Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Helenin bioenergian tulevaisuus -kyselyn tulokset

Kysyimme asiantuntijoiden näkemyksiä bioenergian tulevaisuudesta vuonna 2036. Asiantuntijoiden mukaan bioenergian tulevaisuuden tärkeitä avainsanoja ovat aurinko, energiansäästö ja energiatehokkuus, jätteiden hyötykäyttö sekä kiertotalous.

 • Login to see the comments

Helenin bioenergian tulevaisuus -kyselyn tulokset

 1. 1. HELENIN BIOENERGIAKYSELYN TULOKSET Toteuttajana Tarja Meristö, FuturesLab CoFi / Laurea Jyrki Kettunen, Da Wo Oy Da Wo Oy
 2. 2. Helenin bioenergiakysely • Kysely julkaistu 4.4.2016 • Vastauksia 151 kpl (14.4.2016) • Kyselyn rakenne – Vastaajien taustatiedot – Tulevaisuuden tärkeimmät energiamuodot – Megatrendit ja niiden vaikutus energia-alaan – Trendit toimintaympäristössä ja vaikutus energia-alaan • Maailma, Eurooppa • Suomi / pääkaupunkiseutu – Perususkomukset bioenergia-alalla – Tabut bioenergia-alalla – Vapaat kommentit
 3. 3. Vastaajan taustatiedot: vastaajan edustama taho Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Helen 57 38,00% 2. Kunnallinen päätöksentekijä 4 2,67% 3. Helsingin kaupunginvaltuutettu 1 0,67% 4. Tutkimusyhteisö 19 12,67% 5. Ympäristöjärjestön edustaja 3 2,00% 6. Media-alan edustaja 6 4,00% 7. Edunvalvoja 15 10,00% 8. Kilpailija 6 4,00% 9. Helenin yhteistyökumppani 15 10,00% 10. Jokin muu, mikä? 28 18,67%
 4. 4. Vastaajan taustatiedot: Miten energia-ala liittyy vastaajan tehtäväkenttään? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Olen töissä energia- alalla 100 66,67% 2. Olen töissä bioenergia-alalla 21 14,00% 3. Ei liity työhöni 9 6,00% 4. Muulla tavoin, miten? 29 19,33% Yhteensä Vastaajien tausta on laaja-alainen. Bioenergia-alan vastaajia on 21.
 5. 5. Vastaajan taustatiedot: aikajänne Jokin muu, mikä? - Lähinnä 2 - 15 v., 50 v., toistaiseksi, lyhyt business + 2030/50 policy Aikajänne, jolla vastaaja pääasiassa ajattelee energia Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. alle 1 v. 2 1,33% 2. 1 - 5 v. 25 16,67% 3. 6 - 10 v. 16 10,67% 4. yli 10 v. 66 44,00% 5. vaihtelee 37 24,67% 6. Jokin muu, mikä? 4 2,67% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 21 14,00% 2. Ei 129 86,00% Eroaako aikajänne, jos ajattelet erityisesti bioenergiaa? Lähes puolella vastaajista aikajänne on yli 10 vuotta. Bioenergian aikajänteen ei katsota eroavan muusta, mutta muutama epäili koko asiaa enemmän trendiluonteiseksi.
