens? Zo niet, wat Adres: Hemelrijken 22 mist u? Burgerlijke staat: Gehuwd nee, Ik mis vanalles, meer variatie aan eettentjes, meer kwaliteit, meer Leeftijd: 39 jaar delicatessenwinkeltjes… Kinderen: 2, in de leeftijd van 3 en 9 jaar Beroep: Polikliniekassistente / 12. Naast de zaterdagmarkt, vindt u de Woenselse Markt geschikt voor één of meerdere choreografe en co-regisseur ballet en opera van bovengenoemde faciliteiten? Welke? Reistijd: 2 km Ja, een bioscoop bv. 1. Hoe lang woont u al in Oud Woensel? 2 jaar 2. Waarom Oud Woensel? Omdat we vielen voor het huis, werken en wonen combinatie is fijn. Daarbij werk ik ook nog op de poli dermatologie in het Catharinaziekenhuis. 3. Heeft Oud Woensel zich in positieve zin ontwikkeld? Afgelopen jaar wel verbetert zoals bestraten Pastoor Petersstraat. Het tunneltje is leuk opgeknapt, als tijdelijke oplossing. 4. Wat mist u in Oud Woensel? Veilige speelplekken voor de kinderen. Bij ons achter het huis is een uitlaatplek voor honden gemaakt en nu is die plek een plek waar junks zitten. Ik heb er al spuiten zien liggen… Ik had gehoopt dat deze plek leuk zou zijn, als mijn kinderen oud genoeg zijn om buiten te spelen zonder toezicht. Ik vind dit een gemiste kans. Daarbij wordt de speeltuin op de Schoolstraat/Zoutmanstraat altijd in beslag genomen door oudere jeugd, waardoor de kleintjes of jongeren geen plek meer hebben. 5. Wat vindt u positief aan Oud Woensel? De Woenselse Markt en de Kruisstraat maken dit een fijne buurt om te wonen. 13. Vindt u de Woenselse Markt geschikt om 6. Wonen er familie of vrienden in de buurt of dichtbij? openluchtconcerten, festivals of evenementen Vrienden wel, geen familie. te organiseren? Ja, alhoewel Nederland-Muziekland niet mijn 7. Hoe ziet u uw toekomst in Oud Woensel? genre is, was het wel drukbezocht, en is het Ik hoop dat men iets doet aan Oud Woensel, in die zin dat de Woenselse Markt en de wel belangrijk voor de buurt. Kruisstraat een verlengde vanuit de stad wordt. Dat de stad naar hier doorloopt. 14. Heeft u een idee hoe we de Woenselse 8. Wat verstaat u onder cultuur? Markt hiervoor kunnen inzetten? Afkomst, manier van leven, samen werken, samen leven, samen een stad maken tot wat Een podium op de Woenselse markt is een goed het is. Elkaar respecteren. Om de cultuur te delen moet je een stuk empathie tonen idee. en je inleven en verdiepen in de mensen. De podia moeten voor elke cultuur bereikbaar zijn. 9. Kunt u die cultuur terugvinden in Oud Woensel Jazeker, heel veel culturen smelten hier samen! 15. Heeft u nog opmerkingen en aanvullingen of wilt u ideeën kwijt? 10. Bezoekt u wel eens een van de volgende instellingen? Hoe vaak? Nee. Theater/toneel/musical Ja regelmatig Bioscoop/filmhuis Ja 1x 2/3 weken Concertzaal/muziekcafé Ja wekelijks Café/terras Ja wekelijks Restaurant/eetcafé Ja wekelijks Museum/galerie Ja 1x half jaar 016 017
 9. 9. Peer Rave over cultuur in Oud Woensel 11. Voldoet het huidige cultuuraanbod in Oud Woensel aan uw woonwens? Zo niet, wat Adres: Bakkerstraat mist u? Burgerlijke staat: Ongehuwd Nee, De Effenaar is in het centrum en Strijp-S is voor je gevoel ver weg. De dingen Leeftijd: 46 jaar die daar gebeuren zijn fantastisch, naast dat de ruimtes bewaard zijn gebleven. Dat Kinderen: geen is goed voor Eindhoven. Hier in Oud Woensel zou zeker iets anders kunnen gebeuren Beroep: mix- & mastering engineer & muziekproducent op cultuurgebied. Nu is het niks. Wat betreft de lijst hierboven; van alles wat er Reistijd: Vanuit thuis maar ook vaak naar de grotere staat, mis je hier alles. Dat moet onderzocht en uitgewerkt worden in mooie plannen studio’s toe (Heeze, Haarlem, Londen) waar draagvlak voor is. Misschien dat er ook iets kan komen voor de kinderen. Daar moet je creatieve mensen opzetten, die dat ontwikkelen. Niet die geijkte saaie 1. Hoe lang woont u al in Oud Woensel? toestanden, maar iets bijzonders, méér divers en anders dan gewoonlijk. Een paar 2 jaar Van Kinsbergenstraat, 8 jaar Boschdijk, 13 jaar Bakkerstraat. goede zalen en cafe’s of iets dergelijks voor oud Woensel zou perfect zijn, dat Samengeteld 23 jaar. brengt leven. Als je de faciliteiten aangeboden krijgt en de initiatieven goed zijn kan de cultuur hier van onderaf groeien. Ook de bewoners in de huizen moeten het 2. Waarom Oud Woensel? dragen. Ook daar moet je dingen doen om het andere te kunnen laten gebeuren. Je moet Mijn beste vriend heeft ooit mijn vriendin “overgenomen”, zal ik maar zeggen. Toen het breed en in balans zien, zoals met Thai Chi? Mijn moeder geeft les in Thai Chi. heb ik zijn huisje op de Bakkerstraat overgenomen, als ruil. We hebben nog steeds contact! Dit huisje is - naast deze herinnering - goedkoop om te wonen, plus de 12. Naast de zaterdagmarkt, vindt u de Woenselse Markt geschikt voor één of meerdere maatvoering van de kamers zijn perfect voor mijn studio. van bovengenoemde faciliteiten? Welke? Ik sta er eigenlijk nooit bij stil, maar nu ik er zo over nadenk is er eigenlijk 3. Heeft Oud Woensel zich in positieve zin ontwikkeld? helemaal niks, terwijl het zo mooi kan zijn. Vooral veel grote bomen en terrassen, In principe wel, Ze hebben niets afgebroken in mijn straat, maar renoveren de plus de auto’s weg. Een mooi podium zou te gek zijn, dat trekt mensen. Je moet het woningen. Maar feitelijk gebeurt er niet veel. plein wel benutten! Ook de gebouwen eromheen mogen hoger! 