Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Messukeskuksen media aamiainen_20190826

277 views

Published on

Esitys Messukeskuksen aurinkovoimalan valnistumistilaisuudessa

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Messukeskuksen media aamiainen_20190826

 1. 1. Riku Kuikka Tuoteryhmäpäällikkö Helen Oy 27.8.2019 AURINKOENERGIAPALVELUT HELENILLÄ
 2. 2. AURINKOENERGIARATKAISUT HELENILLÄ AURINKOENERGIA SUOMESSA MESSUKESKUKSEN AURINKOVOIMALA HELENIN NIMIKKOPANEELI- KONSEPTI 2
 3. 3. 3 MITÄ ON AURINKOENERGIA? • Aurinkoenergia on auringon säteilemän energian hyödyntämistä sähköenergiana. • Aurinkoenergiaa kerätään aurinkovoimalan avulla, joka yrityskohteissa pääsääntöisesti rakennetaan kiinteistön katolle. • Kiinteistö pääsee suoraan hyödyntämään aurinkovoimalan tuottamaa energiaa toiminnassaan. • Ylituotannon voi myydä sähköverkkoon tai ladata sähkövarastoon.
 4. 4. 4 AURINKOENERGIA SUOMESSA
 5. 5. AURINKOENERGIAN KAPASITEETTI MAAILMALLA 5 Renewables 2019 Global Status Report, REN21 Renewables 2019 Global Status Report, REN21
 6. 6. SUOMESSA AURINKOENERGIAN POTENTIAALI ON EUROOPAN TASOLLA • Etelä-Suomessa auringon säteily on esimerkiksi Pohjois-Saksan tasolla. • Saksa on yksi koko maailman suurimmista aurinkosähkön tuottajista. • Saksassa aurinkosähkö on saanut valtiolta huomattavaa taloudellista tukea. • Kevään kirkkaina ja viileinä kuukausina aurinkosähkön tuotantopotentiaali on Suomessa jopa Saksaa korkeampi. 6 Data: M.J. de Wild-Scholten 2013. Image: JRC European Commision. Graph: PSE 2014 (Modified scale with updated data from PSE and FraunhoferISE) HELSINKI FRANKFURT NAPOLI Auringon säteilyn määrän ja aurinkopaneelin energian tuoton vertailu Helsingin, Frankfurtin ja Napolin kesken. (VTT-raportti VTT-R-06910-10)
 7. 7. AURINKOPANEELIT TOIMIVAT TEHOKKAASTI SUOMEN ILMASTOSSA 7 • Aurinkopaneeleiden lämpötilan noustessa niiden tehokkuus laskee. • 50 celsiusasteen lämpötilan nousu vähentää paneelin tehokkuutta jopa 20 prosenttia. • Suomen viileä ilmasto on suotuisa aurinkopaneelien tehokkaalle toiminnalle. Lähde: Käpylehto, J. (2016). Auringosta sähköt kotiin, kerrostaloon ja yritykseen. Helsinki: Into Kustannus Oy. 60 70 80 90 100 110 120 -20 0 20 40 60 80 Teho%(W) Lämpötila (°C) LÄMPÖTILAN VAIKUTUS MAKSIMITEHOON
 8. 8. AURINKOENERGIAN KAPASITEETTI SUOMESSA 8 Verkkoon kytketyt aurinkovoimalat. Lähde: 2013-2018 Energiavirasto. 2019-2020 Helenin arvio. 0 50 100 150 200 250 300 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 VERKKOON KYTKETTYJEN AURINKOVOIMALOIDEN TEHO SUOMESSA (MWp)
 9. 9. MIKÄ ENERGIALÄHTEISTÄ ON MIELESTÄSI VASTUULLISIN? 9 56.5 % 17.6 % 10.7 % 9.2 % 3.6 % 0.8 % 0.5 % 0.2 % 0.0 % AURINKOENERGIA TUULIVOIMA YDINVOIMA VESIVOIMA PUU- JA MUU… MAAKAASU ÖLJY TURVE KIVIHIILI Lähde: Valtakunnallinen kuluttajatutkimus, jossa kartoitettiin kuluttajien käsityksiä yritysten vastuullisuudesta ja eri energiamuotojen vastuullisuudesta. Vastaajia 1104 kpl. Toteutus syys-lokakuu 2018/ Norstat Finland Oy.