 6. 6. Tulevaisuuden tärkeimmät energiamuodot Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Aurinko 105 69,54% 2. Tuuli sisämaassa 26 17,22% 3. Tuuli merellä 36 23,84% 4. Aaltovoima 14 9,27% 5. Geotermia 55 36,42% 6. Bioenergia (puu) 48 31,79% 7. Bioenergia (jätteet) 55 36,42% 8. Energian säästö 77 50,99% 9. Jokin muu, mikä? 36 23,84% Jokin muu, mikä? Ydinvoima (20 kpl), fuusioenergia (5 kpl), vesivoima (5 kpl), Jätteenpoltto, ketterät kaasuvoimalaitokset, mielellään polttoaineenaan biokaasu, öljy, hiili, vety, hiili, energian aikasiirto eli varastointi, energian, pääosin sähkön kulutuksen ohjaaminen, fossiilit, vety liikenteessä, maakaasu, savukaasujen lauhdutusenergia, mitä kauemmaksi tulevaisuuteen katsotaan, sitä enemmän aurinko nousee. Lähempänä tulevaisuudessa energiansäästö, bio ja tuuli sisämaassa merkittävimmät, vastapaine-energia, hiilivoima Kaksi eniten valintoja saanutta ovat samat kuin IEA:n tarkasteluissa: aurinko ja energian tehokkaampi käyttö. Kolmantena on geotermia. Bioenergiassa jätteet ovat hieman korkeammalle priorisoidut kuin puu. Avoimissa vastauksissa korostuu ydinvoima.
 7. 7. Fossiilien ja ydinvoiman tuleva rooli • Vastaukset jakautuivat kahteen ryhmään: toiveet ja analyysit. • Toiveet ennakoivat fossiilien nopeaa laskua kun taas analyyttiset vastaukset korostivat muutoksen hitautta vaikka sitä yhteiskunnan taholta patistettaisiinkin. Vastaukset kohdistuivat lähinnä hiileen, öljyn tulevaisuutta ei juuri kommentoitu. • Ydinenergian suhteen toiveet taas ennakoivat kasvua ja uutta teknologiaa, kun taas analyyttiset tarkastelut toivat esiin ydinenergian poliittisen kuorman ja toteutuksen hitauden.
 8. 8. A. Todennäköisyys jatkumiselle vuoteen 2035 B. Vaikutuksen suuruus energia- alaan toteutuessaan Erittäin todennäköinen (Arvo: 4) Todennäköinen (Arvo: 3) Epätodennäköinen (Arvo: 2) Erittäin epätodennöinen (Arvo: 1) Ei vaikutusta (Arvo: 1) Pieni vaikutus (Arvo: 2) Suuri vaikutus (Arvo: 3) Erittäin suuri (Arvo: 4) 1. Kaupungistuminen (avg: 3,74) 1. Kaupungistuminen (avg: 2,87) 2. Elämäntapamuutokset (avg: 3,07) 2. Elämäntapamuutokset (avg: 2,58) 3. Väestön ikääntyminen (avg: 3,57) 3. Väestön ikääntyminen (avg: 2,05) 4. Keskiluokan kasvu (avg: 2,73) 4. Keskiluokan kasvu (avg: 2,35) 5. Digitalisaatio (avg: 3,67) 5. Digitalisaatio (avg: 2,93) 6. Väestönkasvu (avg: 3,19) 6. Väestönkasvu (avg: 2,93) 7. Ympäristötietoisuus (avg: 3,23) 7. Ympäristötietoisuus (avg: 2,82) 8. Ilmaston lämpeneminen (avg: 3,43) 8. Ilmaston lämpeneminen (avg: 3,27) 9. Kestävä kehitys (avg: 3,09) 9. Kestävä kehitys (avg: 2,90) 10. Uusiutuvat raaka- aineet ja biotalous (avg: 3,26) 10. Uusiutuvat raaka- aineet ja biotalous (avg: 3,10) Megatrendit ja niiden vaikutus energia-alaan