4. Wat mist u in Oud Woensel? 13. Vindt u de Woenselse Markt geschikt om openluchtconcerten, festivals of Ik mis hier niks! Mijn vrienden kom ik in het centrum tegen, bij La Folie, wat voor evenementen te organiseren? mij een soort “kantoor” is geworden, om af te spreken. Er gaat hier een hoop veranderen, dus waarom daar niet?... Als de combinatie koop/ huur verandert, zoals bij de gerenoveerde huizen hiertegenover - wat ‘n gruwelijke 5. Wat vindt u positief aan Oud Woensel? lelijke huizen! (Trespa-Valley, red.) -, dan moet er ook een uitgebreid buurthuis Oud Woensel heeft in weze veel te bieden, óók veel artiesten in de wijk. komen, waar van alles kan gebeuren. Als er dan nieuwe bewoners komen, gaan die vanzelf op onderzoek uit, qua uitgaan, sport, muziek, e.d. Opvallend is dat er in 6. Wonen er familie of vrienden in de buurt of dichtbij? Oud Woensel veel mensen vanuit de cultuur wonen. Daar moet je iets mee doen. Een broer woont om de hoek, en ik voel hier toch wel “family-roots” in de wijk, omdat mijn moeder hier ook vandaan komt. Ik voel me hier thuis. 14. Heeft u een idee hoe we de Woenselse Markt hiervoor kunnen inzetten? Het is belangrijk dat de Woenselse Markt functie op de zaterdag behouden blijft. 7. Hoe ziet u uw toekomst in Oud Woensel? Hier moet rekening mee gehouden worden met verdere plannen. Dat platte plein - wat Ik ga niet weg, mijn huisje is goedkoop en ik kan er thuis werken. Daarbij vind ik het nu is - is helemaal niets, dus veel bomen neerzetten, veel groen. Dan krijgt de buurt gewoon heel fijn. Toen er een HEMA kwam dacht ik helemaal, nu ga ik hier het meteen meer leven, meer sfeer... Auto’s moeten in een parkeerplaats eronder, nooit meer weg! of zoiets. Uit het zicht! Een cultureel gebouw moet multicultureel 8. Wat verstaat u onder cultuur? en multidisciplinair zijn. Een Ontwikkeling door inspiratie en vice versa. Ja, hoe noem je de behoefte om iets te fantastisch beeld, als dat zou ontwikkelen. Eerst is er niets en dan is er iets. Je moet ergens beginnen. kunnen! Met een podium naar buiten, dat zou een compleet ander beeld 9. Kunt u die cultuur terugvinden in Oud Woensel? zijn, dat zou te gek zijn... en ook Nee, buiten de eigen studio, weinig... een aanvulling op de cultuur in Eindhoven. Daar komen de mensen wel 10. Bezoekt u wel eens een van de volgende instellingen? Hoe vaak? op af! Theater/toneel/musical Ja 2x per jaar Bioscoop/filmhuis Ja Plaza Futura 5x per jaar 15. Heeft u nog opmerkingen en Concertzaal/muziekcafé Ja 52x per jaar aanvullingen of wilt u ideeën kwijt? Café/terras Ja Wekelijks Ik laat het even bezinken, Daar kom Restaurant/eetcafé Ja 1910 op wilhelminaplein 5 x per jaar ik nog op terug. Graag wil ik later Museum/galerie Ja 8x per jaar meedenken, inhoud geven. 018 019
 10. 10. Marc Koppen over cultuur in Oud Woensel concept is dat je een ticket koopt voor één avond, en je weet niet vooraf wie er Adres: Hemelrijken 22 optreedt. Je kunt er Theo Maassen met een try-out tegenkomen, of Freek de Jonge. Burgerlijke staat: Gehuwd Iedere avond zou een soortgelijk cafe in Amsterdam volgeboekt zijn. Geheid succes! Leeftijd: 38 jaar Waarom begrijpt men dit concept niet? De gemeente zou meer oog moeten krijgen Kinderen: 2, in de leeftijden van 3 en 9 jaar voor de dingen die er spelen en daar gewoon ruimte aan geven. Positief gedogen; Beroep: Muzikant / Ontwerper laten gebeuren! Stad willen zijn en het risico willen nemen om op je bek te gaan. Reistijd: 1,2 km (15 minuten lopen naar centrum Eindhoven) Als muzikant begint voor mij de situatie en aanpak elders steeds interessanter te worden, zoals in Duitsland. In Nederland is het voorgekauwde en vooral vet gesubsidieerde podium steeds minder aantrekkelijk en zelfs dodelijk voor de sfeer. 1. Hoe lang woont u al in Oud Woensel? Een mooi voorbeeld zoals het gevoelsmatig moet is toch wel Vera in Groningen. Peter > Geboren in Heeze Weening heeft goed begrepen wat men in die scène wenselijk acht. > Gewerkt in Amsterdam, gewoond in de Bijlmer > Eindhoven, Marktstraat appartement gehuurd > huis gekocht in Anthonie Morostraat, Tongelre > huis gekocht aan Hemelrijken (sinds 2 jaar) 2. Waarom bedrijf/huis in Oud Woensel? Ik was al jaren verliefd op dit huis en ook al 20 jaar bekend met Hemelrijken, vanwege vrienden die hier woonden. Toen was het een prachtige straat met oudbouw en een gezellig cafeetje op de hoek. Jammer dat dit weg is. Voor die lelijke nieuwbouw hier aan de overkant heb ik nooit gekozen. 3. Heeft Oud Woensel zich in positieve zin ontwikkeld? Er is veel sfeer verloren gegaan maar het blijft wel een fijne leefomgeving desondanks, ook qua ligging. Maar feitelijk is het sterk achteruit gegaan in vergelijking met vroeger. 