Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Auvo Kaivola PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry, Helenin webinaari 17.6.2020

239 views

Published on

Auvo Kaivola PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry, Helenin webinaari 17.6.2020, kommenttipuheenvuoro

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Auvo Kaivola PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry, Helenin webinaari 17.6.2020

  1. 1. Kommenttipuheenvuoro esitykseen ”Biodiversiteetin köyhtymisen riski ja kuinka sitä hallitaan metsien kestävässä käytössä” Helenin webinaari 17.6.2020 ”Onko biomassan energiakäyttö ja luonnon monimuotoisuus yhteensovitettavissa?” Auvo Kaivola
  2. 2. ▪ ”Kestävyys on koko yhteiskunnan asia” ▪ ”Tavoitteena hyvin kohdennetut toimenpiteet” ▪ ”Laaja vaikuttavuus käytäntöön” Lähtökohtia eri tavoitteiden onnistuneelle yhteensovittamiselle:
  3. 3. Puu on loistava materiaali, kunhan… ▪ kaikki metsätalous ei ole kestävää – kestävyyden edistäminen ▪ uusiutuva materiaali on ympäristön kannalta usein paras valinta ▪ kestävyydellä ja vastuullisuudella on kasvava merkitys osana tuotteiden ja palveluiden laatua ▪ monipolviset ja pitkät hankintaketjut eivät ole (välttämättä) läpinäkyviä
  4. 4. Kestävyys on koko yhteiskunnan asia - Yksityisten ja julkisten tahojen yhteistyö
  5. 5. Tavoitteena hyvin kohdennetut toimenpiteet eri tahojen yhteistyönä toteutettavaksi
  6. 6. Laaja vaikuttavuus käytäntöön ▪ noin 80 % metsä- ja kitumaan kokonaispinta-alasta metsätalouskäytön piirissä (s.o. tiukasti suojellut metsät pois lukien) olevasta metsä- ja kitumaan pinta-alasta yli 90 % 0 5 10 15 20 25 2014 2015 2016 2017 2018 2019 PEFC-metsien pinta-alan kehitys Suomessa (vuosina 2014-19), milj. ha
  7. 7. Kiitos! PEFC Suomen uutiskirjeen voit tilata käyttöösi osoitteessa: https://pefc.fi/palvelut/ uutiskirjeet/ Kiitos!

×