 9. 9. Valikon pohjana oli kooste tusinan maamme suuryrityksen tunnistamista megatrendeistä. Megatrendien vaikutus on toimialakohtainen. Energia- alalle suurin vaikutus arvioitiin olevan ilmaston lämpenemisellä, uusiutuvilla raaka-aineilla, digitalisaatiolla ja väestönkasvulla. 1 2 3 4 1 2 3 4 Merkitys Todennäköisyys Toteutumisen todennäköisyys: 1 = Erittäin epätodennäköistä; 2 = Epätodennäköistä; 3 = Todennäköistä; 4 = Erittäin todennäköistä Merkitys: 1 = Ei merkitystä; 2 = Vähän merkitystä; 3 = Suuri merkitys; 4 = Erittäin suuri merkitys Kaupungistuminen Elämäntapamuutokset Väestön ikääntyminen Keskiluokan kasvu Digitalisaatio Väestönkasvu Ympäristötietoisuus Ilmaston lämpeneminen Kestävä kehitys Uusiutuvat raaka-aineet ja biotalous Megatrendit ja niiden vaikutus energia-alaan
 10. 10. Trendit toimintaympäristössä ja vaikutus energia-alaan: Maailma, Eurooppa (1/3) A. Todennäköisyys toteutumiselle vuoteen 2035 mennessä B. Vaikutuksen suuruus energia- alaan toteutuessaan Erittäin todennäköinen (Arvo: 4) Todennäköinen (Arvo: 3) Epätodennäköinen (Arvo: 2) Erittäin epätodennöinen (Arvo: 1) Ei vaikutusta (Arvo: 1) Pieni vaikutus (Arvo: 2) Suuri vaikutus (Arvo: 3) Erittäin suuri (Arvo: 4) 1. Pariisin ilmastosopimus 2015 vähentää oleellisesti kansallisen energiapolitiikan vaikutusmahdollisuuksia. (avg: 2,44) 1. Pariisin ilmastosopimus 2015 vähentää oleellisesti kansallisen energiapolitiikan vaikutusmahdollisuuksia. (avg: 2,72) 2. Uusiutuvan energiamuotojen tuet ovat sotkeneet perusteellisesti Pohjois- Euroopan sähkömarkkinat ja asian korjaustoimenpiteet voivat yllättää. (avg: 3,06) 2. Uusiutuvan energiamuotojen tuet ovat sotkeneet perusteellisesti Pohjois- Euroopan sähkömarkkinat ja asian korjaustoimenpiteet voivat yllättää. (avg: 3,22) 3. Kiina on siirtynyt johtavaksi maaksi aurinkosähkön suhteen. (avg: 3,03) 3. Kiina on siirtynyt johtavaksi maaksi aurinkosähkön suhteen. (avg: 2,61) 4. Aurinkoenergian investoinnit halpenevat vahvan skaalaedun mukaisesti (logaritmisääntö). (avg: 3,14) 4. Aurinkoenergian investoinnit halpenevat vahvan skaalaedun mukaisesti (logaritmisääntö). (avg: 3,01)
 11. 11. A. Todennäköisyys toteutumiselle vuoteen 2035 mennessä B. Vaikutuksen suuruus energia- alaan toteutuessaan Erittäin todennäköinen (Arvo: 4) Todennäköinen (Arvo: 3) Epätodennäköinen (Arvo: 2) Erittäin epätodennöinen (Arvo: 1) Ei vaikutusta (Arvo: 1) Pieni vaikutus (Arvo: 2) Suuri vaikutus (Arvo: 3) Erittäin suuri (Arvo: 4) 5. Urbanisoituminen kohti megacityjä jatkuu maailmalla. (avg: 3,40) 5. Urbanisoituminen kohti megacityjä jatkuu maailmalla. (avg: 2,84) 6. Yhden hengen talouksien lukumäärä kasvaa kaikkialla maailmassa. (avg: 2,91) 6. Yhden hengen talouksien lukumäärä kasvaa kaikkialla maailmassa. (avg: 2,34) 7. Yksin asuvat ihmiset haluavat asua kaupunkien keskustoissa. (avg: 3,10) 7. Yksin asuvat ihmiset haluavat asua kaupunkien keskustoissa. (avg: 