4. Wat mist u in Oud Woensel? Ik mis de stedelijkheid en levendigheid die een stad als Antwerpen, Berlijn, Barcelona, wél hebben. Waarom kunnen dáár de dingen wél en hier niet?... Ik heb het antwoord al; ze laten het hier niet gebeuren omdat er geld verdiend moet worden met cliché oplossingen. Alles is vooraf zo dichtgetimmerd! Ze zouden hier eigenlijk een positief gedoogbeleid moeten hanteren. Nu missen ze creativiteit, ruimte, durf, vertrouwen! Hier dus geen galeries, leuke winkeltjes, bijzondere restaurantjes of aparte ateliers. Wel een leuk voorbeeld van een mooie stedelijke plek is nu LUZ (licht) te vinden aan de Dommel op de kop van het Stratumseind. 5. Wat vindt u positief aan Oud Woensel? Het centrum is verschrikkelijk, de Demer en zo, zo voorspelbaar! Dan loop ik 100% liever door de Kruisstraat, hoewel daar de goedkope snelle hap ook opkomt. Wel veel Turkse winkels, specialiteitenzaakjes. La Bolleur was wat dat betreft fantastisch. Mooi podium, gekke plek! Dat soort dingen kan hier in Oud Woensel plaatsvinden, mede door de ontwikkeling van Strijp S. Het gevaar is daar dat het teveel wordt voorgekookt. Voor hier moet de onderdoorgang Fellenoord weg, het autoverkeer naar beneden en de voetgangers naar boven! De stad moet doorlopen. Ik loop die route iedere dag tussen die kale kantoren. Ook moet er een trekpleister komen in Oud Woensel op de Woenselse Markt, in de geest van La Bolleur, een plek waar alles kan. Comedy Train Zuid, een idee van Theo Maassen, zou daar goed kunnen. Ik wil hem wel vragen voor een interview met jullie. Dit schitterende idee kon men in Eindhoven ook hebben. Ze hadden hier al besprekingen over en de gemeente vond een plek in de stadsschouwburg daarvoor geschikt. De gemeente heeft het duidelijk niet begrepen, wat men wil met zo’n standup Comedian Café, wat voor omgeving dat nodig heeft! Iets met tafeltjes, drankjes en een gezellige setting. Geen grote Stadschouwburg. Het 020 021
 11. 11. 6. Wonen er familie of vrienden in de buurt of dichtbij? 13. Vindt u de Woenselse Markt geschikt om openluchtconcerten, festivals of Ja, vrienden genoeg. evenementen te organiseren? Absoluut! Ik kan me voorstellen dat omwonenden er minder gecharmeerd van zijn, 7. Hoe ziet u uw toekomst in Oud Woensel? maar het zou natuurlijk super zijn. Ze zijn anders ook wel wat gewend met de Ik blijf hier voorlopig nog wel wonen. Het buitenland trekt ook wel. Die binding heb zaterdagmarkt voor hun deur. ik met de muziek, mijn vrienden én het werk voor Scherpontwerp. Op zich heb ik wel de indruk dat in Eindhoven de goede kwaliteit van NL gemaakt wordt; René Daniëls 14. Heeft u een idee hoe we de Woenselse Markt hiervoor kunnen inzetten? en Theo Maassen, etc, etc. de leukste muziek scène! Tien jaar geleden gingen alle Het is een goed idee om die plek te herzien; een andere sfeer is dan wel afgestudeerde ontwerpers naar Amsterdam, nu blijven ze hier! De gemeente lijkt dat noodzakelijk. Zoiets als “De Parade” in Den Bosch is al tof: straattheater, nu ook te willen zien, maar moet op het gebied van de combinatie wonen/werken nog straatmuzikanten, mooie gebouwen, bomen, bomen, terrasjes! En muziekcafés, bruine veel leren. Nu betrekt ze mensen hierbij om mee te denken. Prima! Dat gebeurt voor cafés, eet- en grand cafés, etc. Het is ook het verhaal van de kip of het ei; je zover ik weet in andere plaatsen niet. In Amsterdam is dit ondenkbaar, daar is komt er alleen achter door het te doen, maar naar mijn idee is er zeker draagvlak sowieso moeilijk samenwerking voor elkaar te krijgen. voor; iets stedelijker dan nu. Een gebouw als een soort cultureel centrum hoort daar Oud Woensel kan hier een héél interessante rol in vervullen, een scharnierpunt zeker bij. Ik wil daar ook zeker over meedenken! tussen het Centrum, Strijp S en de TU/E. Dan moeten er wel meer cafeetjes en restaurantjes komen, én geschikte woningen. Een leven wat ook ‘s avonds doorgaat, nu is het uitgestorven op straat. Dat was vroeger niet! 8. Wat verstaat u onder cultuur? Ik vind cultuur tamelijk onontbeerlijk in de samenleving. Het is een “way of living”. Mensen die de ogen hiervoor sluiten zijn een gevaar voor de samenleving! Als begrip gaat het heel diep in op verschillende niveau’s. Die balans en diepte is interessant! 9. Kunt u die cultuur terugvinden in Oud Woensel Dat gevoel in Eindhoven heb ik op de Kruisstraat; de straat in Eindhoven die er toe doet. Ik heb wel het gevoel dat er nog iets mist. Meer diversiteit misschien, kwaliteit, restaurantjes en een leuk café, die dingen. Ik vind het superprettig om hier te leven maar die durf om iets van Oud Woensel te maken mis ik. Misschien wordt Oud Woensel kunstmatig kort gehouden, om geen concurrentie met het centrum te veroorzaken. Eindhoven moet gewoon durven groeien! 10.Bezoekt u wel eens een van de volgende instellingen? Hoe vaak? Theater/toneel/musical Ja, maar geen musical 2x per jaar Bioscoop/filmhuis Ja elke maand Concertzaal/muziekcafé Ja meerdere keren per week Horeca/terrasje Vaak bij mooi weer Restaurant/eetcafé Vaak wekelijks Museum/galerie Vaak paar keer per maand 11. Voldoet het huidige cultuuraanbod in Oud Woensel aan uw woonwens? Zo niet, wat mist u? De dingen die er voor zorgen dat er ’s avonds ook nog een leven is, zowel binnen als op straat. 