 10. 10. MILLAISIIN ENERGIARATKAISUIHIN TULETTE NÄKEMYKSESI MUKAAN TODENNÄKÖISESTI INVESTOIMAAN LÄHITULEVAISUUDESSA YRITYKSESSÄNNE / TOIMIPISTEESSÄSI? 10 33 % 24 % 24 % 23 % 21 % 12 % 12 % 9 % 6.0 % 6.0 % 6.0 % 5.0 % 9.0 % 10.0 % 10.0 % A U R I N K O S Ä H K Ö H U K K A L Ä M P Ö Ä H Y Ö D Y N T Ä V Ä T S U U R E T L Ä M P Ö P U M P U T ( Y L I 5 0 K W ) F O S S I I L I S I S T A P O L T T O A I N E I S T A L U O P U M I N E N K Y S Y N T Ä J O U S T O N R A T K A I S U T Y H D I S T E T T Y J Ä Ä H D Y T Y S J A L Ä M M I T Y S L Ä M P Ö P U M P U I L L A M A A L Ä M P Ö L Ä M P Ö E N E R G I A N V A R A S T O I N T I S Ä H K Ö E N E R G I A N V A R A S T O I N T I A U R I N K O L Ä M P Ö T U U L I V O I M A L Ä M M Ö S T Ä S Ä H K Ö Ä - R A T K A I S U T J Ä Ä H D Y T Y S E N E R G I A N V A R A S T O I N T I J O K I N M U U . E I E N E R G I A R A T K A I S U I N V E S T O I N T E J A N Ä K Ö P I I R I S S Ä . E N O S A A S A N O A Lähde: Yritysten energiatulevaisuuden näkymät – kysely 2019, Motiva.
 11. 11. 11 MESSUKESKUKSEN AURINKOVOIMALA
 12. 12. MESSUKESKUKSEN AURINKOVOIMALA 12 1589 aurinkopaneelia 500 kWp 445 000 kWh/v ”Meille ilmastosta huolehtiminen ja oman osuutemme tekeminen on ainoa vaihtoehto.” Maria Mroue, Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Messukeskus. Aurinkovoimala toimii Helenin nimikkopaneeliperiaatteella: kuka tahansa voi vuokrata itselleen oman aurinkopaneelin. Uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen ja energiankulutuksen vähentäminen ovat osa Messukeskuksen ilmastotavoitteita sekä vuosia jatkunutta, palkittua ympäristötyötä. Messukeskus toimii Helsingin kaupungin kumppanina rakentaen ilmastoneutraalia Helsinkiä ilmastokumppanit-verkostossa. 2600 m2 asennusala 93 000 kg CO2-vähenemä vuodessa
 13. 13. 13 LAAJENTAMINEN ON JO ALOITETTU
 14. 14. 14 HELENIN NIMIKKOPANEELIKONSEPTI
 15. 15. NIMIKKOPANEELIT • Helenin Suomessa lanseeraama nimikkopaneelikonsepti on ollut menestys. • Nimikkopaneelikonseptissa asiakas vuokraa usein yhden aurinkopaneelin itselleen, jonka tuottama aurinkosähkö hyvitetään sähkölaskulla. • Ensimmäisten kahden nimikkopaneelivoimalan varausaste on ollut keskimäärin yli 99 prosenttia. • Messukeskuksen nimikkopaneeleista reilusti yli puolet varattiin jo ennen voimalan valmistumista. 15 www.helen.fi/suvilahti
 16. 16. 16 Se kasvatti Suomen verkkoon kytkettyä aurinkosähkötuotantoa 10 %. Voimalassa on 1200 aurinkopaneelia. otettiin käyttöön valmistuessaan Suomen suurin aurinkovoimala Helsingin Suvilahdessa. 2015 Voimalassa on 3000 aurinkopaneelia. otettiin käyttöön valmistuessaan Suomen suurin aurinkovoimala Helsingin Kivikossa. 2016 Vuonna 2019 valmistuva voimala sisältää yli 1500 aurinkopaneelia. valmistuu seuraava Helenin nimikkopaneelivoimala Helsingin Messukeskuksen kiinteistön katolle. 2019 HELEN ON YKSI SUOMEN JOHTAVISTA AURINKOENERGIAN TUOTTAJISTA Helen toimittaa stadionille lisäksi sähköautojen latauspisteet sekä kaukojäähdytyksen. aloitetaan suunnittelut seuraavasta nimikkopaneelivoimalasta. Kohteena on Helsingin Olympiastadion. 2020
 17. 17. 17 KIITOS! Riku Kuikka Tuoteryhmäpäällikkö Helen Oy @KuikkaR

×