2,15) 8. Hiilidioksidivapaiden moottoripolttoaineiden teknologia kehittyy niin, että päästään siirtymään piloteista laajempaan käyttöön. (avg: 2,96) 8. Hiilidioksidivapaiden moottoripolttoaineiden teknologia kehittyy niin, että päästään siirtymään piloteista laajempaan käyttöön. (avg: 2,80) 9. Akkutekniikka kehittyy hitaammin kuin oletettu eikä ratkaise sähkön suurimittaista varastointiongelmaa. (avg: 2,75) 9. Akkutekniikka kehittyy hitaammin kuin oletettu eikä ratkaise sähkön suurimittaista varastointiongelmaa. (avg: 2,64) Trendit toimintaympäristössä ja vaikutus energia-alaan: Maailma, Eurooppa (2/3)
 12. 12. A. Todennäköisyys toteutumiselle vuoteen 2035 mennessä B. Vaikutuksen suuruus energia-alaan toteutuessaan Erittäin todennäköinen (Arvo: 4) Todennäköinen (Arvo: 3) Epätodennäköinen (Arvo: 2) Erittäin epätodennöinen (Arvo: 1) Ei vaikutusta (Arvo: 1) Pieni vaikutus (Arvo: 2) Suuri vaikutus (Arvo: 3) Erittäin suuri (Arvo: 4) 10. Aurinkosähkön tekniikka kehittyy muita vaihtoehtoja nopeammin. (avg: 2,86) 10. Aurinkosähkön tekniikka kehittyy muita vaihtoehtoja nopeammin. (avg: 2,84) 11. Puun energiakäyttö kyseenalaistetaan globaalisti. (avg: 3,02) 11. Puun energiakäyttö kyseenalaistetaan globaalisti. (avg: 2,85) 12. Ydinvoima on palaamassa tarjontapalettiin EU:n ulkopuolella. (avg: 2,93) 12. Ydinvoima on palaamassa tarjontapalettiin EU:n ulkopuolella. (avg: 2,76) 13. Kaavoituksen roolia energiataloudessa aletaan hyödyntää. (avg: 2,83) 13. Kaavoituksen roolia energiataloudessa aletaan hyödyntää. (avg: 2,46) Trendit toimintaympäristössä ja vaikutus energia-alaan: Maailma, Eurooppa (3/3)
 13. 13. 1 2 3 4 1 2 3 4 Akkutekniikka kehittyy oletettua hitaammin Aurinkosähkön tekniikka kehittyy muita vaihtoehtoja nopeammin Puun energiakäyttö kyseenalaistetaan Luottamus Pariisin ilmastosopimuksen toimivuuteen on heikohko. Muita mukaan otettuja väitteitä pidettiin varsin todennäköisinä. Energia-alalle niistä merkityksellisiksi nousevat toteutuessaan uusiutuvien tukiremontti, aurinkoenergiainvestointi en halpeneminen, aurinkosähkötekniikan kehitys muita vaihtoehtoja nopeammin, urbanisaatio sekä puun energiakäytön kyseenalaistaminen. Toteutumisen todennäköisyys: 1 = Erittäin epätodennäköistä; 2 = Epätodennäköistä; 3 = Todennäköistä; 4 = Erittäin todennäköistä Merkitys: 1 = Ei merkitystä; 2 = Vähän merkitystä; 3 = Suuri merkitys; 4 = Erittäin suuri merkitys Merkitys Todennäköisyys Pariisin ilmastosopimus kaventaa kansallisen ilm.politiikan vaikutusmahdollisuuksia Uusiutuvien tuet sotkevat sähkömarkkinat Kiina johtavaksi aurinkosähkössä Aurinkoenergian investoinnit halpenevat vahvan skaalaedun mukaisesti Urbanisoituminen kohti megacityjä jatkuu Yhden hengen talouksien lkm kasvaa Yksin asuvat ihmiset haluavat asua kaupungin keskustoissa Hiilidioksidivapaiden moottoripolttoaineiden teknologia kehittyy merkittävästi Ydinvoima palaamassa tarjontaan EU:n ulkopuolella Kaavoituksen roolia energiataloudessa aletaan hyödyntää Trendit toimintaympäristössä ja vaikutus energia-alaan: Maailma, Eurooppa