15. Heeft u nog opmerkingen en aanvullingen of wilt u ideeën kwijt? Om de invulling van zo’n centrum te realiseren moet de kleinschaligheid en 12. Naast de zaterdagmarkt, vindt u de Woenselse Markt geschikt voor één of meerdere diversiteit worden bewaakt. Én het moet aansluiten op het centrum en richting van bovengenoemde faciliteiten? Welke? Winkelcentrum Woensel in fysieke zin. Maar ook tussen Strijp-S en de TU/e. Daar Alles hierboven! Belangrijk is om niet de “zoveelste poptempel” hier neer te ontbreekt het in Eindhoven vaak aan. Loop maar eens van de Kleine Berg naar de zetten. Iets met een kleinschaligheid in aanbod en diversiteit, die brede Dommelstraat, dat is niet bepaald aantrekkelijk, maar eerder het beeld van een gefragmenteerdheid, dat zou hier kunnen, iets heel bijzonders en intiems. spookstad! Aandacht voor een méér samenhangende Openbare Ruimte is onontbeerlijk. 023 022
 12. 12. Maarten van Loosbroek over cultuur in Oud Woensel 11. Voldoet het huidige cultuuraanbod in Oud Woensel aan uw woonwens? Zo niet, wat Adres: Nieuw Fellenoord 60 mist u? Burgerlijke staat: Ongehuwd ? Leeftijd: 58 jaar Kinderen: geen 12. Naast de zaterdagmarkt, vindt u de Woenselse Markt geschikt voor één of meerdere Beroep: Fotograaf free Lance – voor gemeente Eindhoven/ van bovengenoemde faciliteiten? Welke? Incubator e.d. Openluchtconcerten mogen op plein gebouwd worden, bijv. in een podiumtent. Reistijd: Ligt eraan waar ik naar toe moet... 13. Vindt u de Woenselse Markt geschikt om openluchtconcerten, festivals of 1. Hoe lang woont u al in Oud Woensel? evenementen te organiseren? Sinds 1983 Ja, mag ook blues, jazz en klassiek zijn, niet alleen pop! Maar misschien is dat te saai en ouderwets... 2. Waarom Oud Woensel? Het was betaalbaar. 14. Heeft u een idee hoe we de Woenselse Markt hiervoor kunnen inzetten? Via terrasjes. Er zijn geen cafés waar ik graag ga zitten, meer groen mag er ook 3. Heeft Oud Woensel zich in positieve zin ontwikkeld? komen, en in de straten rondom. Ja, vooral De Nieuwe Fellenoord heeft zich verbeterd met mooie atelierwoningen. Ikzelf heb liever een koop- dan huurwoning. 15. Heeft u nog opmerkingen en aanvullingen of wilt u ideeën kwijt? Alle huizen met de witte Trespa afbreken en er Fellenoord-atelierwoningen voor 4. Wat mist u in Oud Woensel? terugzetten! Je hebt veel variatie aan winkels in de Kruisstraat, maar geen fotozaak meer, dat vind ik wel jammer. Iets van openluchtconcerten mis ik ook wel hier. 5. Wat vindt u positief aan Oud Woensel? De diversiteit van een volksbuurt. Die vraag was toch al gesteld?... 6. Wonen er familie of vrienden in de buurt of dichtbij? Geen familie in de buurt, en mijn vrienden zijn inmiddels verhuisd. 7. Hoe ziet u uw toekomst in Oud Woensel? Geen vastomlijnd idee. Ging er niet van uit dat ik hier doodga, ik ben hier nu eigenlijk al langer als ik had gepland. Misschien wil ik ooit nog wel eens een vrijstaand huis, dan kan ik eromheen lopen. Ik ben gewoon een Brabander, die heeft grond nodig. 8. Wat verstaat u onder cultuur? Cultuur = alles wat niet productief is maar wel bijdraagt aan een voller leven. 9. Kunt u die cultuur terugvinden in Oud Woensel? Op details wel. Ik vind de buitenlanders wel leuk, dat heeft te maken met hun culturen, taal en doen. Niet alleen Arabische buitenlanders bedoel ik, maar ook andere buitenlandse studenten, alles wat Eindhoven aantrekt. 10. Bezoekt u wel eens een van de volgende instellingen? Hoe vaak? Theater/toneel/musical Zeldennaar theater 2x peer jaar Bioscoop/filmhuis Niet vaak 1 x per maand Concertzaal/muziekcafé Ja 1 x per jaar Café/terras Zomers frequenter, Ijssalon Restaurant/eetcafé Steeds minder 1 x per maand Museum/galerie Ja 2 x per maand 025 024
 13. 13. Denvis Grotenhuis over cultuur in Oud Woensel in vergelijking met de Nederlanders die hier wonen, ook vaak de netste mensen. Nee, Adres: Nieuwe Fellenoord 52 weinig last daarvan. Wel van die junks van dat “k*t hemeltje!” Dat zit daar helemaal Burgerlijke staat: Gehuwd verkeerd! Leeftijd: 36 jaar Kinderen: 1, van 2 jaar 6. Wonen er familie of vrienden in de buurt of dichtbij? Beroep: Muzikant/filmmaker/artiest Vrienden genoeg in de buurt, geen familie. 7. Hoe ziet u uw toekomst in Oud Woensel? 1. Hoe lang woont u al in Oud Woensel? Mijn toekomst is toch wel hier, alhoewel ik door mijn werk en leven, wat toch heel Eerst in Doornakkers rond 2000, en sinds maart 2008 hier op De Nieuwe Fellenoord afwisselend is, niet kan voorspellen dat mijn leven zich misschien in de toekomst ook in het buitenland gaat afspelen. Ik sluit dat niet uit! 2. Waarom Oud Woensel? Ik was met deze buurt via vrienden bekend. De buurt is wel prettig; het huis en de 8. Wat verstaat u onder cultuur? buurt zijn okay. Cultuur is creativiteit, door mensen voor mensen, vaak met als doel om te inspireren, om weer aan te zetten tot creativiteit. Het is een sociale binding 3. Heeft Oud Woensel zich in positieve zin ontwikkeld? tussen mensen. Jazeker, als je bedenkt dat dit vroeger een hoerenbuurt was. Een wanklank is nu wel “Het Hemeltje”; de dagopvang voor zwervers, alcoholverslaafden en junks, hier om 9. Kunt u die cultuur terugvinden in Oud Woensel? de hoek op Hemelrijken, nota bene tegenover de lagere school. Ik heb ze wel eens Te weinig! In een cirkel van misschien 500 meter ken ik hier zeker 10 kunstenaars, gevonden, slapend onder de luifel van de school. Dat vind ik niet kunnen! De junks maar ik zie helaas daarvan weinig terug in de wijk. De balans tussen de bewoners in de wijk irriteren me mateloos. De wijk heeft werk nodig, óók voor deze mensen, en de omgeving op het gebied van culturele activiteiten is zoek. Het heeft wel de dat moet georganiseerd worden, anders blijft het frustreren. Tot twee keer toe is potentie om iets te worden! mijn auto al gestolen. Die verloedering is door heel Nederland gaande en het is jammer dat het deze kant op is gegaan. 10. Bezoekt u wel eens een van de volgende instellingen? Hoe vaak? Theater/toneel/musical Ja/ja/ja 10x pj / 10x pj / 2x pj 4. Wat mist u in Oud Woensel? Bioscoop/filmhuis Ja 20x pj Een speelkerk bijvoorbeeld, zoals vroeger het Kinder- Concertzaal/muziekcafé Ja/ ja 100x pj speelpaleis aan de Rondweg. Gewoon méér speelgelegenheid Café/terras Ja 50x pj voor de jeugd. Ook het beter aanleggen van het park hier Restaurant/eetcafé Ja 50x pj aan de overkant, algemeen gezegd een betere omgang met de Museum/galerie Ja 5x pj openbare ruimte. Er is geen controle in de buurt, waardoor mensen hun hond overal laten schijten, zoiets kan echt 11. Voldoet het huidige cultuuraanbod in Oud Woensel aan uw woonwens? Zo niet, wat niet! Eigenlijk is dit geen achterbuurt, maar een door de mist u? overheid verwaarloosde wijk. Kijk maar naar het onderhoud, Vind ik niet... Welk aanbod...? daar wordt niks aan gedaan! Er worden geen bankjes neergezet omdat er dan junks op gaan slapen. Dat is toch raar, zo’n 12. Naast de zaterdagmarkt, vindt u de Woenselse Markt geschikt voor één of meerdere afweging!? Een van mijn buurmannen heeft hier voor de deur van bovengenoemde faciliteiten? Welke? een bankje gemaakt, daar zitten weleens oude vrouwtjes op, Jazeker, wel alle activiteiten! die terugkomen van de markt. Die vinden het geweldig dat daar dat bankje staat. Mijn rijtje - de bewoners van de nieuwe huizen van Trudo op de Nieuwe Fellenoord (red.) 13. Vindt u de Woenselse Markt geschikt om openluchtconcerten, festivals of - doet toch veel moeite om de buurt meer sfeer te geven. Het aantrekkelijker maken evenementen te organiseren? van de buurt. We hebben hier een soort van “wedstrijdje” gedaan, om rond onze bomen Absoluut! het leukste grasperkje aan te leggen. Dit was - buiten dat het goed was, sociaal gezien - ook een leuk gezicht, die kleine groene grasmatjes. De cafe’s hier zijn 14. Heeft u een idee hoe we de Woenselse Markt hiervoor kunnen inzetten? niet de cafe’s waar ik kom. Ze zijn laagdrempelig en daar komt ook veel marktvolk De markt is nu één grote open ruimte, die - buiten zijn marktfunctie om - alleen op af. Ik mis een theater, laagdrempelig, gezellig, maar wel iets dat ook buiten de wordt gebruikt als parkeerplaats. De markt zelf is ook “veel van hetzelfde”, voorstellingen een sociale functie kan vervullen. Misschien een restaurantje erin, met vaak slechte of mindere kwaliteit kleding bijv. Er kan ook best een stukje horeca, muziekzaaltjes, etc. en ook dat het “naar buiten toe” aan de activiteiten op rommelmarkt bij, met mooie of bijzondere spulletjes, vind ik. Dit zou het ook al het plein “gelinkt” kan worden; zo’n kleinschalig theater heeft Eindhoven nog niet. een stuk breder en aantrekkelijker maken. Daarbuiten is het ook leuk om de markt Dat podium naar buiten toe is wel interessant voor het organiseren van concerten en sfeervoller te maken met veel groen, grote bomen, en misschien wel een lekkere voorstellingen. Het is ook wel een aanvulling op wat er is. ordinaire fontein met beelden erbij. In de zomer is het daar gewoon zinderend van de hitte, zo heet, zonder bomen met al dat blik. Er mag ook best wel een gezellig 5. Wat vindt u positief aan Oud Woensel? theater op, of een kiosk. Gewoon de markt als plein gebruiken, met bomen en Lekker dat alles om de hoek zit. De sfeer is goed en relaxed! Daarbij een echte terrassen, en zo... internationale wijk. De buitenlanders zijn hier héél aangepast en geïntegreerd en 027 026