 14. 14. A. Todennäköisyys toteutumiselle vuoteen 2035 mennessä B. Vaikutuksen suuruus energia-alaan toteutuessaan Erittäin todennäköinen (Arvo: 4) Todennäköinen (Arvo: 3) Epätodennäköinen (Arvo: 2) Erittäin epätodennöinen (Arvo: 1) Ei vaikutusta (Arvo: 1) Pieni vaikutus (Arvo: 2) Suuri vaikutus (Arvo: 3) Erittäin suuri (Arvo: 4) 1. Suomen puukauppa järjestyy niin että raaka- aineen saanti on turvattu. (avg: 2,79) 1. Suomen puukauppa järjestyy niin että raaka- aineen saanti on turvattu. (avg: 2,56) 2. Jätesektorille kehittyy tehokas käytäntö ohjata jakeita energia-alalla. (avg: 2,99) 2. Jätesektorille kehittyy tehokas käytäntö ohjata jakeita energia-alalla. (avg: 2,48) 3. Pääkaupunkiseudun energiasektorin yhdentyminen yli kuntarajojen toteutuu. (avg: 2,89) 3. Pääkaupunkiseudun energiasektorin yhdentyminen yli kuntarajojen toteutuu. (avg: 2,43) 4. Väestökehitys pääkaupunkiseudulla kasvaa huomattavasti ennakoitua nopeammin. (avg: 2,49) 4. Väestökehitys pääkaupunkiseudulla kasvaa huomattavasti ennakoitua nopeammin. (avg: 2,36) 5. Elinkeinorakenteen palveluvaltaistuminen jatkuu ja kasvu on palveluissa, jotka vaativat vähemmän sähköä kuin tavarantuotanto. (avg: 3,01) 5. Elinkeinorakenteen palveluvaltaistuminen jatkuu ja kasvu on palveluissa, jotka vaativat vähemmän sähköä kuin tavarantuotanto. (avg: 2,53) Trendit toimintaympäristössä ja vaikutus energia-alaan: Suomi, pääkaupunkiseutu (1/3)
 15. 15. A. Todennäköisyys toteutumiselle vuoteen 2035 mennessä B. Vaikutuksen suuruus energia- alaan toteutuessaan Erittäin todennäköinen (Arvo: 4) Todennäköinen (Arvo: 3) Epätodennäköinen (Arvo: 2) Erittäin epätodennöinen (Arvo: 1) Ei vaikutusta (Arvo: 1) Pieni vaikutus (Arvo: 2) Suuri vaikutus (Arvo: 3) Erittäin suuri (Arvo: 4) 6. Kuluttajan energiakäyttökohteet muuttuvat (esim. pois autoilusta, uutena jäähdytys tai uusi elektroniikka). (avg: 2,91) 6. Kuluttajan energiakäyttökohteet muuttuvat (esim. pois autoilusta, uutena jäähdytys tai uusi elektroniikka). (avg: 2,57) 7. Kunnat asettavat kunnianhimoisia kasvihuonekaasutavoitteita. (avg: 2,87) 7. Kunnat asettavat kunnianhimoisia kasvihuonekaasutavoitteita. (avg: 2,55) 8. Talouskasvu pysyy hitaan kasvun uralla (1.6 %/v) Suomessa/pk- seudulla. (avg: 3,07) 8. Talouskasvu pysyy hitaan kasvun uralla (1.6 %/v) Suomessa/pk- seudulla. (avg: 2,56) 9. Kestävän kehityksen arvoista korostuu sosiaalinen ulottuvuus. (avg: 2,60) 9. Kestävän kehityksen arvoista korostuu sosiaalinen ulottuvuus. (avg: 1,99) Trendit toimintaympäristössä ja vaikutus energia-alaan: Suomi, pääkaupunkiseutu (2/3)