 14. 14. Dhr. Henk Marinussen over cultuur in Oud Woensel 7. Hoe ziet u uw toekomst in Oud Woensel? Adres: Kloosterdreef 23 Persoonlijk niet. De omgeving maakt dat ik weg ga, zo denk ik er in ieder geval nu Burgerlijke staat: Gescheiden over. Leeftijd: 58 jaar Kinderen: 3, in de leeftijd van 33, 32 en 27 8. Wat verstaat u onder cultuur? Beroep: Directeur Cluster Woensel-Zuid. De wijze waarop wij als mensen met elkaar omgaan. Geschreven en ongeschreven wetten. Reistijd: 9 minuten lopen. Zonder hier een waardeoordeel aan te geven. Neem als voorbeeld die radiocommercial; “Jos had BIJNA zijn buurman geholpen” of “Hans had BIJNA de afwas gedaan”, in die 1. Hoe lang woont u al in Oud Woensel? geest. Het gaat uiteindelijk om wel of niet doen! Dat is met cultuur óók zo! Dat wat Sinds anderhalf jaar. je doet is bepalend! 2. Waarom Oud Woensel? 9. Kunt u die cultuur terugvinden in Oud Woensel? Geen reden, dat was puur toeval. Ik kreeg daar een appartement aangeboden. Overal! Maar zo onverschillig als wij met elkaar omgaan, is niet mijn cultuur, daar pas ik voor. Ik ga graag respectvol om met mensen! Dus wél betrokken, 3. Heeft Oud Woensel zich in positieve zin ontwikkeld? maar niet opdringerig! Deze ruimte, deze vrijheid! Dat is ieders persoonlijke Nee, het is met name het gedrag met betrekking tot de verloederde omgeving, wat verantwoordelijkheid. ik als negatief ervaar. De onverdraagzaamheid op straat, weinig participeren en rekening houden met elkaar. Als je met je AH zakken naar huis loopt, moet je je een 10. Bezoekt u wel eens een van de volgende instellingen? Hoe vaak? weg banen door de menigte. Men ziet je niet lopen, vaak tot mijn grote ergernis. Theater/toneel/musical Ja/nee/nee maandelijks Dit heeft ook mijn eigen gedrag en tolerantie veranderd, want vroeger als ik bijv. Bioscoop/filmhuis Ja 1 x per 3 mnd. rommel zag ruimde ik het op. Raapte ik het op en nam het mee naar huis om het daar Concertzaal/muziekcafé Zie theater in de container te doen. Nu doe ik dat niet meer, het is onbegonnen werk hier in de Café/terras Ja Wekelijks buurt. Het is hier iedereen voor zich, lijkt het. Restaurant/eetcafé Ja 1 x per 3 weken De omgeving is niet echt vriendelijk, niet warm, het heeft niks om trots op te zijn. Museum/galerie Ja 2 x per jaar Het imago is ook niet goed, wat ik merk aan de reacties van mensen die vragen waar ik woon. De wijk wordt als erg negatief beoordeeld, ondermaats. Ik ben die 11. Voldoet het huidige cultuuraanbod in Oud Woensel aan uw woonwens? Zo niet, wat uitdaging om hier te gaan wonen - vanuit Waalre – aangegaan, maar het is me zwaar mist u? tegengevallen; geen kleur noch smaak aan! Niets vind je hier terug! Ik mis wel een theater voor kleinkunst, dat idee Henck dat Ook de winkelvoorziening is niet echt representatief. Er is veel wisseling, je eerst had voor de La Bolleur, dat zou leuk zijn op de Woenselse Markt, misschien regelmatig leegstand en geen kwaliteit, waardoor ik mij afvraag “wie houdt het hier aangevuld met een filmhuis, als het maar kleinschalig en toegankelijk is. vol én hoe lang nog?...” 12. Naast de zaterdagmarkt, vindt u de Woenselse Markt geschikt voor één of meerdere 4. Wat mist u in Oud Woensel? van bovengenoemde faciliteiten? Welke? Een plek waar mensen als het mooi weer is naar toe kunnen wandelen en daar kunnen Ja, zoals net al gezegd; een theater/filmhuis, met faciliteiten erbij. En ook de vertoeven, bijv. een bankje, misschien op een leuke plek waar minder steen is en senioren erin betrekken! meer groen, misschien een terrasje erbij, een plek met kunstwerken, een muziekkiosk, daar ben ik echt liefhebber van. Meer vrijheid en ongedwongenheid en leven op 13. Vindt u de Woenselse Markt geschikt om openluchtconcerten, festivals of straat, misschien straattoneel, jongleurs, muzikanten e.d. zoals bijv. in Antwerpen. evenementen te organiseren? Die onverwacht leuke activiteiten die op straat kunnen gebeuren. Dat mis ik hier! Kan zeker, als het mooi aangekleed is en daarmee bedoel ik veel meer groen. Het parkeerprobleem moet daar worden opgelost, dat is de basisvoorwaarde, anders kan je 5. Wat vindt u positief aan Oud Woensel? het schudden. Als ik hier niet zou werken zou ik hier waarschijnlijk ook niet wonen. Ik denk dat het voor de ouderen - waar ik dan maar voor spreek – een mooie woonomgeving, goede 14. Heeft u een idee hoe we de Woenselse Markt hiervoor kunnen inzetten? winkelvoorzieningen en bereikbaarheid van enorme meerwaarde zou betekenen. Het is Ja door het levendiger te maken, een muziekkiosk erop, een plein voor zangkoren, onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze senioren zich niet opgesloten harmonie, enz... gaan voelen in dit zorghuis, maar zich uitgedaagd voelen erop uit te gaan voor een dagelijkse wandeling, voor zover men dat fysiek nog kan. Nu beperkt zich dat alleen 15. Heeft u nog opmerkingen en aanvullingen of wilt u ideeën kwijt? tot de Woenselse Markt en Kruisstraat, en worden de aangrenzende straten echt Ja, ik denk wel dat, om dit allemaal te kunnen realiseren - hoop ik - dat er mensen als achterstandswijk en ook als bedreigend ervaren. Dat gevoel van veiligheid is zijn met een lange adem, die dit kunnen volhouden. Ik hoop wel dat we met z’n allen overigens ook aan het afnemen voor de Woenselse Markt en Kruisstraat. Meerwaarde is ervoor kunnen zorgen dat de bejaarde mensen niet vereenzamen en zich gaan opsluiten wat de wijk voor mijn bewoners kan betekenen; daar ligt mijn prioriteit! op hun kamer. Een initiatief zoals dit wordt dan natuurlijk breed toegejuicht. Kleinkinderen zouden met hun opa/oma naar hun eigen optreden kunnen gaan, als ze 6. Wonen er familie of vrienden in de buurt of dichtbij? bijv. bij het CKE aan het begin van de Kruisstraat les krijgen. Dat is een mooie Nee. koppeling, deze gelegenheid. 028 029
 15. 15. Paul Oosterbaan over cultuur in Oud Woensel ook nu in Oud Woensel op de markt gebeuren. Dat maakt zo’n plek rijk! Daarbij kunnen Adres: Juliusstraat Woensel West de harmonie, of zangkoren, of “iets anders akoestisch” er gebruik van maken. Een Burgerlijke staat: Getrouwd paar bankjes en mooie platanen erbij, helemaal perfect! Leeftijd: 42 jaar Kinderen: 1 van 12 jaar 5. Wat vindt u positief aan Oud Woensel? Beroep: Zelfstandig ondernemer / muziekwinkel / muzikant Het kan een gezellige volksbuurt worden met leuke kleine bedrijfjes. De buurt Reistijd: Lopend 5 minuten naar winkel heeft zeker een groot potentieel, maar dan moet je toch echt “het spookgedeelte” opnieuw laten opleven. Dit wordt door de overheid ontmoedigd, door te strikt te zijn met bijv. het horeca en terrassenbeleid. We zouden de toonbankeconomie 1. Hoe lang woont u al in Oud Woensel? moeten stimuleren, kleine dienstbare bedrijfjes en zo. De atelierwoningen op de Niet in Oud Woensel maar in Woensel West, en al 18 jaar! Ik heb wel veel vrienden Nieuwe Fellenoord zijn een goed principe om vanuit te gaan, maar dan ook weer niet daar wonen. Ik kom uit Nuenen; geboren en getogen! Dat was toen een nieuwbouwwijk, overal! Afwisseling is nodig, want anders krijg je teveel van die bedrijfjes op de maar heel dorps en vriendelijk allemaal. begane grond. Ik ben een groot voorstander van dorpen. Ik vind de leus “Eindhoven, het grootste dorp van Europa” een mooie ala chaim! Kijk, ’t lukt me deze zaak te 2. Waarom Oud Woensel? beginnen, maar ik ben WAO-er en moet rondkomen van echt het minimum. Door het NVT helpen van anderen heb ik - onverwacht - veel steun gekregen en is het me gelukt deze muziekzaak te beginnen. Dat komt terug! Die warmte! Trudo heeft hier een 3. Heeft Oud Woensel zich in positieve zin ontwikkeld? fantastische rol in gespeeld en hield echt rekening met de mogelijkheden die ik had. Nee, vind ik niet. Het kan veel beter. Ik vind de Kruisstraat zeker ’s avonds een Sinds dat ik hier mijn muziekwinkel heb, ben ik een soort van “promotor” van bandjes spookstraat. Er gebeurt niets en eigenlijk is in de Kruisstraat en ook de Woenselse geworden, en loopt men bij mij de deur plat, ook voor advies. Er zit in de wijk een markt te weinig bewoning op de begane grond. Restaurantjes of cafeetjes met jongensbandje dat met regelmaat hier komt oefenen. Deze jongens mogen hier gewoon terrasjes maken de straat ook veel gezelliger, en overdag loopt er teveel gespuis met de instrumenten spelen, daar doe ik niet moeilijk over. Nu is er ook al een rond; hufters die fietsen en spullen jatten en zo. meisjesgroepje bezig met formeren. Ik ben benieuwd naar wat het wordt. Ik probeer zo ook sociaal een verbindende rol te spelen. Dat telt hier! 4. Wat mist u in Oud Woensel? Ik mis daar een stuk sociale controle. 6. Wonen er familie of vrienden in de buurt of dichtbij? De controle die er is als de eigenaar NVT van een winkel weg is, na sluitingstijd. Die uitgestorven leegte! De Woenselse 7. Hoe ziet u uw toekomst in Oud Woensel? Markt en Kruisstraat ’s avonds is NVT hetzelfde gevoel als op het Stratums Eind, ’s morgens! Uitgestorven, smerig 8. Wat verstaat u onder cultuur? en een walgelijke lucht die er hangt, Cultuur komt voort uit de mensen en ontstaat uit de maatschappij. Vanuit de directe als het feestje over is. Ik heb hier met omgeving, sociaal samenzijn, beelden, muziek en dans. Een behoefte vanuit de een agent rondgelopen en hem gezegd: maatschappij om je uit te drukken. Cultuur ben je zelf, samen met anderen. “Kijk eens naar wat de straat je verteld; de rommel, de zilverpapiertjes, 9. Kunt u die cultuur terugvinden in Oud Woensel? de spuiten, e.d. Dat zegt iets over de Bitter weinig, helaas! mensen, het leven op die plek. Dat kan je aflezen en je ziet ook wat je moet 10. Bezoekt u wel eens een van de volgende instellingen? Hoe vaak? doen om die dingen aan te pakken.” Ik Theater/toneel/musical Ja 5x per jaar denk dat we weer een soort van Bromsnor Bioscoop/filmhuis Ja 5x per jaar op straat moeten krijgen, een oom agent die je aanspreekt op je gedrag en die weet Concertzaal/muziekcafé Ja 20x per jaar wie iedereen is en waar hij woont. Hierdoor kan je de straat en stad leefbaarder Café/terras Nee, ik mis de rokerige naar zweet ruikende cafeetjes maken. Restaurant/eetcafé Ja 12x per jaar Museum/galerie Nee Bij ons in de straat bijvoorbeeld zijn we op een goed moment begonnen met iedereen Anders Muzieksessies 36x per jaar gedag te zeggen die er rondloopt. Wat krijg je erdoor?... Mensen die niet willen dat je ze herkend blijven weg en komen niet meer in de straat. Dan ben je van ze af! Wat ik mis bijv. op de Woenselse Markt is een muziekkiosk. In mijn jeugd in Nuenen werd de kiosk door o.a. mensen als Gerard van Maasakkers als podium gebruikt. Dat gaf sfeer en saamhorigheid. Letterlijk een podium van wat er in het dorp aan cultuur gebeurde, naast ook verhalen. Een fantastische jeugdherinnering! Dat kan natuurlijk 031 030