 16. 16. A. Todennäköisyys toteutumiselle vuoteen 2035 mennessä B. Vaikutuksen suuruus energia- alaan toteutuessaan Erittäin todennäköinen (Arvo: 4) Todennäköinen (Arvo: 3) Epätodennäköinen (Arvo: 2) Erittäin epätodennöinen (Arvo: 1) Ei vaikutusta (Arvo: 1) Pieni vaikutus (Arvo: 2) Suuri vaikutus (Arvo: 3) Erittäin suuri (Arvo: 4) 10. Kestävän kehityksen arvoista korostuu ekologinen ulottuvuus. (avg: 2,90) 10. Kestävän kehityksen arvoista korostuu ekologinen ulottuvuus. (avg: 2,45) 11. Päästökaupan hinta maksatetaan jatkossakin asiakkailla. (avg: 3,48) 11. Päästökaupan hinta maksatetaan jatkossakin asiakkailla. (avg: 2,42) 12. Päästökaupan hintataso moninkertaistuu asettuen tasolle 50e per hiilidioksiditonni. (avg: 2,52) 12. Päästökaupan hintataso moninkertaistuu asettuen tasolle 50e per hiilidioksiditonni. (avg: 2,96) 13. Puumateriaali ohjautuu moottoripolttoainekäyttöön. (avg: 2,24) 13. Puumateriaali ohjautuu moottoripolttoainekäyttöön. (avg: 2,49) Trendit toimintaympäristössä ja vaikutus energia-alaan: Suomi, pääkaupunkiseutu (3/3)
 17. 17. 1 2 3 4 1 2 3 4 Pk-seudun energiasektorin yhdentyminenVäestökehitys pk-seudulla ennakoitua nopeampaa Kuluttajan energiakäyttökohteet muuttuvat Talouskasvu pysyy hitaan kasvun uralla Ekologinen ulottuvuus korostuu kest.kehityksessä Puumateriaali ohjautuu moottoripolttoainekäyttöön Aihekooste oli poimittu kansallisesta keskustelusta ja viime aikoina julkaistuista tutkimuksista. Toteutuessaan suurimmat vaikutukset arveltiin olevan päästökaupan hinnoittelulla, kuluttajan energiakäytön muutoksilla, hitaalla talouskasvulla, puukaupan organisoinnilla raaka- ainesaannin turvaamiseksi sekä kuntien kunnianhimoisilla kasvihuonetavoitteilla. Erityisesti epäiltiin pääkaupunkiseudun ennakoitua nopeampaa väestökehitystä, kestävän kehityksen painottumista sosiaaliseen ulottuvuuteen, päästökaupan hintakehitystä ja puusta tehtyjen moottoripolttoaineiden roolia. Toteutumisen todennäköisyys: 1 = Erittäin epätodennäköistä; 2 = Epätodennäköistä; 3 = Todennäköistä; 4 = Erittäin todennäköistä Merkitys: 1 = Ei merkitystä; 2 = Vähän merkitystä; 3 = Suuri merkitys; 4 = Erittäin suuri merkitys Merkitys Todennäköisyys Suomen puukauppa järjestyy niin että raaka-aineen saanti turvattu Jätesektorille kehittyy tehokas käytäntö ohjata jakeita energia-alalla Kunnilta kunnianhimoisia kasvihuonekaasutavoitteita Sosiaalinen ulottuvuus korostuu kest.kehityksessä Päästökaupan hinta maksatetaan asiakkailla Päästökaupan hinta moninkertaistuu Elinkeinorakenteen palveluvaltaistuminen jatkuu Trendit toimintaympäristössä ja vaikutus energia-alaan: Suomi, pääkaupunkiseutu
 18. 18. Täysin samaa mieltä (Arvo: 4) Jokseenkin samaa mieltä (Arvo: 3) Jokseenkin eri mieltä (Arvo: 2) Täysin eri mieltä (Arvo: 1) 1. Kansalliset energiatuet säilyvät. (avg: 2,85) 2. Verotusratkaisut jatkavat tempoilemistaan. (avg: 3,34) 3. Fossiiliset polttoaineet säilyvät kilpailukykyisinä. (avg: 2,60) 4. Suomessa on tavoiteltava globaalisti kilpailukykyisiä ratkaisuja. (avg: 3,30) 5. Alueellista ja lähituotantoa arvostetaan. (avg: 3,16) 6. Bioenergia tasaa alueellista eriarvoisuutta. (avg: 2,59) 7. Jätteiden rooli energialähteinä kasvaa. (avg: 3,07) 8. Ilmastonmuutoksen torjunta säilyy ykkösasiana. (avg: 3,05) 9. Raaka-aineen sertifiointi ulottuu bioenergiaan. (avg: 3,17) Vastaajat kyseenalaistivat lievästi kaksi perususkomusta: fossiilit säilyvät kilpailukykyisinä sekä sen, että bioenergia tasaa alueellista eriarvoisuutta. Myös muut saivat merkittävästi kritiikkiä. Lähes yksimielisesti nähtiin kuitenkin, että energian verotusratkaisut jatkavat tempoilemistaan. Uudet perususkomukset kyselystä: 1) Sähkön edullinen hinta on tärkeää kotimaan teollisuudelle 2) Hajautettua sähköntuotantoa pidetään itseisarvoisesti hyvänä (ref. Best Bioenergiaskenaariot 2014) Perususkomukset bioenergia-alalla
 19. 19. Täysin samaa mieltä (Arvo: 4) Jokseenkin samaa mieltä (Arvo: 3) Jokseenkin eri mieltä (Arvo: 2) Täysin eri mieltä (Arvo: 1) 1. Bioenergian negatiiviset vaikutukset sivuutetaan. (avg: 2,81) 2. Kannattavaa energiabisnestä ei synny ilman tukia. (avg: 2,19) 3. Poliittiset päätökset ohjaavat heikosti tai vastoin tavoitteita. (avg: 2,97) 4. Uusiutuvaan energiaan liittyvät työpaikkalupaukset eivät pidä paikkaansa. (avg: 2,83) 5. Turpeen alasajon todellisista vaikutuksista ei haluta keskustella. (avg: 2,80) 6. Suomen käsitys omasta energiaosaamisesta ei vastaa todellisuutta. (avg: 2,58) 7. Puun poltto vähentää kasvihuonepäästöjä. (avg: 2,37) 8. Bioenergian korjuu on aina kestävää. (avg: 2,01) Vastaajien mielipiteet jakautuivat useassa kohdassa. Kolme esitetyistä tabuista keräsivät eniten eri mieltä -vastauksia: - Bioenergian korjuu on aina kestävää - Kannattavaa energiabisnestä ei synny ilman tukia - Puunpoltto vähentää kasvihuonepäästöjä Vain yksi sai selkeästi samaa mieltä -kannatusta: ”Poliittiset päätökset ohjaavat heikosti tai vastoin tavoitteita”. Kommentit toivat esiin kaksi uutta tabuehdokasta: 1) Biomassan resurssien rajallisuus sivuutetaan 2) Tavoitteiden kansallismielisyyttä ei kyseenalaisteta (ref. Best Bioenergiaskenaariot 2014) Tabut bioenergia-alalla
 20. 20. Vapaissa kommenteissa esiin nousseita asioita • Lisääntyvän regulaation hyväksikäyttö • Monien päästöohjauksen menetelmien sekavuus ja tehottomuus • Kansallisen energiapolitiikan alisteisuus muille tavoitteille • Energiajärjestelmän Affordable-Reliable-Sustainable -ajattelumalli, ja sen tuomat vaihtoehdot • Smart-teknologian vaikutus energian kysyntään ja verkostoihin • Energian asema kansalaisen tarvehierarkiassa
 21. 21. Kiitos kaikille vastaajille! Lisätietoja: pirjo.jantunen@helen.fi

×