 16. 16. 11. Voldoet het huidige cultuuraanbod in Oud Woensel aan uw woonwens? Zo niet, wat 13. Vindt u de Woenselse Markt geschikt om openluchtconcerten, festivals of mist u? evenementen te organiseren? Nee, ik mis een Kiosk waar dansmariekes, maar ook een hoempapa band kunnen spelen. Jazeker, prima geschikt. Boompje-bankje-boompje-bankje; zoiets bijvoorbeeld als in Ik vind het wel geweldig wat het T-Huis doet met die “Cross-Overs”; Ali B met Antwerpen, waar je aan de Scheldekade een basketbalveldje hebt en waar je leuke symfonica-muziek, Rowen Heze met Tex-Mex, een pianist voor de deur, met jonge terrasjes hebt waar mensen -terwijl ze kijken- een pilsje kunnen drinken, maar dat kinderen naar het klassieke concertpodium, etc. Dat kan belangrijk zijn voor later! ook niet eens hoeven. Er is dan gewoon sfeer. 12. Naast de zaterdagmarkt, vindt u de Woenselse Markt geschikt voor één of meerdere 14. Heeft u een idee hoe we de Woenselse Markt hiervoor kunnen inzetten? van bovengenoemde faciliteiten? Welke? Ja misschien met zo’n “podiumtoeter” die ook in het Stadswandelpark staat; óf in de Alle!... vorm van een schelp of bol, die je open en dicht kunt schuiven. Meer bomen! Veel groene bladeren om op een bankje onder te zitten. Platanen zijn mijn favoriet. Lekker kunnen wegdromen op een plek is belangrijk! 15. Heeft u nog opmerkingen en aanvullingen of wilt u ideeën kwijt? Nee... 032 033
 17. 17. Cécile Kortland over cultuur in Oud Woensel Adres: Hemelrijken 20 11. Voldoet het huidige cultuuraanbod in Oud Woensel aan uw woonwens? Zo niet, wat Burgerlijke staat: Gehuwd mist u? Leeftijd: 39jaar Nee, er is geen muziekcafé, geen filmhuis, geen galeries, geen theater, etc.... Kinderen: 2, in de leeftijd van 10 en 6 jaar Beroep: Styliste 12. Naast de zaterdagmarkt, vindt u de Woenselse Markt geschikt voor één of meerdere Reistijd: n.v.t. faciliteiten? Welke? Eetcafé’s, muziekcafé’s, filmhuis & live muziek. 1. Hoe lang woont u al in Oud Woensel? 13. Vindt u de Woenselse Markt geschikt om openluchtconcerten, festivals of 8 jaar evenementen te organiseren? Zeker, de locatie is groot genoeg en ’t zou de Woenselse Markt wat meer op de kaart 2. Waarom Oud Woensel? zetten, ’n beetje zoals het Wilhelminaplein in de wijk De Bergen. ... Ik was verliefd op het huis, welke toen nog in bezit van vrienden was 14. Heeft u een idee hoe we de Woenselse Markt hiervoor kunnen inzetten? 3. Heeft Oud Woensel zich in positieve zin ontwikkeld? Flinke opknapbeurt, autovrij maken, terrassen maken, én lagere huren zodat er Nee, wij wonen in een prachtig huis op de Hemelrijken, met het bouwjaar 1910. meer horecaondernemers interesse hebben en kunnen krijgen in de Woenselse Markt. Een huis waar vroeger een de drogisterij in zat en wat ook nog enkele originele Momenteel zijn er steeds meer ondernemers die failliet gaan vanwege de hoge elementen heeft, zoals een opkamer, kelder, etc. Hemelrijken was vroeger een huren, de Kruisstraat verliest zijn identiteit als al die kleine winkeltjes gaan prachtige straat en nu staan er aan de overkant enorm lelijke rijtjeshuizen, die verdwijnen. totaal geen sfeer geven. 15. Heeft u nog opmerkingen en aanvullingen of wilt u ideeën kwijt? 4. Wat mist u in Oud Woensel? Maak het gezelliger, kindvriendelijker, zodat je óók eens op de zondag voor de Veel mis ik hier, zoals leuke terrasjes, gezelligheid door Oud Woensel gaat wandelen, of een terrasje pakken, of gezellig muziekcafé’s, klein filmzaaltje etc, eens met je man daar uit eten gaat. Misschien kan de lampenwinkel De Engel op de Woenselse Markt die straks te koop 5. Wat vindt u positief aan Oud Woensel? staat geëxploiteerd worden als hotel voor de kleinere beurs (back-packer) met De gezelligheid, de markt, en natuurlijk de onderin een gezellig grand-cafe met terras. De naam De Engel klinkt al goed voor een multiculturele samenleving, die hier erg hotel-café; lijkt ervoor gemaakt... aanwezig is, dat internationale gevoel!... 6. Wonen er familie of vrienden in de buurt of dichtbij? Veel vrienden, geen familie 7. Hoe ziet u uw toekomst in Oud Woensel? Voorlopig blijven we nog wel hier. Onze kinderen zitten hier namelijk op school. Een binding met Eindhoven hebben we door onze vrienden, én de vriendjes & vriendinnen van de kinderen. 8. Wat verstaat u onder cultuur? Een “multiculturele” samenleving die zich ook uit in de omgeving! Bijvoorbeeld door middel van kunst, muziek en eten, in feite saamhorigheid en delen. 9. Kunt u die cultuur terugvinden in Oud Woensel? Soms, vaak alleen op de zaterdagmarkt, dat soort van levendigheid! 10. Bezoekt u wel eens een van de volgende instellingen? Hoe vaak? Theater/toneel/musical Ja 2 à 3x per jaar 035 Bioscoop/filmhuis Ja ±6x per jaar Concertzaal/muziekcafé Ja ±20x per jaar Café/terras Ja ±40x per jaar Restaurant/eetcafé Ja ±12x per jaar Museum/galerie Ja 4 à 5 per jaar Anders sporten 3 x per week 034

×